Publications of the selected author
1

Author:
Joanna Węgrzyn , Anna Wojewnik-Filipkowska
Title:
Stakeholder Analysis and Their Attitude towards PPP Success
Source:
Sustainability. - vol. 14, iss. 3, art. no. 1570 (2022) , s. 1-18. - Tytuł numeru: Sustainable Real Estate and Resilient Cities: Management, Assessment and Innovations - Bibliogr.
Research program:
This research was co-funded by Cracow University of Economics (agreement no. 5/EEN/2020/POT).
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168361154
article
2

Title:
Condominium Co-Owners and Their Typology Based on Their Engagement in the Process of Decision-Making
Source:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 30, no. 2 (2022) , s. 21-33. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168366444
article
3

Author:
Magdalena Załęczna , Anna Wojewnik-Filipkowska , Joanna Węgrzyn , Katarzyna Olbińska , Agata Kozłowska
Title:
Partnerstwo publiczno-prywatne - dzieląc się wiedzą i doświadczeniem
Publisher address:
Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2021
Physical description:
334 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8220-755-2 ; 978-83-8220-756-9
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168360616
monograph
4

Title:
Diversification of Property Managers' Fees and their Determinants - the Case of Poland
Source:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 28, no. 1 (2020) , s. 41-50. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168345706
article
5

Title:
Problem odkładania decyzji w czasie przez członków wspólnot mieszkaniowych - ujęcie behawioralne
Source:
Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Ewelina BADURA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 171-180
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351670
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Anna Wojewnik-Filipkowska , Joanna Węgrzyn
Title:
Understanding of Public-Private Partnership Stakeholders as a Condition of Sustainable Development
Source:
Sustainability. - vol. 11, iss. 4, art. no. 1194 (2019) , s. 1-16. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was funded by the Faculty of Management of the University of Gdansk, and Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168333989
article
7

Title:
Infrastructure Endowment, Financial Constraints and Willingness to Engage in PPPs : the Case of Poland
Source:
Public Money and Management. - Vol. 39, iss. 2 (2019) , s. 132-138. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This work was supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland under Grant 058/WE-KEN/01/2016/S/6058; Ministry of Science and Cracow University of Economics under Grant 138/WE-KEN/03/2015/M/5138.
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168333985
article
8

Title:
The Characteristics of the Institutionalisation of Real Estate Management Services in Poland = Charakterystyka instytucjonalizacji usług zarządzania nieruchomościami w Polsce
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 4 (106) (2018) , s. 37-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential (027/WE-KEN/01/2018/S/8027)
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331453
article
9

Author:
Title:
Does Experience Exert Impact on a Public-private Partnership Performance? The Case of Poland
Source:
Equilibrium. - vol. 13, nr 3 (2018) , s. 509-522. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This work was supported by the Cracow University of Economics under Grant 127/WE-KEN/03/2016/M/6127.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168328365
article
10

Author:
Title:
XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa EUROPEAN REAL ESTATE SOCIETY (ERES) (Holandia, Delft, 28 czerwca - 1 lipca 2017 roku)
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 3(101), s. 93
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168321981
varia
11

Title:
Wyzwania wobec kształcenia w zakresie nieruchomości i inwestycji = Challenges to Real Estate and Investment Education
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 4 (102) (2017) , s. 31-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Badania Statutowe Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego UEK pt. "Rozwój instytucjonalny i funkcjonalny sektora nieruchomości w Polsce" na Badania Statutowe Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego UEK pt. "Inwestycje odpowiedzialne sektora publicznego: konceptualizacja, analiza, ocena - II etap" nr 059/WE-KEN/01/2017/S/7059.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324407
article
12

Author:
Conference:
9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy, Toruń, Polska, od 2017-06-22 do 2017-06-23
Title:
Does Experience Exert Impact on a PPP Performance? [dokument elektroniczny]
Source:
Contemporary Issues in Economy : Quantitative Methods / red. Adam P. Balcerzak, Michał Bernard Pietrzak - Toruń: Instytut Badań Gospodarczych, 2017, s. 409-420. - Streszcz., summ.
Series:
(Contemporary Issues in Economy ; 9)
ISBN:
978-83-65605-08-5
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168316851
chapter in conference materials
13

Author:
Title:
The Perception of Critical Success Factors for PPP Projects in Different Stakeholder Groups
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 4, nr 2 (2016) , s. 81-92. - Tytuł numeru: Real Estate and Construction Economics - Bibliogr.
Research program:
The article came into being within the statutory research project no. 052/WEKEN/01/2015/S/5052entitled "Current problems of preparation and implementation of investment projects" coordinated by A. Nalepka and financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland with the funds allocated to development of research potential of the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168307967
article
14

Title:
Rola projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji strategii rozwoju gminy = PPPs and Their Role in Implementing Municipal Development Strategies
Source:
Turystyka i Rozwój Regionalny = Journal of Tourism and Regional Development. - nr 3 (2015) , s. 89-99. - Tytuł numeru: Ekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168295571
article
15

Author:
Title:
Research Trends of Public-Private Partnerships (PPPs) in Poland
Source:
Oeconomia Copernicana. - vol. 6, nr 1 (2015) , s. 125-136. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168299675
article
16

Author:
Title:
XXII Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów ERES (European Real Estate Society) (Turcja, Istambuł, 24-27 czerwca 2015 roku)
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 3 (93), s. 62
Access mode:
Nr:
2168301077
varia
17

Author:
Title:
Sprawozdanie z ERSA/ERES Summer School (Austria, Wiedeń, 5-14 lipca 2015 roku)
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 3 (93), s. 63
Access mode:
Nr:
2168301079
varia
18

Author:
Title:
An Insight into the Behaviour of Real Estate Manager in the Context of Agency Theory = Wybrane problemy zarządzania nieruchomościami w kontekście teorii agencji
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 4 (94) (2015) , s. 11-15. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168300575
article
19

Author:
Title:
Instytucjonalne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w świetle teorii agencji
Source:
Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA, s. 64-83 - Bibliogr.
Signature:
NP-1471/Magazyn
Nr:
2168303541
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Author:
Title:
Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji projektów infrastrukturalnych w gminach województwa małopolskiego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
218 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-296
Nr:
2168295569
doctoral dissertation
21

Author:
Title:
Ocena krytycznych czynników sukcesów projektów PPP w świetle wyników badań empirycznych w Polsce = A Study of Critical Success Factors for Public Private Partnerships (PPP) in Poland [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 177-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279699
article
22

Title:
Problemy realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce = Problems of Implementing Public Private Partnerships in Poland
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy / red. Ryszard BOROWIECKI i Jarosław KACZMAREK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 217-230. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-88-4
Nr:
2168285817
chapter in monograph
See main document
23

Author:
Title:
Zastosowanie PPP w sektorze mieszkaniowym w Polsce = PPP in Housing Sector in Poland
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 4 (2014) , s. 511-522. - Streszcz., Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292683
article
24

Author:
Title:
Przesłanki podejmowania inicjatyw partnerstwa publiczno-prywatnego - analiza porównawcza na przykładzie wybranych gmin województwa małopolskiego = The Premises of Public-Private Partnership (PPP) - A Comparative Analysis Based on Selected Municipalities in Małopolska
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013) , s. 125-136. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273164
article
25

Author:
Title:
International Scientific Conference "Investments in Tangible and Financial Assets" : (Ustroń, 21st-23rd October, 2013)
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 86(4), s. 64-65
Nr:
2168266918
varia
26

Author:
Title:
Perspektywy rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w warunkach kryzysu gospodarczego = Prospects for the Development of PPP in Poland During the Global Financial Crisis
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 155 (2013) , s. 246-358. - Tytuł numeru: Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168265262
article
27

Author:
Title:
Zastosowanie PPP w inwestycjach mieszkaniowych w Polsce
Source:
Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA, s. 82-96 - Bibliogr.
Signature:
NP-1366/Magazyn
Nr:
2168286793
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Title:
Znaczenie procedur administracyjnych w kontekście instytucjonalnych uwarunkowań działalności inwestycyjnej = The Importance of Administrative Procedures in the Contexts of Institutional Determinants of Land Development
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 83 (2013) , s. 24-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168263800
article
29

Title:
Uwarunkowania planistyczne prowadzenia działalności inwestycyjnej w Polsce = Planning Conditions of Investment Activity in Poland
Source:
Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast / red. Marek Bryx - Warszawa: CeDeWu, 2013, s. 341-351. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-606-2
Nr:
2168264856
chapter in monograph
30

Title:
Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych
Source:
Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw / kierownik: Adam NALEPKA, s. 62-150
Signature:
NP-1239/Magazyn
Nr:
2168306667
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Author:
Title:
Rola władz lokalnych w sferze infrastruktury = The Role of Local Authorities In Infrastructure Sector
Source:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 20, nr 2 (2012) , s. 247-258. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168232522
article
32

Title:
Typowe problemy zarządzania (utrzymania i eksploatacji) nieruchomościami szkół
Source:
Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA, s. 78-103
Signature:
NP-1403/Magazyn
Nr:
2168273772
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Title:
Diagnoza zarządzania nieruchomościami w wybranych szkołach
Source:
Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA, s. 111-197
Signature:
NP-1403/Magazyn
Nr:
2168306669
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Author:
Title:
Podwykonawca robót budowlanych w zamówieniach publicznych = The Subcontractor in Public Procurement Construction Work
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 850 (2011) , s. 115-127. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219820
article
35

Title:
Uwarunkowania i kierunki aktywności inwestycyjnej gmin w strefie podmiejskiej Krakowa = Conditions and Directions of Municipal Investments in Cracow Suburban Area
Source:
Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. Adam NALEPKA - Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 99-108. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-80-8
Nr:
2168220128
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami handlowo-usługowymi
Source:
Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA, s. 93-126
Signature:
NP-754/Magazyn
Nr:
2168306485
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Title:
Obszary zarządzania nieruchomością komercyjną
Source:
Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA, s. 24-59
Signature:
NP-754/Magazyn
Nr:
2168306197
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami magazynowymi
Source:
Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA, s. 127-151
Signature:
NP-754/Magazyn
Nr:
2168306487
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Author:
Title:
Wpływ cen czynników produkcji na powodzenie inwestycji deweloperskich = The Influence of the Prices of Factors on the Success of Developers' Investments
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 822 (2010) , s. 143-157. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53141
article
40

Title:
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami mieszkaniowymi
Source:
Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA, s. 152-170
Signature:
NP-754/Magazyn
Nr:
2168306491
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Author:
Title:
Klauzule waloryzacyjne - możliwości sterowania ryzykiem w mieszkaniowych inwestycjach deweloperskich
Source:
Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne. T. 2 / red. Halina Henzel - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009, s. 83-92
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-525-2
Nr:
2168265802
chapter in monograph
42

Author:
Title:
Zmienność cen czynników produkcji budowlanej a ryzyko inwestycji deweloperskich = Changeability of Cost Factors in Building Process and the Risk of Developer's Activity
Source:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 16, nr 4 (2008) , s. 73-84. - Tytuł numeru: Inwestowanie w nieruchomości i finansowanie - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168232510
article
43

Author:
Title:
Dochody gmin z nieruchomości i czynniki je kształtujące = Local Authority Income from Real Estate and Factors Determining it
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 760 (2008) , s. 115-130. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50130
article
44

Author:
Title:
Umowa deweloperska a klauzule waloryzacyjne = Developer's Agreement and the Valorization Clauses
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 65 (2008) , s. 56-60. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2165917723
article
Unpublished documents:
1

Title:
Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
150 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
38/KENIPI/1/2008/S/454
Signature:
NP-1206/Magazyn
Nr:
2168275883
unpublished scientific work
1
Stakeholder Analysis and Their Attitude towards PPP Success / Joanna WĘGRZYN, Anna Wojewnik-Filipkowska // Sustainability. - vol. 14, iss. 3 (2022), s. 1-18. - Summ.. - Tytuł numeru: Sustainable Real Estate and Resilient Cities: Management, Assessment and Innovations. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/3/1570. - ISSN 2071-1050
2
Condominium Co-Owners and Their Typology Based on Their Engagement in the Process of Decision-Making / Joanna WĘGRZYN, Katarzyna NAJBAR // Real Estate Management and Valuation. - vol. 30, no. 2 (2022), s. 21-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://sciendo.com/article/10.2478/remav-2022-0011
3
Partnerstwo publiczno-prywatne - dzieląc się wiedzą i doświadczeniem / Magdalena Załęczna, Anna Wojewnik-Filipkowska, Joanna WĘGRZYN, Katarzyna Olbińska, Agata Kozłowska. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2021. - 334 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8220-755-2 ; 978-83-8220-756-9. - Pełny tekst: https://dspace.uni.lodz.pl/bitstream/handle/11089/40420/Zaleczna%20i%20in._Partnerstwo_e.pdf
4
Diversification of Property Managers' Fees and their Determinants - the Case of Poland / Joanna WĘGRZYN, Katarzyna NAJBAR // Real Estate Management and Valuation. - vol. 28, no. 1 (2020), s. 41-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/remav/28/1/article-p41.xml
5
Problem odkładania decyzji w czasie przez członków wspólnot mieszkaniowych - ujęcie behawioralne / Katarzyna NAJBAR, Joanna WĘGRZYN // W: Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Ewelina BADURA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Monografie Prawnicze). - S. 171-180. - ISBN 978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4. - Spis treści: https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/9/19689-wlasnosc-lokali-terazniejszosc-i-perspektywy-ewelina-badura-spis.pdfWstęp:
6
Understanding of Public-Private Partnership Stakeholders as a Condition of Sustainable Development / Anna Wojewnik-Filipkowska, Joanna WĘGRZYN // Sustainability. - vol. 11, iss. 4 (2019), s. 1-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/4/1194/htm. - ISSN 2071-1050
7
Infrastructure Endowment, Financial Constraints and Willingness to Engage in PPPs : the Case of Poland / Joanna WĘGRZYN, Michał GŁUSZAK, Agnieszka TELEGA // Public Money and Management. - Vol. 39, iss. 2 (2019), s. 132-138. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0954-0962
8
The Characteristics of the Institutionalisation of Real Estate Management Services in Poland = Charakterystyka instytucjonalizacji usług zarządzania nieruchomościami w Polsce / Katarzyna NAJBAR, Joanna WĘGRZYN // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (106) (2018), s. 37-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/106_05.pdf. - ISSN 1231-8841
9
Does Experience Exert Impact on a Public-private Partnership Performance? The Case of Poland / Joanna WĘGRZYN // Equilibrium. - vol. 13, nr 3 (2018), s. 509-522. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/1063/1017. - ISSN 1689-765X
10
XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa EUROPEAN REAL ESTATE SOCIETY (ERES) (Holandia, Delft, 28 czerwca - 1 lipca 2017 roku) / Joanna WĘGRZYN // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 3(101) (2017), s. 93. - Pełny tekst: http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/101_14.pdf. - ISSN 1231-8841
11
Wyzwania wobec kształcenia w zakresie nieruchomości i inwestycji = Challenges to Real Estate and Investment Education / Katarzyna KANIA, Katarzyna NAJBAR, Joanna WĘGRZYN // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (102) (2017), s. 31-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/102_04.pdf. - ISSN 1231-8841
12
Does Experience Exert Impact on a PPP Performance? / Joanna WĘGRZYN // W: Contemporary Issues in Economy : Quantitative Methods [Dokument elektroniczny] / ed. Adam P. Balcerzak, Michał Bernard Pietrzak. - Toruń: Instytut Badań Gospodarczych, 2017. - (Contemporary Issues in Economy ; 9). - S. 409-420. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku angielski. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-65605-08-5. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/11/11/9-1
13
The Perception of Critical Success Factors for PPP Projects in Different Stakeholder Groups / Joanna WĘGRZYN // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA. - vol. 4, nr 2 (2016), s. 81-92. - Summ.. - Tytuł numeru: Real Estate and Construction Economics. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/138/pdf. - ISSN 2353-883X
14
Rola projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji strategii rozwoju gminy = PPPs and Their Role in Implementing Municipal Development Strategies / Adam NALEPKA, Joanna WĘGRZYN // Turystyka i Rozwój Regionalny = Journal of Tourism and Regional Development. - nr 3 (2015), s. 89-99. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/TIRR_3_2015.pdf. - ISSN 2353-9178
15
Research Trends of Public-Private Partnerships (PPPs) in Poland / Joanna WĘGRZYN // Oeconomia Copernicana. - vol. 6, nr 1 (2015), s. 125-136. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/download/OeC.2015.007/6923. - ISSN 2083-1277
16
XXII Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów ERES (European Real Estate Society) (Turcja, Istambuł, 24-27 czerwca 2015 roku) / Joanna WĘGRZYN // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 3 (93) (2015), s. 62. - Pełny tekst: http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/93_10.pdf. - ISSN 1231-8841
17
Sprawozdanie z ERSA/ERES Summer School (Austria, Wiedeń, 5-14 lipca 2015 roku) / Joanna WĘGRZYN // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 3 (93) (2015), s. 63. - Pełny tekst: http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/93_11.pdf. - ISSN 1231-8841
18
An Insight into the Behaviour of Real Estate Manager in the Context of Agency Theory = Wybrane problemy zarządzania nieruchomościami w kontekście teorii agencji / Joanna WĘGRZYN // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (94) (2015), s. 11-15. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
19
Instytucjonalne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w świetle teorii agencji / Joanna WĘGRZYN // W: Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2014), s. 64-83. - Bibliogr.
20
Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji projektów infrastrukturalnych w gminach województwa małopolskiego / Joanna WĘGRZYN ; Promotor: Adam NALEPKA. - Kraków, 2014. - 218 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003027
21
Ocena krytycznych czynników sukcesów projektów PPP w świetle wyników badań empirycznych w Polsce = A Study of Critical Success Factors for Public Private Partnerships (PPP) in Poland / Joanna WĘGRZYN // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 5 (2014), s. 177-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
22
Problemy realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce = Problems of Implementing Public Private Partnerships in Poland / Adam NALEPKA, Joanna WĘGRZYN // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Jarosław KACZMAREK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 217-230. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-88-4
23
Zastosowanie PPP w sektorze mieszkaniowym w Polsce = PPP in Housing Sector in Poland / Joanna WĘGRZYN // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 4 (2014), s. 511-522. - Streszcz., Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_32.pdf. - ISSN 2084-5189
24
Przesłanki podejmowania inicjatyw partnerstwa publiczno-prywatnego - analiza porównawcza na przykładzie wybranych gmin województwa małopolskiego = The Premises of Public-Private Partnership (PPP) - A Comparative Analysis Based on Selected Municipalities in Małopolska / Joanna WĘGRZYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013), s. 125-136. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/763/588. - ISSN 1898-6447
25
International Scientific Conference "Investments in Tangible and Financial Assets" : (Ustroń, 21st-23rd October, 2013) / Joanna WĘGRZYN // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 86(4) (2013), s. 64-65. - ISSN 1231-8841
26
Perspektywy rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w warunkach kryzysu gospodarczego = Prospects for the Development of PPP in Poland During the Global Financial Crisis / Joanna WĘGRZYN // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 155 (2013), s. 246-358. - Summ.. - Tytuł numeru: Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe. - Bibliogr. - ISSN 2083-8611
27
Zastosowanie PPP w inwestycjach mieszkaniowych w Polsce / Joanna WĘGRZYN // W: Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA. - (2013), s. 82-96. - Bibliogr.
28
Znaczenie procedur administracyjnych w kontekście instytucjonalnych uwarunkowań działalności inwestycyjnej = The Importance of Administrative Procedures in the Contexts of Institutional Determinants of Land Development / Agnieszka TELEGA, Joanna WĘGRZYN // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 83 (2013), s. 24-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
29
Uwarunkowania planistyczne prowadzenia działalności inwestycyjnej w Polsce = Planning Conditions of Investment Activity in Poland / Katarzyna KANIA, Agnieszka TELEGA, Joanna WĘGRZYN // W: Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast / red. nauk. Marek Bryx. - Warszawa: CeDeWu, 2013. - S. 341-351. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-606-2
30
Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych / Małgorzata ZIĘBA, Marcin SURÓWKA, Agnieszka TELEGA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Katarzyna NAJBAR, Bartłomiej MARONA, Małgorzata UHRUSKA, Michał GŁUSZAK, Joanna WĘGRZYN // W: Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw / kierownik: Adam NALEPKA. - (2012), s. 62-150
31
Rola władz lokalnych w sferze infrastruktury = The Role of Local Authorities In Infrastructure Sector / Joanna WĘGRZYN // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 20, nr 2 (2012), s. 247-258. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/20/TNN_tom_XX_2.pdf. - ISSN 1733-2478
32
Typowe problemy zarządzania (utrzymania i eksploatacji) nieruchomościami szkół / Katarzyna, NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WĘGRZYN // W: Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA. - (2012), s. 78-103
33
Diagnoza zarządzania nieruchomościami w wybranych szkołach / Katarzyna KANIA, Joanna WĘGRZYN, Marcin SURÓWKA, Małgorzata UHRUSKA, Małgorzata ZIĘBA, Agnieszka TELEGA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // W: Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA. - (2012), s. 111-197
34
Podwykonawca robót budowlanych w zamówieniach publicznych = The Subcontractor in Public Procurement Construction Work / Joanna WĘGRZYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 850 (2011), s. 115-127. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189559. - ISSN 1898-6447
35
Uwarunkowania i kierunki aktywności inwestycyjnej gmin w strefie podmiejskiej Krakowa = Conditions and Directions of Municipal Investments in Cracow Suburban Area / Joanna WĘGRZYN, Marcin SURÓWKA // W: Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 99-108. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-80-8
36
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami handlowo-usługowymi / Małgorzata ZIĘBA, Agnieszka TELEGA, Joanna WĘGRZYN, Bartłomiej MARONA // W: Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2010), s. 93-126
37
Obszary zarządzania nieruchomością komercyjną / Adam NALEPKA, Joanna WĘGRZYN, Bartłomiej MARONA // W: Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2010), s. 24-59
38
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami magazynowymi / Katarzyna KANIA, Joanna WĘGRZYN, Bartłomiej MARONA // W: Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2010), s. 127-151
39
Wpływ cen czynników produkcji na powodzenie inwestycji deweloperskich = The Influence of the Prices of Factors on the Success of Developers' Investments / Joanna WĘGRZYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010), s. 143-157. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169647783. - ISSN 1898-6447
40
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami mieszkaniowymi / Agnieszka MAŁKOWSKA, Katarzyna NAJBAR, Joanna WĘGRZYN, Marcin SURÓWKA // W: Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2010), s. 152-170
41
Klauzule waloryzacyjne - możliwości sterowania ryzykiem w mieszkaniowych inwestycjach deweloperskich / Joanna WĘGRZYN // W: Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne. T. 2 / red. Halina Henzel. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 83-92. - ISBN 978-83-7246-525-2
42
Zmienność cen czynników produkcji budowlanej a ryzyko inwestycji deweloperskich = Changeability of Cost Factors in Building Process and the Risk of Developer's Activity / Joanna WĘGRZYN // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 16, nr 4 (2008), s. 73-84. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Inwestowanie w nieruchomości i finansowanie. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/16/XVI_4.pdf. - ISSN 1733-2478
43
Dochody gmin z nieruchomości i czynniki je kształtujące = Local Authority Income from Real Estate and Factors Determining it / Joanna WĘGRZYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008), s. 115-130. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158023800. - ISSN 1898-6447
44
Umowa deweloperska a klauzule waloryzacyjne = Developer's Agreement and the Valorization Clauses / Joanna WĘGRZYN // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 65 (2008), s. 56-60. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
45
Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Stanisław MACIEJOWSKI, Małgorzata ZIĘBA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Marcin SURÓWKA, Agnieszka TELEGA, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WĘGRZYN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 150 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Węgrzyn J., Wojewnik-Filipkowska A., (2022), Stakeholder Analysis and Their Attitude towards PPP Success, "Sustainability", vol. 14, iss. 3, s. 1-18; https://www.mdpi.com/2071-1050/14/3/1570
2
Węgrzyn J., Najbar K., (2022), Condominium Co-Owners and Their Typology Based on Their Engagement in the Process of Decision-Making, "Real Estate Management and Valuation", vol. 30, no. 2, s. 21-33; https://sciendo.com/article/10.2478/remav-2022-0011
3
Załęczna M., Wojewnik-Filipkowska A., Węgrzyn J., Olbińska K., Kozłowska A., (2021), Partnerstwo publiczno-prywatne - dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, Łódź : Uniwersytet Łódzki, 334 s.
4
Węgrzyn J., Najbar K., (2020), Diversification of Property Managers' Fees and their Determinants - the Case of Poland, "Real Estate Management and Valuation", vol. 28, no. 1, s. 41-50; https://content.sciendo.com/view/journals/remav/28/1/article-p41.xml
5
Najbar K., Węgrzyn J., (2020), Problem odkładania decyzji w czasie przez członków wspólnot mieszkaniowych - ujęcie behawioralne. [W:] KAŹMIERCZYK A., BADURA E. (red.), Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 171-180.
6
Wojewnik-Filipkowska A., Węgrzyn J., (2019), Understanding of Public-Private Partnership Stakeholders as a Condition of Sustainable Development, "Sustainability", vol. 11, iss. 4, s. 1-16; https://www.mdpi.com/2071-1050/11/4/1194/htm
7
Węgrzyn J., Głuszak M., Telega A., (2019), Infrastructure Endowment, Financial Constraints and Willingness to Engage in PPPs : the Case of Poland, "Public Money and Management", Vol. 39, iss. 2, s. 132-138.
8
Najbar K., Węgrzyn J., (2018), The Characteristics of the Institutionalisation of Real Estate Management Services in Poland, "Świat Nieruchomości", nr 4 (106), s. 37-43; https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/106_05.pdf
9
Węgrzyn J., (2018), Does Experience Exert Impact on a Public-private Partnership Performance? The Case of Poland, "Equilibrium", vol. 13, nr 3, s. 509-522; http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/1063/1017
10
Węgrzyn J., (2017), XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa EUROPEAN REAL ESTATE SOCIETY (ERES) (Holandia, Delft, 28 czerwca - 1 lipca 2017 roku), "Świat Nieruchomości", nr 3(101), s. 93; http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/101_14.pdf
11
Kania K., Najbar K., Węgrzyn J., (2017), Wyzwania wobec kształcenia w zakresie nieruchomości i inwestycji, "Świat Nieruchomości", nr 4 (102), s. 31-38; https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/102_04.pdf
12
Węgrzyn J., (2017), Does Experience Exert Impact on a PPP Performance?. [W:] Balcerzak , Pietrzak (red.), Contemporary Issues in Economy : Quantitative Methods [Dokument elektroniczny], Toruń : Instytut Badań Gospodarczych, s. 409-420.
13
Węgrzyn J., (2016), The Perception of Critical Success Factors for PPP Projects in Different Stakeholder Groups, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 4, nr 2, s. 81-92; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/138/pdf
14
Nalepka A., Węgrzyn J., (2015), Rola projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji strategii rozwoju gminy, "Turystyka i Rozwój Regionalny", nr 3, s. 89-99; http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/TIRR_3_2015.pdf
15
Węgrzyn J., (2015), Research Trends of Public-Private Partnerships (PPPs) in Poland, "Oeconomia Copernicana", vol. 6, nr 1, s. 125-136; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/download/OeC.2015.007/6923
16
Węgrzyn J., (2015), XXII Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów ERES (European Real Estate Society) (Turcja, Istambuł, 24-27 czerwca 2015 roku), "Świat Nieruchomości", nr 3 (93), s. 62; http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/93_10.pdf
17
Węgrzyn J., (2015), Sprawozdanie z ERSA/ERES Summer School (Austria, Wiedeń, 5-14 lipca 2015 roku), "Świat Nieruchomości", nr 3 (93), s. 63; http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/93_11.pdf
18
Węgrzyn J., (2015), An Insight into the Behaviour of Real Estate Manager in the Context of Agency Theory, "Świat Nieruchomości", nr 4 (94), s. 11-15.
19
Węgrzyn J., (2014), Instytucjonalne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w świetle teorii agencji. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, s. 64-83.
20
Węgrzyn J., (2014), Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji projektów infrastrukturalnych w gminach województwa małopolskiego, Prom. Nalepka A., Kraków : , 218 k.
21
Węgrzyn J., (2014), Ocena krytycznych czynników sukcesów projektów PPP w świetle wyników badań empirycznych w Polsce, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 5, s. 177-184.
22
Nalepka A., Węgrzyn J., (2014), Problemy realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. [W:] Borowiecki R., Kaczmarek J. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 217-230.
23
Węgrzyn J., (2014), Zastosowanie PPP w sektorze mieszkaniowym w Polsce, "Zarządzanie i Finanse", R. 12, nr 4, s. 511-522; http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_32.pdf
24
Węgrzyn J., (2013), Przesłanki podejmowania inicjatyw partnerstwa publiczno-prywatnego - analiza porównawcza na przykładzie wybranych gmin województwa małopolskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 913, s. 125-136; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/763/588
25
Węgrzyn J., (2013), International Scientific Conference "Investments in Tangible and Financial Assets" (Ustroń, 21st-23rd October, 2013), "Świat Nieruchomości", nr 86(4), s. 64-65.
26
Węgrzyn J., (2013), Perspektywy rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w warunkach kryzysu gospodarczego, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 155, s. 246-358.
27
Węgrzyn J., (2013), Zastosowanie PPP w inwestycjach mieszkaniowych w Polsce. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi, s. 82-96.
28
Telega A., Węgrzyn J., (2013), Znaczenie procedur administracyjnych w kontekście instytucjonalnych uwarunkowań działalności inwestycyjnej, "Świat Nieruchomości", nr 83, s. 24-29.
29
Kania K., Telega A., Węgrzyn J., (2013), Uwarunkowania planistyczne prowadzenia działalności inwestycyjnej w Polsce. [W:] Bryx M. (red.), Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast, Warszawa : CeDeWu, s. 341-351.
30
Zięba M., Surówka M., Telega A., Małkowska A., Najbar K., Marona B., Uhruska M., Głuszak M., Węgrzyn J., (2012), Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw, s. 62-150.
31
Węgrzyn J., (2012), Rola władz lokalnych w sferze infrastruktury, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 20, nr 2, s. 247-258; http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/20/TNN_tom_XX_2.pdf
32
Najbar K., Uhruska M., Węgrzyn J., (2012), Typowe problemy zarządzania (utrzymania i eksploatacji) nieruchomościami szkół. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce, s. 78-103.
33
Kania K., Węgrzyn J., Surówka M., Uhruska M., Zięba M., Telega A., Głuszak M., Marona B., (2012), Diagnoza zarządzania nieruchomościami w wybranych szkołach. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce, s. 111-197.
34
Węgrzyn J., (2011), Podwykonawca robót budowlanych w zamówieniach publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 850, s. 115-127; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189559
35
Węgrzyn J., Surówka M., (2011), Uwarunkowania i kierunki aktywności inwestycyjnej gmin w strefie podmiejskiej Krakowa. [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku, Kraków : Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 99-108.
36
Zięba M., Telega A., Węgrzyn J., Marona B., (2010), Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami handlowo-usługowymi. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, s. 93-126.
37
Nalepka A., Węgrzyn J., Marona B., (2010), Obszary zarządzania nieruchomością komercyjną. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, s. 24-59.
38
Kania K., Węgrzyn J., Marona B., (2010), Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami magazynowymi. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, s. 127-151.
39
Węgrzyn J., (2010), Wpływ cen czynników produkcji na powodzenie inwestycji deweloperskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 822, s. 143-157; https://bazekon.uek.krakow.pl/169647783
40
Małkowska A., Najbar K., Węgrzyn J., Surówka M., (2010), Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami mieszkaniowymi. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, s. 152-170.
41
Węgrzyn J., (2009), Klauzule waloryzacyjne - możliwości sterowania ryzykiem w mieszkaniowych inwestycjach deweloperskich. [W:] Henzel H. (red.), Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne, T. 2, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 83-92.
42
Węgrzyn J., (2008), Zmienność cen czynników produkcji budowlanej a ryzyko inwestycji deweloperskich, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 16, nr 4, s. 73-84; http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/16/XVI_4.pdf
43
Węgrzyn J., (2008), Dochody gmin z nieruchomości i czynniki je kształtujące, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 760, s. 115-130; https://bazekon.uek.krakow.pl/158023800
44
Węgrzyn J., (2008), Umowa deweloperska a klauzule waloryzacyjne, "Świat Nieruchomości", nr 65, s. 56-60.
45
Belniak S., Maciejowski S., Zięba M., Głuszak M., Marona B., Najbar K., Surówka M., Telega A., Uhruska M., Węgrzyn J., (2008), Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju, Nalepka A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 150 k.
1
@article{UEK:2168361154,
author = "Joanna Węgrzyn and Anna Wojewnik-Filipkowska",
title = "Stakeholder Analysis and Their Attitude towards PPP Success",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 14, iss. 3",
pages = "1-18",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su14031570},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/14/3/1570},
}
2
@article{UEK:2168366444,
author = "Joanna Węgrzyn and Katarzyna Najbar",
title = "Condominium Co-Owners and Their Typology Based on Their Engagement in the Process of Decision-Making",
journal = "Real Estate Management and Valuation",
number = "vol. 30, no. 2",
pages = "21-33",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/remav-2022-0011},
url = {https://sciendo.com/article/10.2478/remav-2022-0011},
}
3
@book{UEK:2168360616,
author = "Magdalena Załęczna and Anna Wojewnik-Filipkowska and Joanna Węgrzyn and Katarzyna Olbińska and Agata Kozłowska",
title = "Partnerstwo publiczno-prywatne - dzieląc się wiedzą i doświadczeniem",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/8220-755-2},
url = {https://dspace.uni.lodz.pl/bitstream/handle/11089/40420/Zaleczna%20i%20in._Partnerstwo_e.pdf},
isbn = "978-83-8220-755-2 ; 978-83-8220-756-9",
}
4
@article{UEK:2168345706,
author = "Joanna Węgrzyn and Katarzyna Najbar",
title = "Diversification of Property Managers' Fees and their Determinants - the Case of Poland",
journal = "Real Estate Management and Valuation",
number = "vol. 28, no. 1",
pages = "41-50",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/remav-2020-0004},
url = {https://content.sciendo.com/view/journals/remav/28/1/article-p41.xml},
}
5
@inbook{UEK:2168351670,
author = "Katarzyna Najbar and Joanna Węgrzyn",
title = "Problem odkładania decyzji w czasie przez członków wspólnot mieszkaniowych - ujęcie behawioralne",
booktitle = "Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy",
pages = "171-180",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4",
}
6
@article{UEK:2168333989,
author = "Anna Wojewnik-Filipkowska and Joanna Węgrzyn",
title = "Understanding of Public-Private Partnership Stakeholders as a Condition of Sustainable Development",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 11, iss. 4",
pages = "1-16",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su11041194},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/11/4/1194/htm},
}
7
@article{UEK:2168333985,
author = "Joanna Węgrzyn and Michał Głuszak and Agnieszka Telega",
title = "Infrastructure Endowment, Financial Constraints and Willingness to Engage in PPPs : the Case of Poland",
journal = "Public Money and Management",
number = "Vol. 39, iss. 2",
pages = "132-138",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/09540962.2019.1580914},
url = {},
}
8
@article{UEK:2168331453,
author = "Katarzyna Najbar and Joanna Węgrzyn",
title = "The Characteristics of the Institutionalisation of Real Estate Management Services in Poland",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "4 (106)",
pages = "37-43",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/WOREJ.2018.106.005},
url = {https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/106_05.pdf},
}
9
@article{UEK:2168328365,
author = "Joanna Węgrzyn",
title = "Does Experience Exert Impact on a Public-private Partnership Performance? The Case of Poland",
journal = "Equilibrium",
number = "vol. 13, 3",
pages = "509-522",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.24136/eq.2018.025},
url = {http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/1063/1017},
}
10
@misc{UEK:2168321981,
author = "Joanna Węgrzyn",
title = "XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa EUROPEAN REAL ESTATE SOCIETY (ERES) (Holandia, Delft, 28 czerwca - 1 lipca 2017 roku)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "3(101)",
pages = "93",
year = "2017",
url = {http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/101_14.pdf},
}
11
@article{UEK:2168324407,
author = "Katarzyna Kania and Katarzyna Najbar and Joanna Węgrzyn",
title = "Wyzwania wobec kształcenia w zakresie nieruchomości i inwestycji",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "4 (102)",
pages = "31-38",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/worej.2017.102.04},
url = {https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/102_04.pdf},
}
12
@inbook{UEK:2168316851,
author = "Joanna Węgrzyn",
title = "Does Experience Exert Impact on a PPP Performance?",
booktitle = "Contemporary Issues in Economy : Quantitative Methods",
pages = "409-420",
adress = "Toruń",
publisher = "Instytut Badań Gospodarczych",
year = "2017",
url = {http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/11/11/9-1},
issn = "",
isbn = "978-83-65605-08-5",
}
13
@article{UEK:2168307967,
author = "Joanna Węgrzyn",
title = "The Perception of Critical Success Factors for PPP Projects in Different Stakeholder Groups",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 4, 2",
pages = "81-92",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2016.040207},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/138/pdf},
}
14
@article{UEK:2168295571,
author = "Adam Nalepka and Joanna Węgrzyn",
title = "Rola projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji strategii rozwoju gminy",
journal = "Turystyka i Rozwój Regionalny",
number = "3",
pages = "89-99",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/TIRR_3_2015.pdf},
}
15
@article{UEK:2168299675,
author = "Joanna Węgrzyn",
title = "Research Trends of Public-Private Partnerships (PPPs) in Poland",
journal = "Oeconomia Copernicana",
number = "vol. 6, 1",
pages = "125-136",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2015.007},
url = {http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/download/OeC.2015.007/6923},
}
16
@misc{UEK:2168301077,
author = "Joanna Węgrzyn",
title = "XXII Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów ERES (European Real Estate Society) (Turcja, Istambuł, 24-27 czerwca 2015 roku)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "3 (93)",
pages = "62",
year = "2015",
url = {http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/93_10.pdf},
}
17
@misc{UEK:2168301079,
author = "Joanna Węgrzyn",
title = "Sprawozdanie z ERSA/ERES Summer School (Austria, Wiedeń, 5-14 lipca 2015 roku)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "3 (93)",
pages = "63",
year = "2015",
url = {http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/93_11.pdf},
}
18
@article{UEK:2168300575,
author = "Joanna Węgrzyn",
title = "An Insight into the Behaviour of Real Estate Manager in the Context of Agency Theory",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "4 (94)",
pages = "11-15",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/worej.2015.94.02},
url = {},
}
19
@unpublished{UEK:2168303541,
author = "Joanna Węgrzyn",
title = "Instytucjonalne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w świetle teorii agencji",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi",
pages = "64-83",
year = "2014",
}
20
@unpublished{UEK:2168295569,
author = "Joanna Węgrzyn",
title = "Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji projektów infrastrukturalnych w gminach województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
year = "2014",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003027},
}
21
@article{UEK:2168279699,
author = "Joanna Węgrzyn",
title = "Ocena krytycznych czynników sukcesów projektów PPP w świetle wyników badań empirycznych w Polsce",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "5",
pages = "177-184",
year = "2014",
}
22
@inbook{UEK:2168285817,
author = "Adam Nalepka and Joanna Węgrzyn",
title = "Problemy realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy",
pages = "217-230",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-88-4",
}
23
@article{UEK:2168292683,
author = "Joanna Węgrzyn",
title = "Zastosowanie PPP w sektorze mieszkaniowym w Polsce",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 12, 4",
pages = "511-522",
year = "2014",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_32.pdf},
}
24
@article{UEK:2168273164,
author = "Joanna Węgrzyn",
title = "Przesłanki podejmowania inicjatyw partnerstwa publiczno-prywatnego - analiza porównawcza na przykładzie wybranych gmin województwa małopolskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "913",
pages = "125-136",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/763/588},
}
25
@misc{UEK:2168266918,
author = "Joanna Węgrzyn",
title = "International Scientific Conference Investments in Tangible and Financial Assets : (Ustroń, 21st-23rd October, 2013)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "86(4)",
pages = "64-65",
year = "2013",
}
26
@article{UEK:2168265262,
author = "Joanna Węgrzyn",
title = "Perspektywy rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w warunkach kryzysu gospodarczego",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "155",
pages = "246-358",
adress = "",
year = "2013",
}
27
@unpublished{UEK:2168286793,
author = "Joanna Węgrzyn",
title = "Zastosowanie PPP w inwestycjach mieszkaniowych w Polsce",
booktitle = "Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi",
pages = "82-96",
year = "2013",
}
28
@article{UEK:2168263800,
author = "Agnieszka Telega and Joanna Węgrzyn",
title = "Znaczenie procedur administracyjnych w kontekście instytucjonalnych uwarunkowań działalności inwestycyjnej",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "83",
pages = "24-29",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/worej.2013.83.03},
url = {},
}
29
@inbook{UEK:2168264856,
author = "Katarzyna Kania and Agnieszka Telega and Joanna Węgrzyn",
title = "Uwarunkowania planistyczne prowadzenia działalności inwestycyjnej w Polsce",
booktitle = "Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast",
pages = "341-351",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2013",
isbn = "978-83-7556-606-2",
}
30
@unpublished{UEK:2168306667,
author = "Małgorzata Zięba and Marcin Surówka and Agnieszka Telega and Agnieszka Małkowska and Katarzyna Najbar and Bartłomiej Marona and Małgorzata Uhruska and Michał Głuszak and Joanna Węgrzyn",
title = "Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych",
booktitle = "Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw",
pages = "62-150",
year = "2012",
}
31
@article{UEK:2168232522,
author = "Joanna Węgrzyn",
title = "Rola władz lokalnych w sferze infrastruktury",
journal = "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości",
number = "vol. 20, 2",
pages = "247-258",
year = "2012",
url = {http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/20/TNN_tom_XX_2.pdf},
}
32
@unpublished{UEK:2168273772,
author = "Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska and Joanna Węgrzyn",
title = "Typowe problemy zarządzania (utrzymania i eksploatacji) nieruchomościami szkół",
booktitle = "Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce",
pages = "78-103",
year = "2012",
}
33
@unpublished{UEK:2168306669,
author = "Katarzyna Kania and Joanna Węgrzyn and Marcin Surówka and Małgorzata Uhruska and Małgorzata Zięba and Agnieszka Telega and Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Diagnoza zarządzania nieruchomościami w wybranych szkołach",
booktitle = "Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce",
pages = "111-197",
year = "2012",
}
34
@article{UEK:2168219820,
author = "Joanna Węgrzyn",
title = "Podwykonawca robót budowlanych w zamówieniach publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "850",
pages = "115-127",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189559},
}
35
@inbook{UEK:2168220128,
author = "Joanna Węgrzyn and Marcin Surówka",
title = "Uwarunkowania i kierunki aktywności inwestycyjnej gmin w strefie podmiejskiej Krakowa",
booktitle = "Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku",
pages = "99-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-80-8",
}
36
@unpublished{UEK:2168306485,
author = "Małgorzata Zięba and Agnieszka Telega and Joanna Węgrzyn and Bartłomiej Marona",
title = "Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami handlowo-usługowymi",
booktitle = "Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi",
pages = "93-126",
year = "2010",
}
37
@unpublished{UEK:2168306197,
author = "Adam Nalepka and Joanna Węgrzyn and Bartłomiej Marona",
title = "Obszary zarządzania nieruchomością komercyjną",
booktitle = "Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi",
pages = "24-59",
year = "2010",
}
38
@unpublished{UEK:2168306487,
author = "Katarzyna Kania and Joanna Węgrzyn and Bartłomiej Marona",
title = "Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami magazynowymi",
booktitle = "Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi",
pages = "127-151",
year = "2010",
}
39
@article{UEK:53141,
author = "Joanna Węgrzyn",
title = "Wpływ cen czynników produkcji na powodzenie inwestycji deweloperskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "822",
pages = "143-157",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169647783},
}
40
@unpublished{UEK:2168306491,
author = "Agnieszka Małkowska and Katarzyna Najbar and Joanna Węgrzyn and Marcin Surówka",
title = "Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami mieszkaniowymi",
booktitle = "Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi",
pages = "152-170",
year = "2010",
}
41
@inbook{UEK:2168265802,
author = "Joanna Węgrzyn",
title = "Klauzule waloryzacyjne - możliwości sterowania ryzykiem w mieszkaniowych inwestycjach deweloperskich",
booktitle = "Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne. T. 2",
pages = "83-92",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-525-2",
}
42
@article{UEK:2168232510,
author = "Joanna Węgrzyn",
title = "Zmienność cen czynników produkcji budowlanej a ryzyko inwestycji deweloperskich",
journal = "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości",
number = "vol. 16, 4",
pages = "73-84",
adress = "",
year = "2008",
url = {http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/16/XVI_4.pdf},
}
43
@article{UEK:50130,
author = "Joanna Węgrzyn",
title = "Dochody gmin z nieruchomości i czynniki je kształtujące",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "760",
pages = "115-130",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/158023800},
}
44
@article{UEK:2165917723,
author = "Joanna Węgrzyn",
title = "Umowa deweloperska a klauzule waloryzacyjne",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "65",
pages = "56-60",
year = "2008",
}
45
@unpublished{UEK:2168275883,
author = "Stanisław Belniak and Stanisław Maciejowski and Małgorzata Zięba and Michał Głuszak and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Marcin Surówka and Agnieszka Telega and Małgorzata Uhruska and Joanna Węgrzyn",
title = "Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID