Publications of the selected author

1

Title:
Recenzje i omówienia
Source:
Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 5 (2000) , s. 98-100
Nr:
2168229788
review
1
Recenzje i omówienia / Adriana Paliwoda-Matiolańska // Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 5 (2000), s. 98-100. - Rec. pracy: [Recenzja czasopisma "Personnel Review", 1998, vol. 27, nr 4 - numer poświęcony jest problematyce zmniejszania organizacji](downsizing) i związanej z nim redukcji zatrudnienia
1
Paliwoda-Matiolańska A., (2000), Recenzje i omówienia, "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5, s. 98-100.
1
@article{UEK:2168229788,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Recenzje i omówienia",
journal = "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "5",
pages = "98-100",
year = "2000",
}