Publications of the selected author

1

Title:
Znaczenie partnerstwa międzysektorowego w procesie implementacji polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Cross- Sectoral Partnership as an Important Part of Corporate Social Responsibility Policy
Source:
Społeczna odpowiedzialność w handlu / kier. tem. Andrzej SZROMNIK2011, s. 49-62. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1342/Magazyn
Nr:
2168271480
chapter in unpublished scientific work
See main document
2

Title:
Ekologiczne aspekty społecznej odpowiedzialności handlu = Ecological Aspects of Social Responsible Retail
Source:
Społeczna odpowiedzialność w handlu / kier. tem. Andrzej SZROMNIK2011, s. 36-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1342/Magazyn
Nr:
2168271478
chapter in unpublished scientific work
See main document
3

Title:
Społeczne funkcje handlu
Source:
Współczesne tendencje w handlu : sektor handlu w gospodarce opartej na wiedzy / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK2010, s. 236-259 - Bibliogr.
Signature:
NP-1096/Magazyn
Nr:
2168245282
chapter in unpublished scientific work
See main document
4

Title:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa handlowego a zmiany instytucjonalne
Source:
Rozwój form instytucjonalnych handlu. [Etap 1] / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK2008, s. 313-354 - Bibliogr.
Signature:
NP-1247/[1]/Magazyn
Nr:
2168225872
chapter in unpublished scientific work
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Rozwój form instytucjonalnych handlu. Etap 2, Strukturalne uwarunkowania działalności handlowej w sektorach rozproszonych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
126 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Research program:
20/KHiIR/1/09/S/484
Signature:
NP-1247/2/Magazyn
Nr:
2168229488
unpublished scientific work
1
Znaczenie partnerstwa międzysektorowego w procesie implementacji polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Cross- Sectoral Partnership as an Important Part of Corporate Social Responsibility Policy / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // W: Społeczna odpowiedzialność w handlu / kier. tem. Andrzej SZROMNIK. - (2011), s. 49-62. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2
Ekologiczne aspekty społecznej odpowiedzialności handlu = Ecological Aspects of Social Responsible Retail / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // W: Społeczna odpowiedzialność w handlu / kier. tem. Andrzej SZROMNIK. - (2011), s. 36-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
3
Społeczne funkcje handlu / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // W: Współczesne tendencje w handlu : sektor handlu w gospodarce opartej na wiedzy / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK. - (2010), s. 236-259. - Bibliogr.
4
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa handlowego a zmiany instytucjonalne / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // W: Rozwój form instytucjonalnych handlu. [Etap 1] / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK. - (2008), s. 313-354. - Bibliogr.
5
Rozwój form instytucjonalnych handlu. Etap 2, Strukturalne uwarunkowania działalności handlowej w sektorach rozproszonych / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK ; autorzy: Jan SZUMILAK, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Grażyna ŚMIGIELSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Jarosław PLICHTA, Adam FIGIEL, Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA, Sebastian BRAŃKA, Karolina ORZEŁ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 126 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
1
Paliwoda-Matiolańska A., (2011), Znaczenie partnerstwa międzysektorowego w procesie implementacji polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Społeczna odpowiedzialność w handlu, s. 49-62.
2
Paliwoda-Matiolańska A., (2011), Ekologiczne aspekty społecznej odpowiedzialności handlu. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Społeczna odpowiedzialność w handlu, s. 36-48.
3
Paliwoda-Matiolańska A., (2010), Społeczne funkcje handlu. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Współczesne tendencje w handlu : sektor handlu w gospodarce opartej na wiedzy, s. 236-259.
4
Paliwoda-Matiolańska A., (2008), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa handlowego a zmiany instytucjonalne. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Rozwój form instytucjonalnych handlu. [Etap 1], s. 313-354.
5
Szumilak J., Surówka-Marszałek D., Śmigielska G., Szczepankiewicz W., Plichta J., Figiel A., Paliwoda-Matiolańska A., Brańka S., Orzeł K., (2009), Rozwój form instytucjonalnych handlu. Etap 2, Strukturalne uwarunkowania działalności handlowej w sektorach rozproszonych, Szromnik A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 126 s.
1
@unpublished{UEK:2168271480,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Znaczenie partnerstwa międzysektorowego w procesie implementacji polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność w handlu",
pages = "49-62",
year = "2011",
}
2
@unpublished{UEK:2168271478,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Ekologiczne aspekty społecznej odpowiedzialności handlu",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność w handlu",
pages = "36-48",
year = "2011",
}
3
@unpublished{UEK:2168245282,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Społeczne funkcje handlu",
booktitle = "Współczesne tendencje w handlu : sektor handlu w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "236-259",
year = "2010",
}
4
@unpublished{UEK:2168225872,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa handlowego a zmiany instytucjonalne",
booktitle = "Rozwój form instytucjonalnych handlu. [Etap 1]",
pages = "313-354",
year = "2008",
}
5
@unpublished{UEK:2168229488,
author = "Szumilak Jan and Surówka-Marszałek Danuta and Śmigielska Grażyna and Szczepankiewicz Władysław and Plichta Jarosław and Figiel Adam and Paliwoda-Matiolańska Adriana and Brańka Sebastian and Orzeł Karolina",
title = "Rozwój form instytucjonalnych handlu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}