Publications of the selected author

1

Title:
Social Acceptance in Energy Projects : Shale Gas in Poland - Case Study
Source:
International Dimensions of Sustainable Management : Latest Perspectives from Corporate Governance, Responsible Finance and CSR / eds. René Schmidpeter, Nicholas Capaldi, Samuel O. Idowu, Anika Stürenberg Herrera - Cham: Springer, 2019, s. 291-305. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(CSR, Sustainability, Ethics & Governance)
ISBN:
978-3-030-04818-1 ; 978-3-030-04819-8
Nr:
2168340651
chapter in monograph
2

Author:
Smolak-Lozano Emilia , Paliwoda-Matiolańska Adriana
Title:
Symbolic or Real? Sustainability and CSR in Social Media Communication in the Energy Sector : a Triangulated Approach Analysing Hashtags and Keywords
Source:
Organizational and Strategic Communication Research : Global Trends / eds. Isabel Ruiz-Mora, Gisela Gonçalves, Ian Somerville - Covilhã: LabCom.IFP, 2019, s. 17-46 - Bibliogr.
Research program:
The chapter "Symbolic or real? Sustainability and CSR in social media communication in the energy sector. A triangulated approach analysing hashtags and keywords" was financed from sources NCN - Grant No 2012/05/D/HS4/01177.
ISBN:
978-989-654-550-5 ; 978-989-654-552-9
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168340653
chapter in monograph
3

Title:
Corporate Social Responsibility in Poland : Is It an Integral Part of Business Process and Opportunity for Value Creation?
Source:
CSR Trends : Beyond Business as Usual / ed. Janusz Reichel - Łódź: Centrum Strategii i Rozwoju Impact, 2014, s. 7-28. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication of the article was funded by a NCN grant no 2012/05/D/HS4/01177 - "Institutionalization of sustainable production in energy sector"
ISBN:
978-83-932160-5-5
Access mode:
Nr:
2168304577
chapter in monograph
4

Author:
Title:
The Commercialization of the Polish Regional Airports : The Krakow Airport Case Study
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 237-248 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-24-2
Access mode:
Nr:
2168287577
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Sustainable Production as an Integral Part of Management Processes in Energy Sector
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 475-487 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274507
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa z perspektywy tworzenia wartości dla interesariuszy
Source:
Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy / red. Bohdan Godziszewski - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008, s. 191-206
ISBN:
978-83-7285-402-5
Nr:
2166403046
chapter in monograph
7

Title:
Odpowiedzialność społeczna z perspektywy procesu zarządzania przedsiębiorstwem = The Idea of Social Responsibility in the Management Process
Source:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 209-221. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166095067
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Teoria interesariuszy w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem = Stakeholders Theory in the Process of Managing Modern Corporation
Source:
TRANS '05 : Wspólna Europa : zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami / red. Halina Brdulak, Tomasz Gołębiowski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 239-248. - Summ.
ISBN:
83-7378-173-0
Nr:
2168248448
chapter in monograph
1
Social Acceptance in Energy Projects : Shale Gas in Poland - Case Study / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // W: International Dimensions of Sustainable Management : Latest Perspectives from Corporate Governance, Responsible Finance and CSR / eds. René Schmidpeter, Nicholas Capaldi, Samuel O. Idowu, Anika Stürenberg Herrera. - Cham : Springer, 2019. - (CSR, Sustainability, Ethics & Governance, ISSN 2196-7075). - S. 291-305. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-04818-1 ; 978-3-030-04819-8
2
Symbolic or Real? Sustainability and CSR in Social Media Communication in the Energy Sector : a Triangulated Approach Analysing Hashtags and Keywords / Emilia Smolak-Lozano, Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // W: Organizational and Strategic Communication Research : Global Trends / eds. Isabel Ruiz-Mora, Gisela Gonçalves, Ian Somerville. - Covilhã : LabCom.IFP, 2019. - S. 17-46. - Bibliogr. - ISBN 978-989-654-550-5 ; 978-989-654-552-9. - Pełny tekst: http://www.labcom-ifp.ubi.pt/ficheiros/201909171744-2019_01_corporatesocialresponsibility_imouraggonc__alvesisommerville.pdf
3
Corporate Social Responsibility in Poland : Is It an Integral Part of Business Process and Opportunity for Value Creation? / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // W: CSR Trends : Beyond Business as Usual / ed. Janusz Reichel. - Łódź : Centrum Strategii i Rozwoju Impact, 2014. - S. 7-28. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932160-5-5. - Pełny tekst: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2015/05/csr_trends_beyond_business_as-usual.pdf
4
The Commercialization of the Polish Regional Airports : The Krakow Airport Case Study / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA, Marek Górski // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 237-248. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-24-2. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf
5
Sustainable Production as an Integral Part of Management Processes in Energy Sector / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 475-487. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
6
Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa z perspektywy tworzenia wartości dla interesariuszy / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy / red. Bohdan Godziszewski. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008. - S. 191-206. - ISBN 978-83-7285-402-5
7
Odpowiedzialność społeczna z perspektywy procesu zarządzania przedsiębiorstwem = The Idea of Social Responsibility in the Management Process / Halina PIEKARZ, Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 209-221. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
8
Teoria interesariuszy w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem = Stakeholders Theory in the Process of Managing Modern Corporation / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // W: TRANS '05 : Wspólna Europa : zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami / red. Halina Brdulak, Tomasz Gołębiowski. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2005. - S. 239-248. - Summ. - ISBN 83-7378-173-0
1
Paliwoda-Matiolańska A., (2019), Social Acceptance in Energy Projects : Shale Gas in Poland - Case Study. [W:] Schmidpeter R., Capaldi N., Idowu , Herrera (red.), International Dimensions of Sustainable Management : Latest Perspectives from Corporate Governance, Responsible Finance and CSR (CSR, Sustainability, Ethics & Governance), Cham : Springer, s. 291-305.
2
Smolak-Lozano E., Paliwoda-Matiolańska A., (2019), Symbolic or Real? Sustainability and CSR in Social Media Communication in the Energy Sector : a Triangulated Approach Analysing Hashtags and Keywords. [W:] Ruiz-Mora I., Gonçalves G., Somerville I. (red.), Organizational and Strategic Communication Research : Global Trends, Covilhã : LabCom.IFP, s. 17-46.
3
Paliwoda-Matiolańska A., (2014), Corporate Social Responsibility in Poland : Is It an Integral Part of Business Process and Opportunity for Value Creation?. [W:] Reichel J. (red.), CSR Trends : Beyond Business as Usual, Łódź : Centrum Strategii i Rozwoju Impact, s. 7-28.
4
Paliwoda-Matiolańska A., Górski M., (2014), The Commercialization of the Polish Regional Airports : The Krakow Airport Case Study. [W:] Malina A., Oczkowska R., Plichta J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 237-248.
5
Paliwoda-Matiolańska A., (2013), Sustainable Production as an Integral Part of Management Processes in Energy Sector. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 475-487.
6
Paliwoda-Matiolańska A., (2008), Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa z perspektywy tworzenia wartości dla interesariuszy. [W:] Godziszewski B. (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", s. 191-206.
7
Piekarz H., Paliwoda-Matiolańska A., (2007), Odpowiedzialność społeczna z perspektywy procesu zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 209-221.
8
Paliwoda-Matiolańska A., (2005), Teoria interesariuszy w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. [W:] Brdulak H., Gołębiowski T. (red.), TRANS '05 : Wspólna Europa : zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 239-248.
1
@inbook{UEK:2168340651,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Social Acceptance in Energy Projects : Shale Gas in Poland - Case Study",
booktitle = "International Dimensions of Sustainable Management : Latest Perspectives from Corporate Governance, Responsible Finance and CSR",
pages = "291-305",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2019",
issn = "2196-7075",
isbn = "978-3-030-04818-1 ; 978-3-030-04819-8",
}
2
@inbook{UEK:2168340653,
author = "Smolak-Lozano Emilia and Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Symbolic or Real? Sustainability and CSR in Social Media Communication in the Energy Sector : a Triangulated Approach Analysing Hashtags and Keywords",
booktitle = "Organizational and Strategic Communication Research : Global Trends",
pages = "17-46",
adress = "Covilhã",
publisher = "LabCom.IFP",
year = "2019",
isbn = "978-989-654-550-5 ; 978-989-654-552-9",
}
3
@inbook{UEK:2168304577,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Corporate Social Responsibility in Poland : Is It an Integral Part of Business Process and Opportunity for Value Creation?",
booktitle = "CSR Trends : Beyond Business as Usual",
pages = "7-28",
adress = "Łódź",
publisher = "Centrum Strategii i Rozwoju Impact",
year = "2014",
isbn = "978-83-932160-5-5",
}
4
@inbook{UEK:2168287577,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana and Górski Marek",
title = "The Commercialization of the Polish Regional Airports : The Krakow Airport Case Study",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations",
pages = "237-248",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-24-2",
}
5
@inbook{UEK:2168274507,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Sustainable Production as an Integral Part of Management Processes in Energy Sector",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "475-487",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
6
@inbook{UEK:2166403046,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa z perspektywy tworzenia wartości dla interesariuszy",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "191-206",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora",
year = "2008",
isbn = "978-83-7285-402-5",
}
7
@inbook{UEK:2166095067,
author = "Piekarz Halina and Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Odpowiedzialność społeczna z perspektywy procesu zarządzania przedsiębiorstwem",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "209-221",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
8
@inbook{UEK:2168248448,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Teoria interesariuszy w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem",
booktitle = "TRANS '05 : Wspólna Europa : zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami",
pages = "239-248",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2005",
isbn = "83-7378-173-0",
}