Publications of the selected author

1

Title:
Towards CSR as a Regulatory Framework and Governance Tool in Disclosure of Corporate Social and Environmental Impact : the Example of Poland
Source:
International Journal of Economics and Management. - vol. 11, spec. issu 2 (2017) , s. 327-343. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168321527
article
2

Title:
Acceptation publique et développement énergétique : exploitation des gaz de schiste en Pologne - Étude de cas
Source:
Éthique publique. - vol. 18, no 1 (2016) . - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168321529
article
3

Title:
Konsumeryzm świadomy społecznie w Polsce = Conscious Consumerism in Poland [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2014) , s. 1204-1210. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284231
article
4

Title:
Etyczna konsumpcja - istota, uwarunkowania, prognozy na przyszłość = Ethical Consumption - Nature, Conditions, Predictions for the Future
Source:
Handel Wewnętrzny. - Wrzesień-październik [nr spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 2 : klient, konsumpcja, handel (2012) , s. 174-180. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168235682
article
5

Title:
Ekologiczne aspekty społecznej odpowiedzialności handlu = Ecological Aspects of Social Responsibility of Trade
Source:
Handel Wewnętrzny. - styczeń-luty cz. 2 (2012) , s. 48-56. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168225276
article
6

Title:
Konsumeryzm a społeczna odpowiedzialność biznesu = Consumerism and Corporate Social Responsibility
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 220 (2011) , s. 314-326. - Tytuł numeru: Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa? - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168234712
article
7

Title:
Znaczenie partnerstwa międzysektorowego w procesie implementacji polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Cross-Sectoral Partnership as an Important Part of Corporate Social Responsibility Policy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 156 (2011) , s. 73-85. - Tytuł numeru: Społeczna odpowiedzialność organizacji : metodyka, narzędzia, ocena - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2166585877
article
8

Title:
Social Responsibility Management in Polish Companies
Source:
Zagreb International Review of Economic & Business. - December (2010) , s. 29-43. - Summ.
Nr:
2166717063
article
9

Title:
Wpływ proekologicznych i prospołecznych zachowań konsumenckich na rozwój usług turystycznych = The Impact of Pro-social and Pro-environmental Consumer Behavior on Tourism Development
Source:
Handel Wewnętrzny. - Listopad [nr spec.] : Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów (2009) , s. 39-48. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2162180662
article
10

Title:
Odpowiedzialność społeczna jako źródło przewagi konkurencyjnej = Social Responsibility as a Source of Competitive Advantage
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 42 (2009) , s. 168-183. - Tytuł numeru: Społeczna odpowiedzialność biznesu : uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50401
article
11

Title:
Etyczne i społeczne wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem = Ethical and Social Challenges of Modern Management
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym. - t. 9, nr 1 (2006) , s. 311-320. - Summ.
Nr:
2168229748
article
12

Author:
Paliwoda-Matiolańska Adriana , Wołowiec Tomasz
Title:
Model społeczny przedsiębiorstwa = Social Model of an Enterprise
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 56, nr 10 (2005) , s. 12-19. - Streszcz., summ - Bibliogr.
Nr:
2168269634
article
13

Title:
Zrównoważony rozwój jako strategiczny wymóg przedsiębiorstwa = Sustainable Development as Strategic Performance Requirement
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym. - t. 8, nr 1 (2005) , s. 435-444. - Summ.
Nr:
2168229744
article
1
Towards CSR as a Regulatory Framework and Governance Tool in Disclosure of Corporate Social and Environmental Impact : the Example of Poland / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // International Journal of Economics and Management. - vol. 11, spec. issu 2 (2017), s. 327-343. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ijem.upm.edu.my/vol11_noS2/(3)Towards%20CSR%20as%20a%20Regulatory%20Framework%20and%20Governance%20Tool......pdf. - ISSN 1823-836X
2
Acceptation publique et développement énergétique : exploitation des gaz de schiste en Pologne - Étude de cas / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // Éthique publique [on-line]. - vol. 18, no 1 (2016)1 ekran. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.openedition.org/ethiquepublique/2584
3
Konsumeryzm świadomy społecznie w Polsce = Conscious Consumerism in Poland / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 8 (2014), s. 1204-1210. - Streszcz., summ. - ISSN 1231-7853
4
Etyczna konsumpcja - istota, uwarunkowania, prognozy na przyszłość = Ethical Consumption - Nature, Conditions, Predictions for the Future / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // Handel Wewnętrzny. - Wrzesień-październik [nr spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 2 : klient, konsumpcja, handel (2012), s. 174-180. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
5
Ekologiczne aspekty społecznej odpowiedzialności handlu = Ecological Aspects of Social Responsibility of Trade / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // Handel Wewnętrzny. - styczeń-luty cz. 2 (2012), s. 48-56. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
6
Konsumeryzm a społeczna odpowiedzialność biznesu = Consumerism and Corporate Social Responsibility / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 220 (2011), s. 314-326. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa?. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
7
Znaczenie partnerstwa międzysektorowego w procesie implementacji polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Cross-Sectoral Partnership as an Important Part of Corporate Social Responsibility Policy / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 156 (2011), s. 73-85. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczna odpowiedzialność organizacji : metodyka, narzędzia, ocena. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
8
Social Responsibility Management in Polish Companies / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // Zagreb International Review of Economic & Business : Special Conference Issue. - December (2010), s. 29-43. - Summ. - ISSN 1331-5609
9
Wpływ proekologicznych i prospołecznych zachowań konsumenckich na rozwój usług turystycznych = The Impact of Pro-social and Pro-environmental Consumer Behavior on Tourism Development / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // Handel Wewnętrzny. - Listopad [nr spec.] : Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów (2009), s. 39-48. - Summ. - ISSN 0438-5403
10
Odpowiedzialność społeczna jako źródło przewagi konkurencyjnej = Social Responsibility as a Source of Competitive Advantage / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 42 (2009), s. 168-183. - Summ.. - Tytuł numeru: Społeczna odpowiedzialność biznesu : uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
11
Etyczne i społeczne wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem = Ethical and Social Challenges of Modern Management / Adriana Paliwoda-Matiolańska // Annales : etyka w życiu gospodarczym. - t. 9, nr 1 (2006), s. 311-320. - Summ.
12
Model społeczny przedsiębiorstwa = Social Model of an Enterprise / Adriana Paliwoda-Matiolańska, Tomasz Wołowiec // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 56, nr 10 (2005), s. 12-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
13
Zrównoważony rozwój jako strategiczny wymóg przedsiębiorstwa = Sustainable Development as Strategic Performance Requirement / Adriana Paliwoda-Matiolańska // Annales : etyka w życiu gospodarczym. - t. 8, nr 1 (2005), s. 435-444. - Summ.
1
Paliwoda-Matiolańska A., (2017), Towards CSR as a Regulatory Framework and Governance Tool in Disclosure of Corporate Social and Environmental Impact : the Example of Poland, "International Journal of Economics and Management", vol. 11, spec. issu 2, s. 327-343; http://www.ijem.upm.edu.my/vol11_noS2/(3)Towards%20CSR%20as%20a%20Regulatory%20Framework%20and%20Governance%20Tool......pdf
2
Paliwoda-Matiolańska A., (2016), Acceptation publique et développement énergétique : exploitation des gaz de schiste en Pologne - Étude de cas, "Éthique publique" [on-line], vol. 18, no 1; http://journals.openedition.org/ethiquepublique/2584
3
Paliwoda-Matiolańska A., (2014), Konsumeryzm świadomy społecznie w Polsce, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 8 , s. 1204-1210.
4
Paliwoda-Matiolańska A., (2012), Etyczna konsumpcja - istota, uwarunkowania, prognozy na przyszłość, "Handel Wewnętrzny", Wrzesień-październik [nr spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 2 : klient, konsumpcja, handel, s. 174-180.
5
Paliwoda-Matiolańska A., (2012), Ekologiczne aspekty społecznej odpowiedzialności handlu, "Handel Wewnętrzny", styczeń-luty cz. 2, s. 48-56.
6
Paliwoda-Matiolańska A., (2011), Konsumeryzm a społeczna odpowiedzialność biznesu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 220, s. 314-326.
7
Paliwoda-Matiolańska A., (2011), Znaczenie partnerstwa międzysektorowego w procesie implementacji polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 156, s. 73-85.
8
Paliwoda-Matiolańska A., (2010), Social Responsibility Management in Polish Companies, "Zagreb International Review of Economic & Business", December, s. 29-43.
9
Paliwoda-Matiolańska A., (2009), Wpływ proekologicznych i prospołecznych zachowań konsumenckich na rozwój usług turystycznych, "Handel Wewnętrzny", Listopad [nr spec.] : Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów, s. 39-48.
10
Paliwoda-Matiolańska A., (2009), Odpowiedzialność społeczna jako źródło przewagi konkurencyjnej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 42, s. 168-183.
11
Paliwoda-Matiolańska A., (2006), Etyczne i społeczne wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", t. 9, nr 1, s. 311-320.
12
Paliwoda-Matiolańska A., Wołowiec T., (2005), Model społeczny przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 56, nr 10, s. 12-19.
13
Paliwoda-Matiolańska A., (2005), Zrównoważony rozwój jako strategiczny wymóg przedsiębiorstwa, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", t. 8, nr 1, s. 435-444.
1
@article{UEK:2168321527,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Towards CSR as a Regulatory Framework and Governance Tool in Disclosure of Corporate Social and Environmental Impact : the Example of Poland",
journal = "International Journal of Economics and Management",
number = "vol. 11, spec. issu 2",
pages = "327-343",
year = "2017",
}
2
@article{UEK:2168321529,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Acceptation publique et développement énergétique : exploitation des gaz de schiste en Pologne - Étude de cas",
journal = "Éthique publique",
number = "vol. 18, no 1",
pages = "",
year = "2016",
}
3
@article{UEK:2168284231,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Konsumeryzm świadomy społecznie w Polsce",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "8 ",
pages = "1204-1210",
year = "2014",
}
4
@article{UEK:2168235682,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Etyczna konsumpcja - istota, uwarunkowania, prognozy na przyszłość",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "Wrzesień-październik [spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 2 : klient, konsumpcja, handel",
pages = "174-180",
year = "2012",
}
5
@article{UEK:2168225276,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Ekologiczne aspekty społecznej odpowiedzialności handlu",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "styczeń-luty cz. 2",
pages = "48-56",
year = "2012",
}
6
@article{UEK:2168234712,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Konsumeryzm a społeczna odpowiedzialność biznesu",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "220",
pages = "314-326",
adress = "",
year = "2011",
}
7
@article{UEK:2166585877,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Znaczenie partnerstwa międzysektorowego w procesie implementacji polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "156",
pages = "73-85",
adress = "",
year = "2011",
}
8
@article{UEK:2166717063,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Social Responsibility Management in Polish Companies",
journal = "Zagreb International Review of Economic & Business",
number = "December",
pages = "29-43",
year = "2010",
}
9
@article{UEK:2162180662,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Wpływ proekologicznych i prospołecznych zachowań konsumenckich na rozwój usług turystycznych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "Listopad [spec.] : Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów",
pages = "39-48",
year = "2009",
}
10
@article{UEK:50401,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Odpowiedzialność społeczna jako źródło przewagi konkurencyjnej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "42",
pages = "168-183",
adress = "",
year = "2009",
}
11
@article{UEK:2168229748,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Etyczne i społeczne wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "t. 9, 1",
pages = "311-320",
year = "2006",
}
12
@article{UEK:2168269634,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana and Wołowiec Tomasz",
title = "Model społeczny przedsiębiorstwa",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 56, 10",
pages = "12-19",
year = "2005",
}
13
@article{UEK:2168229744,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Zrównoważony rozwój jako strategiczny wymóg przedsiębiorstwa",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "t. 8, 1",
pages = "435-444",
year = "2005",
}