Publications of the selected author

1

Author:
Title:
The Commercialization of the Polish Regional Airports : The Krakow Airport Case Study
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 237-248 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-24-2
Access mode:
Nr:
2168287577
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014
Physical description:
282 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-6213-7
Nr:
2168274703
monograph
3

Title:
Corporate Social Responsibility in Poland : Is It an Integral Part of Business Process and Opportunity for Value Creation?
Source:
CSR Trends : Beyond Business as Usual / ed. Janusz Reichel - Łódź: Centrum Strategii i Rozwoju Impact, 2014, s. 7-28. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication of the article was funded by a NCN grant no 2012/05/D/HS4/01177 - "Institutionalization of sustainable production in energy sector"
ISBN:
978-83-932160-5-5
Access mode:
Nr:
2168304577
chapter in monograph
4

Title:
Konsumeryzm świadomy społecznie w Polsce = Conscious Consumerism in Poland [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2014) , s. 1204-1210. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284231
article
5

Title:
Sustainable Production as an Integral Part of Management Processes in Energy Sector
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 475-487 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274507
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Etyczna konsumpcja - istota, uwarunkowania, prognozy na przyszłość = Ethical Consumption - Nature, Conditions, Predictions for the Future
Source:
Handel Wewnętrzny. - Wrzesień-październik [nr spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 2 : klient, konsumpcja, handel (2012) , s. 174-180. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168235682
article
7

Title:
Ekologiczne aspekty społecznej odpowiedzialności handlu = Ecological Aspects of Social Responsibility of Trade
Source:
Handel Wewnętrzny. - styczeń-luty cz. 2 (2012) , s. 48-56. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168225276
article
8

Title:
Social Responsibility in Business in Theory and Practice
Source:
Marketing of Scientific and Research Organizations (MINIB). 3, New Point of View of European Marketing / ed. by Witold Wiśniowski - Warsaw: Scientific Publications of the Institute of Aviation, 2012, s. 175-187 - Bibliogr.
Series:
(Prace Instytutu Lotnictwa ; 223)
Nr:
2168249066
chapter in conference materials
9

Title:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w teorii i praktyce
Source:
Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych (MINIB). 2 / red. Witold Wiśniowski - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Lotnictwa, 2012, s. 253-265 - Bibliogr.
Series:
(Prace Instytutu Lotnictwa ; 222)
Nr:
2168252086
chapter in conference materials
10

Title:
Konsumeryzm a społeczna odpowiedzialność biznesu = Consumerism and Corporate Social Responsibility
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 220 (2011) , s. 314-326. - Tytuł numeru: Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa? - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168234712
article
11

Title:
Znaczenie partnerstwa międzysektorowego w procesie implementacji polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Cross-Sectoral Partnership as an Important Part of Corporate Social Responsibility Policy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 156 (2011) , s. 73-85. - Tytuł numeru: Społeczna odpowiedzialność organizacji : metodyka, narzędzia, ocena - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2166585877
article
12

Title:
Ekologiczne aspekty społecznej odpowiedzialności handlu = Ecological Aspects of Social Responsible Retail
Source:
Społeczna odpowiedzialność w handlu / kier. tem. Andrzej SZROMNIK2011, s. 36-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1342/Magazyn
Nr:
2168271478
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Title:
Znaczenie partnerstwa międzysektorowego w procesie implementacji polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Cross- Sectoral Partnership as an Important Part of Corporate Social Responsibility Policy
Source:
Społeczna odpowiedzialność w handlu / kier. tem. Andrzej SZROMNIK2011, s. 49-62. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1342/Magazyn
Nr:
2168271480
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Title:
Social Responsibility Management in Polish Companies
Source:
Zagreb International Review of Economic & Business. - December (2010) , s. 29-43. - Summ.
Nr:
2166717063
article
15

Title:
Społeczne funkcje handlu
Source:
Współczesne tendencje w handlu : sektor handlu w gospodarce opartej na wiedzy / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK2010, s. 236-259 - Bibliogr.
Signature:
NP-1096/Magazyn
Nr:
2168245282
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Title:
Social Responsibility Management in Polish Companies
Source:
An Enterprise Odyssey : from Crisis to Prosperity - Challenges for Government and Business : 5th International Conference: University of Zagreb, Faculty of Economics & Business, May 26-29, 2010 Opatija, Croatia : Proceedings / ed. by Lovorka Galetić, Mario Spremić, Marijana Ivanov - Zagreb: University of Zagreb, 2010, s. 198-199. - W wersji drukowanej dostępne tylko wprowadzenia do artykułów.. - CD-ROM dołączony do publikacji w wersji drukowanej o tym samym tytule
ISBN:
953-6025-33-7 ; 978-953-6025-33-6
Nr:
2166550736
chapter in conference materials
17

Title:
Social Responsibility Management in Polish Companies [dokument elektroniczny]
Source:
An Enterprise Odyssey : from Crisis to Prosperity - Challenges for Government and Business : 5th International Conference: University of Zagreb, Faculty of Economics & Business, May 26-29, 2010 Opatija, Croatia : Proceedings / ed. by Lovorka Galetić, Mario Spremić, Marijana Ivanov - Zagreb: University of Zagreb, 2010, s. 1320-1332. - Summ. - Bibliogr.. - W wersji drukowanej dostępne tylko wprowadzenia do artykułów.
ISBN:
953-6025-34-5 ; 978-953-6025-34-3
Nr:
2166494219
chapter in conference materials
18

Title:
Odpowiedzialność społeczna jako źródło przewagi konkurencyjnej = Social Responsibility as a Source of Competitive Advantage
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 42 (2009) , s. 168-183. - Tytuł numeru: Społeczna odpowiedzialność biznesu : uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50401
article
19

Title:
Wpływ proekologicznych i prospołecznych zachowań konsumenckich na rozwój usług turystycznych = The Impact of Pro-social and Pro-environmental Consumer Behavior on Tourism Development
Source:
Handel Wewnętrzny. - Listopad [nr spec.] : Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów (2009) , s. 39-48. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2162180662
article
20

Title:
Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009
Physical description:
276 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-0735-0
Nr:
50701
monograph
21

Title:
Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa z perspektywy tworzenia wartości dla interesariuszy
Source:
Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy / red. Bohdan Godziszewski - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008, s. 191-206
ISBN:
978-83-7285-402-5
Nr:
2166403046
chapter in monograph
22

Title:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa handlowego a zmiany instytucjonalne
Source:
Rozwój form instytucjonalnych handlu. [Etap 1] / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK2008, s. 313-354 - Bibliogr.
Signature:
NP-1247/[1]/Magazyn
Nr:
2168225872
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Title:
Odpowiedzialność społeczna w kształtowaniu rozwoju przedsiębiorstwa
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
365 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-42
Nr:
52365
doctoral dissertation
24

Title:
Odpowiedzialność społeczna z perspektywy procesu zarządzania przedsiębiorstwem = The Idea of Social Responsibility in the Management Process
Source:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 209-221. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166095067
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Etyczne i społeczne wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem = Ethical and Social Challenges of Modern Management
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym. - t. 9, nr 1 (2006) , s. 311-320. - Summ.
Nr:
2168229748
article
26

Author:
Paliwoda-Matiolańska Adriana , Wołowiec Tomasz
Title:
Model społeczny przedsiębiorstwa = Social Model of an Enterprise
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 56, nr 10 (2005) , s. 12-19. - Streszcz., summ - Bibliogr.
Nr:
2168269634
article
27

Title:
Zrównoważony rozwój jako strategiczny wymóg przedsiębiorstwa = Sustainable Development as Strategic Performance Requirement
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym. - t. 8, nr 1 (2005) , s. 435-444. - Summ.
Nr:
2168229744
article
28

Title:
Teoria interesariuszy w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem = Stakeholders Theory in the Process of Managing Modern Corporation
Source:
TRANS '05 : Wspólna Europa : zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami / red. Halina Brdulak, Tomasz Gołębiowski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 239-248. - Summ.
ISBN:
83-7378-173-0
Nr:
2168248448
chapter in monograph
29

Conference:
II Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Kąśna Dolna, Polska, od 2003-06-23 do 2003-06-24
Title:
OSO (Organizacja służąca otoczeniu) jako model współczesnego przedsiębiorstwa = The Social Responsive Corporation as a Model of the Contemporary Company
Source:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / [red. nauk. Adam NALEPKA] - Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2003, s. 156-167. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 2)
ISBN:
83-87903-19-1
Nr:
2168269674
chapter in conference materials
See main document
30

Conference:
Konferencja naukowa Future 2002, Kazimierz Dolny, Polska, od 2002-11-29 do 2002-12-01
Title:
Przedsiębiorstwo zrównoważone
Source:
Future 2002 : zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. 1 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2002, s. 89-101. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-227-2014-9
Nr:
2168313957
chapter in conference materials
31

Title:
Recenzje i omówienia
Source:
Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 5 (2000) , s. 98-100
Nr:
2168229788
review
Unpublished documents:
1

Title:
Rozwój form instytucjonalnych handlu. Etap 2, Strukturalne uwarunkowania działalności handlowej w sektorach rozproszonych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
126 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Research program:
20/KHiIR/1/09/S/484
Signature:
NP-1247/2/Magazyn
Nr:
2168229488
unpublished scientific work
1
The Commercialization of the Polish Regional Airports : The Krakow Airport Case Study / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA, Marek Górski // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 237-248. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-24-2. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf
2
Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. - 282 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Seria: Zarządzanie). - ISBN 978-83-255-6213-7
3
Corporate Social Responsibility in Poland : Is It an Integral Part of Business Process and Opportunity for Value Creation? / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // W: CSR Trends : Beyond Business as Usual / ed. Janusz Reichel. - Łódź : Centrum Strategii i Rozwoju Impact, 2014. - S. 7-28. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932160-5-5. - Pełny tekst: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2015/05/csr_trends_beyond_business_as-usual.pdf
4
Konsumeryzm świadomy społecznie w Polsce = Conscious Consumerism in Poland / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 8 (2014), s. 1204-1210. - Streszcz., summ. - ISSN 1231-7853
5
Sustainable Production as an Integral Part of Management Processes in Energy Sector / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 475-487. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
6
Etyczna konsumpcja - istota, uwarunkowania, prognozy na przyszłość = Ethical Consumption - Nature, Conditions, Predictions for the Future / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // Handel Wewnętrzny. - Wrzesień-październik [nr spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 2 : klient, konsumpcja, handel (2012), s. 174-180. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
7
Ekologiczne aspekty społecznej odpowiedzialności handlu = Ecological Aspects of Social Responsibility of Trade / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // Handel Wewnętrzny. - styczeń-luty cz. 2 (2012), s. 48-56. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
8
Social Responsibility in Business in Theory and Practice / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // W: Marketing of Scientific and Research Organizations (MINIB). 3, New Point of View of European Marketing / ed. by Witold Wiśniowski. - Warsaw : Scientific Publications of the Institute of Aviation, 2012. - (Prace Instytutu Lotnictwa = Transactions of the Institute of Aviation, ISSN 0509-6669 ; 223). - S. 175-187. - Bibliogr.
9
Społeczna odpowiedzialność biznesu w teorii i praktyce / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // W: Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych (MINIB). 2 / red. Witold Wiśniowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Lotnictwa, 2012. - (Prace Instytutu Lotnictwa = Transactions of the Institute of Aviation, ISSN 0509-6669 ; 222). - S. 253-265. - Bibliogr.
10
Konsumeryzm a społeczna odpowiedzialność biznesu = Consumerism and Corporate Social Responsibility / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 220 (2011), s. 314-326. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa?. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
11
Znaczenie partnerstwa międzysektorowego w procesie implementacji polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Cross-Sectoral Partnership as an Important Part of Corporate Social Responsibility Policy / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 156 (2011), s. 73-85. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczna odpowiedzialność organizacji : metodyka, narzędzia, ocena. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
12
Ekologiczne aspekty społecznej odpowiedzialności handlu = Ecological Aspects of Social Responsible Retail / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // W: Społeczna odpowiedzialność w handlu / kier. tem. Andrzej SZROMNIK. - (2011), s. 36-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
13
Znaczenie partnerstwa międzysektorowego w procesie implementacji polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Cross- Sectoral Partnership as an Important Part of Corporate Social Responsibility Policy / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // W: Społeczna odpowiedzialność w handlu / kier. tem. Andrzej SZROMNIK. - (2011), s. 49-62. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
14
Social Responsibility Management in Polish Companies / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // Zagreb International Review of Economic & Business : Special Conference Issue. - December (2010), s. 29-43. - Summ. - ISSN 1331-5609
15
Społeczne funkcje handlu / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // W: Współczesne tendencje w handlu : sektor handlu w gospodarce opartej na wiedzy / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK. - (2010), s. 236-259. - Bibliogr.
16
Social Responsibility Management in Polish Companies / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // W: An Enterprise Odyssey : from Crisis to Prosperity - Challenges for Government and Business : 5th International Conference: University of Zagreb, Faculty of Economics & Business, May 26-29, 2010 Opatija, Croatia : Proceedings / ed. by Lovorka Galetić, Mario Spremić, Marijana Ivanov. - Zagreb : University of Zagreb, 2010. - S. 198-199. - W wersji drukowanej dostępne tylko wprowadzenia do artykułów. - CD-ROM dołączony do publikacji w wersji drukowanej o tym samym tytule. - ISBN 953-6025-33-7 ; 978-953-6025-33-6
17
Social Responsibility Management in Polish Companies / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // W: An Enterprise Odyssey : from Crisis to Prosperity - Challenges for Government and Business : 5th International Conference: University of Zagreb, Faculty of Economics & Business, May 26-29, 2010 Opatija, Croatia : Proceedings [Dokument elektroniczny] / ed. by Lovorka Galetić, Mario Spremić, Marijana Ivanov. - Dane tekstowe (plik pdf). - Zagreb : University of Zagreb, 2010. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : il. ; 12 cm. - S. 1320-1332. - Summ. - Bibliogr. - W wersji drukowanej dostępne tylko wprowadzenia do artykułów. - ISBN 953-6025-34-5 ; 978-953-6025-34-3
18
Odpowiedzialność społeczna jako źródło przewagi konkurencyjnej = Social Responsibility as a Source of Competitive Advantage / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 42 (2009), s. 168-183. - Summ.. - Tytuł numeru: Społeczna odpowiedzialność biznesu : uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
19
Wpływ proekologicznych i prospołecznych zachowań konsumenckich na rozwój usług turystycznych = The Impact of Pro-social and Pro-environmental Consumer Behavior on Tourism Development / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // Handel Wewnętrzny. - Listopad [nr spec.] : Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów (2009), s. 39-48. - Summ. - ISSN 0438-5403
20
Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. - 276 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Seria: Zarządzanie). - ISBN 978-83-255-0735-0
21
Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa z perspektywy tworzenia wartości dla interesariuszy / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy / red. Bohdan Godziszewski. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008. - S. 191-206. - ISBN 978-83-7285-402-5
22
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa handlowego a zmiany instytucjonalne / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // W: Rozwój form instytucjonalnych handlu. [Etap 1] / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK. - (2008), s. 313-354. - Bibliogr.
23
Odpowiedzialność społeczna w kształtowaniu rozwoju przedsiębiorstwa / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA ; Promotor: Halina PIEKARZ. - Kraków, 2007. - 365 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001150a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001150b
24
Odpowiedzialność społeczna z perspektywy procesu zarządzania przedsiębiorstwem = The Idea of Social Responsibility in the Management Process / Halina PIEKARZ, Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 209-221. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
25
Etyczne i społeczne wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem = Ethical and Social Challenges of Modern Management / Adriana Paliwoda-Matiolańska // Annales : etyka w życiu gospodarczym. - t. 9, nr 1 (2006), s. 311-320. - Summ.
26
Model społeczny przedsiębiorstwa = Social Model of an Enterprise / Adriana Paliwoda-Matiolańska, Tomasz Wołowiec // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 56, nr 10 (2005), s. 12-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
27
Zrównoważony rozwój jako strategiczny wymóg przedsiębiorstwa = Sustainable Development as Strategic Performance Requirement / Adriana Paliwoda-Matiolańska // Annales : etyka w życiu gospodarczym. - t. 8, nr 1 (2005), s. 435-444. - Summ.
28
Teoria interesariuszy w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem = Stakeholders Theory in the Process of Managing Modern Corporation / Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA // W: TRANS '05 : Wspólna Europa : zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami / red. Halina Brdulak, Tomasz Gołębiowski. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2005. - S. 239-248. - Summ. - ISBN 83-7378-173-0
29
OSO (Organizacja służąca otoczeniu) jako model współczesnego przedsiębiorstwa = The Social Responsive Corporation as a Model of the Contemporary Company / Adriana Paliwoda-Matiolańska // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / [red. nauk. Adam NALEPKA]. - Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2003. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 2). - S. 156-167. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87903-19-1
30
Przedsiębiorstwo zrównoważone / Adriana Paliwoda-Matiolańska // W: Future 2002 : zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. 1 / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. - S. 89-101. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-227-2014-9
31
Recenzje i omówienia / Adriana Paliwoda-Matiolańska // Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 5 (2000), s. 98-100. - Rec. pracy: [Recenzja czasopisma "Personnel Review", 1998, vol. 27, nr 4 - numer poświęcony jest problematyce zmniejszania organizacji](downsizing) i związanej z nim redukcji zatrudnienia
32
Rozwój form instytucjonalnych handlu. Etap 2, Strukturalne uwarunkowania działalności handlowej w sektorach rozproszonych / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK ; autorzy: Jan SZUMILAK, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Grażyna ŚMIGIELSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Jarosław PLICHTA, Adam FIGIEL, Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA, Sebastian BRAŃKA, Karolina ORZEŁ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 126 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
1
Paliwoda-Matiolańska A., Górski M., (2014), The Commercialization of the Polish Regional Airports : The Krakow Airport Case Study. [W:] Malina A., Oczkowska R., Plichta J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 237-248.
2
Paliwoda-Matiolańska A., (2014), Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. 2Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 282 s.
3
Paliwoda-Matiolańska A., (2014), Corporate Social Responsibility in Poland : Is It an Integral Part of Business Process and Opportunity for Value Creation?. [W:] Reichel J. (red.), CSR Trends : Beyond Business as Usual, Łódź : Centrum Strategii i Rozwoju Impact, s. 7-28.
4
Paliwoda-Matiolańska A., (2014), Konsumeryzm świadomy społecznie w Polsce, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 8 , s. 1204-1210.
5
Paliwoda-Matiolańska A., (2013), Sustainable Production as an Integral Part of Management Processes in Energy Sector. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 475-487.
6
Paliwoda-Matiolańska A., (2012), Etyczna konsumpcja - istota, uwarunkowania, prognozy na przyszłość, "Handel Wewnętrzny", Wrzesień-październik [nr spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 2 : klient, konsumpcja, handel, s. 174-180.
7
Paliwoda-Matiolańska A., (2012), Ekologiczne aspekty społecznej odpowiedzialności handlu, "Handel Wewnętrzny", styczeń-luty cz. 2, s. 48-56.
8
Paliwoda-Matiolańska A., (2012), Social Responsibility in Business in Theory and Practice. [W:] Wiśniowski W. (red.), Marketing of Scientific and Research Organizations (MINIB). 3, New Point of View of European Marketing (Prace Instytutu Lotnictwa; 223), Warsaw : Scientific Publications of the Institute of Aviation, s. 175-187.
9
Paliwoda-Matiolańska A., (2012), Społeczna odpowiedzialność biznesu w teorii i praktyce. [W:] Wiśniowski W. (red.), Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych (MINIB). 2 (Prace Instytutu Lotnictwa; 222), Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Lotnictwa, s. 253-265.
10
Paliwoda-Matiolańska A., (2011), Konsumeryzm a społeczna odpowiedzialność biznesu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 220, s. 314-326.
11
Paliwoda-Matiolańska A., (2011), Znaczenie partnerstwa międzysektorowego w procesie implementacji polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 156, s. 73-85.
12
Paliwoda-Matiolańska A., (2011), Ekologiczne aspekty społecznej odpowiedzialności handlu. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Społeczna odpowiedzialność w handlu, s. 36-48.
13
Paliwoda-Matiolańska A., (2011), Znaczenie partnerstwa międzysektorowego w procesie implementacji polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Społeczna odpowiedzialność w handlu, s. 49-62.
14
Paliwoda-Matiolańska A., (2010), Social Responsibility Management in Polish Companies, "Zagreb International Review of Economic & Business", December, s. 29-43.
15
Paliwoda-Matiolańska A., (2010), Społeczne funkcje handlu. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Współczesne tendencje w handlu : sektor handlu w gospodarce opartej na wiedzy, s. 236-259.
16
Paliwoda-Matiolańska A., (2010), Social Responsibility Management in Polish Companies. [W:] Galetić L., Spremić M., Ivanov M. (red.), An Enterprise Odyssey : from Crisis to Prosperity - Challenges for Government and Business : 5th International Conference: University of Zagreb, Faculty of Economics & Business, May 26-29, 2010 Opatija, Croatia : Proceedings, Zagreb : University of Zagreb, s. 198-199.
17
Paliwoda-Matiolańska A., (2010), Social Responsibility Management in Polish Companies. [W:] Galetić L., Spremić M., Ivanov M. (red.), An Enterprise Odyssey : from Crisis to Prosperity - Challenges for Government and Business : 5th International Conference: University of Zagreb, Faculty of Economics & Business, May 26-29, 2010 Opatija, Croatia : Proceedings [Dokument elektroniczny], Zagreb : University of Zagreb, s. 1320-1332.
18
Paliwoda-Matiolańska A., (2009), Odpowiedzialność społeczna jako źródło przewagi konkurencyjnej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 42, s. 168-183.
19
Paliwoda-Matiolańska A., (2009), Wpływ proekologicznych i prospołecznych zachowań konsumenckich na rozwój usług turystycznych, "Handel Wewnętrzny", Listopad [nr spec.] : Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów, s. 39-48.
20
Paliwoda-Matiolańska A., (2009), Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 276 s.
21
Paliwoda-Matiolańska A., (2008), Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa z perspektywy tworzenia wartości dla interesariuszy. [W:] Godziszewski B. (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", s. 191-206.
22
Paliwoda-Matiolańska A., (2008), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa handlowego a zmiany instytucjonalne. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Rozwój form instytucjonalnych handlu. [Etap 1], s. 313-354.
23
Paliwoda-Matiolańska A., (2007), Odpowiedzialność społeczna w kształtowaniu rozwoju przedsiębiorstwa, Prom. Piekarz H., Kraków : , 365 k.
24
Piekarz H., Paliwoda-Matiolańska A., (2007), Odpowiedzialność społeczna z perspektywy procesu zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 209-221.
25
Paliwoda-Matiolańska A., (2006), Etyczne i społeczne wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", t. 9, nr 1, s. 311-320.
26
Paliwoda-Matiolańska A., Wołowiec T., (2005), Model społeczny przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 56, nr 10, s. 12-19.
27
Paliwoda-Matiolańska A., (2005), Zrównoważony rozwój jako strategiczny wymóg przedsiębiorstwa, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", t. 8, nr 1, s. 435-444.
28
Paliwoda-Matiolańska A., (2005), Teoria interesariuszy w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. [W:] Brdulak H., Gołębiowski T. (red.), TRANS '05 : Wspólna Europa : zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 239-248.
29
Paliwoda-Matiolańska A., (2003), OSO (Organizacja służąca otoczeniu) jako model współczesnego przedsiębiorstwa. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 2), Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 156-167.
30
Paliwoda-Matiolańska A., (2002), Przedsiębiorstwo zrównoważone. [W:] Skrzypek E. (red.), Future 2002 : zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. 1, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 89-101.
31
Paliwoda-Matiolańska A., (2000), Recenzje i omówienia, "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5, s. 98-100.
32
Szumilak J., Surówka-Marszałek D., Śmigielska G., Szczepankiewicz W., Plichta J., Figiel A., Paliwoda-Matiolańska A., Brańka S., Orzeł K., (2009), Rozwój form instytucjonalnych handlu. Etap 2, Strukturalne uwarunkowania działalności handlowej w sektorach rozproszonych, Szromnik A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 126 s.
1
@inbook{UEK:2168287577,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana and Górski Marek",
title = "The Commercialization of the Polish Regional Airports : The Krakow Airport Case Study",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations",
pages = "237-248",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-24-2",
}
2
@book{UEK:2168274703,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6213-7",
}
3
@inbook{UEK:2168304577,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Corporate Social Responsibility in Poland : Is It an Integral Part of Business Process and Opportunity for Value Creation?",
booktitle = "CSR Trends : Beyond Business as Usual",
pages = "7-28",
adress = "Łódź",
publisher = "Centrum Strategii i Rozwoju Impact",
year = "2014",
isbn = "978-83-932160-5-5",
}
4
@article{UEK:2168284231,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Konsumeryzm świadomy społecznie w Polsce",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "8 ",
pages = "1204-1210",
year = "2014",
}
5
@inbook{UEK:2168274507,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Sustainable Production as an Integral Part of Management Processes in Energy Sector",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "475-487",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
6
@article{UEK:2168235682,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Etyczna konsumpcja - istota, uwarunkowania, prognozy na przyszłość",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "Wrzesień-październik [spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 2 : klient, konsumpcja, handel",
pages = "174-180",
year = "2012",
}
7
@article{UEK:2168225276,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Ekologiczne aspekty społecznej odpowiedzialności handlu",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "styczeń-luty cz. 2",
pages = "48-56",
year = "2012",
}
8
@inbook{UEK:2168249066,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Social Responsibility in Business in Theory and Practice",
booktitle = "Marketing of Scientific and Research Organizations (MINIB). 3, New Point of View of European Marketing",
pages = "175-187",
adress = "Warsaw",
publisher = "Scientific Publications of the Institute of Aviation",
year = "2012",
issn = "0509-6669",
}
9
@inbook{UEK:2168252086,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w teorii i praktyce",
booktitle = "Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych (MINIB). 2",
pages = "253-265",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Lotnictwa",
year = "2012",
issn = "0509-6669",
}
10
@article{UEK:2168234712,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Konsumeryzm a społeczna odpowiedzialność biznesu",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "220",
pages = "314-326",
adress = "",
year = "2011",
}
11
@article{UEK:2166585877,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Znaczenie partnerstwa międzysektorowego w procesie implementacji polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "156",
pages = "73-85",
adress = "",
year = "2011",
}
12
@unpublished{UEK:2168271478,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Ekologiczne aspekty społecznej odpowiedzialności handlu",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność w handlu",
pages = "36-48",
year = "2011",
}
13
@unpublished{UEK:2168271480,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Znaczenie partnerstwa międzysektorowego w procesie implementacji polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność w handlu",
pages = "49-62",
year = "2011",
}
14
@article{UEK:2166717063,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Social Responsibility Management in Polish Companies",
journal = "Zagreb International Review of Economic & Business",
number = "December",
pages = "29-43",
year = "2010",
}
15
@unpublished{UEK:2168245282,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Społeczne funkcje handlu",
booktitle = "Współczesne tendencje w handlu : sektor handlu w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "236-259",
year = "2010",
}
16
@inbook{UEK:2166550736,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Social Responsibility Management in Polish Companies",
booktitle = "An Enterprise Odyssey : from Crisis to Prosperity - Challenges for Government and Business : 5th International Conference: University of Zagreb, Faculty of Economics & Business, May 26-29, 2010 Opatija, Croatia : Proceedings",
pages = "198-199",
adress = "Zagreb",
publisher = "University of Zagreb",
year = "2010",
isbn = "953-6025-33-7 ; 978-953-6025-33-6",
}
17
@inbook{UEK:2166494219,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Social Responsibility Management in Polish Companies",
booktitle = "An Enterprise Odyssey : from Crisis to Prosperity - Challenges for Government and Business : 5th International Conference: University of Zagreb, Faculty of Economics & Business, May 26-29, 2010 Opatija, Croatia : Proceedings",
pages = "1320-1332",
adress = "Zagreb",
publisher = "University of Zagreb",
year = "2010",
isbn = "953-6025-34-5 ; 978-953-6025-34-3",
}
18
@article{UEK:50401,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Odpowiedzialność społeczna jako źródło przewagi konkurencyjnej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "42",
pages = "168-183",
adress = "",
year = "2009",
}
19
@article{UEK:2162180662,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Wpływ proekologicznych i prospołecznych zachowań konsumenckich na rozwój usług turystycznych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "Listopad [spec.] : Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów",
pages = "39-48",
year = "2009",
}
20
@book{UEK:50701,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0735-0",
}
21
@inbook{UEK:2166403046,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa z perspektywy tworzenia wartości dla interesariuszy",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "191-206",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora",
year = "2008",
isbn = "978-83-7285-402-5",
}
22
@unpublished{UEK:2168225872,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa handlowego a zmiany instytucjonalne",
booktitle = "Rozwój form instytucjonalnych handlu. [Etap 1]",
pages = "313-354",
year = "2008",
}
23
@unpublished{UEK:52365,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Odpowiedzialność społeczna w kształtowaniu rozwoju przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
year = "2007",
}
24
@inbook{UEK:2166095067,
author = "Piekarz Halina and Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Odpowiedzialność społeczna z perspektywy procesu zarządzania przedsiębiorstwem",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "209-221",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
25
@article{UEK:2168229748,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Etyczne i społeczne wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "t. 9, 1",
pages = "311-320",
year = "2006",
}
26
@article{UEK:2168269634,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana and Wołowiec Tomasz",
title = "Model społeczny przedsiębiorstwa",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 56, 10",
pages = "12-19",
year = "2005",
}
27
@article{UEK:2168229744,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Zrównoważony rozwój jako strategiczny wymóg przedsiębiorstwa",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "t. 8, 1",
pages = "435-444",
year = "2005",
}
28
@inbook{UEK:2168248448,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Teoria interesariuszy w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem",
booktitle = "TRANS '05 : Wspólna Europa : zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami",
pages = "239-248",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2005",
isbn = "83-7378-173-0",
}
29
@inbook{UEK:2168269674,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "OSO (Organizacja służąca otoczeniu) jako model współczesnego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów",
pages = "156-167",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2003",
issn = "2543-5396",
isbn = "83-87903-19-1",
}
30
@inbook{UEK:2168313957,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Przedsiębiorstwo zrównoważone",
booktitle = "Future 2002 : zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. 1",
pages = "89-101",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2002",
isbn = "83-227-2014-9",
}
31
@article{UEK:2168229788,
author = "Paliwoda-Matiolańska Adriana",
title = "Recenzje i omówienia",
journal = "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "5",
pages = "98-100",
year = "2000",
}
32
@unpublished{UEK:2168229488,
author = "Szumilak Jan and Surówka-Marszałek Danuta and Śmigielska Grażyna and Szczepankiewicz Władysław and Plichta Jarosław and Figiel Adam and Paliwoda-Matiolańska Adriana and Brańka Sebastian and Orzeł Karolina",
title = "Rozwój form instytucjonalnych handlu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}