Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Umowy o usługi finansowe w sektorze bankowym
Source:
Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC - Warszawa: LexisNexis, 2010, s. 331-371 - Bibliogr.
Series:
(Podstawy Prawa - LexisNexis)
ISBN:
978-83-7620-325-6
Nr:
2162037041
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Title:
Kazusy z postępowania administracyjnego
Source:
Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 18-20
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-0153-4
Nr:
2162004560
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej = Building Contract as a Separate Named Contract Type - the Research into Criteria of Qualification
Source:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Wyd. 2 rozsz. i uaktual.. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 189-203. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-543-4
Nr:
2165768511
chapter in monograph
4

Author:
Title:
Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej = Building Contract as a Separate Named Contract Type - the Research into Criteria of Qualification
Source:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 153-166. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-468-0
Nr:
2164933135
chapter in monograph
1
Umowy o usługi finansowe w sektorze bankowym / Urszula WALCZAK // W: Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC. - Warszawa: LexisNexis, 2010. - (Podstawy Prawa). - S. 331-371. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7620-325-6
2
Kazusy z postępowania administracyjnego / Urszula WALCZAK // W: Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - (Seria Akademicka). - S. 18-20. - ISBN 978-83-264-0153-4
3
Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej = Building Contract as a Separate Named Contract Type - the Research into Criteria of Qualification / Urszula WALASEK-WALCZAK // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Wyd. 2 rozsz. i uaktual. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010. - S. 189-203. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-543-4
4
Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej = Building Contract as a Separate Named Contract Type - the Research into Criteria of Qualification / Urszula WALCZAK // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 153-166. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-468-0
1
Walczak U., (2010), Umowy o usługi finansowe w sektorze bankowym. [W:] Grzegorczyk F., Szaraniec M. (red.), Instytucje i usługi finansowe, Warszawa : LexisNexis, s. 331-371.
2
Walczak U., (2010), Kazusy z postępowania administracyjnego. [W:] Wiatrowski P. (red.), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 18-20.
3
Walasek-Walczak U., (2010), Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 189-203.
4
Walczak U., (2009), Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 153-166.
1
@inbook{fmUEK:2162037041,
author = "Urszula Walczak",
title = "Umowy o usługi finansowe w sektorze bankowym",
booktitle = "Instytucje i usługi finansowe",
pages = "331-371",
adress = "Warszawa",
publisher = "LexisNexis",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7620-325-6",
}
2
@inbook{fmUEK:2162004560,
author = "Urszula Walczak",
title = "Kazusy z postępowania administracyjnego",
booktitle = "Kazusy z prawa dla ekonomistów",
pages = "18-20",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0153-4",
}
3
@inbook{fmUEK:2165768511,
author = "Urszula Walasek-Walczak",
title = "Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej",
booktitle = "Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane",
pages = "189-203",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2010",
edition = "Wyd. 2 rozsz. i uaktual.",
isbn = "978-83-7378-543-4",
}
4
@inbook{fmUEK:2164933135,
author = "Urszula Walczak",
title = "Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej",
booktitle = "Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane",
pages = "153-166",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2009",
isbn = "978-83-7378-468-0",
}