Publications of the selected author

1

Title:
Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda czy podatek? = Payment of Profits by Companies Totally Owned by State - Dividend or Tax?
Source:
Przegląd Prawa Publicznego. - nr 2 (60) (2012) , s. 72-81
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168322653
article
2

Title:
Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne dzieła budowlanego z przedmiotu zabezpieczenia osobistego
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (26) (2010) , s. 41-57
Nr:
2168298277
article
See main document
3

Author:
Title:
Rękojmia efektywna : uwagi o terminach dochodzenia przez zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne obiektu budowlanego
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4 (2009) , s. 62-69
Nr:
2166122847
article
4

Author:
Title:
O terminach dochodzenia roszczeń z tytułu wad fizycznych obiektu budowlanego
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 252-257. - Streszcz.
Nr:
2166478989
article
See main document
1
Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda czy podatek? = Payment of Profits by Companies Totally Owned by State - Dividend or Tax? / Filip GRZEGORCZYK, Urszula WALASEK-WALCZAKWpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda czy podatek? = Payment of Profits by Companies Totally Owned by State - Dividend or Tax? / Filip GRZEGORCZYK, Urszula WALASEK-WALCZAK // Przegląd Prawa PublicznegoPrzegląd Prawa Publicznego. - nr 2 (60) (2012), s. 72-81nr 2 (60) (2012), s. 72-81. - ISSN 1896-89961896-8996
2
Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne dzieła budowlanego z przedmiotu zabezpieczenia osobistego / Urszula WALASEK-WALCZAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (26) (2010), s. 41-57. - ISSN 1733-0777
3
Rękojmia efektywna : uwagi o terminach dochodzenia przez zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne obiektu budowlanego / Urszula WALCZAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4 (2009), s. 62-69. - ISSN 1428-3530
4
O terminach dochodzenia roszczeń z tytułu wad fizycznych obiektu budowlanego / Urszula WALCZAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008), s. 252-257. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
1
Grzegorczyk F., Walasek-Walczak U., (2012), Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda czy podatek?, "Przegląd Prawa Publicznego", nr 2 (60), s. 72-81.
2
Walasek-Walczak U., (2010), Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne dzieła budowlanego z przedmiotu zabezpieczenia osobistego, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (26), s. 41-57.
3
Walczak U., (2009), Rękojmia efektywna : uwagi o terminach dochodzenia przez zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne obiektu budowlanego, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 4, s. 62-69.
4
Walczak U., (2008), O terminach dochodzenia roszczeń z tytułu wad fizycznych obiektu budowlanego, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (19) wydanie specjalne, s. 252-257.
1
@article{artUEK:2168322653,
author = "Filip Grzegorczyk and Urszula Walasek-Walczak",
title = "Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda czy podatek?",
journal = "Przegląd Prawa Publicznego",
number = "2 (60)",
pages = "72-81",
year = "2012",
}
2
@article{artUEK:2168298277,
author = "Urszula Walasek-Walczak",
title = "Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne dzieła budowlanego z przedmiotu zabezpieczenia osobistego",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "3 (26)",
pages = "41-57",
year = "2010",
}
3
@article{artUEK:2166122847,
author = "Urszula Walczak",
title = "Rękojmia efektywna : uwagi o terminach dochodzenia przez zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne obiektu budowlanego",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "4",
pages = "62-69",
year = "2009",
}
4
@article{artUEK:2166478989,
author = "Urszula Walczak",
title = "O terminach dochodzenia roszczeń z tytułu wad fizycznych obiektu budowlanego",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (19) wydanie specjalne",
pages = "252-257",
year = "2008",
}