Publications of the selected author

1

Author:
Filip Grzegorczyk , Tomasz Rytlewski , Urszula Walasek-Walczak , Tomasz Głąb , Magdalena Dulińska , Maciej Potoczny
Title:
Ustawa o działalności leczniczej : komentarz
Edition:
Stan prawny na 15 października 2012 r.
Publisher address:
Warszawa: LexisNexis Polska, 2013
Physical description:
515, [2] s.; 21 cm
Series:
(Komentarze LexisNexis)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7806-552-4
Nr:
2168308955
monograph
2

Title:
Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda czy podatek? = Payment of Profits by Companies Totally Owned by State - Dividend or Tax?
Source:
Przegląd Prawa Publicznego. - nr 2 (60) (2012) , s. 72-81
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168322653
article
3

Author:
Title:
Kazusy z postępowania administracyjnego
Source:
Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 18-20
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-0153-4
Nr:
2162004560
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej = Building Contract as a Separate Named Contract Type - the Research into Criteria of Qualification
Source:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Wyd. 2 rozsz. i uaktual.. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 189-203. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-543-4
Nr:
2165768511
chapter in monograph
5

Title:
Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010
Physical description:
107, [1] s.; 24 cm
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-0171-8
Nr:
51887
monograph
6

Title:
Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda, czy podatek?
Source:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA2010, s. 15-25
Research program:
44/KP/1/2010/S/557
Signature:
NP-976/Magazyn
Nr:
2168327083
chapter in unpublished scientific work
See main document
7

Title:
Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne dzieła budowlanego z przedmiotu zabezpieczenia osobistego
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (26) (2010) , s. 41-57
Nr:
2168298277
article
See main document
8

Author:
Title:
Umowy o usługi finansowe w sektorze bankowym
Source:
Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC - Warszawa: LexisNexis, 2010, s. 331-371 - Bibliogr.
Series:
(Podstawy Prawa - LexisNexis)
ISBN:
978-83-7620-325-6
Nr:
2162037041
chapter in monograph
See main document
1
Ustawa o działalności leczniczej : komentarz / red. Filip GRZEGORCZYK ; [aut.] Filip GRZEGORCZYK, Tomasz Rytlewski, Urszula WALASEK-WALCZAK, Tomasz Głąb, Magdalena Dulińska, Maciej Potoczny. - Stan prawny na 15 października 2012 r. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. - 515, [2] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Komentarze LexisNexis). - ISBN 978-83-7806-552-4
2
Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda czy podatek? = Payment of Profits by Companies Totally Owned by State - Dividend or Tax? / Filip GRZEGORCZYK, Urszula WALASEK-WALCZAKWpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda czy podatek? = Payment of Profits by Companies Totally Owned by State - Dividend or Tax? / Filip GRZEGORCZYK, Urszula WALASEK-WALCZAK // Przegląd Prawa PublicznegoPrzegląd Prawa Publicznego. - nr 2 (60) (2012), s. 72-81nr 2 (60) (2012), s. 72-81. - ISSN 1896-89961896-8996
3
Kazusy z postępowania administracyjnego / Urszula WALCZAK // W: Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - (Seria Akademicka). - S. 18-20. - ISBN 978-83-264-0153-4
4
Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej = Building Contract as a Separate Named Contract Type - the Research into Criteria of Qualification / Urszula WALASEK-WALCZAK // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Wyd. 2 rozsz. i uaktual. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010. - S. 189-203. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-543-4
5
Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI, Pawła DĄBKA ; [aut.] Paweł DĄBEK, Anna KIELIJAN, Piotr KUKURYK, Jolanta LORANC-BORKOWSKA, Michał ŁUC, Urszula WALCZAK, Piotr WIATROWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - 107, [1] s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-264-0171-8
6
Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda, czy podatek? / Filip GRZEGORCZYK, Urszula WALASEK-WALCZAK // W: Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2010), s. 15-25
7
Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne dzieła budowlanego z przedmiotu zabezpieczenia osobistego / Urszula WALASEK-WALCZAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (26) (2010), s. 41-57. - ISSN 1733-0777
8
Umowy o usługi finansowe w sektorze bankowym / Urszula WALCZAK // W: Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC. - Warszawa: LexisNexis, 2010. - (Podstawy Prawa). - S. 331-371. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7620-325-6
1
Grzegorczyk F., Rytlewski T., Walasek-Walczak U., Głąb T., Dulińska M., Potoczny M., (2013), Ustawa o działalności leczniczej: komentarz, Grzegorczyk F. (red.), Stan prawny na 15 października 2012 r.Warszawa : LexisNexis Polska, 515, [2] s.
2
Grzegorczyk F., Walasek-Walczak U., (2012), Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda czy podatek?, "Przegląd Prawa Publicznego", nr 2 (60), s. 72-81.
3
Walczak U., (2010), Kazusy z postępowania administracyjnego. [W:] Wiatrowski P. (red.), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 18-20.
4
Walasek-Walczak U., (2010), Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 189-203.
5
Dąbek P., Kielijan A., Kukuryk P., Loranc-Borkowska J., Łuc M., Walczak U., Wiatrowski P., (2010), Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów,, Dąbek P. (red.), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 107, [1] s.
6
Grzegorczyk F., Walasek-Walczak U., (2010), Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda, czy podatek?. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, s. 15-25.
7
Walasek-Walczak U., (2010), Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne dzieła budowlanego z przedmiotu zabezpieczenia osobistego, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (26), s. 41-57.
8
Walczak U., (2010), Umowy o usługi finansowe w sektorze bankowym. [W:] Grzegorczyk F., Szaraniec M. (red.), Instytucje i usługi finansowe, Warszawa : LexisNexis, s. 331-371.
1
@book{monUEK:2168308955,
author = "Filip Grzegorczyk and Tomasz Rytlewski and Urszula Walasek-Walczak and Tomasz Głąb and Magdalena Dulińska and Maciej Potoczny",
title = "Ustawa o działalności leczniczej : komentarz",
editor = Grzegorczyk Filip,
adress = "Warszawa",
publisher = "LexisNexis Polska",
year = "2013",
edition = "Stan prawny na 15 października 2012 r.",
issn = "",
isbn = "978-83-7806-552-4",
}
2
@article{artUEK:2168322653,
author = "Filip Grzegorczyk and Urszula Walasek-Walczak",
title = "Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda czy podatek?",
journal = "Przegląd Prawa Publicznego",
number = "2 (60)",
pages = "72-81",
year = "2012",
}
3
@inbook{fmUEK:2162004560,
author = "Urszula Walczak",
title = "Kazusy z postępowania administracyjnego",
booktitle = "Kazusy z prawa dla ekonomistów",
pages = "18-20",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0153-4",
}
4
@inbook{fmUEK:2165768511,
author = "Urszula Walasek-Walczak",
title = "Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej",
booktitle = "Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane",
pages = "189-203",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2010",
edition = "Wyd. 2 rozsz. i uaktual.",
isbn = "978-83-7378-543-4",
}
5
@book{monUEK:51887,
author = "Paweł Dąbek and Anna Kielijan and Piotr Kukuryk and Jolanta Loranc-Borkowska and Michał Łuc and Urszula Walczak and Piotr Wiatrowski",
title = "Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów",
editor = Wiatrowski Piotr,
editor = Dąbek Paweł,
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0171-8",
}
6
@unpublished{fnpUEK:2168327083,
author = "Filip Grzegorczyk and Urszula Walasek-Walczak",
title = "Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda, czy podatek?",
booktitle = "Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym",
pages = "15-25",
year = "2010",
}
7
@article{artUEK:2168298277,
author = "Urszula Walasek-Walczak",
title = "Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne dzieła budowlanego z przedmiotu zabezpieczenia osobistego",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "3 (26)",
pages = "41-57",
year = "2010",
}
8
@inbook{fmUEK:2162037041,
author = "Urszula Walczak",
title = "Umowy o usługi finansowe w sektorze bankowym",
booktitle = "Instytucje i usługi finansowe",
pages = "331-371",
adress = "Warszawa",
publisher = "LexisNexis",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7620-325-6",
}