Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów
Source:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kier. Bogusława GNELA2011, s. 51-60
Signature:
NP-1205/Magazyn
Nr:
2168260544
chapter in unpublished scientific work
See main document
2

Author:
Title:
Sposób zakończenia stosunku cywilnoprawnego a konsekwencje prawnopodatkowe
Source:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA2010, s. 84-91
Research program:
44/KP/1/2010/S/557
Signature:
NP-976/Magazyn
Nr:
2168327093
chapter in unpublished scientific work
See main document
3

Author:
Title:
Pozycja konsumenta w prawie polskim na gruncie umowy o wykonanie projektu - zagadnienia wybrane
Source:
Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 2, Regulacje zobowiązań z udziałem konsumenta a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego - kontynuacja / kierownik tematu: Bogusława GNELA2009, s. 47-56
Signature:
NP-1228/2/Magazyn
Nr:
2168278039
chapter in unpublished scientific work
See main document
4

Author:
Title:
O potrzebie konsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej
Source:
Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 1, Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA2008, s. 67-78
Signature:
NP-1228/1/Magazyn
Nr:
2167685715
chapter in unpublished scientific work
See main document
5

Author:
Title:
Unormowania zawarte w części 3 Zasad Europejskiego Prawa Umów na tle regulacji prawa polskiego
Source:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy / kierownik tematu: Bogusława GNELA2007, s. 39-56
Signature:
NP-1020/3/Magazyn
Nr:
2167660628
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów / Michał ŁUC // W: Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kier. Bogusława GNELA. - (2011), s. 51-60
2
Sposób zakończenia stosunku cywilnoprawnego a konsekwencje prawnopodatkowe / Michał ŁUC // W: Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2010), s. 84-91
3
Pozycja konsumenta w prawie polskim na gruncie umowy o wykonanie projektu - zagadnienia wybrane / Michał ŁUC // W: Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 2, Regulacje zobowiązań z udziałem konsumenta a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego - kontynuacja / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2009), s. 47-56
4
O potrzebie konsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej / Michał ŁUC // W: Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 1, Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2008), s. 67-78
5
Unormowania zawarte w części 3 Zasad Europejskiego Prawa Umów na tle regulacji prawa polskiego / Michał ŁUC // W: Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2007), s. 39-56
1
Łuc M., (2011), Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, s. 51-60.
2
Łuc M., (2010), Sposób zakończenia stosunku cywilnoprawnego a konsekwencje prawnopodatkowe. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, s. 84-91.
3
Łuc M., (2009), Pozycja konsumenta w prawie polskim na gruncie umowy o wykonanie projektu - zagadnienia wybrane. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 2, Regulacje zobowiązań z udziałem konsumenta a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego - kontynuacja, s. 47-56.
4
Łuc M., (2008), O potrzebie konsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 1, Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego, s. 67-78.
5
Łuc M., (2007), Unormowania zawarte w części 3 Zasad Europejskiego Prawa Umów na tle regulacji prawa polskiego. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy, s. 39-56.
1
@unpublished{UEK:2168260544,
author = "Łuc Michał",
title = "Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów",
booktitle = "Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym",
pages = "51-60",
year = "2011",
}
2
@unpublished{UEK:2168327093,
author = "Łuc Michał",
title = "Sposób zakończenia stosunku cywilnoprawnego a konsekwencje prawnopodatkowe",
booktitle = "Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym",
pages = "84-91",
year = "2010",
}
3
@unpublished{UEK:2168278039,
author = "Łuc Michał",
title = "Pozycja konsumenta w prawie polskim na gruncie umowy o wykonanie projektu - zagadnienia wybrane",
booktitle = "Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 2, Regulacje zobowiązań z udziałem konsumenta a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego - kontynuacja",
pages = "47-56",
year = "2009",
}
4
@unpublished{UEK:2167685715,
author = "Łuc Michał",
title = "O potrzebie konsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej",
booktitle = "Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 1, Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego",
pages = "67-78",
year = "2008",
}
5
@unpublished{UEK:2167660628,
author = "Łuc Michał",
title = "Unormowania zawarte w części 3 Zasad Europejskiego Prawa Umów na tle regulacji prawa polskiego",
booktitle = "Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy",
pages = "39-56",
year = "2007",
}