Publications of the selected author

1

Title:
Systemy ochrony własności intelektualnej
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2014, s. 183-194
ISBN:
978-83-7930-233-8
Nr:
2168298897
chapter in textbook
See main document
2

Author:
Title:
Umowy dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2014, s. 54-69
ISBN:
978-83-7930-233-8
Nr:
2168276103
chapter in textbook
See main document
3

Author:
Jarco Bartłomiej , Kot Marcin , Kowalewska Marta , Mróz Dominika , Żak Marcin , Jelonek Barbara , Urlik Ewelina , Marek Dawid , Łuc Michał
Title:
Kazusy przekrojowe
Source:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 386-403
Series:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2168306807
chapter in textbook
4

Author:
Title:
Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu
Source:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 256-261
Series:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2166184192
chapter in textbook
5

Author:
Jelonek Barbara , Kubik Mariola , Łuc Michał , Jarco Bartłomiej
Title:
Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych
Source:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 31-57
Series:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2168306801
chapter in textbook
6

Author:
Kubik Mariola , Łuc Michał
Title:
Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych
Source:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 183-214
Series:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2168306805
chapter in textbook
7

Author:
Title:
Zmiana wierzyciela lub dłużnika
Source:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 262-270
Series:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2166184278
chapter in textbook
1
Systemy ochrony własności intelektualnej / Michał ŁUC, Aneta KAŹMIERCZYK // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 183-194. - ISBN 978-83-7930-233-8
2
Umowy dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych / [Michał ŁUC] // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 54-69. - ISBN 978-83-7930-233-8
3
Kazusy przekrojowe / Bartłomiej Jarco, Marcin Kot, Marta Kowalewska, Dominika Mróz, Marcin Żak, Barbara Jelonek, Ewelina Urlik, Dawid Marek, Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków : Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 386-403. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
4
Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu / Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków : Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 256-261. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
5
Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych / Barbara Jelonek, Mariola Kubik, Michał ŁUC, Bartłomiej Jarco // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków : Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 31-57. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
6
Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych / Mariola Kubik, Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków : Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 183-214. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
7
Zmiana wierzyciela lub dłużnika / Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków : Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 262-270. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
1
Łuc M., Kaźmierczyk A., (2014), Systemy ochrony własności intelektualnej. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 183-194.
2
Łuc M., (2014), Umowy dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 54-69.
3
Jarco B., Kot M., Kowalewska M., Mróz D., Żak M., Jelonek B., Urlik E., Marek D., Łuc M., (2006), Kazusy przekrojowe. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 386-403.
4
Łuc M., (2006), Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 256-261.
5
Jelonek B., Kubik M., Łuc M., Jarco B., (2006), Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 31-57.
6
Kubik M., Łuc M., (2006), Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 183-214.
7
Łuc M., (2006), Zmiana wierzyciela lub dłużnika. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 262-270.
1
@inbook{UEK:2168298897,
author = "Łuc Michał and Kaźmierczyk Aneta",
title = "Systemy ochrony własności intelektualnej",
booktitle = "Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów",
pages = "183-194",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-233-8",
}
2
@inbook{UEK:2168276103,
author = "Łuc Michał",
title = "Umowy dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych",
booktitle = "Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów",
pages = "54-69",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-233-8",
}
3
@inbook{UEK:2168306807,
author = "Jarco Bartłomiej and Kot Marcin and Kowalewska Marta and Mróz Dominika and Żak Marcin and Jelonek Barbara and Urlik Ewelina and Marek Dawid and Łuc Michał",
title = "Kazusy przekrojowe",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "386-403",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
4
@inbook{UEK:2166184192,
author = "Łuc Michał",
title = "Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "256-261",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
5
@inbook{UEK:2168306801,
author = "Jelonek Barbara and Kubik Mariola and Łuc Michał and Jarco Bartłomiej",
title = "Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "31-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
6
@inbook{UEK:2168306805,
author = "Kubik Mariola and Łuc Michał",
title = "Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "183-214",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
7
@inbook{UEK:2166184278,
author = "Łuc Michał",
title = "Zmiana wierzyciela lub dłużnika",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "262-270",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}