Publications of the selected author

1

Title:
Dobra osobiste jednostki gospodarczej (przedsiębiorcy) a wiarygodność informacji ekonomicznej = Personal Rights of Business Entity (Enterpreur) and Credibility of Economic Information
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 101-109. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
Nr:
2164968510
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Prawo podatkowe : część ogólna : kazusy
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007
Physical description:
116 s.; 24 cm
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-7526-815-7
Nr:
52044
monograph
3

Author:
Title:
Unormowania zawarte w części 3 Zasad Europejskiego Prawa Umów na tle regulacji prawa polskiego
Source:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy / kierownik tematu: Bogusława GNELA2007, s. 39-56
Signature:
NP-1020/3/Magazyn
Nr:
2167660628
chapter in unpublished scientific work
See main document
4

Author:
Title:
Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu
Source:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 256-261
Series:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2166184192
chapter in textbook
5

Author:
Kubik Mariola , Łuc Michał
Title:
Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych
Source:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 183-214
Series:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2168306805
chapter in textbook
6

Author:
Title:
Zmiana wierzyciela lub dłużnika
Source:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 262-270
Series:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2166184278
chapter in textbook
7

Author:
Jarco Bartłomiej , Kot Marcin , Kowalewska Marta , Mróz Dominika , Żak Marcin , Jelonek Barbara , Urlik Ewelina , Marek Dawid , Łuc Michał
Title:
Kazusy przekrojowe
Source:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 386-403
Series:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2168306807
chapter in textbook
8

Author:
Jelonek Barbara , Kubik Mariola , Łuc Michał , Jarco Bartłomiej
Title:
Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych
Source:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 31-57
Series:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2168306801
chapter in textbook
1
Dobra osobiste jednostki gospodarczej (przedsiębiorcy) a wiarygodność informacji ekonomicznej = Personal Rights of Business Entity (Enterpreur) and Credibility of Economic Information / Bogusława GNELA, Michał ŁUC // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007. - S. 101-109. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-722837-3-8
2
Prawo podatkowe : część ogólna : kazusy / Aneta KAŹMIERCZYK-JACHOWICZ, Michał ŁUC, Kinga MICHAŁOWSKA ; red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. - 116 s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-7526-815-7
3
Unormowania zawarte w części 3 Zasad Europejskiego Prawa Umów na tle regulacji prawa polskiego / Michał ŁUC // W: Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2007), s. 39-56
4
Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu / Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków : Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 256-261. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
5
Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych / Mariola Kubik, Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków : Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 183-214. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
6
Zmiana wierzyciela lub dłużnika / Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków : Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 262-270. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
7
Kazusy przekrojowe / Bartłomiej Jarco, Marcin Kot, Marta Kowalewska, Dominika Mróz, Marcin Żak, Barbara Jelonek, Ewelina Urlik, Dawid Marek, Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków : Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 386-403. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
8
Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych / Barbara Jelonek, Mariola Kubik, Michał ŁUC, Bartłomiej Jarco // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków : Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 31-57. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
1
Gnela B., Łuc M., (2007), Dobra osobiste jednostki gospodarczej (przedsiębiorcy) a wiarygodność informacji ekonomicznej. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, s. 101-109.
2
Kaźmierczyk-Jachowicz A., Łuc M., Michałowska K., (2007), Prawo podatkowe: część ogólna: kazusy, Gnela B. (red.), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 116 s.
3
Łuc M., (2007), Unormowania zawarte w części 3 Zasad Europejskiego Prawa Umów na tle regulacji prawa polskiego. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy, s. 39-56.
4
Łuc M., (2006), Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 256-261.
5
Kubik M., Łuc M., (2006), Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 183-214.
6
Łuc M., (2006), Zmiana wierzyciela lub dłużnika. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 262-270.
7
Jarco B., Kot M., Kowalewska M., Mróz D., Żak M., Jelonek B., Urlik E., Marek D., Łuc M., (2006), Kazusy przekrojowe. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 386-403.
8
Jelonek B., Kubik M., Łuc M., Jarco B., (2006), Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 31-57.
1
@inbook{UEK:2164968510,
author = "Gnela Bogusława and Łuc Michał",
title = "Dobra osobiste jednostki gospodarczej (przedsiębiorcy) a wiarygodność informacji ekonomicznej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej",
pages = "101-109",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy",
year = "2007",
isbn = "978-83-722837-3-8",
}
2
@book{UEK:52044,
author = "Kaźmierczyk-Jachowicz Aneta and Łuc Michał and Michałowska Kinga",
title = "Prawo podatkowe : część ogólna : kazusy",
editor = Gnela Bogusława,
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-815-7",
}
3
@unpublished{UEK:2167660628,
author = "Łuc Michał",
title = "Unormowania zawarte w części 3 Zasad Europejskiego Prawa Umów na tle regulacji prawa polskiego",
booktitle = "Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy",
pages = "39-56",
year = "2007",
}
4
@inbook{UEK:2166184192,
author = "Łuc Michał",
title = "Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "256-261",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
5
@inbook{UEK:2168306805,
author = "Kubik Mariola and Łuc Michał",
title = "Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "183-214",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
6
@inbook{UEK:2166184278,
author = "Łuc Michał",
title = "Zmiana wierzyciela lub dłużnika",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "262-270",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
7
@inbook{UEK:2168306807,
author = "Jarco Bartłomiej and Kot Marcin and Kowalewska Marta and Mróz Dominika and Żak Marcin and Jelonek Barbara and Urlik Ewelina and Marek Dawid and Łuc Michał",
title = "Kazusy przekrojowe",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "386-403",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
8
@inbook{UEK:2168306801,
author = "Jelonek Barbara and Kubik Mariola and Łuc Michał and Jarco Bartłomiej",
title = "Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "31-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}