Publications of the selected author
1

Title:
Konstrukcja umowy o prace projektowe w zamówieniach publicznych = The Structure of Design Works Contracts in Public Procurement
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 4 (47) (2015) , s. 126-137. - Summ.
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168304655
article
2

Title:
Systemy ochrony własności intelektualnej
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2014, s. 183-194
ISBN:
978-83-7930-233-8
Nr:
2168298897
chapter in textbook
See main document
3

Author:
Title:
Umowy dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2014, s. 54-69
ISBN:
978-83-7930-233-8
Nr:
2168276103
chapter in textbook
See main document
4

Author:
Title:
Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów
Source:
Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2012, s. 219-229
ISBN:
978-83-7641-676-2
Nr:
2168242064
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Title:
Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów
Source:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kier. Bogusława GNELA, s. 51-60
Signature:
NP-1205/Magazyn
Nr:
2168260544
chapter in unpublished scientific work
See main document
6

Author:
Title:
Ograniczenia swobody kształtowania treści umów w umowach o wykonanie projektu architektonicznego zawieranych z konsumentem
Source:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 340-350
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-0591-4
Nr:
2165724179
chapter in monograph
See main document
7

Author:
Title:
Umowy w sektorze rynku kapitałowego
Source:
Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC - Warszawa: LexisNexis, 2010, s. 418-428 - Bibliogr.
Series:
(Podstawy Prawa - LexisNexis)
ISBN:
978-83-7620-325-6
Nr:
2162037457
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Title:
Kazusy z postępowania karnego
Source:
Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 27-31
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-0153-4
Nr:
2162005843
chapter in monograph
See main document
9

Author:
Title:
Umowy o usługi finansowe w sektorze ubezpieczeniowym
Source:
Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC - Warszawa: LexisNexis, 2010, s. 372-417 - Bibliogr.
Series:
(Podstawy Prawa - LexisNexis)
ISBN:
978-83-7620-325-6
Nr:
2162037388
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Nabycie autorskich praw majątkowych do projektu architektoniczno-budowlanego
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 3 (26) (2010) , s. 65-73
Nr:
2168298293
article
11

Author:
Title:
Charakter prawny umowy i wykonanie projektu architektonicznego
Source:
Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / red. Wojciech Jan Katner, Urszula Promińska - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2010, s. 468-476
ISBN:
978-83-264-0687-4
Nr:
2166156907
chapter in monograph
12

Author:
Title:
Zagadnienia ogólne umów o świadczenie usług finansowych
Source:
Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC - Warszawa: LexisNexis, 2010, s. 297-330 - Bibliogr.
Series:
(Podstawy Prawa - LexisNexis)
ISBN:
978-83-7620-325-6
Nr:
2162037007
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010
Physical description:
107, [1] s.; 24 cm
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-0171-8
Nr:
51887
monograph
14

Author:
Title:
Sposób zakończenia stosunku cywilnoprawnego a konsekwencje prawnopodatkowe
Source:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA, s. 84-91
Research program:
44/KP/1/2010/S/557
Signature:
NP-976/Magazyn
Nr:
2168327093
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Author:
Title:
O potrzebie prokonsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej = The Necessity of Pro-consumer Regulation of Development Contract
Source:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Wyd. 2 rozsz. i uaktual.. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 233-245. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-543-4
Nr:
2165809127
chapter in monograph
16

Title:
Materialne prawo podatkowe
Source:
Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego / red. Aneta KAŹMIERCZYK - Warszawa: Difin, 2010, s. 48-180
ISBN:
978-83-7641-225-2
Nr:
2165287961
chapter in monograph
See main document
17

Author:
Title:
Rodzaje i funkcje kart płatniczych jako elementy określające ich naturę prawną = Types and Functions of Payment Cards as Elements Defining their Legal Status
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 802 (2009) , s. 137-148. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50068
article
18

Author:
Title:
Prawo cywilne : część ogólna i zobowiązania
Edition:
3 wyd., stan prawny na 1 marca 2009 r.
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
Physical description:
289, [2] s.; 21 cm
Series:
(Testy dla Studentów)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7601-783-9
Nr:
51378
monograph
19

Author:
Title:
Wielość podmiotów zobowiązania oraz ich zmiana według zasad europejskiego prawa umów i prawa polskiego = The Plurality of Parties to Obligations and Changes Thereof According to the Principles of European Contract Law and Polish Law
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 809 (2009) , s. 65-75. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165701046
article
20

Author:
Title:
O potrzebie prokonsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej = Necessity of Pro-Consumer Regulation of Development Contract
Source:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 191-203. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-468-0
Nr:
2164933441
chapter in monograph
21

Author:
Title:
Pozycja konsumenta w prawie polskim na gruncie umowy o wykonanie projektu - zagadnienia wybrane
Source:
Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 2, Regulacje zobowiązań z udziałem konsumenta a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego - kontynuacja / kierownik tematu: Bogusława GNELA, s. 47-56
Signature:
NP-1228/2/Magazyn
Nr:
2168278039
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Author:
Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce", Toruń, Polska, od 2009-06-22 do 2009-06-23
Title:
Warunki wymagane od architektów w zakresie zdolności do należytego wykonania zamówienia publicznego
Source:
XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce / red. Henryk Nowicki, Jacek Sadowy - Toruń; Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2009, s. 73-78
ISBN:
978-83-88686-04-7
Access mode:
Nr:
2165808921
chapter in conference materials
23

Author:
Title:
Postulaty de lege ferenda do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej = Proposals "as the Law should be" for the Act on Freedom of Business Activity
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 7 (191) (2008) , s. 13-19. - Streszcz.
Nr:
2166079506
article
24

Title:
Prawo podatkowe : postępowanie podatkowe : kazusy
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2008
Physical description:
111, [1] s.; 24 cm
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-7526-012-0
Nr:
51908
monograph
25

Author:
Title:
O potrzebie konsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej
Source:
Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 1, Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA, s. 67-78
Signature:
NP-1228/1/Magazyn
Nr:
2167685715
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Author:
Title:
Definicje pojęć "działalność gospodarcza" i "przedsiębiorca" = Definitions of the Notions Of 'Economic Acivity' and 'Entrepreneur' (a Call for Modifications)
Source:
Państwo i Prawo. - z. 10 (2008) , s. 59-71
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166079974
article
27

Author:
Title:
Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 127-137. - Tytuł numeru: Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych
Nr:
2166478570
article
28

Title:
Prawo podatkowe : część ogólna : kazusy
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007
Physical description:
116 s.; 24 cm
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-7526-815-7
Nr:
52044
monograph
29

Title:
Dobra osobiste jednostki gospodarczej (przedsiębiorcy) a wiarygodność informacji ekonomicznej = Personal Rights of Business Entity (Enterpreur) and Credibility of Economic Information
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 101-109. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
Nr:
2164968510
chapter in monograph
See main document
30

Author:
Title:
Unormowania zawarte w części 3 Zasad Europejskiego Prawa Umów na tle regulacji prawa polskiego
Source:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy / kierownik tematu: Bogusława GNELA, s. 39-56
Signature:
NP-1020/3/Magazyn
Nr:
2167660628
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Author:
Title:
Zmiana wierzyciela lub dłużnika
Source:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 262-270
Series:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2166184278
chapter in textbook
32

Author:
Title:
Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu
Source:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 256-261
Series:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2166184192
chapter in textbook
33

Author:
Bartłomiej Jarco , Marcin Kot , Marta Kowalewska , Dominika Mróz , Marcin Żak , Barbara Jelonek , Ewelina Urlik , Dawid Marek , Michał Łuc
Title:
Kazusy przekrojowe
Source:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 386-403
Series:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2168306807
chapter in textbook
34

Author:
Mariola Kubik , Michał Łuc
Title:
Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych
Source:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 183-214
Series:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2168306805
chapter in textbook
35

Author:
Barbara Jelonek , Mariola Kubik , Michał Łuc , Bartłomiej Jarco
Title:
Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych
Source:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 31-57
Series:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2168306801
chapter in textbook
1
Konstrukcja umowy o prace projektowe w zamówieniach publicznych = The Structure of Design Works Contracts in Public Procurement / Jacek LACHNER, Michał ŁUC // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (47) (2015), s. 126-137. - Summ. - ISSN 1733-0777
2
Systemy ochrony własności intelektualnej / Michał ŁUC, Aneta KAŹMIERCZYK // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 183-194. - ISBN 978-83-7930-233-8
3
Umowy dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych / [Michał ŁUC] // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 54-69. - ISBN 978-83-7930-233-8
4
Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów / Michał ŁUC // W: Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2012. - S. 219-229. - ISBN 978-83-7641-676-2
5
Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów / Michał ŁUC // W: Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kier. Bogusława GNELA. - (2011), s. 51-60
6
Ograniczenia swobody kształtowania treści umów w umowach o wykonanie projektu architektonicznego zawieranych z konsumentem / Michał ŁUC // W: Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 340-350. - ISBN 978-83-264-0591-4
7
Umowy w sektorze rynku kapitałowego / Michał ŁUC // W: Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC. - Warszawa: LexisNexis, 2010. - (Podstawy Prawa). - S. 418-428. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7620-325-6
8
Kazusy z postępowania karnego / Michał ŁUC // W: Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - (Seria Akademicka). - S. 27-31. - ISBN 978-83-264-0153-4
9
Umowy o usługi finansowe w sektorze ubezpieczeniowym / Michał ŁUC // W: Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC. - Warszawa: LexisNexis, 2010. - (Podstawy Prawa). - S. 372-417. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7620-325-6
10
Nabycie autorskich praw majątkowych do projektu architektoniczno-budowlanego / Michał ŁUC // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (26) (2010), s. 65-73. - ISSN 1733-0777
11
Charakter prawny umowy i wykonanie projektu architektonicznego / Michał ŁUC // W: Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / red. nauk. Wojciech Jan Katner, Urszula Promińska. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 468-476. - ISBN 978-83-264-0687-4
12
Zagadnienia ogólne umów o świadczenie usług finansowych / Michał ŁUC // W: Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC. - Warszawa: LexisNexis, 2010. - (Podstawy Prawa). - S. 297-330. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7620-325-6
13
Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI, Pawła DĄBKA ; [aut.] Paweł DĄBEK, Anna KIELIJAN, Piotr KUKURYK, Jolanta LORANC-BORKOWSKA, Michał ŁUC, Urszula WALCZAK, Piotr WIATROWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - 107, [1] s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-264-0171-8
14
Sposób zakończenia stosunku cywilnoprawnego a konsekwencje prawnopodatkowe / Michał ŁUC // W: Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2010), s. 84-91
15
O potrzebie prokonsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej = The Necessity of Pro-consumer Regulation of Development Contract / Michał ŁUC // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Wyd. 2 rozsz. i uaktual. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010. - S. 233-245. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-543-4
16
Materialne prawo podatkowe / Aneta KAŹMIERCZYK, Michał ŁUC // W: Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego / red. Aneta KAŹMIERCZYK. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 48-180. - ISBN 978-83-7641-225-2
17
Rodzaje i funkcje kart płatniczych jako elementy określające ich naturę prawną = Types and Functions of Payment Cards as Elements Defining their Legal Status / Michał ŁUC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 802 (2009), s. 137-148. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164134059. - ISSN 1898-6447
18
Prawo cywilne : część ogólna i zobowiązania / Michał ŁUC. - 3 wyd., stan prawny na 1 marca 2009 r. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - 289, [2] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Testy dla Studentów). - ISBN 978-83-7601-783-9
19
Wielość podmiotów zobowiązania oraz ich zmiana według zasad europejskiego prawa umów i prawa polskiego = The Plurality of Parties to Obligations and Changes Thereof According to the Principles of European Contract Law and Polish Law / Michał ŁUC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 809 (2009), s. 65-75. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169627826. - ISSN 1898-6447
20
O potrzebie prokonsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej = Necessity of Pro-Consumer Regulation of Development Contract / Michał ŁUC // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 191-203. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-468-0
21
Pozycja konsumenta w prawie polskim na gruncie umowy o wykonanie projektu - zagadnienia wybrane / Michał ŁUC // W: Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 2, Regulacje zobowiązań z udziałem konsumenta a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego - kontynuacja / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2009), s. 47-56
22
Warunki wymagane od architektów w zakresie zdolności do należytego wykonania zamówienia publicznego / Michał ŁUC // W: XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce / red. Henryk Nowicki, Jacek Sadowy. - Toruń; Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2009. - S. 73-78. - ISBN 978-83-88686-04-7. - Pełny tekst: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/24901/publikacja_XV_lecie_syst_zam_publ.pdf
23
Postulaty de lege ferenda do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej = Proposals "as the Law should be" for the Act on Freedom of Business Activity / Jan LIC, Michał ŁUC // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 7 (191) (2008), s. 13-19. - Streszcz. - ISSN 1230-2996
24
Prawo podatkowe : postępowanie podatkowe : kazusy / Aneta KAŹMIERCZYK, Michał ŁUC, Kinga MICHAŁOWSKA ; red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2008. - 111, [1] s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-7526-012-0
25
O potrzebie konsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej / Michał ŁUC // W: Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 1, Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2008), s. 67-78
26
Definicje pojęć "działalność gospodarcza" i "przedsiębiorca" = Definitions of the Notions Of 'Economic Acivity' and 'Entrepreneur' (a Call for Modifications) / Jan LIC, Michał ŁUC // Państwo i Prawo. - z. 10 (2008), s. 59-71. - ISSN 0031-0980
27
Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane / Michał ŁUC // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008), s. 127-137. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych. - ISSN 1733-0777
28
Prawo podatkowe : część ogólna : kazusy / Aneta KAŹMIERCZYK-JACHOWICZ, Michał ŁUC, Kinga MICHAŁOWSKA ; red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. - 116 s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-7526-815-7
29
Dobra osobiste jednostki gospodarczej (przedsiębiorcy) a wiarygodność informacji ekonomicznej = Personal Rights of Business Entity (Enterpreur) and Credibility of Economic Information / Bogusława GNELA, Michał ŁUC // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007. - S. 101-109. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-722837-3-8
30
Unormowania zawarte w części 3 Zasad Europejskiego Prawa Umów na tle regulacji prawa polskiego / Michał ŁUC // W: Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2007), s. 39-56
31
Zmiana wierzyciela lub dłużnika / Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków: Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 262-270. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
32
Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu / Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków: Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 256-261. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
33
Kazusy przekrojowe / Bartłomiej Jarco, Marcin Kot, Marta Kowalewska, Dominika Mróz, Marcin Żak, Barbara Jelonek, Ewelina Urlik, Dawid Marek, Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków: Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 386-403. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
34
Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych / Mariola Kubik, Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków: Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 183-214. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
35
Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych / Barbara Jelonek, Mariola Kubik, Michał ŁUC, Bartłomiej Jarco // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków: Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 31-57. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
1
Lachner J., Łuc M., (2015), Konstrukcja umowy o prace projektowe w zamówieniach publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (47), s. 126-137.
2
Łuc M., Kaźmierczyk A., (2014), Systemy ochrony własności intelektualnej. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 183-194.
3
Łuc M., (2014), Umowy dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 54-69.
4
Łuc M., (2012), Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów. [W:] Gnela B. (red.), Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, Warszawa : Difin, s. 219-229.
5
Łuc M., (2011), Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, s. 51-60.
6
Łuc M., (2010), Ograniczenia swobody kształtowania treści umów w umowach o wykonanie projektu architektonicznego zawieranych z konsumentem. [W:] Gnela B. (red.), Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 340-350.
7
Łuc M., (2010), Umowy w sektorze rynku kapitałowego. [W:] Grzegorczyk F., Szaraniec M. (red.), Instytucje i usługi finansowe, Warszawa : LexisNexis, s. 418-428.
8
Łuc M., (2010), Kazusy z postępowania karnego. [W:] Wiatrowski P. (red.), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 27-31.
9
Łuc M., (2010), Umowy o usługi finansowe w sektorze ubezpieczeniowym. [W:] Grzegorczyk F., Szaraniec M. (red.), Instytucje i usługi finansowe, Warszawa : LexisNexis, s. 372-417.
10
Łuc M., (2010), Nabycie autorskich praw majątkowych do projektu architektoniczno-budowlanego, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (26), s. 65-73.
11
Łuc M., (2010), Charakter prawny umowy i wykonanie projektu architektonicznego. [W:] Katner , Promińska U. (red.), Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 468-476.
12
Łuc M., (2010), Zagadnienia ogólne umów o świadczenie usług finansowych. [W:] Grzegorczyk F., Szaraniec M. (red.), Instytucje i usługi finansowe, Warszawa : LexisNexis, s. 297-330.
13
Dąbek P., Kielijan A., Kukuryk P., Loranc-Borkowska J., Łuc M., Walczak U., Wiatrowski P., (2010), Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów,, Dąbek P. (red.), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 107, [1] s.
14
Łuc M., (2010), Sposób zakończenia stosunku cywilnoprawnego a konsekwencje prawnopodatkowe. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, s. 84-91.
15
Łuc M., (2010), O potrzebie prokonsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 233-245.
16
Kaźmierczyk A., Łuc M., (2010), Materialne prawo podatkowe. [W:] Kaźmierczyk-Jachowicz A. (red.), Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego, Warszawa : Difin, s. 48-180.
17
Łuc M., (2009), Rodzaje i funkcje kart płatniczych jako elementy określające ich naturę prawną, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 802, s. 137-148; https://bazekon.uek.krakow.pl/164134059
18
Łuc M., (2009), Prawo cywilne: część ogólna i zobowiązania, 3 wyd., stan prawny na 1 marca 2009 r.Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 289, [2] s.
19
Łuc M., (2009), Wielość podmiotów zobowiązania oraz ich zmiana według zasad europejskiego prawa umów i prawa polskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 809, s. 65-75; https://bazekon.uek.krakow.pl/169627826
20
Łuc M., (2009), O potrzebie prokonsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 191-203.
21
Łuc M., (2009), Pozycja konsumenta w prawie polskim na gruncie umowy o wykonanie projektu - zagadnienia wybrane. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 2, Regulacje zobowiązań z udziałem konsumenta a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego - kontynuacja, s. 47-56.
22
Łuc M., (2009), Warunki wymagane od architektów w zakresie zdolności do należytego wykonania zamówienia publicznego. [W:] Nowicki H., Sadowy J. (red.), XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce, Toruń ; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 73-78.
23
Lic J., Łuc M., (2008), Postulaty de lege ferenda do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 7 (191), s. 13-19.
24
Kaźmierczyk-Jachowicz A., Łuc M., Michałowska K., (2008), Prawo podatkowe: postępowanie podatkowe: kazusy, Gnela B. (red. nauk.), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 111, [1] s.
25
Łuc M., (2008), O potrzebie konsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 1, Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego, s. 67-78.
26
Lic J., Łuc M., (2008), Definicje pojęć "działalność gospodarcza" i "przedsiębiorca", "Państwo i Prawo", z. 10, s. 59-71.
27
Łuc M., (2008), Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (19) wydanie specjalne, s. 127-137.
28
Kaźmierczyk-Jachowicz A., Łuc M., Michałowska K., (2007), Prawo podatkowe: część ogólna: kazusy, Gnela B. (red.), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 116 s.
29
Gnela B., Łuc M., (2007), Dobra osobiste jednostki gospodarczej (przedsiębiorcy) a wiarygodność informacji ekonomicznej. [W:] MICHERDA B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, s. 101-109.
30
Łuc M., (2007), Unormowania zawarte w części 3 Zasad Europejskiego Prawa Umów na tle regulacji prawa polskiego. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy, s. 39-56.
31
Łuc M., (2006), Zmiana wierzyciela lub dłużnika. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 262-270.
32
Łuc M., (2006), Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 256-261.
33
Jarco B., Kot M., Kowalewska M., Mróz D., Żak M., Jelonek B., Urlik E., Marek D., Łuc M., (2006), Kazusy przekrojowe. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 386-403.
34
Kubik M., Łuc M., (2006), Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 183-214.
35
Jelonek B., Kubik M., Łuc M., Jarco B., (2006), Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 31-57.
1
@article{UEK:2168304655,
author = "Jacek Lachner and Michał Łuc",
title = "Konstrukcja umowy o prace projektowe w zamówieniach publicznych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (47)",
pages = "126-137",
year = "2015",
}
2
@inbook{UEK:2168298897,
author = "Michał Łuc and Aneta Kaźmierczyk",
title = "Systemy ochrony własności intelektualnej",
booktitle = "Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów",
pages = "183-194",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-233-8",
}
3
@inbook{UEK:2168276103,
author = "Michał Łuc",
title = "Umowy dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych",
booktitle = "Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów",
pages = "54-69",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-233-8",
}
4
@inbook{UEK:2168242064,
author = "Michał Łuc",
title = "Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów",
booktitle = "Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym",
pages = "219-229",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-676-2",
}
5
@unpublished{UEK:2168260544,
author = "Michał Łuc",
title = "Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów",
booktitle = "Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym",
pages = "51-60",
year = "2011",
}
6
@inbook{UEK:2165724179,
author = "Michał Łuc",
title = "Ograniczenia swobody kształtowania treści umów w umowach o wykonanie projektu architektonicznego zawieranych z konsumentem",
booktitle = "Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane",
pages = "340-350",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2010",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-0591-4",
}
7
@inbook{UEK:2162037457,
author = "Michał Łuc",
title = "Umowy w sektorze rynku kapitałowego",
booktitle = "Instytucje i usługi finansowe",
pages = "418-428",
adress = "Warszawa",
publisher = "LexisNexis",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7620-325-6",
}
8
@inbook{UEK:2162005843,
author = "Michał Łuc",
title = "Kazusy z postępowania karnego",
booktitle = "Kazusy z prawa dla ekonomistów",
pages = "27-31",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0153-4",
}
9
@inbook{UEK:2162037388,
author = "Michał Łuc",
title = "Umowy o usługi finansowe w sektorze ubezpieczeniowym",
booktitle = "Instytucje i usługi finansowe",
pages = "372-417",
adress = "Warszawa",
publisher = "LexisNexis",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7620-325-6",
}
10
@article{UEK:2168298293,
author = "Michał Łuc",
title = "Nabycie autorskich praw majątkowych do projektu architektoniczno-budowlanego",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "3 (26)",
pages = "65-73",
year = "2010",
}
11
@inbook{UEK:2166156907,
author = "Michał Łuc",
title = "Charakter prawny umowy i wykonanie projektu architektonicznego",
booktitle = "Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej",
pages = "468-476",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-264-0687-4",
}
12
@inbook{UEK:2162037007,
author = "Michał Łuc",
title = "Zagadnienia ogólne umów o świadczenie usług finansowych",
booktitle = "Instytucje i usługi finansowe",
pages = "297-330",
adress = "Warszawa",
publisher = "LexisNexis",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7620-325-6",
}
13
@book{UEK:51887,
author = "Paweł Dąbek and Anna Kielijan and Piotr Kukuryk and Jolanta Loranc-Borkowska and Michał Łuc and Urszula Walczak and Piotr Wiatrowski",
title = "Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0171-8",
}
14
@unpublished{UEK:2168327093,
author = "Michał Łuc",
title = "Sposób zakończenia stosunku cywilnoprawnego a konsekwencje prawnopodatkowe",
booktitle = "Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym",
pages = "84-91",
year = "2010",
}
15
@inbook{UEK:2165809127,
author = "Michał Łuc",
title = "O potrzebie prokonsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej",
booktitle = "Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane",
pages = "233-245",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2010",
edition = "Wyd. 2 rozsz. i uaktual.",
isbn = "978-83-7378-543-4",
}
16
@inbook{UEK:2165287961,
author = "Aneta Kaźmierczyk and Michał Łuc",
title = "Materialne prawo podatkowe",
booktitle = "Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego",
pages = "48-180",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-225-2",
}
17
@article{UEK:50068,
author = "Michał Łuc",
title = "Rodzaje i funkcje kart płatniczych jako elementy określające ich naturę prawną",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "802",
pages = "137-148",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164134059},
}
18
@book{UEK:51378,
author = "Michał Łuc",
title = "Prawo cywilne : część ogólna i zobowiązania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2009",
edition = "3 wyd., stan prawny na 1 marca 2009 r.",
issn = "",
isbn = "978-83-7601-783-9",
}
19
@article{UEK:2165701046,
author = "Michał Łuc",
title = "Wielość podmiotów zobowiązania oraz ich zmiana według zasad europejskiego prawa umów i prawa polskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "809",
pages = "65-75",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169627826},
}
20
@inbook{UEK:2164933441,
author = "Michał Łuc",
title = "O potrzebie prokonsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej",
booktitle = "Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane",
pages = "191-203",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2009",
isbn = "978-83-7378-468-0",
}
21
@unpublished{UEK:2168278039,
author = "Michał Łuc",
title = "Pozycja konsumenta w prawie polskim na gruncie umowy o wykonanie projektu - zagadnienia wybrane",
booktitle = "Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 2, Regulacje zobowiązań z udziałem konsumenta a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego - kontynuacja ",
pages = "47-56",
year = "2009",
}
22
@inbook{UEK:2165808921,
author = "Michał Łuc",
title = "Warunki wymagane od architektów w zakresie zdolności do należytego wykonania zamówienia publicznego",
booktitle = "XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce",
pages = "73-78",
adress = "Toruń; Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2009",
url = {https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/24901/publikacja_XV_lecie_syst_zam_publ.pdf},
isbn = "978-83-88686-04-7",
}
23
@article{UEK:2166079506,
author = "Jan Lic and Michał Łuc",
title = "Postulaty de lege ferenda do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "7 (191)",
pages = "13-19",
year = "2008",
}
24
@book{UEK:51908,
author = "Aneta Kaźmierczyk-Jachowicz and Michał Łuc and Kinga Michałowska",
title = "Prawo podatkowe : postępowanie podatkowe : kazusy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-012-0",
}
25
@unpublished{UEK:2167685715,
author = "Michał Łuc",
title = "O potrzebie konsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej",
booktitle = "Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 1, Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego ",
pages = "67-78",
year = "2008",
}
26
@article{UEK:2166079974,
author = "Jan Lic and Michał Łuc",
title = "Definicje pojęć działalność gospodarcza i przedsiębiorca",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 10",
pages = "59-71",
year = "2008",
}
27
@article{UEK:2166478570,
author = "Michał Łuc",
title = "Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (19) wydanie specjalne",
pages = "127-137",
year = "2008",
}
28
@book{UEK:52044,
author = "Aneta Kaźmierczyk-Jachowicz and Michał Łuc and Kinga Michałowska",
title = "Prawo podatkowe : część ogólna : kazusy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-815-7",
}
29
@inbook{UEK:2164968510,
author = "Bogusława Gnela and Michał Łuc",
title = "Dobra osobiste jednostki gospodarczej (przedsiębiorcy) a wiarygodność informacji ekonomicznej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej",
pages = "101-109",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy",
year = "2007",
isbn = "978-83-722837-3-8",
}
30
@unpublished{UEK:2167660628,
author = "Michał Łuc",
title = "Unormowania zawarte w części 3 Zasad Europejskiego Prawa Umów na tle regulacji prawa polskiego",
booktitle = "Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy ",
pages = "39-56",
year = "2007",
}
31
@inbook{UEK:2166184278,
author = "Michał Łuc",
title = "Zmiana wierzyciela lub dłużnika",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania ",
pages = "262-270",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
32
@inbook{UEK:2166184192,
author = "Michał Łuc",
title = "Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania ",
pages = "256-261",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
33
@inbook{UEK:2168306807,
author = "Bartłomiej Jarco and Marcin Kot and Marta Kowalewska and Dominika Mróz and Marcin Żak and Barbara Jelonek and Ewelina Urlik and Dawid Marek and Michał Łuc",
title = "Kazusy przekrojowe",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania ",
pages = "386-403",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
34
@inbook{UEK:2168306805,
author = "Mariola Kubik and Michał Łuc",
title = "Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania ",
pages = "183-214",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
35
@inbook{UEK:2168306801,
author = "Barbara Jelonek and Mariola Kubik and Michał Łuc and Bartłomiej Jarco",
title = "Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania ",
pages = "31-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID