Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Kazusy z prawa Unii Europejskiej
Source:
Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 15-19
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8223-890-7
Nr:
2168355530
chapter in textbook
See main document
2

Author:
Title:
Kazusy z prawa własności intelektualnej
Source:
Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 114-119
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8223-890-7
Nr:
2168355548
chapter in textbook
See main document
3

Author:
Title:
Planowanie przestrzenne a polski system administracji publicznej
Source:
Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo / red. Jerzy HAUSNER, Michał KUDŁACZ - Wyd. 1 [dodruk]. - Warszawa: CeDeWu, 2017, s. 181-193 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-938-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168315785
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Title:
Konkurencja w zamówieniach publicznych
Source:
Misja publiczna, wspólnota, państwo : studia z prawa i administracji : księga dedykowana pamięci profesora Michała Kuleszy. T. 2 / red. Arwid Mednis - Wrocław: Presscom, 2016, s. 187-196. - Streszcz.
ISBN:
978-83-64512-90-2 ; 978-83-64512-88-9
Nr:
2168310247
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Planowanie przestrzenne a polski system administracji publicznej
Source:
Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo / red. Jerzy HAUSNER, Michał KUDŁACZ - Warszawa: CeDeWu, 2016, s. 181-193 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-938-4
Nr:
2168311611
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Robert Barański , Andrzela Gawrońska-Baran , Anna Drabarczyk , Maciej Gnela , Dominika Hołuj , Kamila Kędzierska , Ludmiła Lipiec-Warzecha , Slawomir Liżewski , Małgorzata Mędrala , Ambroży Mituś , Ewa Ostapowicz
Title:
Vademecum dyrektora instytucji kultury
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016
Physical description:
XX, 491 s.: il.; 24 cm + płyta CD
Series:
(Beck Info Biznes)
ISBN:
978-83-255-8116-9 ; 978-83-255-8117-6
Nr:
2168300869
book
7

Author:
Conference:
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nowe Prawo Zamówień Publicznych - kierunki modernizacji", Kraków, Polska, od 2015-09-21 do 2015-09-22
Title:
Warunki serwisu dodatkowego jako kryterium oceny ofert przetargowych
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10 (2015) , s. 53-59
Nr:
2168301305
article
8

Author:
Title:
Warunki serwisu dodatkowego jako kryterium oceny ofert przetargowych = The Terms of Additional Service as a Criterion for the Evaluation of Tenders
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 4 (47) (2015) , s. 80-88. - Summ.
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168304647
article
9

Author:
Title:
Governance vs Legal Standards
Source:
Public Governance / red. Stanisław MAZUR - Warsaw: Scholar Publishing House, 2015, s. 242-257 - Bibliogr.
Research program:
This publication is part of the project "The Consolidation of Public Governance Theories in Public Policy Research. A Critical Perspective", conducted by the Cracow University of Economics, Faculty of Economics and International Relations and was funded by the National Science Centre allocated on the basis of the decision number DEC-2012/07/B/HS4/00444
ISBN:
978-83-7383-772-0
Nr:
2168296773
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Prawo działalności gospodarczej
Source:
Wybrane zagadnienia z prawa dla księgowych / [red. nauk. Kinga MICHAŁOWSKA, Monika SZARANIEC] - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2015, s. 107-138
ISBN:
978-83-7228-356-6
Nr:
2168301243
chapter in textbook
See main document
11

Author:
Title:
Wybrane zagadnienia prawa cywilnego
Source:
Wybrane zagadnienia z prawa dla księgowych / [red. nauk. Kinga MICHAŁOWSKA, Monika SZARANIEC] - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2015, s. 9-31
ISBN:
978-83-7228-356-6
Nr:
2168301231
chapter in textbook
See main document
12

Author:
Title:
Współzarządzanie a normy prawne
Source:
Współzarządzanie publiczne / red. Stanisław MAZUR - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015, s. 251-267 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7383-767-6
Nr:
2168294375
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Propozycje usprawnień w zakresie zamawiania produktów, usług i robót budowlanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Publisher address:
Kraków: [b.m], 2015
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Nr:
2168325473
report
14

Author:
Piotr Feczko , Maciej Gnela
Title:
Instytucjonalny wymiar polityki innowacyjnej
Source:
Polityka innowacyjna / red. Tomasz GEODECKI, Łukasz MAMICA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 144-161 - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Publiczne)
ISBN:
978-83-208-2166-6
Nr:
2168282955
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Conference:
I Ogólnopolska Konferencja "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego", Kraków, Polska, od 2013-04-11 do 2013-04-12
Title:
Wiążące interpretacje ZUS dla przedsiębiorcy
Source:
Delegowanie pracowników / red. Marek BENIO - Kraków: Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy, 2014, s. 85-99 - Bibliogr.
Series:
(Mobilność pracy, mobilność usług w UE ; T. 1)
ISBN:
978-83-939267-0-1
Nr:
2168275721
chapter in conference materials
See main document
16

Author:
Title:
Prawo zamówień publicznych jako instytucja zabezpieczająca interesy majątkowe skarbu państwa = Public Procurement Law as an Authority Securing Property Interests of the Treasury
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. - nr 3 (2014) , s. 37-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168293465
article
17

Author:
Title:
Prawo upadłościowe i naprawcze
Source:
Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych / [red. nauk. Bogusława GNELA] - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2013, s. 199-215
Series:
(Prawo - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce)
ISBN:
978-83-7228-323-8
Nr:
2168295911
chapter in textbook
See main document
18

Author:
Title:
Prawo spółek handlowych
Source:
Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych / [red. nauk. Bogusława GNELA] - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2013, s. 169-198
Series:
(Prawo - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce)
ISBN:
978-83-7228-323-8
Nr:
2168295909
chapter in textbook
See main document
19

Conference:
VI Konferencja Naukowa "Kontrola Zamówień Publicznych", Wrocław, Polska, od 2013-06-17 do 2013-06-18
Title:
Kontrola zarządcza a udzielanie zamówień publicznych - zarys problematyki
Source:
Kontrola zamówień publicznych (monografia naukowa) / red. Tadeusz Kocowski, Jacek Sadowy - Wrocław-Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2013, s. 259-275
ISBN:
978-83-88686-08-5
Access mode:
Nr:
2168271116
chapter in conference materials
20

Author:
Title:
Wybrane zagadnienia prawa działalności gospodarczej
Source:
Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych / [red. nauk. Bogusława GNELA] - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2013, s. 217-251
Series:
(Prawo - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce)
ISBN:
978-83-7228-323-8
Nr:
2168295913
chapter in textbook
See main document
21

Author:
Title:
Gwarancja ubezpieczenia w zamówieniach publicznych
Source:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 198-206
ISBN:
978-83-7930-012-9
Nr:
2168274307
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Piotr Feczko , Maciej Gnela
Title:
Instytucjonalny wymiar polityki innowacyjnej
Source:
Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER, s. 139-159 - Bibliogr.
Signature:
NP-1411/Magazyn
Nr:
2168270774
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Author:
Conference:
Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych. V Konferencja Naukowa, Polska, Sopot, Polska, od 2012-10-17 do 2012-10-18
Title:
Udzielanie zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Source:
Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych (monografia naukowa) / red. Elżbieta Adamowicz, Jacek Sadowy - Wyd. 2 rozszerz.. - Gdańsk ; Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2012, s. 270-278
ISBN:
83-88686-24-0
Access mode:
Nr:
2168294321
chapter in conference materials
24

Title:
Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych
Edition:
Stan prawny na dzień 10 listopada 2011 r.
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011
Physical description:
250 s.; 24 cm
ISBN:
978-83-7228-290-3
Nr:
2168223794
textbook
25

Title:
Potencjał rozwojowy podmiotów ekonomii społecznej a jakość regulacji publicznych
Source:
Państwo integrujące zasoby - potencjał rozwojowy a jakość regulacji publicznych / red. Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 73-106. - Dostępny również w angielskiej wersji: "The Development Potential od Social Economy Entities and the Quality of Public Regulations" - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-12-2
Nr:
2168223558
chapter in monograph
See main document
26

Author:
Title:
O potrzebie usprawnienia negocjacyjnych trybów zamówienia publicznego z zachowaniem konkurencyjności
Source:
Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 2 / red. Janusz Niczyporuk, Jacek Sadowy, Mirosław Urbanek - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011, s. 17-26
ISBN:
978-83-7633-098-3
Nr:
2168295277
chapter in conference materials
27

Author:
Title:
Umowa ubezpieczenia jako przedmiot zamówienia publicznego
Source:
Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 279-291
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1547-0
Nr:
2168225930
chapter in monograph
See main document
28

Title:
The Development Potential od Social Economy Entities and the Quality of Public Regulations
Source:
The Resource-Integrating State : Development Potential vs. the Quality of Public Regulations / red. Stanisław MAZUR - Krakow: The Malopolska School of Public Administration. Cracow University of Economics, 2011, s. 74-106. - Dostępny również w polskiej wersji: "Potencjał rozwojowy podmiotów ekonomii społecznej a jakość regulacji publicznych" - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-07-8
Nr:
2168223564
chapter in monograph
See main document
29

Author:
Title:
Ograniczenia swobody kontraktowej w zakresie zmiany treści umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego
Source:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 162-172
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-0591-4
Nr:
2165722744
chapter in monograph
See main document
30

Author:
Title:
Prawo dla księgowych w zarysie
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, 2010
Physical description:
132 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-254-5
Nr:
2165645240
monograph
31

Author:
Title:
Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną decyzją Prezesa URE w zakresie kształtowania cen za energię elektryczną
Source:
Z problematyki odpowiedzialności prawnej / red. Marcin Pieniążek - Kraków: Wyższa Szkoła im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010, s. 33-44
Series:
(Państwo i Społeczeństwo ; R. 10, nr 4)
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168293483
chapter in monograph
32

Author:
Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce", Toruń, Polska, od 2009-06-22 do 2009-06-23
Title:
Odszkodowanie za nadużycie środków odwoławczych w ramach procedury o udzielenie zamówienia publicznego
Source:
XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce / red. Henryk Nowicki, Jacek Sadowy - Toruń; Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2009, s. 48-54
ISBN:
978-83-88686-04-7
Access mode:
Nr:
2165808072
chapter in conference materials
33

Title:
Zamówienia sektorowe w działalności operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) na tle problematyki funkcjonowania grup kapitałowych
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 26-32. - Tytuł numeru: Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych
Nr:
2166478312
article
1
Kazusy z prawa Unii Europejskiej / Maciej GNELA // W: Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. nauk. Piotr WIATROWSKI. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Seria Akademicka). - S. 15-19. - ISBN 978-83-8223-890-7
2
Kazusy z prawa własności intelektualnej / Maciej GNELA // W: Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. nauk. Piotr WIATROWSKI. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Seria Akademicka). - S. 114-119. - ISBN 978-83-8223-890-7
3
Planowanie przestrzenne a polski system administracji publicznej / Maciej GNELA // W: Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo / red. Jerzy HAUSNER, Michał KUDŁACZ. - Wyd. 1 [dodruk]. - Warszawa: CeDeWu, 2017. - S. 181-193. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-938-4
4
Konkurencja w zamówieniach publicznych / Maciej GNELA // W: Misja publiczna, wspólnota, państwo : studia z prawa i administracji : księga dedykowana pamięci profesora Michała Kuleszy. T. 2 / red. nauk. Arwid Mednis. - Wrocław: Presscom, 2016. - S. 187-196. - Streszcz. - ISBN 978-83-64512-90-2 ; 978-83-64512-88-9
5
Planowanie przestrzenne a polski system administracji publicznej / Maciej GNELA // W: Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo / red. Jerzy HAUSNER, Michał KUDŁACZ. - Warszawa: CeDeWu, 2016. - S. 181-193. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-938-4
6
Vademecum dyrektora instytucji kultury / R. Barański, A. Gawrońska-Baran, A. Drabarczyk, M. GNELA, D. HOŁUJ, K. Kędzierska, L. Lipiec-Warzecha, S. Liżewski, M. MĘDRALA, A. MITUŚ, E. Ostapowicz. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - XX, 491 s. : il. ; 24 cm + płyta CD. - (Beck Info Biznes). - ISBN 978-83-255-8116-9 ; 978-83-255-8117-6
7
Warunki serwisu dodatkowego jako kryterium oceny ofert przetargowych / Maciej GNELA // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10 (2015), s. 53-59. - ISSN 1428-3530
8
Warunki serwisu dodatkowego jako kryterium oceny ofert przetargowych = The Terms of Additional Service as a Criterion for the Evaluation of Tenders / Maciej GNELA // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (47) (2015), s. 80-88. - Summ. - ISSN 1733-0777
9
Governance vs Legal Standards / Maciej GNELA // W: Public Governance / ed. by Stanisław MAZUR. - Warsaw: Scholar Publishing House, 2015. - S. 242-257. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7383-772-0
10
Prawo działalności gospodarczej / Maciej GNELA // W: Wybrane zagadnienia z prawa dla księgowych / [red. nauk. Kinga MICHAŁOWSKA, Monika SZARANIEC]. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2015. - S. 107-138. - ISBN 978-83-7228-356-6
11
Wybrane zagadnienia prawa cywilnego / Maciej GNELA // W: Wybrane zagadnienia z prawa dla księgowych / [red. nauk. Kinga MICHAŁOWSKA, Monika SZARANIEC]. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2015. - S. 9-31. - ISBN 978-83-7228-356-6
12
Współzarządzanie a normy prawne / Maciej GNELA // W: Współzarządzanie publiczne / red. nauk. Stanisław MAZUR. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. - S. 251-267. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7383-767-6
13
Propozycje usprawnień w zakresie zamawiania produktów, usług i robót budowlanych przez jednostki samorządu terytorialnego / Maciej GNELA, Ambroży MITUŚ. - Kraków: [b.m], 2015. - Streszcz. - Bibliogr.
14
Instytucjonalny wymiar polityki innowacyjnej / Piotr Feczko, Maciej GNELA // W: Polityka innowacyjna / red. nauk. Tomasz GEODECKI, Łukasz MAMICA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - (Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków). Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej). - S. 144-161. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2166-6
15
Wiążące interpretacje ZUS dla przedsiębiorcy / Maciej GNELA // W: Delegowanie pracowników / red. Marek BENIO. - Kraków: Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy, 2014. - (Mobilność pracy, mobilność usług w UE ; T. 1). - S. 85-99. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939267-0-1
16
Prawo zamówień publicznych jako instytucja zabezpieczająca interesy majątkowe skarbu państwa = Public Procurement Law as an Authority Securing Property Interests of the Treasury / Maciej GNELA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. - nr 3 (2014), s. 37-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wsfip.edu.pl/docs/biezacynumer/ZN_WSFiP_3_2014.pdf. - ISSN 2084-1809
17
Prawo upadłościowe i naprawcze / Maciej GNELA // W: Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych / [red. nauk. Bogusława GNELA]. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2013. - (Prawo). - S. 199-215. - ISBN 978-83-7228-323-8
18
Prawo spółek handlowych / Maciej GNELA // W: Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych / [red. nauk. Bogusława GNELA]. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2013. - (Prawo). - S. 169-198. - ISBN 978-83-7228-323-8
19
Kontrola zarządcza a udzielanie zamówień publicznych - zarys problematyki / Ambroży MITUŚ, Maciej GNELA // W: Kontrola zamówień publicznych (monografia naukowa) / red. nauk. Tadeusz Kocowski, Jacek Sadowy. - Wrocław-Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2013. - S. 259-275. - ISBN 978-83-88686-08-5
20
Wybrane zagadnienia prawa działalności gospodarczej / Maciej GNELA // W: Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych / [red. nauk. Bogusława GNELA]. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2013. - (Prawo). - S. 217-251. - ISBN 978-83-7228-323-8
21
Gwarancja ubezpieczenia w zamówieniach publicznych / Maciej GNELA // W: Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin SA, 2013. - S. 198-206. - ISBN 978-83-7930-012-9
22
Instytucjonalny wymiar polityki innowacyjnej / Piotr Feczko, Maciej GNELA // W: Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER. - (2012), s. 139-159. - Bibliogr.
23
Udzielanie zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki / Maciej GNELA // W: Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych (monografia naukowa) / red. nauk. Elżbieta Adamowicz, Jacek Sadowy. - Wyd. 2 rozszerz. - Gdańsk ; Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2012. - S. 270-278. - ISBN 83-88686-24-0. - Pełny tekst: http://www.informatorprzetargowy.pl/upload/publikacje/UZP/Inne/V_Konferencja_Naukowa.pdf
24
Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych / Marek BENIO, Bogusława GNELA, Maciej GNELA. - Stan prawny na dzień 10 listopada 2011 r. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011. - 250 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7228-290-3
25
Potencjał rozwojowy podmiotów ekonomii społecznej a jakość regulacji publicznych / Magdalena JELONEK, Maciej GNELA // W: Państwo integrujące zasoby - potencjał rozwojowy a jakość regulacji publicznych / red. Stanisław MAZUR. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 73-106. - Dostępny również w angielskiej wersji: "The Development Potential od Social Economy Entities and the Quality of Public Regulations". - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-12-2
26
O potrzebie usprawnienia negocjacyjnych trybów zamówienia publicznego z zachowaniem konkurencyjności / Maciej GNELA // W: Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 2 / red. Janusz Niczyporuk, Jacek Sadowy, Mirosław Urbanek. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011. - S. 17-26. - ISBN 978-83-7633-098-3
27
Umowa ubezpieczenia jako przedmiot zamówienia publicznego / Maciej GNELA // W: Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 279-291. - ISBN 978-83-264-1547-0
28
The Development Potential od Social Economy Entities and the Quality of Public Regulations / Magdalena JELONEK, Maciej GNELA // W: The Resource-Integrating State : Development Potential vs. the Quality of Public Regulations / ed. by Stanisław MAZUR. - Krakow: The Malopolska School of Public Administration. Cracow University of Economics, 2011. - S. 74-106. - Dostępny również w polskiej wersji: "Potencjał rozwojowy podmiotów ekonomii społecznej a jakość regulacji publicznych". - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-07-8
29
Ograniczenia swobody kontraktowej w zakresie zmiany treści umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego / Maciej GNELA // W: Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 162-172. - ISBN 978-83-264-0591-4
30
Prawo dla księgowych w zarysie / Maciej GNELA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, 2010. - 132 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7228-254-5
31
Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną decyzją Prezesa URE w zakresie kształtowania cen za energię elektryczną / Maciej GNELA // W: Z problematyki odpowiedzialności prawnej / red. Marcin Pieniążek. - Kraków: Wyższa Szkoła im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010. - (Państwo i Społeczeństwo, ISSN 1643-8299 ; R. 10, nr 4). - S. 33-44. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/386
32
Odszkodowanie za nadużycie środków odwoławczych w ramach procedury o udzielenie zamówienia publicznego / Maciej Gnela // W: XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce / red. Henryk Nowicki, Jacek Sadowy. - Toruń; Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2009. - S. 48-54. - ISBN 978-83-88686-04-7. - Pełny tekst: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/24901/publikacja_XV_lecie_syst_zam_publ.pdf
33
Zamówienia sektorowe w działalności operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) na tle problematyki funkcjonowania grup kapitałowych / Maciej Gnela, Filip GRZEGORCZYK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008), s. 26-32. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych. - ISSN 1733-0777
1
Gnela M., (2021), Kazusy z prawa Unii Europejskiej. [W:] WIATROWSKI P. (red.), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 15-19.
2
Gnela M., (2021), Kazusy z prawa własności intelektualnej. [W:] WIATROWSKI P. (red.), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 114-119.
3
Gnela M., (2017), Planowanie przestrzenne a polski system administracji publicznej. [W:] Kudłacz M., Hausner J. (red.), Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo, Warszawa : CeDeWu, s. 181-193.
4
Gnela M., (2016), Konkurencja w zamówieniach publicznych. [W:] Mednis A. (red.), Misja publiczna, wspólnota, państwo : studia z prawa i administracji : księga dedykowana pamięci profesora Michała Kuleszy, T. 2, Wrocław : Presscom, s. 187-196.
5
Gnela M., (2016), Planowanie przestrzenne a polski system administracji publicznej. [W:] Hausner J., Kudłacz M. (red.), Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo, Warszawa : CeDeWu, s. 181-193.
6
Barański R., Gawrońska-Baran A., Drabarczyk A., Gnela M., Hołuj D., Kędzierska K., Lipiec-Warzecha L., Liżewski S., Mędrala M., Mituś A., Ostapowicz E., (2016), Vademecum dyrektora instytucji kultury, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XX, 491 s.
7
Gnela M., (2015), Warunki serwisu dodatkowego jako kryterium oceny ofert przetargowych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 10, s. 53-59.
8
Gnela M., (2015), Warunki serwisu dodatkowego jako kryterium oceny ofert przetargowych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (47), s. 80-88.
9
Gnela M., (2015), Governance vs Legal Standards. [W:] Mazur S. (red.), Public Governance, Warsaw : Scholar Publishing House, s. 242-257.
10
Gnela M., (2015), Prawo działalności gospodarczej. [W:] Michałowska K., Szaraniec M. (red.), Wybrane zagadnienia z prawa dla księgowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, s. 107-138.
11
Gnela M., (2015), Wybrane zagadnienia prawa cywilnego. [W:] Michałowska K., Szaraniec M. (red.), Wybrane zagadnienia z prawa dla księgowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, s. 9-31.
12
Gnela M., (2015), Współzarządzanie a normy prawne. [W:] Mazur S. (red.), Współzarządzanie publiczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 251-267.
13
Gnela M., Mituś A., (2015), Propozycje usprawnień w zakresie zamawiania produktów, usług i robót budowlanych przez jednostki samorządu terytorialnego, Kraków : [b.m]
14
Feczko P., Gnela M., (2014), Instytucjonalny wymiar polityki innowacyjnej. [W:] Geodecki T., Mamica Ł. (red.), Polityka innowacyjna, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 144-161.
15
Gnela M., (2014), Wiążące interpretacje ZUS dla przedsiębiorcy. [W:] Benio M. (red.), Delegowanie pracowników, Kraków : Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy, s. 85-99.
16
Gnela M., (2014), Prawo zamówień publicznych jako instytucja zabezpieczająca interesy majątkowe skarbu państwa, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej", nr 3, s. 37-49; http://www.wsfip.edu.pl/docs/biezacynumer/ZN_WSFiP_3_2014.pdf
17
Gnela M., (2013), Prawo upadłościowe i naprawcze. [W:] Gnela B. (red.), Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, s. 199-215.
18
Gnela M., (2013), Prawo spółek handlowych. [W:] Gnela B. (red.), Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, s. 169-198.
19
Mituś A., Gnela M., (2013), Kontrola zarządcza a udzielanie zamówień publicznych - zarys problematyki. [W:] Kocowski T., Sadowy J. (red.), Kontrola zamówień publicznych (monografia naukowa), Wrocław-Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 259-275.
20
Gnela M., (2013), Wybrane zagadnienia prawa działalności gospodarczej. [W:] Gnela B. (red.), Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, s. 217-251.
21
Gnela M., (2013), Gwarancja ubezpieczenia w zamówieniach publicznych. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin SA, s. 198-206.
22
Feczko P., Gnela M., (2012), Instytucjonalny wymiar polityki innowacyjnej. [W:] Hausner J. (kierownik tematu), Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, s. 139-159.
23
Gnela M., (2012), Udzielanie zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. [W:] Adamowicz E., Sadowy J. (red.), Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych (monografia naukowa), Gdańsk ; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 270-278.
24
Benio M., Gnela B., Gnela M., (2011), Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych, Stan prawny na dzień 10 listopada 2011 r.Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 250 s.
25
Jelonek M., Gnela M., (2011), Potencjał rozwojowy podmiotów ekonomii społecznej a jakość regulacji publicznych. [W:] Mazur S. (red.), Państwo integrujące zasoby - potencjał rozwojowy a jakość regulacji publicznych, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 73-106.
26
Gnela M., (2011), O potrzebie usprawnienia negocjacyjnych trybów zamówienia publicznego z zachowaniem konkurencyjności. [W:] Niczyporuk J., Sadowy J., Urbanek M. (red.), Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 2, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 17-26.
27
Gnela M., (2011), Umowa ubezpieczenia jako przedmiot zamówienia publicznego. [W:] Gnela B. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 279-291.
28
Jelonek M., Gnela M., (2011), The Development Potential od Social Economy Entities and the Quality of Public Regulations. [W:] Mazur S. (red.), The Resource-Integrating State : Development Potential vs. the Quality of Public Regulations, Krakow : The Malopolska School of Public Administration. Cracow University of Economics, s. 74-106.
29
Gnela M., (2010), Ograniczenia swobody kontraktowej w zakresie zmiany treści umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego. [W:] Gnela B. (red.), Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 162-172.
30
Gnela M., (2010), Prawo dla księgowych w zarysie, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, 132 s.
31
Gnela M., (2010), Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną decyzją Prezesa URE w zakresie kształtowania cen za energię elektryczną. [W:] Pieniążek M. (red.), Z problematyki odpowiedzialności prawnej (Państwo i Społeczeństwo; R. 10, nr 4), Kraków : Wyższa Szkoła im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 33-44.
32
Gnela M., (2009), Odszkodowanie za nadużycie środków odwoławczych w ramach procedury o udzielenie zamówienia publicznego. [W:] Nowicki H., Sadowy J. (red.), XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce, Toruń ; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 48-54.
33
Gnela M., Grzegorczyk F., (2008), Zamówienia sektorowe w działalności operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) na tle problematyki funkcjonowania grup kapitałowych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (19) wydanie specjalne, s. 26-32.
1
@inbook{UEK:2168355530,
author = "Maciej Gnela",
title = "Kazusy z prawa Unii Europejskiej",
booktitle = "Kazusy z prawa dla ekonomistów",
pages = "15-19",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-890-7",
}
2
@inbook{UEK:2168355548,
author = "Maciej Gnela",
title = "Kazusy z prawa własności intelektualnej",
booktitle = "Kazusy z prawa dla ekonomistów",
pages = "114-119",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-890-7",
}
3
@inbook{UEK:2168315785,
author = "Maciej Gnela",
title = "Planowanie przestrzenne a polski system administracji publicznej",
booktitle = "Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo",
pages = "181-193",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2017",
edition = "Wyd. 1 [dodruk]",
isbn = "978-83-7556-938-4",
}
4
@inbook{UEK:2168310247,
author = "Maciej Gnela",
title = "Konkurencja w zamówieniach publicznych",
booktitle = "Misja publiczna, wspólnota, państwo : studia z prawa i administracji : księga dedykowana pamięci profesora Michała Kuleszy. T. 2",
pages = "187-196",
adress = "Wrocław",
publisher = "Presscom",
year = "2016",
isbn = "978-83-64512-90-2 ; 978-83-64512-88-9",
}
5
@inbook{UEK:2168311611,
author = "Maciej Gnela",
title = "Planowanie przestrzenne a polski system administracji publicznej",
booktitle = "Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo",
pages = "181-193",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-938-4",
}
6
@book{UEK:2168300869,
author = "Robert Barański and Andrzela Gawrońska-Baran and Anna Drabarczyk and Maciej Gnela and Dominika Hołuj and Kamila Kędzierska and Ludmiła Lipiec-Warzecha and Slawomir Liżewski and Małgorzata Mędrala and Ambroży Mituś and Ewa Ostapowicz",
title = "Vademecum dyrektora instytucji kultury",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8116-9 ; 978-83-255-8117-6",
}
7
@article{UEK:2168301305,
author = "Maciej Gnela",
title = "Warunki serwisu dodatkowego jako kryterium oceny ofert przetargowych",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "10",
pages = "53-59",
year = "2015",
}
8
@article{UEK:2168304647,
author = "Maciej Gnela",
title = "Warunki serwisu dodatkowego jako kryterium oceny ofert przetargowych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (47)",
pages = "80-88",
year = "2015",
}
9
@inbook{UEK:2168296773,
author = "Maciej Gnela",
title = "Governance vs Legal Standards",
booktitle = "Public Governance",
pages = "242-257",
adress = "Warsaw",
publisher = "Scholar Publishing House",
year = "2015",
isbn = "978-83-7383-772-0",
}
10
@inbook{UEK:2168301243,
author = "Maciej Gnela",
title = "Prawo działalności gospodarczej",
booktitle = "Wybrane zagadnienia z prawa dla księgowych",
pages = "107-138",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2015",
isbn = "978-83-7228-356-6",
}
11
@inbook{UEK:2168301231,
author = "Maciej Gnela",
title = "Wybrane zagadnienia prawa cywilnego",
booktitle = "Wybrane zagadnienia z prawa dla księgowych",
pages = "9-31",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2015",
isbn = "978-83-7228-356-6",
}
12
@inbook{UEK:2168294375,
author = "Maciej Gnela",
title = "Współzarządzanie a normy prawne",
booktitle = "Współzarządzanie publiczne",
pages = "251-267",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2015",
isbn = "978-83-7383-767-6",
}
13
@misc{UEK:2168325473,
author = "Maciej Gnela and Ambroży Mituś",
title = "Propozycje usprawnień w zakresie zamawiania produktów, usług i robót budowlanych przez jednostki samorządu terytorialnego",
adress = "Kraków",
publisher = "b.m",
year = "2015",
}
14
@inbook{UEK:2168282955,
author = "Piotr Feczko and Maciej Gnela",
title = "Instytucjonalny wymiar polityki innowacyjnej",
booktitle = "Polityka innowacyjna",
pages = "144-161",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-208-2166-6",
}
15
@inbook{UEK:2168275721,
author = "Maciej Gnela",
title = "Wiążące interpretacje ZUS dla przedsiębiorcy",
booktitle = "Delegowanie pracowników",
pages = "85-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-939267-0-1",
}
16
@article{UEK:2168293465,
author = "Maciej Gnela",
title = "Prawo zamówień publicznych jako instytucja zabezpieczająca interesy majątkowe skarbu państwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej",
number = "3",
pages = "37-49",
year = "2014",
url = {http://www.wsfip.edu.pl/docs/biezacynumer/ZN_WSFiP_3_2014.pdf},
}
17
@inbook{UEK:2168295911,
author = "Maciej Gnela",
title = "Prawo upadłościowe i naprawcze",
booktitle = "Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych",
pages = "199-215",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-7228-323-8",
}
18
@inbook{UEK:2168295909,
author = "Maciej Gnela",
title = "Prawo spółek handlowych",
booktitle = "Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych",
pages = "169-198",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-7228-323-8",
}
19
@inbook{UEK:2168271116,
author = "Ambroży Mituś and Maciej Gnela",
title = "Kontrola zarządcza a udzielanie zamówień publicznych - zarys problematyki",
booktitle = "Kontrola zamówień publicznych (monografia naukowa)",
pages = "259-275",
adress = "Wrocław-Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2013",
url = {},
isbn = "978-83-88686-08-5",
}
20
@inbook{UEK:2168295913,
author = "Maciej Gnela",
title = "Wybrane zagadnienia prawa działalności gospodarczej",
booktitle = "Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych",
pages = "217-251",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-7228-323-8",
}
21
@inbook{UEK:2168274307,
author = "Maciej Gnela",
title = "Gwarancja ubezpieczenia w zamówieniach publicznych",
booktitle = "Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "198-206",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7930-012-9",
}
22
@unpublished{UEK:2168270774,
author = "Piotr Feczko and Maciej Gnela",
title = "Instytucjonalny wymiar polityki innowacyjnej",
booktitle = "Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki",
pages = "139-159",
year = "2012",
}
23
@inbook{UEK:2168294321,
author = "Maciej Gnela",
title = "Udzielanie zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki",
booktitle = "Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych (monografia naukowa)",
pages = "270-278",
adress = "Gdańsk ; Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2012",
url = {http://www.informatorprzetargowy.pl/upload/publikacje/UZP/Inne/V_Konferencja_Naukowa.pdf},
edition = "Wyd. 2 rozszerz.",
isbn = "83-88686-24-0",
}
24
@book{UEK:2168223794,
author = "Marek Benio and Bogusława Gnela and Maciej Gnela",
title = "Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2011",
edition = "Stan prawny na dzień 10 listopada 2011 r.",
isbn = "978-83-7228-290-3",
}
25
@inbook{UEK:2168223558,
author = "Magdalena Jelonek and Maciej Gnela",
title = "Potencjał rozwojowy podmiotów ekonomii społecznej a jakość regulacji publicznych",
booktitle = "Państwo integrujące zasoby - potencjał rozwojowy a jakość regulacji publicznych",
pages = "73-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-89410-12-2",
}
26
@inbook{UEK:2168295277,
author = "Maciej Gnela",
title = "O potrzebie usprawnienia negocjacyjnych trybów zamówienia publicznego z zachowaniem konkurencyjności",
booktitle = "Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 2",
pages = "17-26",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2011",
isbn = "978-83-7633-098-3",
}
27
@inbook{UEK:2168225930,
author = "Maciej Gnela",
title = "Umowa ubezpieczenia jako przedmiot zamówienia publicznego",
booktitle = "Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "279-291",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1547-0",
}
28
@inbook{UEK:2168223564,
author = "Magdalena Jelonek and Maciej Gnela",
title = "The Development Potential od Social Economy Entities and the Quality of Public Regulations",
booktitle = "The Resource-Integrating State : Development Potential vs. the Quality of Public Regulations",
pages = "74-106",
adress = "Krakow",
publisher = "The Malopolska School of Public Administration. Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-89410-07-8",
}
29
@inbook{UEK:2165722744,
author = "Maciej Gnela",
title = "Ograniczenia swobody kontraktowej w zakresie zmiany treści umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego",
booktitle = "Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane",
pages = "162-172",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2010",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-0591-4",
}
30
@book{UEK:2165645240,
author = "Maciej Gnela",
title = "Prawo dla księgowych w zarysie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny",
year = "2010",
isbn = "978-83-7228-254-5",
}
31
@inbook{UEK:2168293483,
author = "Maciej Gnela",
title = "Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną decyzją Prezesa URE w zakresie kształtowania cen za energię elektryczną",
booktitle = "Z problematyki odpowiedzialności prawnej",
pages = "33-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2010",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/386},
issn = "1643-8299",
}
32
@inbook{UEK:2165808072,
author = "Maciej Gnela",
title = "Odszkodowanie za nadużycie środków odwoławczych w ramach procedury o udzielenie zamówienia publicznego",
booktitle = "XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce",
pages = "48-54",
adress = "Toruń; Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2009",
url = {https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/24901/publikacja_XV_lecie_syst_zam_publ.pdf},
isbn = "978-83-88686-04-7",
}
33
@article{UEK:2166478312,
author = "Maciej Gnela and Filip Grzegorczyk",
title = "Zamówienia sektorowe w działalności operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) na tle problematyki funkcjonowania grup kapitałowych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (19) wydanie specjalne",
pages = "26-32",
year = "2008",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID