Publications of the selected author
1

Author:
Beata Jones , Katarzyna Perez , Łukasz Danel
Title:
Development of Talented University Students in Poland
Source:
Honors Education around the World / ed. Graeme Harper - Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2022, s. 78-98. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-1-5275-7633-9
Nr:
2168360814
chapter in monograph
2

Author:
David Ost
Title:
Fałsz i szkodliwość "Życia w prawdzie" : krytyka Vaclava Havla
Source:
Zdanie. - nr 2(189) (2021) , s. 53-57
Tłumaczenie:
Nr:
2168356466
unreviewed article
3

Author:
Title:
The Changing Role of the Commonwealth as an Element in India's Global Positioning
Source:
Cultural, Social and Political Dimensions of Non-European Societies : Case Studies of Selected Societies in Asia and the Middle East / eds. Joanna Marszałek-Kawa, Jakub Zajączkowski - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021, s. 11-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Azji i Pacyfiku)
ISBN:
978-83-8180-516-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358596
chapter in monograph
4

Author:
Title:
Wybory do brytyjskiej Izby Gmin z 2019 roku - kryzys czy tryumf demokracji? = 2019 United Kingdom General Election to the House of Commons - a Crisis or a Triumph of Democracy?
Source:
Wyzwania dla europejskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. T. 2 / red. nauk.: Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021, s. 992-1006. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8180-424-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356262
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Euroscepticism or Nationalism - which Better Explains the Decision of the British to Leave the European Union?
Source:
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. - T. 43, nr 1 (2021) , s. 125-138. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 4054)
Research program:
The publication was co-financed/financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168359764
article
6

Author:
Title:
Polityczne konsekwencje ewolucji systemu wyborczego do Senatu RP po 1989 roku = Political Consequences of the Evolution of the Electoral System in the Elections to the Senate of the Republic of Poland after 1989
Source:
Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 123-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8180-119-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168345118
chapter in monograph
See main document
7

Author:
Title:
Polityczne konsekwencje populizmu na przykładzie brexitu
Source:
Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 319-330. - Summ.
ISBN:
978-83-8180-190-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168345484
chapter in monograph
8

Author:
Title:
Spóźnione zameldowanie wykonania zadania : wybory do sejmiku województwa małopolskiego
Source:
Gra o regiony'2018 : wybory do sejmików województw / red. Robert Alberski, Marzena Cichosz - Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2020, s. 88-107
ISBN:
978-83-960216-0-1
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358636
chapter in monograph
9

Title:
Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji
Redakcja:
Publisher address:
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020
Physical description:
478 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja została dofinansowana z subwencji przyznanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-8180-119-5
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168345112
See related chapters
10

Title:
Wstęp
Source:
Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 7-9
ISBN:
978-83-8180-119-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168345114
preface / summary
See main document
11

Author:
Title:
Great Britain after Brexit - Is Breturn Possible? = Wielka Brytania po Brexicie - czy możliwy jest Breturn?
Source:
Athenaeum = Athenaeum : Polish Political Science Studies. - vol. 67(3) (2020) , s. 7-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168352448
article
12

Author:
Title:
Parlamenty dwuizbowe : wybrane zagadnienia
Publisher address:
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020
Physical description:
199 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
ISBN:
978-83-8180-401-1
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168353070
monograph
13

Author:
Title:
Sposób głosowania w parlamencie brytyjskim - pomiędzy tradycją a funkcjonalnością = The Method of Voting in the British Parliament - between Tradition and Functionality
Source:
Przegląd Europejski = European Review. - nr 1 (2019) , s. 23-36. - Tytuł numeru: Zjawisko Brexitu a liberalna teoria stosunków międzynarodowych : parlamentaryzm we współczesnej Europie - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168338531
article
14

Author:
Title:
Europejskie konwencje obywatelskie jako narzędzia walki z deficytem demokracji w Unii Europejskiej
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 245-256 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335787
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Podwójny jubileusz w Katedrze Nauk Politycznych
Source:
Kurier UEK2019. - nr 3 (82), s. 20-21
Access mode:
Nr:
2168343483
varia
16

Author:
Conference:
VI Międzynarodowy Kongres Azjatycki "The Power of Asia. State - Society - Economy", Toruń, Polska, od 2019-05-16 do 2019-05-17
Title:
The Asian Part of the Commonwealth - the Problematic Case of the Maldives
Source:
Peculiarities of China's : Politics and Culture / eds. Joanna Marszałek-Kawa, Kamila Rezmer-Płotka - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019, s. 152-169. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Azji i Pacyfiku)
ISBN:
978-83-8180-254-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168347002
chapter in conference materials
17

Author:
Title:
Negocjacje w sprawie warunków wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - refleksje nad pierwszą fazą rozmów = Negotiations on the Conditions of the United Kingdom's Withdrawal from the European Union - Reflections on the First Phase of Talks
Source:
Polska polityka europejska : wyzwania krajowe i międzynarodowe / red. nauk. Zbigniew Czachór, Adam Jaskulski - Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019, s. 155-164. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65817-60-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168336883
chapter in monograph
18

Author:
Title:
Spory i dyskusje wokół statusu prawnego Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii
Source:
Regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania. [T. 2] / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019, s. 274-285. - Summ.
ISBN:
978-83-66220-86-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334215
chapter in monograph
19

Author:
Title:
Reforma europejskiego prawa wyborczego w latach 2015-2018 jako (nieudana) próba wzmocnienia demokratycznego wymiaru Unii Europejskiej
Source:
Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego : wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019 / red. Agnieszka Nitszke, Janusz Józef Węc - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019, s. 59-71 - Bibliogr.
Series:
(Societas ; 119)
ISBN:
978-83-8138-088-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168337987
chapter in monograph
20

Author:
Title:
Reforma brytyjskiej Izby Lordów w świetle Raportu Komisji Lorda Spikera z 2017 roku = Reform of the British House of Lords in the Light of the Report of the Lord Speaker's Committee 2017
Source:
TEKA of Political Science and International Relations = TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych. - Vol. 14, no. 1 (2019) , s. 163-177. - Tytuł numeru: Bezpieczeństwo zdrowotne w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168345410
article
21

Author:
Title:
Sylwetka naukowa Profesora Jerzego Kornasia
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 13-15
ISBN:
978-83-7252-784-4
Nr:
2168335783
varia
See main document
22

Author:
Title:
The President of the Republic of Poland in the Light of Constitutions Adopted in Poland between 1918 and 2018 - Selected Issues
Source:
Krakowskie Studia Małopolskie. - nr 23 (2018) , s. 7-20. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168331343
article
23

Author:
Title:
Prawno-konstytucyjne implikacje wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - perspektywa brytyjska = Legal and Constitutional Implications of the United Kigdom's withdrawal from the European Union - the British Perspective
Source:
Politeja. - nr 3 (54) (2018) , s. 163-173. - Tytuł numeru: Traktat lizboński : dobre rozwiązanie w czasach kryzysów? - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168329973
article
24

Title:
Tutoring na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna po pięciu latach funkcjonowania
Source:
Tutoring : teoria, praktyka, studia przypadków / red. nauk. Piotr Czekierda, Bartosz Fingas, Marcin Szala - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 230-240
ISBN:
978-83-8124-969-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328507
chapter in monograph
25

Author:
Title:
Brytyjskie kontrowersje wokół Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - wymiar prawny i polityczny
Source:
Nowe wyzwania i rozwiązania w europejskim systemie ochrony praw człowieka. [T. 3] / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, s. 637-649. - Summ.
ISBN:
978-83-8019-877-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168327641
chapter in monograph
26

Author:
Title:
Wpływ przedterminowych wyborów do Izby Gmin na pozycję negocjacyjną brytyjskiego rządu w rozmowach z Unią Europejską
Source:
Studia europejskie w Polsce / red. nauk. Tomasz Czapiewski, Mateusz Smolaga - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2018, s. 191-205. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941889-2-4 ; 978-83-7867-783-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168331337
chapter in monograph
27

Author:
Title:
Potencjalne zmiany w brytyjskim systemie partyjnym jako efekt uboczny referendum dotyczącego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej = Potential Changes in the British Party System as a Side Effect of the United Kingdom European Union Membership Referendum
Source:
Wybrane systemy polityczne i partyjne : wyzwania i prognozy / red. nauk. Katarzyna Kamińska-Korolczuk, Margaretta Mielewczyk, Rafał Ożarowski - Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanense, 2018, s. 11-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Między teorią a praktyką funkcjonowania systemów politycznych i partyjnych)
ISBN:
978-83-64706-43-1
Nr:
2168330085
chapter in monograph
28

Author:
Title:
Brytyjskie dylematy konstytucyjne "pytania z West Lothian" = British Constitutional Dilemmas of the West Lothian Question
Source:
Studia Polityczne. - T. 45, nr 4 (2017) , s. 109-127. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168327639
article
29

Author:
Title:
System polityczny Konfederacji Szwajcarskiej
Source:
Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji / red. nauk. Robert JAKIMOWICZ, Jerzy KORNAŚ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, s. 129-160 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-817-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168325069
chapter in monograph
See main document
30

Author:
Title:
Special Relationship Between the United Kingdom and the United States of America in the Light of Brexit and Donald Trump's Victory in the Presidential Election = La relation spéciale entre le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique à la lumière du Brexit et la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle
Source:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 4 (32) (2017) , s. 117-134. - Summ., res., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323821
article
31

Author:
Title:
The Correlation Between the Electoral System in the Presidential Elections and the Constitutional Position of the Head of State in the Light of the Discussion on the Change of the Polish Constitution
Source:
Krakowskie Studia Małopolskie. - nr 22 (2017) , s. 7-18. - Summ.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168325019
article
32

Author:
Title:
Referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej oraz jego polityczne i konstytucyjne implikacje = United Kingdom EU Membership Referendum and its Political and Constitutional Implications
Source:
Polityczno-społeczne i ekonomiczne zmiany w Europie w świetle Globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej / red. Mikołaj J. Tomaszyk - Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, s. 143-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65817-16-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168327637
chapter in monograph
33

Author:
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy, Kraków, Polska, od 2016-10-19 do 2016-10-19
Title:
Demokracja brytyjska w obliczu Brexitu i ewentualnej dekompozycji Zjednoczonego Królestwa = The British Democracy in the Face of Brexit and the Possible Decomposition of the United Kingdom
Source:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 401-420. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-658-2
Nr:
2168315645
chapter in conference materials
See main document
34

Author:
Title:
Political and Economic Determinants of Social Policy Evolution in Poland after 1989
Source:
Handbook of Research on Social Entrepreneurship and Solidarity Economics / ed. José Manuel Saiz-Álvarez - Hershey, PA: IGI Global, 2016, s. 519-532. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-1-5225-0097-1
Nr:
2168319321
chapter in monograph
35

Title:
Wstęp
Source:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 13-14
ISBN:
978-83-8019-658-2
Nr:
2168315609
preface / summary
See main document
36

Author:
Title:
Nurt liberalno-konserwatywny
Source:
Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 101-163. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-420-5
Nr:
2168309463
chapter in monograph
See main document
37

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy, Kraków, Polska, od 2016-10-19 do 2016-10-19
Title:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy
Redakcja:
Publisher address:
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
Physical description:
519 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdziałach
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-8019-658-2
Nr:
2168315603
conference materials
See related chapters
38

Title:
Tutoring na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna
Source:
Tutoring : teoria, praktyka, studia przypadków / red. nauk. Piotr Czekierda, Bartosz Fingas, Marcin Szala - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015, s. 224-231
ISBN:
978-83-264-8169-7
Nr:
2168292087
chapter in monograph
39

Title:
Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy
Redakcja:
Publisher address:
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015
Physical description:
222 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych przez Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-8019-331-4
Nr:
2168303981
See related chapters
40

Author:
Title:
System partyjny RP - ewolucja i stan obecny
Source:
Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 74-98
ISBN:
978-83-8019-331-4
Nr:
2168303987
chapter in monograph
See main document
41

Title:
Wstęp
Source:
Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 5-7
ISBN:
978-83-8019-331-4
Nr:
2168307119
preface / summary
See main document
42

Author:
Title:
"25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania"
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (60) (2014) , s. 28-29
Access mode:
Nr:
2168291139
unreviewed article
43

Author:
Title:
Sprawozdanie z konferencji "25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania"
Source:
Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies2014. - t. 11, nr 4, s. 251-253. - Tytuł numeru: Strategiczny wymiar współpracy transatlantyckiej w XXI w.
Nr:
2168295829
varia
44

Author:
Title:
System partyjny RP i jego stan obecny
Source:
Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ2014, s. 95-115
Signature:
NP-1481/Magazyn
Nr:
2168302053
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Conference:
25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania, Kraków, Polska, od 2014-06-02 do 2014-06-03
Title:
25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 1
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014
Physical description:
273, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
ISBN:
978-83-7464-698-7
Nr:
2168292801
conference materials
See related chapters
46

Author:
Conference:
25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania, Kraków, Polska, od 2014-06-02 do 2014-06-03
Title:
Tryb wyboru prezydenta RP - pytania o potrzebę zmian = The Method of Election of the President of Poland and the Questions about the Reasonableness of Its Change
Source:
25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 1 / red. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014, s. 101-114. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-698-7
Nr:
2168292823
chapter in conference materials
See main document
47

Conference:
25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania, Kraków, Polska, od 2014-06-02 do 2014-06-03
Title:
25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 2
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014
Physical description:
299, [3] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
ISBN:
978-83-7464-724-3
Nr:
2168292841
conference materials
48

Author:
Title:
Lokalne referendum odwoławcze - rys historyczny i propozycje zmian = Local Recall Referenda - Past Fate and Proposed Changes
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (926) (2014) , s. 5-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285157
article
49

Author:
Title:
Izba Lordów w parlamentaryzmie brytyjskim
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2014
Physical description:
375, [1] s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7666-321-0
Nr:
2168290997
monograph
50

Author:
Title:
Irlandzki Senat i nieudana próba jego zniesienia = The Irish Senate and an Unsuccessful Attempt to Abolish It
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (931) (2014) , s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290489
article
51

Author:
Title:
25 lat kształtowania się polskiego systemu partyjnego - teoria i praktyka = The Polish Party System after 25 Years - Theory and Practice
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 921 (2013) , s. 35-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282667
article
52

Author:
Title:
Debata samorządowa
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (56) (2013) , s. 28
Access mode:
Nr:
2168280127
unreviewed article
53

Title:
System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w procesie unowocześnienia
Source:
Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna / kier. zespołu: Jerzy KORNAŚ2013, s. 44-133
Signature:
NP-1435/Magazyn
Nr:
2168306747
chapter in unpublished scientific work
See main document
54

Conference:
Dylematy polskiej demokracji, Kraków, Polska, od 2011-10-19 do 2011-10-20
Title:
Dylematy polskiej demokracji
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012
Physical description:
534 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
ISBN:
978-83-934679-3-8
Access mode:
Nr:
2168293345
conference materials
See related chapters
55

Author:
Title:
Analiza rywalizacji w wyborach prezydenta Krakowa
Source:
Prezydenci miast : analiza rywalizacji w wyborach samorządowych / red. Łukasz Tomczak - Wrocław: Wydawnictwo MARINA, 2012, s. 47-62
ISBN:
978-83-61872-56-6
Nr:
2168241188
chapter in monograph
56

Author:
Title:
Wspomnienie Profesora Kazimierza Urbana
Source:
Kurier UEK2012. - nr 6 (51), s. 40
Access mode:
Nr:
2168275323
varia
57

Author:
Conference:
Dylematy polskiej demokracji, Kraków, Polska, od 2011-10-19 do 2011-10-20
Title:
Wpływ nowych przepisów prawa wyborczego na wynik wyborów parlamentarnych 2011 r. = The Influence of New Electoral Law on the Outcome of Parliamentary Election 2011
Source:
Dylematy polskiej demokracji / red. nauk. Łukasz DANEL i Jerzy KORNAŚ - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012, s. 257-272. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934679-3-8
Access mode:
Nr:
2168293381
chapter in conference materials
See main document
58

Author:
Title:
Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym
Source:
Kurier UEK2012. - nr 2 (47), s. 42
Access mode:
Nr:
2168344432
varia
59

Author:
Title:
Nurt liberalno-konserwatywny
Source:
Przemiany ideowe głównych nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej / kier. Jerzy KORNAŚ2011, s. 79-126
Signature:
NP-1334/Magazyn
Nr:
2168263234
chapter in unpublished scientific work
See main document
60

Author:
Title:
Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym
Source:
Kurier UEK2011. - nr 2 (41), s. 11
Access mode:
Nr:
2168344656
varia
61

Author:
Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Między Polską naszych oczekiwań a Polską naszych możliwości", Kielce, Polska, od 2009-10-15 do 2009-10-15
Title:
Polskie partie liberalne na przestrzeni ostatnich 20 lat - niewypełniona próżnia?
Source:
Problemy polskiej transformacji / red. nauk. Jerzy KORNAŚ - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej ; na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2011, s. 101-118. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60056-76-9
Nr:
2168229640
chapter in conference materials
See main document
62

Title:
Dylematy polskiej demokracji
Source:
Kurier UEK2011. - nr 1 (46), s. 44-45
Access mode:
Nr:
2168344812
varia
63

Author:
Title:
Koncepcje polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku w programach głównych partii nurtu liberalno-konserwatywnego
Source:
Polskie ugrupowania liberalne / red. Łukasz Tomczak - Wrocław: Wydawnictwo MARINA, 2010, s. 81-91
Series:
(Polityka Polska)
ISBN:
978-83-61872-20-7
Nr:
2166171316
chapter in monograph
64

Author:
Title:
Stan instytucjonalny i kondycja polskiej lewicy 20 lat po transformacji ustrojowej = The Institutional State and Condition of the Polish Left 20 Years after the Transformation
Source:
Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość / red. Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 43-54. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 12)
ISBN:
978-83-7252-484-3
Nr:
52201
chapter in monograph
See main document
65

Author:
Title:
Nurt liberalno-konserwatywny w Polsce po 1989 roku na przykładzie Unii Polityki Realnej = Real Politics Union as an Example of a Liberal-conservative Trend in Poland after 1989
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 824 (2010) , s. 69-81. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165625802
article
66

Author:
Title:
Polskie Stronnictwo Ludowe wobec problematyki integracji europejskiej - ewolucja programowa w latach 1991-2009
Source:
Ludowcy i problematyka agrarna na początku XXI wieku / red. Łukasz Tomczak - Wrocław: Wydawnictwo MARINA, 2010, s. 43-53
Series:
(Polityka Polska)
ISBN:
978-83-61872-12-2
Nr:
2166171135
chapter in monograph
67

Title:
Polska transformacja - oczekiwania i rzeczywistość
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (37) (2010) , s. 24-25
Access mode:
Nr:
2168274899
unreviewed article
68

Author:
Title:
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Source:
Kurier UEK2010. - nr 2 (34), s. 25
Access mode:
Nr:
2168346696
varia
69

Author:
Title:
Koalicja Lewica i Demokraci wobec IV Rzeczypospolitej = The Left and Democrats Coalition and the Fourth Republic
Source:
Idea ustrojowa a rzeczywistość IV Rzeczypospolitej / red. Jerzy KORNAŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 261-271. - summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 9)
ISBN:
978-83-7252-473-7
Nr:
2168219874
chapter in monograph
See main document
70

Author:
Title:
Katedra Nauk Politycznych
Source:
Kurier UEK2010. - nr 4 (36), s. 42-43
Access mode:
Nr:
2168346548
varia
71

Author:
Title:
Olimpiada o Polsce i Świecie Współczesnym
Source:
Kurier UEK2009. - nr 3 (28), s. 11
Access mode:
Nr:
2168342201
varia
72

Author:
Title:
Wybrane współczesne teorie systemu politycznego Unii Europejskiej = Selected Modern Theories on the EU's Political System
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 803 (2009) , s. 107-117. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50664
article
73

Author:
Title:
Znaczenie i pozycja państw członkowskich Unii Europejskiej w świetle zmian przewidzianych traktatem lizbońskim
Source:
Państwa - regiony - świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej / red. Katarzyna Kamińska, Sylwia Mrozowska, Grzegorz Piwnicki - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, s. 383-394
ISBN:
978-83-7326-646-9
Nr:
2166172045
chapter in monograph
74

Author:
Title:
Kształtowanie się polskiego systemu partyjnego na przestrzeni ostatnich 20 lat
Source:
Transformacja polskiego systemu politycznego / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ2009, s. 46-73
Signature:
NP-1326/Magazyn
Nr:
2168161545
chapter in unpublished scientific work
See main document
75

Author:
Title:
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie
Source:
Kurier UEK2008. - nr 3 (19), s. 20
Access mode:
Nr:
2168347556
varia
76

Author:
Title:
Prawa mniejszości romskiej w świetle aktów prawa międzynarodowego i działalności niektórych międzynarodowych organizacji = The Rights of the Romany Minority in the Light of International Law and Assistance from International Organizations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 779 (2008) , s. 103-118. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50672
article
77

Author:
Title:
Polska lewica wobec Unii Europejskiej i wyzwań przed nią stojących : analiza programowa na szczeblu krajowym
Source:
Polska lewica u progu XXI wieku : wybrane aspekty / red. Łukasz Tomczak - Wrocław: Wydawnictwo MARINA, 2008, s. 63-77
ISBN:
978-83-924138-6-8
Nr:
2166171237
chapter in monograph
78

Author:
Title:
Nurt liberalno-konserwatywny
Source:
Główne nurty myśli politycznej XX i XXI wieku : ewolucja myśli państwowej głównych nurtów myśli politycznej po 1989 roku / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ2008, s. 63-108
Signature:
NP-1219/Magazyn
Nr:
2166186968
chapter in unpublished scientific work
See main document
79

Author:
Title:
Lewica i Demokraci wobec "IV Rzeczpospolitej"
Source:
Koncepcje ustrojowe państwa w myśli politycznej głównych ugrupowań politycznych w latach 1990-2006. Cz. 1, Idea ustrojowa a rzeczywistość "IV Rzeczypospolitej" - wybrane problemy / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ2007, s. 43-56
Research program:
29/KNP/1/2007/S/400
Signature:
NP-1167/1/Magazyn
Nr:
2168326833
chapter in unpublished scientific work
See main document
80

Author:
Title:
Wizja integracji europejskiej w programach polskich partii politycznych w XXI wieku
Source:
Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości. T. 2 / red. Janusz Faryś, Tomasz Sikorski, Przemysław Słowiński - Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007, s. 329-345. - Zsfg. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89682-95-8
Nr:
2165962602
chapter in monograph
81

Author:
Title:
Traktat Konstytucyjny - co dalej z Unią Europejską?
Source:
Nowoczesny Lewiatan : studia nad współczesnym państwem / red. nauk. Jerzy KORNAŚ - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2006, s. 229-244. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60056-12-7
Nr:
2166014990
chapter in monograph
See main document
82

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa "Partie polityczne: permanentne problemy", Kielce, Polska, od 2005-06-08 do 2005-06-08
Title:
Partia Europejskich Socjalistów
Source:
Partie polityczne : permanentne problemy : studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego / red. nauk. Jerzy KORNAŚ - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005, s. 117-139 - Bibliogr.
ISBN:
83-60056-07-2
Nr:
2166059631
chapter in conference materials
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Myśl polityczna i społeczno-ekonomiczna Stanisława Głąbińskiego
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
134 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
48/KNP/1/2012/S/048
Signature:
NP-1414/Magazyn
Nr:
2168272142
unpublished scientific work
2

Title:
Mniejszości religijne w Polsce w połowie lat 50-tych : wybrane elementy stanu posiadania na tle polityki wyznaniowej państwa : zarys problematyki. [11]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
132 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
20/KNP/1/2006/S/295
Signature:
NP-436/[11]/Magazyn
Nr:
2168220714
unpublished scientific work
1
Development of Talented University Students in Poland / Beata Jones, Katarzyna Perez, Lukasz DANEL // W: Honors Education around the World / ed. Graeme Harper. - Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2022. - S. 78-98. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-5275-7633-9
2
Fałsz i szkodliwość "Życia w prawdzie" : krytyka Vaclava Havla / David Ost ; tł. Łukasz DANEL // Zdanie. - nr 2(189) (2021), s. 53-57. - ISSN 0137-3242
3
The Changing Role of the Commonwealth as an Element in India's Global Positioning / Łukasz DANEL // W: Cultural, Social and Political Dimensions of Non-European Societies : Case Studies of Selected Societies in Asia and the Middle East / eds. Joanna Marszałek-Kawa, Jakub Zajączkowski. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. - (Biblioteka Azji i Pacyfiku). - S. 11-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-516-2
4
Wybory do brytyjskiej Izby Gmin z 2019 roku - kryzys czy tryumf demokracji? = 2019 United Kingdom General Election to the House of Commons - a Crisis or a Triumph of Democracy? / Łukasz DANEL // W: Wyzwania dla europejskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. T. 2 / red. nauk.: Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. - S. 992-1006. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-424-0
5
Euroscepticism or Nationalism - which Better Explains the Decision of the British to Leave the European Union? / Łukasz DANEL // Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; No 4054). - T. 43, nr 1 (2021), s. 125-138. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wuwr.pl/sfzh/article/view/13383. - ISSN 2300-7249
6
Polityczne konsekwencje ewolucji systemu wyborczego do Senatu RP po 1989 roku = Political Consequences of the Evolution of the Electoral System in the Elections to the Senate of the Republic of Poland after 1989 / Łukasz DANEL // W: Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - S. 123-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-119-5
7
Polityczne konsekwencje populizmu na przykładzie brexitu / Łukasz DANEL // W: Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - S. 319-330. - Summ. - ISBN 978-83-8180-190-4
8
Spóźnione zameldowanie wykonania zadania : wybory do sejmiku województwa małopolskiego / Łukasz DANEL // W: Gra o regiony'2018 : wybory do sejmików województw [on-line] / red. Robert Alberski, Marzena Cichosz. - Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2020. - S. 88-107. - ISBN 978-83-960216-0-1. - Pełny tekst: https://repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/129950
9
Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - 478 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-8180-119-5
10
Wstęp / Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL, Rafał LISIAKIEWICZ // W: Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - S. 7-9. - ISBN 978-83-8180-119-5
11
Great Britain after Brexit - Is Breturn Possible? = Wielka Brytania po Brexicie - czy możliwy jest Breturn? / Łukasz DANEL // Athenaeum = Athenaeum : Polish Political Science Studies. - vol. 67(3) (2020), s. 7-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/apsp/67/apsp6701.pdf. - ISSN 1505-2192
12
Parlamenty dwuizbowe : wybrane zagadnienia / Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - 199 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-401-1
13
Sposób głosowania w parlamencie brytyjskim - pomiędzy tradycją a funkcjonalnością = The Method of Voting in the British Parliament - between Tradition and Functionality / Łukasz DANEL // Przegląd Europejski = European Review. - nr 1 (2019), s. 23-36. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zjawisko Brexitu a liberalna teoria stosunków międzynarodowych : parlamentaryzm we współczesnej Europie. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladeuropejski.com.pl/resources/html/article/details?id=193947. - ISSN 1641-2478
14
Europejskie konwencje obywatelskie jako narzędzia walki z deficytem demokracji w Unii Europejskiej / Łukasz DANEL // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 245-256. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-784-4
15
Podwójny jubileusz w Katedrze Nauk Politycznych / Łukasz DANEL, Rafał LISIAKIEWICZ // Kurier UEK. - nr 3 (82) (2019), s. 20-21. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/20
16
The Asian Part of the Commonwealth - the Problematic Case of the Maldives / Łukasz DANEL // W: Peculiarities of China's : Politics and Culture / eds. Joanna Marszałek-Kawa, Kamila Rezmer-Płotka. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. - (Biblioteka Azji i Pacyfiku). - S. 152-169. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-254-3
17
Negocjacje w sprawie warunków wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - refleksje nad pierwszą fazą rozmów = Negotiations on the Conditions of the United Kingdom's Withdrawal from the European Union - Reflections on the First Phase of Talks / Łukasz DANEL // W: Polska polityka europejska : wyzwania krajowe i międzynarodowe / red. nauk. Zbigniew Czachór, Adam Jaskulski. - Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019. - S. 155-164. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65817-60-0
18
Spory i dyskusje wokół statusu prawnego Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii / Łukasz DANEL // W: Regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania. [T. 2] / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. - S. 274-285. - Summ. - ISBN 978-83-66220-86-7
19
Reforma europejskiego prawa wyborczego w latach 2015-2018 jako (nieudana) próba wzmocnienia demokratycznego wymiaru Unii Europejskiej / Łukasz DANEL // W: Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego : wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019 / red. Agnieszka Nitszke, Janusz Józef Węc. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019. - (Societas ; 119). - S. 59-71. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8138-088-1. - Pełny tekst: http://www.jmc.inp.uj.edu.pl/documents/134588737/137360265/Podsumowanie_VIII_kadencji_PE-ebook.pdf/aa422a57-1fb2-406f-9f8f-149d84ad6ff8
20
Reforma brytyjskiej Izby Lordów w świetle Raportu Komisji Lorda Spikera z 2017 roku = Reform of the British House of Lords in the Light of the Report of the Lord Speaker's Committee 2017 / Łukasz DANEL // TEKA of Political Science and International Relations = TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych. - Vol. 14, no. 1 (2019), s. 163-177. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Bezpieczeństwo zdrowotne w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.umcs.pl/teka/article/view/9487/7484. - ISSN 1896-8279
21
Sylwetka naukowa Profesora Jerzego Kornasia / Łukasz DANEL // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 13-15. - ISBN 978-83-7252-784-4
22
The President of the Republic of Poland in the Light of Constitutions Adopted in Poland between 1918 and 2018 - Selected Issues / Łukasz DANEL // Krakowskie Studia Małopolskie / red. nacz. Jerzy KORNAŚ. - nr 23 (2018), s. 7-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/23/ksm201801.pdf. - ISSN 1643-6911
23
Prawno-konstytucyjne implikacje wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - perspektywa brytyjska = Legal and Constitutional Implications of the United Kigdom's withdrawal from the European Union - the British Perspective / Łukasz DANEL // Politeja. - nr 3 (54) (2018), s. 163-173. - Summ.. - Tytuł numeru: Traktat lizboński : dobre rozwiązanie w czasach kryzysów?. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/252. - ISSN 1733-6716
24
Tutoring na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna po pięciu latach funkcjonowania / Łukasz DANEL, Jakub KWAŚNY, Agnieszka ŻUR // W: Tutoring : teoria, praktyka, studia przypadków / red. nauk. Piotr Czekierda, Bartosz Fingas, Marcin Szala. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - S. 230-240. - ISBN 978-83-8124-969-0
25
Brytyjskie kontrowersje wokół Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - wymiar prawny i polityczny / Łukasz DANEL // W: Nowe wyzwania i rozwiązania w europejskim systemie ochrony praw człowieka. [T. 3] / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. - S. 637-649. - Summ. - ISBN 978-83-8019-877-7
26
Wpływ przedterminowych wyborów do Izby Gmin na pozycję negocjacyjną brytyjskiego rządu w rozmowach z Unią Europejską / Łukasz DANEL // W: Studia europejskie w Polsce / red. nauk. Tomasz Czapiewski, Mateusz Smolaga. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2018. - S. 191-205. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941889-2-4 ; 978-83-7867-783-3
27
Potencjalne zmiany w brytyjskim systemie partyjnym jako efekt uboczny referendum dotyczącego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej = Potential Changes in the British Party System as a Side Effect of the United Kingdom European Union Membership Referendum / Łukasz DANEL // W: Wybrane systemy polityczne i partyjne : wyzwania i prognozy / red. nauk. Katarzyna Kamińska-Korolczuk, Margaretta Mielewczyk, Rafał Ożarowski. - Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanense, 2018. - (Między teorią a praktyką funkcjonowania systemów politycznych i partyjnych). - S. 11-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64706-43-1
28
Brytyjskie dylematy konstytucyjne "pytania z West Lothian" = British Constitutional Dilemmas of the West Lothian Question / Łukasz DANEL // Studia Polityczne. - T. 45, nr 4 (2017), s. 109-127. - Summ. - Spis treści: http://wydawnictwo.isppan.waw.pl/wp-content/uploads/2017/12/sp45_4_contents_pol.pdfWstęp: . - ISSN 1230-3135
29
System polityczny Konfederacji Szwajcarskiej / Łukasz DANEL // W: Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji / red. nauk. Robert JAKIMOWICZ, Jerzy KORNAŚ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - S. 129-160. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-817-3
30
Special Relationship Between the United Kingdom and the United States of America in the Light of Brexit and Donald Trump's Victory in the Presidential Election = La relation spéciale entre le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique à la lumière du Brexit et la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle / Łukasz DANEL // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 4 (32) (2017), s. 117-134. - Summ., res., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik/Documents/LD32.pdf. - ISSN 2082-0976
31
The Correlation Between the Electoral System in the Presidential Elections and the Constitutional Position of the Head of State in the Light of the Discussion on the Change of the Polish Constitution / Łukasz DANEL // Krakowskie Studia Małopolskie. - nr 22 (2017), s. 7-18. - Summ. - Pełny tekst: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/22/ksm201701.pdf. - ISSN 1643-6911
32
Referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej oraz jego polityczne i konstytucyjne implikacje = United Kingdom EU Membership Referendum and its Political and Constitutional Implications / Łukasz DANEL // W: Polityczno-społeczne i ekonomiczne zmiany w Europie w świetle Globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej / red. Mikołaj J. Tomaszyk. - Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017. - S. 143-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65817-16-7
33
Demokracja brytyjska w obliczu Brexitu i ewentualnej dekompozycji Zjednoczonego Królestwa = The British Democracy in the Face of Brexit and the Possible Decomposition of the United Kingdom / Łukasz DANEL // W: Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - S. 401-420. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-658-2
34
Political and Economic Determinants of Social Policy Evolution in Poland after 1989 / Łukasz DANEL // W: Handbook of Research on Social Entrepreneurship and Solidarity Economics / ed. José Manuel Saiz-Álvarez. - Hershey, PA: IGI Global, 2016. - S. 519-532. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-5225-0097-1
35
Wstęp / Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL // W: Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - S. 13-14. - ISBN 978-83-8019-658-2
36
Nurt liberalno-konserwatywny / Łukasz DANEL // W: Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - S. 101-163. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-420-5
37
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - 519 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdziałach. - ISBN 978-83-8019-658-2
38
Tutoring na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna / Łukasz DANEL, Jakub KWAŚNY, Agnieszka ŻUR // W: Tutoring : teoria, praktyka, studia przypadków / red. nauk. Piotr Czekierda, Bartosz Fingas, Marcin Szala. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - S. 224-231. - ISBN 978-83-264-8169-7
39
Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - 222 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-331-4
40
System partyjny RP - ewolucja i stan obecny / Łukasz DANEL // W: Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - S. 74-98. - ISBN 978-83-8019-331-4
41
Wstęp / Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL // W: Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - S. 5-7. - ISBN 978-83-8019-331-4
42
"25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania" / Łukasz DANEL // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014), s. 28-29. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www. - ISSN 1689-7757
43
Sprawozdanie z konferencji "25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania" / Łukasz DANEL // Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - t. 11, nr 4 (2014), s. 251-253. - Tytuł numeru: Strategiczny wymiar współpracy transatlantyckiej w XXI w. - ISSN 1733-2680
44
System partyjny RP i jego stan obecny / Łukasz DANEL // W: Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ. - (2014), s. 95-115
45
25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 1 / red. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014. - 273, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach. - ISBN 978-83-7464-698-7
46
Tryb wyboru prezydenta RP - pytania o potrzebę zmian = The Method of Election of the President of Poland and the Questions about the Reasonableness of Its Change / Łukasz DANEL // W: 25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 1 / red. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ. - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014. - S. 101-114. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-698-7
47
25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 2 / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014. - 299, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach. - ISBN 978-83-7464-724-3
48
Lokalne referendum odwoławcze - rys historyczny i propozycje zmian = Local Recall Referenda - Past Fate and Proposed Changes / Łukasz DANEL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (926) (2014), s. 5-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/534. - ISSN 1898-6447
49
Izba Lordów w parlamentaryzmie brytyjskim / Łukasz DANEL. - Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2014. - 375, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7666-321-0
50
Irlandzki Senat i nieudana próba jego zniesienia = The Irish Senate and an Unsuccessful Attempt to Abolish It / Łukasz DANEL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (931) (2014), s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/581. - ISSN 1898-6447
51
25 lat kształtowania się polskiego systemu partyjnego - teoria i praktyka = The Polish Party System after 25 Years - Theory and Practice / Łukasz DANEL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 921 (2013), s. 35-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/699. - ISSN 1898-6447
52
Debata samorządowa / Łukasz DANEL // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 28. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
53
System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w procesie unowocześnienia / Jerzy KORNAŚ, Agnieszka LATOSIŃSKA, Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA, Łukasz DANEL // W: Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna / kier. zespołu: Jerzy KORNAŚ. - (2013), s. 44-133
54
Dylematy polskiej demokracji / red. nauk. Łukasz DANEL i Jerzy KORNAŚ. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012. - 534 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach. - ISBN 978-83-934679-3-8. - Pełny tekst: http://www.np.uek.krakow.pl/images/stories/materialy-promocyjne/dylematy%20polskiej%20demokracji%20-ebook.pdf
55
Analiza rywalizacji w wyborach prezydenta Krakowa / Łukasz DANEL // W: Prezydenci miast : analiza rywalizacji w wyborach samorządowych / red. Łukasz Tomczak. - Wrocław: Wydawnictwo MARINA, 2012. - S. 47-62. - ISBN 978-83-61872-56-6
56
Wspomnienie Profesora Kazimierza Urbana / Łukasz DANEL // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (51) (2012), s. 40. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012. - ISSN 1689-7757
57
Wpływ nowych przepisów prawa wyborczego na wynik wyborów parlamentarnych 2011 r. = The Influence of New Electoral Law on the Outcome of Parliamentary Election 2011 / Łukasz DANEL // W: Dylematy polskiej demokracji / red. nauk. Łukasz DANEL i Jerzy KORNAŚ. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012. - S. 257-272. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934679-3-8. - Pełny tekst: http://www.np.uek.krakow.pl/images/stories/materialy-promocyjne/dylematy%20polskiej%20demokracji%20-ebook.pdf
58
Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym / Łukasz DANEL // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (47) (2012), s. 42. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec. - ISSN 1689-7757
59
Nurt liberalno-konserwatywny / Łukasz DANEL // W: Przemiany ideowe głównych nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej / kier. Jerzy KORNAŚ. - (2011), s. 79-126
60
Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym / Łukasz DANEL // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (41) (2011), s. 11. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/02_2011_kurier_uek_web/6. - ISSN 1689-7757
61
Polskie partie liberalne na przestrzeni ostatnich 20 lat - niewypełniona próżnia? / Łukasz DANEL // W: Problemy polskiej transformacji / red. nauk. Jerzy KORNAŚ. - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej ; na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2011. - S. 101-118. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60056-76-9
62
Dylematy polskiej demokracji / Joanna DZWOŃCZYK, Łukasz DANEL // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (46) (2011-2012), s. 44-45. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01. - ISSN 1689-7757
63
Koncepcje polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku w programach głównych partii nurtu liberalno-konserwatywnego / Łukasz DANEL // W: Polskie ugrupowania liberalne / red. Łukasz Tomczak. - Wrocław: Wydawnictwo MARINA, 2010. - (Polityka Polska). - S. 81-91. - ISBN 978-83-61872-20-7
64
Stan instytucjonalny i kondycja polskiej lewicy 20 lat po transformacji ustrojowej = The Institutional State and Condition of the Polish Left 20 Years after the Transformation / Łukasz DANEL // W: Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość / red. Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 12). - S. 43-54. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-484-3
65
Nurt liberalno-konserwatywny w Polsce po 1989 roku na przykładzie Unii Polityki Realnej = Real Politics Union as an Example of a Liberal-conservative Trend in Poland after 1989 / Łukasz DANEL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 824 (2010), s. 69-81. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169371679. - ISSN 1898-6447
66
Polskie Stronnictwo Ludowe wobec problematyki integracji europejskiej - ewolucja programowa w latach 1991-2009 / Łukasz DANEL // W: Ludowcy i problematyka agrarna na początku XXI wieku / red. Łukasz Tomczak. - Wrocław: Wydawnictwo MARINA, 2010. - (Polityka Polska). - S. 43-53. - ISBN 978-83-61872-12-2
67
Polska transformacja - oczekiwania i rzeczywistość / Joanna DZWOŃCZYK, Łukasz DANEL // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 24-25. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
68
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym / Łukasz DANEL // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (34) (2010), s. 25. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty/25. - ISSN 1689-7757
69
Koalicja Lewica i Demokraci wobec IV Rzeczypospolitej = The Left and Democrats Coalition and the Fourth Republic / Łukasz DANEL // W: Idea ustrojowa a rzeczywistość IV Rzeczypospolitej / red. Jerzy KORNAŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 9). - S. 261-271. - summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-473-7
70
Katedra Nauk Politycznych / Łukasz DANEL // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (36) (2010), s. 42-43. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web. - ISSN 1689-7757
71
Olimpiada o Polsce i Świecie Współczesnym / Łukasz DANEL // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 3 (28) (2009), s. 11. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek4s/11. - ISSN 1689-7757
72
Wybrane współczesne teorie systemu politycznego Unii Europejskiej = Selected Modern Theories on the EU's Political System / Łukasz DANEL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 803 (2009), s. 107-117. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164998816. - ISSN 1898-6447
73
Znaczenie i pozycja państw członkowskich Unii Europejskiej w świetle zmian przewidzianych traktatem lizbońskim / Łukasz DANEL // W: Państwa - regiony - świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej / red. Katarzyna Kamińska, Sylwia Mrozowska, Grzegorz Piwnicki. - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. - S. 383-394. - ISBN 978-83-7326-646-9
74
Kształtowanie się polskiego systemu partyjnego na przestrzeni ostatnich 20 lat / Łukasz DANEL // W: Transformacja polskiego systemu politycznego / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ. - (2009), s. 46-73
75
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie / Łukasz DANEL // Kurier UEK. - nr 3 (19) (2008), s. 20. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_19_03_2008/20. - ISSN 1689-7757
76
Prawa mniejszości romskiej w świetle aktów prawa międzynarodowego i działalności niektórych międzynarodowych organizacji = The Rights of the Romany Minority in the Light of International Law and Assistance from International Organizations / Łukasz DANEL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 779 (2008), s. 103-118. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/160851871. - ISSN 1898-6447
77
Polska lewica wobec Unii Europejskiej i wyzwań przed nią stojących : analiza programowa na szczeblu krajowym / Łukasz DANEL // W: Polska lewica u progu XXI wieku : wybrane aspekty / red. Łukasz Tomczak. - Wrocław: Wydawnictwo MARINA, 2008. - S. 63-77. - ISBN 978-83-924138-6-8
78
Nurt liberalno-konserwatywny / Łukasz DANEL // W: Główne nurty myśli politycznej XX i XXI wieku : ewolucja myśli państwowej głównych nurtów myśli politycznej po 1989 roku / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ. - (2008), s. 63-108
79
Lewica i Demokraci wobec "IV Rzeczpospolitej" / Łukasz DANEL // W: Koncepcje ustrojowe państwa w myśli politycznej głównych ugrupowań politycznych w latach 1990-2006. Cz. 1, Idea ustrojowa a rzeczywistość "IV Rzeczypospolitej" - wybrane problemy / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ. - (2007), s. 43-56
80
Wizja integracji europejskiej w programach polskich partii politycznych w XXI wieku / Łukasz DANEL // W: Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości. T. 2 / red. Janusz Faryś, Tomasz Sikorski, Przemysław Słowiński. - Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007. - S. 329-345. - Zsfg. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89682-95-8
81
Traktat Konstytucyjny - co dalej z Unią Europejską? / Łukasz DANEL // W: Nowoczesny Lewiatan : studia nad współczesnym państwem / red. nauk. Jerzy KORNAŚ. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2006. - S. 229-244. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60056-12-7
82
Partia Europejskich Socjalistów / Łukasz DANEL // W: Partie polityczne : permanentne problemy : studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego / red. nauk. Jerzy KORNAŚ. - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005. - S. 117-139. - Bibliogr. - ISBN 83-60056-07-2
83
Myśl polityczna i społeczno-ekonomiczna Stanisława Głąbińskiego / kier. zespołu: Jerzy KORNAŚ ; zespół: Łukasz DANEL, Karolina KOTULEWICZ, Agnieszka LATOSIŃSKA, Rafał LISIAKIEWICZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 134 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
84
Mniejszości religijne w Polsce w połowie lat 50-tych : wybrane elementy stanu posiadania na tle polityki wyznaniowej państwa : zarys problematyki. [11] / kierownik projektu: Kazimierz URBAN ; zespół: Łukasz DANEL, Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 132 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Jones B., Perez K., Danel Ł., (2022), Development of Talented University Students in Poland. [W:] Harper G. (red.), Honors Education around the World, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, s. 78-98.
2
Ost D., (2021), Fałsz i szkodliwość "Życia w prawdzie" : krytyka Vaclava Havla, "Zdanie", nr 2(189), s. 53-57.
3
Danel Ł., (2021), The Changing Role of the Commonwealth as an Element in India's Global Positioning. [W:] Marszałek-Kawa J., Zajączkowski J. (red.), Cultural, Social and Political Dimensions of Non-European Societies : Case Studies of Selected Societies in Asia and the Middle East, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 11-32.
4
Danel Ł., (2021), Wybory do brytyjskiej Izby Gmin z 2019 roku - kryzys czy tryumf demokracji?. [W:] Jaskiernia J., Spryszak K. (red.), Wyzwania dla europejskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku, T. 2, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 992-1006.
5
Danel Ł., (2021), Euroscepticism or Nationalism - which Better Explains the Decision of the British to Leave the European Union?, "Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem", T. 43, nr 1, s. 125-138; https://wuwr.pl/sfzh/article/view/13383
6
Danel Ł., (2020), Polityczne konsekwencje ewolucji systemu wyborczego do Senatu RP po 1989 roku. [W:] DANEL Ł., KORNAŚ J., LISIAKIEWICZ R. (red.), Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 123-143.
7
Danel Ł., (2020), Polityczne konsekwencje populizmu na przykładzie brexitu. [W:] Jaskiernia J., Spryszak K. (red.), Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 319-330.
8
Danel Ł., (2020), Spóźnione zameldowanie wykonania zadania : wybory do sejmiku województwa małopolskiego. [W:] Alberski R., Cichosz M. (red.), Gra o regiony'2018 : wybory do sejmików województw [on-line], Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, s. 88-107.
9
Danel Ł., Kornaś J., Lisiakiewicz R. (red.), (2020), Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 478 s.
10
Kornaś J., Danel Ł., Lisiakiewicz R., (2020), Wstęp. [W:] Danel Ł., Kornaś J., Lisiakiewicz R. (red.), Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 7-9.
11
Danel Ł., (2020), Great Britain after Brexit - Is Breturn Possible?, "Athenaeum", vol. 67(3), s. 7-20; https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/apsp/67/apsp6701.pdf
12
Danel Ł., (2020), Parlamenty dwuizbowe: wybrane zagadnienia, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 199 s.
13
Danel Ł., (2019), Sposób głosowania w parlamencie brytyjskim - pomiędzy tradycją a funkcjonalnością, "Przegląd Europejski", nr 1, s. 23-36; https://przegladeuropejski.com.pl/resources/html/article/details?id=193947
14
Danel Ł., (2019), Europejskie konwencje obywatelskie jako narzędzia walki z deficytem demokracji w Unii Europejskiej. [W:] DZWOŃCZYK J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 245-256.
15
Danel Ł., Lisiakiewicz R., (2019), Podwójny jubileusz w Katedrze Nauk Politycznych, "Kurier UEK", nr 3 (82), s. 20-21; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/20
16
Danel Ł., (2019), The Asian Part of the Commonwealth - the Problematic Case of the Maldives. [W:] Marszałek-Kawa J., Rezmer-Płotka K. (red.), Peculiarities of China's : Politics and Culture, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 152-169.
17
Danel Ł., (2019), Negocjacje w sprawie warunków wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - refleksje nad pierwszą fazą rozmów. [W:] Czachór Z., Jaskulski A. (red.), Polska polityka europejska : wyzwania krajowe i międzynarodowe, Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 155-164.
18
Danel Ł., (2019), Spory i dyskusje wokół statusu prawnego Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii. [W:] Jaskiernia J., Spryszak K. (red.), Regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania, [T. 2], Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 274-285.
19
Danel Ł., (2019), Reforma europejskiego prawa wyborczego w latach 2015-2018 jako (nieudana) próba wzmocnienia demokratycznego wymiaru Unii Europejskiej. [W:] Nitszke A., Węc (red.), Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego : wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 59-71.
20
Danel Ł., (2019), Reforma brytyjskiej Izby Lordów w świetle Raportu Komisji Lorda Spikera z 2017 roku, "TEKA of Political Science and International Relations", Vol. 14, no. 1, s. 163-177; https://journals.umcs.pl/teka/article/view/9487/7484
21
Danel Ł., (2019), Sylwetka naukowa Profesora Jerzego Kornasia. [W:] Dzwończyk J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 13-15.
22
Danel Ł., (2018), The President of the Republic of Poland in the Light of Constitutions Adopted in Poland between 1918 and 2018 - Selected Issues, "Krakowskie Studia Małopolskie", nr 23, s. 7-20; https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/23/ksm201801.pdf
23
Danel Ł., (2018), Prawno-konstytucyjne implikacje wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - perspektywa brytyjska, "Politeja", nr 3 (54), s. 163-173; https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/252
24
Danel Ł., Kwaśny J., Żur A., (2018), Tutoring na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna po pięciu latach funkcjonowania. [W:] Czekierda P., Fingas B., Szala M. (red.), Tutoring : teoria, praktyka, studia przypadków, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 230-240.
25
Danel Ł., (2018), Brytyjskie kontrowersje wokół Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - wymiar prawny i polityczny. [W:] Jaskiernia J., Spryszak K. (red.), Nowe wyzwania i rozwiązania w europejskim systemie ochrony praw człowieka, [T. 3], Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 637-649.
26
Danel Ł., (2018), Wpływ przedterminowych wyborów do Izby Gmin na pozycję negocjacyjną brytyjskiego rządu w rozmowach z Unią Europejską. [W:] Czapiewski T., Smolaga M. (red.), Studia europejskie w Polsce, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 191-205.
27
Danel Ł., (2018), Potencjalne zmiany w brytyjskim systemie partyjnym jako efekt uboczny referendum dotyczącego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. [W:] Kamińska-Korolczuk K., Mielewczyk M., Ożarowski R. (red.), Wybrane systemy polityczne i partyjne : wyzwania i prognozy, Gdańsk : Wydawnictwo Athenae Gedanense, s. 11-26.
28
Danel Ł., (2017), Brytyjskie dylematy konstytucyjne "pytania z West Lothian", "Studia Polityczne", T. 45, nr 4, s. 109-127.
29
Danel Ł., (2017), System polityczny Konfederacji Szwajcarskiej. [W:] Jakimowicz R., Kornaś J. (red.), Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 129-160.
30
Danel Ł., (2017), Special Relationship Between the United Kingdom and the United States of America in the Light of Brexit and Donald Trump's Victory in the Presidential Election, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", nr 4 (32), s. 117-134; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik/Documents/LD32.pdf
31
Danel Ł., (2017), The Correlation Between the Electoral System in the Presidential Elections and the Constitutional Position of the Head of State in the Light of the Discussion on the Change of the Polish Constitution, "Krakowskie Studia Małopolskie", nr 22, s. 7-18; https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/22/ksm201701.pdf
32
Danel Ł., (2017), Referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej oraz jego polityczne i konstytucyjne implikacje. [W:] Tomaszyk (red.), Polityczno-społeczne i ekonomiczne zmiany w Europie w świetle Globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 143-154.
33
Danel Ł., (2016), Demokracja brytyjska w obliczu Brexitu i ewentualnej dekompozycji Zjednoczonego Królestwa. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 401-420.
34
Danel Ł., (2016), Political and Economic Determinants of Social Policy Evolution in Poland after 1989. [W:] Saiz-Álvarez (red.), Handbook of Research on Social Entrepreneurship and Solidarity Economics, Hershey, PA : IGI Global, s. 519-532.
35
Kornaś J., Danel Ł., (2016), Wstęp. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 13-14.
36
Danel Ł., (2016), Nurt liberalno-konserwatywny. [W:] Kornaś J., Lisiakiewicz R. (red.), Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 101-163.
37
Kornaś J., Danel Ł. (red.), (2016), Demokracja współczesna: wymiar polski i międzynarodowy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 519 s.
38
Danel Ł., Kwaśny J., Żur A., (2015), Tutoring na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna. [W:] Czekierda P., Fingas B., Szala M. (red.), Tutoring : teoria, praktyka, studia przypadków, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 224-231.
39
Kornaś J., Danel Ł. (red.), (2015), Polski system polityczny z perspektywy 25 lat: wybrane problemy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 222 s.
40
Danel Ł., (2015), System partyjny RP - ewolucja i stan obecny. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 74-98.
41
Kornaś J., Danel Ł., (2015), Wstęp. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 5-7.
42
Danel Ł., (2014), "25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania", "Kurier UEK", nr 3 (60), s. 28-29; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www
43
Danel Ł., (2014), Sprawozdanie z konferencji "25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania", "Krakowskie Studia Międzynarodowe", t. 11, nr 4, s. 251-253.
44
Danel Ł., (2014), System partyjny RP i jego stan obecny. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej, s. 95-115.
45
Kornaś J., Danel Ł. (red.), (2014), 25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 1, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 273, [2] s.
46
Danel Ł., (2014), Tryb wyboru prezydenta RP - pytania o potrzebę zmian. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), 25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania, T. 1, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 101-114.
47
Kornaś J., Danel Ł. (red.), (2014), 25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 2, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 299, [3] s.
48
Danel Ł., (2014), Lokalne referendum odwoławcze - rys historyczny i propozycje zmian, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (926), s. 5-19; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/534
49
Danel Ł., (2014), Izba Lordów w parlamentaryzmie brytyjskim, Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 375, [1] s.
50
Danel Ł., (2014), Irlandzki Senat i nieudana próba jego zniesienia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 7 (931), s. 5-20; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/581
51
Danel Ł., (2013), 25 lat kształtowania się polskiego systemu partyjnego - teoria i praktyka, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 921, s. 35-53; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/699
52
Danel Ł., (2013), Debata samorządowa, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 28; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
53
Kornaś J., Latosińska A., Karwoth-Zielińska D., Danel Ł., (2013), System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w procesie unowocześnienia. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna, s. 44-133.
54
Kornaś J., Danel Ł. (red.), (2012), Dylematy polskiej demokracji, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 534 s.
55
Danel Ł., (2012), Analiza rywalizacji w wyborach prezydenta Krakowa. [W:] Tomczak Ł. (red.), Prezydenci miast : analiza rywalizacji w wyborach samorządowych, Wrocław : Wydawnictwo MARINA, s. 47-62.
56
Danel Ł., (2012), Wspomnienie Profesora Kazimierza Urbana, "Kurier UEK", nr 6 (51), s. 40; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012
57
Danel Ł., (2012), Wpływ nowych przepisów prawa wyborczego na wynik wyborów parlamentarnych 2011 r.. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Dylematy polskiej demokracji, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 257-272.
58
Danel Ł., (2012), Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, "Kurier UEK", nr 2 (47), s. 42; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec
59
Danel Ł., (2011), Nurt liberalno-konserwatywny. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Przemiany ideowe głównych nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej, s. 79-126.
60
Danel Ł., (2011), Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, "Kurier UEK", nr 2 (41), s. 11; http://issuu.com/uek_krakow/docs/02_2011_kurier_uek_web/6
61
Danel Ł., (2011), Polskie partie liberalne na przestrzeni ostatnich 20 lat - niewypełniona próżnia?. [W:] Kornaś J. (red.), Problemy polskiej transformacji, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 101-118.
62
Dzwończyk J., Danel Ł., (2011), Dylematy polskiej demokracji, "Kurier UEK", nr 1 (46), s. 44-45; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01
63
Danel Ł., (2010), Koncepcje polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku w programach głównych partii nurtu liberalno-konserwatywnego. [W:] Tomczak Ł. (red.), Polskie ugrupowania liberalne, Wrocław : Wydawnictwo MARINA, s. 81-91.
64
Danel Ł., (2010), Stan instytucjonalny i kondycja polskiej lewicy 20 lat po transformacji ustrojowej. [W:] Dzwończyk J., Kornaś J. (red.), Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 12), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 43-54.
65
Danel Ł., (2010), Nurt liberalno-konserwatywny w Polsce po 1989 roku na przykładzie Unii Polityki Realnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 824, s. 69-81; https://bazekon.uek.krakow.pl/169371679
66
Danel Ł., (2010), Polskie Stronnictwo Ludowe wobec problematyki integracji europejskiej - ewolucja programowa w latach 1991-2009. [W:] Tomczak Ł. (red.), Ludowcy i problematyka agrarna na początku XXI wieku, Wrocław : Wydawnictwo MARINA, s. 43-53.
67
Dzwończyk J., Danel Ł., (2010), Polska transformacja - oczekiwania i rzeczywistość, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 24-25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
68
Danel Ł., (2010), Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, "Kurier UEK", nr 2 (34), s. 25; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty/25
69
Danel Ł., (2010), Koalicja Lewica i Demokraci wobec IV Rzeczypospolitej. [W:] Kornaś J. (red.), Idea ustrojowa a rzeczywistość IV Rzeczypospolitej (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 9), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 261-271.
70
Danel Ł., (2010), Katedra Nauk Politycznych, "Kurier UEK", nr 4 (36), s. 42-43; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web
71
Danel Ł., (2009), Olimpiada o Polsce i Świecie Współczesnym, "Kurier UEK", nr 3 (28), s. 11; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek4s/11
72
Danel Ł., (2009), Wybrane współczesne teorie systemu politycznego Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 803, s. 107-117; https://bazekon.uek.krakow.pl/164998816
73
Danel Ł., (2009), Znaczenie i pozycja państw członkowskich Unii Europejskiej w świetle zmian przewidzianych traktatem lizbońskim. [W:] Kamińska K., Mrozowska S., Piwnicki G. (red.), Państwa - regiony - świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 383-394.
74
Danel Ł., (2009), Kształtowanie się polskiego systemu partyjnego na przestrzeni ostatnich 20 lat. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Transformacja polskiego systemu politycznego, s. 46-73.
75
Danel Ł., (2008), Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie, "Kurier UEK", nr 3 (19), s. 20; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_19_03_2008/20
76
Danel Ł., (2008), Prawa mniejszości romskiej w świetle aktów prawa międzynarodowego i działalności niektórych międzynarodowych organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 779, s. 103-118; https://bazekon.uek.krakow.pl/160851871
77
Danel Ł., (2008), Polska lewica wobec Unii Europejskiej i wyzwań przed nią stojących : analiza programowa na szczeblu krajowym. [W:] Tomczak Ł. (red.), Polska lewica u progu XXI wieku : wybrane aspekty, Wrocław : Wydawnictwo MARINA, s. 63-77.
78
Danel Ł., (2008), Nurt liberalno-konserwatywny. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Główne nurty myśli politycznej XX i XXI wieku : ewolucja myśli państwowej głównych nurtów myśli politycznej po 1989 roku, s. 63-108.
79
Danel Ł., (2007), Lewica i Demokraci wobec "IV Rzeczpospolitej". [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Koncepcje ustrojowe państwa w myśli politycznej głównych ugrupowań politycznych w latach 1990-2006. Cz. 1, Idea ustrojowa a rzeczywistość "IV Rzeczypospolitej" - wybrane problemy, s. 43-56.
80
Danel Ł., (2007), Wizja integracji europejskiej w programach polskich partii politycznych w XXI wieku. [W:] Faryś J., Sikorski T., Słowiński P. (red.), Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości, T. 2, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 329-345.
81
Danel Ł., (2006), Traktat Konstytucyjny - co dalej z Unią Europejską?. [W:] Kornaś J. (red.), Nowoczesny Lewiatan : studia nad współczesnym państwem, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 229-244.
82
Danel Ł., (2005), Partia Europejskich Socjalistów. [W:] Kornaś J. (red.), Partie polityczne : permanentne problemy : studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 117-139.
83
Danel Ł., Kotulewicz K., Latosińska A., Lisiakiewicz R., (2012), Myśl polityczna i społeczno-ekonomiczna Stanisława Głąbińskiego, Kornaś J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 134 k.
84
Urban K., Danel Ł., Dzwończyk J., (2006), Mniejszości religijne w Polsce w połowie lat 50-tych: wybrane elementy stanu posiadania na tle polityki wyznaniowej państwa: zarys problematyki. [11], Urban K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 132 s.
1
@inbook{UEK:2168360814,
author = "Beata Jones and Katarzyna Perez and Łukasz Danel",
title = "Development of Talented University Students in Poland",
booktitle = "Honors Education around the World",
pages = "78-98",
adress = "Newcastle upon Tyne",
publisher = "Cambridge Scholars Publishing",
year = "2022",
isbn = "978-1-5275-7633-9",
}
2
@article{UEK:2168356466,
author = "David Ost",
title = "Fałsz i szkodliwość Życia w prawdzie : krytyka Vaclava Havla",
journal = "Zdanie",
number = "2(189)",
pages = "53-57",
year = "2021",
}
3
@inbook{UEK:2168358596,
author = "Łukasz Danel",
title = "The Changing Role of the Commonwealth as an Element in India's Global Positioning",
booktitle = "Cultural, Social and Political Dimensions of Non-European Societies : Case Studies of Selected Societies in Asia and the Middle East",
pages = "11-32",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8180-516-2",
}
4
@inbook{UEK:2168356262,
author = "Łukasz Danel",
title = "Wybory do brytyjskiej Izby Gmin z 2019 roku - kryzys czy tryumf demokracji?",
booktitle = "Wyzwania dla europejskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. T. 2",
pages = "992-1006",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2021",
isbn = "978-83-8180-424-0",
}
5
@article{UEK:2168359764,
author = "Łukasz Danel",
title = "Euroscepticism or Nationalism - which Better Explains the Decision of the British to Leave the European Union?",
journal = "Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem",
number = "T. 43, 1",
pages = "125-138",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.43.1.8},
url = {https://wuwr.pl/sfzh/article/view/13383},
issn = "0239-6661",
}
6
@inbook{UEK:2168345118,
author = "Łukasz Danel",
title = "Polityczne konsekwencje ewolucji systemu wyborczego do Senatu RP po 1989 roku",
booktitle = "Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji",
pages = "123-143",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2020",
isbn = "978-83-8180-119-5",
}
7
@inbook{UEK:2168345484,
author = "Łukasz Danel",
title = "Polityczne konsekwencje populizmu na przykładzie brexitu",
booktitle = "Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej",
pages = "319-330",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2020",
isbn = "978-83-8180-190-4",
}
8
@inbook{UEK:2168358636,
author = "Łukasz Danel",
title = "Spóźnione zameldowanie wykonania zadania : wybory do sejmiku województwa małopolskiego",
booktitle = "Gra o regiony'2018 : wybory do sejmików województw",
pages = "88-107",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Wrocławski",
year = "2020",
url = {https://repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/129950},
isbn = "978-83-960216-0-1",
}
9
@book{UEK:2168345112,
title = "Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2020",
isbn = "978-83-8180-119-5",
}
10
@misc{UEK:2168345114,
author = "Jerzy Kornaś and Łukasz Danel and Rafał Lisiakiewicz",
title = "Wstęp",
booktitle = "Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji",
pages = "7-9",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2020",
isbn = "978-83-8180-119-5",
}
11
@article{UEK:2168352448,
author = "Łukasz Danel",
title = "Great Britain after Brexit - Is Breturn Possible?",
journal = "Athenaeum",
number = "vol. 67(3)",
pages = "7-20",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15804/athena.2020.67.01},
url = {https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/apsp/67/apsp6701.pdf},
}
12
@book{UEK:2168353070,
author = "Łukasz Danel",
title = "Parlamenty dwuizbowe : wybrane zagadnienia",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2020",
isbn = "978-83-8180-401-1",
}
13
@article{UEK:2168338531,
author = "Łukasz Danel",
title = "Sposób głosowania w parlamencie brytyjskim - pomiędzy tradycją a funkcjonalnością",
journal = "Przegląd Europejski",
number = "1",
pages = "23-36",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.5172},
url = {https://przegladeuropejski.com.pl/resources/html/article/details?id=193947},
}
14
@inbook{UEK:2168335787,
author = "Łukasz Danel",
title = "Europejskie konwencje obywatelskie jako narzędzia walki z deficytem demokracji w Unii Europejskiej",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "245-256",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
15
@misc{UEK:2168343483,
author = "Łukasz Danel and Rafał Lisiakiewicz",
title = "Podwójny jubileusz w Katedrze Nauk Politycznych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (82)",
pages = "20-21",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/20},
}
16
@inbook{UEK:2168347002,
author = "Łukasz Danel",
title = "The Asian Part of the Commonwealth - the Problematic Case of the Maldives",
booktitle = "Peculiarities of China's : Politics and Culture",
pages = "152-169",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8180-254-3",
}
17
@inbook{UEK:2168336883,
author = "Łukasz Danel",
title = "Negocjacje w sprawie warunków wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - refleksje nad pierwszą fazą rozmów",
booktitle = "Polska polityka europejska : wyzwania krajowe i międzynarodowe",
pages = "155-164",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu",
year = "2019",
isbn = "978-83-65817-60-0",
}
18
@inbook{UEK:2168334215,
author = "Łukasz Danel",
title = "Spory i dyskusje wokół statusu prawnego Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii",
booktitle = "Regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania. [T. 2]",
pages = "274-285",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2019",
isbn = "978-83-66220-86-7",
}
19
@inbook{UEK:2168337987,
author = "Łukasz Danel",
title = "Reforma europejskiego prawa wyborczego w latach 2015-2018 jako (nieudana) próba wzmocnienia demokratycznego wymiaru Unii Europejskiej",
booktitle = "Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego : wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019",
pages = "59-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.12797/9788381380881.03},
url = {http://www.jmc.inp.uj.edu.pl/documents/134588737/137360265/Podsumowanie_VIII_kadencji_PE-ebook.pdf/aa422a57-1fb2-406f-9f8f-149d84ad6ff8},
issn = "",
isbn = "978-83-8138-088-1",
}
20
@article{UEK:2168345410,
author = "Łukasz Danel",
title = "Reforma brytyjskiej Izby Lordów w świetle Raportu Komisji Lorda Spikera z 2017 roku",
journal = "TEKA of Political Science and International Relations",
number = "Vol. 14, no. 1",
pages = "163-177",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.17951/teka.2019.14.1.163-177},
url = {https://journals.umcs.pl/teka/article/view/9487/7484},
}
21
@misc{UEK:2168335783,
author = "Łukasz Danel",
title = "Sylwetka naukowa Profesora Jerzego Kornasia",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "13-15",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
22
@article{UEK:2168331343,
author = "Łukasz Danel",
title = "The President of the Republic of Poland in the Light of Constitutions Adopted in Poland between 1918 and 2018 - Selected Issues",
journal = "Krakowskie Studia Małopolskie",
number = "23",
pages = "7-20",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15804/ksm201801},
url = {https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/23/ksm201801.pdf},
}
23
@article{UEK:2168329973,
author = "Łukasz Danel",
title = "Prawno-konstytucyjne implikacje wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - perspektywa brytyjska",
journal = "Politeja",
number = "3 (54)",
pages = "163-173",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.11},
url = {https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/252},
}
24
@inbook{UEK:2168328507,
author = "Łukasz Danel and Jakub Kwaśny and Agnieszka Żur",
title = "Tutoring na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna po pięciu latach funkcjonowania",
booktitle = "Tutoring : teoria, praktyka, studia przypadków",
pages = "230-240",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-8124-969-0",
}
25
@inbook{UEK:2168327641,
author = "Łukasz Danel",
title = "Brytyjskie kontrowersje wokół Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - wymiar prawny i polityczny",
booktitle = "Nowe wyzwania i rozwiązania w europejskim systemie ochrony praw człowieka. [T. 3]",
pages = "637-649",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2018",
isbn = "978-83-8019-877-7",
}
26
@inbook{UEK:2168331337,
author = "Łukasz Danel",
title = "Wpływ przedterminowych wyborów do Izby Gmin na pozycję negocjacyjną brytyjskiego rządu w rozmowach z Unią Europejską",
booktitle = "Studia europejskie w Polsce",
pages = "191-205",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2018",
isbn = "978-83-941889-2-4 ; 978-83-7867-783-3",
}
27
@inbook{UEK:2168330085,
author = "Łukasz Danel",
title = "Potencjalne zmiany w brytyjskim systemie partyjnym jako efekt uboczny referendum dotyczącego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej",
booktitle = "Wybrane systemy polityczne i partyjne : wyzwania i prognozy",
pages = "11-26",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Athenae Gedanense",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-64706-43-1",
}
28
@article{UEK:2168327639,
author = "Łukasz Danel",
title = "Brytyjskie dylematy konstytucyjne pytania z West Lothian",
journal = "Studia Polityczne",
number = "T. 45, 4",
pages = "109-127",
year = "2017",
url = {},
}
29
@inbook{UEK:2168325069,
author = "Łukasz Danel",
title = "System polityczny Konfederacji Szwajcarskiej",
booktitle = "Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji",
pages = "129-160",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2017",
isbn = "978-83-8019-817-3",
}
30
@article{UEK:2168323821,
author = "Łukasz Danel",
title = "Special Relationship Between the United Kingdom and the United States of America in the Light of Brexit and Donald Trump's Victory in the Presidential Election",
journal = "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace",
number = "4 (32)",
pages = "117-134",
year = "2017",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik/Documents/LD32.pdf},
}
31
@article{UEK:2168325019,
author = "Łukasz Danel",
title = "The Correlation Between the Electoral System in the Presidential Elections and the Constitutional Position of the Head of State in the Light of the Discussion on the Change of the Polish Constitution",
journal = "Krakowskie Studia Małopolskie",
number = "22",
pages = "7-18",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15804/ksm201701},
url = {https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/22/ksm201701.pdf},
}
32
@inbook{UEK:2168327637,
author = "Łukasz Danel",
title = "Referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej oraz jego polityczne i konstytucyjne implikacje",
booktitle = "Polityczno-społeczne i ekonomiczne zmiany w Europie w świetle Globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej",
pages = "143-154",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu",
year = "2017",
isbn = "978-83-65817-16-7",
}
33
@inbook{UEK:2168315645,
author = "Łukasz Danel",
title = "Demokracja brytyjska w obliczu Brexitu i ewentualnej dekompozycji Zjednoczonego Królestwa",
booktitle = "Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy",
pages = "401-420",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
isbn = "978-83-8019-658-2",
}
34
@inbook{UEK:2168319321,
author = "Łukasz Danel",
title = "Political and Economic Determinants of Social Policy Evolution in Poland after 1989",
booktitle = "Handbook of Research on Social Entrepreneurship and Solidarity Economics",
pages = "519-532",
adress = "Hershey, PA",
publisher = "IGI Global",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.4018/978-1-5225-0097-1.ch025},
url = {},
isbn = "978-1-5225-0097-1",
}
35
@misc{UEK:2168315609,
author = "Jerzy Kornaś and Łukasz Danel",
title = "Wstęp",
booktitle = "Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy",
pages = "13-14",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
isbn = "978-83-8019-658-2",
}
36
@inbook{UEK:2168309463,
author = "Łukasz Danel",
title = "Nurt liberalno-konserwatywny",
booktitle = "Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej",
pages = "101-163",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
isbn = "978-83-8019-420-5",
}
37
@book{UEK:2168315603,
title = "Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
isbn = "978-83-8019-658-2",
}
38
@inbook{UEK:2168292087,
author = "Łukasz Danel and Jakub Kwaśny and Agnieszka Żur",
title = "Tutoring na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna",
booktitle = "Tutoring : teoria, praktyka, studia przypadków",
pages = "224-231",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
isbn = "978-83-264-8169-7",
}
39
@book{UEK:2168303981,
title = "Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2015",
isbn = "978-83-8019-331-4",
}
40
@inbook{UEK:2168303987,
author = "Łukasz Danel",
title = "System partyjny RP - ewolucja i stan obecny",
booktitle = "Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy",
pages = "74-98",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2015",
isbn = "978-83-8019-331-4",
}
41
@misc{UEK:2168307119,
author = "Jerzy Kornaś and Łukasz Danel",
title = "Wstęp",
booktitle = "Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy",
pages = "5-7",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2015",
isbn = "978-83-8019-331-4",
}
42
@article{UEK:2168291139,
author = "Łukasz Danel",
title = "25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (60)",
pages = "28-29",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www},
}
43
@misc{UEK:2168295829,
author = "Łukasz Danel",
title = "Sprawozdanie z konferencji 25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania",
booktitle = "Krakowskie Studia Międzynarodowe",
number = "t. 11, 4",
pages = "251-253",
adress = "",
year = "2014",
}
44
@unpublished{UEK:2168302053,
author = "Łukasz Danel",
title = "System partyjny RP i jego stan obecny",
booktitle = "Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej",
pages = "95-115",
year = "2014",
}
45
@book{UEK:2168292801,
title = "25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7464-698-7",
}
46
@inbook{UEK:2168292823,
author = "Łukasz Danel",
title = "Tryb wyboru prezydenta RP - pytania o potrzebę zmian",
booktitle = "25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 1",
pages = "101-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7464-698-7",
}
47
@book{UEK:2168292841,
title = "25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7464-724-3",
}
48
@article{UEK:2168285157,
author = "Łukasz Danel",
title = "Lokalne referendum odwoławcze - rys historyczny i propozycje zmian",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (926)",
pages = "5-19",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0926.0201},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/534},
}
49
@book{UEK:2168290997,
author = "Łukasz Danel",
title = "Izba Lordów w parlamentaryzmie brytyjskim",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Sejmowe",
year = "2014",
isbn = "978-83-7666-321-0",
}
50
@article{UEK:2168290489,
author = "Łukasz Danel",
title = "Irlandzki Senat i nieudana próba jego zniesienia",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "7 (931)",
pages = "5-20",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0931.0701},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/581},
}
51
@article{UEK:2168282667,
author = "Łukasz Danel",
title = "25 lat kształtowania się polskiego systemu partyjnego - teoria i praktyka",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "921",
pages = "35-53",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/699},
}
52
@article{UEK:2168280127,
author = "Łukasz Danel",
title = "Debata samorządowa",
journal = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "28",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk},
}
53
@unpublished{UEK:2168306747,
author = "Jerzy Kornaś and Agnieszka Latosińska and Dominika Karwoth-Zielińska and Łukasz Danel",
title = "System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w procesie unowocześnienia",
booktitle = "Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna",
pages = "44-133",
year = "2013",
}
54
@book{UEK:2168293345,
title = "Dylematy polskiej demokracji",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2012",
url = {http://www.np.uek.krakow.pl/images/stories/materialy-promocyjne/dylematy%20polskiej%20demokracji%20-ebook.pdf},
isbn = "978-83-934679-3-8",
}
55
@inbook{UEK:2168241188,
author = "Łukasz Danel",
title = "Analiza rywalizacji w wyborach prezydenta Krakowa",
booktitle = "Prezydenci miast : analiza rywalizacji w wyborach samorządowych",
pages = "47-62",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo MARINA",
year = "2012",
isbn = "978-83-61872-56-6",
}
56
@misc{UEK:2168275323,
author = "Łukasz Danel",
title = "Wspomnienie Profesora Kazimierza Urbana",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (51)",
pages = "40",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012},
}
57
@inbook{UEK:2168293381,
author = "Łukasz Danel",
title = "Wpływ nowych przepisów prawa wyborczego na wynik wyborów parlamentarnych 2011 r.",
booktitle = "Dylematy polskiej demokracji",
pages = "257-272",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2012",
url = {http://www.np.uek.krakow.pl/images/stories/materialy-promocyjne/dylematy%20polskiej%20demokracji%20-ebook.pdf},
isbn = "978-83-934679-3-8",
}
58
@misc{UEK:2168344432,
author = "Łukasz Danel",
title = "Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (47)",
pages = "42",
year = "2012",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec},
}
59
@unpublished{UEK:2168263234,
author = "Łukasz Danel",
title = "Nurt liberalno-konserwatywny",
booktitle = "Przemiany ideowe głównych nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej",
pages = "79-126",
year = "2011",
}
60
@misc{UEK:2168344656,
author = "Łukasz Danel",
title = "Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (41)",
pages = "11",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/02_2011_kurier_uek_web/6},
}
61
@inbook{UEK:2168229640,
author = "Łukasz Danel",
title = "Polskie partie liberalne na przestrzeni ostatnich 20 lat - niewypełniona próżnia?",
booktitle = "Problemy polskiej transformacji",
pages = "101-118",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej ; na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-60056-76-9",
}
62
@misc{UEK:2168344812,
author = "Joanna Dzwończyk and Łukasz Danel",
title = "Dylematy polskiej demokracji",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (46)",
pages = "44-45",
year = "2011",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01},
}
63
@inbook{UEK:2166171316,
author = "Łukasz Danel",
title = "Koncepcje polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku w programach głównych partii nurtu liberalno-konserwatywnego",
booktitle = "Polskie ugrupowania liberalne",
pages = "81-91",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo MARINA",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-61872-20-7",
}
64
@inbook{UEK:52201,
author = "Łukasz Danel",
title = "Stan instytucjonalny i kondycja polskiej lewicy 20 lat po transformacji ustrojowej",
booktitle = "Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość",
pages = "43-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-484-3",
}
65
@article{UEK:2165625802,
author = "Łukasz Danel",
title = "Nurt liberalno-konserwatywny w Polsce po 1989 roku na przykładzie Unii Polityki Realnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "824",
pages = "69-81",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169371679},
}
66
@inbook{UEK:2166171135,
author = "Łukasz Danel",
title = "Polskie Stronnictwo Ludowe wobec problematyki integracji europejskiej - ewolucja programowa w latach 1991-2009",
booktitle = "Ludowcy i problematyka agrarna na początku XXI wieku",
pages = "43-53",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo MARINA",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-61872-12-2",
}
67
@article{UEK:2168274899,
author = "Joanna Dzwończyk and Łukasz Danel",
title = "Polska transformacja - oczekiwania i rzeczywistość",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "24-25",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona},
}
68
@misc{UEK:2168346696,
author = "Łukasz Danel",
title = "Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (34)",
pages = "25",
year = "2010",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty/25},
}
69
@inbook{UEK:2168219874,
author = "Łukasz Danel",
title = "Koalicja Lewica i Demokraci wobec IV Rzeczypospolitej",
booktitle = "Idea ustrojowa a rzeczywistość IV Rzeczypospolitej",
pages = "261-271",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-473-7",
}
70
@misc{UEK:2168346548,
author = "Łukasz Danel",
title = "Katedra Nauk Politycznych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (36)",
pages = "42-43",
year = "2010",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web},
}
71
@misc{UEK:2168342201,
author = "Łukasz Danel",
title = "Olimpiada o Polsce i Świecie Współczesnym",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (28)",
pages = "11",
year = "2009",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek4s/11},
}
72
@article{UEK:50664,
author = "Łukasz Danel",
title = "Wybrane współczesne teorie systemu politycznego Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "803",
pages = "107-117",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164998816},
}
73
@inbook{UEK:2166172045,
author = "Łukasz Danel",
title = "Znaczenie i pozycja państw członkowskich Unii Europejskiej w świetle zmian przewidzianych traktatem lizbońskim",
booktitle = "Państwa - regiony - świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej",
pages = "383-394",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2009",
isbn = "978-83-7326-646-9",
}
74
@unpublished{UEK:2168161545,
author = "Łukasz Danel",
title = "Kształtowanie się polskiego systemu partyjnego na przestrzeni ostatnich 20 lat",
booktitle = "Transformacja polskiego systemu politycznego",
pages = "46-73",
year = "2009",
}
75
@misc{UEK:2168347556,
author = "Łukasz Danel",
title = "Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (19)",
pages = "20",
year = "2008",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_19_03_2008/20},
}
76
@article{UEK:50672,
author = "Łukasz Danel",
title = "Prawa mniejszości romskiej w świetle aktów prawa międzynarodowego i działalności niektórych międzynarodowych organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "779",
pages = "103-118",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/160851871},
}
77
@inbook{UEK:2166171237,
author = "Łukasz Danel",
title = "Polska lewica wobec Unii Europejskiej i wyzwań przed nią stojących : analiza programowa na szczeblu krajowym",
booktitle = "Polska lewica u progu XXI wieku : wybrane aspekty",
pages = "63-77",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo MARINA",
year = "2008",
isbn = "978-83-924138-6-8",
}
78
@unpublished{UEK:2166186968,
author = "Łukasz Danel",
title = "Nurt liberalno-konserwatywny",
booktitle = "Główne nurty myśli politycznej XX i XXI wieku : ewolucja myśli państwowej głównych nurtów myśli politycznej po 1989 roku",
pages = "63-108",
year = "2008",
}
79
@unpublished{UEK:2168326833,
author = "Łukasz Danel",
title = "Lewica i Demokraci wobec IV Rzeczpospolitej",
booktitle = "Koncepcje ustrojowe państwa w myśli politycznej głównych ugrupowań politycznych w latach 1990-2006. Cz. 1, Idea ustrojowa a rzeczywistość "IV Rzeczypospolitej" - wybrane problemy ",
pages = "43-56",
year = "2007",
}
80
@inbook{UEK:2165962602,
author = "Łukasz Danel",
title = "Wizja integracji europejskiej w programach polskich partii politycznych w XXI wieku",
booktitle = "Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości. T. 2",
pages = "329-345",
adress = "Gorzów Wielkopolski",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2007",
isbn = "978-83-89682-95-8",
}
81
@inbook{UEK:2166014990,
author = "Łukasz Danel",
title = "Traktat Konstytucyjny - co dalej z Unią Europejską?",
booktitle = "Nowoczesny Lewiatan : studia nad współczesnym państwem",
pages = "229-244",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2006",
isbn = "978-83-60056-12-7",
}
82
@inbook{UEK:2166059631,
author = "Łukasz Danel",
title = "Partia Europejskich Socjalistów",
booktitle = "Partie polityczne : permanentne problemy : studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego",
pages = "117-139",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2005",
isbn = "83-60056-07-2",
}
83
@unpublished{UEK:2168272142,
author = "Łukasz Danel and Karolina Kotulewicz and Agnieszka Latosińska and Rafał Lisiakiewicz",
title = "Myśl polityczna i społeczno-ekonomiczna Stanisława Głąbińskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
84
@unpublished{UEK:2168220714,
author = "Kazimierz Urban and Łukasz Danel and Joanna Dzwończyk",
title = "Mniejszości religijne w Polsce w połowie lat 50-tych : wybrane elementy stanu posiadania na tle polityki wyznaniowej państwa : zarys problematyki. [11]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID