Publications of the selected author
1

Title:
Zapobieganie oszustwom finansowym
Source:
Metody zapobiegania przestępczości / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Wyd. 2. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021, s. 129-162 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66344-35-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356800
chapter in monograph
2

Title:
Współdziałanie wewnętrzne i zewnętrzne jednostek samorządu terytorialnego - zagadnienia wybrane = Internal and External Cooperation of Local Government Units - Selected Remarks
Source:
Acta Iuridica Resoviensia. - nr 4(35) (2021) , s. 246-258. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja powstała w wyniku dofinansowania w ramach programu POTENCJAŁ
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168364722
article
3

Author:
Magdalena Małecka-Łyszczek , Radosław Mędrzycki
Title:
Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021
Physical description:
278 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8246-018-6
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168356602
monograph
4

Author:
Magdalena Małecka-Łyszczek , Katarzyna Małysa-Sulińska
Title:
Petycja do Senatu RP jako instrument urzeczywistniania prawa do dobrego samorządu
Source:
Prawo do dobrego samorządu - perspektywa obywatela i mieszkańca / red. nauk. Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska - Warszawa: Wolters Kluwer, 2021, s. 15-36
Series:
(Monografie)
Research program:
Publikacja powstała w wyniku dofinansowania w ramach programu POTENCJAŁ
ISBN:
978-83-8246-214-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358542
chapter in monograph
5

Title:
Oszustwa finansowe - diagnoza stanu obecnego
Source:
Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Wyd. 2. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021, s. 149-226 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66344-34-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356230
chapter in monograph
6

Title:
Whistleblowing w samorządzie terytorialnym z perspektywy wybranych standardów kontroli zarządczej = Whistleblowing in Territorial Self-Government from the Point of View of Selected Management Control Standards
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 1-2 (2021) , s. 54-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja powstała w wyniku dofinansowania w ramach programu POTENCJAŁ
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168354860
article
7

Title:
Oszustwa finansowe - współczesne trendy
Source:
Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Wyd. 2. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021, s. 141-172 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66344-37-2
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349626
chapter in monograph
8

Author:
Magdalena Małecka-Łyszczek , Katarzyna Małysa-Sulińska
Title:
The Universal Right to File Petitions as a Contemporary Challenge for Legal Studies = Disclosure of Medical Confidentiality in Criminal Proceedings and Criminal Liability of a Doctor
Source:
Białostockie Studia Prawnicze = Bialystok Legal Studies. - vol. 26, nr 5, Special Issue (2021) , s. 141-160. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja powstała w wyniku dofinansowania w ramach programu POTENCJAŁ
2019 list:
140.00 pkt
Nr:
2168360402
article
9

Title:
Implementacja systemów prewencyjnych
Source:
Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021, s. 139-179. - Publikacja w roku 2020 została wydana z błędnym ISBN. W 2021 roku wydano publikację z poprawionym ISBN traktując ją jako Wyd. 2 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66344-36-5
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Note another doc.:
Także (z błędnym ISBN): Klonowska A., Małecka-Łyszczek M., Snarska M., Wyrobek J., (2020), Implementacja systemów prewencyjnych. [W:] Koszewski R., Oręziak B., Wielec M. (red.), Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 139-179.
Nr:
2168356796
chapter in monograph
10

Author:
Irena Lipowicz , Magdalena Małecka-Łyszczek
Title:
Ekonomia społeczna a wykluczenie społeczne - uwagi wstępne = Social Economy and Social Exclusion Remarks
Source:
Ekonomia Społeczna2020. - nr 1, s. 7-12. - Tytuł numeru: Wykluczenie społeczne - Bibliogr.
Nr:
2168348706
preface / summary
11

Title:
Zapobieganie oszustwom finansowym
Source:
Metody zapobiegania przestępczości / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020, s. 129-162 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66344-09-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349588
chapter in monograph
12

Title:
Oszustwa finansowe - diagnoza stanu obecnego
Source:
Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020, s. 149-226 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66344-08-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349580
chapter in monograph
13

Title:
Oszustwa finansowe - współczesne trendy
Source:
Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020, s. 141-172 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66344-10-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356806
chapter in monograph
14

Title:
O poprawie skuteczności kontroli zarządczej w zamówieniach publicznych = On Improving the Effectiveness of Managerial Control over Public Procurement
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 3 (66) (2020) , s. 137-145. - Summ.
Research program:
Publikacja powstała w wyniku dofinansowania w ramach programu POTENCJAŁ
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168356788
article
15

Title:
Podmiotowość jako składowa pojęcia samorządu terytorialnego
Source:
Podmiotowość samorządu terytorialnego : ustrojowe pytania i dylematy / red. nauk. Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020, s. 93-105
Series:
(Monografie)
Research program:
Publikacja powstała w wyniku dofinansowania w ramach programu POTENCJAŁ
ISBN:
978-83-8187-989-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350234
chapter in monograph
16

Title:
Kontrola w zamówieniach publicznych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020
Physical description:
XXIX, 282 s.; 21 cm
Series:
(Monografie Prawnicze)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8198-779-0 ; 978-83-8198-780-6
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168350302
monograph
17

Author:
Magdalena Małecka-Łyszczek , Radosław Mędrzycki
Title:
Axiological Paradigm of Social Inclusion Intensification - Selected Remarks
Source:
Review of European and Comparative Law. - vol. 38, iss. 3 (2019) , s. 77-97. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168346170
article
18

Author:
Magdalena Małecka-Łyszczek , Marek Mączyński
Title:
Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej
Source:
Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 263-280
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8160-993-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338213
chapter in monograph
19

Author:
Bogdan Dolnicki , Magdalena Małecka-Łyszczek , Marek Mączyński
Title:
Zagadnienia wprowadzające
Source:
Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 13-76
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8160-993-7
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338203
chapter in monograph
20

Author:
Bogdan Dolnicki , Magdalena Małecka-Łyszczek
Title:
Poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej
Source:
Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 89-123
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8160-993-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338205
chapter in monograph
21

Author:
Bogdan Dolnicki , Magdalena Małecka-Łyszczek , Marek Mączyński
Title:
Najlepsze praktyki, benchmarking i wybrane narzędzia w kontroli zarządczej
Source:
Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 281-330
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8160-993-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338215
chapter in monograph
22

Title:
Pozycja prawna wójta jako kierownika kontroli zarządczej w gminie
Source:
Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 322-337
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8160-808-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168339191
chapter in monograph
23

Title:
Unitarność i samorządność terytorialna jako wartości podstawowe tworzące polską państwowość
Source:
Unitarny charakter państwa a samorząd terytorialny / red. nauk. Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska - Warszawa: Wolters Kluwer, 2019, s. 166-180
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8160-823-7
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338223
chapter in monograph
24

Title:
Efektywność zamówień publicznych w świetle koncepcji kontroli zarządczej - uwagi wybrane = Effectiveness of Public Procurement in the Light of the Concept of Management Control - Selected Comments
Source:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. - t. 329 (2019) , s. 569-578. - Tytuł numeru: Państwo a przedsiębiorca - aktualne wyzwania - Bibliogr.
Series:
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 3977)
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168350318
article
25

Author:
Magdalena Małecka-Łyszczek , Marek Mączyński
Title:
Standardy kontroli zarządczej
Source:
Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 151-261
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8160-993-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338529
chapter in monograph
26

Author:
Bogdan Dolnicki , Magdalena Małecka-Łyszczek
Title:
Cele i zadania administracji samorządowej
Source:
Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 125-150
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8160-993-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338207
chapter in monograph
27

Author:
Magdalena Małecka-Łyszczek , Marek Mączyński
Title:
Zakończenie
Source:
Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 331-335
Series:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8160-993-7
Nr:
2168338217
preface / summary
28

Title:
Ekonomia potencjału i oczekiwań - wybrane uwagi na tle Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej = Economy of Potential and Expectations : Selected Remarks on the Background of the National Program for the Development of Social Economy
Source:
Ekonomia Społeczna. - nr 2 (2018) , s. 16-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168333809
article
29

Title:
The Civil Service and the Quality of Administration
Source:
The Transformations of the Civil Service in Poland in Comparison with International Experience / eds. Jolanta Itrich-Drabarek, Stanislaw MAZUR, Justyna Wiśniewska-Grzelak - Berlin: Peter Lang Publishing Group, 2018, s. 223-244. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Politics, Security and Society ; vol. 18)
ISBN:
978-3-631-74701-8 ; 978-3-631-74912-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168326193
chapter in monograph
See main document
30

Title:
Inkluzja społeczna jako wartość w stanowieniu prawa administracyjnego na szczeblu centralnym
Source:
Aksjologia prawa administracyjnego. T. 1 / red. nauk. Jan Zimmermann - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 405-418
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8107-266-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168317521
chapter in monograph
31

Title:
Znaczenie form ekonomii społecznej dla przeciwdziałania zjawisku bezdomności = The Importance of Social Economy Forms to Counteract the Phenomenon of Homelessness
Source:
Ekonomia Społeczna. - nr 2 (2017) , s. 57-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168328619
article
32

Title:
Zakres podmiotowy i klasyfikacja pojęcia "podmiot ekonomii społecznej"
Source:
Trzeci sektor i ekonomia społeczna : uwarunkowania prawne, kierunki działań / red. nauk. Jolanta Blicharz, Lidia Zacharko - Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2017, s. 207-218
Series:
(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego - e-monografie ; nr 98)
ISBN:
978-83-65431-68-4 ; 978-83-65431-69-1
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168324673
chapter in monograph
33

Title:
Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej : aspekty administracyjnoprawne
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017
Physical description:
330 s.; 21 cm
Series:
(Monografie)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8107-162-8
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168313259
monograph
34

Title:
Służba cywilna w Polsce - 20 lat doświadczeń i perspektywy zmian
Source:
Kurier UEK2017. - nr 1 (71), s. 14
Access mode:
Nr:
2168322487
varia
35

Title:
Uwarunkowania zmian w postrzeganiu roli aktów planowania w samorządzie terytorialnym = Determinants of Changes in the Perception of the Role of Planning Acts in Territorial Self-Government
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 10 (2016) , s. 6-13. - Summ., streszcz.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168309959
article
36

Title:
Wpływ polityki administracyjnej i zarządzania publicznego na kształt kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego
Source:
Misja publiczna, wspólnota, państwo : studia z prawa i administracji : księga dedykowana pamięci profesora Michała Kuleszy. T. 2 / red. nauk. Arwid Mednis - Wrocław: Presscom, 2016, s. 313-325. - Streszcz.
ISBN:
978-83-64512-90-2 ; 978-83-64512-88-9
Nr:
2168310253
chapter in monograph
37

Title:
Wprowadzenie do problematyki kontroli zarządczej
Source:
Kontrola zarządcza : podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej : poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego / red. Marek ĆWIKLICKI - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 12-23
ISBN:
978-83-89410-67-2
Access mode:
Nr:
2168292395
chapter in monograph
See main document
38

Title:
Kierownictwo w systemie kontroli zarządczej
Source:
Kontrola zarządcza : podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej : poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego / red. Marek ĆWIKLICKI - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 68-74
ISBN:
978-83-89410-67-2
Access mode:
Nr:
2168292399
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Standardy kontroli zarządczej
Source:
Kontrola zarządcza : podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej : poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego / red. Marek ĆWIKLICKI - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 24-67
ISBN:
978-83-89410-67-2
Access mode:
Nr:
2168292397
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Problematyka kontroli zarządczej w kontekście umiędzynarodowienia działalności administracji publicznej
Source:
Internacjonalizacja administracji publicznej / red. nauk. Zbigniew Czarnik, Jerzy Posłuszny, Ludwik Żukowski - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015, s. 176-190 - Bibliogr.
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-8088-1
Nr:
2168301505
chapter in monograph
41

Title:
Wpływ koncepcji kontroli zarządczej na poprawę sprawności funkcjonowania struktur samorządu terytorialnego
Source:
Sprawne państwo : systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego / red. Marek ĆWIKLICKI - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 243-250 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-18-4
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168299581
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Polityka publiczna a akty planowania
Source:
Kontrola zarządcza : studium o środowisku planowania w jednostkach samorządu terytorialnego / red. Marek ĆWIKLICKI - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 43-52
ISBN:
978-83-89410-23-8
Access mode:
Nr:
2168301423
chapter in monograph
See main document
43

Conference:
XV Doroczna Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej pt. "Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań", Szwecja, Gdynia-Karlskrona, od 2014-06-13 do 2014-06-15
Title:
Zapewnienie realizacji celów i zadań w administracji samorządowej przez urzeczywistnianie założeń kontroli zarządczej = The Accomplishment of Aims and Targets of Local Government Through the Realization of the Management Control Assumptions
Source:
Przegląd Naukowy Disputatio. - T. 20 (2015) , s. 49-61. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168300777
article
44

Title:
Prawne formy działania samorządu zawodowego komorników
Source:
Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI - Sopot: Currenda, 2014, s. 73-92 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60833-47-6
Nr:
2168294191
chapter in monograph
See main document
45

Title:
Nowa perspektywa postrzegania administracji publicznej jako uczestnika sieci na przykładzie współdziałania z podmiotami ekonomii społecznej
Source:
Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym / red. nauk. Iwona Niżnik-Dobosz - Warszawa: Difin, 2014, s. 113-121
ISBN:
978-83-7930-282-6
Nr:
2168295019
chapter in monograph
46

Title:
Kodeks Etyki Zawodowej Komorników
Source:
Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI - Sopot: Currenda, 2014, s. 93-116 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60833-47-6
Nr:
2168294195
chapter in monograph
See main document
47

Conference:
Konferencja naukowa "Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym", Katowice, Polska, od 2013-03-14 do 2013-03-15
Title:
Partycypacja w ramach public governance
Source:
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym / red. nauk. Bogdan Dolnicki - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2014, s. 44-57
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-4464-7
Nr:
2168295189
chapter in conference materials
48

Title:
Wpływ modelu internal control na ukształtowanie kontroli zarządczej w Polsce
Source:
Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej : problemy prawnoadministracyjne. T. 1 / red. Janusz Sługocki - Wrocław: Presscom Sp. z o.o., 2014, s. 751-761
ISBN:
978-83-64512-07-0
Nr:
2168295023
chapter in monograph
49

Title:
Nowa perspektywa postrzegania administracji publicznej jako uczestnika sieci na przykładzie współdziałania z podmiotami ekonomii społecznej
Source:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]2014, s. 6-16 - Bibliogr.
Signature:
NP-1482/Magazyn
Nr:
2168302559
chapter in unpublished scientific work
See main document
50

Title:
Podmioty ekonomii społecznej jako podmioty administrujące = Social Economy Institutions as Administrative Subjects
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 917 (2013) , s. 73-87. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168283493
article
51

Conference:
XIII Doroczna Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej "Wpływ przemian cywilizacyjnych na administrację i prawo administracyjne", Kraków, Polska, od 2012-04-20 do 2012-04-22
Title:
Pojęcie współdziałania ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej
Source:
Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną / red. nauk. Jan Zimmermann, Patrycja Joanna Suwaj - Warszawa: Wolters Kluwer business, 2013, s. 438-454 - Bibliogr.
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-4037-3
Nr:
2168294839
chapter in conference materials
52

Title:
Ograniczenia praw do nieruchomości w stanach nadzwyczajnych
Source:
Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych2013, s. 48-59 - Bibliogr.
Signature:
NP-1427/Magazyn
Nr:
2168288469
chapter in unpublished scientific work
53

Title:
Pojęcie i podziały zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zadań samorządu terytorialnego = The Concept and Divisions of Public Assignments with a Particular Focus on the Functions of Local Government
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 921 (2013) , s. 55-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282669
article
54

Title:
Wpływ wybranych prawnych form działania administracji na natężenie współpracy z podmiotami ekonomii społecznej = The Influence of Selected Legal Forms of Administrative Activities on the Intensity of Cooperation with Social Economy Entities
Source:
Ekonomia Społeczna. - nr 3(8) (2013) , s. 103-117
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 1.00 pkt
Nr:
2168285261
article
55

Title:
Prawne formy działania samorządu zawodowego komorników
Source:
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI2012, s. 28-42
Signature:
NP-1415/Magazyn
Nr:
2168271808
chapter in unpublished scientific work
See main document
56

Title:
Umowy zawierane na gruncie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jako przykład wykorzystania niewładczych form działania administracji w wykonywaniu zadań publicznych = Contracts Concluded on Ground of the Act about Public Benefit and Volunteer Works as an Example of Using Unconstrained Forms of an Administrative Action in the Execution of Public Works
Source:
Władztwo administracyjne : administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium / [red. nauk. Jan Łukasiewicz] - Rzeszów: TNOiK, 2012, s. 352-365. - Summ.
ISBN:
978-83-916998-3-6
Nr:
2168294013
chapter in monograph
57

Title:
Obowiązki właścicieli nieruchomości na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach = Duties of the Property Owners According the Law on Keeping Municipalities Clean and in Order
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 79 (2012) , s. 20-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168228944
article
58

Title:
Jakość regulacji prawnych w zakresie podejmowania współdziałania w formie stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
Source:
Jakość prawa administracyjnego / red. nauk. Dariusz Ryszard Kijowski, Alina Miruć, Agnieszka Suławko-Karetko - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 321-331 - Bibliogr.
Series:
(Kryzys prawa administracyjnego? ; t. 1)
ISBN:
978-83-264-3846-2
Nr:
2168314869
chapter in monograph
59

Conference:
Konferencja naukowa "Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego", Katowice, Polska, od 2012-03-08 do 2012-03-09
Title:
Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej
Source:
Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 283-297
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-3975-9
Nr:
2168295157
chapter in conference materials
60

Title:
Gmina jako pojęcie zasadnicze dla konstrukcji modelu samorządu terytorialnego - zagadnienia wybrane
Source:
Polskie, rosyjskie i ukraińskie doświadczenia samorządności terytorialnej i wali z korupcją / red. Antoni Osierda - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2012, s. 125-132. - Rez., summ.
ISBN:
978-83-63705-08-4
Nr:
2168314913
chapter in monograph
61

Title:
Decyzja wywłaszczeniowa jako decyzja administracyjna z uwzględnieniem wpływu prawa konstytucyjnego i cywilnego na jej elementy = The Decision of the Expropriation as an Administrative Decision in Compliance with an Influence of the Civil and Constitutional Law on Its Elements
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 78 (2011) , s. 44-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168223146
article
62

Title:
Obowiązki właścicieli nieruchomości na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Source:
Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI2011, s. 22-44
Signature:
NP-1335/Magazyn
Nr:
2168262378
chapter in unpublished scientific work
See main document
63

Title:
Podmioty ekonomii społecznej jako możliwość aktywizacji osób niewidomych na rynku pracy
Source:
Przekroczyć próg / [nadzór merytoryczny i techniczny Mirosław Górka] - Rybnik: [s.n.], 2011, s. 61-68
Nr:
2168314901
chapter in book
64

Title:
Znaczenie form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego dla realizacji zasady subsydiarności = The Importance of Cooperation Type among Local Self-Government Units in Realising the Principle of Subsidiarity
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 868 (2011) , s. 109-124. - summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168232206
article
65

Title:
Obywatelski element współdziałający, czyli "kolaboratorzy administracji" = L'élément civique concomitant ou « les collaborateurs de l'administration »
Source:
Teoria instytucji prawa administracyjnego : księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda / red. Janusz Niczyporuk - Paryż; Lublin: Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa; Polska Akademia Nauk. Oddział, 2011, s. 143-151. - Streszcz., res. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61236-21-4
Nr:
2168294067
chapter in monograph
66

Title:
Zakaz reklamy w odniesieniu do komorników
Source:
Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / red. Janusz KOCZANOWSKI - Bydgoszcz ; Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta, 2011, s. 187-192
Series:
(Prawo Publiczne)
ISBN:
978-83-61668-40-4
Nr:
2168224628
chapter in monograph
See main document
67

Title:
Problematyka reklamy na gruncie regulacji prawnych
Source:
Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / red. Janusz KOCZANOWSKI - Bydgoszcz ; Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta, 2011, s. 25-48
Series:
(Prawo Publiczne)
ISBN:
978-83-61668-40-4
Nr:
2168224588
chapter in monograph
See main document
68

Title:
Pojęcia, definicje i podziały reklamy
Source:
Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / red. Janusz KOCZANOWSKI - Bydgoszcz ; Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta, 2011, s. 17-24
Series:
(Prawo Publiczne)
ISBN:
978-83-61668-40-4
Nr:
2168224586
chapter in monograph
See main document
69

Title:
Umowy zawierane na gruncie prawa energetycznego : wybrane zagadnienia cywilnoprawne = Contracts in Polish Energy Law : Selected Issues of Civil Law
Source:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Wyd. 2 rozsz. i uaktual.. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 263-272. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-543-4
Nr:
2165774355
chapter in monograph
70

Title:
Pojęcie, definicje i podziały reklamy
Source:
Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej / Kierownik zespołu badawczego: Janusz KOCZANOWSKI, członkowie: Wojciech FIL, Magdalena FRAŃCZUK, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA2010, s. 5-11
Research program:
81/KPP/2/2010/S/579
Signature:
NP-869/Magazyn
Nr:
2168325591
chapter in unpublished scientific work
See main document
71

Title:
Problematyka reklamy na gruncie regulacji prawnych
Source:
Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej / Kierownik zespołu badawczego: Janusz KOCZANOWSKI, członkowie: Wojciech FIL, Magdalena FRAŃCZUK, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA2010, s. 11-31
Research program:
81/KPP/2/2010/S/579
Signature:
NP-869/Magazyn
Nr:
2168325599
chapter in unpublished scientific work
See main document
72

Title:
Pojęcie organu administrującego ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej
Source:
Struktura i zadania podmiotów administrujących / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI2009, s. 5-27
Signature:
NP-1327/Magazyn
Nr:
2168217912
chapter in unpublished scientific work
See main document
73

Title:
Przedsiębiorstwa społeczne - zarys problematyki prawnej
Source:
Ekonomia Społeczna. - nr 1(2) (2008) , s. 7-16 - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2166031658
article
74

Title:
Znaczenie Trybunału Konstytucyjnego : dla urzeczywistnienia zasady demokratycznego państwa prawnego
Source:
Gazeta Sympozjalna. - nr 10 (2008) , s. 5
Nr:
2162063018
unreviewed article
75

Title:
Wybrane aspekty prawa jednostki do bezpieczeństwa na szczeblu samorządu lokalnego
Source:
Bezpieczeństwo lokalne : zagrożenia, integracja, strategia działania / red. Antoni Osierda - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2008, s. 9-15. - Streszcz.
ISBN:
978-83-60430-12-5
Nr:
2165933585
chapter in monograph
76

Title:
Zasady ogólne i ich znaczenie dla funkcjonowania administracji publicznej
Source:
Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji - studium interdyscyplinarne : w rocznicę jubileuszu 10-lecia / red. nauk. Józef Filipek, Irena Głuszyńska, Arkadiusz Wąsiński, Maciej Płaszewski - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2008, s. 56-66. - Streszcz.
ISBN:
978-83-60430-22-4
Nr:
2166217798
chapter in monograph
77

Author:
Magdalena Małecka-Łyszczek , Zbigniew Wesołowski
Title:
Modele współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną
Publisher address:
[Kraków]: [Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego], 2008
Physical description:
63 s.: il; 24 cm
Series:
(Ekonomia Społeczna. Teksty ; 5)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168300301
publishing series
78

Author:
Rafał Łyszczek , Magdalena Małecka-Łyszczek
Title:
Zasada subsydiarności w społecznej nauce Kościoła katolickiego i jej wpływ na kształtowanie struktur władzy publicznej w państwie
Source:
Cuius regio, eius religio? Publikacja po Zjeździe Historyków Państwa i Prawa, Lublin, wrzesień 2006 r. 2 / red. Grzegorz Górski, Leszek Ćwikła, Marzena Lipska - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2008, s. 505-525
ISBN:
978-83-7363-656-9
Nr:
2165964365
chapter in conference materials
79

Title:
Pojęcie zadań publicznych i formy organizacyjno-prawne ich realizacji
Source:
Organizacje pozarządowe jako podmiot współuczestniczący w realizacji zadań publicznych / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI2008, s. 5-27
Signature:
NP-1220/Magazyn
Nr:
2168234236
chapter in unpublished scientific work
See main document
80

Title:
Gmina w świetle koncepcji samorządu terytorialnego
Source:
Zbiór publikacji naukowych. Cz. 4 / red. nauk. Czesław Martysz - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2008, s. 31-39
Series:
(Zeszyt Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej ; 12)
ISBN:
978-83-60430-81-1 ; 978-83-60430-81-6
Nr:
2165965728
chapter in monograph
81

Title:
Problematyka porozumienia administracyjnego, jako prawnej dwustronnej formy działania administracji publicznej
Source:
Dwustronne formy działania administracji / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI2007, s. 32-53
Signature:
NP-1168/Magazyn
Nr:
2168280029
chapter in unpublished scientific work
See main document
82

Author:
Magdalena Małecka-Łyszczek , Piotr Szreniawski
Title:
Nasycenie organizacyjne a jakość administracji publicznej
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji. - 1 (6) (2007) , s. 60-73. - Summ.
Nr:
2165967195
article
83

Title:
Znaczenie decentralizacji dla rozwoju struktur samorządowych po 1989 roku : aspekty prawne
Source:
Polityczne i prawne aspekty przemian ustrojowych po 1989 roku / red. Joachim Liszka, Janusz Okrzesik - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2007, s. 149-159. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-9221483-0
Nr:
2165960830
chapter in monograph
84

Title:
Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego
Source:
Prawnoorganizacyjne formy realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego / kierownik projektu: Janusz KOCZANOWSKI2006, s. 85-102. - Jeden z podrozdziałów (s. 97-102) autorstwa A. Mitusia
Research program:
21/KPP/1/06/S/296
Signature:
NP-1123/Magazyn
Nr:
2168326797
chapter in unpublished scientific work
See main document
85

Title:
Pojęcie kompetencji, zadania i prawnej formy działania
Source:
Prawnoorganizacyjne formy realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego / kierownik projektu: Janusz KOCZANOWSKI2006, s. 7-33
Research program:
21/KPP/1/06/S/296
Signature:
NP-1123/Magazyn
Nr:
2168326785
chapter in unpublished scientific work
See main document
86

Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Biurokracja", Krynica Zdrój, Polska, od 2006-06-02 do 2006-06-04
Title:
Zalety biurokracji = Advantages of Bureaucracy
Source:
Biurokracja = Bureaucracy / [red. nauk. Jan Łukasiewicz] - Rzeszów: RS Druk, 2006, s. 404-408. - Summ.
ISBN:
83-922029-9-6
Nr:
2168314881
chapter in conference materials
87

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Granice samodzielności wspólnot samorządowych", Baranów Sandomierski, Polska, od 2005-05-22 do 2005-05-25
Title:
Wyznaczenie granic dla działań podejmowanych w ramach układu zdecentralizowanego - wybrane uwagi
Source:
Granice samodzielności wspólnot samorządowych / [red. nauk. Elżbieta Ura] - Rzeszów: RS Druk, 2005, s. 195-203
ISBN:
83-919955-1-8
Nr:
2168314895
chapter in conference materials
88

Title:
Filozoficzna geneza zasady pomocniczości, jednej z podstawowych zasad pomocy społecznej
Source:
Jednolitość orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych w zakresie pomocy społecznej / red. Stanisław Nitecki - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2005, s. 29-43
Series:
(Zeszyt Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej ; 10)
ISBN:
83-918079-8-3
Nr:
2168314905
chapter in book
89

Author:
Mariusz Grążawski , Magdalena Małecka-Łyszczek
Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa, Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar, Olszanica, Polska, od 2004-05-23 do 2004-05-26
Title:
Związek jako forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego
Source:
Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar : międzynarodowa konferencja naukowa, Olszanica, 23-26 maja 2004 r. pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego / red. nauk. Elżbieta Ura - Rzeszów: "Mitel", 2004, s. 187-205
ISBN:
83-919955-0-X
Nr:
2168324807
chapter in conference materials
90

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jednostka w demokratycznym państwie prawa", Szczyrk, Polska, od 2003-05-08 do 2003-05-11
Title:
Zasada subsydiarności jako zasada ogólna prawa administracyjnego
Source:
Jednostka w demokratycznym państwie prawa / red. nauk. Józef Filipek - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2003, s. 369-376
ISBN:
83-918079-2-4
Nr:
2168327051
chapter in conference materials
91

Author:
Mariusz Grążawski , Magdalena Małecka-Łyszczek
Conference:
XXVII Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Prawo do dobrej administracji, Warszawa-Dębe, Polska, od 2002-09-23 do 2002-09-25
Title:
Stowarzyszenie jako prawna forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego
Source:
Prawo do dobrej administracji : materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa-Dębe, 23-25 września 2002 r. / red. nauk. Zygmunt Niewiadomski, Zbigniew Cieślak - Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2003, s. 387-394
ISBN:
83-919603-0-7
Nr:
2168324809
chapter in conference materials
92

Title:
Konstytucyjna zasada domniemania kompetencji na rzecz gminy w świetle zasady subsydiarności
Source:
Instytucje współczesnego prawa administracyjnego : księga jubileuszowa profesora zw. dra hab. Józefa Filipka / red. Iwona Skrzydło-Niżnik, Marcin Smaga, Dorota Dąbek, Piotr Dobosz - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2003, s. 445-453
ISBN:
83-233-1492-6
Nr:
2168327063
chapter in monograph
93

Author:
Mariusz Grążawski , Magdalena Małecka-Łyszczek
Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa, Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej, Iwonicz Zdrój, Polska, od 2002-05-06 do 2002-05-08
Title:
Instytucja porozumienia komunalnego w świetle zasady subsydiarności
Source:
Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej : międzynarodowa konferencja naukowa, Iwonicz Zdrój, 6-8 maja 2002 r. / red. Elżbieta Ura - Rzeszów: "Mitel", 2002, s. 159-171
ISBN:
83-915275-1-4
Nr:
2168324811
chapter in conference materials
1
Zapobieganie oszustwom finansowym / Alina KLONOWSKA, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Małgorzata SNARSKA, Joanna WYROBEK // W: Metody zapobiegania przestępczości / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Wyd. 2. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021. - S. 129-162. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66344-35-8
2
Współdziałanie wewnętrzne i zewnętrzne jednostek samorządu terytorialnego - zagadnienia wybrane = Internal and External Cooperation of Local Government Units - Selected Remarks / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Acta Iuridica Resoviensia. - nr 4(35) (2021), s. 246-258. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/7514. - ISSN 2720-0574
3
Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Radosław Mędrzycki. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021. - 278 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8246-018-6
4
Petycja do Senatu RP jako instrument urzeczywistniania prawa do dobrego samorządu / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Katarzyna Małysa-Sulińsk // W: Prawo do dobrego samorządu - perspektywa obywatela i mieszkańca / red. nauk. Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska. - Warszawa: Wolters Kluwer, 2021. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 15-36. - ISBN 978-83-8246-214-2
5
Oszustwa finansowe - diagnoza stanu obecnego / Alina KLONOWSKA, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Małgorzata SNARSKA, Joanna WYROBEK // W: Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Wyd. 2. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021. - S. 149-226. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66344-34-1
6
Whistleblowing w samorządzie terytorialnym z perspektywy wybranych standardów kontroli zarządczej = Whistleblowing in Territorial Self-Government from the Point of View of Selected Management Control Standards / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Samorząd Terytorialny. - nr 1-2 (2021), s. 54-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/artykuly/whistleblowing-w-samorzadzie-terytorialnym-z-perspektywy-wybranych-151377139Wstęp: . - ISSN 0867-4973
7
Oszustwa finansowe - współczesne trendy / Alina KLONOWSKA, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Małgorzata SNARSKA, Joanna WYROBEK // W: Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Wyd. 2. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021. - S. 141-172. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66344-37-2. - Pełny tekst: https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2021/07/4-Mozliwe-przyczyny_DRUK.pdf
8
The Universal Right to File Petitions as a Contemporary Challenge for Legal Studies = Disclosure of Medical Confidentiality in Criminal Proceedings and Criminal Liability of a Doctor / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Katarzyna Małysa-Sulińska // Białostockie Studia Prawnicze = Bialystok Legal Studies. - vol. 26, nr 5, Special Issue (2021), s. 141-160. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciendo.com/article/10.15290/bsp.2021.26.05.09. - ISSN 1689-7404
9
Implementacja systemów prewencyjnych / Alina KLONOWSKA, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Małgorzata SNARSKA, Joanna WYROBEK // W: Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021. - S. 139-179. - Publikacja w roku 2020 została wydana z błędnym ISBN. W 2021 roku wydano publikację z poprawionym ISBN traktując ją jako Wyd. 2. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66344-36-5. - Pełny tekst: https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2021/07/3-Wdrozenie-metod_DRUK.pdf
10
Ekonomia społeczna a wykluczenie społeczne - uwagi wstępne = Social Economy and Social Exclusion Remarks / Irena Lipowicz, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Ekonomia Społeczna / red. nacz. Marek ĆWIKLICKI ; red. nauk. Irena Lipowicz, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK. - nr 1 (2020), s. 7-12. - Tytuł numeru: Wykluczenie społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES012020/ES012020-01.pdf
11
Zapobieganie oszustwom finansowym / Alina KLONOWSKA, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Małgorzata SNARSKA, Joanna WYROBEK // W: Metody zapobiegania przestępczości / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020. - S. 129-162. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66344-09-9
12
Oszustwa finansowe - diagnoza stanu obecnego / Alina KLONOWSKA, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Małgorzata SNARSKA, Joanna WYROBEK // W: Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020. - S. 149-226. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66344-08-2
13
Oszustwa finansowe - współczesne trendy / Alina KLONOWSKA, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Małgorzata SNARSKA, Joanna WYROBEK // W: Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020. - S. 141-172. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66344-10-5
14
O poprawie skuteczności kontroli zarządczej w zamówieniach publicznych = On Improving the Effectiveness of Managerial Control over Public Procurement / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 3 (66) (2020), s. 137-145. - Summ. - Spis treści: https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/9/19652-pzp-prawo-zamowien-publicznych-kwartalnik-nr-3-2020-spis.pdfWstęp: . - ISSN 1733-0777
15
Podmiotowość jako składowa pojęcia samorządu terytorialnego / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Podmiotowość samorządu terytorialnego : ustrojowe pytania i dylematy / red. nauk. Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 93-105. - ISBN 978-83-8187-989-7
16
Kontrola w zamówieniach publicznych / red. Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK ; autorzy: Monika CHLIPAŁA, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Małgorzata MORAS. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - XXIX, 282 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie Prawnicze). - ISBN 978-83-8198-779-0 ; 978-83-8198-780-6
17
Axiological Paradigm of Social Inclusion Intensification - Selected Remarks / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Radosław Mędrzycki // Review of European and Comparative Law. - vol. 38, iss. 3 (2019), s. 77-97. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.kul.pl/recl/article/view/4826
18
Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Marek Mączyński // W: Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wolters Kluwer). - S. 263-280. - ISBN 978-83-8160-993-7
19
Zagadnienia wprowadzające / Bogdan Dolnicki, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Marek Mączyński // W: Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wolters Kluwer). - S. 13-76. - ISBN 978-83-8160-993-7. - Spis treści: https://www.profinfo.pl/sklep/kontrola-zarzadcza-w-jednostkach-samorzadu-terytorialnego-przedsprzedaz,119700.htmlWstęp:
20
Poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej / Bogdan Dolnicki, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wolters Kluwer). - S. 89-123. - ISBN 978-83-8160-993-7
21
Najlepsze praktyki, benchmarking i wybrane narzędzia w kontroli zarządczej / Bogdan Dolnicki, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Marek Mączyński // W: Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wolters Kluwer). - S. 281-330. - ISBN 978-83-8160-993-7
22
Pozycja prawna wójta jako kierownika kontroli zarządczej w gminie / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 322-337. - ISBN 978-83-8160-808-4
23
Unitarność i samorządność terytorialna jako wartości podstawowe tworzące polską państwowość / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Unitarny charakter państwa a samorząd terytorialny / red. nauk. Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska. - Warszawa: Wolters Kluwer, 2019. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 166-180. - ISBN 978-83-8160-823-7. - Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052589806105066Wstęp:
24
Efektywność zamówień publicznych w świetle koncepcji kontroli zarządczej - uwagi wybrane = Effectiveness of Public Procurement in the Light of the Concept of Management Control - Selected Comments / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 3977). - t. 329 (2019), s. 569-578. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Państwo a przedsiębiorca - aktualne wyzwania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wuwr.pl/prawo/article/view/11823/10747. - ISSN 0524-4544
25
Standardy kontroli zarządczej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Marek Mączyński // W: Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wolters Kluwer). - S. 151-261. - ISBN 978-83-8160-993-7
26
Cele i zadania administracji samorządowej / Bogdan Dolnicki, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wolters Kluwer). - S. 125-150. - ISBN 978-83-8160-993-7
27
Zakończenie / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Marek Mączyński // W: Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wolters Kluwer). - S. 331-335. - ISBN 978-83-8160-993-7
28
Ekonomia potencjału i oczekiwań - wybrane uwagi na tle Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej = Economy of Potential and Expectations : Selected Remarks on the Background of the National Program for the Development of Social Economy / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2 (2018), s. 16-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022018/ES022018.pdf. - ISSN 2081-321X
29
The Civil Service and the Quality of Administration / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Ambroży MITUŚ // W: The Transformations of the Civil Service in Poland in Comparison with International Experience / eds. Jolanta Itrich-Drabarek, Stanislaw MAZUR, Justyna Wiśniewska-Grzelak. - Berlin: Peter Lang Publishing Group, 2018. - (Studies in Politics, Security and Society, ISSN 2199-028X ; vol. 18). - S. 223-244. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-631-74701-8 ; 978-3-631-74912-8
30
Inkluzja społeczna jako wartość w stanowieniu prawa administracyjnego na szczeblu centralnym / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Aksjologia prawa administracyjnego. T. 1 / red. nauk. Jan Zimmermann. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017. - (Monografie, ISSN 1897-4392). - S. 405-418. - ISBN 978-83-8107-266-3
31
Znaczenie form ekonomii społecznej dla przeciwdziałania zjawisku bezdomności = The Importance of Social Economy Forms to Counteract the Phenomenon of Homelessness / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2 (2017), s. 57-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022017/ES022017-06.pdf. - ISSN 2081-321X
32
Zakres podmiotowy i klasyfikacja pojęcia "podmiot ekonomii społecznej" / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Trzeci sektor i ekonomia społeczna : uwarunkowania prawne, kierunki działań / red. nauk. Jolanta Blicharz, Lidia Zacharko. - Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2017. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego - e-monografie ; nr 98). - S. 207-218. - ISBN 978-83-65431-68-4 ; 978-83-65431-69-1. - Pełny tekst: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/84272#http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84873
33
Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej : aspekty administracyjnoprawne / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017. - 330 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-8107-162-8
34
Służba cywilna w Polsce - 20 lat doświadczeń i perspektywy zmian / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017), s. 14. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71. - ISSN 1689-7757
35
Uwarunkowania zmian w postrzeganiu roli aktów planowania w samorządzie terytorialnym = Determinants of Changes in the Perception of the Role of Planning Acts in Territorial Self-Government / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Samorząd Terytorialny. - nr 10 (2016), s. 6-13. - Summ., streszcz. - ISSN 0867-4973
36
Wpływ polityki administracyjnej i zarządzania publicznego na kształt kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Misja publiczna, wspólnota, państwo : studia z prawa i administracji : księga dedykowana pamięci profesora Michała Kuleszy. T. 2 / red. nauk. Arwid Mednis. - Wrocław: Presscom, 2016. - S. 313-325. - Streszcz. - ISBN 978-83-64512-90-2 ; 978-83-64512-88-9
37
Wprowadzenie do problematyki kontroli zarządczej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Kontrola zarządcza : podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej : poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego / red. Marek ĆWIKLICKI. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 12-23. - ISBN 978-83-89410-67-2. - Pełny tekst: http://cwiklicki.uek.krakow.pl/KZ_poradnik.pdf#page=14=Fit
38
Kierownictwo w systemie kontroli zarządczej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Kontrola zarządcza : podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej : poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego / red. Marek ĆWIKLICKI. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 68-74. - ISBN 978-83-89410-67-2. - Pełny tekst: http://cwiklicki.uek.krakow.pl/KZ_poradnik.pdf#page=70=Fit
39
Standardy kontroli zarządczej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Kontrola zarządcza : podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej : poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego / red. Marek ĆWIKLICKI. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 24-67. - ISBN 978-83-89410-67-2. - Pełny tekst: http://cwiklicki.uek.krakow.pl/KZ_poradnik.pdf#page=26=Fit
40
Problematyka kontroli zarządczej w kontekście umiędzynarodowienia działalności administracji publicznej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Internacjonalizacja administracji publicznej / red. nauk. Zbigniew Czarnik, Jerzy Posłuszny, Ludwik Żukowski. - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 176-190. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-8088-1
41
Wpływ koncepcji kontroli zarządczej na poprawę sprawności funkcjonowania struktur samorządu terytorialnego / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Sprawne państwo : systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego / red. Marek ĆWIKLICKI. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 243-250. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-18-4. - Pełny tekst: http://administracja.mswia.gov.pl/download/58/19640/Systemowezmianywfunkcjonowaniusamorzaduterytorialnego.pdf
42
Polityka publiczna a akty planowania / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Kontrola zarządcza : studium o środowisku planowania w jednostkach samorządu terytorialnego / red. Marek ĆWIKLICKI. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 43-52. - ISBN 978-83-89410-23-8. - Pełny tekst: http://www.pri.msap.pl/doki/publ/SWPZ_Studium_2015.pdf
43
Zapewnienie realizacji celów i zadań w administracji samorządowej przez urzeczywistnianie założeń kontroli zarządczej = The Accomplishment of Aims and Targets of Local Government Through the Realization of the Management Control Assumptions / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Przegląd Naukowy Disputatio. - T. 20 (2015), s. 49-61. - Summ. - Pełny tekst: http://www.im.edu.pl/wp-content/uploads/2011/06/Pregl%C4%85d-Naukowy-Disputatio-tom-XX.pdf#page=49&view=Fit. - ISSN 1898-3707
44
Prawne formy działania samorządu zawodowego komorników / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI. - Sopot: Currenda, 2014. - S. 73-92. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60833-47-6
45
Nowa perspektywa postrzegania administracji publicznej jako uczestnika sieci na przykładzie współdziałania z podmiotami ekonomii społecznej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym / red. nauk. Iwona Niżnik-Dobosz. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 113-121. - ISBN 978-83-7930-282-6
46
Kodeks Etyki Zawodowej Komorników / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI. - Sopot: Currenda, 2014. - S. 93-116. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60833-47-6
47
Partycypacja w ramach public governance / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2014. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 44-57. - ISBN 978-83-264-4464-7
48
Wpływ modelu internal control na ukształtowanie kontroli zarządczej w Polsce / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej : problemy prawnoadministracyjne. T. 1 / red. Janusz Sługocki. - Wrocław: Presscom Sp. z o.o., 2014. - S. 751-761. - ISBN 978-83-64512-07-0
49
Nowa perspektywa postrzegania administracji publicznej jako uczestnika sieci na przykładzie współdziałania z podmiotami ekonomii społecznej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. - (2014), s. 6-16. - Bibliogr.
50
Podmioty ekonomii społecznej jako podmioty administrujące = Social Economy Institutions as Administrative Subjects / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 917 (2013), s. 73-87. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/731/553. - ISSN 1898-6447
51
Pojęcie współdziałania ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną / red. nauk. Jan Zimmermann, Patrycja Joanna Suwaj. - Warszawa: Wolters Kluwer business, 2013. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 438-454. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-4037-3
52
Ograniczenia praw do nieruchomości w stanach nadzwyczajnych / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych. - (2013), s. 48-59. - Bibliogr.
53
Pojęcie i podziały zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zadań samorządu terytorialnego = The Concept and Divisions of Public Assignments with a Particular Focus on the Functions of Local Government / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 921 (2013), s. 55-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/700. - ISSN 1898-6447
54
Wpływ wybranych prawnych form działania administracji na natężenie współpracy z podmiotami ekonomii społecznej = The Influence of Selected Legal Forms of Administrative Activities on the Intensity of Cooperation with Social Economy Entities / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Maciej FRĄCZEK]. - nr 3(8) (2013), s. 103-117. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES032013/es032013-8.pdf. - ISSN 2081-321X
55
Prawne formy działania samorządu zawodowego komorników / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI. - (2012), s. 28-42
56
Umowy zawierane na gruncie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jako przykład wykorzystania niewładczych form działania administracji w wykonywaniu zadań publicznych = Contracts Concluded on Ground of the Act about Public Benefit and Volunteer Works as an Example of Using Unconstrained Forms of an Administrative Action in the Execution of Public Works / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Władztwo administracyjne : administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium / [red. nauk. Jan Łukasiewicz]. - Rzeszów: TNOiK, 2012. - S. 352-365. - Summ. - ISBN 978-83-916998-3-6
57
Obowiązki właścicieli nieruchomości na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach = Duties of the Property Owners According the Law on Keeping Municipalities Clean and in Order / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 79 (2012), s. 20-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
58
Jakość regulacji prawnych w zakresie podejmowania współdziałania w formie stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Jakość prawa administracyjnego / red. nauk. Dariusz Ryszard Kijowski, Alina Miruć, Agnieszka Suławko-Karetko. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392. Kryzys prawa administracyjnego? ; t. 1). - S. 321-331. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-3846-2
59
Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 283-297. - ISBN 978-83-264-3975-9
60
Gmina jako pojęcie zasadnicze dla konstrukcji modelu samorządu terytorialnego - zagadnienia wybrane / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Polskie, rosyjskie i ukraińskie doświadczenia samorządności terytorialnej i wali z korupcją / red. Antoni Osierda. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2012. - S. 125-132. - Rez., summ. - ISBN 978-83-63705-08-4
61
Decyzja wywłaszczeniowa jako decyzja administracyjna z uwzględnieniem wpływu prawa konstytucyjnego i cywilnego na jej elementy = The Decision of the Expropriation as an Administrative Decision in Compliance with an Influence of the Civil and Constitutional Law on Its Elements / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 78 (2011), s. 44-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
62
Obowiązki właścicieli nieruchomości na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI. - (2011), s. 22-44
63
Podmioty ekonomii społecznej jako możliwość aktywizacji osób niewidomych na rynku pracy / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Przekroczyć próg / [nadzór merytoryczny i techniczny Mirosław Górka]. - Rybnik: [s.n.], 2011. - S. 61-68
64
Znaczenie form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego dla realizacji zasady subsydiarności = The Importance of Cooperation Type among Local Self-Government Units in Realising the Principle of Subsidiarity / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 868 (2011), s. 109-124. - summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171203321. - ISSN 1898-6447
65
Obywatelski element współdziałający, czyli "kolaboratorzy administracji" = L'élément civique concomitant ou « les collaborateurs de l'administration » / Ambroży MITUŚ // W: Teoria instytucji prawa administracyjnego : księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda / red. Janusz Niczyporuk. - Paryż; Lublin: Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa; Polska Akademia Nauk. Oddział, 2011. - S. 143-151. - Streszcz., res. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61236-21-4
66
Zakaz reklamy w odniesieniu do komorników / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / red. Janusz KOCZANOWSKI. - Bydgoszcz ; Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta, 2011. - (Prawo Publiczne). - S. 187-192. - ISBN 978-83-61668-40-4
67
Problematyka reklamy na gruncie regulacji prawnych / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / red. Janusz KOCZANOWSKI. - Bydgoszcz ; Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta, 2011. - (Prawo Publiczne). - S. 25-48. - ISBN 978-83-61668-40-4
68
Pojęcia, definicje i podziały reklamy / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / red. Janusz KOCZANOWSKI. - Bydgoszcz ; Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta, 2011. - (Prawo Publiczne). - S. 17-24. - ISBN 978-83-61668-40-4
69
Umowy zawierane na gruncie prawa energetycznego : wybrane zagadnienia cywilnoprawne = Contracts in Polish Energy Law : Selected Issues of Civil Law / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Wyd. 2 rozsz. i uaktual. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010. - S. 263-272. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-543-4
70
Pojęcie, definicje i podziały reklamy / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej / Kierownik zespołu badawczego: Janusz KOCZANOWSKI, członkowie: Wojciech FIL, Magdalena FRAŃCZUK, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA. - (2010), s. 5-11
71
Problematyka reklamy na gruncie regulacji prawnych / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej / Kierownik zespołu badawczego: Janusz KOCZANOWSKI, członkowie: Wojciech FIL, Magdalena FRAŃCZUK, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA. - (2010), s. 11-31
72
Pojęcie organu administrującego ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Struktura i zadania podmiotów administrujących / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI. - (2009), s. 5-27
73
Przedsiębiorstwa społeczne - zarys problematyki prawnej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 1(2) (2008), s. 7-16. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-2.pdf. - ISSN 2081-321X
74
Znaczenie Trybunału Konstytucyjnego : dla urzeczywistnienia zasady demokratycznego państwa prawnego / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Gazeta Sympozjalna / red. nacz. Marcin PIĄTKOWSKI. - nr 10 (2008), s. 5
75
Wybrane aspekty prawa jednostki do bezpieczeństwa na szczeblu samorządu lokalnego / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Bezpieczeństwo lokalne : zagrożenia, integracja, strategia działania / red. Antoni Osierda. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2008. - S. 9-15. - Streszcz. - ISBN 978-83-60430-12-5
76
Zasady ogólne i ich znaczenie dla funkcjonowania administracji publicznej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji - studium interdyscyplinarne : w rocznicę jubileuszu 10-lecia / red. nauk. Józef Filipek, Irena Głuszyńska, Arkadiusz Wąsiński, Maciej Płaszewski. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2008. - S. 56-66. - Streszcz. - ISBN 978-83-60430-22-4
77
Modele współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Zbigniew Wesołowski. - [Kraków]: [Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego], 2008. - 63 s. : il ; 24 cm. - Bibliogr. - (Ekonomia Społeczna. Teksty ; 5). - Pełny tekst: http://es.teksty.ekonomiaspoleczna.pl/pdf/2008_5_es_teksty.pdf
78
Zasada subsydiarności w społecznej nauce Kościoła katolickiego i jej wpływ na kształtowanie struktur władzy publicznej w państwie / Rafał Łyszczek, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Cuius regio, eius religio? Publikacja po Zjeździe Historyków Państwa i Prawa, Lublin, wrzesień 2006 r. 2 / red. Grzegorz Górski, Leszek Ćwikła, Marzena Lipska. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2008. - S. 505-525. - ISBN 978-83-7363-656-9
79
Pojęcie zadań publicznych i formy organizacyjno-prawne ich realizacji / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Organizacje pozarządowe jako podmiot współuczestniczący w realizacji zadań publicznych / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI. - (2008), s. 5-27
80
Gmina w świetle koncepcji samorządu terytorialnego / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Zbiór publikacji naukowych. Cz. 4 / red. nauk. Czesław Martysz. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2008. - (Zeszyt / Wyższa Szkoła Administracji Bielsko-Biała ; 12). - S. 31-39. - ISBN 978-83-60430-81-1 ; 978-83-60430-81-6
81
Problematyka porozumienia administracyjnego, jako prawnej dwustronnej formy działania administracji publicznej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Dwustronne formy działania administracji / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI. - (2007), s. 32-53
82
Nasycenie organizacyjne a jakość administracji publicznej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Piotr Szreniawski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji. - 1 (6) (2007), s. 60-73. - Summ. - ISSN 1641-9707
83
Znaczenie decentralizacji dla rozwoju struktur samorządowych po 1989 roku : aspekty prawne / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Polityczne i prawne aspekty przemian ustrojowych po 1989 roku / red. Joachim Liszka, Janusz Okrzesik. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2007. - S. 149-159. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-9221483-0
84
Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Prawnoorganizacyjne formy realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego / kierownik projektu: Janusz KOCZANOWSKI. - (2006), s. 85-102. - Jeden z podrozdziałów (s. 97-102) autorstwa A. Mitusia
85
Pojęcie kompetencji, zadania i prawnej formy działania / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Prawnoorganizacyjne formy realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego / kierownik projektu: Janusz KOCZANOWSKI. - (2006), s. 7-33
86
Zalety biurokracji = Advantages of Bureaucracy / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Biurokracja = Bureaucracy / [red. nauk. Jan Łukasiewicz]. - Rzeszów: RS Druk, 2006. - S. 404-408. - Summ. - ISBN 83-922029-9-6
87
Wyznaczenie granic dla działań podejmowanych w ramach układu zdecentralizowanego - wybrane uwagi / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Granice samodzielności wspólnot samorządowych / [red. nauk. Elżbieta Ura]. - Rzeszów: RS Druk, 2005. - S. 195-203. - ISBN 83-919955-1-8
88
Filozoficzna geneza zasady pomocniczości, jednej z podstawowych zasad pomocy społecznej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Jednolitość orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych w zakresie pomocy społecznej / red. Stanisław Nitecki. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2005. - (Zeszyt / Wyższa Szkoła Administracji Bielsko-Biała ; 10). - S. 29-43. - ISBN 83-918079-8-3
89
Związek jako forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego / Mariusz Grążawski, Magdalena Małecka-Łyszczek // W: Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar : międzynarodowa konferencja naukowa, Olszanica, 23-26 maja 2004 r. pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego / red. nauk. Elżbieta Ura. - Rzeszów: "Mitel", 2004. - S. 187-205. - ISBN 83-919955-0-X
90
Zasada subsydiarności jako zasada ogólna prawa administracyjnego / Magdalena Małecka-Łyszczek // W: Jednostka w demokratycznym państwie prawa / red. nauk. Józef Filipek. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2003. - S. 369-376. - ISBN 83-918079-2-4
91
Stowarzyszenie jako prawna forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego / Mariusz Grążawski, Magdalena Małecka-Łyszczek // W: Prawo do dobrej administracji : materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa-Dębe, 23-25 września 2002 r. / red. nauk. Zygmunt Niewiadomski, Zbigniew Cieślak. - Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2003. - S. 387-394. - ISBN 83-919603-0-7
92
Konstytucyjna zasada domniemania kompetencji na rzecz gminy w świetle zasady subsydiarności / Magdalena Małecka-Łyszczek // W: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego : księga jubileuszowa profesora zw. dra hab. Józefa Filipka / red. Iwona Skrzydło-Niżnik, Marcin Smaga, Dorota Dąbek, Piotr Dobosz. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2003. - S. 445-453. - ISBN 83-233-1492-6
93
Instytucja porozumienia komunalnego w świetle zasady subsydiarności / Mariusz Grążawski, Magdalena Małecka-Łyszczek // W: Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej : międzynarodowa konferencja naukowa, Iwonicz Zdrój, 6-8 maja 2002 r. / red. Elżbieta Ura. - Rzeszów: "Mitel", 2002. - S. 159-171. - ISBN 83-915275-1-4
1
Klonowska A., Małecka-Łyszczek M., Snarska M., Wyrobek J., (2021), Zapobieganie oszustwom finansowym. [W:] Koszewski R., Oręziak B., Wielec M. (red.), Metody zapobiegania przestępczości, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 129-162.
2
Małecka-Łyszczek M., (2021), Współdziałanie wewnętrzne i zewnętrzne jednostek samorządu terytorialnego - zagadnienia wybrane, "Acta Iuridica Resoviensia", nr 4(35), s. 246-258; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/7514
3
Małecka-Łyszczek M., Mędrzycki R., (2021), Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 278 s.
4
Małecka-Łyszczek M., Małysa-Sulińska K., (2021), Petycja do Senatu RP jako instrument urzeczywistniania prawa do dobrego samorządu. [W:] Stec M., Małysa-Sulińska K. (red.), Prawo do dobrego samorządu - perspektywa obywatela i mieszkańca (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer, s. 15-36.
5
Klonowska A., Małecka-Łyszczek M., Snarska M., Wyrobek J., (2021), Oszustwa finansowe - diagnoza stanu obecnego. [W:] Koszewski R., Oręziak B., Wielec M. (red.), Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 149-226.
6
Małecka-Łyszczek M., (2021), Whistleblowing w samorządzie terytorialnym z perspektywy wybranych standardów kontroli zarządczej, "Samorząd Terytorialny", nr 1-2, s. 54-61.
7
Klonowska A., Małecka-Łyszczek M., Snarska M., Wyrobek J., (2021), Oszustwa finansowe - współczesne trendy. [W:] Koszewski R., Oręziak B., Wielec M. (red.), Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 141-172.
8
Małecka-Łyszczek M., Małysa-Sulińska K., (2021), The Universal Right to File Petitions as a Contemporary Challenge for Legal Studies, "Białostockie Studia Prawnicze", vol. 26, nr 5, Special Issue, s. 141-160; https://www.sciendo.com/article/10.15290/bsp.2021.26.05.09
9
Klonowska A., Małecka-Łyszczek M., Snarska M., Wyrobek J., (2021), Implementacja systemów prewencyjnych. [W:] Koszewski R., Oręziak B., Wielec M. (red.), Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 139-179.
10
Lipowicz I., Małecka-Łyszczek M., (2020), Ekonomia społeczna a wykluczenie społeczne - uwagi wstępne. [W:] ĆWIKLICKI M., Lipowicz I., MAŁECKA-ŁYSZCZEK M. (red.), Ekonomia Społeczna, s. 7-12.
11
Klonowska A., Małecka-Łyszczek M., Snarska M., Wyrobek J., (2020), Zapobieganie oszustwom finansowym. [W:] Koszewski R., Oręziak B., Wielec M. (red.), Metody zapobiegania przestępczości, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 129-162.
12
Klonowska A., Małecka-Łyszczek M., Snarska M., Wyrobek J., (2020), Oszustwa finansowe - diagnoza stanu obecnego. [W:] Koszewski R., Oręziak B., Wielec M. (red.), Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 149-226.
13
Klonowska A., Małecka-Łyszczek M., Snarska M., Wyrobek J., (2020), Oszustwa finansowe - współczesne trendy. [W:] Koszewski R., Oręziak B., Wielec M. (red.), Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 141-172.
14
Małecka-Łyszczek M., (2020), O poprawie skuteczności kontroli zarządczej w zamówieniach publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (66), s. 137-145.
15
Małecka-Łyszczek M., (2020), Podmiotowość jako składowa pojęcia samorządu terytorialnego. [W:] Stec M., Małysa-Sulińska K. (red.), Podmiotowość samorządu terytorialnego : ustrojowe pytania i dylematy (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 93-105.
16
Chlipała M., Małecka-Łyszczek M., Moras M., (2020), Kontrola w zamówieniach publicznych, Małecka-Łyszczek M. (red.), Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XXIX, 282 s.
17
Małecka-Łyszczek M., Mędrzycki R., (2019), Axiological Paradigm of Social Inclusion Intensification - Selected Remarks, "Review of European and Comparative Law", vol. 38, iss. 3, s. 77-97; https://czasopisma.kul.pl/recl/article/view/4826
18
Małecka-Łyszczek M., Mączyński M., (2019), Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej. [W:] Dolnicki B. (red.), Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 263-280.
19
Dolnicki B., Małecka-Łyszczek M., Mączyński M., (2019), Zagadnienia wprowadzające. [W:] Dolnicki B. (red.), Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 13-76.
20
Dolnicki B., Małecka-Łyszczek M., (2019), Poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej. [W:] Dolnicki B. (red.), Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 89-123.
21
Dolnicki B., Małecka-Łyszczek M., Mączyński M., (2019), Najlepsze praktyki, benchmarking i wybrane narzędzia w kontroli zarządczej. [W:] Dolnicki B. (red.), Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 281-330.
22
Małecka-Łyszczek M., (2019), Pozycja prawna wójta jako kierownika kontroli zarządczej w gminie. [W:] Dolnicki B. (red.), Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 322-337.
23
Małecka-Łyszczek M., (2019), Unitarność i samorządność terytorialna jako wartości podstawowe tworzące polską państwowość. [W:] Stec M., Małysa-Sulińska K. (red.), Unitarny charakter państwa a samorząd terytorialny (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer, s. 166-180.
24
Małecka-Łyszczek M., (2019), Efektywność zamówień publicznych w świetle koncepcji kontroli zarządczej - uwagi wybrane, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo", t. 329, s. 569-578; https://wuwr.pl/prawo/article/view/11823/10747
25
Małecka-Łyszczek M., Mączyński M., (2019), Standardy kontroli zarządczej. [W:] Dolnicki B. (red.), Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 151-261.
26
Dolnicki B., Małecka-Łyszczek M., (2019), Cele i zadania administracji samorządowej. [W:] Dolnicki B. (red.), Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 125-150.
27
Małecka-Łyszczek M., Mączyński M., (2019), Zakończenie. [W:] Dolnicki B. (red.), Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 331-335.
28
Małecka-Łyszczek M., (2018), Ekonomia potencjału i oczekiwań - wybrane uwagi na tle Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 16-22; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022018/ES022018.pdf
29
Małecka-Łyszczek M., Mituś A., (2018), The Civil Service and the Quality of Administration. [W:] Itrich-Drabarek J., Mazur S., Wiśniewska-Grzelak J. (red.), The Transformations of the Civil Service in Poland in Comparison with International Experience (Studies in Politics, Security and Society; vol. 18), Berlin : Peter Lang Publishing Group, s. 223-244.
30
Małecka-Łyszczek M., (2017), Inkluzja społeczna jako wartość w stanowieniu prawa administracyjnego na szczeblu centralnym. [W:] Zimmermann J. (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, T. 1 (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 405-418.
31
Małecka-Łyszczek M., (2017), Znaczenie form ekonomii społecznej dla przeciwdziałania zjawisku bezdomności, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 57-66; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022017/ES022017-06.pdf
32
Małecka-Łyszczek M., (2017), Zakres podmiotowy i klasyfikacja pojęcia "podmiot ekonomii społecznej". [W:] Blicharz J., Zacharko L. (red.), Trzeci sektor i ekonomia społeczna : uwarunkowania prawne, kierunki działań, Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, s. 207-218.
33
Małecka-Łyszczek M., (2017), Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej: aspekty administracyjnoprawne, (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Wolters Kluwer SA, 330 s.
34
Małecka-Łyszczek M., (2017), Służba cywilna w Polsce - 20 lat doświadczeń i perspektywy zmian, "Kurier UEK", nr 1 (71), s. 14; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71
35
Małecka-Łyszczek M., (2016), Uwarunkowania zmian w postrzeganiu roli aktów planowania w samorządzie terytorialnym, "Samorząd Terytorialny", nr 10, s. 6-13.
36
Małecka-Łyszczek M., (2016), Wpływ polityki administracyjnej i zarządzania publicznego na kształt kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego. [W:] Mednis A. (red.), Misja publiczna, wspólnota, państwo : studia z prawa i administracji : księga dedykowana pamięci profesora Michała Kuleszy, T. 2, Wrocław : Presscom, s. 313-325.
37
Małecka-Łyszczek M., (2015), Wprowadzenie do problematyki kontroli zarządczej. [W:] Ćwiklicki M. (red.), Kontrola zarządcza : podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej : poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 12-23.
38
Małecka-Łyszczek M., (2015), Kierownictwo w systemie kontroli zarządczej. [W:] Ćwiklicki M. (red.), Kontrola zarządcza : podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej : poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 68-74.
39
Małecka-Łyszczek M., (2015), Standardy kontroli zarządczej. [W:] Ćwiklicki M. (red.), Kontrola zarządcza : podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej : poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 24-67.
40
Małecka-Łyszczek M., (2015), Problematyka kontroli zarządczej w kontekście umiędzynarodowienia działalności administracji publicznej. [W:] Czarnik Z., Posłuszny J., Żukowski L. (red.), Internacjonalizacja administracji publicznej (Monografie), Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, s. 176-190.
41
Małecka-Łyszczek M., (2015), Wpływ koncepcji kontroli zarządczej na poprawę sprawności funkcjonowania struktur samorządu terytorialnego. [W:] Ćwiklicki M. (red.), Sprawne państwo : systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 243-250.
42
Małecka-Łyszczek M., (2015), Polityka publiczna a akty planowania. [W:] Ćwiklicki M. (red.), Kontrola zarządcza : studium o środowisku planowania w jednostkach samorządu terytorialnego, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 43-52.
43
Małecka-Łyszczek M., (2015), Zapewnienie realizacji celów i zadań w administracji samorządowej przez urzeczywistnianie założeń kontroli zarządczej, "Przegląd Naukowy Disputatio", T. 20, s. 49-61; http://www.im.edu.pl/wp-content/uploads/2011/06/Pregl%C4%85d-Naukowy-Disputatio-tom-XX.pdf#page=49&view=Fit
44
Małecka-Łyszczek M., (2014), Prawne formy działania samorządu zawodowego komorników. [W:] Koczanowski J. (red.), Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia, Sopot : Currenda, s. 73-92.
45
Małecka-Łyszczek M., (2014), Nowa perspektywa postrzegania administracji publicznej jako uczestnika sieci na przykładzie współdziałania z podmiotami ekonomii społecznej. [W:] Niżnik-Dobosz I. (red.), Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym, Warszawa : Difin, s. 113-121.
46
Małecka-Łyszczek M., (2014), Kodeks Etyki Zawodowej Komorników. [W:] Koczanowski J. (red.), Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia, Sopot : Currenda, s. 93-116.
47
Małecka-Łyszczek M., (2014), Partycypacja w ramach public governance. [W:] Dolnicki B. (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 44-57.
48
Małecka-Łyszczek M., (2014), Wpływ modelu internal control na ukształtowanie kontroli zarządczej w Polsce. [W:] Sługocki J. (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej : problemy prawnoadministracyjne, T. 1, Wrocław : Presscom Sp. z o.o., s. 751-761.
49
Małecka-Łyszczek M., (2014), Nowa perspektywa postrzegania administracji publicznej jako uczestnika sieci na przykładzie współdziałania z podmiotami ekonomii społecznej. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Administracja ku przyszłości, s. 6-16.
50
Małecka-Łyszczek M., (2013), Podmioty ekonomii społecznej jako podmioty administrujące, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 917, s. 73-87; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/731/553
51
Małecka-Łyszczek M., (2013), Pojęcie współdziałania ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej. [W:] Zimmermann J., Suwaj (red.), Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer business, s. 438-454.
52
Małecka-Łyszczek M., (2013), Ograniczenia praw do nieruchomości w stanach nadzwyczajnych. [W:] Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych, s. 48-59.
53
Małecka-Łyszczek M., (2013), Pojęcie i podziały zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zadań samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 921, s. 55-69; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/700
54
Małecka-Łyszczek M., (2013), Wpływ wybranych prawnych form działania administracji na natężenie współpracy z podmiotami ekonomii społecznej, "Ekonomia Społeczna", nr 3(8), s. 103-117; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES032013/es032013-8.pdf
55
Małecka-Łyszczek M., (2012), Prawne formy działania samorządu zawodowego komorników. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia, s. 28-42.
56
Małecka-Łyszczek M., (2012), Umowy zawierane na gruncie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jako przykład wykorzystania niewładczych form działania administracji w wykonywaniu zadań publicznych. [W:] Łukasiewicz J. (red.), Władztwo administracyjne : administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, Rzeszów : TNOiK, s. 352-365.
57
Małecka-Łyszczek M., (2012), Obowiązki właścicieli nieruchomości na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, "Świat Nieruchomości", nr 79, s. 20-25.
58
Małecka-Łyszczek M., (2012), Jakość regulacji prawnych w zakresie podejmowania współdziałania w formie stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. [W:] Kijowski , Miruć A., Suławko-Karetko A. (red.), Jakość prawa administracyjnego (Monografie), Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 321-331.
59
Małecka-Łyszczek M., (2012), Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej. [W:] Dolnicki B. (red.), Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 283-297.
60
Małecka-Łyszczek M., (2012), Gmina jako pojęcie zasadnicze dla konstrukcji modelu samorządu terytorialnego - zagadnienia wybrane. [W:] Osierda A. (red.), Polskie, rosyjskie i ukraińskie doświadczenia samorządności terytorialnej i wali z korupcją, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 125-132.
61
Małecka-Łyszczek M., (2011), Decyzja wywłaszczeniowa jako decyzja administracyjna z uwzględnieniem wpływu prawa konstytucyjnego i cywilnego na jej elementy, "Świat Nieruchomości", nr 78, s. 44-48.
62
Małecka-Łyszczek M., (2011), Obowiązki właścicieli nieruchomości na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami, s. 22-44.
63
Małecka-Łyszczek M., (2011), Podmioty ekonomii społecznej jako możliwość aktywizacji osób niewidomych na rynku pracy. [W:] merytoryczny na., Górka (red.), Przekroczyć próg, Rybnik : [s.n.], s. 61-68.
64
Małecka-Łyszczek M., (2011), Znaczenie form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego dla realizacji zasady subsydiarności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 868, s. 109-124; https://bazekon.uek.krakow.pl/171203321
65
Małecka-Łyszczek M., (2011), Obywatelski element współdziałający, czyli "kolaboratorzy administracji". [W:] Niczyporuk J. (red.), Teoria instytucji prawa administracyjnego : księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, Paryż : Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa; Lublin: Polska Akademia Nauk. Oddział, s. 143-151.
66
Małecka-Łyszczek M., (2011), Zakaz reklamy w odniesieniu do komorników. [W:] KOCZANOWSKI J. (red.), Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne, Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, s. 187-192.
67
Małecka-Łyszczek M., (2011), Problematyka reklamy na gruncie regulacji prawnych. [W:] KOCZANOWSKI J. (red.), Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne, Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, s. 25-48.
68
Małecka-Łyszczek M., (2011), Pojęcia, definicje i podziały reklamy. [W:] KOCZANOWSKI J. (red.), Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne, Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, s. 17-24.
69
Małecka-Łyszczek M., (2010), Umowy zawierane na gruncie prawa energetycznego : wybrane zagadnienia cywilnoprawne. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 263-272.
70
Małecka-Łyszczek M., (2010), Pojęcie, definicje i podziały reklamy. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej, s. 5-11.
71
Małecka-Łyszczek M., (2010), Problematyka reklamy na gruncie regulacji prawnych. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej, s. 11-31.
72
Małecka-Łyszczek M., (2009), Pojęcie organu administrującego ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Struktura i zadania podmiotów administrujących, s. 5-27.
73
Małecka-Łyszczek M., (2008), Przedsiębiorstwa społeczne - zarys problematyki prawnej, "Ekonomia Społeczna", nr 1(2), s. 7-16; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-2.pdf
74
Małecka-Łyszczek M., (2008), Znaczenie Trybunału Konstytucyjnego : dla urzeczywistnienia zasady demokratycznego państwa prawnego, "Gazeta Sympozjalna", nr 10, s. 5.
75
Małecka-Łyszczek M., (2008), Wybrane aspekty prawa jednostki do bezpieczeństwa na szczeblu samorządu lokalnego. [W:] Osierda A. (red.), Bezpieczeństwo lokalne : zagrożenia, integracja, strategia działania, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 9-15.
76
Małecka-Łyszczek M., (2008), Zasady ogólne i ich znaczenie dla funkcjonowania administracji publicznej. [W:] Filipek J., Głuszyńska I., Wąsiński A., Płaszewski M. (red.), Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji - studium interdyscyplinarne : w rocznicę jubileuszu 10-lecia, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 56-66.
77
Małecka-Łyszczek M., Wesołowski Z., (2008), Modele współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną, [Kraków] : [Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego], 63 s.
78
Łyszczek R., Małecka-Łyszczek M., (2008), Zasada subsydiarności w społecznej nauce Kościoła katolickiego i jej wpływ na kształtowanie struktur władzy publicznej w państwie. [W:] Górski G., Ćwikła L., Lipska M. (red.), Cuius regio, eius religio? Publikacja po Zjeździe Historyków Państwa i Prawa, Lublin, wrzesień 2006 r. 2, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 505-525.
79
Małecka-Łyszczek M., (2008), Pojęcie zadań publicznych i formy organizacyjno-prawne ich realizacji. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Organizacje pozarządowe jako podmiot współuczestniczący w realizacji zadań publicznych, s. 5-27.
80
Małecka-Łyszczek M., (2008), Gmina w świetle koncepcji samorządu terytorialnego. [W:] Martysz C. (red.), Zbiór publikacji naukowych. Cz. 4, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 31-39.
81
Małecka-Łyszczek M., (2007), Problematyka porozumienia administracyjnego, jako prawnej dwustronnej formy działania administracji publicznej. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Dwustronne formy działania administracji, s. 32-53.
82
Małecka-Łyszczek M., Szreniawski P., (2007), Nasycenie organizacyjne a jakość administracji publicznej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji", 1 (6), s. 60-73.
83
Małecka-Łyszczek M., (2007), Znaczenie decentralizacji dla rozwoju struktur samorządowych po 1989 roku : aspekty prawne. [W:] Liszka J., Okrzesik J. (red.), Polityczne i prawne aspekty przemian ustrojowych po 1989 roku, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, s. 149-159.
84
Małecka-Łyszczek M., (2006), Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Prawnoorganizacyjne formy realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, s. 85-102.
85
Małecka-Łyszczek M., (2006), Pojęcie kompetencji, zadania i prawnej formy działania. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Prawnoorganizacyjne formy realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, s. 7-33.
86
Małecka-Łyszczek M., (2006), Zalety biurokracji. [W:] Łukasiewicz J. (red.), Biurokracja, Rzeszów : RS Druk, s. 404-408.
87
Małecka-Łyszczek M., (2005), Wyznaczenie granic dla działań podejmowanych w ramach układu zdecentralizowanego - wybrane uwagi. [W:] Ura E. (red.), Granice samodzielności wspólnot samorządowych, Rzeszów : RS Druk, s. 195-203.
88
Małecka-Łyszczek M., (2005), Filozoficzna geneza zasady pomocniczości, jednej z podstawowych zasad pomocy społecznej. [W:] Nitecki S. (red.), Jednolitość orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych w zakresie pomocy społecznej, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 29-43.
89
Grążawski M., Małecka-Łyszczek M., (2004), Związek jako forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. [W:] Ura E. (red.), Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar : międzynarodowa konferencja naukowa, Olszanica, 23-26 maja 2004 r. pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego, Rzeszów : "Mitel", s. 187-205.
90
Małecka-Łyszczek M., (2003), Zasada subsydiarności jako zasada ogólna prawa administracyjnego. [W:] Filipek J. (red.), Jednostka w demokratycznym państwie prawa, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 369-376.
91
Grążawski M., Małecka-Łyszczek M., (2003), Stowarzyszenie jako prawna forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. [W:] Niewiadomski Z., Cieślak Z. (red.), Prawo do dobrej administracji : materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa-Dębe, 23-25 września 2002 r, Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. 387-394.
92
Małecka-Łyszczek M., (2003), Konstytucyjna zasada domniemania kompetencji na rzecz gminy w świetle zasady subsydiarności. [W:] Skrzydło-Niżnik I., Smaga M., Dąbek D., Dobosz P. (red.), Instytucje współczesnego prawa administracyjnego : księga jubileuszowa profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 445-453.
93
Grążawski M., Małecka-Łyszczek M., (2002), Instytucja porozumienia komunalnego w świetle zasady subsydiarności. [W:] Ura E. (red.), Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej : międzynarodowa konferencja naukowa, Iwonicz Zdrój, 6-8 maja 2002 r, Rzeszów : "Mitel", s. 159-171.
1
@inbook{UEK:2168356800,
author = "Alina Klonowska and Magdalena Małecka-Łyszczek and Małgorzata Snarska and Joanna Wyrobek",
title = "Zapobieganie oszustwom finansowym",
booktitle = "Metody zapobiegania przestępczości",
pages = "129-162",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-66344-35-8",
}
2
@article{UEK:2168364722,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Współdziałanie wewnętrzne i zewnętrzne jednostek samorządu terytorialnego - zagadnienia wybrane",
journal = "Acta Iuridica Resoviensia",
number = "4(35)",
pages = "246-258",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/actaires.2021.4.17},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/7514},
}
3
@book{UEK:2168356602,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek and Radosław Mędrzycki",
title = "Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
isbn = "978-83-8246-018-6",
}
4
@inbook{UEK:2168358542,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek and Katarzyna Małysa-Sulińska",
title = "Petycja do Senatu RP jako instrument urzeczywistniania prawa do dobrego samorządu",
booktitle = "Prawo do dobrego samorządu - perspektywa obywatela i mieszkańca",
pages = "15-36",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2021",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8246-214-2",
}
5
@inbook{UEK:2168356230,
author = "Alina Klonowska and Magdalena Małecka-Łyszczek and Małgorzata Snarska and Joanna Wyrobek",
title = "Oszustwa finansowe - diagnoza stanu obecnego",
booktitle = "Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie",
pages = "149-226",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-66344-34-1",
}
6
@article{UEK:2168354860,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Whistleblowing w samorządzie terytorialnym z perspektywy wybranych standardów kontroli zarządczej",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "1-2",
pages = "54-61",
year = "2021",
url = {},
}
7
@inbook{UEK:2168349626,
author = "Alina Klonowska and Magdalena Małecka-Łyszczek and Małgorzata Snarska and Joanna Wyrobek",
title = "Oszustwa finansowe - współczesne trendy",
booktitle = "Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne",
pages = "141-172",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2021",
url = {https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2021/07/4-Mozliwe-przyczyny_DRUK.pdf},
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-66344-37-2",
}
8
@article{UEK:2168360402,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek and Katarzyna Małysa-Sulińska",
title = "The Universal Right to File Petitions as a Contemporary Challenge for Legal Studies",
journal = "Białostockie Studia Prawnicze",
number = "vol. 26, 5, Special Issue",
pages = "141-160",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.15290/bsp.2021.26.05.09},
url = {https://www.sciendo.com/article/10.15290/bsp.2021.26.05.09},
}
9
@inbook{UEK:2168356796,
author = "Alina Klonowska and Magdalena Małecka-Łyszczek and Małgorzata Snarska and Joanna Wyrobek",
title = "Implementacja systemów prewencyjnych",
booktitle = "Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach",
pages = "139-179",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2021",
url = {https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2021/07/3-Wdrozenie-metod_DRUK.pdf},
isbn = "978-83-66344-36-5",
}
10
@misc{UEK:2168348706,
author = "Irena Lipowicz and Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Ekonomia społeczna a wykluczenie społeczne - uwagi wstępne",
booktitle = "Ekonomia Społeczna",
number = "1",
pages = "7-12",
adress = "",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ES.2020.1.01},
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES012020/ES012020-01.pdf},
}
11
@inbook{UEK:2168349588,
author = "Alina Klonowska and Magdalena Małecka-Łyszczek and Małgorzata Snarska and Joanna Wyrobek",
title = "Zapobieganie oszustwom finansowym",
booktitle = "Metody zapobiegania przestępczości",
pages = "129-162",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2020",
isbn = "978-83-66344-09-9",
}
12
@inbook{UEK:2168349580,
author = "Alina Klonowska and Magdalena Małecka-Łyszczek and Małgorzata Snarska and Joanna Wyrobek",
title = "Oszustwa finansowe - diagnoza stanu obecnego",
booktitle = "Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie",
pages = "149-226",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2020",
isbn = "978-83-66344-08-2",
}
13
@inbook{UEK:2168356806,
author = "Alina Klonowska and Magdalena Małecka-Łyszczek and Małgorzata Snarska and Joanna Wyrobek",
title = "Oszustwa finansowe - współczesne trendy",
booktitle = "Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne",
pages = "141-172",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2020",
isbn = "978-83-66344-10-5",
}
14
@article{UEK:2168356788,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "O poprawie skuteczności kontroli zarządczej w zamówieniach publicznych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "3 (66)",
pages = "137-145",
year = "2020",
url = {},
}
15
@inbook{UEK:2168350234,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Podmiotowość jako składowa pojęcia samorządu terytorialnego",
booktitle = "Podmiotowość samorządu terytorialnego : ustrojowe pytania i dylematy",
pages = "93-105",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2020",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8187-989-7",
}
16
@book{UEK:2168350302,
author = "Monika Chlipała and Magdalena Małecka-Łyszczek and Małgorzata Moras",
title = "Kontrola w zamówieniach publicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8198-779-0 ; 978-83-8198-780-6",
}
17
@article{UEK:2168346170,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek and Radosław Mędrzycki",
title = "Axiological Paradigm of Social Inclusion Intensification - Selected Remarks",
journal = "Review of European and Comparative Law",
number = "vol. 38, iss. 3",
pages = "77-97",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.31743/recl.4826},
url = {https://czasopisma.kul.pl/recl/article/view/4826},
}
18
@inbook{UEK:2168338213,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek and Marek Mączyński",
title = "Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej",
booktitle = "Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego",
pages = "263-280",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-993-7",
}
19
@inbook{UEK:2168338203,
author = "Bogdan Dolnicki and Magdalena Małecka-Łyszczek and Marek Mączyński",
title = "Zagadnienia wprowadzające",
booktitle = "Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego",
pages = "13-76",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-8160-993-7",
}
20
@inbook{UEK:2168338205,
author = "Bogdan Dolnicki and Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej",
booktitle = "Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego",
pages = "89-123",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-993-7",
}
21
@inbook{UEK:2168338215,
author = "Bogdan Dolnicki and Magdalena Małecka-Łyszczek and Marek Mączyński",
title = "Najlepsze praktyki, benchmarking i wybrane narzędzia w kontroli zarządczej",
booktitle = "Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego",
pages = "281-330",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-993-7",
}
22
@inbook{UEK:2168339191,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Pozycja prawna wójta jako kierownika kontroli zarządczej w gminie",
booktitle = "Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego",
pages = "322-337",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8160-808-4",
}
23
@inbook{UEK:2168338223,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Unitarność i samorządność terytorialna jako wartości podstawowe tworzące polską państwowość",
booktitle = "Unitarny charakter państwa a samorząd terytorialny",
pages = "166-180",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2019",
url = {},
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8160-823-7",
}
24
@article{UEK:2168350318,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Efektywność zamówień publicznych w świetle koncepcji kontroli zarządczej - uwagi wybrane",
journal = "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo",
number = "t. 329",
pages = "569-578",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.329.46},
url = {https://wuwr.pl/prawo/article/view/11823/10747},
issn = "0239-6661",
}
25
@inbook{UEK:2168338529,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek and Marek Mączyński",
title = "Standardy kontroli zarządczej",
booktitle = "Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego",
pages = "151-261",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-993-7",
}
26
@inbook{UEK:2168338207,
author = "Bogdan Dolnicki and Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Cele i zadania administracji samorządowej",
booktitle = "Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego",
pages = "125-150",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-993-7",
}
27
@misc{UEK:2168338217,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek and Marek Mączyński",
title = "Zakończenie",
booktitle = "Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego",
pages = "331-335",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-993-7",
}
28
@article{UEK:2168333809,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Ekonomia potencjału i oczekiwań - wybrane uwagi na tle Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2",
pages = "16-22",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ES.2018.2.02},
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022018/ES022018.pdf},
}
29
@inbook{UEK:2168326193,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek and Ambroży Mituś",
title = "The Civil Service and the Quality of Administration",
booktitle = "The Transformations of the Civil Service in Poland in Comparison with International Experience",
pages = "223-244",
adress = "Berlin",
publisher = "Peter Lang Publishing Group",
year = "2018",
issn = "2199-028X",
isbn = "978-3-631-74701-8 ; 978-3-631-74912-8",
}
30
@inbook{UEK:2168317521,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Inkluzja społeczna jako wartość w stanowieniu prawa administracyjnego na szczeblu centralnym",
booktitle = "Aksjologia prawa administracyjnego. T. 1",
pages = "405-418",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8107-266-3",
}
31
@article{UEK:2168328619,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Znaczenie form ekonomii społecznej dla przeciwdziałania zjawisku bezdomności",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2",
pages = "57-66",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ES.2017.2.06},
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022017/ES022017-06.pdf},
}
32
@inbook{UEK:2168324673,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Zakres podmiotowy i klasyfikacja pojęcia podmiot ekonomii społecznej",
booktitle = "Trzeci sektor i ekonomia społeczna : uwarunkowania prawne, kierunki działań",
pages = "207-218",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Wrocławski",
year = "2017",
url = {http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/84272#http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84873},
issn = "",
isbn = "978-83-65431-68-4 ; 978-83-65431-69-1",
}
33
@book{UEK:2168313259,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej : aspekty administracyjnoprawne",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8107-162-8",
}
34
@misc{UEK:2168322487,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Służba cywilna w Polsce - 20 lat doświadczeń i perspektywy zmian",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (71)",
pages = "14",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71},
}
35
@article{UEK:2168309959,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Uwarunkowania zmian w postrzeganiu roli aktów planowania w samorządzie terytorialnym",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "10",
pages = "6-13",
year = "2016",
}
36
@inbook{UEK:2168310253,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Wpływ polityki administracyjnej i zarządzania publicznego na kształt kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego",
booktitle = "Misja publiczna, wspólnota, państwo : studia z prawa i administracji : księga dedykowana pamięci profesora Michała Kuleszy. T. 2",
pages = "313-325",
adress = "Wrocław",
publisher = "Presscom",
year = "2016",
isbn = "978-83-64512-90-2 ; 978-83-64512-88-9",
}
37
@inbook{UEK:2168292395,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Wprowadzenie do problematyki kontroli zarządczej",
booktitle = "Kontrola zarządcza : podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej : poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego",
pages = "12-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {http://cwiklicki.uek.krakow.pl/KZ_poradnik.pdf#page=14=Fit},
isbn = "978-83-89410-67-2",
}
38
@inbook{UEK:2168292399,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Kierownictwo w systemie kontroli zarządczej",
booktitle = "Kontrola zarządcza : podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej : poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego",
pages = "68-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {http://cwiklicki.uek.krakow.pl/KZ_poradnik.pdf#page=70=Fit},
isbn = "978-83-89410-67-2",
}
39
@inbook{UEK:2168292397,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Standardy kontroli zarządczej",
booktitle = "Kontrola zarządcza : podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej : poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego",
pages = "24-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {http://cwiklicki.uek.krakow.pl/KZ_poradnik.pdf#page=26=Fit},
isbn = "978-83-89410-67-2",
}
40
@inbook{UEK:2168301505,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Problematyka kontroli zarządczej w kontekście umiędzynarodowienia działalności administracji publicznej",
booktitle = "Internacjonalizacja administracji publicznej",
pages = "176-190",
adress = "Warszawa",
publisher = "LEX a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-8088-1",
}
41
@inbook{UEK:2168299581,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Wpływ koncepcji kontroli zarządczej na poprawę sprawności funkcjonowania struktur samorządu terytorialnego",
booktitle = "Sprawne państwo : systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego",
pages = "243-250",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {http://administracja.mswia.gov.pl/download/58/19640/Systemowezmianywfunkcjonowaniusamorzaduterytorialnego.pdf},
isbn = "978-83-89410-18-4",
}
42
@inbook{UEK:2168301423,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Polityka publiczna a akty planowania",
booktitle = "Kontrola zarządcza : studium o środowisku planowania w jednostkach samorządu terytorialnego",
pages = "43-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {http://www.pri.msap.pl/doki/publ/SWPZ_Studium_2015.pdf},
isbn = "978-83-89410-23-8",
}
43
@article{UEK:2168300777,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Zapewnienie realizacji celów i zadań w administracji samorządowej przez urzeczywistnianie założeń kontroli zarządczej",
journal = "Przegląd Naukowy Disputatio",
number = "T. 20",
pages = "49-61",
year = "2015",
url = {http://www.im.edu.pl/wp-content/uploads/2011/06/Pregl%C4%85d-Naukowy-Disputatio-tom-XX.pdf#page=49&view=Fit},
}
44
@inbook{UEK:2168294191,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Prawne formy działania samorządu zawodowego komorników",
booktitle = "Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia",
pages = "73-92",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2014",
isbn = "978-83-60833-47-6",
}
45
@inbook{UEK:2168295019,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Nowa perspektywa postrzegania administracji publicznej jako uczestnika sieci na przykładzie współdziałania z podmiotami ekonomii społecznej",
booktitle = "Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym",
pages = "113-121",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-282-6",
}
46
@inbook{UEK:2168294195,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Kodeks Etyki Zawodowej Komorników",
booktitle = "Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia",
pages = "93-116",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2014",
isbn = "978-83-60833-47-6",
}
47
@inbook{UEK:2168295189,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Partycypacja w ramach public governance",
booktitle = "Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym",
pages = "44-57",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2014",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-4464-7",
}
48
@inbook{UEK:2168295023,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Wpływ modelu internal control na ukształtowanie kontroli zarządczej w Polsce",
booktitle = "Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej : problemy prawnoadministracyjne. T. 1",
pages = "751-761",
adress = "Wrocław",
publisher = "Presscom Sp. z o.o.",
year = "2014",
isbn = "978-83-64512-07-0",
}
49
@unpublished{UEK:2168302559,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Nowa perspektywa postrzegania administracji publicznej jako uczestnika sieci na przykładzie współdziałania z podmiotami ekonomii społecznej",
booktitle = "Administracja ku przyszłości",
pages = "6-16",
year = "2014",
}
50
@article{UEK:2168283493,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Podmioty ekonomii społecznej jako podmioty administrujące",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "917",
pages = "73-87",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/731/553},
}
51
@inbook{UEK:2168294839,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Pojęcie współdziałania ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej",
booktitle = "Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną",
pages = "438-454",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer business",
year = "2013",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-4037-3",
}
52
@unpublished{UEK:2168288469,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Ograniczenia praw do nieruchomości w stanach nadzwyczajnych",
booktitle = "Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych",
pages = "48-59",
year = "2013",
}
53
@article{UEK:2168282669,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Pojęcie i podziały zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zadań samorządu terytorialnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "921",
pages = "55-69",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/700},
}
54
@article{UEK:2168285261,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Wpływ wybranych prawnych form działania administracji na natężenie współpracy z podmiotami ekonomii społecznej",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "3(8)",
pages = "103-117",
year = "2013",
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES032013/es032013-8.pdf},
}
55
@unpublished{UEK:2168271808,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Prawne formy działania samorządu zawodowego komorników",
booktitle = "Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia",
pages = "28-42",
year = "2012",
}
56
@inbook{UEK:2168294013,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Umowy zawierane na gruncie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jako przykład wykorzystania niewładczych form działania administracji w wykonywaniu zadań publicznych",
booktitle = "Władztwo administracyjne : administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium",
pages = "352-365",
adress = "Rzeszów",
publisher = "TNOiK",
year = "2012",
isbn = "978-83-916998-3-6",
}
57
@article{UEK:2168228944,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Obowiązki właścicieli nieruchomości na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "79",
pages = "20-25",
year = "2012",
}
58
@inbook{UEK:2168314869,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Jakość regulacji prawnych w zakresie podejmowania współdziałania w formie stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego",
booktitle = "Jakość prawa administracyjnego",
pages = "321-331",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3846-2",
}
59
@inbook{UEK:2168295157,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej",
booktitle = "Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego",
pages = "283-297",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-3975-9",
}
60
@inbook{UEK:2168314913,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Gmina jako pojęcie zasadnicze dla konstrukcji modelu samorządu terytorialnego - zagadnienia wybrane",
booktitle = "Polskie, rosyjskie i ukraińskie doświadczenia samorządności terytorialnej i wali z korupcją",
pages = "125-132",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "2012",
isbn = "978-83-63705-08-4",
}
61
@article{UEK:2168223146,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Decyzja wywłaszczeniowa jako decyzja administracyjna z uwzględnieniem wpływu prawa konstytucyjnego i cywilnego na jej elementy",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "78",
pages = "44-48",
year = "2011",
}
62
@unpublished{UEK:2168262378,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Obowiązki właścicieli nieruchomości na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach",
booktitle = "Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami",
pages = "22-44",
year = "2011",
}
63
@inbook{UEK:2168314901,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Podmioty ekonomii społecznej jako możliwość aktywizacji osób niewidomych na rynku pracy",
booktitle = "Przekroczyć próg",
pages = "61-68",
adress = "Rybnik",
publisher = "s.n.",
year = "2011",
}
64
@article{UEK:2168232206,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Znaczenie form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego dla realizacji zasady subsydiarności",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "868",
pages = "109-124",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171203321},
}
65
@inbook{UEK:2168294067,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Obywatelski element współdziałający, czyli kolaboratorzy administracji",
booktitle = "Teoria instytucji prawa administracyjnego : księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda",
pages = "143-151",
adress = "Paryż; Lublin",
publisher = "Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa; Polska Akademia Nauk. Oddział",
year = "2011",
isbn = "978-83-61236-21-4",
}
66
@inbook{UEK:2168224628,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Zakaz reklamy w odniesieniu do komorników",
booktitle = "Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne",
pages = "187-192",
adress = "Bydgoszcz ; Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Branta",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-61668-40-4",
}
67
@inbook{UEK:2168224588,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Problematyka reklamy na gruncie regulacji prawnych",
booktitle = "Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne",
pages = "25-48",
adress = "Bydgoszcz ; Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Branta",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-61668-40-4",
}
68
@inbook{UEK:2168224586,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Pojęcia, definicje i podziały reklamy",
booktitle = "Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne",
pages = "17-24",
adress = "Bydgoszcz ; Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Branta",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-61668-40-4",
}
69
@inbook{UEK:2165774355,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Umowy zawierane na gruncie prawa energetycznego : wybrane zagadnienia cywilnoprawne",
booktitle = "Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane",
pages = "263-272",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2010",
edition = "Wyd. 2 rozsz. i uaktual.",
isbn = "978-83-7378-543-4",
}
70
@unpublished{UEK:2168325591,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Pojęcie, definicje i podziały reklamy",
booktitle = "Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej",
pages = "5-11",
year = "2010",
}
71
@unpublished{UEK:2168325599,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Problematyka reklamy na gruncie regulacji prawnych",
booktitle = "Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej",
pages = "11-31",
year = "2010",
}
72
@unpublished{UEK:2168217912,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Pojęcie organu administrującego ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej",
booktitle = "Struktura i zadania podmiotów administrujących",
pages = "5-27",
year = "2009",
}
73
@article{UEK:2166031658,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Przedsiębiorstwa społeczne - zarys problematyki prawnej",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "1(2)",
pages = "7-16",
year = "2008",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-2.pdf},
}
74
@article{UEK:2162063018,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Znaczenie Trybunału Konstytucyjnego : dla urzeczywistnienia zasady demokratycznego państwa prawnego",
journal = "Gazeta Sympozjalna",
number = "10",
pages = "5",
year = "2008",
}
75
@inbook{UEK:2165933585,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Wybrane aspekty prawa jednostki do bezpieczeństwa na szczeblu samorządu lokalnego",
booktitle = "Bezpieczeństwo lokalne : zagrożenia, integracja, strategia działania",
pages = "9-15",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "2008",
isbn = "978-83-60430-12-5",
}
76
@inbook{UEK:2166217798,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Zasady ogólne i ich znaczenie dla funkcjonowania administracji publicznej",
booktitle = "Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji - studium interdyscyplinarne : w rocznicę jubileuszu 10-lecia",
pages = "56-66",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "2008",
isbn = "978-83-60430-22-4",
}
77
@book{UEK:2168300301,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek and Zbigniew Wesołowski",
title = "Modele współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
url = {http://es.teksty.ekonomiaspoleczna.pl/pdf/2008_5_es_teksty.pdf},
issn = "",
}
78
@inbook{UEK:2165964365,
author = "Rafał Łyszczek and Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Zasada subsydiarności w społecznej nauce Kościoła katolickiego i jej wpływ na kształtowanie struktur władzy publicznej w państwie",
booktitle = "Cuius regio, eius religio? Publikacja po Zjeździe Historyków Państwa i Prawa, Lublin, wrzesień 2006 r. 2",
pages = "505-525",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7363-656-9",
}
79
@unpublished{UEK:2168234236,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Pojęcie zadań publicznych i formy organizacyjno-prawne ich realizacji",
booktitle = "Organizacje pozarządowe jako podmiot współuczestniczący w realizacji zadań publicznych",
pages = "5-27",
year = "2008",
}
80
@inbook{UEK:2165965728,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Gmina w świetle koncepcji samorządu terytorialnego",
booktitle = "Zbiór publikacji naukowych. Cz. 4",
pages = "31-39",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-60430-81-1 ; 978-83-60430-81-6",
}
81
@unpublished{UEK:2168280029,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Problematyka porozumienia administracyjnego, jako prawnej dwustronnej formy działania administracji publicznej",
booktitle = "Dwustronne formy działania administracji",
pages = "32-53",
year = "2007",
}
82
@article{UEK:2165967195,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek and Piotr Szreniawski",
title = "Nasycenie organizacyjne a jakość administracji publicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji",
number = "1 (6)",
pages = "60-73",
year = "2007",
}
83
@inbook{UEK:2165960830,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Znaczenie decentralizacji dla rozwoju struktur samorządowych po 1989 roku : aspekty prawne",
booktitle = "Polityczne i prawne aspekty przemian ustrojowych po 1989 roku",
pages = "149-159",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów",
year = "2007",
isbn = "978-83-9221483-0",
}
84
@unpublished{UEK:2168326797,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego",
booktitle = "Prawnoorganizacyjne formy realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego",
pages = "85-102",
year = "2006",
}
85
@unpublished{UEK:2168326785,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Pojęcie kompetencji, zadania i prawnej formy działania",
booktitle = "Prawnoorganizacyjne formy realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego",
pages = "7-33",
year = "2006",
}
86
@inbook{UEK:2168314881,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Zalety biurokracji",
booktitle = "Biurokracja",
pages = "404-408",
adress = "Rzeszów",
publisher = "RS Druk",
year = "2006",
isbn = "83-922029-9-6",
}
87
@inbook{UEK:2168314895,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Wyznaczenie granic dla działań podejmowanych w ramach układu zdecentralizowanego - wybrane uwagi",
booktitle = "Granice samodzielności wspólnot samorządowych",
pages = "195-203",
adress = "Rzeszów",
publisher = "RS Druk",
year = "2005",
isbn = "83-919955-1-8",
}
88
@inbook{UEK:2168314905,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Filozoficzna geneza zasady pomocniczości, jednej z podstawowych zasad pomocy społecznej",
booktitle = "Jednolitość orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych w zakresie pomocy społecznej",
pages = "29-43",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-918079-8-3",
}
89
@inbook{UEK:2168324807,
author = "Mariusz Grążawski and Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Związek jako forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego",
booktitle = "Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar : międzynarodowa konferencja naukowa, Olszanica, 23-26 maja 2004 r. pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego",
pages = "187-205",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Mitel",
year = "2004",
isbn = "83-919955-0-X",
}
90
@inbook{UEK:2168327051,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Zasada subsydiarności jako zasada ogólna prawa administracyjnego",
booktitle = "Jednostka w demokratycznym państwie prawa",
pages = "369-376",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "2003",
isbn = "83-918079-2-4",
}
91
@inbook{UEK:2168324809,
author = "Mariusz Grążawski and Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Stowarzyszenie jako prawna forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego",
booktitle = "Prawo do dobrej administracji : materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa-Dębe, 23-25 września 2002 r.",
pages = "387-394",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego",
year = "2003",
isbn = "83-919603-0-7",
}
92
@inbook{UEK:2168327063,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Konstytucyjna zasada domniemania kompetencji na rzecz gminy w świetle zasady subsydiarności",
booktitle = "Instytucje współczesnego prawa administracyjnego : księga jubileuszowa profesora zw. dra hab. Józefa Filipka",
pages = "445-453",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "2003",
isbn = "83-233-1492-6",
}
93
@inbook{UEK:2168324811,
author = "Mariusz Grążawski and Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Instytucja porozumienia komunalnego w świetle zasady subsydiarności",
booktitle = "Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej : międzynarodowa konferencja naukowa, Iwonicz Zdrój, 6-8 maja 2002 r.",
pages = "159-171",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Mitel",
year = "2002",
isbn = "83-915275-1-4",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID