Publications of the selected author
1

Title:
Contemporary Problems of Entrepreneurs Related to Human and Real Fixed Assets in the Sphere of Employment and Maintaining Office Real Estate Related to Corona Crisis - Selected Issues
Source:
Právo, obchod, ekonomika 11 : zborník vedeckých prác = Law, Commerce, Economy 11 : Collection of Scientific Works / red. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2022, s. 126-135. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Právo - obchod - ekonomika)
ISBN:
978-80-574-0153-7 ; 978-80-574-0154-4
Access mode:
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168370090
chapter in monograph
2

Title:
Granice rodzicielskich ingerencji w dobra osobiste dziecka - zagadnienia wybrane = Limits of Parental Interference in a Child's Personal Rights - Selected Issues
Source:
Białostockie Studia Prawnicze = Bialystok Legal Studies. - vol. 27, nr 3 (2022) , s. 49-69. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
140.00 pkt
Nr:
2168370050
article
3

Title:
Ochrona zdrowia dziecka i jego rodziny a realizacja obowiązku nauki w sytuacji stanu epidemii = Protection of the Health of a Child and Its Family and the Implementation of the Obligation to Learn in the Event of an Epidemic
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 83, nr 1 (2021) , s. 21-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168354994
article
4

Title:
Commercial Lease in the Light of Regulations Related to the State of the COVID-19 Epidemic in Poland
Source:
Právo, obchod, ekonomika 10 : zborník vedeckých prác = Law, Commerce, Economy 10 : Collection of Scientific Works / red. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2021, s. 103-113. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Právo - obchod - ekonomika)
ISBN:
978-80-574-0035-6 ; 978-80-574-0036-3
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168360280
chapter in monograph
5

Title:
Różnicowanie a dyskryminacja - status prawny osób szczepionych i nieszczepionych na COVID-19 = Differentiation and Discrimination - Legal Status of People Vaccinated and Not Vaccinated Against Covid-19
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 4 (2021) , s. 38-56. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168355940
article
6

Title:
Rodzicielstwo i rodzicielskie prawa podmiotowe w obliczu human enhancement - zagadnienia wybrane
Source:
Aksjologia prawa cywilnego i cywilnoprawna ochrona dóbr / red. Jerzy Pisuliński, Julita Zawadzka - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 253-264
ISBN:
978-83-8198-249-8 ; 978-83-8198-250-4
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168355946
chapter in monograph
7

Title:
Personal Rights of Legal Persons in the Draft of Book One in the Polish Civil Code
Source:
Právo, obchod, ekonomika : zborník vedeckých prác = Law, Commerce, Economy : Collection of Scientific Works / red. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2020, s. 153-159. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Právo - obchod - ekonomika)
ISBN:
978-80-8152-930-6 ; 978-80-8152-931-3
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168352576
chapter in monograph
8

Conference:
Právo-Obchod-Ekonomika, Wysokie Tatry, Słowacja, od 2019-10-23 do 2019-10-25
Title:
Legal Aspects of High Technologies and Artificial Intelligence in Medicine and Health Protection - Selected Issues
Source:
Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov = Law, Commerce, Economy 9 : Collection of Papers / red. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2019, s. 405-414. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Právo - obchod - ekonomika)
ISBN:
978-80-8152-775-3 ; 978-80-8152-776-0
Access mode:
Nr:
2168339555
chapter in conference materials
9

Conference:
28. Posvetovanje Medicina, pravo in družba: Globalizacija medicine v 21. stoletju, Maribor, Słowenia, od 2019-03-28 do 2019-03-30
Title:
Homo Sapiens Superior - about the Need to Set the Legal Limits of Medical Interventions in Humane Genome = Homo sapiens superior - o potrebi določitve pravnih omejitev za medicinske posege v človeški genom
Source:
28. Posvetovanje Medicina, pravo in družba : globalizacija medicine v 21. stoletju = 28th Conference Medicine, Law & Society : the Globalization of Medicine in the 21st Century / red. Suzana Kraljić, Jelka Reberšek Gorišek, Vesna Rijavec - Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019, s. 167-180. - Summ., pov. - Bibliogr.
ISBN:
978-961-286-247-3 ; 978-961-286-246-6
Nr:
2168334407
chapter in conference materials
10

Title:
Human Germline Engineering and Human Rights
Source:
Studi sui Diritti Emergenti (Estudos sobre os Direitos Atuais) / red. Angelo Viglianisi Ferraro - Reggio Calabria: Mediterranea International Centre for Human Rights Research (Università degli Studi Mediterranea) & Instituto Iberoamericano de Estudos Jurídicos, 2019, s. 370-378 - Bibliogr.
ISBN:
978-84-09-04894-6
Access mode:
Nr:
2168351040
chapter in monograph
11

Title:
Skutek czynności prawnej w aspekcie obowiązków podatkowych - zagadnienia wybrane = Legal Effect of Legal Act in the Tax Obligations Aspect - Selected Issues
Source:
Naukovì vikliki : specìal'ne vidannâ Ekonomìko-pravovì vikliki 2018 roku. T. 1 = Scientific Challenges : Economic and Legal Challenges 2018. - no. 10 (2018) , s. 160-166. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168330207
article
12

Conference:
Právo-Obchod-Ekonomika, Wysokie Tatry, Słowacja, od 2018-11-07 do 2018-11-09
Title:
Protection of e-Privacy and Threats Resulting from the Processing and Profiling of Personal Data of an Individual in the Context of the EU Regulation on the Protection of Personal Data
Source:
Právo, obchod, ekonomika 8 : zborník príspevkov / red. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita P.J. Šafárika, 2018, s. 69-78. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-8152-649-7
Access mode:
Nr:
2168330229
chapter in conference materials
13

Title:
Elementy prawa ubezpieczeń społecznych
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 261-268
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-121-4
Nr:
2168330675
chapter in textbook
See main document
14

Conference:
27th Conference Medicine, Law and Society: "Contemporary Medical, Legal and Ethical Challenges and Dilemmas", Maribor, Słowenia, od 2018-03-23 do 2018-03-24
Title:
Patients' Genetic Data Protection in Polish Law and EU Law - Selected Issues
Source:
Medicine, Law & Society. - vol. 11, no. 1 (2018) , s. 29-46. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Nr:
2168324905
article
15

Title:
Elementy prawa pracy
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 245-260
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-121-4
Nr:
2168330673
chapter in textbook
See main document
16

Title:
Elastyczne formy zatrudnienia jako metoda restrukturyzacji na przykładzie job sharingu
Source:
Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa / red. Michał Kuźnik, Aleksander Jerzy Witosz - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 269-278
ISBN:
978-83-812-8902-3 ; 978-83-812-8987-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168330273
chapter in monograph
17

Title:
Ewolucja i wyodrębnienie "rodzinnych dóbr osobistych" - zagadnienia wybrane = Evolution and Separation of Family Personal Interests - Selected Issues
Source:
Miscellanea Historico-Iuridica. - t. 17, z. 1 (2018) , s. 345-360. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168334411
article
18

Title:
Charakter prawny i ochrona danych genetycznych w medycynie spersonalizowanej
Source:
Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle / red. Mariusz Fras, Piotr Ślęzak - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 277-285
ISBN:
978-83-255-9485-5 ; 978-83-255-9486-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168315547
chapter in monograph
19

Title:
Materialny i niematerialny aspekt pochówku wyznawcy islamu - zagadnienia wybrane = Material and Immaterial Aspect of the Muslim Burial - Selected Issues
Source:
Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej / red. Paweł CZUBIK i Karol MAGOŃ - Kraków: Stowarzyszenie Ryza, 2017, s. 50-59. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-948146-3-2
Nr:
2168321999
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Protecting Consumers as the Buyers and Users of Cosmetic Products in the Light of European Parliament and Council Regulation (EC) No 1223/2009 on Cosmetic Products = Ochrona konsumenta nabywcy i użytkownika produktu kosmetycznego w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (967) (2017) , s. 43-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323103
article
21

Title:
Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w polskim prawie cywilnym
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017
Physical description:
463 s.; 21 cm
Series:
(Monografie Prawnicze)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-255-8936-3 ; 978-83-255-8937-0
Access mode:
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168319843
monograph
22

Conference:
Právo-Obchod-Ekonomika, Wysokie Tatry, Słowacja, od 2017-10-11 do 2017-10-13
Title:
New Regulations of the Document and the Document Form of Legal Transaction in the Polish Civil Code and the Code of Civil Procedure
Source:
Právo, obchod, ekonomika 7 : zborník príspevkov / red. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita P.J. Šafárika, 2017, s. 403-409. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-8152-528-5
Access mode:
Nr:
2168318707
chapter in conference materials
23

Title:
Prawna kwalifikacja umów o usługi kosmetyczne = Legal Qualification of the Cosmetic Service Contracts
Source:
Europa Regionum. - t. 29 (2016) , s. 45-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168315089
article
24

Conference:
Právo-Obchod-Ekonomika, Wysokie Tatry, Słowacja, od 2016-10-26 do 2016-10-28
Title:
About a Need for the Recodification of the Regulations on Protection of Personal Rights of Natural and Legal Person - an Examination of Laws
Source:
Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov / red. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016, s. 385-393. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-8152-443-1
Nr:
2168310557
chapter in conference materials
25

Title:
Personality Rights of a Legal Person in Light of the Case Laws of the Supreme Court and Common Courts = Ochrana osobnosti právnických osôb z pohľadu rozhodovacej činnosti najvyššieho súdu a všeobecných súdov
Source:
Studia Iuridica Cassoviensia. - R. 4, č. 2 (2016) , s. 91-97. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168309059
article
26

Title:
The Institution of a National and Cross-Border Economic Mediation as an Alternative Method for Settling Disputes between Entrepreneurs = Inštitúcie národnej a cezhraničnej hospodárskej mediácie/sprostredkovania ako alternatívna metóda pre riešenie sporov medzi podnikateľmi
Source:
Studia Iuridica Cassoviensia. - R. 4, č. 1 (2016) , s. 4-12. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168304663
article
27

Title:
Dobre imię osoby prawnej w świetle orzecznictwa = Reputation of a Legal Entity in the Light of Case Law
Source:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 3, nr 3 (2015) , s. 7-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296273
article
28

Conference:
V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, Poznań, Polska, od 2014-09-26 do 2014-09-27
Title:
Umowne zadysponowanie informacjami ze sfery prywatności
Source:
Współczesne problemy prawa zobowiązań / red. Adam Olejniczak, Joanna Haberko, Agnieszka Pyrzyńska, Dorota Sokołowska - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015, s. 475-497 - Bibliogr.
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-8052-2
Nr:
2168303765
chapter in conference materials
29

Title:
Elementy prawa pracy
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 205-218
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9292-1
Nr:
2168299933
chapter in textbook
See main document
30

Title:
Status prawny pacjenta - konsumenta świadczeń zdrowotnych
Source:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 209-221
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
Nr:
2168303521
chapter in monograph
See main document
31

Title:
Wpływ danych medycznych i danych genetycznych na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie
Source:
Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2015, s. 302-319
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-9470-3
Nr:
2168300783
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Nietykalność i integralność w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego - analiza prawnoporównawcza = Inviolability and Integrity in the Draft of Book One of the Civil Code - an Examination of Laws
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (948) (2015) , s. 81-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168305623
article
33

Title:
Ubezpieczenia społeczne w Polsce : zagadnienia wybrane
Source:
Wybrane zagadnienia z prawa dla księgowych / [red. nauk. Kinga MICHAŁOWSKA, Monika SZARANIEC] - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2015, s. 77-106
ISBN:
978-83-7228-356-6
Nr:
2168301241
chapter in textbook
See main document
34

Title:
Elementy prawa ubezpieczeń społecznych
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 219-225
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9292-1
Nr:
2168299935
chapter in textbook
See main document
35

Title:
Przedmowa
Source:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. XI
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
Nr:
2168303505
preface / summary
See main document
36

Title:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015
Physical description:
XL, 317 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
Nr:
2168300951
See related chapters
37

Title:
Wybrane zagadnienia z prawa dla księgowych
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2015
Physical description:
166 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7228-356-6
Nr:
2168299277
See related chapters
38

Title:
Integralność w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego
Source:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Błażej BUGAJSKI, s. 7-21
Signature:
NP-1276/2/Magazyn
Nr:
2168301253
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Title:
Postępowanie sądowe i alternatywne sposoby rozwiązywania sporów w sprawach z zakresu własności intelektualnej
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2014, s. 209-214
ISBN:
978-83-7930-233-8
Nr:
2168276193
chapter in textbook
See main document
40

Title:
Civil Status in the Draft of Book One of the Civil Code
Source:
Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code / academic supervision: Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA - Warszawa: Difin, 2014, s. 83-95
ISBN:
978-83-7930-512-4
Nr:
2168295001
chapter in monograph
See main document
41

Title:
Ewolucja prawa własności w okresie transformacji gospodarczych przełomu XX i XXI wieku = The Evolution of Ownership during the Economic Transformation of the Turn of XXth and XXIst Century
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014) , s. 182-195. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290879
article
42

Conference:
XVI Meždunarodnaâ naučno-praktičeskaâ konferenciâ «Pravotvorčestvo i pravoprimenenie v usloviâh innovacionnogo razvitiâ obŝestva», Grodno, Białoruś, od 2014-02-27 do 2014-02-28
Title:
New Rights of Personality - the Basics of Creating
Source:
Pravotvorčestvo i pravoprimenenie v usloviâh innovacionnogo razvitiâ obŝestva : sbornik naučnyh statej. Č. 2 - Grodno: GrGMU, 2014, s. 41-46. - Res., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-985-558-368-5
Nr:
2168295737
chapter in conference materials
43

Title:
Charakter prawny i znaczenie zgody pacjenta na zabieg medyczny
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2014
Physical description:
250 s.: il. ; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-534-6
Nr:
2168295683
monograph
44

Title:
Trwałość pojęcia rodziny jako ochrona przed próbami jej redefinicji
Source:
Nauki o rodzinie w służbie rodziny / red. Józef Stala - Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2014, s. 217-232 - Bibliogr.
Series:
(Nauki o Rodzinie ; 1)
ISBN:
978-83-7438-358-5
Nr:
2168295685
chapter in monograph
45

Title:
Uzasadnienie braku obowiązku instytucjonalizacji upowszechniających się zjawisk społecznych na przykładzie projektów ustaw dotyczących związków partnerskich = Justification of Lack of Obligation of Institutionalising Social Phenomena Based on the Example of Bills Regarding Partnerships
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (926) (2014) , s. 105-121. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285181
article
46

Title:
Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2014
Physical description:
150 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-512-4
Nr:
2168294977
See related chapters
47

Title:
Stan cywilny w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego
Source:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA, s. 89-99
Signature:
NP-1276/1/Magazyn
Nr:
2168288565
chapter in unpublished scientific work
See main document
48

Title:
Ochrona pośrednio pokrzywdzonych a odpowiedzialność ubezpieczyciela sprawcy krzywdy w świetle art. 446 § 4 k.c.
Source:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 267-277
ISBN:
978-83-7930-012-9
Nr:
2168274319
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Prawo do życia rodzinnego na tle ogólnie pojmowanej prywatności jednostki = The Right to Family Life and the Generally Comprehended Individual Privacy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 911 (2013) , s. 51-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168276007
article
50

Title:
Ochrona pośrednio poszkodowanych w relacji z ubezpieczycielem sprawcy szkody powodującej śmierć najbliższego członka rodziny na tle regulacji art. 446§4 k.c
Source:
Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA, s. 116-133
Signature:
NP-1380/Magazyn
Nr:
2168273654
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Title:
Związek małżeński i związek partnerski w aspekcie wybranych uprawnień i obowiązków podatkowych
Source:
Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2012, s. 104-117
ISBN:
978-83-7641-676-2
Nr:
2168242032
chapter in monograph
See main document
52

Title:
Elementy prawa ubezpieczeń społecznych
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 217-223
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4130-1
Nr:
2168239726
chapter in monograph
See main document
53

Title:
Wybrane zagadnienia polityki podatkowej w stosunku do osób prawnych = The Selected Issues of Taxation Policies towards Legal Persons
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 12 (2012) , s. 63-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168239534
article
54

Title:
Elementy prawa pracy
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 203-216
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4130-1
Nr:
2168239722
chapter in monograph
See main document
55

Title:
Tax Obligations of the Bank in the Income Tax from the Legal Persons (CIT - Corporate Income Tax) - Chosen Issues
Source:
Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 1 / vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, Mikola Voznûk, P'otr BULA, Ânuš FUDALÍNS'KIJ - L'vív: Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012, s. 56-64. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252868
chapter in monograph
See main document
56

Title:
Związek małżeński i związek partnerski w aspekcie wybranych uprawnień i obowiązków podatkowych
Source:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kier. Bogusława GNELA, s. 29-39
Signature:
NP-1205/Magazyn
Nr:
2168260542
chapter in unpublished scientific work
See main document
57

Title:
Podatek dochodowy od osób prawnych
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2011
Physical description:
240 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-373-0
Nr:
2168218730
monograph
58

Title:
Znaczenie zgody ubezpieczonego w ubezpieczeniach na życie zawieranych na cudzy rachunek
Source:
Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 94-109
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1547-0
Nr:
2168225922
chapter in monograph
See main document
59

Title:
Elementy praw pracy
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 207-220
ISBN:
978-83-264-1044-4
Nr:
2166082560
chapter in monograph
See main document
60

Title:
Elementy praw ubezpieczeń społecznych
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 221-226
ISBN:
978-83-264-1044-4
Nr:
2166082605
chapter in monograph
See main document
61

Title:
Ukryta reklama i jej skutki na tle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w aspekcie cywilnoprawnej odpowiedzialności przedsiębiorcy = Hidden Advertising and its Results Against an Act of Unfair Competition in the Aspect of Civil and Legal Liability of an Entrepreneur
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 203 (2011) , s. 176-192. - Tytuł numeru: Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227358
article
62

Title:
Swoboda stron w kształtowaniu treści czynności prawnej i jej prawno-podatkowe skutki na przykładzie podatków dochodowych
Source:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA, s. 63-72
Research program:
44/KP/1/2010/S/557
Signature:
NP-976/Magazyn
Nr:
2168327091
chapter in unpublished scientific work
See main document
63

Title:
Ograniczenia zasady swobody umów w umowach o usługi medyczne
Source:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 514-527
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-0591-4
Nr:
2165725749
chapter in monograph
See main document
64

Title:
Postępowanie podatkowe
Source:
Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego / red. Aneta KAŹMIERCZYK - Warszawa: Difin, 2010, s. 181-269
ISBN:
978-83-7641-225-2
Nr:
2165305369
chapter in monograph
See main document
65

Title:
Prawnopodatkowe konsekwencje zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
Source:
Przegląd Podatkowy. - nr 9(221) (2009) , s. 26-33
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2166362076
article
66

Title:
Prawno-podatkowe konsekwencje rozporządzenia autorskim prawem majątkowym = Legal and Tax Implications of Assigning Copyright
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 809 (2009) , s. 119-129. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165701548
article
67

Title:
Granice autonomii woli w świadczeniach medycznych = The Limits of Autonomy of Will in Medical Services
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 802 (2009) , s. 91-104. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50064
article
68

Title:
Prawo podatkowe : postępowanie podatkowe : kazusy
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2008
Physical description:
111, [1] s.; 24 cm
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-7526-012-0
Nr:
51908
monograph
69

Conference:
Konferencja pt. "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości", Kraków, Polska, od 2007-11-30 do 2007-11-30
Title:
Kontrola podatkowa jako jedna z barier dla przedsiębiorczości w postępowaniu podatkowym
Source:
Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r. - Kraków: Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, [ca 2008], s. 108-112
ISBN:
978-83-925336-1-0
Nr:
2166560867
chapter in conference materials
70

Title:
Nowelizacja przepisu art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej = Amendment to Art. 10 of the Act on Freedom of Business Activity
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 11 (195) (2008) , s. 31-38. - Streszcz.
Nr:
2168304859
article
71

Title:
Prawna analiza zagadnień kontroli przedsiębiorcy na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy ordynacja podatkowa
Source:
Podatkowe otoczenie przedsiębiorstw / red. Hanna Kuzińska - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008, s. 111-129. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-04-4
Nr:
2166383301
chapter in monograph
72

Title:
Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego jako realizacja prawa podatnika do informacji
Source:
Polityka międzynarodowa. Prawo. Zarządzanie / red. Jerzy Marek Białkiewicz - Kraków: Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, 2008, s. 169-178
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej w Krakowie ; 2007-2008)
ISBN:
83-907357-7-6
Nr:
2168304869
chapter in monograph
73

Title:
Analiza postaw prawnych prawa do nauki = Legal Analysis Science Pupil Right
Source:
Polska dydaktyka geografii : idee - tradycje - wyzwania / red. Adam Hibszer - Sosnowiec: Wydział Nauki o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 2008, s. 281-290. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ ; nr 47)
ISBN:
978-83-87431-91-4
Nr:
2168304925
chapter in monograph
74

Title:
Prawo podatkowe : część ogólna : kazusy
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007
Physical description:
116 s.; 24 cm
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-7526-815-7
Nr:
52044
monograph
75

Title:
Prawno-psychologiczna analiza ochrony dóbr osobistych człowieka
Source:
Prawo. Zarządzanie. Marketing / red. Jerzy Marek Białkiewicz - Kraków: Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, 2006, s. 35-48
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej w Krakowie ; 2005-2006)
ISBN:
83-907357-6-8
Nr:
2168304875
chapter in monograph
76

Title:
Artykuł 4461 k.c. jako podstawa dochodzenia roszczeń z tytułu szeroko rozumianych szkód prenatalnych powstałych w wyniku działań medycznych = Article 4461 of the Polish Civil Code as a Basis for the Claims to Compensate the Prenatal Damages Caused by the Medical Treatment = L'article 446 par. 1 du code civil comme une base d'action civil pour compenser les dommages prénatales résultant de traitement médical = Artikel 4461 k.c. als Grundlage für die Geltendmachung der Ansprüche aus dem Titel der vorgeburtlichen Schӓden im Breiten Sinne als Folgen der Ӓrztlichen Handlungen
Source:
Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana / red. Leszek Ogiegło, Wojciech Popiołek, Maciej Szpunar - Kraków: Zakamycze, 2005, s. 1181-1191
ISBN:
83-7444-148-8
Nr:
2168304867
chapter in monograph
77

Title:
Informowanie pacjenta w polskim prawie medycznym
Source:
Prawo i Medycyna. - vol. 5, nr 13 (2003) , s. 106-116
Nr:
2168304933
article
Unpublished documents:
1

Title:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
148 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
011/WF-KP/01/2013/S/3011
Signature:
NP-1276/1/Magazyn
Nr:
2168288479
unpublished scientific work
See related chapters
1
Contemporary Problems of Entrepreneurs Related to Human and Real Fixed Assets in the Sphere of Employment and Maintaining Office Real Estate Related to Corona Crisis - Selected Issues / Aneta KAŹMIERCZYK, Kinga MICHAŁOWSKA // W: Právo, obchod, ekonomika 11 : zborník vedeckých prác = Law, Commerce, Economy 11 : Collection of Scientific Works / red. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2022. - (Právo - obchod - ekonomika, ISSN 2453-921X). - S. 126-135. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-574-0153-7 ; 978-80-574-0154-4
2
Granice rodzicielskich ingerencji w dobra osobiste dziecka - zagadnienia wybrane = Limits of Parental Interference in a Child's Personal Rights - Selected Issues / Kinga MICHAŁOWSKA // Białostockie Studia Prawnicze = Bialystok Legal Studies. - vol. 27, nr 3 (2022), s. 49-69. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bsp.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2022/10/49_Book-BSP-27-nr-3.pdf. - ISSN 1689-7404
3
Ochrona zdrowia dziecka i jego rodziny a realizacja obowiązku nauki w sytuacji stanu epidemii = Protection of the Health of a Child and Its Family and the Implementation of the Obligation to Learn in the Event of an Epidemic / Kinga MICHAŁOWSKA // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 83, nr 1 (2021), s. 21-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/25626/25137. - ISSN 0035-9629
4
Commercial Lease in the Light of Regulations Related to the State of the COVID-19 Epidemic in Poland / Aneta KAŹMIERCZYK, Kinga MICHAŁOWSKA // W: Právo, obchod, ekonomika 10 : zborník vedeckých prác = Law, Commerce, Economy 10 : Collection of Scientific Works / red. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková . - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2021. - (Právo - obchod - ekonomika, ISSN 2453-921X). - S. 103-113. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-574-0035-6 ; 978-80-574-0036-3. - Pełny tekst: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2021/pravf/pravo-obchod-ekonomika-10.pdf
5
Różnicowanie a dyskryminacja - status prawny osób szczepionych i nieszczepionych na COVID-19 = Differentiation and Discrimination - Legal Status of People Vaccinated and Not Vaccinated Against Covid-19 / Kinga MICHAŁOWSKA // Przegląd Sądowy. - nr 4 (2021), s. 38-56. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-7255
6
Rodzicielstwo i rodzicielskie prawa podmiotowe w obliczu human enhancement - zagadnienia wybrane / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Aksjologia prawa cywilnego i cywilnoprawna ochrona dóbr / red. nauk. Jerzy Pisuliński, Julita Zawadzka. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 253-264. - ISBN 978-83-8198-249-8 ; 978-83-8198-250-4. - Spis treści: https://www.ksiegarnia.beck.pl/18971-aksjologia-prawa-cywilnego-i-cywilnoprawna-ochrona-dobr?gclid=EAIaIQobChMIq67q8P7D8AIVDQCiAx3YBArxEAAYASAAEgIMv_D_BwEWstęp:
7
Personal Rights of Legal Persons in the Draft of Book One in the Polish Civil Code / Aneta KAŹMIERCZYK, Kinga MICHAŁOWSKA // W: Právo, obchod, ekonomika : zborník vedeckých prác = Law, Commerce, Economy : Collection of Scientific Works / red. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková . - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2020. - (Právo - obchod - ekonomika, ISSN 2453-921X). - S. 153-159. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-930-6 ; 978-80-8152-931-3. - Pełny tekst: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2020/pravf/pravo-obchod-ekomnomika-2020.pdf
8
Legal Aspects of High Technologies and Artificial Intelligence in Medicine and Health Protection - Selected Issues / Aneta KAŹMIERCZYK, Kinga MICHAŁOWSKA // W: Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov = Law, Commerce, Economy 9 : Collection of Papers / red. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2019. - (Právo - obchod - ekonomika, ISSN 2453-921X). - S. 405-414. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-775-3 ; 978-80-8152-776-0. - Pełny tekst: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/pravf/pravo-obchod-ekonomika-9-web.pdf
9
Homo Sapiens Superior - about the Need to Set the Legal Limits of Medical Interventions in Humane Genome = Homo sapiens superior - o potrebi določitve pravnih omejitev za medicinske posege v človeški genom / Kinga MICHAŁOWSKA, Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: 28. Posvetovanje Medicina, pravo in družba : globalizacija medicine v 21. stoletju = 28th Conference Medicine, Law & Society : the Globalization of Medicine in the 21st Century / red. Suzana Kraljić, Jelka Reberšek Gorišek, Vesna Rijavec. - Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019. - S. 167-180. - Summ., pov. - Bibliogr. - ISBN 978-961-286-247-3 ; 978-961-286-246-6. - Pełny tekst: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/398
10
Human Germline Engineering and Human Rights / Kinga MICHAŁOWSKA, Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Studi sui Diritti Emergenti (Estudos sobre os Direitos Atuais) / ed. Angelo Viglianisi Ferraro. - Reggio Calabria: Mediterranea International Centre for Human Rights Research (Università degli Studi Mediterranea) & Instituto Iberoamericano de Estudos Jurídicos, 2019. - S. 370-378. - Bibliogr. - ISBN 978-84-09-04894-6. - Pełny tekst: https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/768816.pdf
11
Skutek czynności prawnej w aspekcie obowiązków podatkowych - zagadnienia wybrane = Legal Effect of Legal Act in the Tax Obligations Aspect - Selected Issues / Kinga MICHAŁOWSKA // Naukovì vikliki : specìal'ne vidannâ Ekonomìko-pravovì vikliki 2018 roku. T. 1 = Scientific Challenges : Economic and Legal Challenges 2018. - no. 10 (2018), s. 160-166. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://nanr.org/wp-content/uploads/2018/05/Naukovi-vikliki-EK-PRA-2018-Tom-1-1.pdf. - ISSN 2411-3506
12
Protection of e-Privacy and Threats Resulting from the Processing and Profiling of Personal Data of an Individual in the Context of the EU Regulation on the Protection of Personal Data / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Právo, obchod, ekonomika 8 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice: Univerzita P.J. Šafárika, 2018. - S. 69-78. - Summ. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-649-7. - Pełny tekst: https://poe.pravo.upjs.sk/wp-content/documents/POE_2018_zbornik.pdf
13
Elementy prawa ubezpieczeń społecznych / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Seria Akademicka). - S. 261-268. - ISBN 978-83-8160-121-4
14
Patients' Genetic Data Protection in Polish Law and EU Law - Selected Issues / Kinga MICHAŁOWSKA, Karol MAGOŃ // Medicine, Law & Society. - vol. 11, no. 1 (2018), s. 29-46. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.um.si/index.php/medicine/article/download/89/74. - ISSN 2463-7955
15
Elementy prawa pracy / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Seria Akademicka). - S. 245-260. - ISBN 978-83-8160-121-4
16
Elastyczne formy zatrudnienia jako metoda restrukturyzacji na przykładzie job sharingu / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa / red. nauk. Michał Kuźnik, Aleksander Jerzy Witosz. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - S. 269-278. - ISBN 978-83-812-8902-3 ; 978-83-812-8987-0
17
Ewolucja i wyodrębnienie "rodzinnych dóbr osobistych" - zagadnienia wybrane = Evolution and Separation of Family Personal Interests - Selected Issues / Kinga MICHAŁOWSKA // Miscellanea Historico-Iuridica. - t. 17, z. 1 (2018), s. 345-360. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/59/45. - ISSN 1732-9132
18
Charakter prawny i ochrona danych genetycznych w medycynie spersonalizowanej / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle / [red. Mariusz Fras, Piotr Ślęzak]. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 277-285. - ISBN 978-83-255-9485-5 ; 978-83-255-9486-2
19
Materialny i niematerialny aspekt pochówku wyznawcy islamu - zagadnienia wybrane = Material and Immaterial Aspect of the Muslim Burial - Selected Issues / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej / red. nauk. Paweł CZUBIK i Karol MAGOŃ. - Kraków: Stowarzyszenie Ryza, 2017. - S. 50-59. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-948146-3-2
20
Protecting Consumers as the Buyers and Users of Cosmetic Products in the Light of European Parliament and Council Regulation (EC) No 1223/2009 on Cosmetic Products = Ochrona konsumenta nabywcy i użytkownika produktu kosmetycznego w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych / Kinga MICHAŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (967) (2017), s. 43-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1270/1016. - ISSN 1898-6447
21
Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w polskim prawie cywilnym / Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - 463 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie Prawnicze). - ISBN 978-83-255-8936-3 ; 978-83-255-8937-0. - Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=isbn,exact,9788325589363&tab=LibraryCatalog&search_scope=NLOP_IZ_NZ&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&offset=0Wstęp:
22
New Regulations of the Document and the Document Form of Legal Transaction in the Polish Civil Code and the Code of Civil Procedure / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Právo, obchod, ekonomika 7 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice: Univerzita P.J. Šafárika, 2017. - S. 403-409. - Summ. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-528-5. - Pełny tekst: https://vdocuments.mx/reader/full/prvo-obchod-ekonomika-v-poepravoupjssk-univerzita-pavla-jozefa-afrika
23
Prawna kwalifikacja umów o usługi kosmetyczne = Legal Qualification of the Cosmetic Service Contracts / Kinga MICHAŁOWSKA // Europa Regionum. - t. 29 (2016), s. 45-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6055/22891.pdf. - ISSN 1428-278X
24
About a Need for the Recodification of the Regulations on Protection of Personal Rights of Natural and Legal Person - an Examination of Laws / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016. - S. 385-393. - Summ. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-443-1
25
Personality Rights of a Legal Person in Light of the Case Laws of the Supreme Court and Common Courts = Ochrana osobnosti právnických osôb z pohľadu rozhodovacej činnosti najvyššieho súdu a všeobecných súdov / Kinga MICHAŁOWSKA // Studia Iuridica Cassoviensia [on-line]. - R. 4, č. 2 (2016), s. 91-97. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sic.pravo.upjs.sk/files/8_michalowska_-_osobne_vlastnictvo.pdf. - ISSN 1339-3995
26
The Institution of a National and Cross-Border Economic Mediation as an Alternative Method for Settling Disputes between Entrepreneurs = Inštitúcie národnej a cezhraničnej hospodárskej mediácie/sprostredkovania ako alternatívna metóda pre riešenie sporov medzi podnikateľmi / Kinga MICHAŁOWSKA // Studia Iuridica Cassoviensia [on-line]. - R. 4, č. 1 (2016), s. 4-12. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sic.pravo.upjs.sk/files/1_michalowska_-_the_institute_of_a_national.pdf. - ISSN 1339-3995
27
Dobre imię osoby prawnej w świetle orzecznictwa = Reputation of a Legal Entity in the Light of Case Law / Kinga MICHAŁOWSKA // Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 3, nr 3 (2015), s. 7-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/01_michalowska.pdf. - ISSN 2300-5254
28
Umowne zadysponowanie informacjami ze sfery prywatności / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Współczesne problemy prawa zobowiązań / red. nauk. Adam Olejniczak, Joanna Haberko, Agnieszka Pyrzyńska, Dorota Sokołowska. - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 475-497. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-8052-2
29
Elementy prawa pracy / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015. - (Seria Akademicka). - S. 205-218. - ISBN 978-83-264-9292-1
30
Status prawny pacjenta - konsumenta świadczeń zdrowotnych / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - S. 209-221. - ISBN 978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
31
Wpływ danych medycznych i danych genetycznych na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2015. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 302-319. - ISBN 978-83-264-9470-3
32
Nietykalność i integralność w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego - analiza prawnoporównawcza = Inviolability and Integrity in the Draft of Book One of the Civil Code - an Examination of Laws / Aneta KAŹMIERCZYK, Kinga MICHAŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (948) (2015), s. 81-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/961/721. - ISSN 1898-6447
33
Ubezpieczenia społeczne w Polsce : zagadnienia wybrane / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Wybrane zagadnienia z prawa dla księgowych / [red. nauk. Kinga MICHAŁOWSKA, Monika SZARANIEC]. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2015. - S. 77-106. - ISBN 978-83-7228-356-6
34
Elementy prawa ubezpieczeń społecznych / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015. - (Seria Akademicka). - S. 219-225. - ISBN 978-83-264-9292-1
35
Przedmowa / Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA // W: Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - S. XI. - ISBN 978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
36
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - XL, 317 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
37
Wybrane zagadnienia z prawa dla księgowych / [red. nauk. Kinga MICHAŁOWSKA, Monika SZARANIEC]. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2015. - 166 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7228-356-6
38
Integralność w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Błażej BUGAJSKI. - (2014), s. 7-21
39
Postępowanie sądowe i alternatywne sposoby rozwiązywania sporów w sprawach z zakresu własności intelektualnej / [Kinga MICHAŁOWSKA] // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 209-214. - ISBN 978-83-7930-233-8
40
Civil Status in the Draft of Book One of the Civil Code / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code / academic supervision: Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 83-95. - ISBN 978-83-7930-512-4
41
Ewolucja prawa własności w okresie transformacji gospodarczych przełomu XX i XXI wieku = The Evolution of Ownership during the Economic Transformation of the Turn of XXth and XXIst Century / Aneta KAŹMIERCZYK, Kinga MICHAŁOWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014), s. 182-195. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
42
New Rights of Personality - the Basics of Creating / K. MICHAŁOWSKA // W: Pravotvorčestvo i pravoprimenenie v usloviâh innovacionnogo razvitiâ obŝestva : sbornik naučnyh statej. Č. 2. - Grodno: GrGMU, 2014. - S. 41-46. - Res., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-985-558-368-5
43
Charakter prawny i znaczenie zgody pacjenta na zabieg medyczny / Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Difin, 2014. - 250 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-534-6
44
Trwałość pojęcia rodziny jako ochrona przed próbami jej redefinicji / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Nauki o rodzinie w służbie rodziny / red. Józef Stala. - Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2014. - (Nauki o Rodzinie ; 1). - S. 217-232. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7438-358-5
45
Uzasadnienie braku obowiązku instytucjonalizacji upowszechniających się zjawisk społecznych na przykładzie projektów ustaw dotyczących związków partnerskich = Justification of Lack of Obligation of Institutionalising Social Phenomena Based on the Example of Bills Regarding Partnerships / Kinga MICHAŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (926) (2014), s. 105-121. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/540. - ISSN 1898-6447
46
Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code / academic supervision: Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Difin, 2014. - 150 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-512-4
47
Stan cywilny w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA. - (2013), s. 89-99
48
Ochrona pośrednio pokrzywdzonych a odpowiedzialność ubezpieczyciela sprawcy krzywdy w świetle art. 446 § 4 k.c. / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin SA, 2013. - S. 267-277. - ISBN 978-83-7930-012-9
49
Prawo do życia rodzinnego na tle ogólnie pojmowanej prywatności jednostki = The Right to Family Life and the Generally Comprehended Individual Privacy / Kinga MICHAŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 911 (2013), s. 51-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/774/599. - ISSN 1898-6447
50
Ochrona pośrednio poszkodowanych w relacji z ubezpieczycielem sprawcy szkody powodującej śmierć najbliższego członka rodziny na tle regulacji art. 446§4 k.c / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2012), s. 116-133
51
Związek małżeński i związek partnerski w aspekcie wybranych uprawnień i obowiązków podatkowych / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2012. - S. 104-117. - ISBN 978-83-7641-676-2
52
Elementy prawa ubezpieczeń społecznych / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 217-223. - ISBN 978-83-264-4130-1
53
Wybrane zagadnienia polityki podatkowej w stosunku do osób prawnych = The Selected Issues of Taxation Policies towards Legal Persons / Aneta KAŹMIERCZYK, Kinga MICHAŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - nr 12 (2012), s. 63-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12kazmierczyk-michalowska.pdf. - ISSN 1644-8979
54
Elementy prawa pracy / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 203-216. - ISBN 978-83-264-4130-1
55
Tax Obligations of the Bank in the Income Tax from the Legal Persons (CIT - Corporate Income Tax) - Chosen Issues / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 1 / vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, Mikola Voznûk, P'otr BULA, Ânuš FUDALÍNS'KIJ. - L'vív: Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012. - S. 56-64. - Summ. - Bibliogr.
56
Związek małżeński i związek partnerski w aspekcie wybranych uprawnień i obowiązków podatkowych / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kier. Bogusława GNELA. - (2011), s. 29-39
57
Podatek dochodowy od osób prawnych / Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Difin, 2011. - 240 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-373-0
58
Znaczenie zgody ubezpieczonego w ubezpieczeniach na życie zawieranych na cudzy rachunek / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 94-109. - ISBN 978-83-264-1547-0
59
Elementy praw pracy / Kinga MICHAŁOWSKA, Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 207-220. - ISBN 978-83-264-1044-4
60
Elementy praw ubezpieczeń społecznych / Kinga MICHAŁOWSKA, Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 221-226. - ISBN 978-83-264-1044-4
61
Ukryta reklama i jej skutki na tle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w aspekcie cywilnoprawnej odpowiedzialności przedsiębiorcy = Hidden Advertising and its Results Against an Act of Unfair Competition in the Aspect of Civil and Legal Liability of an Entrepreneur / Kinga MICHAŁOWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 203 (2011), s. 176-192. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
62
Swoboda stron w kształtowaniu treści czynności prawnej i jej prawno-podatkowe skutki na przykładzie podatków dochodowych / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2010), s. 63-72
63
Ograniczenia zasady swobody umów w umowach o usługi medyczne / Anna KIELIJAN, Kinga MICHAŁOWSKA // W: Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 514-527. - ISBN 978-83-264-0591-4
64
Postępowanie podatkowe / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego / red. Aneta KAŹMIERCZYK. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 181-269. - ISBN 978-83-7641-225-2
65
Prawnopodatkowe konsekwencje zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej / Aneta KAŹMIERCZYK-JACHOWICZ, Kinga MICHAŁOWSKA // Przegląd Podatkowy. - nr 9(221) (2009), s. 26-33. - ISSN 0867-7514
66
Prawno-podatkowe konsekwencje rozporządzenia autorskim prawem majątkowym = Legal and Tax Implications of Assigning Copyright / Kinga MICHAŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 809 (2009), s. 119-129. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169628394. - ISSN 1898-6447
67
Granice autonomii woli w świadczeniach medycznych = The Limits of Autonomy of Will in Medical Services / Kinga MICHAŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 802 (2009), s. 91-104. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164133798. - ISSN 1898-6447
68
Prawo podatkowe : postępowanie podatkowe : kazusy / Aneta KAŹMIERCZYK, Michał ŁUC, Kinga MICHAŁOWSKA ; red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2008. - 111, [1] s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-7526-012-0
69
Kontrola podatkowa jako jedna z barier dla przedsiębiorczości w postępowaniu podatkowym / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r. - Kraków: Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, [ca 2008]. - S. 108-112. - ISBN 978-83-925336-1-0
70
Nowelizacja przepisu art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej = Amendment to Art. 10 of the Act on Freedom of Business Activity / Aneta KAŹMIERCZYK, Kinga MICHAŁOWSKA // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 11 (195) (2008), s. 31-38. - Streszcz. - ISSN 1230-2996
71
Prawna analiza zagadnień kontroli przedsiębiorcy na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy ordynacja podatkowa / Kinga MICHAŁOWSKA, Monika SZARANIEC // W: Podatkowe otoczenie przedsiębiorstw / red. Hanna Kuzińska. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008. - S. 111-129. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-04-4
72
Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego jako realizacja prawa podatnika do informacji / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Polityka międzynarodowa. Prawo. Zarządzanie / red. Jerzy Marek Białkiewicz. - Kraków: Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, 2008. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie ; 2007-2008). - S. 169-178. - ISBN 83-907357-7-6
73
Analiza postaw prawnych prawa do nauki = Legal Analysis Science Pupil Right / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Polska dydaktyka geografii : idee - tradycje - wyzwania / red. Adam Hibszer. - Sosnowiec: Wydział Nauki o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 2008. - (Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, ISSN 1895-6777 ; nr 47). - S. 281-290. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-87431-91-4
74
Prawo podatkowe : część ogólna : kazusy / Aneta KAŹMIERCZYK-JACHOWICZ, Michał ŁUC, Kinga MICHAŁOWSKA ; red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. - 116 s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-7526-815-7
75
Prawno-psychologiczna analiza ochrony dóbr osobistych człowieka / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Prawo. Zarządzanie. Marketing / red. Jerzy Marek Białkiewicz. - Kraków: Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie ; 2005-2006). - S. 35-48. - ISBN 83-907357-6-8
76
Artykuł 4461 k.c. jako podstawa dochodzenia roszczeń z tytułu szeroko rozumianych szkód prenatalnych powstałych w wyniku działań medycznych = Article 4461 of the Polish Civil Code as a Basis for the Claims to Compensate the Prenatal Damages Caused by the Medical Treatment = L'article 446 par. 1 du code civil comme une base d'action civil pour compenser les dommages prénatales résultant de traitement médical = Artikel 4461 k.c. als Grundlage für die Geltendmachung der Ansprüche aus dem Titel der vorgeburtlichen Schӓden im Breiten Sinne als Folgen der Ӓrztlichen Handlungen / Kinga Michałowska // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana / red. Leszek Ogiegło, Wojciech Popiołek, Maciej Szpunar. - Kraków: Zakamycze, 2005. - S. 1181-1191. - ISBN 83-7444-148-8
77
Informowanie pacjenta w polskim prawie medycznym / Kinga Michałowska // Prawo i Medycyna. - vol. 5, nr 13 (2003), s. 106-116. - ISSN 1506-8757
78
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 148 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kaźmierczyk A., Michałowska K., (2022), Contemporary Problems of Entrepreneurs Related to Human and Real Fixed Assets in the Sphere of Employment and Maintaining Office Real Estate Related to Corona Crisis - Selected Issues. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 11 : zborník vedeckých prác (Právo - obchod - ekonomika), Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavatel'stvo Šafárik Press, s. 126-135.
2
Michałowska K., (2022), Granice rodzicielskich ingerencji w dobra osobiste dziecka - zagadnienia wybrane, "Białostockie Studia Prawnicze", vol. 27, nr 3, s. 49-69; http://bsp.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2022/10/49_Book-BSP-27-nr-3.pdf
3
Michałowska K., (2021), Ochrona zdrowia dziecka i jego rodziny a realizacja obowiązku nauki w sytuacji stanu epidemii, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", R. 83, nr 1, s. 21-35; https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/25626/25137
4
Michałowska K., Kaźmierczyk A., (2021), Commercial Lease in the Light of Regulations Related to the State of the COVID-19 Epidemic in Poland. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 10 : zborník vedeckých prác (Právo - obchod - ekonomika), Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavatel'stvo Šafárik Press, s. 103-113.
5
Michałowska K., (2021), Różnicowanie a dyskryminacja - status prawny osób szczepionych i nieszczepionych na COVID-19, "Przegląd Sądowy", nr 4, s. 38-56.
6
Michałowska K., (2020), Rodzicielstwo i rodzicielskie prawa podmiotowe w obliczu human enhancement - zagadnienia wybrane. [W:] Pisuliński J., Zawadzka J. (red.), Aksjologia prawa cywilnego i cywilnoprawna ochrona dóbr, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 253-264.
7
Kaźmierczyk A., Michałowska K., (2020), Personal Rights of Legal Persons in the Draft of Book One in the Polish Civil Code. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika : zborník vedeckých prác (Právo - obchod - ekonomika), Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavatel'stvo Šafárik Press, s. 153-159.
8
Michałowska K., Kaźmierczyk A., (2019), Legal Aspects of High Technologies and Artificial Intelligence in Medicine and Health Protection - Selected Issues. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov (Právo - obchod - ekonomika), Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavatel'stvo Šafárik Press, s. 405-414.
9
Michałowska K., Nowak-Gruca A., (2019), Homo Sapiens Superior - about the Need to Set the Legal Limits of Medical Interventions in Humane Genome. [W:] Kraljić S., Gorišek , Rijavec V. (red.), 28. Posvetovanje Medicina, pravo in družba : globalizacija medicine v 21. stoletju, Maribor : Univerzitetna založba Univerze, s. 167-180.
10
Michałowska K., Nowak-Gruca A., (2019), Human Germline Engineering and Human Rights. [W:] Ferraro (red.), Studi sui Diritti Emergenti (Estudos sobre os Direitos Atuais), Reggio Calabria : Mediterranea International Centre for Human Rights Research (Università degli Studi Mediterranea) & Instituto Iberoamericano de Estudos Jurídicos, s. 370-378.
11
Michałowska K., (2018), Skutek czynności prawnej w aspekcie obowiązków podatkowych - zagadnienia wybrane, "Naukovì vikliki : specìal'ne vidannâ Ekonomìko-pravovì vikliki 2018 roku. T. 1", no. 10, s. 160-166; http://nanr.org/wp-content/uploads/2018/05/Naukovi-vikliki-EK-PRA-2018-Tom-1-1.pdf
12
Michałowska K., (2018), Protection of e-Privacy and Threats Resulting from the Processing and Profiling of Personal Data of an Individual in the Context of the EU Regulation on the Protection of Personal Data. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 8 : zborník príspevkov, Košice : Univerzita P.J. Šafárika, s. 69-78.
13
Michałowska K., (2018), Elementy prawa ubezpieczeń społecznych. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 261-268.
14
Michałowska K., Magoń K., (2018), Patients' Genetic Data Protection in Polish Law and EU Law - Selected Issues, "Medicine, Law & Society", vol. 11, no. 1, s. 29-46; http://journals.um.si/index.php/medicine/article/download/89/74
15
Michałowska K., (2018), Elementy prawa pracy. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 245-260.
16
Michałowska K., (2018), Elastyczne formy zatrudnienia jako metoda restrukturyzacji na przykładzie job sharingu. [W:] Kuźnik M., Witosz (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 269-278.
17
Michałowska K., (2018), Ewolucja i wyodrębnienie "rodzinnych dóbr osobistych" - zagadnienia wybrane, "Miscellanea Historico-Iuridica", t. 17, z. 1, s. 345-360; http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/59/45
18
Michałowska K., (2017), Charakter prawny i ochrona danych genetycznych w medycynie spersonalizowanej. [W:] Fras M., Ślęzak P. (red.), Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 277-285.
19
Michałowska K., (2017), Materialny i niematerialny aspekt pochówku wyznawcy islamu - zagadnienia wybrane. [W:] Czubik P., Magoń K. (red.), Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej, Kraków : Stowarzyszenie Ryza, s. 50-59.
20
Michałowska K., (2017), Protecting Consumers as the Buyers and Users of Cosmetic Products in the Light of European Parliament and Council Regulation (EC) No 1223/2009 on Cosmetic Products, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (967), s. 43-55; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1270/1016
21
Michałowska K., (2017), Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w polskim prawie cywilnym, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 463 s.
22
Michałowska K., (2017), New Regulations of the Document and the Document Form of Legal Transaction in the Polish Civil Code and the Code of Civil Procedure. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 7 : zborník príspevkov, Košice : Univerzita P.J. Šafárika, s. 403-409.
23
Michałowska K., (2016), Prawna kwalifikacja umów o usługi kosmetyczne, "Europa Regionum", t. 29, s. 45-58; https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6055/22891.pdf
24
Michałowska K., (2016), About a Need for the Recodification of the Regulations on Protection of Personal Rights of Natural and Legal Person - an Examination of Laws. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, s. 385-393.
25
Michałowska K., (2016), Personality Rights of a Legal Person in Light of the Case Laws of the Supreme Court and Common Courts, "Studia Iuridica Cassoviensia" [on-line], R. 4, č. 2, s. 91-97; http://sic.pravo.upjs.sk/files/8_michalowska_-_osobne_vlastnictvo.pdf
26
Michałowska K., (2016), The Institution of a National and Cross-Border Economic Mediation as an Alternative Method for Settling Disputes between Entrepreneurs, "Studia Iuridica Cassoviensia" [on-line], R. 4, č. 1, s. 4-12; http://sic.pravo.upjs.sk/files/1_michalowska_-_the_institute_of_a_national.pdf
27
Michałowska K., (2015), Dobre imię osoby prawnej w świetle orzecznictwa, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 3, nr 3, s. 7-19; http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/01_michalowska.pdf
28
Michałowska K., (2015), Umowne zadysponowanie informacjami ze sfery prywatności. [W:] Olejniczak A., Haberko J., Pyrzyńska A., Sokołowska D. (red.), Współczesne problemy prawa zobowiązań (Monografie), Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, s. 475-497.
29
Michałowska K., (2015), Elementy prawa pracy. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 205-218.
30
Michałowska K., (2015), Status prawny pacjenta - konsumenta świadczeń zdrowotnych. [W:] Gnela B., Michałowska K. (red.), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 209-221.
31
Michałowska K., (2015), Wpływ danych medycznych i danych genetycznych na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych (Monografie), Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 302-319.
32
Kaźmierczyk A., Michałowska K., (2015), Nietykalność i integralność w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego - analiza prawnoporównawcza, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (948), s. 81-97; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/961/721
33
Michałowska K., (2015), Ubezpieczenia społeczne w Polsce : zagadnienia wybrane. [W:] Michałowska K., Szaraniec M. (red.), Wybrane zagadnienia z prawa dla księgowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, s. 77-106.
34
Michałowska K., (2015), Elementy prawa ubezpieczeń społecznych. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 219-225.
35
Gnela B., Michałowska K., (2015), Przedmowa. [W:] Gnela B., Michałowska K. (red.), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. XI.
36
Gnela B., Michałowska K. (red.), (2015), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XL, 317 s.
37
Michałowska K., Szaraniec M. (red.), (2015), Wybrane zagadnienia z prawa dla księgowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 166 s.
38
Michałowska K., (2014), Integralność w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego. [W:] Gnela B., Bugajski B. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego, s. 7-21.
39
Michałowska K., (2014), Postępowanie sądowe i alternatywne sposoby rozwiązywania sporów w sprawach z zakresu własności intelektualnej. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 209-214.
40
Michałowska K., (2014), Civil Status in the Draft of Book One of the Civil Code. [W:] Gnela B., Michałowska K. (red.), Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code, Warszawa : Difin, s. 83-95.
41
Kaźmierczyk A., Michałowska K., (2014), Ewolucja prawa własności w okresie transformacji gospodarczych przełomu XX i XXI wieku, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 362, s. 182-195.
42
Michałowska K., (2014), New Rights of Personality - the Basics of Creating. [W:] Pravotvorčestvo i pravoprimenenie v usloviâh innovacionnogo razvitiâ obŝestva : sbornik naučnyh statej. Č. 2, Grodno : GrGMU, s. 41-46.
43
Michałowska K., (2014), Charakter prawny i znaczenie zgody pacjenta na zabieg medyczny, Warszawa : Difin, 250 s.
44
Michałowska K., (2014), Trwałość pojęcia rodziny jako ochrona przed próbami jej redefinicji. [W:] Stala J. (red.), Nauki o rodzinie w służbie rodziny, Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, s. 217-232.
45
Michałowska K., (2014), Uzasadnienie braku obowiązku instytucjonalizacji upowszechniających się zjawisk społecznych na przykładzie projektów ustaw dotyczących związków partnerskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (926), s. 105-121; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/540
46
Gnela B., Michałowska K. (red.), (2014), Directions of Private Law Development: Comments on the Draft of Book One of the Civil Code, Warszawa : Difin, 150 s.
47
Michałowska K., (2013), Stan cywilny w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego. [W:] Gnela B., Michałowska K. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego, s. 89-99.
48
Michałowska K., (2013), Ochrona pośrednio pokrzywdzonych a odpowiedzialność ubezpieczyciela sprawcy krzywdy w świetle art. 446 § 4 k.c.. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin SA, s. 267-277.
49
Michałowska K., (2013), Prawo do życia rodzinnego na tle ogólnie pojmowanej prywatności jednostki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 911, s. 51-64; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/774/599
50
Michałowska K., (2012), Ochrona pośrednio poszkodowanych w relacji z ubezpieczycielem sprawcy szkody powodującej śmierć najbliższego członka rodziny na tle regulacji art. 446§4 k.c. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia, s. 116-133.
51
Michałowska K., (2012), Związek małżeński i związek partnerski w aspekcie wybranych uprawnień i obowiązków podatkowych. [W:] Gnela B. (red.), Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, Warszawa : Difin, s. 104-117.
52
Michałowska K., (2012), Elementy prawa ubezpieczeń społecznych. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 217-223.
53
Kaźmierczyk A., Michałowska K., (2012), Wybrane zagadnienia polityki podatkowej w stosunku do osób prawnych, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 12, s. 63-75; http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12kazmierczyk-michalowska.pdf
54
Michałowska K., (2012), Elementy prawa pracy. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 203-216.
55
Michałowska K., (2012), Tax Obligations of the Bank in the Income Tax from the Legal Persons (CIT - Corporate Income Tax) - Chosen Issues. [W:] Dryhov O., Voznyuk M., Buła P., Fudaliński J. (red.), Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1, L'vív : Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, s. 56-64.
56
Michałowska K., (2011), Związek małżeński i związek partnerski w aspekcie wybranych uprawnień i obowiązków podatkowych. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, s. 29-39.
57
Michałowska K., (2011), Podatek dochodowy od osób prawnych, Warszawa : Difin, 240 s.
58
Michałowska K., (2011), Znaczenie zgody ubezpieczonego w ubezpieczeniach na życie zawieranych na cudzy rachunek. [W:] Gnela B. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 94-109.
59
Michałowska K., Wiatrowski P., (2011), Elementy praw pracy. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 207-220.
60
Michałowska K., Wiatrowski P., (2011), Elementy praw ubezpieczeń społecznych. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 221-226.
61
Michałowska K., (2011), Ukryta reklama i jej skutki na tle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w aspekcie cywilnoprawnej odpowiedzialności przedsiębiorcy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 203, s. 176-192.
62
Michałowska K., (2010), Swoboda stron w kształtowaniu treści czynności prawnej i jej prawno-podatkowe skutki na przykładzie podatków dochodowych. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, s. 63-72.
63
Kielijan A., Michałowska K., (2010), Ograniczenia zasady swobody umów w umowach o usługi medyczne. [W:] Gnela B. (red.), Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 514-527.
64
Michałowska K., (2010), Postępowanie podatkowe. [W:] Kaźmierczyk-Jachowicz A. (red.), Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego, Warszawa : Difin, s. 181-269.
65
Kaźmierczyk-Jachowicz A., Michałowska K., (2009), Prawnopodatkowe konsekwencje zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, "Przegląd Podatkowy", nr 9(221), s. 26-33.
66
Michałowska K., (2009), Prawno-podatkowe konsekwencje rozporządzenia autorskim prawem majątkowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 809, s. 119-129; https://bazekon.uek.krakow.pl/169628394
67
Michałowska K., (2009), Granice autonomii woli w świadczeniach medycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 802, s. 91-104; https://bazekon.uek.krakow.pl/164133798
68
Kaźmierczyk-Jachowicz A., Łuc M., Michałowska K., (2008), Prawo podatkowe: postępowanie podatkowe: kazusy, Gnela B. (red. nauk.), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 111, [1] s.
69
Michałowska K., (2008), Kontrola podatkowa jako jedna z barier dla przedsiębiorczości w postępowaniu podatkowym. [W:] Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r, Kraków : Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, s. 108-112.
70
Kaźmierczyk A., Michałowska K., (2008), Nowelizacja przepisu art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 11 (195), s. 31-38.
71
Michałowska K., Szaraniec M., (2008), Prawna analiza zagadnień kontroli przedsiębiorcy na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy ordynacja podatkowa. [W:] Kuzińska H. (red.), Podatkowe otoczenie przedsiębiorstw, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 111-129.
72
Michałowska K., (2008), Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego jako realizacja prawa podatnika do informacji. [W:] Białkiewicz (red.), Polityka międzynarodowa. Prawo. Zarządzanie, Kraków : Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, s. 169-178.
73
Michałowska K., (2008), Analiza postaw prawnych prawa do nauki. [W:] Hibszer A. (red.), Polska dydaktyka geografii : idee - tradycje - wyzwania (Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ; nr 47), Sosnowiec : Wydział Nauki o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, s. 281-290.
74
Kaźmierczyk-Jachowicz A., Łuc M., Michałowska K., (2007), Prawo podatkowe: część ogólna: kazusy, Gnela B. (red.), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 116 s.
75
Michałowska K., (2006), Prawno-psychologiczna analiza ochrony dóbr osobistych człowieka. [W:] Białkiewicz (red.), Prawo. Zarządzanie. Marketing, Kraków : Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, s. 35-48.
76
Michałowska K., (2005), Artykuł 4461 k.c. jako podstawa dochodzenia roszczeń z tytułu szeroko rozumianych szkód prenatalnych powstałych w wyniku działań medycznych. [W:] Ogiegło L., Popiołek W., Szpunar M. (red.), Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków : Zakamycze, s. 1181-1191.
77
Michałowska K., (2003), Informowanie pacjenta w polskim prawie medycznym, "Prawo i Medycyna", vol. 5, nr 13, s. 106-116.
78
Michałowska K. (red.), (2013), Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego, Gnela B. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 148 k.
1
@inbook{UEK:2168370090,
author = "Aneta Kaźmierczyk and Kinga Michałowska",
title = "Contemporary Problems of Entrepreneurs Related to Human and Real Fixed Assets in the Sphere of Employment and Maintaining Office Real Estate Related to Corona Crisis - Selected Issues",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika 11 : zborník vedeckých prác",
pages = "126-135",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavatel'stvo Šafárik Press",
year = "2022",
url = {},
issn = "2453-921X",
isbn = "978-80-574-0153-7 ; 978-80-574-0154-4",
}
2
@article{UEK:2168370050,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Granice rodzicielskich ingerencji w dobra osobiste dziecka - zagadnienia wybrane",
journal = "Białostockie Studia Prawnicze",
number = "vol. 27, 3",
pages = "49-69",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.15290/bsp.2022.27.03.03},
url = {http://bsp.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2022/10/49_Book-BSP-27-nr-3.pdf},
}
3
@article{UEK:2168354994,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Ochrona zdrowia dziecka i jego rodziny a realizacja obowiązku nauki w sytuacji stanu epidemii",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "R. 83, 1",
pages = "21-35",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.2},
url = {https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/25626/25137},
}
4
@inbook{UEK:2168360280,
author = "Kinga Michałowska and Aneta Kaźmierczyk",
title = "Commercial Lease in the Light of Regulations Related to the State of the COVID-19 Epidemic in Poland",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika 10 : zborník vedeckých prác",
pages = "103-113",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavatel'stvo Šafárik Press",
year = "2021",
url = {https://unibook.upjs.sk/img/cms/2021/pravf/pravo-obchod-ekonomika-10.pdf},
issn = "2453-921X",
isbn = "978-80-574-0035-6 ; 978-80-574-0036-3",
}
5
@article{UEK:2168355940,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Różnicowanie a dyskryminacja - status prawny osób szczepionych i nieszczepionych na COVID-19",
journal = "Przegląd Sądowy",
number = "4",
pages = "38-56",
year = "2021",
}
6
@inbook{UEK:2168355946,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Rodzicielstwo i rodzicielskie prawa podmiotowe w obliczu human enhancement - zagadnienia wybrane",
booktitle = "Aksjologia prawa cywilnego i cywilnoprawna ochrona dóbr",
pages = "253-264",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-83-8198-249-8 ; 978-83-8198-250-4",
}
7
@inbook{UEK:2168352576,
author = "Aneta Kaźmierczyk and Kinga Michałowska",
title = "Personal Rights of Legal Persons in the Draft of Book One in the Polish Civil Code",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika : zborník vedeckých prác",
pages = "153-159",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavatel'stvo Šafárik Press",
year = "2020",
url = {https://unibook.upjs.sk/img/cms/2020/pravf/pravo-obchod-ekomnomika-2020.pdf},
issn = "2453-921X",
isbn = "978-80-8152-930-6 ; 978-80-8152-931-3",
}
8
@inbook{UEK:2168339555,
author = "Kinga Michałowska and Aneta Kaźmierczyk",
title = "Legal Aspects of High Technologies and Artificial Intelligence in Medicine and Health Protection - Selected Issues",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov",
pages = "405-414",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavatel'stvo Šafárik Press",
year = "2019",
url = {https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/pravf/pravo-obchod-ekonomika-9-web.pdf},
issn = "2453-921X",
isbn = "978-80-8152-775-3 ; 978-80-8152-776-0",
}
9
@inbook{UEK:2168334407,
author = "Kinga Michałowska and Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Homo Sapiens Superior - about the Need to Set the Legal Limits of Medical Interventions in Humane Genome",
booktitle = "28. Posvetovanje Medicina, pravo in družba : globalizacija medicine v 21. stoletju",
pages = "167-180",
adress = "Maribor",
publisher = "Univerzitetna založba Univerze",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.18690/978-961-286-246-6.11},
url = {https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/398},
isbn = "978-961-286-247-3 ; 978-961-286-246-6",
}
10
@inbook{UEK:2168351040,
author = "Kinga Michałowska and Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Human Germline Engineering and Human Rights",
booktitle = "Studi sui Diritti Emergenti (Estudos sobre os Direitos Atuais)",
pages = "370-378",
adress = "Reggio Calabria",
publisher = "Mediterranea International Centre for Human Rights Research (Università degli Studi Mediterranea) & Instituto Iberoamericano de Estudos Jurídicos",
year = "2019",
url = {https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/768816.pdf},
isbn = "978-84-09-04894-6",
}
11
@article{UEK:2168330207,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Skutek czynności prawnej w aspekcie obowiązków podatkowych - zagadnienia wybrane",
journal = "Naukovì vikliki : specìal'ne vidannâ Ekonomìko-pravovì vikliki 2018 roku. T. 1",
number = "no. 10",
pages = "160-166",
year = "2018",
url = {http://nanr.org/wp-content/uploads/2018/05/Naukovi-vikliki-EK-PRA-2018-Tom-1-1.pdf},
}
12
@inbook{UEK:2168330229,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Protection of e-Privacy and Threats Resulting from the Processing and Profiling of Personal Data of an Individual in the Context of the EU Regulation on the Protection of Personal Data",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika 8 : zborník príspevkov",
pages = "69-78",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita P.J. Šafárika",
year = "2018",
url = {https://poe.pravo.upjs.sk/wp-content/documents/POE_2018_zbornik.pdf},
isbn = "978-80-8152-649-7",
}
13
@inbook{UEK:2168330675,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Elementy prawa ubezpieczeń społecznych",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "261-268",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-121-4",
}
14
@article{UEK:2168324905,
author = "Kinga Michałowska and Karol Magoń",
title = "Patients' Genetic Data Protection in Polish Law and EU Law - Selected Issues",
journal = "Medicine, Law & Society",
number = "vol. 11, no. 1",
pages = "29-46",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18690/2463-7955.11.1.29-46.(2018)},
url = {http://journals.um.si/index.php/medicine/article/download/89/74},
}
15
@inbook{UEK:2168330673,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Elementy prawa pracy",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "245-260",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-121-4",
}
16
@inbook{UEK:2168330273,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Elastyczne formy zatrudnienia jako metoda restrukturyzacji na przykładzie job sharingu",
booktitle = "Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa",
pages = "269-278",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
isbn = "978-83-812-8902-3 ; 978-83-812-8987-0",
}
17
@article{UEK:2168334411,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Ewolucja i wyodrębnienie rodzinnych dóbr osobistych - zagadnienia wybrane",
journal = "Miscellanea Historico-Iuridica",
number = "t. 17, z. 1",
pages = "345-360",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15290/mhi.2018.17.01.18},
url = {http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/59/45},
}
18
@inbook{UEK:2168315547,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Charakter prawny i ochrona danych genetycznych w medycynie spersonalizowanej",
booktitle = "Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle",
pages = "277-285",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-255-9485-5 ; 978-83-255-9486-2",
}
19
@inbook{UEK:2168321999,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Materialny i niematerialny aspekt pochówku wyznawcy islamu - zagadnienia wybrane",
booktitle = "Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej",
pages = "50-59",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Ryza",
year = "2017",
isbn = "978-83-948146-3-2",
}
20
@article{UEK:2168323103,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Protecting Consumers as the Buyers and Users of Cosmetic Products in the Light of European Parliament and Council Regulation (EC) No 1223/2009 on Cosmetic Products",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (967)",
pages = "43-55",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0968.0803},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1270/1016},
}
21
@book{UEK:2168319843,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w polskim prawie cywilnym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-255-8936-3 ; 978-83-255-8937-0",
}
22
@inbook{UEK:2168318707,
author = "Kinga Michałowska",
title = "New Regulations of the Document and the Document Form of Legal Transaction in the Polish Civil Code and the Code of Civil Procedure",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika 7 : zborník príspevkov",
pages = "403-409",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita P.J. Šafárika",
year = "2017",
url = {https://vdocuments.mx/reader/full/prvo-obchod-ekonomika-v-poepravoupjssk-univerzita-pavla-jozefa-afrika},
isbn = "978-80-8152-528-5",
}
23
@article{UEK:2168315089,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Prawna kwalifikacja umów o usługi kosmetyczne",
journal = "Europa Regionum",
number = "t. 29",
pages = "45-58",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/er.2016.29-03},
url = {https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6055/22891.pdf},
}
24
@inbook{UEK:2168310557,
author = "Kinga Michałowska",
title = "About a Need for the Recodification of the Regulations on Protection of Personal Rights of Natural and Legal Person - an Examination of Laws",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov",
pages = "385-393",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita Pavla Jozefa Šafárika",
year = "2016",
isbn = "978-80-8152-443-1",
}
25
@article{UEK:2168309059,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Personality Rights of a Legal Person in Light of the Case Laws of the Supreme Court and Common Courts",
journal = "Studia Iuridica Cassoviensia",
number = "R. 4, č. 2",
pages = "91-97",
year = "2016",
url = {http://sic.pravo.upjs.sk/files/8_michalowska_-_osobne_vlastnictvo.pdf},
}
26
@article{UEK:2168304663,
author = "Kinga Michałowska",
title = "The Institution of a National and Cross-Border Economic Mediation as an Alternative Method for Settling Disputes between Entrepreneurs",
journal = "Studia Iuridica Cassoviensia",
number = "R. 4, č. 1",
pages = "4-12",
year = "2016",
url = {http://sic.pravo.upjs.sk/files/1_michalowska_-_the_institute_of_a_national.pdf},
}
27
@article{UEK:2168296273,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Dobre imię osoby prawnej w świetle orzecznictwa",
journal = "Studia Oeconomica Posnaniensia",
number = "vol. 3, 3",
pages = "7-19",
year = "2015",
url = {http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/01_michalowska.pdf},
}
28
@inbook{UEK:2168303765,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Umowne zadysponowanie informacjami ze sfery prywatności",
booktitle = "Współczesne problemy prawa zobowiązań",
pages = "475-497",
adress = "Warszawa",
publisher = "LEX a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-8052-2",
}
29
@inbook{UEK:2168299933,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Elementy prawa pracy",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "205-218",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9292-1",
}
30
@inbook{UEK:2168303521,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Status prawny pacjenta - konsumenta świadczeń zdrowotnych",
booktitle = "Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego",
pages = "209-221",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
isbn = "978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5",
}
31
@inbook{UEK:2168300783,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Wpływ danych medycznych i danych genetycznych na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie",
booktitle = "Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych",
pages = "302-319",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-9470-3",
}
32
@article{UEK:2168305623,
author = "Aneta Kaźmierczyk and Kinga Michałowska",
title = "Nietykalność i integralność w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego - analiza prawnoporównawcza",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (948)",
pages = "81-97",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0948.1206},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/961/721},
}
33
@inbook{UEK:2168301241,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Ubezpieczenia społeczne w Polsce : zagadnienia wybrane",
booktitle = "Wybrane zagadnienia z prawa dla księgowych",
pages = "77-106",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2015",
isbn = "978-83-7228-356-6",
}
34
@inbook{UEK:2168299935,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Elementy prawa ubezpieczeń społecznych",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "219-225",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9292-1",
}
35
@misc{UEK:2168303505,
author = "Bogusława Gnela and Kinga Michałowska",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego",
pages = "XI",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
isbn = "978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5",
}
36
@book{UEK:2168300951,
title = "Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
isbn = "978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5",
}
37
@book{UEK:2168299277,
title = "Wybrane zagadnienia z prawa dla księgowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2015",
isbn = "978-83-7228-356-6",
}
38
@unpublished{UEK:2168301253,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Integralność w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego",
booktitle = "Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego ",
pages = "7-21",
year = "2014",
}
39
@inbook{UEK:2168276193,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Postępowanie sądowe i alternatywne sposoby rozwiązywania sporów w sprawach z zakresu własności intelektualnej",
booktitle = "Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów",
pages = "209-214",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-233-8",
}
40
@inbook{UEK:2168295001,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Civil Status in the Draft of Book One of the Civil Code",
booktitle = "Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code",
pages = "83-95",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-512-4",
}
41
@article{UEK:2168290879,
author = "Aneta Kaźmierczyk and Kinga Michałowska",
title = "Ewolucja prawa własności w okresie transformacji gospodarczych przełomu XX i XXI wieku",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "362",
pages = "182-195",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.362.14},
url = {},
}
42
@inbook{UEK:2168295737,
author = "Kinga Michałowska",
title = "New Rights of Personality - the Basics of Creating",
booktitle = "Pravotvorčestvo i pravoprimenenie v usloviâh innovacionnogo razvitiâ obŝestva : sbornik naučnyh statej. Č. 2",
pages = "41-46",
adress = "Grodno",
publisher = "GrGMU",
year = "2014",
isbn = "978-985-558-368-5",
}
43
@book{UEK:2168295683,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Charakter prawny i znaczenie zgody pacjenta na zabieg medyczny",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-534-6",
}
44
@inbook{UEK:2168295685,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Trwałość pojęcia rodziny jako ochrona przed próbami jej redefinicji",
booktitle = "Nauki o rodzinie w służbie rodziny",
pages = "217-232",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-7438-358-5",
}
45
@article{UEK:2168285181,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Uzasadnienie braku obowiązku instytucjonalizacji upowszechniających się zjawisk społecznych na przykładzie projektów ustaw dotyczących związków partnerskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (926)",
pages = "105-121",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0926.0207},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/540},
}
46
@book{UEK:2168294977,
title = "Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-512-4",
}
47
@unpublished{UEK:2168288565,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Stan cywilny w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego",
booktitle = "Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego ",
pages = "89-99",
year = "2013",
}
48
@inbook{UEK:2168274319,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Ochrona pośrednio pokrzywdzonych a odpowiedzialność ubezpieczyciela sprawcy krzywdy w świetle art. 446 § 4 k.c.",
booktitle = "Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "267-277",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7930-012-9",
}
49
@article{UEK:2168276007,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Prawo do życia rodzinnego na tle ogólnie pojmowanej prywatności jednostki",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "911",
pages = "51-64",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/774/599},
}
50
@unpublished{UEK:2168273654,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Ochrona pośrednio poszkodowanych w relacji z ubezpieczycielem sprawcy szkody powodującej śmierć najbliższego członka rodziny na tle regulacji art. 446§4 k.c",
booktitle = "Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia",
pages = "116-133",
year = "2012",
}
51
@inbook{UEK:2168242032,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Związek małżeński i związek partnerski w aspekcie wybranych uprawnień i obowiązków podatkowych",
booktitle = "Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym",
pages = "104-117",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-676-2",
}
52
@inbook{UEK:2168239726,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Elementy prawa ubezpieczeń społecznych",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "217-223",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4130-1",
}
53
@article{UEK:2168239534,
author = "Aneta Kaźmierczyk and Kinga Michałowska",
title = "Wybrane zagadnienia polityki podatkowej w stosunku do osób prawnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "12",
pages = "63-75",
year = "2012",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12kazmierczyk-michalowska.pdf},
}
54
@inbook{UEK:2168239722,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Elementy prawa pracy",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "203-216",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4130-1",
}
55
@inbook{UEK:2168252868,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Tax Obligations of the Bank in the Income Tax from the Legal Persons (CIT - Corporate Income Tax) - Chosen Issues",
booktitle = "Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1",
pages = "56-64",
adress = "L'vív",
publisher = "Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny",
year = "2012",
}
56
@unpublished{UEK:2168260542,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Związek małżeński i związek partnerski w aspekcie wybranych uprawnień i obowiązków podatkowych",
booktitle = "Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym",
pages = "29-39",
year = "2011",
}
57
@book{UEK:2168218730,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Podatek dochodowy od osób prawnych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-373-0",
}
58
@inbook{UEK:2168225922,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Znaczenie zgody ubezpieczonego w ubezpieczeniach na życie zawieranych na cudzy rachunek",
booktitle = "Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "94-109",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1547-0",
}
59
@inbook{UEK:2166082560,
author = "Kinga Michałowska and Piotr Wiatrowski",
title = "Elementy praw pracy",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "207-220",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1044-4",
}
60
@inbook{UEK:2166082605,
author = "Kinga Michałowska and Piotr Wiatrowski",
title = "Elementy praw ubezpieczeń społecznych",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "221-226",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1044-4",
}
61
@article{UEK:2168227358,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Ukryta reklama i jej skutki na tle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w aspekcie cywilnoprawnej odpowiedzialności przedsiębiorcy",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "203",
pages = "176-192",
adress = "",
year = "2011",
}
62
@unpublished{UEK:2168327091,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Swoboda stron w kształtowaniu treści czynności prawnej i jej prawno-podatkowe skutki na przykładzie podatków dochodowych",
booktitle = "Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym",
pages = "63-72",
year = "2010",
}
63
@inbook{UEK:2165725749,
author = "Anna Kielijan and Kinga Michałowska",
title = "Ograniczenia zasady swobody umów w umowach o usługi medyczne",
booktitle = "Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane",
pages = "514-527",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2010",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-0591-4",
}
64
@inbook{UEK:2165305369,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Postępowanie podatkowe",
booktitle = "Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego",
pages = "181-269",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-225-2",
}
65
@article{UEK:2166362076,
author = "Aneta Kaźmierczyk-Jachowicz and Kinga Michałowska",
title = "Prawnopodatkowe konsekwencje zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej",
journal = "Przegląd Podatkowy",
number = "9(221)",
pages = "26-33",
year = "2009",
}
66
@article{UEK:2165701548,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Prawno-podatkowe konsekwencje rozporządzenia autorskim prawem majątkowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "809",
pages = "119-129",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169628394},
}
67
@article{UEK:50064,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Granice autonomii woli w świadczeniach medycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "802",
pages = "91-104",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164133798},
}
68
@book{UEK:51908,
author = "Aneta Kaźmierczyk-Jachowicz and Michał Łuc and Kinga Michałowska",
title = "Prawo podatkowe : postępowanie podatkowe : kazusy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-012-0",
}
69
@inbook{UEK:2166560867,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Kontrola podatkowa jako jedna z barier dla przedsiębiorczości w postępowaniu podatkowym",
booktitle = "Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r.",
pages = "108-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta",
year = "2008",
isbn = "978-83-925336-1-0",
}
70
@article{UEK:2168304859,
author = "Aneta Kaźmierczyk and Kinga Michałowska",
title = "Nowelizacja przepisu art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "11 (195)",
pages = "31-38",
year = "2008",
}
71
@inbook{UEK:2166383301,
author = "Kinga Michałowska and Monika Szaraniec",
title = "Prawna analiza zagadnień kontroli przedsiębiorcy na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy ordynacja podatkowa",
booktitle = "Podatkowe otoczenie przedsiębiorstw",
pages = "111-129",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2008",
isbn = "978-83-61310-04-4",
}
72
@inbook{UEK:2168304869,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego jako realizacja prawa podatnika do informacji",
booktitle = "Polityka międzynarodowa. Prawo. Zarządzanie",
pages = "169-178",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "83-907357-7-6",
}
73
@inbook{UEK:2168304925,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Analiza postaw prawnych prawa do nauki",
booktitle = "Polska dydaktyka geografii : idee - tradycje - wyzwania",
pages = "281-290",
adress = "Sosnowiec",
publisher = "Wydział Nauki o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego",
year = "2008",
issn = "1895-6777",
isbn = "978-83-87431-91-4",
}
74
@book{UEK:52044,
author = "Aneta Kaźmierczyk-Jachowicz and Michał Łuc and Kinga Michałowska",
title = "Prawo podatkowe : część ogólna : kazusy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-815-7",
}
75
@inbook{UEK:2168304875,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Prawno-psychologiczna analiza ochrony dóbr osobistych człowieka",
booktitle = "Prawo. Zarządzanie. Marketing",
pages = "35-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-907357-6-8",
}
76
@inbook{UEK:2168304867,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Artykuł 4461 k.c. jako podstawa dochodzenia roszczeń z tytułu szeroko rozumianych szkód prenatalnych powstałych w wyniku działań medycznych",
booktitle = "Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana",
pages = "1181-1191",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2005",
isbn = "83-7444-148-8",
}
77
@article{UEK:2168304933,
author = "Kinga Michałowska",
title = "Informowanie pacjenta w polskim prawie medycznym",
journal = "Prawo i Medycyna",
number = "vol. 5, 13",
pages = "106-116",
year = "2003",
}
78
@unpublished{UEK:2168288479,
title = "Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID