Publications of the selected author

1

Conference:
Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości, Poznań, Polska, od 2015-04-16 do 2015-04-16
Title:
Poziom zadłużenia a wzrost gospodarczy i sytuacja ekonomiczna w nowych krajach członkowskich (UE-10) po akcesji do Unii Europejskiej
Source:
Konferencja naukowa pt. "Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości"2015. - Referat wygłoszony - nieopublikowany
Nr:
2168299025
varia
2

Conference:
Globalne aspekty kryzysu strefy euro, Łódź, Polska, od 2012-10-12 do 2012-10-12
Title:
Globalny kryzys finansowo-gospodarczy i strefy euro a sytuacja fiskalna nowych państw członkowskich (UE-10)
Source:
Konferencja naukowa pt. "Globalne aspekty kryzysu strefy euro", 12.10.2012, Uniwersytet Łódzki2012. - Referat wygłoszony - nieopublikowany
Nr:
2168294081
varia
1
Poziom zadłużenia a wzrost gospodarczy i sytuacja ekonomiczna w nowych krajach członkowskich (UE-10) po akcesji do Unii Europejskiej / Edward MOLENDOWSKI, Piotr STANEK // W: Konferencja naukowa pt. "Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości". - (2015). - Referat wygłoszony - nieopublikowany
2
Globalny kryzys finansowo-gospodarczy i strefy euro a sytuacja fiskalna nowych państw członkowskich (UE-10) / Edward MOLENDOWSKI, Piotr STANEK // W: Konferencja naukowa pt. "Globalne aspekty kryzysu strefy euro", 12.10.2012, Uniwersytet Łódzki. - (2012). - Referat wygłoszony - nieopublikowany
1
Molendowski E., Stanek P., (2015), Poziom zadłużenia a wzrost gospodarczy i sytuacja ekonomiczna w nowych krajach członkowskich (UE-10) po akcesji do Unii Europejskiej. [W:] Konferencja naukowa pt. "Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości"
2
Molendowski E., Stanek P., (2012), Globalny kryzys finansowo-gospodarczy i strefy euro a sytuacja fiskalna nowych państw członkowskich (UE-10). [W:] Konferencja naukowa pt. "Globalne aspekty kryzysu strefy euro", 12.10.2012, Uniwersytet Łódzki
1
@misc{UEK:2168299025,
author = "Molendowski Edward and Stanek Piotr",
title = "Poziom zadłużenia a wzrost gospodarczy i sytuacja ekonomiczna w nowych krajach członkowskich (UE-10) po akcesji do Unii Europejskiej",
booktitle = "Konferencja naukowa pt. "Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości"",
pages = "",
year = "2015",
}
2
@misc{UEK:2168294081,
author = "Molendowski Edward and Stanek Piotr",
title = "Globalny kryzys finansowo-gospodarczy i strefy euro a sytuacja fiskalna nowych państw członkowskich (UE-10)",
booktitle = "Konferencja naukowa pt. "Globalne aspekty kryzysu strefy euro", 12.10.2012, Uniwersytet Łódzki",
pages = "",
year = "2012",
}