Publications of the selected author

1

Title:
Perspektywy wyjścia Grecji ze strefy euro
Source:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2013, s. 97-119 - Bibliogr.
Signature:
NP-1371/Magazyn
Nr:
2168290155
chapter in unpublished scientific work
See main document
2

Title:
Efekty prezydencji Polski w Radzie UE dla polityki równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji
Source:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2012, s. 133-146
Signature:
NP-1408/Magazyn
Nr:
2168282709
chapter in unpublished scientific work
See main document
3

Title:
Równość kobiet i mężczyzn po Traktacie z Lizbony
Source:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2011, s. 169-188 - Bibliogr.
Signature:
NP-1275/Magazyn
Nr:
2168258026
chapter in unpublished scientific work
See main document
4

Title:
Polityka społeczna a Traktat z Lizbony
Source:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2010, s. 235-258 - Bibliogr.
Signature:
NP-797/Magazyn
Nr:
2168282733
chapter in unpublished scientific work
See main document
5

Title:
Społeczne bariery integracji europejskiej
Source:
Bariery integracji Unii Europejskiej / kier. projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2007, s. 115-147
Signature:
NP-1159/Magazyn
Nr:
2168282649
chapter in unpublished scientific work
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Polityka społeczna krajów Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
234 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
52/KEIG/1/2009/S/516
Signature:
NP-1321/Magazyn
Nr:
2168215871
unpublished scientific work
2

Title:
Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
240 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
45/KEIG/1/2008/S/461
Signature:
NP-1212/Magazyn
Nr:
2168281823
unpublished scientific work
3

Title:
Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
292 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
15/KEIG/1/2006/S/290
Signature:
NP-1044/2/Magazyn
Nr:
2166583867
unpublished scientific work
4

Title:
Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 1
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
368 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
31/KEIG/1/2005/S/223
Signature:
NP-1044/1/Magazyn
Nr:
2168222460
unpublished scientific work
5

Title:
Porównanie wyników negocjacji akcesyjnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unia Europejską
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004
Physical description:
317 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1004/Magazyn
Nr:
2168266674
unpublished scientific work
1
Perspektywy wyjścia Grecji ze strefy euro / Magdalena ZAJĄC-FRĄS // W: Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2013), s. 97-119. - Bibliogr.
2
Efekty prezydencji Polski w Radzie UE dla polityki równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji / Magdalena ZAJĄC-FRĄS // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2012), s. 133-146
3
Równość kobiet i mężczyzn po Traktacie z Lizbony / [M. ZAJĄC-FRĄS] // W: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2011), s. 169-188. - Bibliogr.
4
Polityka społeczna a Traktat z Lizbony / Magdalena ZAJĄC-FRĄS // W: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2010), s. 235-258. - Bibliogr.
5
Społeczne bariery integracji europejskiej / Magdalena ZAJĄC-FRĄS // W: Bariery integracji Unii Europejskiej / kier. projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2007), s. 115-147
6
Polityka społeczna krajów Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu / zespół autorski: Helena TENDERA-WŁASZCZUK (kierownik projektu) ; Wojciech BĄBA, Jerzy Hoyer, Piotr MALEC, Magdalena ZAJĄC-FRĄS, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 234 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
7
Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej / zespół aut.: Helena TENDERA-WŁASZCZUK (kier. projektu), Czesław KŁAK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄC-FRĄS, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA, Alina Krupa. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 240 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
8
Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 2 / zespół autorski: Helena TENDERA-WŁASZCZUK (kierownik tematu), Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA, Czesław KŁAK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄC, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 292 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
9
Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 1 / zespół autorski: Helena TENDERA-WŁASZCZUK (kierownik tematu), Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄC, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 368 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
10
Porównanie wyników negocjacji akcesyjnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unia Europejską / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK ; zespół: Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA, Magdalena ZAJĄC. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004. - 317 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Zając-Frąs M., (2013), Perspektywy wyjścia Grecji ze strefy euro. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, s. 97-119.
2
Zając-Frąs M., (2012), Efekty prezydencji Polski w Radzie UE dla polityki równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, s. 133-146.
3
Zając-Frąs M., (2011), Równość kobiet i mężczyzn po Traktacie z Lizbony. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim, s. 169-188.
4
Zając-Frąs M., (2010), Polityka społeczna a Traktat z Lizbony. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim, s. 235-258.
5
Zając-Frąs M., (2007), Społeczne bariery integracji europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Bariery integracji Unii Europejskiej, s. 115-147.
6
Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Hoyer J., Malec P., Zając-Frąs M., Zajączkowska M., (2009), Polityka społeczna krajów Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu, Tendera-Właszczuk H. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 234 s.
7
Tendera-Właszczuk H., Kłak C., Bąba W., Zając-Frąs M., Zajączkowska M., Krupa A., (2008), Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej, Tendera-Właszczuk H. (kier. pr), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 240 k.
8
Tendera-Właszczuk H., Karwoth-Zielińska D., Kłak C., Bąba W., Zając M., Zajączkowska M., (2006), Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 2, Tendera-Właszczuk H. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 292 s.
9
Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zając M., Zajączkowska M., (2005), Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 1, Tendera-Właszczuk H. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 368 s.
10
Bąba W., Zajączkowska M., Zając M., (2004), Porównanie wyników negocjacji akcesyjnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unia Europejską, Tendera-Właszczuk H. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 317 k.
1
@unpublished{UEK:2168290155,
author = "Zając-Frąs Magdalena",
title = "Perspektywy wyjścia Grecji ze strefy euro",
booktitle = "Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej",
pages = "97-119",
year = "2013",
}
2
@unpublished{UEK:2168282709,
author = "Zając-Frąs Magdalena",
title = "Efekty prezydencji Polski w Radzie UE dla polityki równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "133-146",
year = "2012",
}
3
@unpublished{UEK:2168258026,
author = "Zając-Frąs Magdalena",
title = "Równość kobiet i mężczyzn po Traktacie z Lizbony",
booktitle = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim",
pages = "169-188",
year = "2011",
}
4
@unpublished{UEK:2168282733,
author = "Zając-Frąs Magdalena",
title = "Polityka społeczna a Traktat z Lizbony",
booktitle = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim",
pages = "235-258",
year = "2010",
}
5
@unpublished{UEK:2168282649,
author = "Zając-Frąs Magdalena",
title = "Społeczne bariery integracji europejskiej",
booktitle = "Bariery integracji Unii Europejskiej",
pages = "115-147",
year = "2007",
}
6
@unpublished{UEK:2168215871,
author = "Tendera-Właszczuk Helena and Bąba Wojciech and Hoyer Jerzy and Malec Piotr and Zając-Frąs Magdalena and Zajączkowska Magdalena",
title = "Polityka społeczna krajów Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
7
@unpublished{UEK:2168281823,
author = "Tendera-Właszczuk Helena and Kłak Czesław and Bąba Wojciech and Zając-Frąs Magdalena and Zajączkowska Magdalena and Krupa Alina",
title = "Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
8
@unpublished{UEK:2166583867,
author = "Tendera-Właszczuk Helena and Karwoth-Zielińska Dominika and Kłak Czesław and Bąba Wojciech and Zając Magdalena and Zajączkowska Magdalena",
title = "Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
9
@unpublished{UEK:2168222460,
author = "Tendera-Właszczuk Helena and Bąba Wojciech and Zając Magdalena and Zajączkowska Magdalena",
title = "Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
10
@unpublished{UEK:2168266674,
author = "Bąba Wojciech and Zajączkowska Magdalena and Zając Magdalena",
title = "Porównanie wyników negocjacji akcesyjnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unia Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2004",
}