Publications of the selected author

1

Title:
Perspektywy wyjścia Grecji ze strefy euro
Source:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 100-122 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-462-2
Nr:
2168289135
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Efekty prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej dla polityki równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji
Source:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 145-158
ISBN:
978-83-62511-47-1
Nr:
2168254488
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Title:
Polityka społeczna a Traktat z Lizbony
Source:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 115-133
ISBN:
978-83-62511-66-2
Nr:
2168264008
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Title:
Równość kobiet i mężczyzn po Traktacie z Lizbony
Source:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 175-188
ISBN:
978-83-62511-66-2
Nr:
2168238968
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Walka z handlem narkotykami oraz handlem ludźmi w ramach trzeciego filaru Unii Europejskiej
Source:
Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009, s. 86-110
ISBN:
978-83-61686-08-8
Nr:
2165180753
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Społeczne bariery integracji europejskiej
Source:
Bariery integracji Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009, s. 124-155
ISBN:
978-83-61686-00-2
Nr:
2165208631
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Problematyka równości płci oraz sytuacja kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej
Source:
Problemy integracji i globalizacji gospodarki światowej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2006, s. 73-88 - Bibliogr.
ISBN:
83-88789-02-3
Nr:
2165723231
chapter in monograph
See main document
1
Perspektywy wyjścia Grecji ze strefy euro / Magdalena ZAJĄC-FRĄS // W: Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Warszawa : Difin SA, 2014. - S. 100-122. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-462-2
2
Efekty prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej dla polityki równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji / Magdalena ZAJĄC-FRĄS // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej : praca zbiorowa / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 145-158. - ISBN 978-83-62511-47-1
3
Polityka społeczna a Traktat z Lizbony / M. ZAJĄC-FRĄS // W: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 115-133. - ISBN 978-83-62511-66-2
4
Równość kobiet i mężczyzn po Traktacie z Lizbony / M. ZAJĄC-FRĄS // W: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 175-188. - ISBN 978-83-62511-66-2
5
Walka z handlem narkotykami oraz handlem ludźmi w ramach trzeciego filaru Unii Europejskiej / Magdalena ZAJĄC-FRĄS // W: Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009. - S. 86-110. - ISBN 978-83-61686-08-8
6
Społeczne bariery integracji europejskiej / Magdalena ZAJĄC-FRĄS // W: Bariery integracji Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009. - S. 124-155. - ISBN 978-83-61686-00-2
7
Problematyka równości płci oraz sytuacja kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej / Magdalena ZAJĄC // W: Problemy integracji i globalizacji gospodarki światowej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2006. - S. 73-88. - Bibliogr. - ISBN 83-88789-02-3
1
Zając-Frąs M., (2014), Perspektywy wyjścia Grecji ze strefy euro. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, Warszawa : Difin SA, s. 100-122.
2
Zając-Frąs M., (2013), Efekty prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej dla polityki równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 145-158.
3
Zając-Frąs M., (2012), Polityka społeczna a Traktat z Lizbony. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 115-133.
4
Zając-Frąs M., (2012), Równość kobiet i mężczyzn po Traktacie z Lizbony. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 175-188.
5
Zając-Frąs M., (2009), Walka z handlem narkotykami oraz handlem ludźmi w ramach trzeciego filaru Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 86-110.
6
Zając-Frąs M., (2009), Społeczne bariery integracji europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Bariery integracji Unii Europejskiej, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 124-155.
7
Zając M., (2006), Problematyka równości płci oraz sytuacja kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Problemy integracji i globalizacji gospodarki światowej, Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, s. 73-88.
1
@inbook{UEK:2168289135,
author = "Zając-Frąs Magdalena",
title = "Perspektywy wyjścia Grecji ze strefy euro",
booktitle = "Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej",
pages = "100-122",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-462-2",
}
2
@inbook{UEK:2168254488,
author = "Zając-Frąs Magdalena",
title = "Efekty prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej dla polityki równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "145-158",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-47-1",
}
3
@inbook{UEK:2168264008,
author = "Zając-Frąs M.",
title = "Polityka społeczna a Traktat z Lizbony",
booktitle = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne",
pages = "115-133",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-66-2",
}
4
@inbook{UEK:2168238968,
author = "Zając-Frąs M.",
title = "Równość kobiet i mężczyzn po Traktacie z Lizbony",
booktitle = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne",
pages = "175-188",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-66-2",
}
5
@inbook{UEK:2165180753,
author = "Zając-Frąs Magdalena",
title = "Walka z handlem narkotykami oraz handlem ludźmi w ramach trzeciego filaru Unii Europejskiej",
booktitle = "Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej",
pages = "86-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-61686-08-8",
}
6
@inbook{UEK:2165208631,
author = "Zając-Frąs Magdalena",
title = "Społeczne bariery integracji europejskiej",
booktitle = "Bariery integracji Unii Europejskiej",
pages = "124-155",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-61686-00-2",
}
7
@inbook{UEK:2165723231,
author = "Zając Magdalena",
title = "Problematyka równości płci oraz sytuacja kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej",
booktitle = "Problemy integracji i globalizacji gospodarki światowej",
pages = "73-88",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka",
year = "2006",
isbn = "83-88789-02-3",
}