Publications of the selected author

1

Title:
Perspektywy wyjścia Grecji ze strefy euro
Source:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 100-122 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-462-2
Nr:
2168289135
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Perspektywy wyjścia Grecji ze strefy euro
Source:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2013, s. 97-119 - Bibliogr.
Signature:
NP-1371/Magazyn
Nr:
2168290155
chapter in unpublished scientific work
See main document
3

Title:
Polityka na rzecz równości płci a sytuacja kobiet w szkolnictwie wyższym w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
336 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-261
Nr:
2168272168
doctoral dissertation
4

Title:
Efekty prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej dla polityki równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji
Source:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 145-158
ISBN:
978-83-62511-47-1
Nr:
2168254488
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Efekty prezydencji Polski w Radzie UE dla polityki równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji
Source:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2012, s. 133-146
Signature:
NP-1408/Magazyn
Nr:
2168282709
chapter in unpublished scientific work
See main document
6

Author:
Title:
Równość kobiet i mężczyzn po Traktacie z Lizbony
Source:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 175-188
ISBN:
978-83-62511-66-2
Nr:
2168238968
chapter in monograph
See main document
7

Author:
Title:
Polityka społeczna a Traktat z Lizbony
Source:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 115-133
ISBN:
978-83-62511-66-2
Nr:
2168264008
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Rozwój polityki na rzecz równości płci w Unii Europejskiej z perspektywy instytucjonalizmu socjologicznego = Development of Equality Policy in the European Union from the Perspective of Sociological Institutionalism
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 179 (2011) , s. 302-314. - Tytuł numeru: Gospodarka międzynarodowa - wyzwania i nowe trendy - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218526
article
9

Title:
Teorie i modele integracji europejskiej = Theories and Models of European Integration
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 852 (2011) , s. 5-27. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53296
article
See main document
10

Title:
Wybrane polityki Unii Europejskiej
Publisher address:
Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2011
Physical description:
102 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-88789-44-1
Nr:
2168293851
monograph
11

Title:
Równość kobiet i mężczyzn po Traktacie z Lizbony
Source:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2011, s. 169-188 - Bibliogr.
Signature:
NP-1275/Magazyn
Nr:
2168258026
chapter in unpublished scientific work
See main document
12

Title:
Polityka społeczna Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010
Physical description:
217, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61686-32-3
Nr:
2165719829
monograph
13

Title:
Polityka społeczna a Traktat z Lizbony
Source:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2010, s. 235-258 - Bibliogr.
Signature:
NP-797/Magazyn
Nr:
2168282733
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Title:
Pozycja kobiet na rynku pracy w Unii Europejskiej = The Status of Women on the European Union Labour Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 832 (2010) , s. 59-81. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53198
article
See main document
15

Title:
Dystans społeczno-ekonomiczny Polski na tle krajów UE-15
Publisher address:
Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, 2009
Physical description:
237 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8789-28-1
Nr:
2165644096
monograph
16

Title:
Społeczne bariery integracji europejskiej
Source:
Bariery integracji Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009, s. 124-155
ISBN:
978-83-61686-00-2
Nr:
2165208631
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Walka z handlem narkotykami oraz handlem ludźmi w ramach trzeciego filaru Unii Europejskiej
Source:
Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009, s. 86-110
ISBN:
978-83-61686-08-8
Nr:
2165180753
chapter in monograph
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Polityka społeczna krajów Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
234 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
52/KEIG/1/2009/S/516
Signature:
NP-1321/Magazyn
Nr:
2168215871
unpublished scientific work
1
Perspektywy wyjścia Grecji ze strefy euro / Magdalena ZAJĄC-FRĄS // W: Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Warszawa : Difin SA, 2014. - S. 100-122. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-462-2
2
Perspektywy wyjścia Grecji ze strefy euro / Magdalena ZAJĄC-FRĄS // W: Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2013), s. 97-119. - Bibliogr.
3
Polityka na rzecz równości płci a sytuacja kobiet w szkolnictwie wyższym w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej / Magdalena ZAJĄC-FRĄS ; Promotor: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków, 2013. - 336 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002741
4
Efekty prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej dla polityki równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji / Magdalena ZAJĄC-FRĄS // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej : praca zbiorowa / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 145-158. - ISBN 978-83-62511-47-1
5
Efekty prezydencji Polski w Radzie UE dla polityki równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji / Magdalena ZAJĄC-FRĄS // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2012), s. 133-146
6
Równość kobiet i mężczyzn po Traktacie z Lizbony / M. ZAJĄC-FRĄS // W: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 175-188. - ISBN 978-83-62511-66-2
7
Polityka społeczna a Traktat z Lizbony / M. ZAJĄC-FRĄS // W: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 115-133. - ISBN 978-83-62511-66-2
8
Rozwój polityki na rzecz równości płci w Unii Europejskiej z perspektywy instytucjonalizmu socjologicznego = Development of Equality Policy in the European Union from the Perspective of Sociological Institutionalism / Magdalena ZAJĄC-FRĄS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 179 (2011), s. 302-314. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka międzynarodowa - wyzwania i nowe trendy. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
9
Teorie i modele integracji europejskiej = Theories and Models of European Integration / Magdalena ZAJĄC-FRĄS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 852 (2011), s. 5-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
10
Wybrane polityki Unii Europejskiej / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Hanna Kelm, Magdalena ZAJĄC-FRĄS. - Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2011. - 102 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-88789-44-1
11
Równość kobiet i mężczyzn po Traktacie z Lizbony / [M. ZAJĄC-FRĄS] // W: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2011), s. 169-188. - Bibliogr.
12
Polityka społeczna Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK ; [aut.: Wojciech BĄBA, Jerzy Hoyer, Piotr MALEC, Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Magdalena ZAJĄC-FRĄS, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - 217, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61686-32-3
13
Polityka społeczna a Traktat z Lizbony / Magdalena ZAJĄC-FRĄS // W: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2010), s. 235-258. - Bibliogr.
14
Pozycja kobiet na rynku pracy w Unii Europejskiej = The Status of Women on the European Union Labour Market / Magdalena ZAJĄC-FRĄS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 832 (2010), s. 59-81. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170647374. - ISSN 1898-6447
15
Dystans społeczno-ekonomiczny Polski na tle krajów UE-15 / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK ; Wojciech BĄBA, Hanna Kelm, Remigiusz Łuc, Barbara Serda, Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Magdelena ZAJĄC-FRĄS, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, 2009. - 237 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8789-28-1
16
Społeczne bariery integracji europejskiej / Magdalena ZAJĄC-FRĄS // W: Bariery integracji Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009. - S. 124-155. - ISBN 978-83-61686-00-2
17
Walka z handlem narkotykami oraz handlem ludźmi w ramach trzeciego filaru Unii Europejskiej / Magdalena ZAJĄC-FRĄS // W: Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009. - S. 86-110. - ISBN 978-83-61686-08-8
18
Polityka społeczna krajów Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu / zespół autorski: Helena TENDERA-WŁASZCZUK (kierownik projektu) ; Wojciech BĄBA, Jerzy Hoyer, Piotr MALEC, Magdalena ZAJĄC-FRĄS, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 234 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
1
Zając-Frąs M., (2014), Perspektywy wyjścia Grecji ze strefy euro. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, Warszawa : Difin SA, s. 100-122.
2
Zając-Frąs M., (2013), Perspektywy wyjścia Grecji ze strefy euro. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, s. 97-119.
3
Zając-Frąs M., (2013), Polityka na rzecz równości płci a sytuacja kobiet w szkolnictwie wyższym w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, Prom. Tendera-Właszczuk H., Kraków : , 336 k.
4
Zając-Frąs M., (2013), Efekty prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej dla polityki równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 145-158.
5
Zając-Frąs M., (2012), Efekty prezydencji Polski w Radzie UE dla polityki równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, s. 133-146.
6
Zając-Frąs M., (2012), Równość kobiet i mężczyzn po Traktacie z Lizbony. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 175-188.
7
Zając-Frąs M., (2012), Polityka społeczna a Traktat z Lizbony. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 115-133.
8
Zając-Frąs M., (2011), Rozwój polityki na rzecz równości płci w Unii Europejskiej z perspektywy instytucjonalizmu socjologicznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 179, s. 302-314.
9
Zając-Frąs M., (2011), Teorie i modele integracji europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 852, s. 5-27; https://bazekon.uek.krakow.pl/171032257
10
Tendera-Właszczuk H., Kelm H., Zając-Frąs M., (2011), Wybrane polityki Unii Europejskiej, Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 102 s.
11
Zając-Frąs M., (2011), Równość kobiet i mężczyzn po Traktacie z Lizbony. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim, s. 169-188.
12
Bąba W., Hoyer J., Malec P., Tendera-Właszczuk H., Zając-Frąs M., Zajączkowska M., (2010), Polityka społeczna Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu, Tendera-Właszczuk H. (red.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 217, [2] s.
13
Zając-Frąs M., (2010), Polityka społeczna a Traktat z Lizbony. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim, s. 235-258.
14
Zając-Frąs M., (2010), Pozycja kobiet na rynku pracy w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 832, s. 59-81; https://bazekon.uek.krakow.pl/170647374
15
Bąba W., Kelm H., Łuc R., Serda B., Tendera-Właszczuk H., Zając-Frąs M., Zajączkowska M., (2009), Dystans społeczno-ekonomiczny Polski na tle krajów UE-15, Tendera-Właszczuk H. (red.), Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, 237 s.
16
Zając-Frąs M., (2009), Społeczne bariery integracji europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Bariery integracji Unii Europejskiej, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 124-155.
17
Zając-Frąs M., (2009), Walka z handlem narkotykami oraz handlem ludźmi w ramach trzeciego filaru Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 86-110.
18
Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Hoyer J., Malec P., Zając-Frąs M., Zajączkowska M., (2009), Polityka społeczna krajów Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu, Tendera-Właszczuk H. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 234 s.
1
@inbook{UEK:2168289135,
author = "Zając-Frąs Magdalena",
title = "Perspektywy wyjścia Grecji ze strefy euro",
booktitle = "Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej",
pages = "100-122",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-462-2",
}
2
@unpublished{UEK:2168290155,
author = "Zając-Frąs Magdalena",
title = "Perspektywy wyjścia Grecji ze strefy euro",
booktitle = "Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej",
pages = "97-119",
year = "2013",
}
3
@unpublished{UEK:2168272168,
author = "Zając-Frąs Magdalena",
title = "Polityka na rzecz równości płci a sytuacja kobiet w szkolnictwie wyższym w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
year = "2013",
}
4
@inbook{UEK:2168254488,
author = "Zając-Frąs Magdalena",
title = "Efekty prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej dla polityki równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "145-158",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-47-1",
}
5
@unpublished{UEK:2168282709,
author = "Zając-Frąs Magdalena",
title = "Efekty prezydencji Polski w Radzie UE dla polityki równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "133-146",
year = "2012",
}
6
@inbook{UEK:2168238968,
author = "Zając-Frąs M.",
title = "Równość kobiet i mężczyzn po Traktacie z Lizbony",
booktitle = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne",
pages = "175-188",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-66-2",
}
7
@inbook{UEK:2168264008,
author = "Zając-Frąs M.",
title = "Polityka społeczna a Traktat z Lizbony",
booktitle = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne",
pages = "115-133",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-66-2",
}
8
@article{UEK:2168218526,
author = "Zając-Frąs Magdalena",
title = "Rozwój polityki na rzecz równości płci w Unii Europejskiej z perspektywy instytucjonalizmu socjologicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "179",
pages = "302-314",
adress = "",
year = "2011",
}
9
@article{UEK:53296,
author = "Zając-Frąs Magdalena",
title = "Teorie i modele integracji europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "852",
pages = "5-27",
year = "2011",
}
10
@book{UEK:2168293851,
author = "Tendera-Właszczuk Helena and Kelm Hanna and Zając-Frąs Magdalena",
title = "Wybrane polityki Unii Europejskiej",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka",
year = "2011",
isbn = "978-83-88789-44-1",
}
11
@unpublished{UEK:2168258026,
author = "Zając-Frąs Magdalena",
title = "Równość kobiet i mężczyzn po Traktacie z Lizbony",
booktitle = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim",
pages = "169-188",
year = "2011",
}
12
@book{UEK:2165719829,
author = "Bąba Wojciech and Hoyer Jerzy and Malec Piotr and Tendera-Właszczuk Helena and Zając-Frąs Magdalena and Zajączkowska Magdalena",
title = "Polityka społeczna Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu",
editor = Tendera-Właszczuk Helena,
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-61686-32-3",
}
13
@unpublished{UEK:2168282733,
author = "Zając-Frąs Magdalena",
title = "Polityka społeczna a Traktat z Lizbony",
booktitle = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim",
pages = "235-258",
year = "2010",
}
14
@article{UEK:53198,
author = "Zając-Frąs Magdalena",
title = "Pozycja kobiet na rynku pracy w Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "832",
pages = "59-81",
year = "2010",
}
15
@book{UEK:2165644096,
author = "Bąba Wojciech and Kelm Hanna and Łuc Remigiusz and Serda Barbara and Tendera-Właszczuk Helena and Zając-Frąs Magdalena and Zajączkowska Magdalena",
title = "Dystans społeczno-ekonomiczny Polski na tle krajów UE-15",
editor = Tendera-Właszczuk Helena,
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2009",
isbn = "978-83-8789-28-1",
}
16
@inbook{UEK:2165208631,
author = "Zając-Frąs Magdalena",
title = "Społeczne bariery integracji europejskiej",
booktitle = "Bariery integracji Unii Europejskiej",
pages = "124-155",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-61686-00-2",
}
17
@inbook{UEK:2165180753,
author = "Zając-Frąs Magdalena",
title = "Walka z handlem narkotykami oraz handlem ludźmi w ramach trzeciego filaru Unii Europejskiej",
booktitle = "Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej",
pages = "86-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-61686-08-8",
}
18
@unpublished{UEK:2168215871,
author = "Tendera-Właszczuk Helena and Bąba Wojciech and Hoyer Jerzy and Malec Piotr and Zając-Frąs Magdalena and Zajączkowska Magdalena",
title = "Polityka społeczna krajów Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}