Publications of the selected author
1

Title:
Perspektywy wyjścia Grecji ze strefy euro
Source:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 100-122 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-462-2
Nr:
2168289135
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Perspektywy wyjścia Grecji ze strefy euro
Source:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2013, s. 97-119 - Bibliogr.
Signature:
NP-1371/Magazyn
Nr:
2168290155
chapter in unpublished scientific work
See main document
3

Title:
Polityka na rzecz równości płci a sytuacja kobiet w szkolnictwie wyższym w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
336 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-261
Nr:
2168272168
doctoral dissertation
4

Title:
Efekty prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej dla polityki równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji
Source:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 145-158
ISBN:
978-83-62511-47-1
Nr:
2168254488
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Title:
Polityka społeczna a Traktat z Lizbony
Source:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 115-133
ISBN:
978-83-62511-66-2
Nr:
2168264008
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Title:
Równość kobiet i mężczyzn po Traktacie z Lizbony
Source:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 175-188
ISBN:
978-83-62511-66-2
Nr:
2168238968
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Efekty prezydencji Polski w Radzie UE dla polityki równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji
Source:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2012, s. 133-146
Signature:
NP-1408/Magazyn
Nr:
2168282709
chapter in unpublished scientific work
See main document
8

Title:
Równość kobiet i mężczyzn po Traktacie z Lizbony
Source:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2011, s. 169-188 - Bibliogr.
Signature:
NP-1275/Magazyn
Nr:
2168258026
chapter in unpublished scientific work
See main document
9

Title:
Rozwój polityki na rzecz równości płci w Unii Europejskiej z perspektywy instytucjonalizmu socjologicznego = Development of Equality Policy in the European Union from the Perspective of Sociological Institutionalism
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 179 (2011) , s. 302-314. - Tytuł numeru: Gospodarka międzynarodowa - wyzwania i nowe trendy - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218526
article
10

Title:
Teorie i modele integracji europejskiej = Theories and Models of European Integration
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 852 (2011) , s. 5-27. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53296
article
11

Title:
Wybrane polityki Unii Europejskiej
Publisher address:
Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2011
Physical description:
102 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-88789-44-1
Nr:
2168293851
monograph
12

Title:
Pozycja kobiet na rynku pracy w Unii Europejskiej = The Status of Women on the European Union Labour Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 832 (2010) , s. 59-81. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53198
article
13

Title:
Polityka społeczna a Traktat z Lizbony
Source:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2010, s. 235-258 - Bibliogr.
Signature:
NP-797/Magazyn
Nr:
2168282733
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Title:
Polityka społeczna Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010
Physical description:
217, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61686-32-3
Nr:
2165719829
monograph
15

Title:
Dystans społeczno-ekonomiczny Polski na tle krajów UE-15
Publisher address:
Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, 2009
Physical description:
237 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8789-28-1
Nr:
2165644096
monograph
16

Title:
Walka z handlem narkotykami oraz handlem ludźmi w ramach trzeciego filaru Unii Europejskiej
Source:
Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009, s. 86-110
ISBN:
978-83-61686-08-8
Nr:
2165180753
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Społeczne bariery integracji europejskiej
Source:
Bariery integracji Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009, s. 124-155
ISBN:
978-83-61686-00-2
Nr:
2165208631
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Rozwój stosunków handlowych i współpracy gospodarczej pomiędzy UE a NAFTA na przykładzie USA = The Development of Trade Relations and Economic Cooperation between the EU and NAFTA
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 787 (2008) , s. 115-133. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219274
article
19

Author:
Magdalena Zając , Piotr Malina
Title:
Badania i rozwój jako czynnik rozwoju gospodarczego integrującej się Europy = Research and Development as an Economic Development Factor in the Integrating Europe
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 787 (2008) , s. 5-31. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219272
article
20

Title:
Społeczne bariery integracji europejskiej
Source:
Bariery integracji Unii Europejskiej / kier. projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2007, s. 115-147
Signature:
NP-1159/Magazyn
Nr:
2168282649
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Title:
Prezentacja okresów przejściowych uzyskanych przez Polskę na mocy traktatu akcesyjnego = A Presentation of the Transition Periods Negotiated by Poland under the Treaty of Accession
Source:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007) , s. 83-102. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51705
article
22

Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność", Kraków, Polska, od 2005-05-23 do 2005-05-24
Title:
Nakłady i efekty działalności innowacyjnej w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 289-300 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
Nr:
2165986341
chapter in conference materials
See main document
23

Title:
Równy status kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej = Equal Rights of Woman and Men in the European Union
Source:
Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie. T. 2 / red. Jan Rymarczyk, Bogusława Drelich-Skulska, Wawrzyniec Michalczyk - Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2007, s. 591-600. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Materiały Konferencyjne)
Nr:
2168247666
chapter in conference materials
24

Title:
Problematyka równości płci oraz sytuacja kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej
Source:
Problemy integracji i globalizacji gospodarki światowej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2006, s. 73-88 - Bibliogr.
ISBN:
83-88789-02-3
Nr:
2165723231
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej z Ukrainą, Białorusią i Rosją = The European Union's External Relations with Ukraine, Belarus and Russia
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 734 (2006) , s. 45-78. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51162
article
26

Title:
Zadania polityki regionalnej Unii Europejskiej wobec wzrostu zróżnicowań regionalnych związanych z ostatnim rozszerzeniem = Tasks of European Union Regional Policy in the Face of an Increase in Regional Disparities Associated with the Latest Enlargement
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 701 (2006) , s. 95-114. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52804
article
27

Title:
Polityka ochrony konsumenta w Unii Europejskiej = Consumer Protection Policy in the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 734 (2006) , s. 125-142. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51161
article
28

Title:
Wyniki negocjacji akcesyjnych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005
Physical description:
296 s.; 24 cm
Series:
(Monografie i Studia Ekonomiczne)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-89355-72-8
Nr:
2166372033
monograph
Unpublished documents:
1

Title:
Polityka społeczna krajów Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
234 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
52/KEIG/1/2009/S/516
Signature:
NP-1321/Magazyn
Nr:
2168215871
unpublished scientific work
2

Title:
Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
240 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
45/KEIG/1/2008/S/461
Signature:
NP-1212/Magazyn
Nr:
2168281823
unpublished scientific work
3

Title:
Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 2
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
292 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
15/KEIG/1/2006/S/290
Signature:
NP-1044/2/Magazyn
Nr:
2166583867
unpublished scientific work
4

Title:
Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 1
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
368 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
31/KEIG/1/2005/S/223
Signature:
NP-1044/1/Magazyn
Nr:
2168222460
unpublished scientific work
5

Title:
Porównanie wyników negocjacji akcesyjnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unia Europejską
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004
Physical description:
317 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1004/Magazyn
Nr:
2168266674
unpublished scientific work
1
Perspektywy wyjścia Grecji ze strefy euro / Magdalena ZAJĄC-FRĄS // W: Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Warszawa: Difin SA, 2014. - S. 100-122. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-462-2
2
Perspektywy wyjścia Grecji ze strefy euro / Magdalena ZAJĄC-FRĄS // W: Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2013), s. 97-119. - Bibliogr.
3
Polityka na rzecz równości płci a sytuacja kobiet w szkolnictwie wyższym w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej / Magdalena ZAJĄC-FRĄS ; Promotor: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków, 2013. - 336 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002741
4
Efekty prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej dla polityki równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji / Magdalena ZAJĄC-FRĄS // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 145-158. - ISBN 978-83-62511-47-1
5
Polityka społeczna a Traktat z Lizbony / M. ZAJĄC-FRĄS // W: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 115-133. - ISBN 978-83-62511-66-2
6
Równość kobiet i mężczyzn po Traktacie z Lizbony / M. ZAJĄC-FRĄS // W: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 175-188. - ISBN 978-83-62511-66-2
7
Efekty prezydencji Polski w Radzie UE dla polityki równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji / Magdalena ZAJĄC-FRĄS // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2012), s. 133-146
8
Równość kobiet i mężczyzn po Traktacie z Lizbony / [M. ZAJĄC-FRĄS] // W: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2011), s. 169-188. - Bibliogr.
9
Rozwój polityki na rzecz równości płci w Unii Europejskiej z perspektywy instytucjonalizmu socjologicznego = Development of Equality Policy in the European Union from the Perspective of Sociological Institutionalism / Magdalena ZAJĄC-FRĄS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 179 (2011), s. 302-314. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka międzynarodowa - wyzwania i nowe trendy. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
10
Teorie i modele integracji europejskiej = Theories and Models of European Integration / Magdalena ZAJĄC-FRĄS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 852 (2011), s. 5-27. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171032257. - ISSN 1898-6447
11
Wybrane polityki Unii Europejskiej / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Hanna Kelm, Magdalena ZAJĄC-FRĄS. - Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2011. - 102 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-88789-44-1
12
Pozycja kobiet na rynku pracy w Unii Europejskiej = The Status of Women on the European Union Labour Market / Magdalena ZAJĄC-FRĄS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 832 (2010), s. 59-81. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170647374. - ISSN 1898-6447
13
Polityka społeczna a Traktat z Lizbony / Magdalena ZAJĄC-FRĄS // W: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2010), s. 235-258. - Bibliogr.
14
Polityka społeczna Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK ; [aut.: Wojciech BĄBA, Jerzy Hoyer, Piotr MALEC, Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Magdalena ZAJĄC-FRĄS, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - 217, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61686-32-3
15
Dystans społeczno-ekonomiczny Polski na tle krajów UE-15 / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK ; Wojciech BĄBA, Hanna Kelm, Remigiusz Łuc, Barbara Serda, Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Magdelena ZAJĄC-FRĄS, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, 2009. - 237 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8789-28-1
16
Walka z handlem narkotykami oraz handlem ludźmi w ramach trzeciego filaru Unii Europejskiej / Magdalena ZAJĄC-FRĄS // W: Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009. - S. 86-110. - ISBN 978-83-61686-08-8
17
Społeczne bariery integracji europejskiej / Magdalena ZAJĄC-FRĄS // W: Bariery integracji Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009. - S. 124-155. - ISBN 978-83-61686-00-2
18
Rozwój stosunków handlowych i współpracy gospodarczej pomiędzy UE a NAFTA na przykładzie USA = The Development of Trade Relations and Economic Cooperation between the EU and NAFTA / Magdalena ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 787 (2008), s. 115-133. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189219. - ISSN 1898-6447
19
Badania i rozwój jako czynnik rozwoju gospodarczego integrującej się Europy = Research and Development as an Economic Development Factor in the Integrating Europe / Magdalena ZAJĄC, Piotr Malina // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 787 (2008), s. 5-31. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189207. - ISSN 1898-6447
20
Społeczne bariery integracji europejskiej / Magdalena ZAJĄC-FRĄS // W: Bariery integracji Unii Europejskiej / kier. projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2007), s. 115-147
21
Prezentacja okresów przejściowych uzyskanych przez Polskę na mocy traktatu akcesyjnego = A Presentation of the Transition Periods Negotiated by Poland under the Treaty of Accession / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Magdalena ZAJĄC, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA, Wojciech BĄBA // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007), s. 83-102. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
22
Nakłady i efekty działalności innowacyjnej w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej / Magdalena ZAJĄC // W: Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007. - S. 289-300. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-356-3
23
Równy status kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej = Equal Rights of Woman and Men in the European Union / Magdalena ZAJĄC // W: Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie. T. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Bogusława Drelich-Skulska, Wawrzyniec Michalczyk. - Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2007. - (Materiały Konferencyjne). - S. 591-600. - Summ. - Bibliogr.
24
Problematyka równości płci oraz sytuacja kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej / Magdalena ZAJĄC // W: Problemy integracji i globalizacji gospodarki światowej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2006. - S. 73-88. - Bibliogr. - ISBN 83-88789-02-3
25
Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej z Ukrainą, Białorusią i Rosją = The European Union's External Relations with Ukraine, Belarus and Russia / Magdalena ZAJĄC, Wojciech BĄBA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 734 (2006), s. 45-78. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/140208684. - ISSN 0208-7944
26
Zadania polityki regionalnej Unii Europejskiej wobec wzrostu zróżnicowań regionalnych związanych z ostatnim rozszerzeniem = Tasks of European Union Regional Policy in the Face of an Increase in Regional Disparities Associated with the Latest Enlargement / Magdalena ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 701 (2006), s. 95-114. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/123012309. - ISSN 0208-7944
27
Polityka ochrony konsumenta w Unii Europejskiej = Consumer Protection Policy in the European Union / Magdalena ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 734 (2006), s. 125-142. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/140208694. - ISSN 0208-7944
28
Wyniki negocjacji akcesyjnych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK ; [aut. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄC, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA]. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005. - 296 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie i Studia Ekonomiczne). - ISBN 83-89355-72-8
29
Polityka społeczna krajów Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu / zespół autorski: Helena TENDERA-WŁASZCZUK (kierownik projektu) ; Wojciech BĄBA, Jerzy Hoyer, Piotr MALEC, Magdalena ZAJĄC-FRĄS, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 234 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
30
Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej / zespół aut.: Helena TENDERA-WŁASZCZUK (kier. projektu), Czesław KŁAK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄC-FRĄS, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA, Alina Krupa. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 240 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
31
Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 2 / zespół autorski: Helena TENDERA-WŁASZCZUK (kierownik tematu), Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA, Czesław KŁAK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄC, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 292 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
32
Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 1 / zespół autorski: Helena TENDERA-WŁASZCZUK (kierownik tematu), Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄC, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 368 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
33
Porównanie wyników negocjacji akcesyjnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unia Europejską / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK ; zespół: Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA, Magdalena ZAJĄC. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004. - 317 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Zając-Frąs M., (2014), Perspektywy wyjścia Grecji ze strefy euro. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, Warszawa : Difin SA, s. 100-122.
2
Zając-Frąs M., (2013), Perspektywy wyjścia Grecji ze strefy euro. [W:] Helena TENDERA-WŁASZCZUK (kierownik tematu), Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, s. 97-119.
3
Zając-Frąs M., (2013), Polityka na rzecz równości płci a sytuacja kobiet w szkolnictwie wyższym w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, Prom. Tendera-Właszczuk H., Kraków : , 336 k.
4
Zając-Frąs M., (2013), Efekty prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej dla polityki równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 145-158.
5
Zając-Frąs M., (2012), Polityka społeczna a Traktat z Lizbony. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 115-133.
6
Zając-Frąs M., (2012), Równość kobiet i mężczyzn po Traktacie z Lizbony. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 175-188.
7
Zając-Frąs M., (2012), Efekty prezydencji Polski w Radzie UE dla polityki równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, s. 133-146.
8
Zając-Frąs M., (2011), Równość kobiet i mężczyzn po Traktacie z Lizbony. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim, s. 169-188.
9
Zając-Frąs M., (2011), Rozwój polityki na rzecz równości płci w Unii Europejskiej z perspektywy instytucjonalizmu socjologicznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 179, s. 302-314.
10
Zając-Frąs M., (2011), Teorie i modele integracji europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 852, s. 5-27; https://bazekon.uek.krakow.pl/171032257
11
Tendera-Właszczuk H., Kelm H., Zając-Frąs M., (2011), Wybrane polityki Unii Europejskiej, Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 102 s.
12
Zając-Frąs M., (2010), Pozycja kobiet na rynku pracy w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 832, s. 59-81; https://bazekon.uek.krakow.pl/170647374
13
Zając-Frąs M., (2010), Polityka społeczna a Traktat z Lizbony. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim, s. 235-258.
14
Bąba W., Hoyer J., Malec P., Tendera-Właszczuk H., Zając-Frąs M., Zajączkowska M., (2010), Polityka społeczna Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu, Tendera-Właszczuk H. (red.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 217, [2] s.
15
Bąba W., Kelm H., Łuc R., Serda B., Tendera-Właszczuk H., Zając-Frąs M., Zajączkowska M., (2009), Dystans społeczno-ekonomiczny Polski na tle krajów UE-15, Tendera-Właszczuk H. (red.), Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, 237 s.
16
Zając-Frąs M., (2009), Walka z handlem narkotykami oraz handlem ludźmi w ramach trzeciego filaru Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 86-110.
17
Zając-Frąs M., (2009), Społeczne bariery integracji europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Bariery integracji Unii Europejskiej, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 124-155.
18
Zając M., (2008), Rozwój stosunków handlowych i współpracy gospodarczej pomiędzy UE a NAFTA na przykładzie USA, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 787, s. 115-133; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189219
19
Zając M., Malina P., (2008), Badania i rozwój jako czynnik rozwoju gospodarczego integrującej się Europy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 787, s. 5-31; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189207
20
Zając-Frąs M., (2007), Społeczne bariery integracji europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Bariery integracji Unii Europejskiej, s. 115-147.
21
Tendera-Właszczuk H., Zając M., Zajączkowska M., Bąba W., (2007), Prezentacja okresów przejściowych uzyskanych przez Polskę na mocy traktatu akcesyjnego, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1, s. 83-102.
22
Zając M., (2007), Nakłady i efekty działalności innowacyjnej w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. [W:] Lis S. (red.), Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 289-300.
23
Zając M., (2007), Równy status kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej. [W:] Rymarczyk J., Drelich-Skulska B., Michalczyk W. (red.), Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie, T. 2, Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, s. 591-600.
24
Zając M., (2006), Problematyka równości płci oraz sytuacja kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Problemy integracji i globalizacji gospodarki światowej, Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, s. 73-88.
25
Zając M., Bąba W., (2006), Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej z Ukrainą, Białorusią i Rosją, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 734, s. 45-78; https://bazekon.uek.krakow.pl/140208684
26
Zając M., (2006), Zadania polityki regionalnej Unii Europejskiej wobec wzrostu zróżnicowań regionalnych związanych z ostatnim rozszerzeniem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 701, s. 95-114; https://bazekon.uek.krakow.pl/123012309
27
Zając M., (2006), Polityka ochrony konsumenta w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 734, s. 125-142; https://bazekon.uek.krakow.pl/140208694
28
Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zając M., Zajączkowska M., (2005), Wyniki negocjacji akcesyjnych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Tendera-Właszczuk H. (red.), Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 296 s.
29
Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Hoyer J., Malec P., Zając-Frąs M., Zajączkowska M., (2009), Polityka społeczna krajów Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu, Tendera-Właszczuk H. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 234 s.
30
Tendera-Właszczuk H., Kłak C., Bąba W., Zając-Frąs M., Zajączkowska M., Krupa A., (2008), Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej, Tendera-Właszczuk H. (kier. pr), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 240 k.
31
Tendera-Właszczuk H., Karwoth-Zielińska D., Kłak C., Bąba W., Zając M., Zajączkowska M., (2006), Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 2, Tendera-Właszczuk H. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 292 s.
32
Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zając M., Zajączkowska M., (2005), Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 1, Tendera-Właszczuk H. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 368 s.
33
Bąba W., Zajączkowska M., Zając M., (2004), Porównanie wyników negocjacji akcesyjnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unia Europejską, Tendera-Właszczuk H. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 317 k.
1
@inbook{UEK:2168289135,
author = "Magdalena Zając-Frąs",
title = "Perspektywy wyjścia Grecji ze strefy euro",
booktitle = "Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej",
pages = "100-122",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-462-2",
}
2
@unpublished{UEK:2168290155,
author = "Magdalena Zając-Frąs",
title = "Perspektywy wyjścia Grecji ze strefy euro",
booktitle = "Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej",
pages = "97-119",
year = "2013",
}
3
@unpublished{UEK:2168272168,
author = "Magdalena Zając-Frąs",
title = "Polityka na rzecz równości płci a sytuacja kobiet w szkolnictwie wyższym w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
year = "2013",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002741},
}
4
@inbook{UEK:2168254488,
author = "Magdalena Zając-Frąs",
title = "Efekty prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej dla polityki równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "145-158",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-47-1",
}
5
@inbook{UEK:2168264008,
author = "M. Zając-Frąs",
title = "Polityka społeczna a Traktat z Lizbony",
booktitle = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne",
pages = "115-133",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-66-2",
}
6
@inbook{UEK:2168238968,
author = "M. Zając-Frąs",
title = "Równość kobiet i mężczyzn po Traktacie z Lizbony",
booktitle = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne",
pages = "175-188",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-66-2",
}
7
@unpublished{UEK:2168282709,
author = "Magdalena Zając-Frąs",
title = "Efekty prezydencji Polski w Radzie UE dla polityki równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "133-146",
year = "2012",
}
8
@unpublished{UEK:2168258026,
author = "Magdalena Zając-Frąs",
title = "Równość kobiet i mężczyzn po Traktacie z Lizbony",
booktitle = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim",
pages = "169-188",
year = "2011",
}
9
@article{UEK:2168218526,
author = "Magdalena Zając-Frąs",
title = "Rozwój polityki na rzecz równości płci w Unii Europejskiej z perspektywy instytucjonalizmu socjologicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "179",
pages = "302-314",
adress = "",
year = "2011",
}
10
@article{UEK:53296,
author = "Magdalena Zając-Frąs",
title = "Teorie i modele integracji europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "852",
pages = "5-27",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171032257},
}
11
@book{UEK:2168293851,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Hanna Kelm and Magdalena Zając-Frąs",
title = "Wybrane polityki Unii Europejskiej",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka",
year = "2011",
isbn = "978-83-88789-44-1",
}
12
@article{UEK:53198,
author = "Magdalena Zając-Frąs",
title = "Pozycja kobiet na rynku pracy w Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "832",
pages = "59-81",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170647374},
}
13
@unpublished{UEK:2168282733,
author = "Magdalena Zając-Frąs",
title = "Polityka społeczna a Traktat z Lizbony",
booktitle = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim",
pages = "235-258",
year = "2010",
}
14
@book{UEK:2165719829,
author = "Wojciech Bąba and Jerzy Hoyer and Piotr Malec and Helena Tendera-Właszczuk and Magdalena Zając-Frąs and Magdalena Zajączkowska",
title = "Polityka społeczna Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-61686-32-3",
}
15
@book{UEK:2165644096,
author = "Wojciech Bąba and Hanna Kelm and Remigiusz Łuc and Barbara Serda and Helena Tendera-Właszczuk and Magdalena Zając-Frąs and Magdalena Zajączkowska",
title = "Dystans społeczno-ekonomiczny Polski na tle krajów UE-15",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2009",
isbn = "978-83-8789-28-1",
}
16
@inbook{UEK:2165180753,
author = "Magdalena Zając-Frąs",
title = "Walka z handlem narkotykami oraz handlem ludźmi w ramach trzeciego filaru Unii Europejskiej",
booktitle = "Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej",
pages = "86-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-61686-08-8",
}
17
@inbook{UEK:2165208631,
author = "Magdalena Zając-Frąs",
title = "Społeczne bariery integracji europejskiej",
booktitle = "Bariery integracji Unii Europejskiej",
pages = "124-155",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-61686-00-2",
}
18
@article{UEK:2168219274,
author = "Magdalena Zając",
title = "Rozwój stosunków handlowych i współpracy gospodarczej pomiędzy UE a NAFTA na przykładzie USA",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "787",
pages = "115-133",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189219},
}
19
@article{UEK:2168219272,
author = "Magdalena Zając and Piotr Malina",
title = "Badania i rozwój jako czynnik rozwoju gospodarczego integrującej się Europy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "787",
pages = "5-31",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189207},
}
20
@unpublished{UEK:2168282649,
author = "Magdalena Zając-Frąs",
title = "Społeczne bariery integracji europejskiej",
booktitle = "Bariery integracji Unii Europejskiej",
pages = "115-147",
year = "2007",
}
21
@article{UEK:51705,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Magdalena Zając and Magdalena Zajączkowska and Wojciech Bąba",
title = "Prezentacja okresów przejściowych uzyskanych przez Polskę na mocy traktatu akcesyjnego",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1",
pages = "83-102",
year = "2007",
}
22
@inbook{UEK:2165986341,
author = "Magdalena Zając",
title = "Nakłady i efekty działalności innowacyjnej w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność",
pages = "289-300",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-356-3",
}
23
@inbook{UEK:2168247666,
author = "Magdalena Zając",
title = "Równy status kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej",
booktitle = "Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie. T. 2",
pages = "591-600",
adress = "Wrocław",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych",
year = "2007",
issn = "",
}
24
@inbook{UEK:2165723231,
author = "Magdalena Zając",
title = "Problematyka równości płci oraz sytuacja kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej",
booktitle = "Problemy integracji i globalizacji gospodarki światowej",
pages = "73-88",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka",
year = "2006",
isbn = "83-88789-02-3",
}
25
@article{UEK:51162,
author = "Magdalena Zając and Wojciech Bąba",
title = "Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej z Ukrainą, Białorusią i Rosją",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "734",
pages = "45-78",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/140208684},
}
26
@article{UEK:52804,
author = "Magdalena Zając",
title = "Zadania polityki regionalnej Unii Europejskiej wobec wzrostu zróżnicowań regionalnych związanych z ostatnim rozszerzeniem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "701",
pages = "95-114",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/123012309},
}
27
@article{UEK:51161,
author = "Magdalena Zając",
title = "Polityka ochrony konsumenta w Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "734",
pages = "125-142",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/140208694},
}
28
@book{UEK:2166372033,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Wojciech Bąba and Magdalena Zając and Magdalena Zajączkowska",
title = "Wyniki negocjacji akcesyjnych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89355-72-8",
}
29
@unpublished{UEK:2168215871,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Wojciech Bąba and Jerzy Hoyer and Piotr Malec and Magdalena Zając-Frąs and Magdalena Zajączkowska",
title = "Polityka społeczna krajów Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
30
@unpublished{UEK:2168281823,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Czesław Kłak and Wojciech Bąba and Magdalena Zając-Frąs and Magdalena Zajączkowska and Alina Krupa",
title = "Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
31
@unpublished{UEK:2166583867,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Dominika Karwoth-Zielińska and Czesław Kłak and Wojciech Bąba and Magdalena Zając and Magdalena Zajączkowska",
title = "Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
32
@unpublished{UEK:2168222460,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Wojciech Bąba and Magdalena Zając and Magdalena Zajączkowska",
title = "Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
33
@unpublished{UEK:2168266674,
author = "Wojciech Bąba and Magdalena Zajączkowska and Magdalena Zając",
title = "Porównanie wyników negocjacji akcesyjnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unia Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2004",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID