Publications of the selected author
1

Title:
Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego = Adult Education as a Factor in the Development of Human Capital
Source:
Problems of Economics and Law. - t. 7, nr 1 (2022) , s. 52-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168371034
article
2

Title:
Endogeniczne i egzogeniczne bariery rozwoju przedsiębiorstw społecznych na przykładzie spółdzielni socjalnych
Source:
Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna : w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych / red. Ewa Radomska, Janina Pach, Paweł Nowak - Warszawa: CeDeWu, 2021, s. 119-135. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8102-454-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168364678
chapter in monograph
3

Title:
Ekonomia behawioralna a wybrane aspekty rynku pracy = Behavioral Economy and the Chosen Aspects of the Labor Market
Source:
Problems of Economics and Law. - t. 5 (2020) , s. 1-12. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168358780
article
4

Author:
Dorota Koptiew , Bogusława Puzio-Wacławik
Title:
Spółdzielnia socjalna jako innowacyjna forma działalności w zakresie rozwiązywania problemów społecznych = The Social Cooperative as an Innovative Form of Action for Solving Social Problems
Source:
Ekonomia Społeczna. - nr 2 (2019) , s. 49-59. - Tytuł numeru: Innowacyjność społeczna w Polsce - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168348110
article
5

Title:
Wybrane aspekty aktywnej polityki rynku pracy w Polsce = Selected Aspects of Active Labor Market Policy in Poland
Source:
Tarnowskie Colloquia Naukowe = Tarnow Scientific Colloquia. - nr 1 (5) (2018) , s. 123-138. - Tytuł numeru: Nauki społeczne - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168324061
article
6

Title:
Związki zawodowe jako przyczyna zawodności rynku pracy
Source:
Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 43-58 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20503-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334449
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Rynki pracy w krajach Grupy Wyszehradzkiej w warunkach europejskiej polityki spójności
Source:
Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 60-77 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19476-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168317285
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Samozatrudnienie jako elastyczna forma świadczenia pracy
Source:
Problemy współczesnego rynku pracy / red. Danuta Kisperska-Moroń, Maria Pietras - Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, 2016, s. 287-295. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61378-61-7
Nr:
2168310903
chapter in monograph
9

Title:
Uelastycznianie rynku pracy w Polsce w warunkach globalnej gospodarki = Flexibilisation Labour Market in Poland in the Global Economy
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 257 (2016) , s. 102-113. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307277
article
10

Title:
Konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla polskiego rynku pracy
Source:
Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 229-252 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-01-18412-4
Nr:
2168299633
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Regulacja rynku pracy - krytyczna analiza wybranych teorii = Regulation of the Labor Market - a Critical Analysis of Selected Theories
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 11 (2015) , s. 133-156. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168299599
article
12

Title:
Zarządzanie firmą w warunkach uelastyczniania rynku pracy = Management Company under the Flexible Labor Market
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 15, z. 11, cz. 1 (2014) , s. 193-207. - Tytuł numeru: Zarządzanie - nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168286071
article
13

Title:
Self-employment as an Alternative Form of Employment in the Period of Economic Slowdown in Poland
Source:
International Context of Business Environment : Selected Evidence from CEE and SEE Countries / red. Adam Marszk - Gdańsk: Gdańsk University of Technology Publishing House, 2014, s. 93-101. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7348-584-6
Access mode:
Nr:
2168295965
chapter in monograph
14

Title:
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw
Source:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / red. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 139-158 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17860-4
Nr:
2168284077
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Samozatrudnienie jako element systemowego wsparcia rynku pracy w Polsce = Self-employment as Part of the Suport System of Labor Market Policy in Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 145 (2013) , s. 197-207. - Tytuł numeru: Systemy gospodarcze i ich ewolucja : aspekty makro- i mezoekonomiczne
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279033
article
16

Title:
Działania deregulujące rynek pracy w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej - stosowanie wybranych elastycznych form zatrudnienia = Deregulation Measures for the Labour Market in Poland and Other EU Countries - Applying Selected Flexible Forms of Employment
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 902 (2013) , s. 65-83. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270908
article
17

Title:
Samozatrudnienie w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce = Self-employment During the Economic Slowdown in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 307 (2013) , s. 477-488. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278577
article
18

Title:
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw
Source:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA, s. 123-142 - Bibliogr.
Signature:
NP-1428/Magazyn
Nr:
2168290747
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Title:
Samozatrudnienie jako alternatywna forma zatrudnienia w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce
Source:
Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA, s. 152-166. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1401/Magazyn
Nr:
2168267738
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Title:
Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia = Telework as a Flexible Form of Employment
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 2 (2011) , s. 131-140. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222852
article
21

Title:
Działania deregulujące rynek pracy w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej - stosowanie wybranych elastycznych form zatrudnienia
Source:
Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne / kier. i red. nauk.: Krystyna PRZYBYLSKA, s. 1[106]-30[135] - Bibliogr.
Signature:
NP-1232/Magazyn
Nr:
2168302719
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Title:
Koncepcja flexicurity jako odpowiedź na współczesne wyzwania rynku pracy = The Concept of Flexicurity as a Response to Contemporary Challenges of the Labour Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 872 (2011) , s. 57-71. - summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218560
article
23

Title:
The Progression of Flexible Forms of Employment in Poland and Other Countries of the European Union
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 7 (2011) , s. 121-137 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168247612
article
24

Title:
Problem bezrobocia w województwie małopolskim w latach 2007-2009 = The Problem of Unemployment in the Małopolska Region in the Years 2007-2009
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 113 (2010) , s. 740-754. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165766281
article
25

Title:
Elastyczne formy organizacji pracy oraz przesłanki uelastyczniania rynku pracy w Polsce = Flexible Forms of Labour Organisation and Factors in Making the Polish Labour Market More Flexible
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 844 (2010) , s. 19-30. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53213
article
26

Title:
Sytuacja na rynku pracy w Małopolsce w latach 2007-2009 na tle zmian otoczenia ekonomiczno-społecznego
Source:
Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych / red. Zofia DACH - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 193-214
ISBN:
978-83-61686-36-1
Access mode:
Nr:
2168230374
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Społeczno-ekonomiczne skutki migracji Polaków po akcesji Polski do Unii Europejskiej = The Social and Economic Impact of the Migration of Poles after Poland's Accession to the EU
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 8 (2010) , s. 179-193. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51400
article
28

Title:
Elastyczne formy zatrudnienia na tle globalnej gospodarki
Source:
Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne / red. Zofia DACH - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 153-170
ISBN:
978-83-61686-20-0
Nr:
2168230474
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Sytuacja na rynku pracy w Małopolsce w latach 2007-2009 na tle zmian otoczenia ekonomiczno-społecznego
Source:
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych / kier. Zofia DACH, s. 195-217 - Bibliogr.
Signature:
NP-1037/3/Magazyn
Nr:
2168265448
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Title:
Deregulacja rynku pracy jako instrument polityki państwa na rynku pracy = Labour Market Deregulation as an Instrument of a Country's Policy in the Labour Market
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 345-353. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50608
article
31

Title:
Krakowskie przedsiębiorstwa wobec elastycznych form zatrudnienia
Source:
Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i praktyce / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Wydawnictwo Print Group Daniel Krzanowski, 2009, s. 186-195 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62335-02-0
Access mode:
Nr:
2168295963
chapter in monograph
32

Conference:
Konferencja naukowa nt. "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych", Karpacz, Polska, od 2008-09-01 do 2008-09-03
Title:
Wybrane zagadnienia z zakresu polityki państwa na rynku pracy w Polsce = Chosen Aspects of Policy of Labour Market in Poland
Source:
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 / red. Jerzy Sokołowski - Jelenia Góra: Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, 2008, s. 189-195. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-923545-5-0
Nr:
2168293787
chapter in conference materials
33

Title:
Przemiany w sektorowej strukturze gospodarki Polski oraz ich wpływ na rynek pracy
Source:
Rynek pracy w Polsce : aspekty ekonomiczno-społeczne / red. Zofia DACH - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 51-68
ISBN:
978-83-7252-431-7
Nr:
2165822150
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Polityka państwa na polskim rynku pracy
Source:
Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy / red. Zofia DACH - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008, s. 27-51
ISBN:
978-83-922045-9-6
Nr:
2165618154
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Uelastycznienie rynku pracy w Polsce = The Degree of Labour Market Flexibility in Poland
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - r. 58, nr 4 (687) (2007) , s. 41-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
50234
article
36

Title:
Elastyczność rynku pracy i jej wpływ na gospodarowanie zasobami pracy = Labour Market Flexibility and Its Impact on the Management of Labour Resources
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 733 (2007) , s. 89-99. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50707
article
37

Title:
Globalizacja a uelastycznienie rynku pracy = Globalisation vs Increased Flexibility of the Labour Market
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 5 (2007) , s. 23-35. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168296703
article
38

Title:
Przeobrażenia trójsektorowej struktury zatrudnienia w Polsce, na tle doświadczeń krajów Unii Europejskiej
Source:
Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2007, s. 70-79 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60903-45-2
Nr:
2165794552
chapter in monograph
39

Title:
Polityka państwa na polskim rynku pracy
Source:
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [2], Państwo a rynek / kierownik tematu: Zofia DACH, s. 141-167 - Bibliogr.
Research program:
23/KMie/1/2007/S/384
Signature:
NP-1037/[2]/Magazyn
Nr:
2168317957
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Title:
Uelastycznienie rynku pracy a popyt na pracę w Polsce
Source:
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce / red. Zofia DACH - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 27-46
ISBN:
978-83-7252-340-2
Nr:
2165911490
chapter in monograph
See main document
41

Title:
Uelastycznianie rynku pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Source:
Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2006, s. 145-157. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-60065-84-5; 978-83-60065-84-6
Nr:
2168246002
chapter in monograph
42

Title:
Uelastycznienie rynku pracy jako ważny czynnik ograniczający bezrobocie = The Liberalization of the Labour Market as an Important Factor in Reducing Unemployment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 728 (2006) , s. 21-32. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51299
article
43

Title:
Trójsektorowa struktura zatrudnienia w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej = A Three-Sector Structure of Employment in Poland as Compared with Other EU Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 4 (2006) , s. 97-111. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52520
article
44

Title:
Uelastycznianie rynku pracy a popyt na pracę w Polsce
Source:
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [1] / kier. Zofia DACH, s. 28-49 - Bibliogr.
Signature:
NP-1037/1/Magazyn
Nr:
2168265238
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Wybrane problemy z zakresu deregulacji rynku pracy
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK] - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 71-72. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-908535-8-2
Nr:
2168218086
varia
See main document
46

Title:
Redukcja czasu pracy we Francji - historia oraz obecna reforma "35 godzin" = Reducing the Working Week in France: The History and the Current "35 Hours" Reform
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 632 (2004) , s. 75-89. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168219416
article
47

Title:
Skracanie i uelastycznianie czasu pracy we Francji jako metoda zmniejszania bezrobocia
Source:
Rynek Pracy. - nr 3 (2003) , s. 25-37
Access mode:
Nr:
2168295967
article
48

Title:
Skracanie i uelastycznianie czasu pracy jako instrumenty ograniczania bezrobocia na przykładzie Francji
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2002
Physical description:
180 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/518
Nr:
2168273382
doctoral dissertation
49

Conference:
Ogólnopolska konferencja nt. "Teoretyczne i praktyczne aspekty przeciwdziałania bezrobociu w gminach", Katowice, Polska, od 2001-05-11 do 2001-05-11
Title:
Przykłady działań ograniczających bezrobocie na szczeblu gmin we Francji, Belgii i Szwajcarii
Source:
Teoretyczne i praktyczne aspekty przeciwdziałania bezrobociu w gminach : [materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2, Działania instytucji pozarządowych, przykłady realizowanych programów pomocy społecznej dla bezrobotnych, doświadczenia zagraniczne] / red. Andrzej Ziomek - Katowice: GWSH, 2002, s. 157-163 - Bibliogr.
ISBN:
83-88402-14-5
Nr:
2168257358
chapter in conference materials
50

Title:
Doświadczenia francuskie w zwalczaniu bezrobocia poprzez skracanie i uelastycznianie czasu pracy na tle doświadczeń krajów Europy Zachodniej = French Experiences in Combating Unemployment through Shorter and More Flexible Working Hours in Relation to Other Countries in Western Europe
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 585 (2001) , s. 75-85. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168230584
article
51

Title:
Skracanie czasu pracy we Francji
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 51, nr 1 (600) (2000) , s. 28-30
Nr:
2168226148
article
52

Title:
Skracanie czasu pracy jako metoda walki z bezrobociem = Shortening Labor Time as a Method of Fighting Unemployment
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 50, nr 12(599) (1999) , s. 26-28
Nr:
2168295961
article
53

Title:
Problem bezrobocia młodzieży na tle zjawiska bezrobocia w Polsce w okresie transformacji systemowej = The Issue of Youth Unemployment against the Background of the Phenomenon of Unemployment in the Period of Economic System's Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 515 (1998) , s. 65-79. - Summ.
Nr:
2168251686
article
54

Title:
Bezrobocie młodzieży na tle zjawiska bezrobocia w Polsce w okresie transformacji systemowej
Source:
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [4] / kierownik tematów: Zofia DACH, s. 1-17 [26-42]
Research program:
121/KMie/1/96/S
Signature:
NP-199/[4]/Magazyn
Nr:
2168334059
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Title:
Inwestycje zagraniczne w Polsce i ich wpływ na sytuację na rynku pracy = Foreign Investments in Poland and Their Impact on Labour Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 465 (1996) , s. 31-41. - Summ.
Nr:
2168238182
article
56

Title:
Wybrane aspekty bezrobocia w krajach EWG (Unii Europejskiej) = Selected Aspects of Unemployment in the European Union Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 450 (1995) , s. 21-29. - Summ.
Nr:
2168262798
article
57

Title:
Czy wzrost produktywności powoduje zwiększenie bezrobocia?
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 46, nr 3 (542) (1995) , s. 21-22
Nr:
2168230440
article
1
Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego = Adult Education as a Factor in the Development of Human Capital / Dorota Koptiew, Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // Problems of Economics and Law. - t. 7, nr 1 (2022), s. 52-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.anstar.edu.pl/index.php/pel/article/view/446/516
2
Endogeniczne i egzogeniczne bariery rozwoju przedsiębiorstw społecznych na przykładzie spółdzielni socjalnych / Dorota Koptiew, Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // W: Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna : w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych / red. Ewa Radomska, Janina Pach, Paweł Nowak . - Warszawa: CeDeWu, 2021. - S. 119-135. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-454-9
3
Ekonomia behawioralna a wybrane aspekty rynku pracy = Behavioral Economy and the Chosen Aspects of the Labor Market / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // Problems of Economics and Law [on-line]. - t. 5 (2020), s. 1-12. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.anstar.edu.pl/index.php/pel/article/view/359
4
Spółdzielnia socjalna jako innowacyjna forma działalności w zakresie rozwiązywania problemów społecznych = The Social Cooperative as an Innovative Form of Action for Solving Social Problems / Dorota Koptiew, Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // Ekonomia Społeczna / red. nacz. Maciej FRĄCZEK ; red. nauk. Norbert LAURISZ, Agnieszka PACUT. - nr 2 (2019), s. 49-59. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Innowacyjność społeczna w Polsce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022019/ES022019-05.pdf. - ISSN 2081-321X
5
Wybrane aspekty aktywnej polityki rynku pracy w Polsce = Selected Aspects of Active Labor Market Policy in Poland / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // Tarnowskie Colloquia Naukowe = Tarnow Scientific Colloquia. - nr 1 (5) (2018), s. 123-138. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nauki społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://tcn.pwsztar.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/10_puzio-waclawik.pdf. - ISSN 2451-2990
6
Związki zawodowe jako przyczyna zawodności rynku pracy / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // W: Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 43-58. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20503-4
7
Rynki pracy w krajach Grupy Wyszehradzkiej w warunkach europejskiej polityki spójności / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // W: Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 60-77. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19476-5
8
Samozatrudnienie jako elastyczna forma świadczenia pracy / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // W: Problemy współczesnego rynku pracy / red. nauk. Danuta Kisperska-Moroń, Maria Pietras. - Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, 2016. - S. 287-295. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61378-61-7
9
Uelastycznianie rynku pracy w Polsce w warunkach globalnej gospodarki = Flexibilisation Labour Market in Poland in the Global Economy / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 257 (2016), s. 102-113. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=226571&from=publication. - ISSN 2083-8611
10
Konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla polskiego rynku pracy / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // W: Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 229-252. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18412-4
11
Regulacja rynku pracy - krytyczna analiza wybranych teorii = Regulation of the Labor Market - a Critical Analysis of Selected Theories / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 11 (2015), s. 133-156. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/Zeszyty_Naukowe_nr_11.pdf. - ISSN 1734-5391
12
Zarządzanie firmą w warunkach uelastyczniania rynku pracy = Management Company under the Flexible Labor Market / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 15, z. 11, cz. 1 (2014), s. 193-207. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie - nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-11-1.pdf#page=193&view=Fit. - ISSN 1733-2486
13
Self-employment as an Alternative Form of Employment in the Period of Economic Slowdown in Poland / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // W: International Context of Business Environment : Selected Evidence from CEE and SEE Countries / ed. by Adam Marszk. - Gdańsk: Gdańsk University of Technology Publishing House, 2014. - S. 93-101. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7348-584-6. - Pełny tekst: http://pbc.gda.pl/Content/44646/858_Marszki_inni_BC.pdf
14
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // W: Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - S. 139-158. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17860-4
15
Samozatrudnienie jako element systemowego wsparcia rynku pracy w Polsce = Self-employment as Part of the Suport System of Labor Market Policy in Poland / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 145 (2013), s. 197-207. - Summ.. - Tytuł numeru: Systemy gospodarcze i ich ewolucja : aspekty makro- i mezoekonomiczne. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=84125&from=publication. - ISSN 2083-8611
16
Działania deregulujące rynek pracy w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej - stosowanie wybranych elastycznych form zatrudnienia = Deregulation Measures for the Labour Market in Poland and Other EU Countries - Applying Selected Flexible Forms of Employment / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 902 (2013), s. 65-83. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/833/655. - ISSN 1898-6447
17
Samozatrudnienie w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce = Self-employment During the Economic Slowdown in Poland / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 307 (2013), s. 477-488. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
18
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // W: Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA. - (2013), s. 123-142. - Bibliogr.
19
Samozatrudnienie jako alternatywna forma zatrudnienia w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // W: Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA. - (2012), s. 152-166. - Summ. - Bibliogr.
20
Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia = Telework as a Flexible Form of Employment / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 2 (2011), s. 131-140. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
21
Działania deregulujące rynek pracy w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej - stosowanie wybranych elastycznych form zatrudnienia / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // W: Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne / kier. i red. nauk.: Krystyna PRZYBYLSKA. - (2011), s. 1[106]-30[135]. - Bibliogr.
22
Koncepcja flexicurity jako odpowiedź na współczesne wyzwania rynku pracy = The Concept of Flexicurity as a Response to Contemporary Challenges of the Labour Market / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 872 (2011), s. 57-71. - summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171187621. - ISSN 1898-6447
23
The Progression of Flexible Forms of Employment in Poland and Other Countries of the European Union / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - nr 7 (2011), s. 121-137. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
24
Problem bezrobocia w województwie małopolskim w latach 2007-2009 = The Problem of Unemployment in the Małopolska Region in the Years 2007-2009 / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 113 (2010), s. 740-754. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
25
Elastyczne formy organizacji pracy oraz przesłanki uelastyczniania rynku pracy w Polsce = Flexible Forms of Labour Organisation and Factors in Making the Polish Labour Market More Flexible / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 844 (2010), s. 19-30. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170673967. - ISSN 1898-6447
26
Sytuacja na rynku pracy w Małopolsce w latach 2007-2009 na tle zmian otoczenia ekonomiczno-społecznego / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // W: Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych / red. Zofia DACH. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 193-214. - ISBN 978-83-61686-36-1. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/Rozdzial_7.pdf
27
Społeczno-ekonomiczne skutki migracji Polaków po akcesji Polski do Unii Europejskiej = The Social and Economic Impact of the Migration of Poles after Poland's Accession to the EU / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010), s. 179-193. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
28
Elastyczne formy zatrudnienia na tle globalnej gospodarki / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // W: Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne / red. Zofia DACH. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 153-170. - ISBN 978-83-61686-20-0
29
Sytuacja na rynku pracy w Małopolsce w latach 2007-2009 na tle zmian otoczenia ekonomiczno-społecznego / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // W: Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych / kier. Zofia DACH. - (2009), s. 195-217. - Bibliogr.
30
Deregulacja rynku pracy jako instrument polityki państwa na rynku pracy = Labour Market Deregulation as an Instrument of a Country's Policy in the Labour Market / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009), s. 345-353. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
31
Krakowskie przedsiębiorstwa wobec elastycznych form zatrudnienia / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // W: Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i praktyce / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Wydawnictwo Print Group Daniel Krzanowski, 2009. - S. 186-195. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62335-02-0. - Pełny tekst: http://www.mikroekonomia.net/system/publication_files/20/original/16.pdf?1314872768
32
Wybrane zagadnienia z zakresu polityki państwa na rynku pracy w Polsce = Chosen Aspects of Policy of Labour Market in Poland / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // W: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 / red. nauk. Jerzy Sokołowski. - Jelenia Góra: Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, 2008. - S. 189-195. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-923545-5-0
33
Przemiany w sektorowej strukturze gospodarki Polski oraz ich wpływ na rynek pracy / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // W: Rynek pracy w Polsce : aspekty ekonomiczno-społeczne / red. Zofia DACH. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 51-68. - ISBN 978-83-7252-431-7
34
Polityka państwa na polskim rynku pracy / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // W: Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy / red. Zofia DACH. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008. - S. 27-51. - ISBN 978-83-922045-9-6
35
Uelastycznienie rynku pracy w Polsce = The Degree of Labour Market Flexibility in Poland / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - r. 58, nr 4 (687) (Kwiecień 2007), s. 41-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
36
Elastyczność rynku pracy i jej wpływ na gospodarowanie zasobami pracy = Labour Market Flexibility and Its Impact on the Management of Labour Resources / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 733 (2007), s. 89-99. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/136039301. - ISSN 0208-7944
37
Globalizacja a uelastycznienie rynku pracy = Globalisation vs Increased Flexibility of the Labour Market / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Artur POLLOK. - nr 5 (2007), s. 23-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-5/NR%205-2_Puzio-Waclawik.pdf. - ISSN 1644-8979
38
Przeobrażenia trójsektorowej struktury zatrudnienia w Polsce, na tle doświadczeń krajów Unii Europejskiej / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // W: Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2007. - S. 70-79. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-45-2
39
Polityka państwa na polskim rynku pracy / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // W: Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [2], Państwo a rynek / kierownik tematu: Zofia DACH. - (2007), s. 141-167. - Bibliogr.
40
Uelastycznienie rynku pracy a popyt na pracę w Polsce / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // W: Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce / red. Zofia DACH. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 27-46. - ISBN 978-83-7252-340-2
41
Uelastycznianie rynku pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // W: Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2006. - S. 145-157. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-60065-84-5; 978-83-60065-84-6
42
Uelastycznienie rynku pracy jako ważny czynnik ograniczający bezrobocie = The Liberalization of the Labour Market as an Important Factor in Reducing Unemployment / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 728 (2006), s. 21-32. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/134078513. - ISSN 0208-7944
43
Trójsektorowa struktura zatrudnienia w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej = A Three-Sector Structure of Employment in Poland as Compared with Other EU Countries / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Zofia DACH. - nr 4 (2006), s. 97-111. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
44
Uelastycznianie rynku pracy a popyt na pracę w Polsce / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // W: Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [1] / kier. Zofia DACH. - (2005), s. 28-49. - Bibliogr.
45
Wybrane problemy z zakresu deregulacji rynku pracy / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 71-72. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-908535-8-2
46
Redukcja czasu pracy we Francji - historia oraz obecna reforma "35 godzin" = Reducing the Working Week in France: The History and the Current "35 Hours" Reform / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 632 (2004), s. 75-89. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/52364396. - ISSN 0208-7944
47
Skracanie i uelastycznianie czasu pracy we Francji jako metoda zmniejszania bezrobocia / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // Rynek Pracy. - nr 3 (2003), s. 25-37. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/100000043. - ISSN 1233-4103
48
Skracanie i uelastycznianie czasu pracy jako instrumenty ograniczania bezrobocia na przykładzie Francji / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK ; Promotor: Zofia DACH. - Kraków, 2002. - 180 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
49
Przykłady działań ograniczających bezrobocie na szczeblu gmin we Francji, Belgii i Szwajcarii / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // W: Teoretyczne i praktyczne aspekty przeciwdziałania bezrobociu w gminach : [materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2, Działania instytucji pozarządowych, przykłady realizowanych programów pomocy społecznej dla bezrobotnych, doświadczenia zagraniczne] / red. Andrzej Ziomek. - Katowice: GWSH, 2002. - S. 157-163. - Bibliogr. - ISBN 83-88402-14-5
50
Doświadczenia francuskie w zwalczaniu bezrobocia poprzez skracanie i uelastycznianie czasu pracy na tle doświadczeń krajów Europy Zachodniej = French Experiences in Combating Unemployment through Shorter and More Flexible Working Hours in Relation to Other Countries in Western Europe / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 585 (2001), s. 75-85. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10693. - ISSN 0208-7944
51
Skracanie czasu pracy we Francji / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 51, nr 1 (600) (2000), s. 28-30. - ISSN 0860-6846
52
Skracanie czasu pracy jako metoda walki z bezrobociem = Shortening Labor Time as a Method of Fighting Unemployment / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 50, nr 12(599) (1999), s. 26-28. - ISSN 0860-6846
53
Problem bezrobocia młodzieży na tle zjawiska bezrobocia w Polsce w okresie transformacji systemowej = The Issue of Youth Unemployment against the Background of the Phenomenon of Unemployment in the Period of Economic System's Transformation / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 515 (1998), s. 65-79. - Summ. - ISSN 0208-7944
54
Bezrobocie młodzieży na tle zjawiska bezrobocia w Polsce w okresie transformacji systemowej / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // W: Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [4] / kierownik tematów: Zofia DACH. - (1997), s. 1-17 [26-42]
55
Inwestycje zagraniczne w Polsce i ich wpływ na sytuację na rynku pracy = Foreign Investments in Poland and Their Impact on Labour Market / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 465 (1996), s. 31-41. - Summ. - ISSN 0208-7944
56
Wybrane aspekty bezrobocia w krajach EWG (Unii Europejskiej) = Selected Aspects of Unemployment in the European Union Countries / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 450 (1995), s. 21-29. - Summ. - ISSN 0208-7944
57
Czy wzrost produktywności powoduje zwiększenie bezrobocia? / Bogusława PUZIO-WACŁAWIK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 46, nr 3 (542) (1995), s. 21-22. - ISSN 0860-6846
1
Koptiew D., Puzio-Wacławik B., (2022), Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego, "Problems of Economics and Law", t. 7, nr 1, s. 52-65; https://journals.anstar.edu.pl/index.php/pel/article/view/446/516
2
Koptiew D., Puzio-Wacławik B., (2021), Endogeniczne i egzogeniczne bariery rozwoju przedsiębiorstw społecznych na przykładzie spółdzielni socjalnych. [W:] Radomska E., Pach J., Nowak P. (red.), Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna : w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych, Warszawa : CeDeWu, s. 119-135.
3
Puzio-Wacławik B., (2020), Ekonomia behawioralna a wybrane aspekty rynku pracy, "Problems of Economics and Law" [on-line], t. 5, s. 1-12; https://journals.anstar.edu.pl/index.php/pel/article/view/359
4
Koptiew D., Puzio-Wacławik B., (2019), Spółdzielnia socjalna jako innowacyjna forma działalności w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 49-59; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022019/ES022019-05.pdf
5
Puzio-Wacławik B., (2018), Wybrane aspekty aktywnej polityki rynku pracy w Polsce, "Tarnowskie Colloquia Naukowe", nr 1 (5), s. 123-138; https://tcn.pwsztar.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/10_puzio-waclawik.pdf
6
Puzio-Wacławik B., (2018), Związki zawodowe jako przyczyna zawodności rynku pracy. [W:] Przybylska K. (red.), Zawodność rynku w teorii i praktyce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 43-58.
7
Puzio-Wacławik B., (2017), Rynki pracy w krajach Grupy Wyszehradzkiej w warunkach europejskiej polityki spójności. [W:] PRZYBYLSKA K. (red.), Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 60-77.
8
Puzio-Wacławik B., (2016), Samozatrudnienie jako elastyczna forma świadczenia pracy. [W:] Kisperska-Moroń D., Pietras M. (red.), Problemy współczesnego rynku pracy, Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, s. 287-295.
9
Puzio-Wacławik B., (2016), Uelastycznianie rynku pracy w Polsce w warunkach globalnej gospodarki, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 257, s. 102-113; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=226571&from=publication
10
Puzio-Wacławik B., (2015), Konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla polskiego rynku pracy. [W:] Przybylska K. (red.), Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 229-252.
11
Puzio-Wacławik B., (2015), Regulacja rynku pracy - krytyczna analiza wybranych teorii, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 11, s. 133-156; https://www.wsei.edu.pl/pliki/Zeszyty_Naukowe_nr_11.pdf
12
Puzio-Wacławik B., (2014), Zarządzanie firmą w warunkach uelastyczniania rynku pracy, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 15, z. 11, cz. 1, s. 193-207; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-11-1.pdf#page=193&view=Fit
13
Puzio-Wacławik B., (2014), Self-employment as an Alternative Form of Employment in the Period of Economic Slowdown in Poland. [W:] Marszk A. (red.), International Context of Business Environment : Selected Evidence from CEE and SEE Countries, Gdańsk : Gdańsk University of Technology Publishing House, s. 93-101.
14
Puzio-Wacławik B., (2014), Rola kapitału ludzkiego w rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw. [W:] Przybylska K. (red.), Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 139-158.
15
Puzio-Wacławik B., (2013), Samozatrudnienie jako element systemowego wsparcia rynku pracy w Polsce, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 145, s. 197-207; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=84125&from=publication
16
Puzio-Wacławik B., (2013), Działania deregulujące rynek pracy w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej - stosowanie wybranych elastycznych form zatrudnienia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 902, s. 65-83; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/833/655
17
Puzio-Wacławik B., (2013), Samozatrudnienie w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 307, s. 477-488.
18
Puzio-Wacławik B., (2013), Rola kapitału ludzkiego w rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, s. 123-142.
19
Puzio-Wacławik B., (2012), Samozatrudnienie jako alternatywna forma zatrudnienia w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011, s. 152-166.
20
Puzio-Wacławik B., (2011), Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 168, t. 2, s. 131-140.
21
Puzio-Wacławik B., (2011), Działania deregulujące rynek pracy w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej - stosowanie wybranych elastycznych form zatrudnienia. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne, s. 1[106]-30[135].
22
Puzio-Wacławik B., (2011), Koncepcja flexicurity jako odpowiedź na współczesne wyzwania rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 872, s. 57-71; https://bazekon.uek.krakow.pl/171187621
23
Puzio-Wacławik B., (2011), The Progression of Flexible Forms of Employment in Poland and Other Countries of the European Union, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr 7, s. 121-137.
24
Puzio-Wacławik B., (2010), Problem bezrobocia w województwie małopolskim w latach 2007-2009, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 113, s. 740-754.
25
Puzio-Wacławik B., (2010), Elastyczne formy organizacji pracy oraz przesłanki uelastyczniania rynku pracy w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 844, s. 19-30; https://bazekon.uek.krakow.pl/170673967
26
Puzio-Wacławik B., (2010), Sytuacja na rynku pracy w Małopolsce w latach 2007-2009 na tle zmian otoczenia ekonomiczno-społecznego. [W:] Dach Z. (red.), Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 193-214.
27
Puzio-Wacławik B., (2010), Społeczno-ekonomiczne skutki migracji Polaków po akcesji Polski do Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 8, s. 179-193.
28
Puzio-Wacławik B., (2010), Elastyczne formy zatrudnienia na tle globalnej gospodarki. [W:] Dach Z. (red.), Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 153-170.
29
Puzio-Wacławik B., (2009), Sytuacja na rynku pracy w Małopolsce w latach 2007-2009 na tle zmian otoczenia ekonomiczno-społecznego. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych, s. 195-217.
30
Puzio-Wacławik B., (2009), Deregulacja rynku pracy jako instrument polityki państwa na rynku pracy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 39, s. 345-353.
31
Puzio-Wacławik B., (2009), Krakowskie przedsiębiorstwa wobec elastycznych form zatrudnienia. [W:] Kopycińska D. (red.), Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i praktyce, Szczecin : Wydawnictwo Print Group Daniel Krzanowski, s. 186-195.
32
Puzio-Wacławik B., (2008), Wybrane zagadnienia z zakresu polityki państwa na rynku pracy w Polsce. [W:] Sokołowski J. (red.), Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, T. 1, Jelenia Góra : Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, s. 189-195.
33
Puzio-Wacławik B., (2008), Przemiany w sektorowej strukturze gospodarki Polski oraz ich wpływ na rynek pracy. [W:] Dach Z. (red.), Rynek pracy w Polsce : aspekty ekonomiczno-społeczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 51-68.
34
Puzio-Wacławik B., (2008), Polityka państwa na polskim rynku pracy. [W:] Dach Z. (red.), Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 27-51.
35
Puzio-Wacławik B., (2007), Uelastycznienie rynku pracy w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", r. 58, nr 4 (687), s. 41-47.
36
Puzio-Wacławik B., (2007), Elastyczność rynku pracy i jej wpływ na gospodarowanie zasobami pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 733, s. 89-99; https://bazekon.uek.krakow.pl/136039301
37
Puzio-Wacławik B., (2007), Globalizacja a uelastycznienie rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 5, s. 23-35; http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-5/NR%205-2_Puzio-Waclawik.pdf
38
Puzio-Wacławik B., (2007), Przeobrażenia trójsektorowej struktury zatrudnienia w Polsce, na tle doświadczeń krajów Unii Europejskiej. [W:] Kopycińska D. (red.), Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 70-79.
39
Puzio-Wacławik B., (2007), Polityka państwa na polskim rynku pracy. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [2], Państwo a rynek, s. 141-167.
40
Puzio-Wacławik B., (2007), Uelastycznienie rynku pracy a popyt na pracę w Polsce. [W:] Dach Z. (red.), Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 27-46.
41
Puzio-Wacławik B., (2006), Uelastycznianie rynku pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. [W:] Kopycińska D. (red.), Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 145-157.
42
Puzio-Wacławik B., (2006), Uelastycznienie rynku pracy jako ważny czynnik ograniczający bezrobocie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 728, s. 21-32; https://bazekon.uek.krakow.pl/134078513
43
Puzio-Wacławik B., (2006), Trójsektorowa struktura zatrudnienia w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 4, s. 97-111.
44
Puzio-Wacławik B., (2005), Uelastycznianie rynku pracy a popyt na pracę w Polsce. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [1], s. 28-49.
45
Puzio-Wacławik B., (2004), Wybrane problemy z zakresu deregulacji rynku pracy. [W:] KOWALSKI R., POLLOK A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 71-72.
46
Puzio-Wacławik B., (2004), Redukcja czasu pracy we Francji - historia oraz obecna reforma "35 godzin", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 632, s. 75-89; https://bazekon.uek.krakow.pl/52364396
47
Puzio-Wacławik B., (2003), Skracanie i uelastycznianie czasu pracy we Francji jako metoda zmniejszania bezrobocia, "Rynek Pracy", nr 3, s. 25-37; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/100000043
48
Puzio-Wacławik B., (2002), Skracanie i uelastycznianie czasu pracy jako instrumenty ograniczania bezrobocia na przykładzie Francji, Prom. Dach Z., Kraków : , 180 k.
49
Puzio-Wacławik B., (2002), Przykłady działań ograniczających bezrobocie na szczeblu gmin we Francji, Belgii i Szwajcarii. [W:] Ziomek A. (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty przeciwdziałania bezrobociu w gminach : [materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2, Działania instytucji pozarządowych, przykłady realizowanych programów pomocy społecznej dla bezrobotnych, doświadczenia zagraniczne], Katowice : GWSH, s. 157-163.
50
Puzio-Wacławik B., (2001), Doświadczenia francuskie w zwalczaniu bezrobocia poprzez skracanie i uelastycznianie czasu pracy na tle doświadczeń krajów Europy Zachodniej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 585, s. 75-85; https://bazekon.uek.krakow.pl/10693
51
Puzio-Wacławik B., (2000), Skracanie czasu pracy we Francji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 51, nr 1 (600), s. 28-30.
52
Puzio-Wacławik B., (1999), Skracanie czasu pracy jako metoda walki z bezrobociem, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 50, nr 12(599), s. 26-28.
53
Puzio-Wacławik B., (1998), Problem bezrobocia młodzieży na tle zjawiska bezrobocia w Polsce w okresie transformacji systemowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 515, s. 65-79.
54
Puzio-Wacławik B., (1997), Bezrobocie młodzieży na tle zjawiska bezrobocia w Polsce w okresie transformacji systemowej. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [4], s. 1-17 [26-42].
55
Puzio-Wacławik B., (1996), Inwestycje zagraniczne w Polsce i ich wpływ na sytuację na rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 465, s. 31-41.
56
Puzio-Wacławik B., (1995), Wybrane aspekty bezrobocia w krajach EWG (Unii Europejskiej), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 450, s. 21-29.
57
Puzio-Wacławik B., (1995), Czy wzrost produktywności powoduje zwiększenie bezrobocia?, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 46, nr 3 (542), s. 21-22.
1
@article{UEK:2168371034,
author = "Dorota Koptiew and Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego",
journal = "Problems of Economics and Law",
number = "t. 7, 1",
pages = "52-65",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.55225/pel.446},
url = {https://journals.anstar.edu.pl/index.php/pel/article/view/446/516},
}
2
@inbook{UEK:2168364678,
author = "Dorota Koptiew and Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Endogeniczne i egzogeniczne bariery rozwoju przedsiębiorstw społecznych na przykładzie spółdzielni socjalnych",
booktitle = "Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna : w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych",
pages = "119-135",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2021",
isbn = "978-83-8102-454-9",
}
3
@article{UEK:2168358780,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Ekonomia behawioralna a wybrane aspekty rynku pracy",
journal = "Problems of Economics and Law",
number = "t. 5",
pages = "1-12",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.55225/pel.359},
url = {https://journals.anstar.edu.pl/index.php/pel/article/view/359},
}
4
@article{UEK:2168348110,
author = "Dorota Koptiew and Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Spółdzielnia socjalna jako innowacyjna forma działalności w zakresie rozwiązywania problemów społecznych",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2",
pages = "49-59",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ES.2019.2.05},
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022019/ES022019-05.pdf},
}
5
@article{UEK:2168324061,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Wybrane aspekty aktywnej polityki rynku pracy w Polsce",
journal = "Tarnowskie Colloquia Naukowe",
number = "1 (5)",
pages = "123-138",
year = "2018",
url = {https://tcn.pwsztar.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/10_puzio-waclawik.pdf},
}
6
@inbook{UEK:2168334449,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Związki zawodowe jako przyczyna zawodności rynku pracy",
booktitle = "Zawodność rynku w teorii i praktyce",
pages = "43-58",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-20503-4",
}
7
@inbook{UEK:2168317285,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Rynki pracy w krajach Grupy Wyszehradzkiej w warunkach europejskiej polityki spójności",
booktitle = "Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej",
pages = "60-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19476-5",
}
8
@inbook{UEK:2168310903,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Samozatrudnienie jako elastyczna forma świadczenia pracy",
booktitle = "Problemy współczesnego rynku pracy",
pages = "287-295",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy",
year = "2016",
isbn = "978-83-61378-61-7",
}
9
@article{UEK:2168307277,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Uelastycznianie rynku pracy w Polsce w warunkach globalnej gospodarki",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "257",
pages = "102-113",
year = "2016",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=226571&from=publication},
}
10
@inbook{UEK:2168299633,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla polskiego rynku pracy",
booktitle = "Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne",
pages = "229-252",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2015",
isbn = "978-83-01-18412-4",
}
11
@article{UEK:2168299599,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Regulacja rynku pracy - krytyczna analiza wybranych teorii",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 11",
pages = "133-156",
year = "2015",
url = {https://www.wsei.edu.pl/pliki/Zeszyty_Naukowe_nr_11.pdf},
}
12
@article{UEK:2168286071,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Zarządzanie firmą w warunkach uelastyczniania rynku pracy",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 15, z. 11, cz. 1",
pages = "193-207",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-11-1.pdf#page=193&view=Fit},
}
13
@inbook{UEK:2168295965,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Self-employment as an Alternative Form of Employment in the Period of Economic Slowdown in Poland",
booktitle = "International Context of Business Environment : Selected Evidence from CEE and SEE Countries",
pages = "93-101",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Gdańsk University of Technology Publishing House",
year = "2014",
url = {http://pbc.gda.pl/Content/44646/858_Marszki_inni_BC.pdf},
isbn = "978-83-7348-584-6",
}
14
@inbook{UEK:2168284077,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Rola kapitału ludzkiego w rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw",
booktitle = "Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw",
pages = "139-158",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2014",
isbn = "978-83-01-17860-4",
}
15
@article{UEK:2168279033,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Samozatrudnienie jako element systemowego wsparcia rynku pracy w Polsce",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "145",
pages = "197-207",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=84125&from=publication},
}
16
@article{UEK:2168270908,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Działania deregulujące rynek pracy w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej - stosowanie wybranych elastycznych form zatrudnienia",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "902",
pages = "65-83",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/833/655},
}
17
@article{UEK:2168278577,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Samozatrudnienie w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "307",
pages = "477-488",
adress = "",
year = "2013",
}
18
@unpublished{UEK:2168290747,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Rola kapitału ludzkiego w rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw",
booktitle = "Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw",
pages = "123-142",
year = "2013",
}
19
@unpublished{UEK:2168267738,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Samozatrudnienie jako alternatywna forma zatrudnienia w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce",
booktitle = "Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011",
pages = "152-166",
year = "2012",
}
20
@article{UEK:2168222852,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "168, t. 2",
pages = "131-140",
adress = "",
year = "2011",
}
21
@unpublished{UEK:2168302719,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Działania deregulujące rynek pracy w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej - stosowanie wybranych elastycznych form zatrudnienia",
booktitle = "Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne",
pages = "1[106]-30[135]",
year = "2011",
}
22
@article{UEK:2168218560,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Koncepcja flexicurity jako odpowiedź na współczesne wyzwania rynku pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "872",
pages = "57-71",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171187621},
}
23
@article{UEK:2168247612,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "The Progression of Flexible Forms of Employment in Poland and Other Countries of the European Union",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "7",
pages = "121-137",
year = "2011",
}
24
@article{UEK:2165766281,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Problem bezrobocia w województwie małopolskim w latach 2007-2009",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "113",
pages = "740-754",
adress = "",
year = "2010",
}
25
@article{UEK:53213,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Elastyczne formy organizacji pracy oraz przesłanki uelastyczniania rynku pracy w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "844",
pages = "19-30",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170673967},
}
26
@inbook{UEK:2168230374,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Sytuacja na rynku pracy w Małopolsce w latach 2007-2009 na tle zmian otoczenia ekonomiczno-społecznego",
booktitle = "Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych",
pages = "193-214",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/Rozdzial_7.pdf},
isbn = "978-83-61686-36-1",
}
27
@article{UEK:51400,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Społeczno-ekonomiczne skutki migracji Polaków po akcesji Polski do Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "8",
pages = "179-193",
year = "2010",
}
28
@inbook{UEK:2168230474,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Elastyczne formy zatrudnienia na tle globalnej gospodarki",
booktitle = "Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne",
pages = "153-170",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-61686-20-0",
}
29
@unpublished{UEK:2168265448,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Sytuacja na rynku pracy w Małopolsce w latach 2007-2009 na tle zmian otoczenia ekonomiczno-społecznego",
booktitle = "Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych ",
pages = "195-217",
year = "2009",
}
30
@article{UEK:50608,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Deregulacja rynku pracy jako instrument polityki państwa na rynku pracy",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "39",
pages = "345-353",
adress = "",
year = "2009",
}
31
@inbook{UEK:2168295963,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Krakowskie przedsiębiorstwa wobec elastycznych form zatrudnienia",
booktitle = "Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i praktyce",
pages = "186-195",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Print Group Daniel Krzanowski",
year = "2009",
url = {http://www.mikroekonomia.net/system/publication_files/20/original/16.pdf?1314872768},
isbn = "978-83-62335-02-0",
}
32
@inbook{UEK:2168293787,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Wybrane zagadnienia z zakresu polityki państwa na rynku pracy w Polsce",
booktitle = "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1",
pages = "189-195",
adress = "Jelenia Góra",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki",
year = "2008",
isbn = "978-83-923545-5-0",
}
33
@inbook{UEK:2165822150,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Przemiany w sektorowej strukturze gospodarki Polski oraz ich wpływ na rynek pracy",
booktitle = "Rynek pracy w Polsce : aspekty ekonomiczno-społeczne",
pages = "51-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-431-7",
}
34
@inbook{UEK:2165618154,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Polityka państwa na polskim rynku pracy",
booktitle = "Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy",
pages = "27-51",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-922045-9-6",
}
35
@article{UEK:50234,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Uelastycznienie rynku pracy w Polsce",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "r. 58, 4 (687)",
pages = "41-47",
year = "2007",
}
36
@article{UEK:50707,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Elastyczność rynku pracy i jej wpływ na gospodarowanie zasobami pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "733",
pages = "89-99",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/136039301},
}
37
@article{UEK:2168296703,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Globalizacja a uelastycznienie rynku pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "5",
pages = "23-35",
year = "2007",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-5/NR%205-2_Puzio-Waclawik.pdf},
}
38
@inbook{UEK:2165794552,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Przeobrażenia trójsektorowej struktury zatrudnienia w Polsce, na tle doświadczeń krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce",
pages = "70-79",
adress = "Szczecin",
publisher = "Print Group Daniel Krzanowski",
year = "2007",
isbn = "978-83-60903-45-2",
}
39
@unpublished{UEK:2168317957,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Polityka państwa na polskim rynku pracy",
booktitle = "Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [2], Państwo a rynek ",
pages = "141-167",
year = "2007",
}
40
@inbook{UEK:2165911490,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Uelastycznienie rynku pracy a popyt na pracę w Polsce",
booktitle = "Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce",
pages = "27-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-340-2",
}
41
@inbook{UEK:2168246002,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Uelastycznianie rynku pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych",
pages = "145-157",
adress = "Szczecin",
publisher = "Print Group Daniel Krzanowski",
year = "2006",
isbn = "83-60065-84-5; 978-83-60065-84-6",
}
42
@article{UEK:51299,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Uelastycznienie rynku pracy jako ważny czynnik ograniczający bezrobocie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "728",
pages = "21-32",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/134078513},
}
43
@article{UEK:52520,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Trójsektorowa struktura zatrudnienia w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "4",
pages = "97-111",
year = "2006",
}
44
@unpublished{UEK:2168265238,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Uelastycznianie rynku pracy a popyt na pracę w Polsce",
booktitle = "Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [1]",
pages = "28-49",
year = "2005",
}
45
@misc{UEK:2168218086,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Wybrane problemy z zakresu deregulacji rynku pracy",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.)",
pages = "71-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-8-2",
}
46
@article{UEK:2168219416,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Redukcja czasu pracy we Francji - historia oraz obecna reforma 35 godzin",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "632",
pages = "75-89",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/52364396},
}
47
@article{UEK:2168295967,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Skracanie i uelastycznianie czasu pracy we Francji jako metoda zmniejszania bezrobocia",
journal = "Rynek Pracy",
number = "3",
pages = "25-37",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/100000043},
}
48
@unpublished{UEK:2168273382,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Skracanie i uelastycznianie czasu pracy jako instrumenty ograniczania bezrobocia na przykładzie Francji",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
49
@inbook{UEK:2168257358,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Przykłady działań ograniczających bezrobocie na szczeblu gmin we Francji, Belgii i Szwajcarii",
booktitle = "Teoretyczne i praktyczne aspekty przeciwdziałania bezrobociu w gminach : [materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2, Działania instytucji pozarządowych, przykłady realizowanych programów pomocy społecznej dla bezrobotnych, doświadczenia zagraniczne]",
pages = "157-163",
adress = "Katowice",
publisher = "GWSH",
year = "2002",
isbn = "83-88402-14-5",
}
50
@article{UEK:2168230584,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Doświadczenia francuskie w zwalczaniu bezrobocia poprzez skracanie i uelastycznianie czasu pracy na tle doświadczeń krajów Europy Zachodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "585",
pages = "75-85",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10693},
}
51
@article{UEK:2168226148,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Skracanie czasu pracy we Francji",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 51, 1 (600)",
pages = "28-30",
year = "2000",
}
52
@article{UEK:2168295961,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Skracanie czasu pracy jako metoda walki z bezrobociem",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 50, 12(599)",
pages = "26-28",
year = "1999",
}
53
@article{UEK:2168251686,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Problem bezrobocia młodzieży na tle zjawiska bezrobocia w Polsce w okresie transformacji systemowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "515",
pages = "65-79",
year = "1998",
}
54
@unpublished{UEK:2168334059,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Bezrobocie młodzieży na tle zjawiska bezrobocia w Polsce w okresie transformacji systemowej",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [4]",
pages = "1-17 [26-42]",
year = "1997",
}
55
@article{UEK:2168238182,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Inwestycje zagraniczne w Polsce i ich wpływ na sytuację na rynku pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "465",
pages = "31-41",
year = "1996",
}
56
@article{UEK:2168262798,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Wybrane aspekty bezrobocia w krajach EWG (Unii Europejskiej)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "450",
pages = "21-29",
year = "1995",
}
57
@article{UEK:2168230440,
author = "Bogusława Puzio-Wacławik",
title = "Czy wzrost produktywności powoduje zwiększenie bezrobocia?",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 46, 3 (542)",
pages = "21-22",
year = "1995",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID