Publications of the selected author
1

Title:
Skarga na przewlekłość postępowania karnego a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski; "Mitel", 2011
Physical description:
896 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7338-625-9 ; 978-83-7667-062-1
Nr:
53251
monograph
2

Title:
"Przewlekłość postępowania sądowego" w prawie polskim a obowiązek państwa dotyczący "dobrego rządzenia" w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka = "Excessive Length of Judicial Proceedings" in Polish Law and the Obligations of the Country on "Good Governance" in the Light of Jurisprudence of the European Court of Human Rights
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 852 (2011) , s. 97-136. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53293
article
3

Author:
Title:
Bariery integracji europejskiej w I filarze Unii Europejskiej : zagadnienia prawne
Source:
Bariery integracji Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009, s. 13-39
ISBN:
978-83-61686-00-2
Nr:
2165193048
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Title:
Współpraca w sprawach karnych w zjednoczonej Europie - prawo polskie i prawo europejskie
Source:
Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009, s. 177-214
ISBN:
978-83-61686-08-8
Nr:
2165181711
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Title:
Wprowadzenie do prawa
Publisher address:
Kraków: Instytut Multimedialny, 2008
Physical description:
191, [1] s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-923759-4-4
Nr:
51878
monograph
6

Title:
Europejski nakaz aresztowania jako instrument walki z przestępczością w zjednoczonej Europie = The European Arrest Warrant as an Instrument in the Fight against Crime in the United Europe
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 787 (2008) , s. 215-228. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219266
article
7

Title:
Postępowanie nakazowe w polskim procesie karnym a ochrona praw człowieka
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008
Physical description:
557, [1] s.; 22 cm
Series:
(Monografie)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7601-123-3
Nr:
51861
monograph
8

Title:
Bariery integracji europejskiej w I filarze Unii Europejskiej : zagadnienia prawne
Source:
Bariery integracji Unii Europejskiej / kier. projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2007, s. 6-33
Signature:
NP-1159/Magazyn
Nr:
2168282643
chapter in unpublished scientific work
See main document
9

Title:
50-lecie Traktatów Rzymskich - historia i perspektywy
Source:
Kurier AE2007. - nr 5-6 (13-14), s. 14-15
Nr:
2168274405
varia
Unpublished documents:
1

Title:
Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
240 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
45/KEIG/1/2008/S/461
Signature:
NP-1212/Magazyn
Nr:
2168281823
unpublished scientific work
2

Title:
Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 2
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
292 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
15/KEIG/1/2006/S/290
Signature:
NP-1044/2/Magazyn
Nr:
2166583867
unpublished scientific work
1
Skarga na przewlekłość postępowania karnego a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności / Czesław Paweł KŁAK. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski; "Mitel", 2011. - 896 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7338-625-9 ; 978-83-7667-062-1
2
"Przewlekłość postępowania sądowego" w prawie polskim a obowiązek państwa dotyczący "dobrego rządzenia" w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka = "Excessive Length of Judicial Proceedings" in Polish Law and the Obligations of the Country on "Good Governance" in the Light of Jurisprudence of the European Court of Human Rights / Czesław Paweł KŁAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 852 (2011), s. 97-136. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171035195. - ISSN 1898-6447
3
Bariery integracji europejskiej w I filarze Unii Europejskiej : zagadnienia prawne / Czesław KŁAK // W: Bariery integracji Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009. - S. 13-39. - ISBN 978-83-61686-00-2
4
Współpraca w sprawach karnych w zjednoczonej Europie - prawo polskie i prawo europejskie / Czesław KŁAK // W: Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009. - S. 177-214. - ISBN 978-83-61686-08-8
5
Wprowadzenie do prawa / Czesław Paweł KŁAK. - Kraków: Instytut Multimedialny, 2008. - 191, [1] s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-923759-4-4
6
Europejski nakaz aresztowania jako instrument walki z przestępczością w zjednoczonej Europie = The European Arrest Warrant as an Instrument in the Fight against Crime in the United Europe / Czesław Paweł KŁAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 787 (2008), s. 215-228. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189229. - ISSN 1898-6447
7
Postępowanie nakazowe w polskim procesie karnym a ochrona praw człowieka / Czesław Paweł KŁAK. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - 557, [1] s. ; 22 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-7601-123-3
8
Bariery integracji europejskiej w I filarze Unii Europejskiej : zagadnienia prawne / Czesław Paweł KŁAK // W: Bariery integracji Unii Europejskiej / kier. projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2007), s. 6-33
9
50-lecie Traktatów Rzymskich - historia i perspektywy / Czesław Paweł KŁAK // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 5-6 (13-14) (2007), s. 14-15. - ISSN 1689-7749
10
Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej / zespół aut.: Helena TENDERA-WŁASZCZUK (kier. projektu), Czesław KŁAK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄC-FRĄS, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA, Alina Krupa. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 240 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
11
Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 2 / zespół autorski: Helena TENDERA-WŁASZCZUK (kierownik tematu), Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA, Czesław KŁAK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄC, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 292 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kłak C., (2011), Skarga na przewlekłość postępowania karnego a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski : "Mitel", 896 s.
2
Kłak C., (2011), "Przewlekłość postępowania sądowego" w prawie polskim a obowiązek państwa dotyczący "dobrego rządzenia" w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 852, s. 97-136; https://bazekon.uek.krakow.pl/171035195
3
Kłak C., (2009), Bariery integracji europejskiej w I filarze Unii Europejskiej : zagadnienia prawne. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Bariery integracji Unii Europejskiej, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 13-39.
4
Kłak C., (2009), Współpraca w sprawach karnych w zjednoczonej Europie - prawo polskie i prawo europejskie. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 177-214.
5
Kłak C., (2008), Wprowadzenie do prawa, Kraków : Instytut Multimedialny, 191, [1] s.
6
Kłak C., (2008), Europejski nakaz aresztowania jako instrument walki z przestępczością w zjednoczonej Europie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 787, s. 215-228; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189229
7
Kłak C., (2008), Postępowanie nakazowe w polskim procesie karnym a ochrona praw człowieka, (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 557, [1] s.
8
Kłak C., (2007), Bariery integracji europejskiej w I filarze Unii Europejskiej : zagadnienia prawne. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Bariery integracji Unii Europejskiej, s. 6-33.
9
Kłak C., (2007), 50-lecie Traktatów Rzymskich - historia i perspektywy, "Kurier AE", nr 5-6 (13-14), s. 14-15.
10
Tendera-Właszczuk H., Kłak C., Bąba W., Zając-Frąs M., Zajączkowska M., Krupa A., (2008), Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej, Tendera-Właszczuk H. (kier. pr), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 240 k.
11
Tendera-Właszczuk H., Karwoth-Zielińska D., Kłak C., Bąba W., Zając M., Zajączkowska M., (2006), Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 2, Tendera-Właszczuk H. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 292 s.
1
@book{UEK:53251,
author = "Czesław Paweł Kłak",
title = "Skarga na przewlekłość postępowania karnego a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski; Mitel",
year = "2011",
isbn = "978-83-7338-625-9 ; 978-83-7667-062-1",
}
2
@article{UEK:53293,
author = "Czesław Paweł Kłak",
title = "Przewlekłość postępowania sądowego w prawie polskim a obowiązek państwa dotyczący dobrego rządzenia w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "852",
pages = "97-136",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171035195},
}
3
@inbook{UEK:2165193048,
author = "Czesław Kłak",
title = "Bariery integracji europejskiej w I filarze Unii Europejskiej : zagadnienia prawne",
booktitle = "Bariery integracji Unii Europejskiej",
pages = "13-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-61686-00-2",
}
4
@inbook{UEK:2165181711,
author = "Czesław Kłak",
title = "Współpraca w sprawach karnych w zjednoczonej Europie - prawo polskie i prawo europejskie",
booktitle = "Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej",
pages = "177-214",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-61686-08-8",
}
5
@book{UEK:51878,
author = "Czesław Kłak",
title = "Wprowadzenie do prawa",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Multimedialny",
year = "2008",
isbn = "978-83-923759-4-4",
}
6
@article{UEK:2168219266,
author = "Czesław Paweł Kłak",
title = "Europejski nakaz aresztowania jako instrument walki z przestępczością w zjednoczonej Europie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "787",
pages = "215-228",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189229},
}
7
@book{UEK:51861,
author = "Czesław Paweł Kłak",
title = "Postępowanie nakazowe w polskim procesie karnym a ochrona praw człowieka",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-7601-123-3",
}
8
@unpublished{UEK:2168282643,
author = "Czesław Paweł Kłak",
title = "Bariery integracji europejskiej w I filarze Unii Europejskiej : zagadnienia prawne",
booktitle = "Bariery integracji Unii Europejskiej",
pages = "6-33",
year = "2007",
}
9
@misc{UEK:2168274405,
author = "Czesław Paweł Kłak",
title = "50-lecie Traktatów Rzymskich - historia i perspektywy",
booktitle = "Kurier AE",
number = "5-6 (13-14)",
pages = "14-15",
year = "2007",
}
10
@unpublished{UEK:2168281823,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Czesław Kłak and Wojciech Bąba and Magdalena Zając-Frąs and Magdalena Zajączkowska and Alina Krupa",
title = "Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
11
@unpublished{UEK:2166583867,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Dominika Karwoth-Zielińska and Czesław Kłak and Wojciech Bąba and Magdalena Zając and Magdalena Zajączkowska",
title = "Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID