Publications of the selected author

Ryzner Janusz ORCID

Interdepartmental Unit, Department of Political Science,

1

Author:
Title:
Polityka Republiki Węgierskiej wobec mniejszości narodowych w świetle regulacji prawnych statusu mniejszości (1990-2001) = Hungarian Political Policy Towards National Minority Groups in Light of Legal Regulation of Minorities (1990-2001)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 655 (2004) , s. 79-92. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220462
article
2

Author:
Title:
Polityka Republiki Słowackiej wobec mniejszości węgierskiej w świetle regulacji prawnych statusu mniejszości (1993-2001) = The Policies of the Slovakian Republic Towards the Austrian Minorities in Light of Legislative Provision on the Minority Status (1993-2001)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 638 (2003) , s. 51-63. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168223830
article
3

Author:
Title:
Regulacje prawne dotyczące mniejszości narodowych w Republice Czeskiej = Legal Regulation Concerning National Minorities in the Czech Republic
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 611 (2002) , s. 89-102. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168224404
article
1
Polityka Republiki Węgierskiej wobec mniejszości narodowych w świetle regulacji prawnych statusu mniejszości (1990-2001) = Hungarian Political Policy Towards National Minority Groups in Light of Legal Regulation of Minorities (1990-2001) / Janusz RYZNER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 655 (2004), s. 79-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/68699297. - ISSN 0208-7944
2
Polityka Republiki Słowackiej wobec mniejszości węgierskiej w świetle regulacji prawnych statusu mniejszości (1993-2001) = The Policies of the Slovakian Republic Towards the Austrian Minorities in Light of Legislative Provision on the Minority Status (1993-2001) / Janusz RYZNER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 638 (2003), s. 51-63. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16292. - ISSN 0208-7944
3
Regulacje prawne dotyczące mniejszości narodowych w Republice Czeskiej = Legal Regulation Concerning National Minorities in the Czech Republic / Janusz RYZNER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 611 (2002), s. 89-102. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14401. - ISSN 0208-7944
1
Ryzner J., (2004), Polityka Republiki Węgierskiej wobec mniejszości narodowych w świetle regulacji prawnych statusu mniejszości (1990-2001), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 655, s. 79-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/68699297
2
Ryzner J., (2003), Polityka Republiki Słowackiej wobec mniejszości węgierskiej w świetle regulacji prawnych statusu mniejszości (1993-2001), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 638, s. 51-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/16292
3
Ryzner J., (2002), Regulacje prawne dotyczące mniejszości narodowych w Republice Czeskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 611, s. 89-102; https://bazekon.uek.krakow.pl/14401
1
@article{UEK:2168220462,
author = "Janusz Ryzner",
title = "Polityka Republiki Węgierskiej wobec mniejszości narodowych w świetle regulacji prawnych statusu mniejszości (1990-2001)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "655",
pages = "79-92",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/68699297},
}
2
@article{UEK:2168223830,
author = "Janusz Ryzner",
title = "Polityka Republiki Słowackiej wobec mniejszości węgierskiej w świetle regulacji prawnych statusu mniejszości (1993-2001)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "638",
pages = "51-63",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16292},
}
3
@article{UEK:2168224404,
author = "Janusz Ryzner",
title = "Regulacje prawne dotyczące mniejszości narodowych w Republice Czeskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "611",
pages = "89-102",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14401},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID