Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Diversity and Innovation in Economic Evolution
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 12, iss. 4 (2020) , s. 347-367. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Research financed from a subvention granted to Cracow University of Economics.
2019 list:
70.00 pkt
:
:
Nr:
2168351544
article
See main document
2

Title:
Koncepcja różnorodności w ekonomii teoretycznej
Source:
Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. nauk. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007, s. 327-342
ISBN:
978-83-60911-00-6
Nr:
2165705462
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Koncepcje różnorodności w ekonomii teoretycznej
Source:
Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2) / kierownik projektu: Edward SMAGA2007, s. 21-37
Research program:
7/KM/1/2007/S/368
Signature:
NP-1017/3/2/Magazyn
Nr:
2168318301
chapter in unpublished scientific work
See main document
4

Author:
Title:
Monotoniczność w układach dynamicznych : interpretacje w ekonomii
Source:
Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza / [red. nauk. Edward SMAGA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 189-201 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-319-3
Nr:
2166174278
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Title:
Monotoniczność w układach dynamicznych : interpretacje w ekonomii
Source:
Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. [Cz. 1] / kierownik projektu: Andrzej MALAWSKI2005, s. 44-55 - Bibliogr.
Research program:
101/KM/2/2005/S/273
Signature:
NP-1017/[1]/Magazyn
Nr:
2168318401
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
Diversity and Innovation in Economic Evolution / Elżbieta PLIŚ // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 12, iss. 4 (2020), s. 347-367. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/publishedarticles/2020-48-26-637420204979605026-7324.pdf. - ISSN 2080-0886
2
Koncepcja różnorodności w ekonomii teoretycznej / Andrzej MALAWSKI, Elżbieta PLIŚ // W: Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. nauk. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO. - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007. - S. 327-342. - ISBN 978-83-60911-00-6
3
Koncepcje różnorodności w ekonomii teoretycznej / Andrzej MALAWSKI, Elżbieta PLIŚ // W: Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2) / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2007), s. 21-37
4
Monotoniczność w układach dynamicznych : interpretacje w ekonomii / Elżbieta PLIŚ // W: Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza / [red. nauk. Edward SMAGA]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 189-201. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-319-3
5
Monotoniczność w układach dynamicznych : interpretacje w ekonomii / Elżbieta PLIŚ // W: Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. [Cz. 1] / kierownik projektu: Andrzej MALAWSKI. - (2005), s. 44-55. - Bibliogr.
1
Pliś E., (2020), Diversity and Innovation in Economic Evolution, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 12, iss. 4, s. 347-367; http://cejeme.org/publishedarticles/2020-48-26-637420204979605026-7324.pdf
2
Malawski A., Pliś E., (2007), Koncepcja różnorodności w ekonomii teoretycznej. [W:] Filek J., Sosenko K. (red.), Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego, Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, s. 327-342.
3
Malawski A., Pliś E., (2007), Koncepcje różnorodności w ekonomii teoretycznej. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2), s. 21-37.
4
Pliś E., (2006), Monotoniczność w układach dynamicznych : interpretacje w ekonomii. [W:] Smaga E. (red.), Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 189-201.
5
Pliś E., (2005), Monotoniczność w układach dynamicznych : interpretacje w ekonomii. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. [Cz. 1], s. 44-55.
1
@article{UEK:2168351544,
author = "Elżbieta Pliś",
title = "Diversity and Innovation in Economic Evolution",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 12, iss. 4",
pages = "347-367",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/cejeme.2020.136032},
url = {http://cejeme.org/publishedarticles/2020-48-26-637420204979605026-7324.pdf},
}
2
@inbook{UEK:2165705462,
author = "Andrzej Malawski and Elżbieta Pliś",
title = "Koncepcja różnorodności w ekonomii teoretycznej",
booktitle = "Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego",
pages = "327-342",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Myśli Józefa Tischnera",
year = "2007",
isbn = "978-83-60911-00-6",
}
3
@unpublished{UEK:2168318301,
author = "Andrzej Malawski and Elżbieta Pliś",
title = "Koncepcje różnorodności w ekonomii teoretycznej",
booktitle = "Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. Cz. 3, Redukcja zbędnych składników portfela (cz. 2)",
pages = "21-37",
year = "2007",
}
4
@inbook{UEK:2166174278,
author = "Elżbieta Pliś",
title = "Monotoniczność w układach dynamicznych : interpretacje w ekonomii",
booktitle = "Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza",
pages = "189-201",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-319-3",
}
5
@unpublished{UEK:2168318401,
author = "Elżbieta Pliś",
title = "Monotoniczność w układach dynamicznych : interpretacje w ekonomii",
booktitle = "Aksjomatyczne modele działalności gospodarczej. [Cz. 1]",
pages = "44-55",
year = "2005",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID