Publications of the selected author

Drobny Stanisław

Faculty of Production Economics, Institute of Political Economy,

1

Title:
Problemy planowania długookresowego we współpracy gospodarczej krajów RWPG = The Problems of Long-Term Planning in the Economic Cooperation of C.M.E.A. Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 253 (1988) , s. 113-123. - Rez., summ.
Nr:
2168282233
article
See main document
2

Title:
Wymiana handlowa RFN z europejskimi krajami RWPG w latach 1970-1984 = Economic Cooperation of the F.R.G. with the European C.M.E.A. Countries in the 1970-1980 Decade
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 235 (1987) , s. 103-119. - Rez., summ.
Nr:
2168280007
article
See main document
3

Title:
Kierunki intensyfikacji współpracy Polski z krajami RWPG na tle uwarunkowań wzrostu w latach osiemdziesiątych = Directions of Intensification of Cooperation between Poland and the CMEA Countries in the Light of the Conditions of Growth in the 80s
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 232 (1987) , s. 79-100. - Summ., rez.
Nr:
2168254804
article
See main document
4

Title:
Rozwój współpracy gospodarczej a system kształtowania cen w obrotach wzajemnych krajów RWPG = The Development of Economic Co-operation and the System of Prices in the Mutual Tradeover of the C.M.E.A. Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 201 (1985) , s. 159-175. - Rez., summ.
Nr:
2168238900
article
See main document
5

Title:
System walutowo-finansowy w mechanizmie integracji gospodarczej krajów RWPG = Value-financial System in the Mechanism of Social Integration of the Countries Belonging to Council of Mutual Economic Aid
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 1/85 (1985) , s. 61-70
Nr:
2168230698
article
6

Title:
Rozwój specjalizacji i kooperacji produkcji krajów RWPG w latach 1970-1978 = The Development of Specialization and Production Cooperation Among the C.M.E.A. Countries in Years 1970-1978
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 180 (1984) , s. 129-151. - Summ., rez.
Nr:
2168272396
article
See main document
7

Title:
Determinanty integracji gospodarczej krajów RWPG = Factors Determining the Economic Integration of CMEA Countries
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 4/84 (1984) , s. 92-100
Nr:
2168229046
article
8

Title:
Problem wymienialności walut krajów RWPG = Problem of the Convertibility of CMEA Countries' Currencies
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 11 (1983) , s. 87-94
Nr:
2168282593
article
9

Title:
Integracja funkcji produkcyjnej i handlowej w systemie zarządzania handlem zagranicznym = Integration of Productive and Commercial Function in System of Management of Foreign Trade
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 21 nr 2/82 (1982) , s. 111-119
Nr:
2168230690
article
10

Title:
Handel zagraniczny a otwarty charakter gospodarki europejskich krajów RWPG
Promotor:
Kleer Jerzy
Publisher address:
Kraków: , 1981
Physical description:
VI, 333 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/852
Nr:
2168313241
doctoral dissertation
11

Title:
Wspólne przedsiębiorstwa a mobilność czynników produkcji w obrębie krajów RWPG = Joint Enterprises Versus Mobility of Production Factors within the Comecon Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 145 (1981) , s. 131-145. - Rez., summ.
Nr:
2168234362
article
See main document
12

Title:
Niektóre aspekty zewnętrznego uwarunkowania przeobrażeń w strukturze produkcji krajów RWPG
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2/66 (R. 17) (1978) , s. 69-77
Nr:
2168220048
article
13

Title:
Zakres współpracy krajów RWPG w dziedzinie inwestycji = The Range of Cooperation between COMECON Countries in the Investment Field
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 91 (1978) , s. 5-22. - Rez., summ.
Nr:
2168240798
article
See main document
14

Title:
Próba oceny struktury płac w handlu detalicznym = An Evaluation of the Wage Structure in Retail Business
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 85 (1976) , s. 135-149. - Rez., summ.
Nr:
2168239830
article
See main document
1
Problemy planowania długookresowego we współpracy gospodarczej krajów RWPG = The Problems of Long-Term Planning in the Economic Cooperation of C.M.E.A. Countries / Stanisław DROBNY // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 253 (1988), s. 113-123. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
2
Wymiana handlowa RFN z europejskimi krajami RWPG w latach 1970-1984 = Economic Cooperation of the F.R.G. with the European C.M.E.A. Countries in the 1970-1980 Decade / Stanisław DROBNY // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 235 (1987), s. 103-119. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
3
Kierunki intensyfikacji współpracy Polski z krajami RWPG na tle uwarunkowań wzrostu w latach osiemdziesiątych = Directions of Intensification of Cooperation between Poland and the CMEA Countries in the Light of the Conditions of Growth in the 80s / Stanisław DROBNY, Stanisław LIS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 232 (1987), s. 79-100. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
4
Rozwój współpracy gospodarczej a system kształtowania cen w obrotach wzajemnych krajów RWPG = The Development of Economic Co-operation and the System of Prices in the Mutual Tradeover of the C.M.E.A. Countries / Stanisław DROBNY // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 201 (1985), s. 159-175. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
5
System walutowo-finansowy w mechanizmie integracji gospodarczej krajów RWPG = Value-financial System in the Mechanism of Social Integration of the Countries Belonging to Council of Mutual Economic Aid / Stanisław DROBNY, Stanisław LIS // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 1/85 (1985), s. 61-70. - ISSN 0079-578X
6
Rozwój specjalizacji i kooperacji produkcji krajów RWPG w latach 1970-1978 = The Development of Specialization and Production Cooperation Among the C.M.E.A. Countries in Years 1970-1978 / Stanisław DROBNY // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 180 (1984), s. 129-151. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
7
Determinanty integracji gospodarczej krajów RWPG = Factors Determining the Economic Integration of CMEA Countries / Stanisław DROBNY, Stanisław LIS // Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 4/84 (1984), s. 92-100. - ISSN 0079-578X
8
Problem wymienialności walut krajów RWPG = Problem of the Convertibility of CMEA Countries' Currencies / Stanisław DROBNY // Sprawy Międzynarodowe. - z. 11 (1983), s. 87-94. - ISSN 0038-853X
9
Integracja funkcji produkcyjnej i handlowej w systemie zarządzania handlem zagranicznym = Integration of Productive and Commercial Function in System of Management of Foreign Trade / Stanisław DROBNY // Problemy Ekonomiczne. - R. 21 nr 2/82 (1982), s. 111-119. - ISSN 0079-578X
10
Handel zagraniczny a otwarty charakter gospodarki europejskich krajów RWPG / Stanisław DROBNY ; Promotor: Jerzy Kleer. - Kraków, 1981. - VI, 333 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
11
Wspólne przedsiębiorstwa a mobilność czynników produkcji w obrębie krajów RWPG = Joint Enterprises Versus Mobility of Production Factors within the Comecon Countries / Stanisław DROBNY // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 145 (1981), s. 131-145. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
12
Niektóre aspekty zewnętrznego uwarunkowania przeobrażeń w strukturze produkcji krajów RWPG / Stanisław DROBNY // Problemy Ekonomiczne. - nr 2/66 (R. 17) (1978), s. 69-77. - ISSN 0079-578X
13
Zakres współpracy krajów RWPG w dziedzinie inwestycji = The Range of Cooperation between COMECON Countries in the Investment Field / Stanisław DROBNY // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 91 (1978), s. 5-22. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
14
Próba oceny struktury płac w handlu detalicznym = An Evaluation of the Wage Structure in Retail Business / Stanisław DROBNY // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 85 (1976), s. 135-149. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1
Drobny S., (1988), Problemy planowania długookresowego we współpracy gospodarczej krajów RWPG, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 253, s. 113-123.
2
Drobny S., (1987), Wymiana handlowa RFN z europejskimi krajami RWPG w latach 1970-1984, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 235, s. 103-119.
3
Drobny S., Lis S., (1987), Kierunki intensyfikacji współpracy Polski z krajami RWPG na tle uwarunkowań wzrostu w latach osiemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 232, s. 79-100.
4
Drobny S., (1985), Rozwój współpracy gospodarczej a system kształtowania cen w obrotach wzajemnych krajów RWPG, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 201, s. 159-175.
5
Drobny S., Lis S., (1985), System walutowo-finansowy w mechanizmie integracji gospodarczej krajów RWPG, "Problemy Ekonomiczne", R. 24, nr 1/85, s. 61-70.
6
Drobny S., (1984), Rozwój specjalizacji i kooperacji produkcji krajów RWPG w latach 1970-1978, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 180, s. 129-151.
7
Drobny S., Lis S., (1984), Determinanty integracji gospodarczej krajów RWPG, "Problemy Ekonomiczne", R. 23, nr 4/84, s. 92-100.
8
Drobny S., (1983), Problem wymienialności walut krajów RWPG, "Sprawy Międzynarodowe", z. 11, s. 87-94.
9
Drobny S., (1982), Integracja funkcji produkcyjnej i handlowej w systemie zarządzania handlem zagranicznym, "Problemy Ekonomiczne", R. 21 nr 2/82, s. 111-119.
10
Drobny S., (1981), Handel zagraniczny a otwarty charakter gospodarki europejskich krajów RWPG, Prom. Kleer J., Kraków : , VI, 333 k.
11
Drobny S., (1981), Wspólne przedsiębiorstwa a mobilność czynników produkcji w obrębie krajów RWPG, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 145, s. 131-145.
12
Drobny S., (1978), Niektóre aspekty zewnętrznego uwarunkowania przeobrażeń w strukturze produkcji krajów RWPG, "Problemy Ekonomiczne", nr 2/66 (R. 17), s. 69-77.
13
Drobny S., (1978), Zakres współpracy krajów RWPG w dziedzinie inwestycji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 91, s. 5-22.
14
Drobny S., (1976), Próba oceny struktury płac w handlu detalicznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 85, s. 135-149.
1
@article{UEK:2168282233,
author = "Stanisław Drobny",
title = "Problemy planowania długookresowego we współpracy gospodarczej krajów RWPG",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "253",
pages = "113-123",
year = "1988",
}
2
@article{UEK:2168280007,
author = "Stanisław Drobny",
title = "Wymiana handlowa RFN z europejskimi krajami RWPG w latach 1970-1984",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "235",
pages = "103-119",
year = "1987",
}
3
@article{UEK:2168254804,
author = "Stanisław Drobny and Stanisław Lis",
title = "Kierunki intensyfikacji współpracy Polski z krajami RWPG na tle uwarunkowań wzrostu w latach osiemdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "232",
pages = "79-100",
year = "1987",
}
4
@article{UEK:2168238900,
author = "Stanisław Drobny",
title = "Rozwój współpracy gospodarczej a system kształtowania cen w obrotach wzajemnych krajów RWPG",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "201",
pages = "159-175",
year = "1985",
}
5
@article{UEK:2168230698,
author = "Stanisław Drobny and Stanisław Lis",
title = "System walutowo-finansowy w mechanizmie integracji gospodarczej krajów RWPG",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 24, 1/85",
pages = "61-70",
year = "1985",
}
6
@article{UEK:2168272396,
author = "Stanisław Drobny",
title = "Rozwój specjalizacji i kooperacji produkcji krajów RWPG w latach 1970-1978",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "180",
pages = "129-151",
year = "1984",
}
7
@article{UEK:2168229046,
author = "Stanisław Drobny and Stanisław Lis",
title = "Determinanty integracji gospodarczej krajów RWPG",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 23, 4/84",
pages = "92-100",
year = "1984",
}
8
@article{UEK:2168282593,
author = "Stanisław Drobny",
title = "Problem wymienialności walut krajów RWPG",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 11",
pages = "87-94",
year = "1983",
}
9
@article{UEK:2168230690,
author = "Stanisław Drobny",
title = "Integracja funkcji produkcyjnej i handlowej w systemie zarządzania handlem zagranicznym",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 21 2/82",
pages = "111-119",
year = "1982",
}
10
@unpublished{UEK:2168313241,
author = "Stanisław Drobny",
title = "Handel zagraniczny a otwarty charakter gospodarki europejskich krajów RWPG",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
11
@article{UEK:2168234362,
author = "Stanisław Drobny",
title = "Wspólne przedsiębiorstwa a mobilność czynników produkcji w obrębie krajów RWPG",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "145",
pages = "131-145",
year = "1981",
}
12
@article{UEK:2168220048,
author = "Stanisław Drobny",
title = "Niektóre aspekty zewnętrznego uwarunkowania przeobrażeń w strukturze produkcji krajów RWPG",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2/66 (R. 17)",
pages = "69-77",
year = "1978",
}
13
@article{UEK:2168240798,
author = "Stanisław Drobny",
title = "Zakres współpracy krajów RWPG w dziedzinie inwestycji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "91",
pages = "5-22",
year = "1978",
}
14
@article{UEK:2168239830,
author = "Stanisław Drobny",
title = "Próba oceny struktury płac w handlu detalicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "85",
pages = "135-149",
year = "1976",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID