Publications of the selected author
1

Author:
Grażyna Paliwoda-Pękosz , Lasse Berntzen , Kim Normann Andersen , Tove Bøe , Svitlana Didkivska , Dariusz Dymek , Mariusz Grabowski , Marius Rohde Johannessen , Paweł Konkol , Katerina Mangaroska , Dariusz Put , Piotr Soja , Janusz Stal
Title:
Towards a Procedure of Continuous Alignment of University ICT Related Curricula to Labor Market Needs
Source:
Knowledge, Economy, Society : Business Challenges and Transformations in the Digital Age / ed. Janusz NESTERAK, Bernard ZIĘBICKI - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022, s. 33-42 - Bibliogr.
Research program:
The project "Alignment of ICT Related Curricula with Labour Market Expectations" benefits from a grant of EUR 117 602 received from Iceland, Liechtenstein and Norway under EEA Grants.
ISBN:
978-83-61597-88-9 ; 978-83-61597-89-6
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168370928
chapter in monograph
See main document
2

Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
Integration of Organisations on Information Level
Source:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 3095-3105. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
ISBN:
978-0-9998551-7-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168359838
chapter in conference materials
3

Author:
Janusz Nesterak , Przemysław Radziszewski , Olga Malinovska , Dariusz Put , Wojciech Szymla
Conference:
II Vseukraïnsʹka naukovo-praktična konferenciâ "Formuvannâ novìtnʹoï paradigmi upravlìnnâ publìčnimi ta privatnimi fìnansami v Ukraïnì", Chersoń, Ukraina, od 2021-12-23 do 2021-12-23
Title:
Digitization of Workstations in the Implementation of Industry 4.0
Source:
Formuvannâ novìtnʹoï paradigmi upravlìnnâ publìčnimi ta privatnimi fìnansami v Ukraïnì : zbìrnik materìalìv II Vseukraïnsʹkoï naukovo-praktičnoï konferencìï - Herson: HNTU, 2021, s. 264-267 - Bibliogr.
Nr:
2168361310
chapter in conference materials
4

Author:
Conference:
40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology, ISAT 2019, Wrocław, Polska, od 2019-09-15 do 2019-09-17
Title:
Designing Information Integrating Systems Based on Co-shared Ontologies
Source:
Information Systems Architecture and Technology : Proceedings of 40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2019. Part 1 / red. Leszek Borzemski, Jerzy Świątek, Zofia Wilimowska - Cham: Springer, 2020, s. 17-27. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 1050)
Research program:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
ISBN:
978-3-030-30439-3 ; 978-3-030-30440-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338577
chapter in conference materials
5

Author:
Title:
Dobór metod wdrażania informatycznych systemów obsługi studiów w szkołach wyższych
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2020
Physical description:
231 k.: il. kolor.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-483
Nr:
2168351952
doctoral dissertation
6

Conference:
26th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2020), Salt Lake City, Stany Zjednoczone, od 2020-08-10 do 2020-08-14
Title:
Conceptual Model of Personal Competence Integrator Based on Blockchain Technology
Source:
AMCIS 2020 Proceedings - Atlanta: The Association for Information Systems, 2020, art. no. 12, s. 1-10. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
ISBN:
978-1-7336325-4-6
Access mode:
2019 list (Conference):
140.00 pkt
Nr:
2168348372
chapter in conference materials
7

Author:
Title:
E-learning Courses Satisfaction in Higher Education from Participants' Perspective = Zadowolenie z kursów e-learningowych w szkolnictwie wyższym z perspektywy uczestników
Source:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 19, nr 51 (2020) , s. 23-32. - Tytuł numeru: Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego oraz edukacji dla przedsiębiorczości = Internationalisation of Higher Education and Entrepreneurship Education - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168352824
article
8

Author:
Conference:
Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ studentìv aspìrantìv ta molodih včenih, Łuck, Ukraina, od 2019-10-31 do 2019-10-31
Title:
Eye tracking w usprawnianiu systemu informatycznego - wyniki badań
Source:
Ìnnovacìjnij rozvitok ta bezpeka pìdpriêmstva v umovah neoìndustrìalʹnogo suspìlʹstva / red. O.M. Polìnkevič, L.V. Šostak - Lucʹk: Shìdnoêvropejsʹkij nacìonalʹnij unìversitet ìmenì Lesì Ukraïnki, 2019, s. 373-375 - Bibliogr.
Research program:
The publication has been financed by the funds allocated to the Department of Economics and Organization of Enterprises at the University of Economics in Cracow in framework of grants to maintain research potential
Nr:
2168340877
chapter in book
9

Author:
Title:
Ontology Based System for Distributed Information Resources Integration
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective / red. Jacek KOPEĆ, Bogusz MIKUŁA - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 169-179 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342671
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Conference:
International Analytics for Management and Economics Conference - AMEC, Petersburg, Rosja, od 2019-09-27 do 2019-09-28
Title:
The System for Organisational Integration on Data Level
Source:
Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference / red. Elena Shakina - Saint Petersburg: National Research University - HSE, 2019, s. 27-28. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-5-90363-339-5
Access mode:
Nr:
2168342077
varia
11

Author:
Title:
Digital Workforce on the Example of the Wizlink Utility Software
Source:
Innovative (Eco-)Technology, Entrepreneurship and Regional Development. - no. 3 (2019) , s. 19-24. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168338001
article
12

Title:
Performance Management and Business Performance Management as Controller's Supporting Contemporary Management Concepts
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Trends and Transformations of Economies and Enterprises / red. Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 299-308 - Bibliogr.
Research program:
The publication has been financed by the funds allocated to the Department of Economics and Organization of Enterprises at the University of Economics in Cracow in the framework of grants to maintain research potential
ISBN:
978-83-7285-890-0 ; 978-83-7285-896-2
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342119
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Title:
Projektowanie systemów integracyjnych w oparciu o współdzieloną ontologię = Designing Integrating Systems Based on Co-shared Ontology
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 1 (53) (2018) , s. 171-179. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168323909
article
14

Author:
Title:
A Model for Perceiving Distributed Information Repositories as Integrated System
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / red. Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 245-253 - Bibliogr.
Research program:
The publication was fi nanced from the statutory research funds of the Department of Computational Systems of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0
Access mode:
Nr:
2168310837
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Title:
Model systemu integrującego heterogeniczne zasoby informacyjne = Strategies and Systems for Heterogeneous Information Resources Integration
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 12 (2016) , s. 209-223. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168320097
article
16

Author:
Title:
Problemy i metody integracji zasobów informacyjnych organizacji
Source:
Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2015 / red. Teresa Porębska-Miąc - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, s. 219-228 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-270-7
Nr:
2168302555
chapter in monograph
17

Author:
Title:
Database Design and Web Development
Publisher address:
[Warszawa]: Grupa Wydawnicza Lumina, 2014
Physical description:
236 s.: il.; 24 cm
Series:
(Applied Informatics)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-64509-08-7
Access mode:
Nr:
2168285367
textbook
18

Author:
Title:
Wyszukiwanie informacji w niejednorodnych systemach gromadzenia zasobów informacyjnych
Source:
Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [4] / kierownik tematu: Paweł LULA, s. 113-124 - Bibliogr.
Signature:
NP-1295/[4]/Magazyn
Nr:
2168297055
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Author:
Title:
Zastosowanie metodologii zarządzania usługami IT w przedsiębiorstwach Europy Środkowej i Zachodniej
Source:
Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Podolec / [red. nauk. Paweł ULMAN] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 177-189 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-625-0
Nr:
2168263704
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Blended Learning Approach in INNOTRAIN-IT Project
Source:
Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / red. Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 225-239 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-02-0
Nr:
2168243410
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Title:
Awareness of IT Governance and ITSM in Small and Medium Enterprises in Western and Central Europe
Source:
Information Systems in Management = Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. - vol. 1, nr 2 (2012) , s. 136-147. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168284623
article
22

Author:
Title:
Projektowanie baz danych i programowanie serwisów internetowych
Publisher address:
Kraków: Studio R.C., 2012
Physical description:
256 s.: il.; 24 cm
Series:
(Informatyka Stosowana - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-63498-02-3
Access mode:
Nr:
2168238214
textbook
23

Title:
ITSM dla MŚP : Project Innovation Trainning IT Central Europe
Source:
Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2012 / red. Teresa Porębska-Miąc, Henryk Sroka - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, s. 227-243 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-022-2
Nr:
2168237824
chapter in conference materials
24

Author:
Title:
Integracja heterogenicznych zasobów informacyjnych w organizacjach dynamicznych = The Integration of Heterogeneous Information Resources in Dynamic Organisations
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
281 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 212)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-591-8
Nr:
2168242844
monograph
25

Author:
Title:
Strategies for Integration of Distributed Information Resources = Strategie integracji rozproszonych zasobów informacyjnych
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 880 (2012) , s. 43-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236534
article
26

Author:
Title:
Projektowanie systemów integracji zasobów informacyjnych
Source:
Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [2] / red. Tomasz MISZTUR, Paweł LULA, s. 163-173 - Bibliogr.
Signature:
NP-1295/2/Magazyn
Nr:
2168265612
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Author:
Title:
Metody i systemy gromadzenia danych dla organizacji o strukturze dynamicznej
Source:
Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [3] / red. Paweł LULA, s. 129-146 - Bibliogr.
Signature:
NP-1295/3/Magazyn
Nr:
2168272016
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Title:
ITSM Method for SMEs : An INNOTRAIN IT Approach
Source:
Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / red. Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 209-224 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-02-0
Nr:
2168243392
chapter in monograph
See main document
29

Author:
Title:
INNOTRAIN IT - międzynarodowy projekt badawczy mający na celu zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania ICT
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (41), s. 12-13
Access mode:
Nr:
2168344668
varia
30

Author:
Conference:
14th International Conference on Information Technology for Practice - IT for Practice 2011, Ostrawa, Czechy, od 2011-10-06 do 2011-10-07
Title:
Integrating Distributed Data with the Use of Ontology - the HIRIM Model
Source:
Information Technology for Practice 2011 : Proceedings = Informační technologie pro praxi 2011 : sborník přednášek / red. Milena Tvrdíková, Jan Ministr, Petr Rozehnal - Frýdek-Místek: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2011. - 14. ročník, s. 135-143. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-248-2487-1
Access mode:
Nr:
2168229634
chapter in conference materials
31

Author:
Title:
Preparation and Evaluation of E-learning Courses on the Basis of Experience et CUE [dokument elektroniczny]
Source:
Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Inovačný proces v e-learningu / red. Hana Trochanová, Janette Brixová, Miroslav Kršjak, Martin Blahušiak - Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave Katedra aplikovanej informatiky FHI; Ekonóm, 2011 - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3112-2
Nr:
2168226675
chapter in conference materials
32

Author:
Title:
Strategies and Systems of Information Resources Integration
Source:
Information Systems Architecture and Technology : Web Information Systems Engineering, Knowledge Discovery and Hybrid Computing / red. Leszek Borzemski, Adam Grzech, Jerzy Świątek, Zofia Wilimowska - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011, s. 115-124. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Informatyki Szkół Wyższych)
ISBN:
978-83-7493-624-8
Nr:
2168237902
chapter in monograph
33

Author:
Title:
Systemy gromadzenia danych dedykowane współczesnym organizacjom sieciowym = Data Integrating Systems for Contemporary Networking Organisation
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 22 (2011) , s. 216-229. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168226859
article
34

Author:
Title:
From Queries Formulation to Data Processing
Source:
Applications of Systems Science / red. Adam Grzech, Paweł Świątek, Krzysztof Brzostowski - Warsaw: Academic Publishing House Exit, 2010, s. 207-216. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60434-78-9
Nr:
2165816315
chapter in monograph
35

Title:
Integrity Rules in XML Databases
Source:
Some new ideas and research results in computer science / red. Danuta Rutkowska, Janusz Kacprzyk, Andrzej Cader, Krzysztof Przybyszewski - Warsaw: Academic Publishing House Exit, 2010, s. 382-399. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Problemy Współczesnej Nauki. Informatyka)
ISBN:
978-83-60434-74-1
Nr:
2165834085
chapter in monograph
36

Title:
Co-shared Ontology as a Core of Information Resources Integrating Systems
Source:
Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów informacyjnych / kierownik: Paweł LULA, s. 72-82 - Bibliogr.
Signature:
NP-1174/Magazyn
Nr:
2168296399
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Author:
Title:
Towards Identifying the Best Characteristics of Information Resources Management Systems
Source:
Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Vol. 15, No. 3 (2010) , s. 28-42. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165833489
article
38

Author:
Title:
Designing Information Integrating Systems Based on Co-Shared Ontology
Source:
Informační technologie pro praxi 2010 : Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava 7.10.-8.10.2010 : Česká společnost pro systémovou integraci Moravskoslezská sekce, Ekonomická fakulta, VŠB - TU Ostrava, EUNIS-CZ ve spolupráci s Nadací Karla Engliše : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta - Katedra aplikované informatiky / red. Milena Tvrdíková, Jan Ministr - Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2010. - 13. ročník, s. 124-132. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-248-2300-3
Nr:
2165825259
chapter in conference materials
39

Author:
Title:
Integracja heterogenicznych zasobów informacji = Integration of Heterogeneous Information Resources
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 838 (2010) , s. 89-98. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168217884
article
40

Title:
Integracja przedsiębiorstw na poziomie danych i informacji = Enterprises Integration on the Data and Information Level
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 814 (2010) , s. 129-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165911399
article
41

Author:
Title:
Wieloaspektowość zagadnienia integracji zasobów informacyjnych w dynamicznych strukturach sieciowych
Source:
Informatyka q przyszłości / red. Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2010, s. 212-225. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61276-52-4
Nr:
2165779732
chapter in monograph
42

Title:
Co-Shared Ontology as a Core of Information Resources Integrating Systems
Source:
Information Systems in Management VI : Ontologies and Data Base Technologies / red. Piotr Jałowiecki, Arkadiusz Orłowski - Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 2010, s. 78-88. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7583-256-3
Access mode:
Nr:
2168237836
chapter in monograph
43

Author:
Title:
Nowoczesne metody gromadzenia zasobów informacyjnych na potrzeby organizacji sieciowych
Source:
Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów informacyjnych / kierownik: Paweł LULA, s. 47-71 - Bibliogr.
Signature:
NP-1174/Magazyn
Nr:
2168296397
chapter in unpublished scientific work
See main document
44

Title:
System klasy ERP jako narzędzie integracji przedsiębiorstwa = ERP-class System as a Tool for Enterprise Integration
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 838 (2010) , s. 121-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168217888
article
45

Author:
Title:
Formułowanie zapytań w heterogenicznych systemach przechowywania danych = Queries Generating in Heterogeneous Data Storage Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 814 (2010) , s. 101-110. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165905731
article
46

Author:
Title:
Complexity of the Problem of Information Resources Integration
Source:
Informační technologie pro praxi 2009 : Sborník přednášek : Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava 1.10.-2.10.2009 : Moravskoslezská sekce Česká společnost pro systémovou integraci, Ekonomická fakulta, VŠB - TU Ostrava, EUNIS-CZ ve spolupráci s Nadací Karla Engliše - Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2009. - 12. ročník, s. 94-103. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-248-2081-1
Nr:
2165825633
chapter in conference materials
47

Author:
Title:
System interaktywnego wspomagania wyszukiwania informacji w hurtowniach danych = Interactive System Supporting the Information Searching in Data Warehouses
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 770 (2009) , s. 221-235. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50085
article
48

Author:
Title:
Desirable Characteristics and Architecture of Information Resources Integration System
Source:
International Workshop for PhD Students 2009. Doktorandský workshop 2009 : December 4th 2009 = Mezinárodni doktorandský workshop - Brno: Ing. Zdenĕk Brož, 2009. - [odczyt: 15.03.2011] - Bibliogr.
ISBN:
978-80-214-3980-1
Access mode:
Nr:
2166132512
chapter in conference materials
49

Title:
Zastosowanie ontologii do modelowania przedsiębiorstw = Application of Ontology to Enterprises Modelling
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 798 (2009) , s. 21-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50110
article
50

Title:
Projektowanie logicznego modelu bazy danych - uwagi praktyczne = Database Logical Model Designing - Practical Remarks
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 770 (2009) , s. 237-248. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50087
article
51

Title:
Towards Identifying the Most Important Attributes of ERP Implementations
Source:
Global Implications of Modern Enterprise Information Systems : Technologies and Applications / red. Angappa Gunasekaran - Hershey, PA: Information Science Reference, 2009, s. 114-136. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-160566146-9
Nr:
2165824289
chapter in monograph
52

Author:
Title:
Implementacja reguł integralności w XML-owych bazach danych = Implementation of Integrality Rules in XML Data Bases
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 798 (2009) , s. 43-58. - Summ., streszcz.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50108
article
53

Author:
Conference:
7th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research (BIR 2008), Gdańsk, Polska, od 2008-09-25 do 2008-09-26
Title:
User Friendly Information Integration Model
Source:
Proceedings of BIR'2008 : the Seventh International Conference on Perspectives in Business Informatics Research, September 25-26, 2008 / red. Stanisław Wrycza - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, s. 367-378. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7326-558-5
Nr:
2165786941
chapter in conference materials
54

Author:
Title:
Wykorzystanie systemów integracyjnych do przygotowania danych rozproszonych na potrzeby analizy
Source:
Metody analizy danych w ekonomii i zarządzaniu / kierownik tematu: Paweł LULA, s. 6-22 - Bibliogr.
Signature:
NP-1256/Magazyn
Nr:
2168217968
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Author:
Title:
Integracja zasobów informacyjnych w systemach heterogenicznych
Source:
Bazy danych : rozwój metod i technologii : architektura, metody formalne i zaawansowana analiza danych / red. Stanisław Kozielski, Bożena Małysiak, Paweł Kasprowski, Dariusz Mrozek - Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008, s. 105-113 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-206-1692-7
Nr:
2165723855
chapter in monograph
56

Title:
Uwarunkowania technologiczne w rozwoju Internetu mobilnego = Technological Considerations of Mobile Web Development
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1 / red. Krzysztof Grysa - Kielce: "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość", 2008, s. 37-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach ; 8)
ISBN:
978-83-89274-26-7
Nr:
2161822500
chapter in monograph
57

Author:
Title:
Uwzględnianie potrzeb sprawozdawczości w projektowaniu systemów składowania danych
Source:
Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej / red. Aleksander Zeliaś, Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 107-117 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-393-8
Nr:
2165901608
chapter in conference materials
See main document
58

Author:
Title:
Model integracji informacji zorientowany na użytkownika
Source:
Informatyka dla przyszłości / red. Jerzy Kisielnicki - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2008, s. 258-266 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61276-13-5
Nr:
2161828727
chapter in monograph
59

Title:
Bariery integracji międzyorganizacyjnej systemów zarządzania przedsiębiorstwem = The Barriers of Inter-organisational Enterprise Systems Integration
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1 / red. Krzysztof Grysa - Kielce: "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość", 2008, s. 493-503. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach ; 8)
ISBN:
978-83-89274-26-7
Nr:
2165813388
chapter in monograph
60

Title:
Reprezentacja obiektów oraz związków między obiektami w modelach semistrukturalnych = Representation of Entities and Relations Between Entities in Semistructural Models
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1 / red. Krzysztof Grysa - Kielce: "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość", 2008, s. 379-391. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach ; 8)
ISBN:
978-83-89274-26-7
Nr:
2161872606
chapter in monograph
61

Conference:
4th International Conference on the Internet and the Information Society IIS'07 "Internet in the Information Society", Dąbrowa Górnicza, Polska, od 2007-06-28 do 2007-06-29
Title:
A Comparative Analysis of Data Integration Methods
Source:
Internet in the Information Society / red. Tadeusz Wieczorek - Dąbrowa Górnicza: Academy of Business, 2007, s. 116-130. - Summ.
ISBN:
978-83-88936-38-8
Nr:
2165779324
chapter in conference materials
62

Title:
Learning from Model ERP Projects
Source:
International Journal of Enterprise Information Systems (IJEIS) : an Official Publication of the Information Resources Management Association. - vol. 3, no. 2 (2007) , s. 50-67. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165818547
article
63

Author:
Title:
Bazy danych : pojęcia, projektowanie, podstawy SQL
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
109, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-381-5
Nr:
52022
academic script
64

Author:
Title:
Pierwsza postać normalna a efektywność zapytań wybierających = First Normal Form and Selective Queries Effectiveness
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 764 (2007) , s. 115-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50745
article
65

Author:
Title:
Proposal for Resources Integration System with Standardized Query Language
Source:
Information Systems Architecture and Technology : Application of Information Technologies in Management Systems / red. Zofia Wilimowska, Leszek Borzemski, Adam Grzech, Jerzy Świątek - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007, s. 185-192. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Informatyki Szkół Wyższych)
ISBN:
978-83-7493-346-9
Nr:
2165818302
chapter in monograph
66

Author:
Title:
Metody reprezentacji wiedzy
Source:
Sieci semantyczne jako narzędzie reprezentacji wiedzy : raport z realizacji tematu badawczego / kierownik tematu: Paweł LULA, s. 25-50 - Bibliogr.
Research program:
74/KI/2/2005/S/246
Signature:
NP-1071/Magazyn
Nr:
2168326885
chapter in unpublished scientific work
See main document
67

Conference:
Konferencja "Technologie informacyjne w zarządzaniu", Warszawa, Polska, od 2006-10-05 do 2006-10-05
Title:
Propozycja metody rozpoznania determinant powodzenia wdrożeń systemów zintegrowanych
Source:
Technologie informacyjne w zarządzaniu : materiały konferencyjne - Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, 2006, s. 177-185. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-87444-72-3
Nr:
2165731731
chapter in conference materials
68

Author:
Title:
Integralność referencyjna w dokumentach XML zorientowanych na dane
Source:
Oblicza Internetu : Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku / red. Marek Sokołowski - Elbląg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2006, s. 423-432 - Bibliogr.
ISBN:
83-922823-3-7
Nr:
2165813862
chapter in monograph
69

Author:
Conference:
Konferencja "Technologie informacyjne w zarządzaniu", Warszawa, Polska, od 2006-10-05 do 2006-10-05
Title:
Wykorzystanie metod kodyfikacji wiedzy do wspomagania wyszukiwania informacji w systemach komputerowych
Source:
Technologie informacyjne w zarządzaniu : materiały konferencyjne - Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, 2006, s. 299-306. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-87444-72-3
Nr:
2165731752
chapter in conference materials
70

Conference:
11th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2005), Omaha, Nebraska, USA, od 2005-08-11 do 2005-08-15
Title:
Identifying Model ERP Implementations
Source:
AMCIS 2005 Proceedings / red. Nicholas Romano - Omaha, Nebraska: Association for Information Systems, 2005, art. no. 168, s. 2058-2068. - [odczyt: 11.02.2011] - Bibliogr.
ISBN:
978-1604235531
Access mode:
Nr:
2165871792
chapter in conference materials
71

Author:
Title:
Proposal for a Distance Learning System Incorporating Checks on Students' Knowledge
Source:
Computer Based Learning in Science : Integrating New Technologies in Science and Education : an International Conference 2-6 July 2005 Univeristy of Zilina, Slovakia : Proceedings / red. Zacharias C. Zacharia, Constantinos P. Constantinou - Slovakia: University of Zilina, 2005, s. 124-130. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
9963-607-63-2
Nr:
2165834084
chapter in conference materials
72

Author:
Title:
Model konceptualny jako wspólna platforma niejednorodnych modeli logicznych
Source:
IV Konferencja Entuzjastów Informatyki - KEI '2005 r. : Chełm, 20-21 maja 2005 r. - Chełm: PWSZ, 2005, s. 178-186. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-916528-2-3
Access mode:
Nr:
2165816314
chapter in conference materials
73

Author:
Title:
Modele, pozyskiwanie i gromadzenie danych : hurtownie danych
Source:
Modelowanie wybranych aspektów biznesu elektronicznego. (Raport z realizacji tematu badawczego) / kier. Paweł LULA, s. 24-45
Research program:
60/KI/2/2004/S/170
Signature:
NP-947/Magazyn
Nr:
2168325825
chapter in unpublished scientific work
See main document
74

Author:
Title:
Funkcjonalność relacyjnej i obiektowej bazy danych po usunięciu z modelu atrybutów przyjmujących wartości Null
Source:
Trzecia Konferencja Entuzjastów Informatyki : Chełm, 28-29 maja 2004 - Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004, s. 209-215. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-916528-6-6
Nr:
2166129392
chapter in conference materials
75

Author:
Title:
Propozycja uniwersalnego kreatora zapytań dla użytkowników baz danych
Source:
Informatyka narzędziem współczesnego zarządzania / red. Jerzy Kisielnicki - Warszawa: Wydaw. PJWSTK, cop. 2004, s. 428-436 - Bibliogr.
ISBN:
83-89244-32-2
Nr:
2166129798
chapter in monograph
76

Title:
Systemy operacyjne MS Windows
Source:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 13-65
ISBN:
83-7252-169-7
Nr:
2168225510
chapter in textbook
See main document
77

Author:
Title:
Zastosowanie rozproszonych baz danych w analizie ekonomicznej i procesie zarządzania
Source:
Rozproszone systemy analizy danych ekonomicznych / kierownik tematu: Paweł LULA, s. 19-33 - Bibliogr.
Signature:
NP-911/Magazyn
Nr:
2168292023
chapter in unpublished scientific work
See main document
78

Title:
Bazy danych
Source:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 142-180
ISBN:
83-7252-169-7
Nr:
2168225522
chapter in textbook
See main document
79

Title:
Integracja aplikacji biurowych
Source:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 181-191
ISBN:
83-7252-169-7
Nr:
2168225524
chapter in textbook
See main document
80

Author:
Title:
Odkrywanie wiedzy w bazach danych
Source:
Metody i narzędzia analizy danych w systemach informacyjnych / Paweł LULA (kierownik tematu), s. 8-30 - Bibliogr.
Signature:
NP-851/Magazyn
Nr:
2168291971
chapter in unpublished scientific work
See main document
81

Title:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia
Edition:
Wyd. 2 skr.
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002
Physical description:
60 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7252-141-7
Access mode:
Nr:
2168339035
textbook
82

Author:
Title:
Office 97 w praktyce
Publisher address:
Kraków: [nakł. autora], 2002
Physical description:
273 s.; 24 cm
ISBN:
83-901933-7-X
Nr:
2166132345
monograph
83

Author:
Title:
Statystyczna ocena wpływu przemian społeczno-gospodarczych w Polsce na kształtowanie poziomu życia
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2001
Physical description:
227 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 20 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/587
Nr:
2168311323
doctoral dissertation
84

Author:
Title:
Office 2000 w praktyce
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Informatyczne Dariusz Put, 2001
Physical description:
243 s.; 24 cm
ISBN:
83-901933-6-1
Nr:
2166132237
monograph
85

Author:
Title:
Z badań nad stabilnością modeli ekonometrycznych = Research on the Stability of Econometric Models
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 573 (2001) , s. 59-70. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168249294
article
86

Author:
Conference:
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, XXXV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, Osieczany, Polska, od 1999-03-23 do 1999-03-25
Title:
Próba prognozowania wydatków na żywność z uwzględnieniem stabilności modeli popytu
Source:
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 166-174 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-052-6
Nr:
2168246514
chapter in conference materials
See main document
87

Conference:
ITiCSE99: Innovation and Technology in Computer Science Education, Kraków, Polska, od 1999-06-27 do 1999-06-30
Title:
The System of Checking Students' Knowledge with the Use of Wide Area Networks
Source:
SIGCSE Bulletin. - vol. 31, no 3 (1999) , s. 192. - Summ. - Bibliogr.
Note another doc.:
Także: Put D., Stal J., Żurowicz M., (1999), The System of Checking Students' Knowledge with the Use of Wide Area Networks, [W:] ITiCSE '99: Proceedings of the 4th annual SIGCSE/SIGCUE ITiCSE conference on Innovation and technology in computer science education, New York : Association for Computing Machinery, s. 192. ISBN 978-1-58113-087-4
Nr:
2168328363
article
88

Title:
Środowisko systemowe Windows 3.x
Source:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 11-27
ISBN:
83-7252-025-9
Nr:
2166193337
chapter in textbook
See main document
89

Title:
Bazy danych
Source:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 107-133
ISBN:
83-7252-025-9
Nr:
2166191974
chapter in textbook
See main document
90

Author:
Title:
Środowisko systemowe Windows 95 : zajęcia alternatywne
Source:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 143-160
ISBN:
83-7252-025-9
Nr:
2166184711
chapter in textbook
See main document
91

Conference:
ITiCSE99: Innovation and Technology in Computer Science Education, Kraków, Polska, od 1999-06-27 do 1999-06-30
Title:
The Use of the Internet in the Teaching Process
Source:
SIGCSE Bulletin. - vol. 31, no 3 (1999) , s. 193. - Summ. - Bibliogr.
Note another doc.:
Także: Put D., Stal J., Żurowicz M., (1999), The Use of the Internet in the Teaching Process, [W:] ITiCSE '99: Proceedings of the 4th annual SIGCSE/SIGCUE ITiCSE conference on Innovation and technology in computer science education, New York : Association for Computing Machinery, s. 193. ISBN 978-1-58113-087-4
Nr:
2168291321
article
92

Author:
Title:
Komputer i Windows 95
Publisher address:
Kraków: [nakł. autora], 1998
Physical description:
104 s.; 24 cm
ISBN:
83-901933-4-5
Nr:
2166129662
monograph
93

Author:
Title:
Najpopularniejsze programy dla środowiska Windows
Publisher address:
Kraków: [nakł. autora], 1996
Physical description:
120 s.; 24 cm
ISBN:
83-901933-3-7
Nr:
2166129582
monograph
94

Title:
Podstawy informatyki z przykładami i ćwiczeniami
Publisher address:
Kraków: [nakł. autorów], 1995
Physical description:
104 s.; 23 cm
ISBN:
83-901933-2-9
Access mode:
Nr:
2168339401
textbook
95

Title:
Podstawy obsługi komputera w praktyce
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 1994
Physical description:
256 s.; 24 cm
ISBN:
83-901933-0-2
Access mode:
Nr:
2168320815
monograph
Unpublished documents:
1

Title:
Modelowanie wybranych aspektów biznesu elektronicznego. (Raport z realizacji tematu badawczego)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
93 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
60/KI/2/2004/S/170
Signature:
NP-947/Magazyn
Nr:
2168320823
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Statystyczna analiza kształtowania się budżetów domowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
91 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
72/KS/7/2001/S
Signature:
NP-789/Magazyn
Nr:
2168274193
unpublished scientific work
1
Towards a Procedure of Continuous Alignment of University ICT Related Curricula to Labor Market Needs / Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Lasse Berntzen, Kim Normann Andersen, Tove Bøe, Svitlana Didkivska, Dariusz DYMEK, Mariusz GRABOWSKI, Marius Rohde Johannessen, Paweł KONKOL, Katerina Mangaroska, Dariusz PUT, Piotr SOJA, Janusz STAL // W: Knowledge, Economy, Society : Business Challenges and Transformations in the Digital Age / ed. Janusz NESTERAK, Bernard ZIĘBICKI. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022. - S. 33-42. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-88-9 ; 978-83-61597-89-6. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/12/CMQ2022_M1GB_FINAL.pdf
2
Integration of Organisations on Information Level / Dariusz PUT, Jakub KANCLERZ // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 3095-3105. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/integration-of-organisations-on-information-level/Wstęp:
3
Digitization of Workstations in the Implementation of Industry 4.0 / J. NESTERAK, P. Radziszewski, O. Malinovska, D. PUT, W. SZYMLA // W: Formuvannâ novìtnʹoï paradigmi upravlìnnâ publìčnimi ta privatnimi fìnansami v Ukraïnì : zbìrnik materìalìv II Vseukraïnsʹkoï naukovo-praktičnoï konferencìï. - Herson: HNTU, 2021. - S. 264-267. - Bibliogr.
4
Designing Information Integrating Systems Based on Co-shared Ontologies / Dariusz PUT // W: Information Systems Architecture and Technology : Proceedings of 40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2019. Part 1 / eds. Leszek Borzemski, Jerzy Świątek, Zofia Wilimowska. - Cham: Springer, 2020. - (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357 ; vol. 1050). - S. 17-27. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-30439-3 ; 978-3-030-30440-9
5
Dobór metod wdrażania informatycznych systemów obsługi studiów w szkołach wyższych / Paweł KONKOL ; . - Kraków : , 2020. - 231 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Promotor: Dariusz PUT ; Promotor pomocniczy: Janusz STAL. - Bibliogr.
6
Conceptual Model of Personal Competence Integrator Based on Blockchain Technology / Dariusz DYMEK, Paweł KONKOL, Dariusz PUT, Janusz STAL, Jan TRĄBKA // W: AMCIS 2020 Proceedings. - Atlanta: The Association for Information Systems, 2020. - S. 1-10. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-7336325-4-6. - Spis treści: https://aisel.aisnet.org/amcis2020/global_dev/global_dev/12/Wstęp:
7
E-learning Courses Satisfaction in Higher Education from Participants' Perspective = Zadowolenie z kursów e-learningowych w szkolnictwie wyższym z perspektywy uczestników / Dariusz PUT // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 19, nr 51 (2020), s. 23-32. - Summ.. - Tytuł numeru: Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego oraz edukacji dla przedsiębiorczości = Internationalisation of Higher Education and Entrepreneurship Education. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1898/2009. - ISSN 1643-9171
8
Eye tracking w usprawnianiu systemu informatycznego - wyniki badań / J. NESTERAK, O. Malinovska, D. PUT, W. SZYMLA // W: Ìnnovacìjnij rozvitok ta bezpeka pìdpriêmstva v umovah neoìndustrìalʹnogo suspìlʹstva / red. O.M. Polìnkevič, L.V. Šostak. - Lucʹk: Shìdnoêvropejsʹkij nacìonalʹnij unìversitet ìmenì Lesì Ukraïnki, 2019. - S. 373-375. - Bibliogr.
9
Ontology Based System for Distributed Information Resources Integration / Dariusz PUT // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective / ed. by Jacek KOPEĆ, Bogusz MIKUŁA. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 169-179. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/a4/96/KES%20-%20Challenges%20for%20contemporary%20economies.pdf
10
The System for Organisational Integration on Data Level / Dariusz PUT // W: Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference / ed. Elena Shakina. - Saint Petersburg: National Research University - HSE, 2019. - S. 27-28. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-5-90363-339-5. - Pełny tekst: https://amec.hse.ru/mirror/pubs/share/320114166
11
Digital Workforce on the Example of the Wizlink Utility Software / Luis Ochoa Siguencia, Danuta Kajrunajtys, Zofia GRÓDEK SZOSTAK, Dariusz PUT // Innovative (Eco-)Technology, Entrepreneurship and Regional Development. - no. 3 (2019), s. 19-24. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ojs.kaunokolegija.lt/index.php/ITE/article/view/335. - ISSN 2538-7936
12
Performance Management and Business Performance Management as Controller's Supporting Contemporary Management Concepts / Janusz NESTERAK, Anna Charytanowicz, Olga Malinovska, Dariusz PUT, Wojciech SZYMLA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Trends and Transformations of Economies and Enterprises / ed. by Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 299-308. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-890-0 ; 978-83-7285-896-2. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/d3/5d/KES%20-%20Contemporary%20trends%20and%20transformations.pdf
13
Projektowanie systemów integracyjnych w oparciu o współdzieloną ontologię = Designing Integrating Systems Based on Co-shared Ontology / Dariusz PUT // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (53) (2018), s. 171-179. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3708. - ISSN 1898-5084
14
A Model for Perceiving Distributed Information Repositories as Integrated System / Dariusz PUT // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 245-253. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf
15
Model systemu integrującego heterogeniczne zasoby informacyjne = Strategies and Systems for Heterogeneous Information Resources Integration / Dariusz PUT // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 12 (2016), s. 209-223. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/15.12.2016-Zeszyty-Naukowe-NR-12.pdf. - ISSN 1734-5391
16
Problemy i metody integracji zasobów informacyjnych organizacji / Dariusz PUT // W: Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2015 / red. Teresa Porębska-Miąc. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 219-228. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-270-7
17
Database Design and Web Development / Dariusz PUT. - [Warszawa]: Grupa Wydawnicza Lumina, 2014. - 236 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Applied Informatics). - ISBN 978-83-64509-08-7. - Pełny tekst: http://informatyka.uek.krakow.pl/sites/default/files/03Z%20Database%20Design%20and%20Web%20Development.pdf
18
Wyszukiwanie informacji w niejednorodnych systemach gromadzenia zasobów informacyjnych / Dariusz PUT // W: Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [4] / kierownik tematu: Paweł LULA. - (2013), s. 113-124. - Bibliogr.
19
Zastosowanie metodologii zarządzania usługami IT w przedsiębiorstwach Europy Środkowej i Zachodniej / Dariusz PUT // W: Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Podolec / [red. nauk. Paweł ULMAN]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 177-189. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-625-0
20
Blended Learning Approach in INNOTRAIN-IT Project / Janusz STAL, Mariusz GRABOWSKI, Dariusz PUT, Piotr SOJA, Tadeusz WILUSZ, Agnieszka ZAJĄC // W: Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 225-239. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-02-0
21
Awareness of IT Governance and ITSM in Small and Medium Enterprises in Western and Central Europe / Dariusz PUT // Information Systems in Management [on-line] = Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. - vol. 1, nr 2 (2012), s. 136-147. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://isim.wzim.sggw.pl/resources/ISIM_1_(2)_2012.pdf. - ISSN 2084-5537
22
Projektowanie baz danych i programowanie serwisów internetowych / Dariusz PUT. - Kraków: Studio R.C., 2012. - 256 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Informatyka Stosowana). - ISBN 978-83-63498-02-3. - Pełny tekst: http://informatyka.uek.krakow.pl/sites/default/files/03Z%20Projektowanie%20baz%20danych.pdf
23
ITSM dla MŚP : Project Innovation Trainning IT Central Europe / Mariusz GRABOWSKI, Dariusz PUT, Piotr SOJA, Janusz STAL, Tadeusz WILUSZ, Agnieszka ZAJĄC // W: Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2012 / red. Teresa Porębska-Miąc, Henryk Sroka. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 227-243. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-022-2
24
Integracja heterogenicznych zasobów informacyjnych w organizacjach dynamicznych = The Integration of Heterogeneous Information Resources in Dynamic Organisations / Dariusz PUT. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 281 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 212). - ISBN 978-83-7252-591-8
25
Strategies for Integration of Distributed Information Resources = Strategie integracji rozproszonych zasobów informacyjnych / Dariusz PUT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 880 (2012), s. 43-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
26
Projektowanie systemów integracji zasobów informacyjnych / Dariusz PUT // W: Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [2] / red. Tomasz MISZTUR, Paweł LULA. - (2012), s. 163-173. - Bibliogr.
27
Metody i systemy gromadzenia danych dla organizacji o strukturze dynamicznej / Dariusz PUT // W: Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [3] / red. Paweł LULA. - (2012), s. 129-146. - Bibliogr.
28
ITSM Method for SMEs : An INNOTRAIN IT Approach / Agnieszka ZAJĄC, Mariusz GRABOWSKI, Dariusz PUT, Piotr SOJA, Janusz STAL, Tadeusz WILUSZ // W: Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 209-224. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-02-0
29
INNOTRAIN IT - międzynarodowy projekt badawczy mający na celu zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania ICT / Dariusz PUT // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (41) (2011), s. 12-13. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/02_2011_kurier_uek_web/6. - ISSN 1689-7757
30
Integrating Distributed Data with the Use of Ontology - the HIRIM Model / Dariusz PUT // Information Technology for Practice 2011 : Proceedings = Informační technologie pro praxi 2011 : sborník přednášek / [ed. Milena Tvrdíková, Jan Ministr, Petr Rozehnal]. - Frýdek-Místek: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2011. - 14. ročník, s. 135-143. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-248-2487-1. - Pełny tekst: http://www.cssi-morava.cz/new/doc/IT2011/sbornik.pdf
31
Preparation and Evaluation of E-learning Courses on the Basis of Experience et CUE [Dokument elektroniczny] / Dariusz PUT // W: Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Inovačný proces v e-learningu / ed. Hana Trochanová, Janette Brixová, Miroslav Kršjak, Martin Blahušiak. - Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave Katedra aplikovanej informatiky FHI; Ekonóm, 2011. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 6 ekranów. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3112-2
32
Strategies and Systems of Information Resources Integration / Dariusz PUT // W: Information Systems Architecture and Technology : Web Information Systems Engineering, Knowledge Discovery and Hybrid Computing / eds Leszek Borzemski, Adam Grzech, Jerzy Świątek, Zofia Wilimowska. - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011. - (Biblioteka Informatyki Szkół Wyższych). - S. 115-124. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7493-624-8
33
Systemy gromadzenia danych dedykowane współczesnym organizacjom sieciowym = Data Integrating Systems for Contemporary Networking Organisation / Dariusz PUT // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 22 (2011), s. 216-229. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/12/20/4ba045e5c793ae574c07bc30590c6279/20.pdf. - ISSN 1898-5084
34
From Queries Formulation to Data Processing / Dariusz PUT // W: Applications of Systems Science / ed. Adam Grzech, Paweł Świątek, Krzysztof Brzostowski. - Warsaw: Academic Publishing House Exit, 2010. - S. 207-216. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60434-78-9
35
Integrity Rules in XML Databases / Dariusz PUT, Piotr SOJA // W: Some new ideas and research results in computer science / ed. Danuta Rutkowska, Janusz Kacprzyk, Andrzej Cader, Krzysztof Przybyszewski. - Warsaw: Academic Publishing House Exit, 2010. - (Problemy Współczesnej Nauki. Informatyka). - S. 382-399. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60434-74-1
36
Co-shared Ontology as a Core of Information Resources Integrating Systems / Dariusz PUT, Janusz SZTORC // W: Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów informacyjnych / kierownik: Paweł LULA. - (2010), s. 72-82. - Bibliogr.
37
Towards Identifying the Best Characteristics of Information Resources Management Systems / Dariusz PUT // Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Vol. 15, No. 3 (2010), s. 28-42. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1821-3448
38
Designing Information Integrating Systems Based on Co-Shared Ontology / PUT Dariusz // Informační technologie pro praxi 2010 : Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava 7.10.-8.10.2010 : Česká společnost pro systémovou integraci Moravskoslezská sekce, Ekonomická fakulta, VŠB - TU Ostrava, EUNIS-CZ ve spolupráci s Nadací Karla Engliše : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta - Katedra aplikované informatiky / ed. Milena Tvrdíková, Jan Ministr. - Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2010. - 13. ročník, s. 124-132. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-248-2300-3
39
Integracja heterogenicznych zasobów informacji = Integration of Heterogeneous Information Resources / Dariusz PUT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 838 (2010), s. 89-98. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170724583. - ISSN 1898-6447
40
Integracja przedsiębiorstw na poziomie danych i informacji = Enterprises Integration on the Data and Information Level / Dariusz PUT, Piotr SOJA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. z. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 814 (2010), s. 129-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50013. - ISSN 1898-6447
41
Wieloaspektowość zagadnienia integracji zasobów informacyjnych w dynamicznych strukturach sieciowych / Dariusz PUT // W: Informatyka q przyszłości / red. nauk. Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys. - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2010. - S. 212-225. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61276-52-4
42
Co-Shared Ontology as a Core of Information Resources Integrating Systems / Dariusz PUT, Janusz SZTORC // W: Information Systems in Management VI : Ontologies and Data Base Technologies / red. Piotr Jałowiecki, Arkadiusz Orłowski. - Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 2010. - S. 78-88. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7583-256-3. - Pełny tekst: http://isim.wzim.sggw.pl/resources/ISIM_VI_2010.pdf#page=78
43
Nowoczesne metody gromadzenia zasobów informacyjnych na potrzeby organizacji sieciowych / Dariusz PUT // W: Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów informacyjnych / kierownik: Paweł LULA. - (2010), s. 47-71. - Bibliogr.
44
System klasy ERP jako narzędzie integracji przedsiębiorstwa = ERP-class System as a Tool for Enterprise Integration / Piotr SOJA, Dariusz PUT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 838 (2010), s. 121-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170724809. - ISSN 1898-6447
45
Formułowanie zapytań w heterogenicznych systemach przechowywania danych = Queries Generating in Heterogeneous Data Storage Systems / Dariusz PUT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. z. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 814 (2010), s. 101-110. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50019. - ISSN 1898-6447
46
Complexity of the Problem of Information Resources Integration / Dariusz PUT // Informační technologie pro praxi 2009 : Sborník přednášek : Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava 1.10.-2.10.2009 : Moravskoslezská sekce Česká společnost pro systémovou integraci, Ekonomická fakulta, VŠB - TU Ostrava, EUNIS-CZ ve spolupráci s Nadací Karla Engliše. - Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2009. - 12. ročník, s. 94-103. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-248-2081-1
47
System interaktywnego wspomagania wyszukiwania informacji w hurtowniach danych = Interactive System Supporting the Information Searching in Data Warehouses / Dariusz PUT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 770 (2009), s. 221-235. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164781878. - ISSN 1898-6447
48
Desirable Characteristics and Architecture of Information Resources Integration System / Dariusz PUT // W: International Workshop for PhD Students 2009. Doktorandský workshop 2009 : December 4th 2009 [on-line] = Mezinárodni doktorandský workshop. - Brno: Ing. Zdenĕk Brož, 2009. - [6 ekranów]. - [odczyt: 15.03.2011]. - Bibliogr. - ISBN 978-80-214-3980-1. - Pełny tekst: http://www.konference.fbm.vutbr.cz/workshop/papers2009.html
49
Zastosowanie ontologii do modelowania przedsiębiorstw = Application of Ontology to Enterprises Modelling / Piotr SOJA, Dariusz PUT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 798 (2009), s. 21-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164861321. - ISSN 1898-6447
50
Projektowanie logicznego modelu bazy danych - uwagi praktyczne = Database Logical Model Designing - Practical Remarks / Dariusz PUT, Piotr SOJA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 770 (2009), s. 237-248. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164781935. - ISSN 1898-6447
51
Towards Identifying the Most Important Attributes of ERP Implementations / Piotr SOJA, Dariusz PUT // W: Global Implications of Modern Enterprise Information Systems : Technologies and Applications / ed. Angappa Gunasekaran. - Hershey, PA: Information Science Reference, 2009. - S. 114-136. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-160566146-9
52
Implementacja reguł integralności w XML-owych bazach danych = Implementation of Integrality Rules in XML Data Bases / Dariusz PUT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 798 (2009), s. 43-58. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164861432. - ISSN 1898-6447
53
User Friendly Information Integration Model / Dariusz PUT // W: Proceedings of BIR'2008 : the Seventh International Conference on Perspectives in Business Informatics Research, September 25-26, 2008 / ed. Stanisław Wrycza. - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. - S. 367-378. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7326-558-5
54
Wykorzystanie systemów integracyjnych do przygotowania danych rozproszonych na potrzeby analizy / Dariusz PUT // W: Metody analizy danych w ekonomii i zarządzaniu / kierownik tematu: Paweł LULA. - (2008), s. 6-22. - Bibliogr.
55
Integracja zasobów informacyjnych w systemach heterogenicznych / Dariusz PUT // W: Bazy danych : rozwój metod i technologii : architektura, metody formalne i zaawansowana analiza danych / red. Stanisław Kozielski, Bożena Małysiak, Paweł Kasprowski, Dariusz Mrozek. - Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008. - S. 105-113. - Bibliogr. - ISBN 978-83-206-1692-7
56
Uwarunkowania technologiczne w rozwoju Internetu mobilnego = Technological Considerations of Mobile Web Development / Janusz STAL, Dariusz PUT, Piotr SOJA // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1 / [red. nauk. Krzysztof Grysa]. - Kielce: "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość", 2008. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, ISSN 1898-8083 ; 8). - S. 37-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-26-7
57
Uwzględnianie potrzeb sprawozdawczości w projektowaniu systemów składowania danych / Dariusz PUT // W: Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej / red. Aleksander Zeliaś, Józef POCIECHA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 107-117. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-393-8
58
Model integracji informacji zorientowany na użytkownika / Dariusz PUT // W: Informatyka dla przyszłości / red. nauk. Jerzy Kisielnicki. - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2008. - S. 258-266. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61276-13-5
59
Bariery integracji międzyorganizacyjnej systemów zarządzania przedsiębiorstwem = The Barriers of Inter-organisational Enterprise Systems Integration / Piotr SOJA, Janusz STAL, Dariusz PUT // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1 / [red. nauk. Krzysztof Grysa]. - Kielce: "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość", 2008. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, ISSN 1898-8083 ; 8). - S. 493-503. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-26-7
60
Reprezentacja obiektów oraz związków między obiektami w modelach semistrukturalnych = Representation of Entities and Relations Between Entities in Semistructural Models / Dariusz PUT, Piotr SOJA, Janusz STAL // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1 / [red. nauk. Krzysztof Grysa]. - Kielce: "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość", 2008. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, ISSN 1898-8083 ; 8). - S. 379-391. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-26-7
61
A Comparative Analysis of Data Integration Methods / Dariusz PUT, Piotr SOJA // W: Internet in the Information Society / ed. Tadeusz Wieczorek. - Dąbrowa Górnicza: Academy of Business, 2007. - S. 116-130. - Selected papers of the 4th International Conference on the Internet and the Information Society IIS'07, held in Dąbrowa Górnicza, in June 28029 2007. - Summ. - ISBN 978-83-88936-38-8
62
Learning from Model ERP Projects / Piotr SOJA, Dariusz PUT // International Journal of Enterprise Information Systems (IJEIS) : an Official Publication of the Information Resources Management Association. - vol. 3, no. 2 (2007), s. 50-67. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1548-1115
63
Bazy danych : pojęcia, projektowanie, podstawy SQL / Dariusz PUT. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 109, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-381-5
64
Pierwsza postać normalna a efektywność zapytań wybierających = First Normal Form and Selective Queries Effectiveness / Dariusz PUT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007), s. 115-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/151295349. - ISSN 1898-6447
65
Proposal for Resources Integration System with Standardized Query Language / Dariusz PUT // W: Information Systems Architecture and Technology : Application of Information Technologies in Management Systems / ed. Zofia Wilimowska, Leszek Borzemski, Adam Grzech, Jerzy Świątek. - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007. - (Biblioteka Informatyki Szkół Wyższych). - S. 185-192. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7493-346-9
66
Metody reprezentacji wiedzy / Dariusz PUT // W: Sieci semantyczne jako narzędzie reprezentacji wiedzy : raport z realizacji tematu badawczego / kierownik tematu: Paweł LULA. - (2006), s. 25-50. - Bibliogr.
67
Propozycja metody rozpoznania determinant powodzenia wdrożeń systemów zintegrowanych / Dariusz PUT, Piotr SOJA // W: Technologie informacyjne w zarządzaniu : materiały konferencyjne. - Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, 2006. - S. 177-185. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-87444-72-3
68
Integralność referencyjna w dokumentach XML zorientowanych na dane / Dariusz PUT // W: Oblicza Internetu : Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku / red. nauk. Marek Sokołowski. - Elbląg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2006. - S. 423-432. - Bibliogr. - ISBN 83-922823-3-7
69
Wykorzystanie metod kodyfikacji wiedzy do wspomagania wyszukiwania informacji w systemach komputerowych / Dariusz PUT // W: Technologie informacyjne w zarządzaniu : materiały konferencyjne. - Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, 2006. - S. 299-306. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-87444-72-3
70
Identifying Model ERP Implementations / Piotr SOJA, Dariusz PUT // W: AMCIS 2005 Proceedings [on-line] / ed. Nicholas Romano. - Omaha, Nebraska: Association for Information Systems, 2005. - S. 2058-2068. - Summ.. - [odczyt: 11.02.2011]. - Bibliogr. - ISBN 978-1604235531. - Pełny tekst: http://aisel.aisnet.org/amcis2005/168/
71
Proposal for a Distance Learning System Incorporating Checks on Students' Knowledge / Dariusz PUT // W: Computer Based Learning in Science : Integrating New Technologies in Science and Education : an International Conference 2-6 July 2005 Univeristy of Zilina, Slovakia : Proceedings / ed.: Zacharias C. Zacharia, Constantinos P. Constantinou. - Slovakia: University of Zilina, 2005. - S. 124-130. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 9963-607-63-2
72
Model konceptualny jako wspólna platforma niejednorodnych modeli logicznych / Dariusz PUT // W: IV Konferencja Entuzjastów Informatyki - KEI '2005 r. : Chełm, 20-21 maja 2005 r. - Chełm: PWSZ, 2005. - S. 178-186. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-916528-2-3. - Pełny tekst: http://kis.pwszchelm.pl/publikacje/IV/Put.pdf
73
Modele, pozyskiwanie i gromadzenie danych : hurtownie danych / [Dariusz PUT] // W: Modelowanie wybranych aspektów biznesu elektronicznego. (Raport z realizacji tematu badawczego) / kier. Paweł LULA. - (2004), s. 24-45
74
Funkcjonalność relacyjnej i obiektowej bazy danych po usunięciu z modelu atrybutów przyjmujących wartości Null / Dariusz PUT // W: Trzecia Konferencja Entuzjastów Informatyki : Chełm, 28-29 maja 2004. - Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004. - S. 209-215. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-916528-6-6
75
Propozycja uniwersalnego kreatora zapytań dla użytkowników baz danych / Dariusz PUT // W: Informatyka narzędziem współczesnego zarządzania / red. nauk. Jerzy Kisielnicki. - Warszawa: Wydaw. PJWSTK, cop. 2004. - S. 428-436. - Bibliogr. - ISBN 83-89244-32-2
76
Systemy operacyjne MS Windows / Janusz MORAJDA, Barbara NOWARSKA, Dariusz PUT, Tadeusz WILUSZ // W: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 13-65. - ISBN 83-7252-169-7
77
Zastosowanie rozproszonych baz danych w analizie ekonomicznej i procesie zarządzania / Dariusz PUT // W: Rozproszone systemy analizy danych ekonomicznych / kierownik tematu: Paweł LULA. - (2003), s. 19-33. - Bibliogr.
78
Bazy danych / Dariusz DYMEK, Barbara NOWARSKA, Dariusz PUT, Janusz STAL, Agnieszka ZAJĄC, Marek ŻUROWICZ // W: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 142-180. - ISBN 83-7252-169-7
79
Integracja aplikacji biurowych / Dariusz DYMEK, Jan MADEJ, Barbara NOWARSKA, Dariusz PUT, Janusz STAL, Agnieszka ZAJĄC, Marek ŻUROWICZ // W: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 181-191. - ISBN 83-7252-169-7
80
Odkrywanie wiedzy w bazach danych / Dariusz PUT // W: Metody i narzędzia analizy danych w systemach informacyjnych / Paweł LULA (kierownik tematu). - (2002), s. 8-30. - Bibliogr.
81
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / Jan MADEJ, Barbara NOWARSKA, Dariusz PUT. - Wyd. 2 skr. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002. - 60 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-141-7
82
Office 97 w praktyce / Dariusz PUT. - Kraków : [nakł. autora], 2002. - 273 s. ; 24 cm. - ISBN 83-901933-7-X
83
Statystyczna ocena wpływu przemian społeczno-gospodarczych w Polsce na kształtowanie poziomu życia / Dariusz PUT ; Promotor: Barbara PODOLEC. - Kraków, 2001. - 227 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 20 k. - Bibliogr.
84
Office 2000 w praktyce / Dariusz PUT. - Kraków : Wydawnictwo Informatyczne Dariusz Put, 2001. - 243 s. ; 24 cm. - ISBN 83-901933-6-1
85
Z badań nad stabilnością modeli ekonometrycznych = Research on the Stability of Econometric Models / Dariusz PUT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 573 (2001), s. 59-70. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11644. - ISSN 0208-7944
86
Próba prognozowania wydatków na żywność z uwzględnieniem stabilności modeli popytu / Dariusz PUT // W: XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 166-174. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-052-6
87
The System of Checking Students' Knowledge with the Use of Wide Area Networks / Dariusz PUT, Janusz STAL, Marek ŻUROWICZ // SIGCSE Bulletin. - vol. 31, no 3 (1999), s. 192. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0097-8418
88
Środowisko systemowe Windows 3.x / Dariusz PUT, Jan TRĄBKA, Andrzej ZALIWSKI // W: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 11-27. - ISBN 83-7252-025-9
89
Bazy danych / Dariusz DYMEK, Dariusz PUT, Janusz STAL, Agnieszka ZAJĄC, Marek ŻUROWICZ // W: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 107-133. - ISBN 83-7252-025-9
90
Środowisko systemowe Windows 95 : zajęcia alternatywne / Dariusz PUT // W: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 143-160. - ISBN 83-7252-025-9
91
The Use of the Internet in the Teaching Process / Dariusz PUT, Janusz STAL, Marek ŻUROWICZ // SIGCSE Bulletin. - vol. 31, no 3 (1999), s. 193. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0097-8418
92
Komputer i Windows 95 / Dariusz PUT. - Kraków : [nakł. autora], 1998. - 104 s. ; 24 cm. - ISBN 83-901933-4-5
93
Najpopularniejsze programy dla środowiska Windows / Dariusz PUT. - Kraków : [nakł. autora], 1996. - 120 s. ; 24 cm. - ISBN 83-901933-3-7
94
Podstawy informatyki z przykładami i ćwiczeniami / Dariusz Put, Marek ŻUROWICZ. - Kraków: [nakł. autorów], 1995. - 104 s. ; 23 cm. - ISBN 83-901933-2-9
95
Podstawy obsługi komputera w praktyce / Dariusz PUT, Marek ŻUROWICZ. - Wyd. 2. - Kraków: [s.n.], 1994. - 256 s. ; 24 cm. - ISBN 83-901933-0-2
96
Modelowanie wybranych aspektów biznesu elektronicznego. (Raport z realizacji tematu badawczego) / kier. Paweł LULA. - Kraków : , 2004. - 93 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
97
Statystyczna analiza kształtowania się budżetów domowych / kier. tematu: Barbara PODOLEC ; zespół: Michał WOŹNIAK, Kazimierz Zając, Dariusz PUT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 91 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Paliwoda-Pękosz G., Berntzen L., Andersen K., Bøe T., Didkivska S., Dymek D., Grabowski M., Johannessen M., Konkol P., Mangaroska K., Put D., Soja P., Stal J., (2022), Towards a Procedure of Continuous Alignment of University ICT Related Curricula to Labor Market Needs. [W:] NESTERAK J., ZIĘBICKI B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Business Challenges and Transformations in the Digital Age, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 33-42.
2
Put D., Kanclerz J., (2021), Integration of Organisations on Information Level. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 3095-3105.
3
Nesterak J., Radziszewski P., Malinovska O., Put D., Szymla W., (2021), Digitization of Workstations in the Implementation of Industry 4.0. [W:] Formuvannâ novìtnʹoï paradigmi upravlìnnâ publìčnimi ta privatnimi fìnansami v Ukraïnì : zbìrnik materìalìv II Vseukraïnsʹkoï naukovo-praktičnoï konferencìï, Herson : HNTU, s. 264-267.
4
Put D., (2020), Designing Information Integrating Systems Based on Co-shared Ontologies. [W:] Borzemski L., Świątek J., Wilimowska Z. (red.), Information Systems Architecture and Technology : Proceedings of 40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2019. Part 1 (Advances in Intelligent Systems and Computing; vol. 1050), Cham : Springer, s. 17-27.
5
Konkol P., (2020), Dobór metod wdrażania informatycznych systemów obsługi studiów w szkołach wyższych, Prom. Put D., Kraków : , 231 k.
6
Dymek D., Konkol P., Put D., Stal J., Trąbka J., (2020), Conceptual Model of Personal Competence Integrator Based on Blockchain Technology. [W:] AMCIS 2020 Proceedings, Atlanta : The Association for Information Systems, s. 1-10.
7
Put D., (2020), E-learning Courses Satisfaction in Higher Education from Participants' Perspective, "Horyzonty Wychowania", vol. 19, nr 51, s. 23-32; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1898/2009
8
Nesterak J., Malinovska O., Put D., Szymla W., (2019), Eye tracking w usprawnianiu systemu informatycznego - wyniki badań. [W:] Polìnkevič O., Šostak L. (red.), Ìnnovacìjnij rozvitok ta bezpeka pìdpriêmstva v umovah neoìndustrìalʹnogo suspìlʹstva, Lucʹk : Shìdnoêvropejsʹkij nacìonalʹnij unìversitet ìmenì Lesì Ukraïnki, s. 373-375.
9
Put D., (2019), Ontology Based System for Distributed Information Resources Integration. [W:] KOPEĆ J., MIKUŁA B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 169-179.
10
Put D., (2019), The System for Organisational Integration on Data Level. [W:] Shakina E. (red.), Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference, Saint Petersburg : National Research University - HSE, s. 27-28.
11
Ochoa Siguencia L., Kajrunajtys D., Gródek-Szostak Z., Put D., (2019), Digital Workforce on the Example of the Wizlink Utility Software, "Innovative (Eco-)Technology, Entrepreneurship and Regional Development", no. 3, s. 19-24; http://ojs.kaunokolegija.lt/index.php/ITE/article/view/335
12
Nesterak J., Charytanowicz A., Malinovska O., Put D., Szymla W., (2019), Performance Management and Business Performance Management as Controller's Supporting Contemporary Management Concepts. [W:] JAKI A., ROJEK T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Trends and Transformations of Economies and Enterprises, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 299-308.
13
Put D., (2018), Projektowanie systemów integracyjnych w oparciu o współdzieloną ontologię, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (53), s. 171-179; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3708
14
Put D., (2016), A Model for Perceiving Distributed Information Repositories as Integrated System. [W:] Malina A., Węgrzyn R. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 245-253.
15
Put D., (2016), Model systemu integrującego heterogeniczne zasoby informacyjne, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. 12, s. 209-223; https://www.wsei.edu.pl/pliki/15.12.2016-Zeszyty-Naukowe-NR-12.pdf
16
Put D., (2015), Problemy i metody integracji zasobów informacyjnych organizacji. [W:] Porębska-Miąc T. (red.), Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2015, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 219-228.
17
Put D., (2014), Database Design and Web Development, [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, 236 s.
18
Put D., (2013), Wyszukiwanie informacji w niejednorodnych systemach gromadzenia zasobów informacyjnych. [W:] Lula P. (kierownik tematu), Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [4], s. 113-124.
19
Put D., (2013), Zastosowanie metodologii zarządzania usługami IT w przedsiębiorstwach Europy Środkowej i Zachodniej. [W:] Ulman P. (red.), Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Podolec, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 177-189.
20
Stal J., Grabowski M., Put D., Soja P., Wilusz T., Zając A., (2012), Blended Learning Approach in INNOTRAIN-IT Project. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 225-239.
21
Put D., (2012), Awareness of IT Governance and ITSM in Small and Medium Enterprises in Western and Central Europe, "Information Systems in Management" [on-line], vol. 1, nr 2, s. 136-147; http://isim.wzim.sggw.pl/resources/ISIM_1_(2)_2012.pdf
22
Put D., (2012), Projektowanie baz danych i programowanie serwisów internetowych, Kraków : Studio R.C., 256 s.
23
Grabowski M., Put D., Soja P., Stal J., Wilusz T., Zając A., (2012), ITSM dla MŚP : Project Innovation Trainning IT Central Europe. [W:] Porębska-Miąc T., Sroka H. (red.), Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2012, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 227-243.
24
Put D., (2012), Integracja heterogenicznych zasobów informacyjnych w organizacjach dynamicznych, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 212), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 281 s.
25
Put D., (2012), Strategies for Integration of Distributed Information Resources, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 880, s. 43-65.
26
Put D., (2012), Projektowanie systemów integracji zasobów informacyjnych. [W:] Misztur T., Lula P. (kierownik tematu), Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [2], s. 163-173.
27
Put D., (2012), Metody i systemy gromadzenia danych dla organizacji o strukturze dynamicznej. [W:] Lula P. (kierownik tematu), Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [3], s. 129-146.
28
Zając A., Grabowski M., Put D., Soja P., Stal J., Wilusz T., (2012), ITSM Method for SMEs : An INNOTRAIN IT Approach. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 209-224.
29
Put D., (2011), INNOTRAIN IT - międzynarodowy projekt badawczy mający na celu zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania ICT, "Kurier UEK", nr 2 (41), s. 12-13; http://issuu.com/uek_krakow/docs/02_2011_kurier_uek_web/6
30
Put D., (2011), Integrating Distributed Data with the Use of Ontology - the HIRIM Model. [W:] Tvrdíková M., Ministr J., Rozehnal P. (red.), Information Technology for Practice 2011 : Proceedings, Frýdek-Místek : VŠB-Technická univerzita Ostrava, s. 135-143.
31
Put D., (2011), Preparation and Evaluation of E-learning Courses on the Basis of Experience et CUE. [W:] Trochanová H., Brixová J., Kršjak M., Blahušiak M. (red.), Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Inovačný proces v e-learningu, Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave Katedra aplikovanej informatiky FHI : Ekonóm
32
Put D., (2011), Strategies and Systems of Information Resources Integration. [W:] Borzemski L., Grzech A., Świątek J., Wilimowska Z. (red.), Information Systems Architecture and Technology: Web Information Systems Engineering, Knowledge Discovery and Hybrid Computing, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 115-124.
33
Put D., (2011), Systemy gromadzenia danych dedykowane współczesnym organizacjom sieciowym, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 22, s. 216-229; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/12/20/4ba045e5c793ae574c07bc30590c6279/20.pdf
34
Put D., (2010), From Queries Formulation to Data Processing. [W:] Grzech A., Świątek P., Brzostowski K. (red.), Applications of Systems Science, Warsaw : Academic Publishing House Exit, s. 207-216.
35
Put D., Soja P., (2010), Integrity Rules in XML Databases. [W:] Rutkowska D., Kacprzyk J., Cader A., Przybyszewski K. (red.), Some new ideas and research results in computer science, Warsaw : Academic Publishing House Exit, s. 382-399.
36
Put D., Sztorc J., (2010), Co-shared Ontology as a Core of Information Resources Integrating Systems. [W:] Lula P. (kierownik tematu), Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów informacyjnych, s. 72-82.
37
Put D., (2010), Towards Identifying the Best Characteristics of Information Resources Management Systems, "Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management", Vol. 15, No. 3, s. 28-42.
38
Put D., (2010), Designing Information Integrating Systems Based on Co-Shared Ontology. [W:] Tvrdíková M., Ministr J. (red.), Informační technologie pro praxi 2010: Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava 7.10.-8.10.2010 : Česká společnost pro systémovou integraci Moravskoslezská sekce, Ekonomická fakulta, VŠB - TU Ostrava, EUNIS-CZ ve spolupráci s Nadací Karla Engliše : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta - Katedra aplikované informatiky, Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, s. 124-132.
39
Put D., (2010), Integracja heterogenicznych zasobów informacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 838, s. 89-98; https://bazekon.uek.krakow.pl/170724583
40
Put D., Soja P., (2010), Integracja przedsiębiorstw na poziomie danych i informacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 814, s. 129-148; https://bazekon.uek.krakow.pl/50013
41
Put D., (2010), Wieloaspektowość zagadnienia integracji zasobów informacyjnych w dynamicznych strukturach sieciowych. [W:] Chmielarz W., Kisielnicki J., Parys T. (red.), Informatyka q przyszłości, Warszawa : Uniwersytet Warszawski, s. 212-225.
42
Put D., Sztorc J., (2010), Co-Shared Ontology as a Core of Information Resources Integrating Systems. [W:] Jałowiecki P., Orłowski A. (red.), Information Systems in Management VI : Ontologies and Data Base Technologies, Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, s. 78-88.
43
Put D., (2010), Nowoczesne metody gromadzenia zasobów informacyjnych na potrzeby organizacji sieciowych. [W:] Lula P. (kierownik tematu), Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów informacyjnych, s. 47-71.
44
Soja P., Put D., (2010), System klasy ERP jako narzędzie integracji przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 838, s. 121-138; https://bazekon.uek.krakow.pl/170724809
45
Put D., (2010), Formułowanie zapytań w heterogenicznych systemach przechowywania danych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 814, s. 101-110; https://bazekon.uek.krakow.pl/50019
46
Put D., (2009), Complexity of the Problem of Information Resources Integration. [W:] Informační technologie pro praxi 2009: Sborník přednášek : Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava 1.10.-2.10.2009 : Moravskoslezská sekce Česká společnost pro systémovou integraci, Ekonomická fakulta, VŠB - TU Ostrava, EUNIS-CZ ve spolupráci s Nadací Karla Engliše, Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, s. 94-103.
47
Put D., (2009), System interaktywnego wspomagania wyszukiwania informacji w hurtowniach danych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 770, s. 221-235; https://bazekon.uek.krakow.pl/164781878
48
Put D., (2009), Desirable Characteristics and Architecture of Information Resources Integration System. [W:] International Workshop for PhD Students 2009. Doktorandský workshop 2009: December 4th 2009 [on-line], Brno : Ing. Zdenĕk Brož
49
Soja P., Put D., (2009), Zastosowanie ontologii do modelowania przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 798, s. 21-41; https://bazekon.uek.krakow.pl/164861321
50
Put D., Soja P., (2009), Projektowanie logicznego modelu bazy danych - uwagi praktyczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 770, s. 237-248; https://bazekon.uek.krakow.pl/164781935
51
Soja P., Put D., (2009), Towards Identifying the Most Important Attributes of ERP Implementations. [W:] Gunasekaran A. (red.), Global Implications of Modern Enterprise Information Systems : Technologies and Applications, Hershey, PA : Information Science Reference, s. 114-136.
52
Put D., (2009), Implementacja reguł integralności w XML-owych bazach danych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 798, s. 43-58; https://bazekon.uek.krakow.pl/164861432
53
Put D., (2008), User Friendly Information Integration Model. [W:] Wrycza S. (red.), Proceedings of BIR'2008 : the Seventh International Conference on Perspectives in Business Informatics Research, September 25-26, 2008, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 367-378.
54
Put D., (2008), Wykorzystanie systemów integracyjnych do przygotowania danych rozproszonych na potrzeby analizy. [W:] Lula P. (kierownik tematu), Metody analizy danych w ekonomii i zarządzaniu, s. 6-22.
55
Put D., (2008), Integracja zasobów informacyjnych w systemach heterogenicznych. [W:] Kozielski S., Małysiak B., Kasprowski P., Mrozek D. (red.), Bazy danych : rozwój metod i technologii : architektura, metody formalne i zaawansowana analiza danych, Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, s. 105-113.
56
Stal J., Put D., Soja P., (2008), Uwarunkowania technologiczne w rozwoju Internetu mobilnego. [W:] Grysa K. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, T. 1 (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach; 8), Kielce : "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość", s. 37-49.
57
Put D., (2008), Uwzględnianie potrzeb sprawozdawczości w projektowaniu systemów składowania danych. [W:] Zeliaś A., POCIECHA J. (red.), Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 107-117.
58
Put D., (2008), Model integracji informacji zorientowany na użytkownika. [W:] Kisielnicki J. (red.), Informatyka dla przyszłości, Warszawa : Uniwersytet Warszawski, s. 258-266.
59
Soja P., Stal J., Put D., (2008), Bariery integracji międzyorganizacyjnej systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Grysa K. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, T. 1 (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach; 8), Kielce : "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość", s. 493-503.
60
Put D., Soja P., Stal J., (2008), Reprezentacja obiektów oraz związków między obiektami w modelach semistrukturalnych. [W:] Grysa K. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, T. 1 (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach; 8), Kielce : "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość", s. 379-391.
61
Put D., Soja P., (2007), A Comparative Analysis of Data Integration Methods. [W:] Wieczorek T. (red.), Internet in the Information Society, Dąbrowa Górnicza : Academy of Business, s. 116-130.
62
Soja P., Put D., (2007), Learning from Model ERP Projects, "International Journal of Enterprise Information Systems (IJEIS)", vol. 3, no. 2, s. 50-67.
63
Put D., (2007), Bazy danych: pojęcia, projektowanie, podstawy SQL, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 109, [1] s.
64
Put D., (2007), Pierwsza postać normalna a efektywność zapytań wybierających, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 764, s. 115-124; https://bazekon.uek.krakow.pl/151295349
65
Put D., (2007), Proposal for Resources Integration System with Standardized Query Language. [W:] Wilimowska Z., Borzemski L., Grzech A., Świątek J. (red.), Information Systems Architecture and Technology: Application of Information Technologies in Management Systems, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 185-192.
66
Put D., (2006), Metody reprezentacji wiedzy. [W:] Lula P. (kierownik tematu), Sieci semantyczne jako narzędzie reprezentacji wiedzy : raport z realizacji tematu badawczego, s. 25-50.
67
Put D., Soja P., (2006), Propozycja metody rozpoznania determinant powodzenia wdrożeń systemów zintegrowanych. [W:] Technologie informacyjne w zarządzaniu : materiały konferencyjne, Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, s. 177-185.
68
Put D., (2006), Integralność referencyjna w dokumentach XML zorientowanych na dane. [W:] Sokołowski M. (red.), Oblicza Internetu: Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku, Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 423-432.
69
Put D., (2006), Wykorzystanie metod kodyfikacji wiedzy do wspomagania wyszukiwania informacji w systemach komputerowych. [W:] Technologie informacyjne w zarządzaniu : materiały konferencyjne, Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, s. 299-306.
70
Soja P., Put D., (2005), Identifying Model ERP Implementations. [W:] Romano N. (red.), AMCIS 2005 Proceedings [on-line], Omaha, Nebraska : Association for Information Systems, s. 2058-2068.
71
Put D., (2005), Proposal for a Distance Learning System Incorporating Checks on Students' Knowledge. [W:] Zacharia , Constantinou (red.), Computer Based Learning in Science : Integrating New Technologies in Science and Education : an International Conference 2-6 July 2005 Univeristy of Zilina, Slovakia : Proceedings, Slovakia : University of Zilina, s. 124-130.
72
Put D., (2005), Model konceptualny jako wspólna platforma niejednorodnych modeli logicznych. [W:] IV Konferencja Entuzjastów Informatyki - KEI '2005 r. : Chełm, 20-21 maja 2005 r, Chełm : PWSZ, s. 178-186.
73
Put D., (2004), Modele, pozyskiwanie i gromadzenie danych : hurtownie danych. [W:] LULA (kierownik tematu), Modelowanie wybranych aspektów biznesu elektronicznego. (Raport z realizacji tematu badawczego), s. 24-45.
74
Put D., (2004), Funkcjonalność relacyjnej i obiektowej bazy danych po usunięciu z modelu atrybutów przyjmujących wartości Null. [W:] Trzecia Konferencja Entuzjastów Informatyki: Chełm, 28-29 maja 2004, Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 209-215.
75
Put D., (2004), Propozycja uniwersalnego kreatora zapytań dla użytkowników baz danych. [W:] Kisielnicki J. (red.), Informatyka narzędziem współczesnego zarządzania, Warszawa : Wydaw. PJWSTK, s. 428-436.
76
Morajda J., Nowarska B., Put D., Wilusz T., (2003), Systemy operacyjne MS Windows. [W:] NOWARSKA B. (red.), Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 13-65.
77
Put D., (2003), Zastosowanie rozproszonych baz danych w analizie ekonomicznej i procesie zarządzania. [W:] Lula P. (kierownik tematu), Rozproszone systemy analizy danych ekonomicznych, s. 19-33.
78
Dymek D., Nowarska B., Put D., Stal J., Zając A., Żurowicz M., (2003), Bazy danych. [W:] NOWARSKA B. (red.), Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 142-180.
79
Dymek D., Madej J., Nowarska B., Put D., Stal J., Zając A., Żurowicz M., (2003), Integracja aplikacji biurowych. [W:] NOWARSKA B. (red.), Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 181-191.
80
Put D., (2002), Odkrywanie wiedzy w bazach danych. [W:] (kierownik tematu) (kierownik tematu), Metody i narzędzia analizy danych w systemach informacyjnych, s. 8-30.
81
Madej J., Nowarska B., Put D., (2002), Podstawy informatyki: laboratoria i ćwiczenia, Wyd. 2 skr.Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 60 s.
82
Put D., (2002), Office 97 w praktyce, Kraków : [nakł. autora], 273 s.
83
Put D., (2001), Statystyczna ocena wpływu przemian społeczno-gospodarczych w Polsce na kształtowanie poziomu życia, Prom. Podolec B., Kraków : , 227 k.
84
Put D., (2001), Office 2000 w praktyce, Kraków : Wydawnictwo Informatyczne Dariusz Put, 243 s.
85
Put D., (2001), Z badań nad stabilnością modeli ekonometrycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 573, s. 59-70; https://bazekon.uek.krakow.pl/11644
86
Put D., (2000), Próba prognozowania wydatków na żywność z uwzględnieniem stabilności modeli popytu. [W:] ZELIAŚ A. (red.), XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 166-174.
87
Put D., Stal J., Żurowicz M., (1999), The System of Checking Students' Knowledge with the Use of Wide Area Networks, "SIGCSE Bulletin", vol. 31, no 3, s. 192.
88
Put D., Trąbka J., Zaliwski A., (1999), Środowisko systemowe Windows 3.x. [W:] NOWARSKA B. (red.), Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 11-27.
89
Put D., Dymek D., Stal J., Zając A., Żurowicz M., (1999), Bazy danych. [W:] NOWARSKA B. (red.), Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 107-133.
90
Put D., (1999), Środowisko systemowe Windows 95 : zajęcia alternatywne. [W:] NOWARSKA B. (red.), Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 143-160.
91
Put D., Stal J., Żurowicz M., (1999), The Use of the Internet in the Teaching Process, "SIGCSE Bulletin", vol. 31, no 3, s. 193.
92
Put D., (1998), Komputer i Windows 95, Kraków : [nakł. autora], 104 s.
93
Put D., (1996), Najpopularniejsze programy dla środowiska Windows, Kraków : [nakł. autora], 120 s.
94
Put D., Żurowicz M., (1995), Podstawy informatyki z przykładami i ćwiczeniami, Kraków : [nakł. autorów], 104 s.
95
Put D., Żurowicz M., (1994), Podstawy obsługi komputera w praktyce, Wyd. 2Kraków : [s.n.], 256 s.
96
Lula P., Put D., Grabowski M., Zając A., Stal J., (2004), Modelowanie wybranych aspektów biznesu elektronicznego. (Raport z realizacji tematu badawczego), Lula P. (kier.), Kraków : , 93 k.
97
Woźniak M., Zając K., Put D., (2001), Statystyczna analiza kształtowania się budżetów domowych, Podolec B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 91 k.
1
@inbook{UEK:2168370928,
author = "Grażyna Paliwoda-Pękosz and Lasse Berntzen and Kim Normann Andersen and Tove Bøe and Svitlana Didkivska and Dariusz Dymek and Mariusz Grabowski and Marius Rohde Johannessen and Paweł Konkol and Katerina Mangaroska and Dariusz Put and Piotr Soja and Janusz Stal",
title = "Towards a Procedure of Continuous Alignment of University ICT Related Curricula to Labor Market Needs",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Business Challenges and Transformations in the Digital Age",
pages = "33-42",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2022",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/12/CMQ2022_M1GB_FINAL.pdf},
isbn = "978-83-61597-88-9 ; 978-83-61597-89-6",
}
2
@inbook{UEK:2168359838,
author = "Dariusz Put and Jakub Kanclerz",
title = "Integration of Organisations on Information Level",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "3095-3105",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
3
@inbook{UEK:2168361310,
author = "Janusz Nesterak and Przemysław Radziszewski and Olga Malinovska and Dariusz Put and Wojciech Szymla",
title = "Digitization of Workstations in the Implementation of Industry 4.0",
booktitle = "Formuvannâ novìtnʹoï paradigmi upravlìnnâ publìčnimi ta privatnimi fìnansami v Ukraïnì : zbìrnik materìalìv II Vseukraïnsʹkoï naukovo-praktičnoï konferencìï",
pages = "264-267",
adress = "Herson",
publisher = "HNTU",
year = "2021",
}
4
@inbook{UEK:2168338577,
author = "Dariusz Put",
title = "Designing Information Integrating Systems Based on Co-shared Ontologies",
booktitle = "Information Systems Architecture and Technology : Proceedings of 40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2019. Part 1",
pages = "17-27",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-30440-9_3},
url = {},
issn = "2194-5357",
isbn = "978-3-030-30439-3 ; 978-3-030-30440-9",
}
5
@unpublished{UEK:2168351952,
author = "Paweł Konkol",
title = "Dobór metod wdrażania informatycznych systemów obsługi studiów w szkołach wyższych",
adress = "Kraków",
year = "2020",
}
6
@inbook{UEK:2168348372,
author = "Dariusz Dymek and Paweł Konkol and Dariusz Put and Janusz Stal and Jan Trąbka",
title = "Conceptual Model of Personal Competence Integrator Based on Blockchain Technology",
booktitle = "AMCIS 2020 Proceedings",
pages = "1-10",
adress = "Atlanta",
publisher = "The Association for Information Systems",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-1-7336325-4-6",
}
7
@article{UEK:2168352824,
author = "Dariusz Put",
title = "E-learning Courses Satisfaction in Higher Education from Participants' Perspective",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 19, 51",
pages = "23-32",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.35765/hw.1898},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1898/2009},
}
8
@inbook{UEK:2168340877,
author = "Janusz Nesterak and O. Malinovska and Dariusz Put and Wojciech Szymla",
title = "Eye tracking w usprawnianiu systemu informatycznego - wyniki badań",
booktitle = "Ìnnovacìjnij rozvitok ta bezpeka pìdpriêmstva v umovah neoìndustrìalʹnogo suspìlʹstva",
pages = "373-375",
adress = "Lucʹk",
publisher = "Shìdnoêvropejsʹkij nacìonalʹnij unìversitet ìmenì Lesì Ukraïnki",
year = "2019",
}
9
@inbook{UEK:2168342671,
author = "Dariusz Put",
title = "Ontology Based System for Distributed Information Resources Integration",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective",
pages = "169-179",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/a4/96/KES%20-%20Challenges%20for%20contemporary%20economies.pdf},
isbn = "978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9",
}
10
@misc{UEK:2168342077,
author = "Dariusz Put",
title = "The System for Organisational Integration on Data Level",
booktitle = "Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference",
pages = "27-28",
adress = "Saint Petersburg",
publisher = "National Research University - HSE",
year = "2019",
url = {https://amec.hse.ru/mirror/pubs/share/320114166},
isbn = "978-5-90363-339-5",
}
11
@article{UEK:2168338001,
author = "Luis Ochoa Siguencia and Danuta Kajrunajtys and Zofia Gródek-Szostak and Dariusz Put",
title = "Digital Workforce on the Example of the Wizlink Utility Software",
journal = "Innovative (Eco-)Technology, Entrepreneurship and Regional Development",
number = "no. 3",
pages = "19-24",
year = "2019",
url = {http://ojs.kaunokolegija.lt/index.php/ITE/article/view/335},
}
12
@inbook{UEK:2168342119,
author = "Janusz Nesterak and Anna Charytanowicz and Olga Malinovska and Dariusz Put and Wojciech Szymla",
title = "Performance Management and Business Performance Management as Controller's Supporting Contemporary Management Concepts",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Trends and Transformations of Economies and Enterprises",
pages = "299-308",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/d3/5d/KES%20-%20Contemporary%20trends%20and%20transformations.pdf},
isbn = "978-83-7285-890-0 ; 978-83-7285-896-2",
}
13
@article{UEK:2168323909,
author = "Dariusz Put",
title = "Projektowanie systemów integracyjnych w oparciu o współdzieloną ontologię",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (53)",
pages = "171-179",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2018.1.14},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3708},
}
14
@inbook{UEK:2168310837,
author = "Dariusz Put",
title = "A Model for Perceiving Distributed Information Repositories as Integrated System",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions",
pages = "245-253",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0",
}
15
@article{UEK:2168320097,
author = "Dariusz Put",
title = "Model systemu integrującego heterogeniczne zasoby informacyjne",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 12",
pages = "209-223",
year = "2016",
url = {https://www.wsei.edu.pl/pliki/15.12.2016-Zeszyty-Naukowe-NR-12.pdf},
}
16
@inbook{UEK:2168302555,
author = "Dariusz Put",
title = "Problemy i metody integracji zasobów informacyjnych organizacji",
booktitle = "Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2015",
pages = "219-228",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-270-7",
}
17
@book{UEK:2168285367,
author = "Dariusz Put",
title = "Database Design and Web Development",
adress = "Warszawa",
publisher = "Grupa Wydawnicza Lumina",
year = "2014",
url = {http://informatyka.uek.krakow.pl/sites/default/files/03Z%20Database%20Design%20and%20Web%20Development.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-64509-08-7",
}
18
@unpublished{UEK:2168297055,
author = "Dariusz Put",
title = "Wyszukiwanie informacji w niejednorodnych systemach gromadzenia zasobów informacyjnych",
booktitle = "Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [4]",
pages = "113-124",
year = "2013",
}
19
@inbook{UEK:2168263704,
author = "Dariusz Put",
title = "Zastosowanie metodologii zarządzania usługami IT w przedsiębiorstwach Europy Środkowej i Zachodniej",
booktitle = "Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Podolec",
pages = "177-189",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-625-0",
}
20
@inbook{UEK:2168243410,
author = "Janusz Stal and Mariusz Grabowski and Dariusz Put and Piotr Soja and Tadeusz Wilusz and Agnieszka Zając",
title = "Blended Learning Approach in INNOTRAIN-IT Project",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy",
pages = "225-239",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-02-0",
}
21
@article{UEK:2168284623,
author = "Dariusz Put",
title = "Awareness of IT Governance and ITSM in Small and Medium Enterprises in Western and Central Europe",
journal = "Information Systems in Management",
number = "vol. 1, 2",
pages = "136-147",
year = "2012",
url = {http://isim.wzim.sggw.pl/resources/ISIM_1_(2)_2012.pdf},
}
22
@book{UEK:2168238214,
author = "Dariusz Put",
title = "Projektowanie baz danych i programowanie serwisów internetowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Studio R.C.",
year = "2012",
url = {http://informatyka.uek.krakow.pl/sites/default/files/03Z%20Projektowanie%20baz%20danych.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-63498-02-3",
}
23
@inbook{UEK:2168237824,
author = "Mariusz Grabowski and Dariusz Put and Piotr Soja and Janusz Stal and Tadeusz Wilusz and Agnieszka Zając",
title = "ITSM dla MŚP : Project Innovation Trainning IT Central Europe",
booktitle = "Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2012",
pages = "227-243",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-022-2",
}
24
@book{UEK:2168242844,
author = "Dariusz Put",
title = "Integracja heterogenicznych zasobów informacyjnych w organizacjach dynamicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-591-8",
}
25
@article{UEK:2168236534,
author = "Dariusz Put",
title = "Strategies for Integration of Distributed Information Resources",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "880",
pages = "43-65",
year = "2012",
}
26
@unpublished{UEK:2168265612,
author = "Dariusz Put",
title = "Projektowanie systemów integracji zasobów informacyjnych",
booktitle = "Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [2]",
pages = "163-173",
year = "2012",
}
27
@unpublished{UEK:2168272016,
author = "Dariusz Put",
title = "Metody i systemy gromadzenia danych dla organizacji o strukturze dynamicznej",
booktitle = "Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [3]",
pages = "129-146",
year = "2012",
}
28
@inbook{UEK:2168243392,
author = "Agnieszka Zając and Mariusz Grabowski and Dariusz Put and Piotr Soja and Janusz Stal and Tadeusz Wilusz",
title = "ITSM Method for SMEs : An INNOTRAIN IT Approach",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy",
pages = "209-224",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-02-0",
}
29
@misc{UEK:2168344668,
author = "Dariusz Put",
title = "INNOTRAIN IT - międzynarodowy projekt badawczy mający na celu zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania ICT",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (41)",
pages = "12-13",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/02_2011_kurier_uek_web/6},
}
30
@inbook{UEK:2168229634,
author = "Dariusz Put",
title = "Integrating Distributed Data with the Use of Ontology - the HIRIM Model",
booktitle = "Information Technology for Practice 2011 : Proceedings",
number = "14. ročník",
pages = "135-143",
adress = "Frýdek-Místek",
publisher = "VŠB-Technická univerzita Ostrava",
year = "2011",
url = {http://www.cssi-morava.cz/new/doc/IT2011/sbornik.pdf},
isbn = "978-80-248-2487-1",
}
31
@inbook{UEK:2168226675,
author = "Dariusz Put",
title = "Preparation and Evaluation of E-learning Courses on the Basis of Experience et CUE",
booktitle = "Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Inovačný proces v e-learningu",
pages = "",
adress = "Bratislava",
publisher = "Ekonomická univerzita v Bratislave Katedra aplikovanej informatiky FHI; Ekonóm",
year = "2011",
isbn = "978-80-225-3112-2",
}
32
@inbook{UEK:2168237902,
author = "Dariusz Put",
title = "Strategies and Systems of Information Resources Integration",
booktitle = "Information Systems Architecture and Technology : Web Information Systems Engineering, Knowledge Discovery and Hybrid Computing",
pages = "115-124",
adress = "Wrocław",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-7493-624-8",
}
33
@article{UEK:2168226859,
author = "Dariusz Put",
title = "Systemy gromadzenia danych dedykowane współczesnym organizacjom sieciowym",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 22",
pages = "216-229",
year = "2011",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/12/20/4ba045e5c793ae574c07bc30590c6279/20.pdf},
}
34
@inbook{UEK:2165816315,
author = "Dariusz Put",
title = "From Queries Formulation to Data Processing",
booktitle = "Applications of Systems Science",
pages = "207-216",
adress = "Warsaw",
publisher = "Academic Publishing House Exit",
year = "2010",
isbn = "978-83-60434-78-9",
}
35
@inbook{UEK:2165834085,
author = "Dariusz Put and Piotr Soja",
title = "Integrity Rules in XML Databases",
booktitle = "Some new ideas and research results in computer science",
pages = "382-399",
adress = "Warsaw",
publisher = "Academic Publishing House Exit",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-60434-74-1",
}
36
@unpublished{UEK:2168296399,
author = "Dariusz Put and Janusz Sztorc",
title = "Co-shared Ontology as a Core of Information Resources Integrating Systems",
booktitle = "Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów informacyjnych",
pages = "72-82",
year = "2010",
}
37
@article{UEK:2165833489,
author = "Dariusz Put",
title = "Towards Identifying the Best Characteristics of Information Resources Management Systems",
journal = "Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management",
number = "Vol. 15, No. 3",
pages = "28-42",
year = "2010",
}
38
@inbook{UEK:2165825259,
author = "Dariusz Put",
title = "Designing Information Integrating Systems Based on Co-Shared Ontology",
booktitle = "Informační technologie pro praxi 2010 : Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava 7.10.-8.10.2010 : Česká společnost pro systémovou integraci Moravskoslezská sekce, Ekonomická fakulta, VŠB - TU Ostrava, EUNIS-CZ ve spolupráci s Nadací Karla Engliše : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta - Katedra aplikované informatiky",
number = "13. ročník",
pages = "124-132",
adress = "Ostrava",
publisher = "VŠB-Technická univerzita Ostrava",
year = "2010",
isbn = "978-80-248-2300-3",
}
39
@article{UEK:2168217884,
author = "Dariusz Put",
title = "Integracja heterogenicznych zasobów informacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "838",
pages = "89-98",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170724583},
}
40
@article{UEK:2165911399,
author = "Dariusz Put and Piotr Soja",
title = "Integracja przedsiębiorstw na poziomie danych i informacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "814",
pages = "129-148",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50013},
}
41
@inbook{UEK:2165779732,
author = "Dariusz Put",
title = "Wieloaspektowość zagadnienia integracji zasobów informacyjnych w dynamicznych strukturach sieciowych",
booktitle = "Informatyka q przyszłości",
pages = "212-225",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Warszawski",
year = "2010",
isbn = "978-83-61276-52-4",
}
42
@inbook{UEK:2168237836,
author = "Dariusz Put and Janusz Sztorc",
title = "Co-Shared Ontology as a Core of Information Resources Integrating Systems",
booktitle = "Information Systems in Management VI : Ontologies and Data Base Technologies",
pages = "78-88",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego",
year = "2010",
url = {http://isim.wzim.sggw.pl/resources/ISIM_VI_2010.pdf#page=78},
isbn = "978-83-7583-256-3",
}
43
@unpublished{UEK:2168296397,
author = "Dariusz Put",
title = "Nowoczesne metody gromadzenia zasobów informacyjnych na potrzeby organizacji sieciowych",
booktitle = "Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów informacyjnych",
pages = "47-71",
year = "2010",
}
44
@article{UEK:2168217888,
author = "Piotr Soja and Dariusz Put",
title = "System klasy ERP jako narzędzie integracji przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "838",
pages = "121-138",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170724809},
}
45
@article{UEK:2165905731,
author = "Dariusz Put",
title = "Formułowanie zapytań w heterogenicznych systemach przechowywania danych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "814",
pages = "101-110",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50019},
}
46
@inbook{UEK:2165825633,
author = "Dariusz Put",
title = "Complexity of the Problem of Information Resources Integration",
booktitle = "Informační technologie pro praxi 2009 : Sborník přednášek : Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava 1.10.-2.10.2009 : Moravskoslezská sekce Česká společnost pro systémovou integraci, Ekonomická fakulta, VŠB - TU Ostrava, EUNIS-CZ ve spolupráci s Nadací Karla Engliše",
number = "12. ročník",
pages = "94-103",
adress = "Ostrava",
publisher = "VŠB-Technická univerzita Ostrava",
year = "2009",
isbn = "978-80-248-2081-1",
}
47
@article{UEK:50085,
author = "Dariusz Put",
title = "System interaktywnego wspomagania wyszukiwania informacji w hurtowniach danych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "770",
pages = "221-235",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164781878},
}
48
@inbook{UEK:2166132512,
author = "Dariusz Put",
title = "Desirable Characteristics and Architecture of Information Resources Integration System",
booktitle = "International Workshop for PhD Students 2009. Doktorandský workshop 2009 : December 4th 2009",
pages = "",
adress = "Brno",
publisher = "Ing. Zdenĕk Brož",
year = "2009",
url = {http://www.konference.fbm.vutbr.cz/workshop/papers2009.html},
isbn = "978-80-214-3980-1",
}
49
@article{UEK:50110,
author = "Piotr Soja and Dariusz Put",
title = "Zastosowanie ontologii do modelowania przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "798",
pages = "21-41",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164861321},
}
50
@article{UEK:50087,
author = "Dariusz Put and Piotr Soja",
title = "Projektowanie logicznego modelu bazy danych - uwagi praktyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "770",
pages = "237-248",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164781935},
}
51
@inbook{UEK:2165824289,
author = "Piotr Soja and Dariusz Put",
title = "Towards Identifying the Most Important Attributes of ERP Implementations",
booktitle = "Global Implications of Modern Enterprise Information Systems : Technologies and Applications",
pages = "114-136",
adress = "Hershey, PA",
publisher = "Information Science Reference",
year = "2009",
isbn = "978-160566146-9",
}
52
@article{UEK:50108,
author = "Dariusz Put",
title = "Implementacja reguł integralności w XML-owych bazach danych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "798",
pages = "43-58",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164861432},
}
53
@inbook{UEK:2165786941,
author = "Dariusz Put",
title = "User Friendly Information Integration Model",
booktitle = "Proceedings of BIR'2008 : the Seventh International Conference on Perspectives in Business Informatics Research, September 25-26, 2008",
pages = "367-378",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7326-558-5",
}
54
@unpublished{UEK:2168217968,
author = "Dariusz Put",
title = "Wykorzystanie systemów integracyjnych do przygotowania danych rozproszonych na potrzeby analizy",
booktitle = "Metody analizy danych w ekonomii i zarządzaniu",
pages = "6-22",
year = "2008",
}
55
@inbook{UEK:2165723855,
author = "Dariusz Put",
title = "Integracja zasobów informacyjnych w systemach heterogenicznych",
booktitle = "Bazy danych : rozwój metod i technologii : architektura, metody formalne i zaawansowana analiza danych",
pages = "105-113",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Komunikacji i Łączności",
year = "2008",
isbn = "978-83-206-1692-7",
}
56
@inbook{UEK:2161822500,
author = "Janusz Stal and Dariusz Put and Piotr Soja",
title = "Uwarunkowania technologiczne w rozwoju Internetu mobilnego",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1",
pages = "37-49",
adress = "Kielce",
publisher = "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość",
year = "2008",
issn = "1898-8083",
isbn = "978-83-89274-26-7",
}
57
@inbook{UEK:2165901608,
author = "Dariusz Put",
title = "Uwzględnianie potrzeb sprawozdawczości w projektowaniu systemów składowania danych",
booktitle = "Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej",
pages = "107-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-393-8",
}
58
@inbook{UEK:2161828727,
author = "Dariusz Put",
title = "Model integracji informacji zorientowany na użytkownika",
booktitle = "Informatyka dla przyszłości",
pages = "258-266",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Warszawski",
year = "2008",
isbn = "978-83-61276-13-5",
}
59
@inbook{UEK:2165813388,
author = "Piotr Soja and Janusz Stal and Dariusz Put",
title = "Bariery integracji międzyorganizacyjnej systemów zarządzania przedsiębiorstwem",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1",
pages = "493-503",
adress = "Kielce",
publisher = "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość",
year = "2008",
issn = "1898-8083",
isbn = "978-83-89274-26-7",
}
60
@inbook{UEK:2161872606,
author = "Dariusz Put and Piotr Soja and Janusz Stal",
title = "Reprezentacja obiektów oraz związków między obiektami w modelach semistrukturalnych",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1",
pages = "379-391",
adress = "Kielce",
publisher = "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość",
year = "2008",
issn = "1898-8083",
isbn = "978-83-89274-26-7",
}
61
@inbook{UEK:2165779324,
author = "Dariusz Put and Piotr Soja",
title = "A Comparative Analysis of Data Integration Methods",
booktitle = "Internet in the Information Society",
pages = "116-130",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Academy of Business",
year = "2007",
isbn = "978-83-88936-38-8",
}
62
@article{UEK:2165818547,
author = "Piotr Soja and Dariusz Put",
title = "Learning from Model ERP Projects",
journal = "International Journal of Enterprise Information Systems (IJEIS) : an Official Publication of the Information Resources Management Association",
number = "vol. 3, no. 2",
pages = "50-67",
year = "2007",
}
63
@book{UEK:52022,
author = "Dariusz Put",
title = "Bazy danych : pojęcia, projektowanie, podstawy SQL",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-381-5",
}
64
@article{UEK:50745,
author = "Dariusz Put",
title = "Pierwsza postać normalna a efektywność zapytań wybierających",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "764",
pages = "115-124",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/151295349},
}
65
@inbook{UEK:2165818302,
author = "Dariusz Put",
title = "Proposal for Resources Integration System with Standardized Query Language",
booktitle = "Information Systems Architecture and Technology : Application of Information Technologies in Management Systems",
pages = "185-192",
adress = "Wrocław",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7493-346-9",
}
66
@unpublished{UEK:2168326885,
author = "Dariusz Put",
title = "Metody reprezentacji wiedzy",
booktitle = "Sieci semantyczne jako narzędzie reprezentacji wiedzy : raport z realizacji tematu badawczego",
pages = "25-50",
year = "2006",
}
67
@inbook{UEK:2165731731,
author = "Dariusz Put and Piotr Soja",
title = "Propozycja metody rozpoznania determinant powodzenia wdrożeń systemów zintegrowanych",
booktitle = "Technologie informacyjne w zarządzaniu : materiały konferencyjne",
pages = "177-185",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna",
year = "2006",
isbn = "83-87444-72-3",
}
68
@inbook{UEK:2165813862,
author = "Dariusz Put",
title = "Integralność referencyjna w dokumentach XML zorientowanych na dane",
booktitle = "Oblicza Internetu : Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku",
pages = "423-432",
adress = "Elbląg",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2006",
isbn = "83-922823-3-7",
}
69
@inbook{UEK:2165731752,
author = "Dariusz Put",
title = "Wykorzystanie metod kodyfikacji wiedzy do wspomagania wyszukiwania informacji w systemach komputerowych",
booktitle = "Technologie informacyjne w zarządzaniu : materiały konferencyjne",
pages = "299-306",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna",
year = "2006",
isbn = "83-87444-72-3",
}
70
@inbook{UEK:2165871792,
author = "Piotr Soja and Dariusz Put",
title = "Identifying Model ERP Implementations",
booktitle = "AMCIS 2005 Proceedings",
pages = "2058-2068",
adress = "Omaha, Nebraska",
publisher = "Association for Information Systems",
year = "2005",
url = {http://aisel.aisnet.org/amcis2005/168/},
isbn = "978-1604235531",
}
71
@inbook{UEK:2165834084,
author = "Dariusz Put",
title = "Proposal for a Distance Learning System Incorporating Checks on Students' Knowledge",
booktitle = "Computer Based Learning in Science : Integrating New Technologies in Science and Education : an International Conference 2-6 July 2005 Univeristy of Zilina, Slovakia : Proceedings",
pages = "124-130",
adress = "Slovakia",
publisher = "University of Zilina",
year = "2005",
isbn = "9963-607-63-2",
}
72
@inbook{UEK:2165816314,
author = "Dariusz Put",
title = "Model konceptualny jako wspólna platforma niejednorodnych modeli logicznych",
booktitle = "IV Konferencja Entuzjastów Informatyki - KEI '2005 r. : Chełm, 20-21 maja 2005 r.",
pages = "178-186",
adress = "Chełm",
publisher = "PWSZ",
year = "2005",
url = {http://kis.pwszchelm.pl/publikacje/IV/Put.pdf},
isbn = "83-916528-2-3",
}
73
@unpublished{UEK:2168325825,
author = "Dariusz Put",
title = "Modele, pozyskiwanie i gromadzenie danych : hurtownie danych",
booktitle = "Modelowanie wybranych aspektów biznesu elektronicznego. (Raport z realizacji tematu badawczego)",
pages = "24-45",
year = "2004",
}
74
@inbook{UEK:2166129392,
author = "Dariusz Put",
title = "Funkcjonalność relacyjnej i obiektowej bazy danych po usunięciu z modelu atrybutów przyjmujących wartości Null",
booktitle = "Trzecia Konferencja Entuzjastów Informatyki : Chełm, 28-29 maja 2004",
pages = "209-215",
adress = "Chełm",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2004",
isbn = "83-916528-6-6",
}
75
@inbook{UEK:2166129798,
author = "Dariusz Put",
title = "Propozycja uniwersalnego kreatora zapytań dla użytkowników baz danych",
booktitle = "Informatyka narzędziem współczesnego zarządzania",
pages = "428-436",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. PJWSTK",
year = "2004",
isbn = "83-89244-32-2",
}
76
@inbook{UEK:2168225510,
author = "Janusz Morajda and Barbara Nowarska and Dariusz Put and Tadeusz Wilusz",
title = "Systemy operacyjne MS Windows",
booktitle = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "13-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-169-7",
}
77
@unpublished{UEK:2168292023,
author = "Dariusz Put",
title = "Zastosowanie rozproszonych baz danych w analizie ekonomicznej i procesie zarządzania",
booktitle = "Rozproszone systemy analizy danych ekonomicznych",
pages = "19-33",
year = "2003",
}
78
@inbook{UEK:2168225522,
author = "Dariusz Dymek and Barbara Nowarska and Dariusz Put and Janusz Stal and Agnieszka Zając and Marek Żurowicz",
title = "Bazy danych",
booktitle = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "142-180",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-169-7",
}
79
@inbook{UEK:2168225524,
author = "Dariusz Dymek and Jan Madej and Barbara Nowarska and Dariusz Put and Janusz Stal and Agnieszka Zając and Marek Żurowicz",
title = "Integracja aplikacji biurowych",
booktitle = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "181-191",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-169-7",
}
80
@unpublished{UEK:2168291971,
author = "Dariusz Put",
title = "Odkrywanie wiedzy w bazach danych",
booktitle = "Metody i narzędzia analizy danych w systemach informacyjnych",
pages = "8-30",
year = "2002",
}
81
@book{UEK:2168339035,
author = "Jan Madej and Barbara Nowarska and Dariusz Put",
title = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
url = {},
edition = "Wyd. 2 skr.",
isbn = "83-7252-141-7",
}
82
@book{UEK:2166132345,
author = "Dariusz Put",
title = "Office 97 w praktyce",
adress = "Kraków",
publisher = "nakł. autora",
year = "2002",
isbn = "83-901933-7-X",
}
83
@unpublished{UEK:2168311323,
author = "Dariusz Put",
title = "Statystyczna ocena wpływu przemian społeczno-gospodarczych w Polsce na kształtowanie poziomu życia",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
84
@book{UEK:2166132237,
author = "Dariusz Put",
title = "Office 2000 w praktyce",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Informatyczne Dariusz Put",
year = "2001",
isbn = "83-901933-6-1",
}
85
@article{UEK:2168249294,
author = "Dariusz Put",
title = "Z badań nad stabilnością modeli ekonometrycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "573",
pages = "59-70",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11644},
}
86
@inbook{UEK:2168246514,
author = "Dariusz Put",
title = "Próba prognozowania wydatków na żywność z uwzględnieniem stabilności modeli popytu",
booktitle = "XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.)",
pages = "166-174",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-052-6",
}
87
@article{UEK:2168328363,
author = "Dariusz Put and Janusz Stal and Marek Żurowicz",
title = "The System of Checking Students' Knowledge with the Use of Wide Area Networks",
journal = "SIGCSE Bulletin",
number = "vol. 31, no 3",
pages = "192",
year = "1999",
doi = {http://dx.doi.org/10.1145/305786.305938},
url = {},
}
88
@inbook{UEK:2166193337,
author = "Dariusz Put and Jan Trąbka and Andrzej Zaliwski",
title = "Środowisko systemowe Windows 3.x",
booktitle = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "11-27",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-025-9",
}
89
@inbook{UEK:2166191974,
author = "Dariusz Put and Dariusz Dymek and Janusz Stal and Agnieszka Zając and Marek Żurowicz",
title = "Bazy danych",
booktitle = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "107-133",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-025-9",
}
90
@inbook{UEK:2166184711,
author = "Dariusz Put",
title = "Środowisko systemowe Windows 95 : zajęcia alternatywne",
booktitle = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "143-160",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-025-9",
}
91
@article{UEK:2168291321,
author = "Dariusz Put and Janusz Stal and Marek Żurowicz",
title = "The Use of the Internet in the Teaching Process",
journal = "SIGCSE Bulletin",
number = "vol. 31, no 3",
pages = "193",
year = "1999",
doi = {http://dx.doi.org/10.1145/305786.305939},
url = {},
}
92
@book{UEK:2166129662,
author = "Dariusz Put",
title = "Komputer i Windows 95",
adress = "Kraków",
publisher = "nakł. autora",
year = "1998",
isbn = "83-901933-4-5",
}
93
@book{UEK:2166129582,
author = "Dariusz Put",
title = "Najpopularniejsze programy dla środowiska Windows",
adress = "Kraków",
publisher = "nakł. autora",
year = "1996",
isbn = "83-901933-3-7",
}
94
@book{UEK:2168339401,
author = "Dariusz Put and Marek Żurowicz",
title = "Podstawy informatyki z przykładami i ćwiczeniami",
adress = "Kraków",
publisher = "nakł. autorów",
year = "1995",
url = {},
isbn = "83-901933-2-9",
}
95
@book{UEK:2168320815,
author = "Dariusz Put and Marek Żurowicz",
title = "Podstawy obsługi komputera w praktyce",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1994",
url = {},
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-901933-0-2",
}
96
@unpublished{UEK:2168320823,
author = "Paweł Lula and Dariusz Put and Mariusz Grabowski and Agnieszka Zając and Janusz Stal",
title = "Modelowanie wybranych aspektów biznesu elektronicznego. (Raport z realizacji tematu badawczego)",
adress = "Kraków",
year = "2004",
}
97
@unpublished{UEK:2168274193,
author = "Michał Woźniak and Kazimierz Zając and Dariusz Put",
title = "Statystyczna analiza kształtowania się budżetów domowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID