Publications of the selected author

1

Title:
Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research
Source:
European Journal of International Management. - Vol. 13, No. 1 (2019) , s. 111-125. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168329443
article
2

Title:
Talent Management in SMEs : an Exploratory Study of Polish Companies
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 7, nr 4 (2019) , s. 199-218. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This paper was prepared as a part of project no. 2016/21/B/HS4/01593, "Talent Management in Small and Medium Enterprises," financed by the Polish National Science Center.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168341739
article
See main document
3

Title:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management
Number:
nr 6
Publisher address:
Warszawa: IPiSS, 2019
Physical description:
122 s.: il.
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168341381
journal / series editorial
See related chapters
4

Author:
Pauli Urban , Osowska Renata
Title:
Building Entrepreneurial Potential Abroad - Exploring Return Migrant Experience
Source:
International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research. - vol. 25, no. 5 (2019) , s. 936-954. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168330053
article
5

Title:
Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm
Source:
Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy / red. nak. Agnieszka Wojtczuk-Turek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019, s. 133-149 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8030-287-7
Nr:
2168334907
chapter in monograph
6

Author:
Title:
Budowa i doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne, przykłady, zadania
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
99, [3] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-776-9
Access mode:
Nr:
2168340851
academic script
7

Title:
From the Editors : Does HRM Context Matter? = Od Redakcji
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI2019. - nr 6, s. 7-13 - Bibliogr.
Nr:
2168341385
preface / summary
See main document
8

Author:
Title:
Training Professionalisation and SME Performance
Source:
Human Resource Development International (2019) . - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168341699
article
9

Author:
Title:
Vlad Vaiman, Paul Sparrow, Randall Schuler, and David G. Collings (Editors), 2018, Macro Talent Management: A Global Perspective on Managing Talent in Developed Markets. The Global HRM Series, Routledge
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI. - nr 6 (2019) , s. 103-109
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168341419
review
See main document
10

Author:
Conference:
7th Workshop on Talent Management, Helsinki, Finlandia, od 2018-10-01 do 2018-10-02
Title:
Context of Talent Management in Small and Medium Enterprises
Source:
Workshop on Talent Management. - 7 (2018) , s. 1-12 - Bibliogr.
Research program:
This working paper came into being within the project no. 2016/21/B/HS4/01593 entitled 'Talent management in Small and Medium enterprises' financed by Polish National Science Center, conducted by Aleksy Pocztowski, Alicja Miś and Urban Pauli.
Nr:
2168328767
unreviewed article
11

Title:
Glossary of HRM Concept = Słownik pojęć ZZL
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI2018. - nr 6, s. 179-181. - Tytuł numeru: Global Talent Management
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168330733
varia
See main document
12

Author:
Title:
Talent Management Practices in Polish Small and Medium Enterprises = Praktyki zarządzania talentami w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - nr 6 (2018) , s. 97-108. - Tytuł numeru: Global Talent Management - Bibliogr.
Research program:
The paper came into being as a part of project no. 2016/21/B/HS4/01593 entitled 'Talent Management in Small and Medium Enterprises' financed by Polish National Science Center and conducted by Aleksy Pocztowski, Alicja Miś and Urban Pauli.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168330161
article
See main document
13

Author:
Title:
Migracja jako szansa na wzbogacanie kapitału ludzkiego - doświadczenie polskich przedsiębiorców = Migration as an Opportunity for Human Capital Enhancement - Polish Entrepreneurs Experience
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 512 (2018) , s. 174-183. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach grantu na podtrzymanie potencjału badawczego nr 072/WE- -KZKL/02/2017/S/7072 realizowanego przez Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168328367
article
14

Author:
Title:
Inwestycje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw : perspektywa cyklu rozwoju organizacji i kapitału całkowitego
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu, 2017
Physical description:
194 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji DEC-2012/07/D/HS4/00789.
ISBN:
978-83-7556-923-0
Nr:
2168316767
monograph
15

Author:
Conference:
8th International Scientific Conference ENTRE 2016, Kraków, Polska, od 2016-04-07 do 2016-04-08
Title:
Enhancing SMEs' Growth by Investing in Organizational Capital
Source:
Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context / ed. by Krzysztof WACH, Agnieszka ŻUR - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 799-812. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The paper came into being within the project no. DEC-2012/07/d/HS4/00789 entitled 'Effectiveness of SMEs' investments in development' financed by Polish National Science Center, conducted by Urban Pauli in the years 2013-2016
ISBN:
978-83-65262-13-4
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168312729
chapter in conference materials
See main document
16

Title:
Program doskonalenia kompetencji pracowników administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa = Programme of Improving the Competencies of Council Administration Employees based on Urząd Miasta Krakowa (the Municipality of Krakow)
Source:
Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit / red. nauk. Aldona Andrzejczak, Joanna Furmańczyk - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri, 2016, s. 76-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63804-92-3 ; 978-83-63804-93-0
Access mode:
Nr:
2168307767
chapter in monograph
17

Title:
Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce = Self-employment as a form of Economic Activity Conducive to Reducing Unemployment Among Young People in Poland
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 323 (2016) , s. 37-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168311265
article
18

Author:
Title:
Enhancing SMEs' Growth by Investing in Organizational Capital
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Agnieszka ŻUR, Maria URBANIEC. - vol. 4, nr 3 (2016) , s. 103-116. - Tytuł numeru: Advancing Research in Entrepreneurship - Bibliogr.
Research program:
The article came into being within the project no. DEC-2012/07/d/HS4/00789 entitled 'Effectiveness of SMEs' investments in development ' financed by Polish National Science Center, conducted by Urban Pauli in the years 2013-2016.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168307941
article
See main document
19

Author:
Title:
Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach = Talent Management in Small and Medium Enterprises
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 429 (2016) , s. 151-162. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych : problemy zarządczo-ekonomiczne - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach badań Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim realizowanych w latach 2016-2017 pt. "Współczesne trendy w zarządzaniu talentami".
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308171
article
20

Author:
McNamara Andrea , Sheehan Maura , Ortlieb Renate , Weiss Silvana , Masso Jaan , Paes Kadri , Kindsiko Eneli , Pocztowski Aleksy , Buchelt Beata , Pauli Urban , González Menéndez María C. , Cueto Begoña , Hinks Robin , Meager Nigel , Swift Sam , Fohrbeck Anna
Title:
Business Start-Ups & Youth Self-Employment : Case Study Findings Synthesis Report [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Brighton: University of Brighton, 2016
Physical description:
106 s.: il.
Series:
(STYLE Working Papers ; WP7.3)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
The research leading to these results has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Access mode:
Nr:
2168321985
publishing series
21

Author:
Title:
Pozyskiwanie pracowników utalentowanych
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 103-124
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304263
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Wykorzystanie badania satysfakcji w procesie budowania zaangażowania pracowników administracji samorządowej = The Use of Employee Satisfaction Survey in Building Engagement of Civil Service Workers
Source:
Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit / red. nauk., Aldona Andrzejczak, Joanna Furmańczyk - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri, 2016, s. 25-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63804-89-3 ; 978-83-63804-90-9
Access mode:
Nr:
2168332465
chapter in monograph
23

Author:
Title:
Organising the Training Process in Polish Companies Operating on International Markets = Organizacja procesu szkoleniowego w polskich firmach działających na rynkach międzynarodowych
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (959) (2016) , s. 5-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168313071
article
24

Author:
Title:
The Quality of Work of Self-Employed Youth in Poland = Warunki pracy młodych samozatrudnionych w Polsce
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 6 (2016) , s. 93-101. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168310925
article
25

Author:
Sheehan Maura , McNamara Andrea , Ortlieb Renate , Weiss Silvana , Masso Jaan , Paes Kadri , Tverdostup Maryna , Kindsiko Eneli , Pocztowski Aleksy , Buchelt Beata , Pauli Urban , González Menéndez María C. , Cueto Begoña , Hinks Robin , Meager Nigel , Fohrbeck Anna , Swift Sam
Title:
Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Brighton: University of Brighton, 2016
Physical description:
35 s.: il.
Series:
(STYLE Working Papers ; WP7.4)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
This research has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Access mode:
Nr:
2168321979
publishing series
26

Author:
Masso Jaan , Tverdostup Maryna , Sheehan Maura , McNamara Andrea , Ortlieb Renate , Weiss Silvana , Pocztowski Aleksy , Buchelt Beata , Pauli Urban , González María C. , Cueto Begoña , Hinks Robin , Meager Nigel , Fohrbeck Anna
Title:
Mapping Patterns of Self-Employment : Secondary Analysis Synthesis Report [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Brighton: University of Brighton, 2015
Physical description:
103 s.: il.
Series:
(STYLE Working Papers ; WP7.2)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
This research has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Access mode:
Nr:
2168321977
publishing series
27

Title:
Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland : a Policy Literature Review [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Brighton: University of Brighton, 2015
Physical description:
28 s.: il.
Series:
(STYLE Working Papers ; WP7.1/PL)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
The research leading to these results has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Access mode:
Nr:
2168321973
publishing series
28

Author:
Title:
In What to Invest after Surviving - the Investment Structure of Growing SMEs
Source:
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation. - vol. 11, iss. 4 (2015) , s. 93-114. - Tytuł numeru: The Process of Firm Growth - Bibliogr.
Research program:
The research was financed by the funds of Polish National Science Center. Grant no: DEC-2012/07/d/HS4/00789
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168300823
article
29

Author:
Title:
SMEs Growth and Human Capital Investments (the Case of Poland)
Source:
Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Negotia. - vol. 60, no. 4 (2015) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168299871
article
30

Author:
Title:
Modele kompetencyjne w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015, s. 66-84
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9203-7
Nr:
2168297909
chapter in monograph
See main document
31

Author:
Title:
Working in SMEs as a Way to Improve Employability = Wzbogacanie zatrudnialności poprzez pracę w małych i średnich przedsiębiorstwach
Source:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2015) , s. 97-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The research was financed by funds provided by the Polish National Science Center: Grant No. DEC-2012/07/d/HS4/00789
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168299851
article
32

Author:
Title:
Rozwój pracowników
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015, s. 150-165
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9203-7
Nr:
2168297919
chapter in monograph
See main document
33

Author:
Conference:
5th International Conference on Management 2015 "Management, leadership and strategy for SMEs' competitiveness", Gödöllő, Węgry, od 2015-06-18 do 2015-06-19
Title:
Investing in Relations as an Opportunity for SMEs Growth
Source:
Proceedings of the 5th International Conference on Management 2015 "Management, leadership and strategy for SMEs' competitiveness" - Gödöllő: Szent István University Publishing House, 2015, s. 29-34. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research was financed by the funds of Polish National Science Center. Grant no: DEC-2012/07/d/HS4/00789
ISBN:
978-963-269-492-4
Nr:
2168292789
chapter in conference materials
34

Author:
Title:
Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
206 s.: il.; 24 cm
Series:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 19)
Notes:
Oryginał przedstawiony jako rozprawa doktorska (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, 2012)., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-666-3
Nr:
2168285821
monograph
35

Author:
Conference:
13th International Human Resource Management Conference, Kraków, Polska, od 2014-06-24 do 2014-06-27
Title:
Trainings and Personnel Development in Companies Intensifying International Business
Source:
Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts / ed. by Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT - Cracow: Symposium Cracoviense, 2014, s. 81-82. - Dostępne tylko streszcz. w języku angielskim. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-914703-4-3
Nr:
2168313175
varia
See main document
36

Author:
Title:
Modele kompetencyjne w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[87]-20[106] - Bibliogr.
Signature:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303267
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Author:
Title:
Rozwój pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[162]-18[179] - Bibliogr.
Signature:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303275
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach = The Professionalization of Human Resource Management in Small and Medium Enterprises
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2013) , s. 9-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260056
article
39

Title:
W górę - to jedyna droga! : poradnik rozwoju zawodowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
160 s.: il.; 28 cm
Research program:
Publikacja wydana w ramach projektu "Diagnoza i rozwój kompetencji wyznacznikiem sukcesu na rynku pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr:
2168272274
book
40

Title:
Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010-2013
Publisher address:
Kraków: Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
52 s.: il.; 28 cm.
Nr:
2168272272
report
41

Author:
Title:
Szkolenia i rozwój
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2013, s. 90-106 - Bibliogr.
Signature:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288541
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Title:
Motywowanie i wynagradzanie pracowników
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 126-141
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235474
chapter in monograph
See main document
43

Title:
Zarządzanie rozwojem pracowników
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 97-125
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235456
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 32-49
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235448
chapter in monograph
See main document
45

Author:
Title:
Wykorzystanie narzędzi informatycznych w komunikacji, budowaniu relacji i dzieleniu się wiedzą między pracownikami firm międzynarodowych
Source:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu2012, s. 140-159 - Bibliogr.
Signature:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273478
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Title:
Rekrutacja i selekcja pracowników
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 50-76
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235452
chapter in monograph
See main document
47

Title:
Zarządzanie personelem
Source:
Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 262-284 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-22-1
Nr:
2168230870
chapter in monograph
See main document
48

Author:
Title:
Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
292 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-215
Nr:
2168234416
doctoral dissertation
49

Title:
Okresowe ocenianie pracowników
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 77-96
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235454
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Charakterystyka narzędzi badawczych i badanej populacji
Source:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI2011, s. 7-13
Signature:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265006
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Author:
Title:
Oczekiwania pracodawców względem kompetencji absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Competences of Cracow University of Economics (CUE) Graduates - Employers' Expectations
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 34 (2011) , s. 115-124. - Tytuł numeru: Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej organizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2167669593
article
52

Author:
Title:
Profesjonalizacja procesu szkoleniowego w małych i średnich przedsiębiorstwach w kontekście podnoszenia efektywności rozwoju pracowników
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach / red. nauk. Stefan Lachiewicz, Katarzyna Szymańska, Anna Walecka - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011, s. 187-202 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7283-399-0
Nr:
2168233260
chapter in monograph
53

Author:
Title:
E-usługi i systemy informatyczne wspierające rozwój potencjału pracowników
Source:
Zmiany organizacyjne a rozwój potencjału pracowników / red. Anna Stankiewicz-Mróz, Jarosław Piotr Lendzion - Łódź: Wydawnictwo Media Press, 2011, s. 199-217 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61215-32-5
Nr:
2168270336
chapter in monograph
54

Author:
Title:
Wykorzystanie szkoleń pracowników w podnoszeniu efektywności i rozwoju organizacji
Source:
Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi / red. nauk. Stefan Lachiewicz i Anna Walecka - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010, s. 195-210 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-350-1
Nr:
2165993048
chapter in monograph
55

Title:
Charakterystyka źródeł i metod badawczych
Source:
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2010, s. 51-57
Signature:
NP-756/Magazyn
Nr:
2168304901
chapter in unpublished scientific work
See main document
56

Author:
Title:
Badanie satysfakcji pracowników jako źródło informacji menedżerskiej = Research on Worker Satisfaction as a Source of Information for Managers
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 828 (2010) , s. 95-110. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51476
article
See main document
57

Author:
Title:
Polityka rozwoju zasobów ludzkich w polskich organizacjach wobec możliwości uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego = Human Resources Development Policy in Polish Organisations vis-á-vis the Possibility of Obtaining Financial Resources from the European Social Fund
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 810 (2009) , s. 85-100. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51462
article
See main document
58

Title:
Działanie 2.3 SPO RZL jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego
Source:
Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw : doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich / red. Rafał Trzciński, Maciej Szałaj - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2009, s. 9-19
ISBN:
978-83-7633-036-5
Nr:
2165766169
chapter in monograph
59

Title:
Wykorzystanie szkoleń w tworzeniu wiedzy w organizacji
Source:
Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji / red. Aldona Glińska-Neweś - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008, s. 681-693
ISBN:
978-83-7285-403-2
Nr:
2168219154
chapter in monograph
60

Title:
Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw" : raport końcowy
Publisher address:
Kraków: Stowarzyszenie "Edukacja dla Przyszłości", 2008
Physical description:
224 s.: tab.; 24 cm
Nr:
2165929911
report
61

Title:
Zarządzanie personelem w organizacjach sektora ekonomii społecznej
Source:
Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 61-82 - Bibliogr.
Series:
(Skrypt - Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 2)
ISBN:
978-83-89410-26-9
Access mode:
Nr:
2166022256
chapter in monograph
See main document
62

Author:
Title:
Oczekiwania pracodawców w zakresie rozwoju pracowników = Employers' Expectations in Regard to Employee Development
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 773 (2008) , s. 121-137. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50658
article
See main document
63

Author:
Title:
Pozyskiwanie utalentowanych pracowników
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008, s. 97-118
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-7526-650-4
Nr:
2165621215
chapter in monograph
See main document
64

Author:
Title:
Wykorzystanie modeli kompetencyjnych w doborze członków zespołów projektowych = Using Competency Models to Select Project Team Members
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007) , s. 115-128. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50942
article
See main document
65

Author:
Title:
Czynniki determinujące zmiany funkcji personalnej
Source:
Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 46-61
ISBN:
978-83-7252-379-2
Nr:
2165535823
chapter in monograph
See main document
66

Author:
Title:
Systemy ocen pracowniczych
Source:
Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 117-142
ISBN:
978-83-7252-379-2
Nr:
2165535846
chapter in monograph
See main document
67

Author:
Title:
Kształcenie na specjalności "Zarządzanie i doradztwo personalne" w kontekście standardów zawodowych
Source:
Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego / red. nauk. Maria Romanowska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006, s. 591-599 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-237-2
Nr:
2168246986
chapter in monograph
68

Author:
Title:
Identyfikowanie i wykorzystanie talentów w organizacji = Identitication and Usage of Talents in Organization
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 4 (2006) , s. 69-79. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168270440
article
Unpublished documents:
1

Title:
Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
[103] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Research program:
41/KZKL/1/2008/S/457
Signature:
NP-1208/Magazyn
Nr:
2162215688
unpublished scientific work
2

Title:
Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
222 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Research program:
28/KRP/1/07/9/389
Signature:
NP-1155/Magazyn
Nr:
2168237562
unpublished scientific work
3

Title:
Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw. Etap 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
64 s.: il.; 30 cm.
Research program:
27/KZP/1/2004/S/137
Signature:
NP-999/2/Magazyn
Nr:
2168226339
unpublished scientific work
1
Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research / Urban PAULI, Beata BUCHELT, Aleksy POCZTOWSKI // European Journal of International Management. - Vol. 13, No. 1 (2019), s. 111-125. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1751-6757
2
Talent Management in SMEs : an Exploratory Study of Polish Companies / Urban PAULI, Aleksy POCZTOWSKI // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 7, nr 4 (2019), s. 199-218. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/686. - ISSN 2353-883X
3
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI. - Warszawa : IPiSS, 2019. - nr 6. - 122 s. : il. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1641-0874
4
Building Entrepreneurial Potential Abroad - Exploring Return Migrant Experience / Urban PAULI, Renata Osowska // International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research. - vol. 25, no. 5 (2019), s. 936-954. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1355-2554
5
Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ, Urban PAULI // W: Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy / red. nak. Agnieszka Wojtczuk-Turek. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019. - S. 133-149. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8030-287-7
6
Budowa i doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne, przykłady, zadania / Urban PAULI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 99, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-776-9
7
From the Editors : Does HRM Context Matter? = Od Redakcji / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI. - nr 6 (2019), s. 7-13. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
8
Training Professionalisation and SME Performance / Urban PAULI // Human Resource Development International. - (2019). - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1367-8868
9
Vlad Vaiman, Paul Sparrow, Randall Schuler, and David G. Collings (Editors), 2018, Macro Talent Management: A Global Perspective on Managing Talent in Developed Markets. The Global HRM Series, Routledge / Urban PAULI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI. - nr 6 (2019), s. 103-109. - Rec. pracy: Vaiman V., Sparrow P., Schuler R., Collings D.G. (eds.), Macro Talent Management : A Global Perspective on Managing Talent in Developed Markets. Routledge 2018. - ISSN 1641-0874
10
Context of Talent Management in Small and Medium Enterprises / Urban PAULI // Workshop on Talent Management. - 7 (2018), s. 1-12. - Bibliogr. - ISSN 2406-4122
11
Glossary of HRM Concept = Słownik pojęć ZZL / Joanna PURGAŁ-POPIELA, Urban PAULI, Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - nr 6 (2018), s. 179-181. - Tytuł numeru: Global Talent Management. - ISSN 1641-0874
12
Talent Management Practices in Polish Small and Medium Enterprises = Praktyki zarządzania talentami w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach / Urban PAULI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - nr 6 (2018), s. 97-108. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Global Talent Management. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
13
Migracja jako szansa na wzbogacanie kapitału ludzkiego - doświadczenie polskich przedsiębiorców = Migration as an Opportunity for Human Capital Enhancement - Polish Entrepreneurs Experience / Urban PAULI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 512 (2018), s. 174-183. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/69878. - ISSN 1899-3192
14
Inwestycje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw : perspektywa cyklu rozwoju organizacji i kapitału całkowitego / Urban PAULI. - Warszawa : CeDeWu, 2017. - 194 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-923-0
15
Enhancing SMEs' Growth by Investing in Organizational Capital / Urban PAULI // W: Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context [on-line] / ed. by Krzysztof WACH, Agnieszka ŻUR. - Cracow : Cracow University of Economics, 2016. - S. 799-812. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-13-4. - Pełny tekst: http://www.conference.uek.krakow.pl/2016/8th%20ENTRE%202016%20Conference%20Proceedings.pdf
16
Program doskonalenia kompetencji pracowników administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa = Programme of Improving the Competencies of Council Administration Employees based on Urząd Miasta Krakowa (the Municipality of Krakow) / Tomasz SAPETA, Urban PAULI // W: Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit [on-line] / red. nauk. Aldona Andrzejczak, Joanna Furmańczyk. - Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri, 2016. - S. 76-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63804-92-3 ; 978-83-63804-93-0. - Pełny tekst: http://zzl2015.ue.poznan.pl/pdf/kompetencje-personelu-w-sekt-publ-i-non-profit.pdf
17
Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce = Self-employment as a form of Economic Activity Conducive to Reducing Unemployment Among Young People in Poland / Beata Irma BUCHELT, Urban PAULI, Aleksy POCZTOWSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 323 (2016), s. 37-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/732/669. - ISSN 0208-6018
18
Enhancing SMEs' Growth by Investing in Organizational Capital / Urban PAULI // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Agnieszka ŻUR, Maria URBANIEC. - vol. 4, nr 3 (2016), s. 103-116. - Summ.. - Tytuł numeru: Advancing Research in Entrepreneurship. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/150/pdf_1. - ISSN 2353-883X
19
Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach = Talent Management in Small and Medium Enterprises / Urban PAULI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 429 (2016), s. 151-162. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych : problemy zarządczo-ekonomiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/34152/Pauli_Zarzadzanie_Talentami_w_Malych_i_Srednich_Przedsiebiorstwach_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
20
Business Start-Ups & Youth Self-Employment : Case Study Findings Synthesis Report [on-line] / Andrea McNamara, Maura Sheehan, Renate Ortlieb, Silvana Weiss, Jaan Masso, Kadri Paes, Eneli Kindsiko, Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI, María C. González Menéndez, Begoña Cueto, Robin Hinks, Nigel Meager Sam Swift, Anna Fohrbeck. - Brighton : University of Brighton, 2016. - 106 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.3). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/ftp/D_7_3_Case_Study_Findings_FINALV2.pdf
21
Pozyskiwanie pracowników utalentowanych / Urban PAULI // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 103-124. - ISBN 978-83-264-9978-4
22
Wykorzystanie badania satysfakcji w procesie budowania zaangażowania pracowników administracji samorządowej = The Use of Employee Satisfaction Survey in Building Engagement of Civil Service Workers / Urban PAULI, Tomasz SAPETA // W: Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit [on-line] / red. nauk., Aldona Andrzejczak, Joanna Furmańczyk. - Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri, 2016. - S. 25-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63804-89-3 ; 978-83-63804-90-9. - Pełny tekst: http://zzl2015.ue.poznan.pl/pdf/ksztaltowanie-zaangazowania-non-profit.pdf
23
Organising the Training Process in Polish Companies Operating on International Markets = Organizacja procesu szkoleniowego w polskich firmach działających na rynkach międzynarodowych / Urban PAULI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (959) (2016), s. 5-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1071/912. - ISSN 1898-6447
24
The Quality of Work of Self-Employed Youth in Poland = Warunki pracy młodych samozatrudnionych w Polsce / Urban PAULI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 6 (2016), s. 93-101. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
25
Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe [on-line] / Maura Sheehan, Andrea McNamara, Renate Ortlieb, Silvana Weiss, Jaan Masso, Kadri Paes, Maryna Tverdostup, Eneli Kindsiko, Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI, María C. González Menéndez, Begoña Cueto, Robin Hinks, Nigel Meager, Anna Fohrbeck, Sam Swift. - Brighton : University of Brighton, 2016. - 35 s. : il. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.4). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/D_7_4_Policy_Brief_and_Integrative_Report_FINALV2.pdf
26
Mapping Patterns of Self-Employment : Secondary Analysis Synthesis Report [on-line] / Jaan Masso, Maryna Tverdostup, Maura Sheehan, Andrea McNamara, Renate Ortlieb, Silvana Weiss, Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI, María C. González, Begoña Cueto, Robin Hinks, Nigel Meager and Anna Fohrbeck. - Brighton : University of Brighton, 2015. - 103 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.2). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/STYLE-Working-Paper-D7.2-Mapping-Patterns-for-SelfEmployment.pdf
27
Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland : a Policy Literature Review [on-line] / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI. - Brighton : University of Brighton, 2015. - 28 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.1/PL). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/STYLE-Working-Paper-WP7.1-Poland-.pdf
28
In What to Invest after Surviving - the Investment Structure of Growing SMEs / Urban PAULI // Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation. - vol. 11, iss. 4 (2015), s. 93-114. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: The Process of Firm Growth. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol11/issue4/JEMI_Vol11_Issue4_2015_Article4.pdf. - ISSN 2299-7075
29
SMEs Growth and Human Capital Investments (the Case of Poland) / Urban PAULI // Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Negotia [on-line]. - Dane tekstowe (plik pdf). - vol. 60, no. 4 (2015), s. 5-22. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/966.pdf. - ISSN 1224-8738
30
Modele kompetencyjne w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Urban PAULI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - (HR). - S. 66-84. - ISBN 978-83-264-9203-7
31
Working in SMEs as a Way to Improve Employability = Wzbogacanie zatrudnialności poprzez pracę w małych i średnich przedsiębiorstwach / Urban PAULI // Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2015), s. 97-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
32
Rozwój pracowników / Urban PAULI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - (HR). - S. 150-165. - ISBN 978-83-264-9203-7
33
Investing in Relations as an Opportunity for SMEs Growth / Urban PAULI // W: Proceedings of the 5th International Conference on Management 2015 "Management, leadership and strategy for SMEs' competitiveness". - Gödöllő : Szent István University Publishing House, 2015. - S. 29-34. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-963-269-492-4. - Pełny tekst: http://real.mtak.hu/24670/1/ICoM_2015-paper006.pdf
34
Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Urban PAULI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 206 s. : il. ; 24 cm. - Oryginał przedstawiony jako rozprawa doktorska (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, 2012). - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 19). - ISBN 978-83-7252-666-3
35
Trainings and Personnel Development in Companies Intensifying International Business / Urban PAULI // W: Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts / ed. by Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT. - Cracow : Symposium Cracoviense, 2014. - S. 81-82. - Dostępne tylko streszcz. w języku angielskim. - Bibliogr. - ISBN 978-83-914703-4-3
36
Modele kompetencyjne w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Urban PAULI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2014), s. 1[87]-20[106]. - Bibliogr.
37
Rozwój pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych / Urban PAULI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2014), s. 1[162]-18[179]. - Bibliogr.
38
Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach = The Professionalization of Human Resource Management in Small and Medium Enterprises / Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2013), s. 9-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
39
W górę - to jedyna droga! : poradnik rozwoju zawodowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ, Urban PAULI. - Kraków : Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 160 s. : il. ; 28 cm
40
Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010-2013 / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ, Urban PAULI. - Kraków : Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 52 s. : il. ; 28 cm
41
Szkolenia i rozwój / Urban PAULI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2013), s. 90-106. - Bibliogr.
42
Motywowanie i wynagradzanie pracowników / Alicja MIŚ, Marcin KARWIŃSKI, Urban PAULI. // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 126-141. - ISBN 978-83-7252-572-7
43
Zarządzanie rozwojem pracowników / Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Urban PAULI, Iwona KUBICA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 97-125. - ISBN 978-83-7252-572-7
44
Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Alicja MIŚ, Urban PAULI, Anna RYCHWALSKA, Tomasz SAPETA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 32-49. - ISBN 978-83-7252-572-7
45
Wykorzystanie narzędzi informatycznych w komunikacji, budowaniu relacji i dzieleniu się wiedzą między pracownikami firm międzynarodowych / Urban PAULI // W: Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu. - (2012), s. 140-159. - Bibliogr.
46
Rekrutacja i selekcja pracowników / Alicja MIŚ, Urban PAULI, Anna RYCHWALSKA, Tomasz SAPETA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 50-76. - ISBN 978-83-7252-572-7
47
Zarządzanie personelem / Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI // W: Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 262-284. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-22-1
48
Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Urban PAULI ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2012. - 292 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002565
49
Okresowe ocenianie pracowników / Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Urban PAULI // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 77-96. - ISBN 978-83-7252-572-7
50
Charakterystyka narzędzi badawczych i badanej populacji / Marcin KARWIŃSKI, Urban PAULI // W: Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI. - (2011), s. 7-13
51
Oczekiwania pracodawców względem kompetencji absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Competences of Cracow University of Economics (CUE) Graduates - Employers' Expectations / Urban PAULI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 34 (2011), s. 115-124. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej organizacji. - Bibliogr. - ISSN 1426-9724
52
Profesjonalizacja procesu szkoleniowego w małych i średnich przedsiębiorstwach w kontekście podnoszenia efektywności rozwoju pracowników / Urban PAULI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach / red. nauk. Stefan Lachiewicz, Katarzyna Szymańska, Anna Walecka. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011. - S. 187-202. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-399-0
53
E-usługi i systemy informatyczne wspierające rozwój potencjału pracowników / Urban PAULI // W: Zmiany organizacyjne a rozwój potencjału pracowników / red. Anna Stankiewicz-Mróz, Jarosław Piotr Lendzion. - Łódź : Wydawnictwo Media Press, 2011. - S. 199-217. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61215-32-5
54
Wykorzystanie szkoleń pracowników w podnoszeniu efektywności i rozwoju organizacji / Urban PAULI // W: Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi / red. nauk. Stefan Lachiewicz i Anna Walecka. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 195-210. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-350-1
55
Charakterystyka źródeł i metod badawczych / Marcin KARWIŃSKI, Urban PAULI // W: Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2010), s. 51-57
56
Badanie satysfakcji pracowników jako źródło informacji menedżerskiej = Research on Worker Satisfaction as a Source of Information for Managers / Urban PAULI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 828 (2010), s. 95-110. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=168081100. - ISSN 1898-6447
57
Polityka rozwoju zasobów ludzkich w polskich organizacjach wobec możliwości uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego = Human Resources Development Policy in Polish Organisations vis-á-vis the Possibility of Obtaining Financial Resources from the European Social Fund / Urban PAULI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 810 (2009), s. 85-100. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=168056419. - ISSN 1898-6447
58
Działanie 2.3 SPO RZL jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego / Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI // W: Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw : doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich / red. Rafał Trzciński, Maciej Szałaj. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2009. - S. 9-19. - ISBN 978-83-7633-036-5
59
Wykorzystanie szkoleń w tworzeniu wiedzy w organizacji / Tomasz SAPETA, Urban PAULI // W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji / red. Aldona Glińska-Neweś. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008. - S. 681-693. - ISBN 978-83-7285-403-2
60
Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw" : raport końcowy / Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Beata BUCHELT, Urban PAULI. - Kraków : Stowarzyszenie "Edukacja dla Przyszłości", [ca 2008]. - 224 s. : tab. ; 24 cm
61
Zarządzanie personelem w organizacjach sektora ekonomii społecznej / Urban PAULI, Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [ca 2008]. - (Skrypt / Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 2). - S. 61-82. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-26-9. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_zarzadzanie.pdf
62
Oczekiwania pracodawców w zakresie rozwoju pracowników = Employers' Expectations in Regard to Employee Development / Urban PAULI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 773 (2008), s. 121-137. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=161403360. - ISSN 1898-6447
63
Pozyskiwanie utalentowanych pracowników / Urban PAULI // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - (HR). - S. 97-118. - ISBN 978-83-7526-650-4
64
Wykorzystanie modeli kompetencyjnych w doborze członków zespołów projektowych = Using Competency Models to Select Project Team Members / Urban PAULI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007), s. 115-128. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=150626320. - ISSN 0208-7944
65
Czynniki determinujące zmiany funkcji personalnej / Urban PAULI // W: Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 46-61. - ISBN 978-83-7252-379-2
66
Systemy ocen pracowniczych / Urban PAULI // W: Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 117-142. - ISBN 978-83-7252-379-2
67
Kształcenie na specjalności "Zarządzanie i doradztwo personalne" w kontekście standardów zawodowych / Urban PAULI // W: Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego / red. nauk. Maria Romanowska, Piotr Wachowiak. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006. - S. 591-599. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-237-2
68
Identyfikowanie i wykorzystanie talentów w organizacji = Identitication and Usage of Talents in Organization / Urban PAULI // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 4 (2006), s. 69-79. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-087X
69
Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Tomasz SAPETA, Iwona KUBICA, Urban PAULI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - [103] s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
70
Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy / opracował zespół: Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Beata BUCHELT-NAWARA, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Marcin KARWIŃSKI, Urban PAULI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 222 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD
71
Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw. Etap 2 / zespół: Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Marcin KARWIŃSKI, Urban PAULI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 64 s. : il. ; 30 cm
1
Pauli U., Buchelt B., Pocztowski A., (2019), Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research, "European Journal of International Management", Vol. 13, No. 1, s. 111-125.
2
Pauli U., Pocztowski A., (2019), Talent Management in SMEs : an Exploratory Study of Polish Companies, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 7, nr 4, s. 199-218; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/686
3
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI Warszawa : IPiSS, 2019. - nr 6. - 122 s.: il. - Bibliogr. przy art. - 1641-0874
4
Pauli U., Osowska R., (2019), Building Entrepreneurial Potential Abroad - Exploring Return Migrant Experience, "International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research", vol. 25, no. 5, s. 936-954.
5
Pocztowski A., Miś A., Pauli U., (2019), Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm. [W:] Wojtczuk-Turek (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 133-149.
6
Pauli U., (2019), Budowa i doskonalenie struktury organizacyjnej: podstawy teoretyczne, przykłady, zadania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 99, [3] s.
7
Pocztowski A., Pauli U., (2019), From the Editors : Does HRM Context Matter?. [W:] Pocztowski A., Pauli U. (red.), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, s. 7-13.
8
Pauli U., (2019), Training Professionalisation and SME Performance, "Human Resource Development International"
9
Pauli U., (2019), Vlad Vaiman, Paul Sparrow, Randall Schuler, and David G. Collings (Editors), 2018, Macro Talent Management: A Global Perspective on Managing Talent in Developed Markets. The Global HRM Series, Routledge, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 103-109.
10
Pauli U., (2018), Context of Talent Management in Small and Medium Enterprises, "Workshop on Talent Management", 7, s. 1-12.
11
Purgał-Popiela J., Pauli U., Miś A., Pocztowski A., (2018), Glossary of HRM Concept, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 179-181.
12
Pauli U., (2018), Talent Management Practices in Polish Small and Medium Enterprises, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 97-108.
13
Pauli U., (2018), Migracja jako szansa na wzbogacanie kapitału ludzkiego - doświadczenie polskich przedsiębiorców, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 512, s. 174-183; http://www.dbc.wroc.pl/publication/69878
14
Pauli U., (2017), Inwestycje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw: perspektywa cyklu rozwoju organizacji i kapitału całkowitego, Warszawa : CeDeWu, 194 s.
15
Pauli U., (2016), Enhancing SMEs' Growth by Investing in Organizational Capital. [W:] Wach K., Żur A. (red.), Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context [on-line], Cracow : Cracow University of Economics, s. 799-812.
16
Sapeta T., Pauli U., (2016), Program doskonalenia kompetencji pracowników administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa. [W:] Andrzejczak A., Furmańczyk J. (red.), Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit [on-line], Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu : Wydawnictwo edu-Libri, s. 76-90.
17
Buchelt B., Pauli U., Pocztowski A., (2016), Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 4, t. 323, s. 37-52; https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/732/669
18
Pauli U., (2016), Enhancing SMEs' Growth by Investing in Organizational Capital, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 4, nr 3, s. 103-116; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/150/pdf_1
19
Pauli U., (2016), Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 429, s. 151-162; http://www.dbc.wroc.pl/Content/34152/Pauli_Zarzadzanie_Talentami_w_Malych_i_Srednich_Przedsiebiorstwach_2016.pdf
20
McNamara A., Sheehan M., Ortlieb R., Weiss S., Masso J., Paes K., Kindsiko E., Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., González Menéndez M., Cueto B., Hinks R., Meager N., Swift S., Fohrbeck A., (2016), Business Start-Ups & Youth Self-Employment: Case Study Findings Synthesis Report, [on-line], Brighton : University of Brighton, 106 s.
21
Pauli U., (2016), Pozyskiwanie pracowników utalentowanych. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 103-124.
22
Pauli U., Sapeta T., (2016), Wykorzystanie badania satysfakcji w procesie budowania zaangażowania pracowników administracji samorządowej. [W:] na., Andrzejczak A., Furmańczyk J. (red.), Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit [on-line], Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu : Wydawnictwo edu-Libri, s. 25-40.
23
Pauli U., (2016), Organising the Training Process in Polish Companies Operating on International Markets, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 11 (959), s. 5-19; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1071/912
24
Pauli U., (2016), The Quality of Work of Self-Employed Youth in Poland, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 93-101.
25
Sheehan M., McNamara A., Ortlieb R., Weiss S., Masso J., Paes K., Tverdostup M., Kindsiko E., Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., González Menéndez M., Cueto B., Hinks R., Meager N., Fohrbeck A., Swift S., (2016), Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe, [on-line], Brighton : University of Brighton, 35 s.
26
Masso J., Tverdostup M., Sheehan M., McNamara A., Ortlieb R., Weiss S., Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., González M., Cueto B., Hinks R., Meager N., Fohrbeck A., (2015), Mapping Patterns of Self-Employment: Secondary Analysis Synthesis Report, [on-line], Brighton : University of Brighton, 103 s.
27
Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., (2015), Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland: a Policy Literature Review, [on-line], Brighton : University of Brighton, 28 s.
28
Pauli U., (2015), In What to Invest after Surviving - the Investment Structure of Growing SMEs, "Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation", vol. 11, iss. 4, s. 93-114; http://jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol11/issue4/JEMI_Vol11_Issue4_2015_Article4.pdf
29
Pauli U., (2015), SMEs Growth and Human Capital Investments (the Case of Poland), "Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Negotia" [on-line], vol. 60, no. 4, s. 5-22; http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/966.pdf
30
Pauli U., (2015), Modele kompetencyjne w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 66-84.
31
Pauli U., (2015), Working in SMEs as a Way to Improve Employability, "Human Resource Management", nr 6, s. 97-110.
32
Pauli U., (2015), Rozwój pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 150-165.
33
Pauli U., (2015), Investing in Relations as an Opportunity for SMEs Growth. [W:] Proceedings of the 5th International Conference on Management 2015 "Management, leadership and strategy for SMEs' competitiveness", Gödöllő : Szent István University Publishing House, s. 29-34.
34
Pauli U., (2014), Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 19), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 206 s.
35
Pauli U., (2014), Trainings and Personnel Development in Companies Intensifying International Business. [W:] Pocztowski A., Buchelt B. (red.), Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts, Cracow : Symposium Cracoviense, s. 81-82.
36
Pauli U., (2014), Modele kompetencyjne w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, s. 1[87]-20[106].
37
Pauli U., (2014), Rozwój pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, s. 1[162]-18[179].
38
Pocztowski A., Pauli U., (2013), Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 9-22.
39
Pocztowski A., Miś A., Pauli U., (2013), W górę - to jedyna droga!: poradnik rozwoju zawodowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 160 s.
40
Pocztowski A., Miś A., Pauli U., (2013), Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010-2013, Kraków : Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 52 s.
41
Pauli U., (2013), Szkolenia i rozwój. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową, s. 90-106.
42
Miś A., Karwiński M., Pauli U., (2012), Motywowanie i wynagradzanie pracowników. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 126-141.
43
Miś A., Buchelt B., Pauli U., Kubica I., (2012), Zarządzanie rozwojem pracowników. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 97-125.
44
Miś A., Pauli U., Rychwalska A., Sapeta T., (2012), Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 32-49.
45
Pauli U., (2012), Wykorzystanie narzędzi informatycznych w komunikacji, budowaniu relacji i dzieleniu się wiedzą między pracownikami firm międzynarodowych. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, s. 140-159.
46
Miś A., Pauli U., Rychwalska A., Sapeta T., (2012), Rekrutacja i selekcja pracowników. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 50-76.
47
Pocztowski A., Pauli U., (2012), Zarządzanie personelem. [W:] Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 262-284.
48
Pauli U., (2012), Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 292 k.
49
Miś A., Buchelt B., Pauli U., (2012), Okresowe ocenianie pracowników. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 77-96.
50
Karwiński M., Pauli U., (2011), Charakterystyka narzędzi badawczych i badanej populacji. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego, s. 7-13.
51
Pauli U., (2011), Oczekiwania pracodawców względem kompetencji absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", 34, s. 115-124.
52
Pauli U., (2011), Profesjonalizacja procesu szkoleniowego w małych i średnich przedsiębiorstwach w kontekście podnoszenia efektywności rozwoju pracowników. [W:] Lachiewicz S., Szymańska K., Walecka A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 187-202.
53
Pauli U., (2011), E-usługi i systemy informatyczne wspierające rozwój potencjału pracowników. [W:] Stankiewicz-Mróz A., Lendzion (red.), Zmiany organizacyjne a rozwój potencjału pracowników, Łódź : Wydawnictwo Media Press, s. 199-217.
54
Pauli U., (2010), Wykorzystanie szkoleń pracowników w podnoszeniu efektywności i rozwoju organizacji. [W:] Lachiewicz S., Walecka A. (red.), Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 195-210.
55
Karwiński M., Pauli U., (2010), Charakterystyka źródeł i metod badawczych. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, s. 51-57.
56
Pauli U., (2010), Badanie satysfakcji pracowników jako źródło informacji menedżerskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 828, s. 95-110; https://bazekon.uek.krakow.pl/168081100
57
Pauli U., (2009), Polityka rozwoju zasobów ludzkich w polskich organizacjach wobec możliwości uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 810, s. 85-100; https://bazekon.uek.krakow.pl/168056419
58
Pocztowski A., Pauli U., (2009), Działanie 2.3 SPO RZL jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego. [W:] Trzciński R., Szałaj M. (red.), Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw : doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 9-19.
59
Sapeta T., Pauli U., (2008), Wykorzystanie szkoleń w tworzeniu wiedzy w organizacji. [W:] Glińska-Neweś A. (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", s. 681-693.
60
Miś A., Sapeta T., Buchelt B., Pauli U., (2008), Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw": raport końcowy, Kraków : Stowarzyszenie "Edukacja dla Przyszłości", 224 s.
61
Pauli U., Pocztowski A., (2008), Zarządzanie personelem w organizacjach sektora ekonomii społecznej. [W:] Hausner J. (red.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 61-82.
62
Pauli U., (2008), Oczekiwania pracodawców w zakresie rozwoju pracowników, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 773, s. 121-137; https://bazekon.uek.krakow.pl/161403360
63
Pauli U., (2008), Pozyskiwanie utalentowanych pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 97-118.
64
Pauli U., (2007), Wykorzystanie modeli kompetencyjnych w doborze członków zespołów projektowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 748, s. 115-128; https://bazekon.uek.krakow.pl/150626320
65
Pauli U., (2007), Czynniki determinujące zmiany funkcji personalnej. [W:] Pocztowski A. (red.), Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 46-61.
66
Pauli U., (2007), Systemy ocen pracowniczych. [W:] Pocztowski A. (red.), Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 117-142.
67
Pauli U., (2006), Kształcenie na specjalności "Zarządzanie i doradztwo personalne" w kontekście standardów zawodowych. [W:] Romanowska M., Wachowiak P. (red.), Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 591-599.
68
Pauli U., (2006), Identyfikowanie i wykorzystanie talentów w organizacji, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 4, s. 69-79.
69
Pocztowski A., Miś A., Buchelt B., Purgał-Popiela J., Sapeta T., Kubica I., Pauli U., (2008), Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [103] s.
70
Pocztowski A., Miś A., Buchelt-Nawara B., Purgał-Popiela J., Karwiński M., Pauli U., (2007), Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 222 s.
71
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Karwiński M., Pauli U., (2005), Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw. Etap 2, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 s.
1
@article{UEK:2168329443,
author = "Pauli Urban and Buchelt Beata and Pocztowski Aleksy",
title = "Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research",
journal = "European Journal of International Management",
number = "Vol. 13, No. 1",
pages = "111-125",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168341739,
author = "Pauli Urban and Pocztowski Aleksy",
title = "Talent Management in SMEs : an Exploratory Study of Polish Companies",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 7, 4",
pages = "199-218",
year = "2019",
}
3
@misc{UEK:2168341381,
title = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
editor = Pocztowski Aleksy,
editor = Pauli Urban,
adress = "Warszawa",
publisher = "IPiSS",
year = "2019",
}
4
@article{UEK:2168330053,
author = "Pauli Urban and Osowska Renata",
title = "Building Entrepreneurial Potential Abroad - Exploring Return Migrant Experience",
journal = "International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research",
number = "vol. 25, no. 5",
pages = "936-954",
year = "2019",
}
5
@inbook{UEK:2168334907,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja and Pauli Urban",
title = "Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm",
booktitle = "Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy",
pages = "133-149",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2019",
isbn = "978-83-8030-287-7",
}
6
@book{UEK:2168340851,
author = "Pauli Urban",
title = "Budowa i doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne, przykłady, zadania",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-776-9",
}
7
@misc{UEK:2168341385,
author = "Pocztowski Aleksy and Pauli Urban",
title = "From the Editors : Does HRM Context Matter?",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "7-13",
year = "2019",
}
8
@article{UEK:2168341699,
author = "Pauli Urban",
title = "Training Professionalisation and SME Performance",
journal = "Human Resource Development International",
pages = "",
year = "2019",
}
9
@article{UEK:2168341419,
author = "Pauli Urban",
title = "Vlad Vaiman, Paul Sparrow, Randall Schuler, and David G. Collings (Editors), 2018, Macro Talent Management: A Global Perspective on Managing Talent in Developed Markets. The Global HRM Series, Routledge",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "103-109",
year = "2019",
}
10
@article{UEK:2168328767,
author = "Pauli Urban",
title = "Context of Talent Management in Small and Medium Enterprises",
journal = "Workshop on Talent Management",
number = "7",
pages = "1-12",
year = "2018",
}
11
@misc{UEK:2168330733,
author = "Purgał-Popiela Joanna and Pauli Urban and Miś Alicja and Pocztowski Aleksy",
title = "Glossary of HRM Concept",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "179-181",
year = "2018",
}
12
@article{UEK:2168330161,
author = "Pauli Urban",
title = "Talent Management Practices in Polish Small and Medium Enterprises",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "97-108",
year = "2018",
}
13
@article{UEK:2168328367,
author = "Pauli Urban",
title = "Migracja jako szansa na wzbogacanie kapitału ludzkiego - doświadczenie polskich przedsiębiorców",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "512",
pages = "174-183",
year = "2018",
}
14
@book{UEK:2168316767,
author = "Pauli Urban",
title = "Inwestycje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw : perspektywa cyklu rozwoju organizacji i kapitału całkowitego",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2017",
isbn = "978-83-7556-923-0",
}
15
@inbook{UEK:2168312729,
author = "Pauli Urban",
title = "Enhancing SMEs' Growth by Investing in Organizational Capital",
booktitle = "Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context",
pages = "799-812",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-65262-13-4",
}
16
@inbook{UEK:2168307767,
author = "Sapeta Tomasz and Pauli Urban",
title = "Program doskonalenia kompetencji pracowników administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa",
booktitle = "Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit",
pages = "76-90",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri",
year = "2016",
isbn = "978-83-63804-92-3 ; 978-83-63804-93-0",
}
17
@article{UEK:2168311265,
author = "Buchelt Beata and Pauli Urban and Pocztowski Aleksy",
title = "Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 4, t. 323",
pages = "37-52",
year = "2016",
}
18
@article{UEK:2168307941,
author = "Pauli Urban",
title = "Enhancing SMEs' Growth by Investing in Organizational Capital",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 4, 3",
pages = "103-116",
adress = "",
year = "2016",
}
19
@article{UEK:2168308171,
author = "Pauli Urban",
title = "Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "429",
pages = "151-162",
adress = "",
year = "2016",
}
20
@book{UEK:2168321985,
author = "McNamara Andrea and Sheehan Maura and Ortlieb Renate and Weiss Silvana and Masso Jaan and Paes Kadri and Kindsiko Eneli and Pocztowski Aleksy and Buchelt Beata and Pauli Urban and González Menéndez María C. and Cueto Begoña and Hinks Robin and Meager Nigel and Swift Sam and Fohrbeck Anna",
title = "Business Start-Ups & Youth Self-Employment : Case Study Findings Synthesis Report",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2016",
issn = "",
}
21
@inbook{UEK:2168304263,
author = "Pauli Urban",
title = "Pozyskiwanie pracowników utalentowanych",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "103-124",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2 uaktualnione",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9978-4",
}
22
@inbook{UEK:2168332465,
author = "Pauli Urban and Sapeta Tomasz",
title = "Wykorzystanie badania satysfakcji w procesie budowania zaangażowania pracowników administracji samorządowej",
booktitle = "Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit",
pages = "25-40",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri",
year = "2016",
isbn = "978-83-63804-89-3 ; 978-83-63804-90-9",
}
23
@article{UEK:2168313071,
author = "Pauli Urban",
title = "Organising the Training Process in Polish Companies Operating on International Markets",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "11 (959)",
pages = "5-19",
year = "2016",
}
24
@article{UEK:2168310925,
author = "Pauli Urban",
title = "The Quality of Work of Self-Employed Youth in Poland",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "93-101",
year = "2016",
}
25
@book{UEK:2168321979,
author = "Sheehan Maura and McNamara Andrea and Ortlieb Renate and Weiss Silvana and Masso Jaan and Paes Kadri and Tverdostup Maryna and Kindsiko Eneli and Pocztowski Aleksy and Buchelt Beata and Pauli Urban and González Menéndez María C. and Cueto Begoña and Hinks Robin and Meager Nigel and Fohrbeck Anna and Swift Sam",
title = "Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2016",
issn = "",
}
26
@book{UEK:2168321977,
author = "Masso Jaan and Tverdostup Maryna and Sheehan Maura and McNamara Andrea and Ortlieb Renate and Weiss Silvana and Pocztowski Aleksy and Buchelt Beata and Pauli Urban and González María C. and Cueto Begoña and Hinks Robin and Meager Nigel and Fohrbeck Anna",
title = "Mapping Patterns of Self-Employment : Secondary Analysis Synthesis Report",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2015",
issn = "",
}
27
@book{UEK:2168321973,
author = "Pocztowski Aleksy and Buchelt Beata and Pauli Urban",
title = "Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland : a Policy Literature Review",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2015",
issn = "",
}
28
@article{UEK:2168300823,
author = "Pauli Urban",
title = "In What to Invest after Surviving - the Investment Structure of Growing SMEs",
journal = "Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation",
number = "vol. 11, iss. 4",
pages = "93-114",
year = "2015",
}
29
@article{UEK:2168299871,
author = "Pauli Urban",
title = "SMEs Growth and Human Capital Investments (the Case of Poland)",
journal = "Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Negotia",
number = "vol. 60, no. 4",
pages = "5-22",
year = "2015",
}
30
@inbook{UEK:2168297909,
author = "Pauli Urban",
title = "Modele kompetencyjne w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "66-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9203-7",
}
31
@article{UEK:2168299851,
author = "Pauli Urban",
title = "Working in SMEs as a Way to Improve Employability",
journal = "Human Resource Management",
number = "6",
pages = "97-110",
year = "2015",
}
32
@inbook{UEK:2168297919,
author = "Pauli Urban",
title = "Rozwój pracowników",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "150-165",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9203-7",
}
33
@inbook{UEK:2168292789,
author = "Pauli Urban",
title = "Investing in Relations as an Opportunity for SMEs Growth",
booktitle = "Proceedings of the 5th International Conference on Management 2015 "Management, leadership and strategy for SMEs' competitiveness"",
pages = "29-34",
adress = "Gödöllő",
publisher = "Szent István University Publishing House",
year = "2015",
isbn = "978-963-269-492-4",
}
34
@book{UEK:2168285821,
author = "Pauli Urban",
title = "Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-666-3",
}
35
@misc{UEK:2168313175,
author = "Pauli Urban",
title = "Trainings and Personnel Development in Companies Intensifying International Business",
booktitle = "Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts",
pages = "81-82",
adress = "Cracow",
publisher = "Symposium Cracoviense",
year = "2014",
isbn = "978-83-914703-4-3",
}
36
@unpublished{UEK:2168303267,
author = "Pauli Urban",
title = "Modele kompetencyjne w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "1[87]-20[106]",
year = "2014",
}
37
@unpublished{UEK:2168303275,
author = "Pauli Urban",
title = "Rozwój pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "1[162]-18[179]",
year = "2014",
}
38
@article{UEK:2168260056,
author = "Pocztowski Aleksy and Pauli Urban",
title = "Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "3-4",
pages = "9-22",
year = "2013",
}
39
@book{UEK:2168272274,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja and Pauli Urban",
title = "W górę - to jedyna droga! : poradnik rozwoju zawodowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
40
@misc{UEK:2168272272,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja and Pauli Urban",
title = "Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010-2013",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
41
@unpublished{UEK:2168288541,
author = "Pauli Urban",
title = "Szkolenia i rozwój",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową",
pages = "90-106",
year = "2013",
}
42
@inbook{UEK:2168235474,
author = "Miś Alicja and Karwiński Marcin and Pauli Urban",
title = "Motywowanie i wynagradzanie pracowników",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "126-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
43
@inbook{UEK:2168235456,
author = "Miś Alicja and Buchelt Beata and Pauli Urban and Kubica Iwona",
title = "Zarządzanie rozwojem pracowników",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "97-125",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
44
@inbook{UEK:2168235448,
author = "Miś Alicja and Pauli Urban and Rychwalska Anna and Sapeta Tomasz",
title = "Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "32-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
45
@unpublished{UEK:2168273478,
author = "Pauli Urban",
title = "Wykorzystanie narzędzi informatycznych w komunikacji, budowaniu relacji i dzieleniu się wiedzą między pracownikami firm międzynarodowych",
booktitle = "Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "140-159",
year = "2012",
}
46
@inbook{UEK:2168235452,
author = "Miś Alicja and Pauli Urban and Rychwalska Anna and Sapeta Tomasz",
title = "Rekrutacja i selekcja pracowników",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "50-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
47
@inbook{UEK:2168230870,
author = "Pocztowski Aleksy and Pauli Urban",
title = "Zarządzanie personelem",
booktitle = "Wokół ekonomii społecznej",
pages = "262-284",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-89410-22-1",
}
48
@unpublished{UEK:2168234416,
author = "Pauli Urban",
title = "Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
year = "2012",
}
49
@inbook{UEK:2168235454,
author = "Miś Alicja and Buchelt Beata and Pauli Urban",
title = "Okresowe ocenianie pracowników",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "77-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
50
@unpublished{UEK:2168265006,
author = "Karwiński Marcin and Pauli Urban",
title = "Charakterystyka narzędzi badawczych i badanej populacji",
booktitle = "Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego",
pages = "7-13",
year = "2011",
}
51
@article{UEK:2167669593,
author = "Pauli Urban",
title = "Oczekiwania pracodawców względem kompetencji absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "34",
pages = "115-124",
adress = "",
year = "2011",
}
52
@inbook{UEK:2168233260,
author = "Pauli Urban",
title = "Profesjonalizacja procesu szkoleniowego w małych i średnich przedsiębiorstwach w kontekście podnoszenia efektywności rozwoju pracowników",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach",
pages = "187-202",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2011",
isbn = "978-83-7283-399-0",
}
53
@inbook{UEK:2168270336,
author = "Pauli Urban",
title = "E-usługi i systemy informatyczne wspierające rozwój potencjału pracowników",
booktitle = "Zmiany organizacyjne a rozwój potencjału pracowników",
pages = "199-217",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Media Press",
year = "2011",
isbn = "978-83-61215-32-5",
}
54
@inbook{UEK:2165993048,
author = "Pauli Urban",
title = "Wykorzystanie szkoleń pracowników w podnoszeniu efektywności i rozwoju organizacji",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "195-210",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-350-1",
}
55
@unpublished{UEK:2168304901,
author = "Karwiński Marcin and Pauli Urban",
title = "Charakterystyka źródeł i metod badawczych",
booktitle = "Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych",
pages = "51-57",
year = "2010",
}
56
@article{UEK:51476,
author = "Pauli Urban",
title = "Badanie satysfakcji pracowników jako źródło informacji menedżerskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "828",
pages = "95-110",
year = "2010",
}
57
@article{UEK:51462,
author = "Pauli Urban",
title = "Polityka rozwoju zasobów ludzkich w polskich organizacjach wobec możliwości uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "810",
pages = "85-100",
year = "2009",
}
58
@inbook{UEK:2165766169,
author = "Pocztowski Aleksy and Pauli Urban",
title = "Działanie 2.3 SPO RZL jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego",
booktitle = "Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw : doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich",
pages = "9-19",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2009",
isbn = "978-83-7633-036-5",
}
59
@inbook{UEK:2168219154,
author = "Sapeta Tomasz and Pauli Urban",
title = "Wykorzystanie szkoleń w tworzeniu wiedzy w organizacji",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji",
pages = "681-693",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora",
year = "2008",
isbn = "978-83-7285-403-2",
}
60
@misc{UEK:2165929911,
author = "Miś Alicja and Sapeta Tomasz and Buchelt Beata and Pauli Urban",
title = "Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Edukacja dla Przyszłości",
year = "2008",
}
61
@inbook{UEK:2166022256,
author = "Pauli Urban and Pocztowski Aleksy",
title = "Zarządzanie personelem w organizacjach sektora ekonomii społecznej",
booktitle = "Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej",
pages = "61-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-89410-26-9",
}
62
@article{UEK:50658,
author = "Pauli Urban",
title = "Oczekiwania pracodawców w zakresie rozwoju pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "773",
pages = "121-137",
year = "2008",
}
63
@inbook{UEK:2165621215,
author = "Pauli Urban",
title = "Pozyskiwanie utalentowanych pracowników",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "97-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-650-4",
}
64
@article{UEK:50942,
author = "Pauli Urban",
title = "Wykorzystanie modeli kompetencyjnych w doborze członków zespołów projektowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "748",
pages = "115-128",
year = "2007",
}
65
@inbook{UEK:2165535823,
author = "Pauli Urban",
title = "Czynniki determinujące zmiany funkcji personalnej",
booktitle = "Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian",
pages = "46-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-379-2",
}
66
@inbook{UEK:2165535846,
author = "Pauli Urban",
title = "Systemy ocen pracowniczych",
booktitle = "Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian",
pages = "117-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-379-2",
}
67
@inbook{UEK:2168246986,
author = "Pauli Urban",
title = "Kształcenie na specjalności Zarządzanie i doradztwo personalne w kontekście standardów zawodowych",
booktitle = "Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego",
pages = "591-599",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2006",
isbn = "978-83-7378-237-2",
}
68
@article{UEK:2168270440,
author = "Pauli Urban",
title = "Identyfikowanie i wykorzystanie talentów w organizacji",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "4",
pages = "69-79",
year = "2006",
}
69
@unpublished{UEK:2162215688,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja and Buchelt Beata and Purgał-Popiela Joanna and Sapeta Tomasz and Kubica Iwona and Pauli Urban",
title = "Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
70
@unpublished{UEK:2168237562,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja and Buchelt-Nawara Beata and Purgał-Popiela Joanna and Karwiński Marcin and Pauli Urban",
title = "Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
71
@unpublished{UEK:2168226339,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja and Sapeta Tomasz and Karwiński Marcin and Pauli Urban",
title = "Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}