Publications of the selected author
1

Title:
The Impact of Contextual Factors on Talent Management Practices in SMEs
Source:
Human Systems Management. - vol. 41, no. 1 (2022) , s. 87-101. - Summ.
2019 list:
40.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168358554
article
2

Title:
Zarządzanie talentami w MŚP - analiza praktyk polskich przedsiębiorstw
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność / red. Aleksy POCZTOWSKI, Anna Rakowska, Agnieszka Sitko-Lutek - Warszawa: Wolters Kluwer, 2021, s. 288-302 - Bibliogr.
Series:
(HR)
ISBN:
978-83-8246-516-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358428
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Wprowadzenie
Source:
40 lat HR w Polsce : koncepcja, ewolucja, rozwiązania / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021, s. 7-20
ISBN:
978-83-7252-857-5
Nr:
2168361248
preface / summary
See main document
4

Title:
Talent Management in Small and Medium Enterprises : Context, Practices and Outcomes
Publisher address:
New York: Routledge, 2020
Physical description:
160 s.: il.; 25 cm
Series:
(Routledge Focus on Issues in Global Talent Management)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
This book came into being as a part of project no. 2016/21/B/HS4/01593, "Talent Management in Small and Medium Enterprises," financed by the Polish National Science Center
ISBN:
978-0-367-46853-8 ; 978-1-003-03634-0
Level II:
300.00 pkt
Nr:
2168347542
monograph
5

Author:
Title:
Training Professionalisation and SME Performance
Source:
Human Resource Development International. - Vol. 23, iss. 2 (2020) , s. 168-187. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168341699
article
6

Author:
Title:
Synchronizacja działań adresowanych do talentów i pozostałych pracowników
Source:
Zarządzanie talentami w polskich organizacjach : architektura systemu / red. Alicja MIŚ - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020, s. 150-165
ISBN:
978-83-8187-931-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168348986
chapter in monograph
See main document
7

Author:
Title:
Procesy ZT - pozyskiwanie talentów
Source:
Zarządzanie talentami w polskich organizacjach : architektura systemu / red. Alicja MIŚ - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020, s. 102-119
ISBN:
978-83-8187-931-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168348978
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Konceptualizacja świadomości różnorodności jako kompetencji współczesnego menedżera
Source:
Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach zróżnicowanych kulturowo = Human Capital Management in Culturally Diverse Organizations / red. Łukasz Haromszeki - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, s. 49-55
ISBN:
978-83-7695-819-4 ; 978-83-7695-817-7
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349812
chapter in monograph
9

Title:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management
Number:
nr 6
Publisher address:
Warszawa: IPiSS, 2019
Access mode:
Nr:
2168341381
journal / series editorial
10

Author:
Urban Pauli , Renata Osowska
Title:
Building Entrepreneurial Potential Abroad - Exploring Return Migrant Experience
Source:
International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research. - vol. 25, no. 5 (2019) , s. 936-954. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168330053
article
11

Title:
Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm
Source:
Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy / red. Agnieszka Wojtczuk-Turek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019, s. 133-149 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8030-287-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334907
chapter in monograph
12

Author:
Title:
Budowa i doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne, przykłady, zadania
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
99, [3] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-776-9
Access mode:
Nr:
2168340851
academic script
13

Title:
Talent Management in SMEs : an Exploratory Study of Polish Companies
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 7, nr 4 (2019) , s. 199-218. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This paper was prepared as a part of project no. 2016/21/B/HS4/01593, "Talent Management in Small and Medium Enterprises," financed by the Polish National Science Center.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168341739
article
14

Title:
From the Editors : Does HRM Context Matter? = Od Redakcji
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 6, s. 7-13 - Bibliogr.
Nr:
2168341385
preface / summary
15

Author:
Title:
Vlad Vaiman, Paul Sparrow, Randall Schuler, and David G. Collings (Editors), 2018, Macro Talent Management: A Global Perspective on Managing Talent in Developed Markets. The Global HRM Series, Routledge
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 6 (2019) , s. 103-109
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168341419
review
16

Title:
Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research
Source:
European Journal of International Management. - Vol. 13, No. 1 (2019) , s. 111-125. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168329443
article
17

Author:
Title:
Migracja jako szansa na wzbogacanie kapitału ludzkiego - doświadczenie polskich przedsiębiorców = Migration as an Opportunity for Human Capital Enhancement - Polish Entrepreneurs Experience
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 512 (2018) , s. 174-183. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach grantu na podtrzymanie potencjału badawczego nr 072/WE- -KZKL/02/2017/S/7072 realizowanego przez Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168328367
article
18

Author:
Title:
Talent Management Practices in Polish Small and Medium Enterprises = Praktyki zarządzania talentami w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 6 (2018) , s. 97-108. - Tytuł numeru: Global Talent Management - Bibliogr.
Research program:
The paper came into being as a part of project no. 2016/21/B/HS4/01593 entitled 'Talent Management in Small and Medium Enterprises' financed by Polish National Science Center and conducted by Aleksy Pocztowski, Alicja Miś and Urban Pauli.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168330161
article
19

Author:
Conference:
7th Workshop on Talent Management, Helsinki, Finlandia, od 2018-10-01 do 2018-10-02
Title:
Context of Talent Management in Small and Medium Enterprises
Source:
Workshop on Talent Management. - 7 (2018) , s. 1-12 - Bibliogr.
Research program:
This working paper came into being within the project no. 2016/21/B/HS4/01593 entitled 'Talent management in Small and Medium enterprises' financed by Polish National Science Center, conducted by Aleksy Pocztowski, Alicja Miś and Urban Pauli.
Nr:
2168328767
unreviewed article
20

Title:
Glossary of HRM Concept = Słownik pojęć ZZL
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 6, s. 179-181. - Tytuł numeru: Global Talent Management
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168330733
varia
21

Author:
Title:
Inwestycje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw : perspektywa cyklu rozwoju organizacji i kapitału całkowitego
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu, 2017
Physical description:
194 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji DEC-2012/07/D/HS4/00789.
ISBN:
978-83-7556-923-0
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168316767
monograph
22

Author:
Title:
Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach = Talent Management in Small and Medium Enterprises
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 429 (2016) , s. 151-162. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych : problemy zarządczo-ekonomiczne - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach badań Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim realizowanych w latach 2016-2017 pt. "Współczesne trendy w zarządzaniu talentami".
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308171
article
23

Author:
Andrea McNamara , Maura Sheehan , Renate Ortlieb , Silvana Weiss , Jaan Masso , Kadri Paes , Eneli Kindsiko , Aleksy Pocztowski , Beata Buchelt , Urban Pauli , María C. González Menéndez , Begoña Cueto , Robin Hinks , Nigel Meager , Sam Swift , Anna Fohrbeck
Title:
Business Start-Ups & Youth Self-Employment : Case Study Findings Synthesis Report [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Brighton: University of Brighton, 2016
Physical description:
106 s.: il.
Series:
(STYLE Working Papers ; WP7.3)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
The research leading to these results has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Access mode:
Nr:
2168321985
publishing series
24

Title:
Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce = Self-employment as a form of Economic Activity Conducive to Reducing Unemployment Among Young People in Poland
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 323 (2016) , s. 37-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168311265
article
25

Author:
Title:
The Quality of Work of Self-Employed Youth in Poland = Warunki pracy młodych samozatrudnionych w Polsce
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 6 (2016) , s. 93-101. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168310925
article
26

Title:
Program doskonalenia kompetencji pracowników administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa = Programme of Improving the Competencies of Council Administration Employees based on Urząd Miasta Krakowa (the Municipality of Krakow)
Source:
Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit / red. Aldona Andrzejczak, Joanna Furmańczyk - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri, 2016, s. 76-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63804-92-3 ; 978-83-63804-93-0
Access mode:
Nr:
2168307767
chapter in monograph
27

Title:
Wykorzystanie badania satysfakcji w procesie budowania zaangażowania pracowników administracji samorządowej = The Use of Employee Satisfaction Survey in Building Engagement of Civil Service Workers
Source:
Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit / red. Aldona Andrzejczak, Joanna Furmańczyk - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri, 2016, s. 25-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63804-89-3 ; 978-83-63804-90-9
Access mode:
Nr:
2168332465
chapter in monograph
28

Author:
Title:
Organising the Training Process in Polish Companies Operating on International Markets = Organizacja procesu szkoleniowego w polskich firmach działających na rynkach międzynarodowych
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (959) (2016) , s. 5-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168313071
article
29

Author:
Maura Sheehan , Andrea McNamara , Renate Ortlieb , Silvana Weiss , Jaan Masso , Kadri Paes , Maryna Tverdostup , Eneli Kindsiko , Aleksy Pocztowski , Beata Buchelt , Urban Pauli , María C. González Menéndez , Begoña Cueto , Robin Hinks , Nigel Meager , Anna Fohrbeck , Sam Swift
Title:
Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Brighton: University of Brighton, 2016
Physical description:
35 s.: il.
Series:
(STYLE Working Papers ; WP7.4)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
This research has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Access mode:
Nr:
2168321979
publishing series
30

Author:
Title:
Pozyskiwanie pracowników utalentowanych
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 103-124
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304263
chapter in monograph
See main document
31

Author:
Conference:
8th International Scientific Conference ENTRE 2016, Kraków, Polska, od 2016-04-07 do 2016-04-08
Title:
Enhancing SMEs' Growth by Investing in Organizational Capital
Source:
Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context / red. Krzysztof WACH, Agnieszka ŻUR - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 799-812. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The paper came into being within the project no. DEC-2012/07/d/HS4/00789 entitled 'Effectiveness of SMEs' investments in development' financed by Polish National Science Center, conducted by Urban Pauli in the years 2013-2016
ISBN:
978-83-65262-13-4
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168312729
chapter in conference materials
See main document
32

Author:
Title:
Enhancing SMEs' Growth by Investing in Organizational Capital
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 4, nr 3 (2016) , s. 103-116. - Tytuł numeru: Advancing Research in Entrepreneurship - Bibliogr.
Research program:
The article came into being within the project no. DEC-2012/07/d/HS4/00789 entitled 'Effectiveness of SMEs' investments in development ' financed by Polish National Science Center, conducted by Urban Pauli in the years 2013-2016.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168307941
article
33

Author:
Title:
Modele kompetencyjne w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015, s. 66-84
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9203-7
Nr:
2168297909
chapter in monograph
See main document
34

Author:
Jaan Masso , Maryna Tverdostup , Maura Sheehan , Andrea McNamara , Renate Ortlieb , Silvana Weiss , Aleksy Pocztowski , Beata Buchelt , Urban Pauli , María C. González , Begoña Cueto , Robin Hinks , Nigel Meager , Anna Fohrbeck
Title:
Mapping Patterns of Self-Employment : Secondary Analysis Synthesis Report [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Brighton: University of Brighton, 2015
Physical description:
103 s.: il.
Series:
(STYLE Working Papers ; WP7.2)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
This research has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Access mode:
Nr:
2168321977
publishing series
35

Author:
Title:
SMEs Growth and Human Capital Investments (the Case of Poland)
Source:
Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Negotia. - vol. 60, no. 4 (2015) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168299871
article
36

Author:
Conference:
5th International Conference on Management 2015 "Management, leadership and strategy for SMEs' competitiveness", Gödöllő, Węgry, od 2015-06-18 do 2015-06-19
Title:
Investing in Relations as an Opportunity for SMEs Growth
Source:
Proceedings of the 5th International Conference on Management 2015 "Management, leadership and strategy for SMEs' competitiveness" - Gödöllő: Szent István University Publishing House, 2015, s. 29-34. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research was financed by the funds of Polish National Science Center. Grant no: DEC-2012/07/d/HS4/00789
ISBN:
978-963-269-492-4
Nr:
2168292789
chapter in conference materials
37

Author:
Title:
Rozwój pracowników
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015, s. 150-165
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9203-7
Nr:
2168297919
chapter in monograph
See main document
38

Author:
Title:
In What to Invest after Surviving - the Investment Structure of Growing SMEs
Source:
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation. - vol. 11, iss. 4 (2015) , s. 93-114. - Tytuł numeru: The Process of Firm Growth - Bibliogr.
Research program:
The research was financed by the funds of Polish National Science Center. Grant no: DEC-2012/07/d/HS4/00789
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168300823
article
39

Author:
Title:
Working in SMEs as a Way to Improve Employability = Wzbogacanie zatrudnialności poprzez pracę w małych i średnich przedsiębiorstwach
Source:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2015) , s. 97-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The research was financed by funds provided by the Polish National Science Center: Grant No. DEC-2012/07/d/HS4/00789
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168299851
article
40

Title:
Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland : a Policy Literature Review [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Brighton: University of Brighton, 2015
Physical description:
28 s.: il.
Series:
(STYLE Working Papers ; WP7.1/PL)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
The research leading to these results has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Access mode:
Nr:
2168321973
publishing series
41

Author:
Title:
Rozwój pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI, s. 1[162]-18[179] - Bibliogr.
Signature:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303275
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Author:
Title:
Modele kompetencyjne w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI, s. 1[87]-20[106] - Bibliogr.
Signature:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303267
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Author:
Conference:
13th International Human Resource Management Conference, Kraków, Polska, od 2014-06-24 do 2014-06-27
Title:
Trainings and Personnel Development in Companies Intensifying International Business
Source:
Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts / red. Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT - Cracow: Symposium Cracoviense, 2014, s. 81-82. - Dostępne tylko streszcz. w języku angielskim. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-914703-4-3
Nr:
2168313175
varia
See main document
44

Author:
Title:
Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
206 s.: il.; 24 cm
Series:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 19)
Notes:
Oryginał przedstawiony jako rozprawa doktorska (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, 2012)., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-666-3
Nr:
2168285821
monograph
45

Author:
Title:
Szkolenia i rozwój
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI, s. 90-106 - Bibliogr.
Signature:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288541
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Title:
Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010-2013
Publisher address:
Kraków: Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
52 s.: il.; 28 cm.
Nr:
2168272272
report
47

Title:
W górę - to jedyna droga! : poradnik rozwoju zawodowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
160 s.: il.; 28 cm
Research program:
Publikacja wydana w ramach projektu "Diagnoza i rozwój kompetencji wyznacznikiem sukcesu na rynku pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr:
2168272274
book
48

Title:
Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach = The Professionalization of Human Resource Management in Small and Medium Enterprises
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2013) , s. 9-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260056
article
49

Title:
Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 32-49
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235448
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Rekrutacja i selekcja pracowników
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 50-76
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235452
chapter in monograph
See main document
51

Title:
Motywowanie i wynagradzanie pracowników
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 126-141
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235474
chapter in monograph
See main document
52

Title:
Okresowe ocenianie pracowników
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 77-96
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235454
chapter in monograph
See main document
53

Title:
Zarządzanie personelem
Source:
Wokół ekonomii społecznej / red. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 262-284 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-22-1
Nr:
2168230870
chapter in monograph
See main document
54

Title:
Zarządzanie rozwojem pracowników
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 97-125
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235456
chapter in monograph
See main document
55

Author:
Title:
Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
292 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-215
Nr:
2168234416
doctoral dissertation
56

Author:
Title:
Wykorzystanie narzędzi informatycznych w komunikacji, budowaniu relacji i dzieleniu się wiedzą między pracownikami firm międzynarodowych
Source:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, s. 140-159 - Bibliogr.
Signature:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273478
chapter in unpublished scientific work
See main document
57

Author:
Title:
Profesjonalizacja procesu szkoleniowego w małych i średnich przedsiębiorstwach w kontekście podnoszenia efektywności rozwoju pracowników
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach / red. Stefan Lachiewicz, Katarzyna Szymańska, Anna Walecka - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011, s. 187-202 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7283-399-0
Nr:
2168233260
chapter in monograph
58

Author:
Title:
E-usługi i systemy informatyczne wspierające rozwój potencjału pracowników
Source:
Zmiany organizacyjne a rozwój potencjału pracowników / red. Anna Stankiewicz-Mróz, Jarosław Piotr Lendzion - Łódź: Wydawnictwo Media Press, 2011, s. 199-217 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61215-32-5
Nr:
2168270336
chapter in monograph
59

Author:
Title:
Oczekiwania pracodawców względem kompetencji absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Competences of Cracow University of Economics (CUE) Graduates - Employers' Expectations
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 34 (2011) , s. 115-124. - Tytuł numeru: Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej organizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2167669593
article
60

Title:
Charakterystyka narzędzi badawczych i badanej populacji
Source:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI, s. 7-13
Signature:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265006
chapter in unpublished scientific work
See main document
61

Title:
Charakterystyka źródeł i metod badawczych
Source:
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI, s. 51-57
Signature:
NP-756/Magazyn
Nr:
2168304901
chapter in unpublished scientific work
See main document
62

Author:
Title:
Wykorzystanie szkoleń pracowników w podnoszeniu efektywności i rozwoju organizacji
Source:
Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi / red. Stefan Lachiewicz, Anna Walecka - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010, s. 195-210 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-350-1
Nr:
2165993048
chapter in monograph
63

Author:
Title:
Badanie satysfakcji pracowników jako źródło informacji menedżerskiej = Research on Worker Satisfaction as a Source of Information for Managers
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 828 (2010) , s. 95-110. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51476
article
64

Author:
Title:
Polityka rozwoju zasobów ludzkich w polskich organizacjach wobec możliwości uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego = Human Resources Development Policy in Polish Organisations vis-á-vis the Possibility of Obtaining Financial Resources from the European Social Fund
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 810 (2009) , s. 85-100. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51462
article
65

Title:
Działanie 2.3 SPO RZL jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego
Source:
Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw : doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich / red. Rafał Trzciński, Maciej Szałaj - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2009, s. 9-19
ISBN:
978-83-7633-036-5
Nr:
2165766169
chapter in monograph
66

Title:
Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw" : raport końcowy
Publisher address:
Kraków: Stowarzyszenie "Edukacja dla Przyszłości", 2008
Physical description:
224 s.: tab.; 24 cm
Nr:
2165929911
report
67

Author:
Title:
Pozyskiwanie utalentowanych pracowników
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008, s. 97-118
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-7526-650-4
Nr:
2165621215
chapter in monograph
See main document
68

Title:
Zarządzanie personelem w organizacjach sektora ekonomii społecznej
Source:
Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [ca 2008], s. 61-82 - Bibliogr.
Series:
(Skrypt - Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 2)
ISBN:
978-83-89410-26-9
Access mode:
Nr:
2166022256
chapter in monograph
See main document
69

Author:
Title:
Oczekiwania pracodawców w zakresie rozwoju pracowników = Employers' Expectations in Regard to Employee Development
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 773 (2008) , s. 121-137. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50658
article
70

Title:
Wykorzystanie szkoleń w tworzeniu wiedzy w organizacji
Source:
Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji / red. Aldona Glińska-Neweś - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008, s. 681-693
ISBN:
978-83-7285-403-2
Nr:
2168219154
chapter in monograph
71

Author:
Title:
Systemy ocen pracowniczych
Source:
Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 117-142
ISBN:
978-83-7252-379-2
Nr:
2165535846
chapter in monograph
See main document
72

Author:
Title:
Wykorzystanie modeli kompetencyjnych w doborze członków zespołów projektowych = Using Competency Models to Select Project Team Members
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 748 (2007) , s. 115-128. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50942
article
73

Author:
Title:
Czynniki determinujące zmiany funkcji personalnej
Source:
Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 46-61
ISBN:
978-83-7252-379-2
Nr:
2165535823
chapter in monograph
See main document
74

Author:
Title:
Kształcenie na specjalności "Zarządzanie i doradztwo personalne" w kontekście standardów zawodowych
Source:
Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego / red. Maria Romanowska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006, s. 591-599 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-237-2
Nr:
2168246986
chapter in monograph
75

Author:
Title:
Identyfikowanie i wykorzystanie talentów w organizacji = Identitication and Usage of Talents in Organization
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 4 (2006) , s. 69-79. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168270440
article
Unpublished documents:
1

Title:
Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
[103] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Research program:
41/KZKL/1/2008/S/457
Signature:
NP-1208/Magazyn
Nr:
2162215688
unpublished scientific work
2

Title:
Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
222 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
28/KRP/1/07/9/389
Signature:
NP-1155/Magazyn
Nr:
2168237562
unpublished scientific work
3

Title:
Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw. Etap 2
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
64 s.: il.; 30 cm.
Research program:
27/KZP/1/2004/S/137
Signature:
NP-999/2/Magazyn
Nr:
2168226339
unpublished scientific work
1
The Impact of Contextual Factors on Talent Management Practices in SMEs / Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI // Human Systems Management. - vol. 41, no. 1 (2022), s. 87-101. - Summ. - ISSN 0167-2533
2
Zarządzanie talentami w MŚP - analiza praktyk polskich przedsiębiorstw / Urban PAULI, Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI, Anna Rakowska, Agnieszka Sitko-Lutek. - Warszawa: Wolters Kluwer, 2021. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 288-302. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8246-516-7
3
Wprowadzenie / Joanna PURGAŁ-POPIELA, Urban PAULI, Beata BUCHELT // W: 40 lat HR w Polsce : koncepcja, ewolucja, rozwiązania / red. Alicja MIŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - S. 7-20. - ISBN 978-83-7252-857-5
4
Talent Management in Small and Medium Enterprises : Context, Practices and Outcomes / Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI, Alicja MIŚ. - New York : Routledge, 2020. - 160 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - Routledge Focus on Issues in Global Talent Management. - ISBN 978-0-367-46853-8 ; 978-1-003-03634-0
5
Training Professionalisation and SME Performance / Urban PAULI // Human Resource Development International. - Vol. 23, iss. 2 (2020), s. 168-187. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13678868.2019.1696079. - ISSN 1367-8868
6
Synchronizacja działań adresowanych do talentów i pozostałych pracowników / Urban PAULI // W: Zarządzanie talentami w polskich organizacjach : architektura systemu / red. nauk. Alicja MIŚ. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020. - S. 150-165. - ISBN 978-83-8187-931-6
7
Procesy ZT - pozyskiwanie talentów / Urban PAULI // W: Zarządzanie talentami w polskich organizacjach : architektura systemu / red. nauk. Alicja MIŚ. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020. - S. 102-119. - ISBN 978-83-8187-931-6
8
Konceptualizacja świadomości różnorodności jako kompetencji współczesnego menedżera / Urban PAULI, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach zróżnicowanych kulturowo = Human Capital Management in Culturally Diverse Organizations / red. nauk. Łukasz Haromszeki. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020. - S. 49-55. - ISBN 978-83-7695-819-4 ; 978-83-7695-817-7. - Pełny tekst: https://www.wir.ue.wroc.pl/docstore/download/WUTf93259e6095b4fdab9b8ea0660c7e965/Haromszeki_Zarzadzanie_kapitale_ludzkim_w_organizacjach.pdf
9
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI. - Warszawa : IPiSS, 2019. - nr 6. - Pełny tekst: https://www.ipiss.com.pl/?zzl-strona=archiwum. - ISSN 1641-0874
10
Building Entrepreneurial Potential Abroad - Exploring Return Migrant Experience / Urban PAULI, Renata Osowska // International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research. - vol. 25, no. 5 (2019), s. 936-954. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1355-2554
11
Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ, Urban PAULI // W: Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy / red. Agnieszka Wojtczuk-Turek. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019. - S. 133-149. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8030-287-7
12
Budowa i doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne, przykłady, zadania / Urban PAULI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 99, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-776-9
13
Talent Management in SMEs : an Exploratory Study of Polish Companies / Urban PAULI, Aleksy POCZTOWSKI // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 7, nr 4 (2019), s. 199-218. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/686. - ISSN 2353-883X
14
From the Editors : Does HRM Context Matter? = Od Redakcji / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI. - nr 6 (2019), s. 7-13. - Bibliogr.
15
Vlad Vaiman, Paul Sparrow, Randall Schuler, and David G. Collings (Editors), 2018, Macro Talent Management: A Global Perspective on Managing Talent in Developed Markets. The Global HRM Series, Routledge / Urban PAULI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI. - nr 6 (2019), s. 103-109. - Rec. pracy: Vaiman V., Sparrow P., Schuler R., Collings D.G. (eds.), Macro Talent Management : A Global Perspective on Managing Talent in Developed Markets. Routledge 2018. - Pełny tekst: https://www.ipiss.com.pl/?zzl=vlad-vaiman-paul-sparrow-randall-schuler-and-david-g-collings-editors-2018-macro-talent-management-a-global-perspective-on-managing-talent-in-developed-markets-the-global-hrm-series-routled&t=en. - ISSN 1641-0874
16
Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research / Urban PAULI, Beata BUCHELT, Aleksy POCZTOWSKI // European Journal of International Management. - Vol. 13, No. 1 (2019), s. 111-125. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1751-6757
17
Migracja jako szansa na wzbogacanie kapitału ludzkiego - doświadczenie polskich przedsiębiorców = Migration as an Opportunity for Human Capital Enhancement - Polish Entrepreneurs Experience / Urban PAULI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 512 (2018), s. 174-183. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/69878. - ISSN 1899-3192
18
Talent Management Practices in Polish Small and Medium Enterprises = Praktyki zarządzania talentami w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach / Urban PAULI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - nr 6 (2018), s. 97-108. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Global Talent Management. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ipiss.com.pl/?zzl=praktyki-zarzadzania-talentami-w-polskich-malych-i-srednich-przedsiebiorstwach&t=en. - ISSN 1641-0874
19
Context of Talent Management in Small and Medium Enterprises / Urban PAULI // Workshop on Talent Management. - 7 (2018), s. 1-12. - Bibliogr. - ISSN 2406-4122
20
Glossary of HRM Concept = Słownik pojęć ZZL / Joanna PURGAŁ-POPIELA, Urban PAULI, Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - nr 6 (2018), s. 179-181. - Tytuł numeru: Global Talent Management. - Pełny tekst: https://www.ipiss.com.pl/zzlnumery/201806. - ISSN 1641-0874
21
Inwestycje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw : perspektywa cyklu rozwoju organizacji i kapitału całkowitego / Urban PAULI. - Warszawa: CeDeWu, 2017. - 194 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-923-0
22
Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach = Talent Management in Small and Medium Enterprises / Urban PAULI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 429 (2016), s. 151-162. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych : problemy zarządczo-ekonomiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/34152/Pauli_Zarzadzanie_Talentami_w_Malych_i_Srednich_Przedsiebiorstwach_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
23
Business Start-Ups & Youth Self-Employment : Case Study Findings Synthesis Report [on-line] / Andrea McNamara, Maura Sheehan, Renate Ortlieb, Silvana Weiss, Jaan Masso, Kadri Paes, Eneli Kindsiko, Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI, María C. González Menéndez, Begoña Cueto, Robin Hinks, Nigel Meager Sam Swift, Anna Fohrbeck. - Brighton: University of Brighton, 2016. - 106 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.3). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/ftp/D_7_3_Case_Study_Findings_FINALV2.pdf
24
Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce = Self-employment as a form of Economic Activity Conducive to Reducing Unemployment Among Young People in Poland / Beata Irma BUCHELT, Urban PAULI, Aleksy POCZTOWSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 323 (2016), s. 37-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/732/669. - ISSN 0208-6018
25
The Quality of Work of Self-Employed Youth in Poland = Warunki pracy młodych samozatrudnionych w Polsce / Urban PAULI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 6 (2016), s. 93-101. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
26
Program doskonalenia kompetencji pracowników administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa = Programme of Improving the Competencies of Council Administration Employees based on Urząd Miasta Krakowa (the Municipality of Krakow) / Tomasz SAPETA, Urban PAULI // W: Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit [on-line] / red. nauk. Aldona Andrzejczak, Joanna Furmańczyk. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri, 2016. - S. 76-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63804-92-3 ; 978-83-63804-93-0. - Pełny tekst: http://zzl2015.ue.poznan.pl/pdf/kompetencje-personelu-w-sekt-publ-i-non-profit.pdf
27
Wykorzystanie badania satysfakcji w procesie budowania zaangażowania pracowników administracji samorządowej = The Use of Employee Satisfaction Survey in Building Engagement of Civil Service Workers / Urban PAULI, Tomasz SAPETA // W: Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit [on-line] / red. nauk., Aldona Andrzejczak, Joanna Furmańczyk. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri, 2016. - S. 25-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63804-89-3 ; 978-83-63804-90-9. - Pełny tekst: http://zzl2015.ue.poznan.pl/pdf/ksztaltowanie-zaangazowania-non-profit.pdf
28
Organising the Training Process in Polish Companies Operating on International Markets = Organizacja procesu szkoleniowego w polskich firmach działających na rynkach międzynarodowych / Urban PAULI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (959) (2016), s. 5-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1071/912. - ISSN 1898-6447
29
Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe [on-line] / Maura Sheehan, Andrea McNamara, Renate Ortlieb, Silvana Weiss, Jaan Masso, Kadri Paes, Maryna Tverdostup, Eneli Kindsiko, Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI, María C. González Menéndez, Begoña Cueto, Robin Hinks, Nigel Meager, Anna Fohrbeck, Sam Swift. - Brighton: University of Brighton, 2016. - 35 s. : il. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.4). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/D_7_4_Policy_Brief_and_Integrative_Report_FINALV2.pdf
30
Pozyskiwanie pracowników utalentowanych / Urban PAULI // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 103-124. - ISBN 978-83-264-9978-4
31
Enhancing SMEs' Growth by Investing in Organizational Capital / Urban PAULI // W: Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context [on-line] / ed. by Krzysztof WACH, Agnieszka ŻUR. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 799-812. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-13-4. - Pełny tekst: http://www.conference.uek.krakow.pl/2016/8th%20ENTRE%202016%20Conference%20Proceedings.pdf
32
Enhancing SMEs' Growth by Investing in Organizational Capital / Urban PAULI // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Agnieszka ŻUR, Maria URBANIEC. - vol. 4, nr 3 (2016), s. 103-116. - Summ.. - Tytuł numeru: Advancing Research in Entrepreneurship. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/150/pdf_1. - ISSN 2353-883X
33
Modele kompetencyjne w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Urban PAULI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - (HR). - S. 66-84. - ISBN 978-83-264-9203-7
34
Mapping Patterns of Self-Employment : Secondary Analysis Synthesis Report [on-line] / Jaan Masso, Maryna Tverdostup, Maura Sheehan, Andrea McNamara, Renate Ortlieb, Silvana Weiss, Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI, María C. González, Begoña Cueto, Robin Hinks, Nigel Meager and Anna Fohrbeck. - Brighton: University of Brighton, 2015. - 103 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.2). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/STYLE-Working-Paper-D7.2-Mapping-Patterns-for-SelfEmployment.pdf
35
SMEs Growth and Human Capital Investments (the Case of Poland) / Urban PAULI // Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Negotia [on-line]. - vol. 60, no. 4 (2015), s. 5-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/966.pdf. - ISSN 1224-8738
36
Investing in Relations as an Opportunity for SMEs Growth / Urban PAULI // W: Proceedings of the 5th International Conference on Management 2015 "Management, leadership and strategy for SMEs' competitiveness". - Gödöllő: Szent István University Publishing House, 2015. - S. 29-34. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-963-269-492-4. - Pełny tekst: http://real.mtak.hu/24670/1/ICoM_2015-paper006.pdf
37
Rozwój pracowników / Urban PAULI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - (HR). - S. 150-165. - ISBN 978-83-264-9203-7
38
In What to Invest after Surviving - the Investment Structure of Growing SMEs / Urban PAULI // Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation. - vol. 11, iss. 4 (2015), s. 93-114. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: The Process of Firm Growth. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol11/issue4/JEMI_Vol11_Issue4_2015_Article4.pdf. - ISSN 2299-7075
39
Working in SMEs as a Way to Improve Employability = Wzbogacanie zatrudnialności poprzez pracę w małych i średnich przedsiębiorstwach / Urban PAULI // Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2015), s. 97-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
40
Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland : a Policy Literature Review [on-line] / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI. - Brighton: University of Brighton, 2015. - 28 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.1/PL). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/STYLE-Working-Paper-WP7.1-Poland-.pdf
41
Rozwój pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych / Urban PAULI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2014), s. 1[162]-18[179]. - Bibliogr.
42
Modele kompetencyjne w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Urban PAULI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2014), s. 1[87]-20[106]. - Bibliogr.
43
Trainings and Personnel Development in Companies Intensifying International Business / Urban PAULI // W: Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts / ed. by Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT. - Cracow: Symposium Cracoviense, 2014. - S. 81-82. - Dostępne tylko streszcz. w języku angielskim. - Bibliogr. - ISBN 978-83-914703-4-3
44
Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Urban PAULI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 206 s. : il. ; 24 cm. - Oryginał przedstawiony jako rozprawa doktorska (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, 2012). - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 19). - ISBN 978-83-7252-666-3
45
Szkolenia i rozwój / Urban PAULI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2013), s. 90-106. - Bibliogr.
46
Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010-2013 / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ, Urban PAULI. - Kraków: Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 52 s. : il. ; 28 cm
47
W górę - to jedyna droga! : poradnik rozwoju zawodowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ, Urban PAULI. - Kraków: Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 160 s. : il. ; 28 cm
48
Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach = The Professionalization of Human Resource Management in Small and Medium Enterprises / Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2013), s. 9-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
49
Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Alicja MIŚ, Urban PAULI, Anna RYCHWALSKA, Tomasz SAPETA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 32-49. - ISBN 978-83-7252-572-7
50
Rekrutacja i selekcja pracowników / Alicja MIŚ, Urban PAULI, Anna RYCHWALSKA, Tomasz SAPETA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 50-76. - ISBN 978-83-7252-572-7
51
Motywowanie i wynagradzanie pracowników / Alicja MIŚ, Marcin KARWIŃSKI, Urban PAULI. // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 126-141. - ISBN 978-83-7252-572-7
52
Okresowe ocenianie pracowników / Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Urban PAULI // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 77-96. - ISBN 978-83-7252-572-7
53
Zarządzanie personelem / Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI // W: Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 262-284. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-22-1
54
Zarządzanie rozwojem pracowników / Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Urban PAULI, Iwona KUBICA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 97-125. - ISBN 978-83-7252-572-7
55
Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Urban PAULI ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2012. - 292 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002565
56
Wykorzystanie narzędzi informatycznych w komunikacji, budowaniu relacji i dzieleniu się wiedzą między pracownikami firm międzynarodowych / Urban PAULI // W: Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu. - (2012), s. 140-159. - Bibliogr.
57
Profesjonalizacja procesu szkoleniowego w małych i średnich przedsiębiorstwach w kontekście podnoszenia efektywności rozwoju pracowników / Urban PAULI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach / red. nauk. Stefan Lachiewicz, Katarzyna Szymańska, Anna Walecka. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011. - S. 187-202. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-399-0
58
E-usługi i systemy informatyczne wspierające rozwój potencjału pracowników / Urban PAULI // W: Zmiany organizacyjne a rozwój potencjału pracowników / red. Anna Stankiewicz-Mróz, Jarosław Piotr Lendzion. - Łódź: Wydawnictwo Media Press, 2011. - S. 199-217. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61215-32-5
59
Oczekiwania pracodawców względem kompetencji absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Competences of Cracow University of Economics (CUE) Graduates - Employers' Expectations / Urban PAULI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 34 (2011), s. 115-124. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej organizacji. - Bibliogr. - ISSN 1426-9724
60
Charakterystyka narzędzi badawczych i badanej populacji / Marcin KARWIŃSKI, Urban PAULI // W: Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI. - (2011), s. 7-13
61
Charakterystyka źródeł i metod badawczych / Marcin KARWIŃSKI, Urban PAULI // W: Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2010), s. 51-57
62
Wykorzystanie szkoleń pracowników w podnoszeniu efektywności i rozwoju organizacji / Urban PAULI // W: Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi / red. nauk. Stefan Lachiewicz, Anna Walecka. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 195-210. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-350-1
63
Badanie satysfakcji pracowników jako źródło informacji menedżerskiej = Research on Worker Satisfaction as a Source of Information for Managers / Urban PAULI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 828 (2010), s. 95-110. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168081100. - ISSN 1898-6447
64
Polityka rozwoju zasobów ludzkich w polskich organizacjach wobec możliwości uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego = Human Resources Development Policy in Polish Organisations vis-á-vis the Possibility of Obtaining Financial Resources from the European Social Fund / Urban PAULI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 810 (2009), s. 85-100. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168056419. - ISSN 1898-6447
65
Działanie 2.3 SPO RZL jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego / Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI // W: Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw : doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich / red. Rafał Trzciński, Maciej Szałaj. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2009. - S. 9-19. - ISBN 978-83-7633-036-5
66
Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw" : raport końcowy / Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Beata BUCHELT, Urban PAULI. - Kraków: Stowarzyszenie "Edukacja dla Przyszłości", [ca 2008]. - 224 s. : tab. ; 24 cm
67
Pozyskiwanie utalentowanych pracowników / Urban PAULI // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - (HR). - S. 97-118. - ISBN 978-83-7526-650-4
68
Zarządzanie personelem w organizacjach sektora ekonomii społecznej / Urban PAULI, Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [ca 2008]. - (Skrypt / Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 2). - S. 61-82. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-26-9. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_zarzadzanie.pdf
69
Oczekiwania pracodawców w zakresie rozwoju pracowników = Employers' Expectations in Regard to Employee Development / Urban PAULI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 773 (2008), s. 121-137. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161403360. - ISSN 1898-6447
70
Wykorzystanie szkoleń w tworzeniu wiedzy w organizacji / Tomasz SAPETA, Urban PAULI // W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji / red. Aldona Glińska-Neweś. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008. - S. 681-693. - ISBN 978-83-7285-403-2
71
Systemy ocen pracowniczych / Urban PAULI // W: Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 117-142. - ISBN 978-83-7252-379-2
72
Wykorzystanie modeli kompetencyjnych w doborze członków zespołów projektowych = Using Competency Models to Select Project Team Members / Urban PAULI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007), s. 115-128. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150626320. - ISSN 0208-7944
73
Czynniki determinujące zmiany funkcji personalnej / Urban PAULI // W: Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 46-61. - ISBN 978-83-7252-379-2
74
Kształcenie na specjalności "Zarządzanie i doradztwo personalne" w kontekście standardów zawodowych / Urban PAULI // W: Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego / red. nauk. Maria Romanowska, Piotr Wachowiak. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006. - S. 591-599. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-237-2
75
Identyfikowanie i wykorzystanie talentów w organizacji = Identitication and Usage of Talents in Organization / Urban PAULI // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 4 (2006), s. 69-79. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-087X
76
Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Tomasz SAPETA, Iwona KUBICA, Urban PAULI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - [103] s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
77
Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy / opracował zespół: Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Beata BUCHELT-NAWARA, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Marcin KARWIŃSKI, Urban PAULI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 222 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
78
Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw. Etap 2 / zespół: Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Marcin KARWIŃSKI, Urban PAULI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 64 s. : il. ; 30 cm
1
Pocztowski A., Pauli U., (2022), The Impact of Contextual Factors on Talent Management Practices in SMEs, "Human Systems Management", vol. 41, no. 1, s. 87-101.
2
Pauli U., Pocztowski A., (2021), Zarządzanie talentami w MŚP - analiza praktyk polskich przedsiębiorstw. [W:] POCZTOWSKI A., Rakowska A., Sitko-Lutek A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 288-302.
3
Purgał-Popiela J., Pauli U., Buchelt B., (2021), Wprowadzenie. [W:] MIŚ A. (red.), 40 lat HR w Polsce : koncepcja, ewolucja, rozwiązania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-20.
4
Pocztowski A., Pauli U., Miś A., (2020), Talent Management in Small and Medium Enterprises: Context, Practices and Outcomes, New York : Routledge, 160 s.
5
Pauli U., (2020), Training Professionalisation and SME Performance, "Human Resource Development International", Vol. 23, iss. 2, s. 168-187; https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13678868.2019.1696079
6
Pauli U., (2020), Synchronizacja działań adresowanych do talentów i pozostałych pracowników. [W:] MIŚ A. (red.), Zarządzanie talentami w polskich organizacjach : architektura systemu, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 150-165.
7
Pauli U., (2020), Procesy ZT - pozyskiwanie talentów. [W:] MIŚ A. (red.), Zarządzanie talentami w polskich organizacjach : architektura systemu, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 102-119.
8
Pauli U., Purgał-Popiela J., (2020), Konceptualizacja świadomości różnorodności jako kompetencji współczesnego menedżera. [W:] Haromszeki Ł. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 49-55.
9
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI Warszawa : IPiSS, 2019. - nr 6. - . - 1641-0874
10
Pauli U., Osowska R., (2019), Building Entrepreneurial Potential Abroad - Exploring Return Migrant Experience, "International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research", vol. 25, no. 5, s. 936-954.
11
Pocztowski A., Miś A., Pauli U., (2019), Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm. [W:] Wojtczuk-Turek A. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 133-149.
12
Pauli U., (2019), Budowa i doskonalenie struktury organizacyjnej: podstawy teoretyczne, przykłady, zadania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 99, [3] s.
13
Pauli U., Pocztowski A., (2019), Talent Management in SMEs : an Exploratory Study of Polish Companies, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 7, nr 4, s. 199-218; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/686
14
Pocztowski A., Pauli U., (2019), From the Editors : Does HRM Context Matter?. [W:] Pocztowski A., Pauli U. (red.), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, s. 7-13.
15
Pauli U., (2019), Vlad Vaiman, Paul Sparrow, Randall Schuler, and David G. Collings (Editors), 2018, Macro Talent Management: A Global Perspective on Managing Talent in Developed Markets. The Global HRM Series, Routledge, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 103-109; https://www.ipiss.com.pl/?zzl=vlad-vaiman-paul-sparrow-randall-schuler-and-david-g-collings-editors-2018-macro-talent-management-a-global-perspective-on-managing-talent-in-developed-markets-the-global-hrm-series-routled&t=en
16
Pauli U., Buchelt B., Pocztowski A., (2019), Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research, "European Journal of International Management", Vol. 13, No. 1, s. 111-125.
17
Pauli U., (2018), Migracja jako szansa na wzbogacanie kapitału ludzkiego - doświadczenie polskich przedsiębiorców, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 512, s. 174-183; http://www.dbc.wroc.pl/publication/69878
18
Pauli U., (2018), Talent Management Practices in Polish Small and Medium Enterprises, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 97-108; https://www.ipiss.com.pl/?zzl=praktyki-zarzadzania-talentami-w-polskich-malych-i-srednich-przedsiebiorstwach&t=en
19
Pauli U., (2018), Context of Talent Management in Small and Medium Enterprises, "Workshop on Talent Management", 7, s. 1-12.
20
Purgał-Popiela J., Pauli U., Miś A., Pocztowski A., (2018), Glossary of HRM Concept, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 179-181; https://www.ipiss.com.pl/zzlnumery/201806
21
Pauli U., (2017), Inwestycje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw: perspektywa cyklu rozwoju organizacji i kapitału całkowitego, Warszawa : CeDeWu, 194 s.
22
Pauli U., (2016), Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 429, s. 151-162; http://www.dbc.wroc.pl/Content/34152/Pauli_Zarzadzanie_Talentami_w_Malych_i_Srednich_Przedsiebiorstwach_2016.pdf
23
McNamara A., Sheehan M., Ortlieb R., Weiss S., Masso J., Paes K., Kindsiko E., Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., González Menéndez M., Cueto B., Hinks R., Meager N., Swift S., Fohrbeck A., (2016), Business Start-Ups & Youth Self-Employment: Case Study Findings Synthesis Report, [on-line], Brighton : University of Brighton, 106 s.
24
Buchelt B., Pauli U., Pocztowski A., (2016), Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 4, t. 323, s. 37-52; https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/732/669
25
Pauli U., (2016), The Quality of Work of Self-Employed Youth in Poland, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 93-101.
26
Sapeta T., Pauli U., (2016), Program doskonalenia kompetencji pracowników administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa. [W:] Andrzejczak A., Furmańczyk J. (red.), Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit [on-line], Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu : Wydawnictwo edu-Libri, s. 76-90.
27
Pauli U., Sapeta T., (2016), Wykorzystanie badania satysfakcji w procesie budowania zaangażowania pracowników administracji samorządowej. [W:] na., Andrzejczak A., Furmańczyk J. (red.), Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit [on-line], Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu : Wydawnictwo edu-Libri, s. 25-40.
28
Pauli U., (2016), Organising the Training Process in Polish Companies Operating on International Markets, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 11 (959), s. 5-19; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1071/912
29
Sheehan M., McNamara A., Ortlieb R., Weiss S., Masso J., Paes K., Tverdostup M., Kindsiko E., Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., González Menéndez M., Cueto B., Hinks R., Meager N., Fohrbeck A., Swift S., (2016), Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe, [on-line], Brighton : University of Brighton, 35 s.
30
Pauli U., (2016), Pozyskiwanie pracowników utalentowanych. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 103-124.
31
Pauli U., (2016), Enhancing SMEs' Growth by Investing in Organizational Capital. [W:] Wach K., Żur A. (red.), Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context [on-line], Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 799-812.
32
Pauli U., (2016), Enhancing SMEs' Growth by Investing in Organizational Capital, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 4, nr 3, s. 103-116; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/150/pdf_1
33
Pauli U., (2015), Modele kompetencyjne w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 66-84.
34
Masso J., Tverdostup M., Sheehan M., McNamara A., Ortlieb R., Weiss S., Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., González M., Cueto B., Hinks R., Meager N., Fohrbeck A., (2015), Mapping Patterns of Self-Employment: Secondary Analysis Synthesis Report, [on-line], Brighton : University of Brighton, 103 s.
35
Pauli U., (2015), SMEs Growth and Human Capital Investments (the Case of Poland), "Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Negotia" [on-line], vol. 60, no. 4, s. 5-22; http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/966.pdf
36
Pauli U., (2015), Investing in Relations as an Opportunity for SMEs Growth. [W:] Proceedings of the 5th International Conference on Management 2015 "Management, leadership and strategy for SMEs' competitiveness", Gödöllő : Szent István University Publishing House, s. 29-34.
37
Pauli U., (2015), Rozwój pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 150-165.
38
Pauli U., (2015), In What to Invest after Surviving - the Investment Structure of Growing SMEs, "Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation", vol. 11, iss. 4, s. 93-114; http://jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol11/issue4/JEMI_Vol11_Issue4_2015_Article4.pdf
39
Pauli U., (2015), Working in SMEs as a Way to Improve Employability, "Human Resource Management", nr 6, s. 97-110.
40
Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., (2015), Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland: a Policy Literature Review, [on-line], Brighton : University of Brighton, 28 s.
41
Pauli U., (2014), Rozwój pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, s. 1[162]-18[179].
42
Pauli U., (2014), Modele kompetencyjne w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, s. 1[87]-20[106].
43
Pauli U., (2014), Trainings and Personnel Development in Companies Intensifying International Business. [W:] Pocztowski A., Buchelt B. (red.), Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts, Cracow : Symposium Cracoviense, s. 81-82.
44
Pauli U., (2014), Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 19), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 206 s.
45
Pauli U., (2013), Szkolenia i rozwój. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową, s. 90-106.
46
Pocztowski A., Miś A., Pauli U., (2013), Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010-2013, Kraków : Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 52 s.
47
Pocztowski A., Miś A., Pauli U., (2013), W górę - to jedyna droga!: poradnik rozwoju zawodowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 160 s.
48
Pocztowski A., Pauli U., (2013), Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 9-22.
49
Miś A., Pauli U., Rychwalska A., Sapeta T., (2012), Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 32-49.
50
Miś A., Pauli U., Rychwalska A., Sapeta T., (2012), Rekrutacja i selekcja pracowników. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 50-76.
51
Miś A., Karwiński M., Pauli U., (2012), Motywowanie i wynagradzanie pracowników. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 126-141.
52
Miś A., Buchelt B., Pauli U., (2012), Okresowe ocenianie pracowników. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 77-96.
53
Pocztowski A., Pauli U., (2012), Zarządzanie personelem. [W:] Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 262-284.
54
Miś A., Buchelt B., Pauli U., Kubica I., (2012), Zarządzanie rozwojem pracowników. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 97-125.
55
Pauli U., (2012), Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 292 k.
56
Pauli U., (2012), Wykorzystanie narzędzi informatycznych w komunikacji, budowaniu relacji i dzieleniu się wiedzą między pracownikami firm międzynarodowych. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, s. 140-159.
57
Pauli U., (2011), Profesjonalizacja procesu szkoleniowego w małych i średnich przedsiębiorstwach w kontekście podnoszenia efektywności rozwoju pracowników. [W:] Lachiewicz S., Szymańska K., Walecka A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 187-202.
58
Pauli U., (2011), E-usługi i systemy informatyczne wspierające rozwój potencjału pracowników. [W:] Stankiewicz-Mróz A., Lendzion (red.), Zmiany organizacyjne a rozwój potencjału pracowników, Łódź : Wydawnictwo Media Press, s. 199-217.
59
Pauli U., (2011), Oczekiwania pracodawców względem kompetencji absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", 34, s. 115-124.
60
Karwiński M., Pauli U., (2011), Charakterystyka narzędzi badawczych i badanej populacji. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego, s. 7-13.
61
Karwiński M., Pauli U., (2010), Charakterystyka źródeł i metod badawczych. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, s. 51-57.
62
Pauli U., (2010), Wykorzystanie szkoleń pracowników w podnoszeniu efektywności i rozwoju organizacji. [W:] Lachiewicz S., Walecka A. (red.), Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 195-210.
63
Pauli U., (2010), Badanie satysfakcji pracowników jako źródło informacji menedżerskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 828, s. 95-110; https://bazekon.uek.krakow.pl/168081100
64
Pauli U., (2009), Polityka rozwoju zasobów ludzkich w polskich organizacjach wobec możliwości uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 810, s. 85-100; https://bazekon.uek.krakow.pl/168056419
65
Pocztowski A., Pauli U., (2009), Działanie 2.3 SPO RZL jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego. [W:] Trzciński R., Szałaj M. (red.), Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw : doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 9-19.
66
Miś A., Sapeta T., Buchelt B., Pauli U., (2008), Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw": raport końcowy, Kraków : Stowarzyszenie "Edukacja dla Przyszłości", 224 s.
67
Pauli U., (2008), Pozyskiwanie utalentowanych pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 97-118.
68
Pauli U., Pocztowski A., (2008), Zarządzanie personelem w organizacjach sektora ekonomii społecznej. [W:] Hausner J. (red.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 61-82.
69
Pauli U., (2008), Oczekiwania pracodawców w zakresie rozwoju pracowników, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 773, s. 121-137; https://bazekon.uek.krakow.pl/161403360
70
Sapeta T., Pauli U., (2008), Wykorzystanie szkoleń w tworzeniu wiedzy w organizacji. [W:] Glińska-Neweś A. (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", s. 681-693.
71
Pauli U., (2007), Systemy ocen pracowniczych. [W:] Pocztowski A. (red.), Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 117-142.
72
Pauli U., (2007), Wykorzystanie modeli kompetencyjnych w doborze członków zespołów projektowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 748, s. 115-128; https://bazekon.uek.krakow.pl/150626320
73
Pauli U., (2007), Czynniki determinujące zmiany funkcji personalnej. [W:] Pocztowski A. (red.), Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 46-61.
74
Pauli U., (2006), Kształcenie na specjalności "Zarządzanie i doradztwo personalne" w kontekście standardów zawodowych. [W:] Romanowska M., Wachowiak P. (red.), Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 591-599.
75
Pauli U., (2006), Identyfikowanie i wykorzystanie talentów w organizacji, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 4, s. 69-79.
76
Pocztowski A., Miś A., Buchelt B., Purgał-Popiela J., Sapeta T., Kubica I., Pauli U., (2008), Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, [103] s.
77
Pocztowski A., Miś A., Buchelt-Nawara B., Purgał-Popiela J., Karwiński M., Pauli U., (2007), Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 222 s.
78
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Karwiński M., Pauli U., (2005), Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw. Etap 2, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 s.
1
@article{UEK:2168358554,
author = "Aleksy Pocztowski and Urban Pauli",
title = "The Impact of Contextual Factors on Talent Management Practices in SMEs",
journal = "Human Systems Management",
number = "vol. 41, no. 1",
pages = "87-101",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.3233/HSM-211174},
url = {},
}
2
@inbook{UEK:2168358428,
author = "Urban Pauli and Aleksy Pocztowski",
title = "Zarządzanie talentami w MŚP - analiza praktyk polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność",
pages = "288-302",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8246-516-7",
}
3
@misc{UEK:2168361248,
author = "Joanna Purgał-Popiela and Urban Pauli and Beata Buchelt",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "40 lat HR w Polsce : koncepcja, ewolucja, rozwiązania",
pages = "7-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
isbn = "978-83-7252-857-5",
}
4
@book{UEK:2168347542,
author = "Aleksy Pocztowski and Urban Pauli and Alicja Miś",
title = "Talent Management in Small and Medium Enterprises : Context, Practices and Outcomes",
adress = "New York",
publisher = "Routledge",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003036340},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-0-367-46853-8 ; 978-1-003-03634-0",
}
5
@article{UEK:2168341699,
author = "Urban Pauli",
title = "Training Professionalisation and SME Performance",
journal = "Human Resource Development International",
number = "Vol. 23, iss. 2",
pages = "168-187",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/13678868.2019.1696079},
url = {https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13678868.2019.1696079},
}
6
@inbook{UEK:2168348986,
author = "Urban Pauli",
title = "Synchronizacja działań adresowanych do talentów i pozostałych pracowników",
booktitle = "Zarządzanie talentami w polskich organizacjach : architektura systemu",
pages = "150-165",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2020",
isbn = "978-83-8187-931-6",
}
7
@inbook{UEK:2168348978,
author = "Urban Pauli",
title = "Procesy ZT - pozyskiwanie talentów",
booktitle = "Zarządzanie talentami w polskich organizacjach : architektura systemu",
pages = "102-119",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2020",
isbn = "978-83-8187-931-6",
}
8
@inbook{UEK:2168349812,
author = "Urban Pauli and Joanna Purgał-Popiela",
title = "Konceptualizacja świadomości różnorodności jako kompetencji współczesnego menedżera",
booktitle = "Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach zróżnicowanych kulturowo",
pages = "49-55",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2020",
url = {https://www.wir.ue.wroc.pl/docstore/download/WUTf93259e6095b4fdab9b8ea0660c7e965/Haromszeki_Zarzadzanie_kapitale_ludzkim_w_organizacjach.pdf},
isbn = "978-83-7695-819-4 ; 978-83-7695-817-7",
}
9
@misc{UEK:2168341381,
title = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
adress = "Warszawa",
publisher = "IPiSS",
year = "2019",
url = {https://www.ipiss.com.pl/?zzl-strona=archiwum},
}
10
@article{UEK:2168330053,
author = "Urban Pauli and Renata Osowska",
title = "Building Entrepreneurial Potential Abroad - Exploring Return Migrant Experience",
journal = "International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research",
number = "vol. 25, no. 5",
pages = "936-954",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1108/IJEBR-02-2018-0098},
url = {},
}
11
@inbook{UEK:2168334907,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś and Urban Pauli",
title = "Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm",
booktitle = "Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy",
pages = "133-149",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2019",
isbn = "978-83-8030-287-7",
}
12
@book{UEK:2168340851,
author = "Urban Pauli",
title = "Budowa i doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne, przykłady, zadania",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
url = {},
isbn = "978-83-7252-776-9",
}
13
@article{UEK:2168341739,
author = "Urban Pauli and Aleksy Pocztowski",
title = "Talent Management in SMEs : an Exploratory Study of Polish Companies",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 7, 4",
pages = "199-218",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2019.070412},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/686},
}
14
@misc{UEK:2168341385,
author = "Aleksy Pocztowski and Urban Pauli",
title = "From the Editors : Does HRM Context Matter?",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "7-13",
year = "2019",
}
15
@article{UEK:2168341419,
author = "Urban Pauli",
title = "Vlad Vaiman, Paul Sparrow, Randall Schuler, and David G. Collings (Editors), 2018, Macro Talent Management: A Global Perspective on Managing Talent in Developed Markets. The Global HRM Series, Routledge",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "103-109",
year = "2019",
url = {https://www.ipiss.com.pl/?zzl=vlad-vaiman-paul-sparrow-randall-schuler-and-david-g-collings-editors-2018-macro-talent-management-a-global-perspective-on-managing-talent-in-developed-markets-the-global-hrm-series-routled&t=en},
}
16
@article{UEK:2168329443,
author = "Urban Pauli and Beata Buchelt and Aleksy Pocztowski",
title = "Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research",
journal = "European Journal of International Management",
number = "Vol. 13, No. 1",
pages = "111-125",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1504/EJIM.2019.096505},
url = {},
}
17
@article{UEK:2168328367,
author = "Urban Pauli",
title = "Migracja jako szansa na wzbogacanie kapitału ludzkiego - doświadczenie polskich przedsiębiorców",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "512",
pages = "174-183",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.512.16},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/69878},
}
18
@article{UEK:2168330161,
author = "Urban Pauli",
title = "Talent Management Practices in Polish Small and Medium Enterprises",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "97-108",
year = "2018",
url = {https://www.ipiss.com.pl/?zzl=praktyki-zarzadzania-talentami-w-polskich-malych-i-srednich-przedsiebiorstwach&t=en},
}
19
@article{UEK:2168328767,
author = "Urban Pauli",
title = "Context of Talent Management in Small and Medium Enterprises",
journal = "Workshop on Talent Management",
number = "7",
pages = "1-12",
year = "2018",
}
20
@misc{UEK:2168330733,
author = "Joanna Purgał-Popiela and Urban Pauli and Alicja Miś and Aleksy Pocztowski",
title = "Glossary of HRM Concept",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "179-181",
year = "2018",
url = {https://www.ipiss.com.pl/zzlnumery/201806},
}
21
@book{UEK:2168316767,
author = "Urban Pauli",
title = "Inwestycje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw : perspektywa cyklu rozwoju organizacji i kapitału całkowitego",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2017",
isbn = "978-83-7556-923-0",
}
22
@article{UEK:2168308171,
author = "Urban Pauli",
title = "Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "429",
pages = "151-162",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.429.14},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/34152/Pauli_Zarzadzanie_Talentami_w_Malych_i_Srednich_Przedsiebiorstwach_2016.pdf},
}
23
@book{UEK:2168321985,
author = "Andrea McNamara and Maura Sheehan and Renate Ortlieb and Silvana Weiss and Jaan Masso and Kadri Paes and Eneli Kindsiko and Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Urban Pauli and María C. González Menéndez and Begoña Cueto and Robin Hinks and Nigel Meager and Sam Swift and Anna Fohrbeck",
title = "Business Start-Ups & Youth Self-Employment : Case Study Findings Synthesis Report",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2016",
url = {http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/ftp/D_7_3_Case_Study_Findings_FINALV2.pdf},
issn = "",
}
24
@article{UEK:2168311265,
author = "Beata Buchelt and Urban Pauli and Aleksy Pocztowski",
title = "Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 4, t. 323",
pages = "37-52",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.323.03},
url = {https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/732/669},
}
25
@article{UEK:2168310925,
author = "Urban Pauli",
title = "The Quality of Work of Self-Employed Youth in Poland",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "93-101",
year = "2016",
}
26
@inbook{UEK:2168307767,
author = "Tomasz Sapeta and Urban Pauli",
title = "Program doskonalenia kompetencji pracowników administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa",
booktitle = "Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit",
pages = "76-90",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri",
year = "2016",
url = {http://zzl2015.ue.poznan.pl/pdf/kompetencje-personelu-w-sekt-publ-i-non-profit.pdf},
isbn = "978-83-63804-92-3 ; 978-83-63804-93-0",
}
27
@inbook{UEK:2168332465,
author = "Urban Pauli and Tomasz Sapeta",
title = "Wykorzystanie badania satysfakcji w procesie budowania zaangażowania pracowników administracji samorządowej",
booktitle = "Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit",
pages = "25-40",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri",
year = "2016",
url = {http://zzl2015.ue.poznan.pl/pdf/ksztaltowanie-zaangazowania-non-profit.pdf},
isbn = "978-83-63804-89-3 ; 978-83-63804-90-9",
}
28
@article{UEK:2168313071,
author = "Urban Pauli",
title = "Organising the Training Process in Polish Companies Operating on International Markets",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "11 (959)",
pages = "5-19",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0959.1101},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1071/912},
}
29
@book{UEK:2168321979,
author = "Maura Sheehan and Andrea McNamara and Renate Ortlieb and Silvana Weiss and Jaan Masso and Kadri Paes and Maryna Tverdostup and Eneli Kindsiko and Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Urban Pauli and María C. González Menéndez and Begoña Cueto and Robin Hinks and Nigel Meager and Anna Fohrbeck and Sam Swift",
title = "Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2016",
url = {http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/D_7_4_Policy_Brief_and_Integrative_Report_FINALV2.pdf},
issn = "",
}
30
@inbook{UEK:2168304263,
author = "Urban Pauli",
title = "Pozyskiwanie pracowników utalentowanych",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "103-124",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2 uaktualnione",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9978-4",
}
31
@inbook{UEK:2168312729,
author = "Urban Pauli",
title = "Enhancing SMEs' Growth by Investing in Organizational Capital",
booktitle = "Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context",
pages = "799-812",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
url = {http://www.conference.uek.krakow.pl/2016/8th%20ENTRE%202016%20Conference%20Proceedings.pdf},
isbn = "978-83-65262-13-4",
}
32
@article{UEK:2168307941,
author = "Urban Pauli",
title = "Enhancing SMEs' Growth by Investing in Organizational Capital",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 4, 3",
pages = "103-116",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2016.040308},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/150/pdf_1},
}
33
@inbook{UEK:2168297909,
author = "Urban Pauli",
title = "Modele kompetencyjne w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "66-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9203-7",
}
34
@book{UEK:2168321977,
author = "Jaan Masso and Maryna Tverdostup and Maura Sheehan and Andrea McNamara and Renate Ortlieb and Silvana Weiss and Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Urban Pauli and María C. González and Begoña Cueto and Robin Hinks and Nigel Meager and Anna Fohrbeck",
title = "Mapping Patterns of Self-Employment : Secondary Analysis Synthesis Report",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2015",
url = {http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/STYLE-Working-Paper-D7.2-Mapping-Patterns-for-SelfEmployment.pdf},
issn = "",
}
35
@article{UEK:2168299871,
author = "Urban Pauli",
title = "SMEs Growth and Human Capital Investments (the Case of Poland)",
journal = "Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Negotia",
number = "vol. 60, no. 4",
pages = "5-22",
year = "2015",
url = {http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/966.pdf},
}
36
@inbook{UEK:2168292789,
author = "Urban Pauli",
title = "Investing in Relations as an Opportunity for SMEs Growth",
booktitle = "Proceedings of the 5th International Conference on Management 2015 "Management, leadership and strategy for SMEs' competitiveness"",
pages = "29-34",
adress = "Gödöllő",
publisher = "Szent István University Publishing House",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.17626/dBEM.ICoM.P00.2015.p006},
url = {http://real.mtak.hu/24670/1/ICoM_2015-paper006.pdf},
isbn = "978-963-269-492-4",
}
37
@inbook{UEK:2168297919,
author = "Urban Pauli",
title = "Rozwój pracowników",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "150-165",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9203-7",
}
38
@article{UEK:2168300823,
author = "Urban Pauli",
title = "In What to Invest after Surviving - the Investment Structure of Growing SMEs",
journal = "Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation",
number = "vol. 11, iss. 4",
pages = "93-114",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.7341/20151144},
url = {http://jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol11/issue4/JEMI_Vol11_Issue4_2015_Article4.pdf},
}
39
@article{UEK:2168299851,
author = "Urban Pauli",
title = "Working in SMEs as a Way to Improve Employability",
journal = "Human Resource Management",
number = "6",
pages = "97-110",
year = "2015",
}
40
@book{UEK:2168321973,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Urban Pauli",
title = "Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland : a Policy Literature Review",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2015",
url = {http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/STYLE-Working-Paper-WP7.1-Poland-.pdf},
issn = "",
}
41
@unpublished{UEK:2168303275,
author = "Urban Pauli",
title = "Rozwój pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "1[162]-18[179]",
year = "2014",
}
42
@unpublished{UEK:2168303267,
author = "Urban Pauli",
title = "Modele kompetencyjne w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "1[87]-20[106]",
year = "2014",
}
43
@misc{UEK:2168313175,
author = "Urban Pauli",
title = "Trainings and Personnel Development in Companies Intensifying International Business",
booktitle = "Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts",
pages = "81-82",
adress = "Cracow",
publisher = "Symposium Cracoviense",
year = "2014",
isbn = "978-83-914703-4-3",
}
44
@book{UEK:2168285821,
author = "Urban Pauli",
title = "Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-666-3",
}
45
@unpublished{UEK:2168288541,
author = "Urban Pauli",
title = "Szkolenia i rozwój",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową",
pages = "90-106",
year = "2013",
}
46
@misc{UEK:2168272272,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś and Urban Pauli",
title = "Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010-2013",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
47
@book{UEK:2168272274,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś and Urban Pauli",
title = "W górę - to jedyna droga! : poradnik rozwoju zawodowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
48
@article{UEK:2168260056,
author = "Aleksy Pocztowski and Urban Pauli",
title = "Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "3-4",
pages = "9-22",
year = "2013",
}
49
@inbook{UEK:2168235448,
author = "Alicja Miś and Urban Pauli and Anna Rychwalska and Tomasz Sapeta",
title = "Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "32-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
50
@inbook{UEK:2168235452,
author = "Alicja Miś and Urban Pauli and Anna Rychwalska and Tomasz Sapeta",
title = "Rekrutacja i selekcja pracowników",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "50-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
51
@inbook{UEK:2168235474,
author = "Alicja Miś and Marcin Karwiński and Urban Pauli",
title = "Motywowanie i wynagradzanie pracowników",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "126-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
52
@inbook{UEK:2168235454,
author = "Alicja Miś and Beata Buchelt and Urban Pauli",
title = "Okresowe ocenianie pracowników",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "77-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
53
@inbook{UEK:2168230870,
author = "Aleksy Pocztowski and Urban Pauli",
title = "Zarządzanie personelem",
booktitle = "Wokół ekonomii społecznej",
pages = "262-284",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-89410-22-1",
}
54
@inbook{UEK:2168235456,
author = "Alicja Miś and Beata Buchelt and Urban Pauli and Iwona Kubica",
title = "Zarządzanie rozwojem pracowników",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "97-125",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
55
@unpublished{UEK:2168234416,
author = "Urban Pauli",
title = "Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
year = "2012",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002565},
}
56
@unpublished{UEK:2168273478,
author = "Urban Pauli",
title = "Wykorzystanie narzędzi informatycznych w komunikacji, budowaniu relacji i dzieleniu się wiedzą między pracownikami firm międzynarodowych",
booktitle = "Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "140-159",
year = "2012",
}
57
@inbook{UEK:2168233260,
author = "Urban Pauli",
title = "Profesjonalizacja procesu szkoleniowego w małych i średnich przedsiębiorstwach w kontekście podnoszenia efektywności rozwoju pracowników",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach",
pages = "187-202",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2011",
isbn = "978-83-7283-399-0",
}
58
@inbook{UEK:2168270336,
author = "Urban Pauli",
title = "E-usługi i systemy informatyczne wspierające rozwój potencjału pracowników",
booktitle = "Zmiany organizacyjne a rozwój potencjału pracowników",
pages = "199-217",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Media Press",
year = "2011",
isbn = "978-83-61215-32-5",
}
59
@article{UEK:2167669593,
author = "Urban Pauli",
title = "Oczekiwania pracodawców względem kompetencji absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "34",
pages = "115-124",
adress = "",
year = "2011",
}
60
@unpublished{UEK:2168265006,
author = "Marcin Karwiński and Urban Pauli",
title = "Charakterystyka narzędzi badawczych i badanej populacji",
booktitle = "Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego",
pages = "7-13",
year = "2011",
}
61
@unpublished{UEK:2168304901,
author = "Marcin Karwiński and Urban Pauli",
title = "Charakterystyka źródeł i metod badawczych",
booktitle = "Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych",
pages = "51-57",
year = "2010",
}
62
@inbook{UEK:2165993048,
author = "Urban Pauli",
title = "Wykorzystanie szkoleń pracowników w podnoszeniu efektywności i rozwoju organizacji",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "195-210",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-350-1",
}
63
@article{UEK:51476,
author = "Urban Pauli",
title = "Badanie satysfakcji pracowników jako źródło informacji menedżerskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "828",
pages = "95-110",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168081100},
}
64
@article{UEK:51462,
author = "Urban Pauli",
title = "Polityka rozwoju zasobów ludzkich w polskich organizacjach wobec możliwości uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "810",
pages = "85-100",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168056419},
}
65
@inbook{UEK:2165766169,
author = "Aleksy Pocztowski and Urban Pauli",
title = "Działanie 2.3 SPO RZL jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego",
booktitle = "Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw : doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich",
pages = "9-19",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2009",
isbn = "978-83-7633-036-5",
}
66
@misc{UEK:2165929911,
author = "Alicja Miś and Tomasz Sapeta and Beata Buchelt and Urban Pauli",
title = "Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Edukacja dla Przyszłości",
year = "2008",
}
67
@inbook{UEK:2165621215,
author = "Urban Pauli",
title = "Pozyskiwanie utalentowanych pracowników",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "97-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-650-4",
}
68
@inbook{UEK:2166022256,
author = "Urban Pauli and Aleksy Pocztowski",
title = "Zarządzanie personelem w organizacjach sektora ekonomii społecznej",
booktitle = "Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej",
pages = "61-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_zarzadzanie.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-89410-26-9",
}
69
@article{UEK:50658,
author = "Urban Pauli",
title = "Oczekiwania pracodawców w zakresie rozwoju pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "773",
pages = "121-137",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161403360},
}
70
@inbook{UEK:2168219154,
author = "Tomasz Sapeta and Urban Pauli",
title = "Wykorzystanie szkoleń w tworzeniu wiedzy w organizacji",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji",
pages = "681-693",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora",
year = "2008",
isbn = "978-83-7285-403-2",
}
71
@inbook{UEK:2165535846,
author = "Urban Pauli",
title = "Systemy ocen pracowniczych",
booktitle = "Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian",
pages = "117-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-379-2",
}
72
@article{UEK:50942,
author = "Urban Pauli",
title = "Wykorzystanie modeli kompetencyjnych w doborze członków zespołów projektowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "748",
pages = "115-128",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150626320},
}
73
@inbook{UEK:2165535823,
author = "Urban Pauli",
title = "Czynniki determinujące zmiany funkcji personalnej",
booktitle = "Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian",
pages = "46-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-379-2",
}
74
@inbook{UEK:2168246986,
author = "Urban Pauli",
title = "Kształcenie na specjalności Zarządzanie i doradztwo personalne w kontekście standardów zawodowych",
booktitle = "Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego",
pages = "591-599",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2006",
isbn = "978-83-7378-237-2",
}
75
@article{UEK:2168270440,
author = "Urban Pauli",
title = "Identyfikowanie i wykorzystanie talentów w organizacji",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "4",
pages = "69-79",
year = "2006",
}
76
@unpublished{UEK:2162215688,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś and Beata Buchelt and Joanna Purgał-Popiela and Tomasz Sapeta and Iwona Kubica and Urban Pauli",
title = "Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
77
@unpublished{UEK:2168237562,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś and Beata Buchelt-Nawara and Joanna Purgał-Popiela and Marcin Karwiński and Urban Pauli",
title = "Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
78
@unpublished{UEK:2168226339,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś and Tomasz Sapeta and Marcin Karwiński and Urban Pauli",
title = "Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw. Etap 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID