Publications of the selected author
1

Title:
Normalizacja systemów zarządzania środowiskowego w gospodarce wolnorynkowej Unii Europejskiej = Environmental Management Systems Standarization in Free Market Economy of European Union
Source:
Nafta-Gaz. - R. 56, nr 2 (2000) , s. 119-123. - Streszcz., summ.
Nr:
2168349838
article
1
Normalizacja systemów zarządzania środowiskowego w gospodarce wolnorynkowej Unii Europejskiej = Environmental Management Systems Standarization in Free Market Economy of European Union / Jacek PIWOWARCZYK // Nafta-Gaz. - R. 56, nr 2 (2000), s. 119-123. - Streszcz., summ. - ISSN 0867-8871
1
Piwowarczyk J., (2000), Normalizacja systemów zarządzania środowiskowego w gospodarce wolnorynkowej Unii Europejskiej, "Nafta-Gaz", R. 56, nr 2, s. 119-123.
1
@article{UEK:2168349838,
author = "Jacek Piwowarczyk",
title = "Normalizacja systemów zarządzania środowiskowego w gospodarce wolnorynkowej Unii Europejskiej",
journal = "Nafta-Gaz",
number = "R. 56, 2",
pages = "119-123",
year = "2000",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID