Publications of the selected author

1

Title:
Konceptualizacja świadomości różnorodności jako kompetencji współczesnego menedżera
Source:
Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach zróżnicowanych kulturowo = Human Capital Management in Culturally Diverse Organizations / red. nauk. Łukasz Haromszeki - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, s. 49-55
ISBN:
978-83-7695-819-4 ; 978-83-7695-817-7
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349812
chapter in monograph
2

Author:
Title:
Czynniki kulturowe w procesie zarządzania zmianą organizacyjną w służbie cywilnej
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
294 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-472
Nr:
2168340949
doctoral dissertation
3

Title:
The Context of Managing Inpatriation: institutional Distance and Relationship between a Foreign Subsidiary and the Headquarters of a MNC = Kontekst zarządzania inpatriacją : znaczenie dystansu instytucjonalnego oraz relacji między filią zagraniczną a centralą przedsiębiorstwa międzynarodowego
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI. - nr 6 (2019) , s. 73-87. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168341417
article
See main document
4

Title:
Global Talent Management : Current State of Research and Trends = Global talent management - aktualny stan badań i kierunki rozwoju
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - nr 6 (2018) , s. 13-28. - Tytuł numeru: Global Talent Management - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168330155
article
See main document
5

Title:
Glossary of HRM Concept = Słownik pojęć ZZL
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI2018. - nr 6, s. 179-181. - Tytuł numeru: Global Talent Management
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168330733
varia
See main document
6

Title:
Koszty i korzyści międzynarodowej mobilności pracowników
Source:
Migracje międzynarodowe i ekspatriacja : perspektywa indywidualna, organizacyjna, społeczno-kulturowa / red. nauk. Sylwia Przytuła - Warszawa: Difin, 2017, s. 123-134 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-476-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168324249
chapter in monograph
7

Title:
Transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji : perspektywa filii zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2017
Physical description:
283 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/D/HS4/00741.
ISBN:
978-83-208-2296-0
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168321565
monograph
8

Title:
Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie dzielenia się wiedzą w warunkach ekspatriacji = Fostering Knowledge Sharing Attitudes and Behaviours in Terms of Expatriation
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 39, nr 1 (2016) , s. 67-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Analizowane wyniki badań pochodzą z projektu badawczego autorki pt. "Ekspatriacja jako mechanizm transferu wiedzy w oddziałach zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji nr DEC-2012/07/D/HS4/00741
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168307015
article
9

Title:
Pomiar i ocena w zarządzaniu talentami
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 156-182
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304289
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Developing Cross-cultural Competences through International Employees Flow - Experience of Subsidiaries Providing Business Services
Source:
Journal of Intercultural Management. - Vol. 8, no. 3 (2016) , s. 87-103. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Research was financed by the National Science Centre, based on decision No. DEC-2012/07/D/HS4/00741.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312427
article
11

Title:
Knowledge Transfer Through International Assignments in the Organizational Context
Source:
Argumenta Oeconomica. - nr 2(35) (2015) , s. 145-167. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168299035
article
12

Title:
Delegowanie pracowników za granicę w przedsiębiorstwach międzynarodowych
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015, s. 101-116
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9203-7
Nr:
2168297913
chapter in monograph
See main document
13

Title:
The Role of National Cultures in Foreign Subsidiaries' Practices Applied to Support Knowledge Flow within MNCs
Source:
Journal of Intercultural Management. - Vol. 7, no. 4 (2015) , s. 21-33. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Research was financed by the National Science Centre, based on decision No. DEC-2012/07/D/HS4/00741.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168305101
article
14

Title:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe (GPW) : wyzwania na nowe czasy
Source:
Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski / [konsultacja merytoryczna Małgorzata Bonikowska] - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015, s. 42-45
ISBN:
978-83-7633-365-6
Nr:
2168303859
chapter in textbook
15

Conference:
5th International Conference on Management 2015 "Management, leadership and strategy for SMEs' competitiveness", Gödöllő, Węgry, od 2015-06-18 do 2015-06-19
Title:
Role of International Assignments in Knowledge Flow in Small and Medium Companies with Foreign Ownership
Source:
Proceedings of the 5th International Conference on Management 2015 "Management, leadership and strategy for SMEs' competitiveness" - Gödöllő: Szent István University Publishing House, 2015, s. 45-49. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-963-269-492-4
Nr:
2168292793
chapter in conference materials
16

Title:
Oasis East : kiedy pracownicy odchodzą do konkurencji
Source:
Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski / [konsultacja merytoryczna Małgorzata Bonikowska] - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015, s. 54-57
ISBN:
978-83-7633-365-6
Nr:
2168303865
chapter in textbook
17

Title:
Managing International Assignments in Polish Companies Operating in Foreign Markets - Analysis of Preliminary Empirical Results
Source:
Journal for East European Management Studies. - vol. 20, no. 1 (2015) , s. 102-118. - Streszcz., zsfg. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168292923
article
18

Conference:
13th International Human Resource Management Conference, Kraków, Polska, od 2014-06-24 do 2014-06-27
Title:
Managing International Assignments in Polish Companies Expanding in Foreign Markets - Analysis of Preliminary Empirical Results
Source:
Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts / ed. by Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT - Cracow: Symposium Cracoviense, 2014, s. 51-52. - Dostępne tylko streszcz. w języku angielskim.
ISBN:
978-83-914703-4-3
Nr:
2168313173
varia
See main document
19

Title:
Delegowanie pracowników do pracy na rynkach międzynarodowych
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[68]-19[86] - Bibliogr.
Signature:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303265
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Title:
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
106, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-661-8
Nr:
2168281413
academic script
21

Title:
ZZL w jednostkach badawczo-rozwojowych
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Wyd. 1, 6 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 629-644
ISBN:
978-83-01-14813-3
Nr:
2168337239
chapter in textbook
22

Title:
Dimensions of Foreign Subsidiary's Absorptive Capacity in the Context of Knowledge Transfer through Expatriation
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 29, nr 3 (2013) , s. 127-142. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287727
article
23

Title:
Misje zagraniczne w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2013, s. 159-177 - Bibliogr.
Signature:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288603
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Title:
Różnorodność form międzynarodowej pracy i jej implikacje dla zarządzania zasobami ludzkimi = Various Forms of International Work and Their Implications for Human Resource Management
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 914 (2013) , s. 37-54. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279267
article
25

Title:
Modern Forms of Expatriation in Developing Companies on International Markets = Współczesne formy ekapatriacji w rozwoju przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych
Source:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2012) , s. 37-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168241948
article
26

Title:
Ekspatriacja w przedsiębiorstwie międzynarodowym - z punktu widzenia centrali i oddziału goszczącego = Expatriation in an International Company - Headquarter versus Host Subsidiary Perspective
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 10, nr 1, cz. 3 (2012) , s. 199-209. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168235622
article
27

Title:
ZZL w jednostkach badawczo-rozwojowych
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 629-644
ISBN:
978-83-01-14813-3
Nr:
2168228786
chapter in textbook
28

Title:
Osobiste i rodzinne aspekty misji zagranicznych
Source:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012, s. 188-205
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168237356
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Uwarunkowania kulturowe misji zagranicznych
Source:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012, s. 29-51
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168237342
chapter in monograph
See main document
30

Title:
Ekspatriacja - kobiecy punkt widzenia? : aneks
Source:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012, s. 269-276 - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168238212
chapter in monograph
See main document
31

Title:
Ekspatriacja jako problem jednostki - indywidualne motywy, oczekiwania, oceny = Expatriation as a Problem of an Individual - Individual Motives, Expectations, Evaluation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 891 (2012) , s. 53-68. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256526
article
See main document
32

Title:
Miejsce i zadania działu personalnego w organizacji
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 9-31
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235432
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Współczesne formy pracy w środowisku międzynarodowym
Source:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu2012, s. 23-38 - Bibliogr.
Signature:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273442
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Title:
Czynniki sukcesu misji zagranicznych - wnioski z badań
Source:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI2011, s. 174-194
Signature:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265138
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Title:
Adjustment of Expatriates and Their Spouses as a Challenge for International Human Resource Management
Source:
Journal of Intercultural Management. - Vol. 3, No. 1 (2011) , s. 27-43. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168223090
article
36

Title:
Cultural Context of the HR Function
Source:
Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011, s. 31-52
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1178-6
Nr:
2165923187
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Sukces misji zagranicznej i jego uwarunkowania - spojrzenie z perspektywy organizacji i ekspatrianta = The Success of a Foreign Mission and Its Reasons - the Point of View of the Organization and of the Expatriate
Source:
Problemy Zarządzania. - vol. 9, nr 4 (34) (2011) , s. 75-97. - Tytuł numeru: Współczesne wyzwania polityki personalnej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168238200
article
38

Title:
Teoretyczne podstawy zarządzania ekspatriantami
Source:
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2010, s. 6-50
Signature:
NP-756/Magazyn
Nr:
2168304899
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Title:
Cultural Aspects of Knowledge Workers' Commitment
Source:
Organisation Management : Competitiveness, Social Responsibility, Human Capital / ed. Dagmara Lewicka - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010, s. 129-143. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-277-4
Nr:
2165724367
chapter in monograph
40

Title:
Czynniki sukcesu - wnioski z badań
Source:
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2010, s. 80-86
Signature:
NP-756/Magazyn
Nr:
2168282899
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Title:
Relacje między kulturą organizacyjną a kapitałem intelektualnym - spojrzenie z perspektywy interesariuszy = Relations between Organization Culture and Intellectual Capital - View from Stakeholders' Perspective
Source:
Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim / red. Marta Juchnowicz - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009, s. 41-52. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-7526-681-8
Nr:
2164945351
chapter in monograph
42

Title:
Pomiar i analiza płynności i retencji zatrudnienia
Source:
Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 62-80
ISBN:
978-83-7252-466-9
Nr:
2165796172
chapter in monograph
See main document
43

Title:
Analiza i pomiar kapitału intelektualnego organizacji w kontekście tworzenia wartości dla jej interesariuszy = Analysis and Measurement of an Organisation's Intellectual Capital and the Creation of Value for its Stakeholders
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 810 (2009) , s. 19-37. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51464
article
See main document
44

Title:
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 5 (30) (2009) , s. 36-37. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275055
unreviewed article
See main document
45

Title:
Analiza programów studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w polskich uczelniach publicznych
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : problemy dydaktyki / red. Bogusława Urbaniak - Warszawa: Difin, 2008, s. 104-114
ISBN:
978-83-7251-889-7
Nr:
2166071875
chapter in monograph
46

Title:
Miejsce kapitału intelektualnego w rozwoju organizacji XXI wieku = The Place of Intellectual Capital in the Development of 21st-Century Organisations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 773 (2008) , s. 97-110. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50660
article
See main document
47

Title:
Pomiar i ocena w zarządzaniu talentami
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008, s. 148-173
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-7526-650-4
Nr:
2165621821
chapter in monograph
See main document
48

Title:
Analiza i pomiar kapitału intelektualnego w jednostkach badawczo-rozwojowych
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
443 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-37
Nr:
52367
doctoral dissertation
49

Title:
Jakość kapitału ludzkiego
Source:
Kurier UEK2007. - nr 7 (15), s. 20-21. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168348026
varia
50

Title:
Uwarunkowania pomiaru kapitału ludzkiego na przykładzie instytutów naukowych
Source:
Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji / red. Anna Lipka, Stanisław Waszczak - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 165-172
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-839-0
Nr:
2166132652
chapter in monograph
51

Title:
Kapitał intelektualny w jednostce badawczo-rozwojowej - problemy i wyzwania = Intellectual Capital in a Research and Development Institution - Problems and Challenges
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007) , s. 83-102. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50944
article
See main document
52

Title:
Zarządzanie kapitałem intelektualnym w jednostkach badawczo-rozwojowych = Intellectual Capital Management in Branch Research-development Units
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 179-189. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166218763
chapter in conference materials
See main document
53

Title:
Zarządzanie wiedzą w zmieniającej się gospodarce = Knowledge Management in a Changing Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 719 (2006) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52872
article
See main document
54

Title:
ZZL w jednostkach badawczo-rozwojowych : aneks
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 629-644 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6
Nr:
2166092979
chapter in monograph
55

Title:
Problem pomiaru wartości niematerialnych w organizacji uczącej się = The Problem of Measuring Intangible Value in the Learning Organisation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 679 (2005) , s. 47-61. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52794
article
See main document
56

Title:
Wewnętrzny kontekst zarządzania zasobami ludzkimi w procesach międzynarodowych fuzji i przejęć = The Internal Context of Human Resource Management in International Merger and Acquisition Processes
Source:
Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 599-611. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-84-1
Nr:
2166381925
chapter in monograph
See main document
57

Title:
Controlling personalny
Source:
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 179-207 - Bibliogr.
ISBN:
83-89355-43-4
Nr:
2168222240
chapter in monograph
See main document
58

Title:
Kulturowe uwarunkowania fuzji i przejęć
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 73-89
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221906
chapter in monograph
See main document
59

Title:
Pomiar wiedzy w organizacji - problemy i wyzwania
Source:
Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / red. Marta Juchnowicz - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2004, s. 56-65 - Bibliogr.
Series:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-60-6
Nr:
2168222014
chapter in monograph
60

Title:
Efektywność fuzji i przejęć w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 165-183
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221918
chapter in monograph
See main document
61

Title:
[Recenzja]
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2004) , s. 110-114
Nr:
2168269562
review
62

Title:
Komunikowanie się w procesach fuzji i przejęć
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 127-137
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221908
chapter in monograph
See main document
63

Title:
Proces integracji europejskiej a zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 108-126
ISBN:
83-7252-159-X
Nr:
2168225470
chapter in monograph
See main document
64

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi we Francji
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 41-60
ISBN:
83-7252-159-X
Nr:
2168225460
chapter in monograph
See main document
65

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w innych krajach europejskich
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 79-107
ISBN:
83-7252-159-X
Nr:
2168225464
chapter in monograph
See main document
66

Author:
Title:
Niefinansowe metody pomiaru kapitału ludzkiego = Non-financial Methods for Measuring Human Capital
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 629 (2003) , s. 25-36. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223606
article
See main document
67

Author:
Title:
System ocen okresowych : Geofizyka Kraków Sp. z o.o.
Source:
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002, s. 171-[185]. - Załączniki
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-88597-55-8
Nr:
2168218228
chapter in monograph
See main document
68

Author:
Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych działających w Polsce
Source:
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002, s. 207-229. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-88597-71-X
Nr:
2168229606
chapter in monograph
See main document
69

Title:
Zmiana kultury organizacyjnej a zarządzanie zasobami ludzkimi = Change in Organisational Culture and Human Resource Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 607 (2002) , s. 17-28. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225086
article
See main document
70

Author:
Title:
Pozyskiwanie pracowników : Ovita Nutricia Sp. z o.o.
Source:
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002, s. 103-[117]. - Załącznik
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-88597-55-8
Nr:
2168218224
chapter in monograph
See main document
71

Title:
Ocenianie pracowników
Source:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 68-87 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
2166213969
chapter in monograph
See main document
72

Title:
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy
Publisher address:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001
Physical description:
97, [1] s.: tab.; 29 cm
Series:
(Opracowania PCZ ; z. 9)
Nr:
2168229770
report
73

Title:
Kapitał ludzki w praktyce zarządzania polskich przedsiębiorstw
Source:
TRANS '01 : Wspólna Europa : przedsiębiorstwo wobec globalizacji / red. Halina Brdulak, Tomasz Gołębiowski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 371-382
ISBN:
83-208-1364-6
Nr:
2168236012
chapter in conference materials
74

Title:
Wynagradzanie pracowników
Source:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 88-100 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
2166214041
chapter in monograph
See main document
75

Author:
Title:
Zasoby ludzkie w zarządzaniu firmą
Source:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 15-31 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
2166213795
chapter in monograph
See main document
76

Title:
Wpływ globalizacji na zarządzanie zasobami ludzkimi
Source:
Globalizacja w gospodarce światowej / [red. Tomasz Czuba, Marcin Skurczyński] - Sopot: Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, 2000, s. 303-319 - Bibliogr.
ISBN:
83-86230-76-2
Nr:
2168229798
chapter in monograph
77

Author:
Title:
Recenzje i omówienia
Source:
Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 5 (2000) , s. 95-98
Nr:
2168229782
review
78

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1-2 (1999) , s. 128-130
Nr:
2168241696
review
Unpublished documents:
1

Title:
Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
[103] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Research program:
41/KZKL/1/2008/S/457
Signature:
NP-1208/Magazyn
Nr:
2162215688
unpublished scientific work
2

Title:
Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
222 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Research program:
28/KRP/1/07/9/389
Signature:
NP-1155/Magazyn
Nr:
2168237562
unpublished scientific work
3

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : restrukturyzacja zatrudnienia. Etap 3
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
36[26] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Research program:
91/KZP/1/2002/S
Signature:
NP-670/3/Magazyn
Nr:
2168226345
unpublished scientific work
4

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : rozwój zasobów ludzkich. Etap 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
49 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik,
Research program:
93/KZP/1/2001/S
Signature:
NP-670/2/Magazyn
Nr:
2168226349
unpublished scientific work
5

Title:
Czynniki determinujące lokalizację działalności globalnej przedsiębiorstwa na przykładzie Niemiec i Polski
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
115[2] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
50/KZM/1/99/S
Signature:
NP-633/Magazyn
Nr:
2168226353
unpublished scientific work
6

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji. Etap 1
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
[42] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-670/1/Magazyn
Nr:
2168226351
unpublished scientific work
1
Konceptualizacja świadomości różnorodności jako kompetencji współczesnego menedżera / Urban PAULI, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach zróżnicowanych kulturowo = Human Capital Management in Culturally Diverse Organizations / red. nauk. Łukasz Haromszeki. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020. - S. 49-55. - ISBN 978-83-7695-819-4 ; 978-83-7695-817-7. - Pełny tekst: https://www.wir.ue.wroc.pl/docstore/download/WUTf93259e6095b4fdab9b8ea0660c7e965/Haromszeki_Zarzadzanie_kapitale_ludzkim_w_organizacjach.pdf
2
Czynniki kulturowe w procesie zarządzania zmianą organizacyjną w służbie cywilnej / Mariola Wiater ; Promotor: Joanna PURGAŁ-POPIELA. - Kraków, 2019. - 294 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
3
The Context of Managing Inpatriation: institutional Distance and Relationship between a Foreign Subsidiary and the Headquarters of a MNC = Kontekst zarządzania inpatriacją : znaczenie dystansu instytucjonalnego oraz relacji między filią zagraniczną a centralą przedsiębiorstwa międzynarodowego / Joanna PURGAŁ-POPIELA // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI. - nr 6 (2019), s. 73-87. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ipiss.com.pl/?zzl=kontekst-zarzadzania-inpatriacja-znaczenie-dystansu-instytucjonalnego-oraz-relacji-miedzy-filia-zagraniczna-a-centrala-przedsiebiorstwa-miedzynarodowego&t=en. - ISSN 1641-0874
4
Global Talent Management : Current State of Research and Trends = Global talent management - aktualny stan badań i kierunki rozwoju / Joanna PURGAŁ-POPIELA // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - nr 6 (2018), s. 13-28. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Global Talent Management. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ipiss.com.pl/?zzl=global-talent-management-aktualny-stan-badan-i-kierunki-rozwoju. - ISSN 1641-0874
5
Glossary of HRM Concept = Słownik pojęć ZZL / Joanna PURGAŁ-POPIELA, Urban PAULI, Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKIGlossary of HRM Concept = Słownik pojęć ZZL / Joanna PURGAŁ-POPIELA, Urban PAULI, Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKIGlossary of HRM Concept = Słownik pojęć ZZL / Joanna PURGAŁ-POPIELA, Urban PAULI, Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKIGlossary of HRM Concept = Słownik pojęć ZZL / Joanna PURGAŁ-POPIELA, Urban PAULI, Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKIZarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKIZarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKIZarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - nr 6 (2018), s. 179-181nr 6 (2018), s. 179-181nr 6 (2018), s. 179-181nr 6 (2018), s. 179-181. - Tytuł numeru: Global Talent Management. - Pełny tekst: https://www.ipiss.com.pl/zzlnumery/201806. - ISSN 1641-08741641-08741641-08741641-0874
6
Koszty i korzyści międzynarodowej mobilności pracowników / Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Migracje międzynarodowe i ekspatriacja : perspektywa indywidualna, organizacyjna, społeczno-kulturowa / red. nauk. Sylwia Przytuła. - Warszawa: Difin, 2017. - S. 123-134. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-476-5
7
Transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji : perspektywa filii zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych / Joanna PURGAŁ-POPIELA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2017. - 283 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2296-0
8
Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie dzielenia się wiedzą w warunkach ekspatriacji = Fostering Knowledge Sharing Attitudes and Behaviours in Terms of Expatriation / Joanna PURGAŁ-POPIELA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 39, nr 1 (2016), s. 67-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1764. - ISSN 1734-087X
9
Pomiar i ocena w zarządzaniu talentami / Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 156-182. - ISBN 978-83-264-9978-4
10
Developing Cross-cultural Competences through International Employees Flow - Experience of Subsidiaries Providing Business Services / Joanna PURGAŁ-POPIELA // Journal of Intercultural Management. - Vol. 8, no. 3 (2016), s. 87-103. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/joim.2016.8.issue-3/joim-2016-0018/joim-2016-0018.pdf. - ISSN 2080-0150
11
Knowledge Transfer Through International Assignments in the Organizational Context / Joanna PURGAŁ-POPIELA // Argumenta Oeconomica. - nr 2(35) (2015), s. 145-167. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/30371/Purgal-Popiela_Knowledge_Transfer_Through_International_Assignments_2015.pdf. - ISSN 1233-5835
12
Delegowanie pracowników za granicę w przedsiębiorstwach międzynarodowych / Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - (HR). - S. 101-116. - ISBN 978-83-264-9203-7
13
The Role of National Cultures in Foreign Subsidiaries' Practices Applied to Support Knowledge Flow within MNCs / Joanna PURGAŁ-POPIELA // Journal of Intercultural Management. - Vol. 7, no. 4 (2015), s. 21-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.degruyter.com/dg/viewarticle.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fjoim.2015.7.issue-4$002fjoim-2015-0028$002fjoim-2015-0028.pdf/joim-2015-0028.pdf?format=INT&t:ac=j$002fjoim.2015.7.issue-4$002fjoim-2015-0028$002fjoim-2015-0028.xml. - ISSN 2080-0150
14
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe (GPW) : wyzwania na nowe czasy / Grzegorz ŁUKASIEWICZ, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski / [konsultacja merytoryczna Małgorzata Bonikowska]. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015. - S. 42-45. - ISBN 978-83-7633-365-6
15
Role of International Assignments in Knowledge Flow in Small and Medium Companies with Foreign Ownership / Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Proceedings of the 5th International Conference on Management 2015 "Management, leadership and strategy for SMEs' competitiveness". - Gödöllő: Szent István University Publishing House, 2015. - S. 45-49. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-963-269-492-4. - Pełny tekst: http://real.mtak.hu/24680/1/ICoM_2015-paper009.pdf
16
Oasis East : kiedy pracownicy odchodzą do konkurencji / Grzegorz ŁUKASIEWICZ, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski / [konsultacja merytoryczna Małgorzata Bonikowska]. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015. - S. 54-57. - ISBN 978-83-7633-365-6
17
Managing International Assignments in Polish Companies Operating in Foreign Markets - Analysis of Preliminary Empirical Results / Joanna PURGAŁ-POPIELA // Journal for East European Management Studies. - vol. 20, no. 1 (2015), s. 102-118. - Streszcz., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0949-6181
18
Managing International Assignments in Polish Companies Expanding in Foreign Markets - Analysis of Preliminary Empirical Results / Joanna Purgał-Popiela // W: Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts / ed. by Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT. - Cracow : Symposium Cracoviense, 2014. - S. 51-52. - Dostępne tylko streszcz. w języku angielskim. - ISBN 978-83-914703-4-3
19
Delegowanie pracowników do pracy na rynkach międzynarodowych / Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2014), s. 1[68]-19[86]. - Bibliogr.
20
Gospodarowanie kapitałem ludzkim / Beata BUCHELT, Iwona KUBICA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ, Joanna PURGAŁ-POPIELA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 106, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-661-8
21
ZZL w jednostkach badawczo-rozwojowych / Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Wyd. 1, 6 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - S. 629-644. - ISBN 978-83-01-14813-3
22
Dimensions of Foreign Subsidiary's Absorptive Capacity in the Context of Knowledge Transfer through Expatriation / Joanna PURGAŁ-POPIELA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 29, nr 3 (2013), s. 127-142. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1649. - ISSN 1734-087X
23
Misje zagraniczne w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa / Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2013), s. 159-177. - Bibliogr.
24
Różnorodność form międzynarodowej pracy i jej implikacje dla zarządzania zasobami ludzkimi = Various Forms of International Work and Their Implications for Human Resource Management / Joanna PURGAŁ-POPIELA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 914 (2013), s. 37-54. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/751/575. - ISSN 1898-6447
25
Modern Forms of Expatriation in Developing Companies on International Markets = Współczesne formy ekapatriacji w rozwoju przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych / Joanna PURGAŁ-POPIELA // Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2012), s. 37-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0882
26
Ekspatriacja w przedsiębiorstwie międzynarodowym - z punktu widzenia centrali i oddziału goszczącego = Expatriation in an International Company - Headquarter versus Host Subsidiary Perspective / Joanna PURGAŁ-POPIELA // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 10, nr 1, cz. 3 (2012), s. 199-209. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2012_1_3_17.pdf. - ISSN 2084-5189
27
ZZL w jednostkach badawczo-rozwojowych / Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2012. - S. 629-644. - ISBN 978-83-01-14813-3
28
Osobiste i rodzinne aspekty misji zagranicznych / Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - (HR). - S. 188-205. - ISBN 978-83-264-3948-3
29
Uwarunkowania kulturowe misji zagranicznych / Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - (HR). - S. 29-51. - ISBN 978-83-264-3948-3
30
Ekspatriacja - kobiecy punkt widzenia? : aneks / Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - (HR). - S. 269-276. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-3948-3
31
Ekspatriacja jako problem jednostki - indywidualne motywy, oczekiwania, oceny = Expatriation as a Problem of an Individual - Individual Motives, Expectations, Evaluation / Joanna PURGAŁ-POPIELA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 891 (2012), s. 53-68. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
32
Miejsce i zadania działu personalnego w organizacji / Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Marcin KARWIŃSKI // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 9-31. - ISBN 978-83-7252-572-7
33
Współczesne formy pracy w środowisku międzynarodowym / Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu. - (2012), s. 23-38. - Bibliogr.
34
Czynniki sukcesu misji zagranicznych - wnioski z badań / Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI. - (2011), s. 174-194
35
Adjustment of Expatriates and Their Spouses as a Challenge for International Human Resource Management / Joanna PURGAŁ-POPIELA // Journal of Intercultural Management. - Vol. 3, No. 1 (2011), s. 27-43. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://joim.pl/wp-content/uploads/2020/02/3-1-3.pdf. - ISSN 2080-0150
36
Cultural Context of the HR Function / Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 31-52. - ISBN 978-83-264-1178-6
37
Sukces misji zagranicznej i jego uwarunkowania - spojrzenie z perspektywy organizacji i ekspatrianta = The Success of a Foreign Mission and Its Reasons - the Point of View of the Organization and of the Expatriate / Joanna PURGAŁ-POPIELA // Problemy Zarządzania. - vol. 9, nr 4 (34) (2011), s. 75-97. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Współczesne wyzwania polityki personalnej. - Bibliogr. - ISSN 1644-9584
38
Teoretyczne podstawy zarządzania ekspatriantami / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Alicja MIŚ, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2010), s. 6-50
39
Cultural Aspects of Knowledge Workers' Commitment / Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Organisation Management : Competitiveness, Social Responsibility, Human Capital / ed. Dagmara Lewicka. - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010. - S. 129-143. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-277-4
40
Czynniki sukcesu - wnioski z badań / Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2010), s. 80-86
41
Relacje między kulturą organizacyjną a kapitałem intelektualnym - spojrzenie z perspektywy interesariuszy = Relations between Organization Culture and Intellectual Capital - View from Stakeholders' Perspective / Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim / red. Marta Juchnowicz. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - (HR). - S. 41-52. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7526-681-8
42
Pomiar i analiza płynności i retencji zatrudnienia / Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 62-80. - ISBN 978-83-7252-466-9
43
Analiza i pomiar kapitału intelektualnego organizacji w kontekście tworzenia wartości dla jej interesariuszy = Analysis and Measurement of an Organisation's Intellectual Capital and the Creation of Value for its Stakeholders / Joanna PURGAŁ-POPIELA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 810 (2009), s. 19-37. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168054876. - ISSN 1898-6447
44
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim / Joanna PURGAŁ-POPIELA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 5 (30) (2009), s. 36-37. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009. - ISSN 1689-7757
45
Analiza programów studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w polskich uczelniach publicznych / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : problemy dydaktyki / red. Bogusława Urbaniak. - Warszawa: Difin, 2008. - S. 104-114. - ISBN 978-83-7251-889-7
46
Miejsce kapitału intelektualnego w rozwoju organizacji XXI wieku = The Place of Intellectual Capital in the Development of 21st-Century Organisations / Joanna PURGAŁ-POPIELA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 773 (2008), s. 97-110. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161402272. - ISSN 1898-6447
47
Pomiar i ocena w zarządzaniu talentami / Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - (HR). - S. 148-173. - ISBN 978-83-7526-650-4
48
Analiza i pomiar kapitału intelektualnego w jednostkach badawczo-rozwojowych / Joanna PURGAŁ-POPIELA ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2007. - 443 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001145a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001145b
49
Jakość kapitału ludzkiego / Joanna PURGAŁ-POPIELA // Kurier UEK. - nr 7 (15) (2007), s. 20-21. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 1689-7757
50
Uwarunkowania pomiaru kapitału ludzkiego na przykładzie instytutów naukowych / Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji / red. Anna Lipka, Stanisław Waszczak. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 165-172. - ISBN 978-83-7246-839-0
51
Kapitał intelektualny w jednostce badawczo-rozwojowej - problemy i wyzwania = Intellectual Capital in a Research and Development Institution - Problems and Challenges / Joanna PURGAŁ-POPIELA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007), s. 83-102. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150624942. - ISSN 0208-7944
52
Zarządzanie kapitałem intelektualnym w jednostkach badawczo-rozwojowych = Intellectual Capital Management in Branch Research-development Units / Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 179-189. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
53
Zarządzanie wiedzą w zmieniającej się gospodarce = Knowledge Management in a Changing Economy / Joanna PURGAŁ-POPIELA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 719 (2006), s. 5-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/122619861. - ISSN 0208-7944
54
ZZL w jednostkach badawczo-rozwojowych : aneks / Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 629-644. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6
55
Problem pomiaru wartości niematerialnych w organizacji uczącej się = The Problem of Measuring Intangible Value in the Learning Organisation / Joanna PURGAŁ-POPIELA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 679 (2005), s. 47-61. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/99579039. - ISSN 0208-7944
56
Wewnętrzny kontekst zarządzania zasobami ludzkimi w procesach międzynarodowych fuzji i przejęć = The Internal Context of Human Resource Management in International Merger and Acquisition Processes / Beata BUCHELT-NAWARA, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005. - (HR). - S. 599-611. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89355-84-1
57
Controlling personalny / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - S. 179-207. - Bibliogr. - ISBN 83-89355-43-4
58
Kulturowe uwarunkowania fuzji i przejęć / Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 73-89. - ISBN 83-89355-25-6
59
Pomiar wiedzy w organizacji - problemy i wyzwania / Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / red. Marta Juchnowicz. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2004. - (Człowiek w Firmie). - S. 56-65. - Bibliogr. - ISBN 83-88840-60-6
60
Efektywność fuzji i przejęć w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi / Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 165-183. - ISBN 83-89355-25-6
61
[Recenzja] / Joanna PURGAŁ-POPIELA // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2004), s. 110-114. - Rec. pracy: Child John, Faulkner David, Pitkethly Robert, The Management of International Acquisitions. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2000
62
Komunikowanie się w procesach fuzji i przejęć / Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 127-137. - ISBN 83-89355-25-6
63
Proces integracji europejskiej a zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 108-126. - ISBN 83-7252-159-X
64
Zarządzanie zasobami ludzkimi we Francji / Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 41-60. - ISBN 83-7252-159-X
65
Zarządzanie zasobami ludzkimi w innych krajach europejskich / Beata BUCHELT-NAWARA, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 79-107. - ISBN 83-7252-159-X
66
Niefinansowe metody pomiaru kapitału ludzkiego = Non-financial Methods for Measuring Human Capital / Joanna PURGAŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 629 (2003), s. 25-36. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50602644. - ISSN 0208-7944
67
System ocen okresowych : Geofizyka Kraków Sp. z o.o. / Joanna PURGAŁ // W: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002. - (HR). - S. 171-[185]. - Załączniki. - ISBN 83-88597-55-8
68
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych działających w Polsce / Joanna PURGAŁ // W: Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002. - S. 207-229. - Bibliogr. - ISBN 83-88597-71-X
69
Zmiana kultury organizacyjnej a zarządzanie zasobami ludzkimi = Change in Organisational Culture and Human Resource Management / Joanna PURGAŁ-POPIELA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 607 (2002), s. 17-28. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13563. - ISSN 0208-7944
70
Pozyskiwanie pracowników : Ovita Nutricia Sp. z o.o. / Joanna PURGAŁ // W: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002. - (HR). - S. 103-[117]. - Załącznik. - ISBN 83-88597-55-8
71
Ocenianie pracowników / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ, Tomasz SAPETA // W: Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 68-87. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-080-1
72
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001. - 97, [1] s. : tab. ; 29 cm. - (Opracowania Projektów Celowych Zamawianych, ISSN 1641-9766 ; z. 9)
73
Kapitał ludzki w praktyce zarządzania polskich przedsiębiorstw / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ // W: TRANS '01 : Wspólna Europa : przedsiębiorstwo wobec globalizacji / red. Halina Brdulak, Tomasz Gołębiowski. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 371-382. - ISBN 83-208-1364-6
74
Wynagradzanie pracowników / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ // W: Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 88-100. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-080-1
75
Zasoby ludzkie w zarządzaniu firmą / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ, Ralf Schmitz // W: Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 15-31. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-080-1
76
Wpływ globalizacji na zarządzanie zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ // W: Globalizacja w gospodarce światowej / [red. Tomasz Czuba, Marcin Skurczyński]. - Sopot: Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, 2000. - S. 303-319. - Bibliogr. - ISBN 83-86230-76-2
77
Recenzje i omówienia / Joanna PURGAŁ // Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 5 (2000), s. 95-98. - Rec. pracy: Cartwright Sue, Cooper Cary L., Managing Mergers, Acquisitions & Strategic Alliances: Integrating People and Culture. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1996
78
[Recenzja] / Joanna PURGAŁ // Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1-2 (1999), s. 128-130. - Rec. pracy: Peter F. Drucker, Knowledge-worker productivity - the biggest challenge = Największe wyzwanie - wydajność "knowledge-workers" // California Management Review, vol. 41 nr 2 (1999), s. 79-94
79
Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Tomasz SAPETA, Iwona KUBICA, Urban PAULI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - [103] s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
80
Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy / opracował zespół: Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Beata BUCHELT-NAWARA, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Marcin KARWIŃSKI, Urban PAULI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 222 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD
81
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : restrukturyzacja zatrudnienia. Etap 3 / [Aleksy POCZTOWSKI - kierownik] ; Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Beata BUCHELT-NAWARA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 36[26] s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
82
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : rozwój zasobów ludzkich. Etap 2 / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ, Beata BUCHELT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [2001]. - 49 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik
83
Czynniki determinujące lokalizację działalności globalnej przedsiębiorstwa na przykładzie Niemiec i Polski / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI ; [autorzy: Marek LISIŃSKI, Halina ŁYSZCZARZ, Wojciech PAJĄK, Piotr BUŁA, Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 115[2] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
84
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji. Etap 1 / [Aleksy POCZTOWSKI - kierownik] ; Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - [42] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Pauli U., Purgał-Popiela J., (2020), Konceptualizacja świadomości różnorodności jako kompetencji współczesnego menedżera. [W:] Haromszeki Ł. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 49-55.
2
Wiater M., (2019), Czynniki kulturowe w procesie zarządzania zmianą organizacyjną w służbie cywilnej, Purgał-Popiela J. (red.), Kraków : , 294 k.
3
Purgał-Popiela J., (2019), The Context of Managing Inpatriation: institutional Distance and Relationship between a Foreign Subsidiary and the Headquarters of a MNC, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 73-87; https://www.ipiss.com.pl/?zzl=kontekst-zarzadzania-inpatriacja-znaczenie-dystansu-instytucjonalnego-oraz-relacji-miedzy-filia-zagraniczna-a-centrala-przedsiebiorstwa-miedzynarodowego&t=en
4
Purgał-Popiela J., (2018), Global Talent Management : Current State of Research and Trends, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 13-28; https://www.ipiss.com.pl/?zzl=global-talent-management-aktualny-stan-badan-i-kierunki-rozwoju
5
Purgał-Popiela J., Pauli U., Miś A., Pocztowski A., (2018), Glossary of HRM Concept, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 179-181; https://www.ipiss.com.pl/zzlnumery/201806
6
Purgał-Popiela J., (2017), Koszty i korzyści międzynarodowej mobilności pracowników. [W:] Przytuła S. (red.), Migracje międzynarodowe i ekspatriacja : perspektywa indywidualna, organizacyjna, społeczno-kulturowa, Warszawa : Difin, s. 123-134.
7
Purgał-Popiela J., (2017), Transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji: perspektywa filii zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 283 s.
8
Purgał-Popiela J., (2016), Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie dzielenia się wiedzą w warunkach ekspatriacji, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", t. 39, nr 1, s. 67-83; https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1764
9
Purgał-Popiela J., (2016), Pomiar i ocena w zarządzaniu talentami. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 156-182.
10
Purgał-Popiela J., (2016), Developing Cross-cultural Competences through International Employees Flow - Experience of Subsidiaries Providing Business Services, "Journal of Intercultural Management", Vol. 8, no. 3, s. 87-103; https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/joim.2016.8.issue-3/joim-2016-0018/joim-2016-0018.pdf
11
Purgał-Popiela J., (2015), Knowledge Transfer Through International Assignments in the Organizational Context, "Argumenta Oeconomica", nr 2(35), s. 145-167; http://www.dbc.wroc.pl/Content/30371/Purgal-Popiela_Knowledge_Transfer_Through_International_Assignments_2015.pdf
12
Purgał-Popiela J., (2015), Delegowanie pracowników za granicę w przedsiębiorstwach międzynarodowych. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 101-116.
13
Purgał-Popiela J., (2015), The Role of National Cultures in Foreign Subsidiaries' Practices Applied to Support Knowledge Flow within MNCs, "Journal of Intercultural Management", Vol. 7, no. 4, s. 21-33; http://www.degruyter.com/dg/viewarticle.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fjoim.2015.7.issue-4$002fjoim-2015-0028$002fjoim-2015-0028.pdf/joim-2015-0028.pdf?format=INT&t:ac=j$002fjoim.2015.7.issue-4$002fjoim-2015-0028$002fjoim-2015-0028.xml
14
Łukasiewicz G., Purgał-Popiela J., (2015), Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe (GPW) : wyzwania na nowe czasy. [W:] Małgorzata Bonikowska (red.), Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 42-45.
15
Purgał-Popiela J., (2015), Role of International Assignments in Knowledge Flow in Small and Medium Companies with Foreign Ownership. [W:] Proceedings of the 5th International Conference on Management 2015 "Management, leadership and strategy for SMEs' competitiveness", Gödöllő : Szent István University Publishing House, s. 45-49.
16
Łukasiewicz G., Purgał-Popiela J., (2015), Oasis East : kiedy pracownicy odchodzą do konkurencji. [W:] Małgorzata Bonikowska (red.), Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 54-57.
17
Purgał-Popiela J., (2015), Managing International Assignments in Polish Companies Operating in Foreign Markets - Analysis of Preliminary Empirical Results, "Journal for East European Management Studies", vol. 20, no. 1, s. 102-118.
18
Purgał-Popiela J., (2014), Managing International Assignments in Polish Companies Expanding in Foreign Markets - Analysis of Preliminary Empirical Results. [W:] Pocztowski A., Buchelt B. (red.), Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts, Cracow : Symposium Cracoviense, s. 51-52.
19
Purgał-Popiela J., (2014), Delegowanie pracowników do pracy na rynkach międzynarodowych. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, s. 1[68]-19[86].
20
Buchelt B., Kubica I., Łukasiewicz G., Purgał-Popiela J., (2014), Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 106, [2] s.
21
Purgał-Popiela J., (2014), ZZL w jednostkach badawczo-rozwojowych. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 629-644.
22
Purgał-Popiela J., (2013), Dimensions of Foreign Subsidiary's Absorptive Capacity in the Context of Knowledge Transfer through Expatriation, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", t. 29, nr 3, s. 127-142; https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1649
23
Purgał-Popiela J., (2013), Misje zagraniczne w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową, s. 159-177.
24
Purgał-Popiela J., (2013), Różnorodność form międzynarodowej pracy i jej implikacje dla zarządzania zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 914, s. 37-54; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/751/575
25
Purgał-Popiela J., (2012), Modern Forms of Expatriation in Developing Companies on International Markets, "Human Resource Management", nr 6, s. 37-52.
26
Purgał-Popiela J., (2012), Ekspatriacja w przedsiębiorstwie międzynarodowym - z punktu widzenia centrali i oddziału goszczącego, "Zarządzanie i Finanse", R. 10, nr 1, cz. 3, s. 199-209; http://zif.wzr.pl/pim/2012_1_3_17.pdf
27
Purgał-Popiela J., (2012), ZZL w jednostkach badawczo-rozwojowych. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 629-644.
28
Purgał-Popiela J., (2012), Osobiste i rodzinne aspekty misji zagranicznych. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 188-205.
29
Purgał-Popiela J., (2012), Uwarunkowania kulturowe misji zagranicznych. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 29-51.
30
Purgał-Popiela J., (2012), Ekspatriacja - kobiecy punkt widzenia? : aneks. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 269-276.
31
Purgał-Popiela J., (2012), Ekspatriacja jako problem jednostki - indywidualne motywy, oczekiwania, oceny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 891, s. 53-68.
32
Miś A., Buchelt B., Purgał-Popiela J., Karwiński M., (2012), Miejsce i zadania działu personalnego w organizacji. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-31.
33
Purgał-Popiela J., (2012), Współczesne formy pracy w środowisku międzynarodowym. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, s. 23-38.
34
Purgał-Popiela J., (2011), Czynniki sukcesu misji zagranicznych - wnioski z badań. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego, s. 174-194.
35
Purgał-Popiela J., (2011), Adjustment of Expatriates and Their Spouses as a Challenge for International Human Resource Management, "Journal of Intercultural Management", Vol. 3, No. 1, s. 27-43; http://joim.pl/wp-content/uploads/2020/02/3-1-3.pdf
36
Purgał-Popiela J., (2011), Cultural Context of the HR Function. [W:] Pocztowski A. (red.), Human Resource Management in Transition : the Polish Case (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 31-52.
37
Purgał-Popiela J., (2011), Sukces misji zagranicznej i jego uwarunkowania - spojrzenie z perspektywy organizacji i ekspatrianta, "Problemy Zarządzania", vol. 9, nr 4 (34), s. 75-97.
38
Pocztowski A., Buchelt B., Miś A., Purgał-Popiela J., (2010), Teoretyczne podstawy zarządzania ekspatriantami. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, s. 6-50.
39
Purgał-Popiela J., (2010), Cultural Aspects of Knowledge Workers' Commitment. [W:] Lewicka D. (red.), Organisation Management : Competitiveness, Social Responsibility, Human Capital, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 129-143.
40
Purgał-Popiela J., (2010), Czynniki sukcesu - wnioski z badań. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, s. 80-86.
41
Purgał-Popiela J., (2009), Relacje między kulturą organizacyjną a kapitałem intelektualnym - spojrzenie z perspektywy interesariuszy. [W:] Juchnowicz M. (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 41-52.
42
Purgał-Popiela J., (2009), Pomiar i analiza płynności i retencji zatrudnienia. [W:] Pocztowski A. (red.), Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 62-80.
43
Purgał-Popiela J., (2009), Analiza i pomiar kapitału intelektualnego organizacji w kontekście tworzenia wartości dla jej interesariuszy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 810, s. 19-37; https://bazekon.uek.krakow.pl/168054876
44
Purgał-Popiela J., (2009), Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, "Kurier UEK", nr 5 (30), s. 36-37; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009
45
Pocztowski A., Purgał-Popiela J., (2008), Analiza programów studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w polskich uczelniach publicznych. [W:] Urbaniak B. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : problemy dydaktyki, Warszawa : Difin, s. 104-114.
46
Purgał-Popiela J., (2008), Miejsce kapitału intelektualnego w rozwoju organizacji XXI wieku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 773, s. 97-110; https://bazekon.uek.krakow.pl/161402272
47
Purgał-Popiela J., (2008), Pomiar i ocena w zarządzaniu talentami. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 148-173.
48
Purgał-Popiela J., (2007), Analiza i pomiar kapitału intelektualnego w jednostkach badawczo-rozwojowych, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 443 k.
49
Purgał-Popiela J., (2007), Jakość kapitału ludzkiego, "Kurier UEK", nr 7 (15), s. 20-21.
50
Purgał-Popiela J., (2007), Uwarunkowania pomiaru kapitału ludzkiego na przykładzie instytutów naukowych. [W:] Lipka A., Waszczak S. (red.), Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 165-172.
51
Purgał-Popiela J., (2007), Kapitał intelektualny w jednostce badawczo-rozwojowej - problemy i wyzwania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 748, s. 83-102; https://bazekon.uek.krakow.pl/150624942
52
Purgał-Popiela J., (2006), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w jednostkach badawczo-rozwojowych. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 179-189.
53
Purgał-Popiela J., (2006), Zarządzanie wiedzą w zmieniającej się gospodarce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 719, s. 5-22; https://bazekon.uek.krakow.pl/122619861
54
Purgał-Popiela J., (2006), ZZL w jednostkach badawczo-rozwojowych : aneks. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 629-644.
55
Purgał-Popiela J., (2005), Problem pomiaru wartości niematerialnych w organizacji uczącej się, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 679, s. 47-61; https://bazekon.uek.krakow.pl/99579039
56
Buchelt-Nawara B., Purgał-Popiela J., (2005), Wewnętrzny kontekst zarządzania zasobami ludzkimi w procesach międzynarodowych fuzji i przejęć. [W:] Pocztowski A. (red.), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 599-611.
57
Pocztowski A., Purgał-Popiela J., (2004), Controlling personalny. [W:] Sierpińska M. (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 179-207.
58
Purgał-Popiela J., (2004), Kulturowe uwarunkowania fuzji i przejęć. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 73-89.
59
Purgał-Popiela J., (2004), Pomiar wiedzy w organizacji - problemy i wyzwania. [W:] Juchnowicz M. (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 56-65.
60
Purgał-Popiela J., (2004), Efektywność fuzji i przejęć w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 165-183.
61
Purgał-Popiela J., (2004), [Recenzja], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 110-114.
62
Purgał-Popiela J., (2004), Komunikowanie się w procesach fuzji i przejęć. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 127-137.
63
Pocztowski A., Purgał-Popiela J., (2003), Proces integracji europejskiej a zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 108-126.
64
Purgał-Popiela J., (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi we Francji. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 41-60.
65
Buchelt-Nawara B., Purgał-Popiela J., (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi w innych krajach europejskich. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 79-107.
66
Purgał J., (2003), Niefinansowe metody pomiaru kapitału ludzkiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 629, s. 25-36; https://bazekon.uek.krakow.pl/50602644
67
Purgał J., (2002), System ocen okresowych : Geofizyka Kraków Sp. z o.o.. [W:] Pocztowski A. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 171-[185].
68
Purgał J., (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych działających w Polsce. [W:] Pocztowski A. (red.), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 207-229.
69
Purgał-Popiela J., (2002), Zmiana kultury organizacyjnej a zarządzanie zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 607, s. 17-28; https://bazekon.uek.krakow.pl/13563
70
Purgał J., (2002), Pozyskiwanie pracowników : Ovita Nutricia Sp. z o.o.. [W:] Pocztowski A. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 103-[117].
71
Pocztowski A., Purgał J., Sapeta T., (2001), Ocenianie pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 68-87.
72
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Purgał J., (2001), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy, (Opracowania PCZ, z. 9), Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 97, [1] s.
73
Pocztowski A., Purgał J., (2001), Kapitał ludzki w praktyce zarządzania polskich przedsiębiorstw. [W:] Brdulak H., Gołębiowski T. (red.), TRANS '01 : Wspólna Europa : przedsiębiorstwo wobec globalizacji, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 371-382.
74
Pocztowski A., Purgał J., (2001), Wynagradzanie pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 88-100.
75
Pocztowski A., Purgał J., Schmitz R., (2001), Zasoby ludzkie w zarządzaniu firmą. [W:] Pocztowski A. (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 15-31.
76
Pocztowski A., Purgał J., (2000), Wpływ globalizacji na zarządzanie zasobami ludzkimi. [W:] Czuba T., Skurczyński M. (red.), Globalizacja w gospodarce światowej, Sopot : Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, s. 303-319.
77
Purgał J., (2000), Recenzje i omówienia, "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5, s. 95-98.
78
Purgał J., (1999), [Recenzja], "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1-2, s. 128-130.
79
Pocztowski A., Miś A., Buchelt B., Purgał-Popiela J., Sapeta T., Kubica I., Pauli U., (2008), Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [103] s.
80
Pocztowski A., Miś A., Buchelt-Nawara B., Purgał-Popiela J., Karwiński M., Pauli U., (2007), Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 222 s.
81
Pocztowski A., Sapeta T., Purgał-Popiela J., Buchelt-Nawara B., (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji: restrukturyzacja zatrudnienia. Etap 3, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36[26] s.
82
Pocztowski A., Sapeta T., Purgał J., Buchelt B., (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji: rozwój zasobów ludzkich. Etap 2, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 49 s.
83
Lisiński M., Łyszczarz H., Pająk W., Buła P., Pocztowski A., Purgał J., (2000), Czynniki determinujące lokalizację działalności globalnej przedsiębiorstwa na przykładzie Niemiec i Polski, Lisiński M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 115[2] s.
84
Pocztowski A., Sapeta T., Purgał J., (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji. Etap 1, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [42] s.
1
@inbook{fmUEK:2168349812,
author = "Urban Pauli and Joanna Purgał-Popiela",
title = "Konceptualizacja świadomości różnorodności jako kompetencji współczesnego menedżera",
booktitle = "Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach zróżnicowanych kulturowo",
pages = "49-55",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2020",
url = {https://www.wir.ue.wroc.pl/docstore/download/WUTf93259e6095b4fdab9b8ea0660c7e965/Haromszeki_Zarzadzanie_kapitale_ludzkim_w_organizacjach.pdf},
isbn = "978-83-7695-819-4 ; 978-83-7695-817-7",
}
2
@unpublished{drUEK:2168340949,
author = "Mariola Wiater",
title = "Czynniki kulturowe w procesie zarządzania zmianą organizacyjną w służbie cywilnej",
editor = Purgał-Popiela Joanna,
adress = "Kraków",
year = "2019",
url = {},
}
3
@article{artUEK:2168341417,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "The Context of Managing Inpatriation: institutional Distance and Relationship between a Foreign Subsidiary and the Headquarters of a MNC",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "73-87",
year = "2019",
url = {https://www.ipiss.com.pl/?zzl=kontekst-zarzadzania-inpatriacja-znaczenie-dystansu-instytucjonalnego-oraz-relacji-miedzy-filia-zagraniczna-a-centrala-przedsiebiorstwa-miedzynarodowego&t=en},
}
4
@article{artUEK:2168330155,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Global Talent Management : Current State of Research and Trends",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "13-28",
year = "2018",
url = {https://www.ipiss.com.pl/?zzl=global-talent-management-aktualny-stan-badan-i-kierunki-rozwoju},
}
5
@misc{varUEK:2168330733,
author = "Joanna Purgał-Popiela and Urban Pauli and Alicja Miś and Aleksy Pocztowski",
title = "Glossary of HRM Concept",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "179-181",
year = "2018",
url = {https://www.ipiss.com.pl/zzlnumery/201806},
}
6
@inbook{fmUEK:2168324249,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Koszty i korzyści międzynarodowej mobilności pracowników",
booktitle = "Migracje międzynarodowe i ekspatriacja : perspektywa indywidualna, organizacyjna, społeczno-kulturowa",
pages = "123-134",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-476-5",
}
7
@book{monUEK:2168321565,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji : perspektywa filii zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2017",
isbn = "978-83-208-2296-0",
}
8
@article{artUEK:2168307015,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie dzielenia się wiedzą w warunkach ekspatriacji",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "t. 39, 1",
pages = "67-83",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.7512},
url = {https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1764},
}
9
@inbook{fmUEK:2168304289,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Pomiar i ocena w zarządzaniu talentami",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "156-182",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2 uaktualnione",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9978-4",
}
10
@article{artUEK:2168312427,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Developing Cross-cultural Competences through International Employees Flow - Experience of Subsidiaries Providing Business Services",
journal = "Journal of Intercultural Management",
number = "Vol. 8, no. 3",
pages = "87-103",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/joim-2016-0018},
url = {https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/joim.2016.8.issue-3/joim-2016-0018/joim-2016-0018.pdf},
}
11
@article{artUEK:2168299035,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Knowledge Transfer Through International Assignments in the Organizational Context",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "2(35)",
pages = "145-167",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/aoe.2015.2.08},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/30371/Purgal-Popiela_Knowledge_Transfer_Through_International_Assignments_2015.pdf},
}
12
@inbook{fmUEK:2168297913,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Delegowanie pracowników za granicę w przedsiębiorstwach międzynarodowych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "101-116",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9203-7",
}
13
@article{artUEK:2168305101,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "The Role of National Cultures in Foreign Subsidiaries' Practices Applied to Support Knowledge Flow within MNCs",
journal = "Journal of Intercultural Management",
number = "Vol. 7, no. 4",
pages = "21-33",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/joim-2015-0028},
url = {http://www.degruyter.com/dg/viewarticle.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fjoim.2015.7.issue-4$002fjoim-2015-0028$002fjoim-2015-0028.pdf/joim-2015-0028.pdf?format=INT&t:ac=j$002fjoim.2015.7.issue-4$002fjoim-2015-0028$002fjoim-2015-0028.xml},
}
14
@inbook{fpUEK:2168303859,
author = "Grzegorz Łukasiewicz and Joanna Purgał-Popiela",
title = "Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe (GPW) : wyzwania na nowe czasy",
booktitle = "Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski",
pages = "42-45",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2015",
isbn = "978-83-7633-365-6",
}
15
@inbook{mkaUEK:2168292793,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Role of International Assignments in Knowledge Flow in Small and Medium Companies with Foreign Ownership",
booktitle = "Proceedings of the 5th International Conference on Management 2015 "Management, leadership and strategy for SMEs' competitiveness"",
pages = "45-49",
adress = "Gödöllő",
publisher = "Szent István University Publishing House",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.17626/dBEM.ICoM.P00.2015.p009},
url = {http://real.mtak.hu/24680/1/ICoM_2015-paper009.pdf},
isbn = "978-963-269-492-4",
}
16
@inbook{fpUEK:2168303865,
author = "Grzegorz Łukasiewicz and Joanna Purgał-Popiela",
title = "Oasis East : kiedy pracownicy odchodzą do konkurencji",
booktitle = "Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski",
pages = "54-57",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2015",
isbn = "978-83-7633-365-6",
}
17
@article{artUEK:2168292923,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Managing International Assignments in Polish Companies Operating in Foreign Markets - Analysis of Preliminary Empirical Results",
journal = "Journal for East European Management Studies",
number = "vol. 20, no. 1",
pages = "102-118",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1688/JEEMS-2015-01-Purgal-Popiela},
url = {},
}
18
@misc{varUEK:2168313173,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Managing International Assignments in Polish Companies Expanding in Foreign Markets - Analysis of Preliminary Empirical Results",
booktitle = "Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts",
pages = "51-52",
adress = "Cracow",
publisher = "Symposium Cracoviense",
year = "2014",
isbn = "978-83-914703-4-3",
}
19
@unpublished{fnpUEK:2168303265,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Delegowanie pracowników do pracy na rynkach międzynarodowych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "1[68]-19[86]",
year = "2014",
}
20
@book{skrUEK:2168281413,
author = "Beata Buchelt and Iwona Kubica and Grzegorz Łukasiewicz and Joanna Purgał-Popiela",
title = "Gospodarowanie kapitałem ludzkim",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-661-8",
}
21
@inbook{fpUEK:2168337239,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "ZZL w jednostkach badawczo-rozwojowych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "629-644",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2014",
edition = "Wyd. 1, 6 dodr.",
isbn = "978-83-01-14813-3",
}
22
@article{artUEK:2168287727,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Dimensions of Foreign Subsidiary's Absorptive Capacity in the Context of Knowledge Transfer through Expatriation",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "t. 29, 3",
pages = "127-142",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6311},
url = {https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1649},
}
23
@unpublished{fnpUEK:2168288603,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Misje zagraniczne w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową",
pages = "159-177",
year = "2013",
}
24
@article{artUEK:2168279267,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Różnorodność form międzynarodowej pracy i jej implikacje dla zarządzania zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "914",
pages = "37-54",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/751/575},
}
25
@article{artUEK:2168241948,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Modern Forms of Expatriation in Developing Companies on International Markets",
journal = "Human Resource Management",
number = "6",
pages = "37-52",
year = "2012",
}
26
@article{artUEK:2168235622,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Ekspatriacja w przedsiębiorstwie międzynarodowym - z punktu widzenia centrali i oddziału goszczącego",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 10, 1, cz. 3",
pages = "199-209",
year = "2012",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2012_1_3_17.pdf},
}
27
@inbook{fpUEK:2168228786,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "ZZL w jednostkach badawczo-rozwojowych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "629-644",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
isbn = "978-83-01-14813-3",
}
28
@inbook{fmUEK:2168237356,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Osobiste i rodzinne aspekty misji zagranicznych",
booktitle = "Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów",
pages = "188-205",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3948-3",
}
29
@inbook{fmUEK:2168237342,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Uwarunkowania kulturowe misji zagranicznych",
booktitle = "Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów",
pages = "29-51",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3948-3",
}
30
@inbook{fmUEK:2168238212,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Ekspatriacja - kobiecy punkt widzenia? : aneks",
booktitle = "Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów",
pages = "269-276",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3948-3",
}
31
@article{artUEK:2168256526,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Ekspatriacja jako problem jednostki - indywidualne motywy, oczekiwania, oceny",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "891",
pages = "53-68",
year = "2012",
}
32
@inbook{fmUEK:2168235432,
author = "Alicja Miś and Beata Buchelt and Joanna Purgał-Popiela and Marcin Karwiński",
title = "Miejsce i zadania działu personalnego w organizacji",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "9-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
33
@unpublished{fnpUEK:2168273442,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Współczesne formy pracy w środowisku międzynarodowym",
booktitle = "Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "23-38",
year = "2012",
}
34
@unpublished{fnpUEK:2168265138,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Czynniki sukcesu misji zagranicznych - wnioski z badań",
booktitle = "Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego",
pages = "174-194",
year = "2011",
}
35
@article{artUEK:2168223090,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Adjustment of Expatriates and Their Spouses as a Challenge for International Human Resource Management",
journal = "Journal of Intercultural Management",
number = "Vol. 3, No. 1",
pages = "27-43",
year = "2011",
url = {http://joim.pl/wp-content/uploads/2020/02/3-1-3.pdf},
}
36
@inbook{fmUEK:2165923187,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Cultural Context of the HR Function",
booktitle = "Human Resource Management in Transition : the Polish Case",
pages = "31-52",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1178-6",
}
37
@article{artUEK:2168238200,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Sukces misji zagranicznej i jego uwarunkowania - spojrzenie z perspektywy organizacji i ekspatrianta",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "vol. 9, 4 (34)",
pages = "75-97",
adress = "",
year = "2011",
}
38
@unpublished{fnpUEK:2168304899,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Alicja Miś and Joanna Purgał-Popiela",
title = "Teoretyczne podstawy zarządzania ekspatriantami",
booktitle = "Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych",
pages = "6-50",
year = "2010",
}
39
@inbook{fmUEK:2165724367,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Cultural Aspects of Knowledge Workers' Commitment",
booktitle = "Organisation Management : Competitiveness, Social Responsibility, Human Capital",
pages = "129-143",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7464-277-4",
}
40
@unpublished{fnpUEK:2168282899,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Czynniki sukcesu - wnioski z badań",
booktitle = "Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych",
pages = "80-86",
year = "2010",
}
41
@inbook{fmUEK:2164945351,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Relacje między kulturą organizacyjną a kapitałem intelektualnym - spojrzenie z perspektywy interesariuszy",
booktitle = "Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim",
pages = "41-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-681-8",
}
42
@inbook{fmUEK:2165796172,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Pomiar i analiza płynności i retencji zatrudnienia",
booktitle = "Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji",
pages = "62-80",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-466-9",
}
43
@article{artUEK:51464,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Analiza i pomiar kapitału intelektualnego organizacji w kontekście tworzenia wartości dla jej interesariuszy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "810",
pages = "19-37",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168054876},
}
44
@article{artnUEK:2168275055,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (30)",
pages = "36-37",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009},
}
45
@inbook{fmUEK:2166071875,
author = "Aleksy Pocztowski and Joanna Purgał-Popiela",
title = "Analiza programów studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w polskich uczelniach publicznych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : problemy dydaktyki",
pages = "104-114",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2008",
isbn = "978-83-7251-889-7",
}
46
@article{artUEK:50660,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Miejsce kapitału intelektualnego w rozwoju organizacji XXI wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "773",
pages = "97-110",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161402272},
}
47
@inbook{fmUEK:2165621821,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Pomiar i ocena w zarządzaniu talentami",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "148-173",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-650-4",
}
48
@unpublished{drUEK:52367,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Analiza i pomiar kapitału intelektualnego w jednostkach badawczo-rozwojowych",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
49
@misc{varUEK:2168348026,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Jakość kapitału ludzkiego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (15)",
pages = "20-21",
year = "2007",
}
50
@inbook{fmUEK:2166132652,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Uwarunkowania pomiaru kapitału ludzkiego na przykładzie instytutów naukowych",
booktitle = "Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "165-172",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-839-0",
}
51
@article{artUEK:50944,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Kapitał intelektualny w jednostce badawczo-rozwojowej - problemy i wyzwania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "748",
pages = "83-102",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150624942},
}
52
@inbook{mkaUEK:2166218763,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Zarządzanie kapitałem intelektualnym w jednostkach badawczo-rozwojowych",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2",
pages = "179-189",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
53
@article{artUEK:52872,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Zarządzanie wiedzą w zmieniającej się gospodarce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "719",
pages = "5-22",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/122619861},
}
54
@inbook{fmUEK:2166092979,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "ZZL w jednostkach badawczo-rozwojowych : aneks",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "629-644",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2006",
isbn = "978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6",
}
55
@article{artUEK:52794,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Problem pomiaru wartości niematerialnych w organizacji uczącej się",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "679",
pages = "47-61",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/99579039},
}
56
@inbook{fmUEK:2166381925,
author = "Beata Buchelt-Nawara and Joanna Purgał-Popiela",
title = "Wewnętrzny kontekst zarządzania zasobami ludzkimi w procesach międzynarodowych fuzji i przejęć",
booktitle = "Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej",
pages = "599-611",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89355-84-1",
}
57
@inbook{fmUEK:2168222240,
author = "Aleksy Pocztowski and Joanna Purgał-Popiela",
title = "Controlling personalny",
booktitle = "Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie",
pages = "179-207",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-89355-43-4",
}
58
@inbook{fmUEK:2168221906,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Kulturowe uwarunkowania fuzji i przejęć",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć",
pages = "73-89",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-25-6",
}
59
@inbook{fmUEK:2168222014,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Pomiar wiedzy w organizacji - problemy i wyzwania",
booktitle = "Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości",
pages = "56-65",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-88840-60-6",
}
60
@inbook{fmUEK:2168221918,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Efektywność fuzji i przejęć w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć",
pages = "165-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-25-6",
}
61
@article{recUEK:2168269562,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "[Recenzja]",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "3-4",
pages = "110-114",
year = "2004",
}
62
@inbook{fmUEK:2168221908,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Komunikowanie się w procesach fuzji i przejęć",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć",
pages = "127-137",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-25-6",
}
63
@inbook{fmUEK:2168225470,
author = "Aleksy Pocztowski and Joanna Purgał-Popiela",
title = "Proces integracji europejskiej a zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej",
pages = "108-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-159-X",
}
64
@inbook{fmUEK:2168225460,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi we Francji",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej",
pages = "41-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-159-X",
}
65
@inbook{fmUEK:2168225464,
author = "Beata Buchelt-Nawara and Joanna Purgał-Popiela",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w innych krajach europejskich",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej",
pages = "79-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-159-X",
}
66
@article{artUEK:2168223606,
author = "Joanna Purgał",
title = "Niefinansowe metody pomiaru kapitału ludzkiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "629",
pages = "25-36",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50602644},
}
67
@inbook{fmUEK:2168218228,
author = "Joanna Purgał",
title = "System ocen okresowych : Geofizyka Kraków Sp. z o.o.",
booktitle = "Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków",
pages = "171-[185]",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88597-55-8",
}
68
@inbook{fmUEK:2168229606,
author = "Joanna Purgał",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych działających w Polsce",
booktitle = "Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi",
pages = "207-229",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88597-71-X",
}
69
@article{artUEK:2168225086,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Zmiana kultury organizacyjnej a zarządzanie zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "607",
pages = "17-28",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13563},
}
70
@inbook{fmUEK:2168218224,
author = "Joanna Purgał",
title = "Pozyskiwanie pracowników : Ovita Nutricia Sp. z o.o.",
booktitle = "Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków",
pages = "103-[117]",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88597-55-8",
}
71
@inbook{fmUEK:2166213969,
author = "Aleksy Pocztowski and Joanna Purgał and Tomasz Sapeta",
title = "Ocenianie pracowników",
booktitle = "Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "68-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-080-1",
}
72
@misc{rscUEK:2168229770,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś and Tomasz Sapeta and Joanna Purgał",
title = "Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
year = "2001",
issn = "1641-9766",
}
73
@inbook{mkaUEK:2168236012,
author = "Aleksy Pocztowski and Joanna Purgał",
title = "Kapitał ludzki w praktyce zarządzania polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "TRANS '01 : Wspólna Europa : przedsiębiorstwo wobec globalizacji",
pages = "371-382",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1364-6",
}
74
@inbook{fmUEK:2166214041,
author = "Aleksy Pocztowski and Joanna Purgał",
title = "Wynagradzanie pracowników",
booktitle = "Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "88-100",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-080-1",
}
75
@inbook{fmUEK:2166213795,
author = "Aleksy Pocztowski and Joanna Purgał and Ralf Schmitz",
title = "Zasoby ludzkie w zarządzaniu firmą",
booktitle = "Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "15-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-080-1",
}
76
@inbook{fmUEK:2168229798,
author = "Aleksy Pocztowski and Joanna Purgał",
title = "Wpływ globalizacji na zarządzanie zasobami ludzkimi",
booktitle = "Globalizacja w gospodarce światowej",
pages = "303-319",
adress = "Sopot",
publisher = "Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański",
year = "2000",
isbn = "83-86230-76-2",
}
77
@article{recUEK:2168229782,
author = "Joanna Purgał",
title = "Recenzje i omówienia",
journal = "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "5",
pages = "95-98",
year = "2000",
}
78
@article{recUEK:2168241696,
author = "Joanna Purgał",
title = "[Recenzja]",
journal = "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "1-2",
pages = "128-130",
year = "1999",
}
79
@unpublished{UEK:2162215688,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś and Beata Buchelt and Joanna Purgał-Popiela and Tomasz Sapeta and Iwona Kubica and Urban Pauli",
title = "Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
80
@unpublished{UEK:2168237562,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś and Beata Buchelt-Nawara and Joanna Purgał-Popiela and Marcin Karwiński and Urban Pauli",
title = "Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
81
@unpublished{UEK:2168226345,
author = "Aleksy Pocztowski and Tomasz Sapeta and Joanna Purgał-Popiela and Beata Buchelt-Nawara",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : restrukturyzacja zatrudnienia",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
82
@unpublished{UEK:2168226349,
author = "Aleksy Pocztowski and Tomasz Sapeta and Joanna Purgał and Beata Buchelt",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : rozwój zasobów ludzkich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
83
@unpublished{UEK:2168226353,
author = "Marek Lisiński and Halina Łyszczarz and Wojciech Pająk and Piotr Buła and Aleksy Pocztowski and Joanna Purgał",
title = "Czynniki determinujące lokalizację działalności globalnej przedsiębiorstwa na przykładzie Niemiec i Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
84
@unpublished{UEK:2168226351,
author = "Aleksy Pocztowski and Tomasz Sapeta and Joanna Purgał",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}