Publications of the selected author

Mazanek Tadeusz

Faculty of Commodity Science, Department of Technology and Ecology of Goods,

1

Author:
Tadeusz Mazanek , Zygmunt Klisiewicz , Leonard Sowa , Henryk Kupka
Title:
Ocena stopnia odwodorowania sali na szyny metodą porcjową = Evaluation of Rail-Steel Dehydrogenation by a Batch Method
Source:
Hutnik. - R. 42, nr 8-9 (1975) , s. 335-338
Nr:
2168279065
article
2

Author:
Tadeusz Mazanek , Zygmunt Klisiewicz , Adam Radziejowski , Sławomir Lis
Title:
Wpływ technologii wytapiania i odlewania na jakość stali na druty twarde = The Influence of Melting and Casting Technique on the Quality of Steel for Hard Wires
Source:
Hutnik. - R. 42, nr 2 (1975) , s. 74-78
Nr:
2168279061
article
3

Author:
Tadeusz Mazanek , Izabella Firla
Title:
Badania nad wpływem niewielkich ilości substancji nieorganicznych na redukcję tlenków żelaza = The Influence of Small Amounts of Mineral Matter on the Reduction of Iron Oxides
Source:
Hutnik. - R. 42, nr 10 (1975) , s. 375-380
Nr:
2168279067
article
4

Author:
Title:
Tendencje rozwojowe procesów stalowniczych z uwzględnieniem problemu stosowanych materiałów ogniotrwałych = Trends in the Development of Steelmaking Processes with Reference to the Problem of Refractory Materials
Source:
Hutnik. - R. 41, nr 2 (1974) , s. 146-150
Nr:
2168279071
article
5

Author:
Tadeusz Mazanek , Maria Szulc , Jerzy Szymański
Title:
Wtrącenia niemetaliczne w dużych wlewkach stali uspokojonej = Non Metallic Inclusions in Big-Size Ingots of Killed Steel
Source:
Hutnik. - R. 41, nr 2 (1974) , s. 53-58
Nr:
2168279069
article
1
Ocena stopnia odwodorowania sali na szyny metodą porcjową = Evaluation of Rail-Steel Dehydrogenation by a Batch Method / Tadeusz MAZANEK, Zygmunt Klisiewicz, Leonard Sowa, Henryk KupkaOcena stopnia odwodorowania sali na szyny metodą porcjową = Evaluation of Rail-Steel Dehydrogenation by a Batch Method / Tadeusz MAZANEK, Zygmunt Klisiewicz, Leonard Sowa, Henryk KupkaOcena stopnia odwodorowania sali na szyny metodą porcjową = Evaluation of Rail-Steel Dehydrogenation by a Batch Method / Tadeusz MAZANEK, Zygmunt Klisiewicz, Leonard Sowa, Henryk KupkaOcena stopnia odwodorowania sali na szyny metodą porcjową = Evaluation of Rail-Steel Dehydrogenation by a Batch Method / Tadeusz MAZANEK, Zygmunt Klisiewicz, Leonard Sowa, Henryk Kupka // HutnikHutnikHutnikHutnik. - R. 42, nr 8-9 (1975), s. 335-338R. 42, nr 8-9 (1975), s. 335-338R. 42, nr 8-9 (1975), s. 335-338R. 42, nr 8-9 (1975), s. 335-338. - ISSN 0018-80770018-80770018-80770018-8077
2
Wpływ technologii wytapiania i odlewania na jakość stali na druty twarde = The Influence of Melting and Casting Technique on the Quality of Steel for Hard Wires / Tadeusz MAZANEK, Zygmunt Klisiewicz, Adam Radziejowski, Sławomir LisWpływ technologii wytapiania i odlewania na jakość stali na druty twarde = The Influence of Melting and Casting Technique on the Quality of Steel for Hard Wires / Tadeusz MAZANEK, Zygmunt Klisiewicz, Adam Radziejowski, Sławomir LisWpływ technologii wytapiania i odlewania na jakość stali na druty twarde = The Influence of Melting and Casting Technique on the Quality of Steel for Hard Wires / Tadeusz MAZANEK, Zygmunt Klisiewicz, Adam Radziejowski, Sławomir LisWpływ technologii wytapiania i odlewania na jakość stali na druty twarde = The Influence of Melting and Casting Technique on the Quality of Steel for Hard Wires / Tadeusz MAZANEK, Zygmunt Klisiewicz, Adam Radziejowski, Sławomir Lis // HutnikHutnikHutnikHutnik. - R. 42, nr 2 (1975), s. 74-78R. 42, nr 2 (1975), s. 74-78R. 42, nr 2 (1975), s. 74-78R. 42, nr 2 (1975), s. 74-78. - ISSN 0018-80770018-80770018-80770018-8077
3
Badania nad wpływem niewielkich ilości substancji nieorganicznych na redukcję tlenków żelaza = The Influence of Small Amounts of Mineral Matter on the Reduction of Iron Oxides / Tadeusz MAZANEK, Izabella FirlaBadania nad wpływem niewielkich ilości substancji nieorganicznych na redukcję tlenków żelaza = The Influence of Small Amounts of Mineral Matter on the Reduction of Iron Oxides / Tadeusz MAZANEK, Izabella Firla // HutnikHutnik. - R. 42, nr 10 (1975), s. 375-380R. 42, nr 10 (1975), s. 375-380. - ISSN 0018-80770018-8077
4
Tendencje rozwojowe procesów stalowniczych z uwzględnieniem problemu stosowanych materiałów ogniotrwałych = Trends in the Development of Steelmaking Processes with Reference to the Problem of Refractory Materials / Tadeusz MAZANEK // Hutnik. - R. 41, nr 2 (1974), s. 146-150. - ISSN 0018-8077
5
Wtrącenia niemetaliczne w dużych wlewkach stali uspokojonej = Non Metallic Inclusions in Big-Size Ingots of Killed Steel / Tadeusz MAZANEK, Maria Szulc, Jerzy SzymańskiWtrącenia niemetaliczne w dużych wlewkach stali uspokojonej = Non Metallic Inclusions in Big-Size Ingots of Killed Steel / Tadeusz MAZANEK, Maria Szulc, Jerzy SzymańskiWtrącenia niemetaliczne w dużych wlewkach stali uspokojonej = Non Metallic Inclusions in Big-Size Ingots of Killed Steel / Tadeusz MAZANEK, Maria Szulc, Jerzy Szymański // HutnikHutnikHutnik. - R. 41, nr 2 (1974), s. 53-58R. 41, nr 2 (1974), s. 53-58R. 41, nr 2 (1974), s. 53-58. - ISSN 0018-80770018-80770018-8077
1
Mazanek T., Klisiewicz Z., Sowa L., Kupka H., (1975), Ocena stopnia odwodorowania sali na szyny metodą porcjową, "Hutnik", R. 42, nr 8-9, s. 335-338.
2
Mazanek T., Klisiewicz Z., Radziejowski A., Lis S., (1975), Wpływ technologii wytapiania i odlewania na jakość stali na druty twarde, "Hutnik", R. 42, nr 2, s. 74-78.
3
Mazanek T., Firla I., (1975), Badania nad wpływem niewielkich ilości substancji nieorganicznych na redukcję tlenków żelaza, "Hutnik", R. 42, nr 10, s. 375-380.
4
Mazanek T., (1974), Tendencje rozwojowe procesów stalowniczych z uwzględnieniem problemu stosowanych materiałów ogniotrwałych, "Hutnik", R. 41, nr 2, s. 146-150.
5
Mazanek T., Szulc M., Szymański J., (1974), Wtrącenia niemetaliczne w dużych wlewkach stali uspokojonej, "Hutnik", R. 41, nr 2, s. 53-58.
1
@article{artUEK:2168279065,
author = "Tadeusz Mazanek and Zygmunt Klisiewicz and Leonard Sowa and Henryk Kupka",
title = "Ocena stopnia odwodorowania sali na szyny metodą porcjową",
journal = "Hutnik",
number = "R. 42, 8-9",
pages = "335-338",
year = "1975",
}
2
@article{artUEK:2168279061,
author = "Tadeusz Mazanek and Zygmunt Klisiewicz and Adam Radziejowski and Sławomir Lis",
title = "Wpływ technologii wytapiania i odlewania na jakość stali na druty twarde",
journal = "Hutnik",
number = "R. 42, 2",
pages = "74-78",
year = "1975",
}
3
@article{artUEK:2168279067,
author = "Tadeusz Mazanek and Izabella Firla",
title = "Badania nad wpływem niewielkich ilości substancji nieorganicznych na redukcję tlenków żelaza",
journal = "Hutnik",
number = "R. 42, 10",
pages = "375-380",
year = "1975",
}
4
@article{artUEK:2168279071,
author = "Tadeusz Mazanek",
title = "Tendencje rozwojowe procesów stalowniczych z uwzględnieniem problemu stosowanych materiałów ogniotrwałych",
journal = "Hutnik",
number = "R. 41, 2",
pages = "146-150",
year = "1974",
}
5
@article{artUEK:2168279069,
author = "Tadeusz Mazanek and Maria Szulc and Jerzy Szymański",
title = "Wtrącenia niemetaliczne w dużych wlewkach stali uspokojonej",
journal = "Hutnik",
number = "R. 41, 2",
pages = "53-58",
year = "1974",
}