Publications of the selected author
1

Title:
Restrukturyzacja a zarządzanie zmianą - próba uporządkowania pojęć = Restructuring and Change Management - the Trial of Making Distinctions
Source:
Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój = Dilemmas of Contemporary Enterprises in the Restructuring Process : Diversification - Integration - Development / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 15-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-85-3
Nr:
2168219978
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Selection of an Area for Research as the Most Significant Stage of HR Benchmarking Methodology
Source:
Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / red. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011, s. 263-277 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-35-8
Nr:
2166539335
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Wykorzystanie analizy wskaźnikowej zasobów ludzkich dla celów porównawczych = The Use of Human Resources Indexes Analysis for Benchmarking
Source:
Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 311-324. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-20-4
Nr:
2165720352
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Mistakes and Pitfalls of Personal Benchmarking and the Ways to Avoid Them
Source:
Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring / red. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 119-126. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-8-3
Nr:
2161894127
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 97-103 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-2935-0
Nr:
2166028109
chapter in monograph
6

Author:
Title:
Źródła informacji oraz problem wyboru partnera porównań w benchmarkingu personalnym = Source of Information and the Problem of Choosing a Comparison Company for Human Resouces Benchmarking
Source:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Warszawa: Difin, 2010, s. 212-223. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-170-5
Nr:
2162077819
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Outsourcing in the Area of Outplacement Activities as a Method of Employment Restructuring
Source:
Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects = Sfide e barriere economiche nel XXI secolo : aspetti economici, legali, sociali ed ecologici / red. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009, s. 147-156. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-8-7
Nr:
2168222946
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Title:
Implementacja zmian w przedsiębiorstwie a zmiany kultury organizacyjnej = Implementation of Change in Contemporary Enterprises and the Change of Company Culture
Source:
Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim / red. Marta Juchnowicz - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009, s. 86-98. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-7526-681-8
Nr:
2164951315
chapter in monograph
9

Title:
Rola lidera w kreowaniu zachowań rozwojowych przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji i globalizacji
Source:
Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Felicjan Bylok, Mirosław Harciarek - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2009, s. 257-271. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Częstochowska ; nr 160)
ISBN:
987-83-7193-435-3
Nr:
2168301995
chapter in monograph
10

Author:
Title:
Tworzenie integracyjnych zespołów roboczych jako warunek powodzenia fuzji i przejęć w obszarze zasobów ludzkich = Creation of Integration's Teams as a Condition of Successful M&A in Human Resources Field
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 341-349. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-9-0
Nr:
2165725975
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Title:
Rola konsultantów zewnętrznych i wewnętrznych w przezwyciężaniu oporu wobec zmian = The Role of External and Internal Consultants in Overcoming the Fear of Changes
Source:
Uwarunkowania przedsiębiorczości : różnorodność i zmienność = Conditions of Enterprise : Diversity and Changeability / red. Kazimierz Jaremczuk - Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2008, s. 672-685. - Summ.
ISBN:
978-83-8963985-1
Nr:
2165922212
chapter in monograph
12

Author:
Title:
Potencjał restrukturyzacyjny w poszczególnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa = Restructuring Potential in Variouse Phases of Company's Life Cycle
Source:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 645-652. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166126708
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Title:
Wybór optymalnego programu zwolnień grupowych jako warunek skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa = The Choice of Optimal Personnel Restructuring Program as a Crucial Condition of Successful Enterprise Restructuring
Source:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 509-519. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-02-5
Nr:
2165769828
chapter in monograph
See main document
1
Restrukturyzacja a zarządzanie zmianą - próba uporządkowania pojęć = Restructuring and Change Management - the Trial of Making Distinctions / Ryszard BOROWIECKI, Anna BALCEREK-WIESZALA // W: Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój = Dilemmas of Contemporary Enterprises in the Restructuring Process : Diversification - Integration - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 15-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-85-3
2
Selection of an Area for Research as the Most Significant Stage of HR Benchmarking Methodology / Anna BALCEREK-WIESZALA // W: Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011. - S. 263-277. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-35-8
3
Wykorzystanie analizy wskaźnikowej zasobów ludzkich dla celów porównawczych = The Use of Human Resources Indexes Analysis for Benchmarking / Anna BALCEREK-WIESZALA // W: Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 311-324. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-20-4
4
Mistakes and Pitfalls of Personal Benchmarking and the Ways to Avoid Them / Anna BALCEREK-WIESZALA // W: Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring / scientific ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 119-126. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-8-3
5
Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Anna BALCEREK-WIESZALA // W: Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1 / red. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - S. 97-103. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-2935-0
6
Źródła informacji oraz problem wyboru partnera porównań w benchmarkingu personalnym = Source of Information and the Problem of Choosing a Comparison Company for Human Resouces Benchmarking / Anna BALCEREK // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 212-223. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-170-5
7
Outsourcing in the Area of Outplacement Activities as a Method of Employment Restructuring / Anna BALCEREK, Tomasz BOBER // W: Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects = Sfide e barriere economiche nel XXI secolo : aspetti economici, legali, sociali ed ecologici / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009. - S. 147-156. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-8-7
8
Implementacja zmian w przedsiębiorstwie a zmiany kultury organizacyjnej = Implementation of Change in Contemporary Enterprises and the Change of Company Culture / Anna BALCEREK // W: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim / red. Marta Juchnowicz. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - (HR). - S. 86-98. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7526-681-8
9
Rola lidera w kreowaniu zachowań rozwojowych przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji i globalizacji / Ryszard BOROWIECKI, Anna BALCEREK // W: Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Felicjan Bylok, Mirosław Harciarek. - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2009. - (Seria Monografie, ISSN 0860-5017 ; nr 160). - S. 257-271. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 987-83-7193-435-3
10
Tworzenie integracyjnych zespołów roboczych jako warunek powodzenia fuzji i przejęć w obszarze zasobów ludzkich = Creation of Integration's Teams as a Condition of Successful M&A in Human Resources Field / Anna BALCEREK // W: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 341-349. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-9-0
11
Rola konsultantów zewnętrznych i wewnętrznych w przezwyciężaniu oporu wobec zmian = The Role of External and Internal Consultants in Overcoming the Fear of Changes / Anna BALCEREK // W: Uwarunkowania przedsiębiorczości : różnorodność i zmienność = Conditions of Enterprise : Diversity and Changeability / red. Kazimierz Jaremczuk. - Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2008. - S. 672-685. - Summ. - ISBN 978-83-8963985-1
12
Potencjał restrukturyzacyjny w poszczególnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa = Restructuring Potential in Variouse Phases of Company's Life Cycle / Anna BALCEREK // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 645-652. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
13
Wybór optymalnego programu zwolnień grupowych jako warunek skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa = The Choice of Optimal Personnel Restructuring Program as a Crucial Condition of Successful Enterprise Restructuring / Anna BALCEREK // W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 509-519. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89726-02-5
1
Borowiecki R., Balcerek-Wieszala A., (2011), Restrukturyzacja a zarządzanie zmianą - próba uporządkowania pojęć. [W:] op., BOROWIECKI R., JAKI A. (red.), Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 15-32.
2
Balcerek-Wieszala A., (2011), Selection of an Area for Research as the Most Significant Stage of HR Benchmarking Methodology. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management, Cracow : [Foundation of the Cracow University of Economics], s. 263-277.
3
Balcerek-Wieszala A., (2010), Wykorzystanie analizy wskaźnikowej zasobów ludzkich dla celów porównawczych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Współczesne problemy analizy ekonomicznej, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 311-324.
4
Balcerek-Wieszala A., (2010), Mistakes and Pitfalls of Personal Benchmarking and the Ways to Avoid Them. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 119-126.
5
Balcerek-Wieszala A., (2010), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Wawak T. (red.), Komunikacja i jakość w zarządzaniu, T. 1, Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 97-103.
6
Balcerek A., (2010), Źródła informacji oraz problem wyboru partnera porównań w benchmarkingu personalnym. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Warszawa : Difin, s. 212-223.
7
Balcerek A., Bober T., (2009), Outsourcing in the Area of Outplacement Activities as a Method of Employment Restructuring. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 147-156.
8
Balcerek A., (2009), Implementacja zmian w przedsiębiorstwie a zmiany kultury organizacyjnej. [W:] Juchnowicz M. (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 86-98.
9
Borowiecki R., Balcerek A., (2009), Rola lidera w kreowaniu zachowań rozwojowych przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji i globalizacji. [W:] Bylok F., Harciarek M. (red.), Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi (Monografie - Politechnika Częstochowska; nr 160), Częstochowa : Politechnika Częstochowska, s. 257-271.
10
Balcerek A., (2008), Tworzenie integracyjnych zespołów roboczych jako warunek powodzenia fuzji i przejęć w obszarze zasobów ludzkich. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 341-349.
11
Balcerek A., (2008), Rola konsultantów zewnętrznych i wewnętrznych w przezwyciężaniu oporu wobec zmian. [W:] Jaremczuk K. (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości : różnorodność i zmienność, Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, s. 672-685.
12
Balcerek A., (2007), Potencjał restrukturyzacyjny w poszczególnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 645-652.
13
Balcerek A., (2006), Wybór optymalnego programu zwolnień grupowych jako warunek skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa. [W:] Sierpińska M., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 509-519.
1
@inbook{UEK:2168219978,
author = "Ryszard Borowiecki and Anna Balcerek-Wieszala",
title = "Restrukturyzacja a zarządzanie zmianą - próba uporządkowania pojęć",
booktitle = "Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój",
pages = "15-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-85-3",
}
2
@inbook{UEK:2166539335,
author = "Anna Balcerek-Wieszala",
title = "Selection of an Area for Research as the Most Significant Stage of HR Benchmarking Methodology",
booktitle = "Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management",
pages = "263-277",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-35-8",
}
3
@inbook{UEK:2165720352,
author = "Anna Balcerek-Wieszala",
title = "Wykorzystanie analizy wskaźnikowej zasobów ludzkich dla celów porównawczych",
booktitle = "Współczesne problemy analizy ekonomicznej",
pages = "311-324",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-20-4",
}
4
@inbook{UEK:2161894127,
author = "Anna Balcerek-Wieszala",
title = "Mistakes and Pitfalls of Personal Benchmarking and the Ways to Avoid Them",
booktitle = "Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring",
pages = "119-126",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-8-3",
}
5
@inbook{UEK:2166028109,
author = "Anna Balcerek-Wieszala",
title = "Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1",
pages = "97-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2010",
isbn = "978-83-233-2935-0",
}
6
@inbook{UEK:2162077819,
author = "Anna Balcerek",
title = "Źródła informacji oraz problem wyboru partnera porównań w benchmarkingu personalnym",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki",
pages = "212-223",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-170-5",
}
7
@inbook{UEK:2168222946,
author = "Anna Balcerek and Tomasz Bober",
title = "Outsourcing in the Area of Outplacement Activities as a Method of Employment Restructuring",
booktitle = "Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects",
pages = "147-156",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-8-7",
}
8
@inbook{UEK:2164951315,
author = "Anna Balcerek",
title = "Implementacja zmian w przedsiębiorstwie a zmiany kultury organizacyjnej",
booktitle = "Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim",
pages = "86-98",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-681-8",
}
9
@inbook{UEK:2168301995,
author = "Ryszard Borowiecki and Anna Balcerek",
title = "Rola lidera w kreowaniu zachowań rozwojowych przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji i globalizacji",
booktitle = "Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "257-271",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Politechnika Częstochowska",
year = "2009",
issn = "0860-5017",
isbn = "987-83-7193-435-3",
}
10
@inbook{UEK:2165725975,
author = "Anna Balcerek",
title = "Tworzenie integracyjnych zespołów roboczych jako warunek powodzenia fuzji i przejęć w obszarze zasobów ludzkich",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki",
pages = "341-349",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-9-0",
}
11
@inbook{UEK:2165922212,
author = "Anna Balcerek",
title = "Rola konsultantów zewnętrznych i wewnętrznych w przezwyciężaniu oporu wobec zmian",
booktitle = "Uwarunkowania przedsiębiorczości : różnorodność i zmienność",
pages = "672-685",
adress = "Tarnobrzeg",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-8963985-1",
}
12
@inbook{UEK:2166126708,
author = "Anna Balcerek",
title = "Potencjał restrukturyzacyjny w poszczególnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "645-652",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
13
@inbook{UEK:2165769828,
author = "Anna Balcerek",
title = "Wybór optymalnego programu zwolnień grupowych jako warunek skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa",
booktitle = "Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój",
pages = "509-519",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-89726-02-5",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID