Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie zmiany = The Role of Corporate Culture in Change Process
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (133) (2008) , s. 123-137. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50211
article
2

Title:
Zarządzanie wartością : prowartościowa motywacja = Value Based Management : Pro-value Motivation
Source:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 66 (2008) , s. 16-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2165722354
article
See main document
3

Author:
Title:
Od zarządzania do przywództwa = From Management to Leadership
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2008) , s. 51-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50228
article
4

Author:
Title:
Badanie zaangażowania pracowników jako narzędzie diagnozy i doskonalenia jakości zarządzania zasobami ludzkimi = Employee Engagement Survey as a Tool of Human Resources Management Development
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 31 (2008) , s. 341-353. - Tytuł numeru: Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165823633
article
5

Author:
Title:
Skuteczna adaptacja czynnika ludzkiego do zmian w przedsiębiorstwie
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (2007) , s. 22-25. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51127
article
6

Author:
Title:
Metodyka implementacji zmian = Methodology of Change Implementation
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (2007) , s. 11-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
50231
article
1
Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie zmiany = The Role of Corporate Culture in Change Process / Anna BALCEREK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (133) (2008), s. 123-137. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
2
Zarządzanie wartością : prowartościowa motywacja = Value Based Management : Pro-value Motivation / Anna BALCEREK, Andrzej JAKIZarządzanie wartością : prowartościowa motywacja = Value Based Management : Pro-value Motivation / Anna BALCEREK, Andrzej JAKI // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 66 (2008), s. 16-23nr 66 (2008), s. 16-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-88411231-8841
3
Od zarządzania do przywództwa = From Management to Leadership / Anna BALCEREK // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2008), s. 51-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
4
Badanie zaangażowania pracowników jako narzędzie diagnozy i doskonalenia jakości zarządzania zasobami ludzkimi = Employee Engagement Survey as a Tool of Human Resources Management Development / Anna BALCEREK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 31 (2008), s. 341-353. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
5
Skuteczna adaptacja czynnika ludzkiego do zmian w przedsiębiorstwie / Anna BALCEREK // Przegląd Organizacji. - nr 5 (2007), s. 22-25. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
6
Metodyka implementacji zmian = Methodology of Change Implementation / Anna BALCEREK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (2007), s. 11-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
1
Balcerek A., (2008), Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie zmiany, "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (133), s. 123-137.
2
Balcerek A., Jaki A., (2008), Zarządzanie wartością : prowartościowa motywacja, "Świat Nieruchomości", nr 66, s. 16-23.
3
Balcerek A., (2008), Od zarządzania do przywództwa, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 51-61.
4
Balcerek A., (2008), Badanie zaangażowania pracowników jako narzędzie diagnozy i doskonalenia jakości zarządzania zasobami ludzkimi, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 31, s. 341-353.
5
Balcerek A., (2007), Skuteczna adaptacja czynnika ludzkiego do zmian w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 22-25.
6
Balcerek A., (2007), Metodyka implementacji zmian, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 12, s. 11-18.
1
@article{artUEK:50211,
author = "Anna Balcerek",
title = "Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie zmiany",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "3 (133)",
pages = "123-137",
year = "2008",
}
2
@article{artUEK:2165722354,
author = "Anna Balcerek and Andrzej Jaki",
title = "Zarządzanie wartością : prowartościowa motywacja",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "66",
pages = "16-23",
year = "2008",
}
3
@article{artUEK:50228,
author = "Anna Balcerek",
title = "Od zarządzania do przywództwa",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "3-4",
pages = "51-61",
year = "2008",
}
4
@article{artUEK:2165823633,
author = "Anna Balcerek",
title = "Badanie zaangażowania pracowników jako narzędzie diagnozy i doskonalenia jakości zarządzania zasobami ludzkimi",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "31",
pages = "341-353",
adress = "",
year = "2008",
}
5
@article{artUEK:51127,
author = "Anna Balcerek",
title = "Skuteczna adaptacja czynnika ludzkiego do zmian w przedsiębiorstwie",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "5",
pages = "22-25",
year = "2007",
}
6
@article{artUEK:50231,
author = "Anna Balcerek",
title = "Metodyka implementacji zmian",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "12",
pages = "11-18",
year = "2007",
}