Publications of the selected author
1

Title:
Wykorzystanie mierników do pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie = Using Metrics to Measure the Human Resource Function in a Company
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2011) , s. 171-184. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53099
article
2

Title:
Globalizacja w służbie społeczeństwu - dynamiczna zmiana warunków gospodarowania współczesnych przedsiębiorstw = Globalization Based on Social Responsibility - Dynamic Change of Business Condition in Contemporary Economy
Source:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2011) , s. 146-155. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168223572
article
3

Title:
Opór wobec zmian w procesach rozwoju zewnętrznego przedsiębiorstw = Resistance to Change in a Company's External Development Process
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010) , s. 195-214. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51642
article
See main document
4

Title:
Współczesne koncepcje i rodzaje benchmarkingu : próba syntezy = Contemporary Concepts and Forms of Benchmarking#a Synthesis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010) , s. 241-252. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51667
article
See main document
5

Author:
Title:
Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie zmiany = The Role of Corporate Culture in Change Process
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (133) (2008) , s. 123-137. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50211
article
6

Title:
Zarządzanie wartością : prowartościowa motywacja = Value Based Management : Pro-value Motivation
Source:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 66 (2008) , s. 16-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2165722354
article
See main document
7

Author:
Title:
Od zarządzania do przywództwa = From Management to Leadership
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2008) , s. 51-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50228
article
8

Author:
Title:
Badanie zaangażowania pracowników jako narzędzie diagnozy i doskonalenia jakości zarządzania zasobami ludzkimi = Employee Engagement Survey as a Tool of Human Resources Management Development
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 31 (2008) , s. 341-353. - Tytuł numeru: Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165823633
article
9

Author:
Title:
Metodyka implementacji zmian = Methodology of Change Implementation
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (2007) , s. 11-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
50231
article
10

Author:
Title:
Skuteczna adaptacja czynnika ludzkiego do zmian w przedsiębiorstwie
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (2007) , s. 22-25. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51127
article
1
Wykorzystanie mierników do pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie = Using Metrics to Measure the Human Resource Function in a Company / Anna BALCEREK-WIESZALA // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2011), s. 171-184. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
2
Globalizacja w służbie społeczeństwu - dynamiczna zmiana warunków gospodarowania współczesnych przedsiębiorstw = Globalization Based on Social Responsibility - Dynamic Change of Business Condition in Contemporary Economy / Ryszard BOROWIECKI, Anna BALCEREK-WIESZALA // Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2011), s. 146-155. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-5494
3
Opór wobec zmian w procesach rozwoju zewnętrznego przedsiębiorstw = Resistance to Change in a Company's External Development Process / Anna BALCEREK-WIESZALA, Wojciech SZYMLA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010), s. 195-214. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168186923. - ISSN 1898-6447
4
Współczesne koncepcje i rodzaje benchmarkingu : próba syntezy = Contemporary Concepts and Forms of Benchmarking#a Synthesis / Anna BALCEREK-WIESZALA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010), s. 241-252. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168187165. - ISSN 1898-6447
5
Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie zmiany = The Role of Corporate Culture in Change Process / Anna BALCEREK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (133) (2008), s. 123-137. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
6
Zarządzanie wartością : prowartościowa motywacja = Value Based Management : Pro-value Motivation / Anna BALCEREK, Andrzej JAKI // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 66 (2008), s. 16-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
7
Od zarządzania do przywództwa = From Management to Leadership / Anna BALCEREK // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2008), s. 51-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
8
Badanie zaangażowania pracowników jako narzędzie diagnozy i doskonalenia jakości zarządzania zasobami ludzkimi = Employee Engagement Survey as a Tool of Human Resources Management Development / Anna BALCEREK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 31 (2008), s. 341-353. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
9
Metodyka implementacji zmian = Methodology of Change Implementation / Anna BALCEREK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (2007), s. 11-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
10
Skuteczna adaptacja czynnika ludzkiego do zmian w przedsiębiorstwie / Anna BALCEREK // Przegląd Organizacji. - nr 5 (2007), s. 22-25. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
1
Balcerek-Wieszala A., (2011), Wykorzystanie mierników do pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 171-184.
2
Borowiecki R., Balcerek-Wieszala A., (2011), Globalizacja w służbie społeczeństwu - dynamiczna zmiana warunków gospodarowania współczesnych przedsiębiorstw, "Współczesne Zarządzanie ", nr 1, s. 146-155.
3
Balcerek-Wieszala A., Szymla W., (2010), Opór wobec zmian w procesach rozwoju zewnętrznego przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 836, s. 195-214; https://bazekon.uek.krakow.pl/168186923
4
Balcerek-Wieszala A., (2010), Współczesne koncepcje i rodzaje benchmarkingu : próba syntezy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 836, s. 241-252; https://bazekon.uek.krakow.pl/168187165
5
Balcerek A., (2008), Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie zmiany, "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (133), s. 123-137.
6
Balcerek A., Jaki A., (2008), Zarządzanie wartością : prowartościowa motywacja, "Świat Nieruchomości", nr 66, s. 16-23.
7
Balcerek A., (2008), Od zarządzania do przywództwa, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 51-61.
8
Balcerek A., (2008), Badanie zaangażowania pracowników jako narzędzie diagnozy i doskonalenia jakości zarządzania zasobami ludzkimi, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 31, s. 341-353.
9
Balcerek A., (2007), Metodyka implementacji zmian, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 12, s. 11-18.
10
Balcerek A., (2007), Skuteczna adaptacja czynnika ludzkiego do zmian w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 22-25.
1
@article{UEK:53099,
author = "Anna Balcerek-Wieszala",
title = "Wykorzystanie mierników do pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "3-4",
pages = "171-184",
year = "2011",
}
2
@article{UEK:2168223572,
author = "Ryszard Borowiecki and Anna Balcerek-Wieszala",
title = "Globalizacja w służbie społeczeństwu - dynamiczna zmiana warunków gospodarowania współczesnych przedsiębiorstw",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "1",
pages = "146-155",
year = "2011",
}
3
@article{UEK:51642,
author = "Anna Balcerek-Wieszala and Wojciech Szymla",
title = "Opór wobec zmian w procesach rozwoju zewnętrznego przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "836",
pages = "195-214",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168186923},
}
4
@article{UEK:51667,
author = "Anna Balcerek-Wieszala",
title = "Współczesne koncepcje i rodzaje benchmarkingu : próba syntezy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "836",
pages = "241-252",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168187165},
}
5
@article{UEK:50211,
author = "Anna Balcerek",
title = "Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie zmiany",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "3 (133)",
pages = "123-137",
year = "2008",
}
6
@article{UEK:2165722354,
author = "Anna Balcerek and Andrzej Jaki",
title = "Zarządzanie wartością : prowartościowa motywacja",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "66",
pages = "16-23",
year = "2008",
}
7
@article{UEK:50228,
author = "Anna Balcerek",
title = "Od zarządzania do przywództwa",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "3-4",
pages = "51-61",
year = "2008",
}
8
@article{UEK:2165823633,
author = "Anna Balcerek",
title = "Badanie zaangażowania pracowników jako narzędzie diagnozy i doskonalenia jakości zarządzania zasobami ludzkimi",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "31",
pages = "341-353",
adress = "",
year = "2008",
}
9
@article{UEK:50231,
author = "Anna Balcerek",
title = "Metodyka implementacji zmian",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "12",
pages = "11-18",
year = "2007",
}
10
@article{UEK:51127,
author = "Anna Balcerek",
title = "Skuteczna adaptacja czynnika ludzkiego do zmian w przedsiębiorstwie",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "5",
pages = "22-25",
year = "2007",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID