Publications of the selected author

1

Title:
Wykorzystanie mierników do pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie = Using Metrics to Measure the Human Resource Function in a Company
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2011) , s. 171-184. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53099
article
2

Title:
Selection of an Area for Research as the Most Significant Stage of HR Benchmarking Methodology
Source:
Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011, s. 263-277 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-35-8
Nr:
2166539335
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Globalizacja w służbie społeczeństwu - dynamiczna zmiana warunków gospodarowania współczesnych przedsiębiorstw = Globalization Based on Social Responsibility - Dynamic Change of Business Condition in Contemporary Economy
Source:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2011) , s. 146-155. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168223572
article
4

Title:
Restrukturyzacja a zarządzanie zmianą - próba uporządkowania pojęć = Restructuring and Change Management - the Trial of Making Distinctions
Source:
Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 15-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-85-3
Nr:
2168219978
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Opór wobec zmian w procesach rozwoju zewnętrznego przedsiębiorstw = Resistance to Change in a Company's External Development Process
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010) , s. 195-214. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51642
article
See main document
6

Title:
Benchmarking personalny jako narzędzie zarządzania zmianą w procesie rozwoju przedsiębiorstwa
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Prorozwojowe aspekty kreowania wartości przedsiębiorstwa w okresie transformacji / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI2010, s. 72-121
Research program:
26/KEiOP/3/2010/S/539
Signature:
NP-1095/Magazyn
Nr:
2168326953
chapter in unpublished scientific work
See main document
7

Title:
Współczesne koncepcje i rodzaje benchmarkingu : próba syntezy = Contemporary Concepts and Forms of Benchmarking#a Synthesis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010) , s. 241-252. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51667
article
See main document
8

Title:
Wykorzystanie analizy wskaźnikowej zasobów ludzkich dla celów porównawczych = The Use of Human Resources Indexes Analysis for Benchmarking
Source:
Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 311-324. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-20-4
Nr:
2165720352
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 97-103 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-2935-0
Nr:
2166028109
chapter in monograph
10

Title:
Mistakes and Pitfalls of Personal Benchmarking and the Ways to Avoid Them
Source:
Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring / scientific ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 119-126. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-8-3
Nr:
2161894127
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Title:
Źródła informacji oraz problem wyboru partnera porównań w benchmarkingu personalnym = Source of Information and the Problem of Choosing a Comparison Company for Human Resouces Benchmarking
Source:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Warszawa: Difin, 2010, s. 212-223. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-170-5
Nr:
2162077819
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Benchmarking personalny w zarządzaniu zmianą w koncernie międzynarodowym
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
368 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Access mode:
Signature:
eDr-166
Nr:
52062
doctoral dissertation
1
Wykorzystanie mierników do pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie = Using Metrics to Measure the Human Resource Function in a Company / Anna BALCEREK-WIESZALA // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2011), s. 171-184. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
2
Selection of an Area for Research as the Most Significant Stage of HR Benchmarking Methodology / Anna BALCEREK-WIESZALA // W: Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011. - S. 263-277. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-35-8
3
Globalizacja w służbie społeczeństwu - dynamiczna zmiana warunków gospodarowania współczesnych przedsiębiorstw = Globalization Based on Social Responsibility - Dynamic Change of Business Condition in Contemporary Economy / Ryszard BOROWIECKI, Anna BALCEREK-WIESZALAGlobalizacja w służbie społeczeństwu - dynamiczna zmiana warunków gospodarowania współczesnych przedsiębiorstw = Globalization Based on Social Responsibility - Dynamic Change of Business Condition in Contemporary Economy / Ryszard BOROWIECKI, Anna BALCEREK-WIESZALA // Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business LeadersWspółczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2011), s. 146-155nr 1 (2011), s. 146-155. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-54941643-5494
4
Restrukturyzacja a zarządzanie zmianą - próba uporządkowania pojęć = Restructuring and Change Management - the Trial of Making Distinctions / Ryszard BOROWIECKI, Anna BALCEREK-WIESZALA // W: Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 15-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-85-3
5
Opór wobec zmian w procesach rozwoju zewnętrznego przedsiębiorstw = Resistance to Change in a Company's External Development Process / Anna BALCEREK-WIESZALA, Wojciech SZYMLAOpór wobec zmian w procesach rozwoju zewnętrznego przedsiębiorstw = Resistance to Change in a Company's External Development Process / Anna BALCEREK-WIESZALA, Wojciech SZYMLA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010), s. 195-214nr 836 (2010), s. 195-214. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168186923. - ISSN 1898-64471898-6447
6
Benchmarking personalny jako narzędzie zarządzania zmianą w procesie rozwoju przedsiębiorstwa / Ryszard BOROWIECKI, Anna BALCEREK-WIESZALA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Prorozwojowe aspekty kreowania wartości przedsiębiorstwa w okresie transformacji / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2010), s. 72-121
7
Współczesne koncepcje i rodzaje benchmarkingu : próba syntezy = Contemporary Concepts and Forms of Benchmarking#a Synthesis / Anna BALCEREK-WIESZALA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010), s. 241-252. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168187165. - ISSN 1898-6447
8
Wykorzystanie analizy wskaźnikowej zasobów ludzkich dla celów porównawczych = The Use of Human Resources Indexes Analysis for Benchmarking / Anna BALCEREK-WIESZALA // W: Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 311-324. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-20-4
9
Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Anna BALCEREK-WIESZALA // W: Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1 / red. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - S. 97-103. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-2935-0
10
Mistakes and Pitfalls of Personal Benchmarking and the Ways to Avoid Them / Anna BALCEREK-WIESZALA // W: Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring / scientific ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 119-126. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-8-3
11
Źródła informacji oraz problem wyboru partnera porównań w benchmarkingu personalnym = Source of Information and the Problem of Choosing a Comparison Company for Human Resouces Benchmarking / Anna BALCEREK // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 212-223. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-170-5
12
Benchmarking personalny w zarządzaniu zmianą w koncernie międzynarodowym / Anna BALCEREK-WIESZALA ; . - Kraków : , 2010. - 368 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Ryszard BOROWIECKI. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001860
1
Balcerek-Wieszala A., (2011), Wykorzystanie mierników do pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 171-184.
2
Balcerek-Wieszala A., (2011), Selection of an Area for Research as the Most Significant Stage of HR Benchmarking Methodology. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management, Cracow : [Foundation of the Cracow University of Economics], s. 263-277.
3
Borowiecki R., Balcerek-Wieszala A., (2011), Globalizacja w służbie społeczeństwu - dynamiczna zmiana warunków gospodarowania współczesnych przedsiębiorstw, "Współczesne Zarządzanie ", nr 1, s. 146-155.
4
Borowiecki R., Balcerek-Wieszala A., (2011), Restrukturyzacja a zarządzanie zmianą - próba uporządkowania pojęć. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 15-32.
5
Balcerek-Wieszala A., Szymla W., (2010), Opór wobec zmian w procesach rozwoju zewnętrznego przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 836, s. 195-214; https://bazekon.uek.krakow.pl/168186923
6
Borowiecki R., Balcerek-Wieszala A., (2010), Benchmarking personalny jako narzędzie zarządzania zmianą w procesie rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Prorozwojowe aspekty kreowania wartości przedsiębiorstwa w okresie transformacji, s. 72-121.
7
Balcerek-Wieszala A., (2010), Współczesne koncepcje i rodzaje benchmarkingu : próba syntezy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 836, s. 241-252; https://bazekon.uek.krakow.pl/168187165
8
Balcerek-Wieszala A., (2010), Wykorzystanie analizy wskaźnikowej zasobów ludzkich dla celów porównawczych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Współczesne problemy analizy ekonomicznej, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 311-324.
9
Balcerek-Wieszala A., (2010), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Wawak T. (red.), Komunikacja i jakość w zarządzaniu, T. 1, Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 97-103.
10
Balcerek-Wieszala A., (2010), Mistakes and Pitfalls of Personal Benchmarking and the Ways to Avoid Them. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 119-126.
11
Balcerek A., (2010), Źródła informacji oraz problem wyboru partnera porównań w benchmarkingu personalnym. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Warszawa : Difin, s. 212-223.
12
Balcerek-Wieszala A., (2010), Benchmarking personalny w zarządzaniu zmianą w koncernie międzynarodowym, Prom. Borowiecki R., Kraków : , 368 k.
1
@article{artUEK:53099,
author = "Anna Balcerek-Wieszala",
title = "Wykorzystanie mierników do pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "3-4",
pages = "171-184",
year = "2011",
}
2
@inbook{fmUEK:2166539335,
author = "Anna Balcerek-Wieszala",
title = "Selection of an Area for Research as the Most Significant Stage of HR Benchmarking Methodology",
booktitle = "Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management",
pages = "263-277",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-35-8",
}
3
@article{artUEK:2168223572,
author = "Ryszard Borowiecki and Anna Balcerek-Wieszala",
title = "Globalizacja w służbie społeczeństwu - dynamiczna zmiana warunków gospodarowania współczesnych przedsiębiorstw",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "1",
pages = "146-155",
year = "2011",
}
4
@inbook{fmUEK:2168219978,
author = "Ryszard Borowiecki and Anna Balcerek-Wieszala",
title = "Restrukturyzacja a zarządzanie zmianą - próba uporządkowania pojęć",
booktitle = "Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój",
pages = "15-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-85-3",
}
5
@article{artUEK:51642,
author = "Anna Balcerek-Wieszala and Wojciech Szymla",
title = "Opór wobec zmian w procesach rozwoju zewnętrznego przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "836",
pages = "195-214",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168186923},
}
6
@unpublished{fnpUEK:2168326953,
author = "Ryszard Borowiecki and Anna Balcerek-Wieszala",
title = "Benchmarking personalny jako narzędzie zarządzania zmianą w procesie rozwoju przedsiębiorstwa",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Prorozwojowe aspekty kreowania wartości przedsiębiorstwa w okresie transformacji",
pages = "72-121",
year = "2010",
}
7
@article{artUEK:51667,
author = "Anna Balcerek-Wieszala",
title = "Współczesne koncepcje i rodzaje benchmarkingu : próba syntezy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "836",
pages = "241-252",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168187165},
}
8
@inbook{fmUEK:2165720352,
author = "Anna Balcerek-Wieszala",
title = "Wykorzystanie analizy wskaźnikowej zasobów ludzkich dla celów porównawczych",
booktitle = "Współczesne problemy analizy ekonomicznej",
pages = "311-324",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-20-4",
}
9
@inbook{fmUEK:2166028109,
author = "Anna Balcerek-Wieszala",
title = "Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1",
pages = "97-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2010",
isbn = "978-83-233-2935-0",
}
10
@inbook{fmUEK:2161894127,
author = "Anna Balcerek-Wieszala",
title = "Mistakes and Pitfalls of Personal Benchmarking and the Ways to Avoid Them",
booktitle = "Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring",
pages = "119-126",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-8-3",
}
11
@inbook{fmUEK:2162077819,
author = "Anna Balcerek",
title = "Źródła informacji oraz problem wyboru partnera porównań w benchmarkingu personalnym",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki",
pages = "212-223",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-170-5",
}
12
@unpublished{drUEK:52062,
author = "Anna Balcerek-Wieszala",
title = "Benchmarking personalny w zarządzaniu zmianą w koncernie międzynarodowym",
adress = "Kraków",
year = "2010",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001860},
}