Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Polska w strukturach Unii Europejskiej : wybrane aspekty
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2020
Physical description:
106 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-8085-087-3
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168344156
monograph
2

Title:
Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo energetyczne Polski : wybrane aspekty = Renewable Energy Sources and Poland's Energy Security
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 11, nr 37 (2020) , s. 151-165. - Tytuł numeru: Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego i biznesu dla przedsiębiorczości = Internationalization of Higher Education and Business for Entrepreneurship - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168352442
article
See main document
3

Title:
The Energy Union and European Union Energy Security
Source:
Ekonomia i Prawo = Economics and Law. - t. 17, nr 3 (2018) , s. 319-328. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Funding: this research was fully funded by the Cracow University of Economics.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168327799
article
4

Conference:
International Conference "The European Union and the Eastern Partnership: Security Challenges", Chișinău, Mołdawia, od 2018-04-26 do 2018-04-27
Title:
The European Union and Its Eastern Partnership : Energy Security Challenges
Source:
The European Union and the Eastern Partnership : Security Challenges, April 26-27, 2018, Chişinău, Moldova / eds. Vasile Cucerescu, Carlos E. Pacheco Amaral, Gaga Gabrichidze, Ioan Horga, Anatoliy Kruglashov, Ewa Latoszek, Marta Pachocka - Chișinău-Cernăuți-Tbilisi: ECSA Moldova, 2018, s. 259-267. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-9975-56-534-9
Access mode:
Nr:
2168324777
chapter in conference materials
5

Title:
Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2017
Physical description:
139 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-8085-520-5
Level I:
Nr:
2168319155
monograph
See related chapters
6

Conference:
9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy, Toruń, Polska, od 2017-06-22 do 2017-06-23
Title:
The Energy Union and EU Energy Security
Source:
Contemporary Issues in Economy / ed. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka - Toruń: Polska Akademia Nauk, 2017, s. 325. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-65605-03-0
Nr:
2168316897
varia
7

Title:
Wstęp
Source:
Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - Warszawa: Difin, 2017, s. 7-14
ISBN:
978-83-8085-520-5
Nr:
2168320507
preface / summary
See main document
8

Title:
Efekty realizacji założeń Europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego dotyczących efektywności energetycznej w Polsce = Implementation of the Energy Efficiency Assumptions of the European Energy Security Strategy in Poland
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 23 (2017) , s. 121-140. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168316907
article
See main document
9

Title:
Odnawialne źródła energii w polityce energetycznej Polski i Niemiec
Source:
Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - Warszawa: Difin, 2017, s. 120-139 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-520-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168320505
chapter in monograph
See main document
10

Title:
The Eastern Partnership Energy Flagship Initiative and Its Consequences for EU Energy Security
Source:
Studii Europene. - nr 9 (2017) , s. 47-57. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168318719
unreviewed article
11

Title:
Realizacja celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej w kontekście polityki energetycznej w wybranych państwach członkowskich = Implementation of EU Climate and Energy Policy Goals in the Context of the Energy Policies of Chosen Member States
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (966) (2017) , s. 59-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168321433
article
12

Title:
Determinanty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej = Energy Security Determinants of the European Union
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016) , s. 185-192. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308587
article
See main document
13

Title:
Implementation of the European Union Climate and Energy Package in the Eurozone Countries
Source:
Challenges for Contemporary Management / sci. eds. Natalia V. Trifonova, Janusz TECZKE, Piotr BUŁA - Cracow ; Saint Petersburg: Cracow University of Economics, 2016, s. 231-245. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-8-0
Nr:
2168312847
chapter in monograph
See main document
14

Conference:
3rd International Conference on European Integration (ICEI) 2016, Ostrava, Czechy, od 2016-05-19 do 2016-05-20
Title:
Threats and Challenges to EU Energy Security
Source:
Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016 / eds. Eva Kovářová, Lukáš Melecký, Michaela Staníčková - Ostrava: VSB-Technical University, 2016, s. 1096-1102. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-248-3911-0
Access mode:
Nr:
2168305893
chapter in conference materials
15

Title:
Prospects for the Development of Prosumer Energy in Poland
Source:
Oeconomia Copernicana. - vol. 7, nr 3 (2016) , s. 439-449. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168308559
article
16

Title:
Realizacja strategii "Europa 2020" w Polsce w zakresie celów dotyczących zmian klimatu i energii w odpowiedzi na ogólnoświatowy kryzys gospodarczy
Source:
Pokryzysowe zmiany w funkcjonowaniu gospodarek / red. nauk. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2016, s. 76-90 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
ISBN:
978-83-63638-32-0
Nr:
2168309295
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Nowe wyzwania integracji europejskiej
Publisher address:
Warszawa: Difin SA, 2016
Physical description:
187 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego. ; Publikacja powstała w ramach projektu Lifelong Learning Programme Unii Europejskiej Jean Monnet ad personam chair "European Union after Lisbon Treaty", grant 2011-2954.
ISBN:
978-83-8085-072-9
Nr:
2168303111
monograph
See related chapters
18

Title:
Bezpieczeństwo energetyczne (Unii Europejskiej) : studium teoretyczne = Energy Security (of the European Union) : a Theoretical Study
Source:
Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - nr 3 (2016) , s. 117-126. - Tytuł numeru: Gospodarka światowa : miedzy integracją a bezpieczeństwem międzynarodowym
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168310265
article
19

Title:
Efektywność energetyczna a trwały i zrównoważony rozwój Unii Europejskiej
Source:
Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 115-134 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-072-9
Nr:
2168303177
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Przemiany w sektorze energetycznym Unii Europejskiej
Source:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 260-277 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-789-0
Nr:
2168292831
chapter in monograph
See main document
21

Conference:
8th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy "Market or Government?", Toruń, Polska, od 2015-06-18 do 2015-06-19
Title:
Prospects for the Development of Prosumer Energy in Poland
Source:
Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak - Toruń: Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015, s. 1737-1747. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937843-7-0
Access mode:
Nr:
2168301113
chapter in conference materials
22

Title:
Perspektywy rozwoju zrównoważonej polityki energetycznej UE
Source:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 123-141 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-462-2
Nr:
2168289153
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Przemiany w sektorze energetycznym Unii Europejskiej
Source:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2014, s. 277-301 - Bibliogr.
Signature:
NP-1477/Magazyn
Nr:
2168302467
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Title:
Perspektywa stworzenia zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej w świetle priorytetu Bezpieczna Europa
Source:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 115-128
ISBN:
978-83-62511-47-1
Nr:
2168254456
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Perspektywy rozwoju zrównoważonej polityki energetycznej UE
Source:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2013, s. 120-139 - Bibliogr.
Signature:
NP-1371/Magazyn
Nr:
2168290159
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Title:
Geneza, historia i zmiany instytucjonalne wprowadzone na mocy Traktatu z Lizbony
Source:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 15-37
ISBN:
978-83-62511-66-2
Nr:
2168238962
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Liberalizacja sektora energetycznego Unii Europejskiej
Source:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 191-211
ISBN:
978-83-62511-66-2
Nr:
2168264000
chapter in monograph
See main document
28

Title:
Wpływ szoków naftowych na stabilność makroekonomiczną wybranych krajów OECD
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
199 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-229
Nr:
2168252440
doctoral dissertation
29

Title:
Perspektywa stworzenia zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej w świetle priorytetu "Bezpieczna Europa"
Source:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2012, s. 103-116
Signature:
NP-1408/Magazyn
Nr:
2168282705
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Title:
Polityka energetyczna Unii Europejskiej = European Union Energy Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 852 (2011) , s. 81-96. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53297
article
See main document
31

Title:
Sytuacja na rynku ropy naftowej a stabilność makroekonomiczna wybranych krajów OECD = Oil Market and Macroeconomic Sability in Some OECD Countries
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 221 (2011) , s. 728-740. - Tytuł numeru: Problemy regionalizmu i globalizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168235598
article
32

Title:
Liberalizacja sektora energetycznego Unii Europejskiej
Source:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2011, s. 189-210 - Bibliogr.
Signature:
NP-1275/Magazyn
Nr:
2168258028
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Title:
Geneza, historia i zmiany instytucjonalne wprowadzone na mocy Traktatu Lizbońskiego
Source:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2011, s. 7-35 - Bibliogr.
Signature:
NP-1275/Magazyn
Nr:
2168258014
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Title:
Założenia i kierunki polityki energetycznej Unii Europejskiej
Source:
Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka / red. nauk. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2010, s. 185-200 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 72)
ISBN:
978-83-60560-58-7
Nr:
2165609689
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Polityka społeczna Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010
Physical description:
217, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61686-32-3
Nr:
2165719829
monograph
36

Title:
Perspektywy rozwoju wspólnego rynku energii Unii Europejskiej
Source:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2010, s. 279-304 - Bibliogr.
Signature:
NP-797/Magazyn
Nr:
2168282737
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Title:
Geneza i historia trzeciego filaru Unii Europejskiej
Source:
Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009, s. 15-37
ISBN:
978-83-61686-08-8
Nr:
2165136439
chapter in monograph
See main document
38

Title:
Dystans społeczno-ekonomiczny Polski na tle krajów UE-15
Publisher address:
Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, 2009
Physical description:
237 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8789-28-1
Nr:
2165644096
monograph
39

Title:
Instytucjonalne bariery integracji europejskiej
Source:
Bariery integracji Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009, s. 40-123
ISBN:
978-83-61686-00-2
Nr:
2165205174
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Światowe Islamskie Forum Ekonomiczne = The World Islamic Economic Forum
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 787 (2008) , s. 183-198. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219276
article
See main document
41

Title:
Prezentacja okresów przejściowych uzyskanych przez Polskę na mocy traktatu akcesyjnego = A Presentation of the Transition Periods Negotiated by Poland under the Treaty of Accession
Source:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007) , s. 83-102. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51705
article
42

Title:
Instytucjonalne bariery integracji europejskiej
Source:
Bariery integracji Unii Europejskiej / kier. projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2007, s. 34-114
Signature:
NP-1159/Magazyn
Nr:
2168282647
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Title:
Rozwój rynku ropy naftowej na tle innych źródeł energii
Source:
Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie. T. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Bogusława Drelich-Skulska, Wawrzyniec Michalczyk - Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2007, s. 601-610. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Materiały Konferencyjne)
Nr:
2168247668
chapter in conference materials
44

Title:
Znaczenie eksportu ropy naftowej dla sytuacji gospodarczej krajów OPEC
Source:
Polityka gospodarcza państwa / red. nauk. Danuta Kopycińska - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007, s. 91-102 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60903-43-8
Nr:
2168277299
chapter in monograph
45

Title:
System decyzyjny w Unii Europejskiej w ujęciu przekrojowym = The Decision-making System in the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 734 (2006) , s. 101-123. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51164
article
See main document
46

Title:
Koszty i korzyści integracji krajów słabiej rozwiniętych gospodarczo : wybrane aspekty = The Costs and Benefits of Integrating Less Economically Developed Countries : Selected Aspects
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 701 (2006) , s. 81-94. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52805
article
See main document
47

Title:
Podstawy traktatowe współpracy Unii Europejskiej z organizacjami międzynarodowymi
Source:
Problemy integracji i globalizacji gospodarki światowej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2006, s. 22-36 - Bibliogr.
ISBN:
83-88789-02-3
Nr:
2165722677
chapter in monograph
See main document
48

Title:
Dostosowanie Bułgarii i Rumunii do członkostwa w Unii Europejskiej = The Adjustment of Bulgaria and Romania to Membership in the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 734 (2006) , s. 33-43. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51163
article
See main document
49

Title:
Wyniki negocjacji akcesyjnych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005
Physical description:
296 s.; 24 cm
Series:
(Monografie i Studia Ekonomiczne)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-89355-72-8
Nr:
2166372033
monograph
Unpublished documents:
1

Title:
Polityka społeczna krajów Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
234 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
52/KEIG/1/2009/S/516
Signature:
NP-1321/Magazyn
Nr:
2168215871
unpublished scientific work
2

Title:
Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
240 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
45/KEIG/1/2008/S/461
Signature:
NP-1212/Magazyn
Nr:
2168281823
unpublished scientific work
3

Title:
Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
292 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
15/KEIG/1/2006/S/290
Signature:
NP-1044/2/Magazyn
Nr:
2166583867
unpublished scientific work
4

Title:
Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 1
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
368 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
31/KEIG/1/2005/S/223
Signature:
NP-1044/1/Magazyn
Nr:
2168222460
unpublished scientific work
5

Title:
Porównanie wyników negocjacji akcesyjnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unia Europejską
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004
Physical description:
317 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1004/Magazyn
Nr:
2168266674
unpublished scientific work
1
Polska w strukturach Unii Europejskiej : wybrane aspekty / Aleksandra PLEŚNIARSKA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA, Michał Żelichowski. - Warszawa : Difin, 2020. - 106 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-087-3
2
Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo energetyczne Polski : wybrane aspekty = Renewable Energy Sources and Poland's Energy Security / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 11, nr 37 (2020), s. 151-165. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego i biznesu dla przedsiębiorczości = Internationalization of Higher Education and Business for Entrepreneurship. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1906. - ISSN 2082-5897
3
The Energy Union and European Union Energy Security / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // Ekonomia i Prawo = Economics and Law. - t. 17, nr 3 (2018), s. 319-328. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/download/EiP.2018.023/15692. - ISSN 1898-2255
4
The European Union and Its Eastern Partnership : Energy Security Challenges / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: The European Union and the Eastern Partnership : Security Challenges, April 26-27, 2018, Chişinău, Moldova / eds. Vasile Cucerescu, Carlos E. Pacheco Amaral, Gaga Gabrichidze, Ioan Horga, Anatoliy Kruglashov, Ewa Latoszek, Marta Pachocka. - Chișinău-Cernăuți-Tbilisi: ECSA Moldova, 2018. - S. 259-267. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-9975-56-534-9. - Pełny tekst: https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/access/item%3A2910832/view
5
Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa : Difin, 2017. - 139 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-8085-520-5
6
The Energy Union and EU Energy Security / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Contemporary Issues in Economy / ed. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka. - Toruń : Polska Akademia Nauk, 2017. - S. 325. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-65605-03-0
7
Wstęp / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa: Difin, 2017. - S. 7-14. - ISBN 978-83-8085-520-5
8
Efekty realizacji założeń Europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego dotyczących efektywności energetycznej w Polsce = Implementation of the Energy Efficiency Assumptions of the European Energy Security Strategy in Poland / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 23 (2017), s. 121-140. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/843/1215. - ISSN 2082-5897
9
Odnawialne źródła energii w polityce energetycznej Polski i Niemiec / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa: Difin, 2017. - S. 120-139. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-520-5
10
The Eastern Partnership Energy Flagship Initiative and Its Consequences for EU Energy Security / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // Studii Europene. - nr 9 (2017), s. 47-57. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.studiieu.org/files/publications/SE-9-2017-47758.pdf. - ISSN 2345-1041
11
Realizacja celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej w kontekście polityki energetycznej w wybranych państwach członkowskich = Implementation of EU Climate and Energy Policy Goals in the Context of the Energy Policies of Chosen Member States / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (966) (2017), s. 59-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1190/1001. - ISSN 1898-6447
12
Determinanty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej = Energy Security Determinants of the European Union / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016), s. 185-192. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,707,Magdalena_Zajaczkowska_Determinanty_bezpieczenstwa_energetycznego_Unii_Europejskiej.html. - ISSN 2081-2345
13
Implementation of the European Union Climate and Energy Package in the Eurozone Countries / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Challenges for Contemporary Management / sci. eds. Natalia V. Trifonova, Janusz TECZKE, Piotr BUŁA. - Cracow ; Saint Petersburg: Cracow University of Economics, 2016. - S. 231-245. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-8-0
14
Threats and Challenges to EU Energy Security / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016 / eds. Eva Kovářová, Lukáš Melecký, Michaela Staníčková. - Ostrava: VSB-Technical University, 2016. - S. 1096-1102. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-248-3911-0. - Pełny tekst: http://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/icei/.content/galerie-dokumentu/ICEI-2016_Sbornik_Komplet_Web_FINAL.pdf#page=1097&view=Fit
15
Prospects for the Development of Prosumer Energy in Poland / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // Oeconomia Copernicana. - vol. 7, nr 3 (2016), s. 439-449. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2016.025/10121. - ISSN 2083-1277
16
Realizacja strategii "Europa 2020" w Polsce w zakresie celów dotyczących zmian klimatu i energii w odpowiedzi na ogólnoświatowy kryzys gospodarczy / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Pokryzysowe zmiany w funkcjonowaniu gospodarek / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2016. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie). - S. 76-90. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63638-32-0
17
Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa : Difin SA, 2016. - 187 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-8085-072-9
18
Bezpieczeństwo energetyczne (Unii Europejskiej) : studium teoretyczne = Energy Security (of the European Union) : a Theoretical Study / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - nr 3 (2016), s. 117-126. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka światowa : miedzy integracją a bezpieczeństwem międzynarodowym. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/9244/Krakowskie_Studia_Miedzynarodowe_nr3_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 1733-2680
19
Efektywność energetyczna a trwały i zrównoważony rozwój Unii Europejskiej / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 115-134. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-072-9
20
Przemiany w sektorze energetycznym Unii Europejskiej / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Warszawa: Difin SA, 2015. - S. 260-277. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-789-0
21
Prospects for the Development of Prosumer Energy in Poland / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak. - Toruń: Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015. - S. 1737-1747. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937843-7-0. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/epp/catalog/view/5/5/13-1
22
Perspektywy rozwoju zrównoważonej polityki energetycznej UE / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Warszawa: Difin SA, 2014. - S. 123-141. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-462-2
23
Przemiany w sektorze energetycznym Unii Europejskiej / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2014), s. 277-301. - Bibliogr.
24
Perspektywa stworzenia zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej w świetle priorytetu Bezpieczna Europa / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 115-128. - ISBN 978-83-62511-47-1
25
Perspektywy rozwoju zrównoważonej polityki energetycznej UE / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2013), s. 120-139. - Bibliogr.
26
Geneza, historia i zmiany instytucjonalne wprowadzone na mocy Traktatu z Lizbony / H. TENDERA-WŁASZCZUK, M. ZAJĄCZKOWSKA // W: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 15-37. - ISBN 978-83-62511-66-2
27
Liberalizacja sektora energetycznego Unii Europejskiej / M. ZAJĄCZKOWSKA // W: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 191-211. - ISBN 978-83-62511-66-2
28
Wpływ szoków naftowych na stabilność makroekonomiczną wybranych krajów OECD / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA ; . - Kraków : , 2012. - 199 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002680
29
Perspektywa stworzenia zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej w świetle priorytetu "Bezpieczna Europa" / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2012), s. 103-116
30
Polityka energetyczna Unii Europejskiej = European Union Energy Policy / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 852 (2011), s. 81-96. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171035108. - ISSN 1898-6447
31
Sytuacja na rynku ropy naftowej a stabilność makroekonomiczna wybranych krajów OECD = Oil Market and Macroeconomic Sability in Some OECD Countries / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 221 (2011), s. 728-740. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy regionalizmu i globalizacji. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
32
Liberalizacja sektora energetycznego Unii Europejskiej / [M. ZAJĄCZKOWSKA] // W: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2011), s. 189-210. - Bibliogr.
33
Geneza, historia i zmiany instytucjonalne wprowadzone na mocy Traktatu Lizbońskiego / [H. TENDERA-WŁASZCZUK, M. ZAJĄCZKOWSKA] // W: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2011), s. 7-35. - Bibliogr.
34
Założenia i kierunki polityki energetycznej Unii Europejskiej / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2010. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 72). - S. 185-200. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60560-58-7
35
Polityka społeczna Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK ; [aut.: Wojciech BĄBA, Jerzy Hoyer, Piotr MALEC, Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Magdalena ZAJĄC-FRĄS, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - 217, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61686-32-3
36
Perspektywy rozwoju wspólnego rynku energii Unii Europejskiej / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2010), s. 279-304. - Bibliogr.
37
Geneza i historia trzeciego filaru Unii Europejskiej / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009. - S. 15-37. - ISBN 978-83-61686-08-8
38
Dystans społeczno-ekonomiczny Polski na tle krajów UE-15 / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK ; Wojciech BĄBA, Hanna Kelm, Remigiusz Łuc, Barbara Serda, Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Magdelena ZAJĄC-FRĄS, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, 2009. - 237 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8789-28-1
39
Instytucjonalne bariery integracji europejskiej / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Bariery integracji Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009. - S. 40-123. - ISBN 978-83-61686-00-2
40
Światowe Islamskie Forum Ekonomiczne = The World Islamic Economic Forum / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 787 (2008), s. 183-198. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189225. - ISSN 1898-6447
41
Prezentacja okresów przejściowych uzyskanych przez Polskę na mocy traktatu akcesyjnego = A Presentation of the Transition Periods Negotiated by Poland under the Treaty of Accession / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Magdalena ZAJĄC, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA, Wojciech BĄBA // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007), s. 83-102. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
42
Instytucjonalne bariery integracji europejskiej / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Bariery integracji Unii Europejskiej / kier. projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2007), s. 34-114
43
Rozwój rynku ropy naftowej na tle innych źródeł energii / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie. T. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Bogusława Drelich-Skulska, Wawrzyniec Michalczyk. - Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2007. - (Materiały Konferencyjne). - S. 601-610. - Summ. - Bibliogr.
44
Znaczenie eksportu ropy naftowej dla sytuacji gospodarczej krajów OPEC / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Polityka gospodarcza państwa / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. - S. 91-102. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-43-8
45
System decyzyjny w Unii Europejskiej w ujęciu przekrojowym = The Decision-making System in the European Union / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 734 (2006), s. 101-123. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/140208703. - ISSN 0208-7944
46
Koszty i korzyści integracji krajów słabiej rozwiniętych gospodarczo : wybrane aspekty = The Costs and Benefits of Integrating Less Economically Developed Countries : Selected Aspects / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 701 (2006), s. 81-94. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/123012299. - ISSN 0208-7944
47
Podstawy traktatowe współpracy Unii Europejskiej z organizacjami międzynarodowymi / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA, Wojciech BĄBA // W: Problemy integracji i globalizacji gospodarki światowej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2006. - S. 22-36. - Bibliogr. - ISBN 83-88789-02-3
48
Dostosowanie Bułgarii i Rumunii do członkostwa w Unii Europejskiej = The Adjustment of Bulgaria and Romania to Membership in the European Union / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 734 (2006), s. 33-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/140208674. - ISSN 0208-7944
49
Wyniki negocjacji akcesyjnych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK ; [aut. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄC, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA]. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. - 296 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie i Studia Ekonomiczne). - ISBN 83-89355-72-8
50
Polityka społeczna krajów Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu / zespół autorski: Helena TENDERA-WŁASZCZUK (kierownik projektu) ; Wojciech BĄBA, Jerzy Hoyer, Piotr MALEC, Magdalena ZAJĄC-FRĄS, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 234 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
51
Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej / zespół aut.: Helena TENDERA-WŁASZCZUK (kier. projektu), Czesław KŁAK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄC-FRĄS, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA, Alina Krupa. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 240 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
52
Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 2 / zespół autorski: Helena TENDERA-WŁASZCZUK (kierownik tematu), Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA, Czesław KŁAK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄC, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 292 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
53
Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 1 / zespół autorski: Helena TENDERA-WŁASZCZUK (kierownik tematu), Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄC, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 368 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
54
Porównanie wyników negocjacji akcesyjnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unia Europejską / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK ; zespół: Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA, Magdalena ZAJĄC. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004. - 317 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Pleśniarska A., Zajączkowska M., Żelichowski M., (2020), Polska w strukturach Unii Europejskiej: wybrane aspekty, Warszawa : Difin, 106 s.
2
Zajączkowska M., (2020), Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo energetyczne Polski : wybrane aspekty, "Horyzonty Polityki", vol. 11, nr 37, s. 151-165; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1906
3
Zajączkowska M., (2018), The Energy Union and European Union Energy Security, "Ekonomia i Prawo", t. 17, nr 3, s. 319-328; http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/download/EiP.2018.023/15692
4
Tendera-Właszczuk H., Zajączkowska M., (2018), The European Union and Its Eastern Partnership : Energy Security Challenges. [W:] Cucerescu V., Pacheco Amaral , Gabrichidze G., Horga I., Kruglashov A., Latoszek E., Pachocka M. (red.), The European Union and the Eastern Partnership : Security Challenges, April 26-27, 2018, Chişinău, Moldova, Chișinău-Cernăuți-Tbilisi : ECSA Moldova, s. 259-267.
5
Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zajączkowska M. (red.), (2017), Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń, Warszawa : Difin, 139 s.
6
Zajączkowska M., (2017), The Energy Union and EU Energy Security. [W:] Balcerzak , Pietryka I. (red.), Contemporary Issues in Economy, Toruń : Polska Akademia Nauk, s. 325.
7
Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zajączkowska M., (2017), Wstęp. [W:] Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zajączkowska M. (red.), Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń, Warszawa : Difin, s. 7-14.
8
Zajączkowska M., (2017), Efekty realizacji założeń Europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego dotyczących efektywności energetycznej w Polsce, "Horyzonty Polityki", vol. 8, nr 23, s. 121-140; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/843/1215
9
Zajączkowska M., (2017), Odnawialne źródła energii w polityce energetycznej Polski i Niemiec. [W:] Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zajączkowska M. (red.), Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń, Warszawa : Difin, s. 120-139.
10
Zajączkowska M., (2017), The Eastern Partnership Energy Flagship Initiative and Its Consequences for EU Energy Security, "Studii Europene", nr 9, s. 47-57; http://www.studiieu.org/files/publications/SE-9-2017-47758.pdf
11
Zajączkowska M., (2017), Realizacja celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej w kontekście polityki energetycznej w wybranych państwach członkowskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (966), s. 59-77; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1190/1001
12
Zajączkowska M., (2016), Determinanty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 3, t. 1, s. 185-192; http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,707,Magdalena_Zajaczkowska_Determinanty_bezpieczenstwa_energetycznego_Unii_Europejskiej.html
13
Zajączkowska M., (2016), Implementation of the European Union Climate and Energy Package in the Eurozone Countries. [W:] Trifonova N., Teczke J., Buła P. (red.), Challenges for Contemporary Management, Cracow ; Saint Petersburg : Cracow University of Economics, s. 231-245.
14
Zajączkowska M., (2016), Threats and Challenges to EU Energy Security. [W:] Kovářová E., Melecký L., Staníčková M. (red.), Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016, Ostrava : VSB-Technical University, s. 1096-1102.
15
Zajączkowska M., (2016), Prospects for the Development of Prosumer Energy in Poland, "Oeconomia Copernicana", vol. 7, nr 3, s. 439-449; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2016.025/10121
16
Zajączkowska M., (2016), Realizacja strategii "Europa 2020" w Polsce w zakresie celów dotyczących zmian klimatu i energii w odpowiedzi na ogólnoświatowy kryzys gospodarczy. [W:] Kawa P. (red.), Pokryzysowe zmiany w funkcjonowaniu gospodarek, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 76-90.
17
Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zajączkowska M. (red.), (2016), Nowe wyzwania integracji europejskiej, Warszawa : Difin SA, 187 s.
18
Zajączkowska M., (2016), Bezpieczeństwo energetyczne (Unii Europejskiej) : studium teoretyczne, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", nr 3, s. 117-126; https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/9244/Krakowskie_Studia_Miedzynarodowe_nr3_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
19
Zajączkowska M., (2016), Efektywność energetyczna a trwały i zrównoważony rozwój Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zajączkowska M. (red.), Nowe wyzwania integracji europejskiej, Warszawa : Difin SA, s. 115-134.
20
Zajączkowska M., (2015), Przemiany w sektorze energetycznym Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy, Warszawa : Difin SA, s. 260-277.
21
Zajączkowska M., (2015), Prospects for the Development of Prosumer Energy in Poland. [W:] Balcerzak (red.), Economics and Finance, Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, s. 1737-1747.
22
Zajączkowska M., (2014), Perspektywy rozwoju zrównoważonej polityki energetycznej UE. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, Warszawa : Difin SA, s. 123-141.
23
Zajączkowska M., (2014), Przemiany w sektorze energetycznym Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej, s. 277-301.
24
Zajączkowska M., (2013), Perspektywa stworzenia zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej w świetle priorytetu Bezpieczna Europa. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 115-128.
25
Zajączkowska M., (2013), Perspektywy rozwoju zrównoważonej polityki energetycznej UE. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, s. 120-139.
26
Tendera-Właszczuk H., Zajączkowska M., (2012), Geneza, historia i zmiany instytucjonalne wprowadzone na mocy Traktatu z Lizbony. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 15-37.
27
Zajączkowska M., (2012), Liberalizacja sektora energetycznego Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 191-211.
28
Zajączkowska M., (2012), Wpływ szoków naftowych na stabilność makroekonomiczną wybranych krajów OECD, Prom. Tendera-Właszczuk H., Kraków : , 199 k.
29
Zajączkowska M., (2012), Perspektywa stworzenia zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej w świetle priorytetu "Bezpieczna Europa". [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, s. 103-116.
30
Zajączkowska M., (2011), Polityka energetyczna Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 852, s. 81-96; https://bazekon.uek.krakow.pl/171035108
31
Zajączkowska M., (2011), Sytuacja na rynku ropy naftowej a stabilność makroekonomiczna wybranych krajów OECD, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 221, s. 728-740.
32
Zajączkowska M., (2011), Liberalizacja sektora energetycznego Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim, s. 189-210.
33
Tendera-Właszczuk H., Zajączkowska M., (2011), Geneza, historia i zmiany instytucjonalne wprowadzone na mocy Traktatu Lizbońskiego. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim, s. 7-35.
34
Zajączkowska M., (2010), Założenia i kierunki polityki energetycznej Unii Europejskiej. [W:] Kawa P. (red.), Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 185-200.
35
Bąba W., Hoyer J., Malec P., Tendera-Właszczuk H., Zając-Frąs M., Zajączkowska M., (2010), Polityka społeczna Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu, Tendera-Właszczuk H. (red.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 217, [2] s.
36
Zajączkowska M., (2010), Perspektywy rozwoju wspólnego rynku energii Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim, s. 279-304.
37
Zajączkowska M., (2009), Geneza i historia trzeciego filaru Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 15-37.
38
Bąba W., Kelm H., Łuc R., Serda B., Tendera-Właszczuk H., Zając-Frąs M., Zajączkowska M., (2009), Dystans społeczno-ekonomiczny Polski na tle krajów UE-15, Tendera-Właszczuk H. (red.), Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, 237 s.
39
Tendera-Właszczuk H., Zajączkowska M., (2009), Instytucjonalne bariery integracji europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Bariery integracji Unii Europejskiej, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 40-123.
40
Zajączkowska M., (2008), Światowe Islamskie Forum Ekonomiczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 787, s. 183-198; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189225
41
Tendera-Właszczuk H., Zając M., Zajączkowska M., Bąba W., (2007), Prezentacja okresów przejściowych uzyskanych przez Polskę na mocy traktatu akcesyjnego, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1, s. 83-102.
42
Tendera-Właszczuk H., Zajączkowska M., (2007), Instytucjonalne bariery integracji europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Bariery integracji Unii Europejskiej, s. 34-114.
43
Zajączkowska M., (2007), Rozwój rynku ropy naftowej na tle innych źródeł energii. [W:] Rymarczyk J., Drelich-Skulska B., Michalczyk W. (red.), Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie, T. 2, Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, s. 601-610.
44
Zajączkowska M., (2007), Znaczenie eksportu ropy naftowej dla sytuacji gospodarczej krajów OPEC. [W:] Kopycińska D. (red.), Polityka gospodarcza państwa, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 91-102.
45
Tendera-Właszczuk H., Zajączkowska M., (2006), System decyzyjny w Unii Europejskiej w ujęciu przekrojowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 734, s. 101-123; https://bazekon.uek.krakow.pl/140208703
46
Zajączkowska M., (2006), Koszty i korzyści integracji krajów słabiej rozwiniętych gospodarczo : wybrane aspekty, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 701, s. 81-94; https://bazekon.uek.krakow.pl/123012299
47
Zajączkowska M., Bąba W., (2006), Podstawy traktatowe współpracy Unii Europejskiej z organizacjami międzynarodowymi. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Problemy integracji i globalizacji gospodarki światowej, Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, s. 22-36.
48
Zajączkowska M., (2006), Dostosowanie Bułgarii i Rumunii do członkostwa w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 734, s. 33-43; https://bazekon.uek.krakow.pl/140208674
49
Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zając M., Zajączkowska M., (2005), Wyniki negocjacji akcesyjnych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Tendera-Właszczuk H. (red.), Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 296 s.
50
Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Hoyer J., Malec P., Zając-Frąs M., Zajączkowska M., (2009), Polityka społeczna krajów Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu, Tendera-Właszczuk H. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 234 s.
51
Tendera-Właszczuk H., Kłak C., Bąba W., Zając-Frąs M., Zajączkowska M., Krupa A., (2008), Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej, Tendera-Właszczuk H. (kier. pr), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 240 k.
52
Tendera-Właszczuk H., Karwoth-Zielińska D., Kłak C., Bąba W., Zając M., Zajączkowska M., (2006), Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 2, Tendera-Właszczuk H. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 292 s.
53
Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zając M., Zajączkowska M., (2005), Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 1, Tendera-Właszczuk H. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 368 s.
54
Bąba W., Zajączkowska M., Zając M., (2004), Porównanie wyników negocjacji akcesyjnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unia Europejską, Tendera-Właszczuk H. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 317 k.
1
@book{monUEK:2168344156,
author = "Aleksandra Pleśniarska and Magdalena Zajączkowska and Michał Żelichowski",
title = "Polska w strukturach Unii Europejskiej : wybrane aspekty",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-087-3",
}
2
@article{artUEK:2168352442,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo energetyczne Polski : wybrane aspekty",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 11, 37",
pages = "151-165",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.35765/HP.1906},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1906},
}
3
@article{artUEK:2168327799,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "The Energy Union and European Union Energy Security",
journal = "Ekonomia i Prawo",
number = "t. 17, 3",
pages = "319-328",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2018.023},
url = {http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/download/EiP.2018.023/15692},
}
4
@inbook{mkaUEK:2168324777,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Magdalena Zajączkowska",
title = "The European Union and Its Eastern Partnership : Energy Security Challenges",
booktitle = "The European Union and the Eastern Partnership : Security Challenges, April 26-27, 2018, Chişinău, Moldova",
pages = "259-267",
adress = "Chișinău-Cernăuți-Tbilisi",
publisher = "ECSA Moldova",
year = "2018",
url = {https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/access/item%3A2910832/view},
isbn = "978-9975-56-534-9",
}
5
@book{monUEK:2168319155,
title = "Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń",
editor = Tendera-Właszczuk Helena,
editor = Bąba Wojciech,
editor = Zajączkowska Magdalena,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-520-5",
}
6
@misc{varUEK:2168316897,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "The Energy Union and EU Energy Security",
booktitle = "Contemporary Issues in Economy",
pages = "325",
adress = "Toruń",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2017",
isbn = "978-83-65605-03-0",
}
7
@misc{wstUEK:2168320507,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Wojciech Bąba and Magdalena Zajączkowska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń",
pages = "7-14",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-520-5",
}
8
@article{artUEK:2168316907,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Efekty realizacji założeń Europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego dotyczących efektywności energetycznej w Polsce",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 8, 23",
pages = "121-140",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HP.2017.082306},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/843/1215},
}
9
@inbook{fmUEK:2168320505,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Odnawialne źródła energii w polityce energetycznej Polski i Niemiec",
booktitle = "Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń",
pages = "120-139",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-520-5",
}
10
@article{artnUEK:2168318719,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "The Eastern Partnership Energy Flagship Initiative and Its Consequences for EU Energy Security",
journal = "Studii Europene",
number = "9",
pages = "47-57",
year = "2017",
url = {http://www.studiieu.org/files/publications/SE-9-2017-47758.pdf},
}
11
@article{artUEK:2168321433,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Realizacja celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej w kontekście polityki energetycznej w wybranych państwach członkowskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (966)",
pages = "59-77",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0966.0604},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1190/1001},
}
12
@article{artUEK:2168308587,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Determinanty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 1",
pages = "185-192",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,707,Magdalena_Zajaczkowska_Determinanty_bezpieczenstwa_energetycznego_Unii_Europejskiej.html},
}
13
@inbook{fmUEK:2168312847,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Implementation of the European Union Climate and Energy Package in the Eurozone Countries",
booktitle = "Challenges for Contemporary Management",
pages = "231-245",
adress = "Cracow ; Saint Petersburg",
publisher = "Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-937642-8-0",
}
14
@inbook{mkaUEK:2168305893,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Threats and Challenges to EU Energy Security",
booktitle = "Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016",
pages = "1096-1102",
adress = "Ostrava",
publisher = "VSB-Technical University",
year = "2016",
url = {http://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/icei/.content/galerie-dokumentu/ICEI-2016_Sbornik_Komplet_Web_FINAL.pdf#page=1097&view=Fit},
isbn = "978-80-248-3911-0",
}
15
@article{artUEK:2168308559,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Prospects for the Development of Prosumer Energy in Poland",
journal = "Oeconomia Copernicana",
number = "vol. 7, 3",
pages = "439-449",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2016.025},
url = {http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2016.025/10121},
}
16
@inbook{fmUEK:2168309295,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Realizacja strategii Europa 2020 w Polsce w zakresie celów dotyczących zmian klimatu i energii w odpowiedzi na ogólnoświatowy kryzys gospodarczy",
booktitle = "Pokryzysowe zmiany w funkcjonowaniu gospodarek",
pages = "76-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-63638-32-0",
}
17
@book{monUEK:2168303111,
title = "Nowe wyzwania integracji europejskiej",
editor = Tendera-Właszczuk Helena,
editor = Bąba Wojciech,
editor = Zajączkowska Magdalena,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-072-9",
}
18
@article{artUEK:2168310265,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Bezpieczeństwo energetyczne (Unii Europejskiej) : studium teoretyczne",
journal = "Krakowskie Studia Międzynarodowe",
number = "3",
pages = "117-126",
adress = "",
year = "2016",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/9244/Krakowskie_Studia_Miedzynarodowe_nr3_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
}
19
@inbook{fmUEK:2168303177,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Efektywność energetyczna a trwały i zrównoważony rozwój Unii Europejskiej",
booktitle = "Nowe wyzwania integracji europejskiej",
pages = "115-134",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-072-9",
}
20
@inbook{fmUEK:2168292831,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Przemiany w sektorze energetycznym Unii Europejskiej",
booktitle = "Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy",
pages = "260-277",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-789-0",
}
21
@inbook{mkaUEK:2168301113,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Prospects for the Development of Prosumer Energy in Poland",
booktitle = "Economics and Finance",
pages = "1737-1747",
adress = "Toruń",
publisher = "Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch",
year = "2015",
url = {http://economic-research.pl/Books/index.php/epp/catalog/view/5/5/13-1},
isbn = "978-83-937843-7-0",
}
22
@inbook{fmUEK:2168289153,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Perspektywy rozwoju zrównoważonej polityki energetycznej UE",
booktitle = "Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej",
pages = "123-141",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-462-2",
}
23
@unpublished{fnpUEK:2168302467,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Przemiany w sektorze energetycznym Unii Europejskiej",
booktitle = "Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej",
pages = "277-301",
year = "2014",
}
24
@inbook{fmUEK:2168254456,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Perspektywa stworzenia zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej w świetle priorytetu Bezpieczna Europa",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "115-128",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-47-1",
}
25
@unpublished{fnpUEK:2168290159,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Perspektywy rozwoju zrównoważonej polityki energetycznej UE",
booktitle = "Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej",
pages = "120-139",
year = "2013",
}
26
@inbook{fmUEK:2168238962,
author = "H. Tendera-Właszczuk and M. Zajączkowska",
title = "Geneza, historia i zmiany instytucjonalne wprowadzone na mocy Traktatu z Lizbony",
booktitle = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne",
pages = "15-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-66-2",
}
27
@inbook{fmUEK:2168264000,
author = "M. Zajączkowska",
title = "Liberalizacja sektora energetycznego Unii Europejskiej",
booktitle = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne",
pages = "191-211",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-66-2",
}
28
@unpublished{drUEK:2168252440,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Wpływ szoków naftowych na stabilność makroekonomiczną wybranych krajów OECD",
adress = "Kraków",
year = "2012",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002680},
}
29
@unpublished{fnpUEK:2168282705,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Perspektywa stworzenia zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej w świetle priorytetu Bezpieczna Europa",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "103-116",
year = "2012",
}
30
@article{artUEK:53297,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Polityka energetyczna Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "852",
pages = "81-96",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171035108},
}
31
@article{artUEK:2168235598,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Sytuacja na rynku ropy naftowej a stabilność makroekonomiczna wybranych krajów OECD",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "221",
pages = "728-740",
adress = "",
year = "2011",
}
32
@unpublished{fnpUEK:2168258028,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Liberalizacja sektora energetycznego Unii Europejskiej",
booktitle = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim",
pages = "189-210",
year = "2011",
}
33
@unpublished{fnpUEK:2168258014,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Magdalena Zajączkowska",
title = "Geneza, historia i zmiany instytucjonalne wprowadzone na mocy Traktatu Lizbońskiego",
booktitle = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim",
pages = "7-35",
year = "2011",
}
34
@inbook{fmUEK:2165609689,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Założenia i kierunki polityki energetycznej Unii Europejskiej",
booktitle = "Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka",
pages = "185-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-60560-58-7",
}
35
@book{monUEK:2165719829,
author = "Wojciech Bąba and Jerzy Hoyer and Piotr Malec and Helena Tendera-Właszczuk and Magdalena Zając-Frąs and Magdalena Zajączkowska",
title = "Polityka społeczna Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu",
editor = Tendera-Właszczuk Helena,
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-61686-32-3",
}
36
@unpublished{fnpUEK:2168282737,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Perspektywy rozwoju wspólnego rynku energii Unii Europejskiej",
booktitle = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim",
pages = "279-304",
year = "2010",
}
37
@inbook{fmUEK:2165136439,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Geneza i historia trzeciego filaru Unii Europejskiej",
booktitle = "Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej",
pages = "15-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-61686-08-8",
}
38
@book{monUEK:2165644096,
author = "Wojciech Bąba and Hanna Kelm and Remigiusz Łuc and Barbara Serda and Helena Tendera-Właszczuk and Magdalena Zając-Frąs and Magdalena Zajączkowska",
title = "Dystans społeczno-ekonomiczny Polski na tle krajów UE-15",
editor = Tendera-Właszczuk Helena,
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2009",
isbn = "978-83-8789-28-1",
}
39
@inbook{fmUEK:2165205174,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Magdalena Zajączkowska",
title = "Instytucjonalne bariery integracji europejskiej",
booktitle = "Bariery integracji Unii Europejskiej",
pages = "40-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-61686-00-2",
}
40
@article{artUEK:2168219276,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Światowe Islamskie Forum Ekonomiczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "787",
pages = "183-198",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189225},
}
41
@article{artUEK:51705,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Magdalena Zając and Magdalena Zajączkowska and Wojciech Bąba",
title = "Prezentacja okresów przejściowych uzyskanych przez Polskę na mocy traktatu akcesyjnego",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1",
pages = "83-102",
year = "2007",
}
42
@unpublished{fnpUEK:2168282647,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Magdalena Zajączkowska",
title = "Instytucjonalne bariery integracji europejskiej",
booktitle = "Bariery integracji Unii Europejskiej",
pages = "34-114",
year = "2007",
}
43
@inbook{mkaUEK:2168247668,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Rozwój rynku ropy naftowej na tle innych źródeł energii",
booktitle = "Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie. T. 2",
pages = "601-610",
adress = "Wrocław",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych",
year = "2007",
issn = "",
}
44
@inbook{fmUEK:2168277299,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Znaczenie eksportu ropy naftowej dla sytuacji gospodarczej krajów OPEC",
booktitle = "Polityka gospodarcza państwa",
pages = "91-102",
adress = "Szczecin",
publisher = "Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-60903-43-8",
}
45
@article{artUEK:51164,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Magdalena Zajączkowska",
title = "System decyzyjny w Unii Europejskiej w ujęciu przekrojowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "734",
pages = "101-123",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/140208703},
}
46
@article{artUEK:52805,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Koszty i korzyści integracji krajów słabiej rozwiniętych gospodarczo : wybrane aspekty",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "701",
pages = "81-94",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/123012299},
}
47
@inbook{fmUEK:2165722677,
author = "Magdalena Zajączkowska and Wojciech Bąba",
title = "Podstawy traktatowe współpracy Unii Europejskiej z organizacjami międzynarodowymi",
booktitle = "Problemy integracji i globalizacji gospodarki światowej",
pages = "22-36",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka",
year = "2006",
isbn = "83-88789-02-3",
}
48
@article{artUEK:51163,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Dostosowanie Bułgarii i Rumunii do członkostwa w Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "734",
pages = "33-43",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/140208674},
}
49
@book{monUEK:2166372033,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Wojciech Bąba and Magdalena Zając and Magdalena Zajączkowska",
title = "Wyniki negocjacji akcesyjnych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej",
editor = Tendera-Właszczuk Helena,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89355-72-8",
}
50
@unpublished{UEK:2168215871,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Wojciech Bąba and Jerzy Hoyer and Piotr Malec and Magdalena Zając-Frąs and Magdalena Zajączkowska",
title = "Polityka społeczna krajów Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
51
@unpublished{UEK:2168281823,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Czesław Kłak and Wojciech Bąba and Magdalena Zając-Frąs and Magdalena Zajączkowska and Alina Krupa",
title = "Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
52
@unpublished{UEK:2166583867,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Dominika Karwoth-Zielińska and Czesław Kłak and Wojciech Bąba and Magdalena Zając and Magdalena Zajączkowska",
title = "Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
53
@unpublished{UEK:2168222460,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Wojciech Bąba and Magdalena Zając and Magdalena Zajączkowska",
title = "Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
54
@unpublished{UEK:2168266674,
author = "Wojciech Bąba and Magdalena Zajączkowska and Magdalena Zając",
title = "Porównanie wyników negocjacji akcesyjnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unia Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2004",
}