Publications of the selected author
1

Author:
Łukasz Nazarko , Eigirdas Žemaitis , Łukasz Krzysztof Wróblewski , Karel Šuhajda , Magdalena Zajączkowska
Title:
The Impact of Energy Development of the European Union Euro Area Countries on CO2 Emissions Level
Source:
Energies. - vol. 15, iss. 4, art. no. 1425 (2022) , s. 1-13. - Tytuł numeru: Managing Energy Sector Enterprises: Challenges, Methods and Research Trends - Bibliogr.
Research program:
The paper was produced with support for specific university research at Brno University of Technology, No. FAST-S-21-7422 (2021)
and the Technological Agency of the Czech Republic within programme EPSILON, No. TH04020263 (2019-2021).
This research was conducted within the framework of the projects No. 15/EES/2020/POT of the Cracow University of Economics
and No. WZ/WIZ-INZ/1/2020 of the Bialystok University of Technology, and financed from the subsidy granted by the Minister of Education and Science of the Republic of Poland.
2019 list:
140.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168362036
article
2

Author:
Title:
Polska w strukturach Unii Europejskiej : wybrane aspekty
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2020
Physical description:
106 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-8085-087-3
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168344156
monograph
3

Title:
Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo energetyczne Polski : wybrane aspekty = Renewable Energy Sources and Poland's Energy Security
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 11, nr 37 (2020) , s. 151-165. - Tytuł numeru: Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego i biznesu dla przedsiębiorczości = Internationalization of Higher Education and Business for Entrepreneurship - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168352442
article
4

Conference:
International Conference "The European Union and the Eastern Partnership: Security Challenges", Chișinău, Mołdawia, od 2018-04-26 do 2018-04-27
Title:
The European Union and Its Eastern Partnership : Energy Security Challenges
Source:
The European Union and the Eastern Partnership : Security Challenges, April 26-27, 2018, Chişinău, Moldova / eds. Vasile Cucerescu, Carlos E. Pacheco Amaral, Gaga Gabrichidze, Ioan Horga, Anatoliy Kruglashov, Ewa Latoszek, Marta Pachocka - Chișinău-Cernăuți-Tbilisi: ECSA Moldova, 2018, s. 259-267. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-9975-56-534-9
Access mode:
Nr:
2168324777
chapter in conference materials
5

Title:
The Energy Union and European Union Energy Security
Source:
Ekonomia i Prawo = Economics and Law. - t. 17, nr 3 (2018) , s. 319-328. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Funding: this research was fully funded by the Cracow University of Economics.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168327799
article
6

Conference:
9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy, Toruń, Polska, od 2017-06-22 do 2017-06-23
Title:
The Energy Union and EU Energy Security
Source:
Contemporary Issues in Economy / ed. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka - Toruń: Polska Akademia Nauk, 2017, s. 325. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-65605-03-0
Nr:
2168316897
varia
7

Title:
Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2017
Physical description:
139 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-8085-520-5
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168319155
See related chapters
8

Title:
Wstęp
Source:
Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - Warszawa: Difin, 2017, s. 7-14
ISBN:
978-83-8085-520-5
Nr:
2168320507
preface / summary
See main document
9

Title:
Efekty realizacji założeń Europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego dotyczących efektywności energetycznej w Polsce = Implementation of the Energy Efficiency Assumptions of the European Energy Security Strategy in Poland
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 8, nr 23 (2017) , s. 121-140. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168316907
article
10

Title:
Odnawialne źródła energii w polityce energetycznej Polski i Niemiec
Source:
Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - Warszawa: Difin, 2017, s. 120-139 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-520-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168320505
chapter in monograph
See main document
11

Title:
The Eastern Partnership Energy Flagship Initiative and Its Consequences for EU Energy Security
Source:
Studii Europene. - nr 9 (2017) , s. 47-57. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168318719
unreviewed article
12

Title:
Realizacja celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej w kontekście polityki energetycznej w wybranych państwach członkowskich = Implementation of EU Climate and Energy Policy Goals in the Context of the Energy Policies of Chosen Member States
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (966) (2017) , s. 59-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168321433
article
13

Title:
Prospects for the Development of Prosumer Energy in Poland
Source:
Oeconomia Copernicana. - vol. 7, nr 3 (2016) , s. 439-449. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168308559
article
14

Title:
Bezpieczeństwo energetyczne (Unii Europejskiej) : studium teoretyczne = Energy Security (of the European Union) : a Theoretical Study
Source:
Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - nr 3 (2016) , s. 117-126. - Tytuł numeru: Gospodarka światowa : miedzy integracją a bezpieczeństwem międzynarodowym
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168310265
article
15

Title:
Nowe wyzwania integracji europejskiej
Publisher address:
Warszawa: Difin SA, 2016
Physical description:
187 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego. ; Publikacja powstała w ramach projektu Lifelong Learning Programme Unii Europejskiej Jean Monnet ad personam chair "European Union after Lisbon Treaty", grant 2011-2954.
ISBN:
978-83-8085-072-9
Nr:
2168303111
See related chapters
16

Title:
Efektywność energetyczna a trwały i zrównoważony rozwój Unii Europejskiej
Source:
Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 115-134 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-072-9
Nr:
2168303177
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Implementation of the European Union Climate and Energy Package in the Eurozone Countries
Source:
Challenges for Contemporary Management / sci. eds. Natalia V. Trifonova, Janusz TECZKE, Piotr BUŁA - Cracow ; Saint Petersburg: Cracow University of Economics, 2016, s. 231-245. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-8-0
Nr:
2168312847
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Determinanty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej = Energy Security Determinants of the European Union
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016) , s. 185-192. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308587
article
19

Title:
Realizacja strategii "Europa 2020" w Polsce w zakresie celów dotyczących zmian klimatu i energii w odpowiedzi na ogólnoświatowy kryzys gospodarczy
Source:
Pokryzysowe zmiany w funkcjonowaniu gospodarek / red. nauk. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2016, s. 76-90 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
ISBN:
978-83-63638-32-0
Nr:
2168309295
chapter in monograph
See main document
20

Conference:
3rd International Conference on European Integration (ICEI) 2016, Ostrava, Czechy, od 2016-05-19 do 2016-05-20
Title:
Threats and Challenges to EU Energy Security
Source:
Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016 / eds. Eva Kovářová, Lukáš Melecký, Michaela Staníčková - Ostrava: VSB-Technical University, 2016, s. 1096-1102. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-248-3911-0
Access mode:
Nr:
2168305893
chapter in conference materials
21

Conference:
8th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy "Market or Government?", Toruń, Polska, od 2015-06-18 do 2015-06-19
Title:
Prospects for the Development of Prosumer Energy in Poland
Source:
Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak - Toruń: Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015, s. 1737-1747. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937843-7-0
Access mode:
Nr:
2168301113
chapter in conference materials
22

Title:
Przemiany w sektorze energetycznym Unii Europejskiej
Source:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 260-277 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-789-0
Nr:
2168292831
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Perspektywy rozwoju zrównoważonej polityki energetycznej UE
Source:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 123-141 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-462-2
Nr:
2168289153
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Przemiany w sektorze energetycznym Unii Europejskiej
Source:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2014, s. 277-301 - Bibliogr.
Signature:
NP-1477/Magazyn
Nr:
2168302467
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Perspektywy rozwoju zrównoważonej polityki energetycznej UE
Source:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2013, s. 120-139 - Bibliogr.
Signature:
NP-1371/Magazyn
Nr:
2168290159
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Title:
Perspektywa stworzenia zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej w świetle priorytetu Bezpieczna Europa
Source:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 115-128
ISBN:
978-83-62511-47-1
Nr:
2168254456
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Geneza, historia i zmiany instytucjonalne wprowadzone na mocy Traktatu z Lizbony
Source:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 15-37
ISBN:
978-83-62511-66-2
Nr:
2168238962
chapter in monograph
See main document
28

Title:
Liberalizacja sektora energetycznego Unii Europejskiej
Source:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 191-211
ISBN:
978-83-62511-66-2
Nr:
2168264000
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Wpływ szoków naftowych na stabilność makroekonomiczną wybranych krajów OECD
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
199 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-229
Nr:
2168252440
doctoral dissertation
30

Title:
Perspektywa stworzenia zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej w świetle priorytetu "Bezpieczna Europa"
Source:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2012, s. 103-116
Signature:
NP-1408/Magazyn
Nr:
2168282705
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Title:
Geneza, historia i zmiany instytucjonalne wprowadzone na mocy Traktatu Lizbońskiego
Source:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2011, s. 7-35 - Bibliogr.
Signature:
NP-1275/Magazyn
Nr:
2168258014
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Title:
Sytuacja na rynku ropy naftowej a stabilność makroekonomiczna wybranych krajów OECD = Oil Market and Macroeconomic Sability in Some OECD Countries
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 221 (2011) , s. 728-740. - Tytuł numeru: Problemy regionalizmu i globalizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168235598
article
33

Title:
Polityka energetyczna Unii Europejskiej = European Union Energy Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 852 (2011) , s. 81-96. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53297
article
34

Title:
Liberalizacja sektora energetycznego Unii Europejskiej
Source:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2011, s. 189-210 - Bibliogr.
Signature:
NP-1275/Magazyn
Nr:
2168258028
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Title:
Założenia i kierunki polityki energetycznej Unii Europejskiej
Source:
Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka / red. nauk. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2010, s. 185-200 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 72)
ISBN:
978-83-60560-58-7
Nr:
2165609689
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Perspektywy rozwoju wspólnego rynku energii Unii Europejskiej
Source:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2010, s. 279-304 - Bibliogr.
Signature:
NP-797/Magazyn
Nr:
2168282737
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Title:
Polityka społeczna Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010
Physical description:
217, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61686-32-3
Nr:
2165719829
monograph
38

Title:
Instytucjonalne bariery integracji europejskiej
Source:
Bariery integracji Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009, s. 40-123
ISBN:
978-83-61686-00-2
Nr:
2165205174
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Dystans społeczno-ekonomiczny Polski na tle krajów UE-15
Publisher address:
Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, 2009
Physical description:
237 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8789-28-1
Nr:
2165644096
monograph
40

Title:
Geneza i historia trzeciego filaru Unii Europejskiej
Source:
Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009, s. 15-37
ISBN:
978-83-61686-08-8
Nr:
2165136439
chapter in monograph
See main document
41

Title:
Światowe Islamskie Forum Ekonomiczne = The World Islamic Economic Forum
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 787 (2008) , s. 183-198. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219276
article
42

Title:
Prezentacja okresów przejściowych uzyskanych przez Polskę na mocy traktatu akcesyjnego = A Presentation of the Transition Periods Negotiated by Poland under the Treaty of Accession
Source:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007) , s. 83-102. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51705
article
43

Title:
Instytucjonalne bariery integracji europejskiej
Source:
Bariery integracji Unii Europejskiej / kier. projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2007, s. 34-114
Signature:
NP-1159/Magazyn
Nr:
2168282647
chapter in unpublished scientific work
See main document
44

Title:
Rozwój rynku ropy naftowej na tle innych źródeł energii
Source:
Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie. T. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Bogusława Drelich-Skulska, Wawrzyniec Michalczyk - Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2007, s. 601-610. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Materiały Konferencyjne)
Nr:
2168247668
chapter in conference materials
45

Title:
Znaczenie eksportu ropy naftowej dla sytuacji gospodarczej krajów OPEC
Source:
Polityka gospodarcza państwa / red. nauk. Danuta Kopycińska - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007, s. 91-102 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60903-43-8
Nr:
2168277299
chapter in monograph
46

Title:
System decyzyjny w Unii Europejskiej w ujęciu przekrojowym = The Decision-making System in the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 734 (2006) , s. 101-123. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51164
article
47

Title:
Koszty i korzyści integracji krajów słabiej rozwiniętych gospodarczo : wybrane aspekty = The Costs and Benefits of Integrating Less Economically Developed Countries : Selected Aspects
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 701 (2006) , s. 81-94. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52805
article
48

Title:
Podstawy traktatowe współpracy Unii Europejskiej z organizacjami międzynarodowymi
Source:
Problemy integracji i globalizacji gospodarki światowej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2006, s. 22-36 - Bibliogr.
ISBN:
83-88789-02-3
Nr:
2165722677
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Dostosowanie Bułgarii i Rumunii do członkostwa w Unii Europejskiej = The Adjustment of Bulgaria and Romania to Membership in the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 734 (2006) , s. 33-43. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51163
article
50

Title:
Wyniki negocjacji akcesyjnych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005
Physical description:
296 s.; 24 cm
Series:
(Monografie i Studia Ekonomiczne)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-89355-72-8
Nr:
2166372033
monograph
Unpublished documents:
1

Title:
Polityka społeczna krajów Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
234 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
52/KEIG/1/2009/S/516
Signature:
NP-1321/Magazyn
Nr:
2168215871
unpublished scientific work
2

Title:
Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
240 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
45/KEIG/1/2008/S/461
Signature:
NP-1212/Magazyn
Nr:
2168281823
unpublished scientific work
3

Title:
Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 2
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
292 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
15/KEIG/1/2006/S/290
Signature:
NP-1044/2/Magazyn
Nr:
2166583867
unpublished scientific work
4

Title:
Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 1
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
368 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
31/KEIG/1/2005/S/223
Signature:
NP-1044/1/Magazyn
Nr:
2168222460
unpublished scientific work
5

Title:
Porównanie wyników negocjacji akcesyjnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unia Europejską
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004
Physical description:
317 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1004/Magazyn
Nr:
2168266674
unpublished scientific work
1
The Impact of Energy Development of the European Union Euro Area Countries on CO2 Emissions Level / Łukasz Nazarko, Eigirdas Žemaitis, Łukasz Krzysztof Wróblewski, Karel Šuhajda, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // Energies. - vol. 15, iss. 4 (2022), s. 1-13. - Summ.. - Tytuł numeru: Managing Energy Sector Enterprises: Challenges, Methods and Research Trends. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/4/1425/htm. - ISSN 1996-1073
2
Polska w strukturach Unii Europejskiej : wybrane aspekty / Aleksandra PLEŚNIARSKA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA, Michał Żelichowski. - Warszawa : Difin, 2020. - 106 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-087-3
3
Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo energetyczne Polski : wybrane aspekty = Renewable Energy Sources and Poland's Energy Security / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 11, nr 37 (2020), s. 151-165. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego i biznesu dla przedsiębiorczości = Internationalization of Higher Education and Business for Entrepreneurship. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1906. - ISSN 2082-5897
4
The European Union and Its Eastern Partnership : Energy Security Challenges / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: The European Union and the Eastern Partnership : Security Challenges, April 26-27, 2018, Chişinău, Moldova / eds. Vasile Cucerescu, Carlos E. Pacheco Amaral, Gaga Gabrichidze, Ioan Horga, Anatoliy Kruglashov, Ewa Latoszek, Marta Pachocka. - Chișinău-Cernăuți-Tbilisi: ECSA Moldova, 2018. - S. 259-267. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-9975-56-534-9. - Pełny tekst: https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/access/item%3A2910832/view
5
The Energy Union and European Union Energy Security / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // Ekonomia i Prawo = Economics and Law. - t. 17, nr 3 (2018), s. 319-328. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/download/EiP.2018.023/15692. - ISSN 1898-2255
6
The Energy Union and EU Energy Security / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Contemporary Issues in Economy / ed. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka. - Toruń: Polska Akademia Nauk, 2017. - S. 325. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-65605-03-0
7
Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa: Difin, 2017. - 139 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-8085-520-5
8
Wstęp / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa: Difin, 2017. - S. 7-14. - ISBN 978-83-8085-520-5
9
Efekty realizacji założeń Europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego dotyczących efektywności energetycznej w Polsce = Implementation of the Energy Efficiency Assumptions of the European Energy Security Strategy in Poland / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 23 (2017), s. 121-140. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/843/1215. - ISSN 2082-5897
10
Odnawialne źródła energii w polityce energetycznej Polski i Niemiec / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa: Difin, 2017. - S. 120-139. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-520-5
11
The Eastern Partnership Energy Flagship Initiative and Its Consequences for EU Energy Security / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // Studii Europene. - nr 9 (2017), s. 47-57. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Magdalena-Zajaczkowska/publication/318420620_The_Eastern_Partnership_Energy_Flagship_Initiative_and_Its_Consequences_for_EU_Energy_Security/links/596889f8458515e9afa5d5a2/The-Eastern-Partnership-Energy-Flagship-Initiative-and-Its-Consequences-for-EU-Energy-Security.pdf?origin=publication_detail. - ISSN 2345-1041
12
Realizacja celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej w kontekście polityki energetycznej w wybranych państwach członkowskich = Implementation of EU Climate and Energy Policy Goals in the Context of the Energy Policies of Chosen Member States / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (966) (2017), s. 59-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1190/1001. - ISSN 1898-6447
13
Prospects for the Development of Prosumer Energy in Poland / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // Oeconomia Copernicana. - vol. 7, nr 3 (2016), s. 439-449. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2016.025/10121. - ISSN 2083-1277
14
Bezpieczeństwo energetyczne (Unii Europejskiej) : studium teoretyczne = Energy Security (of the European Union) : a Theoretical Study / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - nr 3 (2016), s. 117-126. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka światowa : miedzy integracją a bezpieczeństwem międzynarodowym. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/9244/Krakowskie_Studia_Miedzynarodowe_nr3_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 1733-2680
15
Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa: Difin SA, 2016. - 187 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-8085-072-9
16
Efektywność energetyczna a trwały i zrównoważony rozwój Unii Europejskiej / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 115-134. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-072-9
17
Implementation of the European Union Climate and Energy Package in the Eurozone Countries / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Challenges for Contemporary Management / sci. eds. Natalia V. Trifonova, Janusz TECZKE, Piotr BUŁA. - Cracow ; Saint Petersburg: Cracow University of Economics, 2016. - S. 231-245. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-8-0
18
Determinanty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej = Energy Security Determinants of the European Union / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016), s. 185-192. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,707,Magdalena_Zajaczkowska_Determinanty_bezpieczenstwa_energetycznego_Unii_Europejskiej.html. - ISSN 2081-2345
19
Realizacja strategii "Europa 2020" w Polsce w zakresie celów dotyczących zmian klimatu i energii w odpowiedzi na ogólnoświatowy kryzys gospodarczy / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Pokryzysowe zmiany w funkcjonowaniu gospodarek / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2016. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie). - S. 76-90. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63638-32-0
20
Threats and Challenges to EU Energy Security / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016 / eds. Eva Kovářová, Lukáš Melecký, Michaela Staníčková. - Ostrava: VSB-Technical University, 2016. - S. 1096-1102. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-248-3911-0. - Pełny tekst: http://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/icei/.content/galerie-dokumentu/ICEI-2016_Sbornik_Komplet_Web_FINAL.pdf#page=1097&view=Fit
21
Prospects for the Development of Prosumer Energy in Poland / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak. - Toruń: Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015. - S. 1737-1747. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937843-7-0. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/epp/catalog/view/5/5/13-1
22
Przemiany w sektorze energetycznym Unii Europejskiej / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Warszawa: Difin SA, 2015. - S. 260-277. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-789-0
23
Perspektywy rozwoju zrównoważonej polityki energetycznej UE / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Warszawa: Difin SA, 2014. - S. 123-141. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-462-2
24
Przemiany w sektorze energetycznym Unii Europejskiej / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2014), s. 277-301. - Bibliogr.
25
Perspektywy rozwoju zrównoważonej polityki energetycznej UE / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2013), s. 120-139. - Bibliogr.
26
Perspektywa stworzenia zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej w świetle priorytetu Bezpieczna Europa / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 115-128. - ISBN 978-83-62511-47-1
27
Geneza, historia i zmiany instytucjonalne wprowadzone na mocy Traktatu z Lizbony / H. TENDERA-WŁASZCZUK, M. ZAJĄCZKOWSKA // W: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 15-37. - ISBN 978-83-62511-66-2
28
Liberalizacja sektora energetycznego Unii Europejskiej / M. ZAJĄCZKOWSKA // W: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 191-211. - ISBN 978-83-62511-66-2
29
Wpływ szoków naftowych na stabilność makroekonomiczną wybranych krajów OECD / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA ; Promotor: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków, 2012. - 199 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002680
30
Perspektywa stworzenia zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej w świetle priorytetu "Bezpieczna Europa" / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2012), s. 103-116
31
Geneza, historia i zmiany instytucjonalne wprowadzone na mocy Traktatu Lizbońskiego / [H. TENDERA-WŁASZCZUK, M. ZAJĄCZKOWSKA] // W: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2011), s. 7-35. - Bibliogr.
32
Sytuacja na rynku ropy naftowej a stabilność makroekonomiczna wybranych krajów OECD = Oil Market and Macroeconomic Sability in Some OECD Countries / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 221 (2011), s. 728-740. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy regionalizmu i globalizacji. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
33
Polityka energetyczna Unii Europejskiej = European Union Energy Policy / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 852 (2011), s. 81-96. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171035108. - ISSN 1898-6447
34
Liberalizacja sektora energetycznego Unii Europejskiej / [M. ZAJĄCZKOWSKA] // W: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2011), s. 189-210. - Bibliogr.
35
Założenia i kierunki polityki energetycznej Unii Europejskiej / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2010. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 72). - S. 185-200. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60560-58-7
36
Perspektywy rozwoju wspólnego rynku energii Unii Europejskiej / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2010), s. 279-304. - Bibliogr.
37
Polityka społeczna Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK ; [aut.: Wojciech BĄBA, Jerzy Hoyer, Piotr MALEC, Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Magdalena ZAJĄC-FRĄS, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - 217, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61686-32-3
38
Instytucjonalne bariery integracji europejskiej / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Bariery integracji Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009. - S. 40-123. - ISBN 978-83-61686-00-2
39
Dystans społeczno-ekonomiczny Polski na tle krajów UE-15 / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK ; Wojciech BĄBA, Hanna Kelm, Remigiusz Łuc, Barbara Serda, Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Magdelena ZAJĄC-FRĄS, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, 2009. - 237 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8789-28-1
40
Geneza i historia trzeciego filaru Unii Europejskiej / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009. - S. 15-37. - ISBN 978-83-61686-08-8
41
Światowe Islamskie Forum Ekonomiczne = The World Islamic Economic Forum / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 787 (2008), s. 183-198. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189225. - ISSN 1898-6447
42
Prezentacja okresów przejściowych uzyskanych przez Polskę na mocy traktatu akcesyjnego = A Presentation of the Transition Periods Negotiated by Poland under the Treaty of Accession / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Magdalena ZAJĄC, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA, Wojciech BĄBA // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007), s. 83-102. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
43
Instytucjonalne bariery integracji europejskiej / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Bariery integracji Unii Europejskiej / kier. projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2007), s. 34-114
44
Rozwój rynku ropy naftowej na tle innych źródeł energii / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie. T. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Bogusława Drelich-Skulska, Wawrzyniec Michalczyk. - Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2007. - (Materiały Konferencyjne). - S. 601-610. - Summ. - Bibliogr.
45
Znaczenie eksportu ropy naftowej dla sytuacji gospodarczej krajów OPEC / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Polityka gospodarcza państwa / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. - S. 91-102. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-43-8
46
System decyzyjny w Unii Europejskiej w ujęciu przekrojowym = The Decision-making System in the European Union / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 734 (2006), s. 101-123. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/140208703. - ISSN 0208-7944
47
Koszty i korzyści integracji krajów słabiej rozwiniętych gospodarczo : wybrane aspekty = The Costs and Benefits of Integrating Less Economically Developed Countries : Selected Aspects / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 701 (2006), s. 81-94. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/123012299. - ISSN 0208-7944
48
Podstawy traktatowe współpracy Unii Europejskiej z organizacjami międzynarodowymi / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA, Wojciech BĄBA // W: Problemy integracji i globalizacji gospodarki światowej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2006. - S. 22-36. - Bibliogr. - ISBN 83-88789-02-3
49
Dostosowanie Bułgarii i Rumunii do członkostwa w Unii Europejskiej = The Adjustment of Bulgaria and Romania to Membership in the European Union / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 734 (2006), s. 33-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/140208674. - ISSN 0208-7944
50
Wyniki negocjacji akcesyjnych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK ; [aut. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄC, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA]. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005. - 296 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie i Studia Ekonomiczne). - ISBN 83-89355-72-8
51
Polityka społeczna krajów Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu / zespół autorski: Helena TENDERA-WŁASZCZUK (kierownik projektu) ; Wojciech BĄBA, Jerzy Hoyer, Piotr MALEC, Magdalena ZAJĄC-FRĄS, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 234 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
52
Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej / zespół aut.: Helena TENDERA-WŁASZCZUK (kier. projektu), Czesław KŁAK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄC-FRĄS, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA, Alina Krupa. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 240 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
53
Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 2 / zespół autorski: Helena TENDERA-WŁASZCZUK (kierownik tematu), Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA, Czesław KŁAK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄC, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 292 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
54
Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 1 / zespół autorski: Helena TENDERA-WŁASZCZUK (kierownik tematu), Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄC, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 368 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
55
Porównanie wyników negocjacji akcesyjnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unia Europejską / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK ; zespół: Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA, Magdalena ZAJĄC. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004. - 317 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Nazarko Ł., Žemaitis E., Wróblewski Ł., Šuhajda K., Zajączkowska M., (2022), The Impact of Energy Development of the European Union Euro Area Countries on CO2 Emissions Level, "Energies", vol. 15, iss. 4, s. 1-13; https://www.mdpi.com/1996-1073/15/4/1425/htm
2
Pleśniarska A., Zajączkowska M., Żelichowski M., (2020), Polska w strukturach Unii Europejskiej: wybrane aspekty, Warszawa : Difin, 106 s.
3
Zajączkowska M., (2020), Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo energetyczne Polski : wybrane aspekty, "Horyzonty Polityki", vol. 11, nr 37, s. 151-165; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1906
4
Tendera-Właszczuk H., Zajączkowska M., (2018), The European Union and Its Eastern Partnership : Energy Security Challenges. [W:] Cucerescu V., Pacheco Amaral , Gabrichidze G., Horga I., Kruglashov A., Latoszek E., Pachocka M. (red.), The European Union and the Eastern Partnership : Security Challenges, April 26-27, 2018, Chişinău, Moldova, Chișinău-Cernăuți-Tbilisi : ECSA Moldova, s. 259-267.
5
Zajączkowska M., (2018), The Energy Union and European Union Energy Security, "Ekonomia i Prawo", t. 17, nr 3, s. 319-328; http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/download/EiP.2018.023/15692
6
Zajączkowska M., (2017), The Energy Union and EU Energy Security. [W:] Balcerzak , Pietryka I. (red.), Contemporary Issues in Economy, Toruń : Polska Akademia Nauk, s. 325.
7
Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zajączkowska M. (red.), (2017), Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń, Warszawa : Difin, 139 s.
8
Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zajączkowska M., (2017), Wstęp. [W:] Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zajączkowska M. (red.), Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń, Warszawa : Difin, s. 7-14.
9
Zajączkowska M., (2017), Efekty realizacji założeń Europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego dotyczących efektywności energetycznej w Polsce, "Horyzonty Polityki", vol. 8, nr 23, s. 121-140; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/843/1215
10
Zajączkowska M., (2017), Odnawialne źródła energii w polityce energetycznej Polski i Niemiec. [W:] Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zajączkowska M. (red.), Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń, Warszawa : Difin, s. 120-139.
11
Zajączkowska M., (2017), The Eastern Partnership Energy Flagship Initiative and Its Consequences for EU Energy Security, "Studii Europene", nr 9, s. 47-57; https://www.researchgate.net/profile/Magdalena-Zajaczkowska/publication/318420620_The_Eastern_Partnership_Energy_Flagship_Initiative_and_Its_Consequences_for_EU_Energy_Security/links/596889f8458515e9afa5d5a2/The-Eastern-Partnership-Energy-Flagship-Initiative-and-Its-Consequences-for-EU-Energy-Security.pdf?origin=publication_detail
12
Zajączkowska M., (2017), Realizacja celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej w kontekście polityki energetycznej w wybranych państwach członkowskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (966), s. 59-77; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1190/1001
13
Zajączkowska M., (2016), Prospects for the Development of Prosumer Energy in Poland, "Oeconomia Copernicana", vol. 7, nr 3, s. 439-449; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2016.025/10121
14
Zajączkowska M., (2016), Bezpieczeństwo energetyczne (Unii Europejskiej) : studium teoretyczne, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", nr 3, s. 117-126; https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/9244/Krakowskie_Studia_Miedzynarodowe_nr3_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
15
Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zajączkowska M. (red.), (2016), Nowe wyzwania integracji europejskiej, Warszawa : Difin SA, 187 s.
16
Zajączkowska M., (2016), Efektywność energetyczna a trwały i zrównoważony rozwój Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zajączkowska M. (red.), Nowe wyzwania integracji europejskiej, Warszawa : Difin SA, s. 115-134.
17
Zajączkowska M., (2016), Implementation of the European Union Climate and Energy Package in the Eurozone Countries. [W:] Trifonova N., Teczke J., Buła P. (red.), Challenges for Contemporary Management, Cracow ; Saint Petersburg : Cracow University of Economics, s. 231-245.
18
Zajączkowska M., (2016), Determinanty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 3, t. 1, s. 185-192; http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,707,Magdalena_Zajaczkowska_Determinanty_bezpieczenstwa_energetycznego_Unii_Europejskiej.html
19
Zajączkowska M., (2016), Realizacja strategii "Europa 2020" w Polsce w zakresie celów dotyczących zmian klimatu i energii w odpowiedzi na ogólnoświatowy kryzys gospodarczy. [W:] Kawa P. (red.), Pokryzysowe zmiany w funkcjonowaniu gospodarek, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 76-90.
20
Zajączkowska M., (2016), Threats and Challenges to EU Energy Security. [W:] Kovářová E., Melecký L., Staníčková M. (red.), Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016, Ostrava : VSB-Technical University, s. 1096-1102.
21
Zajączkowska M., (2015), Prospects for the Development of Prosumer Energy in Poland. [W:] Balcerzak (red.), Economics and Finance, Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, s. 1737-1747.
22
Zajączkowska M., (2015), Przemiany w sektorze energetycznym Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy, Warszawa : Difin SA, s. 260-277.
23
Zajączkowska M., (2014), Perspektywy rozwoju zrównoważonej polityki energetycznej UE. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, Warszawa : Difin SA, s. 123-141.
24
Zajączkowska M., (2014), Przemiany w sektorze energetycznym Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej, s. 277-301.
25
Zajączkowska M., (2013), Perspektywy rozwoju zrównoważonej polityki energetycznej UE. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, s. 120-139.
26
Zajączkowska M., (2013), Perspektywa stworzenia zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej w świetle priorytetu Bezpieczna Europa. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 115-128.
27
Tendera-Właszczuk H., Zajączkowska M., (2012), Geneza, historia i zmiany instytucjonalne wprowadzone na mocy Traktatu z Lizbony. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 15-37.
28
Zajączkowska M., (2012), Liberalizacja sektora energetycznego Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 191-211.
29
Zajączkowska M., (2012), Wpływ szoków naftowych na stabilność makroekonomiczną wybranych krajów OECD, Prom. Tendera-Właszczuk H., Kraków : , 199 k.
30
Zajączkowska M., (2012), Perspektywa stworzenia zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej w świetle priorytetu "Bezpieczna Europa". [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, s. 103-116.
31
Tendera-Właszczuk H., Zajączkowska M., (2011), Geneza, historia i zmiany instytucjonalne wprowadzone na mocy Traktatu Lizbońskiego. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim, s. 7-35.
32
Zajączkowska M., (2011), Sytuacja na rynku ropy naftowej a stabilność makroekonomiczna wybranych krajów OECD, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 221, s. 728-740.
33
Zajączkowska M., (2011), Polityka energetyczna Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 852, s. 81-96; https://bazekon.uek.krakow.pl/171035108
34
Zajączkowska M., (2011), Liberalizacja sektora energetycznego Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim, s. 189-210.
35
Zajączkowska M., (2010), Założenia i kierunki polityki energetycznej Unii Europejskiej. [W:] Kawa P. (red.), Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 185-200.
36
Zajączkowska M., (2010), Perspektywy rozwoju wspólnego rynku energii Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim, s. 279-304.
37
Bąba W., Hoyer J., Malec P., Tendera-Właszczuk H., Zając-Frąs M., Zajączkowska M., (2010), Polityka społeczna Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu, Tendera-Właszczuk H. (red.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 217, [2] s.
38
Tendera-Właszczuk H., Zajączkowska M., (2009), Instytucjonalne bariery integracji europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Bariery integracji Unii Europejskiej, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 40-123.
39
Bąba W., Kelm H., Łuc R., Serda B., Tendera-Właszczuk H., Zając-Frąs M., Zajączkowska M., (2009), Dystans społeczno-ekonomiczny Polski na tle krajów UE-15, Tendera-Właszczuk H. (red.), Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, 237 s.
40
Zajączkowska M., (2009), Geneza i historia trzeciego filaru Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 15-37.
41
Zajączkowska M., (2008), Światowe Islamskie Forum Ekonomiczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 787, s. 183-198; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189225
42
Tendera-Właszczuk H., Zając M., Zajączkowska M., Bąba W., (2007), Prezentacja okresów przejściowych uzyskanych przez Polskę na mocy traktatu akcesyjnego, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1, s. 83-102.
43
Tendera-Właszczuk H., Zajączkowska M., (2007), Instytucjonalne bariery integracji europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Bariery integracji Unii Europejskiej, s. 34-114.
44
Zajączkowska M., (2007), Rozwój rynku ropy naftowej na tle innych źródeł energii. [W:] Rymarczyk J., Drelich-Skulska B., Michalczyk W. (red.), Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie, T. 2, Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, s. 601-610.
45
Zajączkowska M., (2007), Znaczenie eksportu ropy naftowej dla sytuacji gospodarczej krajów OPEC. [W:] Kopycińska D. (red.), Polityka gospodarcza państwa, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 91-102.
46
Tendera-Właszczuk H., Zajączkowska M., (2006), System decyzyjny w Unii Europejskiej w ujęciu przekrojowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 734, s. 101-123; https://bazekon.uek.krakow.pl/140208703
47
Zajączkowska M., (2006), Koszty i korzyści integracji krajów słabiej rozwiniętych gospodarczo : wybrane aspekty, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 701, s. 81-94; https://bazekon.uek.krakow.pl/123012299
48
Zajączkowska M., Bąba W., (2006), Podstawy traktatowe współpracy Unii Europejskiej z organizacjami międzynarodowymi. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Problemy integracji i globalizacji gospodarki światowej, Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, s. 22-36.
49
Zajączkowska M., (2006), Dostosowanie Bułgarii i Rumunii do członkostwa w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 734, s. 33-43; https://bazekon.uek.krakow.pl/140208674
50
Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zając M., Zajączkowska M., (2005), Wyniki negocjacji akcesyjnych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Tendera-Właszczuk H. (red.), Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 296 s.
51
Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Hoyer J., Malec P., Zając-Frąs M., Zajączkowska M., (2009), Polityka społeczna krajów Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu, Tendera-Właszczuk H. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 234 s.
52
Tendera-Właszczuk H., Kłak C., Bąba W., Zając-Frąs M., Zajączkowska M., Krupa A., (2008), Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej, Tendera-Właszczuk H. (kier. pr), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 240 k.
53
Tendera-Właszczuk H., Karwoth-Zielińska D., Kłak C., Bąba W., Zając M., Zajączkowska M., (2006), Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 2, Tendera-Właszczuk H. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 292 s.
54
Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zając M., Zajączkowska M., (2005), Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 1, Tendera-Właszczuk H. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 368 s.
55
Bąba W., Zajączkowska M., Zając M., (2004), Porównanie wyników negocjacji akcesyjnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unia Europejską, Tendera-Właszczuk H. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 317 k.
1
@article{UEK:2168362036,
author = "Łukasz Nazarko and Eigirdas Žemaitis and Łukasz Krzysztof Wróblewski and Karel Šuhajda and Magdalena Zajączkowska",
title = "The Impact of Energy Development of the European Union Euro Area Countries on CO2 Emissions Level",
journal = "Energies",
number = "vol. 15, iss. 4",
pages = "1-13",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en15041425},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/15/4/1425/htm},
}
2
@book{UEK:2168344156,
author = "Aleksandra Pleśniarska and Magdalena Zajączkowska and Michał Żelichowski",
title = "Polska w strukturach Unii Europejskiej : wybrane aspekty",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-087-3",
}
3
@article{UEK:2168352442,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo energetyczne Polski : wybrane aspekty",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 11, 37",
pages = "151-165",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.35765/HP.1906},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1906},
}
4
@inbook{UEK:2168324777,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Magdalena Zajączkowska",
title = "The European Union and Its Eastern Partnership : Energy Security Challenges",
booktitle = "The European Union and the Eastern Partnership : Security Challenges, April 26-27, 2018, Chişinău, Moldova",
pages = "259-267",
adress = "Chișinău-Cernăuți-Tbilisi",
publisher = "ECSA Moldova",
year = "2018",
url = {https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/access/item%3A2910832/view},
isbn = "978-9975-56-534-9",
}
5
@article{UEK:2168327799,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "The Energy Union and European Union Energy Security",
journal = "Ekonomia i Prawo",
number = "t. 17, 3",
pages = "319-328",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2018.023},
url = {http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/download/EiP.2018.023/15692},
}
6
@misc{UEK:2168316897,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "The Energy Union and EU Energy Security",
booktitle = "Contemporary Issues in Economy",
pages = "325",
adress = "Toruń",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2017",
isbn = "978-83-65605-03-0",
}
7
@book{UEK:2168319155,
title = "Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-520-5",
}
8
@misc{UEK:2168320507,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Wojciech Bąba and Magdalena Zajączkowska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń",
pages = "7-14",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-520-5",
}
9
@article{UEK:2168316907,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Efekty realizacji założeń Europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego dotyczących efektywności energetycznej w Polsce",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 8, 23",
pages = "121-140",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HP.2017.082306},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/843/1215},
}
10
@inbook{UEK:2168320505,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Odnawialne źródła energii w polityce energetycznej Polski i Niemiec",
booktitle = "Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń",
pages = "120-139",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-520-5",
}
11
@article{UEK:2168318719,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "The Eastern Partnership Energy Flagship Initiative and Its Consequences for EU Energy Security",
journal = "Studii Europene",
number = "9",
pages = "47-57",
year = "2017",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Magdalena-Zajaczkowska/publication/318420620_The_Eastern_Partnership_Energy_Flagship_Initiative_and_Its_Consequences_for_EU_Energy_Security/links/596889f8458515e9afa5d5a2/The-Eastern-Partnership-Energy-Flagship-Initiative-and-Its-Consequences-for-EU-Energy-Security.pdf?origin=publication_detail},
}
12
@article{UEK:2168321433,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Realizacja celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej w kontekście polityki energetycznej w wybranych państwach członkowskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (966)",
pages = "59-77",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0966.0604},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1190/1001},
}
13
@article{UEK:2168308559,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Prospects for the Development of Prosumer Energy in Poland",
journal = "Oeconomia Copernicana",
number = "vol. 7, 3",
pages = "439-449",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2016.025},
url = {http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2016.025/10121},
}
14
@article{UEK:2168310265,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Bezpieczeństwo energetyczne (Unii Europejskiej) : studium teoretyczne",
journal = "Krakowskie Studia Międzynarodowe",
number = "3",
pages = "117-126",
adress = "",
year = "2016",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/9244/Krakowskie_Studia_Miedzynarodowe_nr3_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
}
15
@book{UEK:2168303111,
title = "Nowe wyzwania integracji europejskiej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-072-9",
}
16
@inbook{UEK:2168303177,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Efektywność energetyczna a trwały i zrównoważony rozwój Unii Europejskiej",
booktitle = "Nowe wyzwania integracji europejskiej",
pages = "115-134",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-072-9",
}
17
@inbook{UEK:2168312847,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Implementation of the European Union Climate and Energy Package in the Eurozone Countries",
booktitle = "Challenges for Contemporary Management",
pages = "231-245",
adress = "Cracow ; Saint Petersburg",
publisher = "Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-937642-8-0",
}
18
@article{UEK:2168308587,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Determinanty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 1",
pages = "185-192",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,707,Magdalena_Zajaczkowska_Determinanty_bezpieczenstwa_energetycznego_Unii_Europejskiej.html},
}
19
@inbook{UEK:2168309295,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Realizacja strategii Europa 2020 w Polsce w zakresie celów dotyczących zmian klimatu i energii w odpowiedzi na ogólnoświatowy kryzys gospodarczy",
booktitle = "Pokryzysowe zmiany w funkcjonowaniu gospodarek",
pages = "76-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-63638-32-0",
}
20
@inbook{UEK:2168305893,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Threats and Challenges to EU Energy Security",
booktitle = "Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016",
pages = "1096-1102",
adress = "Ostrava",
publisher = "VSB-Technical University",
year = "2016",
url = {http://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/icei/.content/galerie-dokumentu/ICEI-2016_Sbornik_Komplet_Web_FINAL.pdf#page=1097&view=Fit},
isbn = "978-80-248-3911-0",
}
21
@inbook{UEK:2168301113,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Prospects for the Development of Prosumer Energy in Poland",
booktitle = "Economics and Finance",
pages = "1737-1747",
adress = "Toruń",
publisher = "Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch",
year = "2015",
url = {http://economic-research.pl/Books/index.php/epp/catalog/view/5/5/13-1},
isbn = "978-83-937843-7-0",
}
22
@inbook{UEK:2168292831,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Przemiany w sektorze energetycznym Unii Europejskiej",
booktitle = "Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy",
pages = "260-277",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-789-0",
}
23
@inbook{UEK:2168289153,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Perspektywy rozwoju zrównoważonej polityki energetycznej UE",
booktitle = "Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej",
pages = "123-141",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-462-2",
}
24
@unpublished{UEK:2168302467,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Przemiany w sektorze energetycznym Unii Europejskiej",
booktitle = "Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej",
pages = "277-301",
year = "2014",
}
25
@unpublished{UEK:2168290159,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Perspektywy rozwoju zrównoważonej polityki energetycznej UE",
booktitle = "Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej",
pages = "120-139",
year = "2013",
}
26
@inbook{UEK:2168254456,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Perspektywa stworzenia zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej w świetle priorytetu Bezpieczna Europa",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "115-128",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-47-1",
}
27
@inbook{UEK:2168238962,
author = "H. Tendera-Właszczuk and M. Zajączkowska",
title = "Geneza, historia i zmiany instytucjonalne wprowadzone na mocy Traktatu z Lizbony",
booktitle = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne",
pages = "15-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-66-2",
}
28
@inbook{UEK:2168264000,
author = "M. Zajączkowska",
title = "Liberalizacja sektora energetycznego Unii Europejskiej",
booktitle = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne",
pages = "191-211",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-66-2",
}
29
@unpublished{UEK:2168252440,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Wpływ szoków naftowych na stabilność makroekonomiczną wybranych krajów OECD",
adress = "Kraków",
year = "2012",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002680},
}
30
@unpublished{UEK:2168282705,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Perspektywa stworzenia zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej w świetle priorytetu Bezpieczna Europa",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "103-116",
year = "2012",
}
31
@unpublished{UEK:2168258014,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Magdalena Zajączkowska",
title = "Geneza, historia i zmiany instytucjonalne wprowadzone na mocy Traktatu Lizbońskiego",
booktitle = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim",
pages = "7-35",
year = "2011",
}
32
@article{UEK:2168235598,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Sytuacja na rynku ropy naftowej a stabilność makroekonomiczna wybranych krajów OECD",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "221",
pages = "728-740",
adress = "",
year = "2011",
}
33
@article{UEK:53297,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Polityka energetyczna Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "852",
pages = "81-96",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171035108},
}
34
@unpublished{UEK:2168258028,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Liberalizacja sektora energetycznego Unii Europejskiej",
booktitle = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim",
pages = "189-210",
year = "2011",
}
35
@inbook{UEK:2165609689,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Założenia i kierunki polityki energetycznej Unii Europejskiej",
booktitle = "Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka",
pages = "185-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-60560-58-7",
}
36
@unpublished{UEK:2168282737,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Perspektywy rozwoju wspólnego rynku energii Unii Europejskiej",
booktitle = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim",
pages = "279-304",
year = "2010",
}
37
@book{UEK:2165719829,
author = "Wojciech Bąba and Jerzy Hoyer and Piotr Malec and Helena Tendera-Właszczuk and Magdalena Zając-Frąs and Magdalena Zajączkowska",
title = "Polityka społeczna Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-61686-32-3",
}
38
@inbook{UEK:2165205174,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Magdalena Zajączkowska",
title = "Instytucjonalne bariery integracji europejskiej",
booktitle = "Bariery integracji Unii Europejskiej",
pages = "40-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-61686-00-2",
}
39
@book{UEK:2165644096,
author = "Wojciech Bąba and Hanna Kelm and Remigiusz Łuc and Barbara Serda and Helena Tendera-Właszczuk and Magdalena Zając-Frąs and Magdalena Zajączkowska",
title = "Dystans społeczno-ekonomiczny Polski na tle krajów UE-15",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2009",
isbn = "978-83-8789-28-1",
}
40
@inbook{UEK:2165136439,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Geneza i historia trzeciego filaru Unii Europejskiej",
booktitle = "Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej",
pages = "15-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-61686-08-8",
}
41
@article{UEK:2168219276,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Światowe Islamskie Forum Ekonomiczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "787",
pages = "183-198",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189225},
}
42
@article{UEK:51705,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Magdalena Zając and Magdalena Zajączkowska and Wojciech Bąba",
title = "Prezentacja okresów przejściowych uzyskanych przez Polskę na mocy traktatu akcesyjnego",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1",
pages = "83-102",
year = "2007",
}
43
@unpublished{UEK:2168282647,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Magdalena Zajączkowska",
title = "Instytucjonalne bariery integracji europejskiej",
booktitle = "Bariery integracji Unii Europejskiej",
pages = "34-114",
year = "2007",
}
44
@inbook{UEK:2168247668,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Rozwój rynku ropy naftowej na tle innych źródeł energii",
booktitle = "Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie. T. 2",
pages = "601-610",
adress = "Wrocław",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych",
year = "2007",
issn = "",
}
45
@inbook{UEK:2168277299,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Znaczenie eksportu ropy naftowej dla sytuacji gospodarczej krajów OPEC",
booktitle = "Polityka gospodarcza państwa",
pages = "91-102",
adress = "Szczecin",
publisher = "Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-60903-43-8",
}
46
@article{UEK:51164,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Magdalena Zajączkowska",
title = "System decyzyjny w Unii Europejskiej w ujęciu przekrojowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "734",
pages = "101-123",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/140208703},
}
47
@article{UEK:52805,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Koszty i korzyści integracji krajów słabiej rozwiniętych gospodarczo : wybrane aspekty",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "701",
pages = "81-94",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/123012299},
}
48
@inbook{UEK:2165722677,
author = "Magdalena Zajączkowska and Wojciech Bąba",
title = "Podstawy traktatowe współpracy Unii Europejskiej z organizacjami międzynarodowymi",
booktitle = "Problemy integracji i globalizacji gospodarki światowej",
pages = "22-36",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka",
year = "2006",
isbn = "83-88789-02-3",
}
49
@article{UEK:51163,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Dostosowanie Bułgarii i Rumunii do członkostwa w Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "734",
pages = "33-43",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/140208674},
}
50
@book{UEK:2166372033,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Wojciech Bąba and Magdalena Zając and Magdalena Zajączkowska",
title = "Wyniki negocjacji akcesyjnych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89355-72-8",
}
51
@unpublished{UEK:2168215871,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Wojciech Bąba and Jerzy Hoyer and Piotr Malec and Magdalena Zając-Frąs and Magdalena Zajączkowska",
title = "Polityka społeczna krajów Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
52
@unpublished{UEK:2168281823,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Czesław Kłak and Wojciech Bąba and Magdalena Zając-Frąs and Magdalena Zajączkowska and Alina Krupa",
title = "Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
53
@unpublished{UEK:2166583867,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Dominika Karwoth-Zielińska and Czesław Kłak and Wojciech Bąba and Magdalena Zając and Magdalena Zajączkowska",
title = "Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
54
@unpublished{UEK:2168222460,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Wojciech Bąba and Magdalena Zając and Magdalena Zajączkowska",
title = "Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
55
@unpublished{UEK:2168266674,
author = "Wojciech Bąba and Magdalena Zajączkowska and Magdalena Zając",
title = "Porównanie wyników negocjacji akcesyjnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unia Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2004",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID