Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Niechciana stołeczność
Source:
Niechciana stołeczność : architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945 / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2022, s. 9-13
ISBN:
978-83-66419-36-0
Nr:
2168363220
chapter in book
See main document
2

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 45, s. 1. - Tytuł numeru: Europa od kuchni = Europe on a Plate
Nr:
2168363358
preface / summary
3

Author:
Title:
Hubert Ritter 1886-1967
Source:
Niechciana stołeczność : architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945 / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2022, s. 89
ISBN:
978-83-66419-36-0
Nr:
2168363228
varia
See main document
4

Author:
Title:
Krakauer Burg
Source:
Niechciana stołeczność : architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945 / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2022, s. 180
ISBN:
978-83-66419-36-0
Nr:
2168363232
varia
See main document
5

Author:
Title:
Epilog
Source:
Niechciana stołeczność : architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945 / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2022, s. 336
ISBN:
978-83-66419-36-0
Nr:
2168363238
preface / summary
See main document
6

Author:
Title:
Heritage and Cultural Mega-events : Backgrounds, Approaches and Challenges
Source:
European Planning Studies. - vol. 30, iss. 3 (2022) , s. 566-572. - Tytuł numeru: Cultural Mega-events and Heritage : Challenges for European Cities - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168357578
article
7

Author:
Title:
Trzecia Rzesza w Krakowie - początki
Source:
Niechciana stołeczność : architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945 / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2022, s. 34
ISBN:
978-83-66419-36-0
Nr:
2168363224
varia
See main document
8

Title:
Urban Change in Central Europe : the Case of Kraków
Redakcja:
Publisher address:
London, New York: Routledge, 2022
Physical description:
260 s.: il.
Series:
(Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy)
Research program:
The publication was co-financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economic - Project nr 54/GGH/2020/POT.
ISBN:
978-1-032-18079-3 ; 978-1-003-25275-7
Level II:
150.00 pkt
Nr:
2168368534
monograph
9

Author:
Title:
Richard Rattinger 1875-1942
Source:
Niechciana stołeczność : architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945 / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2022, s. 109
ISBN:
978-83-66419-36-0
Nr:
2168363230
varia
See main document
10

Author:
Title:
Regierungsviertel
Source:
Niechciana stołeczność : architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945 / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2022, s. 82-85
ISBN:
978-83-66419-36-0
Nr:
2168363226
varia
See main document
11

Title:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present
Number:
nr 45
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2022
Nr:
2168363202
journal / series editorial
12

Title:
Niechciana stołeczność : architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2022
Physical description:
366 s.: il.; 28 cm.
ISBN:
978-83-66419-36-0
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168363222
book
See related chapters
13

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 41, s. 1. - Tytuł numeru: Białoruś = Belarus
Nr:
2168363284
preface / summary
14

Author:
Martin Pollack , Jacek Purchla
Title:
Czuję się obywatelem Mitteleuropy : z Martinem Pollackiem rozmawia Jacek Purchla = I Feel More Like a Citizen of Mitteleuropa : Martin Pollack Talks to Jacek Purchla
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 44, s. 4-19. - Tytuł numeru: Austria = Österreich
Nr:
2168363310
voice in discussion / interview
15

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 44, s. 1. - Tytuł numeru: Austria = Österreich
Nr:
2168363306
preface / summary
16

Title:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present
Number:
nr 41, 42-43, 44
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2021
Nr:
2168363174
journal / series editorial
17

Title:
Dystrybucja kinowa filmów fabularnych w świetle teorii konkurencji
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2021
Physical description:
k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-515
Nr:
2168364932
doctoral dissertation
18

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 42-43, s. 1. - Tytuł numeru: Niewidzialne miejsca = Invisible Places
Nr:
2168363294
preface / summary
19

Author:
Title:
Inny świat, inny Wiedeń = Another World, Another Vienna
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 44 (2021) , s. 43-57. - Tytuł numeru: Austria = Österreich
Nr:
2168363320
unreviewed article
20

Author:
Title:
Architektura Trzeciej Rzeszy w Polsce : dziedzictwo kłopotliwe?
Source:
Kłopotliwe dziedzictwo? Architektura Trzeciej Rzeszy w Polsce / red. Jacek PURCHLA, Żanna Komar - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020, s. 7-16
ISBN:
978-83-66419-16-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353844
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Title:
Kraków kolebką i laboratorium polskiej historiografii środowiskowej
Source:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook. - t. 86 (2020) , s. 167-168
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168354194
review
22

Author:
Title:
Afterword : Central European Cities as Laboratories of Memory... and Oblivion - Lviv and Wrocław Contrasted
Source:
Lviv and Wrocław, Cities in Parallel? Myth, Memory and Migration, c. 1890-Present / red. Jan Fellerer, Robert Pyrah - Budapest - New York: Central European University Press, 2020, s. 337-348
ISBN:
978-963-386-323-7 ; 978-963-386-324-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168354190
chapter in monograph
23

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 40, s. 1
Nr:
2168354172
preface / summary
24

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 39, s. 1. - Tytuł numeru: Zielony = Green
Nr:
2168354186
preface / summary
25

Author:
Title:
27 maja 1990 roku skończył się w Krakowie komunizm!
Source:
Wspólnota Małopolska. - nr 62 (2020) , s. 22-27. - Tytuł numeru: 30-lecie odrodzenia samorządu gminnego w Małopolsce
Access mode:
Note another doc.:
27 maja 1990 roku skończył się w Krakowie komunizm / Jacek PURCHLA // Casus. - nr 96-97 (2020), s. 94-97. - Pełny tekst: https://bip.malopolska.pl/skokrakow,a,1837537,rocznik-2020-numery-96-97.html. - ISSN 1427-2385
Nr:
2168351416
unreviewed article
26

Author:
Title:
"Norymberga Wschodu" Hansa Franka
Source:
Kłopotliwe dziedzictwo? Architektura Trzeciej Rzeszy w Polsce / red. Jacek PURCHLA, Żanna Komar - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020, s. 95-125
ISBN:
978-83-66419-16-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353846
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 86
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2020
Nr:
2168354192
journal / series editorial
28

Author:
Title:
Sztuka i polityka : rozważania nad fenomenem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
Source:
Pytać mądrze : studia z dziejów społecznych i kulturowych : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Chwalbie / red. Anna Czocher, Barbara Klich-Kluczewska - Kraków: Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, 2020, s. 333-344
ISBN:
978-83-66304-34-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168354188
chapter in monograph
29

Author:
Title:
Nowojorczyk i wynalezienie Europy Wschodniej
Source:
Wynalezienie Europy Wschodniej : mapa cywilizacji w dobie Oświecenia - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020, s. 7-12
Series:
(Biblioteka Europy Środka)
ISBN:
978-83-66419-11-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353704
chapter in monograph
30

Title:
Dziedzictwo Krakowa w procesie transformacji
Redakcja:
Noga Zdzisław
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2020
Physical description:
174 s.: il.; 21 cm
Series:
(Kraków w Dziejach Narodu ; nr 39)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-956697-0-5 ; 978-83-956697-1-2
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168348048
See related chapters
31

Title:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present
Number:
nr 39, 40
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020
Nr:
2168364908
journal / series editorial
32

Author:
Joanna Sanetra-Szeliga , Jacek Purchla , Piotr Knaś , Anna Kozioł , Adam Dąbrowski
Title:
Wrocław 2016 European Capital of Culture : a New Urban Vision Based on Culture, Heritage, and Social Dialogue
Source:
Mega-Events and Heritage : the Experience of Five European Cities / red. Davide Ponzini, Franco Bianchini, Julia Georgi-Nerantzia Tzortzi, Joanna SANETRA-SZELIGA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020, s. 102-182 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66419-05-6
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168345200
chapter in monograph
See main document
33

Author:
Krzysztof Czyżewski , Janusz Fogler , Alina Gałązka , Jerzy Hausner , Aldona Machnowska-Góra , Michał Niezabitowski , Michał Komar , Paweł Łysak , Adam Opatowicz , Robert Piaskowski , Jacek Purchla , Łukasz Ronduda , Joanna Sanetra-Szeliga , Tomasz Szlendak , Aleksandra Szymańska , Bogna Świątkowska
Title:
Raport Kultura : pierwsza do zamknięcia, ostatnia do otwarcia : kultura w czasie pandemii Covid-19
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
75 s.: il.
ISBN:
978-83-955443-7-8
Access mode:
Nr:
2168352532
report
34

Author:
Title:
27 maja 1990 roku skończył się w Krakowie komunizm
Source:
Casus. - nr 96-97 (2020) , s. 94-97
Access mode:
Nr:
2168351414
unreviewed article
35

Author:
Title:
Dziedzictwo kulturowe jako zasób prorozwojowy Krakowa
Source:
Dziedzictwo Krakowa w procesie transformacji / red. Zdzisław Noga, Jacek PURCHLA - Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2020, s. 25-44
Series:
(Kraków w Dziejach Narodu ; nr 39)
ISBN:
978-83-956697-0-5 ; 978-83-956697-1-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168348060
chapter in monograph
See main document
36

Author:
Title:
Nasze obowiązki wobec patrymonium Krakowa
Source:
Dziedzictwo Krakowa w procesie transformacji / red. Zdzisław Noga, Jacek PURCHLA - Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2020, s. 5-6
Series:
(Kraków w Dziejach Narodu ; nr 39)
ISBN:
978-83-956697-0-5 ; 978-83-956697-1-2
Nr:
2168348056
preface / summary
See main document
37

Title:
Kłopotliwe dziedzictwo? Architektura Trzeciej Rzeszy w Polsce
Redakcja:
, Komar Żanna
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020
Physical description:
381, [3] s.: il.; 27 cm
Research program:
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
ISBN:
978-83-66419-16-2
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168353842
See related chapters
38

Author:
Title:
Przeszłość ma przyszłość : rozmowy z Jackiem Purchlą
Publisher address:
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2020
Physical description:
315 s.: il.; 21 cm
Series:
(Syndrom Krakowa ; 6)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-8138-356-1 ; 978-83-8138-357-8
Nr:
2168346598
book
39

Author:
Title:
Posłowie
Source:
Idea Galicji : historia i fantazja w kulturze politycznej Habsburgów - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020, s. 627-645
Series:
(Biblioteka Europy Środka)
ISBN:
978-83-66419-15-5
Nr:
2168353836
preface / summary
40

Author:
Title:
The Singularity of Central Europe?
Source:
Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / red. Stanisław MAZUR - London, New York: Routledge, 2020, s. 3-26 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Studies in Governance and Public Policy)
ISBN:
978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168345426
chapter in monograph
See main document
41

Author:
Title:
The Architecture of the Third Reich in Cracow - a Dissonant Heritage?
Source:
RIHA Journal. - 2020, art. no. 0253 (2020) , s. 1-41. - Summ.
2019 list:
20.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168352334
article
42

Author:
Title:
Inwestycje
Source:
Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019, s. 170-179
ISBN:
978-83-63463-96-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342053
chapter in monograph
See main document
43

Title:
Heritage and Society
Redakcja:
Kusek Robert
Publisher address:
Krakow: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019
Physical description:
488 s.: il.; 24 cm
Series:
(The Heritage Forum of Central Europe ; v 4)
ISBN:
978-83-63463-86-1
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168358606
44

Author:
Title:
Epilogue
Source:
Kraków : History & Art / academic editor Jacek Purchla - Kraków: International Cultural Centre, 2019, s. 283-295. - Dostępne również w języku polskim: Purchla J., (2019), Epilog. [W:] Purchla J. (red.), Kraków : dzieje i sztuka, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 263-274, ISBN 978-83-63463-91-5.
ISBN:
978-83-63463-90-8
Nr:
2168338463
preface / summary
See main document
45

Author:
Title:
W sercu dziewiętnastowiecznego Krakowa
Source:
Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019, s. 68-94
ISBN:
978-83-63463-96-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342043
chapter in monograph
See main document
46

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 34, s. 1
Nr:
2168334517
preface / summary
47

Title:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present
Number:
nr 34, 35, 36
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019
Nr:
2168334515
journal / series editorial
48

Author:
Title:
Foreword
Source:
Kraków : History & Art / academic editor Jacek Purchla - Kraków: International Cultural Centre, 2019, s. 7-8. - Dostępne również w języku polskim: Purchla J., (2019), Wstęp. [W:] Purchla J. (red.), Kraków : dzieje i sztuka, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 7-8, ISBN 978-83-63463-91-5.
ISBN:
978-83-63463-90-8
Nr:
2168338461
preface / summary
See main document
49

Author:
Title:
Węzeł gordyjski
Source:
Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019, s. 144-169
ISBN:
978-83-63463-96-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342049
chapter in monograph
See main document
50

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 35, s. 1. - Tytuł numeru: Europa i Wschód : dekada Partnerstwa Wschodniego = Europe and the East : Decade of the Eastern Partnership
Nr:
2168354272
preface / summary
51

Author:
Title:
Posłowie
Source:
Studia galicyjskie - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019, s. 297-300
Series:
(Polonica Leguntur ; 22)
ISBN:
97883-242-3454-7 ; 97883-242-2920-8
Nr:
2168332193
preface / summary
52

Author:
Title:
Piazza Principale! = Piazza Principale!
Source:
Rynek krakowski = Kraków's Main Market Square - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019, s. 17-33
ISBN:
978-83-242-3614-5
Nr:
2168343850
chapter in book
53

Author:
Conference:
6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura XX w. - badania i popularyzacja", Gdynia, Polska, od 2018-05-24 do 2018-05-26
Title:
Modernizm na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO = Modernism on the UNESCO World Heritage List
Source:
Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni : architektura XX wieku i jej popularyzacja w Gdyni i w Europie = Architecture of the 20th Century Research and Popularisation in Gdynia and Europe / red. Maria Jolanta Sołtysik, Robert Hirsch - Gdańsk ; Gdynia: Politechnika Gdańska ; Urząd Miasta Gdyni, 2019, s. 25-28. - Summ.
Series:
(Modernizm w Europie, Modernizm w Gdyni ; 6)
ISBN:
978-83-64333-30-9 ; 978-83-952719-4-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168343846
chapter in conference materials
54

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 36, s. 1. - Tytuł numeru: Karpaty = Carpathians
Nr:
2168354298
preface / summary
55

Author:
Title:
The Main Market Square
Source:
Kraków : History & Art / academic editor Jacek Purchla - Kraków: International Cultural Centre, 2019, s. 78-87. - Dostępne również w języku polskim: Purchla J., (2019), Rynek Główny. [W:] Purchla J. (red.), Kraków : dzieje i sztuka, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 76-82, ISBN 978-83-63463-91-5.
ISBN:
978-83-63463-90-8
Nr:
2168338465
chapter in book
See main document
56

Author:
Title:
Impuls znów nadchodzi z Wiednia!
Source:
Nowe spojrzenie na Europę Środkową : czy od niej zależy przyszłość Europy? = Mitteleueropa revisited : warum Europas Zukunft in Mitteleuropa entschieden wird - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019, s. 7-9
Series:
(Biblioteka Europy Środka)
ISBN:
978-83-66419-06-3
Nr:
2168343844
preface / summary
57

Title:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present
Number:
nr 37-38
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019
Nr:
2168354166
journal / series editorial
58

Author:
Title:
Dziedzictwo niepodległości w Krakowie
Source:
Krakowscy ojcowie polskiej niepodległości - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019, s. 183-196
Redakcja:
Chwalba Andrzej
, Noga Zdzisław
Prace pomocnicze:
Kloc Krzysztof
ISBN:
978-83-8138-133-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342609
chapter in monograph
59

Author:
Title:
History, Memory, Identity - the Cracow Experience
Source:
Political Functions of Urban Spaces and Town Types Through the Ages : Making Use of the Historic Towns Atlases on Europe = Politische Funktionen Städtischer Räume und Städtetypen im Zeitlichen Wandel : Nutzung der Historischen Städteatlanten in Europa / red. Roman Czaja, Zdzisław Noga, Ferdinand Opll, Martin Scheutz - Vienna; Toruń: Böhlau Verlag; Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 2019, s. 37-51 - Bibliogr.
ISBN:
978-3-205-20902-7 ; 978-83-65127-44-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335429
chapter in monograph
60

Title:
Kraków : History & Art
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: International Cultural Centre, 2019
Physical description:
437, [3] s.: il.; 22 cm
Notes:
Dostępne również w języku polskim: Purchla J. (red.), (2019), Kraków: dzieje i sztuka, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 421, [2] s., ISBN 978-83-63463-91-5, Bibliogr.
ISBN:
978-83-63463-90-8
Nr:
2168338451
See related chapters
61

Author:
Title:
Rynek Główny 25 - dzieje jednego adresu
Source:
Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019, s. 6-10
ISBN:
978-83-63463-96-0
Nr:
2168342033
preface / summary
See main document
62

Title:
Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019
Physical description:
391, [1] s.: il.; 21 cm
Research program:
Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa.
ISBN:
978-83-63463-96-0
Access mode:
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168342019
See related chapters
63

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 37-38, s. 1. - Tytuł numeru: Socrealizm magiczny? = Magic Socrealism?
Nr:
2168354174
preface / summary
64

Author:
Title:
Kraków i Krakowianie w Drugiej Rzeczypospolitej
Source:
Krakowianie w Drugiej Rzeczypospolitej : materiały z sesji naukowej 21 kwietnia 2018 roku / red. Zdzisław Noga - Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2019, s. 5-8
Series:
(Kraków w Dziejach Narodu ; nr 38)
ISBN:
978-83-89131-98-0
Nr:
2168333995
preface / summary
65

Author:
Title:
Miasto i polityka : przypadki Krakowa = City and Politics : the Case of Kraków
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2018
Physical description:
212, [98] s.: il.; 24 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-242-3487-5 ; 978-83-242-3395-5
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168329779
monograph
66

Author:
Title:
The Central European City and Its Identity
Source:
Politeja. - nr 6 (57) (2018) , s. 125-148. - Tytuł numeru: Central or Central-Eastern Europe? - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168341355
article
67

Author:
Title:
Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "Solidarności" - jego znaczenie po latach
Source:
Wkład krakowskiego i ogólnopolskiego środowiska prawniczego w budowę podstaw ustrojowych III Rzeczpospolitej (1980-1994) : projekty i inicjatywy ustawodawcze ludzie, dokonania i oceny / red. Stanisław Grodziski - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018, s. 357-359
ISBN:
978-83-65325-57-0
Nr:
2168331173
chapter in book
68

Author:
Emil Brix , Agata Wąsowska-Pawlik , Jacek Purchla
Title:
Dunaj płynie w złą stronę = The Danube Flows in the Wrong Direction
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 31, s. 10-21. - Tytuł numeru: Dunaj - rzeka pamięci = Danube - the River of Memory
Nr:
2168334627
voice in discussion / interview
69

Author:
Title:
Rynek Główny
Source:
Tysiąc skarbów Krakowa : dzieje i sztuka / red. Jacek PURCHLA, Joanna Ziętkiewicz-Kotz - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2018, s. 99-102
ISBN:
978-83-63463-79-3
Nr:
2168329807
chapter in book
See main document
70

Author:
Title:
Pamiątkom ojczystym...
Source:
Tysiąc skarbów Krakowa : dzieje i sztuka / red. Jacek PURCHLA, Joanna Ziętkiewicz-Kotz - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2018, s. 7-9
ISBN:
978-83-63463-79-3
Nr:
2168329805
preface / summary
See main document
71

Author:
Title:
Architektura III Rzeszy w Krakowie - dziedzictwo kłopotliwe? = The Architecture of the Third Reich in Kraków - Dissonant Heritage?
Source:
Kraków - metropolia. T. 3, Dziedzictwo / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018, s. 85-143. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-932-5
Level I:
20.00 pkt
Note another doc.:
Także: Purchla J., (2019), Architektura III Rzeszy w Krakowie - dziedzictwo kłopotliwe?, "Rocznik Biblioteki Kraków", R. 3, s. 15-55.
Nr:
2168327841
chapter in monograph
See main document
72

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 30, s. 1. - Tytuł numeru: Bałkany przeobrażone = The Balkans Transformed
Nr:
2168334613
preface / summary
73

Title:
Kraków - metropolia. T. 3, Dziedzictwo
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018
Physical description:
331 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja została sfinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-7638-932-5
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168327831
See related chapters
74

Author:
Title:
Jerzy Kłoczowski 29 XII 1924 - 2 XII 2017
Source:
Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności. - R. 2017, s. 144-147
Nr:
2168332807
varia
75

Title:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present
Number:
nr 30, 31, 32-33
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2018
Nr:
2168334609
journal / series editorial
76

Author:
Jacek Purchla , Beatrice Kelly , Csilla Hegedüs , Sneška Quaedvlieg-Mihailović
Title:
Dziedzictwo to ludzie! = Heritage is the People!
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 32-33, s. 86-103. - Tytuł numeru: Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 = European Year of Cultural Heritage 2018
Nr:
2168334653
voice in discussion / interview
77

Author:
Title:
Epilog
Source:
Tysiąc skarbów Krakowa : dzieje i sztuka / red. Jacek PURCHLA, Joanna Ziętkiewicz-Kotz - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2018, s. 638-641, 644-651
ISBN:
978-83-63463-79-3
Nr:
2168329809
preface / summary
See main document
78

Title:
Tysiąc skarbów Krakowa : dzieje i sztuka
Redakcja:
, Ziętkiewicz-Kotz Joanna
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2018
Physical description:
671, [1] s.: il.; 29 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-63463-79-3
Nr:
2168329795
See related chapters
79

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 31, s. 1. - Tytuł numeru: Dunaj - rzeka pamięci = Danube - the River of Memory
Nr:
2168334665
preface / summary
80

Author:
Jacek Purchla , Marek Świdrak , Kamila Twardowska , Michał Wiśniewski
Title:
Myślenie miastem : architektura Jana Zawiejskiego
Publisher address:
Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2018
Physical description:
180 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7577-308-8
Nr:
2168329783
book
81

Author:
Title:
Foreword
Source:
Heritage & Society : 4th Heritage Forum of Central Europe 1-2 June 2017 - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2017, s. 6-9
Nr:
2168324239
preface / summary
82

Title:
Kraków - metropolia. T. 2, Dylematy rozwoju
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2017
Physical description:
243 s.: il.; 24,5 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja została sfinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-7638-895-3
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168318907
See related chapters
83

Author:
Title:
Warsaw Demolished / Delenda est Varsovia
Source:
A Phoenix City : Warsaw 1945-50 : Through the Lens of Karol Pęcherski / oprac. Jerzy S. Majewski - Warsaw: Warsaw Rising Museum, 2017, s. 8-9
ISBN:
978-83-64308-18-5
Nr:
2168324271
preface / summary
84

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 28, s. 1. - Tytuł numeru: Pamięć reformacji
Nr:
2168322017
preface / summary
85

Title:
Heritage and the City
Redakcja:
Kusek Robert
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2017
Physical description:
315 s.: il.; 24 cm
Series:
(The Heritage Forum of Central Europe ; 3)
ISBN:
978-83-63463-63-2
Access mode:
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168322465
See related chapters
86

Author:
Jacek Purchla , Łukasz Galusek , Waldemar Pytel
Title:
Paradoks ciągłości : Kościół Pokoju w Świdnicy : z ks. bp. Waldemarem Pytlem rozmawiają prof. Jacek Purchla i Łukasz Galusek
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 28, s. 12-27. - Tytuł numeru: Pamięć reformacji
Nr:
2168322019
voice in discussion / interview
87

Author:
Title:
Prof. Jan M. Małecki (1926-2017)
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (74), s. 72-73
Access mode:
Nr:
2168344152
varia
88

Title:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present
Number:
nr 26, 27, 28, 29
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2017
Nr:
2168322011
journal / series editorial
89

Author:
Title:
Lwów - przestrzeń znacjonalizowanych pamięci = Lviv - a Space of Nationalised Memories
Source:
Lwów nowoczesny = Lviv and Modernity / red. Łukasz Galusek, Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2017, s. 6-19. - Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
ISBN:
978-83-63463-73-1
Nr:
2168320591
chapter in book
See main document
90

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 26, s. 1. - Tytuł numeru: Węgry
Nr:
2168322013
preface / summary
91

Author:
Title:
Dzielnicowe dylematy Krakowa 1791-1991 = The District-Related Dilemmas of Kraków 1791-1991
Source:
Kraków - metropolia. T. 2, Dylematy rozwoju / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2017, s. 7-32. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-895-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168318911
chapter in monograph
See main document
92

Author:
Conference:
4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura XX w. i jej waloryzacja", Gdynia, Polska, od 2014-09-18 do 2014-09-20
Title:
Ochrona i konserwacja architektury modernistycznej 1918-1939 - krakowska perspektywa
Source:
Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni : architektura XX wieku i jej waloryzacja w Gdyni i w Europie / red. Maria Jolanta Sołtysik, Robert Hirsch - Gdynia: Urząd Miasta Gdyni, 2017, s. 259-264
Series:
(Modernizm w Europie, Modernizm w Gdyni ; 4)
ISBN:
978-83-932299-9-4
Nr:
2168324255
chapter in conference materials
93

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 83
Redakcja:
, Wyrozumski Jerzy
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2017
Access mode:
Nr:
2168320767
journal / series editorial
94

Title:
Kultura a rozwój
Edition:
Wyd. 2 zmienione i rozsz.
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2017
Physical description:
598, [2] s.: il.; 27 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja dofinansowana ze środków Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.
ISBN:
978-83-63391-37-9
Nr:
2168319233
See related chapters
95

Author:
Sandra Grčić Budimr , Jacek Purchla
Title:
Wstęp = Introduction
Source:
Adriatycka epopeja : Ivan Meštrović = Adriatic Epopee : Ivan Meštrović / red. Barbara Górska, Aleksandra Kamińska - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2017, s. 7-8
ISBN:
978-83-63463-68-7
Nr:
2168324273
preface / summary
96

Author:
Jacek Purchla , Ewa Mańkowska-Grin
Title:
Jacek Purchla
Source:
Rozmowy drugie - Kraków: EMG, 2017, s. 91-113
Series:
(Architektura jest najważniejsza ; t. 3)
ISBN:
978-83-63464-13-4
Nr:
2168314167
voice in discussion / interview
97

Author:
Larry Wolff , Emil Brix , Simona Škrabec , Shlomo Avineri , Mykoła Riabchuk , Jacek Purchla
Title:
Kraków w Europie Środka = Krakow in the European Core
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 27, s. 12-31. - Tytuł numeru: Kraków i świat
Nr:
2168321699
voice in discussion / interview
98

Author:
Title:
Jan M. Małecki 8 XII 1926 - 12 VI 2017
Source:
Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności. - R. 2016/2017, s. 194-197
Nr:
2168324241
varia
99

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 29, s. 1. - Tytuł numeru: Kłopotliwe Dziedzictwo Europy Środkowej
Nr:
2168322023
preface / summary
100

Author:
Title:
Wstęp = Foreword
Source:
Bibliografia dorobku naukowego pracowników Międzynarodowego Centrum Kultury 1991-2016 = Bibliography of the Scientic output of International Cultural Centre Researchers 1991-2016 / Anna Strzebońska ; red. nauk. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2017, s. 6-9
ISBN:
978-83-63463-72-4
Nr:
2168322237
preface / summary
See main document
101

Author:
Jacek Purchla , Łukasz Galusek
Title:
Kwestia dojrzałości : z profesorem Jackiem Purchlą rozmawia Łukasz Galusek = The Question of Maturity : professor Jacek Purchla interviewed by Łukasz Galusek
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 29, s. 12-25. - Tytuł numeru: Kłopotliwe Dziedzictwo Europy Środkowej
Nr:
2168322025
voice in discussion / interview
102

Author:
Jacek Purchla , Robert Kusek
Title:
The City : a Laboratory of Heritage
Source:
Heritage and the City / red. Robert Kusek, Jacek PURCHLA - Kraków: International Cultural Centre, 2017, s. 7-11
Series:
(The Heritage Forum of Central Europe ; 3)
ISBN:
978-83-63463-63-2
Nr:
2168322471
preface / summary
See main document
103

Author:
Title:
Why Zsolnay? = Dlaczego Zsolnay?
Source:
Zsolnay : węgierska secesja = Hungarian Art Nouveau / red. Anastazja Oleśkiewicz, Jessica Taylor-Kucia - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2017, s. 6-7
ISBN:
978-83-63463-65-6
Nr:
2168324263
preface / summary
104

Title:
Lwów nowoczesny = Lviv and Modernity
Redakcja:
Galusek Łukasz
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2017
Physical description:
357, [2] s.: il.; 28 cm
Notes:
Katalog towarzyszący wystawie w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, 30 listopada 2017 r. - 8 kwietnia 2018 r.,
ISBN:
978-83-63463-73-1
Nr:
2168320599
See related chapters
105

Author:
Title:
Dziedzictwo kulturowe w Polsce : system prawny, finansowanie i zarządzanie
Source:
Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA - Wyd. 2 zmienione i rozsz.. - Kraków: Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2017, s. 205-227 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63391-37-9
Nr:
2168319259
chapter in textbook
See main document
106

Author:
Title:
Kraków od wieków międzynarodowy
Source:
Kraków międzynarodowy : materiały z sesji naukowej 7 maja 2016 roku / red. Teresa Leśniak - Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2017, s. 5-7
Series:
(Kraków w Dziejach Narodu ; nr 36)
ISBN:
978-83-89131-92-8
Nr:
2168324247
preface / summary
107

Author:
Title:
Budúcnosť minulosti : kultúrne dedičstvo strednej Európy dnes
Publisher address:
Bratislava: Kalligram, 2017
Physical description:
216 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-80-8101-956-2
Access mode:
SEC Rating:
120.00 pkt
Nr:
2168321869
monograph
108

Author:
Title:
Andrzej Wajda - reżyser przestrzeni = Andrzej Wajda - Director of Space
Source:
Przestrzenie Teorii. - nr 27 (2017) , s. 19-25. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
c 10.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168320765
article
109

Author:
Title:
Dziedzictwo kulturowe
Source:
Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA - Wyd. 2 zmienione i rozsz.. - Kraków: Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2017, s. 37-59 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63391-37-9
Nr:
2168319253
chapter in textbook
See main document
110

Author:
Anna Strzebońska
Title:
Bibliografia dorobku naukowego pracowników Międzynarodowego Centrum Kultury 1991-2016 = Bibliography of the Scientic output of International Cultural Centre Researchers 1991-2016
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2017
Physical description:
297 s.: il.; 21 cm
Notes:
Równolegle tekst polski i angielski.,
ISBN:
978-83-63463-72-4
Nr:
2168322235
book
See related chapters
111

Title:
Wstęp
Source:
Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA - Kraków: Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2017, s. 7-11
ISBN:
978-83-63391-37-9
Nr:
2168319249
preface / summary
See main document
112

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 27, s. 1. - Tytuł numeru: Kraków i świat
Nr:
2168321687
preface / summary
113

Author:
Title:
Cracovia nell'Europa centrale
Publisher address:
Cracovia: International Cultural Centre, 2016
Physical description:
227, [1] s.: il.; 29 cm
ISBN:
978-83-63463-52-6
Nr:
2168309537
book
114

Author:
Title:
The East or West Division is a Fundamental Issue of Identity, Determining the Political Reality not only of Central Europe but of the Entire Continent
Source:
V4 - 25 Years : the Continuing Story of the Visegrád Group : 1991-2016 / red. Wojciech Przybylski, Vít Dostál, Pavlína Janebová, Tomáš Strážay, Zsuzsanna Végh - Warszawa: Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego, [2016], s. 56-57
ISBN:
978-83-945261-0-8
Nr:
2168312327
chapter in book
115

Author:
Title:
Wien, Kraków, Lwów - Kindai sei he no michi
Source:
Wien - Sōgōgeijutsu ni yadoru yume / red. Yuko Ikeda - Tokyo: Chikurinsha, 2016, s. 403-425 - Bibliogr.
Series:
(Seiyō kindai no toshi to geiĵutsu ; t. 4)
ISBN:
978-4-902084-66-5
Nr:
2168311127
chapter in monograph
116

Author:
Title:
Architectural Heritage
Source:
Culture and Human Rights : the Wroclaw Commentaries / red. Andreas Joh. Wiesand, Kalliopi Chainoglou, Anna Śledzińska-Simon - Berlin/Boston ; Cologne: De Gruyter ; ARCult Media, 2016, s. 83-84 - Bibliogr.
ISBN:
978-3-11-044050-8 ; 978-3-11-043225-1
Nr:
2168309491
lexical items
117

Author:
Title:
Jakie dzielnice? : dylematy narodzin krakowskiego samorządu
Source:
Miasto. Pamięć i Przyszłość. - nr 1 (2016) , s. 17-32
Nr:
2168312331
article
118

Author:
Title:
Kraków w Europie Środka
Edition:
Wyd. 2 zaktual. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2016
Physical description:
223 s.: il. kolor; 29 cm
ISBN:
978-83-63463-48-9
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Purchla J., (2016), Cracow in the European Core, 2nd revised and updated editionCracow : International Cultural Centre, 223 s. ISBN 978-83-63463-49-6
Dostępne również w języku niemieckim: Purchla J., (2016), Krakau: Mitten in Europa, 2. aktualisierte und ergänzte AusgabeKrakau : International Cultural Centre, 227 s. ISBN 978-83-63463-50-2
Dostępne również w języku francuskim: Purchla J., (2017), Cracovie dans l'Europe du Centre, Wyd. 2 zaktual. i uzup.Cracovie : International Cultural Centre, 228 s. ISBN 978-83-63463-67-0
Nr:
2168306067
book
119

Author:
Title:
Wawel - dziedzictwo kłopotliwe? = Wawel - a Dissonant Heritage?
Source:
Velis quod possis : studia z historii sztuki ofiarowane profesorowi Janowi Ostrowskiemu - Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2016, s. 491-498. - Summ.
ISBN:
978-83-7581-235-0 ; 978-83-935675-3-9
Nr:
2168312697
chapter in book
120

Title:
Bibliografia prac Profesora Jana M. Małeckiego : wydana na 90. urodziny
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, 2016
Physical description:
75 s.: il.; 24 cm
Research program:
Publikacja został sfinasowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-7638-815-1
Nr:
2168310935
See related chapters
121

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 24, s. 1. - Tytuł numeru: Wzorowanie : dizajn w Europie Środkowej
Nr:
2168310515
preface / summary
122

Author:
Jacek Purchla , Łukasz Galusek
Title:
Dialog jest językiem macierzystym ludzkości : z księdzem arcybiskupem Alfonsem Nossolem rozmawiają profesor Jacek Purchla i Łukasz Galusek = Dialoque is the Mother Tongue of Humanity : Arcybishop Alfons Nossol in Conversation with Professor Jacek Purchla and Łukasz Galusek
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 25, s. 50-59. - Tytuł numeru: Śląski : Silesians
Nr:
2168312311
voice in discussion / interview
123

Author:
Title:
Refleksje nad funkcjami metropolitalnymi Krakowa = Reflection on the Metropolitan Functions of Kraków
Source:
Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016, s. 145-156. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-711-6
Nr:
2168306005
chapter in monograph
See main document
124

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 25, s. 1. - Tytuł numeru: Śląski : Silesians
Nr:
2168312131
preface / summary
125

Author:
Title:
Inny świat, inny Wiedeń
Source:
Wiedeńskie znaki czasu : felietony z lat 1915-1919 - Kraków - Budapeszt: Wydawnictwo Austeria, 2016, s. 5-15
Series:
(Joseph Roth. Dzieła zebrane)
ISBN:
978-83-7866-038-5
Nr:
2168312145
preface / summary
126

Author:
Title:
Wiedeń a Kraków : zmienność relacji w XIX wieku
Source:
Rosyjski łącznik : rzecz o Jerzym Pomianowskim / red. Iwona Hofman - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2016, s. 363-377
ISBN:
978-83-7784-801-2
Nr:
2168312133
chapter in monograph
127

Author:
Title:
Cracovia en Europa Central
Publisher address:
Cracovia: International Cultural Centre, 2016
Physical description:
227, [1] s.: il.; 29 cm
ISBN:
978-83-63463-51-9
Nr:
2168311995
book
128

Author:
Karolina Grodziska , Jacek Purchla
Title:
Przeszłość i przyszłość niezwykłej kolekcji = The Past and Future of a Remarkable Collection
Source:
Tempus fugit : o czasie i przemijaniu = Tempus fugit : on Time and Transience / red. Aleksandra Marczuk, Adrian Lukas Smith - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2016, s. 8-18
ISBN:
978-83-63463-44-1
Nr:
2168312007
chapter in book
129

Title:
Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016
Physical description:
219 s.: il.
Notes:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.,
ISBN:
978-83-7638-711-6
Nr:
2168305983
See related chapters
130

Author:
Title:
Obywatel Europy Środka
Source:
Nowa Europa Wschodnia. - nr 5 (46), s. 118-120
Nr:
2168312761
varia
131

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 82
Redakcja:
Wyrozumski Jerzy
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2016
Access mode:
Nr:
2168340463
journal / series editorial
132

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 22-23, s. 1. - Tytuł numeru: Miasto jako dzieło sztuki
Nr:
2168309897
preface / summary
133

Title:
Kultura jako determinanta rozwoju : zmiana miejsca kultury w strategiach rozwoju społeczno-ekonomicznego dużych polskich miast na przykładzie konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2016
Physical description:
467 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-374
Nr:
2168321721
doctoral dissertation
134

Author:
Title:
Koszyce i koszycka moderna w Krakowie = Košice and Košice Modernism in Kraków
Source:
Koszycka moderna = Košice Modernism / red. Anastazja Oleśkiewicz, Jessica Taylor-Kucia - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2016, s. 13-15. - Równol. tekst pol. i przekł. ang.
ISBN:
978-83-63463-59-5
Nr:
2168309495
chapter in book
135

Author:
Title:
Portret metropolii
Source:
Budapeszt 1900 : portret miasta i jego kultury = Budapest 1900 : a Historical Portrait of a City and Its Culture - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2016, s. 9-11
Series:
(Biblioteka Europy Środka)
ISBN:
978-83-63463-58-8
Nr:
2168312139
chapter in book
136

Title:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present
Number:
nr 22-23, 24, 25
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2016
Nr:
2168309889
journal / series editorial
137

Author:
Title:
Miasto jako dzieło sztuki? = The City as a Work of Art?
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 22-23 (2016) , s. 12-29. - Tytuł numeru: Miasto jako dzieło sztuki
Nr:
2168309909
unreviewed article
138

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016, s. 7-8
ISBN:
978-83-7638-711-6
Nr:
2168305985
preface / summary
See main document
139

Author:
Title:
Laudacja wygłoszona na uroczystości odnowienia doktoratu Profesora Jana M. Małeckiego w Uniwersytecie Jagiellońskim, 10 stycznia 2013 roku
Source:
Bibliografia prac Profesora Jana M. Małeckiego : wydana na 90. urodziny / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, 2016, s. 9-13
ISBN:
978-83-7638-815-1
Nr:
2168310941
chapter in book
See main document
140

Author:
Title:
Powrót do miasta - trudne narodziny samorządu w Krakowie w roku 1990 = A Return to the City - Difficult Beginnings of the Local Government in Kraków in 1990
Source:
Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016, s. 109-116. - Summ.
ISBN:
978-83-7638-711-6
Nr:
2168305999
chapter in monograph
See main document
141

Author:
Conference:
The 2nd Heritage Forum of Central Europe, Kraków, Polska, od 2013-06-11 do 2013-06-14
Title:
Central Europe and Its Heritage : the Dilemmas of Transformation
Source:
The Limits of Heritage : the 2nd Heritage Forum of Central Europe / red. Katarzyna Jagodzińska, Jacek PURCHLA - Kraków: International Cultural Centre, 2015, s. 11-22
ISBN:
978-83-63463-32-8
Nr:
2168296513
chapter in conference materials
See main document
142

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 20, s. 1. - Tytuł numeru: Balticum
Nr:
2168300361
preface / summary
143

Conference:
Narody i stereotypy 25 lat później: nowe granice, nowe horyzonty, Kraków, Polska, od 2014-06-04 do 2014-06-06
Title:
Narody & stereotypy 25 lat później : nowe granice, nowe horyzonty
Redakcja:
Kusek Robert
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015
Physical description:
390 s.: il.; 24 cm.
ISBN:
978-83-63463-29-8
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Kusek R., Purchla J., Sanetra-Szeliga J. (red.), (2015), Nations & Stereotypes 25 Years After: New Borders, New Horizons, Kraków : International Cultural Centre, 382 s. 978-83-63463-30-4
Nr:
2168300931
conference materials
See related chapters
144

Author:
Title:
Strażnik dziedzictwa bez dziedziców w epoce upamiętniania
Source:
Galicyjskim szlakiem chasydów sądecko-bobowskich - Kraków - Budapeszt: Wydawnictwo Austeria, 2015, s. 7-11
ISBN:
978-83-7866-097-2
Nr:
2168309629
preface / summary
145

Title:
Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury = Yearly of the International Cultural Centre
Number:
nr 24
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Yearly of the International Cultural Centre / [ed. Jacek PURCHLA] Krakow : International Cultural Centre, 2015. - no. 24. - 198 s.: il.; 30 cm.
Nr:
2168323471
journal / series editorial
146

Author:
Jacek Purchla , Krystyna Sieniawska
Title:
Nowa kultura - nowej Europy
Source:
Casus. - nr 78, s. 3-9
Access mode:
Nr:
2168298313
voice in discussion / interview
147

Author:
Conference:
I Kongres Muzealników Polskich, Łódź, Polska, od 2015-04-23 do 2015-04-25
Title:
Muzea a zarządzanie dziedzictwem
Source:
I Kongres Muzealników Polskich / red. Michał Wysocki - Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2015, s. 137-146
ISBN:
978-83-7982-117-4
Nr:
2168300845
chapter in conference materials
148

Conference:
The 2nd Heritage Forum of Central Europe, Kraków, Polska, od 2013-06-11 do 2013-06-14
Title:
The Limits of Heritage : the 2nd Heritage Forum of Central Europe
Redakcja:
Jagodzińska Katarzyna
Publisher address:
Kraków: International Cultural Centre, 2015
Physical description:
711 s.; 24 cm
ISBN:
978-83-63463-32-8
Nr:
2168296511
conference materials
See related chapters
149

Author:
Title:
Polskie "świątynie muz"
Source:
Form Follows Freedom : architektura dla kultury w Polsce 2000+ / red. Jacek PURCHLA i Janusz Sepioł - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015, s. 12-27
ISBN:
978-83-63463-36-6
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Purchla J., (2015), Poland's "Temple of the Muses". [W:] Purchla J., Sepioł J. (red.), Form Follows Freedom: Architecture for Culture in Poland 2000+, Kraków : International Cultural Centre, s. 12-27. ISBN 978-83-63463-35-9
Nr:
2168300831
chapter in book
See main document
150

Author:
Jacek Purchla , Robert Traba , Krzysztof Zamorski
Title:
Laboratorium mitu = The Laboratory of Myth
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 21 (2015) , s. 14-33. - Tytuł numeru: Galicja po Galicji
Nr:
2168309877
unreviewed article
151

Author:
Title:
Międzynarodowe Centrum Kultury : początek
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015
Physical description:
71 s.: il.; 21 cm
ISBN:
978-83-63463-41-0
Nr:
2168300851
book
152

Title:
Form Follows Freedom : architektura dla kultury w Polsce 2000+
Redakcja:
, Sepioł Janusz
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015
Physical description:
270, [2] s.: il. kolor.; 28 cm.
ISBN:
978-83-63463-36-6
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Purchla J., Sepioł J. (red.), (2015), Form Follows Freedom: Architecture for Culture in Poland 2000+, Kraków : International Cultural Centre, 270, [2] s. ISBN 978-83-63463-35-9
Nr:
2168300825
See related chapters
153

Author:
Title:
Polski Komitet do spraw UNESCO z perspektywy 60 lat działalności = The 60th Anniversary of the Polish National Commission for UNESCO
Source:
Biuletyn Polskiego Komitetu do spraw UNESCO (2015) , s. 5-9. - Artykuł dostępny również w języku angielskim.
Access mode:
Nr:
2168311943
unreviewed article
154

Author:
Title:
The Protection and Conservation of Modernist Architecture 1918-1939 : the Krakow Perspective = Zaščita in ohranjanje modernictične arhitekture iz obdobja 1918-1939 : Krakovska perspektiva
Source:
Patriae et Orbi : Essays on Central European Art and Architecture : Študije o srednjeevropski umetnosti : Festschrift in Honour of Damjan Prelovšek : Jubilejni zbornik za Damjana Prelovška / red. Ana Lavrič, Franci Lazarini, Barbara Murovec - Ljubljana: Založba ZRC, 2015, s. 331-340. - Summ., streszcz. w jęz. słoweńskim
ISBN:
978-961-254-873-5
Nr:
2168311131
chapter in monograph
155

Author:
Title:
Preface
Source:
The Limits of Heritage : the 2nd Heritage Forum of Central Europe / red. Katarzyna Jagodzińska, Jacek PURCHLA - Kraków: International Cultural Centre, 2015, s. 9-10
ISBN:
978-83-63463-32-8
Nr:
2168296571
preface / summary
See main document
156

Author:
Title:
Galicyjskie miejsca pamięci
Source:
Varietas Europica Centralis : tanulmányok a 70 éves Kiss Gy. Csaba tiszteletére / red. Iván Bertényi, Eleonóra Géra, Andor Mészáros - Budapest: ELTE Eötvös Kiado, 2015, s. 307-314 - Bibliogr.
ISBN:
978-963-284-714-6
Nr:
2168300917
chapter in monograph
157

Author:
Title:
Katedra ormiańska we Lwowie jako symbol dialogu = The Armenian Cathedral in Lviv as a Symbol of Dialogue
Source:
Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy = Armenian Cathedral in Lviv and Its Creators / red. Paulina Foszczyńska - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015, s. 7-9. - Tekst również w języku ukraińskim i ormiańskim.
ISBN:
978-83-63463-40-3
Nr:
2168301565
chapter in book
158

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 81
Redakcja:
Wyrozumski Jerzy
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2015
Access mode:
Nr:
2168340461
journal / series editorial
159

Author:
Title:
Litewska opowieść w Krakowie = A Lithuanian Tale in Krakow
Source:
M.K. Čiurlionis : litewska opowieść = M.K. Čiurlionis : Lithuanian Tale / red. Agata Błasiak - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015, s. 6-7
ISBN:
978-83-63463-37-3
Nr:
2168311999
chapter in book
160

Author:
Katarzyna Jagodzińska , Jacek Purchla , Joanna Sanetra-Szeliga , Clara Thys , Aziliz Vandesande , Koenraad Van Balen , Sigrid Van der Auwera
Title:
Cultural Heritage Counts for Europe : Full Report
Redakcja:
Giraud-Labalte Claire
, Pugh Kate
, Quaedvlieg-Mihailović Sneška
, Smith Brian
, Vandesande Aziliz
, Thys Clara
Prace pomocnicze:
Niedźwiecki Przemysław
, Tylus Karolina
, Verpoest Luc
Opracowanie:
Domingo Plácido
Publisher address:
Krakow: International Culture Centre, 2015
Physical description:
295 s.: il.; 29 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-63463-27-4
Access mode:
Nr:
2168329865
report
161

Author:
Conference:
II Kongres Konserwatorów Polskich, Warszawa - Kraków, Polska, od 2015-10-06 do 2015-10-09
Title:
W stronę systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce
Source:
II Kongres Konserwatorów Polskich : Warszawa - Kraków 6-9 października 2015 : tezy / red. Jerzy Jasieńko, Andrzej Kadłuczka - Warszawa - Kraków: SKZ, NID, Politechnika Krakowska, 2015, s. 59-67. - Tekst jest skróconą i przejrzaną wersją artykułu, który został opublikowany w 2010 roku w Zarządzaniu Publicznym, nr 2, s. 69-82. Przedruk na prośbę organizatorów 2 Kongresu Konserwatorów Polskich.
ISBN:
978-83-942622-1-1
Nr:
2168312333
chapter in conference materials
162

Author:
Title:
Kraków - ideopolis?
Source:
Patriotyzm : wczoraj i dziś - Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2015, s. 7-18
Series:
(Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności ; T. 11 (2013-2015))
ISBN:
978-83-7676-227-2
Nr:
2168297889
chapter in monograph
163

Author:
Conference:
V Kongres Urbanistyki Polskiej, Łódź, Polska, od 2015-09-09 do 2015-09-11
Title:
Dziedzictwo kulturowe a urbanizacja - zmiana relacji?
Source:
Przegląd Urbanistyczny. - R. 7, t. 11 (2015) , s. 7
Access mode:
Nr:
2168312329
article
164

Author:
Title:
Międzynarodowe Centrum Kultury w roku 2015 = The International Cultural Centre in 2015
Source:
Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury = Yearly of the International Cultural Centre. - nr 24, s. 7-8
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Purchla J., (2015), The International Cultural Centre in 2015. Yearly of the International Cultural Centre, no. 24, s. 7-8.
Nr:
2168323475
preface / summary
165

Title:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present
Number:
nr 19, 20, 21
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015
Nr:
2168300341
journal / series editorial
166

Author:
Conference:
Kraków na drodze do niepodległości, Kraków, Polska, od 2014-04-12 do 2014-04-12
Title:
Między mitem a rzeczywistością : legenda Oleandrów a rozwój Krakowa 1918-1939
Source:
Kraków na drodze do niepodległości : materiały sesji naukowej odbytej 12 kwietnia 2014 roku / red. Marta Bochenek - Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2015, s. 81-96
Series:
(Kraków w Dziejach Narodu ; nr 34)
ISBN:
978-83-89131-77-5
Nr:
2168300895
chapter in conference materials
167

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 19, s. 1. - Tytuł numeru: Myślenie krajobrazem
Nr:
2168300363
preface / summary
168

Author:
Conference:
Narody i stereotypy 25 lat później: nowe granice, nowe horyzonty, Kraków, Polska, od 2014-06-04 do 2014-06-06
Title:
Kiedy stereotypy ulegają zmianie...
Source:
Narody & stereotypy 25 lat później : nowe granice, nowe horyzonty / red. Robert Kusek, Jacek PURCHLA, Joanna Sanetra-Szeliga - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015, s. 10-25
ISBN:
978-83-63463-29-8
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Kusek R., Purchla J., Sanetra-Szeliga J., (2015), When Stereotypes Change.... [W:] Kusek R., Purchla J., Sanetra-Szeliga J. (red.), Nations & Stereotypes 25 Years After: New Borders, New Horizons, Kraków : International Cultural Centre, s. 10-25. 978-83-63463-30-4
Nr:
2168300927
preface / summary
See main document
169

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 21, s. 1. - Tytuł numeru: Galicja po Galicji
Nr:
2168309887
preface / summary
170

Author:
Conference:
Dziedzictwo a wyzwania współczesności: 35 lat Krakowa i Kopalni Soli "Wieliczka" na liście UNESCO, Kraków, Polska, od 2013-09-05 do 2013-09-06
Title:
Metropolitalne funkcje Krakowa = The Metropolitan Functions of Krakow
Source:
35 lat na liście UNESCO = 35 Years on the UNESCO List / red. Stanisław Dziedzic, Ewa Glińka-Holcer - Kraków: Wydawnictwo "Czuwajmy", 2014, s. 61-82. - Tekst również w języku angielskim.
ISBN:
978-83-62862-48-1
Nr:
2168309493
chapter in conference materials
171

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 16, s. 1. - Tytuł numeru: 1914-2014 : Stulecie Wielkiej Wojny
Nr:
2168322757
preface / summary
172

Author:
Jacek Purchla , Agata Wąsowska-Pawlik
Title:
Kultura a pokomunistyczna transformacja
Source:
Kultura, tożsamość i integracja europejska / red. Dariusz Niedźwiedzki - Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2014, s. 355-369 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7688-170-6
Nr:
2168312141
chapter in monograph
173

Author:
Title:
Lanckorona
Source:
Węzły pamięci niepodległej Polski / red. Zdzisław Najder, Anna Machcewicz, Michał Kopczyński, Roman Kuźniar, Bartłomiej Sienkiewicz, Jerzy Stępień, Wojciech Włodarczyk - Warszawa ; Kraków: Fundacja Węzły Pamięci : Muzeum Historii Polski ; Wydawnictwo Znak, 2014, s. 390-392
ISBN:
978-83-240-3130-6
Nr:
2168312719
lexical items
174

Author:
Title:
Kraków
Source:
Węzły pamięci niepodległej Polski / red. Zdzisław Najder, Anna Machcewicz, Michał Kopczyński, Roman Kuźniar, Bartłomiej Sienkiewicz, Jerzy Stępień, Wojciech Włodarczyk - Warszawa ; Kraków: Fundacja Węzły Pamięci : Muzeum Historii Polski ; Wydawnictwo Znak, 2014, s. 353-362
ISBN:
978-83-240-3130-6
Nr:
2168312715
lexical items
175

Title:
Znak Dziedzictwa Europejskiego : rozmowa z profesorem Jackiem Purchlą, ekspertem Komisji Europejskiej
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (58), s. 30-31
Access mode:
Nr:
2168275309
voice in discussion / interview
176

Title:
Wstęp
Source:
Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA, s. 3-8
Signature:
NP-1413/[3]/Magazyn
Nr:
2168301539
preface / summary
See main document
177

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 17-18, s. 1. - Tytuł numeru: Socmodernizm w architekturze
Nr:
2168300345
preface / summary
178

Author:
Title:
Miasto Europy Środkowej i jego tożsamość
Source:
Cywilizacja europejska : różnorodność i podziały. T. 3 / red. Maciej Koźmiński - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2014, s. 157-177
ISBN:
978-83-242-2375-6
Nr:
2168285951
chapter in monograph
179

Title:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present
Number:
nr 17-18
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2014
Nr:
2168300343
journal / series editorial
180

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 15, s. 1. - Tytuł numeru: Narody i stereotypy : Nations and Stereotypes
Nr:
2168322743
preface / summary
181

Author:
Conference:
Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe, Warszawa, Polska, od 2013-02-25 do 2013-02-25
Title:
Dziedzictwo kulturowe a kapitał społeczny
Source:
Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe : materiały pokonferencyjne : konferencja zorganizowana przez Polski Komitet do spraw UNESCO w Warszawie 25 lutego 2013 roku / red. Andrzej Rottermund - Warszawa: Polski Komitet do spraw UNESCO, 2014, s. 21-30
ISBN:
978-83-902939-8-1
Access mode:
Nr:
2168280479
chapter in conference materials
182

Author:
Title:
Mit Galicji = The Myth of Galicia
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 16 (2014) , s. 156-158. - Tytuł numeru: 1914-2014 : Stulecie Wielkiej Wojny
Nr:
2168322785
unreviewed article
183

Author:
Title:
Galicyjskie miejsca pamięci
Source:
Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA, s. 9-16
Signature:
NP-1413/[3]/Magazyn
Nr:
2168301537
chapter in unpublished scientific work
See main document
184

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 14, s. 1. - Tytuł numeru: Turcja - Türkiye - Turkey
Nr:
2168322733
preface / summary
185

Author:
Title:
Władcy snów na Rynku w Krakowie! = Masters of Dreams in Kraków's Main Market Square!
Source:
Władcy snów : symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 = Master of Dreams : Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914 / red. Barbara Górska - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2014, s. 0:00-0:01
ISBN:
978-83-63463-14-4
Nr:
2168312021
chapter in book
186

Author:
Andrzej Chwalba , Jacek Purchla , Robert Traba , Łukasz Galusek
Title:
Wojna i pamięć : z profesorami Andrzejem Chwalbą, Jackiem Purchlą i Robertem Trabą rozmawia Łukasz Galusek = War and Memory : Professors Andrzej Chwalba, Jacek Purchla and Robert Traba Talk to Łukasz Galusek
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 16, s. 10-21. - Tytuł numeru: 1914-2014 : Stulecie Wielkiej Wojny
Nr:
2168322759
voice in discussion / interview
187

Title:
Mit Galicji
Redakcja:
, Kos Wolfgang
, Komar Żanna
, Rydiger Monika
, Schwarz Werner Michael
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2014
Physical description:
465, [2] s.: il.; 28 cm
ISBN:
978-83-63463-18-2
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Purchla J., Kos W., Komar Ż., Rydiger M., Schwarz W. (red.), (2014), The Myth of Galicia, Kraków : International Cultural Centre ; Vienna : Wien Museum, 477, [2] s. ISBN 978-83-63463-21-2
Nr:
2168285633
See related chapters
188

Author:
Title:
Galicja po Galicji, czyli o niezwykłości mitu "zaginionego królestwa"
Source:
Mit Galicji / red. Jacek PURCHLA, Wolfgang Kos, Żanna Komar, Monika Rydiger, Werner Michael Schwarz - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2014, s. 89-93
ISBN:
978-83-63463-18-2
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Purchla J., (2014), Galicia after Galicia, or: On the Uniqueness of the Myth of the "Vanished Kingdom". [W:] Purchla J., Kos W., Komar Ż., Rydiger M., Schwarz W. (red.), The Myth of Galicia, Kraków : International Cultural Centre ; Vienna : Wien Museum, s. 87-91. ISBN 978-83-63463-21-2
Nr:
2168285639
chapter in book
See main document
189

Author:
Title:
Rynek Główny w Krakowie
Source:
Węzły pamięci niepodległej Polski / red. Zdzisław Najder, Anna Machcewicz, Michał Kopczyński, Roman Kuźniar, Bartłomiej Sienkiewicz, Jerzy Stępień, Wojciech Włodarczyk - Warszawa ; Kraków: Fundacja Węzły Pamięci : Muzeum Historii Polski ; Wydawnictwo Znak, 2014, s. 689-693
ISBN:
978-83-240-3130-6
Nr:
2168312721
lexical items
190

Title:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present
Number:
nr 14, 15, 16
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2014
Nr:
2168322725
journal / series editorial
191

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 80
Redakcja:
Wyrozumski Jerzy
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2014
Access mode:
Nr:
2168312339
journal / series editorial
192

Author:
Title:
Wiedeń, Kraków i Lwów na drodze ku nowoczesności
Source:
Mit Galicji / red. Jacek PURCHLA, Wolfgang Kos, Żanna Komar, Monika Rydiger, Werner Michael Schwarz - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2014, s. 154-160
ISBN:
978-83-63463-18-2
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Purchla J., (2014), Vienne, Kraków and Lviv on the Road to Modernity. [W:] Purchla J., Kos W., Komar Ż., Rydiger M., Schwarz W. (red.), The Myth of Galicia, Kraków : International Cultural Centre ; Vienna : Wien Museum, s. 159-165. ISBN 978-83-63463-21-2
Nr:
2168285637
chapter in book
See main document
193

Author:
Title:
Przyszłość przeszłości
Source:
Studium muzealne : cykl wykładów otwartych, styczeń - listopad 2013 / red. Maciej Kluss - Pszczyna: Wydawnictwo Muzeum Zamkowego, 2014, s. 138-148
ISBN:
978-83-60645-59-8
Nr:
2168300849
chapter in monograph
194

Author:
Title:
Przedmowa
Source:
Architektura międzywojennego Krakowa 1918-1939 : budynki, ludzie, historia - Kraków: Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2013, s. 5-8
ISBN:
978-83-936117-7-5 ; 978-83-936117-8-2
Nr:
2168294597
preface / summary
195

Author:
Title:
Historyczny krajobraz miejski
Source:
Rekomendacja UNESCO w sprawie historycznego krajobrazu miejskiego (2011) - Warszawa: Polski Komitet do spraw UNESCO, 2013, s. 5-12 - Bibliogr.
Nr:
2168296265
chapter in report
196

Title:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present
Number:
nr 10, 11, 12, 13
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2013
Nr:
2168278543
journal / series editorial
197

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 11, s. 1. - Tytuł numeru: Chorwacja w Europie
Nr:
2168322709
preface / summary
198

Title:
Kultura a rozwój
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2013
Physical description:
516 s.: il.; 25 cm
Series:
(Kultura się Liczy!)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja przygotowana we współpracy z: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Międzynarodowym Centrum Kultury.
ISBN:
978-83-63631-57-4
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-SA
Nr:
2168268986
See related chapters
199

Author:
Title:
Dziedzictwo kulturowe w Polsce : system prawny, finansowanie i zarządzanie
Source:
Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA - Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2013, s. 195-214 - Bibliogr.
Series:
(Kultura się Liczy!)
ISBN:
978-83-63631-57-4
Access mode:
Nr:
2168269066
chapter in textbook
See main document
200

Author:
Title:
Dziedzictwo kulturowe
Source:
Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA - Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2013, s. 39-56 - Bibliogr.
Series:
(Kultura się Liczy!)
ISBN:
978-83-63631-57-4
Access mode:
Nr:
2168269044
chapter in textbook
See main document
201

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 12, s. 1. - Tytuł numeru: Rumunia - Romania - România
Nr:
2168322715
preface / summary
202

Author:
Title:
Powrót Josepha Rykwerta
Source:
Pokusa miejsca : przeszłość i przyszłość miast = Seduction of Place : the History and Future of the City - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2013, s. 5-9
Series:
(Seria Heritologia ; 2)
ISBN:
978-83-63463-07-6
Nr:
2168311985
chapter in book
203

Author:
Title:
Miasto Europy Środkowej i jego tożsamość = The Central European City and Its Identity
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 10 (2013) , s. 56-93. - Streszcz., summ.
Nr:
2168278545
unreviewed article
204

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 79
Redakcja:
Wyrozumski Jerzy
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2013
Access mode:
Nr:
2168312337
journal / series editorial
205

Author:
Title:
Wiedeń a Kraków : zmienność relacji w XIX wieku
Source:
Galicja i jej dziedzictwo. [2], Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA, s. 9-22 - Bibliogr.
Signature:
NP-1413/[2]/Magazyn
Nr:
2168286717
chapter in unpublished scientific work
See main document
206

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 13, s. 1. - Tytuł numeru: Konflikty pamięci : Conflicts of Memory
Nr:
2168322719
preface / summary
207

Title:
Wstęp
Source:
Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA - Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2013, s. 13-17 - Bibliogr.
Series:
(Kultura się Liczy!)
ISBN:
978-83-63631-57-4
Access mode:
Nr:
2168305809
preface / summary
See main document
208

Author:
Title:
W stronę heritologii - Akademia Dziedzictwa 2001-2013
Source:
Akademia Dziedzictwa 2001-2013 : przegląd problemów badawczych z zakresu zarządzania i ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce / [red. nauk. Barbara Szyper, Michał WIŚNIEWSKI] - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2013, s. 9-10
ISBN:
978-83-63463-06-9
Nr:
2168271902
preface / summary
See main document
209

Author:
Title:
Rejestry i terytoria "epoki upamiętniania" = The Registers and Territories of the "Age of Commemoration"
Source:
Pamięć : rejestry i terytoria = Memory : Registers and Territories / red. Paulina Orłowska - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2013, s. 7-8
ISBN:
978-83-63463-13-7
Nr:
2168312015
chapter in book
210

Author:
Title:
Polska wobec europejskich standardów ochrony dziedzictwa kulturowego
Source:
Prace Komisji Spraw Europejskich PAU. - t. 6 (2013) , s. 33-42
Nr:
2168278541
article
211

Title:
The 1st Heritage Forum of Central Europe
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: International Cultural Centre, 2012
Physical description:
277, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-89273-96-3
Access mode:
Nr:
2168358530
conference materials
See related chapters
212

Title:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present
Number:
nr 6, 7, 8, 9
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2012
Nr:
2168331191
journal / series editorial
213

Author:
Title:
Miasto i uniwersytet wobec wyzwań współczesności : wykład inauguracyjny
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2011/2012 - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 43-52
ISBN:
978-83-7252-576-5
Nr:
2168358000
chapter in book
214

Author:
Title:
Historyczny krajobraz miejski - nowe podejście do ochrony dziedzictwa kulturowego?
Source:
Biuletyn Polskiego Komitetu do spraw UNESCO (2012) , s. 43-45
Nr:
2168308029
unreviewed article
215

Author:
Title:
Miasto i uniwersytet wobec wyzwań współczesności = The City and the University Facing the Challenges of the Present
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 24 (2012) , s. 7-15. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168233312
article
216

Author:
Marcin Fabiański , Jacek Purchla
Title:
Architektura Krakowa : przewodnik
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2012
Physical description:
456, [1] s.: il.; 21 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-08-04701-9
Nr:
2168233976
monograph
217

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 78
Redakcja:
Wyrozumski Jerzy
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2012
Access mode:
Nr:
2168340283
journal / series editorial
218

Author:
Title:
Naród - dziedzictwo - pamięć
Source:
Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego. - nr 2(4) (2012) , s. 59-68
Nr:
2168312147
unreviewed article
219

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 8, s. 1
Nr:
2168331211
preface / summary
220

Author:
Jacek Purchla , Magda Vášáryova
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 9, s. 1. - Tytuł numeru: Słowacja = Slovensko = Slovakia
Nr:
2168331217
preface / summary
221

Author:
Title:
La compleja centralidad de Cracovia
Source:
Europa : la ciudad central en el sistema urbano / red. Marcello Balbo - Quito: OLACCHI, 2012, s. 189-208
Series:
(Centralidades ; vol. 7)
ISBN:
978-9978-370-28-5
Nr:
2168251850
chapter in monograph
222

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 7, s. 1
Nr:
2168331203
preface / summary
223

Author:
Title:
Cultural Heritage and Social Capital
Source:
The 1st Heritage Forum of Central Europe / red. Jacek PURCHLA - Kraków: International Cultural Centre, 2012, s. 57-66
ISBN:
978-83-89273-96-3
Access mode:
Nr:
2168358532
chapter in conference materials
See main document
224

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 6, s. 1. - Tytuł numeru: Kultura i polityka = Culture and Politics
Nr:
2168331193
preface / summary
225

Author:
Aleksandr Lipatow , Jacek Purchla
Title:
Rozdwojenie jaźni : o rosyjskich dylematach rozmawiają profesorowie Aleksandr Lipatow i Jacek Purchla = A Split Mind : Professors Aleksanr Lipatov and Jacek Purchla Talk about Russian Dilemmas
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 6, s. 84-103. - Tytuł numeru: Kultura i polityka = Culture and Politics
Nr:
2168331197
voice in discussion / interview
226

Author:
Title:
Kraków i Lwów wobec nowoczesności
Source:
Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA, s. 51-64
Signature:
NP-1413/Magazyn
Nr:
2168246878
chapter in unpublished scientific work
See main document
227

Author:
Title:
Kraków stolicą polskiego Śródziemnomorza? = Krakow - the Capital of the Polish Mediterranean?
Source:
Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym? = Does Poland Lie on the Mediterranean? / red. Robert Kusek, Joanna Sanetra-Szeliga - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2012, s. 546-555. - Równolegle tekst pol. i ang.
ISBN:
978-83-63463-00-7
Nr:
2168312363
chapter in monograph
228

Author:
Title:
Wielowymiarowa lekcja Norwegii : Polska perspektywa na rezultaty projektu Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii = Norway's Multidimensional Lesson : the Results of the Management of UNESCO World Heritage Sites in Poland and Norway Project from the Polish Perspective
Source:
Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii = Management of UNESCO World Heritage Sites in Poland and Norway / red. Jacek PURCHLA ; Międzynarodowe Centrum Kultury - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2011, s. 400-409
ISBN:
978-83-89273-82-6
Nr:
2166511387
chapter in monograph
See main document
229

Author:
Conference:
Protecting and safeguarding cultural heritage. The systems of management of cultural heritage in the Visegrad countries, Kraków, Polska, od 2010-06-23 do 2010-06-25
Title:
Towards a System of Heritage Preservation in Poland
Source:
Protecting and Safeguarding Cultural Heritage : Systems of Management of Cultural Heritage in the Visegrad Countries / red. Jacek PURCHLA - Kraków: International Cultural Centre, 2011, s. 223-246
ISBN:
978-83-89273-87-1
Nr:
2168340543
chapter in conference materials
See main document
230

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 2, s. 1. - Tytuł numeru: Tożsamości wyobrażone = Imagined Identities
Nr:
2168331047
preface / summary
231

Author:
Title:
Sąsiad, pamięć, tożsamość
Source:
Gazeta Wyborcza. - 26 marca (supplemnet) (2011) , s. 2-3
Nr:
2168287835
unreviewed article
232

Title:
Laboratorium zmiany : z profesorem Jackiem Purchlą, jednym z jurorów międzynarodowego panelu oceniającego kandydatury polskich miast do tytułu ESK 2016, rozmawia Joanna Sanetra Szeliga
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 5, s. 110-123. - Tytuł numeru: Miasta do przemyślenia = Cities for Thought
Access mode:
Nr:
2168331105
voice in discussion / interview
233

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 3, s. 1. - Tytuł numeru: Miasto i muzeum = The City and the Museum
Nr:
2168331061
preface / summary
234

Author:
Title:
Preface
Source:
Protecting and Safeguarding Cultural Heritage : Systems of Management of Cultural Heritage in the Visegrad Countries / red. Jacek PURCHLA - Kraków: International Cultural Centre, 2011, s. 7-8
ISBN:
978-83-89273-87-1
Nr:
2168340541
preface / summary
See main document
235

Title:
Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii = Management of UNESCO World Heritage Sites in Poland and Norway
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2011
Physical description:
485 s.: il. kolor; 24 cm + Płyta CD
Notes:
Publikacja podsumowująca projekt zrealizowany przy wsparicu środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Bibliogr. przy niektórych art.
ISBN:
978-83-89273-82-6
Nr:
2166511160
See related chapters
236

Author:
Title:
Kraków i Lwów wobec nowoczesności
Source:
Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych (1866-1914) : studia i szkice / red. Krzysztof Fiołek, Marian Stala - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2011, s. 223-238
ISBN:
978-83-242-1658-1
Nr:
2168306059
chapter in monograph
237

Author:
Title:
Miasto i uniwersytet wobec wyzwań współczesności
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (45) (2011) , s. 14-15
Access mode:
Nr:
2168275359
unreviewed article
238

Conference:
Protecting and safeguarding cultural heritage. The systems of management of cultural heritage in the Visegrad countries, Kraków, Polska, od 2010-06-23 do 2010-06-25
Title:
Protecting and Safeguarding Cultural Heritage : Systems of Management of Cultural Heritage in the Visegrad Countries
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: International Cultural Centre, 2011
Physical description:
264 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-89273-87-1
Nr:
2168340525
conference materials
See related chapters
239

Title:
50/20 : szkice i eseje na dwudziestolecie Międzynarodowego Centrum Kultury
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2011
Physical description:
518, [2] s.: il.; 21 cm
Notes:
Dostępna również w angielskiej wersji: "50/20 : Sketches and Essays to Mark Twenty Years of the International Cultural Centre", Bibliogr. przy niektórych esejach
ISBN:
978-83-89273-84-0
Nr:
2168222474
240

Author:
Title:
Dziedzictwo kulturowe a kapitał społeczny
Source:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.) / kier. tematu: Jacek PURCHLA, s. 8-13
Signature:
NP-853/2/Magazyn
Nr:
2168246558
chapter in unpublished scientific work
See main document
241

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 4, s. 1. - Tytuł numeru: Sztuka zmienia miejsce = Art Is Changing (a) Place
Nr:
2168331069
preface / summary
242

Author:
Title:
Problematyka badań nad dziejami Krakowa i Lwowa w XIX wieku z perspektywy ostatniego dwudziestolecia : refleksja urbanologiczna = Problem of research on the history of Cracow and Lvov in the 19th Century from the Perspective of the Last Twenty Years : Urbanological Reflection
Source:
Galicja 1772-1918 : problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań. T. 1 / red. Agnieszka Kawalec, Wacław Wierzbieniec, Leonid Zaszkilniak - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2011, s. 200-212. - Summ.
ISBN:
978-83-7338-677-8 ; 978-83-7338-678-5
Nr:
2168221438
chapter in monograph
243

Author:
Title:
An Era of Vanishing Borders
Source:
50/20 : Sketches and Essays to Mark Twenty Years of the International Cultural Centre / [orig. conception and project supervision Jacek PURCHLA] - Kraków: International Cultural Centre, 2011, s. 500-502
ISBN:
978-83-89273-85-7
Nr:
2168233298
preface / summary
See main document
244

Author:
Title:
The Polonization of Jews : Some Examples from Kraków
Source:
Jews in Kraków / red. Michał Galas, Antony Polonsky - Oxford ; Portland, Oregon: The Littman Library of Jewish Civilization, 2011, s. 199-212. - Reprint w 2016 r.
Series:
(Polin : Studies in Polish Jewry ; vol. 23)
ISBN:
978-1-904113-63-8 ; 978-1-904113-64-5
Nr:
2168310959
chapter in monograph
245

Title:
50/20 : Sketches and Essays to Mark Twenty Years of the International Cultural Centre
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: International Cultural Centre, 2011
Physical description:
502, [2] s.: il.; 21 cm
Notes:
Dostępna również w polskiej wersji: "50/20 : szkice i eseje na dwudziestolecie Międzynarodowego Centrum Kultury", Bibliogr. przy niektórych esejach
ISBN:
978-83-89273-85-7
Nr:
2168233292
See related chapters
246

Title:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present
Number:
nr 2, 3, 4, 5
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2011
Nr:
2168331045
journal / series editorial
247

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 5, s. 1. - Tytuł numeru: Miasta do przemyślenia = Cities for Thought
Nr:
2168331085
preface / summary
248

Author:
Title:
Czy Kraków naprawdę przegrywa z Wrocławiem?
Source:
Myśl i polityka : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jackowi Marii Majchrowskiemu. 3 / red. Bogdan Szlachta - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2011, s. 333-337
ISBN:
978-83-7571-152-3
Access mode:
Nr:
2168308027
chapter in monograph
249

Author:
Title:
Dziedzictwo kulturowe a kapitał społeczny
Source:
Małopolskie Studia Regionalne. - Nr 1 (2011) , s. 5-8
Nr:
2168288349
article
250

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 77
Redakcja:
Wyrozumski Jerzy
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2011
Access mode:
Nr:
2168340281
journal / series editorial
251

Author:
Title:
Gry w miasto : rozmowy z Jackiem Purchlą o jego Krakowie
Publisher address:
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2011
Physical description:
366, [1] s.: il. kolor.; 21 cm
Series:
(Syndrom Krakowa ; 5)
Notes:
Źródła wywiadów s. 358-[360]
ISBN:
978-83-7638-109-1
Nr:
2168222758
book
252

Author:
Title:
W stronę systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce = Building a Cultural Heritage Preservation System in Poland
Source:
Zarządzanie Publiczne. - nr 2 (12) (2010) , s. 69-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168252310
article
253

Title:
Kultura a rozwój 20 lat po upadku komunizmu w Europie = Culture and Development 20 Years after the Fall of Communism in Europe
Redakcja:
Palmer Robert
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2010
Physical description:
207, [1] s.: il.; 22 cm
Notes:
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.,
ISBN:
978-83-89273-74-1
Nr:
2168222476
conference materials
254

Author:
Title:
Od redakcji = Editorial
Source:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 1, s. 1. - Tytuł numeru: Symbole i kalki = Symbols and Clichés
Nr:
2168331041
preface / summary
255

Author:
Title:
Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = The Campus of the Cracow University of Economics
Edition:
Wyd. 2 zm. i uzup.
Tłumaczenie:
Jacobs Michael
, Juruś Jerzy
, Taylor-Kucia Jessica
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Physical description:
165, [1] s.: il. kolor.; 26 cm
ISBN:
978-83-62511-00-6
Nr:
2168307491
book
256

Title:
Nie ma szkoły krakowskiej
Source:
Innowacyjny Start. - nr 1 (16), s. 2-3
Access mode:
Nr:
2168267548
voice in discussion / interview
257

Author:
Title:
Narodziny Wielkiego Krakowa
Source:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynnik rozwoju. Etap 1 / kier. tematu: Jacek PURCHLA, s. 62-69
Signature:
NP-853/1/Magazyn
Nr:
2168246532
chapter in unpublished scientific work
See main document
258

Author:
Title:
W stronę systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce
Source:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynnik rozwoju. Etap 1 / kier. tematu: Jacek PURCHLA, s. 5-31
Signature:
NP-853/1/Magazyn
Nr:
2168246526
chapter in unpublished scientific work
See main document
259

Author:
Title:
Dziedzictwo lokacji Krakowa : garść uwag na marginesie jubileuszu 750-lecia nadania miastu prawa magdeburskiego = On the Heritage of Cracow's Incorporation under Magdeburg Law - a Few Observations on the 750th Anniversary
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 835 (2010) , s. 41-46. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51582
article
260

Author:
Title:
Rola samorządu miejskiego w rozwoju funkcji metropolitalnych Krakowa po roku 1990
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
497 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-172
Nr:
52157
doctoral dissertation
261

Title:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present
Number:
nr 1
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2010
Nr:
2168331039
journal / series editorial
262

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 76
Redakcja:
Wyrozumski Jerzy
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2010
Access mode:
Nr:
2168340235
journal / series editorial
263

Author:
Title:
Jubileusz 70-lecia urodzin prof. Jana Szpaka
Source:
Kurier UEK. - nr 7 (39), s. 18-19
Access mode:
Nr:
2168274617
varia
264

Author:
Maria Buczek , Jakub Głowacki , Mirosław Gronicki , Jerzy Hausner , Krzysztof Markiel , Jacek Purchla , Joanna Sanetra-Szeliga , Agata Wąsowska-Pawlik , Barbara Worek
Title:
Kultura w kryzysie czy kryzys w kulturze : raport przygotowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: [b.m.], 2009
Physical description:
111 s.: il.
Access mode:
Nr:
2168238494
report
265

Author:
Title:
Kraków w cywilizacji europejskiej XX wieku
Source:
Kraków i Sankt Petersburg : dziedzictwo stołeczności : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie we współpracy z Instytutem Polskim/ Konsulatem Generalnym RP w Sankt Petersburgu w dniach 3-4 października 2008 / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2009, s. 11-[26]
ISBN:
978-83-89273-69-7
Nr:
2168241560
chapter in conference materials
See main document
266

Author:
Sonia Fayman , Krisztina Keresztely , Monika Murzyn-Kupisz , Jacek Purchla , Ewa Wojtoń , Grzegorz Micek
Title:
Realisation d'etudes sur les politiques de renouvellement urbain des villes d'Europe Centrale illustrées par la réhabilitation de quartiers existants : rapport final sur la ville de Cracovie en Pologne
Publisher address:
Paris ; Kraków: Act Consultants ; Międzynarodowe Centrum Kultury, 2009
Physical description:
102 s.: il.; 30 cm
Nr:
2166213820
report
267

Title:
Kraków i Sankt Petersburg : dziedzictwo stołeczności : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie we współpracy z Instytutem Polskim/ Konsulatem Generalnym RP w Sankt Petersburgu w dniach 3-4 października 2008
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2009
Physical description:
190, [2] s.: il. kolor; 24 cm
ISBN:
978-83-89273-69-7
Nr:
2168241550
conference materials
See related chapters
268

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 75
Redakcja:
Wyrozumski Jerzy
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2009
Access mode:
Nr:
2168340233
journal / series editorial
269

Author:
Aleksander Böhm , Piotr Dobosz , Paweł Jaskanis , Jacek Purchla , Bogusław Szmygin
Title:
Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2009
Physical description:
106 s.: il.; 21 cm
Notes:
Raport przygotowany na Kongres Kultury Polskiej 2009,
ISBN:
978-83-61587-17-0
Access mode:
Nr:
2166191160
book
270

Author:
Title:
Przyszłość naszej przeszłości
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (26) (2009) , s. 6-7
Access mode:
Nr:
2168248528
unreviewed article
271

Author:
Title:
Kraków - w stronę harmonii sztuki, technologii i organizacji?
Source:
Gazeta Sympozjalna. - nr 11 (2008) , s. 12
Nr:
2162063620
unreviewed article
272

Author:
Title:
Kraków w Europie Środka
Publisher address:
Olszanica; Kraków: Wydawnictwo BOSZ; Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008
Physical description:
347, [1] s.: il. kolor; 31 cm
Notes:
Spis ilustracji,
ISBN:
978-83-89747-75-4
Nr:
2166746864
book
273

Conference:
Międzynarodowa konferencja "Przywracanie pamięci: rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej", Kraków, Polska, od 2007-06-25 do 2007-06-26
Title:
Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008
Physical description:
413, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-89273-51-2
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn-Kupisz M., Purchla J. (red.), (2009), Reclaiming Memory: Urban Regeneration in the Historic Jewish Quarters of Central European Cities, Cracow : International Cultural Centre, 413, [1] s. ISBN 978-83-89273-66-6
Nr:
2165325680
conference materials
See related chapters
274

Author:
Title:
Dziedzictwo: balast czy szansa? : współczesne dylematy rozwoju Krakowa
Source:
Florencja i Kraków wobec dziedzictwa / red. Jacek PURCHLA ; [tł. z ang. Monika MURZYN-KUPISZ - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008, s. 355-364
ISBN:
978-83-89273-54-3
Nr:
2168234516
chapter in monograph
See main document
275

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 74
Redakcja:
Wyrozumski Jerzy
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2008
Access mode:
Nr:
2168340231
journal / series editorial
276

Conference:
Międzynarodowa konferencja "Barcelona i Kraków. Zmieniające się wizje - wizje zmian", Barcelona, Hiszpania, od 2007-03-29 do 2007-03-30
Title:
Barcelona i Kraków : zmieniające się wizje - wizje zmian : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 29-30 marca 2007
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008
Physical description:
224 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-89273-61-1
Nr:
51920
conference materials
See related chapters
277

Author:
Conference:
Międzynarodowa konferencja "Barcelona - Kraków: zmieniające się wizje - wizje zmian", Kraków, Polska, od 2007-03-29 do 2007-03-30
Title:
Barcelona - Kraków : zmieniające się wizje - wizje zmian
Source:
Barcelona i Kraków : zmieniające się wizje - wizje zmian : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 29-30 marca 2007 / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008, s. 7-8
ISBN:
978-83-89273-61-1
Nr:
2165691797
chapter in conference materials
See main document
278

Author:
Jacek Purchla , Stanisław Mancewicz
Title:
Co po nas zostanie?
Source:
Gazeta Wyborcza. - nr 69, s. 10. - [odczyt: 29.06.2011]
Access mode:
Nr:
2166747465
voice in discussion / interview
279

Author:
Aleksander Böhm , Piotr Dobosz , Paweł Jaskanis , Jacek Purchla , Bogusław Szmygin
Title:
Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989 [dokument elektroniczny]
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2008
Physical description:
111 s.
Access mode:
Nr:
2168324317
report
280

Author:
Conference:
Międzynarodowa konferencja "Przywracanie pamięci: rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej", Kraków, Polska, od 2007-06-25 do 2007-06-26
Title:
Świat po katastrofie : w poszukiwaniu utraconej pamięci
Source:
Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej / red. Monika MURZYN-KUPISZ, Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008, s. 7-10
ISBN:
978-83-89273-51-2
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Purchla J., (2009), A World after a Catastrophe : in Search of Lost Memory. [W:] Murzyn-Kupisz M., Purchla J. (red.), Reclaiming Memory: Urban Regeneration in the Historic Jewish Quarters of Central European Cities, Krakow : International Cultural Centre, s. 7-10. ISBN 978-83-89273-66-6
Nr:
2165326662
chapter in conference materials
See main document
281

Author:
Conference:
Międzynarodowa konferencja "Barcelona - Kraków: zmieniające się wizje - wizje zmian", Kraków, Polska, od 2007-03-29 do 2007-03-30
Title:
Kraków w Europie Środka - fazy kreacji miasta do XX wieku
Source:
Barcelona i Kraków : zmieniające się wizje - wizje zmian : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 29-30 marca 2007 / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008, s. 61-70
ISBN:
978-83-89273-61-1
Nr:
2165694142
chapter in conference materials
See main document
282

Title:
Florencja i Kraków wobec dziedzictwa
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008
Physical description:
395 s.: il. kolor.; 24 cm
Notes:
Materiały konferencji naukowej, Kraków 15-16 października 2007.,
ISBN:
978-83-89273-54-3
Nr:
2168233986
See related chapters
283

Conference:
Międzynarodowa konferencja "Kraków i Lublana a mit Europy Środkowej", Kraków, Polska, od 2006-12-11 do 2006-12-12
Title:
Kraków i Lublana a mit Europy Środkowej : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie w dniach 11-12 grudnia 2006
Redakcja:
Tłumaczenie:
Pomorska Joanna
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2007
Physical description:
175 s.: il. kolor.; 24 cm
Notes:
Indeks,
ISBN:
978-83-89273-50-5
Nr:
52207
conference materials
284

Author:
Jacek Purchla , Agnieszka Sabor , Jacek Ślusarczyk
Title:
Dziecko z dobrej rodziny : od prawa magdeburskiego do Unii Europejskiej : z prof. Jackiem Purchlą, historykiem miast, rozmawiają Agnieszka Sabor i Jacek Ślusarczyk
Source:
Tygodnik Powszechny. - nr 23, dodatek z okazji 750-lecia lokacji Krakowa, s. 6-7
Nr:
2166786667
voice in discussion / interview
285

Author:
Title:
Dziedzictwo a rozwój : konflikt czy szansa?
Source:
Gazeta Sympozjalna. - Nr 8 (2007) , s. 10-11
Nr:
2168288347
unreviewed article
286

Author:
Title:
Rozwój przestrzenny, urbanistyczny i architektoniczny Krakowa doby autonomii galicyjskiej i Drugiej Rzeczpospolitej = Spatial, Urban and Architectural Development of Krakow in the Times of the Galician Autonomy and the Second Republic
Source:
Kraków : nowe studia nad rozwojem miasta / red. Jerzy Wyrozumski - Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2007, s. 619-661. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Krakowska ; nr 150)
ISBN:
978-83-89131-52-2
Nr:
2168272330
chapter in monograph
287

Author:
Jacek Purchla , Aleksander B. Skotnicki
Title:
Przywrócić pamięć = Restoring Memory
Source:
Świat przed katastrofą : Żydzi krakowscy w dwudziestoleciu międzywojennym = A World before a Catastrophe : Krakow's Jews between the Wars / red. Jan M. Małecki - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2007, s. 5-7. - Album wydany w związku z wystawą zorganizowaną w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, 25 czerwca - 28 października 2007 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89273-45-1
Nr:
52208
varia
288

Title:
Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku : szanse i wyzwania
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2007
Physical description:
326, [2] s.: il. kolor.; 24 cm
ISBN:
978-83-89273-47-5
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn M., Purchla J. (red.), (2007), Cultural Heritage in the 21st Century: Opportunities and Challenges, Krakow : International Cultural Centre, 326, [1] s. ISBN 978-83-89273-46-8
Nr:
52051
289

Title:
Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury = Yearly of the International Cultural Centre
Number:
nr 16
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2007
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Yearly of the International Cultural Centre / [ed. Jacek PURCHLA] Krakow : International Cultural Centre, 2007. - no 16. - 157 s.: il.; 30 cm.
Nr:
2166241733
journal / series editorial
290

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 73
Redakcja:
Wyrozumski Jerzy
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2007
Access mode:
Nr:
2168340229
journal / series editorial
291

Author:
Title:
Małopolska or Galicia : Cracow's Dilemmas in Central Europe
Source:
Regions in Central and Eastern Europe : Past and Present / red. Hayashi Tadayuki, Fukuda Hiroshi - Sapporo: Hokkaido University. Slavic Research Center, 2007, s. 255-271. - Referat zaprezentowany na międzynarodowym sympozjum "Regions in Central and Eastern Europe : Past and Present" zorganizowanym na Hokkaido University (Sapporo) 14-16 grudnia 2005 r. - Bibliogr.
Series:
(21st Century COE Program Slavic Eurasian Studies ; no. 15)
ISBN:
978-4-938637-43-9
Nr:
2166233406
chapter in conference materials
292

Author:
Jacek Purchla , Agnieszka Sabor
Title:
Gry w miasto : z prof. Jackiem Purchlą, dyrektorem Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, rozmawia Agnieszka Sabor
Source:
Tygodnik Powszechny. - nr 35, s. 15
Nr:
2166786639
voice in discussion / interview
293

Author:
Title:
Miasto jako dzieło sztuki
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków. - R. 14 (styczeń-grudzień 2005) (2006) , s. 35-38
Nr:
2168324929
article
294

Author:
Title:
W środku Krakowa : rozmowy z Jackiem Purchlą o jego pasji i jego mieście
Publisher address:
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2006
Physical description:
182, [6] s.; 21 cm
Series:
(Syndrom Krakowa ; 2)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7188-945-3
Nr:
2166191258
book
295

Author:
Title:
Międzynarodowe Centrum Kultury - wydawnictwo i przestrzeń dla dialogu = International Culture Centre - Publisher and Space for Dialogue
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow. - R. 15 (styczeń-grudzień), s. 3-4
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Purchla J., (2006), International Culture Centre - Publisher and Space for Dialogue, "International Cultural Centre Cracow", Y. 15 (January-December 2006), s. 3-4.
Nr:
2168324751
preface / summary
296

Conference:
Dziedzictwo kresów - nasze wspólne dziedzictwo, Budapeszt, Węgry, od 2005-11-04 do 2005-11-05
Title:
Dziedzictwo kresów - nasze wspólne dziedzictwo?
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2006
Physical description:
341, [3] s., [11] s. tabl.: il. kolor.; 24 cm
Notes:
Indeks,
ISBN:
83-89273-29-2
Nr:
52318
conference materials
297

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 72
Redakcja:
Wyrozumski Jerzy
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2006
Access mode:
Nr:
2168340287
journal / series editorial
298

Author:
Title:
Kampus Akademii Ekonomicznej w Krakowie = The Campus of the Cracow University of Economics
Tłumaczenie:
Jacobs Michael
, Juruś Jerzy
, Taylor-Kucia Jessica
Publisher address:
Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006
Physical description:
158, [1] s.: il. kolor.; 31 cm
Notes:
Album wydany w ramach Programu Operacyjnego "Obserwatorium kultury",
ISBN:
83-922067-3-8
Nr:
2168219214
book
299

Conference:
Sympozjum Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie poświęcone dziedzictwu kulturowemu, Kraków, Polska, od 1991-05-28 do 1991-06-07
Title:
Dokument końcowy i propozycje delegacji państw uczestniczących w Sympozjum KBWE poświęconym dziedzictwu kulturowemu, Kraków, 28 maja - 7 czerwca 1991 = Final document and proposals submitted by the delegations of the States participating in the CSCE Symposium on the Cultural Heritage, Cracow, 28 May - 7 June 1991
Redakcja:
, Leśniak Teresa
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2006
Physical description:
124 s.; 24 cm
ISBN:
83-89273-34-9
Nr:
52384
conference materials
300

Author:
Title:
Międzynarodowe Centrum Kultury 2005+
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków. - R. 14 (styczeń-grudzień 2005), s. 3-4
Nr:
2168324919
preface / summary
301

Title:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków
Number:
R. 14 (styczeń-grudzień 2005), R. 15 (styczeń-grudzień)
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2006
Nr:
2168324129
journal / series editorial
302

Author:
Title:
Paradoksy stołeczności
Source:
Kraków i Norymberga w cywilizacji europejskiej : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 6-7 grudnia 2004 / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2005, s. 185-218 - Bibliogr.
ISBN:
83-89273-23-3
Nr:
2168220482
chapter in conference materials
See main document
303

Author:
Title:
Kraków i Norymberga w cywilizacji europejskiej (Zamiast wstępu)
Source:
Kraków i Norymberga w cywilizacji europejskiej : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 6-7 grudnia 2004 / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2005, s. 7-10
ISBN:
83-89273-23-3
Nr:
2168220480
chapter in conference materials
See main document
304

Title:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow
Number:
R. 13 (styczeń-grudzień 2004)
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2005
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: International Cultural Centre Cracow / [ed. Jacek PURCHLA] Cracow : ICC, 2005. - Y. 13 (January-December 2004). - 195, [4] s.: il.; 30 cm.
Nr:
2168320213
journal / series editorial
305

Author:
Title:
Dziedzictwo a transformacja
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury; Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005
Physical description:
67 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-89273-20-9
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Purchla J., (2005), Heritage and Transformation, Kraków : International Cultural Centre : Małopolska School of Public Administration at the Cracow University of Economics, 67 s. ISBN 83-89273-21-7
Nr:
2168220332
monograph
306

Author:
Title:
Rewitalizacja krakowskiego Kazimierza na tle przemian miast w Europie Środkowej po 1989 roku
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
409 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/273
Nr:
2168221230
doctoral dissertation
307

Author:
Title:
Hubert Ritter i hitlerowskie wizje Krakowa = Hubert Ritter and the Nazi Visions of Cracow
Source:
Rocznik Krakowski. - t. 71 (2005) , s. 159-187. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168340227
article
308

Author:
Title:
Słowacka tożsamość narodowa - podsumowanie
Source:
Kim są Słowacy? Historia, kultura, tożsamość / red. Jacek PURCHLA, Magda Vášáryová - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2005, s. 91-93
ISBN:
83-89273-22-5
Nr:
2168220470
chapter in conference materials
See main document
309

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 71
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2005
Access mode:
Nr:
2168340225
journal / series editorial
310

Title:
Kraków i Norymberga w cywilizacji europejskiej : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 6-7 grudnia 2004
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2005
Physical description:
283, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN:
83-89273-23-3
Nr:
2168220468
conference materials
See related chapters
311

Author:
Title:
Nowe wektory dialogu kultury = New Vectors in the Dialogue of Cultures
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow. - R. 13 (styczeń-grudzień 2004), s. 3-4
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Purchla J., (2005), New Vectors in the Dialogue of Cultures, "International Cultural Centre Cracow", Y. 13 (January-December 2004), s. 3-4.
Nr:
2168320215
preface / summary
312

Author:
Title:
Europa wobec dziedzictwa
Source:
Europa wobec dziedzictwa : modele mecenatu na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego / red. Łukasz Galusek - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, 2005, s. 31-36
ISBN:
83-89273-24-1
Nr:
2168271914
chapter in book
313

Title:
Kim są Słowacy? Historia, kultura, tożsamość
Redakcja:
, Vášáryova Magda
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2005
Physical description:
219, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-89273-22-5
Nr:
2168220334
conference materials
See related chapters
314

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 70
Redakcja:
Wyrozumski Jerzy
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2004
Access mode:
Nr:
2168340223
journal / series editorial
315

Author:
Title:
Kraków i Lwów : zmienność relacji w XIX i XX wieku
Source:
Kraków i Lwów w cywilizacji europejskiej : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 15-16 listopada 2002 / red. Jacek PURCHLA ; [tł. Marta Dyhas - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2003, s. 81-90
ISBN:
83-89273-01-2
Nr:
2168234820
chapter in conference materials
See main document
316

Author:
Title:
Dziedzictwo wobec wyzwań przyszłości
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków. - R. 11 (styczeń-grudzień 2002), s. 3-4
Nr:
2168324869
preface / summary
317

Title:
Kraków i Lwów w cywilizacji europejskiej : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 15-16 listopada 2002
Redakcja:
Tłumaczenie:
Dyhas Marta
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2003
Physical description:
241, [1] s.; 24 cm
ISBN:
83-89273-01-2
Nr:
2168234754
conference materials
See related chapters
318

Author:
Title:
Strategiczne cele polityki państwa w sferze ochrony zabytków w Polsce = Strategic Aims of State Policy in the Sphere of Monument Preservation in Poland
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow. - R. 12 (styczeń-grudzień) (2003) , s. 19-23
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Purchla J., (2004), Strategic Aims of State Policy in the Sphere of Monument Preservation in Poland, "International Cultural Centre Cracow", Y. 12 (January-December 2003), s. 20-24.
Nr:
2168247742
article
319

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 69
Redakcja:
Wyrozumski Jerzy
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2003
Access mode:
Nr:
2168340221
journal / series editorial
320

Title:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow
Number:
R. 11 (styczeń-grudzień 2002), R. 12 (styczeń-grudzień)
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2003
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: International Cultural Centre Cracow / [ed. Jacek PURCHLA] Cracow : ICC, 2003. - Y. 11 (January-December 2002). - 125, [4] s.: il.; 30 cm. ; International Cultural Centre Cracow / [ed. Jacek PURCHLA] Kraków : International Cultural Centre, 2004. - Y. 12 (January-December 2003). - 150, [3] s.: il.; 30 cm.
Nr:
2168324067
journal / series editorial
321

Author:
Title:
Wspomnienia
Source:
Janina Bieniarzówna w piątą rocznicę śmierci / red. Olga Dyba - Kraków: TMHiZK, 2002, s. 72-75
ISBN:
83-89131-00-5
Nr:
2168320415
varia
322

Author:
Title:
Europa Środkowa - nowy wymiar dziedzictwa
Source:
Europa Środkowa - nowy wymiar dziedzictwa : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 1-2 czerwca 2001 / red. Jacek PURCHLA ; [tł. Krzysztof Kowalczyk, Monika MURZYN, Małgorzata Słota, Krystyna Stankiewicz - Kraków: MCK, 2002, s. 7-9
ISBN:
83-85739-99-8
Nr:
2168321309
preface / summary
See main document
323

Author:
Title:
Kraków i Małopolska a metropolitalna przyszłość polskich miast = Kraków, Małopolska and the Metropolitan Future of Polish Cities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 587 (2002) , s. 81-91. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168226998
article
324

Conference:
Międzynarodowa konferencja nt. Europa Środkowa - nowy wymiar dziedzictw, Kraków, Polska, od 2001-06-01 do 2001-06-02
Title:
Europa Środkowa - nowy wymiar dziedzictwa : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 1-2 czerwca 2001
Redakcja:
Tłumaczenie:
Kowalczyk Krzysztof
, Słota Małgorzata
, Stankiewicz Krystyna
Publisher address:
Kraków: MCK, 2002
Physical description:
229 s.; 24 cm
ISBN:
83-85739-99-8
Nr:
2168321287
conference materials
See related chapters
325

Author:
Title:
Kultura a transformacja Polski
Source:
Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski / red. Jan Szomburg - Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2002, s. 13-18
ISBN:
83-917425-0-4
Nr:
2168288437
chapter in monograph
326

Conference:
Międzynarodowa konferencja nt. Kraków i Praga - dwie stolice Europy Środkowej, Kraków, Polska, od 2000-06-01 do 2000-06-02
Title:
Kraków i Praga - dwie stolice Europy Środkowej : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 1-2 czerwca 2000
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: MCK, 2002
Physical description:
224, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. częśc. przy ref.
ISBN:
83-85739-87-4
Nr:
2168321283
conference materials
See related chapters
327

Author:
Title:
Kraków i Praga - dwie stolice Europy Środkowej
Source:
Kraków i Praga - dwie stolice Europy Środkowej : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 1-2 czerwca 2000 / red. Jacek PURCHLA - Kraków: MCK, 2002, s. 7-9
ISBN:
83-85739-87-4
Nr:
2168321313
preface / summary
See main document
328

Author:
Conference:
Międzynarodowa konferencja nt. Kraków i Praga - dwie stolice Europy Środkowej, Kraków, Polska, od 2000-06-01 do 2000-06-02
Title:
Kraków około 1900 roku
Source:
Kraków i Praga - dwie stolice Europy Środkowej : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 1-2 czerwca 2000 / red. Jacek PURCHLA - Kraków: MCK, 2002, s. 115-121 - Bibliogr.
ISBN:
83-85739-87-4
Nr:
2168321315
chapter in conference materials
See main document
329

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 68
Redakcja:
Wyrozumski Jerzy
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2002
Access mode:
Nr:
2168340219
journal / series editorial
330

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 67
Redakcja:
Wyrozumski Jerzy
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2001
Access mode:
Nr:
2168340151
journal / series editorial
331

Author:
Title:
Zamiast wstępu
Source:
Od świata granic do świata horyzontów / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2001, s. 5-8
ISBN:
83-85739-81-5
Nr:
2168321319
preface / summary
See main document
332

Title:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków
Number:
R. 10 (styczeń-grudzień)
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2001
Nr:
2168248562
journal / series editorial
333

Author:
Title:
Laudacja promotorska
Source:
Nadanie Janowi Małeckiemu tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001, s. 7-10
ISBN:
83-7252-102-6
Nr:
2168320977
chapter in book
334

Title:
Od świata granic do świata horyzontów
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2001
Physical description:
343 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych art.
ISBN:
83-85739-81-5
Access mode:
Nr:
2168321281
See related chapters
335

Author:
Title:
Kultura a transformacja Polski
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków. - R. 10 (styczeń-grudzień) (2001) , s. 28-30
Nr:
2168247786
article
336

Author:
Title:
Międzynarodowe Centrum Kultury 1991-2001 : zapis pierwszej dekady
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków. - R. 10 (styczeń-grudzień) (2001) , s. 5-7
Nr:
2168247796
article
337

Author:
Conference:
Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii, Jasło, Polska, od 1999-04-23 do 1999-04-24
Title:
Problemy rozwoju przestrzennego Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej
Source:
Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej : materiały z sesji, Jasło, 23-24 kwietnia 1999 = Die räumliche Entwicklung der Städte Zwischen den Flüssen Dunajec und San während der Galizischen Autonomie : Publikation der Beiträge zur Tagung, Jasło, 23.-24 April 1999 / red. Zbigniew Beiersdorf, Andrzej Laskowski - Jasło ; Rzeszów: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 2001, s. 43-61
ISBN:
83-912430-2-8
Nr:
2168356060
chapter in conference materials
See main document
338

Author:
Title:
Dziedzictwo a rozwój
Source:
Dziedzictwo a rozwój : doświadczenie Krakowa / red. Maria Reklewska - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, 2000, s. 59-73 - Bibliogr.
ISBN:
83-85739-71-8
Nr:
2168248592
chapter in monograph
339

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 65/66
Redakcja:
Wyrozumski Jerzy
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2000
Access mode:
Nr:
2168340147
journal / series editorial
340

Author:
Title:
Przemysł kulturowy województwa małopolskiego
Kierownictwo:
Publisher address:
b. m.: b. w., 2000
Physical description:
67 k.: il.; 30 cm
Nr:
2168328977
report
341

Author:
Title:
Prehistoria
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1925-2000 / red. Jan M. Małecki - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 15-20
ISBN:
83-7252-048-8
Nr:
2168248418
chapter in monograph
342

Author:
Title:
Kraków w Europie Środka
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2000
Physical description:
250, [1] s.: il.; 32 cm
ISBN:
83-85739-76-9
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Purchla J., (2000), Cracow in the European Core, Cracow : International Cultural Centre, 250, [1] s. ISBN 83-85739-73-4
Dostępne również w języku francuskim: Purchla J., (2001), Cracovie au cœur de l'Europe, Cracovie : Centre International de la Culture, 250, [1] s. ISBN 83-85739-83-1
Dostępne również w języku niemieckim: Purchla J., (2003), Krakau: Mitten in Europa, Krakau : Internationales Kulturzentrum, 251 s. ISBN 83-85739-98-X
Dostępne również w języku rosyjskim: Purchla J., (2004), Krakov v serdcevine Evropy, Krakov : Meždunarodnyj Centr Kul'tury, 263, [1] s. ISBN 83-89273-13-6
Nr:
2168233978
book
343

Author:
Marcin Fabiański , Jacek Purchla
Title:
Przewodnik po architekturze Krakowa
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2000
Physical description:
361 s., [5] s. map: il.; 21 cm
ISBN:
83-08-03024-6
Nr:
2168233994
monograph
344

Author:
Jacek Purchla , Eugenia Bok
Title:
Prezent od księcia
Source:
Eksperyment. - nr 5, s. 7
Nr:
2168272410
voice in discussion / interview
345

Author:
Jacek Purchla , Bogusława Pałczyńska
Title:
Pomnik filantropii i hojności
Source:
Eksperyment. - nr 3, s. 19
Nr:
2168284087
voice in discussion / interview
346

Title:
Dziedzictwo a turystyka : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 17-20 września 1998
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 1999
Physical description:
181 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-85739-67-X
Access mode:
Nr:
2168271908
conference materials
See related chapters
347

Author:
Title:
Dziedzictwo a turystyka
Source:
Dziedzictwo a turystyka : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 17-20 września 1998 / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 1999, s. 7-9
ISBN:
83-85739-67-X
Nr:
2168271910
chapter in conference materials
See main document
348

Author:
Title:
Metropolitalna przyszłość polskich miast
Source:
Metropolie w procesie przemian / kier. projektu: Jacek PURCHLA, s. 1[61]-12[72]
Signature:
NP-569/Magazyn
Nr:
2168258986
chapter in unpublished scientific work
See main document
349

Author:
Jacek Purchla , Janusz Sepioł
Title:
Metropolie a rozwój regionalny Polski
Source:
Metropolie w procesie przemian / kier. projektu: Jacek PURCHLA, s. 1[44]-17[60] - Bibliogr.
Signature:
NP-569/Magazyn
Nr:
2168258984
chapter in unpublished scientific work
See main document
350

Author:
Jacek Purchla , Andrzej Rottermund
Title:
Projekt reformy ustroju publicznych instytucji kultury w Polsce
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków. - nr 8 (1999) , s. 58-67
Nr:
2168269060
article
351

Author:
Conference:
Sesja Naukowa nt. Narodziny Nowej Huty, Kraków, Polska, od 1998-04-25 do 1998-04-25
Title:
Nowa Huta jako problem badawczy
Source:
Narodziny Nowej Huty : materiały sesji naukowej odbytej 25 kwietnia 1998 roku - Kraków: TMHiZK, 1999, s. 7-14
Series:
(Rola Krakowa w Dziejach Narodu ; 18)
ISBN:
83-909104-3-8
Nr:
2168362492
chapter in conference materials
352

Author:
Title:
Czy Kraków powinien być metropolią? Kilka uwag o funkcjach metropolitalnych Krakowa
Source:
Metropolitalne funkcje Krakowa. Vol. 1 = Metropolitane Funktionen Krakaus / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 1998, s. 47-58
ISBN:
83-85739-55-6
Nr:
2168306089
chapter in conference materials
See main document
353

Author:
Title:
Mayors and City Halls
Source:
Mayors and City Halls : Local Government and the Cultural Space in the Late Habsburg Monarchy : International Conference : 30 November - 2 December 1995, Cracow / red. Jacek PURCHLA - Cracow: International Cultural Centre, 1998, s. 7-10
ISBN:
83-85739-57-2
Nr:
2168269956
chapter in conference materials
See main document
354

Title:
Metropolitalne funkcje Krakowa. Vol. 1 = Metropolitane Funktionen Krakaus
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 1998
Physical description:
114, [1] s.; 24 cm
ISBN:
83-85739-55-6
Nr:
2168306079
conference materials
See related chapters
355

Title:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków
Number:
R. 7 (czerwiec 1997 - grudzień 1998)
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 1998
Nr:
2168324047
journal / series editorial
356

Title:
Mayors and City Halls : Local Government and the Cultural Space in the Late Habsburg Monarchy : International Conference : 30 November - 2 December 1995, Cracow
Redakcja:
Publisher address:
Cracow: International Cultural Centre, 1998
Physical description:
286 s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-85739-57-2
Nr:
2168269954
conference materials
See related chapters
357

Author:
Jacek Purchla , Janusz Sepioł
Title:
Metropolie a rozwój regionalny Polski
Source:
Metropolitalne funkcje Krakowa. Vol. 1 = Metropolitane Funktionen Krakaus / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 1998, s. 13-32
ISBN:
83-85739-55-6
Nr:
2168306085
chapter in conference materials
See main document
358

Author:
Title:
Dziedzictwo a Akademia. Strategia ochrony miasta, zabytkowe zespoły szkół wyższych Krakowa
Source:
Biuletyn Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK). - Nr 40 (1998) , s. 13-15
Nr:
2168288441
article
359

Author:
Title:
Metropolitalne funkcje Krakowa a nowy podział regionalny Polski
Source:
Metropolitalne funkcje Krakowa. Vol. 1 = Metropolitane Funktionen Krakaus / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 1998, s. 7-12
ISBN:
83-85739-55-6
Nr:
2168306087
chapter in conference materials
See main document
360

Author:
Title:
Potencjał kultury - balast czy szansa rozwoju?
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków. - R. 7 (czerwiec 1997 - grudzień 1998), s. 3-4
Nr:
2168324755
preface / summary
361

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 64
Redakcja:
Wyrozumski Jerzy
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1998
Access mode:
Nr:
2168340119
journal / series editorial
362

Author:
Title:
Architektura Lwowa XIX wieku (1772-1918), 14 listopada 1997 - 14 stycznia 1998
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków. - R. 7 (czerwiec 1997 - grudzień 1998), s. 89
Nr:
2168324759
varia
363

Title:
Metropolitalne funkcje Krakowa. Vol. 2 = Metropolitane Funktionen Krakaus
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 1998
Physical description:
341, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-8573-956-4
Nr:
2168306081
conference materials
364

Author:
Title:
Local Government and the Civilizational Space of Cracow in the 19th Century
Source:
Mayors and City Halls : Local Government and the Cultural Space in the Late Habsburg Monarchy : International Conference : 30 November - 2 December 1995, Cracow / red. Jacek PURCHLA - Cracow: International Cultural Centre, 1998, s. 253-274
ISBN:
83-85739-57-2
Nr:
2168269970
chapter in conference materials
See main document
365

Author:
Zbigniew Beiersdorf , Jacek Purchla
Title:
Dom pod Globusem : dawna siedziba krakowskiej Izby Handlowej i Przemysłowej = The Globe House : the Former Headquarters of the Cracow Chamber of Commerce and Industry
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Literackie, 1997
Physical description:
199, [4] s.: fot. (w tym kolor.), rys.; 30 cm
Notes:
Zsfg., Bibliogr.
ISBN:
83-08-02762-8
Nr:
2168248456
monograph
366

Author:
Title:
Piotr Krakowski
Source:
Tygodnik Powszechny. - nr 8, s. 4
Nr:
2168363682
varia
367

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Radio : szanse i wyzwania : materiały konferencji "Kulturotwórcza Rola Radia", Kraków 14-15 lutego 1997 - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury; Polskie Radio Kraków, 1997, s. 3-4
Redakcja:
Leśniak Teresa
Prace pomocnicze:
Gawlik Jan Paweł
ISBN:
83-85739-42-4
Nr:
2168290511
preface / summary
368

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Sztuka około 1900 w Europie Środkowej : centra i prowincje artystyczne : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 20-24 października 1994 / red. Piotr Krakowski, Jacek PURCHLA - Kraków: MCK, 1997, s. 7-10
ISBN:
83-85739-41-6
Nr:
2168328825
preface / summary
See main document
369

Author:
Title:
Dziewiętnastowieczny Kraków jako problem konserwatorski
Source:
Miasto historyczne : potencjał dziedzictwa / [red. nauk. Krzysztof BROŃSKI, Jacek PURCHLA, Zbigniew K. Zuziak] - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 1997, s. 135-146
ISBN:
83-85739-45-9
Nr:
2166158792
chapter in monograph
See main document
370

Title:
Miasto historyczne : potencjał dziedzictwa
, Zuziak Zbigniew K.
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 1997
Physical description:
223, [5] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych art.
ISBN:
83-85739-45-9
Nr:
2166124152
See related chapters
371

Author:
Title:
Piotr Krakowski (1925-1997)
Source:
Rocznik Krakowski. - t. 63 (1997) , s. 167-169
Access mode:
Nr:
2168340115
unreviewed article
372

Conference:
Sztuka około 1900 w Europie Środkowej. Centra i prowincje artystyczne, Kraków, Polska, od 1994-10-20 do 1994-10-24
Title:
Sztuka około 1900 w Europie Środkowej : centra i prowincje artystyczne : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 20-24 października 1994
Redakcja:
Krakowski Piotr
Publisher address:
Kraków: MCK, 1997
Physical description:
219, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-85739-41-6
Nr:
2168328693
conference materials
See related chapters
373

Author:
Title:
Urbanistyka, architektura i budownictwo
Source:
Kraków w latach 1918-1939 / red. Janina BIENIARZÓWNA, Jan M. MAŁECKI - Kraków: Wydaw. Literackie, 1997, s. 149-190
Series:
(Dzieje Krakowa ; t. 4)
ISBN:
83-08-02764-4
Nr:
2168248406
chapter in monograph
See main document
374

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 63
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1997
Access mode:
Nr:
2168340107
journal / series editorial
375

Author:
Title:
Dziedzictwo a rozwój : zarządzanie miastami zabytkowymi a prawa rynku w doświadczeniach Europy Środkowej
Source:
Miasto historyczne : potencjał dziedzictwa / [red. nauk. Krzysztof BROŃSKI, Jacek PURCHLA, Zbigniew K. Zuziak] - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 1997, s. 9-18
ISBN:
83-85739-45-9
Note another doc.:
Także: Purchla J., (2001), Dziedzictwo a rozwój : zarządzanie miastami zabytkowymi a prawa rynku w doświadczeniach Europy Środkowej. [W:] Purchla J. (red.), Od świata granic do świata horyzontów, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 120-132. ISBN 83-85739-81-5
Nr:
2166158778
chapter in monograph
See main document
376

Author:
Jacek Purchla , Janusz Sepioł
Title:
Metropolie a rozwój regionalny Polski
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 11 (1997) , s. 3-19
Nr:
2168288345
article
377

Author:
Conference:
Sztuka około 1900 w Europie Środkowej. Centra i prowincje artystyczne, Kraków, Polska, od 1994-10-20 do 1994-10-24
Title:
Kraków i jego architektura na przełomie wieków
Source:
Sztuka około 1900 w Europie Środkowej : centra i prowincje artystyczne : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 20-24 października 1994 / red. Piotr Krakowski, Jacek PURCHLA - Kraków: MCK, 1997, s. 61-76
ISBN:
83-85739-41-6
Nr:
2168328827
chapter in conference materials
See main document
378

Author:
Title:
Miasto niepokorne : znaczenie lat 1945-1956 dla rozwoju Krakowa
Source:
Kraków - Małopolska w Europie środka : studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Krzysztof BROŃSKI, Jacek PURCHLA, Jan SZPAK - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1996, s. 271-286
ISBN:
83-7052-982-8
Nr:
2168246388
chapter in monograph
See main document
379

Author:
Title:
Kraków metropolitą? Wykład inauguracyjny
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1995/96 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996, s. 15-26
ISBN:
83-86439-68-8
Nr:
2168357986
chapter in book
380

Author:
Title:
Kraków - prowincja czy metropolia?
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1996
Physical description:
146 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.,
ISBN:
83-7052-390-0
Nr:
2168248446
monograph
381

Author:
Title:
Pięć lat Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków. - R. 5 (czerwiec 1995 - maj 1996), s. 3-5
Nr:
2168324749
preface / summary
382

Author:
Title:
Management of Historical Cities and Market Forces. The Central European Experience
Source:
The Historical Metropolis : a Hidden Potential : International Conference 26-29 May 1996 Cracow / acad. ed. Jacek Purchla, s. 247-255
ISBN:
83-85739-35-1
Nr:
2168247382
chapter in conference materials
See main document
383

Title:
The Historical Metropolis : a Hidden Potential : International Conference 26-29 May 1996 Cracow
Redakcja:
Publisher address:
Cracow: International Cultural Centre, 1996
Physical description:
255 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-85739-35-1
Nr:
2168247374
conference materials
See related chapters
384

Title:
Kraków - Małopolska w Europie środka : studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1996
Physical description:
314 s.; 25 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7052-982-8
Nr:
2168246340
See related chapters
385

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 62
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1996
Access mode:
Nr:
2168340095
journal / series editorial
386

Author:
Title:
Should Cracow Be a Metropolis?
Source:
The Historical Metropolis : a Hidden Potential : International Conference 26-29 May 1996 Cracow / acad. ed. Jacek Purchla, s. 169-179
ISBN:
83-85739-35-1
Nr:
2168247380
chapter in conference materials
See main document
387

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 61
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1995
Access mode:
Nr:
2168340065
journal / series editorial
388

Author:
Title:
List do Redakcji
Source:
Znak. - nr 10 (485) (1995) , s. 176-179. - Tytuł numeru: O odpowiedzialności
Access mode:
Nr:
2168362906
polemic
389

Author:
Title:
Jakie Centrum?
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków. - R. 4 (czerwiec 1994 - maj 1995), s. 3-5
Nr:
2168324741
preface / summary
390

Author:
Title:
Czy Kraków powinien być metropolią? Kilka uwag o funkcjach metropolitalnych Krakowa
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 9 (1994) , s. 3-10
Nr:
2168358550
article
391

Author:
Krzysztof Broński , Zbigniew Zuziak
Title:
Marketing turystyczny dla historycznych dzielnic miast polskich. T. 1, Założenia metodyczne
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 1994
Physical description:
171 k.; 30 cm
Nr:
2168327341
report
392

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 60
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1994
Access mode:
Nr:
2168340063
journal / series editorial
393

Author:
Title:
Teatr i jego architekt : w stulecie otwarcia gmachu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie = Das Theater und sein Architekt
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 1993
Physical description:
125, [3] s., [72] s. tabl.: il.; 30 cm
Notes:
Tekst równol. pol. i niem., Bibliogr.
ISBN:
83-85739-06-8
Nr:
2168248596
monograph
394

Author:
Peter C. Seel , Jacek Purchla
Title:
Preface
Source:
Cultural Policies : 28-29 September, 1992 - Kraków: Publishing-House "Secesja", 1993, s. 5-6
ISBN:
83-85739-02-5
Nr:
2168348832
preface / summary
395

Author:
Title:
Preface
Source:
Managing Historic Cities / red. Zbigniew Zuziak - Kraków: International Cultural Centre, 1993, s. 7-8
ISBN:
83-85739-07-6
Nr:
2168324681
preface / summary
396

Author:
Title:
Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego : w 100-lecie gmachu Akademii Ekonomicznej w Krakowie = The Duke Aleksander Lubomirski Foundation : on the Centenary of the Academy of Economics Building in Cracow
Publisher address:
Kraków: "Secesja", 1993
Physical description:
80, [3] s., [13] k. tabl.: ., il., fot., pl., portr.; 21cm
Notes:
Tekst równol. pol. i ang.,
ISBN:
83-85483-83-7
Nr:
2168247384
monograph
397

Title:
Dziedzictwo kulturowe jako produkt turystyczny
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 1993
Physical description:
71 k.; 30 cm
Nr:
2168327339
report
398

Author:
Title:
Polska na tle europejskiej tradycji samorządowej
Source:
Samorząd państwa obywatelskiego - pozycja ustrojowa samorządu terytorialnego w Polsce oraz w państwach Wspólnot Europejskich : nieautoryzowane materiały z konferencji 7 listopada 1993 r. - Warszawa: Polska Fundacja im. Roberta Schumana, 1993, s. 30-36
Nr:
2168259506
chapter in conference materials
399

Author:
Title:
Europejski miesiąc kultury w Krakowie : czerwiec 1992 = European Cultural Month in Cracow : June 1992
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 1993
Physical description:
239, [1] s.: il.; 20x22 cm
Notes:
Równolegle tekst polski i angielski.,
ISBN:
83-85739-03-3
Nr:
2168328713
book
400

Author:
Title:
Municipal Authorities and Culture in Kraków
Source:
Cultural Policies : 28-29 September, 1992 - Kraków: Publishing-House "Secesja", 1993, s. 19-26
ISBN:
83-85739-02-5
Nr:
2168348826
chapter in conference materials
401

Author:
Title:
Krakau unter österreichiser Herrschaft 1846-1918 : Faktoren seiner Entwicklung
Tłumaczenie:
Miedziński Michał
, Czownicki Jacek
Publisher address:
Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag, 1993
Physical description:
144 s., [16] s. tabl.: il.; 24 cm
ISBN:
3-205-05489-X
Nr:
2168313365
book
402

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 59
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1993
Access mode:
Nr:
2168340059
journal / series editorial
403

Author:
Title:
19th-Century Kraków from the Monument Conservation Perspective
Source:
Managing Historic Cities / red. Zbigniew Zuziak - Kraków: International Cultural Centre, 1993, s. 189-199. - Summ.
ISBN:
83-85739-07-6
Nr:
2168324707
chapter in book
404

Author:
Title:
Pomiędzy kulturą uniwersalną a tradycją
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków. - R. nr 3 (1993) , s. 3-5
Nr:
2168247810
article
405

Author:
Title:
Matecznik Polski : pozaekonomiczne czynniki rozwoju Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej
Publisher address:
Kraków: Znak, 1992
Physical description:
183, [1] s., [56] s. tabl., [6] k. pl: faks., fot., portr.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.,
ISBN:
83-7006-392-6
Nr:
2168248454
monograph
406

Author:
Title:
The Beginning was Also the End
Source:
Austria Today. - nr 3 (1992) , s. 19-20. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168343990
unreviewed article
407

Title:
Procesy urbanizacyjne w Galicji w XIX i XX wieku
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1992
Physical description:
319 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/422
Nr:
2168309427
doctoral dissertation
408

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 58
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1992
Access mode:
Nr:
2168340045
journal / series editorial
409

Conference:
ICC International Seminar on Managing Tourism in Historic Cities, Kraków, Polska, od 1992-06-27 do 1992-07-01
Title:
Managing Tourism in Historic Cities
, Görlich Krzysztof
, Kłosowski Stefan
, Zuziak Zbigniew
Publisher address:
Kraków: City Prof, 1992
Physical description:
271 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-85739-00-9
Nr:
52903
conference materials
410

Title:
Final Document and Proposals Submitted by the Delegations of the Participating States : CSCE Symposium on the Cultural Heritage, Cracow, 28 May - 7 June 1991
Redakcja:
Publisher address:
Cracow: International Cultural Centre, 1991
Physical description:
61 s.; 26 cm
Nr:
2168292103
conference materials
411

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 57
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1991
Access mode:
Nr:
2168340285
journal / series editorial
412

Title:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Number:
t. 56
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1990
Access mode:
Nr:
2168312353
journal / series editorial
413

Author:
Jacek Purchla , Tomasz Fiałkowski
Title:
Stolica Europy środka? : z drem Jackiem Purchlą, wiceprezydentem Krakowa, rozmawia Tomasz Fiałkowski
Source:
Tygodnik Powszechny. - nr 48, s. 7
Nr:
2168363672
voice in discussion / interview
414

Author:
Title:
Pozaekonomiczne czynniki rozwoju Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej = Noneconomic Factors of Krakow's Development in the Period of Galician Home-Rule
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990
Physical description:
233 s.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 96)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168245958
monograph
415

Author:
Title:
Konstytucja dla Krakowa : tradycja i przyszłość krakowskiego samorządu terytorialnego
Source:
Znak. - nr 1 (416) (1990) , s. 84-93. - Tytuł numeru: Powrót do Europy
Access mode:
Nr:
2168288407
article
416

Author:
Title:
Jak powstał nowoczesny Kraków
Edition:
Wyd. 2 przejrz. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1990
Physical description:
143, [100] s.: il.; 20 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. ang.,
ISBN:
83-08-02087-9
Nr:
2168272294
monograph
417

Author:
Title:
Kraków u progu autonomii galicyjskiej = Cracow at the Dawn of Galician Autonomy
Source:
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook. - t. 56 (1990) , s. 169-200. - Summ.
Nr:
2168312361
article
418

Author:
Title:
Rola fundacji w rozwoju Krakowa na przełomie XIX i XX wieku
Source:
Z przeszłości Krakowa / red. Jan M. MAŁECKI - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, s. 265-291
ISBN:
83-01-09645-4
Nr:
2166159122
chapter in monograph
See main document
419

Conference:
Krakau zur Zeit der galizischen Autonomie (1866-1914), Graz, Austria, od 1989-06-30 do 1989-07-01
Title:
Krakau 1846-1918 : Entwicklung einer Polnischen Stadt in der Habsburgermonarchie
Source:
Krakau - Graz : Begegnung in Geschichte und Kultur : Tagungsband über das gleichnamige Symposium (30.6., 1.7.1989) im Rahmen der Ausstellung des Grazer Stadtmuseums "Krakau zur Zeit der galizischen Autonomie (1866-1914)" (28.6.-6.8.1989) - Graz: Stadtmuseum, 1989, s. 19-28
Access mode:
Nr:
2168321957
chapter in conference materials
420

Author:
Title:
Głos o przyszłości Krakowa
Source:
Kraków : magazyn kulturalny. - T. 22, nr 2 (1989) , s. 27
Nr:
2168368372
unreviewed article
421

Author:
Zbigniew Beiersdorf , Jacek Purchla
Title:
Dom pod Globusem : dawna siedziba krakowskiej Izby Handlowej i Przemysłowej
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Literackie, 1988
Physical description:
102, 60 k. tabl., 1 mapa: fot., rys.; 20 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-08-01032-6
Nr:
2168290605
monograph
422

Author:
Title:
Formowanie się środowiska architektów krakowskich w drugiej połowie XIX wieku
Source:
Rocznik Krakowski. - t. 54 (1988) , s. 117-136
Access mode:
Nr:
2168306071
article
423

Author:
Title:
Jeszcze o pracowni fotograficznej Walerego Rzewuskiego
Source:
Rocznik Krakowski. - t. 55 (1988) , s. 259-262
Access mode:
Nr:
2168368218
article
424

Author:
Title:
O architekturze krakowskiej połowy XIX wieku
Source:
Rocznik Krakowski. - t. 53 (1987) , s. 97-138
Access mode:
Nr:
2166191735
article
425

Author:
Title:
Architektura krakowska 2. połowy XIX wieku a Wiedeń : z problematyki polsko-austriackich związków artystycznych w okresie historyzmu = Cracow Architecture in the Second Half of the 19th Century and Vienna : Some Aspects of the Polish-Austrian Artistic Relationships in the Period of Historicisim
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 137-138. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318501
varia
426

Author:
Title:
Jan Zawiejski : architekt przełomu XIX i XX wieku
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986
Physical description:
404 s.: fot., rys.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-06458-7
Nr:
2168295217
monograph
427

Author:
Title:
Autonomia galicyjska a rozwój Krakowa na przełomie XIX i XX wieku = Galician Home-Rule and Cracow's Development at the Turn of 19th and 20th Centuries
Source:
Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki rozwoju miast : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 października 1983 r. z okazji 25-lecia Zakładu Historii Gospodarczej Akademii Ekonomicznej w Krakowie - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 77-92 - Summ.
Nr:
2168295223
chapter in conference materials
428

Author:
Title:
Z dziejów mieszczaństwa krakowskiego w XIX i XX wieku
Source:
Znak. - nr 9-10 (370-371) (1985) , s. 109-125
Access mode:
Nr:
2168247720
article
429

Author:
Title:
Wien - Krakau im 19. Jahrhundert : (zwei Studien über die österreichisch-polnischen Beziehungen in den Jahren 1866-1914)
Publisher address:
Wien: Pax Christi - Werk Janineum, 1985
Physical description:
80 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
3-85264-249-3
Nr:
2166191000
book
430

Author:
Title:
Autonomia galicyjska a rozwój Krakowa na przełomie XIX i XX wieku
Source:
Znak. - nr 1 (350) (1984) , s. 54-71
Access mode:
Nr:
2168247724
article
431

Author:
Title:
Kraków przed stu laty
Source:
Kronika Krakowa. - 1978 (1984) , s. 271-281
Nr:
2168295227
unreviewed article
432

Author:
Title:
Schronisko fundacji księcia Aleksandra Lubomirskiego przy ulicy Rakowickiej w Krakowie : (obecna siedziba Akademii Ekonomicznej)
Source:
Folia Historiae Artium. - t. 19 (1983) , s. 135-151. - Res.
Nr:
2168328809
article
433

Author:
Title:
Krakowskie mosty wiślane i ich znaczenie dla rozwoju przestrzennego miasta w XIX i XX wieku
Source:
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. - T. 15 (1981) , s. 27-40
Nr:
2168306069
article
434

Author:
Title:
W sprawie granic aglomeracji miejskich
Source:
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. - T. 41, s. 284-286
Access mode:
Nr:
2168288411
voice in discussion / interview
435

Author:
Title:
Jak powstał nowoczesny Kraków : studia nad rozwojem budowlanym miasta w okresie autonomii galicyjskiej
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1979
Physical description:
271 s.: il.; 20 cm
Series:
(Biblioteka Krakowska ; nr 120)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-08-00148-3
Nr:
2166191026
book
Unpublished documents:
1

Title:
Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
192 k.: il.; 30 cm
Research program:
058/WE-KHG/01/2014/S/4254
Signature:
NP-1413/[3]/Magazyn
Nr:
2168301531
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Galicja i jej dziedzictwo. [2], Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku : wybrane problemy
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
185 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
034/WE-KHG/02/2013/S/3034
Signature:
NP-1413/[2]/Magazyn
Nr:
2168286715
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
202 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych częśc.
Research program:
46/KHGiS/1/2012/S/046
Signature:
NP-1413/Magazyn
Nr:
2168246834
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
217 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych pracach
Research program:
144/KHGiS/1/2011/S/623
Signature:
NP-853/2/Magazyn
Nr:
2168246554
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynnik rozwoju. Etap 1
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
210 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych pracach
Research program:
78/KHGiS/1/2010/S/576
Signature:
NP-853/1/Magazyn
Nr:
2168246522
unpublished scientific work
See related chapters
6

Title:
Uwarunkowania funkcjonowania kapitalizmu w Europie Środkowej w XIX wieku oraz dwudziestoleciu międzywojennym : kontynuacja, Z badań nad rozwojem sieci komunikacyjnej w Galicji
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
448 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Aneksy, Bibliogr.
Research program:
57/KHGiS/1/2009/S/521
Signature:
NP-1330/Magazyn
Nr:
2168234398
unpublished scientific work
7

Title:
Studia nad rozwojem przestrzennym większych miast galicyjskich w XIX wieku : raport z badań. Cz. 1
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2002
Physical description:
293 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Grant nr 1H01E 017 17 Architektura i urbanistyka Galicji w XIX wieku.
Nr:
2168330427
unpublished scientific work
8

Title:
Metropolie w procesie przemian
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
104 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych tekstach
Research program:
57/KHG/2/98/Su
Signature:
NP-569/Magazyn
Nr:
2168258978
unpublished scientific work
See related chapters
1
Niechciana stołeczność / Jacek PURCHLA // W: Niechciana stołeczność : architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945 / red. nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2022. - S. 9-13. - ISBN 978-83-66419-36-0
2
Od redakcji = Editorial / Jacek PURCHLA // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 45 (2022), s. 1. - Tytuł numeru: Europa od kuchni = Europe on a Plate
3
Hubert Ritter 1886-1967 / Jacek PURCHLA // W: Niechciana stołeczność : architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945 / red. nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2022. - S. 89. - ISBN 978-83-66419-36-0
4
Krakauer Burg / Jacek PURCHLA // W: Niechciana stołeczność : architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945 / red. nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2022. - S. 180. - ISBN 978-83-66419-36-0
5
Epilog / Jacek PURCHLA // W: Niechciana stołeczność : architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945 / red. nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2022. - S. 336. - ISBN 978-83-66419-36-0
6
Heritage and Cultural Mega-events : Backgrounds, Approaches and Challenges / Jacek PURCHLA // European Planning Studies. - vol. 30, iss. 3 (2022), s. 566-572. - Summ.. - Tytuł numeru: Cultural Mega-events and Heritage : Challenges for European Cities. - Bibliogr. - ISSN 0965-4313
7
Trzecia Rzesza w Krakowie - początki / Jacek PURCHLA // W: Niechciana stołeczność : architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945 / red. nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2022. - S. 34. - ISBN 978-83-66419-36-0
8
Urban Change in Central Europe : the Case of Kraków / red. Jacek PURCHLA. - London, New York : Routledge, 2022. - 260 s. : il. - Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy. - ISBN 978-1-032-18079-3 ; 978-1-003-25275-7. - Spis treści: https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9781003252757/urban-change-central-europe-jacek-purchlaWstęp:
9
Richard Rattinger 1875-1942 / Jacek PURCHLA // W: Niechciana stołeczność : architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945 / red. nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2022. - S. 109. - ISBN 978-83-66419-36-0
10
Regierungsviertel / Jacek PURCHLA // W: Niechciana stołeczność : architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945 / red. nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2022. - S. 82-85. - ISBN 978-83-66419-36-0
11
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność / red./ed. Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2022. - nr 45. - ISSN 2082-310X
12
Niechciana stołeczność : architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945 / red. nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2022. - 366 s. : il. ; 28 cm. - ISBN 978-83-66419-36-0
13
Od redakcji = Editorial / Jacek PURCHLA // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 41 (2021), s. 1. - Tytuł numeru: Białoruś = Belarus
14
Czuję się obywatelem Mitteleuropy : z Martinem Pollackiem rozmawia Jacek Purchla = I Feel More Like a Citizen of Mitteleuropa : Martin Pollack Talks to Jacek Purchla / Martin Pollack ; rozm. Jacek PURCHLA // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 44 (2021), s. 4-19. - Tytuł numeru: Austria = Österreich. - ISSN 2082-310X
15
Od redakcji = Editorial / Jacek PURCHLA // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 44 (2021), s. 1. - Tytuł numeru: Austria = Österreich
16
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność / red./ed. Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2021. - nr 41, 42-43, 44. - ISSN 2082-310X
17
Dystrybucja kinowa filmów fabularnych w świetle teorii konkurencji / Jagoda Komusińska ; . - Kraków : , 2021. - k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Jacek PURCHLA. - Bibliogr.
18
Od redakcji = Editorial / Michał WIŚNIEWSKI // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 42-43 (2021), s. 1. - Tytuł numeru: Niewidzialne miejsca = Invisible Places
19
Inny świat, inny Wiedeń = Another World, Another Vienna / Jacek PURCHLA // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 44 (2021), s. 43-57. - Tytuł numeru: Austria = Österreich. - ISSN 2082-310X
20
Architektura Trzeciej Rzeszy w Polsce : dziedzictwo kłopotliwe? / Jacek PURCHLA // W: Kłopotliwe dziedzictwo? Architektura Trzeciej Rzeszy w Polsce / red. nauk. Jacek PURCHLA, Żanna Komar. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020. - S. 7-16. - ISBN 978-83-66419-16-2
21
Kraków kolebką i laboratorium polskiej historiografii środowiskowej / Jacek PURCHLA // Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook. - t. 86 (2020), s. 167-168. - ISSN 0080-3499
22
Afterword : Central European Cities as Laboratories of Memory... and Oblivion - Lviv and Wrocław Contrasted / Jacek PURCHLA // W: Lviv and Wrocław, Cities in Parallel? Myth, Memory and Migration, c. 1890-Present / ed. Jan Fellerer, Robert Pyrah. - Budapest - New York: Central European University Press, 2020. - S. 337-348. - ISBN 978-963-386-323-7 ; 978-963-386-324-4
23
Od redakcji = Editorial / Jacek PURCHLA // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 40 (2020), s. 1
24
Od redakcji = Editorial / Jacek PURCHLA // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 39 (2020), s. 1. - Tytuł numeru: Zielony = Green
25
27 maja 1990 roku skończył się w Krakowie komunizm! / Jacek PURCHLA // Wspólnota Małopolska. - nr 62 (2020), s. 22-27. - Tytuł numeru: 30-lecie odrodzenia samorządu gminnego w Małopolsce. - Pełny tekst: http://www.sgpm.krakow.pl/aawspolnota/pdf/wm-62.pdf. - ISSN 1428-4162
26
"Norymberga Wschodu" Hansa Franka / Jacek PURCHLA // W: Kłopotliwe dziedzictwo? Architektura Trzeciej Rzeszy w Polsce / red. nauk. Jacek PURCHLA, Żanna Komar. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020. - S. 95-125. - ISBN 978-83-66419-16-2
27
Rocznik Krakowski / red. Jacek PURCHLA. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2020. - t. 86. - ISSN 0080-3499
28
Sztuka i polityka : rozważania nad fenomenem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych / Jacek PURCHLA // W: Pytać mądrze : studia z dziejów społecznych i kulturowych : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Chwalbie / red. Anna Czocher, Barbara Klich-Kluczewska. - Kraków: Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, 2020. - S. 333-344. - ISBN 978-83-66304-34-5
29
Nowojorczyk i wynalezienie Europy Wschodniej / Jacek PURCHLA // W: Wynalezienie Europy Wschodniej : mapa cywilizacji w dobie Oświecenia. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020. - (Biblioteka Europy Środka). - S. 7-12. - ISBN 978-83-66419-11-7
30
Dziedzictwo Krakowa w procesie transformacji / red. Zdzisław Noga, Jacek PURCHLA. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2020. - 174 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - Kraków w Dziejach Narodu ; nr 39. - ISBN 978-83-956697-0-5 ; 978-83-956697-1-2
31
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność / red./ed. Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020. - nr 39, 40. - ISSN 2082-310X
32
Wrocław 2016 European Capital of Culture : a New Urban Vision Based on Culture, Heritage, and Social Dialogue / Joanna SANETRA-SZELIGA, Jacek PURCHLA, Piotr Knaś, Anna Kozioł, Adam Dąbrowski // W: Mega-Events and Heritage : the Experience of Five European Cities [on-line] / eds. Davide Ponzini, Franco Bianchini, Julia Georgi-Nerantzia Tzortzi, Joanna SANETRA-SZELIGA. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020. - S. 102-182. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66419-05-6. - Pełny tekst: https://mck.krakow.pl/images/upload/ksiegarnia/okladki/HOMEE-2020-Mega-events-and-Heritage-FINAL_1.pdf
33
Raport Kultura : pierwsza do zamknięcia, ostatnia do otwarcia : kultura w czasie pandemii Covid-19 / Krzysztof Czyżewski, Janusz Fogler, Alina Gałązka, Jerzy HAUSNER, Aldona Machnowska-Góra, Michał Niezabitowski, Michał Komar, Paweł Łysak, Adam Opatowicz, Robert Piaskowski, Jacek PURCHLA, Łukasz Ronduda, Joanna SANETRA-SZELIGA, Tomasz Szlendak, Aleksandra Szymańska, Bogna Świątkowska. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 75 s. : il. - ISBN 978-83-955443-7-8. - Pełny tekst: https://oees.pl/wp-content/uploads/2020/10/raport_kultura_2310.pdf
34
27 maja 1990 roku skończył się w Krakowie komunizm / Jacek PURCHLA // Casus. - nr 96-97 (2020), s. 94-97. - Pełny tekst: https://bip.malopolska.pl/skokrakow,a,1837537,rocznik-2020-numery-96-97.html. - ISSN 1427-2385
35
Dziedzictwo kulturowe jako zasób prorozwojowy Krakowa / Jacek PURCHLA // W: Dziedzictwo Krakowa w procesie transformacji / red. Zdzisław Noga, Jacek PURCHLA. - Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2020. - (Kraków w Dziejach Narodu ; nr 39). - S. 25-44. - ISBN 978-83-956697-0-5 ; 978-83-956697-1-2
36
Nasze obowiązki wobec patrymonium Krakowa / Jacek PURCHLA // W: Dziedzictwo Krakowa w procesie transformacji / red. Zdzisław Noga, Jacek PURCHLA. - Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2020. - (Kraków w Dziejach Narodu ; nr 39). - S. 5-6. - ISBN 978-83-956697-0-5 ; 978-83-956697-1-2
37
Kłopotliwe dziedzictwo? Architektura Trzeciej Rzeszy w Polsce / red. nauk. Jacek PURCHLA, Żanna Komar. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020. - 381, [3] s. : il. ; 27 cm. - ISBN 978-83-66419-16-2
38
Przeszłość ma przyszłość : rozmowy z Jackiem Purchlą / Jacek PURCHLA. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020. - 315 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - Syndrom Krakowa ; 6. - ISBN 978-83-8138-356-1 ; 978-83-8138-357-8
39
Posłowie / Jacek PURCHLA // W: Idea Galicji : historia i fantazja w kulturze politycznej Habsburgów. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020. - (Biblioteka Europy Środka). - S. 627-645. - ISBN 978-83-66419-15-5
40
The Singularity of Central Europe? / Jacek PURCHLA // W: Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR. - London, New York: Routledge, 2020. - (Routledge Studies in Governance and Public Policy). - S. 3-26. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2
41
The Architecture of the Third Reich in Cracow - a Dissonant Heritage? / Jacek PURCHLA // RIHA Journal [on-line]. - 2020 (2020), s. 1-41. - Summ. - Pełny tekst: https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/rihajournal/article/view/77095
42
Inwestycje / Jacek PURCHLA // W: Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu / red. nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019. - S. 170-179. - ISBN 978-83-63463-96-0
43
Heritage and Society / ed. Robert Kusek, Jacek PURCHLA. - Krakow: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019. - 488 s. : il. ; 24 cm. - (The Heritage Forum of Central Europe ; v 4). - ISBN 978-83-63463-86-1
44
Epilogue / Jacek PURCHLA // W: Kraków : History & Art / academic editor Jacek Purchla. - Kraków: International Cultural Centre, 2019. - S. 283-295. - Dostępne również w języku polskim: Purchla J., (2019), Epilog. [W:] Purchla J. (red.), Kraków : dzieje i sztuka, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 263-274, ISBN 978-83-63463-91-5. - ISBN 978-83-63463-90-8
45
W sercu dziewiętnastowiecznego Krakowa / Jacek PURCHLA // W: Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu / red. nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019. - S. 68-94. - ISBN 978-83-63463-96-0
46
Od redakcji = Editorial / Jacek PURCHLA // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 34 (2019), s. 1
47
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność / red./ed. Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019. - nr 34, 35, 36. - ISSN 2082-310X
48
Foreword / Jacek PURCHLA // W: Kraków : History & Art / academic editor Jacek Purchla. - Kraków: International Cultural Centre, 2019. - S. 7-8. - Dostępne również w języku polskim: Purchla J., (2019), Wstęp. [W:] Purchla J. (red.), Kraków : dzieje i sztuka, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 7-8, ISBN 978-83-63463-91-5. - ISBN 978-83-63463-90-8
49
Węzeł gordyjski / Jacek PURCHLA // W: Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu / red. nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019. - S. 144-169. - ISBN 978-83-63463-96-0
50
Od redakcji = Editorial / Jacek PURCHLA // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 35 (2019), s. 1. - Tytuł numeru: Europa i Wschód : dekada Partnerstwa Wschodniego = Europe and the East : Decade of the Eastern Partnership
51
Posłowie / Jacek PURCHLA // W: Studia galicyjskie. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019. - (Polonica Leguntur ; 22). - S. 297-300. - ISBN 97883-242-3454-7 ; 97883-242-2920-8
52
Piazza Principale! = Piazza Principale! / Jacek PURCHLA // W: Rynek krakowski = Kraków's Main Market Square. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019. - S. 17-33. - ISBN 978-83-242-3614-5
53
Modernizm na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO = Modernism on the UNESCO World Heritage List / Jacek PURCHLA // W: Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni : architektura XX wieku i jej popularyzacja w Gdyni i w Europie = Architecture of the 20th Century Research and Popularisation in Gdynia and Europe / red. nauk. Maria Jolanta Sołtysik, Robert Hirsch. - Gdańsk ; Gdynia: Politechnika Gdańska ; Urząd Miasta Gdyni, 2019. - (Modernizm w Europie, Modernizm w Gdyni, ISSN 2657-3873 ; 6). - S. 25-28. - Summ. - ISBN 978-83-64333-30-9 ; 978-83-952719-4-6
54
Od redakcji = Editorial / Jacek PURCHLA // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 36 (2019), s. 1. - Tytuł numeru: Karpaty = Carpathians
55
The Main Market Square / Jacek PURCHLA // W: Kraków : History & Art / academic editor Jacek Purchla. - Kraków: International Cultural Centre, 2019. - S. 78-87. - Dostępne również w języku polskim: Purchla J., (2019), Rynek Główny. [W:] Purchla J. (red.), Kraków : dzieje i sztuka, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 76-82, ISBN 978-83-63463-91-5. - ISBN 978-83-63463-90-8
56
Impuls znów nadchodzi z Wiednia! / Jacek PURCHLA // W: Nowe spojrzenie na Europę Środkową : czy od niej zależy przyszłość Europy? = Mitteleueropa revisited : warum Europas Zukunft in Mitteleuropa entschieden wird. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019. - (Biblioteka Europy Środka). - S. 7-9. - ISBN 978-83-66419-06-3
57
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność / red./ed. Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019. - nr 37-38. - ISSN 2082-310X
58
Dziedzictwo niepodległości w Krakowie / Jacek PURCHLA // W: Krakowscy ojcowie polskiej niepodległości. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019. - S. 183-196. - ISBN 978-83-8138-133-8
59
History, Memory, Identity - the Cracow Experience / Jacek PURCHLA // W: Political Functions of Urban Spaces and Town Types Through the Ages : Making Use of the Historic Towns Atlases on Europe = Politische Funktionen Städtischer Räume und Städtetypen im Zeitlichen Wandel : Nutzung der Historischen Städteatlanten in Europa / eds. Roman Czaja, Zdzisław Noga, Ferdinand Opll, Martin Scheutz. - Vienna; Toruń: Böhlau Verlag; Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 2019. - S. 37-51. - Bibliogr. - ISBN 978-3-205-20902-7 ; 978-83-65127-44-0
60
Kraków : History & Art / academic editor Jacek Purchla. - Kraków: International Cultural Centre, 2019. - 437, [3] s. : il. ; 22 cm. - Dostępne również w języku polskim: Purchla J. (red.), (2019), Kraków: dzieje i sztuka, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 421, [2] s., ISBN 978-83-63463-91-5. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63463-90-8
61
Rynek Główny 25 - dzieje jednego adresu / Jacek PURCHLA // W: Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu / red. nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019. - S. 6-10. - ISBN 978-83-63463-96-0
62
Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu / red. nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019. - 391, [1] s. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83-63463-96-0. - Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4776296&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp:
63
Od redakcji = Editorial / Jacek PURCHLA // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 37-38 (2019-2020), s. 1. - Tytuł numeru: Socrealizm magiczny? = Magic Socrealism?
64
Kraków i Krakowianie w Drugiej Rzeczypospolitej / Jacek PURCHLA // W: Krakowianie w Drugiej Rzeczypospolitej : materiały z sesji naukowej 21 kwietnia 2018 roku / red. Zdzisław Noga. - Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2019. - (Kraków w Dziejach Narodu ; nr 38). - S. 5-8. - ISBN 978-83-89131-98-0
65
Miasto i polityka : przypadki Krakowa = City and Politics : the Case of Kraków / Jacek PURCHLA. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2018. - 212, [98] s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-242-3487-5 ; 978-83-242-3395-5
66
The Central European City and Its Identity / Jacek PURCHLA // Politeja. - nr 6 (57) (2018), s. 125-148. - Summ.. - Tytuł numeru: Central or Central-Eastern Europe?. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/911. - ISSN 1733-6716
67
Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "Solidarności" - jego znaczenie po latach / Jacek PURCHLA // W: Wkład krakowskiego i ogólnopolskiego środowiska prawniczego w budowę podstaw ustrojowych III Rzeczpospolitej (1980-1994) : projekty i inicjatywy ustawodawcze ludzie, dokonania i oceny / red. Stanisław Grodziski. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018. - S. 357-359. - ISBN 978-83-65325-57-0
68
Dunaj płynie w złą stronę = The Danube Flows in the Wrong Direction / Emil Brix, Agata Wąsowska-Pawlik, Jacek PURCHLA // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 31 (2018), s. 10-21. - Tytuł numeru: Dunaj - rzeka pamięci = Danube - the River of Memory. - ISSN 2082-310X
69
Rynek Główny / Jacek PURCHLA // W: Tysiąc skarbów Krakowa : dzieje i sztuka / red. nauk. Jacek PURCHLA, Joanna Ziętkiewicz-Kotz. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2018. - S. 99-102. - ISBN 978-83-63463-79-3
70
Pamiątkom ojczystym... / Jacek PURCHLA // W: Tysiąc skarbów Krakowa : dzieje i sztuka / red. nauk. Jacek PURCHLA, Joanna Ziętkiewicz-Kotz. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2018. - S. 7-9. - ISBN 978-83-63463-79-3
71
Architektura III Rzeszy w Krakowie - dziedzictwo kłopotliwe? = The Architecture of the Third Reich in Kraków - Dissonant Heritage? / Jacek PURCHLA // W: Kraków - metropolia. T. 3, Dziedzictwo / red. Jacek PURCHLA. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018. - S. 85-143. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7638-932-5
72
Od redakcji = Editorial / Jacek PURCHLA // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 30 (2018), s. 1. - Tytuł numeru: Bałkany przeobrażone = The Balkans Transformed
73
Kraków - metropolia. T. 3, Dziedzictwo / red. Jacek PURCHLA. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018. - 331 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7638-932-5
74
Jerzy Kłoczowski 29 XII 1924 - 2 XII 2017 / Jacek PURCHLA // Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności. - R. 2017 (2018), s. 144-147. - ISSN 1230-7033
75
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność / red./ed. Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2018. - nr 30, 31, 32-33. - ISSN 2082-310X
76
Dziedzictwo to ludzie! = Heritage is the People! / Jacek PURCHLA, Beatrice Kelly, Csilla Hegedüs, Sneška Quaedvlieg-Mihailović // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 32-33 (2018), s. 86-103. - Tytuł numeru: Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 = European Year of Cultural Heritage 2018. - ISSN 2082-310X
77
Epilog / Jacek PURCHLA // W: Tysiąc skarbów Krakowa : dzieje i sztuka / red. nauk. Jacek PURCHLA, Joanna Ziętkiewicz-Kotz. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2018. - S. 638-641, 644-651. - ISBN 978-83-63463-79-3
78
Tysiąc skarbów Krakowa : dzieje i sztuka / red. nauk. Jacek PURCHLA, Joanna Ziętkiewicz-Kotz. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2018. - 671, [1] s. : il. ; 29 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63463-79-3
79
Od redakcji = Editorial / Jacek PURCHLA // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 31 (2018), s. 1. - Tytuł numeru: Dunaj - rzeka pamięci = Danube - the River of Memory
80
Myślenie miastem : architektura Jana Zawiejskiego / Jacek PURCHLA, Marek Świdrak, Kamila Twardowska, Michał WIŚNIEWSKI. - Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2018. - 180 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7577-308-8
81
Foreword / Jacek PURCHLA // W: Heritage & Society : 4th Heritage Forum of Central Europe 1-2 June 2017. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2017. - S. 6-9
82
Kraków - metropolia. T. 2, Dylematy rozwoju / red. Jacek PURCHLA. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017. - 243 s. : il. ; 24,5 cm. - Streszcz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7638-895-3
83
Warsaw Demolished / Delenda est Varsovia / Jacek PURCHLA // W: A Phoenix City : Warsaw 1945-50 : Through the Lens of Karol Pęcherski / oprac. Jerzy S. Majewski. - Warsaw: Warsaw Rising Museum, 2017. - S. 8-9. - ISBN 978-83-64308-18-5
84
Od redakcji = Editorial / Jacek PURCHLA // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 28 (2017), s. 1. - Tytuł numeru: Pamięć reformacji
85
Heritage and the City / ed. Robert Kusek, Jacek PURCHLA. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2017. - 315 s. : il. ; 24 cm. - (The Heritage Forum of Central Europe ; 3). - ISBN 978-83-63463-63-2. - Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=isbn,exact,9788363463632&tab=LibraryCatalog&search_scope=NLOP_IZ_NZ&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&offset=0Wstęp:
86
Paradoks ciągłości : Kościół Pokoju w Świdnicy : z ks. bp. Waldemarem Pytlem rozmawiają prof. Jacek Purchla i Łukasz Galusek / Waldemar Pytel ; rozm. Jacek PURCHLA, Łukasz Galusek // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 28 (2017), s. 12-27. - Tytuł numeru: Pamięć reformacji. - ISSN 2082-310X
87
Prof. Jan M. Małecki (1926-2017) / Jacek PURCHLA // Kurier UEK. - nr 4 (74) (2017), s. 72-73. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/72. - ISSN 1689-7757
88
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność / red./ed. Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2017. - nr 26, 27, 28, 29. - ISSN 2082-310X
89
Lwów - przestrzeń znacjonalizowanych pamięci = Lviv - a Space of Nationalised Memories / Jacek PURCHLA // W: Lwów nowoczesny = Lviv and Modernity / red. nauk. Łukasz Galusek, Jacek PURCHLA. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2017. - S. 6-19. - Tekst równol. w jęz. pol. i ang. - ISBN 978-83-63463-73-1
90
Od redakcji = Editorial / Jacek PURCHLA // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 26 (2017), s. 1. - Tytuł numeru: Węgry
91
Dzielnicowe dylematy Krakowa 1791-1991 = The District-Related Dilemmas of Kraków 1791-1991 / Jacek PURCHLA // W: Kraków - metropolia. T. 2, Dylematy rozwoju / red. Jacek PURCHLA. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2017. - S. 7-32. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7638-895-3
92
Ochrona i konserwacja architektury modernistycznej 1918-1939 - krakowska perspektywa / Jacek PURCHLA // W: Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni : architektura XX wieku i jej waloryzacja w Gdyni i w Europie / red. nauk. Maria Jolanta Sołtysik, Robert Hirsch. - Gdynia: Urząd Miasta Gdyni, 2017. - (Modernizm w Europie, Modernizm w Gdyni, ISSN 2657-3873 ; 4). - S. 259-264. - ISBN 978-83-932299-9-4
93
Rocznik Krakowski / red. Jacek PURCHLA, Jerzy Wyrozumski. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2017. - t. 83. - Pełny tekst: http://rk.tmhzk.krakow.pl/index.php?inf=dane/tomy_rocznika.php&sub=2. - ISSN 0080-3499
94
Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA. - Wyd. 2 zmienione i rozsz. - Kraków: Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2017. - 598, [2] s. : il. ; 27 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-63391-37-9
95
Wstęp = Introduction / Sandra Grčić Budimir, Jacek PURCHLA // W: Adriatycka epopeja : Ivan Meštrović = Adriatic Epopee : Ivan Meštrović / red. Barbara Górska, Aleksandra Kamińska. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2017. - S. 7-8. - ISBN 978-83-63463-68-7
96
Jacek Purchla / Jacek PURCHLA ; rozm. Ewa Mańkowska-Grin // W: Rozmowy drugie. - Kraków: EMG, 2017. - (Architektura jest najważniejsza ; t. 3). - S. 91-113. - ISBN 978-83-63464-13-4
97
Kraków w Europie Środka = Krakow in the European Core / Larry Wolff, Emil Brix, Simona Škrabec, Shlomo Avineri, Mykoła Riabczuk, wprow. Jacek PURCHLA // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 27 (2017), s. 12-31. - Tytuł numeru: Kraków i świat. - ISSN 2082-310X
98
Jan M. Małecki 8 XII 1926 - 12 VI 2017 / Jacek PURCHLA // Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności. - R. 2016/2017 (2017), s. 194-197. - ISSN 1230-7033
99
Od redakcji = Editorial / Jacek PURCHLA // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 29 (2017), s. 1. - Tytuł numeru: Kłopotliwe Dziedzictwo Europy Środkowej
100
Wstęp = Foreword / Jacek PURCHLA // W: Bibliografia dorobku naukowego pracowników Międzynarodowego Centrum Kultury 1991-2016 = Bibliography of the Scientic output of International Cultural Centre Researchers 1991-2016 / Anna Strzebońska ; red. nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2017. - S. 6-9. - ISBN 978-83-63463-72-4
101
Kwestia dojrzałości : z profesorem Jackiem Purchlą rozmawia Łukasz Galusek = The Question of Maturity : professor Jacek Purchla interviewed by Łukasz Galusek / Jacek PURCHLA ; rozm. Łukasz Galusek // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 29 (2017), s. 12-25. - Tytuł numeru: Kłopotliwe Dziedzictwo Europy Środkowej. - ISSN 2082-310X
102
The City : a Laboratory of Heritage / Jacek PURCHLA, Robert Kusek // W: Heritage and the City / ed. Robert Kusek, Jacek PURCHLA. - Kraków: International Cultural Centre, 2017. - (The Heritage Forum of Central Europe ; 3). - S. 7-11. - ISBN 978-83-63463-63-2
103
Why Zsolnay? = Dlaczego Zsolnay? / Jacek PURCHLA // W: Zsolnay : węgierska secesja = Hungarian Art Nouveau / red. Anastazja Oleśkiewicz, Jessica Taylor-Kucia. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2017. - S. 6-7. - ISBN 978-83-63463-65-6
104
Lwów nowoczesny = Lviv and Modernity / red. nauk. Łukasz Galusek, Jacek PURCHLA. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2017. - 357, [2] s. : il. ; 28 cm. - Tekst równol. pol., ang. - Katalog towarzyszący wystawie w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, 30 listopada 2017 r. - 8 kwietnia 2018 r. - ISBN 978-83-63463-73-1
105
Dziedzictwo kulturowe w Polsce : system prawny, finansowanie i zarządzanie / Jacek PURCHLA // W: Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA. - Wyd. 2 zmienione i rozsz. - Kraków: Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2017. - S. 205-227. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63391-37-9
106
Kraków od wieków międzynarodowy / Jacek PURCHLA // W: Kraków międzynarodowy : materiały z sesji naukowej 7 maja 2016 roku / oprac. red. Teresa Leśniak. - Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2017. - (Kraków w Dziejach Narodu ; nr 36). - S. 5-7. - ISBN 978-83-89131-92-8
107
Budúcnosť minulosti : kultúrne dedičstvo strednej Európy dnes / Jacek PURCHLA. - Bratislava: Kalligram, 2017. - 216 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8101-956-2. - Spis treści: https://www.staroknih.sk/antikvariat/jacek-purchla-buducnost-minulosti--2017-/Wstęp:
108
Andrzej Wajda - reżyser przestrzeni = Andrzej Wajda - Director of Space / Jacek PURCHLA // Przestrzenie Teorii. - nr 27 (2017), s. 19-25. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/10360/9919. - ISSN 1644-6763
109
Dziedzictwo kulturowe / Jacek PURCHLA // W: Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA. - Wyd. 2 zmienione i rozsz. - Kraków: Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2017. - S. 37-59. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63391-37-9
110
Bibliografia dorobku naukowego pracowników Międzynarodowego Centrum Kultury 1991-2016 = Bibliography of the Scientic output of International Cultural Centre Researchers 1991-2016 / Anna Strzebońska ; red. nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2017. - 297 s. : il. ; 21 cm. - Równolegle tekst polski i angielski. - ISBN 978-83-63463-72-4
111
Wstęp / Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA // W: Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA. - Kraków: Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2017. - S. 7-11. - ISBN 978-83-63391-37-9
112
Od redakcji = Editorial / Jacek PURCHLA // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 27 (2017), s. 1. - Tytuł numeru: Kraków i świat
113
Cracovia nell'Europa centrale / Jacek PURCHLA. - Cracovia: International Cultural Centre, 2016. - 227, [1] s. : il. ; 29 cm. - ISBN 978-83-63463-52-6
114
The East or West Division is a Fundamental Issue of Identity, Determining the Political Reality not only of Central Europe but of the Entire Continent / Jacek PURCHLA // W: V4 - 25 Years : the Continuing Story of the Visegrád Group : 1991-2016 / eds.: Wojciech Przybylski, Vít Dostál, Pavlína Janebová, Tomáš Strážay, Zsuzsanna Végh. - Warszawa: Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego, [2016]. - S. 56-57. - ISBN 978-83-945261-0-8
115
Wien, Kraków, Lwów - Kindai sei he no michi / Jacek PURCHLA // W: Wien - Sōgōgeijutsu ni yadoru yume / red. Yuko Ikeda. - Tokyo: Chikurinsha, 2016. - (Seiyō kindai no toshi to geiĵutsu ; t. 4). - S. 403-425. - Bibliogr. - ISBN 978-4-902084-66-5
116
Architectural Heritage / Jacek PURCHLA // W: Culture and Human Rights : the Wroclaw Commentaries / ed. by Andreas Joh. Wiesand, Kalliopi Chainoglou, Anna Śledzińska-Simon. - Berlin/Boston ; Cologne: De Gruyter ; ARCult Media, 2016. - S. 83-84. - Bibliogr. - ISBN 978-3-11-044050-8 ; 978-3-11-043225-1
117
Jakie dzielnice? : dylematy narodzin krakowskiego samorządu / Jacek PURCHLA // Miasto. Pamięć i Przyszłość. - nr 1 (2016), s. 17-32. - ISSN 2543-621X
118
Kraków w Europie Środka / Jacek PURCHLA. - Wyd. 2 zaktual. i uzup. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2016. - 223 s. : il. kolor ; 29 cm. - ISBN 978-83-63463-48-9
119
Wawel - dziedzictwo kłopotliwe? = Wawel - a Dissonant Heritage? / Jacek PURCHLA // W: Velis quod possis : studia z historii sztuki ofiarowane profesorowi Janowi Ostrowskiemu. - Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2016. - S. 491-498. - Summ. - ISBN 978-83-7581-235-0 ; 978-83-935675-3-9
120
Bibliografia prac Profesora Jana M. Małeckiego : wydana na 90. urodziny / red. Jacek PURCHLA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, 2016. - 75 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7638-815-1
121
Od redakcji = Editorial / Jacek PURCHLA // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 24 (2016), s. 1. - Tytuł numeru: Wzorowanie : dizajn w Europie Środkowej
122
Dialog jest językiem macierzystym ludzkości : z księdzem arcybiskupem Alfonsem Nossolem rozmawiają profesor Jacek Purchla i Łukasz Galusek = Dialoque is the Mother Tongue of Humanity : Arcybishop Alfons Nossol in Conversation with Professor Jacek Purchla and Łukasz Galusek / Jacek PURCHLA, Łukasz Galusek // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present. - nr 25 (2016), s. 50-59. - Tytuł numeru: Śląski : Silesians. - ISSN 2082-310X
123
Refleksje nad funkcjami metropolitalnymi Krakowa = Reflection on the Metropolitan Functions of Kraków / Jacek PURCHLA // W: Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016. - S. 145-156. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7638-711-6
124
Od redakcji = Editorial / Jacek PURCHLA // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 25 (2016), s. 1. - Tytuł numeru: Śląski : Silesians
125
Inny świat, inny Wiedeń / Jacek PURCHLA // W: Wiedeńskie znaki czasu : felietony z lat 1915-1919. - Kraków - Budapeszt: Wydawnictwo Austeria, 2016. - (Dzieła zebrane / Joseph Roth). - S. 5-15. - ISBN 978-83-7866-038-5
126
Wiedeń a Kraków : zmienność relacji w XIX wieku / Jacek PURCHLA // W: Rosyjski łącznik : rzecz o Jerzym Pomianowskim / red. Iwona Hofman. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2016. - S. 363-377. - ISBN 978-83-7784-801-2
127
Cracovia en Europa Central / Jacek PURCHLA. - Cracovia: International Cultural Centre, 2016. - 227, [1] s. : il. ; 29 cm. - ISBN 978-83-63463-51-9
128
Przeszłość i przyszłość niezwykłej kolekcji = The Past and Future of a Remarkable Collection / Karolina Grodziska, Jacek PURCHLA // W: Tempus fugit : o czasie i przemijaniu = Tempus fugit : on Time and Transience / red. Aleksandra Marczuk, Adrian Lukas Smith. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2016. - S. 8-18. - ISBN 978-83-63463-44-1
129
Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016. - 219 s. : il. - Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. - ISBN 978-83-7638-711-6
130
Obywatel Europy Środka / Jacek PURCHLA // Nowa Europa Wschodnia. - nr 5 (46) (2016), s. 118-120. - ISSN 1899-5543
131
Rocznik Krakowski / red. Jerzy Wyrozumski, Jacek PURCHLA. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2016. - t. 82. - Pełny tekst: http://rk.tmhzk.krakow.pl/index.php?inf=dane/tomy_rocznika.php&sub=2. - ISSN 0080-3499
132
Od redakcji = Editorial / Jacek PURCHLA // Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Pre