Publications of the selected author
1

Title:
An Attempt to Assess the Impact of Securities on the Stability and Safety of Cooperative Banks in Poland = Próba oceny wpływu papierów wartościowych na stabilne i bezpieczne funkcjonowanie banków spółdzielczych w Polsce
Source:
Geomatics, Landmanagement and Landscape. - no. 4 (2021) , s. 135-146. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168360646
article
2

Title:
Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce wobec wyzwań XXI wieku
Source:
Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej / red. Ewa ŚLĘZAK, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, Michał MICHOROWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021, s. 94-115
ISBN:
978-83-7252-850-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358890
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Monika Makowiecka
Title:
Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym obszarów przygranicznych na przykładzie Polski i Słowacji
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2020
Physical description:
337 k.: il. kolor.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-480
Nr:
2168351910
doctoral dissertation
4

Author:
Elżbieta Kalfas
Title:
Konkurencyjność banków spółdzielczych w województwie śląskim
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
258 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-469
Nr:
2168340841
doctoral dissertation
5

Author:
Title:
Attempted Assessment of the Collaboration between Cooperative Banking Sector and the State Administration and Local Self-government Institutions in Poland
Source:
Geomatics, Landmanagement and Landscape. - no. 4 (2019) , s. 41-50. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168343934
article
6

Title:
Fundusze venture capital jako forma finansowego i pozafinansowego wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
325 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-470
Nr:
2168340843
doctoral dissertation
7

Author:
Title:
Misja i zasady spółdzielcze jako istotne czynniki rozwoju spółdzielczego sektora bankowego w Polsce = The Mission and Cooperative Principles as a Fundamental Factors of a Development of Cooperative Sector Bank in Poland
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 50, nr 3 (2016) , s. 39-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł naukowy sfinansowany ze środków przyznanych Katedrze Finansów UE w Krakowie w ramach badań statutowych, nr 008/WF-KF/03/2014/S/4204
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168309067
article
8

Author:
Title:
Aktualne tendencje w rozwoju wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej - lata 2014-2020
Source:
Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK, s. 64-69
Signature:
NP-1453/Magazyn
Nr:
2168303635
chapter in unpublished scientific work
See main document
9

Author:
Title:
Krótka historia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej
Source:
Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK, s. 6-14
Signature:
NP-1453/Magazyn
Nr:
2168303627
chapter in unpublished scientific work
See main document
10

Author:
Title:
Finansowanie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej
Source:
Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK, s. 14-20
Signature:
NP-1453/Magazyn
Nr:
2168303629
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Author:
Agnieszka Alińska , Józefa Gniewek , Maria Magdalena Golec , Aleksandra Jurkowska , Wojciech Kalwat , Jerzy Łazor , Dominik Skopiec , Anna Szelęgowska
Title:
Ku pożytku dobra spólnego : historia pieniądza, finansów i bankowości spółdzielczej
Redakcja:
Bochen Antoni
Publisher address:
Bydgoszcz: Quixi Media, 2015
Physical description:
183 s.: il.; 30 cm
ISBN:
978-83-61840-68-8
Access mode:
Nr:
2168330467
book
12

Author:
Title:
Krótka historia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej
Source:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3 / Józefa GNIEWEK - kier. tematu, s. 5-13
Signature:
NP-1375/3/Magazyn
Nr:
2168288503
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Author:
Title:
Aktualne wyzwania dla wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej
Source:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3 / Józefa GNIEWEK - kier. tematu, s. 53-59
Signature:
NP-1375/3/Magazyn
Nr:
2168288513
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Author:
Title:
Finansowanie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej
Source:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3 / Józefa GNIEWEK - kier. tematu, s. 13-22
Signature:
NP-1375/3/Magazyn
Nr:
2168288509
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Author:
Title:
Istotne charakterystyki obszarów wiejskich w Polsce
Source:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu., s. 8-13
Signature:
NP-1375/Magazyn
Nr:
2168271668
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Author:
Title:
Kierunki wykorzystania unijnych środków pomocowych w polskim rolnictwie i na obszarach wiejskich - zagadnienia wybrane
Source:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu., s. 25-36
Signature:
NP-1375/Magazyn
Nr:
2168271678
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Author:
Title:
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w historii i teraźniejszości
Source:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu., s. 13-17
Signature:
NP-1375/Magazyn
Nr:
2168271672
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Author:
Title:
Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej - stabilność czy zmienność?
Source:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu., s. 17-25
Signature:
NP-1375/Magazyn
Nr:
2168273362
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Author:
Title:
Historia, teraźniejszość i przyszłość banków spółdzielczych w Polsce = The History, Present and Future of Cooperative Banking Sector in Poland
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 45, nr 2 (2011) , s. 267-275. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168319773
article
20

Author:
Title:
Wybrane aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce w okresie zmian systemowych
Source:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / kierownik: Józefa GNIEWEK, s. 8-26
Signature:
NP-1182/Magazyn
Nr:
2168261806
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Author:
Title:
Wybrane aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce w okresie zmian systemowych
Source:
O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka / red. Anna MOŹDZIERZ i Krzysztof SURÓWKA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 98-105
ISBN:
978-83-208-1978-6
Nr:
2168266264
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie
Source:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK, s. 133-151 - Bibliogr.
Research program:
39/KF/1/2010/S/552
Signature:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326343
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Title:
Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce
Source:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK, s. 133-151 - Bibliogr.
Research program:
39/KF/1/2010/S/552
Signature:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326345
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Author:
Józefa Gniewek , Bożena Lublińska-Kasprzak
Title:
Wykorzystanie unijnych środków pomocowych w Polsce na obszarach wiejskich = The Use of EU Aid Funds in Poland's Rural Areas
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 840 (2010) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218612
article
25

Title:
Rozwój bankowości specjalistycznej : banki spółdzielcze i hipoteczne oraz bancassurance
Source:
Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 42-73 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1052-9
Nr:
2165276446
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Ewolucja bankowości komercyjnej i spółdzielczej
Source:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA, s. 3-24 - Bibliogr.
Signature:
NP-1304/Magazyn
Nr:
2168221754
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Author:
Title:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo
Source:
Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK, s. 181-209 - Bibliogr.
Signature:
NP-1222/Magazyn
Nr:
2168234348
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Author:
Title:
Wybrane problemy rynku kredytów rolniczych w Polsce
Source:
Rynek finansowy : inspiracje z integracji europejskiej / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2008, s. 153-158
ISBN:
978-83-227-2885-7
Nr:
2165674788
chapter in monograph
29

Author:
Title:
Krajowe i unijne wsparcie finansowe rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich = The Domestic and EU Financial Support of the Development of Agriculture and Rural Areas
Source:
Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych / red. Jan Głuchowski - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 655-666. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2230-2
Nr:
2164875390
chapter in monograph
30

Author:
Title:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo
Source:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej : raport / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK, s. 167-194
Research program:
4/KF/1/2007/S/365
Signature:
NP-1169/Magazyn
Nr:
2168326807
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Author:
Józefa Gniewek , Bożena Lublińska-Kasprzak
Title:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej w Polskim rolnictwie w latach 2004-2006 : The Conditions and Results of Absorption of the EU Founds in Polish Agriculture in Years 2004-2006
Source:
Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK ; [kierownicy projektów: Ewa MIKLASZEWSKA, Józefa GNIEWEK, Maria KOSEK-WOJNAR, Stanisław OWSIAK], s. 27-52. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1099/Magazyn
Nr:
2168286635
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Author:
Title:
Wybrane aspekty finansowania rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej ze środków Unii Europejskiej : (na przykładzie programu SAPARD)
Source:
Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007, s. 38-47. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-92214-89-2
Nr:
2166096762
chapter in conference materials
See main document
33

Author:
Title:
Procesy konsolidacyjne i ich znaczenie dla rozwoju banków spółdzielczych = Consolidation Processes and Their Meaning in the Development of Cooperative Banks
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 409-419. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166052152
chapter in monograph
See main document
34

Author:
Title:
Rola spółdzielczego sektora bankowego w funkcjonowaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Rola sektora bankowego w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / red. Grażyna Michalczuk, Jerzy Michałków, Jerzy Sikorski - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006, s. 73-78 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7431-098-7
Nr:
2165790885
chapter in monograph
35

Author:
Title:
Funkcjonowanie spółdzielczego sektora bankowego w Polsce po akcesji Polski do Unii Europejskiej = Functioning of the Co-Operative Banking Sector in Poland after the Accession of Poland to the EU
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1070, t. 1 (2005) , s. 237-241. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2005 : zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. T. 1 - Bibliogr.
Nr:
2168332213
article
36

Author:
Title:
Zarządzanie jakością w spółdzielczym sektorze bankowym w Polsce = Management of Quality in Co-operative Banking Sector in Poland
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 983, t. 1 (2003) , s. 203-209. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2003 : jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie. T. 1 - Bibliogr.
Nr:
2168223064
article
37

Author:
Title:
Zarządzanie strategiczne w sektorze banków spółdzielczych w Polsce w okresie transformacji = Strategic Management in the Polish Cooperative Bank Sector in Transion
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo AR, 2003
Physical description:
200 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Rozprawy ; z. 294)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2166352311
monograph
38

Author:
Title:
Integracja bankowości spółdzielczej w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce = The Integration of Co-Operative Banking Sectors in EU Chosen Countries and in Poland
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 4, z. 2 (2002) , s. 50-53. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168343123
article
39

Author:
Title:
Rola banków spółdzielczych w kształtowaniu jakości życia na przykładzie Banku Spółdzielczego w Staszowie = The Role of Co-Operative Banks in Conditioning of Life Quality on an Example of Co-Operative Bank in Staszów
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 901 (2001) , s. 128-135. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2001 : rola agrobiznesu w kształtowaniu jakości życia - Bibliogr.
Nr:
2168281453
article
40

Author:
Title:
Rozwój spółdzielczego sektora bankowego w Polsce a proces globalizacji gospodarki = The Development of Co-Operative Banking Sector in Poland in a Globalisation Process
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 3, z. 1 (2001) , s. 184-188. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168343121
article
41

Author:
Andrzej Krasnodębski , Józefa Gniewek
Title:
Plan biznesu jako podstawa zarządzania firmą
Source:
Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską / red. Janusz Żmija, Lucjan Strzelczak - Kraków: Wydaw. "Czuwajmy", 2000, s. 301-311 - Bibliogr.
ISBN:
83-86783-45-1
Nr:
2168340393
chapter in monograph
42

Author:
Józefa Gniewek , Andrzej Krasnodębski
Title:
Elementy marketingu bankowego
Source:
Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską / red. Janusz Żmija, Lucjan Strzelczak - Kraków: Wydaw. "Czuwajmy", 2000, s. 233-244 - Bibliogr.
ISBN:
83-86783-45-1
Nr:
2168340391
chapter in monograph
43

Author:
Title:
Ekonomiczna ocena kredytowania rolnictwa indywidualnego : na przykładzie województw krakowskiego i tarnowskiego
Publisher address:
Kraków: , 1986
Physical description:
214 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/495
Nr:
2168309977
doctoral dissertation
Unpublished documents:
1

Title:
Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
105 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
008/WF-KF/03/2014/S/4204
Signature:
NP-1453/Magazyn
Nr:
2168303625
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
64 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
004/WF-KF/03/2013/s/3004
Signature:
NP-1375/3/Magazyn
Nr:
2168288499
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
69 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
66/KF/3/2012/S/066
Signature:
NP-1375/Magazyn
Nr:
2168271664
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
75 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
108/KF/3/2011/S/587
Signature:
NP-1182/Magazyn
Nr:
2168261802
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2007
Physical description:
329, [1] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Research program:
91/FK/2006/S
Signature:
NP-1099/Magazyn
Nr:
2166570126
unpublished scientific work
See related chapters
1
An Attempt to Assess the Impact of Securities on the Stability and Safety of Cooperative Banks in Poland = Próba oceny wpływu papierów wartościowych na stabilne i bezpieczne funkcjonowanie banków spółdzielczych w Polsce / Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Józefa GNIEWEK // Geomatics, Landmanagement and Landscape. - no. 4 (2021), s. 135-146. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://gll.urk.edu.pl/zasoby/74/GLL-4-10_2021.pdf. - ISSN 2300-1496
2
Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce wobec wyzwań XXI wieku / Józefa GNIEWEK, Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej / red. Ewa ŚLĘZAK, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, Michał MICHOROWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - S. 94-115. - ISBN 978-83-7252-850-6
3
Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym obszarów przygranicznych na przykładzie Polski i Słowacji / Monika Makowiecka ; . - Kraków : , 2020. - 337 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Promotor: Józefa GNIEWEK. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003475
4
Konkurencyjność banków spółdzielczych w województwie śląskim / Elżbieta Kalfas ; Promotor: Józefa GNIEWEK. - Kraków, 2019. - 258 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003430
5
Attempted Assessment of the Collaboration between Cooperative Banking Sector and the State Administration and Local Self-government Institutions in Poland / Józefa GNIEWEK // Geomatics, Landmanagement and Landscape. - no. 4 (2019), s. 41-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://gll.urk.edu.pl/zasoby/74/GLL-4-3-2019.pdf. - ISSN 2300-1496
6
Fundusze venture capital jako forma finansowego i pozafinansowego wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w Polsce / Kamila Kowynia-Leśniak ; Promotor: Józefa GNIEWEK. - Kraków, 2019. - 325 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003431
7
Misja i zasady spółdzielcze jako istotne czynniki rozwoju spółdzielczego sektora bankowego w Polsce = The Mission and Cooperative Principles as a Fundamental Factors of a Development of Cooperative Sector Bank in Poland / Józefa GNIEWEK // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 50, nr 3 (2016), s. 39-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.umcs.pl/h/article/view/1299/2940. - ISSN 0459-9586
8
Aktualne tendencje w rozwoju wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej - lata 2014-2020 / Józefa GNIEWEK // W: Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK. - (2015), s. 64-69
9
Krótka historia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej / Józefa GNIEWEK // W: Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK. - (2015), s. 6-14
10
Finansowanie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej / Józefa GNIEWEK // W: Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK. - (2015), s. 14-20
11
Ku pożytku dobra spólnego : historia pieniądza, finansów i bankowości spółdzielczej / red. Antoni Bochen; zespół red. Agnieszka Alińska, Józefa GNIEWEK, Maria Magdalena Golec, Aleksandra JURKOWSKA, Wojciech Kalwat, Jerzy Łazor, Dominik Skopiec, Anna Szelęgowska. - Bydgoszcz: Quixi Media, 2015. - 183 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 978-83-61840-68-8. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/316363181_Bankowosc_Spoldzielcza_w_XXI_wieku_Cooperative_Banking_in_the_21st_century
12
Krótka historia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej / Józefa GNIEWEK // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3 / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2014), s. 5-13
13
Aktualne wyzwania dla wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej / Józefa GNIEWEK // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3 / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2014), s. 53-59
14
Finansowanie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej / Józefa GNIEWEK // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3 / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2014), s. 13-22
15
Istotne charakterystyki obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2012), s. 8-13
16
Kierunki wykorzystania unijnych środków pomocowych w polskim rolnictwie i na obszarach wiejskich - zagadnienia wybrane / Józefa GNIEWEK // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2012), s. 25-36
17
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w historii i teraźniejszości / Józefa GNIEWEK // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2012), s. 13-17
18
Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej - stabilność czy zmienność? / Józefa GNIEWEK // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2012), s. 17-25
19
Historia, teraźniejszość i przyszłość banków spółdzielczych w Polsce = The History, Present and Future of Cooperative Banking Sector in Poland / Józefa GNIEWEK // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 45, nr 2 (2011), s. 267-275. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2011&tom=45§io=H&numer_artykulu=26&zeszyt=2. - ISSN 0459-9586
20
Wybrane aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce w okresie zmian systemowych / Józefa GNIEWEK // W: Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / kierownik: Józefa GNIEWEK. - (2011), s. 8-26
21
Wybrane aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce w okresie zmian systemowych / Józefa GNIEWEK // W: O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka / red. nauk. Anna MOŹDZIERZ i Krzysztof SURÓWKA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - S. 98-105. - ISBN 978-83-208-1978-6
22
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie / Józefa GNIEWEK, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 133-151. - Bibliogr.
23
Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce / Józefa GNIEWEK, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 133-151. - Bibliogr.
24
Wykorzystanie unijnych środków pomocowych w Polsce na obszarach wiejskich = The Use of EU Aid Funds in Poland's Rural Areas / Józefa GNIEWEK, Bożena Lublińska-Kasprzak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010), s. 5-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170901391. - ISSN 1898-6447
25
Rozwój bankowości specjalistycznej : banki spółdzielcze i hipoteczne oraz bancassurance / Józefa GNIEWEK, Renata PAPIEŻ, Krystyna CIUMAN // W: Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 42-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1052-9
26
Ewolucja bankowości komercyjnej i spółdzielczej / M. FOLWARSKI, J. GNIEWEK // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA. - (2009), s. 3-24. - Bibliogr.
27
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / Józefa GNIEWEK // W: Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2008), s. 181-209. - Bibliogr.
28
Wybrane problemy rynku kredytów rolniczych w Polsce / Józefa GNIEWEK // W: Rynek finansowy : inspiracje z integracji europejskiej / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2008. - S. 153-158. - ISBN 978-83-227-2885-7
29
Krajowe i unijne wsparcie finansowe rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich = The Domestic and EU Financial Support of the Development of Agriculture and Rural Areas / Józefa GNIEWEK // W: Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych / red. nauk. Jan Głuchowski. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. - S. 655-666. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2230-2
30
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / Józefa GNIEWEK // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej : raport / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2008), s. 167-194
31
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej w Polskim rolnictwie w latach 2004-2006 : The Conditions and Results of Absorption of the EU Founds in Polish Agriculture in Years 2004-2006 / Józefa GNIEWEK, Bożena Lublińska-Kasprzak // W: Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK ; [kierownicy projektów: Ewa MIKLASZEWSKA, Józefa GNIEWEK, Maria KOSEK-WOJNAR, Stanisław OWSIAK]. - (2007), s. 27-52. - Summ. - Bibliogr.
32
Wybrane aspekty finansowania rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej ze środków Unii Europejskiej : (na przykładzie programu SAPARD) / Józefa GNIEWEK // W: Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007. - S. 38-47. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-92214-89-2
33
Procesy konsolidacyjne i ich znaczenie dla rozwoju banków spółdzielczych = Consolidation Processes and Their Meaning in the Development of Cooperative Banks / Józefa GNIEWEK // W: Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 409-419. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-348-8
34
Rola spółdzielczego sektora bankowego w funkcjonowaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Józef [i. e. Józefa] GNIEWEK // W: Rola sektora bankowego w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / red. nauk. Grażyna Michalczuk, Jerzy Michałków, Jerzy Sikorski. - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006. - S. 73-78. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7431-098-7
35
Funkcjonowanie spółdzielczego sektora bankowego w Polsce po akcesji Polski do Unii Europejskiej = Functioning of the Co-Operative Banking Sector in Poland after the Accession of Poland to the EU / Józefa GNIEWEK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1070, t. 1 (2005), s. 237-241. - Summ.. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2005 : zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
36
Zarządzanie jakością w spółdzielczym sektorze bankowym w Polsce = Management of Quality in Co-operative Banking Sector in Poland / Józefa Gniewek // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 983, t. 1 (2003), s. 203-209. - Summ.. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2003 : jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
37
Zarządzanie strategiczne w sektorze banków spółdzielczych w Polsce w okresie transformacji = Strategic Management in the Polish Cooperative Bank Sector in Transion / Józefa Gniewek. - Kraków: Wydawnictwo AR, 2003. - 200 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie ; nr 401. Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Rozprawy, ISSN 1233-4189 ; z. 294)
38
Integracja bankowości spółdzielczej w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce = The Integration of Co-Operative Banking Sectors in EU Chosen Countries and in Poland / Józefa Gniewek // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 4, z. 2 (2002), s. 50-53. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1508-3535
39
Rola banków spółdzielczych w kształtowaniu jakości życia na przykładzie Banku Spółdzielczego w Staszowie = The Role of Co-Operative Banks in Conditioning of Life Quality on an Example of Co-Operative Bank in Staszów / Józefa Gniewek // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 901 (2001), s. 128-135. - Summ.. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2001 : rola agrobiznesu w kształtowaniu jakości życia. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
40
Rozwój spółdzielczego sektora bankowego w Polsce a proces globalizacji gospodarki = The Development of Co-Operative Banking Sector in Poland in a Globalisation Process / Józefa Gniewek // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 3, z. 1 (2001), s. 184-188. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1508-3535
41
Plan biznesu jako podstawa zarządzania firmą / Andrzej Krasnodębski, Józefa Gniewek // W: Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską / red. Janusz Żmija, Lucjan Strzelczak. - Kraków: Wydaw. "Czuwajmy", 2000. - S. 301-311. - Bibliogr. - ISBN 83-86783-45-1
42
Elementy marketingu bankowego / Józefa Gniewek, Andrzej Krasnodębski // W: Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską / red. Janusz Żmija, Lucjan Strzelczak. - Kraków: Wydaw. "Czuwajmy", 2000. - S. 233-244. - Bibliogr. - ISBN 83-86783-45-1
43
Ekonomiczna ocena kredytowania rolnictwa indywidualnego : na przykładzie województw krakowskiego i tarnowskiego / Józefa Gniewek ; . - Kraków : , 1986. - 214 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Bibliogr.
44
Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - 105 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
45
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3 / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 64 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
46
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 69 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
47
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / kierownik: Józefa GNIEWEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 75 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
48
Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK ; [kierownicy projektów: Ewa MIKLASZEWSKA, Józefa GNIEWEK, Maria KOSEK-WOJNAR, Stanisław OWSIAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2007. - 329, [1] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz.
1
Mikołajczyk K., Gniewek J., (2021), An Attempt to Assess the Impact of Securities on the Stability and Safety of Cooperative Banks in Poland, "Geomatics, Landmanagement and Landscape", no. 4, s. 135-146; https://gll.urk.edu.pl/zasoby/74/GLL-4-10_2021.pdf
2
Gniewek J., Mikołajczyk K., (2021), Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce wobec wyzwań XXI wieku. [W:] ŚLĘZAK E., CHOROŚ-MROZOWSKA D., MICHOROWSKI M. (red.), Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 94-115.
3
Makowiecka M., (2020), Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym obszarów przygranicznych na przykładzie Polski i Słowacji, Prom. Gniewek J., Kraków : , 337 k.
4
Kalfas E., (2019), Konkurencyjność banków spółdzielczych w województwie śląskim, Prom. Gniewek J., Kraków : , 258 k.
5
Gniewek J., (2019), Attempted Assessment of the Collaboration between Cooperative Banking Sector and the State Administration and Local Self-government Institutions in Poland, "Geomatics, Landmanagement and Landscape", no. 4, s. 41-50; https://gll.urk.edu.pl/zasoby/74/GLL-4-3-2019.pdf
6
Kowynia-Leśniak K., (2019), Fundusze venture capital jako forma finansowego i pozafinansowego wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, Prom. Gniewek J., Kraków : , 325 k.
7
Gniewek J., (2016), Misja i zasady spółdzielcze jako istotne czynniki rozwoju spółdzielczego sektora bankowego w Polsce, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 50, nr 3, s. 39-48; https://journals.umcs.pl/h/article/view/1299/2940
8
Gniewek J., (2015), Aktualne tendencje w rozwoju wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej - lata 2014-2020. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020, s. 64-69.
9
Gniewek J., (2015), Krótka historia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020, s. 6-14.
10
Gniewek J., (2015), Finansowanie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020, s. 14-20.
11
Alińska A., Gniewek J., Golec M., Jurkowska A., Kalwat W., Łazor J., Skopiec D., Szelęgowska A., (2015), Ku pożytku dobra spólnego: historia pieniądza, finansów i bankowości spółdzielczej, Bochen A. (red.), Bydgoszcz : Quixi Media, 183 s.
12
Gniewek J., (2014), Krótka historia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3, s. 5-13.
13
Gniewek J., (2014), Aktualne wyzwania dla wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3, s. 53-59.
14
Gniewek J., (2014), Finansowanie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3, s. 13-22.
15
Gniewek J., (2012), Istotne charakterystyki obszarów wiejskich w Polsce. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce, s. 8-13.
16
Gniewek J., (2012), Kierunki wykorzystania unijnych środków pomocowych w polskim rolnictwie i na obszarach wiejskich - zagadnienia wybrane. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce, s. 25-36.
17
Gniewek J., (2012), Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w historii i teraźniejszości. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce, s. 13-17.
18
Gniewek J., (2012), Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej - stabilność czy zmienność?. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce, s. 17-25.
19
Gniewek J., (2011), Historia, teraźniejszość i przyszłość banków spółdzielczych w Polsce, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 45, nr 2, s. 267-275; http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2011&tom=45§io=H&numer_artykulu=26&zeszyt=2
20
Gniewek J., (2011), Wybrane aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce w okresie zmian systemowych. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo, s. 8-26.
21
Gniewek J., (2011), Wybrane aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce w okresie zmian systemowych. [W:] Moździerz A., Surówka K. (red.), O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 98-105.
22
Gniewek J., Kasperowicz-Stępień A., Stabryła-Chudzio K., (2010), Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 133-151.
23
Gniewek J., Kasperowicz-Stępień A., Stabryła-Chudzio K., (2010), Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 133-151.
24
Gniewek J., Lublińska-Kasprzak B., (2010), Wykorzystanie unijnych środków pomocowych w Polsce na obszarach wiejskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 840, s. 5-22; https://bazekon.uek.krakow.pl/170901391
25
Gniewek J., Papież R., Ciuman K., (2010), Rozwój bankowości specjalistycznej : banki spółdzielcze i hipoteczne oraz bancassurance. [W:] Miklaszewska E. (red.), Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 42-73.
26
Folwarski M., Gniewek J., (2009), Ewolucja bankowości komercyjnej i spółdzielczej. [W:] Owsiak S., Miklaszewska E. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 3-24.
27
Gniewek J., (2008), Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej, s. 181-209.
28
Gniewek J., (2008), Wybrane problemy rynku kredytów rolniczych w Polsce. [W:] Karpuś P., Węcławski J. (red.), Rynek finansowy : inspiracje z integracji europejskiej, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 153-158.
29
Gniewek J., (2008), Krajowe i unijne wsparcie finansowe rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. [W:] Głuchowski J. (red.), Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 655-666.
30
Gniewek J., (2008), Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej : raport, s. 167-194.
31
Gniewek J., Lublińska-Kasprzak B., (2007), Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej w Polskim rolnictwie w latach 2004-2006 : The Conditions and Results of Absorption of the EU Founds in Polish Agriculture in Years 2004-2006. [W:] Owsiak S., Miklaszewska E., Gniewek J., Kosek-Wojnar M. (kierownik tematu), Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport, s. 27-52.
32
Gniewek J., (2007), Wybrane aspekty finansowania rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej ze środków Unii Europejskiej : (na przykładzie programu SAPARD). [W:] Owsiak S. (red.), Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 38-47.
33
Gniewek J., (2007), Procesy konsolidacyjne i ich znaczenie dla rozwoju banków spółdzielczych. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 409-419.
34
Gniewek J., (2006), Rola spółdzielczego sektora bankowego w funkcjonowaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Michalczuk G., Michałków J., Sikorski J. (red.), Rola sektora bankowego w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 73-78.
35
Gniewek J., (2005), Funkcjonowanie spółdzielczego sektora bankowego w Polsce po akcesji Polski do Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1070, t. 1, s. 237-241.
36
Gniewek J., (2003), Zarządzanie jakością w spółdzielczym sektorze bankowym w Polsce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 983, t. 1, s. 203-209.
37
Gniewek J., (2003), Zarządzanie strategiczne w sektorze banków spółdzielczych w Polsce w okresie transformacji, (Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Rozprawy, z. 294), Kraków : Wydawnictwo AR, 200 s.
38
Gniewek J., (2002), Integracja bankowości spółdzielczej w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", T. 4, z. 2, s. 50-53.
39
Gniewek J., (2001), Rola banków spółdzielczych w kształtowaniu jakości życia na przykładzie Banku Spółdzielczego w Staszowie, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 901, s. 128-135.
40
Gniewek J., (2001), Rozwój spółdzielczego sektora bankowego w Polsce a proces globalizacji gospodarki, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", T. 3, z. 1, s. 184-188.
41
Krasnodębski A., Gniewek J., (2000), Plan biznesu jako podstawa zarządzania firmą. [W:] Żmija J., Strzelczak L. (red.), Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską, Kraków : Wydaw. "Czuwajmy", s. 301-311.
42
Gniewek J., Krasnodębski A., (2000), Elementy marketingu bankowego. [W:] Żmija J., Strzelczak L. (red.), Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską, Kraków : Wydaw. "Czuwajmy", s. 233-244.
43
Gniewek J., (1986), Ekonomiczna ocena kredytowania rolnictwa indywidualnego: na przykładzie województw krakowskiego i tarnowskiego, Prom. Skalniak F., Kraków : , 214 k.
44
Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020, (2015), Gniewek J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 105 k.
45
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3, (2014), Gniewek J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 64 k.
46
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce, (2012), Gniewek J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 69 k.
47
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo, (2011), Gniewek J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 75 s.
48
Miklaszewska E., Gniewek J., Kosek-Wojnar M., Owsiak S. (red.), (2007), Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce: raport, Owsiak S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 329, [1] s.
1
@article{UEK:2168360646,
author = "Katarzyna Mikołajczyk and Józefa Gniewek",
title = "An Attempt to Assess the Impact of Securities on the Stability and Safety of Cooperative Banks in Poland",
journal = "Geomatics, Landmanagement and Landscape",
number = "no. 4",
pages = "135-146",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.15576/GLL/2021.4.135},
url = {https://gll.urk.edu.pl/zasoby/74/GLL-4-10_2021.pdf},
}
2
@inbook{UEK:2168358890,
author = "Józefa Gniewek and Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce wobec wyzwań XXI wieku",
booktitle = "Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej",
pages = "94-115",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
isbn = "978-83-7252-850-6",
}
3
@unpublished{UEK:2168351910,
author = "Monika Makowiecka",
title = "Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym obszarów przygranicznych na przykładzie Polski i Słowacji",
adress = "Kraków",
year = "2020",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003475},
}
4
@unpublished{UEK:2168340841,
author = "Elżbieta Kalfas",
title = "Konkurencyjność banków spółdzielczych w województwie śląskim",
adress = "Kraków",
year = "2019",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003430},
}
5
@article{UEK:2168343934,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Attempted Assessment of the Collaboration between Cooperative Banking Sector and the State Administration and Local Self-government Institutions in Poland",
journal = "Geomatics, Landmanagement and Landscape",
number = "no. 4",
pages = "41-50",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15576/GLL/2019.4.41},
url = {https://gll.urk.edu.pl/zasoby/74/GLL-4-3-2019.pdf},
}
6
@unpublished{UEK:2168340843,
author = "Kamila Kowynia-Leśniak",
title = "Fundusze venture capital jako forma finansowego i pozafinansowego wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2019",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003431},
}
7
@article{UEK:2168309067,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Misja i zasady spółdzielcze jako istotne czynniki rozwoju spółdzielczego sektora bankowego w Polsce",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 50, 3",
pages = "39-48",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.3.39},
url = {https://journals.umcs.pl/h/article/view/1299/2940},
}
8
@unpublished{UEK:2168303635,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Aktualne tendencje w rozwoju wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej - lata 2014-2020",
booktitle = "Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020",
pages = "64-69",
year = "2015",
}
9
@unpublished{UEK:2168303627,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Krótka historia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej",
booktitle = "Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020",
pages = "6-14",
year = "2015",
}
10
@unpublished{UEK:2168303629,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Finansowanie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej",
booktitle = "Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020",
pages = "14-20",
year = "2015",
}
11
@book{UEK:2168330467,
author = "Agnieszka Alińska and Józefa Gniewek and Maria Magdalena Golec and Aleksandra Jurkowska and Wojciech Kalwat and Jerzy Łazor and Dominik Skopiec and Anna Szelęgowska",
title = "Ku pożytku dobra spólnego : historia pieniądza, finansów i bankowości spółdzielczej",
adress = "Bydgoszcz",
publisher = "Quixi Media",
year = "2015",
url = {https://www.researchgate.net/publication/316363181_Bankowosc_Spoldzielcza_w_XXI_wieku_Cooperative_Banking_in_the_21st_century},
isbn = "978-83-61840-68-8",
}
12
@unpublished{UEK:2168288503,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Krótka historia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej",
booktitle = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3",
pages = "5-13",
year = "2014",
}
13
@unpublished{UEK:2168288513,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Aktualne wyzwania dla wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej",
booktitle = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3",
pages = "53-59",
year = "2014",
}
14
@unpublished{UEK:2168288509,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Finansowanie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej",
booktitle = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3",
pages = "13-22",
year = "2014",
}
15
@unpublished{UEK:2168271668,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Istotne charakterystyki obszarów wiejskich w Polsce",
booktitle = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce",
pages = "8-13",
year = "2012",
}
16
@unpublished{UEK:2168271678,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Kierunki wykorzystania unijnych środków pomocowych w polskim rolnictwie i na obszarach wiejskich - zagadnienia wybrane",
booktitle = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce",
pages = "25-36",
year = "2012",
}
17
@unpublished{UEK:2168271672,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w historii i teraźniejszości",
booktitle = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce",
pages = "13-17",
year = "2012",
}
18
@unpublished{UEK:2168273362,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej - stabilność czy zmienność?",
booktitle = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce",
pages = "17-25",
year = "2012",
}
19
@article{UEK:2168319773,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Historia, teraźniejszość i przyszłość banków spółdzielczych w Polsce",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 45, 2",
pages = "267-275",
year = "2011",
url = {http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2011&tom=45§io=H&numer_artykulu=26&zeszyt=2},
}
20
@unpublished{UEK:2168261806,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Wybrane aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce w okresie zmian systemowych",
booktitle = "Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo",
pages = "8-26",
year = "2011",
}
21
@inbook{UEK:2168266264,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Wybrane aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce w okresie zmian systemowych",
booktitle = "O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka",
pages = "98-105",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1978-6",
}
22
@unpublished{UEK:2168326343,
author = "Józefa Gniewek and Alicja Kasperowicz-Stępień and Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "133-151",
year = "2010",
}
23
@unpublished{UEK:2168326345,
author = "Józefa Gniewek and Alicja Kasperowicz-Stępień and Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "133-151",
year = "2010",
}
24
@article{UEK:2168218612,
author = "Józefa Gniewek and Bożena Lublińska-Kasprzak",
title = "Wykorzystanie unijnych środków pomocowych w Polsce na obszarach wiejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "840",
pages = "5-22",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170901391},
}
25
@inbook{UEK:2165276446,
author = "Józefa Gniewek and Renata Papież and Krystyna Ciuman",
title = "Rozwój bankowości specjalistycznej : banki spółdzielcze i hipoteczne oraz bancassurance",
booktitle = "Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru",
pages = "42-73",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-264-1052-9",
}
26
@unpublished{UEK:2168221754,
author = "Mateusz Folwarski and Józefa Gniewek",
title = "Ewolucja bankowości komercyjnej i spółdzielczej",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "3-24",
year = "2009",
}
27
@unpublished{UEK:2168234348,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo",
booktitle = "Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej",
pages = "181-209",
year = "2008",
}
28
@inbook{UEK:2165674788,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Wybrane problemy rynku kredytów rolniczych w Polsce",
booktitle = "Rynek finansowy : inspiracje z integracji europejskiej",
pages = "153-158",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2008",
isbn = "978-83-227-2885-7",
}
29
@inbook{UEK:2164875390,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Krajowe i unijne wsparcie finansowe rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich",
booktitle = "Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych",
pages = "655-666",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2008",
isbn = "978-83-231-2230-2",
}
30
@unpublished{UEK:2168326807,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej : raport",
pages = "167-194",
year = "2008",
}
31
@unpublished{UEK:2168286635,
author = "Józefa Gniewek and Bożena Lublińska-Kasprzak",
title = "Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej w Polskim rolnictwie w latach 2004-2006 : The Conditions and Results of Absorption of the EU Founds in Polish Agriculture in Years 2004-2006",
booktitle = "Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport",
pages = "27-52",
year = "2007",
}
32
@inbook{UEK:2166096762,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Wybrane aspekty finansowania rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej ze środków Unii Europejskiej : (na przykładzie programu SAPARD)",
booktitle = "Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej",
pages = "38-47",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2007",
isbn = "978-83-92214-89-2",
}
33
@inbook{UEK:2166052152,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Procesy konsolidacyjne i ich znaczenie dla rozwoju banków spółdzielczych",
booktitle = "Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych",
pages = "409-419",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-348-8",
}
34
@inbook{UEK:2165790885,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Rola spółdzielczego sektora bankowego w funkcjonowaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Rola sektora bankowego w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "73-78",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku",
year = "2006",
isbn = "978-83-7431-098-7",
}
35
@article{UEK:2168332213,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Funkcjonowanie spółdzielczego sektora bankowego w Polsce po akcesji Polski do Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1070, t. 1",
pages = "237-241",
adress = "",
year = "2005",
}
36
@article{UEK:2168223064,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Zarządzanie jakością w spółdzielczym sektorze bankowym w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "983, t. 1",
pages = "203-209",
adress = "",
year = "2003",
}
37
@book{UEK:2166352311,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Zarządzanie strategiczne w sektorze banków spółdzielczych w Polsce w okresie transformacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo AR",
year = "2003",
issn = "1233-4189",
}
38
@article{UEK:2168343123,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Integracja bankowości spółdzielczej w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "T. 4, z. 2",
pages = "50-53",
year = "2002",
}
39
@article{UEK:2168281453,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Rola banków spółdzielczych w kształtowaniu jakości życia na przykładzie Banku Spółdzielczego w Staszowie",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "901",
pages = "128-135",
adress = "",
year = "2001",
}
40
@article{UEK:2168343121,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Rozwój spółdzielczego sektora bankowego w Polsce a proces globalizacji gospodarki",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "T. 3, z. 1",
pages = "184-188",
year = "2001",
}
41
@inbook{UEK:2168340393,
author = "Andrzej Krasnodębski and Józefa Gniewek",
title = "Plan biznesu jako podstawa zarządzania firmą",
booktitle = "Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską",
pages = "301-311",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Czuwajmy",
year = "2000",
isbn = "83-86783-45-1",
}
42
@inbook{UEK:2168340391,
author = "Józefa Gniewek and Andrzej Krasnodębski",
title = "Elementy marketingu bankowego",
booktitle = "Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską",
pages = "233-244",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Czuwajmy",
year = "2000",
isbn = "83-86783-45-1",
}
43
@unpublished{UEK:2168309977,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Ekonomiczna ocena kredytowania rolnictwa indywidualnego : na przykładzie województw krakowskiego i tarnowskiego",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
44
@unpublished{UEK:2168303625,
title = "Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
}
45
@unpublished{UEK:2168288499,
title = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
46
@unpublished{UEK:2168271664,
title = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
47
@unpublished{UEK:2168261802,
title = "Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
48
@unpublished{UEK:2166570126,
title = "Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2007",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID