Publications of the selected author
1

Author:
Monika Makowiecka
Title:
Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym obszarów przygranicznych na przykładzie Polski i Słowacji
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2020
Physical description:
337 k.: il. kolor.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-480
Nr:
2168351910
doctoral dissertation
2

Author:
Elżbieta Kalfas
Title:
Konkurencyjność banków spółdzielczych w województwie śląskim
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
258 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-469
Nr:
2168340841
doctoral dissertation
3

Title:
Fundusze venture capital jako forma finansowego i pozafinansowego wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
325 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-470
Nr:
2168340843
doctoral dissertation
4

Author:
Title:
Attempted Assessment of the Collaboration between Cooperative Banking Sector and the State Administration and Local Self-government Institutions in Poland
Source:
Geomatics, Landmanagement and Landscape. - no. 4 (2019) , s. 41-50. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168343934
article
5

Author:
Title:
Misja i zasady spółdzielcze jako istotne czynniki rozwoju spółdzielczego sektora bankowego w Polsce = The Mission and Cooperative Principles as a Fundamental Factors of a Development of Cooperative Sector Bank in Poland
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 50, nr 3 (2016) , s. 39-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł naukowy sfinansowany ze środków przyznanych Katedrze Finansów UE w Krakowie w ramach badań statutowych, nr 008/WF-KF/03/2014/S/4204
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168309067
article
6

Author:
Title:
Finansowanie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej
Source:
Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK2015, s. 14-20
Signature:
NP-1453/Magazyn
Nr:
2168303629
chapter in unpublished scientific work
See main document
7

Author:
Title:
Aktualne tendencje w rozwoju wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej - lata 2014-2020
Source:
Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK2015, s. 64-69
Signature:
NP-1453/Magazyn
Nr:
2168303635
chapter in unpublished scientific work
See main document
8

Author:
Agnieszka Alińska , Józefa Gniewek , Maria Magdalena Golec , Aleksandra Jurkowska , Wojciech Kalwat , Jerzy Łazor , Dominik Skopiec , Anna Szelęgowska
Title:
Ku pożytku dobra spólnego : historia pieniądza, finansów i bankowości spółdzielczej
Redaktor:
Bochen Antoni
Publisher address:
Bydgoszcz: Quixi Media, 2015
Physical description:
183 s.: il.; 30 cm
ISBN:
978-83-61840-68-8
Access mode:
Nr:
2168330467
book
9

Author:
Title:
Krótka historia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej
Source:
Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK2015, s. 6-14
Signature:
NP-1453/Magazyn
Nr:
2168303627
chapter in unpublished scientific work
See main document
10

Author:
Title:
Aktualne wyzwania dla wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej
Source:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3 / Józefa GNIEWEK - kier. tematu2014, s. 53-59
Signature:
NP-1375/3/Magazyn
Nr:
2168288513
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Author:
Title:
Krótka historia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej
Source:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3 / Józefa GNIEWEK - kier. tematu2014, s. 5-13
Signature:
NP-1375/3/Magazyn
Nr:
2168288503
chapter in unpublished scientific work
See main document
12

Author:
Title:
Finansowanie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej
Source:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3 / Józefa GNIEWEK - kier. tematu2014, s. 13-22
Signature:
NP-1375/3/Magazyn
Nr:
2168288509
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Author:
Title:
Istotne charakterystyki obszarów wiejskich w Polsce
Source:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu.2012, s. 8-13
Signature:
NP-1375/Magazyn
Nr:
2168271668
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Author:
Title:
Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej - stabilność czy zmienność?
Source:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu.2012, s. 17-25
Signature:
NP-1375/Magazyn
Nr:
2168273362
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Author:
Title:
Kierunki wykorzystania unijnych środków pomocowych w polskim rolnictwie i na obszarach wiejskich - zagadnienia wybrane
Source:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu.2012, s. 25-36
Signature:
NP-1375/Magazyn
Nr:
2168271678
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Author:
Title:
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w historii i teraźniejszości
Source:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu.2012, s. 13-17
Signature:
NP-1375/Magazyn
Nr:
2168271672
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Author:
Title:
Historia, teraźniejszość i przyszłość banków spółdzielczych w Polsce = The History, Present and Future of Cooperative Banking Sector in Poland
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 45, nr 2 (2011) , s. 267-275. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168319773
article
18

Author:
Title:
Wybrane aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce w okresie zmian systemowych
Source:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / kierownik: Józefa GNIEWEK2011, s. 8-26
Signature:
NP-1182/Magazyn
Nr:
2168261806
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Author:
Title:
Wybrane aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce w okresie zmian systemowych
Source:
O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka / red. nauk. Anna MOŹDZIERZ i Krzysztof SURÓWKA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 98-105
ISBN:
978-83-208-1978-6
Nr:
2168266264
chapter in monograph
See main document
20

Author:
Józefa Gniewek , Bożena Lublińska-Kasprzak
Title:
Wykorzystanie unijnych środków pomocowych w Polsce na obszarach wiejskich = The Use of EU Aid Funds in Poland's Rural Areas
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218612
article
See main document
21

Title:
Rozwój bankowości specjalistycznej : banki spółdzielcze i hipoteczne oraz bancassurance
Source:
Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 42-73 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1052-9
Nr:
2165276446
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie
Source:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK2010, s. 133-151 - Bibliogr.
Research program:
39/KF/1/2010/S/552
Signature:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326343
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Title:
Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce
Source:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK2010, s. 133-151 - Bibliogr.
Research program:
39/KF/1/2010/S/552
Signature:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326345
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Title:
Ewolucja bankowości komercyjnej i spółdzielczej
Source:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA2009, s. 3-24 - Bibliogr.
Signature:
NP-1304/Magazyn
Nr:
2168221754
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Author:
Title:
Krajowe i unijne wsparcie finansowe rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich = The Domestic and EU Financial Support of the Development of Agriculture and Rural Areas
Source:
Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych / red. nauk. Jan Głuchowski - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 655-666. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2230-2
Nr:
2164875390
chapter in monograph
26

Author:
Title:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo
Source:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej : raport / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2008, s. 167-194
Research program:
4/KF/1/2007/S/365
Signature:
NP-1169/Magazyn
Nr:
2168326807
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Author:
Title:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo
Source:
Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2008, s. 181-209 - Bibliogr.
Signature:
NP-1222/Magazyn
Nr:
2168234348
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Author:
Title:
Wybrane problemy rynku kredytów rolniczych w Polsce
Source:
Rynek finansowy : inspiracje z integracji europejskiej / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2008, s. 153-158
ISBN:
978-83-227-2885-7
Nr:
2165674788
chapter in monograph
29

Author:
Title:
Procesy konsolidacyjne i ich znaczenie dla rozwoju banków spółdzielczych = Consolidation Processes and Their Meaning in the Development of Cooperative Banks
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 409-419. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166052152
chapter in monograph
See main document
30

Author:
Title:
Wybrane aspekty finansowania rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej ze środków Unii Europejskiej : (na przykładzie programu SAPARD)
Source:
Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007, s. 38-47. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-92214-89-2
Nr:
2166096762
chapter in conference materials
See main document
31

Author:
Józefa Gniewek , Bożena Lublińska-Kasprzak
Title:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej w Polskim rolnictwie w latach 2004-2006 : The Conditions and Results of Absorption of the EU Founds in Polish Agriculture in Years 2004-2006
Source:
Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK ; [kierownicy projektów: Ewa MIKLASZEWSKA, Józefa GNIEWEK, Maria KOSEK-WOJNAR, Stanisław OWSIAK]2007, s. 27-52. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1099/Magazyn
Nr:
2168286635
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Author:
Title:
Rola spółdzielczego sektora bankowego w funkcjonowaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Rola sektora bankowego w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / red. nauk. Grażyna Michalczuk, Jerzy Michałków, Jerzy Sikorski - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006, s. 73-78 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7431-098-7
Nr:
2165790885
chapter in monograph
33

Author:
Title:
Funkcjonowanie spółdzielczego sektora bankowego w Polsce po akcesji Polski do Unii Europejskiej = Functioning of the Co-Operative Banking Sector in Poland after the Accession of Poland to the EU
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1070, t. 1 (2005) , s. 237-241. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2005 : zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. T. 1 - Bibliogr.
Nr:
2168332213
article
34

Author:
Title:
Zarządzanie jakością w spółdzielczym sektorze bankowym w Polsce = Management of Quality in Co-operative Banking Sector in Poland
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 983, t. 1 (2003) , s. 203-209. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2003 : jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie. T. 1 - Bibliogr.
Nr:
2168223064
article
35

Author:
Title:
Zarządzanie strategiczne w sektorze banków spółdzielczych w Polsce w okresie transformacji = Strategic Management in the Polish Cooperative Bank Sector in Transion
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo AR, 2003
Physical description:
200 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Rozprawy ; z. 294)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2166352311
monograph
36

Author:
Title:
Integracja bankowości spółdzielczej w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce = The Integration of Co-Operative Banking Sectors in EU Chosen Countries and in Poland
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 4, z. 2 (2002) , s. 50-53. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168343123
article
37

Author:
Title:
Rola banków spółdzielczych w kształtowaniu jakości życia na przykładzie Banku Spółdzielczego w Staszowie = The Role of Co-Operative Banks in Conditioning of Life Quality on an Example of Co-Operative Bank in Staszów
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 901 (2001) , s. 128-135. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2001 : rola agrobiznesu w kształtowaniu jakości życia - Bibliogr.
Nr:
2168281453
article
38

Author:
Title:
Rozwój spółdzielczego sektora bankowego w Polsce a proces globalizacji gospodarki = The Development of Co-Operative Banking Sector in Poland in a Globalisation Process
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 3, z. 1 (2001) , s. 184-188. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168343121
article
39

Author:
Józefa Gniewek , Andrzej Krasnodębski
Title:
Elementy marketingu bankowego
Source:
Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską / red. Janusz Żmija, Lucjan Strzelczak - Kraków: Wydaw. "Czuwajmy", 2000, s. 233-244 - Bibliogr.
ISBN:
83-86783-45-1
Nr:
2168340391
chapter in monograph
40

Author:
Andrzej Krasnodębski , Józefa Gniewek
Title:
Plan biznesu jako podstawa zarządzania firmą
Source:
Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską / red. Janusz Żmija, Lucjan Strzelczak - Kraków: Wydaw. "Czuwajmy", 2000, s. 301-311 - Bibliogr.
ISBN:
83-86783-45-1
Nr:
2168340393
chapter in monograph
41

Author:
Title:
Ekonomiczna ocena kredytowania rolnictwa indywidualnego
Publisher address:
Kraków: , 1986
Physical description:
149, [65] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/495
Nr:
2168309977
doctoral dissertation
Unpublished documents:
1

Title:
Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
105 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
008/WF-KF/03/2014/S/4204
Signature:
NP-1453/Magazyn
Nr:
2168303625
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
64 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
004/WF-KF/03/2013/s/3004
Signature:
NP-1375/3/Magazyn
Nr:
2168288499
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
69 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
66/KF/3/2012/S/066
Signature:
NP-1375/Magazyn
Nr:
2168271664
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
75 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
108/KF/3/2011/S/587
Signature:
NP-1182/Magazyn
Nr:
2168261802
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport
Kierownik tematu:
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2007
Physical description:
329, [1] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Research program:
91/FK/2006/S
Signature:
NP-1099/Magazyn
Nr:
2166570126
unpublished scientific work
See related chapters
1
Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym obszarów przygranicznych na przykładzie Polski i Słowacji / Monika Makowiecka ; Promotor: Józefa GNIEWEK. - Kraków, 2020. - 337 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003475
2
Konkurencyjność banków spółdzielczych w województwie śląskim / Elżbieta Kalfas ; Promotor: Józefa GNIEWEK. - Kraków, 2019. - 258 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003430
3
Fundusze venture capital jako forma finansowego i pozafinansowego wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w Polsce / Kamila Kowynia-Leśniak ; Promotor: Józefa GNIEWEK. - Kraków, 2019. - 325 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003431
4
Attempted Assessment of the Collaboration between Cooperative Banking Sector and the State Administration and Local Self-government Institutions in Poland / Józefa GNIEWEK // Geomatics, Landmanagement and Landscape. - no. 4 (2019), s. 41-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://gll.urk.edu.pl/zasoby/74/GLL-4-3-2019.pdf. - ISSN 2300-1496
5
Misja i zasady spółdzielcze jako istotne czynniki rozwoju spółdzielczego sektora bankowego w Polsce = The Mission and Cooperative Principles as a Fundamental Factors of a Development of Cooperative Sector Bank in Poland / Józefa GNIEWEK // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 50, nr 3 (2016), s. 39-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.umcs.pl/h/article/view/1299/2940. - ISSN 0459-9586
6
Finansowanie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej / Józefa GNIEWEK // W: Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK. - (2015), s. 14-20
7
Aktualne tendencje w rozwoju wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej - lata 2014-2020 / Józefa GNIEWEK // W: Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK. - (2015), s. 64-69
8
Ku pożytku dobra spólnego : historia pieniądza, finansów i bankowości spółdzielczej / red. Antoni Bochen; zespół red. Agnieszka Alińska, Józefa GNIEWEK, Maria Magdalena Golec, Aleksandra JURKOWSKA, Wojciech Kalwat, Jerzy Łazor, Dominik Skopiec, Anna Szelęgowska. - Bydgoszcz : Quixi Media, 2015. - 183 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 978-83-61840-68-8. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/316363181_Bankowosc_Spoldzielcza_w_XXI_wieku_Cooperative_Banking_in_the_21st_century
9
Krótka historia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej / Józefa GNIEWEK // W: Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK. - (2015), s. 6-14
10
Aktualne wyzwania dla wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej / Józefa GNIEWEK // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3 / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2014), s. 53-59
11
Krótka historia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej / Józefa GNIEWEK // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3 / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2014), s. 5-13
12
Finansowanie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej / Józefa GNIEWEK // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3 / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2014), s. 13-22
13
Istotne charakterystyki obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2012), s. 8-13
14
Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej - stabilność czy zmienność? / Józefa GNIEWEK // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2012), s. 17-25
15
Kierunki wykorzystania unijnych środków pomocowych w polskim rolnictwie i na obszarach wiejskich - zagadnienia wybrane / Józefa GNIEWEK // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2012), s. 25-36
16
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w historii i teraźniejszości / Józefa GNIEWEK // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2012), s. 13-17
17
Historia, teraźniejszość i przyszłość banków spółdzielczych w Polsce = The History, Present and Future of Cooperative Banking Sector in Poland / Józefa GNIEWEK // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 45, nr 2 (2011), s. 267-275. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2011&tom=45§io=H&numer_artykulu=26&zeszyt=2. - ISSN 0459-9586
18
Wybrane aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce w okresie zmian systemowych / Józefa GNIEWEK // W: Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / kierownik: Józefa GNIEWEK. - (2011), s. 8-26
19
Wybrane aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce w okresie zmian systemowych / Józefa GNIEWEK // W: O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka / red. nauk. Anna MOŹDZIERZ i Krzysztof SURÓWKA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - S. 98-105. - ISBN 978-83-208-1978-6
20
Wykorzystanie unijnych środków pomocowych w Polsce na obszarach wiejskich = The Use of EU Aid Funds in Poland's Rural Areas / Józefa GNIEWEK, Bożena Lublińska-Kasprzak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010), s. 5-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170901391. - ISSN 1898-6447
21
Rozwój bankowości specjalistycznej : banki spółdzielcze i hipoteczne oraz bancassurance / Józefa GNIEWEK, Renata PAPIEŻ, Krystyna CIUMAN // W: Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 42-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1052-9
22
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie / Józefa GNIEWEK, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 133-151. - Bibliogr.
23
Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce / Józefa GNIEWEK, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 133-151. - Bibliogr.
24
Ewolucja bankowości komercyjnej i spółdzielczej / M. FOLWARSKI, J. GNIEWEK // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA. - (2009), s. 3-24. - Bibliogr.
25
Krajowe i unijne wsparcie finansowe rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich = The Domestic and EU Financial Support of the Development of Agriculture and Rural Areas / Józefa GNIEWEK // W: Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych / red. nauk. Jan Głuchowski. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. - S. 655-666. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2230-2
26
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / Józefa GNIEWEK // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej : raport / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2008), s. 167-194
27
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / Józefa GNIEWEK // W: Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2008), s. 181-209. - Bibliogr.
28
Wybrane problemy rynku kredytów rolniczych w Polsce / Józefa GNIEWEK // W: Rynek finansowy : inspiracje z integracji europejskiej / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2008. - S. 153-158. - ISBN 978-83-227-2885-7
29
Procesy konsolidacyjne i ich znaczenie dla rozwoju banków spółdzielczych = Consolidation Processes and Their Meaning in the Development of Cooperative Banks / Józefa GNIEWEK // W: Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 409-419. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-348-8
30
Wybrane aspekty finansowania rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej ze środków Unii Europejskiej : (na przykładzie programu SAPARD) / Józefa GNIEWEK // W: Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007. - S. 38-47. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-92214-89-2
31
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej w Polskim rolnictwie w latach 2004-2006 : The Conditions and Results of Absorption of the EU Founds in Polish Agriculture in Years 2004-2006 / Józefa GNIEWEK, Bożena Lublińska-Kasprzak // W: Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK ; [kierownicy projektów: Ewa MIKLASZEWSKA, Józefa GNIEWEK, Maria KOSEK-WOJNAR, Stanisław OWSIAK]. - (2007), s. 27-52. - Summ. - Bibliogr.
32
Rola spółdzielczego sektora bankowego w funkcjonowaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Józef [i. e. Józefa] GNIEWEK // W: Rola sektora bankowego w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / red. nauk. Grażyna Michalczuk, Jerzy Michałków, Jerzy Sikorski. - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006. - S. 73-78. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7431-098-7
33
Funkcjonowanie spółdzielczego sektora bankowego w Polsce po akcesji Polski do Unii Europejskiej = Functioning of the Co-Operative Banking Sector in Poland after the Accession of Poland to the EU / Józefa GNIEWEK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1070, t. 1 (2005), s. 237-241. - Summ.. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2005 : zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
34
Zarządzanie jakością w spółdzielczym sektorze bankowym w Polsce = Management of Quality in Co-operative Banking Sector in Poland / Józefa Gniewek // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 983, t. 1 (2003), s. 203-209. - Summ.. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2003 : jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
35
Zarządzanie strategiczne w sektorze banków spółdzielczych w Polsce w okresie transformacji = Strategic Management in the Polish Cooperative Bank Sector in Transion / Józefa Gniewek. - Kraków : Wydawnictwo AR, 2003. - 200 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie ; nr 401. Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Rozprawy, ISSN 1233-4189 ; z. 294)
36
Integracja bankowości spółdzielczej w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce = The Integration of Co-Operative Banking Sectors in EU Chosen Countries and in Poland / Józefa Gniewek // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 4, z. 2 (2002), s. 50-53. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1508-3535
37
Rola banków spółdzielczych w kształtowaniu jakości życia na przykładzie Banku Spółdzielczego w Staszowie = The Role of Co-Operative Banks in Conditioning of Life Quality on an Example of Co-Operative Bank in Staszów / Józefa Gniewek // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 901 (2001), s. 128-135. - Summ.. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2001 : rola agrobiznesu w kształtowaniu jakości życia. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
38
Rozwój spółdzielczego sektora bankowego w Polsce a proces globalizacji gospodarki = The Development of Co-Operative Banking Sector in Poland in a Globalisation Process / Józefa Gniewek // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 3, z. 1 (2001), s. 184-188. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1508-3535
39
Elementy marketingu bankowego / Józefa Gniewek, Andrzej Krasnodębski // W: Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską / red. Janusz Żmija, Lucjan Strzelczak. - Kraków: Wydaw. "Czuwajmy", 2000. - S. 233-244. - Bibliogr. - ISBN 83-86783-45-1
40
Plan biznesu jako podstawa zarządzania firmą / Andrzej Krasnodębski, Józefa Gniewek // W: Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską / red. Janusz Żmija, Lucjan Strzelczak. - Kraków: Wydaw. "Czuwajmy", 2000. - S. 301-311. - Bibliogr. - ISBN 83-86783-45-1
41
Ekonomiczna ocena kredytowania rolnictwa indywidualnego : na przykładzie województw krakowskiego i tarnowskiego / Józefa Gniewek ; Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Kraków, 1986. - 149, [65] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
42
Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - 105 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
43
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3 / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 64 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
44
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 69 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
45
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / kierownik: Józefa GNIEWEK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 75 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
46
Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK ; [kierownicy projektów: Ewa MIKLASZEWSKA, Józefa GNIEWEK, Maria KOSEK-WOJNAR, Stanisław OWSIAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2007. - 329, [1] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz.
1
Makowiecka M., (2020), Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym obszarów przygranicznych na przykładzie Polski i Słowacji, Prom. Gniewek J., Kraków : , 337 k.
2
Kalfas E., (2019), Konkurencyjność banków spółdzielczych w województwie śląskim, Prom. Gniewek J., Kraków : , 258 k.
3
Kowynia-Leśniak K., (2019), Fundusze venture capital jako forma finansowego i pozafinansowego wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, Prom. Gniewek J., Kraków : , 325 k.
4
Gniewek J., (2019), Attempted Assessment of the Collaboration between Cooperative Banking Sector and the State Administration and Local Self-government Institutions in Poland, "Geomatics, Landmanagement and Landscape", no. 4, s. 41-50; https://gll.urk.edu.pl/zasoby/74/GLL-4-3-2019.pdf
5
Gniewek J., (2016), Misja i zasady spółdzielcze jako istotne czynniki rozwoju spółdzielczego sektora bankowego w Polsce, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 50, nr 3, s. 39-48; https://journals.umcs.pl/h/article/view/1299/2940
6
Gniewek J., (2015), Finansowanie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020, s. 14-20.
7
Gniewek J., (2015), Aktualne tendencje w rozwoju wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej - lata 2014-2020. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020, s. 64-69.
8
Alińska A., Gniewek J., Golec M., Jurkowska A., Kalwat W., Łazor J., Skopiec D., Szelęgowska A., (2015), Ku pożytku dobra spólnego: historia pieniądza, finansów i bankowości spółdzielczej, Bochen A. (red.), Bydgoszcz : Quixi Media, 183 s.
9
Gniewek J., (2015), Krótka historia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020, s. 6-14.
10
Gniewek J., (2014), Aktualne wyzwania dla wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3, s. 53-59.
11
Gniewek J., (2014), Krótka historia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3, s. 5-13.
12
Gniewek J., (2014), Finansowanie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3, s. 13-22.
13
Gniewek J., (2012), Istotne charakterystyki obszarów wiejskich w Polsce. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce, s. 8-13.
14
Gniewek J., (2012), Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej - stabilność czy zmienność?. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce, s. 17-25.
15
Gniewek J., (2012), Kierunki wykorzystania unijnych środków pomocowych w polskim rolnictwie i na obszarach wiejskich - zagadnienia wybrane. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce, s. 25-36.
16
Gniewek J., (2012), Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w historii i teraźniejszości. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce, s. 13-17.
17
Gniewek J., (2011), Historia, teraźniejszość i przyszłość banków spółdzielczych w Polsce, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 45, nr 2, s. 267-275; http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2011&tom=45§io=H&numer_artykulu=26&zeszyt=2
18
Gniewek J., (2011), Wybrane aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce w okresie zmian systemowych. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo, s. 8-26.
19
Gniewek J., (2011), Wybrane aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce w okresie zmian systemowych. [W:] Moździerz A., Surówka K. (red.), O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 98-105.
20
Gniewek J., Lublińska-Kasprzak B., (2010), Wykorzystanie unijnych środków pomocowych w Polsce na obszarach wiejskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 840, s. 5-22; https://bazekon.uek.krakow.pl/170901391
21
Gniewek J., Papież R., Ciuman K., (2010), Rozwój bankowości specjalistycznej : banki spółdzielcze i hipoteczne oraz bancassurance. [W:] Miklaszewska E. (red.), Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 42-73.
22
Gniewek J., Kasperowicz-Stępień A., Stabryła-Chudzio K., (2010), Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 133-151.
23
Gniewek J., Kasperowicz-Stępień A., Stabryła-Chudzio K., (2010), Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 133-151.
24
Folwarski M., Gniewek J., (2009), Ewolucja bankowości komercyjnej i spółdzielczej. [W:] Owsiak S., Miklaszewska E. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 3-24.
25
Gniewek J., (2008), Krajowe i unijne wsparcie finansowe rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. [W:] Głuchowski J. (red.), Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 655-666.
26
Gniewek J., (2008), Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej : raport, s. 167-194.
27
Gniewek J., (2008), Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej, s. 181-209.
28
Gniewek J., (2008), Wybrane problemy rynku kredytów rolniczych w Polsce. [W:] Karpuś P., Węcławski J. (red.), Rynek finansowy : inspiracje z integracji europejskiej, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 153-158.
29
Gniewek J., (2007), Procesy konsolidacyjne i ich znaczenie dla rozwoju banków spółdzielczych. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 409-419.
30
Gniewek J., (2007), Wybrane aspekty finansowania rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej ze środków Unii Europejskiej : (na przykładzie programu SAPARD). [W:] Owsiak S. (red.), Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 38-47.
31
Gniewek J., Lublińska-Kasprzak B., (2007), Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej w Polskim rolnictwie w latach 2004-2006 : The Conditions and Results of Absorption of the EU Founds in Polish Agriculture in Years 2004-2006. [W:] Owsiak S., Miklaszewska E., Gniewek J., Kosek-Wojnar M. (kierownik tematu), Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport, s. 27-52.
32
Gniewek J., (2006), Rola spółdzielczego sektora bankowego w funkcjonowaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Michalczuk G., Michałków J., Sikorski J. (red.), Rola sektora bankowego w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 73-78.
33
Gniewek J., (2005), Funkcjonowanie spółdzielczego sektora bankowego w Polsce po akcesji Polski do Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1070, t. 1, s. 237-241.
34
Gniewek J., (2003), Zarządzanie jakością w spółdzielczym sektorze bankowym w Polsce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 983, t. 1, s. 203-209.
35
Gniewek J., (2003), Zarządzanie strategiczne w sektorze banków spółdzielczych w Polsce w okresie transformacji, (Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Rozprawy, z. 294), Kraków : Wydawnictwo AR, 200 s.
36
Gniewek J., (2002), Integracja bankowości spółdzielczej w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", T. 4, z. 2, s. 50-53.
37
Gniewek J., (2001), Rola banków spółdzielczych w kształtowaniu jakości życia na przykładzie Banku Spółdzielczego w Staszowie, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 901, s. 128-135.
38
Gniewek J., (2001), Rozwój spółdzielczego sektora bankowego w Polsce a proces globalizacji gospodarki, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", T. 3, z. 1, s. 184-188.
39
Gniewek J., Krasnodębski A., (2000), Elementy marketingu bankowego. [W:] Żmija J., Strzelczak L. (red.), Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską, Kraków : Wydaw. "Czuwajmy", s. 233-244.
40
Krasnodębski A., Gniewek J., (2000), Plan biznesu jako podstawa zarządzania firmą. [W:] Żmija J., Strzelczak L. (red.), Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską, Kraków : Wydaw. "Czuwajmy", s. 301-311.
41
Gniewek J., (1986), Ekonomiczna ocena kredytowania rolnictwa indywidualnego: na przykładzie województw krakowskiego i tarnowskiego, Prom. Skalniak F., Kraków : , 149, [65] k.
42
Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020, (2015), Gniewek J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 105 k.
43
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3, (2014), Gniewek J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 64 k.
44
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce, (2012), Gniewek J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 69 k.
45
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo, (2011), Gniewek J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 75 s.
46
Miklaszewska E., Gniewek J., Kosek-Wojnar M., Owsiak S. (red.), (2007), Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce: raport, Owsiak S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 329, [1] s.
1
@unpublished{UEK:2168351910,
author = "Monika Makowiecka",
title = "Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym obszarów przygranicznych na przykładzie Polski i Słowacji",
adress = "Kraków",
year = "2020",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003475},
}
2
@unpublished{UEK:2168340841,
author = "Elżbieta Kalfas",
title = "Konkurencyjność banków spółdzielczych w województwie śląskim",
adress = "Kraków",
year = "2019",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003430},
}
3
@unpublished{UEK:2168340843,
author = "Kamila Kowynia-Leśniak",
title = "Fundusze venture capital jako forma finansowego i pozafinansowego wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2019",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003431},
}
4
@article{UEK:2168343934,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Attempted Assessment of the Collaboration between Cooperative Banking Sector and the State Administration and Local Self-government Institutions in Poland",
journal = "Geomatics, Landmanagement and Landscape",
number = "no. 4",
pages = "41-50",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15576/GLL/2019.4.41},
url = {https://gll.urk.edu.pl/zasoby/74/GLL-4-3-2019.pdf},
}
5
@article{UEK:2168309067,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Misja i zasady spółdzielcze jako istotne czynniki rozwoju spółdzielczego sektora bankowego w Polsce",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 50, 3",
pages = "39-48",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.3.39},
url = {https://journals.umcs.pl/h/article/view/1299/2940},
}
6
@unpublished{UEK:2168303629,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Finansowanie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej",
booktitle = "Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020",
pages = "14-20",
year = "2015",
}
7
@unpublished{UEK:2168303635,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Aktualne tendencje w rozwoju wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej - lata 2014-2020",
booktitle = "Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020",
pages = "64-69",
year = "2015",
}
8
@book{UEK:2168330467,
author = "Agnieszka Alińska and Józefa Gniewek and Maria Magdalena Golec and Aleksandra Jurkowska and Wojciech Kalwat and Jerzy Łazor and Dominik Skopiec and Anna Szelęgowska",
title = "Ku pożytku dobra spólnego : historia pieniądza, finansów i bankowości spółdzielczej",
editor = Bochen Antoni,
adress = "Bydgoszcz",
publisher = "Quixi Media",
year = "2015",
url = {https://www.researchgate.net/publication/316363181_Bankowosc_Spoldzielcza_w_XXI_wieku_Cooperative_Banking_in_the_21st_century},
isbn = "978-83-61840-68-8",
}
9
@unpublished{UEK:2168303627,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Krótka historia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej",
booktitle = "Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020",
pages = "6-14",
year = "2015",
}
10
@unpublished{UEK:2168288513,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Aktualne wyzwania dla wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej",
booktitle = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3",
pages = "53-59",
year = "2014",
}
11
@unpublished{UEK:2168288503,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Krótka historia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej",
booktitle = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3",
pages = "5-13",
year = "2014",
}
12
@unpublished{UEK:2168288509,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Finansowanie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej",
booktitle = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3",
pages = "13-22",
year = "2014",
}
13
@unpublished{UEK:2168271668,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Istotne charakterystyki obszarów wiejskich w Polsce",
booktitle = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce",
pages = "8-13",
year = "2012",
}
14
@unpublished{UEK:2168273362,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej - stabilność czy zmienność?",
booktitle = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce",
pages = "17-25",
year = "2012",
}
15
@unpublished{UEK:2168271678,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Kierunki wykorzystania unijnych środków pomocowych w polskim rolnictwie i na obszarach wiejskich - zagadnienia wybrane",
booktitle = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce",
pages = "25-36",
year = "2012",
}
16
@unpublished{UEK:2168271672,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w historii i teraźniejszości",
booktitle = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce",
pages = "13-17",
year = "2012",
}
17
@article{UEK:2168319773,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Historia, teraźniejszość i przyszłość banków spółdzielczych w Polsce",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 45, 2",
pages = "267-275",
year = "2011",
url = {http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2011&tom=45§io=H&numer_artykulu=26&zeszyt=2},
}
18
@unpublished{UEK:2168261806,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Wybrane aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce w okresie zmian systemowych",
booktitle = "Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo",
pages = "8-26",
year = "2011",
}
19
@inbook{UEK:2168266264,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Wybrane aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce w okresie zmian systemowych",
booktitle = "O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka",
pages = "98-105",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1978-6",
}
20
@article{UEK:2168218612,
author = "Józefa Gniewek and Bożena Lublińska-Kasprzak",
title = "Wykorzystanie unijnych środków pomocowych w Polsce na obszarach wiejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "840",
pages = "5-22",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170901391},
}
21
@inbook{UEK:2165276446,
author = "Józefa Gniewek and Renata Papież and Krystyna Ciuman",
title = "Rozwój bankowości specjalistycznej : banki spółdzielcze i hipoteczne oraz bancassurance",
booktitle = "Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru",
pages = "42-73",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-264-1052-9",
}
22
@unpublished{UEK:2168326343,
author = "Józefa Gniewek and Alicja Kasperowicz-Stępień and Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "133-151",
year = "2010",
}
23
@unpublished{UEK:2168326345,
author = "Józefa Gniewek and Alicja Kasperowicz-Stępień and Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "133-151",
year = "2010",
}
24
@unpublished{UEK:2168221754,
author = "Mateusz Folwarski and Józefa Gniewek",
title = "Ewolucja bankowości komercyjnej i spółdzielczej",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "3-24",
year = "2009",
}
25
@inbook{UEK:2164875390,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Krajowe i unijne wsparcie finansowe rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich",
booktitle = "Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych",
pages = "655-666",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2008",
isbn = "978-83-231-2230-2",
}
26
@unpublished{UEK:2168326807,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej : raport",
pages = "167-194",
year = "2008",
}
27
@unpublished{UEK:2168234348,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo",
booktitle = "Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej",
pages = "181-209",
year = "2008",
}
28
@inbook{UEK:2165674788,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Wybrane problemy rynku kredytów rolniczych w Polsce",
booktitle = "Rynek finansowy : inspiracje z integracji europejskiej",
pages = "153-158",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2008",
isbn = "978-83-227-2885-7",
}
29
@inbook{UEK:2166052152,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Procesy konsolidacyjne i ich znaczenie dla rozwoju banków spółdzielczych",
booktitle = "Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych",
pages = "409-419",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-348-8",
}
30
@inbook{UEK:2166096762,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Wybrane aspekty finansowania rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej ze środków Unii Europejskiej : (na przykładzie programu SAPARD)",
booktitle = "Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej",
pages = "38-47",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2007",
isbn = "978-83-92214-89-2",
}
31
@unpublished{UEK:2168286635,
author = "Józefa Gniewek and Bożena Lublińska-Kasprzak",
title = "Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej w Polskim rolnictwie w latach 2004-2006 : The Conditions and Results of Absorption of the EU Founds in Polish Agriculture in Years 2004-2006",
booktitle = "Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport",
pages = "27-52",
year = "2007",
}
32
@inbook{UEK:2165790885,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Rola spółdzielczego sektora bankowego w funkcjonowaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Rola sektora bankowego w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "73-78",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku",
year = "2006",
isbn = "978-83-7431-098-7",
}
33
@article{UEK:2168332213,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Funkcjonowanie spółdzielczego sektora bankowego w Polsce po akcesji Polski do Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1070, t. 1",
pages = "237-241",
adress = "",
year = "2005",
}
34
@article{UEK:2168223064,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Zarządzanie jakością w spółdzielczym sektorze bankowym w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "983, t. 1",
pages = "203-209",
adress = "",
year = "2003",
}
35
@book{UEK:2166352311,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Zarządzanie strategiczne w sektorze banków spółdzielczych w Polsce w okresie transformacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo AR",
year = "2003",
issn = "1233-4189",
}
36
@article{UEK:2168343123,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Integracja bankowości spółdzielczej w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "T. 4, z. 2",
pages = "50-53",
year = "2002",
}
37
@article{UEK:2168281453,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Rola banków spółdzielczych w kształtowaniu jakości życia na przykładzie Banku Spółdzielczego w Staszowie",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "901",
pages = "128-135",
adress = "",
year = "2001",
}
38
@article{UEK:2168343121,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Rozwój spółdzielczego sektora bankowego w Polsce a proces globalizacji gospodarki",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "T. 3, z. 1",
pages = "184-188",
year = "2001",
}
39
@inbook{UEK:2168340391,
author = "Józefa Gniewek and Andrzej Krasnodębski",
title = "Elementy marketingu bankowego",
booktitle = "Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską",
pages = "233-244",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Czuwajmy",
year = "2000",
isbn = "83-86783-45-1",
}
40
@inbook{UEK:2168340393,
author = "Andrzej Krasnodębski and Józefa Gniewek",
title = "Plan biznesu jako podstawa zarządzania firmą",
booktitle = "Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską",
pages = "301-311",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Czuwajmy",
year = "2000",
isbn = "83-86783-45-1",
}
41
@unpublished{UEK:2168309977,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Ekonomiczna ocena kredytowania rolnictwa indywidualnego",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
42
@unpublished{UEK:2168303625,
title = "Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
}
43
@unpublished{UEK:2168288499,
title = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
44
@unpublished{UEK:2168271664,
title = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
45
@unpublished{UEK:2168261802,
title = "Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
46
@unpublished{UEK:2166570126,
title = "Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2007",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID