Publications of the selected author

Taczanowska Zdzisława

Faculty of Economics of Trade, Institute of Economics of Commodity Trading,

1

Conference:
VIII Międzynarodowa Konferencja "Modelowanie ekonometryczne gospodarek socjalistycznych" , XI Konferencja "Problemy budowy i estymacji dużych modeli ekonometrycznych", Łódź, Polska, od 1984-10-08 do 1984-10-12
Title:
Model gałęziowy równowagi globalnej
Source:
Przegląd Statystyczny1986. - t. 33, z. 1, s. 95. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350716
varia
2

Title:
Modelowanie równowagi globalnej w układzie makroproporcji globalnych gospodarki narodowej
Source:
Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część pierwsza - Makroproporcje a równowaga globalna. Część druga - Układy przestrzenne równowagi rynkowej - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985, s. 37-46
Nr:
2168267310
chapter in conference materials
3

Title:
Prace nad cybernetycznym modelem funkcjonowania i prognozowania rynku regionalnego w Zakładzie Analizy Rynku Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 21, nr 2 (122) (1975) , s. 91-94
Nr:
2168259888
article
4

Title:
Próba oceny wpływu wybranych elementów ekonomiki regionu na kształtowanie się obrotów w przekroju branżowym = An Attempt at an Evaluation of the Influence of Chosen Elements of Regional Economy upon the Turnovers in Branch Profile
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 18 (1975) , s. 91-105. - Summ., rez.
Nr:
2168259778
article
See main document
5

Title:
Próba określenia możliwości zwiększenia udziału przedsiębiorstwa handlowego w sprzedaży na rynku lokalnym = An Attempt to Determine Prospects of Increased Participation of a Commercial Enterprise in Sales on the Local Market
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 53 (1972) , s. 39-52. - Summ., rez.
Nr:
2168249832
article
See main document
1
Model gałęziowy równowagi globalnej / Stefan MYNARSKI, Zdzisława TACZANOWSKA // Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 1 (1986), s. 95. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
2
Modelowanie równowagi globalnej w układzie makroproporcji globalnych gospodarki narodowej / Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Stefan MYNARSKI, Zdzisława TACZANOWSKA // W: Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część pierwsza - Makroproporcje a równowaga globalna. Część druga - Układy przestrzenne równowagi rynkowej. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985. - S. 37-46
3
Prace nad cybernetycznym modelem funkcjonowania i prognozowania rynku regionalnego w Zakładzie Analizy Rynku Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Zdzisława TACZANOWSKA // Handel Wewnętrzny. - R. 21, nr 2 (122) (1975), s. 91-94. - ISSN 0438-5403
4
Próba oceny wpływu wybranych elementów ekonomiki regionu na kształtowanie się obrotów w przekroju branżowym = An Attempt at an Evaluation of the Influence of Chosen Elements of Regional Economy upon the Turnovers in Branch Profile / Zdzisława TACZANOWSKA, Jerzy KAROLCZYK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 18 (1975), s. 91-105. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
5
Próba określenia możliwości zwiększenia udziału przedsiębiorstwa handlowego w sprzedaży na rynku lokalnym = An Attempt to Determine Prospects of Increased Participation of a Commercial Enterprise in Sales on the Local Market / Stefan MYNARSKI, Zdzisława TACZANOWSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 53 (1972), s. 39-52. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
1
Mynarski S., Taczanowska Z., (1986), Model gałęziowy równowagi globalnej, "Przegląd Statystyczny", t. 33, z. 1, s. 95.
2
Jakubowska-Łazęcka J., Mynarski S., Taczanowska Z., (1985), Modelowanie równowagi globalnej w układzie makroproporcji globalnych gospodarki narodowej. [W:] Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część pierwsza - Makroproporcje a równowaga globalna. Część druga - Układy przestrzenne równowagi rynkowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 37-46.
3
Taczanowska Z., (1975), Prace nad cybernetycznym modelem funkcjonowania i prognozowania rynku regionalnego w Zakładzie Analizy Rynku Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Handel Wewnętrzny", R. 21, nr 2 (122), s. 91-94.
4
Taczanowska Z., Karolczyk J., (1975), Próba oceny wpływu wybranych elementów ekonomiki regionu na kształtowanie się obrotów w przekroju branżowym, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 18, s. 91-105.
5
Mynarski S., Taczanowska Z., (1972), Próba określenia możliwości zwiększenia udziału przedsiębiorstwa handlowego w sprzedaży na rynku lokalnym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 53, s. 39-52.
1
@misc{UEK:2168350716,
author = "Stefan Mynarski and Zdzisława Taczanowska and ",
title = "Model gałęziowy równowagi globalnej",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 33, z. 1",
pages = "95",
year = "1986",
}
2
@inbook{UEK:2168267310,
author = "Joanna Jakubowska-Łazęcka and Stefan Mynarski and Zdzisława Taczanowska",
title = "Modelowanie równowagi globalnej w układzie makroproporcji globalnych gospodarki narodowej",
booktitle = "Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część pierwsza - Makroproporcje a równowaga globalna. Część druga - Układy przestrzenne równowagi rynkowej",
pages = "37-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1985",
}
3
@article{UEK:2168259888,
author = "Zdzisława Taczanowska",
title = "Prace nad cybernetycznym modelem funkcjonowania i prognozowania rynku regionalnego w Zakładzie Analizy Rynku Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 21, 2 (122)",
pages = "91-94",
year = "1975",
}
4
@article{UEK:2168259778,
author = "Zdzisława Taczanowska and Jerzy Karolczyk",
title = "Próba oceny wpływu wybranych elementów ekonomiki regionu na kształtowanie się obrotów w przekroju branżowym",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 18",
pages = "91-105",
year = "1975",
}
5
@article{UEK:2168249832,
author = "Stefan Mynarski and Zdzisława Taczanowska",
title = "Próba określenia możliwości zwiększenia udziału przedsiębiorstwa handlowego w sprzedaży na rynku lokalnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "53",
pages = "39-52",
year = "1972",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID