Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Tożsamość w wielokulturowej przestrzeni
Source:
Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu / [red. nauk. Aleksander SURDEJ] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 227-245
ISBN:
978-83-7252-345-7
Nr:
2166132346
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Title:
Tożsamość w wielokulturowej przestrzeni
Source:
Euro - Limes. - nr 1(5) (2005) , s. [1-11]. - [odczyt: 07.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168241108
article
3

Author:
Title:
Inteligencja - pożegnanie z formacją?
Source:
Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 283-318
ISBN:
83-7252-284-7
Nr:
2166559380
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Conference:
Konferencja naukowa nt. Narody wobec Europy: negocjowanie tożsamości, Kraków, Polska, od 2002-05-09 do 2002-05-10
Title:
Tożsamość w kontekście integracji
Source:
Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 329-343 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-206-5
Nr:
2168046882
chapter in conference materials
See main document
5

Author:
Title:
Dyskurs antropologiczny w procesie dekonstrukcji = An Anthropological Discourse in the Deconstruction Process
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 654 (2004) , s. 53-67. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168220448
article
See main document
6

Author:
Title:
Idea narodu europejskiego w koncepcjach integracji = The Idea of the European Nation in Concepts of Integration
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 606 (2004) , s. 5-18. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168219142
article
See main document
7

Author:
Title:
Dyskurs antropologiczny w dobie dekonstrukcji
Source:
Euro - Limes. - nr 1(2) (2003) , s. [1-23]. - [odczyt: 05.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168240964
article
8

Author:
Geertz Clifford
Title:
Zastane światło : antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne
Tłumacz:
Publisher address:
Kraków: Universitas, 2003
Physical description:
XXIX, 348 s.; 21 cm
Series:
(Horyzonty Nowoczesności ; t. 30)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-242-0377-X
Nr:
2168235440
monograph
9

Author:
Title:
Świat jako eksponat
Source:
Dekada Literacka. - nr 3-4 (2002) , s. 88-94
Access mode:
Nr:
2168320385
review
10

Author:
Title:
Idea narodu europejskiego w koncepcjach integracji
Source:
Euro - Limes. - nr 1(1) (2002) , s. [1-19]. - [odczyt: 05.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168240928
article
11

Author:
Title:
Opis zbrodni doskonałej
Source:
Dekada Literacka. - nr 5-6 (2001) , s. 96-99
Access mode:
Nr:
2168320703
review
12

Author:
Title:
Asterix albo widok na wieżę Babel
Source:
Dekada Literacka. - nr 9-10 (2001) , s. 94-101
Access mode:
Nr:
2168320701
review
13

Author:
Title:
Zrozumieć chaos
Source:
Dekada Literacka. - nr 1-2 (2001) , s. 76-83
Access mode:
Nr:
2168320685
review
14

Author:
Title:
Galicyjskie doświadczenie wielokulturowości a problem więzi społecznej
Source:
Socjologia i wyzwania społeczne / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI] - Kraków: AE, 2000, s. 209-221 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-047-X
Nr:
2168240350
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Title:
Socjologiczny walor paradygmatu cywilizacyjnego
Source:
Feliks Koneczny dzisiaj / red. Jan Skoczyński - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2000, s. 93-102
ISBN:
83-7188-284-X
Nr:
2168321049
chapter in conference materials
16

Author:
Title:
Integracja a społeczeństwo europejskie
Source:
Zarządzanie i Edukacja. - R. 4, nr 4-5 (2000) , s. b.d.
Nr:
2168321043
article
17

Title:
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology
Edition:
Wyd. 3 rozsz. i uzup.
Publisher address:
Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji, 1999
Physical description:
336 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87161-05-5
Nr:
2168255096
monograph
18

Title:
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology
Edition:
Wyd. 3 rozsz. i uzup.
Publisher address:
Kraków; Szczecin; Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji, 1997
Physical description:
336 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87161-05-5
Nr:
2168239938
monograph
19

Author:
Title:
Ojczyzna jako postać cywilizacyjnego ładu
Source:
Rozmyślania o cywilizacji / red. Jerzy Baradziej, Janusz Goćkowski - Kraków: Baran i Suszczyński, 1997, s. 195-209
Series:
(Cywilizacja, Tradycja, Ethos)
ISBN:
83-85845-78-X
Nr:
2168241502
chapter in conference materials
20

Author:
Staszczak Dariusz Eligiusz
Title:
Wpływ globalnych czynników politycznych i ekonomicznych na stosunki USA - Wspólnota Europejska po roku 1969
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1997
Physical description:
177 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/709
Nr:
2168312487
doctoral dissertation
21

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 454
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
84 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168240206
journal / series editorial
22

Author:
Title:
Polska i Europa w prasie krajowej = Poland and Europe in the Polish Press
Source:
Europa w prasie polskiej w latach 1989-1991 / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Wrocław ; Kraków: Ossolineum, 1995, s. 33-56. - Summ.
ISBN:
83-04-04297-5
Nr:
2168335231
chapter in book
See main document
23

Title:
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology
Edition:
Wyd. 2.
Publisher address:
Kraków: Universitas, 1994
Physical description:
311, [1] s.; 22 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7052-079-0
Nr:
2168240022
monograph
24

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 429
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
66 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168234288
journal / series editorial
25

Title:
Słownik pojęć socjologicznych dla ekonomistów
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
70 s.; 20 cm
Nr:
2168240080
lexicon
26

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 420
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
101 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy art.,
Nr:
2168256080
journal / series editorial
27

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 416
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
75 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168276259
journal / series editorial
28

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 409
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
112 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168255426
journal / series editorial
29

Author:
Title:
Naród jako wspólnota kulturowa
Source:
Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego / red. Ryszard DYONIZIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 58-82
Nr:
2168241216
chapter in academic script
See main document
30

Author:
Title:
Ojczyzna jako postać cywilizacyjnego ładu = Mother Country as a form of the Civilization Order
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 384 (1992) , s. 25-36. - Summ.
Nr:
2168244504
article
See main document
31

Title:
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej
Publisher address:
Kraków: Universitas, 1992
Physical description:
311, [1] s.; 22 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7052-079-0
Nr:
2168240026
monograph
32

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 385
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
100 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168254846
journal / series editorial
33

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 384
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
88 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168244488
journal / series editorial
See related chapters
34

Title:
Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych
Redaktor:
Publisher address:
Rzeszów: TNOiK, 1991
Physical description:
335 s.; 24 cm.
Series:
(Socjologiczne Problemy Społeczności Lokalnych ; t. 8)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168242622
book
See related chapters
35

Title:
Ład kulturowy społeczności lokalnych
Source:
Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych / red. Zbigniew PUCEK - Rzeszów: TNOiK, 1991, s. 173-318
Series:
(Socjologiczne Problemy Społeczności Lokalnych ; t. 8)
Nr:
2168242630
chapter in book
See main document
36

Title:
Wprowadzenie w problematykę badań
Source:
Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych / red. Zbigniew PUCEK - Rzeszów: TNOiK, 1991, s. 11-20
Series:
(Socjologiczne Problemy Społeczności Lokalnych ; t. 8)
Nr:
2168242624
chapter in book
See main document
37

Author:
Title:
Pluralizm cywilizacyjny jako perspektywa myśli socjologicznej : (na przykładzie poglądów F. Konecznego i F. Znanieckiego) = Civilization Pluralism as a Perspective of the Sociological Thought : (Ezemplified by the Ideas of F. Koneczny and F. Znaniecki)
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990
Physical description:
187 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 94)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168283407
monograph
38

Author:
Title:
Zderzenie tradycji i nowoczesności jako problem krajów rozwijających się : studium przypadku = Collision of Tradition and Modernity in Developing Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 171 (1983) , s. 179-195. - Summ., rez.
Nr:
2168280001
article
See main document
39

Author:
Title:
Institutional and Personal Aspects of Scientific Co-operation between Poland and Great Britain
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 152 (1982) , s. 117-131
Nr:
2168266796
article
See main document
40

Author:
Title:
Institucionnye i individual'nye aspekty naučno-techničeskogo sotrudničestva Pol'ši s Velikobritaniej = [Institutional and Personal Aspects of Scientific Co-operation between Poland and Great Britain]
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Izbrannye Raboty / [red. nauk. Aleksander ZELIAS']. - nr 152 (1982) , s. 119-134
Nr:
2168266800
article
See main document
41

Title:
Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980
Physical description:
255 [1] s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-02001-6
Nr:
2168247828
textbook
42

Title:
Socjologia międzynarodowych stosunków politycznych : przedmiot, modernizacja, nauka i technika : wybór tekstów
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Physical description:
81 s.: il.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168336505
academic script
43

Author:
Title:
Potrzeby konsumpcyjne a "fałszywa świadomość" = Consumer Needs vs "False Confidence"
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 117 (1979) , s. 63-77. - Rez., summ.
Nr:
2168243142
article
See main document
44

Author:
Wyrostek Zbigniew , Al-Madfai Kahtan , Basista Andrzej , Bollman-Brzozowski Jerzy , Lewandowski Jan , Gorynski Juliusz , Al-Madfai Husham , Hager Stanislaw , Babiarz Wladyslaw , Al-Mudilal Sabah Shakib , Klimek Julian , Baqi Giada Yahya Abdul , Kmita Leopold , Knap Janina , Al-Mufti Darkham Amin Mohammed , Leonowicz Wladyslaw , Lesniewska-Wyrostek Ewa , Al-Wazeer Riadh Hamoodi , Michalski Stanislaw , Myszkowski Tadeusz , Najaf Janan , Piotrowski Jozef , Bulsza Jan , Chwalibogowski Krzysztof , Al-Mashat Abdul Ameer , Krotla Winicjusz , Jabrael Yashaar Dervish , Wierzchowski Maciej , Ali Jaafar Mohammed , Oyrzanowski Bronislaw , Adamczyk Elżbieta , Al-Sekouti Natik Mohammed Rushdi , Forys Stanislaw , Kaczor Joanna , Mankowski Tomasz , Glen Wlodzimierz , Al-Adhamy Mundir Bashier , Golenia Emil , Kolodziej Maria , Beno Roxy Hamid , Kozlowski Dariusz , Nowakowska Zofia , Nyklinska Krystyna , Hassan Yousif Khalid , Zuziak Zbigniew , Bar Ludwik , Kulesza Michal , Zaki Adil Mohammed Salah , Rudnicki Zbigniew , Maciaszek Janusz , Al-Howaadi Ibrahim H. , Steczkowski Jan , Grabiński Tadeusz , Al-Tikriti Younis , Pucek Zbigniew , Dyoniziak Ryszard , Jassim Al'a Al-Deen , Pacholski Maksymilian , Rusinek Andrzej , Sowa Kazimierz , Dominiak Wladyslaw , Al-Sa'Adi Samir Salah , Kulesza Hanna , Wlas Mowaffag , Kodelska-Laszek Teresa , Stasiak Andrzej , Al-Sinawi Suhail , Uchman Ryszard , Michalik Andrzej , Setmajer Jerzy , Abdu-Kadir Amanj Noori , Golonka Zbigniew , Nakashi Adnan
Title:
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : August 1977
Publisher address:
Krakow: Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978
Physical description:
291, 277 s., [44] k.: il.; 30 cm
Nr:
2168315247
report
45

Author:
Wyrostek Zbigniew , Al-Madfai Kahtan , Basista Andrzej , Bollman-Brzozowski Jerzy , Lewandowski Jan , Gorynski Juliusz , Al-Madfai Husham , Hager Stanislaw , Babiarz Wladyslaw , Al-Mudilal Sabah Shakib , Klimek Julian , Baqi Giada Yahya Abdul , Kmita Leopold , Knap Janina , Al-Mufti Darkham Amin Mohammed , Leonowicz Wladyslaw , Lesniewska-Wyrostek Ewa , Al-Wazeer Riadh Hamoodi , Michalski Stanislaw , Myszkowski Tadeusz , Najaf Janan , Piotrowski Jozef , Bulsza Jan , Chwalibogowski Krzysztof , Al-Mashat Abdul Ameer , Krotla Winicjusz , Jabrael Yashaar Dervish , Wierzchowski Maciej , Ali Jaafar Mohammed , Oyrzanowski Bronislaw , Adamczyk Elżbieta , Al-Sekouti Natik Mohammed Rushdi , Forys Stanislaw , Kaczor Joanna , Mankowski Tomasz , Glen Wlodzimierz , Al-Adhamy Mundir Bashier , Golenia Emil , Kolodziej Maria , Beno Roxy Hamid , Kozlowski Dariusz , Nowakowska Zofia , Nyklinska Krystyna , Hassan Yousif Khalid , Zuziak Zbigniew , Bar Ludwik , Kulesza Michal , Zaki Adil Mohammed Salah , Rudnicki Zbigniew , Maciaszek Janusz , Al-Howaadi Ibrahim H. , Steczkowski Jan , Grabiński Tadeusz , Al-Tikriti Younis , Pucek Zbigniew , Dyoniziak Ryszard , Jassim Al'a Al-Deen , Pacholski Maksymilian , Rusinek Andrzej , Sowa Kazimierz , Dominiak Wladyslaw , Al-Sa'Adi Samir Salah , Kulesza Hanna , Wlas Mowaffag , Kodelska-Laszek Teresa , Stasiak Andrzej , Al-Sinawi Suhail , Uchman Ryszard , Michalik Andrzej , Setmajer Jerzy , Abdu-Kadir Amanj Noori , Golonka Zbigniew , Nakashi Adnan
Title:
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : Summary : [August 1977]
Publisher address:
Krakow: Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978
Physical description:
38 s., 41, [44] k.: il.; 30 cm
Nr:
2168315271
report
46

Conference:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, Polska, od 1976-05-19 do 1976-05-20
Title:
O roli dyskusji w naukach społecznych
Source:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 51-54
Nr:
2168263340
chapter in conference materials
See main document
47

Title:
Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii
Edition:
Wyd.2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Państ.Wydaw.Nauk., 1978
Physical description:
255 s.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335579
textbook
48

Author:
Title:
Potrzeby konsumpcyjne a fałszywa świadomość
Source:
Argumenty. - nr 11 (1977) , s. 1, 4-5, 9
Nr:
2168307697
unreviewed article
49

Author:
Title:
Modernizacyjny model rozwoju społecznego = Modernizing Model of Social Development
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 69 (1975) , s. 89-107. - Summ., rez.
Nr:
2168249852
article
See main document
50

Author:
Title:
Przedmiotowe przesłanki porównywalności w badaniach międzynarodowych = The Premises of Comparability in the International Researches
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 67 (1975) , s. 139-152. - Summ., rez.
Nr:
2168248262
article
See main document
51

Author:
Title:
Feliksa Konecznego zarys nauki o cywilizacji = Felix Koneczny's Outline of the Science of Civilization
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 46 (1972) , s. 21-45. - Rez., summ.
Nr:
2168250678
article
See main document
1
Tożsamość w wielokulturowej przestrzeni / Zbigniew PUCEK // W: Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu / [red. nauk. Aleksander SURDEJ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 227-245. - ISBN 978-83-7252-345-7
2
Tożsamość w wielokulturowej przestrzeni / Zbigniew PUCEK // Euro - Limes [on-line]. - Dane tekstowe (pliki pdf). - nr 1(5) (2005), s. [1-11]. - [odczyt: 07.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(5)2005/zp_limes1(5).pdf
3
Inteligencja - pożegnanie z formacją? / Zbigniew PUCEK // W: Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 283-318. - ISBN 83-7252-284-7
4
Tożsamość w kontekście integracji / Zbigniew PUCEK // W: Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 329-343. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-206-5
5
Dyskurs antropologiczny w procesie dekonstrukcji = An Anthropological Discourse in the Deconstruction Process / Zbigniew PUCEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 654 (2004), s. 53-67. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=51405467. - ISSN 0208-7944
6
Idea narodu europejskiego w koncepcjach integracji = The Idea of the European Nation in Concepts of Integration / Zbigniew PUCEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 606 (2004), s. 5-18. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=51347848. - ISSN 0208-7944
7
Dyskurs antropologiczny w dobie dekonstrukcji / Zbigniew PUCEK // Euro - Limes [on-line]. - Dane tekstowe (pliki pdf). - nr 1(2) (2003), s. [1-23]. - [odczyt: 05.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(2)2003/zp_limes1(2).pdf
8
Zastane światło : antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne / Clifford Geertz ; przekł. i wstęp Zbigniew PUCEK. - Kraków : Universitas, 2003. - XXIX, 348 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Horyzonty Nowoczesności ; t. 30). - ISBN 83-242-0377-X
9
Świat jako eksponat / Zbigniew PUCEK // Dekada Literacka. - nr 3-4 (2002), s. 88-94. - Rec. pracy: Timothy Mitchell, Egipt na wystawie świata (przeł. Ewa Klekot). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2001. - Pełny tekst: http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2015/12/Dekada-Literacka-2002-nr-3-4-185-186.pdf. - ISSN 0867-4094
10
Idea narodu europejskiego w koncepcjach integracji / Zbigniew PUCEK // Euro - Limes [on-line]. - Dane tekstowe (pliki pdf). - nr 1(1) (2002), s. [1-19]. - [odczyt: 05.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(1)2002/zp_limes1(1).pdf
11
Opis zbrodni doskonałej / Zbigniew PUCEK // Dekada Literacka. - nr 5-6 (2001), s. 96-99. - Rec. pracy: Baudrillard Jean, Przed końcem, rozmawia Philippe Petit, (przeł. Renata Lis). Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2001. - Pełny tekst: http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2015/12/Dekada-Literacka-2001-nr-5-6-175-176.pdf. - ISSN 0867-4094
12
Asterix albo widok na wieżę Babel / Zbigniew PUCEK // Dekada Literacka. - nr 9-10 (2001), s. 94-101. - Rec. pracy: Burszta Wojciech J., Asteriks w Disneylandzie: zapiski antropologiczne. Poznań: Wydaw. Poznańskie, 2001, ss. 211. - Pełny tekst: http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2015/12/Dekada-Literacka-2001-nr-9-10-179-180.pdf. - ISSN 0867-4094
13
Zrozumieć chaos / Zbigniew PUCEK // Dekada Literacka. - nr 1-2 (2001), s. 76-83. - Rec. pracy: Bauman Zygmunt, Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, cop. 2000. - Pełny tekst: http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2015/12/Dekada-Literacka-2001-nr-1-2-171-172.pdf. - ISSN 0867-4094
14
Galicyjskie doświadczenie wielokulturowości a problem więzi społecznej / Zbigniew PUCEK // W: Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI]. - Kraków : AE, 2000. - S. 209-221. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-047-X
15
Socjologiczny walor paradygmatu cywilizacyjnego / Zbigniew PUCEK // W: Feliks Koneczny dzisiaj / red. Jan Skoczyński. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2000. - S. 93-102. - ISBN 83-7188-284-X
16
Integracja a społeczeństwo europejskie / Zbigniew PUCEK // Zarządzanie i Edukacja. - R. 4, nr 4-5 (2000), s. b.d. - ISSN 1428-474X
17
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology / Ryszard DYONIZIAK, Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK, Jan Nikołajew. - Wyd. 3 rozsz. i uzup. - Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji, 1999. - 336 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87161-05-5
18
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology / Ryszard DYONIZIAK, Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK, Jan Nikołajew. - Wyd. 3 rozsz. i uzup. - Kraków; Szczecin; Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji, 1997. - 336 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87161-05-5
19
Ojczyzna jako postać cywilizacyjnego ładu / Zbigniew PUCEK // W: Rozmyślania o cywilizacji / red. Jerzy Baradziej, Janusz Goćkowski. - Kraków : Baran i Suszczyński, 1997. - (Cywilizacja, Tradycja, Ethos). - S. 195-209. - ISBN 83-85845-78-X
20
Wpływ globalnych czynników politycznych i ekonomicznych na stosunki USA - Wspólnota Europejska po roku 1969 / Dariusz Eligiusz Staszczak ; Promotor: Zbigniew PUCEK. - Kraków, 1997. - 177 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
21
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - nr 454. - 84 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
22
Polska i Europa w prasie krajowej = Poland and Europe in the Polish Press / Zbigniew PUCEK // W: Europa w prasie polskiej w latach 1989-1991 / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Wrocław ; Kraków : Ossolineum, 1995. - S. 33-56. - Summ. - ISBN 83-04-04297-5
23
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology / Ryszard DYONIZIAK, Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK. - Wyd. 2. - Kraków : Universitas, 1994. - 311, [1] s. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7052-079-0
24
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 429. - 66 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
25
Słownik pojęć socjologicznych dla ekonomistów / Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej SŁABOŃ ; [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 70 s. ; 20 cm
26
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 420. - 101 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
27
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Zbigniew PUCEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 416. - 75 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
28
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 409. - 112 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
29
Naród jako wspólnota kulturowa / Zbigniew PUCEK // W: Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego / red. Ryszard DYONIZIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 58-82
30
Ojczyzna jako postać cywilizacyjnego ładu = Mother Country as a form of the Civilization Order / Zbigniew PUCEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 384 (1992), s. 25-36. - Summ. - ISSN 0208-7944
31
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej / Ryszard DYONIZIAK, Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK. - Kraków : Universitas, 1992. - 311, [1] s. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7052-079-0
32
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 385. - 100 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
33
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 384. - 88 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
34
Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych / red. Zbigniew PUCEK. - Rzeszów : TNOiK, 1991. - 335 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Socjologiczne Problemy Społeczności Lokalnych, ISSN 0867-0447 ; t. 8)
35
Ład kulturowy społeczności lokalnych / Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK // W: Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych / red. Zbigniew PUCEK. - Rzeszów : TNOiK, 1991. - (Socjologiczne Problemy Społeczności Lokalnych, ISSN 0867-0447 ; t. 8). - S. 173-318
36
Wprowadzenie w problematykę badań / Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK // W: Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych / red. Zbigniew PUCEK. - Rzeszów : TNOiK, 1991. - (Socjologiczne Problemy Społeczności Lokalnych, ISSN 0867-0447 ; t. 8). - S. 11-20
37
Pluralizm cywilizacyjny jako perspektywa myśli socjologicznej : (na przykładzie poglądów F. Konecznego i F. Znanieckiego) = Civilization Pluralism as a Perspective of the Sociological Thought : (Ezemplified by the Ideas of F. Koneczny and F. Znaniecki) / Zbigniew PUCEK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990. - 187 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 94)
38
Zderzenie tradycji i nowoczesności jako problem krajów rozwijających się : studium przypadku = Collision of Tradition and Modernity in Developing Countries / Zbigniew PUCEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 171 (1983), s. 179-195. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
39
Institutional and Personal Aspects of Scientific Co-operation between Poland and Great Britain / Zbigniew PUCEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 152 (1982), s. 117-131. - ISSN 0208-7944
40
Institucionnye i individual'nye aspekty naučno-techničeskogo sotrudničestva Pol'ši s Velikobritaniej = [Institutional and Personal Aspects of Scientific Co-operation between Poland and Great Britain] / Zbignev PUCEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Izbrannye Raboty / [red. nauk. Aleksander ZELIAS']. - nr 152 (1982), s. 119-134. - ISSN 0208-7944
41
Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii / Ryszard DYONIZIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Zbigniew PUCEK. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. - 255 [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-02001-6
42
Socjologia międzynarodowych stosunków politycznych : przedmiot, modernizacja, nauka i technika : wybór tekstów / Barbara LIBERSKA, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Zbigniew PUCEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - 81 s. : il. ; 24 cm
43
Potrzeby konsumpcyjne a "fałszywa świadomość" = Consumer Needs vs "False Confidence" / Zbigniew PUCEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 117 (1979), s. 63-77. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
44
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : August 1977 / Zbigniew Wyrostek, Kahtan Al-Madfai, Andrzej Basista, Jerzy Bollman-Brzozowski, Jan Lewandowski, Juliusz Gorynski, Husham Al-Madfai, Stanislaw Hager, Wladyslaw Babiarz, Sabah Shakib Al-Mudilal, Julian Klimek, Giada Yahya Abdul Baqi, Leopold Kmita, Janina Knap, Darkham Amin Mohammed Al-Mufti, Wladyslaw Leonowicz, Ewa Lesniewska-Wyrostek, Riadh Hamoodi Al-Wazeer, Stanislaw Michalski, Tadeusz Myszkowski, Janan Najaf, Jozef Piotrowski, Jan Bulsza, Krzysztof Chwalibogowski, Abdul Ameer Al-Mashat, Winicjusz Krotla, Yashaar Dervish Jabrael, Maciej Wierzchowski, Jaafar Mohammed Ali, Bronislaw Oyrzanowski, Elżbieta Adamczyk, Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti, Stanislaw Forys, Joanna Kaczor, Tomasz Mankowski, Wlodzimierz Glen, Mundir Bashier Al-Adhamy, Emil Golenia, Zbigniew Golonka, Maria Kolodziej, Roxy Hamid Benio, Dariusz Kozlowski, Zofia Nowakowska, Krystyna Niklinska, Yousif Khalid Hassan, Zbigniew Zuziak, Ludwik Bar, Michal Kulesza, Adil Mohammed Salah Zaki, Zbigniew Rudnicki, Janusz MACIASZEK, Ibrahim H. Al-Howaadi, Jan STECZKOWSKI, Tadeusz GRABINSKI, Younis Al-Tikriti, Zbigniew PUCEK, Ryszard DYONIZIAK, Al'a Al-Deen Jassim, Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej Rusinek, Amanj Noori Abdu-Kadir, Kazimierz Sowa, Wladyslaw Dominiak, Samir Salah Al-Sa'Adi, Hanna Kulesza, Mowaffag Wlas, Teresa Kodelska-Laszek, Andrzej Stasiak, Suhail Al-Sinawi, Ryszard Uchman, Andrzej Michalik, Jerzy Setmajer, Adnan Nakashi. - Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978. - 291, 277 s., [44] k. : il. ; 30 cm
45
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : Summary : [August 1977] / Zbigniew Wyrostek, Kahtan Al-Madfai, Andrzej Basista, Jerzy Bollman-Brzozowski, Jan Lewandowski, Juliusz Gorynski, Husham Al-Madfai, Stanislaw Hager, Wladyslaw Babiarz, Sabah Shakib Al-Mudilal, Julian Klimek, Giada Yahya Abdul Baqi, Leopold Kmita, Janina Knap, Darkham Amin Mohammed Al-Mufti, Wladyslaw Leonowicz, Ewa Lesniewska-Wyrostek, Riadh Hamoodi Al-Wazeer, Stanislaw Michalski, Tadeusz Myszkowski, Janan Najaf, Jozef Piotrowski, Jan Bulsza, Krzysztof Chwalibogowski, Abdul Ameer Al-Mashat, Winicjusz Krotla, Yashaar Dervish Jabrael, Maciej Wierzchowski, Jaafar Mohammed Ali, Bronislaw Oyrzanowski, Elżbieta Adamczyk, Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti, Stanislaw Forys, Joanna Kaczor, Tomasz Mankowski, Wlodzimierz Glen, Mundir Bashier Al-Adhamy, Emil Golenia, Zbigniew Golonka, Maria Kolodziej, Roxy Hamid Benio, Dariusz Kozlowski, Zofia Nowakowska, Krystyna Niklinska, Yousif Khalid Hassan, Zbigniew Zuziak, Ludwik Bar, Michal Kulesza, Adil Mohammed Salah Zaki, Zbigniew Rudnicki, Janusz MACIASZEK, Ibrahim H. Al-Howaadi, Jan STECZKOWSKI, Tadeusz GRABINSKI, Younis Al-Tikriti, Zbigniew PUCEK, Ryszard DYONIZIAK, Al'a Al-Deen Jassim, Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej Rusinek, Amanj Noori Abdu-Kadir, Kazimierz Sowa, Wladyslaw Dominiak, Samir Salah Al-Sa'Adi, Hanna Kulesza, Mowaffag Wlas, Teresa Kodelska-Laszek, Andrzej Stasiak, Suhail Al-Sinawi, Ryszard Uchman, Andrzej Michalik, Jerzy Setmajer, Adnan Nakashi. - Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978. - 38 s., 41, [44] k. : il. ; 30 cm
46
O roli dyskusji w naukach społecznych / Zbigniew PUCEK, Marek M. SKWIRUT // W: Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 51-54
47
Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii / Ryszard DYONIZIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Zbigniew PUCEK. - Wyd.2 zm. - Warszawa : Państ.Wydaw.Nauk., 1978. - 255 s. ; 25 cm. - Bibliogr.
48
Potrzeby konsumpcyjne a fałszywa świadomość / Zbigniew PUCEK // Argumenty. - nr 11 (1977), s. 1, 4-5, 9. - ISSN 0518-5289
49
Modernizacyjny model rozwoju społecznego = Modernizing Model of Social Development / Zbigniew PUCEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 69 (1975), s. 89-107. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
50
Przedmiotowe przesłanki porównywalności w badaniach międzynarodowych = The Premises of Comparability in the International Researches / Zbigniew PUCEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 67 (1975), s. 139-152. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
51
Feliksa Konecznego zarys nauki o cywilizacji = Felix Koneczny's Outline of the Science of Civilization / Zbigniew PUCEK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 46 (1972), s. 21-45. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
1
Pucek Z., (2007), Tożsamość w wielokulturowej przestrzeni. [W:] Surdej A. (red.), Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 227-245.
2
Pucek Z., (2005), Tożsamość w wielokulturowej przestrzeni, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(5), s. [1-11]; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(5)2005/zp_limes1(5).pdf
3
Pucek Z., (2005), Inteligencja - pożegnanie z formacją?. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 283-318.
4
Pucek Z., (2004), Tożsamość w kontekście integracji. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 329-343.
5
Pucek Z., (2004), Dyskurs antropologiczny w procesie dekonstrukcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 654, s. 53-67; https://bazekon.uek.krakow.pl/51405467
6
Pucek Z., (2004), Idea narodu europejskiego w koncepcjach integracji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 606, s. 5-18; https://bazekon.uek.krakow.pl/51347848
7
Pucek Z., (2003), Dyskurs antropologiczny w dobie dekonstrukcji, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(2), s. [1-23]; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(2)2003/zp_limes1(2).pdf
8
Geertz C., (2003), Zastane światło: antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, Tł. Pucek Z., Kraków : Universitas, XXIX, 348 s.
9
Pucek Z., (2002), Świat jako eksponat, "Dekada Literacka", nr 3-4, s. 88-94; http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2015/12/Dekada-Literacka-2002-nr-3-4-185-186.pdf
10
Pucek Z., (2002), Idea narodu europejskiego w koncepcjach integracji, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(1), s. [1-19]; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(1)2002/zp_limes1(1).pdf
11
Pucek Z., (2001), Opis zbrodni doskonałej, "Dekada Literacka", nr 5-6, s. 96-99; http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2015/12/Dekada-Literacka-2001-nr-5-6-175-176.pdf
12
Pucek Z., (2001), Asterix albo widok na wieżę Babel, "Dekada Literacka", nr 9-10, s. 94-101; http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2015/12/Dekada-Literacka-2001-nr-9-10-179-180.pdf
13
Pucek Z., (2001), Zrozumieć chaos, "Dekada Literacka", nr 1-2, s. 76-83; http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2015/12/Dekada-Literacka-2001-nr-1-2-171-172.pdf
14
Pucek Z., (2000), Galicyjskie doświadczenie wielokulturowości a problem więzi społecznej. [W:] Węgrzecki A., Karwińska A., Pacholski M. (red.), Socjologia i wyzwania społeczne: księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka, Kraków : AE, s. 209-221.
15
Pucek Z., (2000), Socjologiczny walor paradygmatu cywilizacyjnego. [W:] Skoczyński J. (red.), Feliks Koneczny dzisiaj, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 93-102.
16
Pucek Z., (2000), Integracja a społeczeństwo europejskie, "Zarządzanie i Edukacja", R. 4, nr 4-5, s. b.d..
17
Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Pucek Z., Nikołajew J., (1999), Społeczeństwo w procesie zmian: zarys socjologii ogólnej, Wyd. 3 rozsz. i uzup.Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji, 336 s.
18
Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Pucek Z., Nikołajew J., (1997), Społeczeństwo w procesie zmian: zarys socjologii ogólnej, Wyd. 3 rozsz. i uzup.Kraków ; Szczecin : Zachodnie Centrum Organizacji, 336 s.
19
Pucek Z., (1997), Ojczyzna jako postać cywilizacyjnego ładu. [W:] Baradziej J., Goćkowski J. (red.), Rozmyślania o cywilizacji, Kraków : Baran i Suszczyński, s. 195-209.
20
Staszczak D., (1997), Wpływ globalnych czynników politycznych i ekonomicznych na stosunki USA - Wspólnota Europejska po roku 1969, Prom. Pucek Z., Kraków : , 177 k.
21
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - nr 454. - 84 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
22
Pucek Z., (1995), Polska i Europa w prasie krajowej. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Europa w prasie polskiej w latach 1989-1991, Wrocław ; Kraków : Ossolineum, s. 33-56.
23
Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Pucek Z., (1994), Społeczeństwo w procesie zmian: zarys socjologii ogólnej, Wyd. 2.Kraków : Universitas, 311, [1] s.
24
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 429. - 66 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
25
Pacholski M., Słaboń A., (1994), Słownik pojęć socjologicznych dla ekonomistów, Pucek Z. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 70 s.
26
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 420. - 101 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
27
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Zbigniew PUCEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 416. - 75 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
28
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 409. - 112 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
29
Pucek Z., (1992), Naród jako wspólnota kulturowa. [W:] Dyoniziak R. (red.), Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 58-82.
30
Pucek Z., (1992), Ojczyzna jako postać cywilizacyjnego ładu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 384, s. 25-36.
31
Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Pucek Z., (1992), Społeczeństwo w procesie zmian: zarys socjologii ogólnej, Kraków : Universitas, 311, [1] s.
32
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 385. - 100 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
33
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 384. - 88 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
34
Pucek Z. (red.), (1991), Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych, (Socjologiczne Problemy Społeczności Lokalnych, t. 8), Rzeszów : TNOiK, 335 s.
35
Pucek Z., Karwińska A., (1991), Ład kulturowy społeczności lokalnych. [W:] Pucek Z. (red.), Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych (Socjologiczne Problemy Społeczności Lokalnych; t. 8), Rzeszów : TNOiK, s. 173-318.
36
Pucek Z., Karwińska A., (1991), Wprowadzenie w problematykę badań. [W:] Pucek Z. (red.), Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych (Socjologiczne Problemy Społeczności Lokalnych; t. 8), Rzeszów : TNOiK, s. 11-20.
37
Pucek Z., (1990), Pluralizm cywilizacyjny jako perspektywa myśli socjologicznej: (na przykładzie poglądów F. Konecznego i F. Znanieckiego), (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 94), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 187 s.
38
Pucek Z., (1983), Zderzenie tradycji i nowoczesności jako problem krajów rozwijających się : studium przypadku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 171, s. 179-195.
39
Pucek Z., (1982), Institutional and Personal Aspects of Scientific Co-operation between Poland and Great Britain, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers", nr 152, s. 117-131.
40
Pucek Z., (1982), Institucionnye i individual'nye aspekty naučno-techničeskogo sotrudničestva Pol'ši s Velikobritaniej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Izbrannye Raboty", nr 152, s. 119-134.
41
Dyoniziak R., Mikułowski Pomorski J., Pucek Z., (1980), Współczesne społeczeństwo polskie: wstęp do socjologii, Wyd. 2 zm.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 255 [1] s.
42
Liberska B., Mikułowski Pomorski J., Pucek Z., (1980), Socjologia międzynarodowych stosunków politycznych: przedmiot, modernizacja, nauka i technika: wybór tekstów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 81 s.
43
Pucek Z., (1979), Potrzeby konsumpcyjne a "fałszywa świadomość", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 117, s. 63-77.
44
Wyrostek Z., Al-Madfai K., Basista A., Bollman-Brzozowski J., Lewandowski J., Gorynski J., Al-Madfai H., Hager S., Babiarz W., Al-Mudilal S., Klimek J., Baqi G., Kmita L., Knap J., Al-Mufti D., Leonowicz W., Lesniewska-Wyrostek E., Al-Wazeer R., Michalski S., Myszkowski T., Najaf J., Piotrowski J., Bulsza J., Chwalibogowski K., Al-Mashat A., Krotla W., Jabrael Y., Wierzchowski M., Ali J., Oyrzanowski B., Adamczyk E., Al-Sekouti N., Forys S., Kaczor J., Mankowski T., Glen W., Al-Adhamy M., Golenia E., Kolodziej M., Beno R., Kozlowski D., Nowakowska Z., Nyklinska K., Hassan Y., Zuziak Z., Bar L., Kulesza M., Zaki A., Rudnicki Z., Maciaszek J., Al-Howaadi I., Steczkowski J., Grabiński T., Al-Tikriti Y., Pucek Z., Dyoniziak R., Jassim A., Pacholski M., Rusinek A., Sowa K., Dominiak W., Al-Sa'Adi S., Kulesza H., Wlas M., Kodelska-Laszek T., Stasiak A., Al-Sinawi S., Uchman R., Michalik A., Setmajer J., Abdu-Kadir A., Golonka Z., Nakashi A., (1978), General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation: August 1977, Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 291, 277 s., [44] k.
45
Wyrostek Z., Al-Madfai K., Basista A., Bollman-Brzozowski J., Lewandowski J., Gorynski J., Al-Madfai H., Hager S., Babiarz W., Al-Mudilal S., Klimek J., Baqi G., Kmita L., Knap J., Al-Mufti D., Leonowicz W., Lesniewska-Wyrostek E., Al-Wazeer R., Michalski S., Myszkowski T., Najaf J., Piotrowski J., Bulsza J., Chwalibogowski K., Al-Mashat A., Krotla W., Jabrael Y., Wierzchowski M., Ali J., Oyrzanowski B., Adamczyk E., Al-Sekouti N., Forys S., Kaczor J., Mankowski T., Glen W., Al-Adhamy M., Golenia E., Kolodziej M., Beno R., Kozlowski D., Nowakowska Z., Nyklinska K., Hassan Y., Zuziak Z., Bar L., Kulesza M., Zaki A., Rudnicki Z., Maciaszek J., Al-Howaadi I., Steczkowski J., Grabiński T., Al-Tikriti Y., Pucek Z., Dyoniziak R., Jassim A., Pacholski M., Rusinek A., Sowa K., Dominiak W., Al-Sa'Adi S., Kulesza H., Wlas M., Kodelska-Laszek T., Stasiak A., Al-Sinawi S., Uchman R., Michalik A., Setmajer J., Abdu-Kadir A., Golonka Z., Nakashi A., (1978), General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation: Summary: [August 1977], Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 38 s., 41, [44] k.
46
Pucek Z., Skwirut M., (1978), O roli dyskusji w naukach społecznych. [W:] Steczkowski J. (red.), Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 51-54.
47
Dyoniziak R., Mikułowski Pomorski J., Pucek Z., (1978), Współczesne społeczeństwo polskie: wstęp do socjologii, Wyd.2 zm.Warszawa : Państ.Wydaw.Nauk., 255 s.
48
Pucek Z., (1977), Potrzeby konsumpcyjne a fałszywa świadomość, "Argumenty", nr 11, s. 1, 4-5, 9.
49
Pucek Z., (1975), Modernizacyjny model rozwoju społecznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 69, s. 89-107.
50
Pucek Z., (1975), Przedmiotowe przesłanki porównywalności w badaniach międzynarodowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 67, s. 139-152.
51
Pucek Z., (1972), Feliksa Konecznego zarys nauki o cywilizacji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 46, s. 21-45.
1
@inbook{UEK:2166132346,
author = "Pucek Zbigniew",
title = "Tożsamość w wielokulturowej przestrzeni",
booktitle = "Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu",
pages = "227-245",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-345-7",
}
2
@article{UEK:2168241108,
author = "Pucek Zbigniew",
title = "Tożsamość w wielokulturowej przestrzeni",
journal = "Euro - Limes",
number = "1(5)",
pages = "[1-11]",
year = "2005",
}
3
@inbook{UEK:2166559380,
author = "Pucek Zbigniew",
title = "Inteligencja - pożegnanie z formacją?",
booktitle = "Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności",
pages = "283-318",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-284-7",
}
4
@inbook{UEK:2168046882,
author = "Pucek Zbigniew",
title = "Tożsamość w kontekście integracji",
booktitle = "Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.)",
pages = "329-343",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-206-5",
}
5
@article{UEK:2168220448,
author = "Pucek Zbigniew",
title = "Dyskurs antropologiczny w procesie dekonstrukcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "654",
pages = "53-67",
year = "2004",
}
6
@article{UEK:2168219142,
author = "Pucek Zbigniew",
title = "Idea narodu europejskiego w koncepcjach integracji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "606",
pages = "5-18",
year = "2004",
}
7
@article{UEK:2168240964,
author = "Pucek Zbigniew",
title = "Dyskurs antropologiczny w dobie dekonstrukcji",
journal = "Euro - Limes",
number = "1(2)",
pages = "[1-23]",
year = "2003",
}
8
@book{UEK:2168235440,
author = "Geertz Clifford",
title = "Zastane światło : antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne",
adress = "Kraków",
publisher = "Universitas",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-242-0377-X",
}
9
@article{UEK:2168320385,
author = "Pucek Zbigniew",
title = "Świat jako eksponat",
journal = "Dekada Literacka",
number = "3-4",
pages = "88-94",
year = "2002",
}
10
@article{UEK:2168240928,
author = "Pucek Zbigniew",
title = "Idea narodu europejskiego w koncepcjach integracji",
journal = "Euro - Limes",
number = "1(1)",
pages = "[1-19]",
year = "2002",
}
11
@article{UEK:2168320703,
author = "Pucek Zbigniew",
title = "Opis zbrodni doskonałej",
journal = "Dekada Literacka",
number = "5-6",
pages = "96-99",
year = "2001",
}
12
@article{UEK:2168320701,
author = "Pucek Zbigniew",
title = "Asterix albo widok na wieżę Babel",
journal = "Dekada Literacka",
number = "9-10",
pages = "94-101",
year = "2001",
}
13
@article{UEK:2168320685,
author = "Pucek Zbigniew",
title = "Zrozumieć chaos",
journal = "Dekada Literacka",
number = "1-2",
pages = "76-83",
year = "2001",
}
14
@inbook{UEK:2168240350,
author = "Pucek Zbigniew",
title = "Galicyjskie doświadczenie wielokulturowości a problem więzi społecznej",
booktitle = "Socjologia i wyzwania społeczne",
pages = "209-221",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "2000",
isbn = "83-7252-047-X",
}
15
@inbook{UEK:2168321049,
author = "Pucek Zbigniew",
title = "Socjologiczny walor paradygmatu cywilizacyjnego",
booktitle = "Feliks Koneczny dzisiaj",
pages = "93-102",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2000",
isbn = "83-7188-284-X",
}
16
@article{UEK:2168321043,
author = "Pucek Zbigniew",
title = "Integracja a społeczeństwo europejskie",
journal = "Zarządzanie i Edukacja",
number = "R. 4, 4-5",
pages = "b.d.",
year = "2000",
}
17
@book{UEK:2168255096,
author = "Dyoniziak Ryszard and Iwanicka Krystyna and Karwińska Anna and Pucek Zbigniew and Nikołajew Jan",
title = "Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej",
adress = "Zielona Góra",
publisher = "Zachodnie Centrum Organizacji",
year = "1999",
edition = "Wyd. 3 rozsz. i uzup.",
isbn = "83-87161-05-5",
}
18
@book{UEK:2168239938,
author = "Dyoniziak Ryszard and Iwanicka Krystyna and Karwińska Anna and Pucek Zbigniew and Nikołajew Jan",
title = "Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej",
adress = "Kraków; Szczecin; Zielona Góra",
publisher = "Zachodnie Centrum Organizacji",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 rozsz. i uzup.",
isbn = "83-87161-05-5",
}
19
@inbook{UEK:2168241502,
author = "Pucek Zbigniew",
title = "Ojczyzna jako postać cywilizacyjnego ładu",
booktitle = "Rozmyślania o cywilizacji",
pages = "195-209",
adress = "Kraków",
publisher = "Baran i Suszczyński",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-85845-78-X",
}
20
@unpublished{UEK:2168312487,
author = "Staszczak Dariusz Eligiusz",
title = "Wpływ globalnych czynników politycznych i ekonomicznych na stosunki USA - Wspólnota Europejska po roku 1969",
adress = "Kraków",
year = "1997",
}
21
@misc{UEK:2168240206,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Pucek Zbigniew,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
22
@inbook{UEK:2168335231,
author = "Pucek Zbigniew",
title = "Polska i Europa w prasie krajowej",
booktitle = "Europa w prasie polskiej w latach 1989-1991",
pages = "33-56",
adress = "Wrocław ; Kraków",
publisher = "Ossolineum",
year = "1995",
isbn = "83-04-04297-5",
}
23
@book{UEK:2168240022,
author = "Dyoniziak Ryszard and Iwanicka Krystyna and Karwińska Anna and Pucek Zbigniew",
title = "Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Universitas",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2.",
isbn = "83-7052-079-0",
}
24
@misc{UEK:2168234288,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Pucek Zbigniew,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
25
@book{UEK:2168240080,
author = "Pacholski Maksymilian and Słaboń Andrzej",
title = "Słownik pojęć socjologicznych dla ekonomistów",
editor = Pucek Zbigniew,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
26
@misc{UEK:2168256080,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Pucek Zbigniew,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
27
@misc{UEK:2168276259,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Pucek Zbigniew,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
28
@misc{UEK:2168255426,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Pucek Zbigniew,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
29
@inbook{UEK:2168241216,
author = "Pucek Zbigniew",
title = "Naród jako wspólnota kulturowa",
booktitle = "Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego",
pages = "58-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
30
@article{UEK:2168244504,
author = "Pucek Zbigniew",
title = "Ojczyzna jako postać cywilizacyjnego ładu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "384",
pages = "25-36",
year = "1992",
}
31
@book{UEK:2168240026,
author = "Dyoniziak Ryszard and Iwanicka Krystyna and Karwińska Anna and Pucek Zbigniew",
title = "Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Universitas",
year = "1992",
isbn = "83-7052-079-0",
}
32
@misc{UEK:2168254846,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Pucek Zbigniew,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
33
@misc{UEK:2168244488,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Pucek Zbigniew,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
34
@book{UEK:2168242622,
title = "Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych",
editor = Pucek Zbigniew,
adress = "Rzeszów",
publisher = "TNOiK",
year = "1991",
issn = "0867-0447",
}
35
@inbook{UEK:2168242630,
author = "Pucek Zbigniew and Karwińska Anna",
title = "Ład kulturowy społeczności lokalnych",
booktitle = "Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych",
pages = "173-318",
adress = "Rzeszów",
publisher = "TNOiK",
year = "1991",
issn = "0867-0447",
}
36
@inbook{UEK:2168242624,
author = "Pucek Zbigniew and Karwińska Anna",
title = "Wprowadzenie w problematykę badań",
booktitle = "Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych",
pages = "11-20",
adress = "Rzeszów",
publisher = "TNOiK",
year = "1991",
issn = "0867-0447",
}
37
@book{UEK:2168283407,
author = "Pucek Zbigniew",
title = "Pluralizm cywilizacyjny jako perspektywa myśli socjologicznej : (na przykładzie poglądów F. Konecznego i F. Znanieckiego)",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1990",
issn = "0209-1674",
}
38
@article{UEK:2168280001,
author = "Pucek Zbigniew",
title = "Zderzenie tradycji i nowoczesności jako problem krajów rozwijających się : studium przypadku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "171",
pages = "179-195",
year = "1983",
}
39
@article{UEK:2168266796,
author = "Pucek Zbigniew",
title = "Institutional and Personal Aspects of Scientific Co-operation between Poland and Great Britain",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers",
number = "152",
pages = "117-131",
year = "1982",
}
40
@article{UEK:2168266800,
author = "Pucek Zbigniew",
title = "Institucionnye i individual'nye aspekty naučno-techničeskogo sotrudničestva Pol'ši s Velikobritaniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Izbrannye Raboty",
number = "152",
pages = "119-134",
year = "1982",
}
41
@book{UEK:2168247828,
author = "Dyoniziak Ryszard and Mikułowski Pomorski Jerzy and Pucek Zbigniew",
title = "Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1980",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-01-02001-6",
}
42
@book{UEK:2168336505,
author = "Liberska Barbara and Mikułowski Pomorski Jerzy and Pucek Zbigniew",
title = "Socjologia międzynarodowych stosunków politycznych : przedmiot, modernizacja, nauka i technika : wybór tekstów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
43
@article{UEK:2168243142,
author = "Pucek Zbigniew",
title = "Potrzeby konsumpcyjne a fałszywa świadomość",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "117",
pages = "63-77",
year = "1979",
}
44
@misc{UEK:2168315247,
author = "Wyrostek Zbigniew and Al-Madfai Kahtan and Basista Andrzej and Bollman-Brzozowski Jerzy and Lewandowski Jan and Gorynski Juliusz and Al-Madfai Husham and Hager Stanislaw and Babiarz Wladyslaw and Al-Mudilal Sabah Shakib and Klimek Julian and Baqi Giada Yahya Abdul and Kmita Leopold and Knap Janina and Al-Mufti Darkham Amin Mohammed and Leonowicz Wladyslaw and Lesniewska-Wyrostek Ewa and Al-Wazeer Riadh Hamoodi and Michalski Stanislaw and Myszkowski Tadeusz and Najaf Janan and Piotrowski Jozef and Bulsza Jan and Chwalibogowski Krzysztof and Al-Mashat Abdul Ameer and Krotla Winicjusz and Jabrael Yashaar Dervish and Wierzchowski Maciej and Ali Jaafar Mohammed and Oyrzanowski Bronislaw and Adamczyk Elżbieta and Al-Sekouti Natik Mohammed Rushdi and Forys Stanislaw and Kaczor Joanna and Mankowski Tomasz and Glen Wlodzimierz and Al-Adhamy Mundir Bashier and Golenia Emil and Kolodziej Maria and Beno Roxy Hamid and Kozlowski Dariusz and Nowakowska Zofia and Nyklinska Krystyna and Hassan Yousif Khalid and Zuziak Zbigniew and Bar Ludwik and Kulesza Michal and Zaki Adil Mohammed Salah and Rudnicki Zbigniew and Maciaszek Janusz and Al-Howaadi Ibrahim H. and Steczkowski Jan and Grabiński Tadeusz and Al-Tikriti Younis and Pucek Zbigniew and Dyoniziak Ryszard and Jassim Al'a Al-Deen and Pacholski Maksymilian and Rusinek Andrzej and Sowa Kazimierz and Dominiak Wladyslaw and Al-Sa'Adi Samir Salah and Kulesza Hanna and Wlas Mowaffag and Kodelska-Laszek Teresa and Stasiak Andrzej and Al-Sinawi Suhail and Uchman Ryszard and Michalik Andrzej and Setmajer Jerzy and Abdu-Kadir Amanj Noori and Golonka Zbigniew and Nakashi Adnan",
title = "General Housing Programme for Iraq",
adress = "Krakow",
publisher = "Design Office Miastoprojekt-Krakow",
year = "1978",
}
45
@misc{UEK:2168315271,
author = "Wyrostek Zbigniew and Al-Madfai Kahtan and Basista Andrzej and Bollman-Brzozowski Jerzy and Lewandowski Jan and Gorynski Juliusz and Al-Madfai Husham and Hager Stanislaw and Babiarz Wladyslaw and Al-Mudilal Sabah Shakib and Klimek Julian and Baqi Giada Yahya Abdul and Kmita Leopold and Knap Janina and Al-Mufti Darkham Amin Mohammed and Leonowicz Wladyslaw and Lesniewska-Wyrostek Ewa and Al-Wazeer Riadh Hamoodi and Michalski Stanislaw and Myszkowski Tadeusz and Najaf Janan and Piotrowski Jozef and Bulsza Jan and Chwalibogowski Krzysztof and Al-Mashat Abdul Ameer and Krotla Winicjusz and Jabrael Yashaar Dervish and Wierzchowski Maciej and Ali Jaafar Mohammed and Oyrzanowski Bronislaw and Adamczyk Elżbieta and Al-Sekouti Natik Mohammed Rushdi and Forys Stanislaw and Kaczor Joanna and Mankowski Tomasz and Glen Wlodzimierz and Al-Adhamy Mundir Bashier and Golenia Emil and Kolodziej Maria and Beno Roxy Hamid and Kozlowski Dariusz and Nowakowska Zofia and Nyklinska Krystyna and Hassan Yousif Khalid and Zuziak Zbigniew and Bar Ludwik and Kulesza Michal and Zaki Adil Mohammed Salah and Rudnicki Zbigniew and Maciaszek Janusz and Al-Howaadi Ibrahim H. and Steczkowski Jan and Grabiński Tadeusz and Al-Tikriti Younis and Pucek Zbigniew and Dyoniziak Ryszard and Jassim Al'a Al-Deen and Pacholski Maksymilian and Rusinek Andrzej and Sowa Kazimierz and Dominiak Wladyslaw and Al-Sa'Adi Samir Salah and Kulesza Hanna and Wlas Mowaffag and Kodelska-Laszek Teresa and Stasiak Andrzej and Al-Sinawi Suhail and Uchman Ryszard and Michalik Andrzej and Setmajer Jerzy and Abdu-Kadir Amanj Noori and Golonka Zbigniew and Nakashi Adnan",
title = "General Housing Programme for Iraq",
adress = "Krakow",
publisher = "Design Office Miastoprojekt-Krakow",
year = "1978",
}
46
@inbook{UEK:2168263340,
author = "Pucek Zbigniew and Skwirut Marek M.",
title = "O roli dyskusji w naukach społecznych",
booktitle = "Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum",
pages = "51-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
47
@book{UEK:2168335579,
author = "Dyoniziak Ryszard and Mikułowski Pomorski Jerzy and Pucek Zbigniew",
title = "Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państ.Wydaw.Nauk.",
year = "1978",
edition = "Wyd.2 zm.",
}
48
@article{UEK:2168307697,
author = "Pucek Zbigniew",
title = "Potrzeby konsumpcyjne a fałszywa świadomość",
journal = "Argumenty",
number = "11",
pages = "1, 4-5, 9",
year = "1977",
}
49
@article{UEK:2168249852,
author = "Pucek Zbigniew",
title = "Modernizacyjny model rozwoju społecznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "69",
pages = "89-107",
year = "1975",
}
50
@article{UEK:2168248262,
author = "Pucek Zbigniew",
title = "Przedmiotowe przesłanki porównywalności w badaniach międzynarodowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "67",
pages = "139-152",
year = "1975",
}
51
@article{UEK:2168250678,
author = "Pucek Zbigniew",
title = "Feliksa Konecznego zarys nauki o cywilizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "46",
pages = "21-45",
year = "1972",
}