Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Rozkład przestrzenny popytu turystycznego = Distribution of Translocation of Tourist Demand
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 174 (1983) , s. 41-71. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261474
article
See main document
2

Author:
Title:
Rynek turystyczny jako obiekt badań systemowych = Tourist Market in System Investigations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - nr 126 (1980) , s. 141-156. - Rez., summ.
Nr:
2168231156
article
See main document
3

Title:
Materiały do ćwiczeń z systemowej analizy rynku
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Physical description:
61 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168279723
academic script
4

Title:
Komputerowy zbiór danych RYNEK
Kierownik tematu:
Publisher address:
Warszawa: Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 1978
Physical description:
166 s.: il.; 24 cm
Series:
(Opracowania i Materiały Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 118)
Notes:
Streszcz.,
Nr:
2168315039
monograph
5

Author:
Title:
Oddziaływanie industrializacji na popyt turystyczny = On the Effect of Industrialization on Tourist Demand
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 108 (1978) , s. 95-102. - Summ., rez.
Nr:
2168250350
article
See main document
1
Rozkład przestrzenny popytu turystycznego = Distribution of Translocation of Tourist Demand / Danuta SEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 174 (1983), s. 41-71. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Rynek turystyczny jako obiekt badań systemowych = Tourist Market in System Investigations / Danuta SEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - nr 126 (1980), s. 141-156. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
3
Materiały do ćwiczeń z systemowej analizy rynku / Kazimierz BAŚCIK, Jerzy FORYŚ, Danuta SEREK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - 61 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
4
Komputerowy zbiór danych RYNEK / kier. Stefan MYNARSKI ; [T. GRABIŃSKI, K. BAŚCIK, D. SEREK]. - Warszawa : Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 1978. - 166 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. - (Opracowania i Materiały - Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług ; 118)
5
Oddziaływanie industrializacji na popyt turystyczny = On the Effect of Industrialization on Tourist Demand / Danuta SEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 108 (1978), s. 95-102. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1
Serek D., (1983), Rozkład przestrzenny popytu turystycznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 174, s. 41-71.
2
Serek D., (1980), Rynek turystyczny jako obiekt badań systemowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 126, s. 141-156.
3
Baścik K., Foryś J., Serek D., (1980), Materiały do ćwiczeń z systemowej analizy rynku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 61 s.
4
Grabiński T., Baścik K., Serek D., (1978), Komputerowy zbiór danych RYNEK, Mynarski S. (kier.), Warszawa : Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 166 s.
5
Serek D., (1978), Oddziaływanie industrializacji na popyt turystyczny, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 108, s. 95-102.
1
@article{UEK:2168261474,
author = "Serek Danuta",
title = "Rozkład przestrzenny popytu turystycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "174",
pages = "41-71",
year = "1983",
}
2
@article{UEK:2168231156,
author = "Serek Danuta",
title = "Rynek turystyczny jako obiekt badań systemowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "126",
pages = "141-156",
year = "1980",
}
3
@book{UEK:2168279723,
author = "Baścik Kazimierz and Foryś Jerzy and Serek Danuta",
title = "Materiały do ćwiczeń z systemowej analizy rynku",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
4
@book{UEK:2168315039,
author = "Grabiński Tadeusz and Baścik Kazimierz and Serek Danuta",
title = "Komputerowy zbiór danych RYNEK",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU",
year = "1978",
issn = "",
}
5
@article{UEK:2168250350,
author = "Serek Danuta",
title = "Oddziaływanie industrializacji na popyt turystyczny",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "108",
pages = "95-102",
year = "1978",
}