Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Analiza zakupów
Source:
Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych / red. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 43-60 - Bibliogr.
Nr:
2168271136
chapter in academic script
See main document
2

Author:
Title:
Analiza gospodarki czynnikiem ludzkim
Source:
Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych / red. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 61-76 - Bibliogr.
Nr:
2168271138
chapter in academic script
See main document
3

Author:
Title:
Gospodarka czynnikiem ludzkim
Source:
Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych / red. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 63-83
Nr:
2168253704
chapter in academic script
See main document
4

Author:
Title:
Organizacja zakupu towarów
Source:
Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych / red. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 9-28
Nr:
2168253690
chapter in academic script
See main document
5

Author:
Title:
Struktura kwalifikacji pracowników zarządów przedsiębiorstw handlowych = The Structure of the Qualifications of Commercial Enterprises' Administrative Workers
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 123 (1980) , s. 51-63. - Rez., summ.
Nr:
2168256900
article
See main document
1
Analiza zakupów / Jadwiga SATER // W: Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych / red. Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 43-60. - Bibliogr.
2
Analiza gospodarki czynnikiem ludzkim / Jadwiga SATER // W: Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych / red. Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 61-76. - Bibliogr.
3
Gospodarka czynnikiem ludzkim / Jadwiga SATER // W: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych / red. Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 63-83
4
Organizacja zakupu towarów / Jadwiga SATER // W: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych / red. Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 9-28
5
Struktura kwalifikacji pracowników zarządów przedsiębiorstw handlowych = The Structure of the Qualifications of Commercial Enterprises' Administrative Workers / Jadwiga SATER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 123 (1980), s. 51-63. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1
Sater J., (1982), Analiza zakupów. [W:] Czubała A. (red.), Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 43-60.
2
Sater J., (1982), Analiza gospodarki czynnikiem ludzkim. [W:] Czubała A. (red.), Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 61-76.
3
Sater J., (1980), Gospodarka czynnikiem ludzkim. [W:] Czubała A. (red.), Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 63-83.
4
Sater J., (1980), Organizacja zakupu towarów. [W:] Czubała A. (red.), Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-28.
5
Sater J., (1980), Struktura kwalifikacji pracowników zarządów przedsiębiorstw handlowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 123, s. 51-63.
1
@inbook{UEK:2168271136,
author = "Sater Jadwiga",
title = "Analiza zakupów",
booktitle = "Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych",
pages = "43-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1982",
}
2
@inbook{UEK:2168271138,
author = "Sater Jadwiga",
title = "Analiza gospodarki czynnikiem ludzkim",
booktitle = "Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych",
pages = "61-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1982",
}
3
@inbook{UEK:2168253704,
author = "Sater Jadwiga",
title = "Gospodarka czynnikiem ludzkim",
booktitle = "Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych",
pages = "63-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
4
@inbook{UEK:2168253690,
author = "Sater Jadwiga",
title = "Organizacja zakupu towarów",
booktitle = "Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych",
pages = "9-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
5
@article{UEK:2168256900,
author = "Sater Jadwiga",
title = "Struktura kwalifikacji pracowników zarządów przedsiębiorstw handlowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "123",
pages = "51-63",
year = "1980",
}