Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Metody iteracyjne rozwiązywania układów równań liniowych
Source:
Metody numeryczne : przykłady i zadania / red. Marta KORNAFEL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020, s. 54-73 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-818-6
Nr:
2168350442
chapter in academic script
See main document
2

Title:
Dynamics of Natural Capital in Neoclassical Growth Model
Source:
International Journal of Sustainable Economy. - Vol. 12, no. 1 (2020) , s. 1-24. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168348148
article
3

Author:
Title:
Optimal Path in Growth Model
Source:
Quantitative Methods in the Contemporary Issues of Economics / ed. by Beata CIAŁOWICZ - Kraków-Legionowo: edu-Libri s.c., 2020, s. 59-66. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research, whose results are presented in this paper, is supported by subsidy granted to Cracow University of Economics.
ISBN:
978-83-66395-01-5 ; 978-83-66395-02-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350238
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Metody numeryczne : przykłady i zadania
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
158 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-818-6
Nr:
2168350350
academic script
See related chapters
5

Author:
Title:
Metody iteracyjne rozwiązywania równań nieliniowych
Source:
Metody numeryczne : przykłady i zadania / red. Marta KORNAFEL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020, s. 88-117 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-818-6
Nr:
2168350450
chapter in academic script
See main document
6

Author:
Title:
Selected Topics in Mathematics : a Primer for Economists
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
107, [1] s: il. kolor.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-72-52-799-8
Access mode:
Nr:
2168342951
academic script
7

Author:
Title:
Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w Stulecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego - kongres matematyczny, współorganizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Source:
Kurier UEK2019. - nr 3 (82), s. 28-29. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168343489
varia
8

Author:
Title:
When do Optima Converge to Optimum? = Kiedy optima są zbieżne do optimum?
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 19 (2018) , s. 23-34. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168333207
article
9

Title:
Natural Capital in Economic Models = Kapitał naturalny w modelach ekonomicznych
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 65, z. 3 (2018) , s. 253-270. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168329181
article
10

Author:
Anna Denkowska , Maciej Denkowski , Marta Kornafel
Title:
Linear Programming on Non-compact Polytopes and the Kuratowski Convergence with Application in Economics
Publisher address:
New York: , 2018
Physical description:
16 s.: il.; 30 cm.
Series:
(eprint arXiv ; no. 1804.09832)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168325965
publishing series
11

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Producer's Optima in Schumpeterian Evolution = Optima producenta w ewolucji Schumpetera
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 34-35. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336175
varia
12

Title:
Producers' Optima in Schumpeterian Evolution = Optima producentów w ewolucji Schumpetera
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (970) (2017) , s. 55-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This publication presents the results of a research project financed from a subsidy for the maintenance of research potential, granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168324125
article
13

Author:
Title:
Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Matematycznego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2016. - nr [1] 7(68), s. 28-31. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168343826
varia
See main document
14

Author:
Title:
Konstrukcja modelu akumulacji kapitału ze strukturą wiekową = The Construction of Capital Accumulation Model with Vintage Structure
Source:
Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : wybrane współczesne problemy wzrostu gospodarczego i informatyki ekonomicznej / red. nauk. Witold Jurek - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2016, s. 45-51. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-895-2
Nr:
2168300529
chapter in monograph
15

Author:
Conference:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, Kraków, Polska, od 2014-04-08 do 2014-04-10
Title:
Kilka uwag o zagadnieniu akumulacji kapitału ze strukturą wiekową w ujęciu lepkościowym
Source:
Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych / red. Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 66-75 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-684-7
Nr:
2168292649
chapter in conference materials
See main document
16

Author:
Title:
Analysis of Multidimensional Capital Accumulation Model with Vintage Structure in Viscosity Setting
Source:
Modele matematyczne w gospodarce i finansach / kierownik projektu: Andrzej MALAWSKI2014, s. 31-39 - Bibliogr.
Signature:
NP-1456/Magazyn
Nr:
2168301821
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Author:
Title:
Kilka uwag o zagadnieniu akumulacji kapitału ze strukturą wiekową w ujęciu lepkościowym
Source:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 40. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-657-1
Nr:
2168295651
varia
See main document
18

Author:
Title:
Schumpeterian Evolutionary Mainstream Economics
Source:
Innovative Economy as the Object of Investigation in Theoretical Economics / ed. by Andrzej MALAWSKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 143-160
ISBN:
978-83-7252-616-8
Nr:
2168266586
chapter in monograph
See main document
19

Author:
Title:
On Periodic Orbits of Dynamical Systems
Source:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA2011, s. 66-87 - Bibliogr.
Signature:
NP-1196/1/Magazyn
Nr:
2168265088
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Author:
Title:
Istnienie i jednoznaczność rozwiązania lepkościowego równania Hamiltona-Jacobiego o nieciągłych współczynnikach zależnych od czasu
Source:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA2010, s. 61-74 - Bibliogr.
Signature:
NP-1226/3/Magazyn
Nr:
2166610355
chapter in unpublished scientific work
21

Author:
Title:
Existence and Uniqueness of Viscosity Solution for Hamilton-Jacobi Equation with Discontinuous Coefficients Dependent on Time
Source:
CRM Preprints 2010 (2010) , s. 1-12. - [odczyt: 26.01.2011] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2165723620
article
22

Author:
Title:
Subróżniczka Clarke'a a maksymalizacja zysku w systemie produkcji ekonomii Debreu
Source:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA2009, s. 45-58 - Bibliogr.
Signature:
NP-1226/2/Magazyn
Nr:
2168277421
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Author:
Title:
Problem bezrobocia w modelu wzrostu gospodarczego Cassa = Unemployment in the Cass Macroeconomic Growth Model
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 201-209. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166034913
chapter in monograph
See main document
24

Author:
Title:
Analiza modelu wzrostu Cassa
Source:
Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza / [red. nauk. Edward SMAGA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 119-128 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-319-3
Nr:
2166174221
chapter in monograph
See main document
1
Metody iteracyjne rozwiązywania układów równań liniowych / Marta KORNAFEL // W: Metody numeryczne : przykłady i zadania / red. Marta KORNAFEL. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - S. 54-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-818-6
2
Dynamics of Natural Capital in Neoclassical Growth Model / Marta KORNAFEL, Ivan TELEGA // International Journal of Sustainable Economy. - Vol. 12, no. 1 (2020), s. 1-24. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1756-5804
3
Optimal Path in Growth Model / Marta KORNAFEL // W: Quantitative Methods in the Contemporary Issues of Economics / ed. by Beata CIAŁOWICZ. - Kraków-Legionowo : edu-Libri s.c., 2020. - S. 59-66. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66395-01-5 ; 978-83-66395-02-2
4
Metody numeryczne : przykłady i zadania / red. Marta KORNAFEL. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 158 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7252-818-6
5
Metody iteracyjne rozwiązywania równań nieliniowych / Marta KORNAFEL // W: Metody numeryczne : przykłady i zadania / red. Marta KORNAFEL. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - S. 88-117. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-818-6
6
Selected Topics in Mathematics : a Primer for Economists / Marta KORNAFEL. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 107, [1] s : il. kolor. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-72-52-799-8
7
Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w Stulecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego - kongres matematyczny, współorganizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Marta KORNAFEL // Kurier UEK. - nr 3 (82) (2019), s. 28-29. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/28
8
When do Optima Converge to Optimum? = Kiedy optima są zbieżne do optimum? / Marta KORNAFEL // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 19 (2018), s. 23-34. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1604/1275. - ISSN 1642-168X
9
Natural Capital in Economic Models = Kapitał naturalny w modelach ekonomicznych / Marta KORNAFEL, Ivan TELEGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 65, z. 3 (2018), s. 253-270. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok_2018/Zeszyt_3/PS_2018_65_3_253-270.pdf. - ISSN 0033-2372
10
Linear Programming on Non-compact Polytopes and the Kuratowski Convergence with Application in Economics / Anna DENKOWSKA, Maciej Cenkowski, Marta KORNAFEL. - New York, 2018. - 16 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (arXiv.org / Cornell University Library, ISSN 2331-8422 ; no. 1804.09832). - Pełny tekst: https://arxiv.org/abs/1804.09832
11
Producer's Optima in Schumpeterian Evolution = Optima producenta w ewolucji Schumpetera / Anna DENKOWSKA, Marta KORNAFEL // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 34-35. - Dostępne tylko streszczenia
12
Producers' Optima in Schumpeterian Evolution = Optima producentów w ewolucji Schumpetera / Marta KORNAFEL, Anna DENKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (970) (2017), s. 55-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1456/1047. - ISSN 1898-6447
13
Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Matematycznego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie / Marta KORNAFEL // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [1] 7(68) (2016), s. 28-31. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16. - ISSN 1689-7757
14
Konstrukcja modelu akumulacji kapitału ze strukturą wiekową = The Construction of Capital Accumulation Model with Vintage Structure / Marta KORNAFEL // W: Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : wybrane współczesne problemy wzrostu gospodarczego i informatyki ekonomicznej / red. nauk. Witold Jurek. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 45-51. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-895-2
15
Kilka uwag o zagadnieniu akumulacji kapitału ze strukturą wiekową w ujęciu lepkościowym / Marta KORNAFEL // W: Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych / red. Józef POCIECHA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 66-75. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-684-7
16
Analysis of Multidimensional Capital Accumulation Model with Vintage Structure in Viscosity Setting / Marta KORNAFEL // W: Modele matematyczne w gospodarce i finansach / kierownik projektu: Andrzej MALAWSKI. - (2014), s. 31-39. - Bibliogr.
17
Kilka uwag o zagadnieniu akumulacji kapitału ze strukturą wiekową w ujęciu lepkościowym / Marta KORNAFEL // W: 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 40. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-657-1
18
Schumpeterian Evolutionary Mainstream Economics / Marta KORNAFEL // W: Innovative Economy as the Object of Investigation in Theoretical Economics / ed. by Andrzej MALAWSKI. - Cracow : Cracow University of Economics Press, 2013. - S. 143-160. - ISBN 978-83-7252-616-8
19
On Periodic Orbits of Dynamical Systems / Marta KORNAFEL // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2011), s. 66-87. - Bibliogr.
20
Istnienie i jednoznaczność rozwiązania lepkościowego równania Hamiltona-Jacobiego o nieciągłych współczynnikach zależnych od czasu / Marta KORNAFEL // W: Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2010), s. 61-74. - Bibliogr.
21
Existence and Uniqueness of Viscosity Solution for Hamilton-Jacobi Equation with Discontinuous Coefficients Dependent on Time / Marta KORNAFEL // CRM Preprints 2010 [on-line]. - Dane tekstowe (plik pdf). - (December 2010), s. 1-12. - Summ.. - [odczyt: 26.01.2011]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://crm.cat/Publications/10/Pr987.pdf
22
Subróżniczka Clarke'a a maksymalizacja zysku w systemie produkcji ekonomii Debreu / Marta KORNAFEL // W: Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2009), s. 45-58. - Bibliogr.
23
Problem bezrobocia w modelu wzrostu gospodarczego Cassa = Unemployment in the Cass Macroeconomic Growth Model / Marta KORNAFEL // W: Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 201-209. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-348-8
24
Analiza modelu wzrostu Cassa / Marta KORNAFEL // W: Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza / [red. nauk. Edward SMAGA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 119-128. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-319-3
1
Kornafel M., (2020), Metody iteracyjne rozwiązywania układów równań liniowych. [W:] Kornafel M. (red.), Metody numeryczne : przykłady i zadania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 54-73.
2
Kornafel M., Telega I., (2020), Dynamics of Natural Capital in Neoclassical Growth Model, "International Journal of Sustainable Economy", Vol. 12, no. 1, s. 1-24.
3
Kornafel M., (2020), Optimal Path in Growth Model. [W:] Ciałowicz B. (red.), Quantitative Methods in the Contemporary Issues of Economics, Kraków-Legionowo : edu-Libri s.c., s. 59-66.
4
Kornafel M. (red.), (2020), Metody numeryczne: przykłady i zadania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 158 s.
5
Kornafel M., (2020), Metody iteracyjne rozwiązywania równań nieliniowych. [W:] Kornafel M. (red.), Metody numeryczne : przykłady i zadania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 88-117.
6
Kornafel M., (2019), Selected Topics in Mathematics: a Primer for Economists, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 107, [1] s
7
Kornafel M., (2019), Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w Stulecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego - kongres matematyczny, współorganizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, "Kurier UEK", nr 3 (82), s. 28-29; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/28
8
Kornafel M., (2018), When do Optima Converge to Optimum?, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 19, s. 23-34; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1604/1275
9
Kornafel M., Telega I., (2018), Natural Capital in Economic Models, "Przegląd Statystyczny", t. 65, z. 3, s. 253-270; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok_2018/Zeszyt_3/PS_2018_65_3_253-270.pdf
10
Denkowska A., Denkowski M., Kornafel M., (2018), Linear Programming on Non-compact Polytopes and the Kuratowski Convergence with Application in Economics, (eprint arXiv, no. 1804.09832), New York : , 16 s.
11
Denkowska A., Kornafel M., (2017), Producer's Optima in Schumpeterian Evolution. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 34-35.
12
Kornafel M., Denkowska A., (2017), Producers' Optima in Schumpeterian Evolution, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 10 (970), s. 55-66; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1456/1047
13
Kornafel M., (2016), Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Matematycznego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, "Kurier UEK", nr [1] 7(68), s. 28-31; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16
14
Kornafel M., (2016), Konstrukcja modelu akumulacji kapitału ze strukturą wiekową. [W:] Jurek W. (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : wybrane współczesne problemy wzrostu gospodarczego i informatyki ekonomicznej, Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 45-51.
15
Kornafel M., (2014), Kilka uwag o zagadnieniu akumulacji kapitału ze strukturą wiekową w ujęciu lepkościowym. [W:] Pociecha J. (red.), Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 66-75.
16
Kornafel M., (2014), Analysis of Multidimensional Capital Accumulation Model with Vintage Structure in Viscosity Setting. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Modele matematyczne w gospodarce i finansach, s. 31-39.
17
Kornafel M., (2014), Kilka uwag o zagadnieniu akumulacji kapitału ze strukturą wiekową w ujęciu lepkościowym. [W:] Pociecha J. (red.), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 40.
18
Kornafel M., (2013), Schumpeterian Evolutionary Mainstream Economics. [W:] Malawski A. (red.), Innovative Economy as the Object of Investigation in Theoretical Economics, Cracow : Cracow University of Economics Press, s. 143-160.
19
Kornafel M., (2011), On Periodic Orbits of Dynamical Systems. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1, s. 66-87.
20
Kornafel M., (2010), Istnienie i jednoznaczność rozwiązania lepkościowego równania Hamiltona-Jacobiego o nieciągłych współczynnikach zależnych od czasu. [W:] Edward SMAGA (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3, s. 61-74.
21
Kornafel M., (2010), Existence and Uniqueness of Viscosity Solution for Hamilton-Jacobi Equation with Discontinuous Coefficients Dependent on Time, "CRM Preprints 2010", s. 1-12; http://crm.cat/Publications/10/Pr987.pdf
22
Kornafel M., (2009), Subróżniczka Clarke'a a maksymalizacja zysku w systemie produkcji ekonomii Debreu. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2, s. 45-58.
23
Kornafel M., (2007), Problem bezrobocia w modelu wzrostu gospodarczego Cassa. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 201-209.
24
Kornafel M., (2006), Analiza modelu wzrostu Cassa. [W:] Smaga E. (red.), Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 119-128.
1
@inbook{fskrUEK:2168350442,
author = "Marta Kornafel",
title = "Metody iteracyjne rozwiązywania układów równań liniowych",
booktitle = "Metody numeryczne : przykłady i zadania",
pages = "54-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-83-7252-818-6",
}
2
@article{artUEK:2168348148,
author = "Marta Kornafel and Ivan Telega",
title = "Dynamics of Natural Capital in Neoclassical Growth Model",
journal = "International Journal of Sustainable Economy",
number = "Vol. 12, no. 1",
pages = "1-24",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1504/IJSE.2020.107862},
url = {},
}
3
@inbook{fmUEK:2168350238,
author = "Marta Kornafel",
title = "Optimal Path in Growth Model",
booktitle = "Quantitative Methods in the Contemporary Issues of Economics",
pages = "59-66",
adress = "Kraków-Legionowo",
publisher = "edu-Libri s.c.",
year = "2020",
isbn = "978-83-66395-01-5 ; 978-83-66395-02-2",
}
4
@book{skrUEK:2168350350,
title = "Metody numeryczne : przykłady i zadania",
editor = Kornafel Marta,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-83-7252-818-6",
}
5
@inbook{fskrUEK:2168350450,
author = "Marta Kornafel",
title = "Metody iteracyjne rozwiązywania równań nieliniowych",
booktitle = "Metody numeryczne : przykłady i zadania",
pages = "88-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-83-7252-818-6",
}
6
@book{skrUEK:2168342951,
author = "Marta Kornafel",
title = "Selected Topics in Mathematics : a Primer for Economists",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
url = {},
isbn = "978-83-72-52-799-8",
}
7
@misc{varUEK:2168343489,
author = "Marta Kornafel",
title = "Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w Stulecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego - kongres matematyczny, współorganizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (82)",
pages = "28-29",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/28},
}
8
@article{artUEK:2168333207,
author = "Marta Kornafel",
title = "When do Optima Converge to Optimum?",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 19",
pages = "23-34",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2018.1902},
url = {https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1604/1275},
}
9
@article{artUEK:2168329181,
author = "Marta Kornafel and Ivan Telega",
title = "Natural Capital in Economic Models",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 65, z. 3",
pages = "253-270",
year = "2018",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok_2018/Zeszyt_3/PS_2018_65_3_253-270.pdf},
}
10
@book{swUEK:2168325965,
author = "Anna Denkowska and Maciej Denkowski and Marta Kornafel",
title = "Linear Programming on Non-compact Polytopes and the Kuratowski Convergence with Application in Economics",
adress = "New York",
year = "2018",
url = {https://arxiv.org/abs/1804.09832},
issn = "2331-8422",
}
11
@misc{varUEK:2168336175,
author = "Anna Denkowska and Marta Kornafel",
title = "Producer's Optima in Schumpeterian Evolution",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "34-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
12
@article{artUEK:2168324125,
author = "Marta Kornafel and Anna Denkowska",
title = "Producers' Optima in Schumpeterian Evolution",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "10 (970)",
pages = "55-66",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0970.1004},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1456/1047},
}
13
@misc{varUEK:2168343826,
author = "Marta Kornafel",
title = "Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Matematycznego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "[1] 7(68)",
pages = "28-31",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16},
}
14
@inbook{fmUEK:2168300529,
author = "Marta Kornafel",
title = "Konstrukcja modelu akumulacji kapitału ze strukturą wiekową",
booktitle = "Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : wybrane współczesne problemy wzrostu gospodarczego i informatyki ekonomicznej",
pages = "45-51",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2016",
isbn = "978-83-7417-895-2",
}
15
@inbook{mkaUEK:2168292649,
author = "Marta Kornafel",
title = "Kilka uwag o zagadnieniu akumulacji kapitału ze strukturą wiekową w ujęciu lepkościowym",
booktitle = "Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych",
pages = "66-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-684-7",
}
16
@unpublished{fnpUEK:2168301821,
author = "Marta Kornafel",
title = "Analysis of Multidimensional Capital Accumulation Model with Vintage Structure in Viscosity Setting",
booktitle = "Modele matematyczne w gospodarce i finansach",
pages = "31-39",
year = "2014",
}
17
@misc{varUEK:2168295651,
author = "Marta Kornafel",
title = "Kilka uwag o zagadnieniu akumulacji kapitału ze strukturą wiekową w ujęciu lepkościowym",
booktitle = "50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "40",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-657-1",
}
18
@inbook{fmUEK:2168266586,
author = "Marta Kornafel",
title = "Schumpeterian Evolutionary Mainstream Economics",
booktitle = "Innovative Economy as the Object of Investigation in Theoretical Economics",
pages = "143-160",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-616-8",
}
19
@unpublished{fnpUEK:2168265088,
author = "Marta Kornafel",
title = "On Periodic Orbits of Dynamical Systems",
booktitle = "Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1",
pages = "66-87",
year = "2011",
}
20
@unpublished{fnpUEK:2166610355,
author = "Marta Kornafel",
title = "Istnienie i jednoznaczność rozwiązania lepkościowego równania Hamiltona-Jacobiego o nieciągłych współczynnikach zależnych od czasu",
booktitle = "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3",
pages = "61-74",
year = "2010",
}
21
@article{artUEK:2165723620,
author = "Marta Kornafel",
title = "Existence and Uniqueness of Viscosity Solution for Hamilton-Jacobi Equation with Discontinuous Coefficients Dependent on Time",
journal = "CRM Preprints 2010",
pages = "1-12",
year = "2010",
url = {http://crm.cat/Publications/10/Pr987.pdf},
}
22
@unpublished{fnpUEK:2168277421,
author = "Marta Kornafel",
title = "Subróżniczka Clarke'a a maksymalizacja zysku w systemie produkcji ekonomii Debreu",
booktitle = "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2",
pages = "45-58",
year = "2009",
}
23
@inbook{fmUEK:2166034913,
author = "Marta Kornafel",
title = "Problem bezrobocia w modelu wzrostu gospodarczego Cassa",
booktitle = "Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych",
pages = "201-209",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-348-8",
}
24
@inbook{fmUEK:2166174221,
author = "Marta Kornafel",
title = "Analiza modelu wzrostu Cassa",
booktitle = "Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza",
pages = "119-128",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-319-3",
}