Publications of the selected author

1

Author:
Denkowska Anna , Denkowski Maciej , Kornafel Marta
Title:
Linear Programming on Non-compact Polytopes and the Kuratowski Convergence with Application in Economics
Publisher address:
New York: , 2018
Physical description:
16 s.: il.; 30 cm.
Series:
(eprint arXiv ; no. 1804.09832)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168325965
publishing series
2

Author:
Title:
When do Optima Converge to Optimum? = Kiedy optima są zbieżne do optimum?
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 19 (2018) , s. 23-34. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168333207
article
3

Title:
Natural Capital in Economic Models = Kapitał naturalny w modelach ekonomicznych
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 65, z. 3 (2018) , s. 253-270. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168329181
article
4

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Producer's Optima in Schumpeterian Evolution = Optima producenta w ewolucji Schumpetera
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 34-35. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336175
varia
5

Title:
Producers' Optima in Schumpeterian Evolution = Optima producentów w ewolucji Schumpetera
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (970) (2017) , s. 55-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This publication presents the results of a research project financed from a subsidy for the maintenance of research potential, granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168324125
article
6

Author:
Title:
Konstrukcja modelu akumulacji kapitału ze strukturą wiekową = The Construction of Capital Accumulation Model with Vintage Structure
Source:
Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : wybrane współczesne problemy wzrostu gospodarczego i informatyki ekonomicznej / red. nauk. Witold Jurek - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2016, s. 45-51. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-895-2
Nr:
2168300529
chapter in monograph
7

Author:
Title:
Analysis of Multidimensional Capital Accumulation Model with Vintage Structure in Viscosity Setting
Source:
Modele matematyczne w gospodarce i finansach / kierownik projektu: Andrzej MALAWSKI2014, s. 31-39 - Bibliogr.
Signature:
NP-1456/Magazyn
Nr:
2168301821
chapter in unpublished scientific work
See main document
8

Author:
Title:
Kilka uwag o zagadnieniu akumulacji kapitału ze strukturą wiekową w ujęciu lepkościowym
Source:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 40. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-657-1
Nr:
2168295651
varia
See main document
9

Author:
Conference:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, Kraków, Polska, od 2014-04-08 do 2014-04-10
Title:
Kilka uwag o zagadnieniu akumulacji kapitału ze strukturą wiekową w ujęciu lepkościowym
Source:
Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych / red. Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 66-75 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-684-7
Nr:
2168292649
chapter in conference materials
See main document
10

Author:
Title:
Schumpeterian Evolutionary Mainstream Economics
Source:
Innovative Economy as the Object of Investigation in Theoretical Economics / ed. by Andrzej MALAWSKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 143-160
ISBN:
978-83-7252-616-8
Nr:
2168266586
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Title:
On Periodic Orbits of Dynamical Systems
Source:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA2011, s. 66-87 - Bibliogr.
Signature:
NP-1196/1/Magazyn
Nr:
2168265088
chapter in unpublished scientific work
See main document
12

Author:
Title:
Existence and Uniqueness of Viscosity Solution for Hamilton-Jacobi Equation with Discontinuous Coefficients Dependent on Time
Source:
CRM Preprints 2010 (2010) , s. 1-12. - [odczyt: 26.01.2011] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2165723620
article
13

Author:
Title:
Istnienie i jednoznaczność rozwiązania lepkościowego równania Hamiltona-Jacobiego o nieciągłych współczynnikach zależnych od czasu
Source:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA2010, s. 61-74 - Bibliogr.
Signature:
NP-1226/3/Magazyn
Nr:
2166610355
chapter in unpublished scientific work
14

Author:
Title:
Subróżniczka Clarke'a a maksymalizacja zysku w systemie produkcji ekonomii Debreu
Source:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA2009, s. 45-58 - Bibliogr.
Signature:
NP-1226/2/Magazyn
Nr:
2168277421
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Author:
Title:
Problem bezrobocia w modelu wzrostu gospodarczego Cassa = Unemployment in the Cass Macroeconomic Growth Model
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 201-209. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166034913
chapter in monograph
See main document
16

Author:
Title:
Analiza modelu wzrostu Cassa
Source:
Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza / [red. nauk. Edward SMAGA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 119-128 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-319-3
Nr:
2166174221
chapter in monograph
See main document
1
Linear Programming on Non-compact Polytopes and the Kuratowski Convergence with Application in Economics / Anna DENKOWSKA, Maciej Cenkowski, Marta KORNAFEL. - New York, 2018. - 16 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (arXiv / Cornell University Library, ISSN 2331-8422 ; no. 1804.09832). - Pełny tekst: https://arxiv.org/abs/1804.09832
2
When do Optima Converge to Optimum? = Kiedy optima są zbieżne do optimum? / Marta KORNAFEL // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 19 (2018), s. 23-34. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1604/1275. - ISSN 1642-168X
3
Natural Capital in Economic Models = Kapitał naturalny w modelach ekonomicznych / Marta KORNAFEL, Ivan TELEGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 65, z. 3 (2018), s. 253-270. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok_2018/Zeszyt_3/PS_2018_65_3_253-270.pdf. - ISSN 0033-2372
4
Producer's Optima in Schumpeterian Evolution = Optima producenta w ewolucji Schumpetera / Anna DENKOWSKA, Marta KORNAFEL // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 34-35. - Dostępne tylko streszczenia
5
Producers' Optima in Schumpeterian Evolution = Optima producentów w ewolucji Schumpetera / Marta KORNAFEL, Anna DENKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (970) (2017), s. 55-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1456/1047. - ISSN 1898-6447
6
Konstrukcja modelu akumulacji kapitału ze strukturą wiekową = The Construction of Capital Accumulation Model with Vintage Structure / Marta KORNAFEL // W: Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : wybrane współczesne problemy wzrostu gospodarczego i informatyki ekonomicznej / red. nauk. Witold Jurek. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 45-51. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-895-2
7
Analysis of Multidimensional Capital Accumulation Model with Vintage Structure in Viscosity Setting / Marta KORNAFEL // W: Modele matematyczne w gospodarce i finansach / kierownik projektu: Andrzej MALAWSKI. - (2014), s. 31-39. - Bibliogr.
8
Kilka uwag o zagadnieniu akumulacji kapitału ze strukturą wiekową w ujęciu lepkościowym / Marta KORNAFEL // W: 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 40. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-657-1
9
Kilka uwag o zagadnieniu akumulacji kapitału ze strukturą wiekową w ujęciu lepkościowym / Marta KORNAFEL // W: Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych / red. Józef POCIECHA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 66-75. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-684-7
10
Schumpeterian Evolutionary Mainstream Economics / Marta KORNAFEL // W: Innovative Economy as the Object of Investigation in Theoretical Economics / ed. by Andrzej MALAWSKI. - Cracow : Cracow University of Economics Press, 2013. - S. 143-160. - ISBN 978-83-7252-616-8
11
On Periodic Orbits of Dynamical Systems / Marta KORNAFEL // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2011), s. 66-87. - Bibliogr.
12
Existence and Uniqueness of Viscosity Solution for Hamilton-Jacobi Equation with Discontinuous Coefficients Dependent on Time / Marta KORNAFEL // CRM Preprints 2010 [on-line]. - Dane tekstowe (plik pdf). - (December 2010), s. 1-12. - Summ.. - [odczyt: 26.01.2011]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://crm.cat/Publications/10/Pr987.pdf
13
Istnienie i jednoznaczność rozwiązania lepkościowego równania Hamiltona-Jacobiego o nieciągłych współczynnikach zależnych od czasu / Marta KORNAFEL // W: Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2010), s. 61-74. - Bibliogr.
14
Subróżniczka Clarke'a a maksymalizacja zysku w systemie produkcji ekonomii Debreu / Marta KORNAFEL // W: Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2009), s. 45-58. - Bibliogr.
15
Problem bezrobocia w modelu wzrostu gospodarczego Cassa = Unemployment in the Cass Macroeconomic Growth Model / Marta KORNAFEL // W: Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 201-209. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-348-8
16
Analiza modelu wzrostu Cassa / Marta KORNAFEL // W: Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza / [red. nauk. Edward SMAGA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 119-128. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-319-3
1
Denkowska A., Denkowski M., Kornafel M., (2018), Linear Programming on Non-compact Polytopes and the Kuratowski Convergence with Application in Economics, (eprint arXiv, no. 1804.09832), New York : , 16 s.
2
Kornafel M., (2018), When do Optima Converge to Optimum?, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 19, s. 23-34; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1604/1275
3
Kornafel M., Telega I., (2018), Natural Capital in Economic Models, "Przegląd Statystyczny", t. 65, z. 3, s. 253-270; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok_2018/Zeszyt_3/PS_2018_65_3_253-270.pdf
4
Denkowska A., Kornafel M., (2017), Producer's Optima in Schumpeterian Evolution. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 34-35.
5
Kornafel M., Denkowska A., (2017), Producers' Optima in Schumpeterian Evolution, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 10 (970), s. 55-66; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1456/1047
6
Kornafel M., (2016), Konstrukcja modelu akumulacji kapitału ze strukturą wiekową. [W:] Jurek W. (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : wybrane współczesne problemy wzrostu gospodarczego i informatyki ekonomicznej, Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 45-51.
7
Kornafel M., (2014), Analysis of Multidimensional Capital Accumulation Model with Vintage Structure in Viscosity Setting. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Modele matematyczne w gospodarce i finansach, s. 31-39.
8
Kornafel M., (2014), Kilka uwag o zagadnieniu akumulacji kapitału ze strukturą wiekową w ujęciu lepkościowym. [W:] Pociecha J. (red.), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 40.
9
Kornafel M., (2014), Kilka uwag o zagadnieniu akumulacji kapitału ze strukturą wiekową w ujęciu lepkościowym. [W:] Pociecha J. (red.), Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 66-75.
10
Kornafel M., (2013), Schumpeterian Evolutionary Mainstream Economics. [W:] Malawski A. (red.), Innovative Economy as the Object of Investigation in Theoretical Economics, Cracow : Cracow University of Economics Press, s. 143-160.
11
Kornafel M., (2011), On Periodic Orbits of Dynamical Systems. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1, s. 66-87.
12
Kornafel M., (2010), Existence and Uniqueness of Viscosity Solution for Hamilton-Jacobi Equation with Discontinuous Coefficients Dependent on Time, "CRM Preprints 2010", s. 1-12; http://crm.cat/Publications/10/Pr987.pdf
13
Kornafel M., (2010), Istnienie i jednoznaczność rozwiązania lepkościowego równania Hamiltona-Jacobiego o nieciągłych współczynnikach zależnych od czasu. [W:] Edward SMAGA (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3, s. 61-74.
14
Kornafel M., (2009), Subróżniczka Clarke'a a maksymalizacja zysku w systemie produkcji ekonomii Debreu. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2, s. 45-58.
15
Kornafel M., (2007), Problem bezrobocia w modelu wzrostu gospodarczego Cassa. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 201-209.
16
Kornafel M., (2006), Analiza modelu wzrostu Cassa. [W:] Smaga E. (red.), Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 119-128.
1
@book{UEK:2168325965,
author = "Denkowska Anna and Denkowski Maciej and Kornafel Marta",
title = "Linear Programming on Non-compact Polytopes and the Kuratowski Convergence with Application in Economics",
adress = "New York",
year = "2018",
issn = "2331-8422",
}
2
@article{UEK:2168333207,
author = "Kornafel Marta",
title = "When do Optima Converge to Optimum?",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 19",
pages = "23-34",
year = "2018",
}
3
@article{UEK:2168329181,
author = "Kornafel Marta and Telega Ivan",
title = "Natural Capital in Economic Models",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 65, z. 3",
pages = "253-270",
year = "2018",
}
4
@misc{UEK:2168336175,
author = "Denkowska Anna and Kornafel Marta",
title = "Producer's Optima in Schumpeterian Evolution",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "34-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
5
@article{UEK:2168324125,
author = "Kornafel Marta and Denkowska Anna",
title = "Producers' Optima in Schumpeterian Evolution",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "10 (970)",
pages = "55-66",
year = "2017",
}
6
@inbook{UEK:2168300529,
author = "Kornafel Marta",
title = "Konstrukcja modelu akumulacji kapitału ze strukturą wiekową",
booktitle = "Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : wybrane współczesne problemy wzrostu gospodarczego i informatyki ekonomicznej",
pages = "45-51",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2016",
isbn = "978-83-7417-895-2",
}
7
@unpublished{UEK:2168301821,
author = "Kornafel Marta",
title = "Analysis of Multidimensional Capital Accumulation Model with Vintage Structure in Viscosity Setting",
booktitle = "Modele matematyczne w gospodarce i finansach",
pages = "31-39",
year = "2014",
}
8
@misc{UEK:2168295651,
author = "Kornafel Marta",
title = "Kilka uwag o zagadnieniu akumulacji kapitału ze strukturą wiekową w ujęciu lepkościowym",
booktitle = "50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "40",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-657-1",
}
9
@inbook{UEK:2168292649,
author = "Kornafel Marta",
title = "Kilka uwag o zagadnieniu akumulacji kapitału ze strukturą wiekową w ujęciu lepkościowym",
booktitle = "Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych",
pages = "66-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-684-7",
}
10
@inbook{UEK:2168266586,
author = "Kornafel Marta",
title = "Schumpeterian Evolutionary Mainstream Economics",
booktitle = "Innovative Economy as the Object of Investigation in Theoretical Economics",
pages = "143-160",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-616-8",
}
11
@unpublished{UEK:2168265088,
author = "Kornafel Marta",
title = "On Periodic Orbits of Dynamical Systems",
booktitle = "Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1",
pages = "66-87",
year = "2011",
}
12
@article{UEK:2165723620,
author = "Kornafel Marta",
title = "Existence and Uniqueness of Viscosity Solution for Hamilton-Jacobi Equation with Discontinuous Coefficients Dependent on Time",
journal = "CRM Preprints 2010",
pages = "1-12",
year = "2010",
}
13
@unpublished{UEK:2166610355,
author = "Kornafel Marta",
title = "Istnienie i jednoznaczność rozwiązania lepkościowego równania Hamiltona-Jacobiego o nieciągłych współczynnikach zależnych od czasu",
booktitle = "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3",
pages = "61-74",
year = "2010",
}
14
@unpublished{UEK:2168277421,
author = "Kornafel Marta",
title = "Subróżniczka Clarke'a a maksymalizacja zysku w systemie produkcji ekonomii Debreu",
booktitle = "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2",
pages = "45-58",
year = "2009",
}
15
@inbook{UEK:2166034913,
author = "Kornafel Marta",
title = "Problem bezrobocia w modelu wzrostu gospodarczego Cassa",
booktitle = "Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych",
pages = "201-209",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-348-8",
}
16
@inbook{UEK:2166174221,
author = "Kornafel Marta",
title = "Analiza modelu wzrostu Cassa",
booktitle = "Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza",
pages = "119-128",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-319-3",
}