Publications of the selected author

1

Author:
Arnold Bolland , , , ,
Title:
Wstęp do nauki finansów
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979
Physical description:
191, [1] s.: il.; 21 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345786
textbook
2

Author:
Title:
Wstęp do nauki finansów
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1976
Physical description:
200 s.: il.; 21 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345788
textbook
3

Author:
Title:
Sprawozdanie z pracy Instytutu Towaroznawczego Wyższego Studium Handlowego w Krakowie za czas od jego założenia (1. IX. 1924 r.) do akademizacji Uczelni (1. IX. 1938 r.)
Publisher address:
Kraków: Druk. Geograficzna "Orbis", 1938
Physical description:
[2], 71 s.; 25 cm
Series:
(Wydawnictwa Akademii Handlowej w Krakowie)
Access mode:
Nr:
2168306943
report
4

Author:
Title:
Wniosek prof. dra A. Bollanda dyrektora Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie postawiony na komisji środków pobudzenia inicjatywy prywatnej narady gospodarczej zwołanej przez pana prezesa Rady Ministrów do Warszawy w dniach od 28 lutego do 2 marca 1936
Publisher address:
Kraków: WSH, 1936
Physical description:
6 s.; 28 cm
Nr:
2168335141
book
5

Author:
Title:
Analiza chemiczna a badawczy wskaźnik użyteczności towarów = Analyse chimique et l'indice scientifique de l'utilité des marchandises
Source:
Przemysł Chemiczny. - R. 18, z. 10-12 [jubileuszowy] (1934) , s. 326-327. - Streszcz., Zsfg
Access mode:
Nr:
2168306899
article
6

Author:
Title:
Ideologja Wyższego Studjum Handlowego : jej geneza i realizacja
Publisher address:
Kraków: nakł. Wyższego Studjum Handlowego, 1934
Physical description:
23 s.; 25 cm
Series:
(Wydawnictwa Wyższego Studium Handlowego w Krakowie)
Access mode:
Nr:
2168306907
book
7

Title:
Projekt stworzenia centralnego pisma dla towaroznawstwa
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Wyższe Studjum Handlowe, 1933
Physical description:
5 s.; 25 cm
Access mode:
Nr:
2168335647
book
8

Author:
Maurycy Steinlauf
Title:
Metodyka badania blaszanych naczyń emaljowanych pod kątem widzenia wskaźnika użyteczności : praca badawcza z zakresu towaroznawstwa
Współpraca:
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyższe Studjum Handlowe, 1933
Physical description:
5 s.: il.; 24 cm
Series:
(Publikacje Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie)
Access mode:
Nr:
2168339793
report
9

Author:
Ferdynand Bator
Title:
Metodyka badania laku pieczątkowego pod kątem widzenia wskaźnika użyteczności : praca badawcza z zakresu towaroznawstwa
Współpraca:
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Wyższe Studium Handlowe, 1933
Physical description:
5 s.: il.; 24 cm
Series:
(Publikacje Wyższego Studium Handlowego w Krakowie)
Access mode:
Nr:
2168335039
monograph
10

Author:
Title:
Ideologja Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie : jej geneza, realizacja i perspektywy
Publisher address:
Kraków: Wydaw. WSH, 1933
Physical description:
122 s.; 31 cm
Access mode:
Nr:
2168335115
monograph
11

Author:
Arnold Bolland , Stefan Schmidt
Title:
Program akcji dla podniesienia dochodu społecznego wsi drogą komercjalizacji (projekt skierowania młodzieży akademickiej na wieś)
Publisher address:
Kraków: Skł. gł. Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1933
Physical description:
21 s.; 24 cm
Series:
(Publikacje Wyższego Studium Handlowego w Krakowie)
Access mode:
Nr:
2168335157
monograph
12

Author:
Władysław M.K. Wesołowski
Title:
Studja nad ilościowemi metodami oznaczania wełny i jedwabiu w praktyce towaroznawczej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Wyższe Studjum Handlowe, 1933
Physical description:
5 s.; 31 cm
Series:
(Publikacje Wyższego Studium Handlowego w Krakowie)
Access mode:
Nr:
2168339875
report
13

Author:
Arnold Bolland , Adam Krzyżanowski
Title:
Projekt uprzywilejowanych przedpłat podatkowych od nieruchomości
Publisher address:
Kraków: skł. gł. Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1932
Physical description:
5 s.; 26 cm
Notes:
Odb.: "Czas" 1932, nr 264.,
Access mode:
Nr:
2168335155
varia
14

Author:
Title:
La possibilité d'une action des Écoles des Hautes Études Économiques en vue d'améliorer la situation économique : discours prononcé le 8 octobre 1931 à l'occasion de la consécration d'un second édifice affecté à l'Institut des Hautes Études Commerciales de Cracovie et Conférence d' Inauguration
Publisher address:
Liége: [s. n.], 1931
Physical description:
27 s.; 23 cm
Access mode:
Nr:
2168306915
book
15

Title:
Sposób barwienia cementu dla celów kontrolnych : opis patentowy nr 13189
Publisher address:
[S.l.]: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 1931
Nr:
2168335147
patent
16

Author:
Arnold Bolland , Tomasz Lulek
Title:
Materjały dla reformy podatkowej w Polsce : projekt ustawy o akcyzie od sody
Publisher address:
Kraków: Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1931
Physical description:
7 s.; 25 cm
Series:
(Publikacje Wyższego Studium Handlowego w Krakowie)
Access mode:
Nr:
2168306953
monograph
17

Author:
Title:
Mémoire Sur les Relations économiques Entre la Suisse et la Pologne : Conférences Honoraires Faites à l'Université Commerciale de St. Gall, Initiées par la Commission Suisse de Coopération Intellectuelle
Publisher address:
Cracovie: [s.n.], 1930
Physical description:
44, 44 s.; 25 cm
Notes:
Współwyd. w kierunku przeciwstawnym: Über die Schweizerisch-polnischen Wirtschaftlichen Beziehungen : Gastvorlesungen an der Handelshochschule in St. Gallen Initiiert von der Schweizerischen Kommission für Internationale Intellektuelle Zusammenarbeit / A. Bolland. - Kraków : [s.n.], 1930 (Krakau : Buchdruck. "Orbis").,
Access mode:
Nr:
2168335145
book
18

Author:
Title:
Über die schweizerisch-polnischen wirtschaftlichen Beziehungen : Gastvorlesungen an der Handelschochschule in. St. Gallen initiiert von der Schweizerischen Kommission für Internationale Intellektuelle Zusammenarbeit
Publisher address:
Krakau: Buchdruckerei "Orbis", 1930
Physical description:
44 s.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168306949
monograph
19

Author:
Title:
Działalność misyjna a życie gospodarcze : odczyt wygłoszony w czasie Tygodnia Misjologicznego w Krakowie (25 XI - 2 XII 1928 roku)
Publisher address:
Włocławek: Drukarnia Diecezjalna, 1929
Physical description:
7 s.; 25 cm
Nr:
2168335113
conference materials
20

Author:
Title:
Towaroznawstwo
Edition:
Wyd. 7
Publisher address:
Kraków: Tłocznia Geograficzna "Orbis", 1929
Physical description:
II, 219 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168322093
textbook
21

Author:
Title:
Życie gospodarcze a szkoła ogólnokształcąca
Publisher address:
Kraków: skł. gł. Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1929
Physical description:
10 s.; 25 cm
Series:
(Serja A Instytutu Pedagogicznego w Katowicach ; nr 1)
Access mode:
Nr:
2168322115
book
22

Author:
Title:
Przemówienie dyrektora Wyższego Studjum Handlowego Prof. Dra Bollanda
Source:
Wiedza Handlowa1928. - R. 3, nr 7-8, s. 98-104
Access mode:
Nr:
2168335899
varia
23

Author:
Title:
Niematerialne podstawy powodzenia gospodarczego w Polsce
Source:
Kalendarz Podręcznik "Kupca". - R. 2 (1928) , s. 28
Access mode:
Nr:
2168341507
unreviewed article
24

Author:
Title:
Życie gospodarcze a szkoła ogólnokształcąca : myśli przewodnie wykładu wygłoszonego w dniu 17-go listopada 1928 roku w Śląskim Instytucie Pedagogicznym w Katowicach
Source:
Wiedza Handlowa. - R. 3, nr 7-8 (1928) , s. 107-112
Access mode:
Nr:
2168335937
article
25

Author:
Arnold Bolland , M. Jędral
Title:
Chleby wojenne (ciąg dalszy)
Source:
Wiedza Handlowa. - R. 3, nr 1-2 (1928) , s. 20-31
Access mode:
Nr:
2168335933
article
26

Author:
Title:
Życie gospodarcze a szkoła ogólnokształcąca : myśli przewodnie wykładu wygłoszonego w dniu 17-go listopada 1928 roku w Śląskim Instytucie Pedagogicznym w Katowicach (dokończenie)
Source:
Wiedza Handlowa. - R. 3, nr 9-10 (1928) , s. 129-132
Access mode:
Nr:
2168335939
article
27

Author:
Arnold Bolland , J. Ciechanowicz , Z. Doening , A. Dynowski , Maria Epsteinówna , L. Freundlich , M. Fuliński , H. Immerglueckówna , K. Iwaszkiewiczówna , M. Jędral , R. Kacowski , B. Kleinówna , T. Lasocka , J. Lieblinżanka , S. Martofel , S. Muczkowski , A. Nachner , K. Niewidowska , J. Pęski , M. Romanowski , A. Sapieha , H. Scheuerówna , S. Skrzyński , J. Sławoszewski , T. Studnicki , S. Świątek , W. Walawski , S. Wiśnicki , A. Zając , Z. Zamoyski
Title:
Pogotowie gospodarcze Polski : materjały dla życia gospodarczego zebrane pod kątem widzenia odcięcia Polski od dowozu z zagranicy. T. 1
Publisher address:
Kraków: Tłocznia Geograficzna "Orbis", 1928
Physical description:
203 s.; 25 cm
Series:
(Prace Seminarium Towaroznawstwa i Inicjatywy Handlowo-Przemysłowej Wyższego Studium Handlowego w Krakowie)
Access mode:
Nr:
2168306955
monograph
28

Author:
Arnold Bolland , M. Jędral
Title:
Chleby wojenne
Source:
Wiedza Handlowa. - R. 2, nr 9-10 (1927) , s. 26-32
Access mode:
Nr:
2168335931
article
29

Author:
Title:
Sprawozdanie za lata 1925-1927 oraz wykład inauguracyjny pt.: O wprowadzenie zasady zaopatrywania towarów we wskaźnik, będący miernikiem ich użyteczności : (przemówienie z okazji poświęcenia nowego gmachu Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie dnia 5 października 1927) = Compte-rendu des années de 1925 à 1927 et Cours d'inauguration intitule : Pour l'introduction du principe de munir les marchandises d'une marque indicatrice, qui serait la mesure de leur ułilité (Discours prononce le 5 octobre 1927, à l'occasion de la bénédiction dunouveau batiment de 1'Institut des Hautes Etudes Commerciales de Cracovie) = Report for the years 1925-1927and inauguration lecture entitled : On the introduction of the principle of providing goods with an index of their utility.(A speech at the consecration of the new building of the Higher Commercial School, Cracow, October 5-th 1927) = Relazione per gli anni 1925-1927 e conferenza inaugurale sull' Introduzione del principio di provvedere le merci dell' indice del grado d'utilitdà (Discorso in occasione della consacrazione dell' edificio dell' Istituto Superiore di Scienze Commerciali a Cracovia il giorno 5 Ottobre 1927) = Bericht über die Jahre 1925-1927 und Inaugurationsvortrag u. d. T. Über die Notwendigkeit des Grundsatzes, die Waren mit einem Index als Wertmesser ihrer Nutzbarkeit zu versehen. (Vorgełragen zur Feier der Einweihung des neuen Gebäudes der Handels-Hochschule in Krakau am 5. Oktober 1927)
Source:
Wiedza Handlowa. - R. 2, nr 7-8 (1927) , s. 1-7, 7-13, 13-19, 19-25, 25-31
Access mode:
Nr:
2168335927
article
30

Author:
Title:
Akademickie uczelnie handlowe zagranicą : (uzupełnienie monografii umieszczonej w nr 9/10 rocznika Wiedzy Handlowej)
Source:
Wiedza Handlowa. - R. 2, nr 5-6 (1927) , s. 28-30
Access mode:
Nr:
2168335925
article
31

Author:
Title:
O wytrzymałości papieru nowych banknotów 50-° złotowych
Source:
Wiedza Handlowa. - R. 2, nr 1-2 (1927) , s. 24-25
Access mode:
Nr:
2168335879
article
32

Author:
Arnold Bolland , Władysława Wątorska
Title:
Towaroznawstwo włókiennicze przemysłowych zawodów kobiecych
Publisher address:
Kraków: Tłocznia Geograficzna "Orbis", 1927
Physical description:
83 s.; 23 cm
Access mode:
Nr:
2168335159
book
33

Author:
Title:
Pogotowie gospodarcze Polski : materjały dla życia gospodarczego, zebrane pod kątem widzenia odcięcia Polski od dowozu z zagranicy : wytyczne ogólne
Source:
Wiedza Handlowa. - R. 2, nr 5-6 (1927) , s. 1-6
Access mode:
Nr:
2168335923
article
34

Author:
Title:
Cele i drogi Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie
Source:
Wiedza Handlowa. - R. 2, nr 3-4 (1927) , s. 1-7
Access mode:
Nr:
2168335921
article
35

Author:
Title:
Kierunek technologiczny w wykształceniu gospodarczem
Source:
Ilustrowany Kurier Codzienny. - 24 września (1927) , s. 1-3
Access mode:
Nr:
2168306913
article
36

Author:
Title:
Kierunek technologiczny w wykształceniu gospodarczem : wykształcenie techniczne kluczem dla zrozumienia współczesnego rozwoju gospodarczego - Konieczność łączenia umysłowości technicznej i gospodarczej - O racjonalne zużytkowanie twórczości technicznej
Source:
Wiedza Handlowa. - R. 2, nr 9-10 (1927) , s. 5-7
Access mode:
Nr:
2168335929
article
37

Author:
Title:
Cele, metody i wykonywanie zadań Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie
Source:
Wiedza Handlowa. - R. 1, nr 1-2 (1926) , s. 2-6
Access mode:
Nr:
2168335885
article
38

Author:
Title:
Sprawozdanie z działalności pracowni towaroznawczej seminarjum towaroznawczego i seminarjum z incjatywy handlowo-przemysłowej Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie za rok naukowy 1925/26
Source:
Wiedza Handlowa. - R. 1, nr 5-6 (1926) , s. 13-30
Access mode:
Nr:
2168335891
article
39

Author:
Title:
Akademickie uczelnie handlowe zagranicą
Source:
Wiedza Handlowa. - R. 1, nr 9-10 (1926) , s. 1-27
Access mode:
Nr:
2168335883
article
40

Author:
Title:
Znaczenie badawczych prac towaroznawczych dla życia gospodarczego
Source:
Wiedza Handlowa. - R. 1, nr 7-8 (1926) , s. 9-10
Nr:
2168335897
article
41

Author:
Title:
Przemówienie dyrektora Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie przez Dra Bollanda podczas uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod gmach Wyższego Studjum Handlowego dnia 16 czerwca 1926
Source:
Wiedza Handlowa1926. - R. 1, nr 5-6, s. 3-4
Access mode:
Nr:
2168335893
varia
42

Author:
Title:
Wyjście z chaosu gospodarczego
Source:
Wiedza Handlowa. - R. 1, nr 3-4 (1926) , s. 4-12
Access mode:
Nr:
2168335895
article
43

Author:
Title:
Przyczynki do gospodarczej poprawy Rzeczypospolitej
Source:
Wiedza Handlowa. - R. 1, nr 1-2 (1926) , s. 3
Access mode:
Nr:
2168335887
article
44

Author:
Title:
Towaroznawstwo szczegółowe
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Handlowa, 1925
Physical description:
262 s.; 24 cm
Nr:
2168335875
monograph
45

Author:
Title:
O Instytucie Towaroznawczym w Krakowie
Publisher address:
Warszawa: Gebethner i Wolff, 1925
Physical description:
12 s., [2] k. złoż.; 17 cm
Access mode:
Nr:
2168306921
book
46

Author:
Arnold Bolland , J. Krygowski
Title:
Len (włókno)
Publisher address:
Kraków: nakł. Akademji Handlowej, 1924
Physical description:
24 s.; 23 cm
Series:
(Wydawnictwa Naukowe Akademji Handlowej w Krakowie ; nr 4)
Access mode:
Nr:
2168306951
monograph
47

Author:
Title:
Myśli o nauce towaroznawstwa
Publisher address:
Kraków: Gebethner i Wolff, 1924
Physical description:
16 s.; 23 cm
Access mode:
Nr:
2168306917
book
48

Author:
Title:
Towaroznawstwo
Edition:
Wyd. 6
Publisher address:
Wrszawa-Kraków: Księg. J. Czernecki, 1923
Physical description:
176 s.: il.; 23 cm
Nr:
2168322091
textbook
49

Author:
Title:
W sprawie współdziałania społeczeństwa dla pracy naukowej (odczyt urządzony staraniem kółka chemików U. U. J. dnia 29 maja 1923)
Publisher address:
Warszawa: Gebethner i Wolff, 1923
Physical description:
8 s.; 20 cm
Access mode:
Nr:
2168335139
book
50

Author:
Title:
O mikro-dawkowaniu w mikro-analizie miareczkowej
Publisher address:
Lwów: s.n., 1923
Physical description:
11 s.; 25 cm
Notes:
Odb. z: Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Dział 3 t. 2 z. 10.,
Access mode:
Nr:
2168335123
varia
51

Author:
Title:
Mikrochemja
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa-Kraków: Księgarnia J. Czerneckiego, 1923
Physical description:
XII, 274 s.; 24 cm
Nr:
2168322083
monograph
52

Author:
Title:
O mikroanalizie optycznej z zakresu związków metali
Source:
Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Wydział III Matematyczno-Przyrodniczy. T. 1, z. 9 - Lwów: nakł. Towarzystwa Naukowego, 1922, s. 407-436
Access mode:
Nr:
2168306931
chapter in book
53

Author:
Title:
O oznaczaniu miedzi w konserwach
Publisher address:
Lwów: s.n., 1922
Physical description:
6 s.; 24 cm
Notes:
Nadb. z: Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Dział 3. t. 2 z. 1,
Access mode:
Nr:
2168335125
varia
54

Author:
Title:
O mikro-wolumenometrze = Sur un micro-volumenomètre
Source:
Roczniki Chemji. - T. 1 (1921) , s. 147-156
Access mode:
Nr:
2168306929
article
55

Author:
Title:
Towaroznawstwo
Edition:
Wyd. 3
Publisher address:
Kraków: Księg. J. Czernecki, 1921
Physical description:
180 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168322089
textbook
56

Author:
Title:
W sprawie kształcenia nauczycieli towaroznawstwa
Publisher address:
Poznań: "Kupiec" Tow., 1921
Physical description:
8 s.; 16 cm
Access mode:
Nr:
2168322113
book
57

Author:
Arnold Bolland , Bronisław Duchowicz
Title:
Chemja organiczna w zakresie potrzeb wyższych klas szkół średnich
Edition:
Wyd. 3
Publisher address:
Warszawa-Kraków: Księg. J. Czerneckiego, 1920
Physical description:
IV, 187 s.: il; 22 cm
Nr:
2168322111
textbook
58

Author:
Title:
O indykatorach zapachowych w analizie miareczkowej
Source:
Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie. - t. 59 dział A (1920) , s. 43-54
Access mode:
Nr:
2168306927
article
59

Author:
Arnold Bolland , Bronisław Duchowicz
Title:
Chemja organiczna w zakresie potrzeb wyższych klas szkół średnich
Edition:
Wyd. 4.
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: nakł. Księgarni J. Czerneckiego, 1920
Physical description:
193 s.: il.; 23 cm
Access mode:
Nr:
2168335149
textbook
60

Author:
Title:
Rèactions microchimiques de l'acide thiosulfurique
Source:
Comptes Rendus des Seances de l'Académie des Sciences. - t. 169 (1919) , s. 651-654
Access mode:
Nr:
2168306941
article
61

Author:
Arnold Bolland , Eduard Hegenbart
Title:
Doppelwandiger Trockenschrank : Österreichische Patentschrift nr 74186
Publisher address:
[S.l.]: Kais. Königl. Patentamt., 1918
Nr:
2168335151
patent
62

Author:
Title:
Towaroznawstwo
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Druk. E. i K. Koziańscy, 1918
Physical description:
IV, 170 s.: il.; 22 cm
Nr:
2168322087
textbook
63

Author:
Title:
O pilnych zadaniach handlu polskiego : (przemówienie z powodu rozpoczęcia roku szkolnego 1918/19 na Kursie Abituryentów krakowskiej Akademii handlowej, wygłoszone 2. X. 1918)
Publisher address:
Kraków: Gebethner i Ska, 1918
Physical description:
16 s.; 20 cm
Access mode:
Nr:
2168306935
book
64

Author:
Title:
O mikrochemii i jej znaczeniu dla nauki i praktyki = Über Mikrochemie und deren Bedeutung für die Wissenschaft und Praxis
Source:
Kosmos. - R. 43/44 (1918) , s. 94-107
Access mode:
Nr:
2168322109
article
65

Author:
Title:
Mikrochemja
Publisher address:
Lwów: Tow. Naucz. Szk. Wyż., Książnica Pol., 1918
Physical description:
281 s.; 24 cm
Nr:
2168322105
monograph
66

Author:
Title:
O mikrochemii i jej znaczeniu dla nauki i praktyki = Über Mikrochemie und deren Bedeutung für die Wissenschaft und Praxis
Source:
Kosmos. - R. 42 (1917) , s. 1-14
Access mode:
Nr:
2168306933
article
67

Author:
Title:
Mikrochemja
Publisher address:
Lwów: Tow. Naucz. Szk. Wyż., Książnica Pol., 1917
Physical description:
274 s.; 24 cm
Nr:
2168322101
monograph
68

Author:
Title:
O szkolnictwie handlowem w Galicyi
Publisher address:
Kraków: Akademia Handlowa, 1916
Physical description:
38 s.; 18 cm
Series:
(Wydawnictwa Akademii Handlowej w Krakowie ; nr 14)
Access mode:
Nr:
2168322099
book
69

Author:
Title:
Co produkuje Galicya, a co Królestwo Polskie
Publisher address:
Kraków: nakładem Centralnego Biura Wydawnictw N.K.N., 1916
Physical description:
34 s.; 24 cm
Series:
(Wydawnictwa Instytutu Ekonomicznego NKN ; z. 4)
Access mode:
Nr:
2168306903
book
70

Author:
Arnold Bolland , A. Krausz
Title:
Über die Anwendbarkeit von Trockenhefe für die Untersuchung von Harnzucker
Publisher address:
Cöthen: Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem, 1915
Physical description:
2 s.; 22 cm
Notes:
S-Abdr.: Chemiker-Zeitung 1915 Nr 148/149 S. 947.,
Access mode:
Nr:
2168335153
varia
71

Author:
Title:
Podręcznik towaroznawstwa dla szkół handlowych
Publisher address:
Kraków: nakł. autora : Gebethner i Spółka, 1914
Physical description:
IV, 240 s.: il.; 23 cm
Notes:
Indeks,
Access mode:
Nr:
2168306937
textbook
72

Author:
Title:
Kakao
Publisher address:
Kraków: Gebethner i Spółka, 1914
Physical description:
28 s.: il.; 22 cm
Series:
(Towaroznawstwo w monografiach ; z. 4)
Access mode:
Nr:
2168306909
book
73

Author:
Title:
Mąka kostna i nawozy pokrewne
Publisher address:
Kraków: nakł. autora, 1914
Physical description:
20 s., [1] k. złoż.; 21 cm
Series:
(Towaroznawstwo w monografiach ; z. 7)
Access mode:
Nr:
2168306919
book
74

Author:
Title:
Saletra chilijska
Publisher address:
Kraków: nakł. autora, 1914
Physical description:
20 s.; 24 cm
Series:
(Towaroznawstwo w monografiach ; z. 5)
Access mode:
Nr:
2168335131
book
75

Author:
Title:
Superfosfaty
Publisher address:
Kraków: nakł. autora, 1914
Physical description:
30 s.; 21 cm
Series:
(Towaroznawstwo w monografiach ; z. 6)
Access mode:
Nr:
2168335135
book
76

Author:
Title:
Kawa
Publisher address:
Kraków: nakł. autora, 1913
Physical description:
32 s.; 22 cm
Series:
(Towaroznawstwo w monografiach ; [z. 2])
Access mode:
Nr:
2168306911
book
77

Author:
Title:
Herbata
Publisher address:
Kraków: Gebethner i Spółka, 1913
Physical description:
24 s.; 22 cm
Series:
(Towaroznawstwo w monografiach ; [z. 1])
Access mode:
Nr:
2168306905
book
78

Author:
Title:
Żużle i mączka Thomasa
Publisher address:
Kraków: nakł. autora, 1913
Physical description:
20 s.; 22 cm
Series:
(Towaroznawstwo w monografiach ; [z. 3])
Access mode:
Nr:
2168335143
book
79

Author:
Bronisław Duchowicz , Arnold Bolland
Title:
Chemia organiczna dla klas wyższych szkół realnych i gimnazyów ralnych z 22 rycinami w tekście
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Lwów: nakł. Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1912
Physical description:
191 s.: il; 23 cm
Nr:
2168322097
textbook
80

Author:
Title:
Proste sposoby badania towarów
Publisher address:
Kraków: G. Gebethner i Spółka, 1912
Physical description:
55, [1] s.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168306939
book
81

Author:
Title:
O znaczeniu współczynników załamania światła ciał krystalicznych przez zanurzanie ich w cieczach wskaźnikowych ze stanowiska praktyki analitycznej = Die Eintauchmethode kristallinischer chemischer Individuen in der analytischen Praxis
Source:
Kosmos. - nr 35 (1910) , s. 513-516
Access mode:
Nr:
2168322095
article
82

Author:
Title:
Towaroznawstwo
Publisher address:
Kraków: nakł. Red. "Kupca Polskiego" , 1910
Physical description:
VIII, 180 s.: il.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168322085
textbook
83

Author:
Title:
Chemia sądowa
Publisher address:
Tarnopol: Księg. A. Bruggera, 1910
Physical description:
[2], 194, [4] s. s.: il; 26 cm
Access mode:
Nr:
2168306901
monograph
84

Author:
Title:
Mikrochemische Studien
Publisher address:
[S.l.]: [s.n.], 1910
Physical description:
S. 1191-1205, [1] k. tabl.; 23 cm
Notes:
Nadb.: Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse Bd. 119 Abt. 2 b.,
Access mode:
Nr:
2168335119
varia
85

Author:
Title:
Mikrochemische Studien
Publisher address:
[S.l.]: [s.n.], 1910
Physical description:
S. 275-307; 23 cm
Notes:
Nadb.: Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse Bd. 119 Abt. 2 b.,
Access mode:
Nr:
2168335121
varia
86

Author:
Title:
Studya mikrochemiczne
Source:
Chemik Polski. - t. 9, nr 1 (1909) , s. 1-11
Access mode:
Nr:
2168322073
article
87

Author:
Title:
Studya mikrochemiczne
Source:
Chemik Polski. - t. 9, nr 5 (1909) , s. 103-108
Access mode:
Nr:
2168322077
article
88

Author:
Title:
Studya mikrochemiczne
Source:
Chemik Polski. - t. 9, nr 2 (1909) , s. 27-33
Access mode:
Nr:
2168322075
article
89

Author:
Title:
Studya mikrochemiczne
Source:
Chemik Polski. - t. 9, nr 4 (1909) , s. 80-84
Access mode:
Nr:
2168322067
article
90

Author:
Title:
Studya mikrochemiczne
Source:
Chemik Polski. - t. 9, nr 3 (1909) , s. 52-59
Access mode:
Nr:
2168322071
article
91

Author:
Title:
Studya mikrochemiczne
Source:
Chemik Polski. - t. 9, nr 8 (1909) , s. 176-181
Access mode:
Nr:
2168322079
article
92

Author:
Title:
Studya mikrochemiczne
Source:
Chemik Polski. - t. 9, nr 7 (1909) , s. 151-156
Access mode:
Nr:
2168322069
article
93

Author:
Title:
Studya mikrochemiczne : rzecz przyjęta przez Wydział mat.-przyrod. Akad. Umiejętności w Wiedniu na posiedz. z d. 9 lipca 1908 r. w poczet publikacyi Akademii
Publisher address:
Warszawa: Druk. Naukowa, 1909
Physical description:
[4], 51 s., [1] k. złoż.: il.; 26 cm
Access mode:
Nr:
2168335133
book
94

Author:
Title:
Mikrochemische Studien
Publisher address:
[S.l.]: [s.n.], 1908
Physical description:
S. 671-700, [1] k. tabl.; 23 cm
Notes:
Nadb.: Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse Bd. 117 Abt. 2 b.,
Access mode:
Nr:
2168335117
varia
95

Author:
Stanisław Pilat , Arnold Bolland , Adolf Selcer
Title:
Verfahren zur Verwertung der bei der Raffinierung von Erdöl oder verwandten Stoffen erhaltenen Abfallschwefelsäure : Österreichische Patentschrift nr 31595
Publisher address:
[S.l.]: Kais. Königl. Patentamt., 1908
Nr:
2168339373
patent
96

Author:
Title:
Über die Aloinreaktion des Oxyhämoglobins
Publisher address:
Cracovie: Academia Litterarum Cracoviensis, 1907
Physical description:
8 s.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168306947
monograph
97

Author:
Title:
O gwajakowej reakcyi oksyhemoglobiny
Source:
Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie. - t. 47 seria A. (1907) , s. 21-42 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168306925
article
98

Author:
Title:
O aloinowej reakcyi oksyhemoglobiny
Source:
Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie. - t. 47 seria A. (1907) , s. 85-90
Access mode:
Nr:
2168306923
article
99

Author:
Title:
Analiza powietrza w salach szkolnych c.k. wyższej szkoły realnej w Tarnopolu
Source:
Muzeum. - t. 1 (1907) , s. 514-519
Nr:
2168322065
article
100

Author:
Arnold Bolland , Bronisław Duchowicz
Title:
Chemia organiczna w zastosowaniu do potrzeb klasy VI szkół realnych
Publisher address:
Lwów: nakł. Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1906
Physical description:
III, [1], 190 s.: il; 23 cm
Nr:
2168316481
textbook
101

Author:
Title:
Zarys chemii organicznej dla klasy VI szkół realnych
Publisher address:
Lwów: Księgarnia Polska B. Połonieckiego, 1905
Physical description:
[4], 140 s.: il; 24 cm
Nr:
2168316477
textbook
102

Author:
Title:
Zasady stereochemii
Publisher address:
Lwów: 1 Druk. Związkowa, 1904
Physical description:
[8], 65 s.: il.; 23 cm
Access mode:
Nr:
2168306945
report
1
Wstęp do nauki finansów / Stefan BOLLAND. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979. - 191, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
2
Wstęp do nauki finansów / Stefan BOLLAND. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1976. - 200 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
3
Sprawozdanie z pracy Instytutu Towaroznawczego Wyższego Studium Handlowego w Krakowie za czas od jego założenia (1. IX. 1924 r.) do akademizacji Uczelni (1. IX. 1938 r.) / A. BOLLAND. - Kraków : Druk. Geograficzna "Orbis", 1938. - [2], 71 s. ; 25 cm. - (Wydawnictwa Akademii Handlowej w Krakowie). - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1800003475
4
Wniosek prof. dra A. Bollanda dyrektora Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie postawiony na komisji środków pobudzenia inicjatywy prywatnej narady gospodarczej zwołanej przez pana prezesa Rady Ministrów do Warszawy w dniach od 28 lutego do 2 marca 1936 / Arnold BOLLAND. - Kraków : WSH, 1936. - 6 s. ; 28 cm
5
Analiza chemiczna a badawczy wskaźnik użyteczności towarów = Analyse chimique et l'indice scientifique de l'utilité des marchandises / Arnold BOLLAND // Przemysł Chemiczny. - R. 18, z. 10-12 [jubileuszowy] (1934), s. 326-327. - Streszcz., Zsfg. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000002935
6
Ideologja Wyższego Studjum Handlowego : jej geneza i realizacja / A. BOLLAND. - Kraków : nakł. Wyższego Studjum Handlowego, [1934]. - 23 s. ; 25 cm. - (Wydawnictwa Wyższego Studium Handlowego w Krakowie). - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=259486
7
Projekt stworzenia centralnego pisma dla towaroznawstwa / Marja EPSTEINÓWNA ; kier. Arnold BOLLAND. - Kraków : Wyższe Studjum Handlowe, 1933. - 5 s. ; 25 cm
8
Metodyka badania blaszanych naczyń emaljowanych pod kątem widzenia wskaźnika użyteczności : praca badawcza z zakresu towaroznawstwa / Maurycy Steinlauf ; współudz. Antoni FEILL, Mieczysław MYSONA ; kier. A. BOLLAND. - Kraków : Wyższe Studjum Handlowe, 1933. - 5 s. : il. ; 24 cm. - (Publikacje Wyższego Studium Handlowego w Krakowie)
9
Metodyka badania laku pieczątkowego pod kątem widzenia wskaźnika użyteczności : praca badawcza z zakresu towaroznawstwa / Ferdynand Bator ; współudz. Antoni FEILL, Mieczysław MYSONA ; kier. Arnold BOLLAND. - Kraków : Wyższe Studium Handlowe, 1933. - 5 s. : il. ; 24 cm. - (Publikacje Wyższego Studium Handlowego w Krakowie)
10
Ideologja Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie : jej geneza, realizacja i perspektywy / Arnold BOLLAND. - Kraków : Wydaw. WSH, 1933. - 122 s. ; 31 cm
11
Program akcji dla podniesienia dochodu społecznego wsi drogą komercjalizacji (projekt skierowania młodzieży akademickiej na wieś) / Arnold BOLLAND, Stefan Schmidt. - Kraków : Skł. gł. Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1933. - 21 s. ; 24 cm. - (Publikacje Wyższego Studium Handlowego w Krakowie)
12
Studja nad ilościowemi metodami oznaczania wełny i jedwabiu w praktyce towaroznawczej / Władysław M.K. Wesołowski ; kier. A. BOLLAND. - Kraków : Wyższe Studjum Handlowe, 1933. - 5 s. ; 31 cm. - (Publikacje Wyższego Studium Handlowego w Krakowie)
13
Projekt uprzywilejowanych przedpłat podatkowych od nieruchomości / Arnold BOLLAND, Adam Krzyżanowski. - Kraków : skł. gł. Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1932. - 5 s. ; 26 cm. - Odb.: "Czas" 1932, nr 264.
14
La possibilité d'une action des Écoles des Hautes Études Économiques en vue d'améliorer la situation économique : discours prononcé le 8 octobre 1931 à l'occasion de la consécration d'un second édifice affecté à l'Institut des Hautes Études Commerciales de Cracovie et Conférence d' Inauguration / A. BOLLAND. - Liége : [s. n.], 1931. - 27 s. ; 23 cm. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=254483
15
Sposób barwienia cementu dla celów kontrolnych : opis patentowy nr 13189 / Arnold BOLLAND, Stefan BOLLAND. - Sposób barwienia cementu dla celów kontrolnych ; 13189. - Zgłoszenie wynalazku ogłoszono: 18.03.1929 ; O udzieleniu patentu ogłoszono: 15.04.1931
16
Materjały dla reformy podatkowej w Polsce : projekt ustawy o akcyzie od sody / A. BOLLAND, Tomasz Lulek. - Kraków : Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1931. - 7 s. ; 25 cm. - (Publikacje Wyższego Studium Handlowego w Krakowie). - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1946
17
Mémoire Sur les Relations économiques Entre la Suisse et la Pologne : Conférences Honoraires Faites à l'Université Commerciale de St. Gall, Initiées par la Commission Suisse de Coopération Intellectuelle / Arnold BOLLAND. - Cracovie : [s.n.], 1930. - 44, 44 s. ; 25 cm. - Współwyd. w kierunku przeciwstawnym: Über die Schweizerisch-polnischen Wirtschaftlichen Beziehungen : Gastvorlesungen an der Handelshochschule in St. Gallen Initiiert von der Schweizerischen Kommission für Internationale Intellektuelle Zusammenarbeit / A. Bolland. - Kraków : [s.n.], 1930 (Krakau : Buchdruck. "Orbis"). - Pełny tekst: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/ksiazki.php?kat=1850
18
Über die schweizerisch-polnischen wirtschaftlichen Beziehungen : Gastvorlesungen an der Handelschochschule in. St. Gallen initiiert von der Schweizerischen Kommission für Internationale Intellektuelle Zusammenarbeit / A. BOLLAND. - Krakau : Buchdruckerei "Orbis", 1930. - 44 s. ; 24 cm. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1850
19
Działalność misyjna a życie gospodarcze : odczyt wygłoszony w czasie Tygodnia Misjologicznego w Krakowie (25 XI - 2 XII 1928 roku) / Arnold BOLLAND. - Włocławek : Drukarnia Diecezjalna, 1929. - 7 s. ; 25 cm
20
Towaroznawstwo / A. BOLLAND. - Wyd. 7. - Kraków : Tłocznia Geograficzna "Orbis", 1929. - II, 219 s. : il. ; 24 cm
21
Życie gospodarcze a szkoła ogólnokształcąca / A. BOLLAND. - Kraków : skł. gł. Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1929. - 10 s. ; 25 cm. - (Serja A / Instytut Pedagogiczny w Katowicach ; nr 1)
22
Przemówienie dyrektora Wyższego Studjum Handlowego Prof. Dra Bollanda / A. BOLLAND // Wiedza Handlowa. - R. 3, nr 7-8 (1928), s. 98-104. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356822
23
Niematerialne podstawy powodzenia gospodarczego w Polsce / Arnold BOLLAND // Kalendarz Podręcznik "Kupca". - R. 2 (1928), s. 28
24
Życie gospodarcze a szkoła ogólnokształcąca : myśli przewodnie wykładu wygłoszonego w dniu 17-go listopada 1928 roku w Śląskim Instytucie Pedagogicznym w Katowicach / A. BOLLAND // Wiedza Handlowa. - R. 3, nr 7-8 (1928), s. 107-112. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356822
25
Chleby wojenne (ciąg dalszy) / A. BOLLAND, M. Jędral // Wiedza Handlowa. - R. 3, nr 1-2 (1928), s. 20-31. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356819
26
Życie gospodarcze a szkoła ogólnokształcąca : myśli przewodnie wykładu wygłoszonego w dniu 17-go listopada 1928 roku w Śląskim Instytucie Pedagogicznym w Katowicach (dokończenie) / A. BOLLAND // Wiedza Handlowa. - R. 3, nr 9-10 (1928), s. 129-132. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356823
27
Pogotowie gospodarcze Polski : materjały dla życia gospodarczego zebrane pod kątem widzenia odcięcia Polski od dowozu z zagranicy. T. 1 / oprac. A. BOLLAND, J. Ciechanowicz, Z. Doening, A. Dynowski, M. EPSTEINÓWNA, L. Freundlich, M. Fuliński, H. Immerglueckówna, K. Iwaszkiewiczówna, M. Jędral, R. Kacowski, B. Kleinówna, T. Lasocka, J. Lieblinżanka, S. Martofel, S. Muczkowski, A. Nachner, K. Niewidowska, J. Pęski, M. Romanowski, A. Sapieha, H. Scheuerówna, S. Skrzyński, J. Sławoszewski, T. Studnicki, S. Świątek, W. Walawski, S. Wiśnicki, A. Zając, Z. Zamoyski. - Kraków : Tłocznia Geograficzna "Orbis", 1928. - 203 s. ; 25 cm. - (Prace Seminarium Towaroznawstwa i Inicjatywy Handlowo-Przemysłowej Wyższego Studium Handlowego w Krakowie). - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1126
28
Chleby wojenne / A. BOLLAND, M. Jędral // Wiedza Handlowa. - R. 2, nr 9-10 (1927), s. 26-32. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356818
29
Sprawozdanie za lata 1925-1927 oraz wykład inauguracyjny pt.: O wprowadzenie zasady zaopatrywania towarów we wskaźnik, będący miernikiem ich użyteczności (przemówienie z okazji poświęcenia nowego gmachu Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie dnia 5 października 1927) = Compte-rendu des années de 1925 à 1927 et Cours d'inauguration intitule : Pour l'introduction du principe de munir les marchandises d'une marque indicatrice, qui serait la mesure de leur ułilité (Discours prononce le 5 octobre 1927, à l'occasion de la bénédiction dunouveau batiment de 1'Institut des Hautes Etudes Commerciales de Cracovie) = Report for the years 1925-1927and inauguration lecture entitled : On the introduction of the principle of providing goods with an index of their utility.(A speech at the consecration of the new building of the Higher Commercial School, Cracow, October 5-th 1927) = Relazione per gli anni 1925-1927 e conferenza inaugurale sull' Introduzione del principio di provvedere le merci dell' indice del grado d'utilitdà (Discorso in occasione della consacrazione dell' edificio dell' Istituto Superiore di Scienze Commerciali a Cracovia il giorno 5 Ottobre 1927) = Bericht über die Jahre 1925-1927 und Inaugurationsvortrag u. d. T. Über die Notwendigkeit des Grundsatzes, die Waren mit einem Index als Wertmesser ihrer Nutzbarkeit zu versehen. (Vorgełragen zur Feier der Einweihung des neuen Gebäudes der Handels-Hochschule in Krakau am 5. Oktober 1927) / A. BOLLAND // Wiedza Handlowa. - R. 2, nr 7-8 (1927), s. 1-7, 7-13, 13-19, 19-25, 25-31. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356817
30
Akademickie uczelnie handlowe zagranicą (uzupełnienie monografii umieszczonej w nr 9/10 rocznika Wiedzy Handlowej) / A. BOLLAND // Wiedza Handlowa. - R. 2, nr 5-6 (1927), s. 28-30. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356816
31
O wytrzymałości papieru nowych banknotów 50-° złotowych / A. BOLLAND // Wiedza Handlowa. - R. 2, nr 1-2 (1927), s. 24-25. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356814
32
Towaroznawstwo włókiennicze przemysłowych zawodów kobiecych / Arnold BOLLAND, Władysława Wątorska. - Kraków : Tłocznia Geograficzna "Orbis", 1927. - 83 s. ; 23 cm
33
Pogotowie gospodarcze Polski : materjały dla życia gospodarczego, zebrane pod kątem widzenia odcięcia Polski od dowozu z zagranicy : wytyczne ogólne / A. BOLLAND // Wiedza Handlowa. - R. 2, nr 5-6 (1927), s. 1-6. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356816
34
Cele i drogi Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie / A. BOLLAND // Wiedza Handlowa. - R. 2, nr 3-4 (1927), s. 1-7. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356815
35
Kierunek technologiczny w wykształceniu gospodarczem / A. BOLLAND // Ilustrowany Kurier Codzienny. - 24 września (1927), s. 1-3. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=2658
36
Kierunek technologiczny w wykształceniu gospodarczem : wykształcenie techniczne kluczem dla zrozumienia współczesnego rozwoju gospodarczego - Konieczność łączenia umysłowości technicznej i gospodarczej - O racjonalne zużytkowanie twórczości technicznej / A. BOLLAND // Wiedza Handlowa. - R. 2, nr 9-10 (1927), s. 5-7. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356818
37
Cele, metody i wykonywanie zadań Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie / A. BOLLAND // Wiedza Handlowa. - R. 1, nr 1-2 (1926), s. 2-6. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356809
38
Sprawozdanie z działalności pracowni towaroznawczej seminarjum towaroznawczego i seminarjum z incjatywy handlowo-przemysłowej Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie za rok naukowy 1925/26 / A. BOLLAND // Wiedza Handlowa. - R. 1, nr 5-6 (1926), s. 13-30. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356811
39
Akademickie uczelnie handlowe zagranicą / A. BOLLAND // Wiedza Handlowa. - R. 1, nr 9-10 (1926), s. 1-27. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356813
40
Znaczenie badawczych prac towaroznawczych dla życia gospodarczego / A. BOLLAND // Wiedza Handlowa. - R. 1, nr 7-8 (1926), s. 9-10
41
Przemówienie dyrektora Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie przez Dra Bollanda podczas uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod gmach Wyższego Studjum Handlowego dnia 16 czerwca 1926 / A. BOLLAND // Wiedza Handlowa. - R. 1, nr 5-6 (1926), s. 3-4. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356811
42
Wyjście z chaosu gospodarczego / A. BOLLAND // Wiedza Handlowa. - R. 1, nr 3-4 (1926), s. 4-12. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356810
43
Przyczynki do gospodarczej poprawy Rzeczypospolitej / A. BOLLAND // Wiedza Handlowa. - R. 1, nr 1-2 (1926), s. 3. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356809
44
Towaroznawstwo szczegółowe / Arnold BOLLAND. - Kraków : Wyższa Szkoła Handlowa, 1925. - 262 s. ; 24 cm
45
O Instytucie Towaroznawczym w Krakowie / napisał A.BOLLAND. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1925. - 12 s., [2] k. złoż. ; 17 cm. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000221001
46
Len (włókno) / oprac. A. BOLLAND, J. Krygowski. - Kraków : nakł. Akademji Handlowej, 1924. - 24 s. ; 23 cm. - (Surowce Polski ; z. 1. Wydawnictwa Naukowe Akademji Handlowej w Krakowie ; nr 4). - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=2387
47
Myśli o nauce towaroznawstwa / A. BOLLAND. - Kraków : Gebethner i Wolff, 1924. - 16 s. ; 23 cm. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000002391
48
Towaroznawstwo / A. BOLLAND. - Wyd. 6. - Wrszawa-Kraków : Księg. J. Czernecki, 1923. - 176 s. : il. ; 23 cm
49
W sprawie współdziałania społeczeństwa dla pracy naukowej (odczyt urządzony staraniem kółka chemików U. U. J. dnia 29 maja 1923) / Arnold BOLLAND. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1923. - 8 s. ; 20 cm
50
O mikro-dawkowaniu w mikro-analizie miareczkowej / Arnold BOLLAND. - Lwów : s.n., 1923. - 11 s. ; 25 cm. - Odb. z: Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Dział 3 t. 2 z. 10.
51
Mikrochemja / A. BOLLAND. - Wyd. 2. - Warszawa-Kraków : Księgarnia J. Czerneckiego, 1923. - XII, 274 s. ; 24 cm
52
O mikroanalizie optycznej z zakresu związków metali / napisał Arnold BOLLAND // W: Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Wydział III Matematyczno-Przyrodniczy. T. 1, z. 9. - Lwów: nakł. Towarzystwa Naukowego, 1922. - S. 407-436. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=7137
53
O oznaczaniu miedzi w konserwach / Arnold BOLLAND. - Lwów : s.n., 1922. - 6 s. ; 24 cm. - Nadb. z: Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Dział 3. t. 2 z. 1
54
O mikro-wolumenometrze = Sur un micro-volumenomètre / A. BOLLAND // Roczniki Chemji. - T. 1 (1921), s. 147-156. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000002850
55
Towaroznawstwo / A. BOLLAND. - Wyd. 3. - Kraków : Księg. J. Czernecki, 1921. - 180 s. : il. ; 24 cm
56
W sprawie kształcenia nauczycieli towaroznawstwa / A. BOLLAND. - Poznań : "Kupiec" Tow., 1921. - 8 s. ; 16 cm
57
Chemja organiczna w zakresie potrzeb wyższych klas szkół średnich / Arnold BOLLAND, Bronisław Duchowicz. - Wyd. 3. - Warszawa-Kraków : Księg. J. Czerneckiego, 1920. - IV, 187 s. : il ; 22 cm
58
O indykatorach zapachowych w analizie miareczkowej / przez A. BOLLAND // Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie. - t. 59 dział A (1920), s. 43-54. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1800003472
59
Chemja organiczna w zakresie potrzeb wyższych klas szkół średnich / A. BOLLAND, Br. Duchowicz. - Wyd. 4. - Warszawa ; Kraków : nakł. Księgarni J. Czerneckiego, 1920. - 193 s. : il. ; 23 cm
60
Rèactions microchimiques de l'acide thiosulfurique / note de A. BOLLAND // Comptes Rendus des Seances de l'Académie des Sciences. - t. 169 (1919), s. 651-654. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1800003687
61
Doppelwandiger Trockenschrank : Österreichische Patentschrift nr 74186 / Arnold BOLLAND, Eduard Hegenbart. - Zgłoszenie wynalazku ogłoszono: 15.09.1915 ; O udzieleniu patentu ogłoszono: 25.02.1918
62
Towaroznawstwo / A. BOLLAND. - Wyd. 2. - Kraków : Druk. E. i K. Koziańscy, 1918. - IV, 170 s. : il. ; 22 cm
63
O pilnych zadaniach handlu polskiego : (przemówienie z powodu rozpoczęcia roku szkolnego 1918/19 na Kursie Abituryentów krakowskiej Akademii handlowej, wygłoszone 2. X. 1918) / A. BOLLAND. - Kraków : Gebethner i Ska, 1918. - 16 s. ; 20 cm. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=221111
64
O mikrochemii i jej znaczeniu dla nauki i praktyki = Über Mikrochemie und deren Bedeutung für die Wissenschaft und Praxis / napisał A. BOLLAND // Kosmos. - R. 43/44 (1918), s. 94-107. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/32915?id=32915
65
Mikrochemja / A. BOLLAND. - Lwów : Tow. Naucz. Szk. Wyż., Książnica Pol., 1918. - 281 s. ; 24 cm
66
O mikrochemii i jej znaczeniu dla nauki i praktyki = Über Mikrochemie und deren Bedeutung für die Wissenschaft und Praxis / napisał A. BOLLAND // Kosmos. - R. 42 (1917), s. 1-14. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=2655
67
Mikrochemja / A. BOLLAND. - Lwów : Tow. Naucz. Szk. Wyż., Książnica Pol., 1917. - 274 s. ; 24 cm
68
O szkolnictwie handlowem w Galicyi / napisał A. BOLLAND. - Kraków : Akademia Handlowa, 1916. - 38 s. ; 18 cm. - (Wydawnictwa Akademii Handlowej w Krakowie ; nr 14). - Pełny tekst: http://polona.pl/item/71515149#http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=2385
69
Co produkuje Galicya, a co Królestwo Polskie / zestawił A. BOLLAND. - Kraków : nakładem Centralnego Biura Wydawnictw N.K.N., 1916. - 34 s. ; 24 cm. - (Wydawnictwa Instytutu Ekonomicznego NKN ; z. 4). - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=4314
70
Über die Anwendbarkeit von Trockenhefe für die Untersuchung von Harnzucker / von A. BOLLAND, A. Krausz. - Cöthen : Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem, 1915. - 2 s. ; 22 cm. - S-Abdr.: Chemiker-Zeitung 1915 Nr 148/149 S. 947.
71
Podręcznik towaroznawstwa dla szkół handlowych / A. BOLLAND. - Kraków : nakł. autora : Gebethner i Spółka, 1914. - IV, 240 s. : il. ; 23 cm. - Indeks. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=43140
72
Kakao / A. BOLLAND. - Kraków : Gebethner i Spółka, 1914. - 28 s. : il. ; 22 cm. - (Towaroznawstwo w monografiach ; z. 4). - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1800003463
73
Mąka kostna i nawozy pokrewne / A. BOLLAND. - Kraków : nakł. autora, 1914. - 20 s., [1] k. złoż. ; 21 cm. - (Towaroznawstwo w monografiach ; z. 7). - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=2531
74
Saletra chilijska / Arnold BOLLAND. - Kraków : nakł. autora, 1914. - 20 s. ; 24 cm. - (Towaroznawstwo w monografiach ; z. 5)
75
Superfosfaty / Arnold BOLLAND. - Kraków : nakł. autora, 1914. - 30 s. ; 21 cm. - (Towaroznawstwo w monografiach ; z. 6)
76
Kawa / A. BOLLAND. - Kraków : nakł. autora, 1913. - 32 s. ; 22 cm. - (Towaroznawstwo w monografiach ; [z. 2]). - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=591
77
Herbata / A. BOLLAND. - Kraków : Gebethner i Spółka, 1913. - 24 s. ; 22 cm. - (Towaroznawstwo w monografiach ; [z. 1]). - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=590
78
Żużle i mączka Thomasa / Arnold BOLLAND. - Kraków : nakł. autora, 1913. - 20 s. ; 22 cm. - (Towaroznawstwo w monografiach ; [z. 3])
79
Chemia organiczna dla klas wyższych szkół realnych i gimnazyów ralnych z 22 rycinami w tekście / Bronisław Duchowicz, Arnold BOLLAND. - Wyd. 2 zm. - Lwów : nakł. Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1912. - 191 s. : il ; 23 cm
80
Proste sposoby badania towarów / zestawił A. BOLLAND. - Kraków : G. Gebethner i Spółka, 1912. - 55, [1] s. ; 24 cm. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1800003468
81
O znaczeniu współczynników załamania światła ciał krystalicznych przez zanurzanie ich w cieczach wskaźnikowych ze stanowiska praktyki analitycznej = Die Eintauchmethode kristallinischer chemischer Individuen in der analytischen Praxis / A. BOLLAND // Kosmos. - nr 35 (1910), s. 513-516. - Pełny tekst: http://polona.pl/item/67857818
82
Towaroznawstwo / A. BOLLAND. - Kraków : nakł. Red. "Kupca Polskiego", 1910. - VIII, 180 s. : il. ; 24 cm
83
Chemia sądowa / Arnold BOLLAND. - Tarnopol : Księg. A. Bruggera, 1910. - [2], 194, [4] s. s. : il ; 26 cm. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1800003504
84
Mikrochemische Studien / von Arnold BOLLAND. - [S.l.] : [s.n.], 1910. - S. 1191-1205, [1] k. tabl. ; 23 cm. - Nadb.: Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse Bd. 119 Abt. 2 b.
85
Mikrochemische Studien / von Arnold BOLLAND. - [S.l.] : [s.n.], 1910. - S. 275-307 ; 23 cm. - Nadb.: Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse Bd. 119 Abt. 2 b.
86
Studya mikrochemiczne / Arnold BOLLAND // Chemik Polski. - t. 9, nr 1 (1909), s. 1-11. - Pełny tekst: http://cybra.lodz.pl/dlibra/publication/168/edition/227/content
87
Studya mikrochemiczne / Arnold BOLLAND // Chemik Polski. - t. 9, nr 5 (1909), s. 103-108. - Pełny tekst: http://cybra.lodz.pl/dlibra/publication/172/edition/235/content
88
Studya mikrochemiczne / Arnold BOLLAND // Chemik Polski. - t. 9, nr 2 (1909), s. 27-33. - Pełny tekst: http://cybra.lodz.pl/dlibra/publication/169/edition/229/content
89
Studya mikrochemiczne / Arnold BOLLAND // Chemik Polski. - t. 9, nr 4 (1909), s. 80-84. - Pełny tekst: http://cybra.lodz.pl/dlibra/publication/171/edition/233/content
90
Studya mikrochemiczne / Arnold BOLLAND // Chemik Polski. - t. 9, nr 3 (1909), s. 52-59. - Pełny tekst: http://cybra.lodz.pl/dlibra/publication/170/edition/231/content
91
Studya mikrochemiczne / Arnold BOLLAND // Chemik Polski. - t. 9, nr 8 (1909), s. 176-181. - Pełny tekst: http://cybra.lodz.pl/dlibra/publication/175/edition/241/content
92
Studya mikrochemiczne / Arnold BOLLAND // Chemik Polski. - t. 9, nr 7 (1909), s. 151-156. - Pełny tekst: http://cybra.lodz.pl/dlibra/publication/174/edition/239/content
93
Studya mikrochemiczne : rzecz przyjęta przez Wydział mat.-przyrod. Akad. Umiejętności w Wiedniu na posiedz. z d. 9 lipca 1908 r. w poczet publikacyi Akademii / Arnold BOLLAND. - Warszawa : Druk. Naukowa, 1909. - [4], 51 s., [1] k. złoż. : il. ; 26 cm
94
Mikrochemische Studien / von Arnold BOLLAND. - [S.l.] : [s.n.], 1908. - S. 671-700, [1] k. tabl. ; 23 cm. - Nadb.: Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse Bd. 117 Abt. 2 b.
95
Verfahren zur Verwertung der bei der Raffinierung von Erdöl oder verwandten Stoffen erhaltenen Abfallschwefelsäure : Österreichische Patentschrift nr 31595 / Stanislaus Pilat, Arnold Bolland und Adolf Selcer. - Österreichische Patentschrift nr 31595. - Zgłoszenie wynalazku ogłoszono: 05.01.1907 ; O udzieleniu patentu ogłoszono: 25.01.1908
96
Über die Aloinreaktion des Oxyhämoglobins / von A. BOLLAND. - Cracovie : Academia Litterarum Cracoviensis, 1907. - 8 s. ; 24 cm. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1800003467
97
O gwajakowej reakcyi oksyhemoglobiny / A. BOLLAND // Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie. - t. 47 seria A. (1907), s. 21-42. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=2849
98
O aloinowej reakcyi oksyhemoglobiny / A. BOLLAND // Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie. - t. 47 seria A. (1907), s. 85-90. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1800003466
99
Analiza powietrza w salach szkolnych c.k. wyższej szkoły realnej w Tarnopolu / Arnold BOLLAND // Muzeum. - t. 1 (1907), s. 514-519
100
Chemia organiczna w zastosowaniu do potrzeb klasy VI szkół realnych / Arnold BOLLAND, Bronisław Duchowicz. - Lwów : nakł. Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1906. - III, [1], 190 s. : il ; 23 cm
101
Zarys chemii organicznej dla klasy VI szkół realnych / Arnold BOLLAND. - Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego, 1905. - [4], 140 s. : il ; 24 cm
102
Zasady stereochemii / podał A. BOLLAND. - Lwów : 1 Druk. Związkowa, 1904. - [8], 65 s. : il. ; 23 cm. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1800003476
1
Bolland A., (1979), Wstęp do nauki finansów, Wyd. 2 zm.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 191, [1] s.
2
Bolland A., (1976), Wstęp do nauki finansów, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 200 s.
3
Bolland A., (1938), Sprawozdanie z pracy Instytutu Towaroznawczego Wyższego Studium Handlowego w Krakowie za czas od jego założenia (1. IX. 1924 r.) do akademizacji Uczelni (1. IX. 1938 r.), Kraków : Druk. Geograficzna "Orbis", [2], 71 s.
4
Bolland A., (1936), Wniosek prof. dra A. Bollanda dyrektora Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie postawiony na komisji środków pobudzenia inicjatywy prywatnej narady gospodarczej zwołanej przez pana prezesa Rady Ministrów do Warszawy w dniach od 28 lutego do 2 marca 1936, Kraków : WSH, 6 s.
5
Bolland A., (1934), Analiza chemiczna a badawczy wskaźnik użyteczności towarów, "Przemysł Chemiczny", R. 18, z. 10-12 [jubileuszowy], s. 326-327; https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000002935
6
Bolland A., (1934), Ideologja Wyższego Studjum Handlowego: jej geneza i realizacja, Kraków : nakł. Wyższego Studjum Handlowego, 23 s.
7
Epsteinówna M., (1933), Projekt stworzenia centralnego pisma dla towaroznawstwa, Bolland A. (kier.), Kraków : Wyższe Studjum Handlowe, 5 s.
8
Steinlauf M., (1933), Metodyka badania blaszanych naczyń emaljowanych pod kątem widzenia wskaźnika użyteczności: praca badawcza z zakresu towaroznawstwa, Bolland A. (red.), Kraków : Wyższe Studjum Handlowe, 5 s.
9
Bator F., (1933), Metodyka badania laku pieczątkowego pod kątem widzenia wskaźnika użyteczności: praca badawcza z zakresu towaroznawstwa, Bolland A. (kier.), Kraków : Wyższe Studium Handlowe, 5 s.
10
Bolland A., (1933), Ideologja Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie: jej geneza, realizacja i perspektywy, Kraków : Wydaw. WSH, 122 s.
11
Bolland A., Schmidt S., (1933), Program akcji dla podniesienia dochodu społecznego wsi drogą komercjalizacji (projekt skierowania młodzieży akademickiej na wieś), Kraków : Skł. gł. Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 21 s.
12
Wesołowski W., (1933), Studja nad ilościowemi metodami oznaczania wełny i jedwabiu w praktyce towaroznawczej, Bolland A. (kier.), Kraków : Wyższe Studjum Handlowe, 5 s.
13
Bolland A., Krzyżanowski A., (1932), Projekt uprzywilejowanych przedpłat podatkowych od nieruchomości. [W:]
14
Bolland A., (1931), La possibilité d'une action des Écoles des Hautes Études Économiques en vue d'améliorer la situation économique: discours prononcé le 8 octobre 1931 à l'occasion de la consécration d'un second édifice affecté à l'Institut des Hautes Études Commerciales de Cracovie et Conférence d' Inauguration, Liége : [s. n.], 27 s.
15
Bolland A., Bolland S., (1931), Sposób barwienia cementu dla celów kontrolnych: opis patentowy nr 13189. [S.l.], Sposób barwienia cementu dla celów kontrolnych, 13189
16
Bolland A., Lulek T., (1931), Materjały dla reformy podatkowej w Polsce: projekt ustawy o akcyzie od sody, Kraków : Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 7 s.
17
Bolland A., (1930), Mémoire Sur les Relations économiques Entre la Suisse et la Pologne: Conférences Honoraires Faites à l'Université Commerciale de St. Gall, Initiées par la Commission Suisse de Coopération Intellectuelle, Cracovie : [s.n.], 44, 44 s.
18
Bolland A., (1930), Über die schweizerisch-polnischen wirtschaftlichen Beziehungen: Gastvorlesungen an der Handelschochschule in. St. Gallen initiiert von der Schweizerischen Kommission für Internationale Intellektuelle Zusammenarbeit, Krakau : Buchdruckerei "Orbis", 44 s.
19
Bolland A., (1929), Działalność misyjna a życie gospodarcze: odczyt wygłoszony w czasie Tygodnia Misjologicznego w Krakowie (25 XI - 2 XII 1928 roku), Włocławek : Drukarnia Diecezjalna, 7 s.
20
Bolland A., (1929), Towaroznawstwo, Wyd. 7Kraków : Tłocznia Geograficzna "Orbis", II, 219 s.
21
Bolland A., (1929), Życie gospodarcze a szkoła ogólnokształcąca, Kraków : skł. gł. Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 10 s.
22
Bolland A., (1928), Przemówienie dyrektora Wyższego Studjum Handlowego Prof. Dra Bollanda, "Wiedza Handlowa", R. 3, nr 7-8, s. 98-104; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356822
23
Bolland A., (1928), Niematerialne podstawy powodzenia gospodarczego w Polsce, "Kalendarz Podręcznik "Kupca"", R. 2, s. 28.
24
Bolland A., (1928), Życie gospodarcze a szkoła ogólnokształcąca : myśli przewodnie wykładu wygłoszonego w dniu 17-go listopada 1928 roku w Śląskim Instytucie Pedagogicznym w Katowicach, "Wiedza Handlowa", R. 3, nr 7-8, s. 107-112; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356822
25
Bolland A., Jędral M., (1928), Chleby wojenne (ciąg dalszy), "Wiedza Handlowa", R. 3, nr 1-2, s. 20-31; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356819
26
Bolland A., (1928), Życie gospodarcze a szkoła ogólnokształcąca : myśli przewodnie wykładu wygłoszonego w dniu 17-go listopada 1928 roku w Śląskim Instytucie Pedagogicznym w Katowicach (dokończenie), "Wiedza Handlowa", R. 3, nr 9-10, s. 129-132; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356823
27
Bolland A., Ciechanowicz J., Doening Z., Dynowski A., Epsteinówna M., Freundlich L., Fuliński M., Immerglueckówna H., Iwaszkiewiczówna K., Jędral M., Kacowski R., Kleinówna B., Lasocka T., Lieblinżanka J., Martofel S., Muczkowski S., Nachner A., Niewidowska K., Pęski J., Romanowski M., Sapieha A., Scheuerówna H., Skrzyński S., Sławoszewski J., Studnicki T., Świątek S., Walawski W., Wiśnicki S., Zając A., Zamoyski Z., (1928), Pogotowie gospodarcze Polski: materjały dla życia gospodarczego zebrane pod kątem widzenia odcięcia Polski od dowozu z zagranicy. T. 1, Kraków : Tłocznia Geograficzna "Orbis", 203 s.
28
Bolland A., Jędral M., (1927), Chleby wojenne, "Wiedza Handlowa", R. 2, nr 9-10, s. 26-32; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356818
29
Bolland A., (1927), Sprawozdanie za lata 1925-1927 oraz wykład inauguracyjny pt.: O wprowadzenie zasady zaopatrywania towarów we wskaźnik, będący miernikiem ich użyteczności (przemówienie z okazji poświęcenia nowego gmachu Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie dnia 5 października 1927), "Wiedza Handlowa", R. 2, nr 7-8, s. 1-7, 7-13, 13-19, 19-25, 25-31; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356817
30
Bolland A., (1927), Akademickie uczelnie handlowe zagranicą (uzupełnienie monografii umieszczonej w nr 9/10 rocznika Wiedzy Handlowej), "Wiedza Handlowa", R. 2, nr 5-6, s. 28-30; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356816
31
Bolland A., (1927), O wytrzymałości papieru nowych banknotów 50-° złotowych, "Wiedza Handlowa", R. 2, nr 1-2, s. 24-25; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356814
32
Bolland A., Wątorska W., (1927), Towaroznawstwo włókiennicze przemysłowych zawodów kobiecych, Kraków : Tłocznia Geograficzna "Orbis", 83 s.
33
Bolland A., (1927), Pogotowie gospodarcze Polski : materjały dla życia gospodarczego, zebrane pod kątem widzenia odcięcia Polski od dowozu z zagranicy : wytyczne ogólne, "Wiedza Handlowa", R. 2, nr 5-6, s. 1-6; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356816
34
Bolland A., (1927), Cele i drogi Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie, "Wiedza Handlowa", R. 2, nr 3-4, s. 1-7; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356815
35
Bolland A., (1927), Kierunek technologiczny w wykształceniu gospodarczem, "Ilustrowany Kurier Codzienny", 24 września, s. 1-3; https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=2658
36
Bolland A., (1927), Kierunek technologiczny w wykształceniu gospodarczem : wykształcenie techniczne kluczem dla zrozumienia współczesnego rozwoju gospodarczego - Konieczność łączenia umysłowości technicznej i gospodarczej - O racjonalne zużytkowanie twórczości technicznej, "Wiedza Handlowa", R. 2, nr 9-10, s. 5-7; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356818
37
Bolland A., (1926), Cele, metody i wykonywanie zadań Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie, "Wiedza Handlowa", R. 1, nr 1-2, s. 2-6; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356809
38
Bolland A., (1926), Sprawozdanie z działalności pracowni towaroznawczej seminarjum towaroznawczego i seminarjum z incjatywy handlowo-przemysłowej Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie za rok naukowy 1925/26, "Wiedza Handlowa", R. 1, nr 5-6, s. 13-30; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356811
39
Bolland A., (1926), Akademickie uczelnie handlowe zagranicą, "Wiedza Handlowa", R. 1, nr 9-10, s. 1-27; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356813
40
Bolland A., (1926), Znaczenie badawczych prac towaroznawczych dla życia gospodarczego, "Wiedza Handlowa", R. 1, nr 7-8, s. 9-10.
41
Bolland A., (1926), Przemówienie dyrektora Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie przez Dra Bollanda podczas uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod gmach Wyższego Studjum Handlowego dnia 16 czerwca 1926, "Wiedza Handlowa", R. 1, nr 5-6, s. 3-4; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356811
42
Bolland A., (1926), Wyjście z chaosu gospodarczego, "Wiedza Handlowa", R. 1, nr 3-4, s. 4-12; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356810
43
Bolland A., (1926), Przyczynki do gospodarczej poprawy Rzeczypospolitej, "Wiedza Handlowa", R. 1, nr 1-2, s. 3; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356809
44
Bolland A., (1925), Towaroznawstwo szczegółowe, Kraków : Wyższa Szkoła Handlowa, 262 s.
45
Bolland A., (1925), O Instytucie Towaroznawczym w Krakowie, Warszawa : Gebethner i Wolff, 12 s., [2] k. złoż.
46
Bolland A., Krygowski J., (1924), Len (włókno), Kraków : nakł. Akademji Handlowej, 24 s.
47
Bolland A., (1924), Myśli o nauce towaroznawstwa, Kraków : Gebethner i Wolff, 16 s.
48
Bolland A., (1923), Towaroznawstwo, Wyd. 6Wrszawa-Kraków : Księg. J. Czernecki, 176 s.
49
Bolland A., (1923), W sprawie współdziałania społeczeństwa dla pracy naukowej (odczyt urządzony staraniem kółka chemików U. U. J. dnia 29 maja 1923), Warszawa : Gebethner i Wolff, 8 s.
50
Bolland A., (1923), O mikro-dawkowaniu w mikro-analizie miareczkowej. [W:]
51
Bolland A., (1923), Mikrochemja, Wyd. 2Warszawa-Kraków : Księgarnia J. Czerneckiego, XII, 274 s.
52
Bolland A., (1922), O mikroanalizie optycznej z zakresu związków metali. [W:] Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Wydział III Matematyczno-Przyrodniczy, T. 1, z. 9, Lwów : nakł. Towarzystwa Naukowego, s. 407-436.
53
Bolland A., (1922), O oznaczaniu miedzi w konserwach. [W:]
54
Bolland A., (1921), O mikro-wolumenometrze, "Roczniki Chemji", T. 1, s. 147-156; https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000002850
55
Bolland A., (1921), Towaroznawstwo, Wyd. 3Kraków : Księg. J. Czernecki, 180 s.
56
Bolland A., (1921), W sprawie kształcenia nauczycieli towaroznawstwa, Poznań : "Kupiec" Tow., 8 s.
57
Bolland A., Duchowicz B., (1920), Chemja organiczna w zakresie potrzeb wyższych klas szkół średnich, Wyd. 3Warszawa-Kraków : Księg. J. Czerneckiego, IV, 187 s.
58
Bolland A., (1920), O indykatorach zapachowych w analizie miareczkowej, "Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie", t. 59 dział A, s. 43-54; https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1800003472
59
Bolland A., Duchowicz B., (1920), Chemja organiczna w zakresie potrzeb wyższych klas szkół średnich, Wyd. 4.Warszawa ; Kraków : nakł. Księgarni J. Czerneckiego, 193 s.
60
Bolland A., (1919), Rèactions microchimiques de l'acide thiosulfurique, "Comptes Rendus des Seances de l'Académie des Sciences", t. 169, s. 651-654; https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1800003687
61
Bolland A., Hegenbart E., (1918), Doppelwandiger Trockenschrank: Österreichische Patentschrift nr 74186. [S.l.], [S.l.]
62
Bolland A., (1918), Towaroznawstwo, Wyd. 2Kraków : Druk. E. i K. Koziańscy, IV, 170 s.
63
Bolland A., (1918), O pilnych zadaniach handlu polskiego: (przemówienie z powodu rozpoczęcia roku szkolnego 1918/19 na Kursie Abituryentów krakowskiej Akademii handlowej, wygłoszone 2. X. 1918), Kraków : Gebethner i Ska, 16 s.
64
Bolland A., (1918), O mikrochemii i jej znaczeniu dla nauki i praktyki, "Kosmos", R. 43/44, s. 94-107; https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/32915?id=32915
65
Bolland A., (1918), Mikrochemja, Lwów : Tow. Naucz. Szk. Wyż., Książnica Pol., 281 s.
66
Bolland A., (1917), O mikrochemii i jej znaczeniu dla nauki i praktyki, "Kosmos", R. 42, s. 1-14; https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=2655
67
Bolland A., (1917), Mikrochemja, Lwów : Tow. Naucz. Szk. Wyż., Książnica Pol., 274 s.
68
Bolland A., (1916), O szkolnictwie handlowem w Galicyi, Kraków : Akademia Handlowa, 38 s.
69
Bolland A., (1916), Co produkuje Galicya, a co Królestwo Polskie, Kraków : nakładem Centralnego Biura Wydawnictw N.K.N., 34 s.
70
Bolland A., Krausz A., (1915), Über die Anwendbarkeit von Trockenhefe für die Untersuchung von Harnzucker. [W:]
71
Bolland A., (1914), Podręcznik towaroznawstwa dla szkół handlowych, Kraków : nakł. autora : Gebethner i Spółka, IV, 240 s.
72
Bolland A., (1914), Kakao, Kraków : Gebethner i Spółka, 28 s.
73
Bolland A., (1914), Mąka kostna i nawozy pokrewne, Kraków : nakł. autora, 20 s., [1] k. złoż.
74
Bolland A., (1914), Saletra chilijska, Kraków : nakł. autora, 20 s.
75
Bolland A., (1914), Superfosfaty, Kraków : nakł. autora, 30 s.
76
Bolland A., (1913), Kawa, Kraków : nakł. autora, 32 s.
77
Bolland A., (1913), Herbata, Kraków : Gebethner i Spółka, 24 s.
78
Bolland A., (1913), Żużle i mączka Thomasa, Kraków : nakł. autora, 20 s.
79
Duchowicz B., Bolland A., (1912), Chemia organiczna dla klas wyższych szkół realnych i gimnazyów ralnych z 22 rycinami w tekście, Wyd. 2 zm.Lwów : nakł. Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 191 s.
80
Bolland A., (1912), Proste sposoby badania towarów, Kraków : G. Gebethner i Spółka, 55, [1] s.
81
Bolland A., (1910), O znaczeniu współczynników załamania światła ciał krystalicznych przez zanurzanie ich w cieczach wskaźnikowych ze stanowiska praktyki analitycznej, "Kosmos", nr 35, s. 513-516; http://polona.pl/item/67857818
82
Bolland A., (1910), Towaroznawstwo, Kraków : nakł. Red. "Kupca Polskiego", VIII, 180 s.
83
Bolland A., (1910), Chemia sądowa, Tarnopol : Księg. A. Bruggera, [2], 194, [4] s. s.
84
Bolland A., (1910), Mikrochemische Studien. [W:]
85
Bolland A., (1910), Mikrochemische Studien. [W:]
86
Bolland A., (1909), Studya mikrochemiczne, "Chemik Polski", t. 9, nr 1, s. 1-11; http://cybra.lodz.pl/dlibra/publication/168/edition/227/content
87
Bolland A., (1909), Studya mikrochemiczne, "Chemik Polski", t. 9, nr 5, s. 103-108; http://cybra.lodz.pl/dlibra/publication/172/edition/235/content
88
Bolland A., (1909), Studya mikrochemiczne, "Chemik Polski", t. 9, nr 2, s. 27-33; http://cybra.lodz.pl/dlibra/publication/169/edition/229/content
89
Bolland A., (1909), Studya mikrochemiczne, "Chemik Polski", t. 9, nr 4, s. 80-84; http://cybra.lodz.pl/dlibra/publication/171/edition/233/content
90
Bolland A., (1909), Studya mikrochemiczne, "Chemik Polski", t. 9, nr 3, s. 52-59; http://cybra.lodz.pl/dlibra/publication/170/edition/231/content
91
Bolland A., (1909), Studya mikrochemiczne, "Chemik Polski", t. 9, nr 8, s. 176-181; http://cybra.lodz.pl/dlibra/publication/175/edition/241/content
92
Bolland A., (1909), Studya mikrochemiczne, "Chemik Polski", t. 9, nr 7, s. 151-156; http://cybra.lodz.pl/dlibra/publication/174/edition/239/content
93
Bolland A., (1909), Studya mikrochemiczne: rzecz przyjęta przez Wydział mat.-przyrod. Akad. Umiejętności w Wiedniu na posiedz. z d. 9 lipca 1908 r. w poczet publikacyi Akademii, Warszawa : Druk. Naukowa, [4], 51 s., [1] k. złoż.
94
Bolland A., (1908), Mikrochemische Studien. [W:]
95
Pilat S., Bolland A., Selcer A., (1908), Verfahren zur Verwertung der bei der Raffinierung von Erdöl oder verwandten Stoffen erhaltenen Abfallschwefelsäure: Österreichische Patentschrift nr 31595. [S.l.]
96
Bolland A., (1907), Über die Aloinreaktion des Oxyhämoglobins, Cracovie : Academia Litterarum Cracoviensis, 8 s.
97
Bolland A., (1907), O gwajakowej reakcyi oksyhemoglobiny, "Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie", t. 47 seria A., s. 21-42; https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=2849
98
Bolland A., (1907), O aloinowej reakcyi oksyhemoglobiny, "Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie", t. 47 seria A., s. 85-90; https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1800003466
99
Bolland A., (1907), Analiza powietrza w salach szkolnych c.k. wyższej szkoły realnej w Tarnopolu, "Muzeum", t. 1, s. 514-519.
100
Bolland A., Duchowicz B., (1906), Chemia organiczna w zastosowaniu do potrzeb klasy VI szkół realnych, Lwów : nakł. Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, III, [1], 190 s.
101
Bolland A., (1905), Zarys chemii organicznej dla klasy VI szkół realnych, Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego, [4], 140 s.
102
Bolland A., (1904), Zasady stereochemii, Lwów : 1 Druk. Związkowa, [8], 65 s.
1
@book{podUEK:2168345786,
author = "Arnold Bolland and and and and ",
title = "Wstęp do nauki finansów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1979",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
2
@book{podUEK:2168345788,
author = "Arnold Bolland",
title = "Wstęp do nauki finansów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1976",
}
3
@misc{rscUEK:2168306943,
author = "Arnold Bolland",
title = "Sprawozdanie z pracy Instytutu Towaroznawczego Wyższego Studium Handlowego w Krakowie za czas od jego założenia (1. IX. 1924 r.) do akademizacji Uczelni (1. IX. 1938 r.)",
adress = "Kraków",
publisher = "Druk. Geograficzna Orbis",
year = "1938",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1800003475},
issn = "",
}
4
@book{ksiUEK:2168335141,
author = "Arnold Bolland",
title = "Wniosek prof. dra A. Bollanda dyrektora Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie postawiony na komisji środków pobudzenia inicjatywy prywatnej narady gospodarczej zwołanej przez pana prezesa Rady Ministrów do Warszawy w dniach od 28 lutego do 2 marca 1936",
adress = "Kraków",
publisher = "WSH",
year = "1936",
}
5
@article{artUEK:2168306899,
author = "Arnold Bolland",
title = "Analiza chemiczna a badawczy wskaźnik użyteczności towarów",
journal = "Przemysł Chemiczny",
number = "R. 18, z. 10-12 [jubileuszowy]",
pages = "326-327",
year = "1934",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000002935},
}
6
@book{ksiUEK:2168306907,
author = "Arnold Bolland",
title = "Ideologja Wyższego Studjum Handlowego : jej geneza i realizacja",
adress = "Kraków",
publisher = "nakł. Wyższego Studjum Handlowego",
year = "1934",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=259486},
issn = "",
}
7
@book{ksiUEK:2168335647,
author = "Maria Epsteinówna",
title = "Projekt stworzenia centralnego pisma dla towaroznawstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższe Studjum Handlowe",
year = "1933",
url = {},
}
8
@misc{rscUEK:2168339793,
author = "Maurycy Steinlauf",
title = "Metodyka badania blaszanych naczyń emaljowanych pod kątem widzenia wskaźnika użyteczności : praca badawcza z zakresu towaroznawstwa",
editor = Bolland Arnold,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższe Studjum Handlowe",
year = "1933",
url = {},
issn = "",
}
9
@book{monUEK:2168335039,
author = "Ferdynand Bator",
title = "Metodyka badania laku pieczątkowego pod kątem widzenia wskaźnika użyteczności : praca badawcza z zakresu towaroznawstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższe Studium Handlowe",
year = "1933",
url = {},
issn = "",
}
10
@book{monUEK:2168335115,
author = "Arnold Bolland",
title = "Ideologja Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie : jej geneza, realizacja i perspektywy",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. WSH",
year = "1933",
url = {},
}
11
@book{monUEK:2168335157,
author = "Arnold Bolland and Stefan Schmidt",
title = "Program akcji dla podniesienia dochodu społecznego wsi drogą komercjalizacji (projekt skierowania młodzieży akademickiej na wieś)",
adress = "Kraków",
publisher = "Skł. gł. Księgarnia Gebethnera i Wolffa",
year = "1933",
url = {},
issn = "",
}
12
@misc{rscUEK:2168339875,
author = "Władysław M.K. Wesołowski",
title = "Studja nad ilościowemi metodami oznaczania wełny i jedwabiu w praktyce towaroznawczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższe Studjum Handlowe",
year = "1933",
url = {},
issn = "",
}
13
@misc{varUEK:2168335155,
author = "Arnold Bolland and Adam Krzyżanowski",
title = "Projekt uprzywilejowanych przedpłat podatkowych od nieruchomości",
adress = "Kraków",
publisher = "skł. gł. Księgarnia Gebethnera i Wolffa",
year = "1932",
url = {},
}
14
@book{ksiUEK:2168306915,
author = "Arnold Bolland",
title = "La possibilité d'une action des Écoles des Hautes Études Économiques en vue d'améliorer la situation économique : discours prononcé le 8 octobre 1931 à l'occasion de la consécration d'un second édifice affecté à l'Institut des Hautes Études Commerciales de Cracovie et Conférence d' Inauguration",
adress = "Liége",
publisher = "s. n.",
year = "1931",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=254483},
}
15
@misc{patUEK:2168335147,
author = "Arnold Bolland and Stefan Bolland",
title = "Sposób barwienia cementu dla celów kontrolnych : opis patentowy nr 13189",
adress = "S.l.",
publisher = "Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "1931",
}
16
@book{monUEK:2168306953,
author = "Arnold Bolland and Tomasz Lulek",
title = "Materjały dla reformy podatkowej w Polsce : projekt ustawy o akcyzie od sody",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Gebethnera i Wolffa",
year = "1931",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1946},
issn = "",
}
17
@book{ksiUEK:2168335145,
author = "Arnold Bolland",
title = "Mémoire Sur les Relations économiques Entre la Suisse et la Pologne : Conférences Honoraires Faites à l'Université Commerciale de St. Gall, Initiées par la Commission Suisse de Coopération Intellectuelle",
adress = "Cracovie",
publisher = "s.n.",
year = "1930",
url = {http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/ksiazki.php?kat=1850},
}
18
@book{monUEK:2168306949,
author = "Arnold Bolland",
title = "Über die schweizerisch-polnischen wirtschaftlichen Beziehungen : Gastvorlesungen an der Handelschochschule in. St. Gallen initiiert von der Schweizerischen Kommission für Internationale Intellektuelle Zusammenarbeit",
adress = "Krakau",
publisher = "Buchdruckerei Orbis",
year = "1930",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1850},
}
19
@book{mkrUEK:2168335113,
author = "Arnold Bolland",
title = "Działalność misyjna a życie gospodarcze : odczyt wygłoszony w czasie Tygodnia Misjologicznego w Krakowie (25 XI - 2 XII 1928 roku)",
adress = "Włocławek",
publisher = "Drukarnia Diecezjalna",
year = "1929",
}
20
@book{podUEK:2168322093,
author = "Arnold Bolland",
title = "Towaroznawstwo",
adress = "Kraków",
publisher = "Tłocznia Geograficzna Orbis",
year = "1929",
edition = "Wyd. 7",
}
21
@book{ksiUEK:2168322115,
author = "Arnold Bolland",
title = "Życie gospodarcze a szkoła ogólnokształcąca",
adress = "Kraków",
publisher = "skł. gł. Księgarnia Gebethnera i Wolffa",
year = "1929",
url = {},
issn = "",
}
22
@misc{varUEK:2168335899,
author = "Arnold Bolland",
title = "Przemówienie dyrektora Wyższego Studjum Handlowego Prof. Dra Bollanda",
booktitle = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 3, 7-8",
pages = "98-104",
year = "1928",
url = {https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356822},
}
23
@article{artnUEK:2168341507,
author = "Arnold Bolland",
title = "Niematerialne podstawy powodzenia gospodarczego w Polsce",
journal = "Kalendarz Podręcznik "Kupca"",
number = "R. 2",
pages = "28",
year = "1928",
url = {},
}
24
@article{artUEK:2168335937,
author = "Arnold Bolland",
title = "Życie gospodarcze a szkoła ogólnokształcąca : myśli przewodnie wykładu wygłoszonego w dniu 17-go listopada 1928 roku w Śląskim Instytucie Pedagogicznym w Katowicach",
journal = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 3, 7-8",
pages = "107-112",
year = "1928",
url = {https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356822},
}
25
@article{artUEK:2168335933,
author = "Arnold Bolland and M. Jędral",
title = "Chleby wojenne (ciąg dalszy)",
journal = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 3, 1-2",
pages = "20-31",
year = "1928",
url = {https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356819},
}
26
@article{artUEK:2168335939,
author = "Arnold Bolland",
title = "Życie gospodarcze a szkoła ogólnokształcąca : myśli przewodnie wykładu wygłoszonego w dniu 17-go listopada 1928 roku w Śląskim Instytucie Pedagogicznym w Katowicach (dokończenie)",
journal = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 3, 9-10",
pages = "129-132",
year = "1928",
url = {https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356823},
}
27
@book{monUEK:2168306955,
author = "Arnold Bolland and J. Ciechanowicz and Z. Doening and A. Dynowski and Maria Epsteinówna and L. Freundlich and M. Fuliński and H. Immerglueckówna and K. Iwaszkiewiczówna and M. Jędral and R. Kacowski and B. Kleinówna and T. Lasocka and J. Lieblinżanka and S. Martofel and S. Muczkowski and A. Nachner and K. Niewidowska and J. Pęski and M. Romanowski and A. Sapieha and H. Scheuerówna and S. Skrzyński and J. Sławoszewski and T. Studnicki and S. Świątek and W. Walawski and S. Wiśnicki and A. Zając and Z. Zamoyski",
title = "Pogotowie gospodarcze Polski : materjały dla życia gospodarczego zebrane pod kątem widzenia odcięcia Polski od dowozu z zagranicy",
adress = "Kraków",
publisher = "Tłocznia Geograficzna Orbis",
year = "1928",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1126},
issn = "",
}
28
@article{artUEK:2168335931,
author = "Arnold Bolland and M. Jędral",
title = "Chleby wojenne",
journal = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 2, 9-10",
pages = "26-32",
year = "1927",
url = {https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356818},
}
29
@article{artUEK:2168335927,
author = "Arnold Bolland",
title = "Sprawozdanie za lata 1925-1927 oraz wykład inauguracyjny pt.: O wprowadzenie zasady zaopatrywania towarów we wskaźnik, będący miernikiem ich użyteczności : (przemówienie z okazji poświęcenia nowego gmachu Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie dnia 5 października 1927)",
journal = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 2, 7-8",
pages = "1-7, 7-13, 13-19, 19-25, 25-31",
year = "1927",
url = {https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356817},
}
30
@article{artUEK:2168335925,
author = "Arnold Bolland",
title = "Akademickie uczelnie handlowe zagranicą : (uzupełnienie monografii umieszczonej w nr 9/10 rocznika Wiedzy Handlowej)",
journal = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 2, 5-6",
pages = "28-30",
year = "1927",
url = {https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356816},
}
31
@article{artUEK:2168335879,
author = "Arnold Bolland",
title = "O wytrzymałości papieru nowych banknotów 50-° złotowych",
journal = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 2, 1-2",
pages = "24-25",
year = "1927",
url = {https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356814},
}
32
@book{ksiUEK:2168335159,
author = "Arnold Bolland and Władysława Wątorska",
title = "Towaroznawstwo włókiennicze przemysłowych zawodów kobiecych",
adress = "Kraków",
publisher = "Tłocznia Geograficzna Orbis",
year = "1927",
url = {},
}
33
@article{artUEK:2168335923,
author = "Arnold Bolland",
title = "Pogotowie gospodarcze Polski : materjały dla życia gospodarczego, zebrane pod kątem widzenia odcięcia Polski od dowozu z zagranicy : wytyczne ogólne",
journal = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 2, 5-6",
pages = "1-6",
year = "1927",
url = {https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356816},
}
34
@article{artUEK:2168335921,
author = "Arnold Bolland",
title = "Cele i drogi Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie",
journal = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 2, 3-4",
pages = "1-7",
year = "1927",
url = {https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356815},
}
35
@article{artUEK:2168306913,
author = "Arnold Bolland",
title = "Kierunek technologiczny w wykształceniu gospodarczem",
journal = "Ilustrowany Kurier Codzienny",
number = "24 września",
pages = "1-3",
year = "1927",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=2658},
}
36
@article{artUEK:2168335929,
author = "Arnold Bolland",
title = "Kierunek technologiczny w wykształceniu gospodarczem : wykształcenie techniczne kluczem dla zrozumienia współczesnego rozwoju gospodarczego - Konieczność łączenia umysłowości technicznej i gospodarczej - O racjonalne zużytkowanie twórczości technicznej",
journal = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 2, 9-10",
pages = "5-7",
year = "1927",
url = {https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356818},
}
37
@article{artUEK:2168335885,
author = "Arnold Bolland",
title = "Cele, metody i wykonywanie zadań Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie",
journal = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 1, 1-2",
pages = "2-6",
year = "1926",
url = {https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356809},
}
38
@article{artUEK:2168335891,
author = "Arnold Bolland",
title = "Sprawozdanie z działalności pracowni towaroznawczej seminarjum towaroznawczego i seminarjum z incjatywy handlowo-przemysłowej Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie za rok naukowy 1925/26",
journal = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 1, 5-6",
pages = "13-30",
year = "1926",
url = {https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356811},
}
39
@article{artUEK:2168335883,
author = "Arnold Bolland",
title = "Akademickie uczelnie handlowe zagranicą",
journal = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 1, 9-10",
pages = "1-27",
year = "1926",
url = {https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356813},
}
40
@article{artUEK:2168335897,
author = "Arnold Bolland",
title = "Znaczenie badawczych prac towaroznawczych dla życia gospodarczego",
journal = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 1, 7-8",
pages = "9-10",
year = "1926",
}
41
@misc{varUEK:2168335893,
author = "Arnold Bolland",
title = "Przemówienie dyrektora Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie przez Dra Bollanda podczas uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod gmach Wyższego Studjum Handlowego dnia 16 czerwca 1926",
booktitle = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 1, 5-6",
pages = "3-4",
year = "1926",
url = {https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356811},
}
42
@article{artUEK:2168335895,
author = "Arnold Bolland",
title = "Wyjście z chaosu gospodarczego",
journal = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 1, 3-4",
pages = "4-12",
year = "1926",
url = {https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356810},
}
43
@article{artUEK:2168335887,
author = "Arnold Bolland",
title = "Przyczynki do gospodarczej poprawy Rzeczypospolitej",
journal = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 1, 1-2",
pages = "3",
year = "1926",
url = {https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356809},
}
44
@book{monUEK:2168335875,
author = "Arnold Bolland",
title = "Towaroznawstwo szczegółowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Handlowa",
year = "1925",
}
45
@book{ksiUEK:2168306921,
author = "Arnold Bolland",
title = "O Instytucie Towaroznawczym w Krakowie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Gebethner i Wolff",
year = "1925",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000221001},
}
46
@book{monUEK:2168306951,
author = "Arnold Bolland and J. Krygowski",
title = "Len (włókno)",
adress = "Kraków",
publisher = "nakł. Akademji Handlowej",
year = "1924",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=2387},
issn = "",
}
47
@book{ksiUEK:2168306917,
author = "Arnold Bolland",
title = "Myśli o nauce towaroznawstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Gebethner i Wolff",
year = "1924",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000002391},
}
48
@book{podUEK:2168322091,
author = "Arnold Bolland",
title = "Towaroznawstwo",
adress = "Wrszawa-Kraków",
publisher = "Księg. J. Czernecki",
year = "1923",
edition = "Wyd. 6",
}
49
@book{ksiUEK:2168335139,
author = "Arnold Bolland",
title = "W sprawie współdziałania społeczeństwa dla pracy naukowej (odczyt urządzony staraniem kółka chemików U. U. J. dnia 29 maja 1923)",
adress = "Warszawa",
publisher = "Gebethner i Wolff",
year = "1923",
url = {},
}
50
@misc{varUEK:2168335123,
author = "Arnold Bolland",
title = "O mikro-dawkowaniu w mikro-analizie miareczkowej",
adress = "Lwów",
publisher = "s.n.",
year = "1923",
url = {},
}
51
@book{monUEK:2168322083,
author = "Arnold Bolland",
title = "Mikrochemja",
adress = "Warszawa-Kraków",
publisher = "Księgarnia J. Czerneckiego",
year = "1923",
edition = "Wyd. 2",
}
52
@inbook{fksUEK:2168306931,
author = "Arnold Bolland",
title = "O mikroanalizie optycznej z zakresu związków metali",
booktitle = "Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Wydział III Matematyczno-Przyrodniczy. T. 1, z. 9",
pages = "407-436",
adress = "Lwów",
publisher = "nakł. Towarzystwa Naukowego",
year = "1922",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=7137},
}
53
@misc{varUEK:2168335125,
author = "Arnold Bolland",
title = "O oznaczaniu miedzi w konserwach",
adress = "Lwów",
publisher = "s.n.",
year = "1922",
url = {},
}
54
@article{artUEK:2168306929,
author = "Arnold Bolland",
title = "O mikro-wolumenometrze",
journal = "Roczniki Chemji",
number = "T. 1",
pages = "147-156",
year = "1921",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000002850},
}
55
@book{podUEK:2168322089,
author = "Arnold Bolland",
title = "Towaroznawstwo",
adress = "Kraków",
publisher = "Księg. J. Czernecki",
year = "1921",
edition = "Wyd. 3",
}
56
@book{ksiUEK:2168322113,
author = "Arnold Bolland",
title = "W sprawie kształcenia nauczycieli towaroznawstwa",
adress = "Poznań",
publisher = "Kupiec Tow.",
year = "1921",
url = {},
}
57
@book{podUEK:2168322111,
author = "Arnold Bolland and Bronisław Duchowicz",
title = "Chemja organiczna w zakresie potrzeb wyższych klas szkół średnich",
adress = "Warszawa-Kraków",
publisher = "Księg. J. Czerneckiego",
year = "1920",
edition = "Wyd. 3",
}
58
@article{artUEK:2168306927,
author = "Arnold Bolland",
title = "O indykatorach zapachowych w analizie miareczkowej",
journal = "Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie",
number = "t. 59 dział A",
pages = "43-54",
year = "1920",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1800003472},
}
59
@book{podUEK:2168335149,
author = "Arnold Bolland and Bronisław Duchowicz",
title = "Chemja organiczna w zakresie potrzeb wyższych klas szkół średnich",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "nakł. Księgarni J. Czerneckiego",
year = "1920",
url = {},
edition = "Wyd. 4.",
}
60
@article{artUEK:2168306941,
author = "Arnold Bolland",
title = "Rèactions microchimiques de l'acide thiosulfurique",
journal = "Comptes Rendus des Seances de l'Académie des Sciences",
number = "t. 169",
pages = "651-654",
year = "1919",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1800003687},
}
61
@misc{patUEK:2168335151,
author = "Arnold Bolland and Eduard Hegenbart",
title = "Doppelwandiger Trockenschrank : Österreichische Patentschrift nr 74186",
adress = "S.l.",
publisher = "Kais. Königl. Patentamt.",
year = "1918",
}
62
@book{podUEK:2168322087,
author = "Arnold Bolland",
title = "Towaroznawstwo",
adress = "Kraków",
publisher = "Druk. E. i K. Koziańscy",
year = "1918",
edition = "Wyd. 2",
}
63
@book{ksiUEK:2168306935,
author = "Arnold Bolland",
title = "O pilnych zadaniach handlu polskiego : (przemówienie z powodu rozpoczęcia roku szkolnego 1918/19 na Kursie Abituryentów krakowskiej Akademii handlowej, wygłoszone 2. X. 1918)",
adress = "Kraków",
publisher = "Gebethner i Ska",
year = "1918",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=221111},
}
64
@article{artUEK:2168322109,
author = "Arnold Bolland",
title = "O mikrochemii i jej znaczeniu dla nauki i praktyki",
journal = "Kosmos",
number = "R. 43/44",
pages = "94-107",
year = "1918",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/32915?id=32915},
}
65
@book{monUEK:2168322105,
author = "Arnold Bolland",
title = "Mikrochemja",
adress = "Lwów",
publisher = "Tow. Naucz. Szk. Wyż., Książnica Pol.",
year = "1918",
}
66
@article{artUEK:2168306933,
author = "Arnold Bolland",
title = "O mikrochemii i jej znaczeniu dla nauki i praktyki",
journal = "Kosmos",
number = "R. 42",
pages = "1-14",
adress = "",
year = "1917",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=2655},
}
67
@book{monUEK:2168322101,
author = "Arnold Bolland",
title = "Mikrochemja",
adress = "Lwów",
publisher = "Tow. Naucz. Szk. Wyż., Książnica Pol.",
year = "1917",
}
68
@book{ksiUEK:2168322099,
author = "Arnold Bolland",
title = "O szkolnictwie handlowem w Galicyi",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Handlowa",
year = "1916",
url = {http://polona.pl/item/71515149#http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=2385},
issn = "",
}
69
@book{ksiUEK:2168306903,
author = "Arnold Bolland",
title = "Co produkuje Galicya, a co Królestwo Polskie",
adress = "Kraków",
publisher = "nakładem Centralnego Biura Wydawnictw N.K.N.",
year = "1916",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=4314},
issn = "",
}
70
@misc{varUEK:2168335153,
author = "Arnold Bolland and A. Krausz",
title = "Über die Anwendbarkeit von Trockenhefe für die Untersuchung von Harnzucker",
adress = "Cöthen",
publisher = "Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem",
year = "1915",
url = {},
}
71
@book{podUEK:2168306937,
author = "Arnold Bolland",
title = "Podręcznik towaroznawstwa dla szkół handlowych",
adress = "Kraków",
publisher = "nakł. autora : Gebethner i Spółka",
year = "1914",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=43140},
}
72
@book{ksiUEK:2168306909,
author = "Arnold Bolland",
title = "Kakao",
adress = "Kraków",
publisher = "Gebethner i Spółka",
year = "1914",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1800003463},
issn = "",
}
73
@book{ksiUEK:2168306919,
author = "Arnold Bolland",
title = "Mąka kostna i nawozy pokrewne",
adress = "Kraków",
publisher = "nakł. autora",
year = "1914",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=2531},
issn = "",
}
74
@book{ksiUEK:2168335131,
author = "Arnold Bolland",
title = "Saletra chilijska",
adress = "Kraków",
publisher = "nakł. autora",
year = "1914",
url = {},
issn = "",
}
75
@book{ksiUEK:2168335135,
author = "Arnold Bolland",
title = "Superfosfaty",
adress = "Kraków",
publisher = "nakł. autora",
year = "1914",
url = {},
issn = "",
}
76
@book{ksiUEK:2168306911,
author = "Arnold Bolland",
title = "Kawa",
adress = "Kraków",
publisher = "nakł. autora",
year = "1913",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=591},
issn = "",
}
77
@book{ksiUEK:2168306905,
author = "Arnold Bolland",
title = "Herbata",
adress = "Kraków",
publisher = "Gebethner i Spółka",
year = "1913",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=590},
issn = "",
}
78
@book{ksiUEK:2168335143,
author = "Arnold Bolland",
title = "Żużle i mączka Thomasa",
adress = "Kraków",
publisher = "nakł. autora",
year = "1913",
url = {},
issn = "",
}
79
@book{podUEK:2168322097,
author = "Bronisław Duchowicz and Arnold Bolland",
title = "Chemia organiczna dla klas wyższych szkół realnych i gimnazyów ralnych z 22 rycinami w tekście",
adress = "Lwów",
publisher = "nakł. Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych",
year = "1912",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
80
@book{ksiUEK:2168306939,
author = "Arnold Bolland",
title = "Proste sposoby badania towarów",
adress = "Kraków",
publisher = "G. Gebethner i Spółka",
year = "1912",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1800003468},
}
81
@article{artUEK:2168322095,
author = "Arnold Bolland",
title = "O znaczeniu współczynników załamania światła ciał krystalicznych przez zanurzanie ich w cieczach wskaźnikowych ze stanowiska praktyki analitycznej",
journal = "Kosmos",
number = "35",
pages = "513-516",
year = "1910",
url = {http://polona.pl/item/67857818},
}
82
@book{podUEK:2168322085,
author = "Arnold Bolland",
title = "Towaroznawstwo",
adress = "Kraków",
publisher = "nakł. Red. Kupca Polskiego ",
year = "1910",
url = {},
}
83
@book{monUEK:2168306901,
author = "Arnold Bolland",
title = "Chemia sądowa",
adress = "Tarnopol",
publisher = "Księg. A. Bruggera",
year = "1910",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1800003504},
}
84
@misc{varUEK:2168335119,
author = "Arnold Bolland",
title = "Mikrochemische Studien",
adress = "S.l.",
publisher = "s.n.",
year = "1910",
url = {},
}
85
@misc{varUEK:2168335121,
author = "Arnold Bolland",
title = "Mikrochemische Studien",
adress = "S.l.",
publisher = "s.n.",
year = "1910",
url = {},
}
86
@article{artUEK:2168322073,
author = "Arnold Bolland",
title = "Studya mikrochemiczne",
journal = "Chemik Polski",
number = "t. 9, 1",
pages = "1-11",
year = "1909",
url = {http://cybra.lodz.pl/dlibra/publication/168/edition/227/content},
}
87
@article{artUEK:2168322077,
author = "Arnold Bolland",
title = "Studya mikrochemiczne",
journal = "Chemik Polski",
number = "t. 9, 5",
pages = "103-108",
year = "1909",
url = {http://cybra.lodz.pl/dlibra/publication/172/edition/235/content},
}
88
@article{artUEK:2168322075,
author = "Arnold Bolland",
title = "Studya mikrochemiczne",
journal = "Chemik Polski",
number = "t. 9, 2",
pages = "27-33",
year = "1909",
url = {http://cybra.lodz.pl/dlibra/publication/169/edition/229/content},
}
89
@article{artUEK:2168322067,
author = "Arnold Bolland",
title = "Studya mikrochemiczne",
journal = "Chemik Polski",
number = "t. 9, 4",
pages = "80-84",
year = "1909",
url = {http://cybra.lodz.pl/dlibra/publication/171/edition/233/content},
}
90
@article{artUEK:2168322071,
author = "Arnold Bolland",
title = "Studya mikrochemiczne",
journal = "Chemik Polski",
number = "t. 9, 3",
pages = "52-59",
year = "1909",
url = {http://cybra.lodz.pl/dlibra/publication/170/edition/231/content},
}
91
@article{artUEK:2168322079,
author = "Arnold Bolland",
title = "Studya mikrochemiczne",
journal = "Chemik Polski",
number = "t. 9, 8",
pages = "176-181",
year = "1909",
url = {http://cybra.lodz.pl/dlibra/publication/175/edition/241/content},
}
92
@article{artUEK:2168322069,
author = "Arnold Bolland",
title = "Studya mikrochemiczne",
journal = "Chemik Polski",
number = "t. 9, 7",
pages = "151-156",
year = "1909",
url = {http://cybra.lodz.pl/dlibra/publication/174/edition/239/content},
}
93
@book{ksiUEK:2168335133,
author = "Arnold Bolland",
title = "Studya mikrochemiczne : rzecz przyjęta przez Wydział mat.-przyrod. Akad. Umiejętności w Wiedniu na posiedz. z d. 9 lipca 1908 r. w poczet publikacyi Akademii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Druk. Naukowa",
year = "1909",
url = {},
}
94
@misc{varUEK:2168335117,
author = "Arnold Bolland",
title = "Mikrochemische Studien",
adress = "S.l.",
publisher = "s.n.",
year = "1908",
url = {},
}
95
@misc{patUEK:2168339373,
author = "Stanisław Pilat and Arnold Bolland and Adolf Selcer",
title = "Verfahren zur Verwertung der bei der Raffinierung von Erdöl oder verwandten Stoffen erhaltenen Abfallschwefelsäure : Österreichische Patentschrift nr 31595",
adress = "S.l.",
publisher = "Kais. Königl. Patentamt.",
year = "1908",
}
96
@book{monUEK:2168306947,
author = "Arnold Bolland",
title = "Über die Aloinreaktion des Oxyhämoglobins",
adress = "Cracovie",
publisher = "Academia Litterarum Cracoviensis",
year = "1907",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1800003467},
}
97
@article{artUEK:2168306925,
author = "Arnold Bolland",
title = "O gwajakowej reakcyi oksyhemoglobiny",
journal = "Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie",
number = "t. 47 seria A.",
pages = "21-42",
year = "1907",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=2849},
}
98
@article{artUEK:2168306923,
author = "Arnold Bolland",
title = "O aloinowej reakcyi oksyhemoglobiny",
journal = "Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie",
number = "t. 47 seria A.",
pages = "85-90",
year = "1907",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1800003466},
}
99
@article{artUEK:2168322065,
author = "Arnold Bolland",
title = "Analiza powietrza w salach szkolnych c.k. wyższej szkoły realnej w Tarnopolu",
journal = "Muzeum",
number = "t. 1",
pages = "514-519",
year = "1907",
}
100
@book{podUEK:2168316481,
author = "Arnold Bolland and Bronisław Duchowicz",
title = "Chemia organiczna w zastosowaniu do potrzeb klasy VI szkół realnych",
adress = "Lwów",
publisher = "nakł. Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych",
year = "1906",
}
101
@book{podUEK:2168316477,
author = "Arnold Bolland",
title = "Zarys chemii organicznej dla klasy VI szkół realnych",
adress = "Lwów",
publisher = "Księgarnia Polska B. Połonieckiego",
year = "1905",
}
102
@misc{rscUEK:2168306945,
author = "Arnold Bolland",
title = "Zasady stereochemii",
adress = "Lwów",
publisher = "1 Druk. Związkowa",
year = "1904",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1800003476},
}