Publications of the selected author
1

Title:
Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu, 2022
Physical description:
159 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Książka sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/D/HS4/01659
ISBN:
978-83-8102-573-7
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168363930
monograph
2

Title:
Rola dochodów gospodarstw domowych w kształtowaniu oczekiwanej premii edukacyjnej
Source:
Trzydzieści lat transformacji / red. nauk. Jacek Pietrucha, Jolanta Pasionek - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2021, s. 30-41
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-706-1 ; 978-83-7875-707-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356310
chapter in monograph
3

Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
Attitudes of Future Employees towards Automation on the Example of Students of Cracow Universities
Source:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 5458-5468. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Research program:
Research conducted in a frame of financial contribution provided to the Cracow University of Economics for maintenance of the research potential.
ISBN:
978-0-9998551-7-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168360068
chapter in conference materials
4

Title:
The Quality of Selected Municipal Services During the Covid-19 Pandemic in the Opinion of Students of Cracow Universities = Jakość wybranych usług publicznych w dobie epidemii Covid-19 w opinii studentów krakowskich uczelni
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - vol. 78, nr 3 (2021) , s. 92-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168359648
article
5

Title:
Kapitał ludzki i innowacje a nierówności dochodowe w Polsce w XXI wieku
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021
Physical description:
136 s.: il. kolor.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-834-6
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168356010
monograph
6

Title:
Cyfryzacja i rynek pracy [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021
Physical description:
91 s.: il.
Series:
(Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 7/2021)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168358040
report
7

Author:
Title:
Uwarunkowania popytowe procesów innowacyjnych w sektorze publicznym
Source:
Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 180-189 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7789-596-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340127
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Conference:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Title:
Demand Conditions of Innovative Processes in the Public Sector
Source:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 33. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Access mode:
Nr:
2168340217
varia
9

Title:
Niedostosowania instytucjonalne i co dalej?
Source:
Kurier UEK2017. - nr 4 (74), s. 46-47
Access mode:
Nr:
2168344140
varia
10

Author:
Title:
Osiągnięcia i porażki w modernizacji technologicznej polskiej gospodarki
Source:
Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 63-105 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19209-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168316783
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu, 2016
Physical description:
159 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Książka sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/D/HS4/01659
ISBN:
978-83-7556-722-9
Nr:
2168307221
monograph
12

Author:
Title:
Innovations and Their Diffusion Versus CSR Practices
Source:
New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link / eds.: Linda O'Riordan, Piotr Zmuda, Stefan Heinemann - Wiesbaden: Springer Gabler, 2015, s. 109-125. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(FOM-Edition)
Research program:
The chapter was prepared within a framework of research project financed by the National Science Centre of Poland, contract no. DEC-2011/03/D/HS4/01659
ISBN:
978-3-658-06793-9 ; 978-3-658-06794-6
Nr:
2168296683
chapter in monograph
13

Author:
Dariusz Firszt , Łukasz Jabłoński , Paweł Merło , Izabela Oleksiewicz , Anna Ostrowska-Dankiewicz , Monika Pasternak-Malicka , Agnieszka Stanowicka , Kinga Stępień
Title:
Bezpieczeństwo ekonomiczne w aspekcie zagrożeń współczesnego świata = Economic Security in the Aspect of the Modern World Threats
Publisher address:
Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2015
Physical description:
126, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz., summ.,
ISBN:
978-83-7934-005-7
Nr:
2168296605
monograph
14

Author:
Title:
Dyfuzja innowacji i konwergencja technologiczna
Source:
Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej / red. nauk. Łukasz JABŁOŃSKI - Warszawa: CedeWu.pl, 2015, s. 45-64 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-777-9
Nr:
2168305671
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Michał Gabriel Woźniak , Łukasz Jabłoński , Elżbieta Soszyńska , Dariusz Firszt , Teresa Bal-Woźniak
Title:
Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2015
Physical description:
290 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-208-2213-7
Nr:
2168303123
monograph
16

Title:
Katedra Ekonomii Stosowanej doczekała się doktora honoris causa po jedenastu latach istnienia
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2015. - nr 6 (67), s. 17-19
Access mode:
Nr:
2168298959
voice in discussion / interview
17

Author:
Title:
Bariery dyfuzji innowacji polskiej gospodarki w świetle koncepcji zintegrowanego rozwoju
Source:
W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu2014, s. 48-71 - Bibliogr.
Signature:
NP-1468/Magazyn
Nr:
2168301937
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Author:
Title:
Postęp technologiczny jako element zintegrowanego rozwoju polskiej gospodarki = Technological Change as Part of the Integrated Development of the Polish Economy
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 1 (37) (2014) , s. 258-275. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2013 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168282915
article
19

Title:
Integrowanie rozwoju poprzez konwergencję realną i technologiczną : doświadczenia Polski i wnioski dla Ukrainy = Integration of Development throughout Real and Technological Convergence in Unified Europe : Experience of Poland and Conclusions for the Ukraine
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 34 (2013) , s. 7-24. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278997
article
20

Title:
The Evolution of Poland's Economic Model
Source:
Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs = Конвергенція та дивергенція в Європі : польський і український кейси : монографія / scientific ed. Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kyiv: KNEU, 2013, s. 181-313
ISBN:
978-966-483-711-8
Access mode:
Nr:
2168298907
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Title:
Wspieramy Ukrainę w jej dążeniach do UE!
Source:
Kurier UEK2013. - nr 4 (56), s. 26
Access mode:
Nr:
2168280123
varia
22

Author:
Title:
Rola modernizacji technologicznej w zintegrowanym rozwoju gospodarki Polski
Source:
W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu2013, s. 55-72 - Bibliogr.
Signature:
NP-1360/Magazyn
Nr:
2168289627
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Author:
Title:
Polska potrzebuje zintegrowanego rozwoju
Source:
Kurier UEK2013. - nr 4 (56), s. 27
Access mode:
Nr:
2168280125
varia
24

Author:
Title:
Poland on its Way to Knowledge-based Economy
Source:
Selected Issues of Economic Modernisation : a Central-East European Perspective / ed. by Łukasz JABŁOŃSKI, Marius D. Gavriletea - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2013, s. 97-107. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-42-6
Nr:
2168251750
chapter in monograph
See main document
25

Author:
Title:
Dyfuzja innowacji
Source:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK - Wyd. 1 - 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 117-146 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17277-0
Nr:
2168242820
chapter in monograph
See main document
26

Author:
Title:
Jak poluzować pętlę zadłużenia publicznego?
Source:
Kurier UEK. - nr 7 (52) (2012) , s. 10-11
Access mode:
Nr:
2168346128
unreviewed article
27

Author:
Title:
Domykanie luki technologicznej a perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce
Source:
Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK2012, s. 55-79 - Bibliogr.
Signature:
NP-1425/Magazyn
Nr:
2168275739
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Author:
Title:
Dyfuzja innowacji
Source:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 117-146 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16827-8 ; 978-83-01-16829-2
Nr:
2168239168
chapter in monograph
See main document
29

Author:
Title:
Uwarunkowania dyfuzji innowacji w gospodarce Polski
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
229 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-218
Nr:
2168234420
doctoral dissertation
30

Author:
Title:
Uwarunkowania dyfuzji innowacji w polskiej gospodarce
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu.Pl, 2012
Physical description:
199 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-515-7
Nr:
2168252642
monograph
31

Author:
Title:
Rola transferu technologii w polskiej gospodarce w świetle założeń strategii lizbońskiej = The Role of the Transfer of Technology in the Polish Economy in the Light of Lisbon Strategy Goals
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 867 (2011) , s. 67-81. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227574
article
32

Author:
Title:
Ekonomiczna burza mózgów - działamy już dekadę!
Source:
Konferencje w 2011 roku2011
Access mode:
Nr:
2168278943
varia
33

Title:
Zmiany strukturalne w polskiej gospodarce. Doświadczenia transformacji oraz perspektywy wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej = Structural Changes in the Polish Economy - Transformation Experiences and Perspectives Brought About by EU Membership
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 867 (2011) , s. s. 101-123. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227576
article
34

Author:
Title:
Dyfuzja innowacji jako źródło wyzwań i zagrożeń dla polskiej gospodarki
Source:
Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki Polski / kier. Michał Gabriel WOŹNIAK2011, s. 59-81 - Bibliogr.
Signature:
NP-1054/Magazyn
Nr:
2168262410
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Author:
Title:
Perspektywy modernizacji gospodarki Polski poprzez dyfuzję innowacji = Perspectives on Poland's Economic Modernisation Through the Diffusion of Innovation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 859 (2011) , s. 117-134. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218796
article
36

Author:
Title:
Ekonomiczna burza mózgów - działamy już dekadę!
Source:
Kurier UEK2011. - nr 6 (45), s. 46-47
Access mode:
Nr:
2168275391
varia
37

Author:
Title:
Międzynarodowy transfer technologii a modernizacja polskiej gospodarki = International Transfer of Technology and Modernisation of the Polish Economy
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 18 (2011) , s. 195-207. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222688
article
38

Title:
Polityka edukacyjna w Polsce jako element procesu inwestycji w kapitał ludzki. Aspekty ilościowe i jakościowe = Quantitative and Qualitative Aspects of Education Policy in Poland as an Element of Investing in Human Capital
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 839 (2010) , s. 25-52. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53243
article
39

Author:
Title:
Perspektywy wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki w warunkach integracji z Unią Europejską = The Prospects for Growing Innovation in the Polish Economy and its Integration into the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 839 (2010) , s. 99-116. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53242
article
40

Author:
Title:
Niwelacja luki technologicznej względem krajów rozwiniętych jako jeden z wymiarów modernizacji polskiej gospodarki = Limiting the Technological Gap as a Dimension of Polish Economy Modernization
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 16 (2010) , s. 225-233. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165738552
article
41

Title:
Restrukturizacìâ ekonomìki
Source:
Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kiiv: KNEU, 2010, s. 270-289
ISBN:
978-966-483-339-1
Nr:
2168336621
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Konwergencja gospodarcza Polski i Ukrainy, czyli jak daleko Ukrainie do UE
Source:
Wybrane problemy integracji europejskiej / red. Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński, Adriana Zabłocka - Sopot: Uniwersytet Gdański, 2009, s. 275-286 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-018-4
Nr:
2165163336
chapter in monograph
43

Title:
Ewolucja modelu gospodarczego w Polsce
Source:
Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Viktor Ivanovych Chuzhykov, Dmytro Grygorovyh Lukianenko - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009, s. 165-288
ISBN:
978-83-927790-2-5
Nr:
2168302651
chapter in monograph
See main document
44

Author:
Teresa Bal-Woźniak , Margaryta Grygorivna Boiko , Dariusz Firszt , Andriy Ivanovych Goncharuk , Larysa Mykhailivna Gopkolo , Oleg Havrylyshyn , Ilnyckyy Denys Oleksandrovych , Łukasz Jabłoński , Iryna Sergiyivna Kaleniuk , Ewa Kaliszuk , Jerzy Kleer , Nadiya Anatoliyivna Mykula , Anatoliy Mykhailovych Poruchnyk , Volodymyr Sawchuk , Kinga Stępień , Yaroslava Mykhailivna Stolyarchuk , Tomasz Tokarski , Tetyana Mykhailivna Tsygankova , Michał Gabriel Woźniak
Title:
Mechanizmy i instrumenty konwergencji gospodarek narodowych Polski i Ukrainy
Source:
Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Viktor Ivanovych Chuzhykov, Dmytro Grygorovyh Lukianenko - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009, s. 387-649
ISBN:
978-83-927790-2-5
Nr:
2168302657
chapter in monograph
See main document
45

Author:
Title:
Instytucjonalne uwarunkowania innowacyjności gospodarki = Institutional Conditions of Innovative Activity
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 15 (2009) , s. 75-93. - Tytuł numeru: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : uwarunkowania instytucjonalne - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50493
article
46

Title:
Katedra Ekonomii Stosowanej
Source:
Kurier UEK. - nr 8 (32) (2009) , s. 36-37
Access mode:
Nr:
2168274495
unreviewed article
47

Author:
Title:
Technologia i nie tylko : czyli o potrzebie kompleksowej modernizacji polskiej gospodarki
Source:
Kurier UEK2009. - nr 8 (32), s. 40-41
Access mode:
Nr:
2168274597
varia
48

Author:
Title:
Instytucjonalne uwarunkowania innowacyjności polskiej gospodarki
Source:
Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji ekonomicznej / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK2009, s. 22-40 - Bibliogr.
Signature:
NP-1303/Magazyn
Nr:
2166677896
chapter in unpublished scientific work
See main document
49

Author:
Title:
Perspektywy wzrostu innowacyjności, dyfuzji technologii oraz podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki w warunkach integracji z UE
Source:
Kapitał intelektualny i dyfuzja technologii w procesach konwergencji gospodarki Polski do wysokorozwiniętych krajów świata / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK2008, s. 7-32 - Bibliogr.
Signature:
NP-1240/Magazyn
Nr:
2164864871
chapter in unpublished scientific work
See main document
50

Author:
Title:
Transfer technologii jako narzędzie realizacji celów Strategii Lizbońskiej w Polsce = Technology Transfer as a Tool for Realization of the Lisbon Strategy
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 13 (2008) , s. 337-348. - Tytuł numeru: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
50527
article
51

Author:
Title:
Czy Ukraina podąży śladami Polski?
Source:
Kurier UEK2008. - nr 8 (24), s. 12-13
Access mode:
Nr:
2168278941
varia
52

Author:
Title:
Kapitał ludzki jako determinanta innowacyjności gospodarki = Human Capital as a Determinant of Innovation in an Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 786 (2008) , s. 69-83. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50396
article
53

Title:
Przemiany strukturalne i technologiczne a sytuacja na rynku pracy w Polsce = Structural and Technological Changes and the Situation on the Labour Market in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 786 (2008) , s. 101-122. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50397
article
54

Title:
Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju nowoczesnych sektorów w gospodarce Polski = The Importance of Foreign Direct Investment for the Development of Modern Sectors in the Polish Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 741 (2007) , s. 81-102. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51045
article
55

Title:
Po co Bóg stworzył ekonomię?
Source:
Kurier UEK2007. - nr 7 (15), s. 18-20
Nr:
2168347784
varia
56

Author:
Title:
Mechanizmy i narzędzia transferu technologii w gospodarce Polski w świetle założeń Strategii Lizbońskiej
Source:
Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych : gospodarka Polski w świetle założeń strategii lizbońskiej / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK2007, s. 31-57 - Bibliogr.
Signature:
NP-1183/Magazyn
Nr:
2168286019
chapter in unpublished scientific work
See main document
57

Author:
Title:
Międzynarodowy transfer technologii jako narzędzie budowania gospodarki opartej na wiedzy = International Technology Transfer as an Instrument for Building a Knowledge-based Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 741 (2007) , s. 103-117. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51044
article
58

Author:
Title:
Znaczenie rynku papierów komercyjnych w gospodarce Polski = The Importance of the Commercial Papers Market in the Polish Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 707 (2006) , s. 111-128. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52942
article
59

Author:
Title:
Międzynarodowy transfer technologii a innowacyjność polskiej gospodarki
Source:
Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Katedra Mikroekonomii.Uniwersytet Szczeciński, 2006, s. 60-69 - Bibliogr.
Series:
(Library of Economics & Competition Policy)
ISBN:
83-60065-71-3
Nr:
2165819512
chapter in monograph
60

Author:
Title:
Rozwój potencjału technologicznego polskiej gospodarki jako wyzwanie globalizacji = Development of Technological Capability of Polish Economy as the Challenge of the Globalization
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 9 (2006) , s. 61-71. - Tytuł numeru: Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Nr:
2166541935
article
61

Title:
Osiągnięcia w zakresie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego z perspektywy ekonomii stosowanej = Achievements in Measuring Human and Intellectual Capital from the Perspective of Applied Economics Achievements in Measuring Human and Intellectual Capital from the Perspective of Applied Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 707 (2006) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52941
article
62

Author:
Title:
Diagnoza procesu inwestycji w kapitał ludzki w Polsce : aspekty ilościowe i jakościowe
Source:
Inwestycje w kapitał ludzki a nierówności społeczne w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK2006, s. 92-124
Research program:
55/KES/1/2006/S/314
Signature:
NP-1098/Magazyn
Nr:
2168326849
chapter in unpublished scientific work
See main document
63

Author:
Title:
Kapitał ludzki jako czynnik kreowania innowacji
Source:
Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK2005, s. 105-145
Signature:
NP-1035/Magazyn
Nr:
2168251190
chapter in unpublished scientific work
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Konwergencja Polski z krajami rozwiniętymi w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
90 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
23/KES/1/2010/S/536
Signature:
NP-1024/Magazyn
Nr:
2168317869
unpublished scientific work
1
Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami / Dariusz FIRSZT, Łukasz JABŁOŃSKI. - Wyd. 2. - Warszawa : CeDeWu, 2022. - 159 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-573-7
2
Rola dochodów gospodarstw domowych w kształtowaniu oczekiwanej premii edukacyjnej / Jakub BARTAK, Dariusz FIRSZT // W: Trzydzieści lat transformacji / red. nauk. Jacek Pietrucha, Jolanta Pasionek. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2021. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 30-41. - ISBN 978-83-7875-706-1 ; 978-83-7875-707-8
3
Attitudes of Future Employees towards Automation on the Example of Students of Cracow Universities / Janusz CZEKAJ, Dariusz FIRSZT, Marek JABŁOŃSKI // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 5458-5468. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/attitudes-of-future-employees-towards-automation-on-the-example-of-students-of-cracow-universities/Wstęp:
4
The Quality of Selected Municipal Services During the Covid-19 Pandemic in the Opinion of Students of Cracow Universities = Jakość wybranych usług publicznych w dobie epidemii Covid-19 w opinii studentów krakowskich uczelni / Jakub BARTAK, Dariusz FIRSZT, Marek JABŁOŃSKI, Łukasz JABŁOŃSKI // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - vol. 78, nr 3 (2021), s. 92-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/385/412. - ISSN 0867-8898
5
Kapitał ludzki i innowacje a nierówności dochodowe w Polsce w XXI wieku / Jakub BARTAK, Dariusz FIRSZT, Łukasz JABŁOŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - 136 s. : il. kolor. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-834-6
6
Cyfryzacja i rynek pracy [on-line] / Małgorzata ĆWIEK, Marek ĆWIKLICKI, Dariusz FIRSZT, Marek JABŁOŃSKI, Norbert LAURISZ, Agnieszka PACUT, Mariusz SOŁTYSIK. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021. - 91 s. : il. - Bibliogr. - Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 7/2021. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/07/25_Cyfryzacja-i-rynek-pracy.pdf
7
Uwarunkowania popytowe procesów innowacyjnych w sektorze publicznym / Dariusz FIRSZT // W: Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 180-189. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-596-2
8
Demand Conditions of Innovative Processes in the Public Sector / Dariusz FIRSZT // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 33. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
9
Niedostosowania instytucjonalne i co dalej? / Dariusz FIRSZT, Jakub Bartak // Kurier UEK. - nr 4 (74) (2017), s. 46-47. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/46. - ISSN 1689-7757
10
Osiągnięcia i porażki w modernizacji technologicznej polskiej gospodarki / Dariusz FIRSZT // W: Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 63-105. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19209-9
11
Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami / Dariusz FIRSZT, Łukasz JABŁOŃSKI. - Warszawa : CeDeWu, 2016. - 159 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-722-9
12
Innovations and Their Diffusion Versus CSR Practices / Dariusz FIRSZT // W: New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link / eds.: Linda O'Riordan, Piotr Zmuda, Stefan Heinemann. - Wiesbaden: Springer Gabler, 2015. - (FOM-Edition). - S. 109-125. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-658-06793-9 ; 978-3-658-06794-6
13
Bezpieczeństwo ekonomiczne w aspekcie zagrożeń współczesnego świata = Economic Security in the Aspect of the Modern World Threats / Dariusz FIRSZT, Łukasz JABŁOŃSKI, Paweł Merło, Izabela Oleksiewicz, Anna Ostrowska-Dankiewicz, Monika Pasternak-Malicka, Agnieszka Stanowicka, Kinga Stępień. - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2015. - 126, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7934-005-7
14
Dyfuzja innowacji i konwergencja technologiczna / Dariusz FIRSZT // W: Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej / red. nauk. Łukasz JABŁOŃSKI. - Warszawa: CedeWu.pl, 2015. - S. 45-64. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-777-9
15
Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa / Michał Gabriel WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI, Elżbieta Soszyńska, Dariusz FIRSZT, Teresa Bal-Woźniak. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2015. - 290 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-208-2213-7
16
Katedra Ekonomii Stosowanej doczekała się doktora honoris causa po jedenastu latach istnienia / Michał Gabriel WOŹNIAK ; wywiad przepr. Dariusz FIRSZT // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 17-19. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-7757
17
Bariery dyfuzji innowacji polskiej gospodarki w świetle koncepcji zintegrowanego rozwoju / D. FIRSZT // W: W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu. - (2014), s. 48-71. - Bibliogr.
18
Postęp technologiczny jako element zintegrowanego rozwoju polskiej gospodarki = Technological Change as Part of the Integrated Development of the Polish Economy / Dariusz FIRSZT // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (37) (2014), s. 258-275. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2013 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/6/25/c7d9f34d63342b5ca3136caccd450adb/13%20Firszt%20D.pdf. - ISSN 1898-5084
19
Integrowanie rozwoju poprzez konwergencję realną i technologiczną : doświadczenia Polski i wnioski dla Ukrainy = Integration of Development throughout Real and Technological Convergence in Unified Europe : Experience of Poland and Conclusions for the Ukraine / Dariusz FIRSZT, Łukasz JABŁOŃSKI, Michał G. WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 34 (2013), s. 7-24. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/2/19/047bf4d378c4ebc6872f6de366178110/01.pdf. - ISSN 1898-5084
20
The Evolution of Poland's Economic Model / Michał Gabriel WOŹNIAK, Ryszard BOLONEK, Dariusz FIRSZT // W: Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs = Конвергенція та дивергенція в Європі : польський і український кейси : монографія / scientific ed. Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kyiv: KNEU, 2013. - S. 181-313. - ISBN 978-966-483-711-8. - Pełny tekst: https://ssrn.com/abstract=2426344
21
Wspieramy Ukrainę w jej dążeniach do UE! / Dariusz FIRSZT // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 26. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
22
Rola modernizacji technologicznej w zintegrowanym rozwoju gospodarki Polski / Dariusz FIRSZT // W: W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu. - (2013), s. 55-72. - Bibliogr.
23
Polska potrzebuje zintegrowanego rozwoju / Dariusz FIRSZT // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 27. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
24
Poland on its Way to Knowledge-based Economy / Dariusz FIRSZT // W: Selected Issues of Economic Modernisation : a Central-East European Perspective / ed. by Łukasz JABŁOŃSKI, Marius D. Gavriletea. - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2013. - S. 97-107. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-42-6
25
Dyfuzja innowacji / Dariusz FIRSZT // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK. - Wyd. 1 - 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 117-146. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17277-0
26
Jak poluzować pętlę zadłużenia publicznego? / Dariusz FIRSZT // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 7 (52) (2012), s. 10-11. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012. - ISSN 1689-7757
27
Domykanie luki technologicznej a perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce / D. FIRSZT // W: Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2012), s. 55-79. - Bibliogr.
28
Dyfuzja innowacji / Dariusz FIRSZT // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 117-146. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16827-8 ; 978-83-01-16829-2
29
Uwarunkowania dyfuzji innowacji w gospodarce Polski / Dariusz FIRSZT ; Promotor: Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków, 2012. - 229 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002568
30
Uwarunkowania dyfuzji innowacji w polskiej gospodarce / Dariusz FIRSZT. - Warszawa: CeDeWu.Pl, 2012. - 199 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-515-7
31
Rola transferu technologii w polskiej gospodarce w świetle założeń strategii lizbońskiej = The Role of the Transfer of Technology in the Polish Economy in the Light of Lisbon Strategy Goals / Dariusz FIRSZT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 867 (2011), s. 67-81. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198493. - ISSN 1898-6447
32
Ekonomiczna burza mózgów - działamy już dekadę! / Dariusz FIRSZT // W: Konferencje w 2011 roku [on-line]. - (2011)1 ekran. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/nauka/sprawozdania-z-konferencji/2011/ekonomiczna-burza-mozgow-dzialamy-juz-dekade
33
Zmiany strukturalne w polskiej gospodarce. Doświadczenia transformacji oraz perspektywy wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej = Structural Changes in the Polish Economy - Transformation Experiences and Perspectives Brought About by EU Membership / Ryszarda BOLONEK, Dariusz FIRSZT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 867 (2011), s. s. 101-123. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198501. - ISSN 1898-6447
34
Dyfuzja innowacji jako źródło wyzwań i zagrożeń dla polskiej gospodarki / D. FIRSZT // W: Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki Polski / kier. Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2011), s. 59-81. - Bibliogr.
35
Perspektywy modernizacji gospodarki Polski poprzez dyfuzję innowacji = Perspectives on Poland's Economic Modernisation Through the Diffusion of Innovation / Dariusz FIRSZT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011), s. 117-134. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189717. - ISSN 1898-6447
36
Ekonomiczna burza mózgów - działamy już dekadę! / Dariusz FIRSZT // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (45) (2011), s. 46-47. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www. - ISSN 1689-7757
37
Międzynarodowy transfer technologii a modernizacja polskiej gospodarki = International Transfer of Technology and Modernisation of the Polish Economy / Dariusz FIRSZT // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 18 (2011), s. 195-207. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt18/15.pdf. - ISSN 1898-5084
38
Polityka edukacyjna w Polsce jako element procesu inwestycji w kapitał ludzki. Aspekty ilościowe i jakościowe = Quantitative and Qualitative Aspects of Education Policy in Poland as an Element of Investing in Human Capital / Ryszard BOLONEK, Dariusz FIRSZT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 839 (2010), s. 25-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170725944. - ISSN 1898-6447
39
Perspektywy wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki w warunkach integracji z Unią Europejską = The Prospects for Growing Innovation in the Polish Economy and its Integration into the European Union / Dariusz FIRSZT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 839 (2010), s. 99-116. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170726220. - ISSN 1898-6447
40
Niwelacja luki technologicznej względem krajów rozwiniętych jako jeden z wymiarów modernizacji polskiej gospodarki = Limiting the Technological Gap as a Dimension of Polish Economy Modernization / Dariusz FIRSZT // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 16 (2010), s. 225-233. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/17.pdf. - ISSN 1898-5084
41
Restrukturizacìâ ekonomìki / Ryszarda BOLONEK, Dariusz FIRSZT // W: Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kiiv: KNEU, 2010. - S. 270-289. - ISBN 978-966-483-339-1
42
Konwergencja gospodarcza Polski i Ukrainy, czyli jak daleko Ukrainie do UE / Michał Gabriel WOŹNIAK, Dariusz FIRSZT, Łukasz JABŁOŃSKI // W: Wybrane problemy integracji europejskiej / red. Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński, Adriana Zabłocka. - Sopot: Uniwersytet Gdański, 2009. - S. 275-286. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-018-4
43
Ewolucja modelu gospodarczego w Polsce / Ryszarda BOLONEK, Dariusz FIRSZT, Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Viktor Ivanovych Chuzhykov, Dmytro Grygorovyh Lukianenko. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009. - S. 165-288. - ISBN 978-83-927790-2-5
44
Mechanizmy i instrumenty konwergencji gospodarek narodowych Polski i Ukrainy / Teresa Bal-Woźniak, Margaryta Grygorivna Boiko, Dariusz FIRSZT, Andriy Ivanovych Goncharuk, Larysa Mykhailivna Gopkolo, Oleg Havrylyshyn, Ilnyckyy Denys Oleksandrovych, Łukasz JABŁOŃSKI, Iryna Sergiyivna Kaleniuk, Ewa Kaliszuk, Jerzy Kleer, Nadiya Anatoliyivna Mykula, Anatoliy Mykhailovych Poruchnyk, Volodymyr Sawchuk, Kinga Stępień, Yaroslava Mykhailivna Stolyarchuk, Tomasz Tokarski, Tetyana Mykhailivna Tsygankova, Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Viktor Ivanovych Chuzhykov, Dmytro Grygorovyh Lukianenko. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009. - S. 387-649. - ISBN 978-83-927790-2-5
45
Instytucjonalne uwarunkowania innowacyjności gospodarki = Institutional Conditions of Innovative Activity / Dariusz FIRSZT // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 15 (2009), s. 75-93. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : uwarunkowania instytucjonalne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt15/06.pdf. - ISSN 1898-5084
46
Katedra Ekonomii Stosowanej / Michał Gabriel WOŹNIAK, Dariusz FIRSZT // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009), s. 36-37. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009. - ISSN 1689-7757
47
Technologia i nie tylko : czyli o potrzebie kompleksowej modernizacji polskiej gospodarki / Dariusz FIRSZT // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009), s. 40-41. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009. - ISSN 1689-7757
48
Instytucjonalne uwarunkowania innowacyjności polskiej gospodarki / Dariusz FIRSZT // W: Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji ekonomicznej / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2009), s. 22-40. - Bibliogr.
49
Perspektywy wzrostu innowacyjności, dyfuzji technologii oraz podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki w warunkach integracji z UE / D. FIRSZT // W: Kapitał intelektualny i dyfuzja technologii w procesach konwergencji gospodarki Polski do wysokorozwiniętych krajów świata / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2008), s. 7-32. - Bibliogr.
50
Transfer technologii jako narzędzie realizacji celów Strategii Lizbońskiej w Polsce = Technology Transfer as a Tool for Realization of the Lisbon Strategy / Dariusz FIRSZT // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 13 (2008), s. 337-348. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt13/29.pdf. - ISSN 1898-5084
51
Czy Ukraina podąży śladami Polski? / Dariusz FIRSZT // Kurier UEK. - nr 8 (24) (2008), s. 12-13. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_24_2008. - ISSN 1689-7757
52
Kapitał ludzki jako determinanta innowacyjności gospodarki = Human Capital as a Determinant of Innovation in an Economy / Dariusz FIRSZT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 786 (2008), s. 69-83. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162357736. - ISSN 1898-6447
53
Przemiany strukturalne i technologiczne a sytuacja na rynku pracy w Polsce = Structural and Technological Changes and the Situation on the Labour Market in Poland / Ryszarda BOLONEK, Dariusz FIRSZT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 786 (2008), s. 101-122. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162357901. - ISSN 1898-6447
54
Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju nowoczesnych sektorów w gospodarce Polski = The Importance of Foreign Direct Investment for the Development of Modern Sectors in the Polish Economy / Ryszarda BOLONEK, Dariusz FIRSZT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 741 (2007), s. 81-102. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/134709293. - ISSN 0208-7944
55
Po co Bóg stworzył ekonomię? / Łukasz JABŁOŃSKI, Dariusz FIRSZT // Kurier UEK. - nr 7 (15) (2007), s. 18-20. - ISSN 1689-7757
56
Mechanizmy i narzędzia transferu technologii w gospodarce Polski w świetle założeń Strategii Lizbońskiej / Dariusz FIRSZT // W: Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych : gospodarka Polski w świetle założeń strategii lizbońskiej / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2007), s. 31-57. - Bibliogr.
57
Międzynarodowy transfer technologii jako narzędzie budowania gospodarki opartej na wiedzy = International Technology Transfer as an Instrument for Building a Knowledge-based Economy / Dariusz FIRSZT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 741 (2007), s. 103-117. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/134718364. - ISSN 0208-7944
58
Znaczenie rynku papierów komercyjnych w gospodarce Polski = The Importance of the Commercial Papers Market in the Polish Economy / Dariusz FIRSZT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 707 (2006), s. 111-128. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/122513034. - ISSN 0208-7944
59
Międzynarodowy transfer technologii a innowacyjność polskiej gospodarki / Dariusz FIRSZT // W: Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy / red. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Katedra Mikroekonomii.Uniwersytet Szczeciński, 2006. - (Library of Economics & Competition Policy). - S. 60-69. - Bibliogr. - ISBN 83-60065-71-3
60
Rozwój potencjału technologicznego polskiej gospodarki jako wyzwanie globalizacji = Development of Technological Capability of Polish Economy as the Challenge of the Globalization / Dariusz FIRSZT // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 9 (2006), s. 61-71. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/11/13/50fcf833e00108606787e3a19e54bb4e/03_firszt.pdf. - ISSN 1898-5084
61
Osiągnięcia w zakresie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego z perspektywy ekonomii stosowanej = Achievements in Measuring Human and Intellectual Capital from the Perspective of Applied Economics Achievements in Measuring Human and Intellectual Capital from the Perspective of Applied Economics / Ryszard BOLONEK, Dariusz FIRSZT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 707 (2006), s. 5-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/122403500. - ISSN 0208-7944
62
Diagnoza procesu inwestycji w kapitał ludzki w Polsce : aspekty ilościowe i jakościowe / D. FIRSZT // W: Inwestycje w kapitał ludzki a nierówności społeczne w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2006), s. 92-124
63
Kapitał ludzki jako czynnik kreowania innowacji / D. FIRSZT // W: Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2005), s. 105-145
64
Konwergencja Polski z krajami rozwiniętymi w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego / zespół: Michał Gabriel WOŹNIAK (kierownik tematu), Ryszarda BOLONEK, Dariusz FIRSZT, Łukasz JABŁOŃSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 90 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Firszt D., Jabłoński Ł., (2022), Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami, Wyd. 2Warszawa : CeDeWu, 159 s.
2
Bartak J., Firszt D., (2021), Rola dochodów gospodarstw domowych w kształtowaniu oczekiwanej premii edukacyjnej. [W:] Pietrucha J., Pasionek J. (red.), Trzydzieści lat transformacji, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 30-41.
3
Czekaj J., Firszt D., Jabłoński M., (2021), Attitudes of Future Employees towards Automation on the Example of Students of Cracow Universities. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 5458-5468.
4
Bartak J., Firszt D., Jabłoński M., Jabłoński Ł., (2021), The Quality of Selected Municipal Services During the Covid-19 Pandemic in the Opinion of Students of Cracow Universities, "Ekonomia i Środowisko", vol. 78, nr 3, s. 92-105; https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/385/412
5
Bartak J., Firszt D., Jabłoński Ł., (2021), Kapitał ludzki i innowacje a nierówności dochodowe w Polsce w XXI wieku, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 136 s.
6
Ćwiek M., Ćwiklicki M., Firszt D., Jabłoński M., Laurisz N., Pacut A., Sołtysik M., (2021), Cyfryzacja i rynek pracy, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 91 s.
7
Firszt D., (2019), Uwarunkowania popytowe procesów innowacyjnych w sektorze publicznym. [W:] CHOLEWA-WÓJCIK A., KAWECKA A. (red.), Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 180-189.
8
Firszt D., (2019), Demand Conditions of Innovative Processes in the Public Sector. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 33.
9
Firszt D., Bartak J., (2017), Niedostosowania instytucjonalne i co dalej?, "Kurier UEK", nr 4 (74), s. 46-47; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/46
10
Firszt D., (2017), Osiągnięcia i porażki w modernizacji technologicznej polskiej gospodarki. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 63-105.
11
Firszt D., Jabłoński Ł., (2016), Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami, Warszawa : CeDeWu, 159 s.
12
Firszt D., (2015), Innovations and Their Diffusion Versus CSR Practices. [W:] O'Riordan L., Zmuda P., Heinemann S. (red.), New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link, Wiesbaden : Springer Gabler, s. 109-125.
13
Firszt D., Jabłoński Ł., Merło P., Oleksiewicz I., Ostrowska-Dankiewicz A., Pasternak-Malicka M., Stanowicka A., Stępień K., (2015), Bezpieczeństwo ekonomiczne w aspekcie zagrożeń współczesnego świata, Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 126, [1] s.
14
Firszt D., (2015), Dyfuzja innowacji i konwergencja technologiczna. [W:] Jabłoński Ł. (red.), Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej, Warszawa : CedeWu.pl, s. 45-64.
15
Woźniak M., Jabłoński Ł., Soszyńska E., Firszt D., Bal-Woźniak T., (2015), Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 290 s.
16
Woźniak M., Firszt D., (2015), Katedra Ekonomii Stosowanej doczekała się doktora honoris causa po jedenastu latach istnienia, "Kurier UEK", nr 6 (67), s. 17-19; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small
17
Firszt D., (2014), Bariery dyfuzji innowacji polskiej gospodarki w świetle koncepcji zintegrowanego rozwoju. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju, s. 48-71.
18
Firszt D., (2014), Postęp technologiczny jako element zintegrowanego rozwoju polskiej gospodarki, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (37), s. 258-275; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/6/25/c7d9f34d63342b5ca3136caccd450adb/13%20Firszt%20D.pdf
19
Firszt D., Jabłoński Ł., Woźniak M., (2013), Integrowanie rozwoju poprzez konwergencję realną i technologiczną : doświadczenia Polski i wnioski dla Ukrainy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 34, s. 7-24; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/2/19/047bf4d378c4ebc6872f6de366178110/01.pdf
20
Woźniak M., Bolonek R., Firszt D., (2013), The Evolution of Poland's Economic Model. [W:] Lukianenko , Chuzhykov V., WOŹNIAK (red.), Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs, Kyiv : KNEU, s. 181-313.
21
Firszt D., (2013), Wspieramy Ukrainę w jej dążeniach do UE!, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 26; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
22
Firszt D., (2013), Rola modernizacji technologicznej w zintegrowanym rozwoju gospodarki Polski. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju, s. 55-72.
23
Firszt D., (2013), Polska potrzebuje zintegrowanego rozwoju, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 27; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
24
Firszt D., (2013), Poland on its Way to Knowledge-based Economy. [W:] Jabłoński Ł., Gavriletea M. (red.), Selected Issues of Economic Modernisation: a Central-East European Perspective, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, s. 97-107.
25
Firszt D., (2012), Dyfuzja innowacji. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, T. 2, Modernizacja, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 117-146.
26
Firszt D., (2012), Jak poluzować pętlę zadłużenia publicznego?, "Kurier UEK", nr 7 (52), s. 10-11; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012
27
Firszt D., (2012), Domykanie luki technologicznej a perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski, s. 55-79.
28
Firszt D., (2012), Dyfuzja innowacji. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, T. 2, Modernizacja, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 117-146.
29
Firszt D., (2012), Uwarunkowania dyfuzji innowacji w gospodarce Polski, Prom. Woźniak M., Kraków : , 229 k.
30
Firszt D., (2012), Uwarunkowania dyfuzji innowacji w polskiej gospodarce, Warszawa : CeDeWu.Pl, 199 s.
31
Firszt D., (2011), Rola transferu technologii w polskiej gospodarce w świetle założeń strategii lizbońskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 867, s. 67-81; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198493
32
Firszt D., (2011), Ekonomiczna burza mózgów - działamy już dekadę!. [W:] Konferencje w 2011 roku [on-line].
33
Bolonek R., Firszt D., (2011), Zmiany strukturalne w polskiej gospodarce. Doświadczenia transformacji oraz perspektywy wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 867, s. s. 101-123; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198501
34
Firszt D., (2011), Dyfuzja innowacji jako źródło wyzwań i zagrożeń dla polskiej gospodarki. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki Polski, s. 59-81.
35
Firszt D., (2011), Perspektywy modernizacji gospodarki Polski poprzez dyfuzję innowacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 859, s. 117-134; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189717
36
Firszt D., (2011), Ekonomiczna burza mózgów - działamy już dekadę!, "Kurier UEK", nr 6 (45), s. 46-47; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www
37
Firszt D., (2011), Międzynarodowy transfer technologii a modernizacja polskiej gospodarki, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 18, s. 195-207; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt18/15.pdf
38
Bolonek R., Firszt D., (2010), Polityka edukacyjna w Polsce jako element procesu inwestycji w kapitał ludzki. Aspekty ilościowe i jakościowe, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 839, s. 25-52; https://bazekon.uek.krakow.pl/170725944
39
Firszt D., (2010), Perspektywy wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki w warunkach integracji z Unią Europejską, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 839, s. 99-116; https://bazekon.uek.krakow.pl/170726220
40
Firszt D., (2010), Niwelacja luki technologicznej względem krajów rozwiniętych jako jeden z wymiarów modernizacji polskiej gospodarki, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 16, s. 225-233; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/17.pdf
41
Bolonek R., Firszt D., (2010), Restrukturizacìâ ekonomìki. [W:] Luk'ânenko D., Čužikov V., Woźniak M. (red.), Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ, Kiiv : KNEU, s. 270-289.
42
Woźniak M., Firszt D., Jabłoński Ł., (2009), Konwergencja gospodarcza Polski i Ukrainy, czyli jak daleko Ukrainie do UE. [W:] Stępniak A., Umiński S., Zabłocka A. (red.), Wybrane problemy integracji europejskiej, Sopot : Uniwersytet Gdański, s. 275-286.
43
Bolonek R., Firszt D., Woźniak M., (2009), Ewolucja modelu gospodarczego w Polsce. [W:] Woźniak M., Chuzhykov V., Lukianenko D. (red.), Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 165-288.
44
Bal-Woźniak T., Grygorivna Boiko M., Firszt D., Ivanovych Goncharuk A., Mykhailivna Gopkolo L., Havrylyshyn O., Oleksandrovych I., Jabłoński Ł., Sergiyivna Kaleniuk I., Kaliszuk E., Kleer J., Anatoliyivna Mykula N., Mykhailovych Poruchnyk A., Sawchuk V., Stępień K., Mykhailivna Stolyarchuk Y., Tokarski T., Mykhailivna Tsygankova T., Woźniak M., (2009), Mechanizmy i instrumenty konwergencji gospodarek narodowych Polski i Ukrainy. [W:] Woźniak M., Chuzhykov V., Lukianenko D. (red.), Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 387-649.
45
Firszt D., (2009), Instytucjonalne uwarunkowania innowacyjności gospodarki, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 15, s. 75-93; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt15/06.pdf
46
Woźniak M., Firszt D., (2009), Katedra Ekonomii Stosowanej, "Kurier UEK", nr 8 (32), s. 36-37; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009
47
Firszt D., (2009), Technologia i nie tylko : czyli o potrzebie kompleksowej modernizacji polskiej gospodarki, "Kurier UEK", nr 8 (32), s. 40-41; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009
48
Firszt D., (2009), Instytucjonalne uwarunkowania innowacyjności polskiej gospodarki. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji ekonomicznej, s. 22-40.
49
Firszt D., (2008), Perspektywy wzrostu innowacyjności, dyfuzji technologii oraz podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki w warunkach integracji z UE. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), Kapitał intelektualny i dyfuzja technologii w procesach konwergencji gospodarki Polski do wysokorozwiniętych krajów świata, s. 7-32.
50
Firszt D., (2008), Transfer technologii jako narzędzie realizacji celów Strategii Lizbońskiej w Polsce, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 13, s. 337-348; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt13/29.pdf
51
Firszt D., (2008), Czy Ukraina podąży śladami Polski?, "Kurier UEK", nr 8 (24), s. 12-13; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_24_2008
52
Firszt D., (2008), Kapitał ludzki jako determinanta innowacyjności gospodarki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 786, s. 69-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/162357736
53
Bolonek R., Firszt D., (2008), Przemiany strukturalne i technologiczne a sytuacja na rynku pracy w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 786, s. 101-122; https://bazekon.uek.krakow.pl/162357901
54
Bolonek R., Firszt D., (2007), Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju nowoczesnych sektorów w gospodarce Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 741, s. 81-102; https://bazekon.uek.krakow.pl/134709293
55
Jabłoński Ł., Firszt D., (2007), Po co Bóg stworzył ekonomię?, "Kurier UEK", nr 7 (15), s. 18-20.
56
Firszt D., (2007), Mechanizmy i narzędzia transferu technologii w gospodarce Polski w świetle założeń Strategii Lizbońskiej. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych : gospodarka Polski w świetle założeń strategii lizbońskiej, s. 31-57.
57
Firszt D., (2007), Międzynarodowy transfer technologii jako narzędzie budowania gospodarki opartej na wiedzy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 741, s. 103-117; https://bazekon.uek.krakow.pl/134718364
58
Firszt D., (2006), Znaczenie rynku papierów komercyjnych w gospodarce Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 707, s. 111-128; https://bazekon.uek.krakow.pl/122513034
59
Firszt D., (2006), Międzynarodowy transfer technologii a innowacyjność polskiej gospodarki. [W:] Kopycińska D. (red.), Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Szczecin : Katedra Mikroekonomii.Uniwersytet Szczeciński, s. 60-69.
60
Firszt D., (2006), Rozwój potencjału technologicznego polskiej gospodarki jako wyzwanie globalizacji, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 9, s. 61-71; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/11/13/50fcf833e00108606787e3a19e54bb4e/03_firszt.pdf
61
Bolonek R., Firszt D., (2006), Osiągnięcia w zakresie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego z perspektywy ekonomii stosowanej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 707, s. 5-23; https://bazekon.uek.krakow.pl/122403500
62
Firszt D., (2006), Diagnoza procesu inwestycji w kapitał ludzki w Polsce : aspekty ilościowe i jakościowe. [W:] Michał Gabriel WOŹNIAK (kierownik tematu), Inwestycje w kapitał ludzki a nierówności społeczne w Polsce, s. 92-124.
63
Firszt D., (2005), Kapitał ludzki jako czynnik kreowania innowacji. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce, s. 105-145.
64
Woźniak M., Bolonek R., Firszt D., Jabłoński Ł., (2004), Konwergencja Polski z krajami rozwiniętymi w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego, Woźniak M. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 90 k.
1
@book{UEK:2168363930,
author = "Dariusz Firszt and Łukasz Jabłoński",
title = "Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2022",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-8102-573-7",
}
2
@inbook{UEK:2168356310,
author = "Jakub Bartak and Dariusz Firszt",
title = "Rola dochodów gospodarstw domowych w kształtowaniu oczekiwanej premii edukacyjnej",
booktitle = "Trzydzieści lat transformacji",
pages = "30-41",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-706-1 ; 978-83-7875-707-8",
}
3
@inbook{UEK:2168360068,
author = "Janusz Czekaj and Dariusz Firszt and Marek Jabłoński",
title = "Attitudes of Future Employees towards Automation on the Example of Students of Cracow Universities",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "5458-5468",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
4
@article{UEK:2168359648,
author = "Jakub Bartak and Dariusz Firszt and Marek Jabłoński and Łukasz Jabłoński",
title = "The Quality of Selected Municipal Services During the Covid-19 Pandemic in the Opinion of Students of Cracow Universities",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "vol. 78, 3",
pages = "92-105",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.34659/2021/3/22},
url = {https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/385/412},
}
5
@book{UEK:2168356010,
author = "Jakub Bartak and Dariusz Firszt and Łukasz Jabłoński",
title = "Kapitał ludzki i innowacje a nierówności dochodowe w Polsce w XXI wieku",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
isbn = "978-83-7252-834-6",
}
6
@misc{UEK:2168358040,
author = "Małgorzata Ćwiek and Marek Ćwiklicki and Dariusz Firszt and Marek Jabłoński and Norbert Laurisz and Agnieszka Pacut and Mariusz Sołtysik",
title = "Cyfryzacja i rynek pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2021",
url = {https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/07/25_Cyfryzacja-i-rynek-pracy.pdf},
issn = "",
}
7
@inbook{UEK:2168340127,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Uwarunkowania popytowe procesów innowacyjnych w sektorze publicznym",
booktitle = "Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości",
pages = "180-189",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-596-2",
}
8
@misc{UEK:2168340217,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Demand Conditions of Innovative Processes in the Public Sector",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "33",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
9
@misc{UEK:2168344140,
author = "Dariusz Firszt and Jakub Bartak",
title = "Niedostosowania instytucjonalne i co dalej?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (74)",
pages = "46-47",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/46},
}
10
@inbook{UEK:2168316783,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Osiągnięcia i porażki w modernizacji technologicznej polskiej gospodarki",
booktitle = "Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju",
pages = "63-105",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19209-9",
}
11
@book{UEK:2168307221,
author = "Dariusz Firszt and Łukasz Jabłoński",
title = "Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-722-9",
}
12
@inbook{UEK:2168296683,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Innovations and Their Diffusion Versus CSR Practices",
booktitle = "New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link",
pages = "109-125",
adress = "Wiesbaden",
publisher = "Springer Gabler",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-06794-6_6},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-3-658-06793-9 ; 978-3-658-06794-6",
}
13
@book{UEK:2168296605,
author = "Dariusz Firszt and Łukasz Jabłoński and Paweł Merło and Izabela Oleksiewicz and Anna Ostrowska-Dankiewicz and Monika Pasternak-Malicka and Agnieszka Stanowicka and Kinga Stępień",
title = "Bezpieczeństwo ekonomiczne w aspekcie zagrożeń współczesnego świata",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza",
year = "2015",
isbn = "978-83-7934-005-7",
}
14
@inbook{UEK:2168305671,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Dyfuzja innowacji i konwergencja technologiczna",
booktitle = "Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej",
pages = "45-64",
adress = "Warszawa",
publisher = "CedeWu.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-777-9",
}
15
@book{UEK:2168303123,
author = "Michał Gabriel Woźniak and Łukasz Jabłoński and Elżbieta Soszyńska and Dariusz Firszt and Teresa Bal-Woźniak",
title = "Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.",
year = "2015",
isbn = "978-83-208-2213-7",
}
16
@misc{UEK:2168298959,
author = "Michał Gabriel Woźniak and Dariusz Firszt",
title = "Katedra Ekonomii Stosowanej doczekała się doktora honoris causa po jedenastu latach istnienia",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (67)",
pages = "17-19",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small},
}
17
@unpublished{UEK:2168301937,
author = "D. Firszt",
title = "Bariery dyfuzji innowacji polskiej gospodarki w świetle koncepcji zintegrowanego rozwoju",
booktitle = "W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju",
pages = "48-71",
year = "2014",
}
18
@article{UEK:2168282915,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Postęp technologiczny jako element zintegrowanego rozwoju polskiej gospodarki",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (37)",
pages = "258-275",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/6/25/c7d9f34d63342b5ca3136caccd450adb/13%20Firszt%20D.pdf},
}
19
@article{UEK:2168278997,
author = "Dariusz Firszt and Łukasz Jabłoński and Michał G. Woźniak",
title = "Integrowanie rozwoju poprzez konwergencję realną i technologiczną : doświadczenia Polski i wnioski dla Ukrainy",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 34",
pages = "7-24",
adress = "",
year = "2013",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/2/19/047bf4d378c4ebc6872f6de366178110/01.pdf},
}
20
@inbook{UEK:2168298907,
author = "Michał Gabriel Woźniak and Ryszarda Bolonek and Dariusz Firszt",
title = "The Evolution of Poland's Economic Model",
booktitle = "Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs",
pages = "181-313",
adress = "Kyiv",
publisher = "KNEU",
year = "2013",
url = {https://ssrn.com/abstract=2426344},
isbn = "978-966-483-711-8",
}
21
@misc{UEK:2168280123,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Wspieramy Ukrainę w jej dążeniach do UE!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "26",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk},
}
22
@unpublished{UEK:2168289627,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Rola modernizacji technologicznej w zintegrowanym rozwoju gospodarki Polski",
booktitle = "W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju",
pages = "55-72",
year = "2013",
}
23
@misc{UEK:2168280125,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Polska potrzebuje zintegrowanego rozwoju",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "27",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk},
}
24
@inbook{UEK:2168251750,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Poland on its Way to Knowledge-based Economy",
booktitle = "Selected Issues of Economic Modernisation : a Central-East European Perspective",
pages = "97-107",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-42-6",
}
25
@inbook{UEK:2168242820,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Dyfuzja innowacji",
booktitle = "Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja ",
pages = "117-146",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1 - 1 dodr.",
isbn = "978-83-01-17277-0",
}
26
@article{UEK:2168346128,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Jak poluzować pętlę zadłużenia publicznego?",
journal = "Kurier UEK",
number = "7 (52)",
pages = "10-11",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012},
}
27
@unpublished{UEK:2168275739,
author = "D. Firszt",
title = "Domykanie luki technologicznej a perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce",
booktitle = "Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski",
pages = "55-79",
year = "2012",
}
28
@inbook{UEK:2168239168,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Dyfuzja innowacji",
booktitle = "Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja ",
pages = "117-146",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
isbn = "978-83-01-16827-8 ; 978-83-01-16829-2",
}
29
@unpublished{UEK:2168234420,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Uwarunkowania dyfuzji innowacji w gospodarce Polski",
adress = "Kraków",
year = "2012",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002568},
}
30
@book{UEK:2168252642,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Uwarunkowania dyfuzji innowacji w polskiej gospodarce",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.Pl",
year = "2012",
isbn = "978-83-7556-515-7",
}
31
@article{UEK:2168227574,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Rola transferu technologii w polskiej gospodarce w świetle założeń strategii lizbońskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "867",
pages = "67-81",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171198493},
}
32
@misc{UEK:2168278943,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Ekonomiczna burza mózgów - działamy już dekadę!",
booktitle = "Konferencje w 2011 roku",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://www.ur.edu.pl/nauka/sprawozdania-z-konferencji/2011/ekonomiczna-burza-mozgow-dzialamy-juz-dekade},
}
33
@article{UEK:2168227576,
author = "Ryszarda Bolonek and Dariusz Firszt",
title = "Zmiany strukturalne w polskiej gospodarce. Doświadczenia transformacji oraz perspektywy wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "867",
pages = "s. 101-123",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171198501},
}
34
@unpublished{UEK:2168262410,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Dyfuzja innowacji jako źródło wyzwań i zagrożeń dla polskiej gospodarki",
booktitle = "Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki Polski",
pages = "59-81",
year = "2011",
}
35
@article{UEK:2168218796,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Perspektywy modernizacji gospodarki Polski poprzez dyfuzję innowacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "859",
pages = "117-134",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189717},
}
36
@misc{UEK:2168275391,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Ekonomiczna burza mózgów - działamy już dekadę!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (45)",
pages = "46-47",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www},
}
37
@article{UEK:2168222688,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Międzynarodowy transfer technologii a modernizacja polskiej gospodarki",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 18",
pages = "195-207",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt18/15.pdf},
}
38
@article{UEK:53243,
author = "Ryszarda Bolonek and Dariusz Firszt",
title = "Polityka edukacyjna w Polsce jako element procesu inwestycji w kapitał ludzki. Aspekty ilościowe i jakościowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "839",
pages = "25-52",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170725944},
}
39
@article{UEK:53242,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Perspektywy wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki w warunkach integracji z Unią Europejską",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "839",
pages = "99-116",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170726220},
}
40
@article{UEK:2165738552,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Niwelacja luki technologicznej względem krajów rozwiniętych jako jeden z wymiarów modernizacji polskiej gospodarki",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 16",
pages = "225-233",
year = "2010",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/17.pdf},
}
41
@inbook{UEK:2168336621,
author = "Ryszarda Bolonek and Dariusz Firszt",
title = "Restrukturizacìâ ekonomìki",
booktitle = "Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ",
pages = "270-289",
adress = "Kiiv",
publisher = "KNEU",
year = "2010",
isbn = "978-966-483-339-1",
}
42
@inbook{UEK:2165163336,
author = "Michał Gabriel Woźniak and Dariusz Firszt and Łukasz Jabłoński",
title = "Konwergencja gospodarcza Polski i Ukrainy, czyli jak daleko Ukrainie do UE",
booktitle = "Wybrane problemy integracji europejskiej",
pages = "275-286",
adress = "Sopot",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2009",
isbn = "978-83-7531-018-4",
}
43
@inbook{UEK:2168302651,
author = "Ryszarda Bolonek and Dariusz Firszt and Michał Gabriel Woźniak",
title = "Ewolucja modelu gospodarczego w Polsce",
booktitle = "Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina",
pages = "165-288",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-2-5",
}
44
@inbook{UEK:2168302657,
author = "Teresa Bal-Woźniak and Margaryta Grygorivna Boiko and Dariusz Firszt and Andriy Ivanovych Goncharuk and Larysa Mykhailivna Gopkolo and Oleg Havrylyshyn and Ilnyckyy Denys Oleksandrovych and Łukasz Jabłoński and Iryna Sergiyivna Kaleniuk and Ewa Kaliszuk and Jerzy Kleer and Nadiya Anatoliyivna Mykula and Anatoliy Mykhailovych Poruchnyk and Volodymyr Sawchuk and Kinga Stępień and Yaroslava Mykhailivna Stolyarchuk and Tomasz Tokarski and Tetyana Mykhailivna Tsygankova and Michał Gabriel Woźniak",
title = "Mechanizmy i instrumenty konwergencji gospodarek narodowych Polski i Ukrainy",
booktitle = "Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina",
pages = "387-649",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-2-5",
}
45
@article{UEK:50493,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Instytucjonalne uwarunkowania innowacyjności gospodarki",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 15",
pages = "75-93",
adress = "",
year = "2009",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt15/06.pdf},
}
46
@article{UEK:2168274495,
author = "Michał Gabriel Woźniak and Dariusz Firszt",
title = "Katedra Ekonomii Stosowanej",
journal = "Kurier UEK",
number = "8 (32)",
pages = "36-37",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009},
}
47
@misc{UEK:2168274597,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Technologia i nie tylko : czyli o potrzebie kompleksowej modernizacji polskiej gospodarki",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "8 (32)",
pages = "40-41",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009},
}
48
@unpublished{UEK:2166677896,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Instytucjonalne uwarunkowania innowacyjności polskiej gospodarki",
booktitle = "Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji ekonomicznej",
pages = "22-40",
year = "2009",
}
49
@unpublished{UEK:2164864871,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Perspektywy wzrostu innowacyjności, dyfuzji technologii oraz podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki w warunkach integracji z UE",
booktitle = "Kapitał intelektualny i dyfuzja technologii w procesach konwergencji gospodarki Polski do wysokorozwiniętych krajów świata",
pages = "7-32",
year = "2008",
}
50
@article{UEK:50527,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Transfer technologii jako narzędzie realizacji celów Strategii Lizbońskiej w Polsce",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 13",
pages = "337-348",
year = "2008",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt13/29.pdf},
}
51
@misc{UEK:2168278941,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Czy Ukraina podąży śladami Polski?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "8 (24)",
pages = "12-13",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_24_2008},
}
52
@article{UEK:50396,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Kapitał ludzki jako determinanta innowacyjności gospodarki",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "786",
pages = "69-83",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162357736},
}
53
@article{UEK:50397,
author = "Ryszarda Bolonek and Dariusz Firszt",
title = "Przemiany strukturalne i technologiczne a sytuacja na rynku pracy w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "786",
pages = "101-122",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162357901},
}
54
@article{UEK:51045,
author = "Ryszarda Bolonek and Dariusz Firszt",
title = "Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju nowoczesnych sektorów w gospodarce Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "741",
pages = "81-102",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/134709293},
}
55
@misc{UEK:2168347784,
author = "Łukasz Jabłoński and Dariusz Firszt",
title = "Po co Bóg stworzył ekonomię?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (15)",
pages = "18-20",
year = "2007",
}
56
@unpublished{UEK:2168286019,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Mechanizmy i narzędzia transferu technologii w gospodarce Polski w świetle założeń Strategii Lizbońskiej",
booktitle = "Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych : gospodarka Polski w świetle założeń strategii lizbońskiej",
pages = "31-57",
year = "2007",
}
57
@article{UEK:51044,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Międzynarodowy transfer technologii jako narzędzie budowania gospodarki opartej na wiedzy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "741",
pages = "103-117",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/134718364},
}
58
@article{UEK:52942,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Znaczenie rynku papierów komercyjnych w gospodarce Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "707",
pages = "111-128",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/122513034},
}
59
@inbook{UEK:2165819512,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Międzynarodowy transfer technologii a innowacyjność polskiej gospodarki",
booktitle = "Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "60-69",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Mikroekonomii.Uniwersytet Szczeciński",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-60065-71-3",
}
60
@article{UEK:2166541935,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Rozwój potencjału technologicznego polskiej gospodarki jako wyzwanie globalizacji",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 9",
pages = "61-71",
year = "2006",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/11/13/50fcf833e00108606787e3a19e54bb4e/03_firszt.pdf},
}
61
@article{UEK:52941,
author = "Ryszarda Bolonek and Dariusz Firszt",
title = "Osiągnięcia w zakresie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego z perspektywy ekonomii stosowanej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "707",
pages = "5-23",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/122403500},
}
62
@unpublished{UEK:2168326849,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Diagnoza procesu inwestycji w kapitał ludzki w Polsce : aspekty ilościowe i jakościowe",
booktitle = "Inwestycje w kapitał ludzki a nierówności społeczne w Polsce",
pages = "92-124",
year = "2006",
}
63
@unpublished{UEK:2168251190,
author = "Dariusz Firszt",
title = "Kapitał ludzki jako czynnik kreowania innowacji",
booktitle = "Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce",
pages = "105-145",
year = "2005",
}
64
@unpublished{UEK:2168317869,
author = "Michał Gabriel Woźniak and Ryszarda Bolonek and Dariusz Firszt and Łukasz Jabłoński",
title = "Konwergencja Polski z krajami rozwiniętymi w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID