Publications of the selected author

Wódz Jacek

Faculty of Production Economics, Institute of Political Economy,

1

Author:
Title:
Badania zjawisk dezorganizacji społecznej i patologii społecznej elementem "systemu wczesnego ostrzegania" : (kilka refleksji socjologicznych) = Investigation of the Manifestations of Social Disorganization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 244 (1987) , s. 93-108. - Rez., summ.
Nr:
2168243478
article
See main document
2

Author:
Title:
Badania nad konsumpcją jako wyraz analiz typu społeczeństwa = Investigations on Consumption as the Expression of the Analyses of Society Model
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 117 (1979) , s. 11-23. - Rez., summ.
Nr:
2168243124
article
See main document
3

Author:
Title:
Socjologia pracy kulturalno-oświatowej : wybrane problemy
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Zaoczne Studium Oświaty i Kultury Dorosłych, 1978
Physical description:
[1], 239, [2] s.; 21 cm
Nr:
2168345772
monograph
4

Author:
Title:
Kultura masowa a młodzież
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 18, nr 1 (1977) , s. 125-127
Access mode:
Nr:
2168349306
review
5

Author:
Title:
O tzw. "prawie do odpowiedzi" (droit de reponse) w radiu i telewizji w Belgii = The "Right of Reply" (droit de reponse) in Belgian Radio and Television
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 18, nr 1 (1977) , s. 103-109. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168349304
article
6

Author:
Title:
Adaptacja do przyszłego zawodu nauczyciela = The Adaptation to Future Teaching Profession
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Physical description:
274 s.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 39)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168339897
monograph
7

Author:
Title:
Socjologia pracy kulturalno-oświatowej : wybrane problemy
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Zaoczne Studium Oświaty i Kultury Dorosłych, 1977
Physical description:
239, [2] s.; 21 cm
Series:
(Biblioteczka Słuchacza Państwowego Zaocznego Studium Oświaty i Kultury Dorosłych)
Nr:
2168345768
monograph
8

Author:
Title:
Propaganda socjologiczna
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 2 (1976) , s. 131-132
Access mode:
Nr:
2168349300
review
9

Author:
Title:
Różnorodność współczesnej kultury
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 3 (1976) , s. 129-130
Access mode:
Nr:
2168349302
review
10

Author:
Title:
Problemy telewizji kablowej w USA
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 16, nr 4 (1975) , s. 127-129
Access mode:
Nr:
2168349298
review
1
Badania zjawisk dezorganizacji społecznej i patologii społecznej elementem "systemu wczesnego ostrzegania" (kilka refleksji socjologicznych) = Investigation of the Manifestations of Social Disorganization / Jacek Wódz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 244 (1987), s. 93-108. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
2
Badania nad konsumpcją jako wyraz analiz typu społeczeństwa = Investigations on Consumption as the Expression of the Analyses of Society Model / Jacek WÓDZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 117 (1979), s. 11-23. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
3
Socjologia pracy kulturalno-oświatowej : wybrane problemy / Jacek WÓDZ. - Warszawa : Państwowe Zaoczne Studium Oświaty i Kultury Dorosłych, 1978. - [1], 239, [2] s. ; 21 cm
4
Kultura masowa a młodzież / Jacek WÓDZ // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 18, nr 1 (1977), s. 125-127. - Rec. pracy: Jeunesse et media. Quatrieme rencontre des chercheurs en communication sociale. Bruxelles, 1975, s. 221. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65887/1977_01.pdf. - ISSN 0555-0025
5
O tzw. "prawie do odpowiedzi" (droit de reponse) w radiu i telewizji w Belgii = The "Right of Reply" (droit de reponse) in Belgian Radio and Television / Jacek WÓDZ // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 18, nr 1 (1977), s. 103-109. - Summ., rez. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65887/1977_01.pdf. - ISSN 0555-0025
6
Adaptacja do przyszłego zawodu nauczyciela = The Adaptation to Future Teaching Profession / Jacek WÓDZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - 274 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 39)
7
Socjologia pracy kulturalno-oświatowej : wybrane problemy / Jacek WÓDZ. - Warszawa : Państwowe Zaoczne Studium Oświaty i Kultury Dorosłych, 1977. - 239, [2] s. ; 21 cm. - (Biblioteczka Słuchacza Państwowego Zaocznego Studium Oświaty i Kultury Dorosłych)
8
Propaganda socjologiczna / Jacek WÓDZ // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 2 (1976), s. 131-132. - Rec. pracy: Ławrowski A., Amerykańska propaganda socjologiczna. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1975, s. 244. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65884/1976_02.pdf. - ISSN 0555-0025
9
Różnorodność współczesnej kultury / Jacek WÓDZ // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 3 (1976), s. 129-130. - Rec. pracy: Javeau C., Haro sur la Culture. Ed. Universite Libre de Bruxelles, serie "Arguments at Documents", Bruxelles 1974, s. 209. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65885/1976_03.pdf. - ISSN 0555-0025
10
Problemy telewizji kablowej w USA / Jacek WÓDZ // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 16, nr 4 (1975), s. 127-129. - Rec. pracy: Seiden M.H., Cable Television USA - an Analysis of Government Policy. Praeger Publishers, New York-Washington-London 1974 (second edition), s. 253. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65882/1975_04.pdf. - ISSN 0555-0025
1
Wódz J., (1987), Badania zjawisk dezorganizacji społecznej i patologii społecznej elementem "systemu wczesnego ostrzegania" (kilka refleksji socjologicznych), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 244, s. 93-108.
2
Wódz J., (1979), Badania nad konsumpcją jako wyraz analiz typu społeczeństwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 117, s. 11-23.
3
Wódz J., (1978), Socjologia pracy kulturalno-oświatowej: wybrane problemy, Warszawa : Państwowe Zaoczne Studium Oświaty i Kultury Dorosłych, [1], 239, [2] s.
4
Wódz J., (1977), Kultura masowa a młodzież, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 18, nr 1, s. 125-127; http://mbc.malopolska.pl/Content/65887/1977_01.pdf
5
Wódz J., (1977), O tzw. "prawie do odpowiedzi" (droit de reponse) w radiu i telewizji w Belgii, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 18, nr 1, s. 103-109; http://mbc.malopolska.pl/Content/65887/1977_01.pdf
6
Wódz J., (1977), Adaptacja do przyszłego zawodu nauczyciela, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 39), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 274 s.
7
Wódz J., (1977), Socjologia pracy kulturalno-oświatowej: wybrane problemy, Warszawa : Państwowe Zaoczne Studium Oświaty i Kultury Dorosłych, 239, [2] s.
8
Wódz J., (1976), Propaganda socjologiczna, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 17, nr 2, s. 131-132; http://mbc.malopolska.pl/Content/65884/1976_02.pdf
9
Wódz J., (1976), Różnorodność współczesnej kultury, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 17, nr 3, s. 129-130; http://mbc.malopolska.pl/Content/65885/1976_03.pdf
10
Wódz J., (1975), Problemy telewizji kablowej w USA, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 16, nr 4, s. 127-129; http://mbc.malopolska.pl/Content/65882/1975_04.pdf
1
@article{UEK:2168243478,
author = "Jacek Wódz",
title = "Badania zjawisk dezorganizacji społecznej i patologii społecznej elementem systemu wczesnego ostrzegania : (kilka refleksji socjologicznych)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "244",
pages = "93-108",
year = "1987",
}
2
@article{UEK:2168243124,
author = "Jacek Wódz",
title = "Badania nad konsumpcją jako wyraz analiz typu społeczeństwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "117",
pages = "11-23",
year = "1979",
}
3
@book{UEK:2168345772,
author = "Jacek Wódz",
title = "Socjologia pracy kulturalno-oświatowej : wybrane problemy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Zaoczne Studium Oświaty i Kultury Dorosłych",
year = "1978",
}
4
@article{UEK:2168349306,
author = "Jacek Wódz",
title = "Kultura masowa a młodzież",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 18, 1",
pages = "125-127",
year = "1977",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65887/1977_01.pdf},
}
5
@article{UEK:2168349304,
author = "Jacek Wódz",
title = "O tzw. prawie do odpowiedzi (droit de reponse) w radiu i telewizji w Belgii",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 18, 1",
pages = "103-109",
year = "1977",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65887/1977_01.pdf},
}
6
@book{UEK:2168339897,
author = "Jacek Wódz",
title = "Adaptacja do przyszłego zawodu nauczyciela",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
issn = "0209-1674",
}
7
@book{UEK:2168345768,
author = "Jacek Wódz",
title = "Socjologia pracy kulturalno-oświatowej : wybrane problemy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Zaoczne Studium Oświaty i Kultury Dorosłych",
year = "1977",
issn = "",
}
8
@article{UEK:2168349300,
author = "Jacek Wódz",
title = "Propaganda socjologiczna",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 17, 2",
pages = "131-132",
year = "1976",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65884/1976_02.pdf},
}
9
@article{UEK:2168349302,
author = "Jacek Wódz",
title = "Różnorodność współczesnej kultury",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 17, 3",
pages = "129-130",
year = "1976",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65885/1976_03.pdf},
}
10
@article{UEK:2168349298,
author = "Jacek Wódz",
title = "Problemy telewizji kablowej w USA",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 16, 4",
pages = "127-129",
year = "1975",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65882/1975_04.pdf},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID