Publications of the selected author
1

Title:
Regulacje ekonomiczne jako instrument interwencjonizmu państwowego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej / red. Ewa ŚLĘZAK, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, Michał MICHOROWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021, s. 85-93
ISBN:
978-83-7252-850-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358888
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Zawodność rynku w teorii i praktyce
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
Physical description:
222 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Wydanie książki zostało dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji na badania statutowe przyznane Katedrze Mikroekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
ISBN:
978-83-01-20503-4
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168334439
See related chapters
3

Title:
Globalne dobra publiczne
Source:
Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 83-102 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20503-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334453
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Alternatywne cele przedsiębiorstwa w teorii menedżerskiej i behawioralnej = Alternative Goals in Managing the Company in the Behavioural and Management Theories
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (977) (2018) , s. 43-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168332157
article
5

Title:
Strategia EUROPA 2020 jako stymulator zwiększania społeczno-ekonomicznej spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Source:
Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 183-202 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19476-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168317297
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Physical description:
202 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-01-19476-5
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168317273
See related chapters
7

Title:
Dystans kulturowy jako determinanta wyboru kraju lokalizacji polskich inwestycji bezpośrednich = Cultural Distance as a Determinant of Location Choices by Polish Direct Investment
Source:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 44, t. 2. (2016) , s. 281-301. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308517
article
8

Title:
Pozycja konkurencyjna Polski na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004-2014 = Polish Economy Competitive Position against the Visegrad Countries Background in the Years 2004-2014
Source:
Europa Regionum. - t. 25 (2015) , s. 347-363. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168299819
article
9

Title:
Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015
Physical description:
356 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-01-18412-4
Nr:
2168299613
See related chapters
10

Title:
Jubileusz 50-lecia pracy prof. dr bab. Zofii Dach na UEK
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (66) (2015) , s. 26-27
Access mode:
Nr:
2168344510
unreviewed article
11

Title:
Otoczenie biznesowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2014
Source:
Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 200-228 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-01-18412-4
Nr:
2168299631
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
Physical description:
218 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-01-17860-4
Nr:
2168283925
See related chapters
13

Title:
Innowacyjność a internacjonalizacja małych przedsiębiorstw
Source:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / red. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 176-197 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17860-4
Nr:
2168284081
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Stanisław Zięba , Krystyna Przybylska , Jan Banaś , Leszek Bujoczek
Title:
Obszary ochrony zachowawczej w parkach narodowych jako punkt odniesienia dla rozwoju zrównoważonej gospodarki leśnej = Strictly Protected Areas in National Parks as Reference in Sustainable Forest Management
Source:
Barometr Regionalny. - t. 12, nr 4 (2014) , s. 145-153. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168290851
article
15

Title:
Innowacyjność a internacjonalizacja małych przedsiębiorstw
Source:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA, s. 160-182 - Bibliogr.
Signature:
NP-1428/Magazyn
Nr:
2168290755
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Title:
The Influence of Psychic Distance on the Internationalization of Polish Born Globals
Source:
Transformations in Business & Economics. - vol. 12, nr 2B (2013) , s. 525-537. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168287829
article
17

Conference:
Konferencja z okazji jubileuszu 40-lecia współpracy naukowej i dydaktycznej Katedry Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Katedry Teorii Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie, Kraków, Polska, od 2012-05-24 do 2012-05-25
Title:
Ocena otoczenia biznesowego małych i średnich przedsiębiorstw po wejściu Polski do Unii Europejskiej
Source:
Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 269-297
ISBN:
978-83-7252-638-0
Nr:
2168278637
chapter in conference materials
See main document
18

Title:
Born Global : nowa generacja małych przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Physical description:
192 s.: il.; 24 cm
Notes:
Wersja elektroniczna udostępniona w 2018 roku, Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-72-3 ; 978-83-65907-19-6
Access mode:
Nr:
2168264840
monograph
19

Author:
Title:
Klimat inwestycyjny jako determinanta polskich inwestycji bezpośrednich w Federacji Rosyjskiej w latach 2000-2009
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
280 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-230
Nr:
2168252434
doctoral dissertation
20

Title:
Specyficzne cechy zasobu ludzkiego w firmach born global = Specific Characteristics of the Human Resource in the "Born Global" Firms
Source:
Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesora Jana Rymarczyka / red. Bogusława Skulska, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec Michalczyk - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, s. 509-521. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-216-1
Nr:
2168233008
chapter in monograph
21

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management
Number:
nr 879, 888, 891, 897
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Nr:
2168236610
journal / series editorial
22

Title:
Czynniki internacjonalizacji przedsiębiorstw born global
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 323-334 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
Nr:
2168236272
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Uwarunkowania powstania przedsiębiorstw od początku globalnych (born global) = Conditions for the Creation of Born Global Firms
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 879 (2012) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236604
article
24

Title:
Wpływ kryzysu gospodarczego na upadłość polskich przedsiębiorstw
Source:
Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA, s. 72-92. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1401/Magazyn
Nr:
2168266996
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
The Degree of Export Intensity of Polish Companies
Source:
Transformations in Business & Economics. - vol. 10, no. 2A (23A) (2011) , s. 379-388. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 32.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168293613
article
26

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 858, 866, 872
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Nr:
2168231064
journal / series editorial
27

Title:
Ocena otoczenia biznesowego małych i średnich przedsiębiorstw po wejściu Polski do Unii Europejskiej
Source:
Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne / kier. i red. nauk.: Krystyna PRZYBYLSKA, s. 1[177]-31[207] - Bibliogr.
Signature:
NP-1232/Magazyn
Nr:
2168302725
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Title:
Formy internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne / red. Zofia DACH - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 132-152
ISBN:
978-83-61686-20-0
Nr:
2168230472
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Atrakcyjność inwestycyjna krajów Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorstw = The Investment Attractiveness of EU Member States as Viewed by Polish Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 8 (2010) , s. 69-87. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51356
article
30

Title:
Obszary współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi dostawcami kraju goszczącego
Source:
Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA, s. 61-76 - Bibliogr.
Signature:
NP-1355/Magazyn
Nr:
2168314805
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Title:
Zbiór zadań z mikroekonomii
Edition:
Wyd. 4 popr.
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010
Physical description:
270 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61686-28-6
Nr:
52352
monograph
32

Title:
Kontrowersje wokół tradycyjnego ujęcia procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa
Source:
Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych / red. Zofia DACH - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 134-163
ISBN:
978-83-61686-36-1
Access mode:
Nr:
2168230362
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 845
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Nr:
2168003045
journal / series editorial
34

Title:
Born global - nowa generacja małych polskich przedsiębiorstw = Born Globals : a New Generation of Small Polish Businesses
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 7-8 (227-228) (2010) , s. 63-84. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168254304
article
35

Title:
Współpraca międzynarodowych sieci handlowych z polskimi przedsiębiorstwami
Source:
Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA, s. 77-97 - Bibliogr.
Signature:
NP-1355/Magazyn
Nr:
2168314807
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Title:
Możliwości wykorzystania środków unijnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007-2013 = EU funds - Opportunities for Small and Medium-size Polish Enterprises, 2007-2013
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 844 (2010) , s. 63-82. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53212
article
37

Title:
Polityka wspierania internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
Source:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 441-458 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165314308
chapter in monograph
See main document
38

Title:
Kooperacja jako główna forma współpracy przedsiębiorstw w międzynarodowych sieciach biznesowych
Source:
Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA, s. 28-60 - Bibliogr.
Signature:
NP-1355/Magazyn
Nr:
2168314803
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Title:
Zbiór zadań z mikroekonomii
Edition:
Wyd. 3
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009
Physical description:
270 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61686-12-5
Nr:
51692
monograph
40

Conference:
VIII Kongres Ekonomistów Polskich "Polska w gospodarce światowej. Szanse i zagrożenia rozwoju", Warszawa, Polska, od 2007-11-29 do 2007-11-30
Title:
Znaczenie dystansu psychicznego w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw = The Importance of Psychic Distance in the Process of Internationalization Polish Firms
Source:
VIII Kongres Ekonomistów Polskich. [T. 5], Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki / red. Ewa Okoń-Horodyńska - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009, s. 307-325. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-24-8
Nr:
51373
chapter in conference materials
41

Title:
Kontrowersje wobec tradycyjnego ujęcia procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa
Source:
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych / kier. Zofia DACH, s. 130-161 - Bibliogr.
Signature:
NP-1037/3/Magazyn
Nr:
2168265442
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Author:
Katarzyna Kowalska
Title:
Rozwój sieci polskich sklepów detalicznych jako sposób ograniczania siły rynkowej międzynarodowych korporacji handlowych : empiryczna weryfikacja na przykładzie województwa śląskiego
Publisher address:
Kraków: , 2009
Physical description:
264 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-105
Nr:
51482
doctoral dissertation
43

Title:
Szanse i zagrożenia dla sektora bankowego w Polsce wynikające z fuzji banków BPH SA i Pekao SA = Opportunities and Threats in Poland's Banking Sector Resulting from the Merger of BPH SA and Pekao SA Banks
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 6 (2008) , s. 347-362. - Summ.
Nr:
2165963410
article
44

Title:
Polityka ekonomiczna w zakresie rozwoju klastrów
Source:
Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy / red. Zofia DACH - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008, s. 132-157
ISBN:
978-83-922045-9-6
Nr:
2165620232
chapter in monograph
See main document
45

Title:
Sytuacja na polskim rynku pracy w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej
Source:
Rynek pracy w Polsce : aspekty ekonomiczno-społeczne / red. Zofia DACH - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 33-50
ISBN:
978-83-7252-431-7
Nr:
2165818857
chapter in monograph
See main document
46

Title:
Klimat inwestycyjny w kraju goszczącym zagranicznych inwestorów
Source:
Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 7 (2008) , s. 53-79 - Bibliogr.
Nr:
50923
article
47

Title:
Polityka rozwoju klastrów
Source:
Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 6 (2007) , s. 81-96 - Bibliogr.
Nr:
51202
article
48

Title:
Proces internacjonalizacji małych przedsiębiorstw w teorii sieci produkcyjnych = The Internationalisation Process of Small Enterprises under the Production Networks Theory
Source:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007) , s. 127-139. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51701
article
49

Title:
Polityka ekonomiczna w zakresie rozwoju klastrów
Source:
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [2], Państwo a rynek / kierownik tematu: Zofia DACH, s. 25-53 - Bibliogr.
Research program:
23/KMie/1/2007/S/384
Signature:
NP-1037/[2]/Magazyn
Nr:
2168317939
chapter in unpublished scientific work
See main document
50

Title:
Znaczenie funduszy private equity na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa = The Importance of Private Equity Funds at Various Stages of an Enterprise's Development
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 733 (2007) , s. 131-144. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50706
article
51

Title:
Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa = Methods to Measure Enterprise Internationalization
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 3 (175) (2006) , s. 41-57. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51928
article
52

Title:
Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej
Source:
Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 3 (2005) , s. 73-92 - Bibliogr.
Nr:
52419
article
53

Author:
Laura Kiraly , Krystyna Przybylska
Title:
Polityka tworzenia i rozwoju klastrów na Węgrzech
Source:
Wspólnoty Europejskie. - nr 10 (167) (2005) , s. 41-48 - Bibliogr.
Nr:
2168254296
article
54

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Bariery internacjonalizacji małych przedsiębiorstw = Barriers to the Internationalization of Small Businesses
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 289-302. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
Nr:
2166202001
chapter in conference materials
See main document
55

Title:
Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa na przykładzie firmy ComArch SA = The Process of Internationcilisation of an Enterprise Based on the Example of ComArch SA
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 686 (2005) , s. 5-30. - Summ.
Access mode:
Nr:
52557
article
56

Title:
Proces internacjonalizacji małych przedsiębiorstw w teorii sieci produkcyjnych
Source:
Proces internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw. [2], [Cz. 2] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA, s. 1-14
Signature:
NP-825/2/2/Magazyn
Nr:
2168265208
chapter in unpublished scientific work
See main document
57

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Bariery internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK] - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 95-96. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-908535-8-2
Nr:
2168218092
varia
See main document
58

Title:
Bariery internacjonalizacji małych przedsiębiorstw
Source:
Proces internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw. [2], [Cz. 2] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA, s. 1[26]-13[38] - Bibliogr.
Signature:
NP-825/2/2/Magazyn
Nr:
2168265210
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Conference:
Konferencja naukowa nt. Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski, Kraków, Polska, od 2003-05-15 do 2003-05-16
Title:
Aktywne formy internacjonalizacji przedsiębiorstw = Active Forms of Internationalisation of the Firm
Source:
Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA] - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004, s. 299-308. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-917312-7-8
Nr:
2168038495
chapter in conference materials
See main document
60

Title:
Korzyści małych przedsiębiorstw działających w międzynarodowych sieciach produkcyjnych
Source:
Proces internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw. [2], [Cz. 2] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA, s. [15]-[25]
Signature:
NP-825/2/2/Magazyn
Nr:
2168314529
chapter in unpublished scientific work
See main document
61

Conference:
Konferencja Naukowa nt. Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku, Kraków, Polska, od 2002-06-15 do 2002-06-15
Title:
Determinanty lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce
Source:
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC - Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, 2003, s. 9-28
ISBN:
83-918601-0-8
Nr:
2166176305
chapter in conference materials
See main document
62

Conference:
XX Konferencja Katedry Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu "Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej", Wrocław, Polska, od 2003-05-06 do 2003-05-06
Title:
Intensywność internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 976, t. 2 (2003) , s. 153-163. - Tytuł numeru: Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej. T. 2 - Bibliogr.
Nr:
2168223056
article
63

Title:
Teoretyczne uzasadnienie determinant zagranicznych inwestycji bezpośrednich jako zjawiska finansowego = A Theoretical Explanation of the Determinants of Foreign Direct Investment as a Financial Phenomenon
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 594 (2003) , s. 5-19. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168220960
article
64

Title:
Rynek kapitałowy
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 209-229
ISBN:
83-7252-101-8
Nr:
2168258534
chapter in academic script
See main document
65

Title:
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polską w okresie transformacji systemowej
Publisher address:
Kraków: , 2002
Physical description:
273 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/524
Nr:
2168254054
doctoral dissertation
66

Title:
Ekonomiczna rola państwa w gospodarce rynkowej
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 321-331
ISBN:
83-7252-101-8
Nr:
2168306757
chapter in academic script
See main document
67

Title:
Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw
Source:
Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. [1] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA, s. 1-22 - Bibliogr.
Signature:
NP-825/1/Magazyn
Nr:
2168265142
chapter in unpublished scientific work
See main document
68

Title:
Giełda papierów wartościowych
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 230-262
ISBN:
83-7252-101-8
Nr:
2168258538
chapter in academic script
See main document
69

Title:
Zbiór zadań z mikroekonomii
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe SYNABA, 2002
Physical description:
270 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-915964-1-9
Nr:
2168266878
monograph
70

Title:
Rynek pracy i płace
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 263-279
ISBN:
83-7252-101-8
Nr:
2168258546
chapter in academic script
See main document
71

Title:
Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej : empiryczna weryfikacja czynników lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Czechach, Polsce i na Węgrzech = Determinants of Foreign Direct Investment in Economic Theory : Empirical Verification of Factors Determining the Location of Direct Foreign Investment in the Czech Republic, Poland and Hungary
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
218 s.: tab.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 144)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-068-2
Nr:
2168254286
monograph
72

Title:
Klimat inwestycyjny jako czynnik wpływający na wybór lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich
Source:
Zarządzanie i Edukacja. - numer specjalny 1 (2001) , s. 111-138 - Bibliogr.
Nr:
2168320693
article
73

Title:
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako podstawowa forma ekspansji gospodarczej transnarodowych korporacji = Foreign Direct Investment as a Basic Form of Economic Expansion by Transnational Corporations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 585 (2001) , s. 5-23. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168230582
article
74

Title:
The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies: Empirical Evidence From the Czech Republic, Poland and Hungary = The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies: Empirical Evidence From the Czech Republic, Poland and Hungary
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 1 (2001) , s. 27-44 - Bibliogr.
Nr:
2168248850
article
75

Title:
Strategia podejmowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich przez międzynarodowe korporacje = A Foreign Direct Investment Strategy for International Corporations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 555 (2000) , s. 5-17. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168223914
article
76

Title:
The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies : Empirical Evidence from Poland
Source:
Statistics in Transition. - vol 4, nr 5 (2000) , s. 883-900. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168320935
article
77

Title:
Motywy podejmowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 1990-1998
Source:
Problemy stabilizacji polskiej gospodarki / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA, s. 1[13]-27[39] - Bibliogr.
Signature:
NP-631/Magazyn
Nr:
2168269512
chapter in unpublished scientific work
See main document
78

Title:
W poszukiwaniu ogólnej teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 7-8 (1999) , s. 27-39. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168231788
article
79

Title:
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce = Foreign Direct Investments in Poland
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 44, nr 12(463) (1999) , s. 46-58. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168254366
article
80

Title:
Zbiór zadań z mikroekonomii
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe SYNABA, 1999
Physical description:
262 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-908010-1-9
Nr:
2168266876
monograph
81

Title:
Monopolistyczne przewagi przedsiębiorstw podejmujących zagraniczne inwestycje bezpośrednie
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 4 (1999) , s. 44-55. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168231784
article
82

Title:
Czynniki determinujące przypływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski = Determinants of the Inflow of Foreign Direct Investment to Poland
Source:
Ekonomista. - nr 2-3 (1998) , s. 325-340 - Bibliogr.
Nr:
2168245410
article
83

Title:
Internalizacja działalności gospodarczej międzynarodowych korporacji = Internalization of Business Operations of International Corporations
Source:
Ekonomista. - nr 5-6 (1998) , s. 711-717 - Bibliogr.
Nr:
2168245408
article
84

Title:
Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na rynek pracy w Polsce w latach 1990-1995 = Impact of Foreign Direct Investment on Labour Market in Poland in the Years 1990-1995
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 515 (1998) , s. 54-64. - Summ.
Nr:
2168251684
article
85

Title:
Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii międzynarodowego cyklu życia produktu = Determinants of Foreign Direct Investments in Theory of International Life of Products
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 2-3 (1998) , s. 42-50 - Bibliogr.
Nr:
2168254360
article
86

Title:
Rynek pracy i płace
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 257-273
ISBN:
83-87239-37-2
Nr:
2168258662
chapter in academic script
See main document
87

Title:
Giełda papierów wartościowych
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 221-256
ISBN:
83-87239-37-2
Nr:
2168258660
chapter in academic script
See main document
88

Title:
Zewnętrzne źródła finansowania
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 28 (1997) , s. 18-19
Nr:
2168254370
article
89

Title:
Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na rynek pracy w Polsce w latach 1990-1995
Source:
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [4] / kierownik tematów: Zofia DACH, s. 1-15 [11-25] - Bibliogr.
Research program:
121/KMie/1/96/S
Signature:
NP-199/[4]/Magazyn
Nr:
2168334057
chapter in unpublished scientific work
See main document
90

Title:
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako alternatywna forma zewnętrznego finansowania zadłużonej gospodarki polskiej = Foreign Direct Investment as Alternative Form of Financing of Debt-Ridden Polish Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 490 (1997) , s. 35-46. - Summ.
Nr:
2168253572
article
91

Title:
Zewnętrzne źródła finansowania gospodarki krajów rozwijających się w latach 1970-95 = External Sources of Financing the Economies of Developing Countries, 1970-1995
Source:
Ekonomista. - nr 3 (1997) , s. 393-406 - Bibliogr.
Nr:
2168245400
article
92

Title:
Rynek kapitałowy
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 203-220
ISBN:
83-87239-37-2
Nr:
2168258658
chapter in academic script
See main document
93

Title:
Czynniki determinujące przypływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski
Source:
Problemy stabilizacji gospodarki polskiej w okresie transformacji / kier. tematu: Elżbieta MACIEJOWSKA, s. 29-53, [2] - Bibliogr.
Signature:
NP-464/Magazyn
Nr:
2168258842
chapter in unpublished scientific work
See main document
94

Title:
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako alternatywna forma zewnętrznego finansowania zadłużonej gospodarki polskiej
Source:
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [3], Efektywność alokacyjna / kierownik tematów: Zofia DACH, s. 1-11 [70]-[80] - Bibliogr.
Signature:
NP-199/[3]/Magazyn
Nr:
2168257176
chapter in unpublished scientific work
See main document
95

Title:
Rynek kapitałowy
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 203-218
ISBN:
83-86439-32-7
Nr:
2168260232
chapter in academic script
See main document
96

Title:
Rynek pracy i płace
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 253-266
ISBN:
83-86439-32-7
Nr:
2168260236
chapter in academic script
See main document
97

Title:
Wpływ realizacji polityki dostosowawczej MFW na rozwiązanie zewnętrznego zadłużenia Polski = Effect of the Realization of the IMF Adjustment Process on the Discharge of Foreign Debt of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 450 (1995) , s. 75-81. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262796
article
98

Title:
Giełda papierów wartościowych
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 221-256
ISBN:
83-86439-32-7
Nr:
2168306833
chapter in academic script
See main document
99

Title:
Ekonomiczne skutki prywatyzacji
Source:
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [2], Technologiczne uwarunkowania decyzji kosztowych i cenowych w oligopolu / kierownik tematów: Zofia DACH, s. 1-10 [67]-[76]
Signature:
NP-199/[2]/Magazyn
Nr:
2168256878
chapter in unpublished scientific work
See main document
100

Title:
Zagraniczne zadłużenie Polski w świetle realizacji polityki dostosowawczej MFW
Source:
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski. [1], Strategie biznesu / kierownik tematu: Zofia DACH, s. 1-11 [60]-[70]
Signature:
NP-199/[1]/Magazyn
Nr:
2168256856
chapter in unpublished scientific work
See main document
101

Title:
Rynek pracy i płace
Source:
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 214-229
Nr:
2168226329
chapter in academic script
See main document
102

Title:
Rynek pracy i płace
Source:
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 215-229
Nr:
2168258960
chapter in academic script
See main document
103

Title:
Rola Klubu Paryskiego w rozwiązywaniu międzynarodowego kryzysu zadłużeniowego = The Role of the Paris Club in Overcoming the International Indebtedness Crisis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 389 (1992) , s. 55-60. - Summ., rez.
Nr:
2168251050
article
104

Title:
Zamiana długów na udziały kapitałowe jako nowa metoda rozwiązywania kryzysu zadłużeniowego = Exchange of Debts for Assets in Money as a New Method of Solving the Indebtedness Crisis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 334 (1991) , s. 9-21. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168231890
article
105

Title:
Zadłużenie krajów Afryki Subsaharyjskiej = Indebtedness of Sub-Saharan African Countries
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 9 (1990) , s. 113-120
Nr:
2168242112
article
106

Title:
Kup pan dług
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 37 (1990) , s. 11
Nr:
2168229258
article
107

Title:
Wpływ zatrudnienia obcej siły roboczej na rynek pracy w EWG = The Impact of Employment of External Manpower on the SEC Labour Market
Source:
Międzynarodowa integracja gospodarcza krajów EWG i RWPG a procesy globalizacji stosunków międzynarodowych : podobieństwa i różnice / red. Antoni Marszałek, Jacek Saryusz-Wolski - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1984, s. 231-244. - Summ.
Nr:
2168366770
chapter in monograph
108

Title:
Społeczno-prawna sytuacja obcej siły roboczej w krajach EWG = Social and Legal Status of the Foreign Labour Force in the EEC Countries
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 9 (1983) , s. 121-130
Nr:
2168282591
article
109

Title:
Ekonomiczne czynniki determinujące wielkość i kierunki emigracji zarobkowej w EWG = Economic Factors Determining the Size and Directions of Economic Emigration in the E.E.C. Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 140 (1981) , s. 75-103. - Summ., rez.
Nr:
2168229982
article
110

Title:
Ekonomiczne aspekty zatrudnienia obcej siły roboczej w krajach EWG = Economic Aspects of the Foreign Labour Force Employment in the EEC Countries
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 5 (1981) , s. 101-110
Nr:
2168282605
article
111

Title:
Ekonomiczne przyczyny i konsekwencje zatrudnienia obcej siły roboczej w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej
Publisher address:
Kraków: , 1979
Physical description:
194 k.: il.; 30 cm
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/234
Nr:
2168297665
doctoral dissertation
112

Title:
Wpływ rozszerzenia EWG na zmiany w układzie sił gospodarczych świata kapitalistycznego = The Extention of the EEC and its Influence on the Changes in the System of Economic Forces of the Capitalist World
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 85 (1976) , s. 151-166. - Rez., summ.
Nr:
2168239832
article
113

Title:
Przyczyny migracji siły roboczej w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 31, 4 (360) (1976) , s. 235-238
Nr:
2168271458
article
114

Title:
Wpływ koniunktury na migracje obcej siły roboczej w RFN = The Influence of Economic Conjuncture on the Migration of Foreign Labor in the FRG
Source:
Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 6 (60) (1975) , s. 51-60
Nr:
2168297603
article
115

Title:
Międzynarodowa migracja siły roboczej w EWG = International Migration of Labour in the EEC
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 4 (1975) , s. 107-120
Nr:
2168297607
article
116

Title:
Najbliższe zadania
Source:
Rynek i Usługi. - R. 33, nr 1 (1974) , s. 3
Nr:
2168356502
unreviewed article
Unpublished documents:
1

Title:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
202 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
020/WE-KMI/1/2013/S/3020
Signature:
NP-1428/Magazyn
Nr:
2168290723
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
218 s.: il.; 30 cm
Research program:
32/KMie/1/2012/S/032
Signature:
NP-1401/Magazyn
Nr:
2168266942
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
[302] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
Research program:
130/KMie/1/2011/S/609
Signature:
NP-1232/Magazyn
Nr:
2168302709
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
145 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
63/Kmie/2/2010/S/561
Signature:
NP-1355/Magazyn
Nr:
2168314799
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Proces internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw. [2], [Cz. 2]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
118 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-825/2/2/Magazyn
Nr:
2168265154
unpublished scientific work
See related chapters
6

Author:
Czesława Pilarska , Tomasz Tylec , Paweł Bednarski
Title:
Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw : (empiryczna weryfikacja uppsalskiego modelu internacjonalizacji przedsiębiorstw na przykładzie: Grupy Nowy Styl, ComArch S.A., Śnieżka S.A., Piast-Box S.A., KGHM Polska Miedź S.A.). [2], [Cz. 1]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
119 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-825/2/1/Magazyn
Nr:
2168265152
unpublished scientific work
7

Title:
Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. [1]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
141 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
93/KME/1/2002/S
Signature:
NP-825/1/Magazyn
Nr:
2168265140
unpublished scientific work
See related chapters
8

Title:
Problemy stabilizacji polskiej gospodarki
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
[96] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
34/Kmie/2/99/S
Signature:
NP-631/Magazyn
Nr:
2168233916
unpublished scientific work
See related chapters
1
Regulacje ekonomiczne jako instrument interwencjonizmu państwowego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej / red. Ewa ŚLĘZAK, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, Michał MICHOROWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - S. 85-93. - ISBN 978-83-7252-850-6
2
Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - 222 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-01-20503-4
3
Globalne dobra publiczne / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 83-102. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20503-4
4
Alternatywne cele przedsiębiorstwa w teorii menedżerskiej i behawioralnej = Alternative Goals in Managing the Company in the Behavioural and Management Theories / Krystyna PRZYBYLSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (977) (2018), s. 43-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1700/1258. - ISSN 1898-6447
5
Strategia EUROPA 2020 jako stymulator zwiększania społeczno-ekonomicznej spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 183-202. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19476-5
6
Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 202 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-01-19476-5
7
Dystans kulturowy jako determinanta wyboru kraju lokalizacji polskich inwestycji bezpośrednich = Cultural Distance as a Determinant of Location Choices by Polish Direct Investment / Krystyna PRZYBYLSKA // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 44, t. 2. (2016), s. 281-301. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/671/1239.pdf. - ISSN 2450-7733
8
Pozycja konkurencyjna Polski na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004-2014 = Polish Economy Competitive Position against the Visegrad Countries Background in the Years 2004-2014 / Krystyna PRZYBYLSKA // Europa Regionum. - t. 25 (2015), s. 347-363. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/er/pl/issue/352/article/5623/. - ISSN 1428-278X
9
Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - 356 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-01-18412-4
10
Jubileusz 50-lecia pracy prof. dr bab. Zofii Dach na UEK / Krystyna PRZYBYLSKA // Kurier UEK. - nr 5 (66) (2015), s. 26-27. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/26. - ISSN 1689-7757
11
Otoczenie biznesowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2014 / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 200-228. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18412-4
12
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - 218 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-01-17860-4
13
Innowacyjność a internacjonalizacja małych przedsiębiorstw / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - S. 176-197. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17860-4
14
Obszary ochrony zachowawczej w parkach narodowych jako punkt odniesienia dla rozwoju zrównoważonej gospodarki leśnej = Strictly Protected Areas in National Parks as Reference in Sustainable Forest Management / Stanisław Zięba, Krystyna PRZYBYLSKA, Jan Banaś, Leszek Bujoczek // Barometr Regionalny. - t. 12, nr 4 (2014), s. 145-153. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br38_15zieba.pdf. - ISSN 1644-9398
15
Innowacyjność a internacjonalizacja małych przedsiębiorstw / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA. - (2013), s. 160-182. - Bibliogr.
16
The Influence of Psychic Distance on the Internationalization of Polish Born Globals / Krystyna PRZYBYLSKA // Transformations in Business & Economics. - vol. 12, nr 2B (2013), s. 525-537. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1648-4460
17
Ocena otoczenia biznesowego małych i średnich przedsiębiorstw po wejściu Polski do Unii Europejskiej / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 269-297. - ISBN 978-83-7252-638-0
18
Born Global : nowa generacja małych przedsiębiorstw / Krystyna PRZYBYLSKA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 192 s. : il. ; 24 cm. - Wersja elektroniczna udostępniona w 2018 roku. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-72-3 ; 978-83-65907-19-6. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/978-83-65907-19-6
19
Klimat inwestycyjny jako determinanta polskich inwestycji bezpośrednich w Federacji Rosyjskiej w latach 2000-2009 / Adam MICHALIK ; Promotor: Krystyna PRZYBYLSKA. - Kraków, 2012. - 280 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002681
20
Specyficzne cechy zasobu ludzkiego w firmach born global = Specific Characteristics of the Human Resource in the "Born Global" Firms / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesora Jana Rymarczyka / red. Bogusława Skulska, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec Michalczyk. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012. - S. 509-521. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-216-1
21
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - nr 879, 888, 891, 897. - ISSN 1898-6447
22
Czynniki internacjonalizacji przedsiębiorstw born global / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 323-334. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-586-4
23
Uwarunkowania powstania przedsiębiorstw od początku globalnych (born global) = Conditions for the Creation of Born Global Firms / Krystyna PRZYBYLSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 879 (2012), s. 5-23. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
24
Wpływ kryzysu gospodarczego na upadłość polskich przedsiębiorstw / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA. - (2012), s. 72-92. - Summ. - Bibliogr.
25
The Degree of Export Intensity of Polish Companies / Krystyna PRZYBYLSKA // Transformations in Business & Economics. - vol. 10, no. 2A (23A) (2011), s. 379-388. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1648-4460
26
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - nr 858, 866, 872. - ISSN 1898-6447
27
Ocena otoczenia biznesowego małych i średnich przedsiębiorstw po wejściu Polski do Unii Europejskiej / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne / kier. i red. nauk.: Krystyna PRZYBYLSKA. - (2011), s. 1[177]-31[207]. - Bibliogr.
28
Formy internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne / red. Zofia DACH. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 132-152. - ISBN 978-83-61686-20-0
29
Atrakcyjność inwestycyjna krajów Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorstw = The Investment Attractiveness of EU Member States as Viewed by Polish Companies / Krystyna PRZYBYLSKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010), s. 69-87. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
30
Obszary współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi dostawcami kraju goszczącego / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA. - (2010), s. 61-76. - Bibliogr.
31
Zbiór zadań z mikroekonomii / Zofia DACH, Artur POLLOK, Krystyna PRZYBYLSKA. - Wyd. 4 popr. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - 270 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61686-28-6
32
Kontrowersje wokół tradycyjnego ujęcia procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych / red. Zofia DACH. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 134-163. - ISBN 978-83-61686-36-1. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/Rozdzial_5.pdf
33
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - nr 845. - ISSN 1898-6447
34
Born global - nowa generacja małych polskich przedsiębiorstw = Born Globals : a New Generation of Small Polish Businesses / Krystyna PRZYBYLSKA // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 7-8 (227-228) (2010), s. 63-84. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
35
Współpraca międzynarodowych sieci handlowych z polskimi przedsiębiorstwami / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA. - (2010), s. 77-97. - Bibliogr.
36
Możliwości wykorzystania środków unijnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007-2013 = EU funds - Opportunities for Small and Medium-size Polish Enterprises, 2007-2013 / Krystyna PRZYBYLSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 844 (2010), s. 63-82. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170674163. - ISSN 1898-6447
37
Polityka wspierania internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 441-458. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-496-6
38
Kooperacja jako główna forma współpracy przedsiębiorstw w międzynarodowych sieciach biznesowych / Krystyna PRZYBYLSKA, Sylwia GUZDEK // W: Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA. - (2010), s. 28-60. - Bibliogr.
39
Zbiór zadań z mikroekonomii / Zofia DACH, Artur POLLOK, Krystyna PRZYBYLSKA. - Wyd. 3. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009. - 270 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61686-12-5
40
Znaczenie dystansu psychicznego w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw = The Importance of Psychic Distance in the Process of Internationalization Polish Firms / Krystyna PRZYBYLSKA // W: VIII Kongres Ekonomistów Polskich. [T. 5], Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki / red. nauk. Ewa Okoń-Horodyńska. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009. - S. 307-325. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-24-8
41
Kontrowersje wobec tradycyjnego ujęcia procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych / kier. Zofia DACH. - (2009), s. 130-161. - Bibliogr.
42
Rozwój sieci polskich sklepów detalicznych jako sposób ograniczania siły rynkowej międzynarodowych korporacji handlowych : empiryczna weryfikacja na przykładzie województwa śląskiego / Katarzyna Kowalska ; Promotor: Krystyna PRZYBYLSKA. - Kraków, 2009. - 264 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
43
Szanse i zagrożenia dla sektora bankowego w Polsce wynikające z fuzji banków BPH SA i Pekao SA = Opportunities and Threats in Poland's Banking Sector Resulting from the Merger of BPH SA and Pekao SA Banks / Krystyna PRZYBYLSKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 6 (2008), s. 347-362. - Summ. - ISSN 1644-8979
44
Polityka ekonomiczna w zakresie rozwoju klastrów / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy / red. Zofia DACH. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008. - S. 132-157. - ISBN 978-83-922045-9-6
45
Sytuacja na polskim rynku pracy w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Rynek pracy w Polsce : aspekty ekonomiczno-społeczne / red. Zofia DACH. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 33-50. - ISBN 978-83-7252-431-7
46
Klimat inwestycyjny w kraju goszczącym zagranicznych inwestorów / Krystyna PRZYBYLSKA // Folia Oeconomica Bochniensia / red. nauk. Ryszard SZEWCZYK. - nr 7 (2008), s. 53-79. - Bibliogr. - ISSN 1731-2310
47
Polityka rozwoju klastrów / Krystyna PRZYBYLSKA // Folia Oeconomica Bochniensia / red. nauk. Ryszard SZEWCZYK. - nr 6 (2007), s. 81-96. - Bibliogr. - ISSN 1731-2310
48
Proces internacjonalizacji małych przedsiębiorstw w teorii sieci produkcyjnych = The Internationalisation Process of Small Enterprises under the Production Networks Theory / Krystyna PRZYBYLSKA // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007), s. 127-139. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
49
Polityka ekonomiczna w zakresie rozwoju klastrów / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [2], Państwo a rynek / kierownik tematu: Zofia DACH. - (2007), s. 25-53. - Bibliogr.
50
Znaczenie funduszy private equity na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa = The Importance of Private Equity Funds at Various Stages of an Enterprise's Development / Krystyna PRZYBYLSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 733 (2007), s. 131-144. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/136078359. - ISSN 0208-7944
51
Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa = Methods to Measure Enterprise Internationalization / Krystyna PRZYBYLSKA // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 3 (175) (2006), s. 41-57. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
52
Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej / Krystyna PRZYBYLSKA // Folia Oeconomica Bochniensia / red. nauk. Ryszard SZEWCZYK. - nr 3 (2005), s. 73-92. - Bibliogr. - ISSN 1731-2310
53
Polityka tworzenia i rozwoju klastrów na Węgrzech / Laura Kiraly, Krystyna PRZYBYLSKA // Wspólnoty Europejskie. - nr 10 (167) (2005), s. 41-48. - Bibliogr. - ISSN 1426-2568
54
Bariery internacjonalizacji małych przedsiębiorstw = Barriers to the Internationalization of Small Businesses / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005. - S. 289-302. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-922045-4-9
55
Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa na przykładzie firmy ComArch SA = The Process of Internationcilisation of an Enterprise Based on the Example of ComArch SA / Krystyna PRZYBYLSKA, Czesława PILARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 686 (2005), s. 5-30. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/99691243. - ISSN 0208-7944
56
Proces internacjonalizacji małych przedsiębiorstw w teorii sieci produkcyjnych / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Proces internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw. [2], [Cz. 2] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA. - (2004), s. 1-14
57
Bariery internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 95-96. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-908535-8-2
58
Bariery internacjonalizacji małych przedsiębiorstw / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Proces internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw. [2], [Cz. 2] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA. - (2004), s. 1[26]-13[38]. - Bibliogr.
59
Aktywne formy internacjonalizacji przedsiębiorstw = Active Forms of Internationalisation of the Firm / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA]. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. - S. 299-308. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-917312-7-8
60
Korzyści małych przedsiębiorstw działających w międzynarodowych sieciach produkcyjnych / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Proces internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw. [2], [Cz. 2] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA. - (2004), s. [15]-[25]
61
Determinanty lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC. - Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, 2003. - S. 9-28. - ISBN 83-918601-0-8
62
Intensywność internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw / Krystyna PRZYBYLSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 976, t. 2 (2003), s. 153-163. - Tytuł numeru: Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
63
Teoretyczne uzasadnienie determinant zagranicznych inwestycji bezpośrednich jako zjawiska finansowego = A Theoretical Explanation of the Determinants of Foreign Direct Investment as a Financial Phenomenon / Krystyna PRZYBYLSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 594 (2003), s. 5-19. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13809. - ISSN 0208-7944
64
Rynek kapitałowy / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 209-229. - ISBN 83-7252-101-8
65
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polską w okresie transformacji systemowej / Czesława PILARSKA ; Promotor: Krystyna PRZYBYLSKA. - Kraków, 2002. - 273 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
66
Ekonomiczna rola państwa w gospodarce rynkowej / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 321-331. - ISBN 83-7252-101-8
67
Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. [1] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA. - (2002), s. 1-22. - Bibliogr.
68
Giełda papierów wartościowych / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 230-262. - ISBN 83-7252-101-8
69
Zbiór zadań z mikroekonomii / Zofia DACH, Artur POLLOK, Krystyna PRZYBYLSKA. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe SYNABA, 2002. - 270 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-915964-1-9
70
Rynek pracy i płace / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 263-279. - ISBN 83-7252-101-8
71
Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej : empiryczna weryfikacja czynników lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Czechach, Polsce i na Węgrzech = Determinants of Foreign Direct Investment in Economic Theory : Empirical Verification of Factors Determining the Location of Direct Foreign Investment in the Czech Republic, Poland and Hungary / Krystyna PRZYBYLSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 218 s. : tab. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 144). - ISBN 83-7252-068-2
72
Klimat inwestycyjny jako czynnik wpływający na wybór lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich / Krystyna PRZYBYLSKA // Zarządzanie i Edukacja. - numer specjalny 1 (2001), s. 111-138. - Bibliogr. - ISSN 1428-474X
73
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako podstawowa forma ekspansji gospodarczej transnarodowych korporacji = Foreign Direct Investment as a Basic Form of Economic Expansion by Transnational Corporations / Krystyna PRZYBYLSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 585 (2001), s. 5-23. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10690. - ISSN 0208-7944
74
The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies: Empirical Evidence From the Czech Republic, Poland and Hungary = The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies: Empirical Evidence From the Czech Republic, Poland and Hungary / Krystyna PRZYBYLSKA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Adam STABRYŁA]. - no 1 (2001), s. 27-44. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
75
Strategia podejmowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich przez międzynarodowe korporacje = A Foreign Direct Investment Strategy for International Corporations / Krystyna PRZYBYLSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 555 (2000), s. 5-17. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9867. - ISSN 0208-7944
76
The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies : Empirical Evidence from Poland / Anna MALINA, Krystyna PRZYBYLSKA // Statistics in Transition. - vol 4, nr 5 (2000), s. 883-900. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1234-7655
77
Motywy podejmowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 1990-1998 / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Problemy stabilizacji polskiej gospodarki / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA. - ([1999]), s. 1[13]-27[39]. - Bibliogr.
78
W poszukiwaniu ogólnej teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich / Krystyna PRZYBYLSKA // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 7-8 (1999), s. 27-39. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
79
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce = Foreign Direct Investments in Poland / Krystyna PRZYBYLSKA, Anna MALINA // Wiadomości Statystyczne. - R. 44, nr 12(463) (1999), s. 46-58. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
80
Zbiór zadań z mikroekonomii / Zofia DACH, Artur POLLOK, Krystyna PRZYBYLSKA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe SYNABA, 1999. - 262 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-908010-1-9
81
Monopolistyczne przewagi przedsiębiorstw podejmujących zagraniczne inwestycje bezpośrednie / Krystyna PRZYBYLSKA // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 4 (1999), s. 44-55. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
82
Czynniki determinujące przypływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski = Determinants of the Inflow of Foreign Direct Investment to Poland / Krystyna PRZYBYLSKA // Ekonomista. - nr 2-3 (1998), s. 325-340. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
83
Internalizacja działalności gospodarczej międzynarodowych korporacji = Internalization of Business Operations of International Corporations / Krystyna PRZYBYLSKA // Ekonomista. - nr 5-6 (1998), s. 711-717. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
84
Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na rynek pracy w Polsce w latach 1990-1995 = Impact of Foreign Direct Investment on Labour Market in Poland in the Years 1990-1995 / Krystyna PRZYBYLSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 515 (1998), s. 54-64. - Summ. - ISSN 0208-7944
85
Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii międzynarodowego cyklu życia produktu = Determinants of Foreign Direct Investments in Theory of International Life of Products / Krystyna PRZYBYLSKA // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 2-3 (1998), s. 42-50. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
86
Rynek pracy i płace / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 257-273. - ISBN 83-87239-37-2
87
Giełda papierów wartościowych / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 221-256. - ISBN 83-87239-37-2
88
Zewnętrzne źródła finansowania / Krystyna PRZYBYLSKA // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 28 (1997), s. 18-19. - ISSN 1234-5784
89
Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na rynek pracy w Polsce w latach 1990-1995 / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [4] / kierownik tematów: Zofia DACH. - (1997), s. 1-15 [11-25]. - Bibliogr.
90
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako alternatywna forma zewnętrznego finansowania zadłużonej gospodarki polskiej = Foreign Direct Investment as Alternative Form of Financing of Debt-Ridden Polish Economy / Krystyna PRZYBYLSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 490 (1997), s. 35-46. - Summ. - ISSN 0208-7944
91
Zewnętrzne źródła finansowania gospodarki krajów rozwijających się w latach 1970-95 = External Sources of Financing the Economies of Developing Countries, 1970-1995 / Krystyna PRZYBYLSKA // Ekonomista. - nr 3 (1997), s. 393-406. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
92
Rynek kapitałowy / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 203-220. - ISBN 83-87239-37-2
93
Czynniki determinujące przypływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Problemy stabilizacji gospodarki polskiej w okresie transformacji / kier. tematu: Elżbieta MACIEJOWSKA. - ([1997]), s. 29-53, [2]. - Bibliogr.
94
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako alternatywna forma zewnętrznego finansowania zadłużonej gospodarki polskiej / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [3], Efektywność alokacyjna / kierownik tematów: Zofia DACH. - (1996), s. 1-11 [70]-[80]. - Bibliogr.
95
Rynek kapitałowy / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995. - S. 203-218. - ISBN 83-86439-32-7
96
Rynek pracy i płace / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995. - S. 253-266. - ISBN 83-86439-32-7
97
Wpływ realizacji polityki dostosowawczej MFW na rozwiązanie zewnętrznego zadłużenia Polski = Effect of the Realization of the IMF Adjustment Process on the Discharge of Foreign Debt of Poland / Krystyna PRZYBYLSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 450 (1995), s. 75-81. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
98
Giełda papierów wartościowych / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995. - S. 221-256. - ISBN 83-86439-32-7
99
Ekonomiczne skutki prywatyzacji / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [2], Technologiczne uwarunkowania decyzji kosztowych i cenowych w oligopolu / kierownik tematów: Zofia DACH. - ([1994]), s. 1-10 [67]-[76]
100
Zagraniczne zadłużenie Polski w świetle realizacji polityki dostosowawczej MFW / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski. [1], Strategie biznesu / kierownik tematu: Zofia DACH. - (1994), s. 1-11 [60]-[70]
101
Rynek pracy i płace / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 214-229
102
Rynek pracy i płace / Krystyna PRZYBYLSKA, Zofia DACH // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 215-229
103
Rola Klubu Paryskiego w rozwiązywaniu międzynarodowego kryzysu zadłużeniowego = The Role of the Paris Club in Overcoming the International Indebtedness Crisis / Krystyna PRZYBYLSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 389 (1992), s. 55-60. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
104
Zamiana długów na udziały kapitałowe jako nowa metoda rozwiązywania kryzysu zadłużeniowego = Exchange of Debts for Assets in Money as a New Method of Solving the Indebtedness Crisis / Krystyna PRZYBYLSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 334 (1991), s. 9-21. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
105
Zadłużenie krajów Afryki Subsaharyjskiej = Indebtedness of Sub-Saharan African Countries / Krystyna PRZYBYLSKA, Stanisław LIS // Sprawy Międzynarodowe. - z. 9 (1990), s. 113-120. - ISSN 0038-853X
106
Kup pan dług / Krystyna PRZYBYLSKA // Życie Gospodarcze. - nr 37 (1990), s. 11. - ISSN 0137-7299
107
Wpływ zatrudnienia obcej siły roboczej na rynek pracy w EWG = The Impact of Employment of External Manpower on the SEC Labour Market / Krystyna PRZYBYLSKA // W: Międzynarodowa integracja gospodarcza krajów EWG i RWPG a procesy globalizacji stosunków międzynarodowych : podobieństwa i różnice / red. Antoni Marszałek, Jacek Saryusz-Wolski. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1984. - S. 231-244. - Summ.
108
Społeczno-prawna sytuacja obcej siły roboczej w krajach EWG = Social and Legal Status of the Foreign Labour Force in the EEC Countries / Krystyna PRZYBYLSKA // Sprawy Międzynarodowe. - z. 9 (1983), s. 121-130. - ISSN 0038-853X
109
Ekonomiczne czynniki determinujące wielkość i kierunki emigracji zarobkowej w EWG = Economic Factors Determining the Size and Directions of Economic Emigration in the E.E.C. Countries / Krystyna PRZYBYLSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 140 (1981), s. 75-103. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
110
Ekonomiczne aspekty zatrudnienia obcej siły roboczej w krajach EWG = Economic Aspects of the Foreign Labour Force Employment in the EEC Countries / Krystyna PRZYBYLSKA // Sprawy Międzynarodowe. - z. 5 (1981), s. 101-110. - ISSN 0038-853X
111
Ekonomiczne przyczyny i konsekwencje zatrudnienia obcej siły roboczej w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej / Krystyna PRZYBYLSKA ; Promotor: Wawrzyniec WIERZBICKI. - Kraków, 1979. - 194 k. : il. ; 30 cm
112
Wpływ rozszerzenia EWG na zmiany w układzie sił gospodarczych świata kapitalistycznego = The Extention of the EEC and its Influence on the Changes in the System of Economic Forces of the Capitalist World / Krystyna PRZYBYLSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 85 ([1976]), s. 151-166. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
113
Przyczyny migracji siły roboczej w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej / Krystyna PRZYBYLSKA // Gospodarka Planowa. - R. 31, 4 (360) (1976), s. 235-238. - ISSN 0017-2421
114
Wpływ koniunktury na migracje obcej siły roboczej w RFN = The Influence of Economic Conjuncture on the Migration of Foreign Labor in the FRG / Krystyna PRZYBYLSKA // Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 6 (60) (1975), s. 51-60. - ISSN 0137-3528
115
Międzynarodowa migracja siły roboczej w EWG = International Migration of Labour in the EEC / Krystyna PRZYBYLSKA // Sprawy Międzynarodowe. - z. 4 (1975), s. 107-120. - ISSN 0038-853X
116
Najbliższe zadania / Krystyna PRZYBYLSKA // Rynek i Usługi. - R. 33, nr 1 (1974), s. 3. - ISSN 0137-3811
117
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 202 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
118
Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 218 s. : il. ; 30 cm
119
Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne / kier. i red. nauk.: Krystyna PRZYBYLSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - [302] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach
120
Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 145 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
121
Proces internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw. [2], [Cz. 2] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 118 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
122
Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw : (empiryczna weryfikacja uppsalskiego modelu internacjonalizacji przedsiębiorstw na przykładzie: Grupy Nowy Styl, ComArch S.A., Śnieżka S.A., Piast-Box S.A., KGHM Polska Miedź S.A.). [2], [Cz. 1] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA ; aut.: Czesława PILARSKA, Tomasz TYLEC, Paweł Bednarski. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 119 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
123
Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. [1] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 141 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
124
Problemy stabilizacji polskiej gospodarki / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, [1999]. - [96] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Przybylska K., (2021), Regulacje ekonomiczne jako instrument interwencjonizmu państwowego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] ŚLĘZAK E., CHOROŚ-MROZOWSKA D., MICHOROWSKI M. (red.), Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 85-93.
2
Przybylska K. (red.), (2018), Zawodność rynku w teorii i praktyce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 222 s.
3
Przybylska K., (2018), Globalne dobra publiczne. [W:] Przybylska K. (red.), Zawodność rynku w teorii i praktyce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 83-102.
4
Przybylska K., (2018), Alternatywne cele przedsiębiorstwa w teorii menedżerskiej i behawioralnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (977), s. 43-61; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1700/1258
5
Przybylska K., (2017), Strategia EUROPA 2020 jako stymulator zwiększania społeczno-ekonomicznej spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej. [W:] Przybylska K. (red.), Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 183-202.
6
Przybylska K. (red.), (2017), Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 202 s.
7
Przybylska K., (2016), Dystans kulturowy jako determinanta wyboru kraju lokalizacji polskich inwestycji bezpośrednich, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 44, t. 2., s. 281-301; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/671/1239.pdf
8
Przybylska K., (2015), Pozycja konkurencyjna Polski na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004-2014, "Europa Regionum", t. 25, s. 347-363; https://wnus.edu.pl/er/pl/issue/352/article/5623/
9
Przybylska K. (red.), (2015), Dekada Polski w Unii Europejskiej: wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 356 s.
10
Przybylska K., (2015), Jubileusz 50-lecia pracy prof. dr bab. Zofii Dach na UEK, "Kurier UEK", nr 5 (66), s. 26-27; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/26
11
Przybylska K., (2015), Otoczenie biznesowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2014. [W:] Przybylska K. (red.), Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 200-228.
12
Przybylska K. (red.), (2014), Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 218 s.
13
Przybylska K., (2014), Innowacyjność a internacjonalizacja małych przedsiębiorstw. [W:] Przybylska K. (red.), Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 176-197.
14
Zięba S., Przybylska K., Banaś J., Bujoczek L., (2014), Obszary ochrony zachowawczej w parkach narodowych jako punkt odniesienia dla rozwoju zrównoważonej gospodarki leśnej, "Barometr Regionalny", t. 12, nr 4, s. 145-153; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br38_15zieba.pdf
15
Przybylska K., (2013), Innowacyjność a internacjonalizacja małych przedsiębiorstw. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, s. 160-182.
16
Przybylska K., (2013), The Influence of Psychic Distance on the Internationalization of Polish Born Globals, "Transformations in Business & Economics", vol. 12, nr 2B, s. 525-537.
17
Przybylska K., (2013), Ocena otoczenia biznesowego małych i średnich przedsiębiorstw po wejściu Polski do Unii Europejskiej. [W:] Lis S. (red.), Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków : doświadczenia i wyzwania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 269-297.
18
Przybylska K., (2013), Born Global: nowa generacja małych przedsiębiorstw, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 192 s.
19
Michalik A., (2012), Klimat inwestycyjny jako determinanta polskich inwestycji bezpośrednich w Federacji Rosyjskiej w latach 2000-2009, Prom. Przybylska K., Kraków : , 280 k.
20
Przybylska K., (2012), Specyficzne cechy zasobu ludzkiego w firmach born global. [W:] Skulska B., Domiter M., Michalczyk W. (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesora Jana Rymarczyka, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 509-521.
21
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - nr 879, 888, 891, 897. - . - 1898-6447
22
Przybylska K., (2012), Czynniki internacjonalizacji przedsiębiorstw born global. [W:] Molendowski E. (red.), Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 323-334.
23
Przybylska K., (2012), Uwarunkowania powstania przedsiębiorstw od początku globalnych (born global), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 879, s. 5-23.
24
Przybylska K., (2012), Wpływ kryzysu gospodarczego na upadłość polskich przedsiębiorstw. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011, s. 72-92.
25
Przybylska K., (2011), The Degree of Export Intensity of Polish Companies, "Transformations in Business & Economics", vol. 10, no. 2A (23A), s. 379-388.
26
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - nr 858, 866, 872. - . - 1898-6447
27
Przybylska K., (2011), Ocena otoczenia biznesowego małych i średnich przedsiębiorstw po wejściu Polski do Unii Europejskiej. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne, s. 1[177]-31[207].
28
Przybylska K., (2010), Formy internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Dach Z. (red.), Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 132-152.
29
Przybylska K., (2010), Atrakcyjność inwestycyjna krajów Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 8, s. 69-87.
30
Przybylska K., (2010), Obszary współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi dostawcami kraju goszczącego. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego, s. 61-76.
31
Dach Z., Pollok A., Przybylska K., (2010), Zbiór zadań z mikroekonomii, Wyd. 4 popr.Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 270 s.
32
Przybylska K., (2010), Kontrowersje wokół tradycyjnego ujęcia procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa. [W:] Dach Z. (red.), Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 134-163.
33
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - nr 845. - . - 1898-6447
34
Przybylska K., (2010), Born global - nowa generacja małych polskich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8 (227-228), s. 63-84.
35
Przybylska K., (2010), Współpraca międzynarodowych sieci handlowych z polskimi przedsiębiorstwami. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego, s. 77-97.
36
Przybylska K., (2010), Możliwości wykorzystania środków unijnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007-2013, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 844, s. 63-82; https://bazekon.uek.krakow.pl/170674163
37
Przybylska K., (2010), Polityka wspierania internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. [W:] Prusek A. (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 441-458.
38
Przybylska K., Guzdek S., (2010), Kooperacja jako główna forma współpracy przedsiębiorstw w międzynarodowych sieciach biznesowych. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego, s. 28-60.
39
Dach Z., Pollok A., Przybylska K., (2009), Zbiór zadań z mikroekonomii, Wyd. 3Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 270 s.
40
Przybylska K., (2009), Znaczenie dystansu psychicznego w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. [W:] Okoń-Horodyńska E. (red.), VIII Kongres Ekonomistów Polskich, [T. 5], Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 307-325.
41
Przybylska K., (2009), Kontrowersje wobec tradycyjnego ujęcia procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych, s. 130-161.
42
Kowalska K., (2009), Rozwój sieci polskich sklepów detalicznych jako sposób ograniczania siły rynkowej międzynarodowych korporacji handlowych: empiryczna weryfikacja na przykładzie województwa śląskiego, Prom. Przybylska K., Kraków : , 264 k.
43
Przybylska K., (2008), Szanse i zagrożenia dla sektora bankowego w Polsce wynikające z fuzji banków BPH SA i Pekao SA, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 6, s. 347-362.
44
Przybylska K., (2008), Polityka ekonomiczna w zakresie rozwoju klastrów. [W:] Dach Z. (red.), Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 132-157.
45
Przybylska K., (2008), Sytuacja na polskim rynku pracy w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej. [W:] Dach Z. (red.), Rynek pracy w Polsce : aspekty ekonomiczno-społeczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 33-50.
46
Przybylska K., (2008), Klimat inwestycyjny w kraju goszczącym zagranicznych inwestorów, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 7, s. 53-79.
47
Przybylska K., (2007), Polityka rozwoju klastrów, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 6, s. 81-96.
48
Przybylska K., (2007), Proces internacjonalizacji małych przedsiębiorstw w teorii sieci produkcyjnych, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1, s. 127-139.
49
Przybylska K., (2007), Polityka ekonomiczna w zakresie rozwoju klastrów. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [2], Państwo a rynek, s. 25-53.
50
Przybylska K., (2007), Znaczenie funduszy private equity na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 733, s. 131-144; https://bazekon.uek.krakow.pl/136078359
51
Przybylska K., (2006), Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa", nr 3 (175), s. 41-57.
52
Przybylska K., (2005), Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 3, s. 73-92.
53
Kiraly L., Przybylska K., (2005), Polityka tworzenia i rozwoju klastrów na Węgrzech, "Wspólnoty Europejskie", nr 10 (167), s. 41-48.
54
Przybylska K., (2005), Bariery internacjonalizacji małych przedsiębiorstw. [W:] DACH Z., POLLOK A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 289-302.
55
Przybylska K., Pilarska C., (2005), Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa na przykładzie firmy ComArch SA, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 686, s. 5-30; https://bazekon.uek.krakow.pl/99691243
56
Przybylska K., (2004), Proces internacjonalizacji małych przedsiębiorstw w teorii sieci produkcyjnych. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Proces internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw. [2], [Cz. 2], s. 1-14.
57
Przybylska K., (2004), Bariery internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw. [W:] KOWALSKI R., POLLOK A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 95-96.
58
Przybylska K., (2004), Bariery internacjonalizacji małych przedsiębiorstw. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Proces internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw. [2], [Cz. 2], s. 1[26]-13[38].
59
Przybylska K., (2004), Aktywne formy internacjonalizacji przedsiębiorstw. [W:] Lis S., Miklaszewski S., Tarnawska K. (red.), Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 299-308.
60
Przybylska K., (2004), Korzyści małych przedsiębiorstw działających w międzynarodowych sieciach produkcyjnych. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Proces internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw. [2], [Cz. 2], s. [15]-[25].
61
Przybylska K., (2003), Determinanty lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce. [W:] Podolec B. (red.), Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002), Kraków : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, s. 9-28.
62
Przybylska K., (2003), Intensywność internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 976, t. 2, s. 153-163.
63
Przybylska K., (2003), Teoretyczne uzasadnienie determinant zagranicznych inwestycji bezpośrednich jako zjawiska finansowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 594, s. 5-19; https://bazekon.uek.krakow.pl/13809
64
Przybylska K., (2002), Rynek kapitałowy. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 209-229.
65
Pilarska C., (2002), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polską w okresie transformacji systemowej, Prom. Przybylska K., Kraków : , 273 k.
66
Przybylska K., (2002), Ekonomiczna rola państwa w gospodarce rynkowej. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 321-331.
67
Przybylska K., (2002), Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. [1], s. 1-22.
68
Przybylska K., (2002), Giełda papierów wartościowych. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 230-262.
69
Dach Z., Pollok A., Przybylska K., (2002), Zbiór zadań z mikroekonomii, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Naukowe SYNABA, 270 s.
70
Przybylska K., (2002), Rynek pracy i płace. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 263-279.
71
Przybylska K., (2001), Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej: empiryczna weryfikacja czynników lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Czechach, Polsce i na Węgrzech, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 144), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 218 s.
72
Przybylska K., (2001), Klimat inwestycyjny jako czynnik wpływający na wybór lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich, "Zarządzanie i Edukacja", numer specjalny 1, s. 111-138.
73
Przybylska K., (2001), Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako podstawowa forma ekspansji gospodarczej transnarodowych korporacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 585, s. 5-23; https://bazekon.uek.krakow.pl/10690
74
Przybylska K., Sokołowski A., (2001), The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies: Empirical Evidence From the Czech Republic, Poland and Hungary, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 1, s. 27-44.
75
Przybylska K., (2000), Strategia podejmowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich przez międzynarodowe korporacje, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 555, s. 5-17; https://bazekon.uek.krakow.pl/9867
76
Malina A., Przybylska K., (2000), The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies : Empirical Evidence from Poland, "Statistics in Transition", vol 4, nr 5, s. 883-900.
77
Przybylska K., ([1999]), Motywy podejmowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 1990-1998. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Problemy stabilizacji polskiej gospodarki, s. 1[13]-27[39].
78
Przybylska K., (1999), W poszukiwaniu ogólnej teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8, s. 27-39.
79
Przybylska K., Malina A., (1999), Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, "Wiadomości Statystyczne", R. 44, nr 12(463), s. 46-58.
80
Dach Z., Pollok A., Przybylska K., (1999), Zbiór zadań z mikroekonomii, Kraków : Wydawnictwo Naukowe SYNABA, 262 s.
81
Przybylska K., (1999), Monopolistyczne przewagi przedsiębiorstw podejmujących zagraniczne inwestycje bezpośrednie, "Gospodarka Narodowa", nr 4, s. 44-55.
82
Przybylska K., (1998), Czynniki determinujące przypływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski, "Ekonomista", nr 2-3, s. 325-340.
83
Przybylska K., (1998), Internalizacja działalności gospodarczej międzynarodowych korporacji, "Ekonomista", nr 5-6, s. 711-717.
84
Przybylska K., (1998), Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na rynek pracy w Polsce w latach 1990-1995, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 515, s. 54-64.
85
Przybylska K., (1998), Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii międzynarodowego cyklu życia produktu, "Gospodarka Narodowa", nr 2-3, s. 42-50.
86
Przybylska K., (1997), Rynek pracy i płace. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 257-273.
87
Przybylska K., (1997), Giełda papierów wartościowych. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 221-256.
88
Przybylska K., (1997), Zewnętrzne źródła finansowania, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 28, s. 18-19.
89
Przybylska K., (1997), Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na rynek pracy w Polsce w latach 1990-1995. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [4], s. 1-15 [11-25].
90
Przybylska K., (1997), Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako alternatywna forma zewnętrznego finansowania zadłużonej gospodarki polskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 490, s. 35-46.
91
Przybylska K., (1997), Zewnętrzne źródła finansowania gospodarki krajów rozwijających się w latach 1970-95, "Ekonomista", nr 3, s. 393-406.
92
Przybylska K., (1997), Rynek kapitałowy. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 203-220.
93
Przybylska K., ([1997]), Czynniki determinujące przypływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski. [W:] Maciejowska E. (kierownik tematu), Problemy stabilizacji gospodarki polskiej w okresie transformacji, s. 29-53, [2].
94
Przybylska K., (1996), Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako alternatywna forma zewnętrznego finansowania zadłużonej gospodarki polskiej. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [3], Efektywność alokacyjna, s. 1-11 [70]-[80].
95
Przybylska K., (1995), Rynek kapitałowy. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 203-218.
96
Przybylska K., (1995), Rynek pracy i płace. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 253-266.
97
Przybylska K., (1995), Wpływ realizacji polityki dostosowawczej MFW na rozwiązanie zewnętrznego zadłużenia Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 450, s. 75-81.
98
Przybylska K., (1995), Giełda papierów wartościowych. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 221-256.
99
Przybylska K., ([1994]), Ekonomiczne skutki prywatyzacji. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [2], Technologiczne uwarunkowania decyzji kosztowych i cenowych w oligopolu, s. 1-10 [67]-[76].
100
Przybylska K., (1994), Zagraniczne zadłużenie Polski w świetle realizacji polityki dostosowawczej MFW. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski. [1], Strategie biznesu, s. 1-11 [60]-[70].
101
Przybylska K., (1993), Rynek pracy i płace. [W:] Dach Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 214-229.
102
Przybylska K., Dach Z., (1993), Rynek pracy i płace. [W:] Dach Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 215-229.
103
Przybylska K., (1992), Rola Klubu Paryskiego w rozwiązywaniu międzynarodowego kryzysu zadłużeniowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 389, s. 55-60.
104
Przybylska K., (1991), Zamiana długów na udziały kapitałowe jako nowa metoda rozwiązywania kryzysu zadłużeniowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 334, s. 9-21.
105
Przybylska K., Lis S., (1990), Zadłużenie krajów Afryki Subsaharyjskiej, "Sprawy Międzynarodowe", z. 9, s. 113-120.
106
Przybylska K., (1990), Kup pan dług, "Życie Gospodarcze", nr 37, s. 11.
107
Przybylska K., (1984), Wpływ zatrudnienia obcej siły roboczej na rynek pracy w EWG. [W:] Marszałek A., Saryusz-Wolski J. (red.), Międzynarodowa integracja gospodarcza krajów EWG i RWPG a procesy globalizacji stosunków międzynarodowych : podobieństwa i różnice, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 231-244.
108
Przybylska K., (1983), Społeczno-prawna sytuacja obcej siły roboczej w krajach EWG, "Sprawy Międzynarodowe", z. 9, s. 121-130.
109
Przybylska K., (1981), Ekonomiczne czynniki determinujące wielkość i kierunki emigracji zarobkowej w EWG, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 140, s. 75-103.
110
Przybylska K., (1981), Ekonomiczne aspekty zatrudnienia obcej siły roboczej w krajach EWG, "Sprawy Międzynarodowe", z. 5, s. 101-110.
111
Przybylska K., (1979), Ekonomiczne przyczyny i konsekwencje zatrudnienia obcej siły roboczej w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, Prom. Wierzbicki W., Kraków : , 194 k.
112
Przybylska K., (1976), Wpływ rozszerzenia EWG na zmiany w układzie sił gospodarczych świata kapitalistycznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 85, s. 151-166.
113
Przybylska K., (1976), Przyczyny migracji siły roboczej w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, "Gospodarka Planowa", R. 31, 4 (360), s. 235-238.
114
Przybylska K., (1975), Wpływ koniunktury na migracje obcej siły roboczej w RFN, "Przegląd Stosunków Międzynarodowych", nr 6 (60), s. 51-60.
115
Przybylska K., (1975), Międzynarodowa migracja siły roboczej w EWG, "Sprawy Międzynarodowe", z. 4, s. 107-120.
116
Przybylska K., (1974), Najbliższe zadania, "Rynek i Usługi", R. 33, nr 1, s. 3.
117
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, (2013), Przybylska K. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 202 k.
118
Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011, (2012), Przybylska K. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 218 s.
119
Przybylska K. (red.), (2011), Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [302] k.
120
Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego, (2010), Przybylska K. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 145 s.
121
Proces internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw. [2], [Cz. 2], (2004), Przybylska K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 118 s.
122
Pilarska C., Tylec T., Bednarski P., (2004), Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw: (empiryczna weryfikacja uppsalskiego modelu internacjonalizacji przedsiębiorstw na przykładzie: Grupy Nowy Styl, ComArch S.A., Śnieżka S.A., Piast-Box S.A., KGHM Polska Miedź S.A.). [2], [Cz. 1], Przybylska K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119 s.
123
Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. [1], (2002), Przybylska K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 141 s.
124
Problemy stabilizacji polskiej gospodarki, (1999), Przybylska K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [96] s.
1
@inbook{UEK:2168358888,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Regulacje ekonomiczne jako instrument interwencjonizmu państwowego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej",
pages = "85-93",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
isbn = "978-83-7252-850-6",
}
2
@book{UEK:2168334439,
title = "Zawodność rynku w teorii i praktyce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-20503-4",
}
3
@inbook{UEK:2168334453,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Globalne dobra publiczne",
booktitle = "Zawodność rynku w teorii i praktyce",
pages = "83-102",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-20503-4",
}
4
@article{UEK:2168332157,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Alternatywne cele przedsiębiorstwa w teorii menedżerskiej i behawioralnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "5 (977)",
pages = "43-61",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0977.0503},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1700/1258},
}
5
@inbook{UEK:2168317297,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Strategia EUROPA 2020 jako stymulator zwiększania społeczno-ekonomicznej spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej",
booktitle = "Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej",
pages = "183-202",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19476-5",
}
6
@book{UEK:2168317273,
title = "Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19476-5",
}
7
@article{UEK:2168308517,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Dystans kulturowy jako determinanta wyboru kraju lokalizacji polskich inwestycji bezpośrednich",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "44, t. 2.",
pages = "281-301",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.44/2-20},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/671/1239.pdf},
}
8
@article{UEK:2168299819,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Pozycja konkurencyjna Polski na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004-2014",
journal = "Europa Regionum",
number = "t. 25",
pages = "347-363",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/er.2015.25-21},
url = {https://wnus.edu.pl/er/pl/issue/352/article/5623/},
}
9
@book{UEK:2168299613,
title = "Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2015",
isbn = "978-83-01-18412-4",
}
10
@article{UEK:2168344510,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Jubileusz 50-lecia pracy prof. dr bab. Zofii Dach na UEK",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (66)",
pages = "26-27",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/26},
}
11
@inbook{UEK:2168299631,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Otoczenie biznesowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2014",
booktitle = "Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne",
pages = "200-228",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2015",
isbn = "978-83-01-18412-4",
}
12
@book{UEK:2168283925,
title = "Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2014",
isbn = "978-83-01-17860-4",
}
13
@inbook{UEK:2168284081,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Innowacyjność a internacjonalizacja małych przedsiębiorstw",
booktitle = "Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw",
pages = "176-197",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2014",
isbn = "978-83-01-17860-4",
}
14
@article{UEK:2168290851,
author = "Stanisław Zięba and Krystyna Przybylska and Jan Banaś and Leszek Bujoczek",
title = "Obszary ochrony zachowawczej w parkach narodowych jako punkt odniesienia dla rozwoju zrównoważonej gospodarki leśnej",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "t. 12, 4",
pages = "145-153",
year = "2014",
url = {http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br38_15zieba.pdf},
}
15
@unpublished{UEK:2168290755,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Innowacyjność a internacjonalizacja małych przedsiębiorstw",
booktitle = "Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw",
pages = "160-182",
year = "2013",
}
16
@article{UEK:2168287829,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "The Influence of Psychic Distance on the Internationalization of Polish Born Globals",
journal = "Transformations in Business & Economics",
number = "vol. 12, 2B",
pages = "525-537",
year = "2013",
}
17
@inbook{UEK:2168278637,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Ocena otoczenia biznesowego małych i średnich przedsiębiorstw po wejściu Polski do Unii Europejskiej",
booktitle = "Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków : doświadczenia i wyzwania",
pages = "269-297",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-638-0",
}
18
@book{UEK:2168264840,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Born Global : nowa generacja małych przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/978-83-65907-19-6},
isbn = "978-83-62511-72-3 ; 978-83-65907-19-6",
}
19
@unpublished{UEK:2168252434,
author = "Adam Michalik",
title = "Klimat inwestycyjny jako determinanta polskich inwestycji bezpośrednich w Federacji Rosyjskiej w latach 2000-2009",
adress = "Kraków",
year = "2012",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002681},
}
20
@inbook{UEK:2168233008,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Specyficzne cechy zasobu ludzkiego w firmach born global",
booktitle = "Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesora Jana Rymarczyka",
pages = "509-521",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2012",
isbn = "978-83-7695-216-1",
}
21
@misc{UEK:2168236610,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
22
@inbook{UEK:2168236272,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Czynniki internacjonalizacji przedsiębiorstw born global",
booktitle = "Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk",
pages = "323-334",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-586-4",
}
23
@article{UEK:2168236604,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Uwarunkowania powstania przedsiębiorstw od początku globalnych (born global)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "879",
pages = "5-23",
year = "2012",
}
24
@unpublished{UEK:2168266996,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Wpływ kryzysu gospodarczego na upadłość polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011",
pages = "72-92",
year = "2012",
}
25
@article{UEK:2168293613,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "The Degree of Export Intensity of Polish Companies",
journal = "Transformations in Business & Economics",
number = "vol. 10, no. 2A (23A)",
pages = "379-388",
year = "2011",
}
26
@misc{UEK:2168231064,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
27
@unpublished{UEK:2168302725,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Ocena otoczenia biznesowego małych i średnich przedsiębiorstw po wejściu Polski do Unii Europejskiej",
booktitle = "Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne",
pages = "1[177]-31[207]",
year = "2011",
}
28
@inbook{UEK:2168230472,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Formy internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne",
pages = "132-152",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-61686-20-0",
}
29
@article{UEK:51356,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Atrakcyjność inwestycyjna krajów Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "8",
pages = "69-87",
year = "2010",
}
30
@unpublished{UEK:2168314805,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Obszary współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi dostawcami kraju goszczącego",
booktitle = "Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego",
pages = "61-76",
year = "2010",
}
31
@book{UEK:52352,
author = "Zofia Dach and Artur Pollok and Krystyna Przybylska",
title = "Zbiór zadań z mikroekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
edition = "Wyd. 4 popr.",
isbn = "978-83-61686-28-6",
}
32
@inbook{UEK:2168230362,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Kontrowersje wokół tradycyjnego ujęcia procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa",
booktitle = "Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych",
pages = "134-163",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/Rozdzial_5.pdf},
isbn = "978-83-61686-36-1",
}
33
@misc{UEK:2168003045,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
34
@article{UEK:2168254304,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Born global - nowa generacja małych polskich przedsiębiorstw",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "7-8 (227-228)",
pages = "63-84",
year = "2010",
}
35
@unpublished{UEK:2168314807,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Współpraca międzynarodowych sieci handlowych z polskimi przedsiębiorstwami",
booktitle = "Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego",
pages = "77-97",
year = "2010",
}
36
@article{UEK:53212,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Możliwości wykorzystania środków unijnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007-2013",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "844",
pages = "63-82",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170674163},
}
37
@inbook{UEK:2165314308,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Polityka wspierania internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej",
booktitle = "Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi",
pages = "441-458",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-496-6",
}
38
@unpublished{UEK:2168314803,
author = "Krystyna Przybylska and Sylwia Guzdek",
title = "Kooperacja jako główna forma współpracy przedsiębiorstw w międzynarodowych sieciach biznesowych",
booktitle = "Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego",
pages = "28-60",
year = "2010",
}
39
@book{UEK:51692,
author = "Zofia Dach and Artur Pollok and Krystyna Przybylska",
title = "Zbiór zadań z mikroekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2009",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "978-83-61686-12-5",
}
40
@inbook{UEK:51373,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Znaczenie dystansu psychicznego w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "VIII Kongres Ekonomistów Polskich. [T. 5], Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki ",
pages = "307-325",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-88700-24-8",
}
41
@unpublished{UEK:2168265442,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Kontrowersje wobec tradycyjnego ujęcia procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa",
booktitle = "Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych ",
pages = "130-161",
year = "2009",
}
42
@unpublished{UEK:51482,
author = "Katarzyna Kowalska",
title = "Rozwój sieci polskich sklepów detalicznych jako sposób ograniczania siły rynkowej międzynarodowych korporacji handlowych : empiryczna weryfikacja na przykładzie województwa śląskiego",
adress = "Kraków",
year = "2009",
url = {},
}
43
@article{UEK:2165963410,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Szanse i zagrożenia dla sektora bankowego w Polsce wynikające z fuzji banków BPH SA i Pekao SA",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "6",
pages = "347-362",
year = "2008",
}
44
@inbook{UEK:2165620232,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Polityka ekonomiczna w zakresie rozwoju klastrów",
booktitle = "Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy",
pages = "132-157",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-922045-9-6",
}
45
@inbook{UEK:2165818857,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Sytuacja na polskim rynku pracy w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej",
booktitle = "Rynek pracy w Polsce : aspekty ekonomiczno-społeczne",
pages = "33-50",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-431-7",
}
46
@article{UEK:50923,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Klimat inwestycyjny w kraju goszczącym zagranicznych inwestorów",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "7",
pages = "53-79",
year = "2008",
}
47
@article{UEK:51202,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Polityka rozwoju klastrów",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "6",
pages = "81-96",
year = "2007",
}
48
@article{UEK:51701,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Proces internacjonalizacji małych przedsiębiorstw w teorii sieci produkcyjnych",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1",
pages = "127-139",
year = "2007",
}
49
@unpublished{UEK:2168317939,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Polityka ekonomiczna w zakresie rozwoju klastrów",
booktitle = "Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [2], Państwo a rynek ",
pages = "25-53",
year = "2007",
}
50
@article{UEK:50706,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Znaczenie funduszy private equity na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "733",
pages = "131-144",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/136078359},
}
51
@article{UEK:51928,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "3 (175)",
pages = "41-57",
year = "2006",
}
52
@article{UEK:52419,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "3",
pages = "73-92",
year = "2005",
}
53
@article{UEK:2168254296,
author = "Laura Kiraly and Krystyna Przybylska",
title = "Polityka tworzenia i rozwoju klastrów na Węgrzech",
journal = "Wspólnoty Europejskie",
number = "10 (167)",
pages = "41-48",
year = "2005",
}
54
@inbook{UEK:2166202001,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Bariery internacjonalizacji małych przedsiębiorstw",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji",
pages = "289-302",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2005",
isbn = "83-922045-4-9",
}
55
@article{UEK:52557,
author = "Krystyna Przybylska and Czesława Pilarska",
title = "Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa na przykładzie firmy ComArch SA",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "686",
pages = "5-30",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/99691243},
}
56
@unpublished{UEK:2168265208,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Proces internacjonalizacji małych przedsiębiorstw w teorii sieci produkcyjnych",
booktitle = "Proces internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw. [2], [Cz. 2]",
pages = "1-14",
year = "2004",
}
57
@misc{UEK:2168218092,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Bariery internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.)",
pages = "95-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-8-2",
}
58
@unpublished{UEK:2168265210,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Bariery internacjonalizacji małych przedsiębiorstw",
booktitle = "Proces internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw. [2], [Cz. 2]",
pages = "1[26]-13[38]",
year = "2004",
}
59
@inbook{UEK:2168038495,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Aktywne formy internacjonalizacji przedsiębiorstw",
booktitle = "Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r.",
pages = "299-308",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-917312-7-8",
}
60
@unpublished{UEK:2168314529,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Korzyści małych przedsiębiorstw działających w międzynarodowych sieciach produkcyjnych",
booktitle = "Proces internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw. [2], [Cz. 2]",
pages = "[15]-[25]",
year = "2004",
}
61
@inbook{UEK:2166176305,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Determinanty lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce",
booktitle = "Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002)",
pages = "9-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy",
year = "2003",
isbn = "83-918601-0-8",
}
62
@article{UEK:2168223056,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Intensywność internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "976, t. 2",
pages = "153-163",
adress = "",
year = "2003",
}
63
@article{UEK:2168220960,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Teoretyczne uzasadnienie determinant zagranicznych inwestycji bezpośrednich jako zjawiska finansowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "594",
pages = "5-19",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13809},
}
64
@inbook{UEK:2168258534,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Rynek kapitałowy",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "209-229",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-101-8",
}
65
@unpublished{UEK:2168254054,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polską w okresie transformacji systemowej",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
66
@inbook{UEK:2168306757,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Ekonomiczna rola państwa w gospodarce rynkowej",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "321-331",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-101-8",
}
67
@unpublished{UEK:2168265142,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. [1]",
pages = "1-22",
year = "2002",
}
68
@inbook{UEK:2168258538,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Giełda papierów wartościowych",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "230-262",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-101-8",
}
69
@book{UEK:2168266878,
author = "Zofia Dach and Artur Pollok and Krystyna Przybylska",
title = "Zbiór zadań z mikroekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe SYNABA",
year = "2002",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-915964-1-9",
}
70
@inbook{UEK:2168258546,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Rynek pracy i płace",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "263-279",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-101-8",
}
71
@book{UEK:2168254286,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej : empiryczna weryfikacja czynników lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Czechach, Polsce i na Węgrzech",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
issn = "0209-1674",
isbn = "83-7252-068-2",
}
72
@article{UEK:2168320693,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Klimat inwestycyjny jako czynnik wpływający na wybór lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich",
journal = "Zarządzanie i Edukacja",
number = "numer specjalny 1",
pages = "111-138",
year = "2001",
}
73
@article{UEK:2168230582,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako podstawowa forma ekspansji gospodarczej transnarodowych korporacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "585",
pages = "5-23",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10690},
}
74
@article{UEK:2168248850,
author = "Krystyna Przybylska and Andrzej Sokołowski",
title = "The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies: Empirical Evidence From the Czech Republic, Poland and Hungary",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 1",
pages = "27-44",
year = "2001",
}
75
@article{UEK:2168223914,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Strategia podejmowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich przez międzynarodowe korporacje",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "555",
pages = "5-17",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9867},
}
76
@article{UEK:2168320935,
author = "Anna Malina and Krystyna Przybylska",
title = "The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies : Empirical Evidence from Poland",
journal = "Statistics in Transition",
number = "vol 4, 5",
pages = "883-900",
year = "2000",
}
77
@unpublished{UEK:2168269512,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Motywy podejmowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 1990-1998",
booktitle = "Problemy stabilizacji polskiej gospodarki",
pages = "1[13]-27[39]",
year = "1999",
}
78
@article{UEK:2168231788,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "W poszukiwaniu ogólnej teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "7-8",
pages = "27-39",
year = "1999",
}
79
@article{UEK:2168254366,
author = "Krystyna Przybylska and Anna Malina",
title = "Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 44, 12(463)",
pages = "46-58",
year = "1999",
}
80
@book{UEK:2168266876,
author = "Zofia Dach and Artur Pollok and Krystyna Przybylska",
title = "Zbiór zadań z mikroekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe SYNABA",
year = "1999",
isbn = "83-908010-1-9",
}
81
@article{UEK:2168231784,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Monopolistyczne przewagi przedsiębiorstw podejmujących zagraniczne inwestycje bezpośrednie",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "4",
pages = "44-55",
year = "1999",
}
82
@article{UEK:2168245410,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Czynniki determinujące przypływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski",
journal = "Ekonomista",
number = "2-3",
pages = "325-340",
year = "1998",
}
83
@article{UEK:2168245408,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Internalizacja działalności gospodarczej międzynarodowych korporacji",
journal = "Ekonomista",
number = "5-6",
pages = "711-717",
year = "1998",
}
84
@article{UEK:2168251684,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na rynek pracy w Polsce w latach 1990-1995",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "515",
pages = "54-64",
year = "1998",
}
85
@article{UEK:2168254360,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii międzynarodowego cyklu życia produktu",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "2-3",
pages = "42-50",
year = "1998",
}
86
@inbook{UEK:2168258662,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Rynek pracy i płace",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "257-273",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-37-2",
}
87
@inbook{UEK:2168258660,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Giełda papierów wartościowych",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "221-256",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-37-2",
}
88
@article{UEK:2168254370,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Zewnętrzne źródła finansowania",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "28",
pages = "18-19",
year = "1997",
}
89
@unpublished{UEK:2168334057,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na rynek pracy w Polsce w latach 1990-1995",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [4]",
pages = "1-15 [11-25]",
year = "1997",
}
90
@article{UEK:2168253572,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako alternatywna forma zewnętrznego finansowania zadłużonej gospodarki polskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "490",
pages = "35-46",
year = "1997",
}
91
@article{UEK:2168245400,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Zewnętrzne źródła finansowania gospodarki krajów rozwijających się w latach 1970-95",
journal = "Ekonomista",
number = "3",
pages = "393-406",
year = "1997",
}
92
@inbook{UEK:2168258658,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Rynek kapitałowy",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "203-220",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-37-2",
}
93
@unpublished{UEK:2168258842,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Czynniki determinujące przypływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski",
booktitle = "Problemy stabilizacji gospodarki polskiej w okresie transformacji",
pages = "29-53, [2]",
year = "1997",
}
94
@unpublished{UEK:2168257176,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako alternatywna forma zewnętrznego finansowania zadłużonej gospodarki polskiej",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [3], Efektywność alokacyjna ",
pages = "1-11 [70]-[80]",
year = "1996",
}
95
@inbook{UEK:2168260232,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Rynek kapitałowy",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "203-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
isbn = "83-86439-32-7",
}
96
@inbook{UEK:2168260236,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Rynek pracy i płace",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "253-266",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
isbn = "83-86439-32-7",
}
97
@article{UEK:2168262796,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Wpływ realizacji polityki dostosowawczej MFW na rozwiązanie zewnętrznego zadłużenia Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "450",
pages = "75-81",
year = "1995",
}
98
@inbook{UEK:2168306833,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Giełda papierów wartościowych",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "221-256",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
isbn = "83-86439-32-7",
}
99
@unpublished{UEK:2168256878,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Ekonomiczne skutki prywatyzacji",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [2], Technologiczne uwarunkowania decyzji kosztowych i cenowych w oligopolu ",
pages = "1-10 [67]-[76]",
year = "1994",
}
100
@unpublished{UEK:2168256856,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Zagraniczne zadłużenie Polski w świetle realizacji polityki dostosowawczej MFW",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski. [1], Strategie biznesu ",
pages = "1-11 [60]-[70]",
year = "1994",
}
101
@inbook{UEK:2168226329,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Rynek pracy i płace",
booktitle = "Elementy mikroekonomii",
pages = "214-229",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
102
@inbook{UEK:2168258960,
author = "Krystyna Przybylska and Zofia Dach",
title = "Rynek pracy i płace",
booktitle = "Elementy mikroekonomii",
pages = "215-229",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
103
@article{UEK:2168251050,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Rola Klubu Paryskiego w rozwiązywaniu międzynarodowego kryzysu zadłużeniowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "389",
pages = "55-60",
year = "1992",
}
104
@article{UEK:2168231890,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Zamiana długów na udziały kapitałowe jako nowa metoda rozwiązywania kryzysu zadłużeniowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "334",
pages = "9-21",
year = "1991",
}
105
@article{UEK:2168242112,
author = "Krystyna Przybylska and Stanisław Lis",
title = "Zadłużenie krajów Afryki Subsaharyjskiej",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 9",
pages = "113-120",
year = "1990",
}
106
@article{UEK:2168229258,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Kup pan dług",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "37",
pages = "11",
year = "1990",
}
107
@inbook{UEK:2168366770,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Wpływ zatrudnienia obcej siły roboczej na rynek pracy w EWG",
booktitle = "Międzynarodowa integracja gospodarcza krajów EWG i RWPG a procesy globalizacji stosunków międzynarodowych : podobieństwa i różnice",
pages = "231-244",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "1984",
}
108
@article{UEK:2168282591,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Społeczno-prawna sytuacja obcej siły roboczej w krajach EWG",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 9",
pages = "121-130",
year = "1983",
}
109
@article{UEK:2168229982,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Ekonomiczne czynniki determinujące wielkość i kierunki emigracji zarobkowej w EWG",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "140",
pages = "75-103",
year = "1981",
}
110
@article{UEK:2168282605,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Ekonomiczne aspekty zatrudnienia obcej siły roboczej w krajach EWG",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 5",
pages = "101-110",
year = "1981",
}
111
@unpublished{UEK:2168297665,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Ekonomiczne przyczyny i konsekwencje zatrudnienia obcej siły roboczej w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej",
adress = "Kraków",
year = "1979",
}
112
@article{UEK:2168239832,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Wpływ rozszerzenia EWG na zmiany w układzie sił gospodarczych świata kapitalistycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "85",
pages = "151-166",
year = "1976",
}
113
@article{UEK:2168271458,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Przyczyny migracji siły roboczej w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 31, 4 (360)",
pages = "235-238",
year = "1976",
}
114
@article{UEK:2168297603,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Wpływ koniunktury na migracje obcej siły roboczej w RFN",
journal = "Przegląd Stosunków Międzynarodowych",
number = "6 (60)",
pages = "51-60",
year = "1975",
}
115
@article{UEK:2168297607,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Międzynarodowa migracja siły roboczej w EWG",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 4",
pages = "107-120",
year = "1975",
}
116
@article{UEK:2168356502,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Najbliższe zadania",
journal = "Rynek i Usługi",
number = "R. 33, 1",
pages = "3",
year = "1974",
}
117
@unpublished{UEK:2168290723,
title = "Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
118
@unpublished{UEK:2168266942,
title = "Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
119
@unpublished{UEK:2168302709,
title = "Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
120
@unpublished{UEK:2168314799,
title = "Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
121
@unpublished{UEK:2168265154,
title = "Proces internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw. [2], [Cz. 2]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
122
@unpublished{UEK:2168265152,
author = "Czesława Pilarska and Tomasz Tylec and Paweł Bednarski",
title = "Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw : (empiryczna weryfikacja uppsalskiego modelu internacjonalizacji przedsiębiorstw na przykładzie: Grupy Nowy Styl, ComArch S.A., Śnieżka S.A., Piast-Box S.A., KGHM Polska Miedź S.A.). [2], [Cz. 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
123
@unpublished{UEK:2168265140,
title = "Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. [1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
124
@unpublished{UEK:2168233916,
title = "Problemy stabilizacji polskiej gospodarki",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID