Publications of the selected author

1

Title:
Organizacja pracy zespołu projektowego = Organization of Work of Design Team
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992) , s. 121-137. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168263958
article
See main document
2

Author:
Title:
Modernizacja systemu informacyjnego - opis przypadku = Organization of Work of Design Team
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992) , s. 105-120. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168263956
article
See main document
3

Author:
Title:
Wstępne założenia modernizacji systemów informacyjnych = Introductory Assumptions of Information System Modernization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 330 (1990) , s. 121-133. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168278281
article
See main document
4

Author:
Kuraś Marian , Sarga Danuta , Węgrzynowski Andrzej
Title:
Specyfikacja potrzeb informacyjnych z udziałem użytkowników = Requirements Specification with User's Participation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 330 (1990) , s. 21-37. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168278265
article
See main document
5

Title:
Integrująca funkcja systemów automatyzacji biura = Integrative Function of Office Information Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989) , s. 69-86. - Streszcz., rez., summ - Bibliogr.
Nr:
2168280163
article
See main document
6

Author:
Title:
Środowisko sprzętowo-programowe indywidualnego stanowiska roboczego decydenta = Hardware-Software Environment of a Decision-Maker's Work-Station
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 288 (1989) , s. 139-153. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168257530
article
See main document
7

Title:
Uwarunkowania praktycznej realizacji interakcyjnego systemu wspomagania decyzji = Determinants of Practical Implementation of Interactive Decision Support System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 288 (1989) , s. 121-138. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168257526
article
See main document
8

Author:
Title:
Aspekty realizacyjne systemów wspomagania decyzji = Implementation Aspects of Decision Support Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989) , s. 149-166. - Streszcz., rez., summ - Bibliogr.
Nr:
2168280181
article
See main document
9

Title:
Przegląd metod i dziedzin zastosowań sztucznej inteligencji = The Review of Methods and Domains of Application of Artificial Intelligence
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 269 (1988) , s. 69-84. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168283579
article
See main document
10

Author:
Title:
Próba systemowej analizy sprzężeń informacyjno-decyzyjnych (na przykładzie Przedsiębiorstwa Opakowań blaszanych OPAKOMET w Krakowie) = An Attempt at Systems Analysis of Information-Decision feedbacks (on the Example of Metal Containers "OPAKOMET" Enterprise in Kraków)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 246 (1988) , s. 209-222. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168252792
article
See main document
1
Organizacja pracy zespołu projektowego = Organization of Work of Design Team // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992), s. 121-137. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Modernizacja systemu informacyjnego - opis przypadku = Organization of Work of Design Team / Danuta SARGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992), s. 105-120. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Wstępne założenia modernizacji systemów informacyjnych = Introductory Assumptions of Information System Modernization / Danuta SARGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 330 (1990), s. 121-133. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
Specyfikacja potrzeb informacyjnych z udziałem użytkowników = Requirements Specification with User's Participation / Marian KURAŚ, Danuta SARGA, Andrzej Węgrzynowski // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 330 (1990), s. 21-37. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Integrująca funkcja systemów automatyzacji biura = Integrative Function of Office Information Systems / Marian KURAŚ, Danuta SARGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989), s. 69-86. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Środowisko sprzętowo-programowe indywidualnego stanowiska roboczego decydenta = Hardware-Software Environment of a Decision-Maker's Work-Station / Danuta SARGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 288 (1989), s. 139-153. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Uwarunkowania praktycznej realizacji interakcyjnego systemu wspomagania decyzji = Determinants of Practical Implementation of Interactive Decision Support System / Jerzy CHARUZA, Lesław PIECUCH, Danuta SARGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 288 (1989), s. 121-138. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Aspekty realizacyjne systemów wspomagania decyzji = Implementation Aspects of Decision Support Systems / Danuta SARGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989), s. 149-166. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
9
Przegląd metod i dziedzin zastosowań sztucznej inteligencji = The Review of Methods and Domains of Application of Artificial Intelligence / Jerzy CHARUZA, Danuta SARGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 269 (1988), s. 69-84. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Próba systemowej analizy sprzężeń informacyjno-decyzyjnych (na przykładzie Przedsiębiorstwa Opakowań blaszanych OPAKOMET w Krakowie) = An Attempt at Systems Analysis of Information-Decision feedbacks (on the Example of Metal Containers "OPAKOMET" Enterprise in Kraków) / Danuta SARGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 246 (1988), s. 209-222. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1
Kuraś M., Sarga D., (1992), Organizacja pracy zespołu projektowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 366, s. 121-137.
2
Sarga D., (1992), Modernizacja systemu informacyjnego - opis przypadku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 366, s. 105-120.
3
Sarga D., (1990), Wstępne założenia modernizacji systemów informacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 330, s. 121-133.
4
Kuraś M., Sarga D., Węgrzynowski A., (1990), Specyfikacja potrzeb informacyjnych z udziałem użytkowników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 330, s. 21-37.
5
Kuraś M., Sarga D., (1989), Integrująca funkcja systemów automatyzacji biura, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 286, s. 69-86.
6
Sarga D., (1989), Środowisko sprzętowo-programowe indywidualnego stanowiska roboczego decydenta, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 288, s. 139-153.
7
Charuza J., Piecuch L., Sarga D., (1989), Uwarunkowania praktycznej realizacji interakcyjnego systemu wspomagania decyzji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 288, s. 121-138.
8
Sarga D., (1989), Aspekty realizacyjne systemów wspomagania decyzji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 286, s. 149-166.
9
Charuza J., Sarga D., (1988), Przegląd metod i dziedzin zastosowań sztucznej inteligencji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 269, s. 69-84.
10
Sarga D., (1988), Próba systemowej analizy sprzężeń informacyjno-decyzyjnych (na przykładzie Przedsiębiorstwa Opakowań blaszanych OPAKOMET w Krakowie), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 246, s. 209-222.
1
@article{UEK:2168263958,
author = "Kuraś Marian and Sarga Danuta",
title = "Organizacja pracy zespołu projektowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "366",
pages = "121-137",
year = "1992",
}
2
@article{UEK:2168263956,
author = "Sarga Danuta",
title = "Modernizacja systemu informacyjnego - opis przypadku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "366",
pages = "105-120",
year = "1992",
}
3
@article{UEK:2168278281,
author = "Sarga Danuta",
title = "Wstępne założenia modernizacji systemów informacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "330",
pages = "121-133",
year = "1990",
}
4
@article{UEK:2168278265,
author = "Kuraś Marian and Sarga Danuta and Węgrzynowski Andrzej",
title = "Specyfikacja potrzeb informacyjnych z udziałem użytkowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "330",
pages = "21-37",
year = "1990",
}
5
@article{UEK:2168280163,
author = "Kuraś Marian and Sarga Danuta",
title = "Integrująca funkcja systemów automatyzacji biura",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "286",
pages = "69-86",
year = "1989",
}
6
@article{UEK:2168257530,
author = "Sarga Danuta",
title = "Środowisko sprzętowo-programowe indywidualnego stanowiska roboczego decydenta",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "288",
pages = "139-153",
year = "1989",
}
7
@article{UEK:2168257526,
author = "Charuza Jerzy and Piecuch Lesław and Sarga Danuta",
title = "Uwarunkowania praktycznej realizacji interakcyjnego systemu wspomagania decyzji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "288",
pages = "121-138",
year = "1989",
}
8
@article{UEK:2168280181,
author = "Sarga Danuta",
title = "Aspekty realizacyjne systemów wspomagania decyzji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "286",
pages = "149-166",
year = "1989",
}
9
@article{UEK:2168283579,
author = "Charuza Jerzy and Sarga Danuta",
title = "Przegląd metod i dziedzin zastosowań sztucznej inteligencji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "269",
pages = "69-84",
year = "1988",
}
10
@article{UEK:2168252792,
author = "Sarga Danuta",
title = "Próba systemowej analizy sprzężeń informacyjno-decyzyjnych (na przykładzie Przedsiębiorstwa Opakowań blaszanych OPAKOMET w Krakowie)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "246",
pages = "209-222",
year = "1988",
}