Publications of the selected author

Sarga Danuta

Faculty of Economics of Trade, Institute of Statistics, Econometrics and Computer Science,

1

Author:
Title:
Próba systemowej analizy sprzężeń informacyjno-decyzyjnych (na przykładzie Przedsiębiorstwa Opakowań blaszanych OPAKOMET w Krakowie) = An Attempt at Systems Analysis of Information-Decision feedbacks (on the Example of Metal Containers "OPAKOMET" Enterprise in Kraków)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 246 (1988) , s. 209-222. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168252792
article
See main document
2

Title:
Przegląd metod i dziedzin zastosowań sztucznej inteligencji = The Review of Methods and Domains of Application of Artificial Intelligence
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 269 (1988) , s. 69-84. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168283579
article
See main document
1
Próba systemowej analizy sprzężeń informacyjno-decyzyjnych (na przykładzie Przedsiębiorstwa Opakowań blaszanych OPAKOMET w Krakowie) = An Attempt at Systems Analysis of Information-Decision feedbacks (on the Example of Metal Containers "OPAKOMET" Enterprise in Kraków) / Danuta SARGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 246 (1988), s. 209-222. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Przegląd metod i dziedzin zastosowań sztucznej inteligencji = The Review of Methods and Domains of Application of Artificial Intelligence / Jerzy CHARUZA, Danuta SARGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 269 (1988), s. 69-84. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1
Sarga D., (1988), Próba systemowej analizy sprzężeń informacyjno-decyzyjnych (na przykładzie Przedsiębiorstwa Opakowań blaszanych OPAKOMET w Krakowie), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 246, s. 209-222.
2
Charuza J., Sarga D., (1988), Przegląd metod i dziedzin zastosowań sztucznej inteligencji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 269, s. 69-84.
1
@article{UEK:2168252792,
author = "Sarga Danuta",
title = "Próba systemowej analizy sprzężeń informacyjno-decyzyjnych (na przykładzie Przedsiębiorstwa Opakowań blaszanych OPAKOMET w Krakowie)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "246",
pages = "209-222",
year = "1988",
}
2
@article{UEK:2168283579,
author = "Charuza Jerzy and Sarga Danuta",
title = "Przegląd metod i dziedzin zastosowań sztucznej inteligencji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "269",
pages = "69-84",
year = "1988",
}